SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / S.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Skønsmandens erklæring J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktionen: skimmelsvamp 2. Kælderetagen: skimmelsvamp På bases af T.I.-rapport : Klagers påstand: 1: BB burde have bemærket udført efterisolering af hele tagkonstruktionen, der slutter tæt til undertag og har nedsat ventilationen således, at der efterhånden er opstået skadelig skimmelsvamp. 2: BB burde have bemærket, at den høje sokkel er malet udvendigt og vægge indvendigt således, at fugtforhold i kælderetagen er forværret i et omfang, der har medført skadelig skimmelsvamp. Den bygningssagkyndiges forklaring: 1: Ved besigtigelsen d blev det oplyst, at taget er udskiftet/renoveret i Isolering af hanebånd er i energimærket angivet 100 mm (+ mindre uisoleret område). Undertag blev skønnet udført af diffusionsåben dug, da der ikke var synlige tegn på skimmelvækst i den på det tidspunkt - ca. 13 år gamle konstruktion. 2: Fugtforhold i kælder er korrekt anført, - som det fremstod ved besigtigelsen (TR pkt. 2). Sælger oplyste at have foretaget vedligeholdelse af væggene (TR side 12). Udvendig høj sokkel fremstod - som beskrevet i TR pkt.1 - med områder, hvor puds manglede vedhæftning, samt med enkelte revner mod syd. Ejer/sælger havde udført malerbehandling kort før huseftersynet. BB skal/kan visuelt ikke vurdere malerprodukters egenskaber. Der blev ikke konstateret tegn på skimmelvækst i kælderetagen. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: Ejendommen: Tørvejr efter regn, + 8 gr.c. KK afventer svar fra ejerskifteforsikringen. Parcelhus 1½-pl. med kælder 1933: (Foto ) 2

3 Skønsmandens erklæring J.nr Klagepunkter: Ad 1. Tagkonstruktionen: Der kunne konstateres følgende: 45 gr. tag med vingetegl; rygning i mørtel-forskælling; skorsten uden inddækning. 3 stk. tudsten pr. tagflade, (oplyst fra 1995). Fremstå visuelt intakt. Loftslem med tætningslister skønnet tætsluttende (foto 4). Skunkrum med oprindelig beklædning uden lemme (foto 5 + 6). Hanebåndsloft: bræddegulv - ca. 50 % - (foto 7). Resten med blotlagte isoleringsbatts (foto 8). Undertag af grafitgrå kraftig fiberagtig dug. Fabrikat skønnet Halotén diffusionstæt, (foto ). Dugen er samlet over spær (foto 9) og i kip (foto 11). I dugen er isat 5-6 stk. ventiler (Ø 50) pr. tagflade (foto 12). Der er ikke gavlventiler. Langs begge sider er skråvægsisolering i tæt kontakt til undertag (foto ). Aftræk fra boligrum er u-isolerede flexslanger (foto 14). Synlige spor af skimmelvækst ses i ovenlysvindue (foto 15), på flere spær (foto ), samt på underside tagsten set ud gennem ventiler (foto ). (KK har pr. indflytning udbedret loftsisolering jfr. TR pkt ) Det er visuelt vanskeligt at vurdere omfanget af skimmelvækst på underside af den synlige del af tagdugen. Ad 1. Konklusion: Ældre tagkonstruktioner med nyere undertag (såvel diffusionsåben, som tæt) og nyere efterisolering kræver særlig sikring med god ventilation. Med udførelse af merisolering udefra - i forbindelse med udskiftning af tagdækning er der ikke skabt sikkerhed mod opstigende rumfugt i et ældre hus uden egentlig dampspærre. Dette uanset om undertaget måtte være diffusionsåbent. TOP-BB 21 afsnit 17 (1.udgave 1997) beskriver egenskaber og problemer i undertage. BYG-ERFA blade fra omfatter emnet undertage. Med BYG-ERFA-blad ( ) blev det kendt, at bl.a. anvendelse af diffusionsåben tagdug forudsætter, at der er helt tæt dampspærre mod boligrum. 3

4 KK + BB oplyser, at der dem bekendt ikke ses at være sket ændringer i tagrum og isolering i perioden frem til dags dato. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Skønsmanden kan ikke d.d. afklare, hvorvidt der var synlige tegn på skimmeldannelser i tagkonstruktion for > 5½ år siden. (Den tidligere TR ( ) er ikke længere tilgængelig på HEWEB, men BB har haft den - iflg. TR. side 6). BB har ikke bemærkning til undertaget og tæt isolering ned i skråvæggen, hvilket bør anføres evt. med K3 = risiko for personskade ved skimmelsvamp, eller UN = afklaring af, om der er udført korrekt dampspærre i konstruktionen samt om undertagets beskaffenhed. Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Fjernelse af tagdækning, undertag, isolering incl. stillads- og hjælpegrej skønnes ca. kr Omfang af asbestsanering kendes ikke helt før blotlægning af skråvægsisolering. Skønnes i alt kr Genetablering af tagdækning, undertag, isolering, dampspærre etc. skønnes ca. kr Ad 1. Forbedringer: Ud fra oplyst alder på tagrenovering (1995) skønnes retablering af tagkonstruktionen at medføre en forbedring på ca. 25 %. Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Nej Ad 1. Eventuelt: Badeværelse 1.sal: Teknologisk Institut s rapport har bemærkning til badeværelset 1.sal. Det er vurderet, at forhold i badeværelse kan påvirke indeklimaet på 1.sal. D.d. skønnes baderum at fremstå, som beskrevet i TR pkt. 9 med hensyn til revner i gulvfliser, fuger omkring bad og pletter på elastiske fuger (foto ). 4

5 Skønsmandens erklæring J.nr Klagepunkter: Ad 2. Kælderetagen: Der kunne konstateres følgende: Kælderetagen er høj kælder (foto ) med betongulve, betonydervægge og ½-stens skillevægge. Overflader er med pudslag/maling; i alt 5 rum. Opvarmning ved fjernvarme; 2 stk. radiatorer. 2 stk. vægventiler + aftræk fra tørretumbler. Nyere vinduer med termoruder. Flere rørføringer er uisolerede, som (foto 22). Alle overflader er malerbehandlet. Ikke alle steder er der udført pudsreparation før maling er blevet påført (foto ). Spredt på vægflader i alle rum ses fugtgennemslag med udfald eller løsnet pudslag og afskallet maling ( ). Gulvflader har partiel afskallet maling (foto ). Indvendige skillevægge har spor af grundfugt langs gulve ( ). Der er partielle tegn på skimmelvækst langs gulve/hjørner. Udvendigt: Høj sokkel med et cm-tykt pudslag, som er malerbehandlet (foto ). Spredt i sokkel på de 3 frie sider af huset ses løsnet - afskallet puds/maling samt enkelte mindre revner (foto ). Det er oplyst, at sælgeren før til salg har foretaget indvendig behandling af kældervægge, samt har malet udvendig sokkel. Ad 2. Konklusion: Husets fundament/kælder skønnes udført, som almindeligt i byggeri fra Opstigende/indsivende grundfugt var/er således forventeligt i kældre til sekundært brug. Etablering af varmesystem, tøjvask, ringe ventilering, nye vinduespartier og udvendig sokkelbehandling bidrager til periodevis eller længerevarende fugtophobning, som er grundlag for skimmeldannelse. Overfladebehandling - indvendigt og udvendigt skal være tilstrækkelig diffusionsåben, hvilket ikke skønnes at være udført her. Det forventes ikke, at det visuelt kan vurderes, om de anvendte produkter er tilstrækkeligt diffusionsåbne. 5

6 Ad 2. Fejl og forsømmelser: Skønsmanden kan ikke d.d. afklare i hvilket omfang, der var tegn på fugtgennemgang indvendigt og udvendigt for > 5½ år siden. (TR pkt. 2.2). TR pkt. 1.2 stedfæster ikke, hvor der blev konstateret manglende vedhæftning i pudslag. Dette er en forsømmelse. Utilstrækkelig rørisolering og ventilation i en for tæt kælderen bør bemærkes med karakter og note om risiko for kondensfugt. Det forventes ikke, at BB skal kunne vurdere og bemærke de anvendt malerprodukters egenskaber. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Professionel skimmel-rensning af alle overflader i kælderen. Afrensning af vægflader for maling og alt løst pudslag indvendigt og udvendigt. Pudsreparation og korrekt overfladebehandling indvendigt og udvendigt. Etablering af bedre ventilation til det fri fra kælderrum samt isolering af rør. Samlet skøn ifl. fremlagt specialisttilbud kr og overslag på øvrigt murerarbejde kr = i alt kr Ad 2. Forbedringer: Forbedringsværdi af retableringsudgifter ca. kr skønnes at udgøre ca. 50 %. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen Ad 2. Eventuelt: 6

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET september 2011. 2020 Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj 2011. Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER-

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birte Skaarup dresse Kloster lle 15 Postnr. 8800 Dato 28-07-2015 By Viborg Udløbsdato 28-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-55172 Matrikel/Ejerlav: 589ac VIBORG MRKJORDER Internt

Læs mere