Thisted Flyveklubs Historie Tekst: Verner Paulsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Flyveklubs Historie 1943-1970. Tekst: Verner Paulsen."

Transkript

1 1 Thisted Flyveklubs Historie Tekst: Verner Paulsen. Mennesker har til alle tider været besjælet af en trang til at hæve sig fra jorden og kunne flyve frit som fuglene. Allerede sidst i 1400-tallet gjorde univelsalgeniet Leonardo da Vinci sig mange tanker om det at kunne flyve. Han tegnede mange modeller til flyveapparater og sågar også helikoptere. De var alle baseret på den menneskelige muskelkraft. Han havde to væsentlige modstandere nemlig menneskets vægt og luftmodstanden, og overfor disse var den menneskelige kraft for svag, det blev derfor først med opfindelsen af forbrændingsmotoren, at man fik en kraft, der kunne give flyveapparaterne den nødvendige fremdrift, for at de kunne hæve sig fra jorden. Ved at studere fuglevingens form og fuglenes svæv gennem luften havde Leonardo da Vinci faktisk fattet hele flyvningens grundprincip, så der var ikke noget underligt i, at de første flyvemaskiner lignede da Vinci s tegninger udtænkt 400 år tidligere. Trods talrige forsøg gennem tiderne med hængeglidere og faldskærme foretaget ved udspring fra høje steder og ofte med katastrofale afslutninger, blev de første mennesker i luften dog franskmændene d Arlandes og de Rozier, som steg med en varmluftballon i Paris Den første egentlige flyvning med en motordreven (13 HK) flyvemaskine i Verden blev som bekendt foretaget af Brd. Wright den17 december 1903 i North Carolina, USA, og den 12. september 1906 lettede danskeren J. C. Ellehammer fra øen Lindholm på den første europæiske flyvning, som dog ikke blev internationalt anerkendt. Det tyvende århundrede blev således flyvningens århundrede fra ingenting i 1900 og til det næsten ufattelige i år 2000, hvor man med jetmotorer flyver med flere gange lydens hastighed og på det nærmeste også behersker det ydre rum. Det har især været brugen af fly i de to verdenskrige, som har sat gang i den hastige udvikling af nye flytyper og flymotorer og også af øget sikkerhed. Det er jo heller ikke bare flyene i luften, men det er også de tilknyttede systemer på jorden, som er blevet udviklet til et særdeles brugbart transportsystem for både mennesker og gods til jordens fjerneste egne. Danmark var som nævnt ret tidligt med på dette nye eksperiment. Det blev erhvervslivet, som blev drivkraften i udviklingen, idet man så muligheden for en kommerciel udnyttelse af flyvningen, men man havde nu fået en ny modstander i udnyttelsen af denne mulighed nemlig folks frygt for at flyve, som var afledt af de mange ulykker og havarier med fly i begyndelsen. For flyentusiasternes vedkommende sejrede spændingsmomentet dog over frygten. Allerede i 1911 fik Thisted besøg af den første flyvemaskine. Det var franskmanden Gabriel Poulain, som gæstede byen med sin flyvemaskine den 29. september. Maskinen blev fragtet hertil på en banevogn pakket i trækasser, da det dengang var umuligt at flyve længere strækninger. Flyvemaskinen blev kørt ud på en mark mellem Sennelsvej og Fårtoftvej, hvor der var blevet rejst et mindre telt, der fungerede som hangar ved samling af flyet. Flyet havde Poulain selv fremstillet, og det var et to-

2 2 sædet monoplan med åben cockpit og med en firecylindret motor. Det forreste af skroget var beklædt med stålplader, mens det bagerste var et åbent gitterværk af stålrør. På grund af kraftigt blæsevejr d. 29. blev flyvningen udsat til om eftermiddagen d. 30. september, hvor Poulain foretog korte flyvninger ud over fjorden, og hvor interesserede kunne erhverve sig en kort rundflyvning. I tiden fra denne første flyvning i Thisted og til anden verdenskrig kom der af og til små flyselskaber til egnen, som foretog rundflyvning, og interessen for flyvning i det hele taget blev styrket med årene. Flyvning med passagerer var nu almindelig kendt flere steder. Det Danske Luftfartsselskab (DDL) startede sin første faste ruteforbindelse København-Malmø i I Thisted havde erhversfolk også et vågent øje for udnyttelsen af denne mulighed. Der var jo lang rejsetid fra Thisted til København, hvis man skulle rejse med tog, (en foredragsholder brugte i timer på at rejse fra Aarhus til Thisted) og der var stor interesse for en eventuel ruteflyvning eller taxaflyvning fra Thisted allerede i 1930-erne, men så kom urolighederne i Europa, som endte med anden verdenskrig og satte en foreløbig stopper for al videre udvikling af disse tanker. I 1943 kunne man skimte begyndelsen til enden på krigen, og så begyndte tanken om flyvning igen at spire. Det blev også her i Thy erhvervslivets folk, som blev drivkraften, - og pudsigt nok de egentlig flyveinteresserede, der kom til at spille en sekundær rolle i oprettelsen af den første flyveklub i Thisted, men det ændrede sig markant senere. Erhvervsfolkene her i Thisted havde allieret sig med Kongelig Dansk Aeronautisk Selskab (senere KDA), og på foranledning af dette selskab blev der indkaldt til et møde på Hotel Royal d. 13. december 1943, hvor folk fra Aeronautisk Selskab orienterede om flyvning i almindelighed og om mulighederne for flyvning fra Thisted i særdeleshed. Denne saltvandsindsprøjtning resulterede i, at man samme aften oprettede Thisted flyveklub med godt 50 medlemmer. På et efterfølgende møde blev der nedsat en bestyrelse bestående af: Formand: Stadsingeniør Erik Baumgarten Olesen. Næstformand: Læge Knud Westh. Kasserer: Grosserer Richardt Noes. Listefører: Fotograf Preben Lind. Sekretær: Boghandler Carl E. Balleby. Arrangør: Assurandør Raffenberg. Revisor: Bankdirektør William Jensen. I referaterne af de efterfølgende møder ses det, at disse ofte bliver afbrudt af luftalarm, og at møderne ofte holdes sidst på eftermiddagen på grund af udgangsforbud om aftenen. I ventetiden indtil krigens slutning afholdtes der forskellige aktiviteter, som kunne fremme forståelsen for flyvningen og dens muligheder. Dels blev der oprettet to studiekredse, hvor man udvidede sin viden om flyvning, og dels var der mange medlemsmøder med foredrag af flere kendte personer, som kunne bidrage med film, lysbilleder og selvoplevede oplevelser med og om flyvning. Man sørgede klogelig for med fremtiden for øje - også at inddrage byrådet i klubbens arbejde og forberedelser til mere vidtgående aktiviteter efter krigens slutning. Allerede på klubbens generalforsamling den 14. februar 1945 på Hotel Royal, hvor klubben i øvrigt fik Landinspektør Poul Boe som ny formand, blev der drøftet så vigtige sager som en flyveplads samt en fælles forening for modelflyvere, svæveflyvere og motorflyvere. Ideen om en fælles forening vandt dog ikke tilslutning, men planen om en flyveplads blev godt modtaget, og formanden kunne berette, at kommunen allerede havde en plan om en kommende flyveplads på gården Kronborgs jord lige nord for Thisted. Der var fart over feltet i Thisted Flyveklubs barndom. Som en journalist skrev i avisen: Det kan man vel også forvente af en Flyveklub. På et møde den 21. marts 1945 havde klubben indkaldt Thisted byråd, Erhvervsrådet og Turistforeningen til at overvære et foredrag af civilingeniør Smith Hansen, Aarhus, om civilflyvningen i Danmark efter krigen, og han forudså flere store lufthavne ved landets større byer, og ved byer af Thisteds størrelse kunne man forvente en Luftlandings-

3 3 plads, (det der senere blev til en Godkendt Offentlig Luftlandeplads ), og en sådan luftlandingsplads kunne forventes etableret med støtte fra staten. Det gav nye visioner til de indbudte råd at tage med hjem, og holdningen hos de indbudte var da også særdeles positiv. Der blev i eftertiden holdt mange foredragsaftener, hvor klubben søgte at skaffe sig en bred viden om flyvning, hvordan man erhvervede sig certifikat, reparation og vedligeholdelse af fly, flysikkerhed, håndtering af en flyveplads m. m.. Disse foredrag blev holdt af flere kendte personer bl. a. flyverløjtnanterne Rønhoff og Morian Hansen, der begge havde været piloter i RAF under krigen, og kaptajn J. Foltmann kom og fortalte om sin tid ved marinens flyvetjeneste, hvor mindre havarier hørte til dagens orden, og hvor en flyvning fra København til Jægerspris (1917) blev kaldt en langdistanceflyvning, en strækning på 42 kilometer. Turen varede 13 timer, men så var der også 34 nødlandinger undervejs. Til sådanne foredrag inviterede klubben ofte danske officerer og soldater, som var udstationeret i Hanstholmlejren, Fårtoftlejren og Dragsbæklejren i forbindelse med oprydning og vagttjeneste efter krigen. Byrådet blev fortsat bombarderet med anmodninger om at købe det jordstykke ved gården Kronborg, som i kommunens plan var udlagt til flyveplads, og erhvervsrådet, som havde nedsat et flyvepladsudvalg, pressede også på for at få jordkøbet på plads, men da byrådet ikke var sindet til at købe nu og her, rettede klubben i stedet henvendelse til proprietær Støvring på herregården Rosvang om at få et areal stillet til rådighed til rundflyvning. Dette blev imødekommet, og i sommeren 1946 kom det lille flyselskab, Sandquist fra Aalborg, og fløj flere aftener og weekends i deres KZ maskiner. Her kunne man så opleve flyvningens fascination, hvilket yderligere gav blod på tanden til de flyverinteresserede, og flere af klubbens medlemmer begyndte da også straks at lege med tanken om selv at købe en flyvemaskine. En ingeniør K. W. Eriksen tilbød at han og klubben i fællesskab købte to Piper Cup maskiner hos ingeniør E- Hoff-Hansen til en pris af kroner stykket. Den ene maskine skulle han selv bruge, mens den anden kunne stilles til rådighed for klubben. Denne handel blev dog aldrig gennemført. Af en eller anden grund kom der skrivelse fra Hoff-Hansen, hvor han annullerer kontrakterne. Thisted Flyveklub var tidligere blevet medlem af Kgl. Dansk Aeronautisk Selskab, og de afholdt sidst på sommeren 1946 et landsdækkende arrangement, der hed Den Danske Flyvedag. Overskuddet herfra blev udloddet til de flyveklubber, som var medlemmer. Herfra modtog Thisted Flyveklub 2x300 kroner, der skulle bruges som tilskud til medlemmer, som ville erhverve certifikat. To af klubbens medlemmer, føromtalte ingeniør Eriksen og Chr. K. Hansen, Morup Mølle søgte og fik dette legat.

4 4 Spørgsmålet om en flyveplads var endnu ikke afgjort i starten af 1948, men så blev gården Kronborg solgt, og den nye ejer Jens Kjeldgaard, var meget flyverinteresseret. Det blev så til, at en mark øst for gården blev udlagt som vedvarende græsmark, og kunne derfor bruges som en foreløbig flyveplads. Her blev der den 19. september afholdt et større flyvestævne, hvor Sandquist fra Aalborg mødte med en KZ-3, en KZ-7, og en Auster. Løjtnant Petersen fra Odense gav opvisning i kunstflyvning i en KZ-2. Zoneredningskorpset mødte med et KZ-4 tomotoret ambulancefly, og løjtnant Malmose gav opvisning i marksprøjtning med en ombygget KZ fly. Et endnu større stævne blev afholdt på pladsen den 19. august 1950 med 2500 tilskuere. Det var et andet flyveselskab, Sylvest Jensen, der optrådte med Sylvest Jensens Luftcirkus, hvor der blev vist kunstflyvning og luftakrobatik af en hver art samt faldskærmsudspring fra 800 meters højde med et frit fald på 500 meter. Om aftenen var der stor flyverfest på Hotel Aalborg med indlagt kabaret En Nat på Montmartre. Der var lodtrækning om gevinster skænket af SAS - og derefter dans så længe benene kunne bære. Trods ihærdige anstrengelser fra bestyrelsens side ved formanden kaptajn H. Iversen lykkedes det aldrig at få oprettet en fast ruteforbindelse til København fra flyvepladsen ved Kronborg. Der havde ellers i årenes løb været rettet henvendelse til Falck, Ingolf Nielsen, Sønderborg flyveklub og til en skibsreder i Oslo men uden resultat. Pladsen blev ellers flittigt benyttet af private flyvere, Jens Kjeldgaard kunne i 1961 bekræfte 103 førstegangslandinger og enkelte besøg af Falcks ambulancefly, Thisted kommune havde nu også bevilget et fast årligt tilskud til drift af pladsen. Uddannelse af piloter begyndte i efteråret 1959, og det første hold: Fotohandler Jens Steffensen, direktør (Opel) Knud Eriksen, kredslæge Stigaard og inspektør Jørgen Jensen, Nykøbing M., fik sommeren 1960 deres certifikat. Uddannelsen foregik ved, at eleverne selv læste teorien hjemme, og hver weekend kom der en instruktør i en KZ-3 fra Sønderborg og gav timer i flyvningen. En anden medspiller havde i de senere år vist stor interesse for flyvepladsen, det var svæveflyverne. De havde ført flere forhandlinger med flyveklubben om benyttelse af pladsen til svæveflyvning, men der nåedes aldrig rigtig enighed om en fællesklub for svæve- og motorflyvere, dog var svæveflyverne i flere år repræsenteret i flyveklubbens bestyrelse. Da Svævethy var blevet stiftet d. 26. marts 1962 og havde anskaffet sig et svævefly, kunne man også sagtens enes om at være fælles om brug af flyvepladsen. Kjeldgaard havde af og til luftet tanken om at sælge gården, så derfor var flyveklubben så småt på udkig efter en helt anden placering af flyvepladsen, som kunne blive fælles for både motor- og svæveflyvere. Salget af gården Kronborg blev aktuelt i januar 1963 og hermed også flytning af flyvepladsen. Klubben havde fundet en egnet mark på Hundalsbakke ved Sennels ejet af Viggo Møller. Gennem forhandlinger med Møller, kommunen og luftfartsdirektoratet blev den nye flyveplads en realitet, og der kunne startes med alle de mange forberedelser såsom: Planering af startbane, afmærkning af startbane og sikkerhedszoner, benzinanlæg, hangar, anlæg af veje, skiltning etc., alt blev gennemført i løbet af sommeren, så der kunne holdes indvielse af pladsen d. 17. august 1963.

5 5 Bestyrelsesmedlem inspektør, Jørgen Jensen, Nykøbing M. havde tegnet flyveklubbens første logo og udkast til klubbens brevpapir og kuverter. Det er det samme logo, som endnu bruges (?). Som daglig leder af flyvepladsen blev Else Møller antaget, og Jens Steffensen havde opført et dejligt træhus, som indeholdt et lille cafeteria, køkken, toilet og flyvelederkontor. Dette hus blev samlingsstedet for klubbens medlemmer, og også stedet hvor der senere skulle blive afholdt teori aftner til flyveskolen. Teoriundervisningen tog et af medlemmerne, kørelærer, Laurits Larsen, sig af, som han selv udtrykte det: På en populærvidenskabelig facon. Laurits Larsen var en herlig mand, han var meget direkte og bramfri i sin udtryksform, men når man først kendte ham, kunne man ikke forestille sig et bedre venskab. Han var meget grundig i sin undervisning, og han ville være sikker på, at enhver havde forstået problematikken, derfor brugte han forskellige enkle hjælpemidler, bl. a. havde han en lille legetøjsflyver, som han viste med, hvordan et fly opførte sig i luften. En gang meldte der sig til undervisningen en meget pæn ingeniør fra et af de nye københavnerfirmaer, som var kommet til Thisted, og han var jo ikke helt vant til Larsens jargon, så det kunne jo ende galt. I løbet af lektionerne kunne man da også mærke, at københavnerens arrogance ikke helt passede til den joviale Laurits. En aften gik ingeniøren op til tavlen og tog Lauritses lille flyvemaskine og lavede en manøvre i luften med den, mens han sagde: Sig mig Larsen, hvis man nu kommer flyvende her og så gør sådan her, falder flyet så ned?. Laurits kiggede ham lige ind i øjnene og sagde meget indtrængende: Ja den falder nir? Ja de ka do satanhyskeme bande røv po, den gjør. Det var mere end den pæne københavner kunne klare, han forlod omgående undervisningen, og vi så ham ikke mere før lige en af de sidste aftener inden eksamen, da var der alligevel lidt, han skulle bruge Lauritses viden til, men han blev mødt af Lauritses meddelelse. No ska æ sej dæ jen ting. Dem bette ung mennesker hæer, di hå såt hæer awten ætter awten å fuller æ undervisning, å dem hjælper æ føst. Blywer der så tik te ed, så ska æ osså nok hjælp dæ. Hvad der skete vides ikke, men ingeniøren var ikke med til eksamen. Laurits fik flere år senere problemer med hjertet. En aften i lufthavnen fik han et slemt anfald, og trods hurtig indsats var han død ved ankomsten til sygehuset i Thisted. Svævethy var også blevet installeret på pladsen med deres egen hangar og startspil, og de havde fået indkøbt endnu et fly et to-sædet skoleplan. De brugte marken på den sydlige side af startbanen til deres starter og landinger. Dette samarbejde fungerede med en enestående hensyntagen fra begge sider indtil flyvepladsen blev lukket. Frontfigurerne i Svævethy var dengang Kristian Bornerup og Godtfred Sommerlade. Bornerup ejede Bornerups kontorcenter i Storegade og Sommerlade ejede Klits Vaskeri på Dragsbækvej. Fotohandler Jens Steffensen (han blev nu for nemheds skyld kaldt: Steff.) var også flyttet med til Sennels med sit fly en KZ-3 med kendingsbogstaverne: OY-DKU, som han for kr havde indkøbt til fotoflyvning, men snart blev det brugt til alt muligt, Udviklingen kom til at gå stærkt på pladsen, snart fik man tildelt egen radiofrekvens (122,5 mhz.), og Jens Riis holdt sit indtog på pladsen med sit fly en Tipsy-Nipper OY-ABO, han blev den første pilot og flyveleder, som bemandede tårnet. Steff fik flere fly, som blev brugt til rundflyvning, taxaflyvning, skoleflyvning og til udlejning, han havde også gennem tiden i Sennels andre piloter ansat, hvem husker ikke den farverige flyinstruktør Frode Louw, som kom til at uddanne adskillige elever? Andre købte også fly, som blev stationeret på pladsen, således kunne der konstateres starter på pladsen i Et tal der var vokset til over i 1968, så det var indlysende, at en så stærk stigende aktivitet ikke i længden ville kunne rummes på den lille plads i Sennels.

6 6 Den voksende flyveaktivitet faldt sammen med industriudviklingen i Thisted og Hanstholm, hvor man for Thisteds vedkommende havde set store Københavnerfirmaer som Coloplast, Glostrup Møbler, Hellesen, Joran Bor m. fl. flytte til byen med et deraf følgende behov for en fast flyforbindelse til København. Det gav også anledning til overvejelser over egen situation i flyveklubben. Hvad ville der ske med klubben, hvis der kom en stor lufthavn i området? Spørgsmålet om en ny stor lufthavn skulle blive klaret før man i klubben troede det muligt. De ord, som udløste det første tiltag til en ny lufthavn, faldt i et af Jens Steffensens fly med ham selv som pilot et sted i luften mellem Lolland og Thy, og de blev udtalt af herreekviperingshandler, Jørgen Mikkelsen, Thisted: Thisted bør da have en lufthavn. Sådan en må vi ha drenge. Steff og Jørgen Mikkelsen samt elinstallatør H. M. Mortensen, Thisted, som alle var medlemmer af et aktivitetsudvalg under Thisted Erhvervsråd, havde været i Maribo for at købe en gammel todækkerbus, som skulle køre som turistreklame i Thy, og de sad nu og talte om den store fordel ved flyvningen som transportmiddel mellem landsdelene. Vel hjemkommet til Thisted meddelte Jørgen Mikkelsen og Steff erhvervsrådet deres tanker om en lufthavn. Tankerne om en lufthavn var ikke ukendte i erhvervsrådet, så de nedsatte et lille undersøgelsesudvalg bestående af Steff, Jørgen Mikkelsen og landinspektør Fritjof Østergaard, som skulle se på mulighederne for placeringen af en lufthavn i nærheden af Thisted. At udvalget i løbet af kun tre weekender i al stilhed - opkøbte 40 ha. jord til lufthavnen i Bjerre eng for kroner, kom måske lidt bag på erhvervsrådet, men nu var det første skridt altså taget. Jordkøbet var naturligvis betinget af de nødvendige godkendelser. Tanken om en stor investering i en lufthavn var ikke lige populær i hele Thisted Byråd, men den daværende borgmester Axel Mikkelsen var meget positiv, han stillede dog den betingelse, at han ville have garanti for en daglig flyverute til København, og det fik han. En lille delegation fra Thisted rejste over til trafikminister Kaj Lindberg og forelagde ham sagen. Da han hørte, at en lille kommune på landets yderkant troede, at de selv kunne magte opgaven at anlægge en lufthavn, smilede han lidt overbærende og sagde, at hvis de troede det mulig, så ville han også garantere en rute på lufthavnen. Steff var også med i delegationen, og belært af menneskers større eller mindre pålidelighed sagde han: Kan vi ikke lige få det skriftligt. Det fik de, og dermed havde borgmesteren sin garanti, som Lindberg i øvrigt senere måtte skaffe udvej for ikke uden besvær. I løbet af det næste år var alle formaliteter på plads, og man kunne begynde anlægget af den nye lufthavn i Tved. I mellemtiden kom kommunalreformen der gjorde, at lufthavnen kom til at ligge tværs over grænsen mellem Hanstholm og Thisted storkommuner, og det blev disse to kommuner, der ved et fælles lufthavnsudvalg kom til at realisere den nye lufthavn i Tved. Den nye lufthavn i Tved fik stor betydning for flyveklubben i mere end én forstand. Der var i klubben den delte opfattelse, at lufthavnen ville blive et stort plus for klubben, mens andre mente, at det hyggelige klubliv let ville drukne i en stor lufthavn. Tilbage var det alvorlige økonomiske aspekt. Helt uden at informere flyveklubben om de trufne beslutninger, fratog man klubben sin radiofrekvens, som nu skulle bruges i Tved, og driftstilskuddet fra kommunen stoppede også uden varsel, men klubben stod stadig med en stor gæld på anlægget i Sennels, en gæld som jo tildels var frembragt for at leve op til de krav, der stilledes til den offentlige luftlandeplads, som klubben havde drevet og administreret for Thisted kommune i årevis. En ansøgning til kommunen om hjælp til at afvikle denne gæld, blev klart afvist.

7 7 Her kan det passende indskydes, at uden klubbens høje aktivitetsniveau gennem årene, var det tvivlsomt, om der overhovedet havde været basis for en større lufthavn, og det var så denne måde kommunen takkede en aktiv flyveklub på. Klubbens daværende formand, Verner Paulsen, førte lange og tunge forhandlinger med daværende borgmester Holger Visby, men helt uden held, klubben blev overladt til selv at rage kastanjerne ud af ilden, endda ledsaget af den kommunale hilsen fra borgmesteren, at ønskede nogen at rende og lege med flyvemaskiner, måtte de selv betale. Det havde klubben virkelig også gjort. Det var kun den gæld, som med rimelighed kunne kaldes kommunal foranlediget, som klubben nu bad om hjælp til at afvikle, men foreholdt disse argumenter, var borgmesterens arrogante holdning stadig urokkelig. Gælden stammede hovedsagelig fra etablering af pladsen i Sennels og opførelse af hangaren, og for denne gæld havde syv tidligere bestyrelsesmedlemmer kautioneret, så derfor stod klubben også med et moralsk problem. Da klubbens eneste aktiv var hangaren, var et salg af denne klubbens eneste håb for at bringe balance i økonomien. Et salg var ikke så ligetil, for hangaren ville blive svær at flytte. En af kautionisterne var imidlertid pladsens ejer Viggo Møller, og han gav klubben et rigtig godt købstilbud, som dog ikke helt dækkede gælden, men restgælden var ikke større, end at klubben kunne leve videre med den, og dermed fandt de gode tider i Sennels så alligevel en lykkelig afslutning. Det gode samarbejde med Svævethy var også slut. De valgte - meget klogt, at etablere sig på en gård på Mors, hvor de efterfølgende fik et rigtigt godt klubliv. Det gode klubliv og den meget store aktivitet på pladsen i Sennels, som forløb uden de store uheld, kom dog alligevel på tragisk vis til at koste en pilot livet. Det var dykkeren og faldskærmsudspringeren, Leif Kraus, fra Hanstholm, som en vinterdag ville flyve til Aalborg. Der var lave skyer med lidt snebyger, men dog med god sigt. Leif var alene i flyet og var startet mod øst. Hvad der så skete, er der ingen, der kan svare på. En hypotese kunne være, at han har villet flyve gennem en snebyge og har så inde i bygen mistet fornemmelsen for op og ned. I hvert fald hørte Viggo Møller, som gik ude på marken, at flyets motor accelererede helt unormalt, og så hørte han et brag ude fra isen på fjorden. Flyet var gået næsten lodret ned på isen, og propel og motor blev ved styrtet revet af, men vingerne havde forhindret flyets krop i også at forsvinde under isen. Der kom folk til stede efter få minutter, og de fandt Leif liggende i vandet ved maskinen, dræbt på stedet. Viggo Møller fik en af sit livs alvorligste forskrækkelser i forbindelse med ulykken. Hans søn Ivan var ved at tage flyvecertifikat dengang, og han og Jens Riis havde sendt flyveplan over en flyvning til Aalborg, som skulle foregå samme dag. At Leif Kraus også skulle flyve den dag, vidste Viggo derimod ikke noget om. Han troede derfor, at det var Ivan og Jens Riis, som var ombord i det forulykkede fly, så han gennemlevede nogle frygtelige minutter, indtil han kom hjem og fik ringet til Aalborg lufthavn, som kunne meddele, at de var i radiokontakt med Jens og Ivan, der netop var under indflyvning til Aalborg lufthavn. Nu da hangaren var solgt og pladsen heller ingen radio havde, var valget let. Ville klubben fortsætte sit aktive liv, var der kun at vælge lufthavnen som det nye hjemsted. Færdiggørelsen og selve indvielsen af lufthavnen gik klubbens medlemmer da også helhjertet ind for. Steff havde været nært knyttet til hele forløbet med anlæg af pladsen, han var den af de lokale, som vidste mest om flyvning og hvilke krav, der skulle opfyldes, for at lufthavnen kunne blive et velfungerende sted for både store og små fly. I slutning af forløbet blev der også nedsat et fagudvalg, hvor de enkelte fik ansvaret for færdiggørelsen af deres fagområde. Det var naturligvis Steff for flyvningens vedkommende, elværksbestyrer Asger Knakkergaard for alt det elektriske, Jens Riis for de tekniske funktioner i tårnet, og formand for klubben, Verner Paulsen fik ansvaret for færdiggørelse af cafeteriet,

8 8 men Steff var naturligvis med overalt, bl. a. havde han opsnuset, at der måske stod noget brugbart inventar til cafeteriet på det netop lukkede Hotel Spangsbjerg i Esbjerg, og det fløj vi så ned og købte en dag. Steff var god til at få tingene på plads og få holdt politikerne til vinden. Som det som regel altid går ved store projekter, kom det også her til at knibe med pengene i den sidste ende, og en aften efter en hård dag på pladsen sluttede vi af på diskotek Toppen i Thisted. Elektriker H. M. Mortensen, som var medlem af byrådet og formand for lufthavnsudvalget, var også med, vi kom til at diskutere de manglende penge, og Mortensen, der efter de første par genstande var kommet til at se helt lyst på tingene sagde nu, at det var da ikke noget problem, dem skulle han nok få byrådet til at bevilge, straks var Steff der med blyant og papir og fik Mortensen til (på en serviet) at skrive under på et ret pænt beløb. Hvordan Mortensen fik klaret den i byrådet vides ikke. På selve indvielsesdagen d. 13. september 1970 påtog klubben sig alle aktiviteter på pladsen med parkering, salg af is, pølser, øl og vand etc.. Det blev en fantastisk dag, hvor HKH. Den unge Prins Henrik, som nyuddannet A-pilot, landede i en Cessna 177 Cardinal, med ham selv ved pinden og indviede pladsen. Silkebåndet som han klippede over og saksen var i mange år i klubbens gemmer. Der var rejst et stort selskabstelt, hvor de inviterede gæster blev budt på pindemadder og drinks. Det var også en opgave, som var tildelt Verner Paulsen, men da han i forvejen havde cafeteriet, henvendte han sig i stedet til formanden for Hotel- og Restauratørforeningens, Knud Haurvig, som ejede Hotel Royal i Thisted. Han nuppede selv den velbetalte tjans, og han har sikkert tjent godt på serveringen, for maden slap op midt under forestillingen, så lufthavnens formand, Mortensen, måtte have Prins Henrik og trafikminister Ove Guldberg med ind og bespise dem i cafeteriet. Ved den lejlighed glemte Prinsen i øvrigt sin paraply derinde, men den kom til at tjene Verner Paulsen i mange år efter. Lufthavnens nye cafeteria blev drevet af Ulla Paulsen, og var hele dagen åben for publikum. Hun drev i øvrigt cafeteriet i de første måneder, indtil lufthavnsudvalget kunne sende forretningen ud i licitation. Der var et enormt opbud af forskellige fly fra det mest moderne til de ældste veteraner, og dagen igennem var der flyveopvisning af fineste klasse, som blev beundret af en tusindtallig skare af tilskuere. Hele dagen var der tæt bilkø fra Nors og til lufthavnen, selv skrænterne på sydsiden af lufthavnen var tæt besatte af tilskuere som var med på en gratis kigger. En flyveopvisning er jo ikke let at skjule. Med i flyveopvisningen var i øvrigt en tidligere Thybo, det var Jørgen Madsen fra Hundborg, som var inspektør i luftfartsdirektoratet. Han og en kammerat SAS kaptajn Ole Horsted gav opvisning i kunstflyvning i formation med to Chipmunk. Jørgen Madsen (tv) og Ole Horsted (th) ankommer til pladsen i hver sin Chipmunk Den tyske kunstflyver Norbert Holtzberger klar til start

9 9 Med den tætte trafik på vejen, var det komplet umulig at færdes på vejen til Thisted, og da man pludselig løb tør for Wienerbrød i cafeteriet, var gode råd dyre. En forespørgsel hos politiet om hjælp til en Thisted-tur kunne ikke efterkommes. Brødet skulle hentes i Krabbes Konditori i Thisted, som dengang var ejet af Ulla og Verner Paulsen. Han fik nu fat i flyveleder Simon Lomholdt, som fløj til den gamle flyveplads i Sennels, hvor taxavognmand Thomsen holdt klar med brødet, som han havde hentet inde i konditoriet. Hele ekspeditionen varede kun tyve minutter. Selv om det for flyveklubbens medlemmer havde været en lang og anstrengende dag, var der alligevel kræfter til at holde fest i cafeteriet om aftenen, ja, faktisk helt til klokken fem om morgenen. Også her udspandt der sig en sjov ejendommelighed. Formand Mortensen havde overset, at der ville være nogle gæster, som skulle overnatte i Thy, og dem havde man jo ikke fået arrangeret noget for, han spurgte derfor i cafeteriet, om vi kunne tage dem med i festen om aftenen. Nu var det sådan, at der var mødt mange flere medlemmer, end klubben havde regnet med, og derfor var der lidt nok med mad, så det ultimative krav fra Ulla var, at kommunen betalte for kyllinger til hele selskabet, og det gik Mortensen med til. Bent Lund på Vorupør Badehotel fik kun en time til at levere kyllingerne, men dengang kunne alt lade sig gøre. Det blev en flot, billig og veludstyret lufthavn egnen blev beriget med, det var en såkaldt kategori-4 lufthavn med en asfaltbelagt startbane (retning: gr.) på m. (senere 1600 m. x 45 m.), 2x60 meter sikkerhedszoner, taxivej, standplads, terminalbygning på 290 kvm. med tårn, kontorer og cafeteria, AEG banebelysningsudstyr, VHF sende/modtageanlæg m/recording, Plaths VHF pejleudstyr, div. Meteorologisk udstyr incl. Skyhøjdemåler m. m.. Foruden en transformator med stor el-kapacitet blev der også installeret en nødstrømsgenerator, der i tilfælde af strømsvigt startede i løbet af 5 8 sekunder. Hele lufthavnen blev anlagt for 3,4 mill. Kroner, og det var billigt dengang, men der var også anvendt en lidt utraditionel fremgangsmåde og med deltagelse af mange ildsjæle. Lige fra starten var lufthavnen en en travl arbejdsplads. Steff, som havde startet flyfirmaet: North Flying, opererede fly fra pladsen, og sammen med flymekaniker Kaj Petersen grundlagde han firmaet: Northwest Air Service, som også blev autoriseret til at forestå brand- og redningsopgaverne på pladsen. Desuden var der også stationeret en del private fly. Ruteflyvningen blev overtaget af SAS. Man havde ellers mere lukrative tilbud på hånden fra bl. a. Ingolf Nielsen, Cimber Air og fra Eilif Krogager, Sterling Airways, men da SAS havde konsession på al indenrigs passagerflyvning i Danmark, ville de ikke tillade, at andre overtog denne opgave. Det kom da også til at fungere godt med SAS i hvert fald i starten. De ansatte Bondo Nielsen som stationschef og han havde en dame (Kate Skaarup) i billetkontoret. Jens Riis og Simon Lomholt blev flyveledere, og cafeteriet, som var blevet udliciteret, havde åben hver dag, så det var altid en stor oplevelse at komme i lufthavnen. Weekenderne var særdeles aktive, da skulle de private piloter have luftet deres fly, og kendte man nogle af piloterne, var der altid et sæde ledigt, så man kunne komme med til Skive, Års eller Herning og få en kop kaffe. Der kom altid en del fremmede fly og landede i lufthavnen, for at besætningen lige kunne få en kop kaffe og en hyggelig flyversnak. Gennem årene havde der været nogle meget aktive personligheder i klubben, nævnes bør major Iversen, Jens Kjeldgaard og ikke mindst Steff, (Iversen, Steff og Jens Riis er udnævnt til æresmedlemmer).

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

L-F Airsport august 2010

L-F Airsport august 2010 L-F Airsport august 2010 Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Indhold: Åbent hus på flyvepladsen Tur til Samsø 3. juli 2010 v/niels Madsen Om brug af bilbenzin til flyvning Ny Jeppesen Airfield manual

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

L-F Airsport juli 2007

L-F Airsport juli 2007 L-F Airsport juli 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. 40. Int. KZ-Rally, Stauning Lufthavn, 7.-10. Juni 2007 v/ Jane Hermansen. Flyg-fisk i Höganäs. Billigere flyforsikring

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

L-F Airsport oktober 2008

L-F Airsport oktober 2008 L-F Airsport oktober 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Lidt fra redaktøren Invitation til foredrag m/ Vincent Seremet Invitation til Danmarksspillet Arbejdsdag i klubhuset Udflugt til

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011

FÆLLESTUR TIL HELGOLAND. 3. og 4. SEPTEMBER 2011 3. og 4. SEPTEMBER 2011 LIDT OM AIRFIELDS.DK Som noget nyt arrangerer Airfields.dk med mellemrum nogle ture, for alle interesserede. Det er lige meget hvilken flyveklub du hører til, og om du er medlem

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

L-F Airsport april 2007

L-F Airsport april 2007 L-F Airsport april 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. Beretning fra praktisk prøve v/chano Nykjær. Om skoling og radiokommunikation v/henning Romme. GAP fly-in i

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Formandens Beretning 26 Januar 2010 Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Sæson 2009 Vores cykelsæson blev startet op med kaffe, te og blødt brød ude i svinestalden

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Danmarks mest flyvende skole

Danmarks mest flyvende skole Erhvervspilot Danmarks mest flyvende skole Hvorfor vælge GreyBird Academy? Uddannelsen hos GreyBird indeholder 50 timers uddannelse på fly med 1 motor 89 timers opflyvning, hvor du flyver Norden tynd på

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

www.dask-vgc.dk Klubliv i Herning Svæveflyveklub 1959-1972, skrevet til klubbens jubilæumstidsskrift i 1995 af Ove B. Hillersborg.

www.dask-vgc.dk Klubliv i Herning Svæveflyveklub 1959-1972, skrevet til klubbens jubilæumstidsskrift i 1995 af Ove B. Hillersborg. Klubliv i Herning Svæveflyveklub 1959-1972, skrevet til klubbens jubilæumstidsskrift i 1995 af Ove B. Hillersborg. Jeg begyndte at dyrke svæveflyvningens ædle kunst i juni 1959, og selv om de 36 år, der

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Simon Spies, Service Management og Kunden i centrum

Simon Spies, Service Management og Kunden i centrum Tema: Kundeorientering Simon Spies, Service Management og Kunden i centrum Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Den jødiske bydel og shopping

Den jødiske bydel og shopping Den jødiske bydel og shopping Lørdag stod den på den jødiske bydel Kazimierz. Vi havde diskuteret om vi skulle have været taget til Auschwitz for at opleve den del, men efter lidt læsning på nettet fandt

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere