Indsatsbeskrivelse for unge årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere"

Transkript

1 Indsatsbeskrivelse for unge årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014

2 Målgruppe Unge årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger om kontanthjælp. Beskrivelse af indsats/forløb Uge 0-1 Visitation og 1. samtale 1. henvendelse om kontanthjælp Ved 1. henvendelse om kontanthjælp udleveres ansøgningsskema til den unge ledige og den 1. samtale afholdes. Samtalen har til formål at indplacere de unge i den rette visitationsgruppe og sætte gang i indsatser, der skal bidrage til at afklare den unges ressourcer og behov i forhold til uddannelse. Samtalen skal ligeledes sikre, at borgere, der kan arbejde, mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse. I samtalen oplyses den unge om: Det videre forløb Ydelse Rettigheder og pligter Dato for cv samtale Tilmelding på jobnet mv 1. samtale skal afholdes inden 1 uge fra 1. henvendelse om hjælp. Ved samtalen oplyses borgeren om hvilken visitationsgruppe, han/hun vurderes at høre under. Jobklare unge med uddannelse overdrages til konsulent i Ungeteamet og får udleveret dato og henvises til cv-godkendelse på Godsbanevej. Kravet om at være aktiv jobsøgende så længe den unge er ledig er et særlig fokusområde, som der prioriteres højt gennem hele forløbet. Uge 2 CV godkendelse Jobcentret har pligt til at hjælpe den unge i at cv et er fyldestgørende med oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer mv. Herudover er skal Jobcentret godkende cv et i Jobnet.

3 Uge 4 2. samtale - Ungeteamet Det er et lovkrav, at der inden for de første 3 måneder afholdes 3 samtaler. Efterfølgende skal der afholdes 4 samtaler indenfor de følgende 12 måneder. En konsulent i Ungeteamet afholder samtalen med henblik på at sikre at den unge får de tilbud som matcher den enkeltes behov og kompetencer, herunder - Opfølgning cv samtale - Aftale om fremtidige samarbejde - Gennemgang af cv - Afklaring af den unges behov for netværk - Gennemgang af lovgivning - Læse-skrive-test - Fremadrettede aftaler Uge 6 Kontaktsamtaler (3. samtale mfl.) Kontaktsamtalerne har til formål at sikre en hyppig og tæt kontakt med den unge med henblik på at vurdere den unges behov og iværksætte relevante tiltag. Som udgangspunkt er der telefonisk kontakt og/eller kontaktsamtaler ved fremmøde skiftevis hver 2. uge, herunder bl.a. Opfølgning på aftaler fra sidste samtale eller aktivitet Opfølgning på cv/ansøgninger mv. Det centrale i kontakten med den unge er en løbende og individuel vurdering af, hvilke behov den unge har og hvordan forløbet kan tilrettelægges og tilpasses bedst mulig for den unge og dermed sikre den unges muligheder for beskæftigelse. Kontakten er dermed efter behov og/eller aktivitet og opretholdes indtil den unge afmeldes Jobnet. Uge 13 Der er et lovgivningsmæssigt krav om virksomhedsrettet aktivering senest i uge 13.

4 Mulige indsatser I forhold til de jobklare unge kan Ungeteamet etablere en række indsatser for den unge med henblik på afklaring/opkvalificering af den unge og efterfølgende job. Indsatserne indgår i forløb som tilrettelægges i forhold til den unges individuelle behov, ligesom at indholdet i forløbene tilpasses løbende. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik har til formål at afdække eller optræne den unges faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktikkens indhold tilrettelægges som udgangspunkt i jobplanen. Tilbuddets indhold må derfor rette sig mod den enkelte person og det behov, pågældende har for optræning m.v. Praktikperioden kan vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse. Nytteindsats Nytteindsatsen består af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere, der ligger ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. Arbejdet skal på den ene side give den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. På den anden side skal arbejdet i nytteindsats medvirke til, at ledige ikke kan modtage passiv forsørgelse. Fremover skal de, der kan, arbejde for deres forsørgelse. Nytteindsats følger reglerne for virksomhedspraktik, men har til formål at holde den ledige aktiv indtil den unge kan starte i job eller uddannelse. Indsatsen skal således tilrettelægges, så den ledige bevarer fokus på at komme i job eller uddannelse samtidig med at den holder den ledige aktiv og motiverer til at blive selvforsørgende. I Herning Kommune er der vedtaget følgende 5 principper for anvendelse af nytteindsatser: Ved tilrettelæggelsen af nytteindsatsen går hensynet til enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet altid forud for hensynet til den kommunale opgaveløsning

5 Nytteindsatsen kan også være til gavn for den kommunale opgaveløsning Alle kommunale arbejdspladser stilles til rådighed for nytteindsatsen Nytteindsats skal være en integreret del af den eksisterende organisation Fokus skal være på deltagelse og optræning Løntilskud Formålet med løntilskud er at genoptræne eller styrke faglige kvalifikationer og/eller afprøve færdigheder og få erhvervserfaring inden for et ønsket arbejdsområde Offentlig løntilskud kan tilbydes fra 1. ledighedsdag. Dog undtaget privat løntilskud, hvor den unge skal have været ledig i 6 måneder eller være enlig forsørger, før de kan få et løntilskudsjob En løntilskudsansættelse kan højst vare et år - for offentligt løntilskud dog kun op til 6. mdr. Grundforløb Grundforløb er et tilbud til den unge med formål at kvalificere den lediges jobsøgning og sikre bedre muligheder for job. I grundforløbet indgår: - CV/ansøgning - jobsamtalen - præsentationsteknik - kommunikation - markedsdata mv Forløbet er af 2 ugers varighed. Netværksgrupper I jobsøgningssammenhæng bliver netværk stadig mere udbredt. Formålet med tilbuddet er derfor at udbygge/opbygge den unges netværk. Der indgår: - sparring - lovgivning - virksomhedsbesøg - besøg udefra - sociale medier - emner efter behov mv.

6 Netværksmøderne forventes afviklet hver 14 dag og i et omfang på ca. 2 timer. Der lægges op til, at de unge selv dagsordensætter emner og temaer til drøftelse på møderne. 1 2 medarbejdere fra Ungeteamet vil stå for og gennemføre møderne. Kurser/opkvalificering mv Herudover kan tilbydes en række kurser med opkvalificering af den unge med henblik på job/afprøvning/praktik.