FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007

2 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf l 8l Hjernmeside: CVRNummerZ Bankforbindelse: Andelskassen Midtjylland Reg. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf I I I Næstformand: Lcif Bech Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Jill Bryant, Bjenegårdsvej 7, Stadil, 6980 Tim Tlf Sekretær: Nina Bernth-Andersen, Lucememarken 17, Resen 7600 Struer Tlf I ØvÅge medlemner: Niels Høy Jørgensen, Kastanievænget 40, 7800 Skive Tlf Mogens Markusen, Poul Gemess Yej22,7430 lkast TIf l Niels Slot, Byvejen 3d Ølstrup,6950 Ringkøbing Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker imidt- og Ves$ylland. I selskabets vedtæger er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennern foredrag og kurs r samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udvelsle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttetil disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyre lsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et ful& medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke st mmeret på generalfonamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangem nter. FORANTIK redigeres af et udvalg med formand n som ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladetspalter er åbne for indlæg fra medlemmeme. Udkommer mindst 2 gange årlig1. FORANTIK: ISSN (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 Et godt tilbud Det er nu godt et års tid siden, Antik-Historisk Selskab tog åt på sine aktiviteter, og det er blevet til et varieret udbud med tilbud i mange retninger. Sådan må det være, for antikvitetsverdenen er on broget verden med en spændvidde fra noget fashionabelt internationalt til det beskedne bagagerumsmarked. Engang imellem kan man godt spekulere på hvordan Antik-Historisk Selskab finder sin plads i denne verden. Kommer man ikke let til at sætte sig mellem de berømte!o stole, eller lader den ene være ubesat? Jeg berørte engang emnet for en handlende, som resolut foreslog, at vi øjeblik*eligt solgte de tilsyneladende farlige stole og erstattede dem med en bænk. Så kunne man fra tid til anden skifte plads rundt på bænken for at få udnytlet alle dens muligheder. Antikvitetshandelen er organiseret på en måde, der spænder fra Superligaen og længere bagud end bagdelen afferde division, for slet ikke at tale om den helt uorganiserede del, som måske er den største og bestandige genstand for skattemyndighedemes mistro og søgelys. Men uanset, hvor man befinder sig på bænken som sælger eller som køber, så gælder det, at den, der har den største viden, klarer sig bedst. Viden om markedet, moden og aktuelle priser. Jeg besøgte for nogen tid siden et ældre æg epa\ som havde bedt mig kigge på og vurdere et bogskab, som de nødvendigvis måtte skille sig ved, nu de var på vej mod en mindre pensionistbolig. Manden præsenterede stolt sit skab og fortalte, at en antikvitetshandler havde budt kr for det, og så føjede han glædestrålende til "Og det var for over 10 år siden"! - Nu var skabet altså blevet ældte, og derfor måtte det være mere værd. Det var hans enkle konklusion og forventning. Jeg måtte straks slukke julelyset i hans øjne med en bemærkning om, at det var en skam, at han ikke havde slået til dengang. Der er ikke meget, der automatisk bliver mere værd med alderen, hvis ikke det har moden med sig. Det hor jeg også, han tænker på, ham antikvitetshandleren, der opkøbte karlekammerskabe og standkister i hobetal og lagrede dem i en lejet lade, hvor de bare skulle stå og vente på, at de blev mere og mere værd. Han har lukket nu - antikvitetshandleren. Det er med at kende sin besøgelsestid, som det hedder i Lukasevangeliet, og i øtrig! genkende og slå til på et godt tilbud, når man får det. Det er blandt andet det, vi mener, at et medlemskab afantik-historisk Selskab kan være med til at kvalificere til - naturligvis sammen med det hyggelige i at mødes i et selskab, hvor det er helt legitimt, at have og tale om sine specielle interesser i antikviteternes særlige verden. Så på gensyn ved efterårets anangementer.

4 Efterårets program Weekenden august kl Antikudstilling i Doverodde Limfiordscentret Doverodde Købmandsgård afirolderantikmarksd i samarbejde med "Antik i Thy & Mors" - medlemmer af Antik-Historisk Selskab har alle fået tilsen& meddelelse om muligheden for gratis adgang til arrangementet' Lørdag 8. scptcmber Heldagsekskursion Rosenholm Slot, Antik, Keramik og Besøgshave Kr.0800 Afgang i bus fra Tegltorvet i Struer Kr.0815 Opsamling ved Egekirkegårdens parkeringsplads på Viborgvej i Holstebro, hvor der pr mulighed for fri parkering. Kr.0835 Opsamling ved Hagebro Kro K[ Besøg på Rosenholm Slot i Hornslet nord for Århus, hvor der er guidet rundvisning på slottet og mulighed for at se de aktuelle udstillinger (wwwrosørholmslot'dk). KI. t230 En let frokost "Tbristbuffeten" indtages i resiauranten "Den gamle Stald" vod Landbrugsmuseet på Gl. Estrup. Menu bl. a. marinerede sild, fiskefilet, frikadeller, lun leverpostej, ost og druer og selvfølgelig brød ad libitum. KI.13s0 Besøg hos antikvitetshandler Poul Pedersen og frue i Auning. Pedersen er en erfaren antikvitetshandler med stor specialviden og samlinger af dansk keramik, og fruen har en helt fantastisk besøgshave (wwwork-ide-haven'dk) - Vi ser både samlingeme og haven og får serveret kaffe med brød. Kl.1500 Afgang fra Auning og aflæsning af deltagerne i omvendt rækkefølge. Kt.1700 Ankomst til Tegltorvet i Struer Pris: Hele turen koster kr pr person. Betalingen dækker busturen, entre og guidc på Rosenholm, en let frokost (drikkevarer er for egen regning) samt entre og kaffe i Bo' søgshaven. - Betaling sker i bussen. Vi har sat prisen så lavt for at få så mange af vore medlemmer med som muligt - så få noget for kontingentet KOM MED!

5 Tilmelding: Det er nødvendigt med tilmelding og besked om, hvor man geme vil stå på bussen. Tilmelding kan ske til formanden på telefon (MaiL eller et andet bestyrelsesmedlem senest 3. september. - Se adresselisten på omslagets inderside. Onsdag 26. september ki. 19 "...at få skovlen under Ipsens Enke" Kathrine Jørgensen har i mange år interesseret sig for den keramiske produktion på fabrikken, der er kendt som "Ipsens Enke". Det er en fabrik, som det tidligere har været svært at finde frem til oplysninger om, men Kathrine Jørgensen har nu skrevet to store bøger om emnet, hvoraf den seneste netop er udkommet. Det er et sfykke imponerende pionerarbejder, Katlrine Jørgensen har udført. Kathrine Jørgensen fortæller på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer om sit arbejde med materialet til sine bøger. Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe. Kørselsvejledning: Til Gimsinghoved kommer man fra Hovedvej I I ved at dreje ind mod byen i lyskrydset ved Safari Caravan (Byens sydlige udkant). Ca. 400 meter længere fremme (lige før Falck) drejes til højre. Her er skiltet efter Gimsinghoved, som er en stor gammel proprietærgård på venstre side, nfu man er kommet op ad bakken. Lørdag 6. oktober kl. 14 Henegårdsbesøg Ausumgaard Vi har fået lov at aflægge besøg på en af de å store gamle herregårde i det gamle Ringkøbing amt, som fortsat er i &ift som storlandbrug, nemlig Ausumgaard, der ligger lige op til hovedlandevejen mellem Holstebro og Struer - indkørsel direkte fra hovedvejen. Vi mødes uden for portalen kl. 14, og besøger henegården stuer, hvor vi nyder et glas vin, mens vi får fortalt om stedets historie af AHS' formand, som har været Ausumgaards guide gennem mere end 30 år. Der er også lejlighed til at bese parken. Efterfølgende er der lejlighed til at drikke kaffe (for egen regning) i Struer, for de som ønsker at deltage. Det er nødvendigt med tilmelding til formanden senest dagen før (altså s.oktober) og med oplysning om, hvorvidt man er interesserel i at deltage i kaffebordet, Pris for deltagelse: Medlemmer kr Ikke medlemmer kr Betales ved ankomst. Mandag 22. oktober kl. 19 Kursusstart i Antikvitets-kompetence - Se særlig omtale

6 Onsdag 24. oktober ki. 19 Antik på Internettet Mange, der søger oplysning om deres antikviteter eller porcelæn på Intemettet, havner næstcn automatisk på wwwjamerantik.dk som Jan Ringsmose i Klosterkælderen i Mariager dygtigt bestyrer. Denns aften vil Jan give gode råd og tips til, hvorledes man som interesserct i antikviteter kan få mest mulig udbytte af Interneftet- alle kan med udbytte deltage uden selv at være webmaster. Sted: Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, Stuer (Kørselsvejledning se 26. september). Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. Deltagerbetaling kr Man er velkommen til selv at medbringe kaffe, Mandag 5. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 19. november kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Torsdag 22. november Samlingsbesøg Et ægtepar blandt vore medlemmer - bosat i Struer - har gennem de seneste år opbygget en omfattende samling inden for forskellige keramiske værker (Kåhler, Danico, Terra Danica og ikke mindst Haunsø). Haunsøsamlingen er således blevet udvalgt og fotograferet som illustrationer til en ny keramisk bog. Vi besøger ægtepanel ser s.rmlingeme og drikker kaffe. Da der er begrænset plads er det nødvendigt med tilmelding, men er der run på tilmeldingen vil arrangementet blive gentaget. Tilmelding til formanden senest 20. november. Her opgives adresse og kønelsvejledning. Pris pr. deltager (kun medlemmer) kr Mandag 3. december kl aften om antikvitetskompetence - Se særlig omtale Mandag 17. december kl. 19 Medlemsaften En aften uden egentligt progftrm, msn hvor der er lejlighed til blot at snakke sammen og ride sine egne kæpheste. Er der medlemmer, som gerne vil komme med fælles indslag skal dette senest dagen forinden være meddelt til formanden. Tag bare et par ting med, som du har lyst at vise eller fortælle om. Aftenen afuikles i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm, hvor kunstneren Dorthe Kærgaard i anledning af vores besøg vil have lavet en lille udstilling af egne arbejder. Der vil blive serveret kaffe og æbleskiver. Det er lidt et eksperiment, men vi håber der vil være interesse for flere af den slags arrangementer, som så også kan afvikles i andre egne, hvor vi har medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig, men vil af hensyn til kaffen være ønskelig. Det kan ske til et bestyrelsesmedlem. Ikke medlemmer og andre interessereder velkomne. Pris for deltagelse kr

7 Kursusrække: Ant ilcv it et s - ko mp e t en c e Her i efteråret afviklerahs en kursusrække i antikvitets-kompet nce på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer. Kurset er en omarbejdet udgave af de kurser i antikviætskendskab, som gennem ds s xreste år har været afholdt i sama$ejde med oplysningsforbund i byeme lkast, Ringkøbing, Holstebro, Skive og Thisted. Kursusaften er mandage, og kursusleder vil være AHS formand, der ligeledes vil undervise suppleret med hjælp og indlæg fta andre medlernmer af selskabct. Kurset er to-delt, således der er et efterårssemester og t forårssemester. Det koster kr. 200 for at deltage i hele efterånsemesteret (kr.60.- pr gang, hvis man kun ønsker at deltage i enkelte af aflneme). Medbring selv kaffe. l. aften: Mandag 22. oktober kl. l9: Introduktion, antik generelt og stilhistorie med gennemgang af relevant litteratur til nærmere selvstudium. 2, aften: Mandag 5. november kl. 19: Sølv - hvad er sølv og hvad er "Det-som-ligner", håndbogsarbejde med øvelser i at identificere mestrene bag danske sølvarbejder. Man er meget velkommpn til selv at medbringe sølwarer eller "Det-som-lignef ' 3. aftrn: Mandag 19. november kl 19: Gamle glas. Hvordan kan man se, om et glas er gammelt. Kan man identificere fabrikken, hvor det er fremstillet m.v. Gamle (og nyere) glas vil blive præsenteret bl, a. fra AHS medlemmers egne samlinger. Kursisteme opfordres til selv at medbringe gamle glas, 4, aften: Mandag 3. december kl, 19: Bomholmsk Industrikeramik. AHS' sekretær Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produktionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier. Et særligt indblik kan forventes i produktionen fra Michael Andersen og søn i Rønne. Også denne aften er man velkommen til at medbringe fra egne samlinger. Mandag 17. december kl. 19: De kursister, som ønsker det er velkomrnen til at deltage i Antik-Historisk Selskabs medlemsaften i Kulturhuset i Hvidbjerg på Thyholm - se omtalen under efterårets pro- $am.

8 Bemærk at disse afrangementer er åbne for alle, således også for deltagere, som ikke er medlem ad AHS, så benyt lejligheden til attage en interesseret bekendt med eller gør opmærksom på kurset. Kørselsvejledning til Gimsinghoved findes i under 26. september i efterårsprogrammet. Det er ikke nødvendigt rned tilmelding, men det er meget ønskeligt, at man på forhånd giver melding om evt. interesse, hvilket kan ske til AHS formand Benny Boysen, Ølbyvej I 5, 7600 Struer Tlf I I l, mail: I Skive gennemfører Liberalt oplysnings Forbund i vinterhalvåret et almindeligt kursus i antikvitets.kompetence, nogenlunde svarende til kurset i antikvitetskendskab som gennemfultes i Skive vinteren Her vil blive undervist fra kl. 19 på tirsdagene 23. oktober, 6. november, 20. no vember, 4. december, 8. januar, 22. ianuar,s. februar, 19' februar. Nærmere op lysninger om kurset kan indhentes hos Aase Johansen, Egerishave 22, 7800 Skive, Tlf eller på som også tager imod ind meldinger. AHS Aktivitetsperiode Antik-Historisk Selskabs årlige aktivitetsperiode strækker sig fra september frem til slutningen af mqi. Næste udgave af FORANTIK udkommer i december 2007 og vil bl. a. indeholde program for alle forårets arrangementer' AHS'regnskabsår slutter 31. marts og generalforsamling afholdes i april eller maj. Spørgsmål eller forslag som medlemmer ønsker behandlet under generalforsamlingens pkt. af indkomne fonlag), samt forslag til valg af medlemmer til besty' relsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest L marts, således forslagene og en vt. præsentation af kandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlineen.

9 Antiktur til London AfBenny Boysen Skønt der er sket store forskydninger i antikvitetsverdenen seneste ar, så betragtes England stadig som det land, hvor interessen for antikviteter er størst * og London som både landets og antikhandelens hovedstad. Da pundets værdi for godt en halv snes år siden begyndte at stige fra noget med 8 kr' op til næsten 12 kr, faldt mange udenlandske opkørere fra*først de italienske. Men andre europæiske fandt det muligt at drage fordel af det indre mæked og fr del i de gode engelske pund ved at deltage med deres varer på de stor antikmarkeder i England, som nu nærmest er blevet internationale. Man skal ikke bevæge sig meget rundt i sydengelske antikforretninger for at opdage, at mange afvarerne, man finder der, er franske. - Pundet har nu stabiliseret sig omking de 11 k Der er medlemmer af Antik-Historisk Selskab, som har spurgt om, det vil være muligt at arrangeren antik-indkøbstur til London. Vi har haft en forespørgsel til et busselskab, der tidligere har arrangeret busture til London, om muligheden for at antikindkøbere kunne hægte sig på en sådan tur, men det var man absolut kold overfor, og desuden eksisterer sådanne busture næsten ikke mere, efter at der er blevet priskrig i luften. Disse luftture egner sig dog ikke til stort andet end medbragt handbagage. Penonligt havde jeg for fu tilbage med egen bil fire årlige ture til England med besøg på antikudstillinger og -rnarkeder, men de er nu reduceret til en enkelt, som nærmest et en ferietur, nu hvor DFDS for at holde skruen på Englandsbaden i vandet har sat billotpriserne ganske betragteligt i vejret. Imidlertid erjeg alene og med en rummelig bil i London-området i slutningen af oktober, samtidig med, at et par af de traditionelle antikmarkeder afvikles, og hvis der blandt AHS's medlemmer er nogle, som ønsker at rejse til London på egen hand eller retter en billig flybillet, så vil jeg geme på stedet introducere dem til to af disse markeder, samtilbyde at bringe ikke alt for ffldige indkøb med i bilen tilbage til Danmark.. Markedet 30. oktober er Sunbury Antiques Market (www.kemntonantiques.com), som holdes i lokaler og på friarealer ved Kempton Raoecourse i det sydvestlige London. Man kommer let dertil med jernbane lige til døren, men man skal stå tidligt op, for markedet åbner allerede kl. 5 om morgenen, og der er pakket sammen igen ved mid' dagstid. Det er på dette marked mange af Londons egne antikhandlere forsyner sig med varer, for det meste af del som sælges her, er antikt og ikke de reprcvarer, som efterhånden præg r mange af de store markeder. Således har en hel aftleling på England største antikmarked i Newark lidt foragteligt fllet øgenavnet "Reproduction City", selv om arrangøreme af fuld kraft forsøger at vende skuden med sloganet "Tilbage til rødderne". Dagen efter - onsdag 31. olrtober * afrikles Englands næststøiste atrtikmarked i Ardingly - sydøst for London ikke langt fra Gattwick lufthavnen. Det er et stort intemationalt marked, som man dårligt nok kan nå igennem på en enkelt dag, men til gengæld kan man finde næsten alt, men altså også det, man helst skal undgå. 9

10 Orker man det, er det muligt fredag den 2, november at komme med til en af de specielle engelske country auctioner i byen Diss - det må være et par timers togkørsel fta Lonfon i retning mod Norwich. Firmaet hedder Th. W Gaze (! 41il.!4Cqa9--ea!d og her foregår hver fredag på samme tid 5-6 forskellige auktionet så man_ kan_haste fra det ene salesroom til det andet eller til plænen udenfor, hvor der f. eks. sælges byggematerialer, der er blevet i overskud. Man kan sagtens finde et lot bestående af f. eks' l0 gamle mursten. Kunderne afspejler i høj grad de auklionerede varers forskellighed. Her er alle typer fra ham, der holder en gammel overfrakke sammen med et stykke høstbindegam til den højt estimerede London antiquedealer. Men altså! -Jeg vil være på de nævnte steder på den nævnte tidspunkter, og jeg giver geme en introduktion til andre end de af AHS's medlemmer, som allerede har vist inte' iesse for at befinde sig på de salnm steder på de samme tidspunktet' Og skulle der fortsat være plads i biiens bagagerum, så vil der være fragtmuligheder fil de hjemlige kyster. bet vil dog være rart, at være orienteret om jeres eventuelle tilstedeværelse på for' hånd. Et marked under aftikling De ulykker, som forurening med kviksølv kan forårsage, giver i disse år anledning til en meget reshiktiv lovgivning f. eks. lukning af kematorier, som ikke unskaffer filtre, der kan fange dampene fra afbrændte tandplomber. En række stater i USA- foreløbig et dusin i tallct heriblandt nogle af de mest folkerige - har vedtaget love, der forbyder omsætning afvarer, der indeholder kviksøiv, herunder også antikke barometre og ternometre, som der traditionelt har været et stort rnarked for. Det har i stadig stigende grad påvirket omsætning af disse varer på europæiske auktioner, særligt i England, hvor auktionshusene Sothebyes og Christies har stoppet al handel med disse varer i deres amerikanske filialer. Ligeledes har ar runggr"rne af antikvitetsudstillinger i New York udelukket alle varer med kvik' sølv fia deres udstillinger. Nu har Danmark al&ig været et stort "barometerland", og på danske auktioner er de store gamle banjobarom tre først og fremmest blevet opkøbt med henblik på eksport. Nedgang i efterspørgsel og interesse og dermed priser er allerede iegistr r t på danske auktioner, selv om handel med antikke kviksølvsbaromet re pa a"t europæiske marked endnu ikke er omfattet af en så restriktiv lovgiv' ning. l0

11 Annonceplads L lannaelskassen -lorrqen kmnl7 cr Ring og få en aftale, for sammen ksn vi mere Andelskassen MIDTVEST Vilhelmsborgvej 38 Linde, 7600 Struer t1f l

12 Hospitalsvaser Det er mindre end 50 år siden. jeg som lille knægt var på ferie hos mine bedsteforældre i Vejle. Selvfølgelig skulle der købes en gave nted hjem til nlor. og det blev fra en kun, uden for isenkræmmerens butik: en lille grøn vase rned lodrette ribber og en kraftig nrundingsrand. Den var solid og god at fatte om for små drengefingre. Den kostede mig 90 øre og desuden en hel del ærgrelse. dajeg kom hjenr og så. at man fia lmportørens gadekurv solgte samme slags vaser til 75 ore. lvlen mor blev glad. og det var dog det vigtigste. Præcisamnre slags vaser, der blev frenrstillet i flere farver bl. a. også i klart, blåt og ravfarvet glas, finder man nu i antikvitetsforretningerne med betegnelsen ''Hospitalsvaser". og det er egentlig en ganske træffende betegnelse. Ikke kun fordi. de i høj grad fandt anvendelse på sy'gehusenes patientborde, men også fordi. der er noset sygt over. at en sådan relativ ganske billig brugsgenstand. der blev spyttet ud i tusindvis fra glasindustriens automatiske fbrme. nu forhandles til megapriser. Kr, erdet seneste - og højeste - jeg har set dem skiltetil. Ir,{en jeg fonenter at blive belær't om" at de er set endnu dyrere. Det kunne måske være fordi nran selv er blevet ældgammel i mellenrtiden eller der har været en sådan kænrpeinflation. der er rimelighed i vasens pris. Det er nu ikke tilfældet. Cigaretprisen var dengang I krone for en 5-stk. Eiffel. Så ældgammel føler jeg mig nu heller ikke. men jeg har lidt svært v'ed at finde ud af, om jeg er forarget eller blot endnu engang ærgerlig over. at jeg ikke fik investeret alle nrine beskedne lommepenge i Inrportørens slagtilbud. For faktisk er vaserne foruden at være holdbare og praktiske også ganske smukke - men antikpriserne - Åh himmel! i t2

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Seniorklubben HK Handel Hovedstaden

Seniorklubben HK Handel Hovedstaden EFTERÅRSPROGRAM Seniorklubben HK Handel Hovedstaden Kære medlemmer. Så skal vi i gang med efteråret, men der er stadig mange gode varme dage, som vi skal udnytte. Nu er det nemlig tid til at modtage programmet

Læs mere

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F..

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F.. Klub Solstrålen har sommerudflugter i uge 28-29-30. Ud fra medlemmernes forslag har brugerrådet, de Grønne Busser og personalet, planlagt de omtalte tilbud. Har du behov for støtte, så sørg for at få din

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer.

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer. Program Efterår 2016 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Heldagsudflugt til Sønderjylland, Højer, Grænsen og Brøns

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Vestfyns Lærerkreds Kreds 84 Søndergade 1 A, 5620 Glamsbjerg tlf. 64 72 10 64 e-mail: 084@dlf.org www.vestfyns-laererkreds.dk

Vestfyns Lærerkreds Kreds 84 Søndergade 1 A, 5620 Glamsbjerg tlf. 64 72 10 64 e-mail: 084@dlf.org www.vestfyns-laererkreds.dk Til pensionerede medlemmer med ledsager Indbydelse til årets sommerudflugt 2016 Som tidligere meddelt går kredsens pensionistudflugt i år til Tønder og Vadehavet. Vi kører denne gang i stor bus. Torsdag

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party!

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2013 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Program Efterår 2015

Program Efterår 2015 Program Efterår 2015 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Vi har en gruppe der spiller kort om tirsdagen fra kl. 9-12. Hvis nogle skulle være interesserede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Æbelø den 13-15 Juni 2008

Æbelø den 13-15 Juni 2008 Æbelø den 13-15 Juni 2008 Dansk Ornitologisk Forening & Fugleværnsfonden Kursus Dette kursus henvender sig til alle drevene turguider i DOF og Fugleværnsfonden og til dig som gerne vil i gang med at guide

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 Lene Mobil: 50 84 39 53 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten + åbningstider.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens,

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens, CAFÈ SOMMERFUGLEN Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro Program: Sommer 2017 til sommer 2018 Alle mennesker med demens, hukommelsesproblemer og lignende og deres pårørende, venner og frivillige er velkomne

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale.

I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive opdateret med foto og omtale. Vi glæder os i bestyrelsen til et nyt skønt have år, hvor vi gerne vil præsentere jer for et spændende 2016 program. I løbet af året kan i følge os på vores hjemmeside www.herninghavekreds.dk som vil blive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Vemb F.S. SOMMERSKOLE

Vemb F.S. SOMMERSKOLE Vemb F.S. SOMMERSKOLE NU MED VEMB F.S.! Vemb sommerskole har altid været et samarbejde mellem skolen og en forældregruppe, men det har ikke længere været muligt for skolen at bruge den samme mængde tid

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk Dyk ned i din tid - og dit liv En uge i livsfortællingens tegn Mandag 30. maj - fredag 3. juni 2016 1 1960 1940 1950 2 1930 Dyk

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Ler som råmateriale Bornholms Højskole, august 2017

Ler som råmateriale Bornholms Højskole, august 2017 Ler som råmateriale Bornholms Højskole, 10.-13.august 2017 Undervisere: Iwami Shinsuke, Japan og Anne Mette Hjortshøj, Danmark Søger du inspiration til at eksperimentere med lokale råmaterialer? Igennem

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere