KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk"

Transkript

1 CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

2 Center for Undervisningsmidler Sjælland Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Tlf Udlånssamlingen Juliesmindevej Sorø Ressourcecenter Slagelse Ingemannsvej Slagelse Ressourcecenter Roskilde Trekroner Forskerpark Roskilde Hjemmeside: cfu.ucsj.dk Tilmeld dig nyhedsmail på: cfu.ucsj.dk/nyhedsmail Mød os på: facebook.com/cfusjaelland kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede Udgivet: Maj 2015 Ansvarshavende: Lasse Bjerregaard Oplag: Tryk: LFTrykteam Foto: Konsulentbilleder: Anders Hybel Bräuner Øvrige: istockphoto.com Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

3 Læring er på dagsordenen Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis, og det handler om hvordan pædagoger tilrettelægger gode betingelser for børnenes udvikling og læring, og hvordan de kan styrke børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Arbejdet i daginstitutioner med barnets udvikling og almene dannelse handler i høj grad om kompetenceudvikling. Kompetence handler om at kunne noget, om at kunne vurdere og tage bestik af en situation eller begivenhed i en given social og kulturel sammenhæng. Der er meget fokus på, at alle børn skal have mulighed for at blive en aktiv del af de små og nære fællesskaber i daginstitutionen og senere i skolen. Det indebærer blandt andet, at børnene skal lære at kunne forstå og agere i et fællesskab. Inklusion handler netop om, at alle børn uanset forudsætninger får oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Inklusion kan lykkes ved hjælp af små ændringer i den pædagogiske dagligdag. Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Også her spiller pædagogens bidrag en afgørende rolle. Inklusion er trivsel, udvikling og læring for alle både børn og voksne! Det er vigtigt, at der i alle daginstitutioner sættes gang i en udviklingsproces, hvor man i et samarbejde med forældre og ledelse fokuserer på at udvikle den pædagogiske praksis omkring arbejdet med inklusion og læring. CFU har på pædagogområdet udarbejdet en række kurser, som alle har til formål at højne og udvikle disse kompetencer hos de professionelle voksne. Kompetencer, som sætter de professionelle voksne i stand til at give børnene muligheder for at blive den bedste udgave af dem selv på alle de områder, som vores samfund kræver i dag for et godt og værdigt liv. Brug vores pædagogiske konsulenter I er altid velkomne til at kontakte vores konsulent på pædagogområdet, som kan hjælpe med vejledning og sparring om den pædagogiske praksis enten hos jer i institutionen eller på et af vores ressourcecentre. Her kan vi også sammensætte det helt rigtige kursusforløb til netop jeres institution. I samarbejde med jer kan vi tilrettelægge læringsforløb for børnene eller kompetenceløft til personalet. Læs kursuskataloget igennem og bliv inspireret til kurser inden for alt fra diagnoser, konflikthåndtering, forældresamarbejde, tal og former, innovation i børnehøjde osv. Velkommen på pædagogområdet hos CFU, Sjælland. Vi glæder os til at møde jer. Line Maxen konsulent for pædagogområdet Elsebeth Sørensen CFU-leder Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 1

4 2 Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

5 Indhold Leder...1 Konsulenter...4 Praktiske oplysninger....5 Inklusion i børnehøjde...7 Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel...8 Overgangen mellem børnehave og skole...9 Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige?...10 Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd...11 Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Matematisk opmærksomhed i dagtilbud Tal og former...12 Den narrative tilgang...12 Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn...12 Pædagogkonference Børn med særlige behov - hvad gør vi?...14 Det gode forældresamarbejde...14 Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn?...14 Innovation i børnehaven...15 Konflikter i børnegruppen...15 Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse...15 Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 3

6 Konsulenter Dansk Indskoling/mellemtrin Lone Nielsen Mette Bech Udskoling Susanne Hansson Elsebeth Sørensen Læringscenter/skolebibliotek Lone Nielsen Didaktik Innovation og iværksætteri Bo Ditlev Pedersen Specialpædagogik Elsebeth Sørensen Tine Longfors Lauritsen Internationalisering Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Pædagogområdet Line Maxen Historie Karina Bruun Houg It og medier Pernille Lomholt Christensen Helle Damgaard Melin Robotteknologi og programmering Eva Christensen Jacob Kiellberg Tom Stub Christiansen CFUs pædagogiske konsulenter står til din rådighed med specialviden inden for deres respektive fagområder. Du kan møde konsulenterne på vores centre på Kuskevej 1 i Vordingborg, på Ingemannsvej 17 i Slagelse og på Trekroner Forskerpark 4 i Roskilde. Desuden vil du møde konsulenterne til vores arrangementer som konferencer, kurser og oplæg i centrene. Du er altid velkommen til at aftale møde med de pædagogiske konsulenter. Konsulenterne deltager gerne i fagteammøder. Du kan læse mere om konsulenterne og deres fagområder på vores hjemmeside cfu.ucsj.dk/dit-fag. Konsulenterne opdaterer jævnligt hjemmesiden med nye læremidler, forskellig didaktisk inspiration og aktuelle arrangementer. Find dine pædagogiske konsulenter i oversigten her på siden - eller find deres kontaktoplysninger på cfu.ucsj.dk/dit-fag. Matematik Mari-Ann Skovlund Jensen Tom Stub Christiansen Naturfag Michael Fryd Mari-Ann Skovlund Jensen Sprog Ulla Krogsgaard Marianne Kastbjerg Hubert Øvrige fag Musik Ulla Krogsgaard Billedkunst Helle Damgaard Melin Rekvirerede kurser Elsebeth Sørensen Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

7 Praktiske oplysninger Tilmelding Elektronisk tilmelding på cfu.ucsj.dk/dine-kurser. Tilmeldingsfrist er angivet ved hvert kursus. For at undgå aflysning på grund af for få tilmeldte opfordrer vi til, at tilmeldingsfristen overholdes. Du kan altid tilmelde dig et oprettet kursus, hvis der stadig er ledige pladser. Information om kursets afvikling Efter tilmeldingsfristens udløb mailer vi information til dig og dit ansættelsessted om gennemførsel/aflysning af kurset. Betalingsregel Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Vi sender faktura i forbindelse med kursets afvikling. Bemærk: Arbejdspladsen disponerer over kursuspladsen. Hvis den tilmeldte bliver forhindret i at deltage, beder vi arbejdspladsen give os besked. Hvis en kollega overtager pladsen på kurset, beder vi om information forud for kursusdagen. Studerende Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er restpladser på et kursus, kan studerende deltage for 25% af kursusprisen. På kurser afviklet på eksternt kursussted (alle andre steder end UCSJ-lokationer) betaler studerende fuld pris. Alle priser er ekskl. moms. Kursusbevis CFU udsteder kursusbeviser ved kurser på 18 timer og derover - forudsat at du har deltaget i min. 80% af kursustiden. Forplejning Der serveres morgenbrød, kaffe/the samt frokost på heldagskurserne. På eftermiddagskurser serveres kaffe/the med tilbehør. Kursernes placering Kursernes placering er oplyst ved den enkelte kursusbeskrivelse. I tilfælde af at kurset ikke kan gennemføres på grund af underviserens sygdom eller andet, er CFU ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab i form af vikarudgifter, brugte lærertimer eller andre direkte eller indirekte tab, som kursuskøberen måtte lide. CFU vil i tilfælde af aflysning forsøge at tilbyde en ny dato til afholdelse af det aflyste kursus. Kursusadministration: Tlf.: Lena Ramsøe Pedersen Marie Kjær Christiansen Pia Wilche Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 5

8 LINE MAXEN Pædagogområdet og inklusion pædagoger 6 - PÆDAGOG Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

9 Inklusion i børnehøjde Af LINE MAXEN, pædagogområdet og inklusion. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille. Pædagoger har en særlig og meget vigtig rolle i børnenes udvikling og lyst til læring, som kræver inkluderende og udviklende fællesskaber for alle børn. Kursuskataloget tilbyder flere spændende muligheder for kompetenceløft inden for bl.a. forældresamarbejde, konflikthåndtering og udvikling af de vigtige relationer. Al udvikling og læring finder sted i samvær og samspil med andre. Derfor har det afgørende betydning for den enkelte, hvilke fællesskaber der er tilgængelige, samt hvilke deltagelsesmuligheder man har i de enkelte fællesskaber. I et inkluderende miljø fjernes fokus fra det enkelte barn over på relationen mellem barnet og fællesskabet. Der skabes hermed mulighed for, at alle børn kan indgå i forskellige sociale fællesskaber, hvor de oplever, at deres deltagelse anerkendes som værdifuldt, og at de dermed får et socialt tilhørsforhold. Fokus på relationer og fælleskaber hænger uløseligt sammen med en forestilling om, at børns udvikling foregår i betydningsfulde samspil med andre. Børns ønske om at tælle med i sociale fællesskaber har afgørende betydning for deres trivsel, adfærd og handlinger. Den enkelte pædagogs kompetencer har betydning i forhold til arbejdet med at bevare, udvikle og strukturere fællesskaber på måder, så mange forskellige børn kan være med på mange forskellige måder. Det skal være sjovt og lærerigt at være lille Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk 7

10 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den svære samtale med unge eller forældre om deres børns trivsel Målgruppe: Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede. Kommunikationen med forældre og børn i skoler og daginstitutioner kan ofte blive vanskelig, hvis et barn/ung har særlige vanskeligheder og/eller behov. Kurset klæder dig fagligt godt på til at håndtere disse samtaler på en professionel måde, så I undgår at tale forbi hinanden, skabe yderligere konflikter eller skabe skam eller skyld hos forældrene. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Inger Bugge 8 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

11 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Overgangen mellem børnehave og skole Hvordan støtter vi de 4-7-åriges udvikling og trivsel på vej til skole? Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehave, SFO og 0. klasse. På kurset får du indblik i de 4-7-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger til at opnå størst mulig deltagelse i fællesskabet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 9

12 V , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan støtter vi bedst de 6-10-årige? Barnets udvikling, trivsel og læring i SFO og skole Målgruppe: 1 kursus á 2 dage for pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO og skole. På kurset får du indblik i de 6-10-åriges kognitive, emotionelle, sproglige og fysiske udvikling. Vi sætter fokus på relationernes betydning for barnets udvikling og læring - og på, hvad samspil, interaktion og socialisering betyder for barnets trivsel og inklusion. Vi arbejder også med, hvordan du bedst støtter børn med særlige forudsætninger - også uden for skolens rammer. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A 4760 Vordingborg Underviser: Brian Overgård Jørgensen Mille Themsen Duvander Inklusion 10 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

13 S , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Sorg, tab, misbrug og selvskadende adfærd Målgruppe: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre interesserede Mange unge og voksne lever med sorg, tab og vanskelige opvækstvilkår - og nogle gange sætter det sig fast og kan forårsage misbrug eller selvskadende adfærd. Hvad kan du gøre som lærer? Hvad kan du gøre som pædagog eller sundhedsplejerske? Hvordan får du en dialog i gang med den unge? Kom og få indsigt i disse vanskelige problemstillinger og få råd og vejledning. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Casper Aaen, Cand.psyk. S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 1 Understøttelse af børns matematiske udvikling Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Få inspiration til at understøtte den spændende matematiske udvikling, som børn gennemgår op gennem førskolealderen. Vi arbejder også med at skærpe opmærksomheden hos de voksne med hensyn til at udvikle god praksis i matematikholdige situationer i dagligdagen - bl.a. ved at være lyttende, støttende, styrke nysgerrighed og undres sammen med børnene. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lone Kathrine Petersen, Lærer S , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Matematisk opmærksomhed i dagtilbud 2 Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud. Er der 25 sandkager eller 1000? Det er ikke lige meget, om børn er interesserede i tal og mængder, former og begreber, for det er med til at udvide deres forståelse af omverdenen. På kurset afprøver vi et materiale, som er målrettet til førskolebørnene i børnehaven, og afprøver forskellige konkrete vinkler på arbejdet med tilegnelse af matematiske begreber. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Lene Larsen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 11

14 R , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Tal og former Matematisk opmærksomhed i daginstitutioner Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud Hvordan kan matematik i børnehavehøjde tænkes i hverdagen? Hvad er matematik, når det ikke skal være skole? Med udgangspunkt i Matematisk opmærksomhed dykker vi ind i tallenes og formernes verden og ser dem med barnets og daginstitutionens briller. Matematiske kundskaber er ikke et krav; kun lysten til at lege og gå på opdagelse i et nyt felt. Kurset er under udvikling - følg med på hjemmesiden. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annika Foxby, lektor Bent Lindhardt, - Charlotte Andersen, lektor V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Den narrative tilgang Praksisfortællinger i børnehave og SFO Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner og SFO. Praksisfortællinger handler om udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag. Du kan bruge dem til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis - og i arbejdet med inklusion kan de flytte fagpersoners fokus fra individet til fællesskabet. På kurset får du konkrete redskaber til at finde nye handlemuligheder, og du får indsigt i, hvordan metoden kan bruges i bl.a. forældresamarbejdet. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A, 4760 Vordingborg Underviser: Jacob Folke Rasmussen Inklusion V , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Opsporing og bekymringsafklaring hos 0-6-årige børn Målgruppe: Pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker På kurset bliver du klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systemisk vis kan bidrage til at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser hos 0-6-årige børn. Du får også indsigt i, hvordan du ud fra opsporingen kan foretage bekymringsafklaring, og du bliver bedre rustet til at sikre et tidligt forældresamarbejde og evt. tværprofessionel inddragelse. Sted: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg Underviser: Monica Rosenville Inklusion 12 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

15 S , kl timer Frist: Pædagogkonference Konferencen er under udarbejdelse. Sted: UCSJ, Campus Slagelse, Slagelsevej Sorø sæt kryds i kalenderen følg med på cfu.ucsj.dk Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 13

16 S , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Børn med særlige behov - hvad gør vi? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner Mange daginstitutioner oplever flere og flere børn med særlige behov, men mangler redskaber til at inkludere disse børn og samtidig skabe et trygt miljø for hele børnegruppen. På dette kursus får du indblik i forskellige tilgange og metoder til, hvordan du kan opnå størst mulig inklusion af børn med særlige behov. Vi kommer også ind på bl.a. forældresamarbejde og konstruktiv brug af konflikter. Sted: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Underviser: Anna Grete Møberg, NLP konsulent Inklusion V , kl timer Frist: R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Det gode forældresamarbejde - når forældre fylder mere end børn Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og daginstitution sammen skaber rammen for et konstruktivt samarbejde. Kurset hjælper dig til at blive bevidst om dit ansvar, rolle og handlemuligheder, og du får redskaber til bl.a. at håndtere meget krævende forældre og at tage den svære samtale, når et barn ikke trives. Sted: V15-034: UCSJ, Kuskevej 1A,, 4760 Vordingborg R16-109: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Hvordan kan pædagogisk praksis understøtte udvikling og læring hos 0-3-årige børn? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i vuggestue/ dagpleje Du bliver klædt på til på systemisk vis at spore helt tidlige tegn på relations- og samspilsforstyrrelser og foretage bekymringsafklaring. Du får indblik i vuggestuebarnets kognitive, fysiske og sociale udvikling, og vi kommer med bud på, hvordan bl.a. musik og bevægelse kan styrke barnets kognitive udvikling. Du får også mulighed for at afprøve, hvordan ipads kan støtte barnets tidlige læring. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Monica Rosenville 14 - PÆDAGOGER Kurser og udvikling til pædagoger og andre interesserede

17 R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Innovation i børnehaven Målgruppe: Pædagoger som vil arbejde med innovation som pædagogisk metode i børnehaven Pædagogisk innovation skaber rum for kreativitet, leg og læring - og giver dig som pædagog metoder til at anvende din viden uhæmmet i en struktureret ramme. Kurset er et intensivt forløb, hvor du får en praktisk indførsel i forskellige innovationsmetoder og de pædagogiske principper bag dem. Vi arbejder med, hvordan metoderne kan bruges i en pædagogisk praksis i børnehaven. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland S , kl timer R , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Konflikter i børnegruppen Hjælp, hvad gør jeg? Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner. For at en konflikt mellem børn kan løses på en konstruktiv måde, skal vi arbejde både med det, børnene er uenige om, og med forholdet mellem børnene, der er uenige. På kurset ser vi på lidt konfliktteori, og du får konkrete idéer til at arbejde med konstruktiv konfliktløsning i børnegruppen - bl.a. ud fra lege og øvelser. Vi kommer også ind på børn i problemer og konflikthåndtering. Sted: S15-244: UCSJ, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse R16-108: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Signe Gramstrup Hansen, AKT-konsulent og konfliktvejleder Inklusion R , kl , kl , kl timer Frist: kr. ekskl. moms Skab udvikling og læring i inkluderende miljøer gennem musik, kunst og bevægelse Leg og læring for de 3-6-årige Målgruppe: Kurset er målrettet pædagoger i daginstitutioner (3-6 årige) På dette kursus åbner vi op for en verden fuld af musik, bevægelse og kunst. På tre dage får du en masse inspiration til, hvordan du kan udfolde det sammen med børnene. Vi skal rappe, lære genbrugssange, lege opmærksomhedslege og have fokus på krop og sanser. Du får redskaber til, hvordan du kan understøtte børns mulighed for at skabe nye relationer, samarbejde og udfolde sig på nye måder. Sted: UCSJ, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Underviser: Annette Møs, musik- og bevægelsespædagog Birgitte Møs, Bbevægelseskonsulent og idrætspædagog Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Line Maxen, pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Mette Bech, Pædagogisk konsulent, CFU Sjælland Tora Jensen Tilmeld dig kurserne på cfu.ucsj.dk PÆDAGOGER - 15

18 Det skal være sjovt og lærerigt at være lille 16 - PÆDAGOGER Kurser og skoleudvikling til pædagoger i skoler, SFO'er og daginstitutioner

19 Center for Undervisningsmidler Sjælland Sorø Roskilde Slagelse VIDEN INSPIRATION UDVIKLING Næstved Vordingborg På Center for Undervisningsmidler Sjælland findes samlinger af forlagsmaterialer m.m. til inspiration og gennemsyn samt faglige og pædagogiske bøger og tidsskrifter. Nykøbing F. Desuden kan der søges faglig og pædagogisk vejledning og rådgivning ved henvendelse til de pædagogiske konsulenter. Hold team- og fagudvalgsmøder hos os. Vi har det hele! cfu.ucsj.dk University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde

KURSER FOR PÆDAGOGER CFU.UCSJ.DK

KURSER FOR PÆDAGOGER CFU.UCSJ.DK KURSER FOR PÆDAGOGER 2016-2017 CFU.UCSJ.DK PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING Elektronisk tilmelding på cfu.ucsj.dk/dine-kurser. Tilmeldingsfrist er angivet ved hvert kursus. For at undgå aflysning på grund

Læs mere

Vind en ipad. Se side 25. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde

Vind en ipad. Se side 25. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde CFU KURSER Vind en ipad Se side 25 Nye og Aktuelle tilbud kurser og udvikling til skoler og SFO'er for lærere og pædagoger 2013-14 University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

KURSER. PædagogER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER. PædagogER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER og SKolEUdViKling 2015-16 lærere PædagogER ledere CFU KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Center for Undervisningsmidler

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Indsatser i Dagplejen

Indsatser i Dagplejen Indsatser i Dagplejen Dagplejens Fortælling Det tør og gør vi i Dagplejen: I dagplejen har vi sunde og glade børn, der trives og udvikler sig i et lille kendt og trygt miljø. Alle støtter vi op omkring

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for. Sisse Oreskov

Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for. Sisse Oreskov Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for Kort præsentation Nikolaj Warming Pædagog Dagtilbud, SFO, børnehaveklasseleder og lærer Pædagogisk konsulent i Ministeriet Lektor UCSJ,

Læs mere

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Oplæg: Konference Fra sundhedspolitik til resultater i dagtilbud 30. november 2011 Ved Projektkonsulent Mie Storgaard Afdelingsleder i Dagplejen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Læs også om: Skolereformen Robotter i undervisningen. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.

Læs også om: Skolereformen Robotter i undervisningen. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj. CFU URSER og skoleudvikling til skoler og SFO'er for lærere og pædagoger 2014-15 med fokus på it / medier og inklusion Læs også om: Skolereformen Robotter i undervisningen University College Sjælland Center

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere