8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende?"

Transkript

1 Opsummering for de enkelte spørgsmål: 2. I hvilken grad vurderer du modtagelsen på uddannelsen passende? 54 % vurderes i meget høj grad og i høj grad og passende af 36 % 3. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af introduktionen af uddannelsen passende? 30 % vurderer i mindre grad og i nogen grad, 48 % vurderer passende 4. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af undervisningen i PÆD(Pædagogik) passende i forhold til de faglige kompetencemål(se studieplanen)? 65 % vurderer i meget høj grad og i høj grad, 30 % vurderer passende. 5. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af undervisningen i DKK(dansk, kultur, kommunikation) passende i forhold til de faglige kompetencemål(se studieplanen)? 45 % vurderer i meget høj grad og 38 % vurderer passende 6. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af undervisningen i IIS(Individ, institution og samfund) passende i forhold til de faglige kompetencemål(se studieplanen)? 37 % vurderer i mindre grad og i nogen grad, 48 % vurderer passende 7. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af undervisningen i linjefagene VNT(værksted, natur og teknik), SKB(sundhed, krop og bevægelse) og UMD(udtryk, musik og drama) passende? 39 % vurderer i meget høj grad og i høj grad, 40 % vurderer passende 8. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af Campdagen med linjefagene passende? 45 % vurderer campdagen i mindre grad og i nogen grad og 3 % vurderer den passende 9. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af uddannelsesvejledningen(uvejledning) passende? 36 % vurderer passende og 42 % vurderer i meget høj grad og i høj grad 1

2 10. I hvilken grad vurderer du generelt, at studiet har fremmet din evne til kreativt at kombinere kendte ting, ord og begreber samt viden og færdigheder? 31 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 46 % vurderer passende. 11. I hvilken grad vurderer du generelt, at studiet har fremmet dit mod til at handle og være aktiv? 50 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 36 % vurderer passende. 12. I hvilken grad vurderer du generelt, at studiet har fremmet din evne til at anvende faglig viden og færdigheder til udvikling af nye produkter og idéer? Svarene fordeler sig med næsten lige mange på i mindre grad/ i nogen grad samt i meget høj grad/ i høj grad. 45 % vurderer passende 13. I hvilken grad vurderer du generelt, at studiet har fremmet din evne til at sætte processer og handlinger i gang, så du derved har nået succesoplevelser, selvindsigt og refleksion? Næsten lige mange vurderer i mindre grad/ i nogen grad samt i meget høj grad/ i høj grad. 55 % vurderer passende. 14. Hvilke tre arbejdsformer har bidraget bedst til dit læringsudbytte? Vurdering af arbejdsformer fordeler sig på færrest på vejledning fra underviser digitalt 0 % til flest på oplæg fra underviser på 20 %. De tre laveste scorer er: vejledning fra underviser digitalt 0 % oplæg fra studerende 2 % feedback fra underviser 5 % de tre højeste scorer er: oplæg fra underviser på 20 %. case (eksempler fra praksis der bruges i undervisningen) 15 % dialog på holdet 13 % 15. Hvordan vurderer du dit læringsudbytte i forhold til indhentet viden følgende steder(prioriter fra 1-4, 1 = bedst 4 = dårligst) Biblioteket: 12 % vurderer bedst Internet: 32 % vurderer bedst Netværk: 21 % vurderer bedst Faglitteratur: 29 % vurderer bedst 2

3 16. I hvilken grad vurderer du, at den obligatoriske litteratur passende bidrager til dit samlede læringsudbytte? 44 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 45 % vurderer passende. 17. I hvilken grad vurderer du, at der er sammenhæng mellem fagene? 55 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 33 % vurderer passende. 18. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af praktikforberedelsen passende(indhold og tilrettelæggelse)? Næsten lige mange vurderer i meget høj grad/i høj grad og i mindre grad/i nogen grad samt passende (35 %) 19. I hvilken grad vurderer du arbejdet i teams(projekter og leverancer) har bidraget til dit samlede læringsudbytte? 44 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 31 % vurderer passende. 20. I hvilken grad vurderer du dit læringsudbytte af teamarbejde med udvikling af spil, leg, hjælpemidler i relation til brugerne i din praktiktid? 36 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 31 % vurderer passende. Uge 5: Verdens bedste pædagog 39 % vurderer i mindre grad og i nogen grad. 43 % vurderer passende Uge 6: Pædagogisk arbejde 36 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 42 % vurderer passende. Uge 7: Ideudvikling(Camp) 50 % vurderer i mindre grad og i nogen grad. 37 % vurderer passende. Uge 8: Team og samarbejdskontrakt 37 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 37 % vurderer passende. Uge 8: Ide beskrivelse og skitse Næsten lige mange vurderer i meget høj grad/i høj grad og i mindre grad/ i nogen grad. 51 % vurderer passende. Uge 8: Ide vurdering 29 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 48 % vurderer passende. Uge 9-11: Research og analyse 35 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 39 % vurderer passende. 3

4 22. I hvilken grad vurderer du den samlede arbejdsmængde på uddannelsen passende? Vurderes næsten af lige mange som i mindre grad/ i nogen grad og i meget høj grad / i høj grad. Vurderes passende af 55 %. 23. I hvilken grad vurderer du, at introduktionen til Fronter har bidraget til dit læringsudbytte? Vurderes næsten af lige mange som i mindre grad/ i nogen grad og i meget høj grad /i høj grad. Vurderes passende af 39 %. 24. I hvilken grad vurderer du, at Fronter fremmer dit læringsudbytte? 36 % vurderer i mindre grad og i nogen grad. 38 % vurderer passende. 25. I hvilken grad vurderer du, at anvendelsen af din frontermail/ucl-mail styrker informationsniveauet i uddannelsen? 49 % vurderer i mindre grad og i nogen grad. 30 % vurderer passende. 26. I hvilken grad vurderer du, at den samlede tilrettelæggelse af din 30 timers arbejdsuge har bidraget til dit læringsudbytte? Vurderes af 23 % som i mindre grad/ i nogen grad og i meget høj grad/i høj grad. Vurderes passende af 55 %. 27. Hvad har haft størst indflydelse på dit læringsudbytte?(prioritér 1 = størst, 2 = mindst) - Fag Faget vurderes som størst indflydelse med 81 %. 31 % vurderer projekt-/ innovationsforløbet som størst indflydelse. 28. I hvilken grad vurderer du, at fagene har sammenhæng med: Innovationsprojektet? 42 % vurderer i mindre grad og i nogen grad. 45 % vurderer passende. Tutorer og aktiviteter med dem 46 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 21 % vurderer passende. Startfest 44 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 31 % vurderer passende. Camp 41 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 29 % vurderer passende. Kulturdag Næsten lige mange vurderer i mindre grad, i nogen grad og i meget høj grad, i høj grad. 38 % vurderer passende. PLS introduktion 4

5 24 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 53 % vurderer passende. 30. I hvilken grad vurderer du samlet de fysiske rammer i studiemiljøet passende i forhold til dit læringsudbytte? Vurderes af 25 % i mindre grad/ i nogen grad og i meget høj grad/ i høj grad. Vurderes passende af 49 %. Udsagn om Lucernemarken er ikke medtaget, da det imellem tiden er besluttet at samle al undervisning på Rømersvej. Team 42 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 28 % vurderer passende. Hold 65 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 34 % vurderer passende. Årgang 32 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 43 % vurderer passende. 32. I hvilken grad vurderer du din egen indsats som passende? 67 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 29 % vurderer passende. 33. I hvilken grad vurderer du dit teams indsats som passende? 67 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 24 % vurderer passende. 34. Hvis du har været fraværende, i hvilket omfang(dage) var du så fraværende? 84 % har været fraværende 1-5 dage. 3 % 11 dage og derover. 35. I hvilken grad vurderer du dit samlede læringsudbytte som passende? 43 % vurderer i meget høj grad og i høj grad. 49 % vurderer passende. 36. Hvilke studieaktiviteter skal vi gentage på det næste semester? Der er flest der nævner campen(16), kulturdag(13) og introfest (12). Få nævner fredagsbar(1), teamarbejde (1), temadage(1) og lektiecafé(1). Der er i alt kommentarer 37. Hvad skal vi absolut ikke gøre? Der er 7 der kommenterer fronter. 6 kommenterer introturen, 11 kommenterer campdagen. 1 2 kommenterer leverancer, intro og tutoterer. Der er i alt kommentarer 38. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale uddannelsen til dine venner? 0-10(0 = lidt, 10 = mest) 5

6 19 studerende giver 10, 14 studerende giver 9, 27 studerende giver 8, 10 studerende giver 7, 2 studerende giver 6, 5 studerende giver 5, 4 studerende giver 4 1 studerende giver 2. i alt..kommentarer Tak for dit svar. På hvilke områder skal der ske forandringer, for at uddannelsen kan score højere næste gang? 3 studerende kommenterer fronter og 3 studerende kommenterer leverancer. I alt 32 kommentarer. Forslag til fokus- og handlepunkter handlinger Fortsætte 1. semester generelt i sin nuværende form. Fortsættes ved: den gode modtagelse på uddannelsen den gode pædagogik -, DKK og linjefagsundervisning samt uddannelsesvejledning studiets fremme af kreativitet til kombination af ord og begreber samt mod til at handle og være aktiv. den obligatoriske litteraturs bidrag sammenhæng mellem fagene arbejdet i teams udvikling af spil, leg og hjælpemidler. Læringsudbytte af: uge 6 pædagogisk arbejde uge 8 team, samarbejdskontrakt og idé vurdering uge 9-11 research og analyse. tutorer og aktiviteter med dem, startfest og camp. PLS introduktion, arbejdet i teams, på hold og årgang samt de studerendes egen indsats individuelt og i teams. I det hele taget fortsætte grundlaget for at 92 % samlet vurderer et meget høj grad, i høj grad og passende til læringsudbytte af de første otte uger. Undersøge og forbedre introduktionen til uddannelsen læringsudbyttet af IIS studiets fremme af evne til at anvende faglig viden og færdigheder til udvikling af nye produkter og idéer. studiets fremme af evnen til at sætte processer og handlinger i gang(spm.13.) den lave vurdering af læringsudbytte af Campdagen med linjefagene. arbejdsformer (spm. 14 og 15) praktikforberedelsen 6

7 læringsudbytte af uge 5 og uge 8 idé beskrivelse og skitse den samlede arbejdsmængde introduktion til fronter tilrettelæggelsen af 30 timers arbejdsuge Kulturdag og PLS introduktion Undgå Campdagen i sin nuværende form og uge 7 Idéudvikling(camp). Fronter i sin nuværende form til fremme af læringsudbytte og fronter/ucl mail til styrkelse af informationsniveauet. Innovationsprojektet sammenhæng med fagene i sin nuværende form /kvalitetskoordinator Charlotte Jørgensen 7

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere