TURNUSNYT 30. marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNUSNYT 30. marts 2006"

Transkript

1 TURNUSNYT 30. marts 2006 Kære turnusfuldmægtig! Indholdet af dette 1-års jubilæumsnummer er blandt andet inspireret af de mange spændende stillinger, som i øjeblikket er ledige til besættelse. Som noget nyt vil du fremover kunne læse om udvalgte myndigheder og stillinger, herunder beretninger fra nogle af de fuldmægtige, som kender dem bedst - vi håber det kan inspirere dig i dine egne karrierevalg. Derudover vil vi gerne viderebringe nogle nyttige praktiske oplysninger og orientere om de nye tiltag, som er resultatet af det forstærkede samarbejde mellem 6. kontor og myndighederne i turnuskoordinationsgruppen. Med venlig hilsen Pernille Reuter Eriksen London calling interview med Pernille Jans, MODUK Forsvarsministeriet og det britiske forsvarsministerium (MODUK) har en permanent udvekslingsaftale, som giver en dansk turnusfuldmægtig mulighed for at tilbringe 2 år i det pulserende London. Udvekslingsstillingen er i øjeblikket besat med Pernille Jans, som rokerede fra en stilling som jurist i Forsvarskommandoen. Både organisationsstrukturen og arbejdsformen ved MODUK er meget anderledes end den danske. Departement og forsvarsstab er samordnet og alene størrelsen på hovedkontoret - ca ansatte i store, åbne kontormiljøer fordelt på 8 etager - er en oplevelse i sig selv når man som dansker er vant til meget mindre og overskuelige rammer. I starten bliver man bogstaveligt talt væk, og der er hverken et formaliseret introduktionsforløb eller et centralt personalekontor for civile medarbejdere, da både ansættelseskompetencen og personaleadministration er lagt ud til de enkelte chefer og kontorer. Til gengæld er de britiske kolleger gode til på anden vis at integrere udvekslingsmedarbejderne både fagligt og socialt og man kommer hurtigt til at føle sig som en af holdet. I mit kontor er der 33 medarbejdere og hele 4 assisterende kontorchefer med selvstændigt ansvar for hver sin sektion. Pudsigt nok er det danskeren i kontoret som især bidrager til kontinuiteten (!) og overdragelse af

2 sager til nye medarbejdere, da MODUK karrieresystemet betyder, at en del af sagsbehandlerne kun tilbringer 1 år i en stilling. Medarbejdergruppen er utrolig bredt sammensat, da den formelle faglige baggrund er mindre vigtig - der er alt fra humanister til ingeniører og endda biologer. En kandidateksamen er fx heller ikke en forudsætning for at blive chef, da det mere er de erhvervede kompetencer, der tillægges betydning. I det hele taget er formen meget uhøjtidelig og uformel, både hvad angår samarbejde og arbejdsgange. Der er kun få nedskrevne procedurer, og en stor del af arbejdet foregår udelukkende pr. telefon og mellem sagsbehandlere og samarbejdspartnere. Samtidig er der et meget begrænset journaliseringssystem og ingen retningslinier for hvilke dokumenter, der skal indregistreres. Da offentlighed i forvaltningen blev indført sidste år for MODUK område, var det således et noget krævende arbejde at identificere de dokumenter, der var omfattet af en given anmodning om aktindsigt! Jeg kan godt savne de mere ordnede og effektive forhold i Danmark, men samtidig er det en spændende udfordring at arbejde så selvstændigt og på tværs af faggrænser, det giver en del anderledes vinkler på sagerne. Det har dog især været en oplevelse at få lov til at skabe og fremføre britisk politik/policy, særligt i forbindelse med møder på højt niveau. Det mærkes tydeligt, at Storbritannien er et land, der forvarsmæssigt bærer stor vægt internationalt og at der virkelig bliver lyttet. Mit ophold ved MODUK har indtil videre været en rigtig god oplevelse på både det faglige og personlige plan, og London er en fascinerende by at bo i. Jeg kan kun anbefale andre fuldmægtige at søge stillingen. Du har lige nu mulighed for at søge en eller flere af de ledige stillinger ved MODUK, Udenrigsministeriet og DANA- TO. Ansøgningsfristen for dem alle er 12. april 2006 kl Turnuskoordinationsgruppen 6. kontor og PF4 i Forsvarets Personeltjeneste er i løbende dialog, men siden november er denne kontakt blevet suppleret med koordinationsmøder en gang om måneden. Møderne har indtil nu været særdeles konstruktive og har i høj grad styrket samarbejdet og udvekslingen af informationer og ideer. Følgende nye tiltag har været præsenteret for den samlede Turnuskoordinationsgruppe og er implementeret pr. 1. februar 2006: Fratrædelsesskemaer: Fremover vil turnusfuldmægtige som opsiger deres stilling eller får tildelt tjenestefrihed til ekstern turnus modtage et spørgeskema sammen med bekræftelsen fra 6. kontor. I skemaet spørges der ind til forhold omkring

3 arbejdspladsen, arbejdsopgaver, samarbejde, kompetenceudvikling, turnusordningen generelt og, ikke mindst, hvorfor vedkommende har valgt at søge udfordringer andetsteds. Svarene behandles fortroligt og skal danne baggrund for en analyse af, hvor turnusordningen har sine styrker og svagheder og hvor det kan være nødvendigt med en særlig indsats. Derudover vil de samlede konklusioner indgå i 6. kontors arbejde med at udvikle en ny strategi på fuldmægtigområdet. Rokeringssamtaler: 6. kontor og PF4 deltager nu i interne rokeringssamtaler hos myndighederne så vidt det overhovedet er muligt. Samtalerne er blevet delt op, således at PF4 deltager ved ledige stillinger i Forsvarskommandoen med underliggende myndigheder samt Forsvarets Auditørkorps og Forsvarets Interne Revision. 6. kontor deltager i samtaler ved Beredskabsstyrelsen, Farvandsvæsenet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Såfremt 6. kontor ikke kan sende en repræsentant vil PF4 fungere som substitut - og omvendt. Det er tanken bag dette nye tiltag, at fremme koordinationsgruppens kendskab til den enkelte fuldmægtig og de chefer og myndigheder, som har turnusfuldmægtige ansat. Samtidig vil de samme fuldmægtige, chefer og myndighedsrepræsentanter kunne få besvaret eventuelle spørgsmål omkring turnusordningen og sætte ansigt på personaleforvalterne fra 6. kontor og PF4. Lidt af hvert, tak - om at være fuldmægtig ved FAUK Hvis du er jurist og har interesse for strafferetten, så har du inden for ministerområdet mulighed for at behandle generelle og konkrete straffesager som fuldmægtig ved Forsvarets Auditørkorps (FAUK). FAUK er påtalemyndighed i alle militære straffesager, hvilket betyder at auditørkorpset fungerer som en politistation i miniformat, der efterforsker og behandler alle militære straffesager indenfor forsvaret. Der er tale om en blandet landhandel, hvor du på vegne af en auditør behandler militære straffesager, når de er blevet efterforsket af en auditørfuldmægtig (kriminalbetjent). Du skal således vurdere, om der er sket en tilstrækkelig politimæssig efterforskning og vurdere et eventuelt skyldsspørgsmål, samt udarbejde en afgørelse. Er sagen af en sådan karakter, at der skal rejses tiltale, bliver det som oftest dig, der kommer til at føre sagen ved byretten. At føre en sag er både spændende og udfordrende - og så er der som regel kontant afregning. Det er ikke alene straffesager, du kommer til at behandle, men også andre juridiske og administrative opgaver, hvor du ofte kan trække på din tidligere arbejdserfaring. Ved auditørkorpset bliver der lagt vægt på detaljen, og der bliver i høj grad lagt vægt på faglighed, men samtidig er det et utroligt behageligt og morsomt sted at arbejde. Stemningen er til tider rå og hård - men altid med et stænk af

4 humor. Arbejdspladsen bærer præg af, at mange medarbejdere har lang erfaring fra politi og civil anklagemyndighed. Det er i øvrigt en arbejdsplads med uhyre lille udskiftning. Som fuldmægtig ved auditørkorpset får man lejlighed til at snuse til strafferetten i praksis. Man får sin egen sagsportefølje og får lejlighed til at møde i retten og er du kandidat fra før 1. januar 1997 har du mulighed for at opnå advokatfuldmagt. Du får desuden lejlighed til at arbejde med helt ny lovgivning, da der med virkning fra 1. januar 2006 trådte et nyt lovgrundlag i kraft. Har du yderligere spørgsmål, eller er du bare nysgerrig, er du velkommen til at ringe til Mads Schønning Frandsen på telefon Stort og småt Fuldmægtiguddannelse: Hold 1 skal i dagene juni 2006 på Modul 3 om Statens budget- og bevillingssystemer på Stensved Uddannelsescenter. Hold 2 skal i dagene maj 2006 på Modul 2 om Samarbejde og mødeledelse på Skalstrup. Hold 3 for de senest ansatte er i planlægningsfasen og der forventes indkaldt til Modul 1 i løbet af foråret. Såfremt du har spørgsmål til praktiske forhold eller til- og afmelding kan du kontakte afdelingsleder Mette Christensen på tlf IT-løsninger: 6. kontor har fokus på at forbedre kommunikationen til fuldmægtiggruppen og i den forbindelse arbejdes der nu på at skabe et internetbaseret FULDMNET, således at alle med et password kan logge sig ind på en side med alle relevante oplysninger, uanset om de måtte være hjemme, på arbejde eller i udlandet. Det er hensigten, at siden skal erstatte det noget usikre system med udsendelse af s samt den eksisterende fuldmægtigside på Forsvarsministeriets ekstranet, som mange har svært ved at komme ind på. 6. kontor vil vende tilbage med en nærmere orientering, når den nye tekniske løsning - forhåbentligt - kan sættes i værk. Ny ansættelse som fx konsulent? Såfremt du har fået anden ansættelse som fx specialkonsulent, chefkonsulent eller kontorchef under myndighedsområdet skal du huske at opsige din stilling som turnusfuldmægtig, med angivelse af hvor og hvornår du tiltræder den nye stilling. 6. kontor får ikke automatisk besked om, at du har skiftet job. Praktisk behøver du blot sende et kort brev eller evt. en mail, hvorefter 6. kontor fremsender en bekræftelse og foretager de nødvendige administrative og tekniske ændringer. DJØF-arrangement: Til april er det 2 år siden, at AC ere fra hele myndighedsområdet satte hinanden stævne til en festlig dag og aften på Bernstorff Slot. Der skal atter lyde en opfordring til, at en gruppe initiativrige frivillige påtager sig denne

5 fornøjelige opgave, som er af både faglig og social karakter. Er du interesseret kan du kontakte fuldmægtig Paul Markham på tlf eller FMN-PAM. Husk i øvrigt næste AC/fuldmægtigøl, fredag den 31. marts 2006 kl Som noget helt nyt bliver sammenkomsten afholdt i mere stilfulde og knap så tågede omgivelser på Vinbaren i Dronningens Tværgade. Vel mødt! Faktaboksen vidste du at I perioden 24. oktober marts 2006 var der 14 ansættelser og 20 rokeringer. Samtidig er 4 fuldmægtige blevet ansat som specialkonsulenter, 3 som chefkonsulenter og 1 som kontorchef. Der er pt. 169 turnusfuldmægtige, hvoraf de 24 har tjenestefrihed uden løn. 59 har været ansat mindre end 2 år. Der er i øjeblikket 17 ledige turnusstillinger, hvilket er det højeste antal nogensinde.

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Indhold Forord Domstolsstyrelsen, oktober 2001 Formand for bestyrelsen Temanummer 9 Oktober 2001 DANMARKS DOMSTOLE Procesbevillingsnævnet Hvad laver Procesbevillingsnævnet? Overraskelse for et nybagt nævnsmedlem Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet Desuden: Justitia i Hjørring

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere