Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0"

Transkript

1 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

2 GeoEnviron Ændringer i ver Ændringer i GeoEnviron ver Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version set i forhold til version af programmet. Generelle ændringer... 4 Generelle ændringer...4 Kun i miljømodulerne... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulerne Virksomhed og Landbrug...5 Modulet Tidsregistrering...5 Modulet Jordforurening DKJord...5 Modulet Råstofgrave...5 Modulet Vandindvinding...9 Tillægsmodulet Jupiter integration...9 Modulet Byggesag udgave, maj

3 GeoEnviron Generelle ændringer Generelle ændringer Generelle ændringer Kun i miljømodulerne Kviksøg vinduet husker feltet du sidst har søgt i. Når kviksøg vinduet åbnes, er der automatisk fokus i det søgefelt, du sidst har søgt i. Dette er indført i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent land, Vandindvinding og Rotter. 1. udgave, maj

4 Ændringer i moduler Modulerne Virksomhed og Landbrug adresse er med i Excel-udtræk. Virksomhedens eller landbrugets adresse er medtaget i Excel-filen, der kan dannes for fremsøgte lokaliteter. Vælg printer ikonet i oversigtsvinduet for at åbne rapporten 'Udvalgte lokaliteter'. Højreklik i rapporten og vælg 'Gem som' for at gemme data i rapporten som en fil af typen Excel med startblok (kolonneoverskrift). Modulet Tidsregistrering Registrering af tid på aktuel lokalitet. En ny knap til tidsregistrering er indført i hoveddata vinduet i hvert af de moduler, der er gjort tilgængelig for tidsregistrering ved afkrydsning på fanen Moduler i stamdata for Tidsregistrering. Ved klik på knappen indsættes den aktuelle lokalitet som projekt i en ny linje på ugeseddel for indeværende uge i modulet Tidsregistrering, der åbnes automatisk. Herefter skal du vælge aktivitet, registrere dit tidsforbrug på lokaliteten og gemme. Indeværende uge tilføjes automatisk i ugeoversigten, hvis den ikke findes allerede. Skjul linjer uden tidsforbrug med knappen øverst til højre på fanen Ugeseddel. Modulet Jordforurening DKJord Udvidelse af bemærkning. Feltet bemærkning på fanen 'Forventet indsats' (under fanen Lokalitetsdetaljer Forureningsstatus) kan indeholde op til 255 tegn. Flere årsager pr projekt. Rapporten 'Udvalgte lokalitetsoplysninger' kan håndtere flere årsagskoder til hvert projekt. Modulet Råstofgrave Ændringer på fanen Virksomhed. Disse felter viser oplysninger om den seneste tilladelse på fanen Tilladelser: Tilladelsesdato fra fanen Ansøger Udløbsdato fra fanen Ansøger Indvinding påbegyndt fra fanen Råstofforekomst Indvinding afsluttet fra fanen Råstofforekomst Årlig produktion (m3) 'Tilladt produktion (m3/år)' på fanen Råstofforekomst Gravedybde (max) 'Tilladt gravedybde (m)' på fanen Råstofforekomst Gravning under GVS afkrydset, hvis der er data i 'Heraf under GVS (m3/år)' på fanen Råstofforekomst Dispensation til jordmodtagelse - afkrydset, hvis der er data på fanen 'Modtagelse af jord' Total kapacitet (m3/år) fra fanen 'Modtagelse af jord' Dispensationsdato fra fanen 'Modtagelse af jord' 1. udgave, maj

5 Disse to felter er fjernet: Tilladelsesperiode (år) erstattet af Udløbsdato Gravedybde (min.) udgået Dette nye felt er tilføjet: Journalnr Vælg journalnr for en sag registreret på fanen Sagsoplysninger Sag. Herefter vises afsluttet dato og udløbsdato for sagen i de efterfølgende felter. Klik på knappen for at få vist detaljer om sagen. Nye bogmærker. Til hver råstofgrav kan dannes et indberetningsskema for året. Disse bogmærker kan nu også anvendes i brevskabeloner, når et bogmærkedokument genereres fra fanen Dokument: Til alle brevskabeloner med type = Ingen og modul = Råstof Matrikler matrikel_liste Tilladelser raw_journal raw_central_company_no raw_p_nr raw_firma raw_adresse raw_postnr raw_postby raw_cvr Her indsættes en kode bestående af 2 kolonner: Matrikel og Ejerlav Journalnr CVR-nr (ansøger) P-nr (ansøger) Firma (råstofindvinder) Adresse (råstofindvinder) Postnr (råstofindvinder) Postdistrikt/by (råstofindvinder) CVR-nr (råstofindvinder) I basismanualen 'Miljøsager og -tilsyn' kan du finde en beskrivelse af, hvordan de nye bogmærker tilføjes i jeres brevskabeloner. Du kan finde en oversigt over øvrige bogmærker, der kan anvendes i Miljømoduler, under Manualer mv. på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden, der åbnes med 1. udgave, maj

6 ERFA-knappen i GeoEnvirons værkstøjslinje eller med menupunktet Filer ERFA. Fanen Tilladelser har ændret navn fra Ansøgning, da der registreres tilladelser; før registreredes ansøgninger. Ledeteksten til dette felt er ændret: Tilladelsesdato hed før Godkendelsesdato Dette felt er fjernet: Ansøgn. godkendt da tilladelsesdatoen angiver, om der er givet tilladelse To nye knapper er tilføjet: Ved klik på knappen kopieres adressedata fra ansøger til råstofindvinder Når en ny tilladelse er oprettet, kan alle underordnede data om en eksisterende tilladelse kopieres til den nye tilladelse ved klik på knappen 'Kopier tilladelse'. Ændringer på fanen Råstofforekomst. Ledeteksten til disse felter er ændret: Indvinding påbegyndt hed før Startdato Indvinding afsluttet hed før Slutdato Tilladt gravedybde (m) hed før 'Planlagt gravedybde (m)' Tilladt produktion (m 3 /år) hed før 'Forventet produktion (m 3 /år)' Dette felt er fjernet: Ansøgt indvindingsareal (ha) udgået Ændringer på fanen Efterbehandling. Dette nye felt er tilføjet: Genetableringsplan Der kan henvises til en fil for hver genetableringsplan. Filen vælges med knappen. Den åbnes med knappen. Ændringer på fanen Modtagelse af jord. Regionerne giver 52-dispensationer til råstofgrave, således at de må modtage jord. Kommunerne modtager hvert år indberetninger om, hvor meget jord de pågældende råstofgrave har modtaget. Disse to nye felter er tilføjet: Total kapacitet (m 3 /år) Dispensationsdato Ny fane Vilkår. Standardvilkår for tilladelsen kan angives ud fra en bruttoliste, som I selv vedligeholder i stamdata for Råstofgrave. På stamdata fanen Vilkår kan hvert vilkår knyttes til en gruppe, der er oprettet på stamdata fanen Vilkårsgrupper. Det giver mulighed for lettere og hurtigere at finde og vælge relevante vilkår. 1. udgave, maj

7 Et eller flere vilkår kan tilføjes via en listboks, der åbnes ved tryk på L-knappen. Det er muligt at redigere beskrivelsen af vilkåret, når det er tilføjet på fanen Vilkår, således at det kan tilpasses den pågældende tilladelse. Ændring på fanen Råstofindvinding Produktion Indberetninger Indvinding Der er indført summering af indvunden mængde pr. råstofkategori. 1. udgave, maj

8 Modulet Vandindvinding Ændring på fanen Boringer. Overskriften til dette felt er ændret: Anvendelse hed før Formål, men viser boringens anvendelse. Rapporten 'Analyseparameter pr. lokalitet'. Der er indført intelligent kodehåndtering i feltet Lokalitet, så man kan skrive starten af et lokalitetsnavn. Web-login. Når man opretter et nyt web-login ved at vælge et anlæg i listboksen, så bliver anlæggets navn og adresse vist i de rigtige kolonner på stamdata fanen; før blev navn vist som adresse og omvendt, indtil data var genlæst fra databasen. Tillægsmodulet Jupiter integration Ny version af snitfladen til Jupiter systemet hos Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal opgraderer snitfladen til Jupiter systemet med idriftsættelse den 1. juni 2012 kaldet Grundvandswebservice version 2. De overordnede ændringer fremgår af Danmarks Miljøportals hjemmeside se følgende link: De væsentligste ændringer er: Mulighed for forbrugskommunen for at godkende drikkevandsprøver Ændring af adskillige datafelter i datamodellen Ændringer i administration af indvindingstilladelser Indførelse af nye valideringsregler på indvindingstilladelser Flere virksomhedstyper per anlæg Ny version af brugerstyringen Når de pågældende webservices bliver idriftsat betyder det, at GeoEnviron systemet også skal opdateres, da det anvender webservices til opdatering af data i Jupiter. For alle brugere af Jupiter integrationen er opgradering til GeoEnviron version obligatorisk af hensyn til fremtidig kommunikation med Jupiter. Med GeoEnviron kan I kun indberette data til den nye Jupiter snitflade. Dette betyder, at hvis I idriftsætter denne version før den 1. juni, kan I ikke anvende Jupiter integrationen indtil denne dato dvs. hverken hente eller overføre data. Ændringer i GeoEnviron vedrørende den nye snitflade er: Fanen Tilladelser slut-dato på indvindingstilladelser er blevet et påkrævet felt for henholdsvis anlæg i modulet Vandindvinding og boringer i modulet Boring. Fanen Tilladelser med nye datafelter til tilbagekaldelse af indvindingstilladelser for henholdsvis anlæg i modulet Vandindvinding og boringer i modulet Boring. GEUS siger, at der kun må være én aktiv tilladelse det vil sige at der ikke må være flere overlappende aktive tilladelser pr. anlæg eller boring. Hvis der er det skal alle tilbagetrækkes på nær, den man vil beholde. Eller alternativt skal alle overlappende tilladelser tilbagekaldes og der oprettes en ny. Vigtigt: GEUS har sendt en liste over kunder, der har overlappende tilladelser, som I skal huske at tilbagekalde, når GeoEnviron er installeret hos jer. 1. udgave, maj

9 Klik her for at hente listen som Excel-regneark. Hvis I har spørgsmål til tilbagekaldelse af konkrete tilladelser, kan I kontakte Jupiter Support på Ny fane Virksomhedstyper, fordi Jupiter fremover tillader flere virksomhedstyper for hvert anlæg. Bi-anlægstype er ikke blevet overført til denne fane. Hovedanlægstypen vedligeholdes på fanen Anlæg. Bi-anlægstyper vedligeholdes på fanen Virksomhedstyper. Indberetning af disse data til Jupiter gøres via højrekliksmenuen på hver af disse faner. Vigtigt: Hvis I har data i feltet Bi-anlægstype på fanen Anlæg, som I ønsker overført til den nye fane Virksomhedstyper, kan I kontakte Bi-anlægstyper, I har tilføjet i kodelisten, vil ikke kunne indberettes til Jupiter. Følgende forældede faner er skjult: Kildepladser og -Tilladelser (kildepladsers tilladelser) i modulet Vandindvinding. For Jupiter er kildeplads blot en form for anlæg, så de skal indberettes til Jupiter som anlæg. Fra og med GeoEnviron vil GeoEnviron håndtere kildepladser på samme måde som Jupiter. Web services til læsning og opdatering af Jupiter findes i to udgaver, en til test (der kører på en test database) og en til produktion. GeoEnviron er som standard sat op til udveksling af data med Jupiter produktion via web services. Hvis der er blokeret for al ikke-godkendt webtrafik, så skal I bede jeres IT-afdeling tillade adgang til disse URL er til Miljøportal og GEUS web services: Produktion STS READ WRITE Test STS READ WRITE udgave, maj

10 Modulet Byggesag Visning af ejendomsdata. Mange brugere fik denne database fejl i version 7.4.0: Syntax error converting the varchar value 'Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her. ' to a column of data type smallint. Årsagen var ændring af formatet af kode-værdier for kodelisten QL61000V Artskode i E&M databasen, der vises på fanen Ejendomsdata Ejendom i modulet Byggesag. To-do-listen fylder hele skærmen, når du maksimerer GeoEnviron vinduet, således at du kan udvide bredden af kolonnerne på fanebladene i to-do-listen: Peger du med musen mellem to kolonneoverskrifter, ændrer musemarkøren udseende til dette krydssymbol, og ved at klikke og trække med musen kan du nu gøre den venstre kolonne større eller mindre. Kopier checkliste og tilknyttede gebyrer med kontonr. Ved "kopier checkliste" (med knappen på sagsfanen) inklusive gebyrer, bliver kontonummeret indsat, når det er angivet i stamdata for gebyrtypen. Opret dokument fra checklisten. Checklistens knap virker atter; vi har rettet en fejl i version 7.4.0, der medførte, at programmet gik ned ved klik på knappen. Vis kun approberede bilag ved tryk på knappen øverst til højre på fanen Bilag. Type af interne notater. Aktiv-feltet på stamdatafanen Notetitler styrer, om en kode kan vælges på fanerne 'Interne notater' og 'Noter til ejendom'. Funktionaliteten var kun indført på den ene fane i GeoEnviron Gruppering af AT-punkter. Hele teksten vises som tooltip, når musen føres hen over feltet Gruppe. AT-punkter sorteres efter gruppe og derefter kode i listboksen. Feltet Gruppe vises også i vinduet, der åbnes med knappen 'Kopier AT-punkter'. Tilknyttede AT-punkter. Hele teksten vises som tooltip, når musen føres hen over feltet Beskrivelse på stamdata fanen 'Krydsreference Tilknyttede AT-punkter'. Stamdata fanen 'Tilknyttede AT-punkter' sorteres efter rækkefølge, derefter gruppe og derefter kode. At-punkter sorteres efter gruppe og derefter kode i listboksen. Fjern opgave fra udvalgt(e) krydsreference(r). Ved klik på knappen på stamdata fanen Opgaver åbner en dialogboks, hvor man vælger de krydsreferencer, hvorfra opgaven skal fjernes. Fjern AT-punkt fra udvalgt(e) krydsreference(r). Ved klik på knappen på stamdata fanen AT-punkter åbner en dialogboks, hvor man vælger de krydsreferencer, hvorfra AT-punktet skal fjernes. Eksisterende og nye AT-punkter kan fjernes fra udvalgte krydsreferencer uden fejl. 1. udgave, maj