Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca Hyllenr. 4 a Pakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801"

Transkript

1 Trond Øivindsson Lunde, mai Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca Hyllenr. 4 a Pakke Nr Fogderegnskap Øvre Romerike I Eidsvold præstegield er i Aaret 1796 ikke flere Lejermaal begaaet i Ægteskab med det paa Leiermaal Listen anførte, nemlig Soldat og gift mand Niels Olsen Svangruds med pigen Berte Olsdr. Dønnum Ejes hvis uægte Barn den 3de April sidste blev døbt. Eidsvold præstegaard den 31 Decembr Fortegnelse over Lejermaale, som er begaaede i Eidsvold præstegield fra den 7de April til 31 Decembr Den 8de Maji blev døbt et uægte Barn, hvis moder Kari Amundsdtr. Svangrud anmeldtes at være besvangret af ungkarl Niels Henrichsen Østerud, og det er hendes 2det Lejermaal. Den 19de Junii blev døbt et uægte Barn, hvis moder Berthe Pedersdtr. Finstad Ejer anmeldtes at være besvangret af ungkarl David Ols. Finstad. Den 26de Junii blev døbt et uægte Barn, hvis moder Ingebor Larsdtr. Guldverket blev anmeldt at være besvangret af ungkarl Niels Pedersen Guldverket. Den 7de Augusti blev døbt et uægte Barn, hvis moder Siri Iversdtr. anmeldtes at være besvangret af gevorben soldat Hans Olsen Grue nordre Den 30te Octbr. blev døbt et uægte Barn, hvis moder Marthe Isachsdtr. Ørbæk ejer blev anmeldt at være besvangret af den afdøde ungkarl Christen Gulbrans. Sanholt Eidsvold præstegaard den 31te Decbr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse over dem, der har begaaet Løse Lejermaale i Eidsvold præstegield Den 22d Januar blev døbt et uægte Barn, som var fød af pigen Marte Andersdtr. Lie, til hvis Barnefader blev anmeldt Ungkarl Jens Larsen Blakisrud Den 12t Februar blev døbt et uægte Barn, fød af tieneste pigen i Eidsvoldbakken Oloug Olsdr. Dønnum Ejer, som blev anmeldt at være besvangret af gevorben Soldat Jens Erichsen af Stange Præstegield. 1

2 Den 26de samme maaned blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Inger Taraldsdtr. Søndre Myrer, som er anmeldt at være besvangret af Ungkarl Larsen Olsen, som tiener paa Næs. Den 7de Maji blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Mari Olsdtr. Østbyehagen, som er anmeldt, at være besvangret af Gift Mand John Carlsen fra Totens Fejring, dette er begges andre Gang med hverandre begaaede Lejermaal. Den 28de samme maaned blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Larsdtr. paa Waaler, som anmeldtes besvangret af Ungkarl Jens Gulbransen Tønsager Den 13de Augl. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Mari Larsdtr. Næs stuen som anmeldt besvangret af ungkarl Christen Davidsen Kommisrud Den 24d Septemb. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Mathiasdtr. Søndre Myrer, som er anmeldt at være besvangret af ungkarl Peder Olsen Tømte. Den 8de Octbr. blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Andersdtr. Siølie i Almindingen, som anmeldes besvangret af ungkarl sr. Jørgen Flod paa Tøyen Gaard i Aggers sogn. Den 4de Novembr. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Kari Olsdtr. øvre Aas, som anmeldes besvangret af ungkarl og Gevorben soldat Ole Johnsen Liinløkken. At dette er confirm. Med Ministerial Bogen bevidnes. Eidsvold præstegaard den 31 Decembr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse over de Løse Lejermaale i Eidsvold Præstegield 1798 Den 14de Januar blev døbt et uægte Barn, fød af tieneste pigen Mari Johansdr. i Eidsvoldbakken som anmeldtes at være besvangret af nu omreisende tysk Uhrmager med Navn Michael Tysker Den 21de Januar blev døbt et uægte Barn, fød af Maria Andersdr. Mørkebakken, som anmeldes besvangret af ungkarl Lars Olsen Brensmark Den 1te April blev døbt et uægte Barn fød af Berte Anderdr. Tansem, som anmeldes besvangret af ungkarl Peter Pedersen Hejret. Dette er hendes 2det Lejermaal. Den 5de April blev døbt et uægte Barn, fød af Berte Olsdr. Møller under Stafvi, som anmeldes besvangret af en Svensk person ved Navn Andreas, som nu tid arbejder hos Eidsvold 0 Verks folk Den 6te Maji blev døbt et uægte Barn, fød af Cattrine Haralsdr. store Fossum, som anmeldes besvangret af Spiger Smed ung karl Erich Jahnsen paa Eidsvold 0 Verk. 2

3 Den 15de Julii blev døbt et uægte Barn fød af Mari Olsdtr. Lynæs, som anmeldtes at være besvangret af Enkemand Gudmun Gulbransen Hemlie stuen. Den 23de Septembr. blev døbt et uægte Barn, fød af Mari Olsdr. Østbyehagen, som anmeldtes besvangret af gift mand John Carlsen, som forhen har været i Totens Fejring, men skal nu være i en huusmands plads, som kaldes Labben i Stange Præstegield. Dette er deres 3de til sammen begaaede Lejermaal.. Den 14de Octobr. blev døbt et uægte Barn, fød af Berte Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldtes at være besvangret af ungkarl Peder Christiansen Morstue i Stange Præstegield Den 18de Novemb. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Magrethe Filionsdtr. Julsrud, som anmeldtes at være i Christiania, hvor hun et aar tiente, besvangret af ungkarl og underofficcer ved Jæger Corpset i Christiania Iver Iversen Aaskestrand. Eidsvold præstegaarden den 31te Decebr Leganger Nr. 791 Fogderegnskap Øvre Romerike Fortegnelse paa de Lejermaale, som i Aaret 1799 ere begaaede i Ejdsvold Præstegield. Den 14de April blev døbt Anne Larsdtr. Gravens uægte Barn, som anmeldte til Barnefader ungkarl Ole Knudsen Baarlidalen Den 28de Julii blev døbt Olea Kystelsdr. Baadings /af Næs Sogn/ uægte Barn, som anmeldte til Barnefader ungkarl og Soldat Anders Christensen Baading af Udenæs Den 27de Octobr. blev døbt Oloug Olsdr. Dønnum ejers uægte Barn, som anmeldte til Barnefader en Svendsk Person ved Navn Lars, som nogen tid opholdte sig her i Sognet og tiente paa Mork. Dette er hendes 3de begaaede Lejermaal. Samme Dag blev døbt Marit Johansdtr. Øvre Styrens uægte Barn, som anmeldte til Barnefader Ungkarl og Under Jæger Ole Pedersen Styren Flere Lejermaal ere ikke anmeldte. Ejdsvold Præstegaarden den 31 Decebr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1800 Fortegnelse paa de Lejermaal, som ere begaaede i Ejdsvold præstegield i Aaret 1800 Den 26de Januar blev døbt et uægte Barn hvis moder er konen Else Christophersdr., som ved kongelig allernaadigst Bevilgning er tilladt at leve adskilt fra Seng og Bord med sin mand Friderich Jensen Trannum, hun udlagd til Barnefader den gifte mand i Christiania og omreisende kræmmer Peder Nedersjul 3

4 Den 16de Februar blev døbt et uægte Barn hvis moder ere Anne Nielsdr. Snedsrud Ejer, hun udlagde til Barnefader, den unge karl Thorer Torgersen Lille Finstad Den 10de Augl. Blev døbt et uægte Barn, hvis moder er pgen Kari Andersdr. Houen under søndre Berger, hun anmeldte sig at være paa Limsæt besvangret af gift mand Christopher Gulbransen som ere stædse Samme dato blev og døbt et uægte Barn hvis moder er Kari Pedersdr. Findstad store-ejer som udlagte til Barnefader Gift mand og Landværn ved Capitaine Kreftings Compagnie under det 1 Oplandske Regiment Niels Olsen Svangerud Ejer. Den 12te Octobr. blev døbt et uægte Barn hvis moder er pigen Marte Nielsdr. nedre Holtet, hun udlagde til Barnefader ungkarl Ole Jacobsen Dokken Slotspræsten hr. Kejser har under 24de April tilskrevet mig der herved følgende anmeldelse at en pige heraf Sognet, ved Navn Maren Hansdr. Egger har den 31 martii sidstl. haft i Aggershuus Slotskirke et uægte Barn til Daaben og at til Barnefader blev udlagt Lieutenant Hans Hejde Møller. Flere Uægte Børn er ikke døbt i Aaret 1800 i Ejdsvold præstegield. Ejdsvold præstegield den 31 Decembr Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1801 Fortegnelse over de løse Lejermaale, som i Aaret 1801 ere begaaet i Ejdsvold Præstegield. Den 4de Januarii blev døbt et uægte Barn, tilhørende Pigen Ragnil Christophersdr. øvre Korslund, som anmeldte at hun var besvangret af ungkarl Ole Nielsen Søndre Habberstad Den 8de Februarii blev døbt et uægte Barn tilhørende Pigen Marthe Larsdr. Habberstad Volden, som anmeldte at hun var besvangret af den Unge Karl Alv Larsen Sanderhougen Den 14de Maji blev døbt et Uægte Barn tilhørende en Pige, ved Navn Marthe Hof, hos Lensmand Kyhn, som anmeldte at hun var besvangret af en Apothequer Svend i Christiania ved navn Johannes Hofgaard Den 19de Julii blev døbt et Uægte Barn, tilhørende Pigen Marthe Michelsdr. Styren øvre, som anmeldte at hun var besvangret af Ungkarl Gulbran Larsen Baarliedalen Den 6de September blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Berthe Finbraaten under Søndre Berger, som anmeldte at hun var besvangret af Ungkarl Poul Gulbransen, der er Under Jæger ved det Kongl. Norske Jæger Corps, der commenderes af S. F. Herr Kammer Herre Staffeldt. Den 20de September blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Anne Gundersdr. Hejret Ejer, som anmeldte at hun var besvangret af Ung karl Gulbran Embrethsen Risebroebakken, der er gevorben Soldat, efter sigende ved det Nordenfielske Gevorben Regiment, i Frederichstad, der Commenderes af Hr. Kammer Herre Grüüner. 4

5 Den 13de December blev døbt et Uægte Barn tilhørende Pigen Margrethe Gudmundsd. Venger, som anmeldte at hun var besvangret af Frederich Jensen Trannum, der efter Kongl. Allernaadigst bevillning er Separeret fra sin Hustrue, og er Soldat ved Herr Capitain Neumans Compagnie. Ejdsvold Præstegaarden den 31de Decembr Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1802 Fortegnelse Over de Lejermaale, der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield i Aaret April 25. Blev døbt et Uægte Barn, fød af pigen Kari Embrethsd. Under Fossum, som anmeldes besvangret af Ungkarl Christen Hansen, som tjener paa Ejdsvold 0 Verk. Maji 16. Blev døbt et Uægte Barn fød af konen Else Christophersdr. Siggerud Ejer, som efter kongelig allernaadigst Beviling er Separeret fra sin Mand, og som anmeldes at være besvangret af den værende ung dreng og uconfirmeret Lars Olsen Sundgaarden, men nu staaende ved Jæger Corpset paa Kongsvinger, ved det 1ste Compagnie under H. Capitaine von Butenschøns Commando, og skal der være confirmeret. Dette er hendes 2det Lejermaal, efterat hun er separeret fra sin mand Fredrich Trandum Maji 27. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Larsdr. Wilberg, som anmeldes besvangret af en reisende Ungkarl ved navn Poul Larsen fra Christiania Junii 27 Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Berthe Andersdr. Tansem, som anmeldes besvangret af ungkarl og spigersmeden Anders Johansen Ejdsvold 0 Verk. Dette er hendes 3dje Lejermaal. Septemb. 26. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Hansdr. Dalen under Fossum, som anmeldes besvangret af Under Jæger Ole Nielsen Dalen som staaer ved 4d Compagnie under H. Capitaine Stabels Commando. Octob. 3. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Andersdr. Ejdsvoldbakken, som anmeldes besvangret af ungkarl og Dragon Christopher Olsen Frilset ved H. Ritmester von Kroghs Compagnie under Aggershuusiske Dragon Regimente, som Commenderes af hr. General Major von Darre. Ejdsvold Præstegaarden den 31de Decemb Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1803 Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield i Aaret Martii 12. Et uægte Pigebarn som var død under fødselen fød af Pigen Gunnild Olsdr. fra Walden, som anmeldes besvangret af Enkemand Ole Erichsen Østbyehagen. 5

6 Martii 13. Blev døbt et uægte Barn fød af et omvandrende qvindemenske Thore Marie Olsdr. fra Rakkestad Sogn, som opgav til Barnefader en Matros ved Navn Anders Tollefsen paa Fredrichshald Julii 17. Et uægte Pigebarn fød af Pigen Inger Johnsdr. Hoels Sæteren, som meldes besvangret af Ungkarl Børger Embrethsen Aas, nu paa Bogstad i Askers Sogn Julii 17. Et uægte Pigebarn fød af Pigen Marthe Isachsdr. Næs Ejer, som anmeldes besvangret af John Nielsen Svensk, paa Wilberg Augs. 7. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Anne Hansdr. østre Venger Ejer, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Lette Infanterist ved hr. Capitain von Kreftings Comp. Gulbrand Larsen Hejret. Augs. 14. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Ingebor Christiansdr. Bodshaug, som anmeldes besvangret af Ungkarl og under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldst Jæger Corps Septemb. 25. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Anne Pedersdr. Egger, som anmeldes besvangret af ungkarl og Sergeant ved det lette Infanterie Comp. Peder Taralsen Julsrud Octob. 16. Blev et uægte Drengebarn, fød af Pigen Gunnild Embrethsdr. Røsie Ejer, som anmeldes besvangret av Under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldst Jæger Corps Niels Larsen Korslund Ejer Octob. 30. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Catharine Olsdr. Stavie, som anmeldes besvangret af en Reisende, som kaldte sig Halvor Olsen Novr. 6. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Goro Andersdr. Vengerbakken, som anmeldes besvangret af Ungkarl Lars Olsen Vengerbakken Novr. 20. Blev døbt et uægte Drengebarn fød af Pigen Mari Olsdr. østre Frilset, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Under Jæger ved S. F. hr. kammerherre von Staffeldts Jæger Corps Ole Pedersen Frilset. Novr. 27. Blev døbt et uægte Pigebarn fød af Pigen Eli Nielsdr. Dokken, som anmeldes besvangret af Corporal ved hr. Capitain von Neumans Compl. Peder Christensen Dokken Decem. 26. Blev døbt et Uægte Drengebarn fød af Enken Inger Andersdr. søndre Berger, som anmeldes besvangret af Ungkarl Simen Olsen Tangen i Nannestad. Ejdsvold Præstegaard den 31de Dec Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1804 Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januar til 17de November indeværende Aar. 6

7 1804. Febru. 26. Blev Døbt et uægte Barn fød af Pigen Thore Davidsdatter Graven, som anmeldes besvangret af Ungkarl Even Knudsen Sandholt Marti 11. Blev Døbt et Uægte Barn fød af Pigen Anne Erichsdatter Juhlsrud, som anmeldes besvangret af den Svenske Ungkarl Ole Olsen, som da tjente paa Steensbye April 8. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Kari Olsdatter Dønnum Eje, som anmeldes besvangret af Ungkarl Niels Hansen fra Stange paa Hedmarken Maji 21. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Olsdatter Habberstad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Henrich Amundsen Ljødahl. Maji 27. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Pedersdatter Stavie, som anmeldes besvangret af Enkemand Christian Mathiesen Fossum. Septembr. 30. Blev et uægte Barn fød af Pigen Anne Olsdatter Bodshaug, som anmeldes besvangret af ungkarl og under Jæger Halvor Olsen Mørk, der staaer ved det Norske Jæger Corps 1ste Compagnie som commenderes af Hr. Capitain von Buttenschiøn og guarnisonered paa Kongs Vinger October 21. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Marthe Hansdatter Mork Eje, som anmeldes besvangret af nuværende enkemand Ole Olsen Vengerbakken, hvis Hustru blev begravet den 16d Februar dette Aar. Ejdsvold Præstegaard den 17de Novembr Leganger. Fortegnelse Over de uægte Barn som ere fødde i Ejdsvold Præstegield fra 17de Novembr. til 31 December Decemb. 9 blev Døbt 1 uægte Barn fød af Pigen Kari Thronsdr. Næs Eje, som anmeldtes besvangret af Ungkarl Hans Alven, i tjeneste hos Ole Mago under Fossum Decemb. 26de blev Døbt 1 Uægte Barn fød af Pigen Johanne Pedersdr. Græslien, som anmeldes besvangret af Under Jæger Henrich Johansen Julsrud, som har tient 2de Aar ved 1ste Compagnie Jæger paa Kongs Vinger. Ejdsvold Præstegaard den 31 Deceb.r Leganger. At Magrethe Petersdr. Stafvie som under 17de Nov er af mig anmeldt at have begaaet Lejermaal med Enkemand Christian Mathiesen Fossum, ere den 5t Octobr ægteviet med Ungkarl Niels Evensen Wenger, bliver herved, efter Forlangende begiæret. Ejdsvold præstegaard den 6te Maji Leganger 7

8 At Hans Alvsen ved Ejdsvold 0 Verk er den 17de d. m. ægteviet med Pigen Kari Thronsdtr. Næs Eje, som af ham afvigte Aar var besvangret, bliver herved paa Embedets Vegne bevidnet. Ejdsvold Præstegaard den 22de Julii Leganger. At den af mig under 17de Novembr for Lejermaal anmeldte Underjæger Halvor Olsen Morkeje er den samme Person, som er Fader til Ingebor Christiansdr. Bodshaugs under 4de Augusti 1803 døbte uægte Barn, bliver herved bevidnet. Ejdsvold Præstegaard den 6te Majii Leganger. Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1805 Fortegnelse Over de Lejermaale, der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januar til 30te Juni 1805 Januar 15. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Amundsdr. Fremmen, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Dragon Hans Nielsen Holt ved Hr. Ritemester von Kroghs Compagnie. Dette er hans første Lejermaal Marti 17. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Erichsdr. Kapaasen, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Soldat ved Hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Jens Christophersen vestre Dønnum, der siges at være bleven Soldat i Juni Maaned Dette er hans første Lejermaal Marti 31. Blev døbt 1 Uægte Drengebarn, fød af Pigen Anne Andersdr. Solie i Ejdsvold Alminding, som anmeldes besvangret af en Ungkarl og Person ved Navn Erich Hansen i Christiania. Maji 12. Blev døbt 1 Uægte Pigebarn, fød af Pigen Ingebor Knudsdr. Sandrud, som anmeldes besvangret af Ungkarl Ole Peder Iversen paa Sandrud Juni 23. Blev 1 Uægte Pigebarn, fød af en Pige ved Navn Anne Andersdr. Moestue af Stange, som uden Attest har opholdt sig i denne Meenighed, og tient hos Halvor Lyenæs, hvor hun er besvangret af Ungkarl og Under Jæger Amun Larsen Lyenæs, der har tient 6 Aar som Jæger ved Corpsets 3die Compagnie under Hr. Capitaine von Krebs. Dette er hans første Lejermaal. Juni 30 Blev døbt 1 Uægte Pigebarn, fød af Pigen Anne Larsdr. Brudstad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Olsen Frilset Eje. Ejdsvold Præstegaarden den 30te Juni Leganger. Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Juli til 31te Decembr Juli 28 Blev døbt et uægte Drengebarn, fød af Pigen Marthe Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldes besvangret af en fremmed Reisende ved Navn Iver fra Christiania 8

9 Augt. 25. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Larsdr. Baarlie Tangen, som anmeldes besvangret af Ungkarl Peder Larsen Juhlsrud, som tjener i Ejdsvold Præstegaard Septemb. 22. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Mari Olsdr. Frilset Eje, som anmeldes besvangret af Under Jæger ved hr. Capitaine Stabels 4de Compagnie Ole Pedersen Frilset. Dette er hans 2det Lejermaal. Octob. 13. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Berthe Christiansdr. Ejdsvoldbakken, som anmeldes besvangret af en svensk reisende person som kaldte sig Landin. Octob. 13. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Mari Larsdr. vestre Aas, som anmeldes besvangret af ungkarl og pibeblæser ved hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Lars Haagensen Aas. Octob. 20. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Pedersdr. Aspelien, som anmeldes besvangret af ungkarl og soldat ved hr. Capitaine von Neumanns Compagnie Lars Davidsen Kommisrud Decr. 1. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Thorersdr. Elstad Eje, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Dragon ved hr. Ritmester von Kroghs Compagnie David Gulbransen Røgholt. Decr. 8. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Thorgersdr. Venger, som anmeldes besvangret af ungkarl og Let Infanterist ved hr. Capitaine Kreftings Compagnie Lars Olsen Mørkhagen. Dette var hans 2det Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31de December Leganger. Underjæger Ole Pedersen Frilsets 1ste Lejermaal var i aaret 1799 med pigen Marit Johansdr. søndre Berger Let Infanterist Lars Olsen Mørkhagens 1ste Lejermaal er i aaret 1803 begaaet med Pigen Goro Andersdr. Venger. Leganger. At Ungkarl og soldat Jens Christophersen Dønnum er den 2den Januar sidstleden ægteviet med den af ham besvangrede pige Anne Erichsdr. Kapaasen det bevidnes herved, efter forlangende. Ejdsvold præstegaard den 28de Februar Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1806 Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegjeld fra 1ste Januari til 30te Juni 1806 Januari 5. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Marthe Larsdr. Raaholt, som anmeldes besvangret af Corporal Ole Lysager ved hr. Ritmester von Kroghs Dragon Compagnie. Ere begge deres 1ste Lejermaal 9

10 Januari 12. Blev døbt 1 uægte Barn fød af Pigen Marthe Hansdr. Steensbye eje, som anmeldes besvangret af ungkarl Peder Iversen Juhlsrud. Dett er hans 2det og hendes 1ste Lejermaal. Hans 1ste Lejermaal er anmeldt under 12te maji 1805 med pigen Ingebor Knudsdr. Sandru. Januari 26. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Anne Davidsdr. Skofsæt, som anmeldtes besvangret af ungkarl og soldat ved hr. Capitaine v. Neumans Compag. Niels Johnsen Østbye. Er begges deres 1ste Lejermaal. Marti 23. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Anne Pedersdr. søndre Berger som anmeldtes besvangret af gevorben soldat ved det søndenfieldske Infanterie Regiment Arne Olsen. Er begges deres 1ste Lejermaal. Maji 4. Blev døbt 1 uægte Barn, fød af pigen Magnil Pedersdr. Frilset, som anmeldtes besvangret af ungkarl og reserve Dragon ved hr. Ritmester v. Kroghs Dragon Compagl. David Olsen østre Frilset. Er begges deres 1ste Lejermaal. Juni 8. Blev døbt et uægte Barn, fød af den fra sin mand separerede kone Else Christophersdr. øvre Styren eje, som anmeldtes besvangret af hattemagers Svend Andreas Johansen i Ejdsvold Alminding, men som nu opholder sig i en plads under Svindahl i Næs Sogn. Dette er hans 1ste og hendes 3dje Lejermaal efter Separationen. Hendes 1ste Lejermaal er anmeldt under 26te Januari 1800 med gift mand Peder Nederspill og det 2det Lejermaal anmeldt under 16de Maji 1802 med uconfirmeret Lars Olsen Ejdsvold Sundgaard. Ejdsvold Præstegaard den 30te Juni Leganger Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Julii til 31te Decebr Sept. 14de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Malene Nielsdr. Dambakken under lille Fossum, som anmeldes besvangret af Under Jæger Poul Christophersen Hejreteje, ved det 2det Jæger Compagnie under hrr. Capitain von Buttenschiøns, som har tient i 7 Aar. Dette er hans 2det og hendes 1ste Lejermaal. Hans 1ste var i Aaret 1801 begaaet med Pigen Berthe Findbraaten under søndre Berger. Sept.28de. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Anne Marie Erichsdr. Sundgaarden, som anmeldtes besvangret af Enkemanden Lars Taraldsen Julsrud. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Octobr. 19de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Berthe Andersdr. Tansem, som anmeldes besvangret af den fra sin Hustroe sepererte Herman Lejell paa Ejdsvold 0 Verk. Dette er hendes 4de og hans 1ste Lejermaal. Hendes 1ste Lejermaal var i Aaret 1792 med Ungkarl Haagen Hansen Løken, som nu er gift og tiener paa Gaarden Sandager i Næs. Hendes 2det Leiermaal var i Aaret 1798 med Ungkarl Peter Pedersen Hejret, nu gift og boende paa Gaarden Avold i Næs. Hendes 3die Lejermaal var i Aaret 1802 med Ungkarl og Spigersmed Anders Jahnsen ved Eidsvold 0 Verk. Novembr. 2den. Blev døbt uægte Barn fød af Pigen Mari Alvsdr. Hellestad, som anmeldes besvangret af Ungkarl Michel Thomesen Halser. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. 10

11 Novembr. 2den. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Inger Davidsdr. Skofsæt, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Under Jæger Embret Alvsen Hellestad ved det 4de Compagnie under Hr. Capitaine von Stabell. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Novembr. 23de. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Christine Erichsdr. Ejdsvold 0 Verk, som anmeldes besvangret af Ungkarl og Svensk Spigersmed Jonas Nyquist. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Novembr. 30te. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Margrethe Børgersdtr. Østre Venger, som anmeldes besvangret af Enkemand Herman Hage, Dragon ved det oplandske Dragon Regiment. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Decebr. 14de. Blev døbet et uægte Barn, fød af Pigen Anne Larsdtr. Raaholdt, som anmeldes besvangret af Ungkarl og soldat ved det lette Infanterie Compagnie Embreth Christophersen Bøen under Hrr. Capitain von Krefting. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31te Decebr Leganger.. At Jonas Larsen Nyeqvist ved den 14de Marii d. a. ægteviet med Christine Erichsdr. paa Ejdsvold Verk, det attesteres herved, men endnu er ingen Lysning til Ægteskab begiært af Underjæger Alv Embrethsen Hellestad med Pigen Inger Davidsdr. Det vil uden tvivl nu ved hans nærværelse paa Kongsvinger til den aarlige Exercitie blive afgiort om han erholder tilladelse til giftermaal. Saasnart han foreviser denne, og ægtevielse er foregaaet, skal jeg love den ære at indb.. deres Ejdsvold Præstegaard den 16de Juni 1807 Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1807 Fortegnelse over de Lejermaale, som ere begaaede i Ejdsvolds Præstegield fra 1te Januari til 30te Juni 1807 Den 1ste Februari blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Olsdr. Lynæstangen som er anmeldt at være besvangret af Ungkarl og Underjæger eller let Infanterist ved det hr. Capitain Stabels mpagnie Jens Michelsen Røssie. Dette er begges føste Lejermaal. Samme Dag blev og døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ragnil Johannesdtr. Røssie, som anmeldt at være besvangret af Underjæger Niels Larsen Røssie, der tiener ved Jæger Corpsets 3de Compagnie under hr. Major Crebs. Dette er begges andet Lejermaal, hans er begaaet første Gang i Aaret 1803 med Pigen Gunnil Embrethsdr. Røssie, og anmeldt under 16de Octobr. samme Aar, og hendes første Lejermaal er begaaet i Aaret 1803 med U. krl. Alexander Henrichsen fra Hedemarken og anmeldt under 8de Octobr. samme Aar. Den 8de Februari blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Gulbrandsdtr. søndre Brustad, som blev anmeldt at være besvangret af ungkarl og Underjæger ved Corpsets 3de Compagnie Gulbran Nielsen Habberstad, hvis chef er hrr. Major Crecs. Dette er begges første Lejermaal. 11

12 Den 30 Martii blev døbt et uægte Barn fød af pigen Anne Gundersdtr. Dølieje, som anmeldtes besvangret af ungkarl Hans Olsen Frilsæteje, dette er hendes første og hans andet Lejermaal, det første er anmeldt under 30te Juni 1805 med Pigen Anne Larsdtr. Brustad Den 12te April blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marte Larsdtr. Lynæs, som blev anmeldt besvangret af ungkarl og underjæger ved Corpsets 3de Compagnie Ole Larsen Røssie, hvis chef er hrr. Major Crebs. Dette er begges andet Lejermaal til sammen, deres første er anmeldt under 8de Januari 1804 Under 22de Maji d. a. har Sognepræsten til Aggers menighed hr. Slotspræst Pavels tilmeldet mig, at en Pige af Ejdsvold ved navn Marte Larsdtr. Habberstad der var innkommet i Besøg til sin familie paa nedre Foss, har der giort Barsel, og anmeldt som Barnefader ungkarl Christopher Thronsen Brustadejer her i menigheden, hvilket er begges første Lejermaal. Den 7de Juni blev døbt et uægte Barn, fød af konen Marte Pedersdtr. Aspelien, hvis mand, der var en Svensk Person, er for 5 ½ Aar siden bortrømt fra hende og Sognet, og har siden ingen underretning givet om sig. Hun blev anmeldt nu at være besvangret af en fremmed Person ved navn John Larsen, der uden attest er indkommet i menigheden og opholder sig i Pladsen Sørlie i Almindingen. Det er hendes første Lejermaal. Flere Lejermaal givet ikke i forbemeldte tid. Ejdsvold Præstegaard den 30te Juni Leganger. Fortegnelse over de Lejermaale der ere begaaede i Ejdsvold Præstegjeld fra 1ste Juli til 31te Decemb Juli 5. Blev døbt et uægte Barn fød af pigen Berthe Gislesdr. Frilset, som anmeldes besvangret af ungkarl Ole Andersen Frilset. Dette er begges 1ste Lejermaal. Sept. 27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Gunnil Nielsdr. Milli, som anmeldes besvangret af ungkarl Hans Andersen Ejdsvoldbkaken. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er begaaet i Christiania med slagter Kongsbergs Datter, som her fra anmeldt summa. Sept. 27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Anne Pedersdtr. Egger, som anmeldes besvangret af Enkemand og Under Jæger Peder Olsen Tømte. Dette er begges 2det Lejermaal, hans 1ste Lejermaal er anmeldt under 24de Septembr og hendes under 25de Septembr Sept.27. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Marthe Larsdr. Habberstadvolden, som anmeldes besvangret af ungkarl Henrich Amundsen Ljødahl. Dette er begges 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under under 21de Maji 1804 og hendes under 8de Februari Sept. 27. Blev døbt, et uægte Barn fød af pigen Anne Andersdr. Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl og under Jæger Simon Larsen Røsie. Dette er deres 2det Lejermaal til sammen, det 1ste er anmeldt under 23de Maji Oct. 4. Blev døbt et uægte barn, fød af pigen Anne Erichsdr. nordre Myrer, som anmeldes besvangret af uconfirmeret dreng Lars Gundersen af Ringsagers Præstegjeld paa Hedemarken, som uden Sognepræstens vidende skal have opholdt sig hos Gaardmand Anders Olsen vestre 12

13 Aas nogen tid, men er allerede derfra afreist. Dette er hendes 2det Lejermaal, det 1ste er anmeldt under 11te Marti Oct.18. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Ingebor Knudsdr. Blægstad, som anmeldes besvangret af Under Jæger Ole Christensen Aas. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 12te Maji Oct. 25.Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Isachsdr. Næs eje, som anmeldes besvangret af gift mand og Dragon Halvor Larsen Næs. Dette er hans 1ste og hendes 3dje Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 30te October 1796 og hendes 2det under 17de Juli Decr.26. Døbt et uægte Barn, fød af pigen Marthe Nielsdr. nedre Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl Ole Gundersen som i 3de aar skal have tjent paa Fremmen, men søgt herrens Bord i Stange. Dette er hendes 3dje Lejermaal, det 1ste Lejermaal er anmeldt under 12te October 1800 og hendes 2det under 28de Juli Ejdsvold Præstegaard den 31te Decbr Leganger. At under 27de September paa denne fortegnelse anmeldte Henrich Amunsen og Marte Larsdtr. er den 6te Januari 1808 ægteviede, hvilket herved attesteres af stedets sognepræst. Leganger Nr Fogderegnskap Øvre Romerike 1808 Fortegnelse over de uægte Børn, som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegield fra 1ste Januari til 30te Juni 1808, tillige med deres Forældres Navne. Januari 31. Døbt uægte barn, fød den 22de f. m. af pigen Ragnil Nielsdatter nedre Holtet, som anmeldes besvangret af ungkarl men nu gift mand Ole Olsen Julsrud. Det er deres første Lejermaal. Marti 20. Døbt uægte barn, fød den 11te d. m. af pigen Gunnil Embreths Datter Røssie eje, som anmeldes besvangret af ung karl og uconfirmeret dreng Lars Pedersen øvre Røssie, der er hendes kiødelige søskende barn. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 16de October Marti 20. Døbt uægte Barn, fød den 11te d. m. af pigen Marthe Michels Datter Baarlie, som anmeldtes besvangret af ung karl og smed Tosten Christensen fra Valders, dette er hans 1ste og hendes 4de Lejermaal, henes 1ste er anmeldt under 8de September 1793, det 2det under 23de Februari 1800 og det 3die under 19d Juli 1801 April 3. Døbt uægte Barn, fød den 27de f. m. af pigen Inger Johns Datter Hoelsletten, som anmeldes besvangret af under Jæger Ole Christensen Aaseje, dette er deres 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under den 18de October 1807, og hendes under 17de Juli Maji 8. Døbt uægte Barn, fød den 30te f. m. af pigen Ingebor Maria Jensdatter Langsæt, som anmeldes besvangret af Under Jæger ved det 4de Jæger Compagnie Peder Christiansen nedere Korslund. Dett er deres 1ste Lejermaal. 13

14 Maji 8.. Døbt uægte Barn, f. den 2den s. m. af pige Kari Gulbrans Datter Bøhnsjeje, som anmeldtes besvangret af ungkarl og dragon ved det Ejdsvold Næsiske Dragon Compagnie Amun Amunsen Bøen. Er deres 1ste Lejermaal Maji 22. Døbt uægte barn, fød den 12te d. m. af pigen Marthe Johnsdatter Hoelsætter, som anmeldtes besvangret af Under Jæger ved 3die Compagnie Halvor Olsen Hemlie eje. Er deres 1ste Lejermaal. Juni 19. Døbt uægte barn, fød den 11te d. m. af pigen Marthe Olsdatter Fremmen eje, som anmeldtes besvangret af soldat Jens Michelsen Røssie eje, dette er begge deres 2det Lejermaal, til sammen det første er anmeldt i Aaret Ejdsvold Præstegaard den 30t Juni Leganger. Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegjeld for 2den Termin dette Aar tillige med de opgivne Forældres Navne Sept. 11. Blev døbt et uægte Barn, fød af Enken Pernille ved Ejdsvold 0 Verk som anmeldtes besvangret af Gift mand Skomager Jacob Larsen Aaseje. Dette er deres 1ste Lejermaal. Sept 18. Blev døbt et uægte Barn fød af Pigen Marthe Olsdr. Habberstad, som anmeldtes besvangret af, innrulleret Matros i Mos Bye ved navn Embreth Gundersen. Dette er deres her bekiendte 1ste Lejermaal. Dec. 11. Blev døbt et Par uægte Tvillinger, fødde af Pigen Marthe Embrethsdr. Maae, som anmeldes besvangret af Let Infanterist Gulbran Larsen Hejret. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt under 7de Augl Ejdsvold Præstegaard den 31te December Leganger 1809 Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegield 1ste Termin d. a. tillige med de opgiven Forældres Navne Marti 19. Blev et uægte Barn, fød af Pigen Mari Larsdr. lille Fossum, som anmeldtes besvangret af uconfirmeret Dreng Christian Eriksen Stavi Fossum. Dette er begges deres 1ste Lejermaal. April 23. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Gunnil Johnsdr. Hoels Sæter, som anmeldtes besvangret af ungkarl Ole Olsen Frilset. Dette er hendes 1ste og hans 2det Lejermaal, hans 1ste er anmeldt den 5te Juli

15 Maji 14. Belv døbt et uægte Barn, fød af Pigen Kari Olsdr. Dønnum eje, som anmeldtes besvangret af gift mand, Peder Johnsen Dønnum. Dette er hans 1ste og hendes 2det Lejermaal, hendes 1ste er anmeldt under 8de April Maji 28. Blev Døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ingebor Marie Larsdr. Stafvie, som anmeldtes besvangret af ungkarl Michael Olsen Fossum. Dette er begge deres 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 1ste Juli Leganger. Fortegnelse over de uægte Børn som ere fødde og døbte i Ejdsvold Præstegjeld for 2den Termin dette Aar, tillige med de opgivne Forældres Navne Juli 21. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Anne Olsdr. Trannum, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Larsen i Tjeneste hos Halvor Hoel. Dette er begges 1ste Lejermaal. September 10. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Marthe Davidsdr. Skofsæt, som anmeldes besvangret af den ugift og døvstumme Dreng Børger Christophersen Klokkerstuen. Dette er begges 1ste Lejermaal. September 15. Blev døbt et uægte Barn, fød af Pigen Ingeborg Maria Helmensdr. Rønsen, som anmeldes besvangret af Ungkarl Hans Hansen, nu paa Birie Glas Verk. Dett er begges 1ste Lejermaal. Decemb. 3. Blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Inger Maria Jensdr., der tjente i Ejdsvold Sundgaard, som anmeldes besvangret af tjenestedreng sammesteds Lars Larsen. Dette er begges 1ste Lejermaal. Ejdsvold Præstegaard den 31te Decembr Leganger. 15

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880

Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880 Trond Øivindsson Lunde, mai 2011 ammerud.lunde@gmail.com Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880 Da kirkebøkene for Eidsvoll fra 1688 ble flammenes rov i brannen i prestegården natta

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1] Fødte Mandkiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjennemstrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministerialbog for Thestrup Sogn.- Ringsted d 1 August 1850. Stienberg. Vidi

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden:

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden: BK 142-1701 Lars Larsen, Sperrestrup Udklip side 200-201 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Vængegaarden: Side 1 af 17 KB Jørlunde 1701 op 57 Lars Larsen døbt 29/5 Dom 1.p.Trin. d 29

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Innkomstskatt iflg. forordning , Øvre Romerike

Innkomstskatt iflg. forordning , Øvre Romerike Innkomstskatt iflg. forordning 8..80, Øvre Romerike 80-8 Riksarkivet, hyllenr. A 099 / Øvre Rom. Fogderie. Eidsvold præstegjeld. Trond Øivindsson Lunde ammerud.lunde@gmail.com Avskriften er ikke bokstavrett.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816.

KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816. KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816. Anno 1782. Den höyeste Welsignelse hwile ower os i dette Aar. Söndagen efter Nytt Aar blew Niels Hjulmands Kone introduceret. Söndagen Septuagesima d: 27 Jan: hawde Hans

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere