KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk"

Transkript

1 CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

2 Center for Undervisningsmidler Sjælland Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Tlf Udlånssamlingen Juliesmindevej Sorø Ressourcecenter Slagelse Ingemannsvej Slagelse Ressourcecenter Roskilde Trekroner Forskerpark Roskilde Hjemmeside: cfu.ucsj.dk Tilmeld dig nyhedsmail på: cfu.ucsj.dk/nyhedsmail Mød os på: facebook.com/cfusjaelland kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede Udgivet: Maj 2015 Ansvarshavende: Lasse Bjerregaard Oplag: Tryk: LFTrykteam Foto: Konsulentbilleder: Anders Hybel Bräuner Øvrige: istockphoto.com Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

3 Læring er på dagsordenen Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis, og det handler om hvordan pædagoger tilrettelægger gode betingelser for børnenes udvikling og læring, og hvordan de kan styrke børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Arbejdet i daginstitutioner med barnets udvikling og almene dannelse handler i høj grad om kompetenceudvikling. Kompetence handler om at kunne noget, om at kunne vurdere og tage bestik af en situation eller begivenhed i en given social og kulturel sammenhæng. Der er meget fokus på, at alle børn skal have mulighed for at blive en aktiv del af de små og nære fællesskaber i daginstitutionen og senere i skolen. Det indebærer blandt andet, at børnene skal lære at kunne forstå og agere i et fællesskab. Inklusion handler netop om, at alle børn uanset forudsætninger får oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Inklusion kan lykkes ved hjælp af små ændringer i den pædagogiske dagligdag. Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Også her spiller pædagogens bidrag en afgørende rolle. Inklusion er trivsel, udvikling og læring for alle både børn og voksne! Det er vigtigt, at der i alle daginstitutioner sættes gang i en udviklingsproces, hvor man i et samarbejde med forældre og ledelse fokuserer på at udvikle den pædagogiske praksis omkring arbejdet med inklusion og læring. CFU har på pædagogområdet udarbejdet en række kurser, som alle har til formål at højne og udvikle disse kompetencer hos de professionelle voksne. Kompetencer, som sætter de professionelle voksne i stand til at give børnene muligheder for at blive den bedste udgave af dem selv på alle de områder, som vores samfund kræver i dag for et godt og værdigt liv. Brug vores pædagogiske konsulenter I er altid velkomne til at kontakte vores konsulent på pædagogområdet, som kan hjælpe med vejledning og sparring om den pædagogiske praksis enten hos jer i institutionen eller på et af vores ressourcecentre. Her kan vi også sammensætte det helt rigtige kursusforløb til netop jeres institution. I samarbejde med jer kan vi tilrettelægge læringsforløb for børnene eller kompetenceløft til personalet. Læs kursuskataloget igennem og bliv inspireret til kurser inden for alt fra diagnoser, konflikthåndtering, forældresamarbejde, tal og former, innovation i børnehøjde osv. Velkommen på pædagogområdet hos CFU, Sjælland. Vi glæder os til at møde jer. Line Maxen konsulent for pædagogområdet Elsebeth Sørensen CFU-leder Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 1

4 2 Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

5 Indhold Leder...1 Konsulenter...4 Praktiske oplysninger....5 Inklusion i børnehøjde...7 Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel...8 Overgangen mellem børnehave og skole...9 Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige?...10 Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd...11 Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Tal og former...12 Den narrative tilgang...12 Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn...12 Pædagogkonference Børn med særlige behov - hvad gør vi?...14 Det gode forældresamarbejde...14 Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn?...14 Innovation i børnehaven...15 Konflikter i børnegruppen...15 Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse...15 Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 3

6 Konsulenter Dansk Indskoling/mellemtrin Lone Nielsen Mette Bech Udskoling Susanne Hansson Elsebeth Sørensen Læringscenter/skolebibliotek Lone Nielsen Didaktik Innovation og iværksætteri Bo Ditlev Pedersen Specialpædagogik Elsebeth Sørensen Tine Longfors Lauritsen Internationalisering Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Pædagogområdet Line Maxen Historie Karina Bruun Houg It og medier Pernille Lomholt Christensen Helle Damgaard Melin Robotteknologi og programmering Eva Christensen Jacob Kiellberg Tom Stub Christiansen CFUs pædagogiske konsulenter står til din rådighed med specialviden inden for deres respektive fagområder. Du kan møde konsulenterne på vores centre på Kuskevej 1 i Vordingborg, på Ingemannsvej 17 i Slagelse og på Trekroner Forskerpark 4 i Roskilde. Desuden vil du møde konsulenterne til vores arrangementer som konferencer, kurser og oplæg i centrene. Du er altid velkommen til at aftale møde med de pædagogiske konsulenter. Konsulenterne deltager gerne i fagteammøder. Du kan læse mere om konsulenterne og deres fagområder på vores hjemmeside cfu.ucsj.dk/dit-fag. Konsulenterne opdaterer jævnligt hjemmesiden med nye læremidler, forskellig didaktisk inspiration og aktuelle arrangementer. Find dine pædagogiske konsulenter i oversigten her på siden - eller find deres kontaktoplysninger på cfu.ucsj.dk/dit-fag. Matematik Mari-Ann Skovlund Jensen Tom Stub Christiansen Naturfag Michael Fryd Mari-Ann Skovlund Jensen Sprog Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Øvrige fag Musik Ulla Krogsgaard Billedkunst Helle Damgaard Melin Rekvirerede kurser Elsebeth Sørensen Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

7 Praktiske oplysninger Tilmelding Elektronisk tilmelding på cfu.ucsj.dk/dine-kurser. Tilmeldingsfrist er angivet ved hvert kursus. For at undgå aflysning på grund af for få tilmeldte opfordrer vi til, at tilmeldingsfristen overholdes. Du kan altid tilmelde dig et oprettet kursus, hvis der stadig er ledige pladser. Information om kursets afvikling Efter tilmeldingsfristens udløb mailer vi information til dig og dit ansættelsessted om gennemførsel/aflysning af kurset. Betalingsregel Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Vi sender faktura i forbindelse med kursets afvikling. Bemærk: Arbejdspladsen disponerer over kursuspladsen. Hvis den tilmeldte bliver forhindret i at deltage, beder vi arbejdspladsen give os besked. Hvis en kollega overtager pladsen på kurset, beder vi om information forud for kursusdagen. Studerende Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er restpladser på et kursus, kan studerende deltage for 25% af kursusprisen. På kurser afviklet på eksternt kursussted (alle andre steder end UCSJ-lokationer) betaler studerende fuld pris. Alle priser er ekskl. moms. Kursusbevis CFU udsteder kursusbeviser ved kurser på 18 timer og derover - forudsat at du har deltaget i min. 80% af kursustiden. Forplejning Der serveres morgenbrød, kaffe/the samt frokost på heldagskurserne. På eftermiddagskurser serveres kaffe/the med tilbehør. Kursernes placering Kursernes placering er oplyst ved den enkelte kursusbeskrivelse. I tilfælde af at kurset ikke kan gennemføres på grund af underviserens sygdom eller andet, er CFU ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab i form af vikarudgifter, brugte lærertimer eller andre direkte eller indirekte tab, som kursuskøberen måtte lide. CFU vil i tilfælde af aflysning forsøge at tilbyde en ny dato til afholdelse af det aflyste kursus. Kursusadministration: Tlf.: Lena Ramsøe Pedersen Marie Kjær Christiansen Pia Wilche Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 5

8 LINE MAXEN Pædagogområdet og inklusion pædagoger 6 - PÆDAGOG Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

9 Inklusion i børnehøjde Af LINE MAXEN, pædagogområdet og inklusion. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille. Pædagoger har en særlig og meget vigtig rolle i børnenes udvikling og lyst til læring, som kræver inkluderende og udviklende fællesskaber for alle børn. Kursuskataloget tilbyder flere spændende muligheder for kompetenceløft inden for bl.a. forældresamarbejde, konflikthåndtering og udvikling af de vigtige relationer. Al udvikling og læring finder sted i samvær og samspil med andre. Derfor har det afgørende betydning for den enkelte, hvilke fællesskaber der er tilgængelige, samt hvilke deltagelsesmuligheder man har i de enkelte fællesskaber. I et inkluderende miljø fjernes fokus fra det enkelte barn over på relationen mellem barnet og fællesskabet. Der skabes hermed mulighed for, at alle børn kan indgå i forskellige sociale fællesskaber, hvor de oplever, at deres deltagelse anerkendes som værdifuldt, og at de dermed får et socialt tilhørsforhold. Fokus på relationer og fælleskaber hænger uløseligt sammen med en forestilling om, at børns udvikling foregår i betydningsfulde samspil med andre. Børns ønske om at tælle med i sociale fællesskaber har afgørende betydning for deres trivsel, adfærd og handlinger. Den enkelte pædagogs kompetencer har betydning i forhold til arbejdet med at bevare, udvikle og strukturere fællesskaber på måder, så mange forskellige børn kan være med på mange forskellige måder. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 7

10 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel Målgruppe: Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede. Kommunikationen med forældre og børn i skoler og daginstitutioner kan ofte blive vanskelig, hvis et barn/ung har særlige vanskeligheder og/eller behov. Kurset klæder dig fagligt godt på til at håndtere disse samtaler på en professionel måde, så I undgår at tale forbi hinanden, skabe yderligere konflikter eller skabe skam eller skyld hos forældrene. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Inger Bugge 8 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

11 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Overgangen mellem børnehave og skole Hvordan støtter vi de 4-7-åriges udvikling og trivsel på vej til skole? Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehave, SFO og 0. klasse. På kurset får du indblik i de 4-7-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger til at opnå størst mulig deltagelse i fællesskabet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 9

12 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige? Barnets udvikling, trivsel og læring i SFO og skole Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO og skole. På kurset får du indblik i de 6-10-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger - også uden for skolens rammer. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Inklusion 10 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

13 S , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd Målgruppe: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede Mange unge og voksne lever med sorg, tab og vanskelige opvækstvilkår - og nogle gange sætter det sig fast og kan forårsage misbrug eller selvskadende adfærd. Hvad kan du gøre som lærer? Hvad kan du gøre som pædagog eller sundhedsplejerske? Hvordan får du en dialog i gang med den unge? Kom og få indsigt i disse vanskelige problemstillinger og få råd og vejledning. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Casper Aaen, Cand.psyk. S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 1 Understøttelse af børns matematiske udvikling Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Få inspiration til at understøtte den spændende matematiske udvikling, som børn gennemgår op gennem førskolealderen. Vi arbejder også med at skærpe opmærksomheden hos de voksne med hensyn til at udvikle god praksis i matematikholdige situationer i dagligdagen - bl.a. ved at være lyttende, støttende, styrke nysgerrighed og undres sammen med børnene. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lone Kathrine Petersen, Lærer S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 2 Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud. Er der 25 sandkager eller 1000? Det er ikke lige meget, om børn er interesserede i tal og mængder, former og begreber, for det er med til at udvide deres forståelse af omverdenen. På kurset afprøver vi et materiale, som er målrettet til førskolebørnene i børnehaven, og afprøver forskellige konkrete vinkler på arbejdet med tilegnelse af matematiske begreber. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lene Larsen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 11

14 R , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Tal og former Matematisk opmærksomhed i daginstitutioner Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Hvordan kan matematik i børnehavehøjde tænkes i hverdagen? Hvad er matematik, når det ikke skal være skole? Med udgangspunkt i Matematisk opmærksomhed dykker vi ind i tallenes og formernes verden og ser dem med barnets og daginstitutionens briller. Matematiske kundskaber er ikke et krav; kun lysten til at lege og gå på opdagelse i et nyt felt. Kurset er under udvikling - følg med på hjemmesiden. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annika Foxby, lektor Bent Lindhardt, - Charlotte Andersen, lektor V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den narrative tilgang Praksisfortællinger i børnehave og SFO Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner og SFO. Praksisfortællinger handler om udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag. Du kan bruge dem til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis - og i arbejdet med inklusion kan de flytte fagpersoners fokus fra individet til fællesskabet. På kurset får du konkrete redskaber til at finde nye handlemuligheder, og du får indsigt i, hvordan metoden kan bruges i bl.a. forældresamarbejdet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A, 4760 Vordingborg Underviser: Jacob Folke Rasmussen Inklusion V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn Målgruppe: Pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker På kurset bliver du klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systemisk vis kan bidrage til at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser hos 0-6-årige børn. Du får også indsigt i, hvordan du ud fra opsporingen kan foretage bekymringsafklaring, og du bliver bedre rustet til at sikre et tidligt forældresamarbejde og evt. tværprofessionel inddragelse. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Monica Rosenville Inklusion 12 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

15 S , kl timer Frist: Pædagogkonference Konferencen er under udarbejdelse. Sted: UCSJ, Campus Slagelse, Slagelsevej Sorø sæt kryds i kalenderen følg med på cfu.ucsj.dk Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 13

16 S , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Børn med særlige behov - hvad gør vi? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner Mange daginstitutioner oplever flere og flere børn med særlige behov, men mangler redskaber til at inkludere disse børn og samtidig skabe et trygt miljø for hele børnegruppen. På dette kursus får du indblik i forskellige tilgange og metoder til, hvordan du kan opnå størst mulig inklusion af børn med særlige behov. Vi kommer også ind på bl.a. forældresamarbejde og konstruktiv brug af konflikter. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Anna Grete Møberg, NLP konsulent Inklusion V , kl timer Frist: R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Det gode forældresamarbejde - når forældre fylder mere end børn Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og daginstitution sammen skaber rammen for et konstruktivt samarbejde. Kurset hjælper dig til at blive bevidst om dit ansvar, rolle og handlemuligheder, og du får redskaber til bl.a. at håndtere meget krævende forældre og at tage den svære samtale, når et barn ikke trives. Sted: V15-034: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg R16-109: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i vuggestue/ dagpleje Du bliver klædt på til på systemisk vis at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser og foretage bekymringsafklaring. Du får indblik i vuggestuebarnets kognitive, fysiske og sociale udvikling, og vi kommer med bud på, hvordan bl.a. musik og bevægelse kan styrke barnets kognitive udvikling. Du får også mulighed for at afprøve, hvordan ipads kan støtte barnets tidlige læring. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Monica Rosenville 14 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

17 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Innovation i børnehaven Målgruppe: Pædagoger som vil arbejde med innovation som pædagogisk metode i børnehaven Pædagogisk innovation skaber rum for kreativitet, leg og læring - og giver dig som pædagog metoder til at anvende din viden uhæmmet i en struktureret ramme. Kurset er et intensivt forløb, hvor du får en praktisk indførsel i forskellige innovationsmetoder og de pædagogiske principper bag dem. Vi arbejder med, hvordan metoderne kan bruges i en pædagogisk praksis i børnehaven. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland S , kl timer R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Konflikter i børnegruppen Hjælp, hvad gør jeg? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. For at en konflikt mellem børn kan løses på en konstruktiv måde, skal vi arbejde både med det, børnene er uenige om, og med forholdet mellem børnene, der er uenige. På kurset ser vi på lidt konfliktteori, og du får konkrete idéer til at arbejde med konstruktiv konfliktløsning i børnegruppen - bl.a. ud fra lege og øvelser. Vi kommer også ind på børn i problemer og konflikthåndtering. Sted: S15-244: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse R16-108: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Signe Gramstrup Hansen, AKT-konsulent og konfliktvejleder Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse Leg og læring for de 3-6-årige Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner (3-6 årige) På dette kursus åbner vi op for en verden fuld af musik, bevægelse og kunst. På tre dage får du en masse inspiration til, hvordan du kan udfolde det sammen med børnene. Vi skal rappe, lære genbrugssange, lege opmærksomhedslege og have fokus på krop og sanser. Du får redskaber til, hvordan du kan understøtte børns mulighed for at skabe nye relationer, samarbejde og udfolde sig på nye måder. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annette Møs, musik- og bevægelsespædagog Birgitte Møs, Bbevægelseskonsulent og idrætspædagog Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Mette Bech, Pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Tora Jensen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 15

18 Det skal være sjovt og lærerigt at være lille 16 - PÆDAGOGER Kurser og skoleudvikling til pædagoger i skoler, SFO'er og daginstitutioner

19 Center for Undervisningsmidler Sjælland Sorø Roskilde Slagelse VIDEN INSPIRATION UDVIKLING Næstved Vordingborg På Center for Undervisningsmidler Sjælland findes samlinger af forlagsmaterialer m.m. til inspiration og gennemsyn samt faglige og pædagogiske bøger og tidsskrifter. Nykøbing F. Desuden kan der søges faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning ved henvendelse til de pædagogiske konsulenter. Hold team- og fagudvalgsmøder hos os. Vi har det hele! cfu.ucsj.dk University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere