KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk"

Transkript

1 CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

2 Center for Undervisningsmidler Sjælland Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Tlf Udlånssamlingen Juliesmindevej Sorø Ressourcecenter Slagelse Ingemannsvej Slagelse Ressourcecenter Roskilde Trekroner Forskerpark Roskilde Hjemmeside: cfu.ucsj.dk Tilmeld dig nyhedsmail på: cfu.ucsj.dk/nyhedsmail Mød os på: facebook.com/cfusjaelland kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede Udgivet: Maj 2015 Ansvarshavende: Lasse Bjerregaard Oplag: Tryk: LFTrykteam Foto: Konsulentbilleder: Anders Hybel Bräuner Øvrige: istockphoto.com Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

3 Læring er på dagsordenen Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis, og det handler om hvordan pædagoger tilrettelægger gode betingelser for børnenes udvikling og læring, og hvordan de kan styrke børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Arbejdet i daginstitutioner med barnets udvikling og almene dannelse handler i høj grad om kompetenceudvikling. Kompetence handler om at kunne noget, om at kunne vurdere og tage bestik af en situation eller begivenhed i en given social og kulturel sammenhæng. Der er meget fokus på, at alle børn skal have mulighed for at blive en aktiv del af de små og nære fællesskaber i daginstitutionen og senere i skolen. Det indebærer blandt andet, at børnene skal lære at kunne forstå og agere i et fællesskab. Inklusion handler netop om, at alle børn uanset forudsætninger får oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Inklusion kan lykkes ved hjælp af små ændringer i den pædagogiske dagligdag. Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Også her spiller pædagogens bidrag en afgørende rolle. Inklusion er trivsel, udvikling og læring for alle både børn og voksne! Det er vigtigt, at der i alle daginstitutioner sættes gang i en udviklingsproces, hvor man i et samarbejde med forældre og ledelse fokuserer på at udvikle den pædagogiske praksis omkring arbejdet med inklusion og læring. CFU har på pædagogområdet udarbejdet en række kurser, som alle har til formål at højne og udvikle disse kompetencer hos de professionelle voksne. Kompetencer, som sætter de professionelle voksne i stand til at give børnene muligheder for at blive den bedste udgave af dem selv på alle de områder, som vores samfund kræver i dag for et godt og værdigt liv. Brug vores pædagogiske konsulenter I er altid velkomne til at kontakte vores konsulent på pædagogområdet, som kan hjælpe med vejledning og sparring om den pædagogiske praksis enten hos jer i institutionen eller på et af vores ressourcecentre. Her kan vi også sammensætte det helt rigtige kursusforløb til netop jeres institution. I samarbejde med jer kan vi tilrettelægge læringsforløb for børnene eller kompetenceløft til personalet. Læs kursuskataloget igennem og bliv inspireret til kurser inden for alt fra diagnoser, konflikthåndtering, forældresamarbejde, tal og former, innovation i børnehøjde osv. Velkommen på pædagogområdet hos CFU, Sjælland. Vi glæder os til at møde jer. Line Maxen konsulent for pædagogområdet Elsebeth Sørensen CFU-leder Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 1

4 2 Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

5 Indhold Leder...1 Konsulenter...4 Praktiske oplysninger....5 Inklusion i børnehøjde...7 Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel...8 Overgangen mellem børnehave og skole...9 Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige?...10 Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd...11 Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Tal og former...12 Den narrative tilgang...12 Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn...12 Pædagogkonference Børn med særlige behov - hvad gør vi?...14 Det gode forældresamarbejde...14 Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn?...14 Innovation i børnehaven...15 Konflikter i børnegruppen...15 Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse...15 Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 3

6 Konsulenter Dansk Indskoling/mellemtrin Lone Nielsen Mette Bech Udskoling Susanne Hansson Elsebeth Sørensen Læringscenter/skolebibliotek Lone Nielsen Didaktik Innovation og iværksætteri Bo Ditlev Pedersen Specialpædagogik Elsebeth Sørensen Tine Longfors Lauritsen Internationalisering Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Pædagogområdet Line Maxen Historie Karina Bruun Houg It og medier Pernille Lomholt Christensen Helle Damgaard Melin Robotteknologi og programmering Eva Christensen Jacob Kiellberg Tom Stub Christiansen CFUs pædagogiske konsulenter står til din rådighed med specialviden inden for deres respektive fagområder. Du kan møde konsulenterne på vores centre på Kuskevej 1 i Vordingborg, på Ingemannsvej 17 i Slagelse og på Trekroner Forskerpark 4 i Roskilde. Desuden vil du møde konsulenterne til vores arrangementer som konferencer, kurser og oplæg i centrene. Du er altid velkommen til at aftale møde med de pædagogiske konsulenter. Konsulenterne deltager gerne i fagteammøder. Du kan læse mere om konsulenterne og deres fagområder på vores hjemmeside cfu.ucsj.dk/dit-fag. Konsulenterne opdaterer jævnligt hjemmesiden med nye læremidler, forskellig didaktisk inspiration og aktuelle arrangementer. Find dine pædagogiske konsulenter i oversigten her på siden - eller find deres kontaktoplysninger på cfu.ucsj.dk/dit-fag. Matematik Mari-Ann Skovlund Jensen Tom Stub Christiansen Naturfag Michael Fryd Mari-Ann Skovlund Jensen Sprog Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Øvrige fag Musik Ulla Krogsgaard Billedkunst Helle Damgaard Melin Rekvirerede kurser Elsebeth Sørensen Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

7 Praktiske oplysninger Tilmelding Elektronisk tilmelding på cfu.ucsj.dk/dine-kurser. Tilmeldingsfrist er angivet ved hvert kursus. For at undgå aflysning på grund af for få tilmeldte opfordrer vi til, at tilmeldingsfristen overholdes. Du kan altid tilmelde dig et oprettet kursus, hvis der stadig er ledige pladser. Information om kursets afvikling Efter tilmeldingsfristens udløb mailer vi information til dig og dit ansættelsessted om gennemførsel/aflysning af kurset. Betalingsregel Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Vi sender faktura i forbindelse med kursets afvikling. Bemærk: Arbejdspladsen disponerer over kursuspladsen. Hvis den tilmeldte bliver forhindret i at deltage, beder vi arbejdspladsen give os besked. Hvis en kollega overtager pladsen på kurset, beder vi om information forud for kursusdagen. Studerende Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er restpladser på et kursus, kan studerende deltage for 25% af kursusprisen. På kurser afviklet på eksternt kursussted (alle andre steder end UCSJ-lokationer) betaler studerende fuld pris. Alle priser er ekskl. moms. Kursusbevis CFU udsteder kursusbeviser ved kurser på 18 timer og derover - forudsat at du har deltaget i min. 80% af kursustiden. Forplejning Der serveres morgenbrød, kaffe/the samt frokost på heldagskurserne. På eftermiddagskurser serveres kaffe/the med tilbehør. Kursernes placering Kursernes placering er oplyst ved den enkelte kursusbeskrivelse. I tilfælde af at kurset ikke kan gennemføres på grund af underviserens sygdom eller andet, er CFU ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab i form af vikarudgifter, brugte lærertimer eller andre direkte eller indirekte tab, som kursuskøberen måtte lide. CFU vil i tilfælde af aflysning forsøge at tilbyde en ny dato til afholdelse af det aflyste kursus. Kursusadministration: Tlf.: Lena Ramsøe Pedersen Marie Kjær Christiansen Pia Wilche Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 5

8 LINE MAXEN Pædagogområdet og inklusion pædagoger 6 - PÆDAGOG Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

9 Inklusion i børnehøjde Af LINE MAXEN, pædagogområdet og inklusion. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille. Pædagoger har en særlig og meget vigtig rolle i børnenes udvikling og lyst til læring, som kræver inkluderende og udviklende fællesskaber for alle børn. Kursuskataloget tilbyder flere spændende muligheder for kompetenceløft inden for bl.a. forældresamarbejde, konflikthåndtering og udvikling af de vigtige relationer. Al udvikling og læring finder sted i samvær og samspil med andre. Derfor har det afgørende betydning for den enkelte, hvilke fællesskaber der er tilgængelige, samt hvilke deltagelsesmuligheder man har i de enkelte fællesskaber. I et inkluderende miljø fjernes fokus fra det enkelte barn over på relationen mellem barnet og fællesskabet. Der skabes hermed mulighed for, at alle børn kan indgå i forskellige sociale fællesskaber, hvor de oplever, at deres deltagelse anerkendes som værdifuldt, og at de dermed får et socialt tilhørsforhold. Fokus på relationer og fælleskaber hænger uløseligt sammen med en forestilling om, at børns udvikling foregår i betydningsfulde samspil med andre. Børns ønske om at tælle med i sociale fællesskaber har afgørende betydning for deres trivsel, adfærd og handlinger. Den enkelte pædagogs kompetencer har betydning i forhold til arbejdet med at bevare, udvikle og strukturere fællesskaber på måder, så mange forskellige børn kan være med på mange forskellige måder. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 7

10 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel Målgruppe: Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede. Kommunikationen med forældre og børn i skoler og daginstitutioner kan ofte blive vanskelig, hvis et barn/ung har særlige vanskeligheder og/eller behov. Kurset klæder dig fagligt godt på til at håndtere disse samtaler på en professionel måde, så I undgår at tale forbi hinanden, skabe yderligere konflikter eller skabe skam eller skyld hos forældrene. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Inger Bugge 8 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

11 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Overgangen mellem børnehave og skole Hvordan støtter vi de 4-7-åriges udvikling og trivsel på vej til skole? Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehave, SFO og 0. klasse. På kurset får du indblik i de 4-7-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger til at opnå størst mulig deltagelse i fællesskabet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 9

12 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige? Barnets udvikling, trivsel og læring i SFO og skole Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO og skole. På kurset får du indblik i de 6-10-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger - også uden for skolens rammer. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Inklusion 10 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

13 S , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd Målgruppe: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede Mange unge og voksne lever med sorg, tab og vanskelige opvækstvilkår - og nogle gange sætter det sig fast og kan forårsage misbrug eller selvskadende adfærd. Hvad kan du gøre som lærer? Hvad kan du gøre som pædagog eller sundhedsplejerske? Hvordan får du en dialog i gang med den unge? Kom og få indsigt i disse vanskelige problemstillinger og få råd og vejledning. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Casper Aaen, Cand.psyk. S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 1 Understøttelse af børns matematiske udvikling Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Få inspiration til at understøtte den spændende matematiske udvikling, som børn gennemgår op gennem førskolealderen. Vi arbejder også med at skærpe opmærksomheden hos de voksne med hensyn til at udvikle god praksis i matematikholdige situationer i dagligdagen - bl.a. ved at være lyttende, støttende, styrke nysgerrighed og undres sammen med børnene. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lone Kathrine Petersen, Lærer S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 2 Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud. Er der 25 sandkager eller 1000? Det er ikke lige meget, om børn er interesserede i tal og mængder, former og begreber, for det er med til at udvide deres forståelse af omverdenen. På kurset afprøver vi et materiale, som er målrettet til førskolebørnene i børnehaven, og afprøver forskellige konkrete vinkler på arbejdet med tilegnelse af matematiske begreber. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lene Larsen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 11

14 R , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Tal og former Matematisk opmærksomhed i daginstitutioner Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Hvordan kan matematik i børnehavehøjde tænkes i hverdagen? Hvad er matematik, når det ikke skal være skole? Med udgangspunkt i Matematisk opmærksomhed dykker vi ind i tallenes og formernes verden og ser dem med barnets og daginstitutionens briller. Matematiske kundskaber er ikke et krav; kun lysten til at lege og gå på opdagelse i et nyt felt. Kurset er under udvikling - følg med på hjemmesiden. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annika Foxby, lektor Bent Lindhardt, - Charlotte Andersen, lektor V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den narrative tilgang Praksisfortællinger i børnehave og SFO Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner og SFO. Praksisfortællinger handler om udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag. Du kan bruge dem til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis - og i arbejdet med inklusion kan de flytte fagpersoners fokus fra individet til fællesskabet. På kurset får du konkrete redskaber til at finde nye handlemuligheder, og du får indsigt i, hvordan metoden kan bruges i bl.a. forældresamarbejdet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A, 4760 Vordingborg Underviser: Jacob Folke Rasmussen Inklusion V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn Målgruppe: Pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker På kurset bliver du klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systemisk vis kan bidrage til at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser hos 0-6-årige børn. Du får også indsigt i, hvordan du ud fra opsporingen kan foretage bekymringsafklaring, og du bliver bedre rustet til at sikre et tidligt forældresamarbejde og evt. tværprofessionel inddragelse. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Monica Rosenville Inklusion 12 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

15 S , kl timer Frist: Pædagogkonference Konferencen er under udarbejdelse. Sted: UCSJ, Campus Slagelse, Slagelsevej Sorø sæt kryds i kalenderen følg med på cfu.ucsj.dk Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 13

16 S , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Børn med særlige behov - hvad gør vi? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner Mange daginstitutioner oplever flere og flere børn med særlige behov, men mangler redskaber til at inkludere disse børn og samtidig skabe et trygt miljø for hele børnegruppen. På dette kursus får du indblik i forskellige tilgange og metoder til, hvordan du kan opnå størst mulig inklusion af børn med særlige behov. Vi kommer også ind på bl.a. forældresamarbejde og konstruktiv brug af konflikter. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Anna Grete Møberg, NLP konsulent Inklusion V , kl timer Frist: R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Det gode forældresamarbejde - når forældre fylder mere end børn Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og daginstitution sammen skaber rammen for et konstruktivt samarbejde. Kurset hjælper dig til at blive bevidst om dit ansvar, rolle og handlemuligheder, og du får redskaber til bl.a. at håndtere meget krævende forældre og at tage den svære samtale, når et barn ikke trives. Sted: V15-034: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg R16-109: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i vuggestue/ dagpleje Du bliver klædt på til på systemisk vis at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser og foretage bekymringsafklaring. Du får indblik i vuggestuebarnets kognitive, fysiske og sociale udvikling, og vi kommer med bud på, hvordan bl.a. musik og bevægelse kan styrke barnets kognitive udvikling. Du får også mulighed for at afprøve, hvordan ipads kan støtte barnets tidlige læring. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Monica Rosenville 14 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

17 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Innovation i børnehaven Målgruppe: Pædagoger som vil arbejde med innovation som pædagogisk metode i børnehaven Pædagogisk innovation skaber rum for kreativitet, leg og læring - og giver dig som pædagog metoder til at anvende din viden uhæmmet i en struktureret ramme. Kurset er et intensivt forløb, hvor du får en praktisk indførsel i forskellige innovationsmetoder og de pædagogiske principper bag dem. Vi arbejder med, hvordan metoderne kan bruges i en pædagogisk praksis i børnehaven. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland S , kl timer R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Konflikter i børnegruppen Hjælp, hvad gør jeg? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. For at en konflikt mellem børn kan løses på en konstruktiv måde, skal vi arbejde både med det, børnene er uenige om, og med forholdet mellem børnene, der er uenige. På kurset ser vi på lidt konfliktteori, og du får konkrete idéer til at arbejde med konstruktiv konfliktløsning i børnegruppen - bl.a. ud fra lege og øvelser. Vi kommer også ind på børn i problemer og konflikthåndtering. Sted: S15-244: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse R16-108: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Signe Gramstrup Hansen, AKT-konsulent og konfliktvejleder Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse Leg og læring for de 3-6-årige Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner (3-6 årige) På dette kursus åbner vi op for en verden fuld af musik, bevægelse og kunst. På tre dage får du en masse inspiration til, hvordan du kan udfolde det sammen med børnene. Vi skal rappe, lære genbrugssange, lege opmærksomhedslege og have fokus på krop og sanser. Du får redskaber til, hvordan du kan understøtte børns mulighed for at skabe nye relationer, samarbejde og udfolde sig på nye måder. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annette Møs, musik- og bevægelsespædagog Birgitte Møs, Bbevægelseskonsulent og idrætspædagog Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Mette Bech, Pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Tora Jensen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 15

18 Det skal være sjovt og lærerigt at være lille 16 - PÆDAGOGER Kurser og skoleudvikling til pædagoger i skoler, SFO'er og daginstitutioner

19 Center for Undervisningsmidler Sjælland Sorø Roskilde Slagelse VIDEN INSPIRATION UDVIKLING Næstved Vordingborg På Center for Undervisningsmidler Sjælland findes samlinger af forlagsmaterialer m.m. til inspiration og gennemsyn samt faglige og pædagogiske bøger og tidsskrifter. Nykøbing F. Desuden kan der søges faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning ved henvendelse til de pædagogiske konsulenter. Hold team- og fagudvalgsmøder hos os. Vi har det hele! cfu.ucsj.dk University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Teachers Talk Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier... 3 Grundkursus for pædagoger i vuggestuen...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere!

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere! Til alle skoler Danmarks Matematiklærerforening, og Finansrådet inviterer til fagdage om planlægning af Pengeugen 2015 og information om nye læremidler til økonomi.? Fagdagene afholdes i januar og februar

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere