FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007

2 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf l 8l Hjernmeside: CVRNummerZ Bankforbindelse: Andelskassen Midtjylland Reg. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf I I I Næstformand: Lcif Bech Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Jill Bryant, Bjenegårdsvej 7, Stadil, 6980 Tim Tlf Sekretær: Nina Bernth-Andersen, Lucememarken 17, Resen 7600 Struer Tlf I ØvÅge medlemner: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gemess Yej22,7430 lkast TIf l Niels Slot, Byvejen 3d Ølstrup,6950 Ringkøbing Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker imidt- og Ves$ylland. I selskabets vedtæger er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennern foredrag og kurs r samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udvelsle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttetil disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyre lsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et ful& medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke st mmeret på generalfonamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangem nter. FORANTIK redigeres af et udvalg med formand n som ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladetspalter er åbne for indlæg fra medlemmeme. Udkommer mindst 2 gange årlig1. FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 Et godt tilbud Det er nu godt et års tid siden, Antik-Historisk Selskab tog åt på sine aktiviteter, og det er blevet til et varieret udbud med tilbud i mange retninger. Sådan må det være, for antikvitetsverdenen er on broget verden med en spændvidde fra noget fashionabelt internationalt til det beskedne bagagerumsmarked. Engang imellem kan man godt spekulere på hvordan Antik-Historisk Selskab finder sin plads i denne verden. Kommer man ikke let til at sætte sig mellem de berømte!o stole, eller lader den ene være ubesat? Jeg berørte engang emnet for en handlende, som resolut foreslog, at vi øjeblik*eligt solgte de tilsyneladende farlige stole og erstattede dem med en bænk. Så kunne man fra tid til anden skifte plads rundt på bænken for at få udnytlet alle dens muligheder. Antikvitetshandelen er organiseret på en måde, der spænder fra Superligaen og længere bagud end bagdelen afferde division, for slet ikke at tale om den helt uorganiserede del, som måske er den største og bestandige genstand for skattemyndighedemes mistro og søgelys. Men uanset, hvor man befinder sig på bænken som sælger eller som køber, så gælder det, at den, der har den største viden, klarer sig bedst. Viden om markedet, moden og aktuelle priser. Jeg besøgte for nogen tid siden et ældre æg epa\ som havde bedt mig kigge på og vurdere et bogskab, som de nødvendigvis måtte skille sig ved, nu de var på vej mod en mindre pensionistbolig. Manden præsenterede stolt sit skab og fortalte, at en antikvitetshandler havde budt kr for det, og så føjede han glædestrålende til "Og det var for over 10 år siden"! - Nu var skabet altså blevet ældte, og derfor måtte det være mere værd. Det var hans enkle konklusion og forventning. Jeg måtte straks slukke julelyset i hans øjne med en bemærkning om, at det var en skam, at han ikke havde slået til dengang. Der er ikke meget, der automatisk bliver mere værd med alderen, hvis ikke det har moden med sig. Det hor jeg også, han tænker på, ham antikvitetshandleren, der opkøbte karlekammerskabe og standkister i hobetal og lagrede dem i en lejet lade, hvor de bare skulle stå og vente på, at de blev mere og mere værd. Han har lukket nu - antikvitetshandleren. Det er med at kende sin besøgelsestid, som det hedder i Lukasevangeliet, og i øtrig! genkende og slå til på et godt tilbud, når man får det. Det er blandt andet det, vi mener, at et medlemskab afantik-historisk Selskab kan være med til at kvalificere til - naturligvis sammen med det hyggelige i at mødes i et selskab, hvor det er helt legitimt, at have og tale om sine specielle interesser i antikviteternes særlige verden. Så på gensyn ved efterårets anangementer.

4 Efterårets program Weekenden august kl Antikudstilling i Doverodde Limfiordscentret Doverodde Købmandsgård afirolderantikmarksd i samarbejde med "Antik i Thy & Mors" - medlemmer af Antik-Historisk Selskab har alle fået tilsen& meddelelse om muligheden for gratis adgang til arrangementet' Lørdag 8. scptcmber Heldagsekskursion Rosenholm Slot, Antik, Keramik og Besøgshave Kr.0800 Afgang i bus fra Tegltorvet i Struer Kr.0815 Opsamling ved Egekirkegårdens parkeringsplads på Viborgvej i Holstebro, hvor der pr mulighed for fri parkering. Kr.0835 Opsamling ved Hagebro Kro K[ Besøg på Rosenholm Slot i Hornslet nord for Århus, hvor der er guidet rundvisning på slottet og mulighed for at se de aktuelle udstillinger (wwwrosørholmslot'dk). KI. t230 En let frokost "Tbristbuffeten" indtages i resiauranten "Den gamle Stald" vod Landbrugsmuseet på Gl. Estrup. Menu bl. a. marinerede sild, fiskefilet, frikadeller, lun leverpostej, ost og druer og selvfølgelig brød ad libitum. KI.13s0 Besøg hos antikvitetshandler Poul Pedersen og frue i Auning. Pedersen er en erfaren antikvitetshandler med stor specialviden og samlinger af dansk keramik, og fruen har en helt fantastisk besøgshave (wwwork-ide-haven'dk) - Vi ser både samlingeme og haven og får serveret kaffe med brød. Kl.1500 Afgang fra Auning og aflæsning af deltagerne i omvendt rækkefølge. Kt.1700 Ankomst til Tegltorvet i Struer Pris: Hele turen koster kr pr person. Betalingen dækker busturen, entre og guidc på Rosenholm, en let frokost (drikkevarer er for egen regning) samt entre og kaffe i Bo' søgshaven. - Betaling sker i bussen. Vi har sat prisen så lavt for at få så mange af vore medlemmer med som muligt - så få noget for kontingentet KOM MED!

5 Tilmelding: Det er nødvendigt med tilmelding og besked om, hvor man geme vil stå på bussen. Tilmelding kan ske til formanden på telefon (MaiL eller et andet bestyrelsesmedlem senest 3. september. - Se adresselisten på omslagets inderside. Onsdag 26. september ki. 19 "...at få skovlen under Ipsens Enke" Kathrine Jørgensen har i mange år interesseret sig for den keramiske produktion på fabrikken, der er kendt som "Ipsens Enke". Det er en fabrik, som det tidligere har været svært at finde frem til oplysninger om, men Kathrine Jørgensen har nu skrevet to store bøger om emnet, hvoraf den seneste netop er udkommet. Det er et sfykke imponerende pionerarbejder, Katlrine Jørgensen har udført. Kathrine Jørgensen fortæller på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer om sit arbejde med materialet til sine bøger. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe. Kørselsvejledning: Til Gimsinghoved kommer man fra Hovedvej I I ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (Byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgård på venstre side, nfu man er kommet op ad bakken. Lørdag 6. oktober kl. 14 Henegårdsbesøg Ausumgaard Vi har fået lov at aflægge besøg på en af de å store gamle herregårde i det gamle Ringkøbing amt, som fortsat er i &ift som storlandbrug, nemlig Ausumgaard, der ligger lige op til hovedlandevejen mellem Holstebro og Struer - indkørsel direkte fra hovedvejen. Vi mødes uden for portalen kl. 14, og besøger henegården stuer, hvor vi nyder et glas vin, mens vi får fortalt om stedets historie af AHS' formand, som har været Ausumgaards guide gennem mere end 30 år. Der er også lejlighed til at bese parken. Efterfølgende er der lejlighed til at drikke kaffe (for egen regning) i Struer, for de som ønsker at deltage. Det er nødvendigt med tilmelding til formanden senest dagen før (altså s.oktober) og med oplysning om, hvorvidt man er interesserel i at deltage i kaffebordet, Pris for deltagelse: Medlemmer kr Ikke medlemmer kr Betales ved ankomst. Mandag 22. oktober kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - Se særlig omtale

6 Onsdag 24. oktober ki. 19 Antik på Internettet Mange, der søger oplysning om deres antikviteter eller porcelæn på Intemettet, havner næstcn automatisk på wwwjamerantik.dk som Jan Ringsmose i Klosterkælderen i Mariager dygtigt bestyrer. Denns aften vil Jan give gode råd og tips til, hvorledes man som interesserct i antikviteter kan få mest mulig udbytte af Interneftet- alle kan med udbytte deltage uden selv at være webmaster. Sted: Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, Stuer (Kørselsvejledning se 26. september). Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe, Mandag 5. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 19. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Torsdag 22. november Samlingsbesøg Et ægtepar blandt vore medlemmer - bosat i Struer - har gennem de seneste år opbygget en omfattende samling inden for forskellige keramiske værker (Kåhler, Danico, Terra Danica og ikke mindst Haunsø). Haunsøsamlingen er således blevet udvalgt og fotograferet som illustrationer til en ny keramisk bog. Vi besøger ægtepanel ser s.rmlingeme og drikker kaffe. Da der er begrænset plads er det nødvendigt med tilmelding, men er der run på tilmeldingen vil arrangementet blive gentaget. Tilmelding til formanden senest 20. november. Her opgives adresse og kønelsvejledning. Pris pr. deltager (kun medlemmer) kr Mandag 3. december kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 17. december kl. 19 Medlemsaften En aften uden egentligt progftrm, msn hvor der er lejlighed til blot at snakke sammen og ride sine egne kæpheste. Er der medlemmer, som gerne vil komme med fælles indslag skal dette senest dagen forinden være meddelt til formanden. Tag bare et par ting med, som du har lyst at vise eller fortælle om. Aftenen afuikles i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm, hvor kunstneren Dorthe Kærgaard i anledning af vores besøg vil have lavet en lille udstilling af egne arbejder. Der vil blive serveret kaffe og æbleskiver. Det er lidt et eksperiment, men vi håber der vil være interesse for flere af den slags arrangementer, som så også kan afvikles i andre egne, hvor vi har medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig, men vil af hensyn til kaffen være ønskelig. Det kan ske til et bestyrelsesmedlem. Ikke medlemmer og andre interessereder velkomne. Pris for deltagelse kr

7 Kursusrække: Ant ilcv it et s - ko mp e t en c e Her i efteråret afviklerahs en kursusrække i antikvitets-kompet nce på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer. Kurset er en omarbejdet udgave af de kurser i antikviætskendskab, som gennem ds s xreste år har været afholdt i sama$ejde med oplysningsforbund i byeme lkast, Ringkøbing, Holstebro, Skive og Thisted. Kursusaften er mandage, og kursusleder vil være AHS formand, der ligeledes vil undervise suppleret med hjælp og indlæg fta andre medlernmer af selskabct. Kurset er to-delt, således der er et efterårssemester og t forårssemester. Det koster kr. 200 for at deltage i hele efterånsemesteret (kr.60.- pr gang, hvis man kun ønsker at deltage i enkelte af aflneme). Medbring selv kaffe. l. aften: Mandag 22. oktober kl. l9: Introduktion, antik generelt og stilhistorie med gennemgang af relevant litteratur til nærmere selvstudium. 2, aften: Mandag 5. november kl. 19: Sølv - hvad er sølv og hvad er "Det-som-ligner", håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Man er meget velkommpn til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-lignef ' 3. aftrn: Mandag 19. november kl 19: Gamle glas. Hvordan kan man se, om et glas er gammelt. Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet m.v. Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret bl, a. fra AHS medlemmers egne samlinger. Kursisteme opfordres til selv at medbringe gamle glas, 4, aften: Mandag 3. december kl, 19: Bomholmsk Industrikeramik. AHS' sekretær Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier. Et særligt indblik kan forventes i produktionen fra Michael Andersen og søn i Rønne. Også denne aften er man velkommen til at medbringe fra egne samlinger. Mandag 17. december kl. 19: De kursister, som ønsker det er velkomrnen til at deltage i Antik-Historisk Selskabs medlemsaften i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm - se omtalen under efterårets pro- $am.

8 Bemærk at disse afrangementer er åbne for alle, således også for deltagere, som ikke er medlem ad AHS, så benyt lejligheden til attage en interesseret bekendt med eller gør opmærksom på kurset. Kørselsvejledning til Gimsinghoved findes i under 26. september i efterårsprogrammet. Det er ikke nødvendigt rned tilmelding, men det er meget ønskeligt, at man på forhånd giver melding om evt. interesse, hvilket kan ske til AHS formand Benny Boysen, Ølbyvej I 5, 7600 Struer Tlf I I l, mail: I Skive gennemfører Liberalt oplysnings Forbund i vinterhalvåret et almindeligt kursus i antikvitets.kompetence, nogenlunde svarende til kurset i antikvitetskendskab som gennemfultes i Skive vinteren Her vil blive undervist fra kl. 19 på tirsdagene 23. oktober, 6. november, 20. no vember, 4. december, 8. januar, 22. ianuar,s. februar, 19' februar. Nærmere op lysninger om kurset kan indhentes hos Aase Johansen, Egerishave 22, 7800 Skive, Tlf eller på som også tager imod ind meldinger. AHS Aktivitetsperiode Antik-Historisk Selskabs årlige aktivitetsperiode strækker sig fra september frem til slutningen af mqi. Næste udgave af FORANTIK udkommer i december 2007 og vil bl. a. indeholde program for alle forårets arrangementer' AHS'regnskabsår slutter 31. marts og generalforsamling afholdes i april eller maj. Spørgsmål eller forslag som medlemmer ønsker behandlet under generalforsamlingens pkt. af indkomne fonlag), samt forslag til valg af medlemmer til besty' relsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest L marts, således forslagene og en vt. præsentation af kandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlineen.

9 Antiktur til London AfBenny Boysen Skønt der er sket store forskydninger i antikvitetsverdenen seneste ar, så betragtes England stadig som det land, hvor interessen for antikviteter er størst * og London som både landets og antikhandelens hovedstad. Da pundets værdi for godt en halv snes år siden begyndte at stige fra noget med 8 kr' op til næsten 12 kr, faldt mange udenlandske opkørere fra*først de italienske. Men andre europæiske fandt det muligt at drage fordel af det indre mæked og fr del i de gode engelske pund ved at deltage med deres varer på de stor antikmarkeder i England, som nu nærmest er blevet internationale. Man skal ikke bevæge sig meget rundt i sydengelske antikforretninger for at opdage, at mange afvarerne, man finder der, er franske. - Pundet har nu stabiliseret sig omking de 11 k Der er medlemmer af Antik-Historisk Selskab, som har spurgt om, det vil være muligt at arrangeren antik-indkøbstur til London. Vi har haft en forespørgsel til et busselskab, der tidligere har arrangeret busture til London, om muligheden for at antikindkøbere kunne hægte sig på en sådan tur, men det var man absolut kold overfor, og desuden eksisterer sådanne busture næsten ikke mere, efter at der er blevet priskrig i luften. Disse luftture egner sig dog ikke til stort andet end medbragt handbagage. Penonligt havde jeg for fu tilbage med egen bil fire årlige ture til England med besøg på antikudstillinger og -rnarkeder, men de er nu reduceret til en enkelt, som nærmest et en ferietur, nu hvor DFDS for at holde skruen på Englandsbaden i vandet har sat billotpriserne ganske betragteligt i vejret. Imidlertid erjeg alene og med en rummelig bil i London-området i slutningen af oktober, samtidig med, at et par af de traditionelle antikmarkeder afvikles, og hvis der blandt AHS's medlemmer er nogle, som ønsker at rejse til London på egen hand eller retter en billig flybillet, så vil jeg geme på stedet introducere dem til to af disse markeder, samtilbyde at bringe ikke alt for ffldige indkøb med i bilen tilbage til Danmark.. Markedet 30. oktober er Sunbury Antiques Market (www.kemntonantiques.com), som holdes i lokaler og på friarealer ved Kempton Raoecourse i det sydvestlige London. Man kommer let dertil med jernbane lige til døren, men man skal stå tidligt op, for markedet åbner allerede kl. 5 om morgenen, og der er pakket sammen igen ved mid' dagstid. Det er på dette marked mange af Londons egne antikhandlere forsyner sig med varer, for det meste af del som sælges her, er antikt og ikke de reprcvarer, som efterhånden præg r mange af de store markeder. Således har en hel aftleling på England største antikmarked i Newark lidt foragteligt fllet øgenavnet "Reproduction City", selv om arrangøreme af fuld kraft forsøger at vende skuden med sloganet "Tilbage til rødderne". Dagen efter - onsdag 31. olrtober * afrikles Englands næststøiste atrtikmarked i Ardingly - sydøst for London ikke langt fra Gattwick lufthavnen. Det er et stort intemationalt marked, som man dårligt nok kan nå igennem på en enkelt dag, men til gengæld kan man finde næsten alt, men altså også det, man helst skal undgå. 9

10 Orker man det, er det muligt fredag den 2, november at komme med til en af de specielle engelske country auctioner i byen Diss - det må være et par timers togkørsel fta Lonfon i retning mod Norwich. Firmaet hedder Th. W Gaze (! 41il.!4Cqa9--ea!d og her foregår hver fredag på samme tid 5-6 forskellige auktionet så man_ kan_haste fra det ene salesroom til det andet eller til plænen udenfor, hvor der f. eks. sælges byggematerialer, der er blevet i overskud. Man kan sagtens finde et lot bestående af f. eks' l0 gamle mursten. Kunderne afspejler i høj grad de auklionerede varers forskellighed. Her er alle typer fra ham, der holder en gammel overfrakke sammen med et stykke høstbindegam til den højt estimerede London antiquedealer. Men altså! -Jeg vil være på de nævnte steder på den nævnte tidspunkter, og jeg giver geme en introduktion til andre end de af AHS's medlemmer, som allerede har vist inte' iesse for at befinde sig på de salnm steder på de samme tidspunktet' Og skulle der fortsat være plads i biiens bagagerum, så vil der være fragtmuligheder fil de hjemlige kyster. bet vil dog være rart, at være orienteret om jeres eventuelle tilstedeværelse på for' hånd. Et marked under aftikling De ulykker, som forurening med kviksølv kan forårsage, giver i disse år anledning til en meget reshiktiv lovgivning f. eks. lukning af kematorier, som ikke unskaffer filtre, der kan fange dampene fra afbrændte tandplomber. En række stater i USA- foreløbig et dusin i tallct heriblandt nogle af de mest folkerige - har vedtaget love, der forbyder omsætning afvarer, der indeholder kviksøiv, herunder også antikke barometre og ternometre, som der traditionelt har været et stort rnarked for. Det har i stadig stigende grad påvirket omsætning af disse varer på europæiske auktioner, særligt i England, hvor auktionshusene Sothebyes og Christies har stoppet al handel med disse varer i deres amerikanske filialer. Ligeledes har ar runggr"rne af antikvitetsudstillinger i New York udelukket alle varer med kvik' sølv fia deres udstillinger. Nu har Danmark al&ig været et stort "barometerland", og på danske auktioner er de store gamle banjobarom tre først og fremmest blevet opkøbt med henblik på eksport. Nedgang i efterspørgsel og interesse og dermed priser er allerede iegistr r t på danske auktioner, selv om handel med antikke kviksølvsbaromet re pa a"t europæiske marked endnu ikke er omfattet af en så restriktiv lovgiv' ning. l0

11 Annonceplads L lannaelskassen -lorrqen kmnl7 cr Ring og få en aftale, for sammen ksn vi mere Andelskassen MIDTVEST Vilhelmsborgvej 38 Linde, 7600 Struer t1f l

12 Hospitalsvaser Det er mindre end 50 år siden. jeg som lille knægt var på ferie hos mine bedsteforældre i Vejle. Selvfølgelig skulle der købes en gave nted hjem til nlor. og det blev fra en kun, uden for isenkræmmerens butik: en lille grøn vase rned lodrette ribber og en kraftig nrundingsrand. Den var solid og god at fatte om for små drengefingre. Den kostede mig 90 øre og desuden en hel del ærgrelse. dajeg kom hjenr og så. at man fia lmportørens gadekurv solgte samme slags vaser til 75 ore. lvlen mor blev glad. og det var dog det vigtigste. Præcisamnre slags vaser, der blev frenrstillet i flere farver bl. a. også i klart, blåt og ravfarvet glas, finder man nu i antikvitetsforretningerne med betegnelsen ''Hospitalsvaser". og det er egentlig en ganske træffende betegnelse. Ikke kun fordi. de i høj grad fandt anvendelse på sy'gehusenes patientborde, men også fordi. der er noset sygt over. at en sådan relativ ganske billig brugsgenstand. der blev spyttet ud i tusindvis fra glasindustriens automatiske fbrme. nu forhandles til megapriser. Kr, erdet seneste - og højeste - jeg har set dem skiltetil. Ir,{en jeg fonenter at blive belær't om" at de er set endnu dyrere. Det kunne måske være fordi nran selv er blevet ældgammel i mellenrtiden eller der har været en sådan kænrpeinflation. der er rimelighed i vasens pris. Det er nu ikke tilfældet. Cigaretprisen var dengang I krone for en 5-stk. Eiffel. Så ældgammel føler jeg mig nu heller ikke. men jeg har lidt svært v'ed at finde ud af, om jeg er forarget eller blot endnu engang ærgerlig over. at jeg ikke fik investeret alle nrine beskedne lommepenge i Inrportørens slagtilbud. For faktisk er vaserne foruden at være holdbare og praktiske også ganske smukke - men antikpriserne - Åh himmel! i t2

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':' FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven)

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven) FORANTIK 12 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk CVR Nummer 0033556462 Bankforbindelse: Danske Andelskassers

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr.

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr. Aarhuus Nimbus Klub Maj 2006 11. årgang nr. 43 Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer 10 år. i år! Lørdag d 17-6-06 i True! Side 2 Blad 43 Maj 2006 Informationer om Aarhuus

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tango. Tidende Nr. 1 - marts 2008. Der er tango på Cuba!

Tango. Tidende Nr. 1 - marts 2008. Der er tango på Cuba! Tango Tidende Nr. 1 - marts 2008 På 1001 tangorejse nats dans til i Buenos Dubai Aires 36 Når Ukrainsk tangoen tango bliver tur/ passion retur 69 Der er tango på Cuba! 4 Selvom Cuba på dansescenen er mest

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2006 April

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2006 April KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2006 April Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer medio februar, april,

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 132 / December 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så har efteråret holdt sit indtog og vinteren banker så småt på. Eftersommeren har som sædvanlig været præget af stor aktivitet

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser. Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29

Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser. Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29 Velkommen Landslederstævne Dansebeskrivelser Nr. 3 - September 2014 Årets Gang - Årgang 29 Kontingent for næste år Tiden er kommet til betaling af kontingent til Landsforeningen. For enkeltmedlemmer er

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Kursusprogram Forår 2014

Kursusprogram Forår 2014 Helene Juul Design, dansk design & tekstil formgivning Mønsterdesigns med "forbindelser" til det traditionelle, til historien - og samtidig innovative og tidssvarende. Flotte og anderledes designs til

Læs mere