Thisted Flyveklubs Historie Tekst: Verner Paulsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Flyveklubs Historie 1943-1970. Tekst: Verner Paulsen."

Transkript

1 1 Thisted Flyveklubs Historie Tekst: Verner Paulsen. Mennesker har til alle tider været besjælet af en trang til at hæve sig fra jorden og kunne flyve frit som fuglene. Allerede sidst i 1400-tallet gjorde univelsalgeniet Leonardo da Vinci sig mange tanker om det at kunne flyve. Han tegnede mange modeller til flyveapparater og sågar også helikoptere. De var alle baseret på den menneskelige muskelkraft. Han havde to væsentlige modstandere nemlig menneskets vægt og luftmodstanden, og overfor disse var den menneskelige kraft for svag, det blev derfor først med opfindelsen af forbrændingsmotoren, at man fik en kraft, der kunne give flyveapparaterne den nødvendige fremdrift, for at de kunne hæve sig fra jorden. Ved at studere fuglevingens form og fuglenes svæv gennem luften havde Leonardo da Vinci faktisk fattet hele flyvningens grundprincip, så der var ikke noget underligt i, at de første flyvemaskiner lignede da Vinci s tegninger udtænkt 400 år tidligere. Trods talrige forsøg gennem tiderne med hængeglidere og faldskærme foretaget ved udspring fra høje steder og ofte med katastrofale afslutninger, blev de første mennesker i luften dog franskmændene d Arlandes og de Rozier, som steg med en varmluftballon i Paris Den første egentlige flyvning med en motordreven (13 HK) flyvemaskine i Verden blev som bekendt foretaget af Brd. Wright den17 december 1903 i North Carolina, USA, og den 12. september 1906 lettede danskeren J. C. Ellehammer fra øen Lindholm på den første europæiske flyvning, som dog ikke blev internationalt anerkendt. Det tyvende århundrede blev således flyvningens århundrede fra ingenting i 1900 og til det næsten ufattelige i år 2000, hvor man med jetmotorer flyver med flere gange lydens hastighed og på det nærmeste også behersker det ydre rum. Det har især været brugen af fly i de to verdenskrige, som har sat gang i den hastige udvikling af nye flytyper og flymotorer og også af øget sikkerhed. Det er jo heller ikke bare flyene i luften, men det er også de tilknyttede systemer på jorden, som er blevet udviklet til et særdeles brugbart transportsystem for både mennesker og gods til jordens fjerneste egne. Danmark var som nævnt ret tidligt med på dette nye eksperiment. Det blev erhvervslivet, som blev drivkraften i udviklingen, idet man så muligheden for en kommerciel udnyttelse af flyvningen, men man havde nu fået en ny modstander i udnyttelsen af denne mulighed nemlig folks frygt for at flyve, som var afledt af de mange ulykker og havarier med fly i begyndelsen. For flyentusiasternes vedkommende sejrede spændingsmomentet dog over frygten. Allerede i 1911 fik Thisted besøg af den første flyvemaskine. Det var franskmanden Gabriel Poulain, som gæstede byen med sin flyvemaskine den 29. september. Maskinen blev fragtet hertil på en banevogn pakket i trækasser, da det dengang var umuligt at flyve længere strækninger. Flyvemaskinen blev kørt ud på en mark mellem Sennelsvej og Fårtoftvej, hvor der var blevet rejst et mindre telt, der fungerede som hangar ved samling af flyet. Flyet havde Poulain selv fremstillet, og det var et to-

2 2 sædet monoplan med åben cockpit og med en firecylindret motor. Det forreste af skroget var beklædt med stålplader, mens det bagerste var et åbent gitterværk af stålrør. På grund af kraftigt blæsevejr d. 29. blev flyvningen udsat til om eftermiddagen d. 30. september, hvor Poulain foretog korte flyvninger ud over fjorden, og hvor interesserede kunne erhverve sig en kort rundflyvning. I tiden fra denne første flyvning i Thisted og til anden verdenskrig kom der af og til små flyselskaber til egnen, som foretog rundflyvning, og interessen for flyvning i det hele taget blev styrket med årene. Flyvning med passagerer var nu almindelig kendt flere steder. Det Danske Luftfartsselskab (DDL) startede sin første faste ruteforbindelse København-Malmø i I Thisted havde erhversfolk også et vågent øje for udnyttelsen af denne mulighed. Der var jo lang rejsetid fra Thisted til København, hvis man skulle rejse med tog, (en foredragsholder brugte i timer på at rejse fra Aarhus til Thisted) og der var stor interesse for en eventuel ruteflyvning eller taxaflyvning fra Thisted allerede i 1930-erne, men så kom urolighederne i Europa, som endte med anden verdenskrig og satte en foreløbig stopper for al videre udvikling af disse tanker. I 1943 kunne man skimte begyndelsen til enden på krigen, og så begyndte tanken om flyvning igen at spire. Det blev også her i Thy erhvervslivets folk, som blev drivkraften, - og pudsigt nok de egentlig flyveinteresserede, der kom til at spille en sekundær rolle i oprettelsen af den første flyveklub i Thisted, men det ændrede sig markant senere. Erhvervsfolkene her i Thisted havde allieret sig med Kongelig Dansk Aeronautisk Selskab (senere KDA), og på foranledning af dette selskab blev der indkaldt til et møde på Hotel Royal d. 13. december 1943, hvor folk fra Aeronautisk Selskab orienterede om flyvning i almindelighed og om mulighederne for flyvning fra Thisted i særdeleshed. Denne saltvandsindsprøjtning resulterede i, at man samme aften oprettede Thisted flyveklub med godt 50 medlemmer. På et efterfølgende møde blev der nedsat en bestyrelse bestående af: Formand: Stadsingeniør Erik Baumgarten Olesen. Næstformand: Læge Knud Westh. Kasserer: Grosserer Richardt Noes. Listefører: Fotograf Preben Lind. Sekretær: Boghandler Carl E. Balleby. Arrangør: Assurandør Raffenberg. Revisor: Bankdirektør William Jensen. I referaterne af de efterfølgende møder ses det, at disse ofte bliver afbrudt af luftalarm, og at møderne ofte holdes sidst på eftermiddagen på grund af udgangsforbud om aftenen. I ventetiden indtil krigens slutning afholdtes der forskellige aktiviteter, som kunne fremme forståelsen for flyvningen og dens muligheder. Dels blev der oprettet to studiekredse, hvor man udvidede sin viden om flyvning, og dels var der mange medlemsmøder med foredrag af flere kendte personer, som kunne bidrage med film, lysbilleder og selvoplevede oplevelser med og om flyvning. Man sørgede klogelig for med fremtiden for øje - også at inddrage byrådet i klubbens arbejde og forberedelser til mere vidtgående aktiviteter efter krigens slutning. Allerede på klubbens generalforsamling den 14. februar 1945 på Hotel Royal, hvor klubben i øvrigt fik Landinspektør Poul Boe som ny formand, blev der drøftet så vigtige sager som en flyveplads samt en fælles forening for modelflyvere, svæveflyvere og motorflyvere. Ideen om en fælles forening vandt dog ikke tilslutning, men planen om en flyveplads blev godt modtaget, og formanden kunne berette, at kommunen allerede havde en plan om en kommende flyveplads på gården Kronborgs jord lige nord for Thisted. Der var fart over feltet i Thisted Flyveklubs barndom. Som en journalist skrev i avisen: Det kan man vel også forvente af en Flyveklub. På et møde den 21. marts 1945 havde klubben indkaldt Thisted byråd, Erhvervsrådet og Turistforeningen til at overvære et foredrag af civilingeniør Smith Hansen, Aarhus, om civilflyvningen i Danmark efter krigen, og han forudså flere store lufthavne ved landets større byer, og ved byer af Thisteds størrelse kunne man forvente en Luftlandings-

3 3 plads, (det der senere blev til en Godkendt Offentlig Luftlandeplads ), og en sådan luftlandingsplads kunne forventes etableret med støtte fra staten. Det gav nye visioner til de indbudte råd at tage med hjem, og holdningen hos de indbudte var da også særdeles positiv. Der blev i eftertiden holdt mange foredragsaftener, hvor klubben søgte at skaffe sig en bred viden om flyvning, hvordan man erhvervede sig certifikat, reparation og vedligeholdelse af fly, flysikkerhed, håndtering af en flyveplads m. m.. Disse foredrag blev holdt af flere kendte personer bl. a. flyverløjtnanterne Rønhoff og Morian Hansen, der begge havde været piloter i RAF under krigen, og kaptajn J. Foltmann kom og fortalte om sin tid ved marinens flyvetjeneste, hvor mindre havarier hørte til dagens orden, og hvor en flyvning fra København til Jægerspris (1917) blev kaldt en langdistanceflyvning, en strækning på 42 kilometer. Turen varede 13 timer, men så var der også 34 nødlandinger undervejs. Til sådanne foredrag inviterede klubben ofte danske officerer og soldater, som var udstationeret i Hanstholmlejren, Fårtoftlejren og Dragsbæklejren i forbindelse med oprydning og vagttjeneste efter krigen. Byrådet blev fortsat bombarderet med anmodninger om at købe det jordstykke ved gården Kronborg, som i kommunens plan var udlagt til flyveplads, og erhvervsrådet, som havde nedsat et flyvepladsudvalg, pressede også på for at få jordkøbet på plads, men da byrådet ikke var sindet til at købe nu og her, rettede klubben i stedet henvendelse til proprietær Støvring på herregården Rosvang om at få et areal stillet til rådighed til rundflyvning. Dette blev imødekommet, og i sommeren 1946 kom det lille flyselskab, Sandquist fra Aalborg, og fløj flere aftener og weekends i deres KZ maskiner. Her kunne man så opleve flyvningens fascination, hvilket yderligere gav blod på tanden til de flyverinteresserede, og flere af klubbens medlemmer begyndte da også straks at lege med tanken om selv at købe en flyvemaskine. En ingeniør K. W. Eriksen tilbød at han og klubben i fællesskab købte to Piper Cup maskiner hos ingeniør E- Hoff-Hansen til en pris af kroner stykket. Den ene maskine skulle han selv bruge, mens den anden kunne stilles til rådighed for klubben. Denne handel blev dog aldrig gennemført. Af en eller anden grund kom der skrivelse fra Hoff-Hansen, hvor han annullerer kontrakterne. Thisted Flyveklub var tidligere blevet medlem af Kgl. Dansk Aeronautisk Selskab, og de afholdt sidst på sommeren 1946 et landsdækkende arrangement, der hed Den Danske Flyvedag. Overskuddet herfra blev udloddet til de flyveklubber, som var medlemmer. Herfra modtog Thisted Flyveklub 2x300 kroner, der skulle bruges som tilskud til medlemmer, som ville erhverve certifikat. To af klubbens medlemmer, føromtalte ingeniør Eriksen og Chr. K. Hansen, Morup Mølle søgte og fik dette legat.

4 4 Spørgsmålet om en flyveplads var endnu ikke afgjort i starten af 1948, men så blev gården Kronborg solgt, og den nye ejer Jens Kjeldgaard, var meget flyverinteresseret. Det blev så til, at en mark øst for gården blev udlagt som vedvarende græsmark, og kunne derfor bruges som en foreløbig flyveplads. Her blev der den 19. september afholdt et større flyvestævne, hvor Sandquist fra Aalborg mødte med en KZ-3, en KZ-7, og en Auster. Løjtnant Petersen fra Odense gav opvisning i kunstflyvning i en KZ-2. Zoneredningskorpset mødte med et KZ-4 tomotoret ambulancefly, og løjtnant Malmose gav opvisning i marksprøjtning med en ombygget KZ fly. Et endnu større stævne blev afholdt på pladsen den 19. august 1950 med 2500 tilskuere. Det var et andet flyveselskab, Sylvest Jensen, der optrådte med Sylvest Jensens Luftcirkus, hvor der blev vist kunstflyvning og luftakrobatik af en hver art samt faldskærmsudspring fra 800 meters højde med et frit fald på 500 meter. Om aftenen var der stor flyverfest på Hotel Aalborg med indlagt kabaret En Nat på Montmartre. Der var lodtrækning om gevinster skænket af SAS - og derefter dans så længe benene kunne bære. Trods ihærdige anstrengelser fra bestyrelsens side ved formanden kaptajn H. Iversen lykkedes det aldrig at få oprettet en fast ruteforbindelse til København fra flyvepladsen ved Kronborg. Der havde ellers i årenes løb været rettet henvendelse til Falck, Ingolf Nielsen, Sønderborg flyveklub og til en skibsreder i Oslo men uden resultat. Pladsen blev ellers flittigt benyttet af private flyvere, Jens Kjeldgaard kunne i 1961 bekræfte 103 førstegangslandinger og enkelte besøg af Falcks ambulancefly, Thisted kommune havde nu også bevilget et fast årligt tilskud til drift af pladsen. Uddannelse af piloter begyndte i efteråret 1959, og det første hold: Fotohandler Jens Steffensen, direktør (Opel) Knud Eriksen, kredslæge Stigaard og inspektør Jørgen Jensen, Nykøbing M., fik sommeren 1960 deres certifikat. Uddannelsen foregik ved, at eleverne selv læste teorien hjemme, og hver weekend kom der en instruktør i en KZ-3 fra Sønderborg og gav timer i flyvningen. En anden medspiller havde i de senere år vist stor interesse for flyvepladsen, det var svæveflyverne. De havde ført flere forhandlinger med flyveklubben om benyttelse af pladsen til svæveflyvning, men der nåedes aldrig rigtig enighed om en fællesklub for svæve- og motorflyvere, dog var svæveflyverne i flere år repræsenteret i flyveklubbens bestyrelse. Da Svævethy var blevet stiftet d. 26. marts 1962 og havde anskaffet sig et svævefly, kunne man også sagtens enes om at være fælles om brug af flyvepladsen. Kjeldgaard havde af og til luftet tanken om at sælge gården, så derfor var flyveklubben så småt på udkig efter en helt anden placering af flyvepladsen, som kunne blive fælles for både motor- og svæveflyvere. Salget af gården Kronborg blev aktuelt i januar 1963 og hermed også flytning af flyvepladsen. Klubben havde fundet en egnet mark på Hundalsbakke ved Sennels ejet af Viggo Møller. Gennem forhandlinger med Møller, kommunen og luftfartsdirektoratet blev den nye flyveplads en realitet, og der kunne startes med alle de mange forberedelser såsom: Planering af startbane, afmærkning af startbane og sikkerhedszoner, benzinanlæg, hangar, anlæg af veje, skiltning etc., alt blev gennemført i løbet af sommeren, så der kunne holdes indvielse af pladsen d. 17. august 1963.

5 5 Bestyrelsesmedlem inspektør, Jørgen Jensen, Nykøbing M. havde tegnet flyveklubbens første logo og udkast til klubbens brevpapir og kuverter. Det er det samme logo, som endnu bruges (?). Som daglig leder af flyvepladsen blev Else Møller antaget, og Jens Steffensen havde opført et dejligt træhus, som indeholdt et lille cafeteria, køkken, toilet og flyvelederkontor. Dette hus blev samlingsstedet for klubbens medlemmer, og også stedet hvor der senere skulle blive afholdt teori aftner til flyveskolen. Teoriundervisningen tog et af medlemmerne, kørelærer, Laurits Larsen, sig af, som han selv udtrykte det: På en populærvidenskabelig facon. Laurits Larsen var en herlig mand, han var meget direkte og bramfri i sin udtryksform, men når man først kendte ham, kunne man ikke forestille sig et bedre venskab. Han var meget grundig i sin undervisning, og han ville være sikker på, at enhver havde forstået problematikken, derfor brugte han forskellige enkle hjælpemidler, bl. a. havde han en lille legetøjsflyver, som han viste med, hvordan et fly opførte sig i luften. En gang meldte der sig til undervisningen en meget pæn ingeniør fra et af de nye københavnerfirmaer, som var kommet til Thisted, og han var jo ikke helt vant til Larsens jargon, så det kunne jo ende galt. I løbet af lektionerne kunne man da også mærke, at københavnerens arrogance ikke helt passede til den joviale Laurits. En aften gik ingeniøren op til tavlen og tog Lauritses lille flyvemaskine og lavede en manøvre i luften med den, mens han sagde: Sig mig Larsen, hvis man nu kommer flyvende her og så gør sådan her, falder flyet så ned?. Laurits kiggede ham lige ind i øjnene og sagde meget indtrængende: Ja den falder nir? Ja de ka do satanhyskeme bande røv po, den gjør. Det var mere end den pæne københavner kunne klare, han forlod omgående undervisningen, og vi så ham ikke mere før lige en af de sidste aftener inden eksamen, da var der alligevel lidt, han skulle bruge Lauritses viden til, men han blev mødt af Lauritses meddelelse. No ska æ sej dæ jen ting. Dem bette ung mennesker hæer, di hå såt hæer awten ætter awten å fuller æ undervisning, å dem hjælper æ føst. Blywer der så tik te ed, så ska æ osså nok hjælp dæ. Hvad der skete vides ikke, men ingeniøren var ikke med til eksamen. Laurits fik flere år senere problemer med hjertet. En aften i lufthavnen fik han et slemt anfald, og trods hurtig indsats var han død ved ankomsten til sygehuset i Thisted. Svævethy var også blevet installeret på pladsen med deres egen hangar og startspil, og de havde fået indkøbt endnu et fly et to-sædet skoleplan. De brugte marken på den sydlige side af startbanen til deres starter og landinger. Dette samarbejde fungerede med en enestående hensyntagen fra begge sider indtil flyvepladsen blev lukket. Frontfigurerne i Svævethy var dengang Kristian Bornerup og Godtfred Sommerlade. Bornerup ejede Bornerups kontorcenter i Storegade og Sommerlade ejede Klits Vaskeri på Dragsbækvej. Fotohandler Jens Steffensen (han blev nu for nemheds skyld kaldt: Steff.) var også flyttet med til Sennels med sit fly en KZ-3 med kendingsbogstaverne: OY-DKU, som han for kr havde indkøbt til fotoflyvning, men snart blev det brugt til alt muligt, Udviklingen kom til at gå stærkt på pladsen, snart fik man tildelt egen radiofrekvens (122,5 mhz.), og Jens Riis holdt sit indtog på pladsen med sit fly en Tipsy-Nipper OY-ABO, han blev den første pilot og flyveleder, som bemandede tårnet. Steff fik flere fly, som blev brugt til rundflyvning, taxaflyvning, skoleflyvning og til udlejning, han havde også gennem tiden i Sennels andre piloter ansat, hvem husker ikke den farverige flyinstruktør Frode Louw, som kom til at uddanne adskillige elever? Andre købte også fly, som blev stationeret på pladsen, således kunne der konstateres starter på pladsen i Et tal der var vokset til over i 1968, så det var indlysende, at en så stærk stigende aktivitet ikke i længden ville kunne rummes på den lille plads i Sennels.

6 6 Den voksende flyveaktivitet faldt sammen med industriudviklingen i Thisted og Hanstholm, hvor man for Thisteds vedkommende havde set store Københavnerfirmaer som Coloplast, Glostrup Møbler, Hellesen, Joran Bor m. fl. flytte til byen med et deraf følgende behov for en fast flyforbindelse til København. Det gav også anledning til overvejelser over egen situation i flyveklubben. Hvad ville der ske med klubben, hvis der kom en stor lufthavn i området? Spørgsmålet om en ny stor lufthavn skulle blive klaret før man i klubben troede det muligt. De ord, som udløste det første tiltag til en ny lufthavn, faldt i et af Jens Steffensens fly med ham selv som pilot et sted i luften mellem Lolland og Thy, og de blev udtalt af herreekviperingshandler, Jørgen Mikkelsen, Thisted: Thisted bør da have en lufthavn. Sådan en må vi ha drenge. Steff og Jørgen Mikkelsen samt elinstallatør H. M. Mortensen, Thisted, som alle var medlemmer af et aktivitetsudvalg under Thisted Erhvervsråd, havde været i Maribo for at købe en gammel todækkerbus, som skulle køre som turistreklame i Thy, og de sad nu og talte om den store fordel ved flyvningen som transportmiddel mellem landsdelene. Vel hjemkommet til Thisted meddelte Jørgen Mikkelsen og Steff erhvervsrådet deres tanker om en lufthavn. Tankerne om en lufthavn var ikke ukendte i erhvervsrådet, så de nedsatte et lille undersøgelsesudvalg bestående af Steff, Jørgen Mikkelsen og landinspektør Fritjof Østergaard, som skulle se på mulighederne for placeringen af en lufthavn i nærheden af Thisted. At udvalget i løbet af kun tre weekender i al stilhed - opkøbte 40 ha. jord til lufthavnen i Bjerre eng for kroner, kom måske lidt bag på erhvervsrådet, men nu var det første skridt altså taget. Jordkøbet var naturligvis betinget af de nødvendige godkendelser. Tanken om en stor investering i en lufthavn var ikke lige populær i hele Thisted Byråd, men den daværende borgmester Axel Mikkelsen var meget positiv, han stillede dog den betingelse, at han ville have garanti for en daglig flyverute til København, og det fik han. En lille delegation fra Thisted rejste over til trafikminister Kaj Lindberg og forelagde ham sagen. Da han hørte, at en lille kommune på landets yderkant troede, at de selv kunne magte opgaven at anlægge en lufthavn, smilede han lidt overbærende og sagde, at hvis de troede det mulig, så ville han også garantere en rute på lufthavnen. Steff var også med i delegationen, og belært af menneskers større eller mindre pålidelighed sagde han: Kan vi ikke lige få det skriftligt. Det fik de, og dermed havde borgmesteren sin garanti, som Lindberg i øvrigt senere måtte skaffe udvej for ikke uden besvær. I løbet af det næste år var alle formaliteter på plads, og man kunne begynde anlægget af den nye lufthavn i Tved. I mellemtiden kom kommunalreformen der gjorde, at lufthavnen kom til at ligge tværs over grænsen mellem Hanstholm og Thisted storkommuner, og det blev disse to kommuner, der ved et fælles lufthavnsudvalg kom til at realisere den nye lufthavn i Tved. Den nye lufthavn i Tved fik stor betydning for flyveklubben i mere end én forstand. Der var i klubben den delte opfattelse, at lufthavnen ville blive et stort plus for klubben, mens andre mente, at det hyggelige klubliv let ville drukne i en stor lufthavn. Tilbage var det alvorlige økonomiske aspekt. Helt uden at informere flyveklubben om de trufne beslutninger, fratog man klubben sin radiofrekvens, som nu skulle bruges i Tved, og driftstilskuddet fra kommunen stoppede også uden varsel, men klubben stod stadig med en stor gæld på anlægget i Sennels, en gæld som jo tildels var frembragt for at leve op til de krav, der stilledes til den offentlige luftlandeplads, som klubben havde drevet og administreret for Thisted kommune i årevis. En ansøgning til kommunen om hjælp til at afvikle denne gæld, blev klart afvist.

7 7 Her kan det passende indskydes, at uden klubbens høje aktivitetsniveau gennem årene, var det tvivlsomt, om der overhovedet havde været basis for en større lufthavn, og det var så denne måde kommunen takkede en aktiv flyveklub på. Klubbens daværende formand, Verner Paulsen, førte lange og tunge forhandlinger med daværende borgmester Holger Visby, men helt uden held, klubben blev overladt til selv at rage kastanjerne ud af ilden, endda ledsaget af den kommunale hilsen fra borgmesteren, at ønskede nogen at rende og lege med flyvemaskiner, måtte de selv betale. Det havde klubben virkelig også gjort. Det var kun den gæld, som med rimelighed kunne kaldes kommunal foranlediget, som klubben nu bad om hjælp til at afvikle, men foreholdt disse argumenter, var borgmesterens arrogante holdning stadig urokkelig. Gælden stammede hovedsagelig fra etablering af pladsen i Sennels og opførelse af hangaren, og for denne gæld havde syv tidligere bestyrelsesmedlemmer kautioneret, så derfor stod klubben også med et moralsk problem. Da klubbens eneste aktiv var hangaren, var et salg af denne klubbens eneste håb for at bringe balance i økonomien. Et salg var ikke så ligetil, for hangaren ville blive svær at flytte. En af kautionisterne var imidlertid pladsens ejer Viggo Møller, og han gav klubben et rigtig godt købstilbud, som dog ikke helt dækkede gælden, men restgælden var ikke større, end at klubben kunne leve videre med den, og dermed fandt de gode tider i Sennels så alligevel en lykkelig afslutning. Det gode samarbejde med Svævethy var også slut. De valgte - meget klogt, at etablere sig på en gård på Mors, hvor de efterfølgende fik et rigtigt godt klubliv. Det gode klubliv og den meget store aktivitet på pladsen i Sennels, som forløb uden de store uheld, kom dog alligevel på tragisk vis til at koste en pilot livet. Det var dykkeren og faldskærmsudspringeren, Leif Kraus, fra Hanstholm, som en vinterdag ville flyve til Aalborg. Der var lave skyer med lidt snebyger, men dog med god sigt. Leif var alene i flyet og var startet mod øst. Hvad der så skete, er der ingen, der kan svare på. En hypotese kunne være, at han har villet flyve gennem en snebyge og har så inde i bygen mistet fornemmelsen for op og ned. I hvert fald hørte Viggo Møller, som gik ude på marken, at flyets motor accelererede helt unormalt, og så hørte han et brag ude fra isen på fjorden. Flyet var gået næsten lodret ned på isen, og propel og motor blev ved styrtet revet af, men vingerne havde forhindret flyets krop i også at forsvinde under isen. Der kom folk til stede efter få minutter, og de fandt Leif liggende i vandet ved maskinen, dræbt på stedet. Viggo Møller fik en af sit livs alvorligste forskrækkelser i forbindelse med ulykken. Hans søn Ivan var ved at tage flyvecertifikat dengang, og han og Jens Riis havde sendt flyveplan over en flyvning til Aalborg, som skulle foregå samme dag. At Leif Kraus også skulle flyve den dag, vidste Viggo derimod ikke noget om. Han troede derfor, at det var Ivan og Jens Riis, som var ombord i det forulykkede fly, så han gennemlevede nogle frygtelige minutter, indtil han kom hjem og fik ringet til Aalborg lufthavn, som kunne meddele, at de var i radiokontakt med Jens og Ivan, der netop var under indflyvning til Aalborg lufthavn. Nu da hangaren var solgt og pladsen heller ingen radio havde, var valget let. Ville klubben fortsætte sit aktive liv, var der kun at vælge lufthavnen som det nye hjemsted. Færdiggørelsen og selve indvielsen af lufthavnen gik klubbens medlemmer da også helhjertet ind for. Steff havde været nært knyttet til hele forløbet med anlæg af pladsen, han var den af de lokale, som vidste mest om flyvning og hvilke krav, der skulle opfyldes, for at lufthavnen kunne blive et velfungerende sted for både store og små fly. I slutning af forløbet blev der også nedsat et fagudvalg, hvor de enkelte fik ansvaret for færdiggørelsen af deres fagområde. Det var naturligvis Steff for flyvningens vedkommende, elværksbestyrer Asger Knakkergaard for alt det elektriske, Jens Riis for de tekniske funktioner i tårnet, og formand for klubben, Verner Paulsen fik ansvaret for færdiggørelse af cafeteriet,

8 8 men Steff var naturligvis med overalt, bl. a. havde han opsnuset, at der måske stod noget brugbart inventar til cafeteriet på det netop lukkede Hotel Spangsbjerg i Esbjerg, og det fløj vi så ned og købte en dag. Steff var god til at få tingene på plads og få holdt politikerne til vinden. Som det som regel altid går ved store projekter, kom det også her til at knibe med pengene i den sidste ende, og en aften efter en hård dag på pladsen sluttede vi af på diskotek Toppen i Thisted. Elektriker H. M. Mortensen, som var medlem af byrådet og formand for lufthavnsudvalget, var også med, vi kom til at diskutere de manglende penge, og Mortensen, der efter de første par genstande var kommet til at se helt lyst på tingene sagde nu, at det var da ikke noget problem, dem skulle han nok få byrådet til at bevilge, straks var Steff der med blyant og papir og fik Mortensen til (på en serviet) at skrive under på et ret pænt beløb. Hvordan Mortensen fik klaret den i byrådet vides ikke. På selve indvielsesdagen d. 13. september 1970 påtog klubben sig alle aktiviteter på pladsen med parkering, salg af is, pølser, øl og vand etc.. Det blev en fantastisk dag, hvor HKH. Den unge Prins Henrik, som nyuddannet A-pilot, landede i en Cessna 177 Cardinal, med ham selv ved pinden og indviede pladsen. Silkebåndet som han klippede over og saksen var i mange år i klubbens gemmer. Der var rejst et stort selskabstelt, hvor de inviterede gæster blev budt på pindemadder og drinks. Det var også en opgave, som var tildelt Verner Paulsen, men da han i forvejen havde cafeteriet, henvendte han sig i stedet til formanden for Hotel- og Restauratørforeningens, Knud Haurvig, som ejede Hotel Royal i Thisted. Han nuppede selv den velbetalte tjans, og han har sikkert tjent godt på serveringen, for maden slap op midt under forestillingen, så lufthavnens formand, Mortensen, måtte have Prins Henrik og trafikminister Ove Guldberg med ind og bespise dem i cafeteriet. Ved den lejlighed glemte Prinsen i øvrigt sin paraply derinde, men den kom til at tjene Verner Paulsen i mange år efter. Lufthavnens nye cafeteria blev drevet af Ulla Paulsen, og var hele dagen åben for publikum. Hun drev i øvrigt cafeteriet i de første måneder, indtil lufthavnsudvalget kunne sende forretningen ud i licitation. Der var et enormt opbud af forskellige fly fra det mest moderne til de ældste veteraner, og dagen igennem var der flyveopvisning af fineste klasse, som blev beundret af en tusindtallig skare af tilskuere. Hele dagen var der tæt bilkø fra Nors og til lufthavnen, selv skrænterne på sydsiden af lufthavnen var tæt besatte af tilskuere som var med på en gratis kigger. En flyveopvisning er jo ikke let at skjule. Med i flyveopvisningen var i øvrigt en tidligere Thybo, det var Jørgen Madsen fra Hundborg, som var inspektør i luftfartsdirektoratet. Han og en kammerat SAS kaptajn Ole Horsted gav opvisning i kunstflyvning i formation med to Chipmunk. Jørgen Madsen (tv) og Ole Horsted (th) ankommer til pladsen i hver sin Chipmunk Den tyske kunstflyver Norbert Holtzberger klar til start

9 9 Med den tætte trafik på vejen, var det komplet umulig at færdes på vejen til Thisted, og da man pludselig løb tør for Wienerbrød i cafeteriet, var gode råd dyre. En forespørgsel hos politiet om hjælp til en Thisted-tur kunne ikke efterkommes. Brødet skulle hentes i Krabbes Konditori i Thisted, som dengang var ejet af Ulla og Verner Paulsen. Han fik nu fat i flyveleder Simon Lomholdt, som fløj til den gamle flyveplads i Sennels, hvor taxavognmand Thomsen holdt klar med brødet, som han havde hentet inde i konditoriet. Hele ekspeditionen varede kun tyve minutter. Selv om det for flyveklubbens medlemmer havde været en lang og anstrengende dag, var der alligevel kræfter til at holde fest i cafeteriet om aftenen, ja, faktisk helt til klokken fem om morgenen. Også her udspandt der sig en sjov ejendommelighed. Formand Mortensen havde overset, at der ville være nogle gæster, som skulle overnatte i Thy, og dem havde man jo ikke fået arrangeret noget for, han spurgte derfor i cafeteriet, om vi kunne tage dem med i festen om aftenen. Nu var det sådan, at der var mødt mange flere medlemmer, end klubben havde regnet med, og derfor var der lidt nok med mad, så det ultimative krav fra Ulla var, at kommunen betalte for kyllinger til hele selskabet, og det gik Mortensen med til. Bent Lund på Vorupør Badehotel fik kun en time til at levere kyllingerne, men dengang kunne alt lade sig gøre. Det blev en flot, billig og veludstyret lufthavn egnen blev beriget med, det var en såkaldt kategori-4 lufthavn med en asfaltbelagt startbane (retning: gr.) på m. (senere 1600 m. x 45 m.), 2x60 meter sikkerhedszoner, taxivej, standplads, terminalbygning på 290 kvm. med tårn, kontorer og cafeteria, AEG banebelysningsudstyr, VHF sende/modtageanlæg m/recording, Plaths VHF pejleudstyr, div. Meteorologisk udstyr incl. Skyhøjdemåler m. m.. Foruden en transformator med stor el-kapacitet blev der også installeret en nødstrømsgenerator, der i tilfælde af strømsvigt startede i løbet af 5 8 sekunder. Hele lufthavnen blev anlagt for 3,4 mill. Kroner, og det var billigt dengang, men der var også anvendt en lidt utraditionel fremgangsmåde og med deltagelse af mange ildsjæle. Lige fra starten var lufthavnen en en travl arbejdsplads. Steff, som havde startet flyfirmaet: North Flying, opererede fly fra pladsen, og sammen med flymekaniker Kaj Petersen grundlagde han firmaet: Northwest Air Service, som også blev autoriseret til at forestå brand- og redningsopgaverne på pladsen. Desuden var der også stationeret en del private fly. Ruteflyvningen blev overtaget af SAS. Man havde ellers mere lukrative tilbud på hånden fra bl. a. Ingolf Nielsen, Cimber Air og fra Eilif Krogager, Sterling Airways, men da SAS havde konsession på al indenrigs passagerflyvning i Danmark, ville de ikke tillade, at andre overtog denne opgave. Det kom da også til at fungere godt med SAS i hvert fald i starten. De ansatte Bondo Nielsen som stationschef og han havde en dame (Kate Skaarup) i billetkontoret. Jens Riis og Simon Lomholt blev flyveledere, og cafeteriet, som var blevet udliciteret, havde åben hver dag, så det var altid en stor oplevelse at komme i lufthavnen. Weekenderne var særdeles aktive, da skulle de private piloter have luftet deres fly, og kendte man nogle af piloterne, var der altid et sæde ledigt, så man kunne komme med til Skive, Års eller Herning og få en kop kaffe. Der kom altid en del fremmede fly og landede i lufthavnen, for at besætningen lige kunne få en kop kaffe og en hyggelig flyversnak. Gennem årene havde der været nogle meget aktive personligheder i klubben, nævnes bør major Iversen, Jens Kjeldgaard og ikke mindst Steff, (Iversen, Steff og Jens Riis er udnævnt til æresmedlemmer).

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Som mobilt luftkastel førte bussen Victoria til Thisted Lufthavn Chr. P. Fogtmann

Som mobilt luftkastel førte bussen Victoria til Thisted Lufthavn Chr. P. Fogtmann Som mobilt luftkastel førte bussen Victoria til Thisted Lufthavn Chr. P. Fogtmann I de højere luftlag over fugleflugtslinjen Sennels- Maribo fødtes i 1968 en højtflyvende ide, der i 1970 blev virkelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere