Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår?"

Transkript

1 Nyt fra Sprognævnet 1999/1 marts Indhold Artikler År 2000-problemer Komma i engelsk og dansk Berigtigelse År 2000-problemer Af Henrik Galberg Jacobsen Stadig flere af de spørgsmål som Sprognævnet får, har at gøre med det kommende årtusindskifte. Et af hovedspørgsmålene er: "Hvornår begynder det nye årtusind i virkeligheden?". Et andet er: "Hvad skal vi kalde det næste århundrede?", et tredje: "Hvad skal vi kalde de to første årtier i det nye århundrede?". Andre spørgsmål er af mere teknisk art. De drejer sig fx om hvordan man skal skrive datoer i det nye århundrede, hvordan man skal udtale de nye årstal osv. I denne opsamlingsartikel giver jeg en oversigt over de forskellige sproglige år problemer som Sprognævnet indtil nu er blevet stillet over for, og som nævnet har en mening om. Årtusindskiftet - hvornår? Hvornår skal det store nytårsknald være, eller ? Det skal være , altså små 10 måneder efter udsendelsen af dette blad. Det er der stort set enighed om, også blandt de mennesker der i øvrigt mener at det nye årtusind - ligesom det nye århundrede og det nye årti - "i virkeligheden" først begynder et år senere, nemlig ved udløbet af nytårsaften Men hvornår begynder det nye årtusind - og det nye århundrede og det nye årti - så rent sprogligt? Spørgsmålet kan også formuleres sådan: Hvad betyder de sproglige udtryk det 21. århundrede og 2000-tallet? Betyder de 'hundredårsperioden inkl.', eller betyder de 'hundredårsperioden inkl.'? Det er den første betydning, altså , der er den korrekte - helt svarende til at fx det 20. århundrede/1900-tallet og det 19.

2 århundrede/1800-tallet hidtil har betydet og stadig betyder henholdsvis 'hundredårsperioden inkl.' og 'hundredårsperioden '. Dronning Margrethe var således i fuld overensstemmelse med naturlig dansk sprogbrug da hun henimod slutningen af sin nytårstale sagde: Om seks timer er vi nået igennem 1998; et nyt år står for døren: Sikken en masse ni-taller, vi nu skal til at skrive i dette, århundredets sidste år. (Citeret efter Politiken ). Sådan er det. For sådan bruger vi sproget, fra hytte til slot. Og så er det uvedkommende om vi ved en nøjeregnende tilbagetælling mod vores tidsregnings begyndelse ender i et "restårhundrede" på kun 99 år (år 1-99 inkl.), og at vi tilsvarende er nødt til at acceptere et "restårtusind" og et "restårti" på henholdsvis kun 999 år (år inkl.) og kun 9 år (år 1-9 inkl.). At det forholder sig sådan, hænger sammen med at der ikke findes noget 'år 0', og at vores tidsregning derfor begynder med år 1. Problemet med de afsnubbede århundreder mv. i begyndelsen af vores tidsregning kunne løses med et snuptag ved at man simpelthen vedtog at lade dem starte med år -1 (minus et) i stedet for med år +1. Det ville være en lige så (u)rimelig løsning som det er at forlænge det århundrede vi endnu befinder os i, til et år efter år Spørgsmålet om hvornår et århundredskifte mv. sprogligt set finder sted, er fyldigere behandlet i Nyt fra Sprognævnet 1991/2, s. 1-2, og 1998/4, s Det næste århundrede (og årtusind) Hvad skal vi kalde det næste århundrede? Set fra et rent dansk synspunkt er der egentlig kun to muligheder, nemlig det 21. århundrede (med bogstaver: det enogtyvende århundrede) og 2000-tallet (med bogstaver: totusindtallet). Den første af disse betegnelser, det 21. århundrede, går naturligt og uproblematisk ind i rækken af traditionelle århundredbetegnelser som det 14. århundrede ( ), det 19. århundrede ( ) og det 20. århundrede ( ). Sådanne århundredbetegnelser var tidligere næsten enerådende. De kan imidlertid - i hvert fald i skyndingen - give anledning til forståelsesvanskeligheder: "Det 14. århundrede, er det nu 1300-årene eller 1400-årene der ligger i det?". I de senere årtier er de da også i stigende grad blevet erstattet af betegnelser af typen 1300-tallet og 1800-tallet. Det ændrer dog ikke ved at de traditionelle århundredbetegnelser fortsat er fuldt korrekte, og at det også vil være helt i orden at omtale det næste århundrede som det 21. århundrede. Den anden af betegnelserne, 2000-tallet (totusindtallet), er den naturlige fortsættelse af rækken tallet, 900-tallet, 1000-tallet (tusindtallet), 1100-tallet, tallet, 1900-tallet..., og det er den betegnelse som Sprognævnet anbefaler i denne sammenhæng. Når så 2000-tallet er slut, kan vi vende tilbage til velkendte hundredbetegnelser som 2100-tallet (enogtyvehundredtallet), 2200-tallet osv. Man kan indvende mod totusindtallet at det strengt taget er dobbelttydigt, idet det jo også kunne betegne hele det næste årtusind, altså perioden I betragtning af

3 hvor lidt man i de kommende år må formodes at tale om det næste årtusind som en helhed i forhold til tidligere og kommende årtusinder, har vi dog ment at man kan tillade sig at se bort fra denne forvekslingsmulighed. Har man brug for at tale om perioden som en helhed, bør man dog for en sikkerheds skyld undgå betegnelsen 2000-tallet og i stedet bruge helt entydige udtryk som fx det 3. årtusind eller årtusindet Også betegnelsen tyvehundredtallet har været inde i billedet som en mulig betegnelse for det næste århundrede. At den overhovedet har været diskuteret som en mulighed i dansk, hænger sammen med at de sproglige autoriteter i Sverige i mere end 30 år har anbefalet betegnelsen tjugohundratalet som betegnelse for det næste århundrede, og at der i begyndelsen af 1980'erne var bestræbelser i gang for at indføre de tilsvarende betegnelser i dansk og norsk. Orddannelsen tyvehundredtallet har imidlertid vist sig at være for afvigende til at den kunne vinde indpas i dansk: Vi har jo bl.a. ikke noget talord der hedder tyvehundrede, og 1000-tallet som betegnelse for det 11. århundrede har altid kun kunnet udtales tusindtallet (og ikke "tihundredtallet"). Også i Norge har spørgsmålet været diskuteret. Her står tjuehundretallet noget stærkere end det tilsvarende ord i dansk, men det norske sprognævn har dog ikke desto mindre besluttet sig for betegnelsen totusentallet. Spørgsmålet om totusindtallet over for tyvehundredtallet har tidligere været behandlet af nævnets formand, Erik Hansen, i Nyt fra Sprognævnet 1986/1, s. 1. De næste årtier De otte årtier fra 2020 til 2099 er sprogligt set ligetil. De må hedde 2020'erne, 2030'erne, 2040'erne osv. eller i kort form 20'erne (tyverne), 30'erne (trediverne/tredverne), 40'erne (fyrrerne) osv. - altså på samme måde som fx 1920'erne, 1930'erne, 1940'erne osv. Værre er det med betegnelserne for de to første årtier, det fra 2000 til 2009, og det fra 2010 til Ser vi tilbage på de første årtier i dette og tidligere århundreder, får vi ikke megen hjælp til at danne udtryk der er parallelle med 1920'erne osv. Det ser nemlig ud til at man hidtil har klaret sig uden den slags betegnelser for århundredernes første årtier. Det betyder dog ikke at man ikke tidligere har kunnet tale om de første årtier. Man har jo fx kunnet bruge selve årstallene: eller Eller man har kunnet tale om fx 1900-tallets første årti eller det andet årti i det 19. århundrede. Sådan kan vi naturligvis bare fortsætte ind i det næste århundrede også. Og i mange situationer vil det utvivlsomt være fuldt tilstrækkeligt at sige eller skrive fx , , 2000-tallets første årti, det andet årti el.lign. Men i nogle situationer vil det nok være praktisk at kunne behandle de to første årtier på en måde der sprogligt set er så parallel som muligt med de otte andre årtier i et århundrede. Der er i hvert fald en del sprogbrugere der allerede her før århundredskiftet har følt et behov for et sæt betegnelser af den type, og som har bedt Dansk Sprognævn om et råd. Sprognævnets svar er i disse tilfælde: Kald det første årti for enerne, og kald det andet for tierne. Det er ganske vist ikke Sprognævnet selv der har fundet frem til ordparret enerne - tierne, men de to ord var vinderne i en læserkonkurrence i Politiken i sommeren 1996, og

4 de er også efter Sprognævnets vurdering det bedste bud på et sæt nye årtibetegnelser der sprogligt set passer rimeligt med de allerede eksisterende. Både enerne og tierne ligger i en vis forstand ligefor. Der er i begge tilfælde tale om ord der findes i forvejen, og som har en lignende anvendelse i regning og matematik som den de nu får inden for tidsregningen. Et af dommerkomiteens medlemmer var professor Erik Hansen, der i en kronik i Politiken bl.a. motiverede valget af enerne således: en ener er i regnekunsten og -undervisningen det sidste ciffer i et helt flercifret tal, og dette indebærer vel at mærke at nul også er en ener. Og hvad tierne angår, har dette ord faktisk været brugt om det andet årti i 1800-tallet. Ordbog over det Danske Sprog (bind 23, 1946) anfører således citatet "Ingemanns Poesi i 10'erne" fra en litteraturhistorie fra Paralleliteten mellem på den ene side enerne og tierne og på den anden tyverne, trediverne osv. må siges at være tilfredsstillende når ordene udtales, og når de som her er skrevet fuldt ud med bogstaver. Men netop årtibetegnelser skrives formentlig oftest med en blanding af (års)tal og bogstaver, fx 1990'erne, 90'erne. Så hvis enerne og tierne helt skal opfylde forventningerne til dem, skal de også kunne skrives med en blanding af tal og bogstaver. Det går fint med tierne: 2010'erne eller 10'erne (se også litteraturhistoriecitatet ovenfor). Men enerne...? Hverken 2001'erne eller 1'erne (eller 01'erne) er rigtig rare. Det er som om de i lovlig høj grad fokuserer på 1-tallet og dermed kommer til at favorisere år 2001 på bekostning af de ni andre år i årtiet. Det er muligvis dette forhold der er grunden til at enerne ikke tidligere har været brugt som betegnelse for det første årti i et århundrede. Og det kan også vise sig at være den alvorligste hindring for at enerne kommer til at slå igennem som almindelig brugt årtibetegnelse. Sprognævnet har modtaget en del vrede reaktioner på enerne og tierne. Så for en ordens skyld: Årtibetegnelserne enerne og tierne med de tilsvarende tal-bogstav-skrivemåder 2001'erne/1'erne og 2010'erne/10'erne er et tilbud til de sprogbrugere der mener de har brug for betegnelserne. Der er ikke tale om et par nye ord som Sprognævnet med vold og magt vil presse ned over sprogbrugerne og ind i sproget. Så brug ordene enerne og tierne og skrivemåderne 2001'erne/1'erne og 2010'erne/10'erne hvis I har lyst - og lad være hvis I ikke bryder jer om dem. Datoer mv. Datoer i 2000-tallet bør principielt skrives på samme måde som de hidtil har været skrevet, altså fx , 11. marts 2000, , 20. november 2004, , 5. september De to første cifre i århundredbetegnelsen kan således også i det næste århundrede udelades når man er sikker på at det ikke fører til misforståelse: , , I datoer hvor måneden er skrevet med bogstaver, bør man dog normalt foretrække at skrive årstallet med alle fire cifre, altså hellere 5. september 2034 end 5. september 34. Det gælder specielt datoer i århundredets første tiår: Skriv altså hellere 11. marts 2000 end 11. marts 00, og hellere 20. november 2004 end 20. november 04.

5 Ved perioder der rækker hen over århundredskiftet, vil det normalt være det mest hensigtsmæssige at skrive årstallene med fire cifre. Skriv altså hellere end Og skriv og ikke (derimod er det naturligvis helt i orden at skrive både fx og ). Udtale Et årstal som 1972 kan enten udtales nitten hundrede (og) tooghalvfjerds eller nitten tooghalvfjerds. Den lange udtale er den traditionelle, og det er den der kan bruges ved alle årstal, også ved trecifrede årstal som fx 987: ni hundrede (og) syvogfirs. Den korte udtale, hvor årstallet udtales i to grupper ligesom et telefonnummer, er nyere og er mindre generelt anvendelig end den lange udtale. Den kan fx normalt ikke bruges ved trecifrede årstal ("Han døde ni syvogfirs"), og den er heller ikke rigtig god ved årstal i et århundredes første årti ("Hun er født i nitten (nul) syv"). Også når det gælder årstal i 2000-tallet, er den lange udtale den generelt anvendelige. Man kan altså uden videre udtale årstallene 2002 og 2064 som to tusind og to og to tusind og fireogtres. De kortere "telefonnummerudtaler" vil derimod virke påfaldende på mange, specielt ved årstallene fra 2000 til Efterhånden som vi får vænnet os til det nye århundrede, vil det dog nok blive ganske almindeligt også at udtale årstal som fx 2012 og 2064 som tyve tolv og tyve fireogtres. Med eller uden år? Når man skriver årstal som 2000, 2012, 2064, kan man altid skrive dem som her, altså uden ordet år foran. Man kan dog også tilføje ordet år og skrive år 2000, år 2012, år Der er øjensynlig en tendens til at man sætter år foran visse årstal, specielt små tal og runde tal og muligvis i særlig grad fremtidige årstal, fx år 5 f.kr., år 29, år 1000, år og altså også år 2000 mv. Denne tendens er særlig stærk i talesproget Der er dog ikke noget der tvinger en til at sætte år foran årstal som fx 2000 og 2012, hverken i tale eller skrift. Og efterhånden som vi kommer nærmere på årtusindskiftet og ind i det nye årtusind, vil det utvivlsomt føles stadig mindre påkrævet med ordet år foran årstallet. Millennium, decennium, dekade og sekel Skal det være rigtig fint, hedder 'årtusind' millennium. Sprognævnet har ikke været forudseende nok til at dette ord kom med i Retskrivningsordbogen (1. udg., 1986; 2. udg., 1996). Men det kommer utvivlsomt med i næste udgave af ordbogen, der ventes udsendt i Det staves som anført: millennium, altså med to l'er ligesom i det latinske talord mille '1000' og med to n'er ligesom i det latinske annus 'år', der ligger bag endelsen -ennium. Ordet bøjes millennium - millenniet - millennier, og i sammensætninger indgår det uændret i formen millennium, fx millenniumproblemer, millenniumskiftet (og ikke "millennieproblemer" osv.). Millennium er altså med hensyn til bøjning mv. helt parallelt med det mere velkendte

6 fremmedord decennium 'årti', der er dannet på grundlag af det latinske talord decem '10'. Også ordet dekade (der går tilbage til det græske deka '10') nævnes undertiden i denne forbindelse. Det kan bruges generelt om tidsrum bestående af ti enheder, fx ti dage, og kan også bruges synonymt med decennium i betydningen 'årti'. Ordbog over det Danske Sprog, Supplement, bind 2 (1995), karakteriserer dog brugen af dekade i betydningen 'årti' som 'sjælden i det 20. århundrede'. Det latinske ord for '100' er centum, som vi bl.a. kender fra måleenheder som centiliter og centimeter. Man kunne vente at samme ord indgik i fremmedordet for 'århundrede', og at det altså hed centennium (jf. fx engelsk century 'århundrede'). Det gængse danske fremmedord er imidlertid sekel, der går tilbage til det latinske sæculum. Dette ord kunne oprindelig betegne en 'menneskealder' eller 'generation' (ca. 33 år), men kom til også at betegne den længste tid et menneske kunne leve, altså et helt århundrede. Henrik Galberg Jacobsen (f. 1944) er tidligere seniorforsker i Dansk Sprognævn, siden professor i nordiske sprog ved Syddansk Universitet, Odense Universitet. Efter Retskrivningsordbogen kan man valgfrit skrive med eller uden -e i århundred(e) og årtusind(e), uanset om ordene bruges selvstændigt eller i sammensætninger. Jeg har i denne artikel valgt formen århundrede (og hundrede) med -e når dette ord bruges selvstændigt, og ellers brugt formerne uden -e (fx århundredbetegnelse, årtusind, årtusindskifte). HGJ Til indholdsfortegnelsen Komma i engelsk og dansk Af Niels Davidsen-Nielsen Med udgivelsen af 2. udgave af Retskrivningsordbogen indførte Dansk Sprognævn i 1996 et nyt kommasystem. Ved samme lejlighed udgik det såkaldte pausekomma. Derimod blev det grammatiske komma, også benævnt kryds og bolle-kommaet, bevaret. En ordning med to systemer (pausekomma og grammatisk komma) blev altså afløst af en anden ordning med to systemer, og disse systemer kaldes nu nyt komma og traditionelt komma. I modsætning til pausekommaet sættes ikke blot det traditionelle, men også det nye komma efter ret faste grammatiske regler, men de grammatiske forhold der styrer kommateringen, er noget forskellige. Således sættes der ikke komma foran et sætningsformet objekt (genstandsled) i det nye system som der gøres i det traditionelle. Med nyt komma skrives der fx Jeg forstår du har problemer (jf. Jeg forstår dine problemer), med traditionelt komma Jeg forstår, du har problemer. Sprognævnet anbefaler det nye komma, og mange sprogfolk lader til at være enige med nævnet i at anvendelse af det nye komma resulterer i en mere hensigtsmæssig opdeling af

7 tekster i informationsenheder end det traditionelle. I sin håndbog Pas på sproget (1996) skriver Søren Brandt fx som følger: "De nye kommaregler er en usædvanlig vellykket forening af de bedste egenskaber fra hvert af de to tidligere sæt kommaregler, og der er ingen grund til at bruge de også stadig normrette regler for "traditionelt komma", som fører til en del forstyrrende kommaer og som næsten ingen behersker" (s. 56). En sidegevinst Formålet med denne artikel er at sætte fokus på en sidegevinst ved at gå over til det nye komma. Har man lært at sætte nyt komma, bliver arbejdet med at lære sig engelsk kommatering meget mere overkommeligt, for den nye danske kommatering ligger tæt op ad den engelske (samt op ad den svenske og især norske og op ad den der benyttes i de romanske sprog). Da engelsk er vor tids internationale hjælpesprog og første fremmedsprog i Danmark, siger det sig selv at beherskelse af skriftligt engelsk, herunder tegnsætning, er et stort aktiv. I det nye danske system sættes der normalt ikke komma foran en ledsætning (bisætning) som der gøres i det traditionelle. Der er altså ikke komma i eksempler som Man siger at hun drikker og Jeg ringer når de er kommet. I engelsk sættes der heller ikke komma under disse betingelser (They say that she drinks og I'll call you when they have arrived), og det er denne lighed der gør det let for brugere af det nye danske komma at lære sig engelsk kommatering. I engelsk eksisterer der ikke som i dansk en officielt fastsat tegnsætning. I dette århundrede er der imidlertid vokset en norm frem i Storbritannien og det britiske statssamfund, og det er den der vil blive beskrevet her. Amerikansk tegnsætning adskiller sig i visse henseender fra britisk, som vi hvad et enkelt forhold angår, kommer ind på nedenfor. Den følgende sammenligning af dansk og engelsk kommatering er baseret på Retskrivningsordbogen (2. udgave, 1996; RO) og The Penguin Guide to Punctuation af R.L. Trask (1997). Derudover har jeg konsulteret The Oxford Companion to the English Language (1992). Jeg tager udgangspunkt i fire engelske kommatyper som Trask opstiller: 'the listing comma' (opremsningskomma), 'the joining comma' (forbindelseskomma), 'the gapping comma' (udeladelseskomma) og 'bracketing commas' (parenteskommaer). Jeg tillader mig at gå ud fra at de læsere der er interesseret i kommatering på engelsk, også har et vist kendskab til engelsk. I det følgende bringes engelske eksempler derfor uden oversættelse. Opremsningskomma (listing comma) Dette komma bruges som erstatning for AND og OR ved sideordnede led (ord, ordgrupper, sætninger), typisk i konstruktioner af typen X, Y og/eller Z: The Three Musketeers were Athos, Porthos and Aramis. He came, saw and conquered. The children were happy, noisy and overexcited. They spoke slowly, deliberately and softly. You can fly via Bombay, via Athens or via Cairo. Lisa speaks French, Juliet speaks Italian and I speak Spanish. I said that Lisa speaks French, Juliet speaks Italian and I speak Spanish.

8 Opremsningskomma bruges også mellem sideordnede foranstillede adjektiver: Her long, dark, glossy hair fascinated me. I dansk er billedet stort set det samme: De Tre Musketerer var Athos, Porthos og Aramis. Du kan flyve over Bombay, over Athen eller over Kairo. Hendes lange, mørke, skinnende hår fascinerede mig. Der er dog en enkelt væsentlig forskel: I dansk skal der sættes komma foran konjunktionen hvis de led der sideordnes, er sætninger (se RO, 51.1 og 52.2): Lisa taler fransk, Julie taler italiensk, og jeg taler spansk. Jeg sagde at Lisa taler fransk, at Julie taler italiensk, og at jeg taler spansk. I Retskrivningsordbogen nævnes det at den underforståede konjunktion foruden OG og ELLER kan være MEN (. 46): Nok se, ikke røre! Her sættes der også opremsningskomma i engelsk: You can look, not touch! Om kommatering i opremsninger skal det tilføjes at der i amerikansk engelsk sættes komma foran den konjunktion der indleder det sidste sideordnede led: The Three Musketeers were Athos, Porthos, and Aramis. Denne kommatering - der afviger fra den danske - benyttes også af Oxford University Press i dette forlags udgivelser og benævnes derfor i Storbritannien 'the Oxford comma'. Forbindelseskomma (joining comma) Forbindelseskommaet bruges til at sammenføje to helsætninger til en sammensat sætning (et "punktum"), og det skal følges af et af forbindelsesordene AND, OR, BUT, WHILE, YET: Poland has begun negotiating membership of the EC, and Lithuania is expected to do the same soon. You must hand in your essay on Friday, or you will receive a mark of zero. Britain has long been isolated in Europe, but now she is beginning to find allies. A dropped goal counts three points in rugby union, while in rugby league it only counts one point. Billions of dollars have been hurled into the Star Wars project, yet we appear to have nothing to show for this colossal expenditure. Denne regel svarer til den danske regel om at der sættes komma foran en helsætning der indledes med konjunktion (RO, 51.1). De konjunktioner der opereres med i dansk, er OG, ELLER, MEN, FOR, THI og SÅ: Vinden peb, og tordenen rullede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Du skal skynde dig, men du kan godt låne min cykel. Selv dansede præsten ikke, for/thi det var ikke helt passende. Jeg havde glemt min nøgle, så jeg kunne ikke komme ind.

9 Foran AND/OG, OR/ELLER og BUT/MEN sættes der, som det ses, komma på helt samme måde. På den anden side er der den forskel mellem reglerne at der foreskrives komma foran FOR/THI og helsætningskonjunktionen SÅ i dansk, men ikke foran de tilsvarende konjunktioner FOR og SO i engelsk, samt at der foreskrives komma foran WHILE og YET i engelsk, men ikke foran MENS og DOG i dansk. At FOR mangler blandt de opregnede ord i engelsk, er overraskende, for i engelske ordbøger - fx Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) og Oxford Advanced Learner's Dictionary (ALD) - illustreres denne konjunktion med eksempler som følgende: The old lady does not go out in the winter, for she feels the cold a great deal. (LDCE) We listened eagerly, for he brought news of our families. (ALD) I forhold hertil er kommateringen altså den samme i engelsk og dansk. Ifølge reglerne er der forskel i kommatering foran SO og helsætningskonjunktionen SÅ: SÅ udløser komma på dansk, mens SO ikke figurerer i den engelske liste og derfor ikke burde gøre det. Manglende komma på engelsk bekræftes af ordbogseksempler som The shops were closed so I didn't get any milk og The manager was ill so I went in his place (ALD), men ikke af eksempler som It was dark, so I couldn't see what was happening og I had a headache, so I went to bed (LDCE). Det er ikke svært at se at man under nogle betingelser har lyst til at sætte komma foran SO. Sammenlign følgende sætninger: He closed the door so I couldn't get in. He closed the door, so I couldn't get in. Her har kommaet betydningsadskillende funktion, hvilket fremgår af at der er to forskellige danske oversættelser: Han lukkede døren så jeg ikke kunne komme ind. Han lukkede døren, så jeg kunne ikke komme ind. På dansk sættes der normalt ikke komma i den første sætning, for dér er der ikke tale om sammenføjning af to helsætninger: som det fremgår af adverbialet (bileddet) IKKEs placering foran verbalformen kunne, er sætningen der følger efter SÅ, en ledsætning (bisætning). I den anden sætning, hvor adverbialet står efter kunne, er der derimod tale om sammenføjning af to helsætninger, så dér skal der efter de danske regler sættes komma. At WHILE udløser komma i engelsk, er besynderligt, for denne konjunktion er ikke sideordnende, men klart underordnende, også når den bruges i betydningen 'men' som i de eksempler Trask anfører. Ikke desto mindre sættes der i nogle ordbøger komma foran WHILE: Their country has plenty of oil, while others have none. (LDCE) I andre ordbøger er der imidlertid ikke komma her:

10 I drink black coffee while he prefers it with cream. (ALD) Der er intet overraskende i at billedet er broget undtagen ved AND/OG, OR/ELLER og BUT/MEN. Ingen af de øvrige forbindelsesord er nemlig klart sideordnende. WHILE er indiskutabelt underordnende, så her virker kommaet umotiveret, og YET - der kan have AND foran sig - er et forbindelsesord der samtidig fungerer som adverbial i den sætning det indleder (lige som NEVERTHELESS). Dansk FOR/THI ligger (lige som engelsk FOR) i en gråzone mellem sideordnende og underordnende konjunktioner. Det er nærmest beslægtet med de sideordnende, men adskiller sig fra OG, ELLER og MEN dels ved kun at kunne forbinde sætninger (ikke ord og ordgrupper), dels ved at det ikke tillader udeladelse af verbalet (udsagnsleddet) i den anden sætning: Brun er vores rektor, og Bang (er) vores dekan. Brun kan forflyttes, eller Bang (kan) fyres. Brun er højt kvalificeret, men Bang (er) et mindre kontroversielt valg. Brun er blevet ansat, for Bang er blevet forflyttet. Heller ikke engelsk FOR er rent sideordnende: også for denne konjunktion gælder det at den kun kan forbinde sætninger, og at den ikke tillader udeladelse af verbalet i den anden sætning: Tanner is our dean(,) and Stopford (is) our bursar. Tanner can be transferred(,) or Stopford (can be) fired. Tanner is highly qualified(,) but Stopford (is) a less controversial choice. Tanner has been hired for Stopford has been transferred. Udeladelseskomma (gapping comma) Dette lidt kuriøse komma benyttes for at vise at et eller flere ord er blevet udeladt fordi de allerede er nævnt tidligere i sætningen: Jupiter is the largest planet and Pluto, the smallest. Her er is udeladt efter Pluto og erstattet af et komma. I det danske system er der ikke noget udeladelseskomma, og der sættes således ikke komma efter Pluto i: Jupiter er den største planet, og Pluto den mindste. Her foreligger altså en kontant forskel mellem engelsk og dansk kommatering. I Trasks kommabog nævnes det imidlertid at udeladelseskomma ikke altid er nødvendigt, men kan undværes hvis sætningen er fuldstændig klar uden det. Et eksempel herpå er Italy is famous for her opera composers, France(,) for her chefs and Poland(,) for her logicians. Trask anbefaler at man bruger sin dømmekraft, og han nævner at man kan nøjes med at bruge udeladelseskomma i de tilfælde hvor der er risiko for misforståelse uden det. Som et eksempel på en sætning som uden udeladelseskomma kan give forståelsesproblemer kan nævnes Peter is called Brown and Tom(,) Jones. Parenteskommaer (bracketing commas)

11 Efter denne regel benyttes et sæt kommaer til at markere en svag afbrydelse i en sætning, dvs. en afbrydelse der ikke forstyrrer sætningens forløb, og som kan fjernes uden at det resterende bliver uforståeligt: These findings, we would suggest, cast doubt upon his hypothesis. Schliemann, of course, did his digging before modern archeology was invented. Darwin's Origin of Species, published in 1859, revolutionized biological thinking. Hertil svarer i dansk reglen om selvstændige sætningsdele: "Med komma afgrænser man ord og sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom uden for sætningen. De har tit karakter af ufuldstændige sætninger, og de kan i reglen udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs" (RO, 48.1): Man kan, muligvis, finde en anden forklaring. Han kom, som så ofte før, alt for tidligt til mødet. Soldaterne havde, trætte og svedige efter den lange marchtur, lagt sig i grøften. I begge sprog er der efter denne regel kommaer omkring parentetiske relativsætninger (henførende sætninger): Rupert Brooke, who was killed in the war at the age of twenty-eight, was one of our finest poets. Rupert Brooke, der blev dræbt i krigen som 28-årig, var en af vores fineste digtere. En svag afbrydelse kan stå først i sætningen, og i så fald benyttes kun det afsluttende parenteskomma: All in all, I think we can say that we've done well. Unlike most nations, Britain has no written constitution. Although Mercury is closer to the sun, Venus has the higher surface temperature. I dansk er parenteskomma mindre almindeligt efter et indledende led. Som det fremgår af RO, , sættes der komma efter tiltaleord, udråb/eder og led der er stillet uden for sætningen: Kammerater, nu er tiden inde! Øv, nu gik den i stykker. Peter, ham kan vi vel stole på? Der sættes også komma efter en indledende ledsætning: Skønt Merkur er tættere ved solen, har Venus højere overfladetemperatur. Her falder kommateringen imidlertid ikke ind under reglen om selvstændige sætningsdele, jf. at ledsætningen ikke kan fjernes uden at betydningen ændres afgørende, men under den specielt danske regel om at der altid sættes komma efter ledsætning (RO, 52). Endelig kan en svag afbrydelse stå som en parentetisk tilføjelse sidst i sætningen, og i så fald benyttes kun det indledende komma: The use of dictionaries is not allowed, which strikes me as preposterous. The pronunciation of English is changing rapidly, we are told. The Rose Parade is held in Pasadena, a suburb of Los Angeles.

12 Under disse omstændigheder sættes der også komma i dansk: Brug af ordbøger er ikke tilladt, hvilket jeg anser for uhyrligt. (RO, 54.1) Udtalen af engelsk er under hastig forandring, får vi at vide. (RO, 51.5) The Rose Parade holdes i Pasadena, en forstad til Los Angeles. (RO, 48.7) I denne forbindelse nævner Retskrivningsordbogen at der sættes komma foran tiltaleord, udråb og eder, spørgende tilføjelser, led uden for sætningen, frit prædikativ, apposition samt forklaringer og præciseringer. Under disse betingelser sættes der også komma i engelsk. For eksempel kan komma foran en spørgende tilføjelse illustreres med følgende eksempler: Du er medlem af partiet, ikke? You're a party member, aren't you? Forskellen mellem engelsk og dansk parenteskommatering vedrører således primært de selvstændige sætningsdele der står først i sætningen: Således placerede sætningsdele efterfølges i højere grad af komma i engelsk end i dansk (hvor dette som nævnt kun er tilfældet hvis der er tale om en ledsætning eller om tiltaleord, udråb/eder og led der er stillet uden for sætningen). Denne forskel kan illustreres med følgende eksempler hvor det første sætningsled er et adverbial der ikke har sætningsform: Unlike most nations, Britain has no written constitution. I modsætning til de fleste lande har Storbritannien ikke nogen skreven grundlov. For begge kommasystemer gælder det imidlertid at reglerne ikke er faste. I Trasks kommabog nævnes det at en svag afbrydelse ikke nødvendigvis udløser komma, og at begge de følgende sætninger er korrekt kommaterede: Shortly before the war, he was living in Paris. Shortly before the war he was living in Paris. På tilsvarende måde nævner Retskrivningsordbogen at det ofte er "en skønssag om en sætningsdel står med en sådan grad af selvstændighed at den bør afgrænses med et omma" ( 48.1). Andre forhold I dette afsnit skal der redegøres for nogle specifikke forskelle der ikke er behandlet ovenfor. I overensstemmelse med reglen om at der sættes komma efter en ledsætning (RO, 52), efterfølges en dansk relativsætning der ikke står sidst i sætningen, altid af et komma - også selvom den er ikke-parentetisk: Den der ikke vil høre, må føle. Den der sover, synder ikke. Det hold (som) jeg arbejder på, starter kl I engelsk sættes der ikke komma efter en ikke-parentetisk relativsætning: The pictures which are being sent back by Hubble Space Telescope( ) may revolutionize our understanding of the universe.

13 I begge systemer holdes parentetiske og ikke-parentetiske relativsætninger imidlertid ude fra hinanden: De gamle, der er afhængige af deres folkepension, er nu ved at være bekymrede. (Dvs. alle gamle) De gamle der er afhængige af deres folkepension, er nu ved at være bekymrede. (Dvs. kun nogle gamle) The elderly, who are dependent on their old-age pensions, are beginning to worry. (Alle) The elderly who are dependent on their old-age pensions are beginning to worry. (Nogle) Hvis man bruger det traditionelle danske komma, kan man ikke adskille disse to betydninger, og det må siges at være en svaghed ved systemet, især i genrer hvor entydighed er af afgørende betydning (fx juridisk sprog). En anden specifik forskel mellem de to sprog skyldes reglen om at der i dansk altid sættes komma - eller et andet tegn - foran MEN (RO, 47): Vi ser ikke fjernsyn, men læser avis. Hotellet var billigt, men også elendigt. Trætte, men lykkelige kom de tilbage. I engelsk sættes der ikke komma foran BUT i eksempler af denne type: It's not the red shirt I wanted but the blue one. They are poor but proud. Derimod sættes der som nævnt komma foran BUT ved sammenføjning af to sætninger til en sammensat sætning, eller hvis BUT indleder et parentetisk indskud: Britain has long been isolated in Europe, but now she is beginning to find allies. Norway, but not Denmark, has long been isolated in Europe. Endelig skal opmærksomheden henledes på følgende særlige anvendelser af komma: - I engelsk benyttes komma til at opdele store tal bagfra i grupper a tre cifre, som fx 3,735,862. Her bruger dansk punktum eller mellemrum. - I forbindelse med direkte tale sættes der i engelsk komma efter en indledende anførende sætning: She said, "Mind your own business." Her bruges der kolon i dansk (RO, 58.1). - I breve sættes der i engelsk normalt komma efter den indledende hilsen (fx Dear Linda,) og efter den afsluttende formular (fx Yours sincerely,). I dansk bruges der enten ikke noget skilletegn her (RO, 41), eller der sættes udråbstegn efter hilsenen (RO, 60.2). - I decimaltal bruger man punktum i engelsk som i 1.5. Her bruger dansk komma. Afslutning Hvis man kan sætte korrekt nyt komma i dansk, er det en særdeles overkommelig opgave at lære sig engelsk kommatering. Stort set behøver man kun at skrive sig følgende regler bag øret:

14 1) Sæt ikke komma foran sidste led i en opremsning når de sideordnede led er sætninger: Lisa speaks French, Juliet speaks Italian and I speak Spanish. I said that Lisa speaks French, Juliet speaks Italian and I speak Spanish. 2) Sæt komma efter et ikke-sætningsformet indledende adverbial når dette står med en vis selvstændighed og/eller er langt: All in all, I think I can say that we've done well. With characteristic lack of imagination, she thought that they loved her for her mind. 3) Sæt ikke komma efter en ikke-parentetisk relativsætning: The honour which you do me( ) is too great. 4) Sæt ikke komma foran BUT medmindre denne konjunktion sammenføjer to helsætninger eller indleder et parentetisk indskud: They are poor( ) but proud. 5) Brug komma til opdeling af store tal samt normalt ved indledende hilsener og afsluttende formularer i breve. 6) Brug ikke komma (men punktum) i decimaltal. 7) Sæt i øvrigt komma som i dansk. Vil man vide mere om tegnsætning i engelsk, kan Trasks bog anbefales, for den er både pædagogisk, instruktiv og underholdende. Trask har skrevet sin bog fordi han er træt af at læse tekster med dårlig tegnsætning, og han giver sine læsere følgende råd: "Husk at det er dit ansvar at udtrykke dig forståeligt. Læseren skal ikke være nødt til at slås med din tekst for at få hoved og hale på den." Dårlig tegnsætning gør livet surt for læseren, og det gælder selvfølgelig både i engelsk og dansk. Henvisninger Brandt, Søren Pas på sproget. København. Amanda. McArthur, Tom (red.) The Oxford Companion to the English Language. Oxford. Oxford University Press. Trask, R. L The Penguin Guide to Punctuation. Harmondsworth. Penguin Books. Retskrivningsordbogen (2. udg.) Dansk Sprognævn. København. Aschehoug. Longman Dictionary of Contemporary English. London. Longman. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford. Oxford University Press. Niels Davidsen-Nielsen (f. 1937) er professor i engelsk ved Handelshøjskolen i København, medlem af Dansk Sprognævn.

15 Til indholdsfortegnelsen Berigtigelse I artiklen Om -s eller ingenting i toleddede navne (Nyt fra Sprognævnet 1998/4) indsneg der sig desværre den fejl at Læssøe, der faldt i slaget ved Isted 1850, blev betegnet som søhelt. Fejlen skyldtes at der i manuskriptet oprindelig var tale om Willemoesgade og tilhørende søhelt. Der stod: "Willemoesgade på Østerbro er opkaldt efter søhelten Peter Willemoes, der faldt i slaget ved Sjællands Odde 1808". Han blev erstattet af Læssøe, men søhelten blev stående. Vibeke Sandersen Til indholdsfortegnelsen

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni Nyt fra Sprognævnet 2001/2 juni Indhold Tema: Nyt komma Tidens tegn Kommaer på vægten Fejlene der blev væk Nyt komma - kort Kend dine ledsætninger Misforståelser og fakta Prøv selv! En tillægsgevinst Et

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

KOMMASÆTNING OG ANDEN INTERPUNKTION

KOMMASÆTNING OG ANDEN INTERPUNKTION AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: KOMMASÆTNING OG ANDEN INTERPUNKTION version opd/prt 2011-11-30 Kommaet i teori og praksis et essay af Hans Götzsche

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger Komma - kom an Kommaet er måske det mindst vigtige og alligevel det mest diskuterede tegn. Det har professor og tidligere formand for Dansk Sprognævn Erik Hansen i hvert fald engang sagt. Og faktum er

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

de fire regnearter basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

de fire regnearter basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik de fire regnearter basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik de fire regnearter, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155 (Dansk Sprognævns

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

varme ord om livet Karen Schultz Illustreret af Jette Jørgensen Varme ord om livet bogkort.dk

varme ord om livet Karen Schultz Illustreret af Jette Jørgensen Varme ord om livet bogkort.dk Varme ord om livet er en lille gave til én, du gerne vil glæde. Ordene er en hyldest til livet, sådan som det er på godt og ondt, og ord og streg er gode at læse, uanset om man er ung eller gammel, glad

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere