OKTOBER 2015 KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29.-30. OKTOBER 2015 KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune inviterer til konferencen PROGRAM OKTOBER 2015 KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER visioner, værktøjer, erfaringer og finansiering

2 PROGRAM Høje-Taastrup Kommune inviterer til en todages konference om de udfordringer, danske kommuner møder på vejen mod en grøn omstilling. Konferencen er målrettet tekniske medarbejdere fra kommunale forvaltninger, energikonsulenter, klimamedarbejdere, ingeniører, arkitekter, miljøfolk og andre med interesse i klimapolitik og grøn omstillingsproces. Kommunen har deltaget i to omfattende demonstrations- og udviklingsprojekter inden for energieffektivisering og energiforsyning med støtte fra EU og Energistyrelsen. På konferencen vil kommunen og projekternes øvrige deltagere præsentere resultater og erfaringer fra de seneste syv års klimaarbejde. Arrangementet foregår over to dage med hhv. konference og ekskursion til konkrete projekter i kommunen. Torsdagens konference afvikles på dansk med mulighed for oversættelse til engelsk for udenlandske gæster. Fredagsprogrammet foregår på engelsk. DELTAGELSE: TRANSPORT: HOTEL: Man kan tilmelde sig til konference (dag 1) og/eller ekskursion (dag 2). Begge er gratis. Herudover kan man tilmelde sig konferencemiddagen, torsdag aften (egenbetaling ca. 250 kr.). Alle tilmeldinger er bindende. Evt. afbud senest fredag den 23/10. Det tager to minutter i Bus 400S fra Høje Taastrup Station til Teknologisk Institut. Bussen kører seks gange i timen. Link til kørselsvejledning på Teknologisk Instituts hjemmeside vejviser Med hensyn til overnatning kan vi henvise til Taastrup Park Hotel (tphotel.dk). Der er lavet en forhåndsreservation under navnet ECO-Life, som bedes angivet ved reservation. Pris for et enkeltværelse: 895 kr. inkl. morgenmad, wifi, kaffe og parkering. TILMELDING: senest den 23. oktober.

3

4 PROGRAM KONFERENCE Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 8:30 16:15 Teknologisk Institut, Auditoriet, Bygning 1, Gregersensvej, 2630 Taastrup Registrering og morgenbrød Introduktion til dagens program Jesper Tornbjerg, Chefredaktør, NATIONALT: Strategisk energiplanlægning i Danmark Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse A/S Hvordan ser Danmarks energisystem ud i 2050? Hvilke fremtidsscenarier er de mest Dansk Energi samfundsøkonomisk bæredygtige? Hvilke Dagens ordstyrer, Jesper Tornbjerg, teknologier skal føre Danmark ind i en frem- har som chefredaktør på nyhedsbladet tid uden fossile brændsler? Og hvordan kan Dansk Energi et særdeles godt kend- kommunerne bedst bidrage til en positiv skab til både udfordringer og løsninger udvikling? på klima- og energiområdet VELKOMST: Når grønne visioner og nye arbejdspladser går hånd i hånd Michael Ziegler, Borgmester, Høje-Taastrup Kommune GLOBALT: DEN GRØNNE OMSTILLING I INTERNATIONALT PERSPEKTIV Christian Ibsen, direktør i Danmarks Spørgsmål Kaffepause med frugt og kage KOMMUNALT: Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune har netop vedtaget Strategisk Energi- og Klimaplan Hvordan omsætter vi visionen til konkrete initiati- Grønne Tænketank CONCITO ver, og hvad er de største udfordringer? Til november sætter verdens ledere sig igen til forhandlingsbordet ved klimatopmødet COP21 i Paris. Hvad venter dem, hvilke resultater kan vi forvente og hvilket ambitionsniveau bør danske CASE: Energieffektivisering i kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, Klimakonsulent, kommuner sigte efter? Høje-Taastrup Kommune Én af hjørnestenene i kommunens arbejde med grøn omstilling er energieffektivisering af såvel kommunale bygninger som private boliger. Bliv indført i det store arbejde, der

5 er gået forud for kommunens CO₂-re- Hvordan har de oplevet renoveringen, og duktion og hør om, hvordan det er er komforten højnet? Hvad skal vi huske til lykkes at involvere borgerne samt hvilke næste gang? værktøjer, der har været i spil. Hvad virkede og hvad virkede ikke? Spørgsmål Frokost CASE: Dybdegående renovering af ROCKWOOLs hovedkontor - Center 2 Arne Damsgaard Olsen, Facility Manager, ROCKWOOL International A/S Kun skelettet stod tilbage, da Rockwool CASE: Energirenovering af almene boligbebyggelser Brian Hartmann Nielsen, Bygherrerådgi- renoverede en del af sit hovedkontor i Hedehusene. Resultatet er m2 moderne kontorbyggeri i en ellers nedslidt ver og Chef for Energi & Miljø, DOMEA bygning samt energibesparelser på næsten Bliv klogere på, hvordan man knækker 85 %. Hvad var udfordringerne, og hvad er koden til rentable energibesparelser de vigtigste læringer fra projektet? for både boligselskaberne og beboere i lejeboliger. Blok 9 i Gadehavegård-be Spørgsmål byggelsen i Taastrup har med støtte fra EU ECO-Life og EUDP undergået en om Kaffepause med frugt og kage fattende renovering fra energifrådsende er-blok til moderne passivhus-niveau. EVALUERING: Komfort i energirenoverede lejeboliger baseret på beboerinterviews og indeklimamålinger Iben Østergaard, Seniorkonsulent, CASE: Fremtidens varmeforsyning Marie Louise Lemgart, Klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune På baggrund af resultater fra projektet Høje-Taastrup Going Green gives eksempler på, hvordan en kommune og Energieffektivisering og ventilation, et lokalt fjernvarmeselskab samarbejder Teknologisk Institut om planlægning og realisering af den Som led i EU ECO-Life projektet er der grønne omstilling af varmesystemet. gennemført et omfattende monitoreringsprogram mhb. på at vurdere komforten. Er beboerne tilfredse?

6 PROGRAM KONFERENCE Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 8:30 16:15 Teknologisk Institut, Auditoriet, Bygning 1, Gregersensvej, 2630 Taastrup CASE: Danica Ejendomme en strategisk tilgang til energiområdet Árni Laksafoss, Projektchef, Danica PERSPEKTIV: Høje Taastrup som SMART by Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune Ejendomme og Hans Andersen, I fremtiden skal de digitale teknologier Energichef, DEAS medvirke til at forbedre livskvaliteten hos Nordens største tagbaserede solcel- borgere samt nedbringe ressourcetrækket leanlæg står på taget af CITY2 i Høje og energiforbruget i byen. Hvordan kan Taastrup. Bag investeringen og etable- SMART CITY-elementer integreres i eksiste- ringen står Danica Ejendomme, som er rende byer og byudviklingsprojekter. en af Danmarks største portefølje-ejere med 144 erhvervsejendomme og 16 shoppingcentre, der i alt dækker 1,7 mio Diskussion & spørgsmål Ordstyrer Jesper Tornbjerg kvadratmeter. Danica Ejendomme er pt. i gang med at energioptimere CITY 2 og 15 andre shoppingcentre Afrunding & tak for i dag! Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune CASE: Alternative drivmidler til tung transport Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder, Foreningen af Danske Transportcentre Høje-Taastrup er et trafikalt knudepunkt, og grundet kommunens mange trans Konferencemiddag på restaurant Bollinis Hedehusene Efter konferencen er der mulighed for at porttunge virksomheder og faciliteter deltage i en konferencemiddag på den udgør godstransport en stor andel af hyggelige restaurant Bollinis i centrum af trafikbelastningen. I Høje-Taastrup Trans- Hedehusene. Deltagelse på egen regning. portcenter arbejder man på at kunne tilbyde alternative drivmidler til diesel. Menupris: 259 kr. ekskl. drikkevarer. Mulighed for vegetarmenu (angiv venligst ved tilmelding). Bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

7

8

9

10 PROGRAM EKSKURSION Fredag den 30. oktober 2015 kl. 8:20 16:15 Turen udgår fra og returnerer til Høje Taastrup Station DEL I: ROCKWOOL Center 2, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene Afgang med bus fra Høje Taastrup Station til Rockwool Center 2 Kaffe og morgenbrød ECO-Life i Belgien (oplæg på engelsk) Ilse Piers, Lokalkoordinator for Kortrijk, Belgien, Goedkope Woning Det belgiske boligselskab Goedkope Woning fortæller om lokale resultater, udfordringer og beboerøkonomi samt om at navigere rundt i et EU-projekt Velkommen og præsentation af dagens program Borgmester Michael Ziegler, ECO-Life i Litauen (oplæg på engelsk) (To be confirmed), Litauen, COWI UAB Høje-Taastrup Kommune Birstonas fortæller om lokale udfordringer og nye muligheder for at forbedre bolig VELKOMMEN TIL ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Susanne Kuehn, PA Manager, massen i et baltisk byområde. Kaffepause med frugt ROCKWOOL International A/S EU ECO-Life projektet i helikopterperspektiv Reto M. Hummelshøj, Projektkoordinator Rundvisning i Rockwool Center 2 Arne Damsgaard Olsen, Facility Manager, Rockwool International A/S En omfattende energirenovering for ECO-Life, Sektionsleder i COWI A/S resulterede i væsentlig forbedret ECO-Life projektet begyndte i 2009 indeklima og en energibesparelse på med en ambition om at demonstrere 85 %. Projektet var ressourceeffektivt lavenergibyggeri og dybdegående og billigere end at bygge nyt. renovering i samspil med vedvarende energiproduktion og derigennem opnå CO₂-neutrale bydele i tre europæiske lande. Hvordan er vi lykkedes med det, og hvilke udfordringer har vi haft undervejs?

11 DEL II: Ekskursion Bussen kører fra ROCKWOOL Center 2 kl EKSKURSION: UDVALGTE KLIMA- PROJEKTER I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Solvarmeanlæg ved Fløng og Engvadgård-bebyggelsen Det m² store anlæg ved Fløng leverer fjernvarme til Fløngs indbyggere og har i de første otte måneder af 2015 produceret mere end 985 MWh. Nabobebyggelsen Engvadgård er renoveret over flere omgange og har i dag opnået et lavt energiforbrug og godt indeklima. Høje-Taastrup Rådhus Renoveringen af rådhuset er påbegyndt. En ny kantine, mødelokaler og mødegange giver nyt liv i en stadig temmelig energitung 80 er-bygning. Desuden betyder kommunens løbende udskiftning til elbiler, at mere end 50 % af kommunens biler i dag kører på el. Stående frokost på Høje-Taastrup Rådhus Høje-Taastrup TransportCenter En række virksomheder flytter til Høje Taastrup i disse år. Alene i løbet af flytter Copenhagen Markets og Post Nord ind i kommunen med i alt ansatte. Pilot-projekter med omstilling til gas og el er initieret mhb. på en fossilfri city-logistik. Bebyggelsen Gadehavegård: passivhus-renovering af Blok 9 Første etape af en omfattende renovering af hele Gadehavegård er gennemført. Bygningen er facadeisoleret, og altanerne er inddraget i boligarealet. Der er etableret solcelleanlæg og en ny fjernvarmeafregning. LED-belysning i trappeopgange indgår også i den samlede løsning. BR2015: Birkehøj Plejecenter og Super- Lavenergi: Daginstitution Lindehaven Det nye Birkehøj Plejecenter er i 2014 opført efter BR2015. Lige ved siden af plejecenteret ligger en daginstitution, der er renoveret til SuperLavenergi som en af 29 daginstitutioner, der i disse år renoveres i stedet for at etablere nyt. Solcelleanlægget på taget af CITY2 Vi slutter med et besøg på toppen af butikscenteret CITY2 for at besigtige Nordens største tagbaserede solcelleanlæg med paneler og en forventet årlig produktion på kwh. Turen slutter på Høje Taastrup Station. Tak for i dag!

12 PROGRAM 2015 KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 I DEL: BESØG HOS VOJENS FJERNVARME II DEL: OPLÆG OG DEBAT: FOSSILFRIT DANMARK - KAN VI? VIL VI? VOJENS & GRAM, 10. SEPTEMBER 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

godt for miljøet, trivslen og økonomien

godt for miljøet, trivslen og økonomien KONFERENCE 28. og 29. marts 2012 København Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/energi Regeringens visioner på energiområdet Potentialer og barrierer Totaløkonomien Tekniske og adfærdsmæssige løsninger

Læs mere

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 Region Hovedstaden 28 løsninger til en bedre verden KLIMA- OG MILJØINITIATIVER I REGION HOVEDSTADEN #01 JUNI 2014 HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3 HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 HOSPITALET

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. g ener iforum d a n m Fremtidens energi udfordringer

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases

Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases konference københavn 18. & 19. marts 2013 røn 2013 Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om regeringens

Læs mere

energiforum Tema: Drift

energiforum Tema: Drift Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

energiforum Ugens tilbud i energibesparelsernes supermarked hvad kommer du hjem med?

energiforum Ugens tilbud i energibesparelsernes supermarked hvad kommer du hjem med? Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2013 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere