Dæmningen. Nr. 2. April årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæmningen. Nr. 2. April 2007. 27. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn"

Transkript

1 Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April årgang Højvande i Toreby Sejlklub Havn

2 Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Aktivitetskalender 5 Bestyrelsesmøde 6, 7, 15 Generalforsamling 8 Nøglebrikker 9 Bestyrelsens beretning 10 Standerhejsning 16 Søsætning 17 Ta hensyn til fuglene 18 Hyggeaften for mænd 19 Trim af sejl m.m. 21 Pinsetur til Nysted 25 Vedligeholdelse af kaleche m.m. 26 Sct. Hans aften 27 Grillaften/fællessejlads 29 Prisliste 30 Bestyrelse og udvalg 31 Klubbladet Dæmningen udkommer: Januar, april og oktober Artikler og foto til bladet bedes afleveret senest den 1. i måneden forud for udgivelse til Redaktør Hans Lund Bøgevej 10, Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf Tekst kan også sendes på 2 TOREBY SEJLKLUB

3 Formanden har ordet Så er foråret atter på vej. Dagene bliver længere, og vi har allerede haft de første rigtige forårsdage. Fuglene kvidrer, og i haven er alt i groning. I Toreby sejlklub er de fleste godt i gang med forberedelserne til sejlsæsonen. Der er igen kommet liv ved bådene på vinterpladserne. Det er en dejlig tid, som vi nu har taget hul på. Som bekendt havde vi et par hårde efterårsstorme, som forårsagede nogen skade bl.a. på dæmningen, men til gengæld slap vi helt for hård frost og is på Guldborgsund og dermed også for beskadigelser af broer og pæle. Reparationsarbejdet på dæmningen er iværksat, og inden bådene kommer i vandet, skal broerne smøres og efterses for småskader. Fejl på de elektriske installationer på B-broen bliver udbedret, og vi får installeringen det nyindkøbte fugleskræmmeanlæg. Mastekranen bliver repareret og rejst igen inden søsætningen i weekenden den april. Senere i løbet af sæsonen vil en del andre opgaver blive udført herunder udskiftning af rampen til C-broen. Sæsonen indledes officielt den 14. april, hvor vi har standerhejsning i Toreby Sejlklub. 8 dage senere er bådene tilbage i deres rette element, og vi er klar til at tage hul på en ny sejlsæson. Jeg ønsker alle i Toreby Sejlklub en rigtig god sejlsæson Jan Krastrup Formand TOREBY SEJLKLUB 3

4 Foto udlånt af Willy V. Petersen, Toreby Sejlklub 4 TOREBY SEJLKLUB Anløbsbro ved Hamborgskoven Skovtur med madkurv er en næsten uddød tradition. I forrige århundredets første tredjedel var Hamborgskoven målet for en blomstrende udflugtsaktivitet og ikke mindst her ved anløbsbroen. Her invaderede man skoven fra søværts side. Det er ikke overdrevet at tale om en veritabel invasion. Alt hvad det lille dampskib Guldborgsund kunne fragte på en sommersøndag, bragtes fra inderhavnen til anløbsbroen udfor skovfogedboligen, Hamborghuset, som i de dage var et yndet traktørsted. Her kunne man dække op med den medbragte mad, få service og købe drikkevarer. Ville man flotte sig kunne man også købe smørrebrød, som skovfoged Jørgensens hustru tilberedte i hastig takt i sit spisekammer med udsigt til havens gæster og deres behov. Men folkelivet udfoldede sig også udenfor traktørstedet. På idylliske pletter ved stranden eller under træerne i skovbrynet lejrede familier sig på den obligatoriske ternede plaid, som skulle værne mod uvelkomment kryb, og her pakkede de op for skotøjsæskens indhold af smørrebrød og kager. Børn og voksne hyggede sig, den friske luft skærpede appetitten, og kondien og vægtbevidstheden var dystre begreber, der lå langt ude i en ukendt fremtid. Ved festlige lejligheder, bl.a. sejlforeningen Vikingen s årlige standerhejsning med påfølgende sejltur til Hamborgskoven, blev der serveret i den røde ladebygning nederst i haven, men ellers var meningen jo, at man skulle opholde sig ude i det fri. Foruden passagertrafikken var der også noget, der hed morgenroere. De var af begge køn. Motionsroende damer i fire-årers inrigger med styrmand. De flottede sig om lørdagen ved at drikke tidlig morgenkaffe med ostemad i haven ved Hamborgskovhuset. Men der var også mandlige roere, unge, flotte fyre i de moderne outriggere. Et par af dem fik kik på skovfogedens døtre, og da skovfoged Jørgensen jo ikke kunne være alle sted.er på een gang, så dansede også skovfogedens døtre amorinerne under bøgehanget. Tekstkilde: Jesper Smith, Lokalhistorisk Arkiv, Toreby

5 Aktivitetskalender Lørdag 14. april kl Standerhejsning Lørdag 14. april kl Spisning af medbragt. mad Fredag 20. april kl Søsætning Lørdag 21. april kl Søsætning Søndag 22. april kl Søsætning Lørdag 26. maj maj Pinsetur til Nysted Lørdag 23. juni kl Sct. Hans Fest Fredag 31. aug. kl Grillaften Lørdag 1. sept. kl.??? Fællessejlads Fredag 26. okt. kl Optagning af både Lørdag 27. okt. kl Optagning af både Søndag 28. okt. kl Optagning af både Søndag 28. okt. kl Standerstrygning Søndag 28. okt. kl Fællesspisning i klubhuset Lørdag 17. nov. kl Afriggerfest i klubhuset Torsdag 6. dec. kl Hyggeaften for mænd Ret til ændringer forbeholdes. TOREBY SEJLKLUB 5

6 Bestyrelsesmøde 16. januar Nyt fra formanden. Vedtægter gennemgået og rettet til med henblik på generalforsamlingen senere. Der er indkøbt et skræmmeanlæg mere, så vi nu har til både måger og ænder. TS tidligere formand Tage Mikkelsen vil gerne igen sælge bomnøgler på følgende lørdage: 14. april, 21. april, 5. maj, 12. maj og 19. maj Bestyrelsen fordeler resten af datoerne hvor der skal sælges nøgler på følgende onsdage: 6. juni, 20. juni, 4. juli, 18. juli, 1. august og 15. august 2. Nyt fra kassereren. Regnskabet er ved at blive at blive gjort klar til generalforsamlingen. Prisliste for TS gennemgået og rettet til. Der er snart fyldt op på vinterpladserne. Der er kun få pladser tilbage. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Porsmose: Forespørgsel fra fiskerne om de kan låne klubhuset til afslutning. Der forsvinder sten fra glassiet ved slæbestedet, så hvis nogen ser børn eller andre stå og smide sten i vandet må de gerne påtale dette. Arne Reitz: Klaus Jeppesen har givet et ca. tilbud på reparation af dæmningen ude for enden, men et skriftligt følger senere. Mastekran er under reparation. Mads Jørgensen: Har stillet spørgsmål om hvornår der sidst er malet og renoveret i klubhuset. Gulvet er heller ikke så pænt mere. Per Lund: Hvis vi skal renovere i huset skal vi samtidig se på køkkenet om ikke der trænger til lidt udskiftning af nogle ting. Busser Carlsen: Hullerne i vejen, på det første stykke op mod TS område, bliver vi nok nød til selv at reparere, selv om det er kommunen der står for det. 4. Eventuelt. Næste møde: Referat Busser Kontaktliste Igen i år vil vi revidere Toreby sejlklubs kontaktliste. I dagene op til søsætningen vil der i klubhuset blive fremlagt lister, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at komme med på kontaktlisten. Det er vigtigt, at listen altid er ajourført, hvorfor medlemmer, der allerede er på listen lige bør tjekke om de anførte data er korrekte. Umiddelbart efter søsætningen vil den reviderede kontaktliste for 2007 blive fremlagt i et passende antal eksemplarer til fri afbenyttelse for vores medlemmer. Jan Krastrup 6 TOREBY SEJLKLUB

7 Bestyrelsesmøde 13. februar 2007 Fraværende: Mads Jørgensen og Arne Reitz 1. Nyt fra formanden. FLID har indkaldt til generalforsamling i Fredericia. Der er kommet et skriftligt tilbud på reparation af dæmningen, så det bliver startet op hurtigst muligt. Beretningen til generalforsamlingen blev gennemgået og rettet til. Vedtægtsændringer blev gennemgået og rettet til for godkendelse på generalforsamlingen. 2. Nyt fra kassereren. Prisliste for TS gennemgået og rettet til. Regnskab gennemgået og godkendt af bestyrelsen 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Porsmose: Spørger om fortøjningspæle der henlægger ved fiskernes klubhus ikke kan flyttes ind på vores oplagsplads. Dette bliver gjort. Samtidig blev det diskuteret i bestyrelsen, om vi skulle se os om efter en anden traktor, da den vi har efterhånden ikke kan mere, så dette bliver sat i gang. Per Lund: Vores container til skibsaffald bliver brugt til alt muligt og af andre end medlemmer af TS. Vi prøver at lave et skilt og ser om det løser problemet. 4. Eventuelt. Næste møde: Referat. Busser MØBLER TÆPPER BELYSNING BRUGSKUNST BOLIG CENTER Randersvej 2. DK-4800 Nykøbing F.. Tlf TOREBY SEJLKLUB 7

8 Generalforsamling 27. februar 2007 Til generalforsamlingen var mødt 35 hvoraf 30 havde stemmeret. Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen P.1 Valg af dirigent og stemmetællere. Kurt Christensen blev valgt til dirigent han takkede for valget og konstaterede samtidig at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som stemmetællere valgtes Finn Jørgensen og Ole Pynt. P.2 Bestyrelsens beretning. Beretningen blev vedtaget med alle stemmer for (se beretning i bladet side 10) P.3 Forelæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget. Kassereren oplyser at der er 114 medlemmer i Toreby Sejlklub (98 aktive, 14 passive og 2 kontingtfrie medlemmer). P.4 Fastsættelse af kontingent for De af bestyrelsen foreslåede forhøjelser af pæleleje o.s.v. blev enstemmigt vedtaget og priserne følger kun det normale prisindeks (se priserne i bladet side 22) P.5 Behandling af indkomne forslag. De af bestyrelsen foreslåede ændringer, som er en følge af kommunesammenlægningerne, blev enstemmigt vedtaget. P.6 Valg ulige år. a. Kasserer: Niels Erik Brage (Niller) (genvalgt) b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Mads Jørgensen (genvalgt) Per Lund (genvalgt) c. 2. suppleant Kjeld Sarka (genvalgt) 8 TOREBY SEJLKLUB

9 P.7 Valg af revisorer. Til revisorer valgtes: Finn Jørgensen (genvalgt) Finn Olsen (genvalgt) 1. suppleant Jon Hald (genvalgt) P.8 Eventuelt. Ole Pynt mener at leje af miljøstøvsuger er sat for lavt da prisen næsten kun dækker materialer. Vores tidligere formand Tage Mikkelsen mente også at aftalen var at det skulle koste 100 kr. plus materialer. Arne Reitz mindede alle om at hvis de ligger inde med billeder eller noget andet der har tilknytning til TS må de meget gerne kontakte ham så det kan blive bevaret for eftertiden. Der blev også forespurgt hvor meget skade der var sket på broerne efter højvandet, Arne redegjorde for dette og sagde at kablerne på B-broen skal skiftes og samtidig lægges ind i rør. Formanden takkede Finn Jørgensen for arbejdet som havnefoged gennem mange år, samtidig en tak til Lene for arbejdet i festudvalget. Da der ikke var flere indlæg takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og foreslog et trefoldigt leve for TS. Referat Busser Nøglebrikker Det vil være muligt at købe eller forny nøglebrikker på følgende tidspunkter i 2007: Lørdage kl Onsdage kl april 14. april 21. april 5. maj 12. maj 19. maj 6. juni 20. juni 4. juli 18. juli 1. august 15. august Finn Jørgensen, Toreby Sejlklubs havnefoged gennem mange år har valgt at at opsige sin stilling for at få mere tid til at sejle i sommersæsonen. TOREBY SEJLKLUB 9

10 Bestyrelsens beretning 27. februar 2007 Endnu et år er gået, og vi har taget hul på et nyt årti, idet Toreby sejlklub sidste år kunne fejre sit 40. års jubilæum. Starten på sæsonen 2006 var præget af denne begivenhed, idet vi havde valgt at ændre lidt på de sædvanlige traditioner ved standerhejsningen om foråret. Selve jubilæet var onsdag den 29. marts, men vi valgte at markere dagen lørdag den 1. april, som vi indledte med den formelle standerhejsning kl Herefter havde vi et par timers åbent hus i klubhuset, hvor vi fik besøg af mange medlemmer, samarbejdspartnere og gæster i øvrigt. Om aftenen holdt vi en forrygende jubilæumsfest i Folkedanserhuset på Østre alle, hvor rigtig mange medlemmer var mødt op til lækkert mad med drikkelse ad libitum og mange timers hyggelig samvær. Inden søsætningen 3 uger senere, fik vi ordnet de ting, som vi hvert år bliver nødt til, inden bådene kommer i vandet. Broerne blev efterset og smurt, og der blev udført forskellige småarbejder på broerne. De pæle, som isen havde løftet, blev rammet ned igen, og enkelte pæle blev af andre årsager udskiftet. Samtidig fik vi rammet en række pæle på begge sider af C-broen. Dette fandt vi nødvendigt, idet de kæder, som holder broen efterhånden er så rustne, så de alene ikke kan sikre flydebroen optimalt. Besætningen på ramslaget udførte et stort arbejde i den forbindelse, og at ingen opgaver er umulige, beviste de, da en enkelt pæl skulle fjernes, da det stod helt skævt efter en påsejling (skibsføreren ukendt). Pælen kunne ikke trækkes op med ramslaget, hvad gør man så? Man sender Busser Carlsen ned på bunden med en ganske almindelig håndsav fra Silvan, hvorefter han iført sit dykkerudstyr, satte sig på bunden og holdt fast om pælen med sine ben, hvorefter han stille og roligt skar pælen over et par centimeter over havbunden. Søsætningen foregik i dagene fra d april. Under kyndig ledelse af Arne Reitz- Hansen blev bådene sat i vandet. Arne og hans folk udførte et stort og professionelt arbejde, og selv om tempoet er højt, forløb det hele uden problemer. Forude ventede nu en 26 uger lang sejlsæson. Vejrmæssigt blev det en af de varmeste sæsoner i mange år. Fra midt i juni til midt i august måned havde vi rigtig mange solskinsdage. Den sidste halvdel af august blev lidt køligere og vi fik også lidt regn, men herefter vendte det gode sejlervejr tilbage, og i sepetember og oktober måned havde vi mange gode dag, hvor vi havde mulighed for nogle skønne sejlture. Igen i 2006 var 2 af vores medlemmer på sommertogt langt væk fra Toreby Sejlklub. Virtus med Lillian og Jørgen Karmark og Serfaq med Ingelise og Bendt Bay var på langfart henholdsvis til England og til Norge. Mange andre medlemmer har haft nogle fantastiske ferier rundt om i Danmark nogle med et smut til Tyskland eller Sverige. Sejlsæsonen sluttede, da bådene blev sat på land i weekenden d oktober. Optagningen forløb igen planmæssigt for Arne og hans mandskab. Bådene blev sat på vinterpladserne, og efter vinterklargøringen kunne vi alle se tilbage på en rigtig god sejlsæson. 10 TOREBY SEJLKLUB

11 Afslutningen på sæsonen blev som altid markeret med afriggerfesten, som i 2006 blev holdt den 18. november, hvor mange medlemmer var samlet til en hyggelig aften i klubhuset. I løbet af året er der blevet udført et stort stykke arbejde i Toreby sejlklub. Mange medlemmer har udført en arbejdsindsats, der rækker langt ud over de 20 timer, som man er forpligtiget til, hvis man ikke har fravalgt arbejdspligten i Toreby Sejlklub. Denne store indsats fra mange medlemmer gør, at vores klubhus og vores anlæg altid fremstår flot og indbydende både til gavn for klubbens egne medlemmer, men også for gæstesejlere og andre, der lægger deres vej forbi vores klub. Økonomisk er det også til stor gavn for klubben, at mange medlemmer udfører et stykke arbejde. Det arbejde, som løbende skal udføres, ville blive betydeligt dyrere, hvis det skulle udføres af autoriserede håndværkere. Desværre er der også enkelte medlemmer, som altid har en undskyldning, når vi har brug for deres hjælp til et eller andet stykke arbejde. Det er irriterende, at nogle springer over, hvor gærdet er lavest. Det forefaldende arbejde skal udføres, og jo færre vi er om arbejdet, jo større bliver arbejdsbyrden for dem, der udfører det. Hvis man har sagt ja til at have arbejdspligt i Toreby sejlklub, må man påregne, at der skal udføres mindst 20 timers arbejde i klubbens regi. Ved sæsonens start havde vi en hel del større projekter og opgaver, som vi gerne ville have udført, og næsten alle de ønskede opgaver er blevet udført. Som sagt blev alle pæle efterset og rammet på plads eller udskiftet, der blev rammet pæle på begge sider af C- broen og alle broer blev smurt inden starten på sæsonen. På C- broen er samlingerne mellem brofagene blevet udskiftet. Træer og beplantning er beskåret og vedligeholdt. Vi har fået udskiftet de tre gamle transportvogne med nye. Vandhanerne og vandslanger på alle broerne er udskiftet, og der er foretaget flere reparationer ved de elektriske installationer på broerne. El. tavlen ved den første vinterplads nærmest klubhuset, blev helt færdiggjort efter hærværket i efteråret Tavlen er nu placeret i et skab, således at den er betydelig bedre beskyttet mod hærværk end tidligere. Der er lagt et ekstra lag sten på vinterpladserne, og huller i asfalten på tilkørselsvejen til klubhuset er lappet. En af lysmasterne på vejen blev påkørt af en flugtbilist. Skaderne er udbedret, og denne gang lykkedes det heldigvis at finde skadevolderen, hvorfor denne reparation ikke har kostet klubben penge. Opslagstavlen i klubhuset er udskiftet med nogle hængemapper, så klubbens informationsmateriale nu er mere brugervenligt. Vi har indkøbt skræmme anlæg til måger og ænder. Anlæggene vil blive monteret inden starten på dette års sejlsæson. Vi håber, at vi dermed kan komme svineriet efter måger og ænder på broerne og bådene til livs. Alle klubbens bygninger er blevet optegnet og fotograferet, og materialet blev i december måned afleveret på teknisk forvaltning sammen med ansøgningsskemaer, således at vi nu kan få godkendt de bygninger, som vi har i Toreby sejlklub. Det var jo sådan, at der iflg. kommunes oplysninger kun fandtes en lovlig bygning på vores område nemlig klubhuset. Vi har rent faktisk i alt 9 bygninger på området. Vi har fra den nye Guldborgsund kommune modtaget en bekræftelse på, at ansøgningerne er modtaget, men p.g.a. kommunesammenlægningen er ekspeditionstiden i Teknisk forvaltning p.t. lidt længere end normalt. Vi har samtidig erfaret, at godkendelsen skal ud i en høring, da vi har til huse i TOREBY SEJLKLUB 11

12 landzoneområde. Vi har således endnu ikke fået endelig svar på, om vores bygninger kan godkendes. Selv om der i Toreby sejlklub løbende hele året bliver udført et stort arbejde, sker der jo også løbende slidtage, hvorfor der hele tiden forestår et arbejde, der skal udføres. Et par af de mest presserende opgaver er reparation af stenglassiet på nordsiden yderst på dæmningen, hvor stensætningen mere eller mindre er faldet sammen. Efterårsstormene med tilhørende højvande var hård ved dette stykke af dæmningen, og der er nu stor fare for, at vandet æder fundamentet helt ind under asfalten med alvorlige skader til følge. Skaden på dæmningen har vi i flere år været opmærksomme på, og for et par år siden besluttede vi rent faktisk at få repareret dæmningen på dette stykke. Af forskellige årsager blev denne reparation desværre udskudt, men vi bliver nu nødt til at få gjort et eller andet ved dette problem. Vi har indhentet et tilbud på udbedring af skaderne på dæmningen. Tilbuddet lyder fornuftigt, og vi har i bestyrelsen besluttet at sætte dette arbejde i gang. Asfaltering af pladsen foran klubhuset og vejen ned til vinterpladserne er også en opgave, som vi skal have udført i nærmeste fremtid. Asfalten foran klubhuset er nu så tynd, at rødder fra beplantningen i skellet er vokset igennem asfalten. Vi har derfor også besluttet at fælde den beplantning, som er i skellet mellem pladsen foran indgangspartiet til klubhuset og den første vinterplads. Asfalten på kørevejen fra slæbestedet til vinterpladserne er for så vidt god nok til almindelig kørsel, men store ujævnheder betyder, at bådene ofte kommer i svingninger, når de køres til og fra vinterpladserne i kranen. Det er således af sikkerhedsmæssige årsager, at vi ser os nødsaget til at få gjort noget ved dette vejstykke. Den optimale løsning på dette problem er at få lagt et helt nyt lag asfalt på hele vejen, hvilket selvfølgelig også er en dyr løsning. En mere kortsigtet, men selvfølgelig også en billiger løsning er, at der bliver lagt et lag asfalt i fordybningerne, således at vejen bliver mere jævn. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen sætter sikkerheden omkring søsætningen og optagningen af vores både i højsædet. Vi vil ikke slække på sikkerheden af økonomiske grunde. Vores traktor har det ikke helt så godt længere det er et spørgsmål om tid, inden den dør helt. Vi er derfor på udkik efter en brugt traktor, der er i lidt bedre stand end den, som vi har. Rampen til C-broen er også i dårlig stand, og vi har besluttet at lave en ny inden længe. Bommen ved slæbestedet er fortsat en god indtægtskilde. Bomnøgleordningen ved slæbestedet fungerer tilfredsstillende. Vi har i flere år haft en aftale med Multicenter Syd, om at deres arbejdspligt som medlem af Toreby sejlklub var, at de på hverdage solgte bomnøgler for Toreby Sejlklub. Denne ordning har i lang tid ikke fungeret optimalt, og vi har nu opsagt aftalen. Fremover vil man således kun kunne købe eller forny sin bomnøgle på de tidspunkter, der bliver annonceret i vores klubblad, på vores hjemmeside og ved opslag ved bommen. På de anførte tidspunkter vil der være et medlem i klubhuset, som man kan henvende sig til for at forny eller købe en bomnøgle. Vi vil gerne anmode om, at man så vidt, som det overhovedet er muligt, sørger for at få fornyet sin bomnøgle på de annoncerede tidspunkter. Vi har enkelte gange i løbet af året oplevet, at vi en sen aften og en tidlig søndag morgen har måtte ekspediere en, som ikke havde været opmærksom på, hvornår den pågældendes bomnøgle udløb. 12 TOREBY SEJLKLUB

13 Efter mange år som havnefoged i Toreby sejlklub, har Finn Jørgensen valgt at frasige sig dette hverv. Finn er gået på efterløn efter mange år hos Falck, og har nu planer om at sejle noget mere i løbet af sommeren, hvorfor han ikke i højsæsonen ser sig i stand til at varetage jobbet som havnefoged. Da hans afløser Gunner Boysen samtidig har solgt sin båd og meldt sig ud af klubben, står vi nu uden havnefoged. Vi havde sidste år ca. 60 gæstesejlere, hvoraf ca. halvdelen var medlem af frihavnsordningen og således ikke skulle opkræves havnepenge. Vi har derfor valgt, at vi fortsætter uden en decideret havnefoged. Vi håber, at gæstesejlere, som skal betale for opholdet, vil erlægge deres havnepenge i den dertil indrettede søjle på nordsiden af klubhuset. Vi får lavet nogle nye skilte til vejledning for vores gæstesejlere. Skiltene bliver opsat passende steder. De øvrige opgaver, som Finn har haft salg af klubstander, frihavnsmærker, nøgler mv. bliver fremover fordelt blandt os i bestyrelsen. I bestyrelsen vil vi gerne rette en stor tak til Finn for det store arbejde, som han i mange år har udført som havnefoged i Toreby sejlklub. Vi er samtidig taknemmelig for, at Finn har lovet at forsætte som bestætningsmedlem på ramslaget og som medlem af havneudvalget, ligesom han gerne vil fortsætte som revisor. Vi har stadig tilgang af nye medlemmer. Andre sælger deres både og melder sig ud af klubben. Medlemstallet er således nogenlunde stabilt. Var har p.t. ca. 115 medlemmer, hvoraf de ca. 100 er aktive medlemmer. Der er ved at være udsolgt både med hensyn til pælepladser og vinterpladser på land. Der er fortsat tilgang af gæstemedlemmer, som har deres både liggende på land på en af vinterpladserne, og alle gæstemedlemmer er hjertelig velkommen i vores klub. Vi er i bestyrelsen samtidig meget opmærksom på, at der altid skal være en plads til vores egne medlemmer på vinterpladserne. Vi må ikke komme i en situation, hvor vi har en ledig pæleplads til et nyt medlem, men ikke kan tilbyde den pgl. en plads på land om vinteren. I Toreby sejlklub har vi et festudvalg, som udfører et kæmpe arbejde. Det er således festudvalget, der står for næsten alle de arrangementer, som bliver afholdt i løbet af året både i og udenfor sejlsæsonen. Sådan har det også været i Inden det åbne hus arrangement og jubilæumsfesten den 1. april havde vi en klubaften den 21. marts, hvor vi fik besøg af overlæge Arne Skipper, der fortalte om, hvordan vi skal reagere ved sygdom eller ulykker til søs. Det var et rigtig godt lille kursus, som vi, der var til stede, alle lærte af. Arne Skipper er selv lystsejler som læge vidste han, hvad han talte om, og da han samtidig var en humoristisk mand, blev det til en rigtig god og lærerig aften. Festudvalget stod igen for den traditionelle pinsetur til Nysted og Sct. Hans aften arrangementet den 23. juni. Den 1. september var der grillaften og den efterfølgende dag fællessejlads denne gang til Guldborg, hvor der var fælles frokost, inden turen gik tilbage til Toreby sejlklub. Den 18. november blev afriggerfesten afholdt i klubhuset og den 2. februar var det tid til det traditionelle arrangement med gule ærter. Foruden disse arrangementer har formanden for festudvalget deltaget aktivt sammen med Ole Pyndt med det nye tiltag Hyggeaften og løgnhistorier for mænd, hvor de to første arrangementer blev afholdt henholdsvis den 5. december og den 12. januar. Det 3. og sidste arrangement i denne omgang afholdes fredag den 2. marts. Der har været stor tilslutning til de arrangementer, som er blevet afholdt i Toreby sejlklub, TOREBY SEJLKLUB 13

14 hvilket er glædeligt. Det er utroligt dejligt, at vi har en gruppe frivillige, der vil påtage sig det store arbejde, der er med planlægning og afholdelse af festlige sammenkomster i vores klub. I enhver klub eller forening er det sociale samvær utrolig vigtigt for kammeratskabet og sammenholdet blandt medlemmerne. I bestyrelsen vil vi derfor gerne rette en stor tak til klubbens festudvalg, som indtil for få uger siden bestod af Finn Olsen, Ruddi Lund, Ingelise Bay og Lene Jørgensen. Lene har valgt at tage en pause i festudvalget, og bliver erstattet af Gitte Mortensen. Vi vil i bestyrelsen gerne rette en stor tak til Lene for det kæmpe arbejde hun har udført i festudvalget i flere år. Vores klubblad Dæmningen udkommer i en særdeles flot udgave 3 gange om året. Bladet indeholder både praktiske oplysninger, indlæg fra medlemmer og flotte fotos fra de begivenheder, som har fundet sted. Vi kan kun være stolte af dette klubblad. I bestyrelsen vil vi rette en stor tak til Hans Lund, som er redaktør for Dæmningen. Vores hjemmeside er lige så flot og professionelt opstillet, som klubbladet. Antallet af besøgende på vores hjemmeside er stødt stigende, og i 2006 var der i alt personer, der besøgte vores hjemmeside. På hjemmesiden kan man læse alt om Toreby sejlklub, og der er links til relevante hjemmesider med stof og artikler for os sejlere. Vi kan virkelig være stolte af denne hjemmeside, og vi vil gerne rette en stor tak til Palle Tørnquist, som har ansvaret for Toreby Sejlklubs hjemmeside. I bestyrelsen vil vi tillige rette en stor tak til alle medlemmer, der har udført et arbejde stort som lille i Toreby sejlklub. Tak til havnechefen og de øvrige lokale sejlklubber samt øvrige samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde. Inden jeg slutter beretningen, vil jeg rette en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle har gjort en kæmpe indsats, og alle har løftet i flok. Vi er Konstitueringsmøde Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde og konstituerede sig således: Formand: Jan Krastrup Næstformand: Per Lund Sørensen Kasserer: Niels Erik Brage Sekretær: Busser Carlsen Bestyrelsesmedlemmer: Arne Reitz-Hansen Søren Porsmose Mads Jørgensen Udvalgsposter er uændrede dog således at Finn Jørgensen udgår som havnefoged og Lene Jørgensen udgår af festudvalget, ind i stedet kommer Gitte Mortensen. Næste møde: Referat: Busser aldrig gået fra et bestyrelsesmøde, uden at vi alle har været enige om de beslutninger, som er truffet. Jeg er utrolig glad for den positive ånd, vi har indbyrdes i bestyrelsen, det gør det hele meget nemmere og for den sags skyld også meget sjovere. Tak skal I have. Jan Krastrup 14 TOREBY SEJLKLUB

15 EKSPERTEN Bestyrelsesmøde 8. marts Nyt fra formanden. Der mangler forskellige småting i køkkenet når der holdes fest og klubhuset er fyldt op så der bliver indkøbt det der mangler. Bladet Dæmningen bliver vi nød til at udvidde en gang imellem, dette vil give en lille merpris. Bestyrelsen diskuterede det lidt og blev enige om at det er det rigtige da bladet er vores ansigt udad. 2. Nyt fra kassereren. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Arne Reitz: Søsætning den /4 Husk at skrive på listerne i klubhuset. Dem der skal i vandet bliver kontaktet af Arne. Optagning er sat til /10 og i forbindelse med sidste optagning 28/10 vil der være standerstrygning kl Arne vil gerne indhente pris på asfaltering foran klubhuset. Mads Jørgensen: Der er kommet forslag om afholdelse af førstehjælpskursus for medlemmer, men det er nok for sent inden denne sæson så vi ser til vinter om der er tilslutning nok. 4. Eventuelt. Bestyrelsen diskuterede strøm på B-broen da der næsten altid er problemer med at strømmen går, at udskifte det hele er temmelig kostbart så Arne vil prøve at lave fejlfinding på det gamle og så udskifte det der er gået i stykker. Bestyrelsen fordelte arbejdshold og disse vil blive kontaktet for de kommende opgaver af den der er ansvarlig for området. Bomnøglesalg: 6 og 20 juni Jan Krastrup 4 og 18 juli Jan Krastrup 1 august Mads Jørgensen 15 august Søren Porsmose Næste møde: Referat: Busser TH. RASMUSSEN LANGGADE NYKØBING F. TELEFON TOREBY SEJLKLUB 15

16 Standerhejsning Klubbens sejlersæson indledes Lørdag den 14. april 2007 kl med standerhejsning ved klubhuset. Festudvalget vil efter standerhejsningen byde på en lille forfriskning. Vi har alle igennem den seneste tid været beskæftiget med at gøre båden klar til en forhåbentlig stor sejlersæson. Derfor uanset vejr og vind så mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med klubbens øvrige medlemmer, der alle ligesom dig selv længes efter at se båden ligge i vandet, og være klar til sommerens togter. kl Festudvalget har gjort klar i klubhuset til fællesspisning for klubbens medlemmer. Kom med din mad og dine drikkevarer og lad os få en hyggelig og fornøjelig aften sammen. Festudvalget vil senere på aftenen servere kaffe med kage. Salg og service af skibselektronik Webasto båd- og bilvarmere Start- og forbrugsbatterier Honda påhængsmotorer Steiner kikkerter Zinkanoder K.J. Elektro A/S Ndr. Ringvej Nykøbing F. Tlf Vagt TOREBY SEJLKLUB

17 HUSK og skriv dig på søsætningslisten i klubhuset Søsætning for den kommende sejlesæson er planlagt til: Fredag den 20. april kl Lørdag den 21. april kl Søndag den 22. april kl Lister vil blive fremlagt i god tid i klubhuset Bemærk at ALLE, der har skrevet sig på listen skal være til stede på området fra starttidspunktet den dag hvor de er meddelt søsætning. Vær venlig at meddele Arne, at man er på området. Festudvalget serverer morgenkaffe lørdag/søndag mod en mindre betaling, ligesom der også vil kunne købes øl og vand. OBS! Klubstandere og Frihavnsmærkat 2007 kan ligeledes købes ovenstående dage. Bestyrelsen TOREBY SEJLKLUB 17

18 Ta hensyn til fuglene Mange fuglearter går tilbage i antal. Det gælder især de fugle, der har deres reder på jorden ved vore kyster på enge, på stranden, på de små øer og holme. F.eks. ænder, vadefugle og terner. I yngletiden, fra april til hen i juli måned, må vi derfor tage særligt hensyn til fuglene. Pas på ikke at komme til at træde på æg eller unger. De falder utroligt godt sammen med jord og plantedække eller med strandens sten og sand. Skræm ikke den rugende fugl af reden, så æg eller unger bliver et let bytte for andre dyr og fugle. Tag heller ikke ophold nær rede og unger. Så tør forældrene ikke komme tilbage til æggene. De tør heller ikke bringe føde til ungerne eller komme ned og dække dem. Derved svækkes ungerne og kan i værste fald dø. I køligt og fugtigt vejr, og i brændende varmt solskin øges denne fare. Tag aldrig ophold nærmere end m fra fuglekolonier og gå aldrig ind i selve kolonien. Er du tæt ved en ternerede, vil de gamle fugle ofte hænge over dig og give varselsskrig. Eller du kan opleve, at de styrtdykker efter dig. Hvis du kommer til at jage en and af reden, bør du straks dække æggene til med rededunene. Når vadefugle ser mennesker nærme sig deres rede eller unger, flyver de ængsteligt skrigende omkring. Eller de søger at bortlede din opmærksomhed ved at spille syg og lader som om, de har brækket et ben eller en vinge. Terne- og mågekolonier er uhyre sårbare fuglesamfund. Bliver kolonien udsat for forstyrrelse vil de gamle fugle uafbrudt være på vingerne. Mange unger skræmmes bort fra rederne og mister forældrenes beskyttelse. Ofte bliver disse unger dræbt af andre fugle, også af artsfæller. Blot et enkelt ophold i en koloni kan ødelægge en hel sommers afkom. Undgå sejlads nær småøer med fuglekolonier. Undgå landgang på ubeboede øer og holme, hvor fuglenes reder ofte ligger tæt. Du bør også vide, at i klitter ruger der meget få fugle. Men på stranden kan terner og præstekraver anbringe deres reder, godt skjult mellem sten, tang og andet opskyl fra havet. På enge og strandoverdrev yngler der ofte vadefugle og ænder. Lad aldrig din hund løbe løs på enge, i rør- og sivsumpe eller hvor der er fuglekolonier. 18 TOREBY SEJLKLUB

19 Sæt kryds i kalenderen Hyggeaften for mænd og god mad! Da successen næsten vokser ind i himlen, er det allerede besluttet at gentage Hyggeaften for mænd og god mad til vinter. Aftenerne er denne gang ændret fra fredag til torsdag, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen på følgende datoer: Torsdag den 6. december 2007 Torsdag den 24. januar 2008 Torsdag den 6. marts 2008 med damer Nærmere oplysninger følger i oktobernummeret af Dæmningen B-broen inden søsætning og efter søsætning af både TOREBY SEJLKLUB 19

20 Gule ærter 2. februar 2007 Toreby Sejlklubs traditionelle vinterarrangement med servering af gule ærter med flæsk og pølse blev igen et vellykket arrangement. Ruddi havde på forhånd lovet at hun gerne ville lave de gule ærter denne gang, og sådan blev det. Finn havde traditionen tro også været i gang med at bage pandekager og Ejegodslagteren leverede så pølsen og flæsket. Medlemmerne var på forhånd blevet opfordret til at tage en lille ting med, som man kunne undværre, og der kom nogle rigtig flotte gaver på bordet, som Bendt i aftenens løb bortaktionerede - det kom der megen morskab ud af. Overskuddet ved aktionen tilfaldt festudvalget, som vil bruge det på andre kommende arrangementer. 20 TOREBY SEJLKLUB

21 Trim er utroligt vigtigt Udover at forbedre sejlets ydeevne, mindske krængning og forbedre farten, bidrager det rigtige trim til, at sejlene holder længere. Forsejlets skødeskinne. Hvis skødepunktet er for langt tilbage, vil agterliget uomgængeligt komme til at blafre. Denne blafren ødelægger på sigt faconen i sejlet. Hvis omvendt skødepunktet er for langt fremme vil det forstyrre vindens strømning henover storsejlets læside og foranledige mere bakluft, ligesom den ekstra belastning af agterliget vil betyde større stræk og deformation. Lidseline i agterliget. Formålet med lidselinerne er at undgå, at agterliget blafrer. Denne blafren kan som sagt ødelægge faconen i sejlet og i værste tilfælde føre til at store skader på sejlet. Lidseliner skal være lette at justere, eftersom den afhænger af vindstyrke og forhold. Lidselinen bør sættes præcist så stramt, at agterliget ikke blafrer, hverken mere eller mindre. Hvis du er i tvivl, så sæt hellere linen en smule for stramt end en smule for løs. Faldspænding. Hvis du har strammet faldet på et rulle-rebe forsejl under sejlads, så glem ikke at løsne faldet, når du igen er i havn. Det er let at komme til at glemme at slække faldet igen, men glemsomheden kan med tiden medføre deformationer i sejlet. Sejlpinde. Hvis et sejl er designet til at anvendes med sejlpinde, så sørg for, at de er korrekt monteret. I modsat fald kan du let miste en eller flere pinde og agterliget kommer til at slå. Det forøger som bekendt slidtage og mindsker sejlets præstationer betydeligt. Rulle- rebe sejl. Hvis du rulle reber dit sejl helt eller delvist for at reducere sejlareal, når vinden tager til, så vær sikker på at materialerne og konstruktionen er stærk nok. Hvis ikke sejlet er forsynet med forstærkninger langs fod og agterliget på de mest udsatte områder, så overvej at få din sejlmager til at sætte dem på. Lazy Jacks, bomdirke og rebe-liner, som kan slå mod sejlet, kan med tiden slide tråden ved sømmene. De skal justeres, så de står uden at slå mod sejlet. TOREBY SEJLKLUB 21

22 Vraggods eller hva! Alle der kommer i Toreby Sejlklub har sikkert bemærket at der her i vinter har ligget en tømmerflåde og hamret på stenene på nordsiden af dæmningen. Det er ikke noget kønt syn, og i øvrigt kan den gøre skade på dæmningen, og hvem skal betale det? Hvis den ikke bliver afhentet af ejeren snarest, kan vi risikere at den river sig løs og flyder af sted, og i værste fald ende i vores havn, hvor den kan gøre skade på de joller som ligger ved broerne eller også bliver den efterhånden slået i stykker og ender på havbunden og hvem skal så fjerne den? Forsikring er der sikkert ikke på sådan en gammel flåde. Havnefogeden i Nykøbing F ved hvem ejeren er, og siger at tømmerflåden også rev sig løs sidste år. Han har haft kontakt til ejeren af flåden og bedt ham om at fjerne den snarest, uden at der er sket noget. Så er det man spørger, hvorlænge skal Toreby Sejlklub finde sig i at ejeren tilsyneladende er ligeglad med hvornår den bliver fjernet. Redaktøren Sidste: Den 12. marts kom jeg forbi dæmningen og da var den tilsyneladende lige blevet fjernet. Så må man blot håbe at det ikke gentager sig igen til næste år. Hvad hedder fisken Korrekt navn Stenbider Små makrel Store torsk Små torsk Stor rødspætte Lille rødspætte Rødspætte Kulmule Hvilling Hestemakrel Brisling Ising Pighaj Ulk Knurhane Havtaske Øgenavn Griis Pier Røwlstryger Thytting Tæve Pindeflynder Flynder Løjer, mule, hæk, skælfisk Slinger Lopper Skarpsild Dabs Laser Københavner Søkok, knurkok, panservogn Motorcykel, gumminakke, djævel tudse 22 TOREBY SEJLKLUB

23 Hyggeaften og god mad! Fredag den 12. januar var vi igen 14 medlemmer der var samlet til fællesspisning og hyggelig samvær i klubhuset. Chefkok Ole lavede sammen med sit mandskab en rigtig god og velstegt wienerschnitzel, der var festligt pyntet med citron, capers og ansjoser. Uhm, hvor det smagte dejligt. Der blev skålet i rødvin og øl og fortalt små historier. En rigtig mandeaften. Alle sejl sættes til når vi gi r dig og din båd en service som består af en god gammeldags betjening, stor teknisk erfaring og ikke mindst omhyggelighed. Vi er specialiseret i bådteknik, autoriserede og specialuddannede til at klare problemer store som små. Vi har servicevogne, der kører overalt på Sjælland, Møn og Lolland Falster. Aut. forhandler af Volvo Penta, Yanmar, Yamaha og Honda Ugledigevej 47, Ørslev, 4760 Vordingborg Telefon , telefax Biltelefon TOREBY SEJLKLUB 23

24 Det er længe imellem at der er så høje bølger i havnen. Vinterens stormvejr havde forårsaget at broen ved slæbestedet var gået løs og var begyndt at stikke til søs, men tidligere havnefoged Finn Jørgensen havde forudset hvad der ville ske, derfor var han hurtig nede og få fortøjret broen, så den ingen steder kom hen. På et tidspunkt var der også meget vand i havnen at man næsten kunne få både i vandet uden at lukke bommen op ved slæbestedet. 24 TOREBY SEJLKLUB

25 Pinsetur til Nysted Afgang fra Toreby Sejlklub enten fredag den 25. eller lørdag den 26. maj. Aftal eventuelt med andre om at følges ad, så alle får en god og tryg tur på Østersøen. Lørdag den 26. maj kl : Lørdag den 26. maj kl : Søndag den 27.maj kl. 9.00: Tilmeldingsliste fremlægges i klubhuset i god tid, så husk at tilmelde dig til denne familietur, som altid er noget særligt og som er med til at skabe et godt sammenhold i vor klub. Pris pr. deltager fremgår af tilmeldingslisten i klubhuset Der arrangeres fælles sjov med konkurrencer og forskellige præmier. Fællesspisning i Nysted Sejlklubs hus med egen medbragt mad og drikke. I tilfælde af godt vejr foregår det ude på græsplænen hvor der er opstillet borde og bænke. Fælles morgenkaffe i klubhuset. Medbring selv kaffe / the. Festudvalget sørger for morgenbrød og smør. Selvom Nysted Sejlklub ikke mere er med i frihavnsordningen, har vi stadig en gensidig ordning med Nysted om at vi kan benytte deres faciliteter og de kan benytte vores i pinsedagene uden at skulle betale havnepenge. TOREBY SEJLKLUB 25

26 Pasning og vedligeholdelse af kaleche, sprayhood m.m. Materiale: Kalechedugen eller sprayhood består som regel af 100% gennemfarvet polyacryl (dralondorcolor) belagt på indvendig side med polyurethan og på udvendig side imprægneret med teflon (vand- og smudsafvisende). Dugen er fra fabrikkens side imprægneret mod råd og svamp. Kalechen incl. ruder tåler almindelig vask ved max 30 grader. Men må ikke kemisk renses eller højtryksspules. Lynlåse: Kræver normalt ingen vedligeholdelse udover almindelig vask. Undgå smørremidler der fedter, da snavs sætter sig i fedtet. Går lynlåsen lidt trægt gnides evt. med stearin. Vinduer: Aftørres med blød klud evt. tilsat opvaskemiddel. Kan blive uklare ved længere tids iblødsætning, men klarer op igen når de tørrer. Ved permanent matte vinduer er overfladen nedbrudt af sollyset. Matte vinduer kan som nødløsning aftørres med polervoks, petroleum eller olie, men bør skiftes! Tryklåse: Kræver normalt ingen vedligeholdelse, anvendes olie skal man passe på med mængden, da olie / fedt nemt trækker ud i dugen. Tråd: Kalecherne syes med en imprægneret bomuldsomspundet polyestertråd "25", for opnåelse af maksimal tæthed i syninger. Vask: Maskin- og vaskerivask er hårdt ved kalechen og bør kun anvendes ved stærkt tilsmudsede kalecher (eller af magelighed). Der garanteres ikke for tæthed efter maskinvask. Vask tilrådes minimum en gang pr. sæson for at modvirke mug og skimmel (se udluftning). Vask kan foretages ved iblødsætning i finvaskemiddel ca. 6-8 timer, efterfulgt af rengøring med svamp eller børste, hvor kalechen ligger udbredt på gulv eller bord, eller mens den sidder på båden. Efter vask skylles kalechen grundigt i rent vand evt. tilsat eddike eller andet sæbeneutraliserende middel. Det anbefales at efterimprægnere efter vask med sæbe. Kalechedugen er fra fabrikkens side imprægneret mod råd og svamp. Dette bør gentages efter maskinvask. Hertil anbefales silikoneimprægneringsmiddel til tekstil. Imprægnering: Til udvendig imprægnering mod vandgennemtrængning anvendes silikoneimprægneringsmiddel til tekstiler. Imprægneringen foretages bedst mens kaleche eller sprayhood sidder på båden. Materialet, der skal imprægneres, skal være rent og absolut tørt inden behandlingen påbegyndes. Imprægneringsmidlet påføres bedst med en blød flad pensel på den udvendige side. Efter behandlingen må kalechen ikke rulles sammen i våd tilstand. Imprægneringen er først effektiv når materialet er helt tørt (hærdet). Silikoneimprægneringen efterlader normalt ingen skjolder ved korrekt anvendelse. (Undgå imprægneringsmiddel på vinduer). Det behandlede materiale bliver gennem imprægneringen vandskyende og samtidig beskyttes mod angreb af skimmel og råd. Der skal bruges ca. 1,25 liter til en kaleche. Udluftning: Mug og skimmel opstår pga. kondensfugt. Kondensfugt dannes, fordi vanddamp fra mennesker, vådt tøj m.v. i et varmt cockpit fortættes til vanddråber på kolde flader så som kalechen. Kondensfugt på kalechen undgås ved udluftning. Efter en regnfuld weekend bør alle luftventiler samt indvendige døre stå åbne. Jordslag: (Angreb af sortskimmelsvampen Aspergillus). Til indvendig forebyggende behandling mod jordslag anvendes et desinfektionsmiddel der indeholder benzalkoniumklorid. F. eks. JSH 100, Rodalon Udendørs 9,5%. (Reg. varemærker DK). Påfør opløsningen ufortyndet på indvendig side og lad det tørre inden sammenpakning. Det er underordnet om man benytter opløsningen på en våd eller tør overflade. Sørg for en grundig gennemvædning af materialet. Kan benyttes før og efter imprægnering med silikone. Påføres med pensel, svamp eller blomstersprøjte. Inden behandling skal man sørge for at kalechen er skyllet grundigt med rent vand, da benzalkoniumklorid ikke kan forenes med sæberester. Vi anbefaler behandling ved sæsonstart og ultimo august, når svampesæsonen sætter ind. Jordsalg fjernes: Er skaden sket, findes der midler til at fjerne jordslag med. Midlerne indeholder stærke klorforbindelser, hvorfor der skal udvises forsigtighed under behandlingen. Test altid virkningen af stærke rengøringsmidler på et ikke synligt sted, da nogle midler kan efterlade skjolder eller misfarvning. Vask det behandlede materiale grundigt efter behandling. (Professionel hjælp kan anbefales!) Vinteropbevaring: Den rengjorte kaleche opbevares bedst et tørt sted inden døre (OBS! ikke i båden). Reparationer: Efter sæsonen bør kalechen efterses og evt. skader repareres. Ovenstående er uddrag fra en vejledning for Pasning og vedligeholdelse af kalecher mv. som er udgivet af Schultz Sadelmager. Sejlads og spiritus til søs Folketinget har vedtaget nye regler for sejlads og spiritus. Fremover må man maksimalt have 0,5 promille i blodet ved sejlads, ligesom man kender det i forbindelse med bilkørsel. Reglen gælder dog kun for både over 15 meter (hvor man skal have Yachtskipper 3. gr. bevis), eller for speedbåde, hvortil et speedbådscertifikat er lovpligtigt. For alle andre både gælder, at man skal være i stand til at føre sit fartøj på betryggende vis. Det er derfor ikke lovligt at sejle i spirituspåvirket tilstand. Endelig er vandscootere og lignende fartøjer også omfattet af promillegrænsen. Spiritussejlads kan straffes med bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder. Bødestørrelse for sejlads uden bevis ligger omkring 3500 kr. for førstegangs tilfælde, men hvad der er endnu værre er, at der kan være problemer med forsikringsdækningen i ulykkestilfælde. 26 TOREBY SEJLKLUB

27 Sct. Hans Aften 23. juni 2007 Lørdag den 23. juni kl mødes vi ved klubhuset, hvor festudvalget byder velkommen. Der er tændt op i vores udendørs grill og gjort klar til fællesspisning af medbragt mad efter eget ønske, som kan nydes enten ude eller inde afhængig af vejr og vind, sammen med ligeledes medbragte drikkevarer. Tag børn, familie, venner og bekendte med og lad os alle få en hyggelig aften sammen. Når mørket så småt begynder at sænke sig, tændes Sankt Hans bålet og sammen vil vi gå ned til bålet og synge midsommervisen og se flammernes og gnisternes dans mod den forhåbentlig klare midsommerhimmel. Uddybning af sejlrenden syd for Nykøbing F. Uddybningen af sejlrenden fra Chr. IX Bro og sydover blev afsluttet i slutningen af juli månned 2006 hvor Kystdirektoratet sammen med entreprenøren foretog en skimmemåling for at kontrollere om hele sejlrenden havde den nødvendige dybde på 2,10 m. Tæt på sejlrenden ligger der en stor sten på ca. 10 ton hvor man sætter en ekstra bøje, for at markere stedet. Sejlere opfordres til at sejle midt i den markerede rende. De tyske charterselskaber har siden problemet med vanddybden opstod forbudt sejlads i den sydlige del af Guldborgsund, fordi forsikringsselskaberne har sagt, at det var på eget ansvar. Det har i en periode kunnet mærkes på antallet at sejlende turister til området. Men nu skulle problemet gerne være løst, således at vi igen kan få udenlandske turister til at komme op gennem Guldborgsund. TOREBY SEJLKLUB 27

28 Hyggeaften og god mad! Fredag den 2. marts var der igen arrangeret hyggeaften i klubhuset og da vi denne gang havde inviteret damerne til middag, skulle påklædning være festtøj. Allerede kl. 16 var Ole og hans mandskab mødt op for at tilberede maden, som denne gang bestod af Forloren hare á la Pyndt, HC-bagt lun æblekage og til kaffen DSB-guf fremtryllet af Vagn. Kl. 17 gik et par af de ansatte i gang med at dække bord og kl. ca ankom vore eventyrlige piger, der forinden havde været samlet hos Helen, hvor der sikkert var byttet mad- og strikkeopskrifter og snakket om børn og børnebørn. Efter formandens og chefkokkens introduktion blev maden serveret, og sikke et festmåltid. Der blev holdt taler og hyggesnakket og aftenen sluttede med at alle blev enige om at et sådan arrangement måtte gøres om til næste vinter. Arne havde svært ved at finde proptrækkeren, for den havde Busser lånt, men da han så endelig fik låget af flasken og skulle skænke vin op til kællingen foregik det skam meget anstændigt med hvide handsker, nu da fruen var kommet med til festen 28 TOREBY SEJLKLUB

29 Der var til tider trængsel i køkkenet for alle ville gerne give en hånd med ved opvasken. Den tidligere formand Tage havde på et tidspunkt fået fat i et viskestykke, så ham og Arne sloges lidt om hvem der var hurtigst til at tørre af efterhånden som servicen blev vasket op. Senere overtog Jan opvasken, så nu er han også blevet formand for opvaskeholdet. Takt og tone Nogle få mennesker kan sove selv om deres fald klaprer voldsomt mod masten. Det store flertal kan derimod ikke, og selv den klaprende lyd fra naboens fald kan holde dem vågne. Derfor er det god tone altid at binde sin fald ud til vantet, sno dem en gang om salingen eller på anden måde gøre dem tavse. Også når man forlader båden, for der kan jo være andre i nabolaget, der sover om bord. Grillaften / Fællessejlads Fredag den 31. august kl Vi mødes omkring grillen ved klubhuset medbringende grillmad og drikkevarer og får en hyggelig aften. Festudvalget sørger for gratis kaffe og kage. Såfremt man har mulighed for det, overnattes i bådene. Lørdag den 1. september kl Vi mødes i klubhuset til fælles morgenbord, hvor festudvalget har sørget for gratis kaffe og brød. Samtidig afholdes skippermøde, hvor man tilrettelægger dagens videre forløb. Tilmeldingsliste vil blive fremlagt i klubhuset i god tid. TOREBY SEJLKLUB 29

30 Prisliste - Toreby Sejlklub 2007 Kontingent pr. år: 1. jan dec Aktive medlemmer kr. 550,00 kr. 550,00 Passive medlemmer kr. 225,00 kr. 225,00 Juniorer (fra 10 til og med 18 år) kr. 125,00 kr. 125,00 Gæstemedlemmer (kun m. vinterplads ) kr. 400,00 kr. 400,00 Pælepladsleje: (Reguleres: Nettoprisindeks dec = 111,6 - dec = 113,6) Pæleplads fra Bro J 1.4 til Bro A nr. 14 Bro A nr ved: Bro B nr. 1-5 Bro B nr Bro C nr. 1-2 Bro C nr Pæleleje kr. 934,- kr ,- kr ,- kr ,- Vinterplads Optagning og søsætning Vinterplads gældende Gælder uanset plads på land Prisen er foreløbig anslået fra til eller om båden ligger i vandet Bådstørrelse: (Omkostninger til kranleje afregnes i.h.t. tilbud / forbrugt tid) Jolle under 5,5 meter kr. 295,00 kr. 700,00 Øvrige både kr. 550,00 kr. 700,00 Gebyr for optagning eller søætning over kaj - ikke medlemmer: kr. 50,00 Bom Aktive medlemmer Ikke medlemmer Elektronisk nøglebrik - depositum kr. 100,00 kr. 100,00 1 års adgang (fra betalingsdag / bestilt dato) kr. 500,00 1 måneds adgang (fra betalingsdag / bestilt dato) kr. 200,00 1 dag adgang kr. 60,00 For både, som står på pladsen i tidsrummet 1.5 til 30.9, betales takst som for vinterplads. Ønskes eventuel pæleplads bibeholdt, betales pælepladsleje. Arbejdsgebyr (betaling for fritagelse for arbejdspligt - aktive medlemmer) kr. 450,00 Gæsteplads pr. døgn incl. el, drikkevand og bad kr. 80,00 Gæstesejlere kan mod forudbetaling leje en plads pr. måned for kr. 950,00 Medlemmer der ønsker nøgle, som passer til klubhus, bådspil og mastekran, kan erhverve en sådan mod et depositum på kr. 100,00 Klubstander kr. 80,00 Frihavnsmærke (kan kun købes af medlemmer, der har betalt pælepladsleje i Toreby Sejlklub).... kr. 20,00 Gebyr for udsendelse af rykkeropkrævning kr. 50,00 Kontingent skal være betalt forud senest 31. januar. Pælepladsleje og arbejdsgebyr betales forud senest 30. april. Optagning/søsætning og vinterplads betales senest 31. oktober. Gæstemedlemmer opkræves i oktober. 30 TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2005. 25. årgang Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: toreby-sejlklub@sport.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2006. 26. årgang Toreby Sejlklub 40 års jubilæum Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 1 Bestyrelsens beretning 2013 Som I måske kan huske, så var sidste års vinter, og især de første måneder i 2013 meget kolde. Vi fik masser af sne og frost, så Guldborgsund var i perioder helt tilfrosset.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2005 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 3. & 4. 11. 24. & 25. 2. 15. 16. 22. 5. & 6. 19. 26. 7. KLUBKALENDER: SEPTEMBER 2016 Maritim Weekend i Rudkøbing. Fjordens Dag. Arbejdsweekend.*

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere