FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007

2 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf l 8l Hjernmeside: CVRNummerZ Bankforbindelse: Andelskassen Midtjylland Reg. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf I I I Næstformand: Lcif Bech Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Jill Bryant, Bjenegårdsvej 7, Stadil, 6980 Tim Tlf Sekretær: Nina Bernth-Andersen, Lucememarken 17, Resen 7600 Struer Tlf I ØvÅge medlemner: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gemess Yej22,7430 lkast TIf l Niels Slot, Byvejen 3d Ølstrup,6950 Ringkøbing Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker imidt- og Ves$ylland. I selskabets vedtæger er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennern foredrag og kurs r samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udvelsle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttetil disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyre lsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et ful& medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke st mmeret på generalfonamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangem nter. FORANTIK redigeres af et udvalg med formand n som ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladetspalter er åbne for indlæg fra medlemmeme. Udkommer mindst 2 gange årlig1. FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 Et godt tilbud Det er nu godt et års tid siden, Antik-Historisk Selskab tog åt på sine aktiviteter, og det er blevet til et varieret udbud med tilbud i mange retninger. Sådan må det være, for antikvitetsverdenen er on broget verden med en spændvidde fra noget fashionabelt internationalt til det beskedne bagagerumsmarked. Engang imellem kan man godt spekulere på hvordan Antik-Historisk Selskab finder sin plads i denne verden. Kommer man ikke let til at sætte sig mellem de berømte!o stole, eller lader den ene være ubesat? Jeg berørte engang emnet for en handlende, som resolut foreslog, at vi øjeblik*eligt solgte de tilsyneladende farlige stole og erstattede dem med en bænk. Så kunne man fra tid til anden skifte plads rundt på bænken for at få udnytlet alle dens muligheder. Antikvitetshandelen er organiseret på en måde, der spænder fra Superligaen og længere bagud end bagdelen afferde division, for slet ikke at tale om den helt uorganiserede del, som måske er den største og bestandige genstand for skattemyndighedemes mistro og søgelys. Men uanset, hvor man befinder sig på bænken som sælger eller som køber, så gælder det, at den, der har den største viden, klarer sig bedst. Viden om markedet, moden og aktuelle priser. Jeg besøgte for nogen tid siden et ældre æg epa\ som havde bedt mig kigge på og vurdere et bogskab, som de nødvendigvis måtte skille sig ved, nu de var på vej mod en mindre pensionistbolig. Manden præsenterede stolt sit skab og fortalte, at en antikvitetshandler havde budt kr for det, og så føjede han glædestrålende til "Og det var for over 10 år siden"! - Nu var skabet altså blevet ældte, og derfor måtte det være mere værd. Det var hans enkle konklusion og forventning. Jeg måtte straks slukke julelyset i hans øjne med en bemærkning om, at det var en skam, at han ikke havde slået til dengang. Der er ikke meget, der automatisk bliver mere værd med alderen, hvis ikke det har moden med sig. Det hor jeg også, han tænker på, ham antikvitetshandleren, der opkøbte karlekammerskabe og standkister i hobetal og lagrede dem i en lejet lade, hvor de bare skulle stå og vente på, at de blev mere og mere værd. Han har lukket nu - antikvitetshandleren. Det er med at kende sin besøgelsestid, som det hedder i Lukasevangeliet, og i øtrig! genkende og slå til på et godt tilbud, når man får det. Det er blandt andet det, vi mener, at et medlemskab afantik-historisk Selskab kan være med til at kvalificere til - naturligvis sammen med det hyggelige i at mødes i et selskab, hvor det er helt legitimt, at have og tale om sine specielle interesser i antikviteternes særlige verden. Så på gensyn ved efterårets anangementer.

4 Efterårets program Weekenden august kl Antikudstilling i Doverodde Limfiordscentret Doverodde Købmandsgård afirolderantikmarksd i samarbejde med "Antik i Thy & Mors" - medlemmer af Antik-Historisk Selskab har alle fået tilsen& meddelelse om muligheden for gratis adgang til arrangementet' Lørdag 8. scptcmber Heldagsekskursion Rosenholm Slot, Antik, Keramik og Besøgshave Kr.0800 Afgang i bus fra Tegltorvet i Struer Kr.0815 Opsamling ved Egekirkegårdens parkeringsplads på Viborgvej i Holstebro, hvor der pr mulighed for fri parkering. Kr.0835 Opsamling ved Hagebro Kro K[ Besøg på Rosenholm Slot i Hornslet nord for Århus, hvor der er guidet rundvisning på slottet og mulighed for at se de aktuelle udstillinger (wwwrosørholmslot'dk). KI. t230 En let frokost "Tbristbuffeten" indtages i resiauranten "Den gamle Stald" vod Landbrugsmuseet på Gl. Estrup. Menu bl. a. marinerede sild, fiskefilet, frikadeller, lun leverpostej, ost og druer og selvfølgelig brød ad libitum. KI.13s0 Besøg hos antikvitetshandler Poul Pedersen og frue i Auning. Pedersen er en erfaren antikvitetshandler med stor specialviden og samlinger af dansk keramik, og fruen har en helt fantastisk besøgshave (wwwork-ide-haven'dk) - Vi ser både samlingeme og haven og får serveret kaffe med brød. Kl.1500 Afgang fra Auning og aflæsning af deltagerne i omvendt rækkefølge. Kt.1700 Ankomst til Tegltorvet i Struer Pris: Hele turen koster kr pr person. Betalingen dækker busturen, entre og guidc på Rosenholm, en let frokost (drikkevarer er for egen regning) samt entre og kaffe i Bo' søgshaven. - Betaling sker i bussen. Vi har sat prisen så lavt for at få så mange af vore medlemmer med som muligt - så få noget for kontingentet KOM MED!

5 Tilmelding: Det er nødvendigt med tilmelding og besked om, hvor man geme vil stå på bussen. Tilmelding kan ske til formanden på telefon (MaiL eller et andet bestyrelsesmedlem senest 3. september. - Se adresselisten på omslagets inderside. Onsdag 26. september ki. 19 "...at få skovlen under Ipsens Enke" Kathrine Jørgensen har i mange år interesseret sig for den keramiske produktion på fabrikken, der er kendt som "Ipsens Enke". Det er en fabrik, som det tidligere har været svært at finde frem til oplysninger om, men Kathrine Jørgensen har nu skrevet to store bøger om emnet, hvoraf den seneste netop er udkommet. Det er et sfykke imponerende pionerarbejder, Katlrine Jørgensen har udført. Kathrine Jørgensen fortæller på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer om sit arbejde med materialet til sine bøger. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe. Kørselsvejledning: Til Gimsinghoved kommer man fra Hovedvej I I ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (Byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgård på venstre side, nfu man er kommet op ad bakken. Lørdag 6. oktober kl. 14 Henegårdsbesøg Ausumgaard Vi har fået lov at aflægge besøg på en af de å store gamle herregårde i det gamle Ringkøbing amt, som fortsat er i &ift som storlandbrug, nemlig Ausumgaard, der ligger lige op til hovedlandevejen mellem Holstebro og Struer - indkørsel direkte fra hovedvejen. Vi mødes uden for portalen kl. 14, og besøger henegården stuer, hvor vi nyder et glas vin, mens vi får fortalt om stedets historie af AHS' formand, som har været Ausumgaards guide gennem mere end 30 år. Der er også lejlighed til at bese parken. Efterfølgende er der lejlighed til at drikke kaffe (for egen regning) i Struer, for de som ønsker at deltage. Det er nødvendigt med tilmelding til formanden senest dagen før (altså s.oktober) og med oplysning om, hvorvidt man er interesserel i at deltage i kaffebordet, Pris for deltagelse: Medlemmer kr Ikke medlemmer kr Betales ved ankomst. Mandag 22. oktober kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - Se særlig omtale

6 Onsdag 24. oktober ki. 19 Antik på Internettet Mange, der søger oplysning om deres antikviteter eller porcelæn på Intemettet, havner næstcn automatisk på wwwjamerantik.dk som Jan Ringsmose i Klosterkælderen i Mariager dygtigt bestyrer. Denns aften vil Jan give gode råd og tips til, hvorledes man som interesserct i antikviteter kan få mest mulig udbytte af Interneftet- alle kan med udbytte deltage uden selv at være webmaster. Sted: Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, Stuer (Kørselsvejledning se 26. september). Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe, Mandag 5. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 19. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Torsdag 22. november Samlingsbesøg Et ægtepar blandt vore medlemmer - bosat i Struer - har gennem de seneste år opbygget en omfattende samling inden for forskellige keramiske værker (Kåhler, Danico, Terra Danica og ikke mindst Haunsø). Haunsøsamlingen er således blevet udvalgt og fotograferet som illustrationer til en ny keramisk bog. Vi besøger ægtepanel ser s.rmlingeme og drikker kaffe. Da der er begrænset plads er det nødvendigt med tilmelding, men er der run på tilmeldingen vil arrangementet blive gentaget. Tilmelding til formanden senest 20. november. Her opgives adresse og kønelsvejledning. Pris pr. deltager (kun medlemmer) kr Mandag 3. december kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 17. december kl. 19 Medlemsaften En aften uden egentligt progftrm, msn hvor der er lejlighed til blot at snakke sammen og ride sine egne kæpheste. Er der medlemmer, som gerne vil komme med fælles indslag skal dette senest dagen forinden være meddelt til formanden. Tag bare et par ting med, som du har lyst at vise eller fortælle om. Aftenen afuikles i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm, hvor kunstneren Dorthe Kærgaard i anledning af vores besøg vil have lavet en lille udstilling af egne arbejder. Der vil blive serveret kaffe og æbleskiver. Det er lidt et eksperiment, men vi håber der vil være interesse for flere af den slags arrangementer, som så også kan afvikles i andre egne, hvor vi har medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig, men vil af hensyn til kaffen være ønskelig. Det kan ske til et bestyrelsesmedlem. Ikke medlemmer og andre interessereder velkomne. Pris for deltagelse kr

7 Kursusrække: Ant ilcv it et s - ko mp e t en c e Her i efteråret afviklerahs en kursusrække i antikvitets-kompet nce på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer. Kurset er en omarbejdet udgave af de kurser i antikviætskendskab, som gennem ds s xreste år har været afholdt i sama$ejde med oplysningsforbund i byeme lkast, Ringkøbing, Holstebro, Skive og Thisted. Kursusaften er mandage, og kursusleder vil være AHS formand, der ligeledes vil undervise suppleret med hjælp og indlæg fta andre medlernmer af selskabct. Kurset er to-delt, således der er et efterårssemester og t forårssemester. Det koster kr. 200 for at deltage i hele efterånsemesteret (kr.60.- pr gang, hvis man kun ønsker at deltage i enkelte af aflneme). Medbring selv kaffe. l. aften: Mandag 22. oktober kl. l9: Introduktion, antik generelt og stilhistorie med gennemgang af relevant litteratur til nærmere selvstudium. 2, aften: Mandag 5. november kl. 19: Sølv - hvad er sølv og hvad er "Det-som-ligner", håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Man er meget velkommpn til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-lignef ' 3. aftrn: Mandag 19. november kl 19: Gamle glas. Hvordan kan man se, om et glas er gammelt. Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet m.v. Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret bl, a. fra AHS medlemmers egne samlinger. Kursisteme opfordres til selv at medbringe gamle glas, 4, aften: Mandag 3. december kl, 19: Bomholmsk Industrikeramik. AHS' sekretær Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier. Et særligt indblik kan forventes i produktionen fra Michael Andersen og søn i Rønne. Også denne aften er man velkommen til at medbringe fra egne samlinger. Mandag 17. december kl. 19: De kursister, som ønsker det er velkomrnen til at deltage i Antik-Historisk Selskabs medlemsaften i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm - se omtalen under efterårets pro- $am.

8 Bemærk at disse afrangementer er åbne for alle, således også for deltagere, som ikke er medlem ad AHS, så benyt lejligheden til attage en interesseret bekendt med eller gør opmærksom på kurset. Kørselsvejledning til Gimsinghoved findes i under 26. september i efterårsprogrammet. Det er ikke nødvendigt rned tilmelding, men det er meget ønskeligt, at man på forhånd giver melding om evt. interesse, hvilket kan ske til AHS formand Benny Boysen, Ølbyvej I 5, 7600 Struer Tlf I I l, mail: I Skive gennemfører Liberalt oplysnings Forbund i vinterhalvåret et almindeligt kursus i antikvitets.kompetence, nogenlunde svarende til kurset i antikvitetskendskab som gennemfultes i Skive vinteren Her vil blive undervist fra kl. 19 på tirsdagene 23. oktober, 6. november, 20. no vember, 4. december, 8. januar, 22. ianuar,s. februar, 19' februar. Nærmere op lysninger om kurset kan indhentes hos Aase Johansen, Egerishave 22, 7800 Skive, Tlf eller på som også tager imod ind meldinger. AHS Aktivitetsperiode Antik-Historisk Selskabs årlige aktivitetsperiode strækker sig fra september frem til slutningen af mqi. Næste udgave af FORANTIK udkommer i december 2007 og vil bl. a. indeholde program for alle forårets arrangementer' AHS'regnskabsår slutter 31. marts og generalforsamling afholdes i april eller maj. Spørgsmål eller forslag som medlemmer ønsker behandlet under generalforsamlingens pkt. af indkomne fonlag), samt forslag til valg af medlemmer til besty' relsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest L marts, således forslagene og en vt. præsentation af kandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlineen.

9 Antiktur til London AfBenny Boysen Skønt der er sket store forskydninger i antikvitetsverdenen seneste ar, så betragtes England stadig som det land, hvor interessen for antikviteter er størst * og London som både landets og antikhandelens hovedstad. Da pundets værdi for godt en halv snes år siden begyndte at stige fra noget med 8 kr' op til næsten 12 kr, faldt mange udenlandske opkørere fra*først de italienske. Men andre europæiske fandt det muligt at drage fordel af det indre mæked og fr del i de gode engelske pund ved at deltage med deres varer på de stor antikmarkeder i England, som nu nærmest er blevet internationale. Man skal ikke bevæge sig meget rundt i sydengelske antikforretninger for at opdage, at mange afvarerne, man finder der, er franske. - Pundet har nu stabiliseret sig omking de 11 k Der er medlemmer af Antik-Historisk Selskab, som har spurgt om, det vil være muligt at arrangeren antik-indkøbstur til London. Vi har haft en forespørgsel til et busselskab, der tidligere har arrangeret busture til London, om muligheden for at antikindkøbere kunne hægte sig på en sådan tur, men det var man absolut kold overfor, og desuden eksisterer sådanne busture næsten ikke mere, efter at der er blevet priskrig i luften. Disse luftture egner sig dog ikke til stort andet end medbragt handbagage. Penonligt havde jeg for fu tilbage med egen bil fire årlige ture til England med besøg på antikudstillinger og -rnarkeder, men de er nu reduceret til en enkelt, som nærmest et en ferietur, nu hvor DFDS for at holde skruen på Englandsbaden i vandet har sat billotpriserne ganske betragteligt i vejret. Imidlertid erjeg alene og med en rummelig bil i London-området i slutningen af oktober, samtidig med, at et par af de traditionelle antikmarkeder afvikles, og hvis der blandt AHS's medlemmer er nogle, som ønsker at rejse til London på egen hand eller retter en billig flybillet, så vil jeg geme på stedet introducere dem til to af disse markeder, samtilbyde at bringe ikke alt for ffldige indkøb med i bilen tilbage til Danmark.. Markedet 30. oktober er Sunbury Antiques Market (www.kemntonantiques.com), som holdes i lokaler og på friarealer ved Kempton Raoecourse i det sydvestlige London. Man kommer let dertil med jernbane lige til døren, men man skal stå tidligt op, for markedet åbner allerede kl. 5 om morgenen, og der er pakket sammen igen ved mid' dagstid. Det er på dette marked mange af Londons egne antikhandlere forsyner sig med varer, for det meste af del som sælges her, er antikt og ikke de reprcvarer, som efterhånden præg r mange af de store markeder. Således har en hel aftleling på England største antikmarked i Newark lidt foragteligt fllet øgenavnet "Reproduction City", selv om arrangøreme af fuld kraft forsøger at vende skuden med sloganet "Tilbage til rødderne". Dagen efter - onsdag 31. olrtober * afrikles Englands næststøiste atrtikmarked i Ardingly - sydøst for London ikke langt fra Gattwick lufthavnen. Det er et stort intemationalt marked, som man dårligt nok kan nå igennem på en enkelt dag, men til gengæld kan man finde næsten alt, men altså også det, man helst skal undgå. 9

10 Orker man det, er det muligt fredag den 2, november at komme med til en af de specielle engelske country auctioner i byen Diss - det må være et par timers togkørsel fta Lonfon i retning mod Norwich. Firmaet hedder Th. W Gaze (! 41il.!4Cqa9--ea!d og her foregår hver fredag på samme tid 5-6 forskellige auktionet så man_ kan_haste fra det ene salesroom til det andet eller til plænen udenfor, hvor der f. eks. sælges byggematerialer, der er blevet i overskud. Man kan sagtens finde et lot bestående af f. eks' l0 gamle mursten. Kunderne afspejler i høj grad de auklionerede varers forskellighed. Her er alle typer fra ham, der holder en gammel overfrakke sammen med et stykke høstbindegam til den højt estimerede London antiquedealer. Men altså! -Jeg vil være på de nævnte steder på den nævnte tidspunkter, og jeg giver geme en introduktion til andre end de af AHS's medlemmer, som allerede har vist inte' iesse for at befinde sig på de salnm steder på de samme tidspunktet' Og skulle der fortsat være plads i biiens bagagerum, så vil der være fragtmuligheder fil de hjemlige kyster. bet vil dog være rart, at være orienteret om jeres eventuelle tilstedeværelse på for' hånd. Et marked under aftikling De ulykker, som forurening med kviksølv kan forårsage, giver i disse år anledning til en meget reshiktiv lovgivning f. eks. lukning af kematorier, som ikke unskaffer filtre, der kan fange dampene fra afbrændte tandplomber. En række stater i USA- foreløbig et dusin i tallct heriblandt nogle af de mest folkerige - har vedtaget love, der forbyder omsætning afvarer, der indeholder kviksøiv, herunder også antikke barometre og ternometre, som der traditionelt har været et stort rnarked for. Det har i stadig stigende grad påvirket omsætning af disse varer på europæiske auktioner, særligt i England, hvor auktionshusene Sothebyes og Christies har stoppet al handel med disse varer i deres amerikanske filialer. Ligeledes har ar runggr"rne af antikvitetsudstillinger i New York udelukket alle varer med kvik' sølv fia deres udstillinger. Nu har Danmark al&ig været et stort "barometerland", og på danske auktioner er de store gamle banjobarom tre først og fremmest blevet opkøbt med henblik på eksport. Nedgang i efterspørgsel og interesse og dermed priser er allerede iegistr r t på danske auktioner, selv om handel med antikke kviksølvsbaromet re pa a"t europæiske marked endnu ikke er omfattet af en så restriktiv lovgiv' ning. l0

11 Annonceplads L lannaelskassen -lorrqen kmnl7 cr Ring og få en aftale, for sammen ksn vi mere Andelskassen MIDTVEST Vilhelmsborgvej 38 Linde, 7600 Struer t1f l

12 Hospitalsvaser Det er mindre end 50 år siden. jeg som lille knægt var på ferie hos mine bedsteforældre i Vejle. Selvfølgelig skulle der købes en gave nted hjem til nlor. og det blev fra en kun, uden for isenkræmmerens butik: en lille grøn vase rned lodrette ribber og en kraftig nrundingsrand. Den var solid og god at fatte om for små drengefingre. Den kostede mig 90 øre og desuden en hel del ærgrelse. dajeg kom hjenr og så. at man fia lmportørens gadekurv solgte samme slags vaser til 75 ore. lvlen mor blev glad. og det var dog det vigtigste. Præcisamnre slags vaser, der blev frenrstillet i flere farver bl. a. også i klart, blåt og ravfarvet glas, finder man nu i antikvitetsforretningerne med betegnelsen ''Hospitalsvaser". og det er egentlig en ganske træffende betegnelse. Ikke kun fordi. de i høj grad fandt anvendelse på sy'gehusenes patientborde, men også fordi. der er noset sygt over. at en sådan relativ ganske billig brugsgenstand. der blev spyttet ud i tusindvis fra glasindustriens automatiske fbrme. nu forhandles til megapriser. Kr, erdet seneste - og højeste - jeg har set dem skiltetil. Ir,{en jeg fonenter at blive belær't om" at de er set endnu dyrere. Det kunne måske være fordi nran selv er blevet ældgammel i mellenrtiden eller der har været en sådan kænrpeinflation. der er rimelighed i vasens pris. Det er nu ikke tilfældet. Cigaretprisen var dengang I krone for en 5-stk. Eiffel. Så ældgammel føler jeg mig nu heller ikke. men jeg har lidt svært v'ed at finde ud af, om jeg er forarget eller blot endnu engang ærgerlig over. at jeg ikke fik investeret alle nrine beskedne lommepenge i Inrportørens slagtilbud. For faktisk er vaserne foruden at være holdbare og praktiske også ganske smukke - men antikpriserne - Åh himmel! i t2

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':' FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny,.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede 2015 Livets Café Aktivitetsoversigt & Foredrag www.laering-for-livet.dk Skab nyt netværk blandt ligestillede Livets Café Program for 2015 Hvis ikke andet er nævnt i programmet, mødes vi i Frivillighuset

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere