Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:"

Transkript

1 Status: Gældende Ikrafttrædelse: Type: plan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: / 61

2 2 Privatretlig forsørgelsespligt (stk. 1) Privatretlig forsørgelsespligt Privatretlig forsørgelsespligt - Se 97 om offentlig retlig forsørgelsespligt Hjælp til gravide under 18 år (stk. 4) Hjælp til gravide under 18 år Uafhængigt af forældrenes forsørgeransvar kan der ydes hjælp til gravid datter under 18 år til dækning af behov, der følger af graviditeten 2 / 61

3 3 Vedvarende hjælp ved lovligt ophold her i landet Vedvarende hjælp ved lovligt ophold her i landet Vedvarende hjælp gives ved lovligt ophold i her landet. Den sociale sikringsstyrelse træffer afgørelse om vedvarende hjælp til udlændinge, der ikke er omfattet af 3, stk. 2, nr. 2 eller 3 5 Hjælp under ophold i udlandet Hjælp under ophold i udlandet Der kan normalt ikke ydes hjælp til personer der opholder sig i udlandet I særlige tilfælde kan retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet 6 i Sikringsstyrelsen 3 / 61

4 i Sikringsstyrelsen Den Sociale Sikringsstyrelse kan bestemme, at en dansk statsborger, som har opholdt sig mange år i udlandet, kan få hjælp til forsørgelse, når hjemrejse derved kan undgås og andre forhold taler herfor. Det er en betingelse, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov. 7 Vejledning Vejledning 8 Behandling og vurdering af ansøgninger Behandling og vurdering af ansøgninger 4 / 61

5 8a Kontanthjælp eller starthjælp alene pga. ledighed Kontanthjælp eller starthjælp alene pga. ledighed Borgere Match 1-3, registreres som arbejdssøgende i Jobcentret 10 Opfølgning - om betingelserne forsat er opfyldt (stk. 2) Opfølgning - om betingelserne forsat er opfyldt 5 / 61

6 Opfølgning om betingelserne forsat er opfyldt for kontanthjælp, hver 3. måned Opfølgning på fleksjob, ledighedsydelse og løntilskud til personer omfattet 2, stk.6 (stk. 3) Opfølgning på erhvervsplan efter 50 Opfølgning efter 6 måneder - og derefter hver 12. måned 11 Berettigelse kontanthjælp og tilbud efter beskæftigelsesloven Berettigelse kontanthjælp og tilbud efter beskæftigelsesloven Berettigelse til hjælp forudsætter, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold der bevirker, at ansøgeren ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse ( social begivenhed 6 / 61

7 12 Hjælp i særlige tilfælde under uddannelse Hjælp i særlige tilfælde under uddannelse 12a Personer med visse former for opholdsret Personer med visse former for opholdsret Vejledning, nr. 33 af 4. maj 2004 til 12 a i aktivloven 7 / 61

8 12b Sygeopfølgning Sygeopfølgning 13 Rådighedsvurdering Rådighedsvurdering 13a Udnyttelse af arbejdsmulighederne 8 / 61

9 Udnyttelse af arbejdsmulighederne 13b Kontanthjælp eller starthjælp - udbetales tidligst 1 måned efter første henvendelse Kontanthjælp eller starthjælp - udbetales tidligst 1 måned efter første henvendelse En person, der ønsker at modtage kontanthjælp eller starthjælp kan i almindelighed tidligst udbetales 1 måned efter første henvendelse til kommunen. 13c Fravigelse af krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne Fravigelse af krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne 9 / 61

10 14 Bortset fra formue indtil kr. pr. ægtefælle ( 14, stk. 1) Bortset fra formue indtil kr. pr. ægtefælle ( 14, stk. 1) Bortset fra yderligere formue til bolig, erhvervs- eller uddannelsesmuligheder ( 14, stk. 2) Bortset fra yderligere formue til bolig, erhvervs- eller uddannelsesmuligheder ( 14, stk. 2) 10 / 61

11 Bevarelse af nødvendig boligstandard Nødvendig af hensyn til uddannelse Bortset fra formue fra erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén ( 14, stk. 3) Bortset fra formue fra erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén ( 14, stk. 3) Lov om erstatning til voldsofre mv. Lov om erstatningsansvar Lov om arbejdsskade 15 Bortse fra kapitalpensioner, anden opsparing, livsforsikringer med tilbagekøbsret Bortse fra kapitalpensioner, anden opsparing, livsforsikringer med tilbagekøbsret 11 / 61

12 25 Kontanthjælp 25, stk. 1-3, jf. 25, stk. 11 Kontanthjælp 25, stk. 1-3, jf. 25, stk. 11 Beløb til dækning af unge under 25-åriges dokumenterede bidragspligt 25, stk. 4, jf. 25, stk. 11 Beløb til dækning af unge under 25-åriges dokumenterede bidragspligt 25, stk. 4, jf. 25, stk. 11 Nedsættelse af hjælpen til ægtepar efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp, 25, stk. 5 Nedsættelse af hjælpen til ægtepar efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp, 25, stk / 61

13 Bevilling af starthjælp 25, stk. 12, jf. 11, stk. 3-5 Bevilling af starthjælp 25, stk. 12, jf. 11, stk , stk. 3-5 ret til kontanthjælp betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år Forsørgertillæg til en person på starthjælp med forsørgelsespligt overfor barn under 18 år Forsørgertillæg til en person på starthjælp med forsørgelsespligt overfor barn under 18 år 13 / 61

14 11, stk. 3-5 ret til kontanthjælp betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år 25a Engangshjælp Engangshjælp 25b Loft over den samlede hjælp Loft over den samlede hjælp 14 / 61

15 25c Loft over den samlede hjælp Loft over den samlede hjælp 25d Loft over den samlede hjælp Loft over den samlede hjælp 15 / 61

16 25f Nedsat hjælp til unge under 25 år der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4 Nedsat hjælp til unge under 25 år der modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4 26 Beregning af hjælp til ægtepar/samlevende (stk. 1-4) Beregning af hjælp til ægtepar/samlevende Beregning af hjælp til ægtepar omfattet af 13, stk hjemmearbejdende ægtefælle (stk. 5) 16 / 61

17 Beregning af hjælp til ægtepar omfattet af 13, stk hjemmearbejdende ægtefælle Ifølge 13, stk. 7-8 kan en person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter 11, vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder med den konsekvens at hjælpen nedsættes efter reglerne i 26, stk Hjælp til 60 årige udlændinge, der ikke kan få social pension pga. betingelser for optjening Hjælp til 60 årige udlændinge, der ikke kan få social pension pga. betingelser for optjening 27a Supplement til personer, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelser for optjening Supplement til personer, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelser for optjening 17 / 61

18 29 Hjælp til personer der er indsat til strafafsoning eller er varetægtsfængslet Hjælp til personer der er indsat til strafafsoning eller er varetægtsfængslet 30 Fradrag for indtægter Fradrag for indtægter 18 / 61

19 31 Fradrag for arbejdsindtægter Fradrag for arbejdsindtægter 32 Fradrag for feriegodtgørelse Fradrag for feriegodtgørelse 19 / 61

20 33 Indtægter der ikke fratrækkes Indtægter der ikke fratrækkes 34 Særlig støtte Særlig støtte 20 / 61

21 35 Informationspligt, 35, stk. 1 Informationspligt, 35, stk. 1 Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen, 35, stk. 2-5 Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen, 35, stk Fradrag i kontant- og starthjælp ved udeblivelse fra tilbud, 36 stk. 1 og 2 (periodesanktion) 21 / 61

22 Fradrag i kontant- og starthjælp ved udeblivelse fra tilbud, 36 stk. 1 og 2 (periodesanktion) Nedsættelse af beskæftigelsestillæg, 36, stk. 3 Nedsættelse af beskæftigelsestillæg, 36, stk. 3 Fradrag i godtgørelsen jf. 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Fradrag i godtgørelsen jf. 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 22 / 61

23 37 Fradrag ved udeblivelse fra en jobsamtale (periodesanktion) Fradrag ved udeblivelse fra en jobsamtale (periodesanktion) 38 Manglende tilmelding som arbejdssøgende eller indlæggelse af CV i Jobnet (periodesanktion) Manglende tilmelding som arbejdssøgende eller indlæggelse af CV i Jobnet (periodesanktion) 23 / 61

24 39 Nedsættelse af hjælpen efter 40 (punktsanktion) Nedsættelse af hjælpen efter 40 (punktsanktion) kan indstille 40 Nedsættelse af hjælpen (punktsanktion) Nedsættelse af hjælpen (punktsanktion) kan indstille 41 Ophør af hjælpen ved afvisning af tilbud 24 / 61

25 Ophør af hjælpen ved afvisning af tilbud 42 Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidigt med arbejde Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidigt med arbejde 43 Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidigt med arbejde Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidigt med arbejde 25 / 61

26 46 Godkendelse som revalidend Godkendelse som revalidend 47 Ydelse under revalidering (stk. 3) Ydelse under revalidering 26 / 61

27 Revalidender, der modtager starthjælp (stk. 4) Revalidender, der modtager starthjælp For revalidender, der modtager starthjælp efter 25 stk. 12, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen efter denne lov 47a Andre aktører Andre aktører 27 / 61

28 49 Revalideringsydelse i højst 5 år (stk. 1) Revalideringsydelse i højst 5 år Revalideringsydelse i mere end 5 år (stk. 2) Revalideringsydelse i mere end 5 år 50 Godkendelse af jobplan jf. beskæftigelseslovens 27 og 28, stk. 3 Godkendelse af jobplan jf. beskæftigelseslovens 28, stk / 61

29 51 Bevilling af revalideringsydelse (stk. 1, nr. 1) Bevilling af revalideringsydelse Bevilling af supplement op til revalideringsydelse (lærlingeløn mv.) (stk. 1, nr. 2 og, stk. 2) Bevilling af supplement op til revalideringsydelse (lærlingeløn mv.) 29 / 61

30 Bevilling af løntilskud jf. beskæftigelseslovens kap. 12 (stk. 1, nr. 3) Bevilling af løntilskud jf. beskæftigelseslovens kap Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (over 25 år) (stk. 1) Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (over 25 år) 30 / 61

31 Udbetaling af 1/2 revalideringsydelse (under 25 år) (stk. 2) Udbetaling af 1/2 revalideringsydelse (under 25 år) Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (under 25 år) (stk. 3) Udbetaling af 1/1 revalideringsydelse (under 25 år) Udbetaling af bidragstillæg (under 25 år) (stk. 4) Udbetaling af bidragstillæg (under 25 år) 31 / 61

32 53 Misligholdelse af jobplan Ophør af revalideringsydelse pga. planen ikke følges 54 om revalideringsydelse ved kortvarige afbrydelser og barsel mv. om revalideringsydelse ved kortvarige afbrydelser og barsel mv. 32 / 61

33 55 om revalideringsydelse ved kortvarige afbrydelser og barsel mv. om revalideringsydelse ved kortvarige afbrydelser og barsel mv. 56 Forlængelse af revalideringsperioden Forlængelse af revalideringsperioden 33 / 61

34 57 Arbejde under revalidering Tilladelse af arbejde ved siden af revalidering 58 Fradrag for indtægter i revalideringsydelsen Fradrag for indtægter i revalideringsydelsen 34 / 61

35 59 Fradrag for forsikrings- og pensionsudbetalinger mv. i revalideringsydelsen Fradrag for forsikrings- og pensionsudbetalinger mv. i revalideringsydelsen 63 Bevilling af særlig støtte jf. beskæftigelseslovens kap. 14 Bevilling af særlig støtte jf. beskæftigelseslovens kap Bevilling af særlig støtte til boligudgifter (1/2 revalideringsydelse) 35 / 61

36 Bevilling af særlig støtte til boligudgifter (1/2 revalideringsydelse) 64a Bevilling af særlig støtte til boligudgifter (forrevalidering/ nedsat ungesats) Bevilling af særlig støtte til boligudgifter (forrevalidering/ nedsat ungesats) 65 Bevilling af selvstændig virksomhed (stk. 1) Bevilling af selvstændig virksomhed Svendborg Jobcenter 36 / 61

37 Bevilling af støtte som rentefrit lån (selvstændig virksomhed) (stk. 2) Bevilling af støtte som rentefrit lån (selvstændig virksomhed) Svendborg Jobcenter Bevilling af tilskud til forsørgelse (selvstændig virksomhed) (stk. 3) Bevilling af tilskud til forsørgelse (selvstændig virksomhed) Svendborg Jobcenter 37 / 61

38 66 Påse at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan, samt opfølgning på at forudsætningerne fortsat er opfyldte Påse at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan, samt opfølgning på at forudsætningerne fortsat er opfyldte Svendborg Jobcenter 67 Eftergivelse af lån (selvstændig virksomhed) Eftergivelse af lån (selvstændig virksomhed) 38 / 61

39 74 Udbetaling af ledighedsydelse Udbetaling af ledighedsydelse 74a Ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob Ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob 74b Ledighedsydelse - forudsætningerne for og rådighedsvurdering (stk. 1-3) 39 / 61

40 Ledighedsydelse forudsætningerne for og rådighedsvurdering (stk. 1-3) Sanktioner - rimeligt tilbud om fleksjob (stk. 4) Sanktioner rimeligt tilbud om fleksjob (stk. 4) Sanktioner - ved udeblivelse fra opfølgningssamtale (stk. 5) Sanktioner ved udeblivelse fra opfølgningssamtale (stk. 5) 40 / 61

41 Generhvervelse af retten til ledighedsydelse (stk. 6) Generhvervelse af retten til ledighedsydelse (stk. 6) Svendborg Jobcenter Bortfald af retten til ledighedsydelse - personer over 60 år (stk. 7) Bortfald af retten til ledighedsydelse personer over 60 år (stk. 7) 41 / 61

42 74c Revisitation Revisitation 74d Beregning af ledighedsydelse Beregning af ledighedsydelse 74e Ledighedsydelse under ferie 42 / 61

43 Ledighedsydelse under ferie 74f Ledighedsydelse -personer der ikke er visiteret til fleksjob Ledighedsydelse -personer der ikke er visiteret til fleksjob 74g Ledighedsydelse - forudsætningerne for og rådighedsvurdering - personer, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 1-3) Ledighedsydelse forudsætningerne for og rådighedsvurdering - personer, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 1-3) 43 / 61

44 Ledighedsydelse - sanktioner - rimeligt tilbud om fleksjob - personer, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 4) Ledighedsydelse sanktioner rimeligt tilbud om fleksjob personer, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 4) Bortfald af retten til ledighedsydelse - personer over 60 år, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 5) Bortfald af retten til ledighedsydelse personer over 60 år, der ikke er visiteret til fleksjob (stk. 5) 44 / 61

45 74h Ledighedsydelse under ferie - personer, der ikke er visiteret til fleksjob Ledighedsydelse under ferie personer, der ikke er visiteret til fleksjob 74i Beregning og udbetaling af særlig ydelse Beregning og udbetaling af særlig ydelse 45 / 61

46 79 Indbetaling af ATP - bidrag efter 6 måneder Indbetaling af ATP bidrag efter 6 måneder 80 Indbetaling af ATP - opgørelse at den ydelse der ligger til grund for beregningen efter at der er foretaget fradrag Indbetaling af ATP opgørelse at den ydelse der ligger til grund for beregningen efter at der er foretaget fradrag 46 / 61

47 81 Uforudsete rimelig begrundede enkeltudgifter Uforudsete rimelig begrundede enkeltudgifter op til kr. Faglig leder over kr. Boligindskud/depositum Boligindskud/depositum op til kr. Faglig leder over kr. Gældssanering i særlige tilfælde Gældssanering i særlige tilfælde 47 / 61

48 op til kr. Faglig leder over kr. Huslejerestance Huslejerestance op til kr. Faglig leder over kr. Restancer til el Restancer til el op til kr. Faglig leder over kr. 48 / 61

49 Andre restancer Andre restancer op til kr. Faglig leder over kr. 82 Transport i forbindelse med sygebehandling Transport i forbindelse med sygebehandling op til kr. Faglig leder over kr. Medicin 49 / 61

50 Medicin op til kr. Faglig leder over kr. Kosttilskud Kosttilskud op til kr. Faglig leder over kr. Fysioterapi/kiropraktor Fysioterapi/kiropraktor op til kr. Faglig leder over kr. 50 / 61

51 Almindelig tandbehandling Almindelig tandbehandling op til kr. Faglig leder over kr. Særlig tandbehandling Særlig tandbehandling op til kr. Faglig leder over kr. Overslag på tandbehandling sendes til vurdering hos tandlægekonsulenten efter behov. 51 / 61

52 Psykologbehandling Psykologbehandling op til kr. Faglig leder over kr. Forudsætter der ikke er behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem og behandlingen er lægeligt velbegrundet. 83 Samværsudgifter Samværsudgifter op til kr. Faglig leder over kr. 84 Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 52 / 61

53 op til kr. Faglig leder over kr. 85 Flyttehjælp (stk. 1) Flyttehjælp op til kr. Faglig leder over kr. Flyttehjælp til udlandet (stk. 2) Flyttehjælp til udlandet op til kr. Faglig leder over kr. 53 / 61

54 85a Efterlevelseshjælp Efterlevelseshjælp 88 Afslag på ydelser påtaget før ansøgning om hjælp Afslag på ydelser påtaget før ansøgning om hjælp Vurdering af afslag på ydelser, som personen har påtaget sig, inden personen ansøgte om hjælp 54 / 61

55 89 Udbetaling månedsvis eller udbetaling for af engangshjælp for kortere periode Udbetaling månedsvis eller udbetaling for af engangshjælp for kortere periode Udbetaling sker normalt med et månedligt beløb månedsvis bagud. Ved tvivl om berettigelse i hele perioden kan hjælpen udbetales for kortere periode. 90 Administration af hjælpen Administration af hjælpen Hjælpen kan undtagelsesvis udbetales på anden måde og for kortere perioder. 55 / 61

56 91 Tilbagebetaling når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet eller mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser (stk. 1, nr. 1-2) Tilbagebetaling når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet eller mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser Tilbagebetaling når en person er omfattet af en sanktion fra lov om arbejdsløshedsforsikring (stk. 1, nr. 3) Tilbagebetaling når en person er omfattet af en sanktion fra lov om arbejdsløshedsforsikring 56 / 61

57 92 Tilbagebetaling af renter og afdrag vedrørende eje boliger og andelsboliger Tilbagebetaling af renter og afdrag vedrørende eje boliger og andelsboliger Tilbagebetaling af boligindskud (stk. 4) Tilbagebetaling af boligindskud 93 Tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi, ikke givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, ubegrundet opsagt arbejde, indblandet i kollektiv arbejdsstrid, kan tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid 57 / 61

58 Tilbagebetaling uforsvarlig økonomi, ikke givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, ubegrundet opsagt arbejde, indblandet i kollektiv arbejdsstrid, kan tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen oplyse modtageren om tilbagebetalingspligten og begrunde afgørelsen Der kan ikke træffes beslutning om tilbagebetalingspligt af hjælp, som udbetales ved deltagelse i tilbud efter beskæftigelsesloven samt engangsbeløb efter 25a 93a Sanktioner - tilbagebetaling Sanktioner - tilbagebetaling 94 Tilbagebetaling af hjælp, når personen senere får erstatning, underholdsbidrag eller lignede, der dækker samme tidsrum og formål som hjælpen Tilbagebetaling af hjælp, når personen senere får erstatning, underholdsbidrag eller lignede, der dækker samme tidsrum og formål som hjælpen 58 / 61

59 95 Opkrævning af tilbagebetalingskrav Opkrævning af tilbagebetalingskrav Debitor-sagsbehandler 96 Opkrævning af dag eller klubtilbud til modtagere i fremtidig hjælp efter kap. 4 og 6 Opkrævning af dag eller klubtilbud til modtagere i fremtidig hjælp efter kap. 4 og 6 Børn- og Kulturafdelingen 59 / 61

60 96a Fradrag for børnebidragsrestancer Fradrag for børnebidragsrestancer 97 Forsørgerpligt - det offentliges ret til at indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat Forsørgerpligt det offentliges ret til at indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat Det offentlige kan indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat eller forhøjet fra forældre eller ægtefælle når der ydes hjælp til barnet eller den anden ægtefælle. 60 / 61

61 108a Adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune Adgang til refusion fra en tidligere opholdskommune, jf. 9c i Retsikkerhedsloven 61 / 61

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-03-2012 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 153 af 28/02/2012 2 LOV nr 267 af 27/03/2012 3 LOV nr 326 af 11/04/2012

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0000569 Senere ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 806 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05578 Senere

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Afg : Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp

Afg : Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp Jobcenter Afgørelser fra Ankestyrelsen Afg.104-13: Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp De særlige regler om nedsatte arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25

Læs mere

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem

Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 1.2 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 3 2.1 Fastsæt sats for ledighedsydelse og beløb

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011

Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 18-01-2011 1 / 36 1 1a : Folkepensionsalder Folkepensionsalder

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 468 af 20/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/16880

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 03-07-2006 Type: plan Nummer: Udstedelse: 01-09-2006 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 04-02-2010 1 / 15 2 Arbejdsskader (stk. 1, nr. 4) Arbejdsskader

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem 31. oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Underbilagets indhold... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 5 2.1 Fastsæt sats for

Læs mere