Kapitel 5. Logamatic /4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5. Logamatic 4311 4311/4312. Fjernkontrolsystem. Instrumentpaneler til fritstående kedler"

Transkript

1 _Teil2_KS_fm.fm Page 5001 Tuesday, February 7, :35 AM Kapitel 5 Instrumentpaneler til fritstående kedler S S S S /4312 S S S S Instrumentpaneler til udvidelse af regulering, understationer, selvstændige varmekredsreguleringer S S S S Tavlesystem til anlægsteknik S S S S Fjernkontrolsystem S S S S Katalog varmeteknik 2006/1 Del

2 _Teil2_KS_fm.fm Page 5002 Wednesday, February 1, :33 PM 5002 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

3 _T2_boden_fm.fm Page 5003 Wednesday, February 1, :32 PM 4211/4212/4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Hjælp til valg af instrumentpaneler til fritstående kedler Funktion 4211 Side Side Side Side 5013 Rumtemperaturafhængig regulering Vejrkompenserende regulering Antal frie modulslot Maks. antal kedler (3) 1) 1 (3) 1) Regulering af totrins-/modulerende brændere / 2) Kedelshuntpumpe Kedelkredsreguleringsfunktion 3) 2) Hydraulisk adskillelse (blandepotte) Maks. antal primærkredse uden blandeventil 1 Maks. antal primærkredse med blandeventil Separat fjernbetjening for hver primærkreds Radiostyret ur til automatisk tidsindstilling Tidsprogram, primærkredse Ugeprogram Antal standardprogrammer Gulvvarmeanlæg Udtørringsfunktion Automatisk omstilling mellem sommer- og vinterdrift Feriefunktion Optimeringsfunktioner Opvarmning af brugsvand via beholderladepumpe Tidsprogram, varmt vand Enkelttilførsel af varmt vand Cirkulationspumpe Termisk desinfektion Ladekredssystem med ekstern varmeveksler Anvendes ved 2. sikkerhedstermostat Integrerbar solvarmeregulering Eksternt varmekrav 2) EIB-tilslutning Fælles fejlmelding Overvågning af olietank Fjernovervågning Fjernparametrering Fleksibel systemudvidelse ved hjælp af BUS-teknik basisudstyr, valgfrit 1) Anlæg med 3 kedler: 1 instrumentpanel instrumentpaneler ) Regulering fra overordnet regulering 3) Funktion uden separat primærkreds-blandeventil (prioriteret styring af primærkreds-blandeventil). Returtemperaturregulering ikke mulig Katalog varmeteknik 2006/1 Del

4 _4211_4212_T2_fm.fm Page 5004 Wednesday, February 1, :06 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4211 Instrumentpanel Anvendelsesområde Centralmodul ZM 422 HK 0 Basisfunktioner Et- eller totrins brænder Varmtvandsbeholder Cirkulationspumpe Varmekreds uden blandeventil (HK 0) Egnet til varmeanlæg med forskellige kedelarter i en- eller flerfamiliehuse samt beboelse med lavt, mellemstort eller stort varmebehov I basisversionen er instrumentpanelet egnet til drift med vejrkompensering af en kedel samt drift af en ublandet varmekreds, alternativt en kedelshuntpumpe, opvarmning af brugsvand inklusive termisk desinfektion og regulering af en cirkulationspumpe Regulering af enkeltkedelanlæg med ettrins-, totrins- eller modulerende brændere eller regulering af moderne 2x1-trins dobbeltblok-, lavtemperatur-, Ecostream og kondenserende kedler Sikkerhedsteknisk udstyr, komponenttestet ifølge DIN: - Sikkerhedstermostat (STB): Justerbar sikkerhedstermostat = 120, 110 eller Termostat (TR): Termostat = 90 Kan udvides med komponenter fra fjernkontrolsystemet til fjernovervågning og -parametrering af varmeanlægget Betjeningsmodul CM431 Centralmodul ZM422 Digital betjeningsenhed MEC2 2 frie slot til udvidelse med funktionsmodulerne til instrumentpanelet Logmatic 4000 Kunststofkabinet med visir til afdækning af funktionsmodulerne og den digitale betjeningsenhed Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Komplet forbundet Kapslingsklasse IP 40 Afskærmet, så forstyrrelser af radio- og tvsignaler undgås Kabinet af mærket og genanvendeligt materiale Inklusive universelt system til hurtig montering Inklusive udvendig føler og kedeltemperaturføler Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer 4211 Basisudstyr til kedelmontering: Sikkerhedsteknisk udstyr - Indstillelig sikkerhedstermostat 1) = 120, 110 eller Termostat = 90 Betjeningsmodul CM431 Centralmodul ZM422 - Kedelmodul med brænderstyring - 1 varmekreds uden blandeventil og 1 varmtvandskreds med cirkulationspumpe - Visnings-, betjenings- og effektdele til betjeningsmodul CM431 Betjeningsenhed MEC2 - Betjeningsenhed, der kan kommunikere - Parametrering og kontrol af hele varmeanlægget - Parametrering og kontrol af instrumentpanelet - Med integreret rumføler og radiostyret ur ) Til kedeltemperaturer over 80 skal sikkerhedstermostaten indstilles på 110 eller Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

5 _4211_4212_T2_fm.fm Page 5005 Wednesday, February 1, :06 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler Moduler og tilbehør 4211 Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer FM442 Funktionsmodul FM443 Funktionsmodul FM445 Funktionsmodul 1) FM446 Tilslutning til EIB FM448 Funktionsmodul ZM426 Tillægsmodul AS1 Beholdertilslutningssæt 2) Til 2 varmekredse med/uden blandeventil Inklusive 1 følersæt FV/FZ Der kan maksimalt anvendes 2 moduler pr. instrumentpanel Regulering til solvarmeanlæg med indtil 2 forbrugere High flow-/low flow-system med variabel regulering af pumpe til solvarmeanlæg Inklusive 1 kollektorføler og 1 beholderføler Optimering af udbyttet fra solvarmeanlægget og reduceret efteropvarmning via integration i det samlede anlæg til SM- og SLbeholdere Understøtning af opvarmning ved hjælp af buffer-bypass-kobling i forbindelse med sættet HZG Inklusive energimålerfunktion i forbindelse med sættet WMZ Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Opvarmning af brugsvand via ladekredssystemer med ekstern varmeveksler (LAP/LSP) Inklusive 3 varmtvandsfølere Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Tilslutning af varmeanlægget i et internt automatiseringssystem med den Europæiske Installations Bus (EIB) Inklusive diskette med produktdatabase Der kræves 1 modul pr. instrumentpanel Fælles fejlmelding via potentialfrie kontakter 0 10 V ind- og udgang til varmekrav hhv. fra og til eksterne instrumentpaneler Tankovervågning via niveauføler Med tilslutning og display til en energimåler Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Modul til anvendelse af en 2. sikkerhedstermostat i det modulære instrumentpanel 4000 Tillægs-sikkerhedstermostat (justerbar sikkerhedstermostat = 120, 110 eller 100 ) Inklusive varmtvandsføler og tilslutningsstik Brænderkabel Til 2-trins eller modulerende brændere Monteringssæt Online-sæt BFU Fjernbetjening BFU/F Fjernbetjening Separat rumføler FV/FZ Følersæt FSS Følersæt HZG Udvidelsessæt Med MEC2-vægbeslag Med kedeldisplay Med MEC2-vægbeslag Med online-ledning Separat betjening af varmekredsene fra boligen Inklusive rumføler Som BFU, desuden med integreret radiostyret ur Til fjernbetjening BFU eller BFU/F Fremløbsføler til varmekredse med blandeventil eller ekstra temperaturføler til kedelkredsfunktioner Inklusive tilslutningsstik, tilbehør osv. Til FM443 Bestående af: 1 referenceføler til den 2. forbruger i forbindelse med 3-vejs-ventil VS-SU Inklusive tilslutningsstik og tilbehør Til FM443 Til understøttelse af opvarmning Bestående af: 3-vejs-ventil 1" og 2 følere Katalog varmeteknik 2006/1 Del

6 _4211_4212_T2_fm.fm Page 5006 Wednesday, February 1, :06 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer FG røggasføler Røggasføler Følerlomme Til digital visning af røggastemperaturen I rustfri stållomme Til digital visning af røggastemperaturen I rustfri stållomme Overtrykstæt udførelse Til -rundføler FV/FZ R 1/2" Længde 100 mm Idrifttagning Side 5063 Funktionsudvidelse med 4111/4112/4313 Fra side 5027 fjernkontrolsystem Fra side ) Ved anvendelse af funktionsmodulet FM 445 inaktiveres varmtvandsfunktionen i centralmodulet ZM 422 2) Skal ikke bestilles ved standardkombinationer af kedler og varmtvandsbeholdere eller anvendelse af FM Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

7 _4211_4212_T2_fm.fm Page 5007 Wednesday, February 1, :06 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4212 Instrumentpanel Anvendelsesområde Basisfunktioner Drift med konstant kedeltemperatur Et- eller totrins brænder Tillægsmodul ZM 426 Ekstra sikkerhedstermostat (STB) Tillægsmodul ZM 427 Kedeldriftsmodul til sikring af driftsbetingelserne for lavtemperaturkedel med returtemperaturbetingelser og Ecostream-kedel Egnet til varmeanlæg med forskellige kedelarter i en- eller flerfamiliehuse samt beboelse med lavt, mellemstort eller stort varmebehov Konventionelt instrumentpanel til drift med konstant kedeltemperatur eller i forbindelse med en overordnet regulering (tavlesystem 4411 eller ekstern regulering) Inklusive brænderkabel, 2. trin Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer 4212 Basisudstyr til kedelmontering: Sikkerhedsteknisk udstyr, komponenttestet ifølge DIN: - Indstillelig sikkerhedstermostat 1) = 120, 110 eller Termostat = 90/105 - Kontakt til/fra - Sikkerhedstermostat-kontroltaster ZM425 visningsmodul - Inklusive termometer og brænderfejlsignal - Med slot til timetæller til 1. og 2. trin ) Til kedeltemperaturer over 80 skal sikkerhedstermostaten indstilles på 110 eller 120. Moduler og tilbehør Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer ZM426 tillægsmodul ZM427 kedeldriftsmodul ZM TAAN ) Digital temperaturvisning Røggasføler FV/FZ Følersæt 3) Modul til anvendelse af en 2. sikkerhedstermostat i det modulære instrumentpanel 4000 Tillægs-sikkerhedstermostat (justerbar sikkerhedstermostat = 120, 110 eller 100 ) Sikring af returbetingelser til lavtemperaturkedler med returbetingelser, til Ecostream-kedler, kondenserende Ecostream-kedelsystemer Hydraulisk spærreventil med tidsforsinkelse (f.eks. som slavekedel) Inklusive fremløbsføler Permanent visning af røggastemperaturen og/eller en anden temperatur fra kedel, varmt vand eller varmekredsfremløb Til digital visning af røggastemperaturen I rustfri stållomme Overtrykstæt udførelse Fremløbsføler til varmekredse med blandeventil eller ekstra temperaturføler til kedelkredsfunktioner Inklusive tilslutningsstik, tilbehør osv. 2) Temperaturføler bestilles separat 3) FV/FZ kræves ved anvendelse af tillægsmodulet ZM 427 til returtemperaturregulering ZB timetæller Følerlomme Til rundføler R 1/2" Længde 100 mm Katalog varmeteknik 2006/1 Del

8 _4211_4212_Besch_T2_fm.fm Page 5008 Wednesday, February 1, :05 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4211 Instrumentpanelet 4211 til det lave og mellemste ydelsesområde omfatter som basisudstyr: Det sikkerhedstekniske udstyr (justerbar sikkerhedstermostat) samt kontakt til evt. manuel styring Betjeningsenheden MEC2 Ved udvidelse med ekstra moduler eller kommunikationselementer tilpasses anvendelsesområdet optimalt til de givne anlægsforhold: Funktionsmoduler til varmekredse med blandeventil, beholderladesystemer, tilslutning til EIB osv. Fjernkontrolmodem KW4103 ECO-KOM C ( fjernkontrolsystem) Software til fjernkontrolsystem Kabinettet til instrumentpanelet 4211 er fremstillet af genanvendeligt kunststof og har i basisversionen de hardwaremæssigt nødvendige kodede og farvemarkerede tilslutningsklemmer. Yderligere tilslutningsklemmer er anbragt på det enkelte funktionsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles. Grundmodulerne i instrumentpanelet 4211 er betjeningsmodulet CM431 og centralmodulet ZM422. Disse varetager de egentlige styrings-, regulerings- og overvågningsopgaver. Modulerne er opbygget med mikroprocessorteknik og udviklet til med vejrkompensering at drive en lavtemperatur-, kondenserende- eller Ecostream-kedel (Ecostream-reguleringen skal i så fald ske via blandeventiler) med ettrins, totrins, 2 x ettrins eller modulerende brænder. Yderligere kan basisudstyret omfatte en ublandet varmekreds, alternativt en kedelshuntpumpe og opvarmning af brugsvand med termisk desinfektion og regulering af en cirkulationspumpe. Til udvidelse fås forskellige funktionsmoduler til varmekredsreguleringen, tilslutningsmodulet EIB, solvarmekredsreguleringen, regulering af LAP-systemer samt til specielle reguleringsopgaver. Udstyret omfatter talrige hightech-funktioner såsom automatisk bygnings- og systemafhængig indstilling af varmekurve, adaptionsog optimeringsfunktioner, automatisk identifikation af bestykning, sommer/vinter-omkobling, bufferlager til samtlige programmer og parametre mm Det konventionelle instrumentpanel 4212 til drift med konstant kedeltemperatur eller i forbindelse med en overordnet regulering (tavlesystem 4411 eller ekstern regulering) omfatter som basisudstyr: Det sikkerhedstekniske udstyr (justerbar sikkerhedstermostat og termostat) samt en taster til test af sikkerhedstermostaten Centralmodulet ZM425 med kedelvandstermometer og to slot til timetællere Ved udvidelse med ekstra moduler kan anvendelsesområdet tilpasses efter de givne kedelforhold. Tillægsmodulerne ZM426 (ekstra sikkerhedstermostat) og ZM427 (kedeldriftsmodul til sikring af driftsbetingelserne for lavtemperaturkedel med returtemperaturbetingelser og Ecostream-kedel samt til kedelspærring med tidsforsinkelse) Kabinettet til instrumentpanelet 4212 er fremstillet af genanvendeligt kunststof og har i basisversionen de hardwaremæssigt nødvendige kodede og farvemarkerede tilslutningsklemmer. Yderligere tilslutningsklemmer er anbragt på det enkelte tillægsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles. Grundfunktionerne varetages af en termostat med to drifttrin og en justerbar sikkerhedstermostat. Funktioner indeholdt i det modulopbyggede reguleringssystem 4000 Automatisk beregning og adaption af varmekurve Fastlæggelsen af den optimale varmekurve til sikring af økonomisk og samtidig komfortabel varmeproduktion kræver som oftest udførelse af komplicerede justeringsopgaver ved idrifttagningen. Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 fastlægger automatisk varmekurven på basis af nogle få indlæste data og måledata. Dataene kan desuden indtastes manuelt. Ved adaption eller selvoptimering tilpasser det modulopbyggede instrumentpanel 4000 i forbindelse med en fjernbetjening i referencerummet varmekurven til bygningens varmetekniske karakteristik. Dynamisk koblingsdifferens Den dynamiske koblingsdifferens er en funktion, som tager hensyn til den faktiske aktuelle belastning af varmeanlægget. Den dynamiske koblingsdifferens er forbundet med to faktorer, som påvirker brænderens koblingsforhold. For det første findes der en fast forindstillet koblingstærskel, som for en ettrins-brænders vedkommende ligger på ±7 K, og for en totrins-/modulerende brænders vedkommende for det første trin udgør ±7 K og for det andet trin yderligere ±8 K. Automatisk beregning og adaption af varmekurve Indlæste data Dimensionsgivende temperatur Laveste udetemperatur Rumtemperatur-setpunkt Varmesystem Udlæste data t V t A Måledata Udetemperatur Faktisk rumtemperatur For det andet overvåges forskellen mellem den nominelle fremløbsværdi og den faktiske fremløbsværdi (reguleringsafvigelse) over tid, som derefter tillægges som flade (integral). Hvis den beregnede værdi overskrider en fast indstillet grænseværdi, til- eller frakobles brænderen, uden at koblingstærsklen er nået. Desuden til- eller frakobles brænderen, hvis den pågældende fast forindstillede koblingstærskel overskrides. Ved hjælp af disse to forskellige funktioner, som påvirker brænderens start fordelagtigt, er det muligt at opnå en optimal tilpasning efter det aktuelle effektbehov (varmebehov). Automatisk sommer/vinter-omkobling Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 har en automatisk sommer/vinter-omkobling, som kan konfigureres separat pr. varmekreds i overensstemmelse med eksisterende varmekredse. Her kan frit vælges koblingstemperatur inden for området 10 til 30. Også under sommerdrift kan der om nødvendigt ske opvarmning: Til dette formål trykkes blot på tasten for manuel dagdrift. Alle indstillinger af koblingstemperaturen fra 10 eller under 11 bevirker permanent sommerdrift, hvilket betyder, at opvarmningsfunktionen altid er frakoblet, og at det varme vand opretholder set-punkt-temperaturen. Ved en indstilling over 29 overgår anlægget til permanent vinterdrift, hvilket betyder, at varmefunktionen altid er tilkoblet. Energibesparende regulering af cirkulationspumpen Reguleringen af cirkulationspumpen sker via en egen tidskanal, og denne tages automatisk i drift X x 3 minutter pr. time (variabelt). Dette sker imidlertid kun, hvis en varmekreds eller pumpens eget tidsprogram befinder sig i dagdrift. Derved spares energi, som ved en konstant arbejdende cirkulationspumpe spildes unødigt, og komforten bevares. Denne reguleringsmetode har den fordel, at der altid er varmt vand til rådighed ved tapstederne Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

9 _4211_4212_Besch_T2_fm.fm Page 5009 Wednesday, February 1, :05 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler Eks.: Automatisk regulering af cirkulationspumpe med 2x3 min. pr. time Tilstand TIL FRA Tid i min. Udtørringsfunktion På baggrund af de mange forskellige krav, som markedet stiller, har vi udvidet vores allerede patenterede udtørringsfunktion og samtidig gjort den mere fleksibel. Således er det nu muligt at indstille næsten en hvilken som helst ønsket opvarmningsfunktion: Opvarmningstiderne indstilles, med trinhøjde i Kelvin X 1 og trindybde (varighed Y 1 ) i dage. Der køres i disse trin gående ud fra en udgangstemperatur på mindst 20 eller evt. rumtemperatur, indtil den indstillede maks.-temperatur er opnået. Holdetiden Z 1 programmeres, mens den indstillede maks.-værdi holdes. Afkølingstrinnene indstilles, med trinhøjde i Kelvin X 2 og trindybde (varighed Y 2 ) i dage, uafhængigt af opvarmningstiderne. Der køres i disse trin, indtil udgangstemperaturen på 20 er opnået i denne varmekreds. Opvarmningstemperatur i C X1 Udvidet udtørringsfunktion Y1 Z1 Y2 Tid i dage Denne funktion kan indstilles og aktiveres separat for hver gulvvarmekreds. Optimering af ind- og udkobling Optimering af indkobling betyder, at rumtemperatur-set-punktet for varmeproduktionen om dagen skal være opnået på det programmerede tidspunkt. Tidspunktet for påbegyndelsen af varmeproduktionen beregnes af det modulopbyggede instrumentpanel 4000 på grundlag af påvirkningsstørrelser såsom rum- og udetemperatur. Derved øges komfort og driftsøkonomi. Optimeringen af indkoblingen kan i forbindelse med en fjernbetjening aktiveres enkeltvis i referencerummet for alle varmekredse, inklusive brugsvandsopvarmning. Optimeringen af udkoblingen (i forbindelse med en fjernbetjening i referencerummet) tester, hvornår opvarmningen kan udkobles uden tab af komfort. X2 Rumtemperatur eller anlægsvandstemperatur Sammenligning af reguleringsadfærd Område med høje udetemperaturer Setpunkt, dagdrift Setpunkt, natdrift Beregnet tidspunkt Energitilvækst Tidspunkt for ønsket varmekomfort Område med lave udetemperaturer Setpunkt, dagdrift Setpunkt, natdrift Beregnet tidspunkt Komforttilvækst Programtidspunkt Programtidspunkt Tid Tid Automatisk identifikation af bestykning Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 identificerer automatisk, hvilke moduler det er blevet bestykket med, og udfører den dertil svarende konfiguration. Dette har den fordel, at kun de faktisk nødvendige indstillingsparametre vises i displayet ved idrifttagningen. Katalog varmeteknik 2006/1 Del

10 _4211_4212_TD_T2_fm.fm Page 5010 Wednesday, February 1, :08 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler i basisversion med digital betjeningsenhed MEC Modulopbygget, digitalt instrumentpanel til kedelmontering til små og mellemstore anlæg Regulering af et enkeltkedelanlæg Bestående af: - Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM422 - Betjeningsenhed MEC2 - Justerbar sikkerhedstermostat STB - Justerbar kedelvandstermostat TR - Strømforsyningsmodul NM482 - BUS-modul BM492 I kunststofkabinet med visir til afdækning af funktionsmodulerne og den digitale betjeningsenhed Skorstensfejertast Manuel kontakt, varmekreds 0 og varmt vand Manuel kontakt, brænder Inklusive modulationstaster op/ned 2 frie modulslot Service-stik Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik til tænd/sluk-knap, der er anbragt på det enkelte funktionsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles Tænd/sluk-kontakt til nøddrift af brænder Komplet forbundet Kapslingsklasse IP 40 Afskærmet, så forstyrrelser af radio- og tvsignaler undgås Sikringskreds Kabinet af mærket og genanvendeligt materiale Inklusive universelt system til hurtig montering Inklusive kedel- og udeføler. Kan udvides valgfrit Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM422 Til regulering af ettrins-, totrins-, 2 x ettrins-, modulerende brænder Sikring af driftsbetingelserne for Ecostream-kedler ved prioriteret styring af blandeventilerne LED-status samt drifts- og fejlvisning vedrørende modulfejl, brænderfejl, sommerdrift, brændertrin, modulation Forberedt til kommunikation via ECOCAN- BUS Fjernoverførsel af data, fjernparametrering via fjernkontrolsystem Skorstensfejertast, manuel kontakt til varmekreds, varmt vand og brænder samt modulationstaster op/ned Valgfri regulering af en varmekreds uden blandeventil (HK 0), en kedelshuntpumpe eller en målepunktspumpe - Tilslutningsmulighed for fjernbetjening - Varmekreds som kreds med højeste prioritet via tidskanal - Driftsvisninger med LED - Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel (parallelt med varmt vand) Regulering af varmtvandskreds med beholderladepumpe og cirkulationspumpe - Ekstern indgang til brug ved ønske om opvarmning af det varme vand uden for de forindstillede tidspunkter eller til aktivering af den termiske desinfektion - Ekstern indgang, pumpefejl - Driftsvisninger med LED - Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel (parallelt med HK 0) Inklusive LED-visninger: - Modulfejl - Sommerdrift, varmekreds - Varmekredspumpe eller kedelshuntpumpe til - Varmtvandsladepumpe til - Cirkulationspumpe til Betjeningsenhed MEC2 Digital betjeningsenhed til parametrering, forespørgsel og visning af alle instrumentpaneldata Inklusive integreret rumføler og radiostyret ur 4211 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 5 Instrumentpanelsikring A 10 Dimensioner bredde/højde/dybde mm 460/240/230 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, brænder A 8 Udgang, kedelshuntpumpe eller varmekredspumpe A 5 Omgivelsestemperaturer drift transport Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

11 _4211_4212_TD_T2_fm.fm Page 5011 Wednesday, February 1, :08 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4212 instrumentpanel 4212 i fuldt udstyret version 4212 Modulopbygget, konventionelt instrumentpanel til kedelmontering i mellemstore og store anlæg Regulering af en totrins- eller modulerende brænder eller sikkerhedsteknisk udstyr i eksternt regulerede enkelt- og flerkedelanlæg Bestående af: visningsmodul ZM425 Kan valgfrit udvides med: - Tillægsmodul ZM426 (ekstra, justerbar sikkerhedstermostat) - Tillægsmodul ZM427 Sikring af kedeldriftsbetingelserne for lavtemperaturkedler med returtemperaturbetingelser, Ecostream-kedler, Ecostream-kedelsystemer eller regulering af en afspærringsventil (f.eks. slavekedler) med tidsforsinkelse - Timetæller kan anvendes ved begge driftstrin (tilbehør) - Tillægsmodul ZM TAAN 1000 Visningsmodul ZM 425 Med kedelvandstermometer, brænderfejlsignal og to slot til timetæller til brændertrin 1 og 2 Inklusive brænderkabel, 2. trin 4212 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Instrumentpanelsikring A 10 Dimensioner bredde/højde/dybde mm 460/240/230 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, brændertrin 1 A (kva) 10 (2,3) Omgivelsestemperaturer drift transport Katalog varmeteknik 2006/1 Del

12 _4211_4212_TD_T2_fm.fm Page 5012 Wednesday, February 1, :08 PM 4211/4212 Instrumentpaneler til fritstående kedler Tillægsmodul ZM 427 Modul til anvendelse i 4212 til sikring af kedeldriftsbetingelserne, med manuelt betjeningsniveau Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Indgang til ekstern brænderstyring via potentialfrie kontakter fra en overordnet regulering Kedelkredsregulering med individuel regulering af kedelshuntpumpe og kedelkredsblandeventil Sikring af driftsbetingelserne for Ecostream-kedel, kedel med returtemperaturregulering Regulering af kondenserende kedelsystemer LED-visning samt drifts- og fejlvisning: -Følerfejl - Brændertrin - Modulation - Kedelshuntpumpe - Kedelkredsblandeventil Manuel kontakt til kedelkreds og manuel kontakt til brænder samt modulationstaster op/ned Hydraulisk afspærring af slavekedel ved anvendelse i flerkedelanlæg ZM427 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 2 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, brændertrin 1 A (kva) 10 (2,3) Udgang, kedelshuntpumpe A 5 Regulering, kedelkreds blandeventil V 230 Driftstid, servomotor sek. 120 (kan indstilles mellem ) Regulatortype Omgivelsestemperaturer drift transport 3-punkts-trinregulator (PI-adfærd) Tillægsmodul ZM TAAN 1000 Digital temperaturvisning Anvendes primært i instrumentpanelet 4212, kan i instrumentpanelerne 4211, 4311 og 4312 anvendes til digital temperaturvisning af røggastemperatur Til digital temperaturvisning af en anden temperatur, som alt efter føler eller positionering valgfrit kan være kedel-, fremløbs-, retur- eller varmtvandstemperatur Kan kun anvendes i forbindelse med Buderus-temperaturfølere LED-visninger - Følerværdi 1, røggastemperatur i området +30 til Følerværdi 2, f.eks. fremløbstemperatur i området 0 til +100 ZM TAAN 1000 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 1,5 Yderligere detaljerede informationer om fjernbetjeninger og moduler Fra side Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

13 _4311_4312_fm.fm Page 5013 Wednesday, February 1, :11 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4311/ (fuldt udstyret version) 4312 Egnet til varmeanlæg med forskellige kedelarter i flerfamiliehuse, boligkomplekser og bygninger med mellemstort eller stort varmebehov Regulering af enkeltkedelanlæg med ettrins-, totrins- eller modulerende brændere eller regulering af moderne 2x1-trins dobbeltblokkedler, lavetemperaturkedler med min.-retur- eller min.-temperatur, Ecostream- og kondenserende kedler Sikkerhedsteknisk udstyr, komponenttestet ifølge DIN: TR = 90/105 og justerbar sikkerhedstermostat = 100/110/120 Kan udvides med komponenter fra s fjernkontrolsystem til fjernovervågning og -parametrering af varmeanlægget Kunststofkabinet med visir til afdækning af funktionsmodulerne Inklusive brænderkabel, 2. trin Inklusive kedeltemperaturføler (4312) eller udvendig føler og kedeltemperaturføler (4311) Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Komplet forbundet Kapslingsklasse IP 40 Afskærmet, så forstyrrelser af radio- og tvsignaler undgås Kabinet af mærket og genanvendeligt materiale Inklusive universelt system til hurtig montering Betegnelse Beskrivelse Artikelnummer Instrumentpanel til enkeltkedelanlæg eller masterpanel til den første kedel i et flerkedelanlæg I basisversionen med: Betjeningsmodul CM431 Centralmodul ZM432 - Til brænder- og kedelkredsfunktioner - Med manuelt betjeningsniveau Betjeningsenhed MEC2 Slavepanel til anden og tredje kedel i et flerkedelanlæg I basisversionen med: Betjeningsmodul CM431 Centralmodul ZM432 - Til brænder- og kedelkredsfunktioner - Med manuelt betjeningsniveau Kedeldisplay - Visning af kedeltemperatur på instrumentpanelet Til kedeltemperaturer over 80 indstilles sikkerhedstermostaten på 110 eller 120 Katalog varmeteknik 2006/1 Del

14 _4311_4312_fm.fm Page 5014 Wednesday, February 1, :11 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Moduler og tilbehør Betegnelse FM441 Funktionsmodul FM442 Funktionsmodul FM443 Funktionsmodul FM445 Funktionsmodul FM446 Tilslutning til EIB FM447 Funktionsmodul FM448 Funktionsmodul ZM426 Tillægsmodul MEC2 Betjeningsenhed Monteringssæt Beskrivelse Til 1 varmekreds med/uden blandeventil og 1 varmtvandskreds med cirkulationspumpe Inklusive varmtvandsføler Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Alternativt til FM445 Til 2 varmekredse med/uden blandeventil Inklusive 1 følersæt FV/FZ Der kan maksimalt anvendes 4 moduler pr. instrumentpanel Regulering til solvarmeanlæg med indtil 2 forbrugere High flow-/low flow-system med variabel regulering af pumpe til solvarmeanlæg Inklusive 1 kollektorføler og 1 beholderføler Optimering af udbyttet fra solvarmeanlægget og reduceret efteropvarmning via integration i det samlede anlæg til SM- og SL-beholdere Understøtning af opvarmning ved hjælp af buffer-bypasskobling i forbindelse med sættet HZG Inklusive energimålerfunktion i forbindelse med sættet WMZ Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Opvarmning af brugsvand via ladekredssystemer med ekstern varmeveksler (LAP/LSP) Inklusive 3 varmtvandsfølere Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Alternativt til FM441 Tilslutning af varmereguleringen i et internt automatiseringssystem med den Europæiske Installations Bus (EIB) Inklusive diskette med produktdatabase Der kræves 1 modul pr. instrumentpanel Strategi ved flerkedelanlæg Inklusive 1 fremløbsføler Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. flerkedelanlæg Fælles fejlmelding via potentialfrie kontakter 0 10 V ind- og udgang til varmekrav hhv. fra og til eksterne instrumentpaneler Tankovervågning via niveauføler Tilslutning og visning til en energimåler Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Modul til anvendelse af en 2. sikkerhedstermostat i det modulære instrumentpanel 4000 Tillægs-sikkerhedstermostat (justerbar sikkerhedstermostat = 120, 110 eller 100 ) Betjeningsenhed, der kan kommunikere Parametrering og kontrol af hele varmeanlægget og instrumentpanelet Med integreret rumføler og radiostyret ur Med MEC2-vægbeslag Med kedeldisplay Udstyr 4311/4312 Artikelnummer Basisudstyr, valgfri, = kan ikke anvendes i dette instrumentpanel 5014 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

15 _4311_4312_fm.fm Page 5015 Wednesday, February 1, :11 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Betegnelse Online-sæt BFU Fjernbetjening BFU/F Fjernbetjening Beskrivelse Med MEC2-vægbeslag Med online-ledning Separat betjening af varmekredsene fra boligen Inklusive rumføler Som BFU, desuden med integreret radiostyret ur Udstyr 4311/4312 Artikelnummer Separat rumføler Til fjernbetjening BFU eller BFU/F FV/FZ Følersæt FSS Følersæt HZG Udvidelsessæt FG røggasføler Røggasføler Følerlomme Bestående af en fremløbsføler (rundføler) til varmekredse med blandeventil eller ekstra temperaturføler til kedelkredsfunktioner Inklusive tilslutningsstik, tilbehør osv. Til FM443 Bestående af: 1 referenceføler til den 2. forbruger i forbindelse med 3-vejs-ventil VS-SU Inklusive tilslutningsstik og tilbehør Til FM443 Til understøttelse af opvarmning Bestående af: 3-vejs-ventil 1" og 2 følere Til digital visning af røggastemperaturen I rustfri stållomme Til digital visning af røggastemperaturen I rustfri stållomme Overtrykstæt udførelse R 1/2" Længde 100 mm Til -rundføler FV/FZ FA udeføler Basisudstyr, valgfri, = kan ikke anvendes i dette instrumentpanel fjernkontrolsystem Fra side 5041 Idrifttagning Fra side 5064 Katalog varmeteknik 2006/1 Del

16 _4311_4312_Besch_fm.fm Page 5016 Wednesday, February 1, :09 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4311/4312 Instrumentpanelerne 4311 og 4312 til det mellemste og store ydelsesområde omfatter som basisudstyr: Det sikkerhedstekniske udstyr (justerbar sikkerhedstermostat) samt kontakt til manuel styring Betjeningsenhed MEC2 (ikke ved 4312) Ved udvidelse med ekstra moduler eller kommunikationselementer tilpasses anvendelsesområdet optimalt til de givne anlægsforhold: Funktionsmoduler til varmekredse med blandeventil, brugsvandsopvarmning, ladekredssystemer, tilslutning til EIB osv. Fjernkontrolmodem KW 4203 ECO-KOM C ( fjernkontrolsystem) Software til fjernkontrolsystem Kabinettet til instrumentpanelet 4311 og 4312 er af genanvendeligt kunststof og har i basisversionen de hardwaremæssigt nødvendige kodede og farvemarkerede tilslutningsklemmer. Yderligere tilslutningsklemmer er anbragt på det enkelte funktionsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles. Grundmodulerne i instrumentpanelet 4311 er betjeningsmodulet CM431 og centralmodulet ZM432. Disse varetager de egentlige styrings-, reguleringsog overvågningsopgaver. Modulerne er opbygget med mikroprocessorteknik og udviklet til med vejrkompensering at drive en lavtemperatur-, kondenserende eller Ecostream-kedel med ettrins-, totrins-, 2 x ettrinseller modulerende brænder. Til udvidelse står forskellige funktionsmoduler til vandopvarmningen, varmekredsreguleringen, flerkedelstrategien, solenergimodulet FM443, grænseflademodulet EIB, reguleringen af LAP-systemer samt til specielle reguleringsopgaver til rådighed eller er under forberedelse. Udstyret omfatter talrige hightech-funktioner såsom automatisk bygningsog systemafhængig indstilling af varmekurve, adaptions- og optimeringsfunktioner, automatisk identifikation af bestykning, sommer/vinter-omkobling, bufferlager til samtlige programmer og parametre mm. Funktioner indeholdt i det modulopbyggede reguleringssystem 4000 Automatisk beregning og adaption af varmekurve Fastlæggelsen af den optimale varmekurve til sikring af økonomisk og samtidig komfortabel varmeproduktion kræver som oftest udførelse af komplicerede justeringsopgaver ved idrifttagningen. Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 fastlægger automatisk varmekurven på basis af nogle få indlæste data og måledata. Dataene kan desuden indtastes manuelt. Indlæste data Dimensionsgivende temperatur Laveste udetemperatur Rumtemperatur-setpunkt Varmesystem Udlæste data t V t A Måledata Udetemperatur Faktisk rumtemperatur Ved adaption eller selvoptimering tilpasser det modulopbyggede instrumentpanel 4000 i forbindelse med en fjernbetjening i referencerummet varmekurven til bygningens varmetekniske karakteristik. Dynamisk koblingsdifferens Den dynamiske koblingsdifferens er en funktion, som tager hensyn til den faktiske aktuelle belastning af varmeanlægget. Den dynamiske koblingsdifferens er forbundet med to faktorer, som påvirker brænderens koblingsforhold. For det første findes der en fast forindstillet koblingstærskel, som for en ettrins-brænders vedkommende ligger på ±7 K, og for en totrins-/modulerende brænders vedkommende for det første trin udgør ±7 K og for andet trin yderligere ±8 K. For det andet overvåges forskellen mellem den nominelle fremløbsværdi og den faktiske fremløbsværdi (regelafvigelse) over tid, som derefter tillægges som flade (integral). Hvis den beregnede værdi overskrider en fast indstillet grænseværdi, til- eller frakobles brænderen, uden at koblingstærsklen er nået. Desuden til- eller frakobles brænderen, hvis den pågældende fast forindstillede koblingstærskel overskrides. Ved hjælp af disse to forskellige funktioner, som påvirker brænderens start fordelagtigt, er det muligt at opnå en optimal tilpasning efter det aktuelle effektbehov (varmebehov). Automatisk sommer/vinter-omkobling Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 har en automatisk sommer/ vinter-omkobling, som kan konfigureres separat pr. varmekreds i overensstemmelse med eksisterende varmekredse. Her kan frit vælges koblingstemperatur inden for området 10 til 30. Også under sommerdrift kan der om nødvendigt ske opvarmning: Til dette formål trykkes blot på tasten for manuel dagdrift. Alle indstillinger af koblingstemperaturen fra 10 eller under 11 bevirker permanent sommerdrift, hvilket betyder, at opvarmningsfunktionen altid er frakoblet, og at det varme vand opretholder set-punkt-temperaturen. Ved en indstilling over 29 overgår anlægget til permanent vinterdrift, hvilket betyder, at varmefunktionen altid er tilkoblet. Energibesparende regulering af cirkulationspumpen Reguleringen af cirkulationspumpen sker via en egen tidskanal, og denne tages automatisk i drift X x 3 minutter pr. time (variabelt). Dette sker imidlertid kun, hvis en varmekreds eller pumpens eget tidsprogram befinder sig i dagdrift. Denne funktion sparer energi, som ved en konstant løbende cirkulationspumpe spildes unødigt, og komforten bevares. Denne reguleringsmetode har den fordel, at der altid er varmt vand til rådighed ved aftapningsstederne. Eks.: Automatisk regulering af cirkulationspumpe med 2x3 min. pr. time Tilstand TIL FRA Tid i min. Udvidet udtørringsfunktion På baggrund af de mange forskellige krav, som markedet stiller, har vi udvidet vores allerede patenterede udtørringsfunktion og samtidig gjort den mere fleksibel. Således er det nu muligt at indstille næsten en hvilken som helst ønsket opvarmningsfunktion: Opvarmningstiderne indstilles, med trinhøjde i Kelvin X 1 og trindybde (varighed Y 1 ) i dage. Der køres i disse trin gående ud fra en udgangstemperatur på mindst 20 eller evt. rumtemperatur, indtil den indstillede maks.-temperatur er opnået. Holdetiden Z 1 programmeres, mens den indstillede maks.-værdi holdes. Afkølingstrinnene indstilles, med trinhøjde i Kelvin X 2 og trindybde (varighed Y 2 ) i dage, uafhængigt af opvarmningstiderne. Der køres i disse trin, indtil udgangstemperaturen på 20 er opnået i denne varmekreds Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

17 _4311_4312_Besch_fm.fm Page 5017 Wednesday, February 1, :09 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Opvarmningstemperatur i C X1 Udvidet udtørringsfunktion X2 Optimeringen af indkoblingen kan i forbindelse med en fjernbetjening aktiveres enkeltvis i referencerummet for alle varmekredse, inklusive brugsvandsopvarmning. Optimeringen af udkoblingen (i forbindelse med en fjernbetjening i referencerummet) tester, hvornår opvarmningen kan udkobles uden tab af komfort. Sammenligning af reguleringsadfærd Område med høje udetemperaturer Automatisk identifikation af bestykning Det modulopbyggede instrumentpanel 4000 identificerer automatisk, hvilke moduler det er blevet bestykket med, og udfører den dertil svarende konfiguration. Dette har den fordel, at kun de faktisk nødvendige indstillingsparametre vises i displayet ved idrifttagningen. Y1 Z1 Y2 Tid i dage Denne funktion kan indstilles og aktiveres separat for hver gulvvarmekreds. Optimering af ind- og udkobling Optimering af indkobling betyder, at rumtemperatur-setpunktet for varmeproduktionen om dagen skal være opnået på det programmerede tidspunkt. Tidspunktet for påbegyndelsen af varmeproduktionen beregnes af det modulopbyggede instrumentpanel 4000 på grundlag af påvirkningsstørrelser såsom rum- og udetemperatur. Derved øges komfort og driftsøkonomi. Rumtemperatur eller anlægsvandstemperatur Setpunkt, dagdrift Setpunkt, natdrift Beregnet tidspunkt Energitilvækst Tidspunkt for ønsket varmekomfort Område med lave udetemperaturer Setpunkt, dagdrift Setpunkt, natdrift Beregnet tidspunkt Komforttilvækst Programtidspunkt Programtidspunkt Tid Tid Katalog varmeteknik 2006/1 Del

18 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5018 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4311 Modulopbygget, digitalt instrumentpanel til kedelmontering i mellemstore og store anlæg Regulering af et enkeltkedelanlæg eller som masterpanel til flerkedelanlæg Bestående af: - Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM432 - Betjeningsenhed MEC2 - Justerbar sikkerhedstermostat STB - Justerbar kedelvandstermostat TR - Strømforsyningsmodul NM482 - BUS-modul BM492 I kunststofkabinet med visir til afdækning af funktionsmodulerne og den digitale betjeningsenhed Skorstensfejertaste Manuel kontakt til kedelkreds og manuel kontakt til brænder Modulationstaster op/ned 4 frie modulslot Servicestik Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik, der er anbragt på det enkelte funktionsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles Tænd/sluk-knap, tænd/sluk-knap til nøddrift af brænder Komplet forbundet Kapslingsklasse IP 40 Afskærmet, så forstyrrelser af radio- og tvsignaler undgås 2 separate sikringskredse Kabinet af mærket og genanvendeligt materiale Inklusive universelt system til hurtig montering Inklusive brænderkabel, 2. trin Inklusive kedel- og udeføler Kan udvides valgfrit Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM432 Regulering af ettrins-, totrins-, 2 x ettrinseller modulerende brænder Kedelkredsregulering med kedelkredsblandeventil og individuel regulering af kedelshuntpumpe; hydraulisk afspærring Sikring af driftsbetingelserne for Ecostream-kedler, kedler med returtemperaturregulering LED-status samt drifts- og fejlvisning - Modulfejl - Brænderfejl - Sommerdrift - Brændertrin - Modulation - Kedelshuntpumpe - Kedelkredsblandeventil Forberedt til kommunikation via ECOCAN- BUS Fjernoverførsel af data, fjernparametrering via fjernkontrolsystem Skorstensfejertaste Manuel kontakt, kedelkreds og brænder Modulationstaster op/ned Betjeningsenhed MEC2 Parametrering, forespørgsel og visning af alle instrumentpaneldata Inklusive integreret rumføler og radiostyret ur 4311 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 5 Instrumentpanelsikring A 2 x 10 Dimensioner bredde/højde/dybde mm 660/240/230 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, brænder A 8 Udgang, kedelshuntpumpe A 5 Regulering, kedelkreds blandeventil V 230 Driftstid, servomotor sek. 120 (kan indstilles mellem ) Regulatortype Omgivelsestemperaturer drift transport 3-punkts-trinregulator (PI-adfærd) Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

19 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5019 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler 4312 Modulopbygget, digitalt instrumentpanel til kedelmontering i mellemstore og store anlæg Regulering af anden eller tredje kedel i et flerkedelanlæg Bestående af: - Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM432 - Kedeldisplay - Justerbar sikkerhedstermostat STB - Justerbar kedelvandstermostat TR - Strømforsyningsmodul NM482 - BUS-modul BM492 I kunststofkabinet med visir til afdækning af funktionsmodulerne og den digitale betjeningsenhed Skorstensfejertaste Manuel kontakt til kedelkreds og manuel kontakt til brænder Modulationstaster op/ned 4 frie modulslot Service-stik Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik, der er anbragt på det enkelte funktionsmodul på en måde, så de ikke kan forveksles Tænd/sluk-knap, tænd/sluk-knap til nøddrift af brænder Komplet forbundet Kapslingsklasse IP 40 Afskærmet, så forstyrrelser af radio- og tvsignaler undgås 2 separate sikringskredse Kabinet af mærket og genanvendeligt materiale Inklusive universelt system til hurtig montering Inklusive brænderkabel, 2. trin Inklusive kedeltemperaturføler Kan udvides valgfrit Betjeningsmodul CM431, tillægsmodul ZM432 Regulering af ettrins-, totrins-, 2 x ettrinseller modulerende brænder Kedelkredsregulering med kedelkredsblandeventil og individuel regulering af kedelshuntpumpe; hydraulisk afspærring Sikring af driftsbetingelserne for Ecostream-kedler, kedler med returtemperaturregulering LED-status samt drifts- og fejlvisning: - Modulfejl - Brænderfejl - Sommerdrift - Brændertrin - Modulation - Kedelshuntpumpe - Kedelkredsblandeventil Forberedt til kommunikation via ECOCAN- BUS Fjernoverførsel af data, fjernparametrering via fjernkontrolsystem Grænseflader forberedt til eksterne reguleringer og hus-bus-systemer Skorstensfejertaste Manuel kontakt, kedelkreds og brænder Modulationstaster op/ned Kedeldisplay Indstiksenhed til afdækning af MEC2-slot Inklusive digital visning af den aktuelle kedeltemperatur 4312 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 5 Instrumentpanelsikring A 2 x 10 Dimensioner bredde/højde/dybde mm 660/240/230 Maksimal omkoblingsstrøm: Udgang, brænder A 8 Udgang, kedelshuntpumpe A 5 Regulering, kedelkreds blandeventil V 230 Driftstid, servomotor sek. 120 (kan indstilles mellem ) Regulatortype Omgivelsestemperaturer drift transport 3-punkts-trinregulator (PI-adfærd) Katalog varmeteknik 2006/1 Del

20 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5020 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Betjeningsenhed MEC2 Digital betjeningsenhed til visning, betjening og indstilling af alle vigtige driftsfunktioner indeholdt i instrumentpanelerne 41xx, 4211 og 43xx Nem betjening efter devisen tryk og drej og separate taster til hver funktion Stort display med klartekst-visning og belysning Komplet kontrol og betjening af hele anlægget fra én betjeningsenhed Fleksibel positionering, valgfrit enten på instrumentpanelet, med online-ledning på kedelkappen eller med monteringssæt, f.eks. i boligen Som standard med integreret, kalibrerbar rumføler og radiostyret ur Kan anvendes som fjernbetjening til alle tilknyttede primærkredse, med komfortabel justeringsknap til indstilling af rumtemperatur, kontakt til valg af driftsart og varmtvandstast Omfattende servicefunktioner såsom statusvisninger, fejlmeldinger, test af føler og relæ Adgang til serviceniveau med en nøglekode Kan anvendes én gang pr. instrumentpanel Dimensioner: bredde/højde/dybde 85/155/35 mm Fjernbetjening BFU/fjernbetjening BFU/F Fjernbetjening BFU Fjernbetjening til separat betjening af en primærkreds med følgende funktioner: Indstilling af setpunkt, ændring af rum-setpunkt (varmere/koldere): Ved ændring af den på drejeknappen indstillede værdi ændres fremløbstemperaturen tilsvarende. Pr. 1 rumtemperatur ændres fremløbstemperaturen med ca. 2,5 til 3 Kontakter til valg af driftsart for automatik, kontinuerlig opvarmning, kontinuerlig sænkning : Driftsarten vises ved hjælp af den i tasterne integrerede grønne LED. Automatisk tilpasning af fremløbstemperatur ved eksterne rumtemperaturpåvirkninger (forstyrrelser) Rumtemperaturovervågning ved natdrift (temperatursænkning). Med rumføleren kan rumtemperaturen overvåges ved natdrift (sænkningsart rumsænkning) Rumreguleringsfunktion: I forbindelse med varmesystemet Rumregulering kan den tilknyttede primærkreds drives rumafhængigt, dvs. uafhængigt af udetemperaturen Tilslutningsmulighed for ekstern rumføler Sommerdrift vises ved hjælp af en yderligere LED, hvis primærkredsen er i sommerdrift Anvendelse som fjernbetjening til bad: enkelttilførsel af varmt vand og 3 minutters drift af cirkulationspumpen i forbindelse med ekstern taster Ved fejl blinker alle LED Kan anvendes pr. primærkreds Dimensioner: bredde/højde/dybde 85/120/30 mm Fjernbetjening BFU/F Fjernbetjening som BFU, men inklusive integreret radiostyret ur, som sikrer sekundpræcis drift af tænd-sluk-uret i instrumentpanelet, automatisk skift mellem sommerog vintertid og automatisk korrektion af tiden, f.eks. efter en længere strømafbrydelse Dimensioner: bredde/højde/dybde 85/120/30 mm 5020 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

21 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5021 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Funktionsmodul FM441 Modul til anvendelse i 4112 og/ eller 43xx med funktionen blandekreds og varmt vand Kan anvendes én gang pr. instrumentpanel Alternativt til FM445 Intern kommunikation via databus Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Regulering af en blandekreds med/uden blandeventil og primærkredspumpe Tilslutningsmulighed for fjernbetjening Alternativt eksternt skift mellem dag og nat Blandekreds som styrende reguleringskreds via eksternt krav eller via tidskanal Driftsvisninger med LED Regulering af varmtvandskreds med beholderladepumpe og cirkulationspumpe Ekstern indgang til brug i tilfælde af ønske om opvarmning af det varme vand uden for de forudindstillede tidspunkter eller til aktivering af den termiske desinfektion Ekstern indgang, pumpefejl Driftsvisninger med LED Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel Inklusive varmtvandsføler Inklusive LED-visninger: - Modulfejl - Sommerdrift, varmekreds - Blandeventil åben/lukket - Varmekredspumpe til - Beholderladepumpe til - Cirkulationspumpe til - Krav til varmt vand - Termisk desinfektion FM441 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 2 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, beholderladepumpe A 5 Udgang cirkulationspumpe, cirkulation A 5 Udgang cirkulationspumpe, varmekreds 1 A 5 Regulering primærkreds, blandeventil V 230 Driftstid, servomotor sek. 120 (kan indstilles mellem ) Regulatortype 3-punkts-trinregulator (PI-adfærd) Katalog varmeteknik 2006/1 Del

22 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5022 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Funktionsmodul FM442 Modul til anvendelse i 4111, 4112, 4211 og/eller 43xx med to uafhængige varmekredse med/uden blandeventil Regulering af to varmekredse med/uden blandeventil og varmekredspumpe Intern kommunikation via databus Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Manuelt betjeningsniveau Inklusive 1 fremløbsføler (følersæt FV/FZ) Inklusive LED-visninger: - Modulfejl - Sommerdrift, varmekreds - Blandeventil åben/lukket - Varmekredspumpe til Tilslutningsmulighed for fjernbetjening Alternativt eksternt skift mellem dag og nat Primærkreds som styrende reguleringskreds via eksternt krav eller via tidskanal Potentialfri indgang, pumpefejl Driftsvisninger med LED Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel FM442 Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 2 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang cirkulationspumper, primærkredse A 5 Regulering primærkredse, blandeventil V 230 Driftstid, servomotor sek. 120 (kan indstilles mellem ) Regulatortype 3-punkts-trinregulator (PI-adfærd) 5022 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

23 _4311_4312_TD_fm.fm Page 5023 Wednesday, February 1, :13 PM 4311/4312 Instrumentpaneler til fritstående kedler Funktionsmodul FM443 solenergimodul Bemærk: Der kan kun anvendes vekselstrømspumper! Bemærk: Ingen elektrisk ekstraopvarmning! Modul til anvendelse i 4111, 4112, 4211 og 43xx Regulering af et solvarmeanlæg f.eks. i forbindelse med en Buderus kompletstation KS 01 Regulering til solvarmeanlæg med 1 eller 2 forbrugere Regulering til at understøtte opvarmning med kombi-/bufferbeholder Regulering af solvarmeanlæg efter termosifonprincippet High flow-/low flow-system med variabel regulering af pumpe til solvarmeanlæg til solvarmeanlægspumpe 1 inklusive 1 kollektorføler og 2 beholderfølere Kodede og farvemarkerede tilslutningsstik Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel til solvarmeanlæggets forbruger 1 Manuelt betjeningsniveau med omstillingsmulighed sluk/automatik/manuel forbruger 1/manuel forbruger 2 Med energimålerfunktion Intern kommunikation via databus Der kan maksimalt anvendes 1 modul pr. instrumentpanel Driftsvisninger med LED Inklusive LED-visninger: - Modulfejl - Solvarmeanlægspumpe, forbruger 1 - Omskiftningsventil, forbruger 2 - Solvarmeanlægspumpe, forbruger 2 - Buffer-bypass-ventil - Kollektorovertemperatur - Maks.-temperatur, beholder 1 FM443 1) Driftsspænding (ved 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 % Effektforbrug VA 2 Maksimal omkoblingsstrøm Udgang, solvarmeanlægspumpe 1 A 3 Udgang, solvarmeanlægspumpe 2/sekundærpumpe, beholder 2 A 5 Katalog varmeteknik 2006/1 Del

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK Solvarmemodul Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed............................ 3 1.1 Om denne vejledning......................... 3 1.2 Produktets anvendelse........................

Læs mere

Clorius KC 9050-serien Multifunktionel regulator med energioptimering

Clorius KC 9050-serien Multifunktionel regulator med energioptimering Clorius KC 9050-serien Multifunktionel regulator med energioptimering Controls A/S - borger for driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg. Multifunktionel Clorius KC 9050 er en serie mikroprocessorbaserede

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer Produktblad Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg Frontbillede - med betjeningselementer Frontbillede - i kasse til vægmontering er. Max. 2 kredse. Med / Uden rumtemperatur indvirkning

Læs mere

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Servicevejledning Instrumentpanel Logamatic 4211 Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................................

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ]

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

RVD110 RVD130. Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Serie C. for 1 varmekreds og brugsvand

RVD110 RVD130. Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Serie C. for 1 varmekreds og brugsvand 2 381 Fjernvarmeregulator for 1 varmekreds og brugsvand Serie C RVD110 RVD130 Regulator til brug i fjernvarmeanlæg Regulering af en pumpevarmekreds Brugsvandsproduktion i gennemstrømningssystemer eller

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 60 Betjeningsvejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til brugeren Læs venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

EZR Manager 128028.1314

EZR Manager 128028.1314 EZR Manager Generelt.... Beskrivelse.... Forudsætninger.... Brugerkonto til Cloud-funktionalitet.... Aktivering af basisstationens Cloud-funktionalitet... Betjening.... Oversigt.... Basisstation (valgfrit

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Betjeningsenhed RC35 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 006 345 (12/2006) DK (EXP) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS Side 1

ANLÆGSMANUAL. TPK HS Side 1 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER LANGT FRA KEDEL)... 4 3. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER TÆT PÅ KEDEL)...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Quickguide. Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40. Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Quickguide Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40 Til fjernvarme, centralvarme og brugsvandsstyring Beskrivelse Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 regulator: ECL Comfort 210 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Gaskedel ecotec plus Væghængte gaskedler ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Egnet til ethvert forhold ecotec plus ecotec plus brochure med 4 års garanti Idéer til intelligent boligkomfort I dag sættes der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer.

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse ECL Comfort 110 ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg

Læs mere

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Monteringsvejledning Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Til installatøren Skal læses omhyggeligt

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RVP34.. RVP35.. 74 319 0815 0 G2545. Montering. Monteringssted. Elinstallation. Tilladte kabellængder. Montering og tilslutning af sokkel

RVP34.. RVP35.. 74 319 0815 0 G2545. Montering. Monteringssted. Elinstallation. Tilladte kabellængder. Montering og tilslutning af sokkel 74 319 815 G2545 da Installationsvejledning Varmeregulator for 1 varmekreds Varmeregulator for 1 varmekreds og brugsvand RVP34.. RVP35.. Opbevar denne vejledning sammen med regulatoren! Montering Monteringssted

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6304 4063 10/2004 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 gælder også for tilbehør: Blandemodul MM10 og fordelermodul WM10 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies HVAC Products. Serie D RVD240. for 2 varmekredse og brugsvand, med kommunikation

Fjernvarmeregulator. Siemens Building Technologies HVAC Products. Serie D RVD240. for 2 varmekredse og brugsvand, med kommunikation 2 384 Fjernvarmeregulator for 2 varmekredse og brugsvand, med kommunikation Serie D RVD240 Regulator til anvendelse i autonome eller sammenkoblede anlæg med fjernvarmetilslutning Vejr- eller rumkompenseret

Læs mere

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG CERTIFIC ATE FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN & F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE Fyrrums version Stueversion Moderne Design- Mægtig

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt. Varme er vort element

Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Varme er vort element Din partner for innovative løsninger Buderus Logano SE samt SK sætter nye standarder

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co. Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at Fabriksindstillingen UVR1611 Fabriksindstillingen UVR1611 TAs

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde.

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. Servicevejledning Funktionsmoduler Til installatøren PM10 Pumpereguleringsmodul Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. 6 720 642 973 (01/2010) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 6 720 805 386-00.1T Instrumentpaneler CMB 900-0-10V Fejlmeldemodul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere