Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca Hyllenr. 4 a Pakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801"

Transkript

1 Trond Øivindsson Lunde, mai Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca Hyllenr. 4 a Pakke Nr Fogderegnskap Øvre Romerike I Eidsvold præstegield er i Aaret 1796 ikke flere Lejermaal begaaet i Ægteskab med det paa Leiermaal Listen anførte, nemlig Soldat og gift mand Niels Olsen Svangruds med pigen Berte Olsdr. Dønnum Ejes hvis uægte Barn den 3de April sidste blev døbt. Eidsvold præstegaard den 31 Decembr Fortegnelse over Lejermaale, som er begaaede i Eidsvold præstegield fra den 7de April til 31 Decembr Den 8de Maji blev døbt et uægte Barn, hvis moder Kari Amundsdtr. Svangrud anmeldtes at være besvangret af ungkarl Niels Henrichsen Østerud, og det er hendes 2det Lejermaal. Den 19de Junii blev døbt et uægte Barn, hvis moder Berthe Pedersdtr. Finstad Ejer anmeldtes at være besvangret af ungkarl David Ols. Finstad. Den 26de Junii blev døbt et uægte Barn, hvis moder Ingebor Larsdtr. Guldverket blev anmeldt at være besvangret af ungkarl Niels Pedersen Guldverket. Den 7de Augusti blev døbt et uægte Barn, hvis moder Siri Iversdtr. anmeldtes at være besvangret af gevorben soldat Hans Olsen Grue nordre Den 30te Octbr. blev døbt et uægte Barn, hvis moder Marthe Isachsdtr. Ørbæk ejer blev anmeldt at være besvangret af den afdøde ungkarl Christen Gulbrans. Sanholt Eidsvold præstegaard den 31te Decbr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse over dem, der har begaaet Løse Lejermaale i Eidsvold præstegield Den 22d Januar blev døbt et uægte Barn, som var fød af pigen Marte Andersdtr. Lie, til hvis Barnefader blev anmeldt Ungkarl Jens Larsen Blakisrud Den 12t Februar blev døbt et uægte Barn, fød af tieneste pigen i Eidsvoldbakken Oloug Olsdr. Dønnum Ejer, som blev anmeldt at være besvangret af gevorben Soldat Jens Erichsen af Stange Præstegield. 1

2 Den 26de samme maaned blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Inger Taraldsdtr. Søndre Myrer, som er anmeldt at være besvangret af Ungkarl Larsen Olsen, som tiener paa Næs. Den 7de Maji blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Mari Olsdtr. Østbyehagen, som er anmeldt, at være besvangret af Gift Mand John Carlsen fra Totens Fejring, dette er begges andre Gang med hverandre begaaede Lejermaal. Den 28de samme maaned blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Larsdtr. paa Waaler, som anmeldtes besvangret af Ungkarl Jens Gulbransen Tønsager Den 13de Augl. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Mari Larsdtr. Næs stuen som anmeldt besvangret af ungkarl Christen Davidsen Kommisrud Den 24d Septemb. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Mathiasdtr. Søndre Myrer, som er anmeldt at være besvangret af ungkarl Peder Olsen Tømte. Den 8de Octbr. blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Andersdtr. Siølie i Almindingen, som anmeldes besvangret af ungkarl sr. Jørgen Flod paa Tøyen Gaard i Aggers sogn. Den 4de Novembr. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Kari Olsdtr. øvre Aas, som anmeldes besvangret af ungkarl og Gevorben soldat Ole Johnsen Liinløkken. At dette er confirm. Med Ministerial Bogen bevidnes. Eidsvold præstegaard den 31 Decembr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse over de Løse Lejermaale i Eidsvold Præstegield 1798 Den 14de Januar blev døbt et uægte Barn, fød af tieneste pigen Mari Johansdr. i Eidsvoldbakken som anmeldtes at være besvangret af nu omreisende tysk Uhrmager med Navn Michael Tysker Den 21de Januar blev døbt et uægte Barn, fød af Maria Andersdr. Mørkebakken, som anmeldes besvangret af ungkarl Lars Olsen Brensmark Den 1te April blev døbt et uægte Barn fød af Berte Anderdr. Tansem, som anmeldes besvangret af ungkarl Peter Pedersen Hejret. Dette er hendes 2det Lejermaal. Den 5de April blev døbt et uægte Barn, fød af Berte Olsdr. Møller under Stafvi, som anmeldes besvangret af en Svensk person ved Navn Andreas, som nu tid arbejder hos Eidsvold 0 Verks folk Den 6te Maji blev døbt et uægte Barn, fød af Cattrine Haralsdr. store Fossum, som anmeldes besvangret af Spiger Smed ung karl Erich Jahnsen paa Eidsvold 0 Verk. 2

3 Den 15de Julii blev døbt et uægte Barn fød af Mari Olsdtr. Lynæs, som anmeldtes at være besvangret af Enkemand Gudmun Gulbransen Hemlie stuen. Den 23de Septembr. blev døbt et uægte Barn, fød af Mari Olsdr. Østbyehagen, som anmeldtes besvangret af gift mand John Carlsen, som forhen har været i Totens Fejring, men skal nu være i en huusmands plads, som kaldes Labben i Stange Præstegield. Dette er deres 3de til sammen begaaede Lejermaal.. Den 14de Octobr. blev døbt et uægte Barn, fød af Berte Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldtes at være besvangret af ungkarl Peder Christiansen Morstue i Stange Præstegield Den 18de Novemb. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Magrethe Filionsdtr. Julsrud, som anmeldtes at være i Christiania, hvor hun et aar tiente, besvangret af ungkarl og underofficcer ved Jæger Corpset i Christiania Iver Iversen Aaskestrand. Eidsvold præstegaarden den 31te Decebr Leganger Nr. 791 Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse paa de Lejermaale, som i Aaret 1799 ere begaaede i Ejdsvold Præstegield. Den 14de April blev døbt Anne Larsdtr. Gravens uægte Barn, som anmeldte til Barnefader ungkarl Ole Knudsen Baarlidalen Den 28de Julii blev døbt Olea Kystelsdr. Baadings /af Næs Sogn/ uægte Barn, som anmeldte til Barnefader ungkarl og Soldat Anders Christensen Baading af Udenæs Den 27de Octobr. blev døbt Oloug Olsdr. Dønnum ejers uægte Barn, som anmeldte til Barnefader en Svendsk Person ved Navn Lars, som nogen tid opholdte sig her i Sognet og tiente paa Mork. Dette er hendes 3de begaaede Lejermaal. Samme Dag blev døbt Marit Johansdtr. Øvre Styrens uægte Barn, som anmeldte til Barnefader Ungkarl og Under Jæger Ole Pedersen Styren Flere Lejermaal ere ikke anmeldte. Ejdsvold Præstegaarden den 31 Decebr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1800 Fortegnelse paa de Lejermaal, som ere begaaede i Ejdsvold præstegield i Aaret 1800 Den 26de Januar blev døbt et uægte Barn hvis moder er konen Else Christophersdr., som ved kongelig allernaadigst Bevilgning er tilladt at leve adskilt fra Seng og Bord med sin mand Friderich Jensen Trannum, hun udlagd til Barnefader den gifte mand i Christiania og omreisende kræmmer Peder Nedersjul 3

4 Den 16de Februar blev døbt et uægte Barn hvis moder ere Anne Nielsdr. Snedsrud Ejer, hun udlagde til Barnefader, den unge karl Thorer Torgersen Lille Finstad Den 10de Augl. Blev døbt et uægte Barn, hvis moder er pgen Kari Andersdr. Houen under søndre Berger, hun anmeldte sig at være paa Limsæt besvangret af gift mand Christopher Gulbransen som ere stædse Samme dato blev og døbt et uægte Barn hvis moder er Kari Pedersdr. Findstad store-ejer som udlagte til Barnefader Gift mand og Landværn ved Capitaine Kreftings Compagnie under det 1 Oplandske Regiment Niels Olsen Svangerud Ejer. Den 12te Octobr. blev døbt et uægte Barn hvis moder er pigen Marte Nielsdr. nedre Holtet, hun udlagde til Barnefader ungkarl Ole Jacobsen Dokken Slotspræsten hr. Kejser har under 24de April tilskrevet mig der herved følgende anmeldelse at en pige heraf Sognet, ved Navn Maren Hansdr. Egger har den 31 martii sidstl. haft i Aggershuus Slotskirke et uægte Barn til Daaben og at til Barnefader blev udlagt Lieutenant Hans Hejde Møller. Flere Uægte Børn er ikke døbt i Aaret 1800 i Ejdsvold præstegield. Ejdsvold præstegield den 31 Decembr Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1801 Fortegnelse over de løse Lejermaale, som i Aaret 1801 ere begaaet i Ejdsvold Præstegield. Den 4de Januarii blev døbt et uægte Barn, tilhørende Pigen Ragnil Christophersdr. øvre Korslund, som anmeldte at hun var besvangret af ungkarl Ole Nielsen Søndre Habberstad Den 8de Februarii blev døbt et uægte Barn tilhørende Pigen Marthe Larsdr. Habberstad Volden, som anmeldte at hun var besvangret af den Unge Karl Alv Larsen Sanderhougen Den 14de Maji blev døbt et Uægte Barn tilhørende en Pige, ved Navn Marthe Hof, hos Lensmand Kyhn, som anmeldte at hun var besvangret af en Apothequer Svend i Christiania ved navn Johannes Hofgaard Den 19de Julii blev døbt et Uægte Barn, tilhørende Pigen Marthe Michelsdr. Styren øvre, som anmeldte at hun var besvangret af Ungkarl Gulbran Larsen Baarliedalen Den 6de September blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Berthe Finbraaten under Søndre Berger, som anmeldte at hun var besvangret af Ungkarl Poul Gulbransen, der er Under Jæger ved det Kongl. Norske Jæger Corps, der commenderes af S. F. Herr Kammer Herre Staffeldt. Den 20de September blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Anne Gundersdr. Hejret Ejer, som anmeldte at hun var besvangret af Ung karl Gulbran Embrethsen Risebroebakken, der er gevorben Soldat, efter sigende ved det Nordenfielske Gevorben Regiment, i Frederichstad, der Commenderes af Hr. Kammer Herre Grüüner. 4

5 Den 13de December blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Margrethe Gudmundsd. Venger, som anmeldte at hun var besvangret af Frederich Jensen Trannum, der efter Kongl. Allernaadigst bevillning er Separeret fra sin Hustrue, og er Soldat ved Herr Capitain Neumans Compagnie. Ejdsvold Præstegaarden den 31de Decembr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1802 Fortegnelse Over de Lejermaale, der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield i Aaret April 25. Blev døbt et Uægte Barn, fød af pigen Kari Embrethsd. Under Fossum, som anmeldes besvangret af Ungkarl Christen Hansen, som tjener paa Ejdsvold 0 Verk. Maji 16. Blev døbt et Uægte Barn fød af konen Else Christophersdr. Siggerud Ejer, som efter kongelig allernaadigst Beviling er Separeret fra sin Mand, og som anmeldes at være besvangret af den værende ung dreng og uconfirmeret Lars Olsen Sundgaarden, men nu staaende ved Jæger Corpset paa Kongsvinger, ved det 1ste Compagnie under H. Capitaine von Butenschøns Commando, og skal der være confirmeret. Dette er hendes 2det Lejermaal, efterat hun er separeret fra sin mand Fredrich Trandum Maji 27. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Larsdr. Wilberg, som anmeldes besvangret af en reisende Ungkarl ved navn Poul Larsen fra Christiania Junii 27 Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Berthe Andersdr. Tansem, som anmeldes besvangret af ungkarl og spigersmeden Anders Johansen Ejdsvold 0 Verk. Dette er hendes 3dje Lejermaal. Septemb. 26. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Hansdr. Dalen under Fossum, som anmeldes besvangret af Under Jæger Ole Nielsen Dalen som staaer ved 4d Compagnie under H. Capitaine Stabels Commando. Octob. 3. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Andersdr. Ejdsvoldbakken, som anmeldes besvangret af ungkarl og Dragon Christopher Olsen Frilset ved H. Ritmester von Kroghs Compagnie under Aggershuusiske Dragon Regimente, som Commenderes af hr. General Major von Darre. Ejdsvold Præstegaarden den 31de Decemb Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1803 Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield i Aaret Martii 12. Et uægte Pigebarn som var død under fødselen fød af Pigen Gunnild Olsdr. fra Walden, som anmeldes besvangret af Enkemand Ole Erichsen Østbyehagen. 5

6 Martii 13. Blev døbt et uægte Barn fød af et omvandrende qvindemenske Thore Marie Olsdr. fra Rakkestad Sogn, som opgav til Barnefader en Matros ved Navn Anders Tollefsen paa Fredrichshald Julii 17. Et uægte Pigebarn fød af Pigen Inger Johnsdr. Hoels Sæteren, som meldes besvangret af Ungkarl Børger Embrethsen Aas, nu paa Bogstad i Askers Sogn Julii 17. Et uægte Pigebarn fød af Pigen Marthe Isachsdr. Næs Ejer, som anmeldes besvangret af John Nielsen Svensk, paa Wilberg Augs. 7. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Anne Hansdr. østre Venger Ejer, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Lette Infanterist ved hr. Capitain von Kreftings Comp. Gulbrand Larsen Hejret. Augs. 14. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Ingebor Christiansdr. Bodshaug, som anmeldes besvangret af Ungkarl og under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldst Jæger Corps Septemb. 25. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Anne Pedersdr. Egger, som anmeldes besvangret af ungkarl og Sergeant ved det lette Infanterie Comp. Peder Taralsen Julsrud Octob. 16. Blev et uægte Drengebarn, fød af Pigen Gunnild Embrethsdr. Røsie Ejer, som anmeldes besvangret av Under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldst Jæger Corps Niels Larsen Korslund Ejer Octob. 30. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Catharine Olsdr. Stavie, som anmeldes besvangret af en Reisende, som kaldte sig Halvor Olsen Novr. 6. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Goro Andersdr. Vengerbakken, som anmeldes besvangret af Ungkarl Lars Olsen Vengerbakken Novr. 20. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Mari Olsdr. østre Frilset, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldts Jæger Corps Ole Pedersen Frilset. Novr. 27. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Eli Nielsdr. Dokken, som anmeldes besvangret af Corporal ved hr. Capitain von Neumans Compl. Peder Christensen Dokken Decem. 26. Blev døbt et Uægte Drengebarn fød af Enken Inger Andersdr. søndre Berger, som anmeldes besvangret af Ungkarl Simen Olsen Tangen i Nannestad. Ejdsvold Præstegaard den 31de Dec Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1804 Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januar til 17de November indeværende Aar. 6

7 1804. Febru. 26. Blev Døbt et uægte Barn fød af Pigen Thore Davidsdatter Graven, som anmeldes besvangret af Ungkarl Even Knudsen Sandholt Marti 11. Blev Døbt et Uægte Barn fød af Pigen Anne Erichsdatter Juhlsrud, som anmeldes besvangret af den Svenske Ungkarl Ole Olsen, som da tjente paa Steensbye April 8. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Kari Olsdatter Dønnum Eje, som anmeldes besvangret af Ungkarl Niels Hansen fra Stange paa Hedmarken Maji 21. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Olsdatter Habberstad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Henrich Amundsen Ljødahl. Maji 27. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Pedersdatter Stavie, som anmeldes besvangret af Enkemand Christian Mathiesen Fossum. Septembr. 30. Blev et uægte Barn fød af Pigen Anne Olsdatter Bodshaug, som anmeldes besvangret af ungkarl og under Jæger Halvor Olsen Mørk, der staaer ved det Norske Jæger Corps 1ste Compagnie som commenderes af Hr. Capitain von Buttenschiøn og guarnisonered paa Kongs Vinger October 21. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Marthe Hansdatter Mork Eje, som anmeldes besvangret af nuværende enkemand Ole Olsen Vengerbakken, hvis Hustru blev begravet den 16d Februar dette Aar. Ejdsvold Præstegaard den 17de Novembr Leganger. Fortegnelse Over de uægte Barn som ere fødde i Ejdsvold Præstegield fra 17de Novembr. til 31 December Decemb. 9 blev Døbt 1 uægte Barn fød af Pigen Kari Thronsdr. Næs Eje, som anmeldtes besvangret af Ungkarl Hans Alven, i tjeneste hos Ole Mago under Fossum Decemb. 26de blev Døbt 1 Uægte Barn fød af Pigen Johanne Pedersdr. Græslien, som anmeldes besvangret af Under Jæger Henrich Johansen Julsrud, som har tient 2de Aar ved 1ste Compagnie Jæger paa Kongs Vinger. Ejdsvold Præstegaard den 31 Deceb.r Leganger. At Magrethe Petersdr. Stafvie som under 17de Nov er af mig anmeldt at have begaaet Lejermaal med Enkemand Christian Mathiesen Fossum, ere den 5t Octobr ægteviet med Ungkarl Niels Evensen Wenger, bliver herved, efter Forlangende begiæret. Ejdsvold præstegaard den 6te Maji Leganger 7

8 At Hans Alvsen ved Ejdsvold 0 Verk er den 17de d. m. ægteviet med Pigen Kari Thronsdtr. Næs Eje, som af ham afvigte Aar var besvangret, bliver herved paa Embedets Vegne bevidnet. Ejdsvold Præstegaard den 22de Julii Leganger. At den af mig under 17de Novembr for Lejermaal anmeldte Underjæger Halvor Olsen Morkeje er den samme Person, som er Fader til Ingebor Christiansdr. Bodshaugs under 4de Augusti 1803 døbte uægte Barn, bliver herved bevidnet. Ejdsvold Præstegaard den 6te Majii Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1805 Fortegnelse Over de Lejermaale, der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januar til 30te Juni 1805 Januar 15. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Amundsdr. Fremmen, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Dragon Hans Nielsen Holt ved Hr. Ritemester von Kroghs Compagnie. Dette er hans første Lejermaal Marti 17. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Erichsdr. Kapaasen, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Soldat ved Hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Jens Christophersen vestre Dønnum, der siges at være bleven Soldat i Juni Maaned Dette er hans første Lejermaal Marti 31. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Andersdr. Solie i Ejdsvold Alminding, som anmeldes besvangret af en Ungkarl og Person ved Navn Erich Hansen i Christiania. Maji 12. Blev døbt 1 Uægte Pigebarn, fød af Pigen Ingebor Knudsdr. Sandrud, som anmeldes besvangret af Ungkarl Ole Peder Iversen paa Sandrud Juni 23. Blev 1 Uægte Pigebarn, fød af en Pige ved Navn Anne Andersdr. Moestue af Stange, som uden Attest har opholdt sig i denne Meenighed, og tient hos Halvor Lyenæs, hvor hun er besvangret af Ungkarl og Under Jæger Amun Larsen Lyenæs, der har tient 6 Aar som Jæger ved Corpsets 3die Compagnie under Hr. Capitaine von Krebs. Dette er hans første Lejermaal. Juni 30 Blev døbt 1 Uægte Pigebarn, fød af Pigen Anne Larsdr. Brudstad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Olsen Frilset Eje. Ejdsvold Præstegaarden den 30te Juni Leganger. Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Juli til 31te Decembr Juli 28 Blev døbt et uægte Drengebarn, fød af Pigen Marthe Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldes besvangret af en fremmed Reisende ved Navn Iver fra Christiania 8

9 Augt. 25. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Larsdr. Baarlie Tangen, som anmeldes besvangret af Ungkarl Peder Larsen Juhlsrud, som tjener i Ejdsvold Præstegaard Septemb. 22. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Mari Olsdr. Frilset Eje, som anmeldes besvangret af Under Jæger ved hr. Capitaine Stabels 4de Compagnie Ole Pedersen Frilset. Dette er hans 2det Lejermaal. Octob. 13. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Berthe Christiansdr. Ejdsvoldbakken, som anmeldes besvangret af en svensk reisende person som kaldte sig Landin. Octob. 13. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Mari Larsdr. vestre Aas, som anmeldes besvangret af ungkarl og pibeblæser ved hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Lars Haagensen Aas. Octob. 20. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Pedersdr. Aspelien, som anmeldes besvangret af ungkarl og soldat ved hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Lars Davidsen Kommisrud Decr. 1. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Thorersdr. Elstad Eje, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Dragon ved hr. Ritmester von Kroghs Compagnie David Gulbransen Røgholt. Decr. 8. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Thorgersdr. Venger, som anmeldes besvangret af ungkarl og Let Infanterist ved hr. Capitaine Kreftings Compagnie Lars Olsen Mørkhagen. Dette var hans 2det Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31de December Leganger. Underjæger Ole Pedersen Frilsets 1ste Lejermaal var i aaret 1799 med pigen Marit Johansdr. søndre Berger Let Infanterist Lars Olsen Mørkhagens 1ste Lejermaal er i aaret 1803 begaaet med Pigen Goro Andersdr. Venger. Leganger. At Ungkarl og soldat Jens Christophersen Dønnum er den 2den Januar sidstleden ægteviet med den af ham besvangrede pige Anne Erichsdr. Kapaasen det bevidnes herved, efter forlangende. Ejdsvold præstegaard den 28de Februar Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1806 Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegjeld fra 1ste Januari til 30te Juni 1806 Januari 5. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Marthe Larsdr. Raaholt, som anmeldes besvangret af Corporal Ole Lysager ved hr. Ritmester von Kroghs Dragon Compagnie. Ere begge deres 1ste Lejermaal 9

10 Januari 12. Blev døbt 1 uægte Barn fød af Pigen Marthe Hansdr. Steensbye eje, som anmeldes besvangret af ungkarl Peder Iversen Juhlsrud. Dett er hans 2det og hendes 1ste Lejermaal. Hans 1ste Lejermaal er anmeldt under 12te maji 1805 med pigen Ingebor Knudsdr. Sandru. Januari 26. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Anne Davidsdr. Skofsæt, som anmeldtes besvangret af ungkarl og soldat ved hr. Capitaine v. Neumans Compag. Niels Johnsen Østbye. Er begges deres 1ste Lejermaal. Marti 23. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Anne Pedersdr. søndre Berger som anmeldtes besvangret af gevorben soldat ved det søndenfieldske Infanterie Regiment Arne Olsen. Er begges deres 1ste Lejermaal. Maji 4. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Magnil Pedersdr. Frilset, som anmeldtes besvangret af ungkarl og reserve Dragon ved hr. Ritmester v. Kroghs Dragon Compagl. David Olsen østre Frilset. Er begges deres 1ste Lejermaal. Juni 8. Blev døbt et uægte Barn, fød af den fra sin mand separerede kone Else Christophersdr. øvre Styren eje, som anmeldtes besvangret af hattemagers Svend Andreas Johansen i Ejdsvold Alminding, men som nu opholder sig i en plads under Svindahl i Næs Sogn. Dette er hans 1ste og hendes 3dje Lejermaal efter Separationen. Hendes 1ste Lejermaal er anmeldt under 26te Januari 1800 med gift mand Peder Nederspill og det 2det Lejermaal anmeldt under 16de Maji 1802 med uconfirmeret Lars Olsen Ejdsvold Sundgaard. Ejdsvold Præstegaard den 30te Juni Leganger Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Julii til 31te Decebr Sept. 14de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Malene Nielsdr. Dambakken under lille Fossum, som anmeldes besvangret af Under Jæger Poul Christophersen Hejreteje, ved det 2det Jæger Compagnie under hrr. Capitain von Buttenschiøns, som har tient i 7 Aar. Dette er hans 2det og hendes 1ste Lejermaal. Hans 1ste var i Aaret 1801 begaaet med Pigen Berthe Findbraaten under søndre Berger. Sept.28de. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Marie Erichsdr. Sundgaarden, som anmeldtes besvangret af Enkemanden Lars Taraldsen Julsrud. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Octobr. 19de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Berthe Andersdr. Tansem, som anmeldes besvangret af den fra sin Hustroe sepererte Herman Lejell paa Ejdsvold 0 Verk. Dette er hendes 4de og hans 1ste Lejermaal. Hendes 1ste Lejermaal var i Aaret 1792 med Ungkarl Haagen Hansen Løken, som nu er gift og tiener paa Gaarden Sandager i Næs. Hendes 2det Leiermaal var i Aaret 1798 med Ungkarl Peter Pedersen Hejret, nu gift og boende paa Gaarden Avold i Næs. Hendes 3die Lejermaal var i Aaret 1802 med Ungkarl og Spigersmed Anders Jahnsen ved Eidsvold 0 Verk. Novembr. 2den. Blev døbt uægte Barn fød af Pigen Mari Alvsdr. Hellestad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Michel Thomesen Halser. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. 10

11 Novembr. 2den. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Inger Davidsdr. Skofsæt, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Under Jæger Embret Alvsen Hellestad ved det 4de Compagnie under Hr. Capitaine von Stabell. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Novembr. 23de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Christine Erichsdr. Ejdsvold 0 Verk, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Svensk Spigersmed Jonas Nyquist. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Novembr. 30te. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Børgersdtr. Østre Venger, som anmeldes besvangret af Enkemand Herman Hage, Dragon ved det oplandske Dragon Regiment. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Decebr. 14de. Blev døbet et uægte Barn, fød af Pigen Anne Larsdtr. Raaholdt, som anmeldes besvangret af Ungkarl og soldat ved det lette Infanterie Compagnie Embreth Christophersen Bøen under Hrr. Capitain von Krefting. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31te Decebr Leganger.. At Jonas Larsen Nyeqvist ved den 14de Marii d. a. ægteviet med Christine Erichsdr. paa Ejdsvold Verk, det attesteres herved, men endnu er ingen Lysning til Ægteskab begiært af Underjæger Alv Embrethsen Hellestad med Pigen Inger Davidsdr. Det vil uden tvivl nu ved hans nærværelse paa Kongsvinger til den aarlige Exercitie blive afgiort om han erholder tilladelse til giftermaal. Saasnart han foreviser denne, og ægtevielse er foregaaet, skal jeg love den ære at indb.. deres Ejdsvold Præstegaard den 16de Juni 1807 Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1807 Fortegnelse over de Lejermaale, som ere begaaede i Ejdsvolds Præstegield fra 1te Januari til 30te Juni 1807 Den 1ste Februari blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Olsdr. Lynæstangen som er anmeldt at være besvangret af Ungkarl og Underjæger eller let Infanterist ved det hr. Capitain Stabels mpagnie Jens Michelsen Røssie. Dette er begges føste Lejermaal. Samme Dag blev og døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ragnil Johannesdtr. Røssie, som anmeldt at være besvangret af Underjæger Niels Larsen Røssie, der tiener ved Jæger Corpsets 3de Compagnie under hr. Major Crebs. Dette er begges andet Lejermaal, hans er begaaet første Gang i Aaret 1803 med Pigen Gunnil Embrethsdr. Røssie, og anmeldt under 16de Octobr. samme Aar, og hendes første Lejermaal er begaaet i Aaret 1803 med U. krl. Alexander Henrichsen fra Hedemarken og anmeldt under 8de Octobr. samme Aar. Den 8de Februari blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Gulbrandsdtr. søndre Brustad, som blev anmeldt at være besvangret af ungkarl og Underjæger ved Corpsets 3de Compagnie Gulbran Nielsen Habberstad, hvis chef er hrr. Major Crecs. Dette er begges første Lejermaal. 11

12 Den 30 Martii blev døbt et uægte Barn fød af pigen Anne Gundersdtr. Dølieje, som anmeldtes besvangret af ungkarl Hans Olsen Frilsæteje, dette er hendes første og hans andet Lejermaal, det første er anmeldt under 30te Juni 1805 med Pigen Anne Larsdtr. Brustad Den 12te April blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Larsdtr. Lynæs, som blev anmeldt besvangret af ungkarl og underjæger ved Corpsets 3de Compagnie Ole Larsen Røssie, hvis chef er hrr. Major Crebs. Dette er begges andet Lejermaal til sammen, deres første er anmeldt under 8de Januari 1804 Under 22de Maji d. a. har Sognepræsten til Aggers menighed hr. Slotspræst Pavels tilmeldet mig, at en Pige af Ejdsvold ved navn Marte Larsdtr. Habberstad der var innkommet i Besøg til sin familie paa nedre Foss, har der giort Barsel, og anmeldt som Barnefader ungkarl Christopher Thronsen Brustadejer her i menigheden, hvilket er begges første Lejermaal. Den 7de Juni blev døbt et uægte Barn, fød af konen Marte Pedersdtr. Aspelien, hvis mand, der var en Svensk Person, er for 5 ½ Aar siden bortrømt fra hende og Sognet, og har siden ingen underretning givet om sig. Hun blev anmeldt nu at være besvangret af en fremmed Person ved navn John Larsen, der uden attest er indkommet i menigheden og opholder sig i Pladsen Sørlie i Almindingen. Det er hendes første Lejermaal. Flere Lejermaal givet ikke i forbemeldte tid. Ejdsvold Præstegaard den 30te Juni Leganger. Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegjeld fra 1ste Juli til 31te Decemb Juli 5. Blev døbt et uægte Barn fød af pigen Berthe Gislesdr. Frilset, som anmeldes besvangret af ungkarl Ole Andersen Frilset. Dette er begges 1ste Lejermaal. Sept. 27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Gunnil Nielsdr. Milli, som anmeldes besvangret af ungkarl Hans Andersen Ejdsvoldbkaken. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er begaaet i Christiania med slagter Kongsbergs Datter, som her fra anmeldt summa. Sept. 27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Anne Pedersdtr. Egger, som anmeldes besvangret af Enkemand og Under Jæger Peder Olsen Tømte. Dette er begges 2det Lejermaal, hans 1ste Lejermaal er anmeldt under 24de Septembr og hendes under 25de Septembr Sept.27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Marthe Larsdr. Habberstadvolden, som anmeldes besvangret af ungkarl Henrich Amundsen Ljødahl. Dette er begges 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under under 21de Maji 1804 og hendes under 8de Februari Sept. 27. Blev døbt, et uægte Barn fød af pigen Anne Andersdr. Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl og under Jæger Simon Larsen Røsie. Dette er deres 2det Lejermaal til sammen, det 1ste er anmeldt under 23de Maji Oct. 4. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Anne Erichsdr. nordre Myrer, som anmeldes besvangret af uconfirmeret dreng Lars Gundersen af Ringsagers Præstegjeld paa Hedemarken, som uden Sognepræstens vidende skal have opholdt sig hos Gaardmand Anders Olsen vestre 12

13 Aas nogen tid, men er allerede derfra afreist. Dette er hendes 2det Lejermaal, det 1ste er anmeldt under 11te Marti Oct.18. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Ingebor Knudsdr. Blægstad, som anmeldes besvangret af Under Jæger Ole Christensen Aas. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 12te Maji Oct. 25.Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Isachsdr. Næs eje, som anmeldes besvangret af gift mand og Dragon Halvor Larsen Næs. Dette er hans 1ste og hendes 3dje Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 30te October 1796 og hendes 2det under 17de Juli Decr.26. Døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl Ole Gundersen som i 3de aar skal have tjent paa Fremmen, men søgt herrens Bord i Stange. Dette er hendes 3dje Lejermaal, det 1ste Lejermaal er anmeldt under 12te October 1800 og hendes 2det under 28de Juli Ejdsvold Præstegaard den 31te Decbr Leganger. At under 27de September paa denne fortegnelse anmeldte Henrich Amunsen og Marte Larsdtr. er den 6te Januari 1808 ægteviede, hvilket herved attesteres af stedets sognepræst. Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1808 Fortegnelse over de uægte Børn, som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januari til 30te Juni 1808, tillige med deres Forældres Navne. Januari 31. Døbt uægte barn, fød den 22de f. m. af pigen Ragnil Nielsdatter nedre Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl men nu gift mand Ole Olsen Julsrud. Det er deres første Lejermaal. Marti 20. Døbt uægte barn, fød den 11te d. m. af pigen Gunnil Embreths Datter Røssie eje, som anmeldes besvangret af ung karl og uconfirmeret dreng Lars Pedersen øvre Røssie, der er hendes kiødelige søskende barn. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 16de October Marti 20. Døbt uægte Barn, fød den 11te d. m. af pigen Marthe Michels Datter Baarlie, som anmeldtes besvangret af ung karl og smed Tosten Christensen fra Valders, dette er hans 1ste og hendes 4de Lejermaal, henes 1ste er anmeldt under 8de September 1793, det 2det under 23de Februari 1800 og det 3die under 19d Juli 1801 April 3. Døbt uægte Barn, fød den 27de f. m. af pigen Inger Johns Datter Hoelsletten, som anmeldes besvangret af under Jæger Ole Christensen Aaseje, dette er deres 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under den 18de October 1807, og hendes under 17de Juli Maji 8. Døbt uægte Barn, fød den 30te f. m. af pigen Ingebor Maria Jensdatter Langsæt, som anmeldes besvangret af Under Jæger ved det 4de Jæger Compagnie Peder Christiansen nedere Korslund. Dett er deres 1ste Lejermaal. 13

14 Maji 8.. Døbt uægte Barn, f. den 2den s. m. af pige Kari Gulbrans Datter Bøhnsjeje, som anmeldtes besvangret af ungkarl og dragon ved det Ejdsvold Næsiske Dragon Compagnie Amun Amunsen Bøen. Er deres 1ste Lejermaal Maji 22. Døbt uægte barn, fød den 12te d. m. af pigen Marthe Johnsdatter Hoelsætter, som anmeldtes besvangret af Under Jæger ved 3die Compagnie Halvor Olsen Hemlie eje. Er deres 1ste Lejermaal. Juni 19. Døbt uægte barn, fød den 11te d. m. af pigen Marthe Olsdatter Fremmen eje, som anmeldtes besvangret af soldat Jens Michelsen Røssie eje, dette er begge deres 2det Lejermaal, til sammen det første er anmeldt i Aaret Ejdsvold Præstegaard den 30t Juni Leganger. Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegjeld for 2den Termin dette Aar tillige med de opgivne Forældres Navne Sept. 11. Blev døbt et uægte Barn, fød af Enken Pernille ved Ejdsvold 0 Verk som anmeldtes besvangret af Gift mand Skomager Jacob Larsen Aaseje. Dette er deres 1ste Lejermaal. Sept 18. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Marthe Olsdr. Habberstad, som anmeldtes besvangret af, innrulleret Matros i Mos Bye ved navn Embreth Gundersen. Dette er deres her bekiendte 1ste Lejermaal. Dec. 11. Blev døbt et Par uægte Tvillinger, fødde af Pigen Marthe Embrethsdr. Maae, som anmeldes besvangret af Let Infanterist Gulbran Larsen Hejret. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under 7de Augl Ejdsvold Præstegaard den 31te December Leganger 1809 Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegield 1ste Termin d. a. tillige med de opgiven Forældres Navne Marti 19. Blev et uægte Barn, fød af Pigen Mari Larsdr. lille Fossum, som anmeldtes besvangret af uconfirmeret Dreng Christian Eriksen Stavi Fossum. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. April 23. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Gunnil Johnsdr. Hoels Sæter, som anmeldtes besvangret af ungkarl Ole Olsen Frilset. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt den 5te Juli

15 Maji 14. Belv døbt et uægte Barn, fød af Pigen Kari Olsdr. Dønnum eje, som anmeldtes besvangret af gift mand, Peder Johnsen Dønnum. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 8de April Maji 28. Blev Døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ingebor Marie Larsdr. Stafvie, som anmeldtes besvangret af ungkarl Michael Olsen Fossum. Dette er begge deres 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 1ste Juli Leganger. Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegjeld for 2den Termin dette Aar, tillige med de opgivne Forældres Navne Juli 21. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Olsdr. Trannum, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Larsen i Tjeneste hos Halvor Hoel. Dette er begges 1ste Lejermaal. September 10. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Marthe Davidsdr. Skofsæt, som anmeldes besvangret af den ugift og døvstumme Dreng Børger Christophersen Klokkerstuen. Dette er begges 1ste Lejermaal. September 15. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ingeborg Maria Helmensdr. Rønsen, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Hansen, nu paa Birie Glas Verk. Dett er begges 1ste Lejermaal. Decemb. 3. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Maria Jensdr., der tjente i Ejdsvold Sundgaard, som anmeldes besvangret af tjenestedreng sammesteds Lars Larsen. Dette er begges 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31te Decembr Leganger. 15

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3 1. Anders Olesen, * 05.09.1854 i Vrensted, 15.12.1929 i Nr. Sundby, bopæl (person) i Møgelbjerg, Hammer, stilling: Sagfører, dødsårsag Ansigtsrosen. Fra internettet om Vrensted. Nord for kirken ligger

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold.

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Pag. 1-136: Daab... 1723-1814. - 53: Forloverattest... 1758-139 - 44: Series pastorum... ca. 1559-1847 - 207-10: Fortegnelse over Sognedegne...

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere