Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav..."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?... 7 Produktivitet og kvalitet i arbejdet... 9 Psykisk arbejdsmiljø og stress...11 Generende forstyrrelser i arbejdet...11 Mening i arbejdet...12 Arbejdspladskultur...13 Arbejdsmængde...14 Faglighed...15 Faglige kompetencer i arbejdet...15 Tid til faglig sparring med kollegaer...17 Mulighed for efter- og videreuddannelse...18 Forsvarlig faglig kvalitet...20 Formelt samarbejde om arbejdsmiljø på arbejdspladsen...21 Arbejdspladsvurderingen...21 Arbejdsmiljøorganisationen...22 Tillidserhverv...23 De ansattes vurdering af tillidsrepræsentantens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen...24 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

3 Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...27 Følelsesmæssigt berørt...28 Krav om at skjule følelser...30 Ledelse og psykisk arbejdsmiljø...32 Nærmeste leder...32 Feedback, forventningsafstemning og ros...34 Tabel Den øverste ledelse...37 Lederne og det psykiske arbejdsmiljø...38 Ledernes eget psykiske arbejdsmiljø...40 Kvantitative krav...42 Over- og merarbejde...42 Tid nok til arbejdsopgaver...44 Tidsfrister...46 Uventede arbejdsopgaver...48 Social kapital...51 Stillingsniveau...54 Køn...54 Stress...54 Metodiske overvejelser og baggrundsdata om ingeniørerne

4 Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse Et moderne samfund, der ønsker vækst og velstand, kræver kompetente medarbejdere og ledere med overskud, overblik og ordentlighed. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en helt afgørende forudsætning for, at arbejdspladserne får det bedste ud af medarbejderne. Arbejdspladser plaget af stress, mobning og dårlig ledelse er ikke innovative og værdiskabede i nær samme grad som dem, hvor medarbejdere og ledere trives. Akademikernes psykiske arbejdsmiljøundersøgelse, som Ingeniørforeningen er en del af, viser, at der er milliardstore gevinster at hente ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Ingeniørforeningen oplever i stigende grad, at medlemmerne udfordres af konsekvenserne af det moderne arbejdsliv, hvor grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse, skaber mange udfordringer for den enkelte ansatte omkring dennes psykiske arbejdsmiljø. Det kan være stress, manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv m.m. For at få klarlagt arbejdsmiljøudfordringerne har vores hovedorganisation Akademikerne - i tæt samarbejde med de 25 medlemsorganisationer - gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked akademikere herunder fra Ingeniørforeningen, svarende til en svarprocent på 25,1 pct. - har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er således første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde, hvor tabellerne ikke summer til 100. Det psykiske arbejdsmiljøs dna er, at det er langt mere kompliceret at forholde sig til og ikke mindst at komme med løsningsforslag til, end det fysiske. Men det må ikke afholde os fra at styrke indsatsen på området. Hvis vi for alvor skal have reduceret omfanget af stresssygemeldinger og andre følgevirkninger af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, er det nødvendigt, at problemet tages alvorligt og at alle medvirker til at påpege og forbedre et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Denne undersøgelse påpeger en række aspekter som fx ledelse, kultur, arbejdspres mv, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Disse er dermed håndtag, man på den enkelte arbejdsplads kan skrue på for at forbedre arbejdsmiljøet. Brug analysen og de sammenhænge, den påviser, til at starte dialogen på din egen arbejdsplads. Ingeniørforeningen opfordrer alle vores medlemmer til at tage medejerskab på deres arbejdsplads for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er godt for dig, din kollega, din arbejdsplads og hele Danmark. 4

5 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever over halvdelen af alle ingeniører (54 pct.), at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 34 pct. har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø. 12 pct. har ikke et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Tabel 1 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? I meget høj grad 11 % 10 % I høj grad 43 % 38 % I nogen grad 34 % 38 % I lav grad 10 % 11 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 3 % Sektor Undersøgelsen viser, at de privatansatte har et bedre arbejdsmiljø end de offentligt ansatte. Tabel 2 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 7 % 12 % 9 % 12 % I høj grad 36 % 45 % 37 % 43 % I nogen grad 40 % 33 % 39 % 34 % I lav grad 15 % 8 % 13 % 9 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 2 % 3 % 3 % 5

6 Køn Undersøgelsen viser endvidere en forskel mellem kønnene. Over halvdelen af mændene giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø, mens det kun gælder for under halvdelen af kvinderne. Tabel 3 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Kvinde Mand Kvinde Mand I meget høj grad 9 % 11 % 9 % 11 % I høj grad 37 % 45 % 35 % 43 % I nogen grad 39 % 33 % 40 % 34 % I lav grad 12 % 9 % 13 % 10 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 2 % 3 % 2 % Alder Ser man på sammenhængen mellem alder og psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelsen, at yngre ingeniører under 30 år har et bedre arbejdsmiljø end deres ældre kollegaer. Tabel 4 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Yngre end 30 år år år 60 år eller ældre I meget høj grad 17 % 10 % 9 % 12 % I høj grad 40 % 44 % 43 % 41 % I nogen grad 35 % 34 % 34 % 36 % I lav grad 8 % 9 % 11 % 10 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 2 % 2 % 1 % 6

7 Stillingsniveau Når der ses på forskellen mellem ledere og medarbejdere, fremgår det, at ledere oplever et bedre psykisk arbejdsmiljø end medarbejdere. 63 pct. af lederne vurderer, at der i høj eller meget høj grad er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads. Derimod oplever 52 pct. af medarbejderne i høj eller meget høj grad et godt psykisk arbejdsmiljø. Tabel 5 Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Medarbejder Leder Medarbejder Leder I meget høj grad 11 % 12 % 9 % 12 % I høj grad 41 % 51 % 37 % 47 % I nogen grad 35 % 31 % 39 % 32 % I lav grad 11 % 4 % 12 % 7 % I meget lav grad/slet ikke 2 % 1 % 3 % 2 % Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Tabel 6 viser, hvilke faktorer der vil medvirke til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for dem, der har svaret, at de kun i nogen, lav, meget lav grad eller slet ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø. Tabel 7 viser, hvilke faktorer dem, der i meget høj eller høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø, vurderer som værende afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø. 7

8 Tabel 6 I hvilken grad ville følgende faktorer medvirke til at forbedre dit psykiske arbejdsmiljø? I høj grad I nogen grad I lav grad/slet ikke Ved ikke/ikke relevant Bedre ledelse 49 % 35 % 12 % 4 % Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen 44 % 42 % 8 % 6 % Mere tid til kerneopgaven 37 % 39 % 19 % 5 % Få en tilpas/velafgrænset arbejdsmængde 34 % 41 % 20 % 5 % Mere tid til innovation og vidensdeling 32 % 44 % 20 % 5 % Mere tillid og anerkendelse fra nærmeste leder 31 % 37 % 27 % 5 % Bedre stemning på arbejdspladsen 31 % 38 % 25 % 6 % Flere spændende arbejdsopgaver 25 % 32 % 35 % 8 % Hjælp til prioritering af opgaver fra nærmeste leder 23 % 41 % 31 % 5 % Mere viden om psykisk arbejdsmiljø hos min nærmeste leder 22 % 41 % 29 % 9 % Bedre samarbejde med kollegaer 21 % 43 % 28 % 7 % At få aftalt sociale spilleregler/leveregler på arbejdspladsen 19 % 36 % 35 % 10 % Kompetencer inden for konflikthåndtering/mediation på arbejdspladsen 16 % 39 % 34 % 11 % Større fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid/-opgaver 15 % 39 % 39 % 8 % Tabel 7 I hvilken grad er følgende faktorer afgørende for, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø? I høj grad I nogen grad I lav grad/slet ikke Ved ikke/ikke relevant Godt samarbejde med kolleger 83 % 16 % 1 % 1 % God stemning på arbejdspladsen 78 % 21 % 1 % 1 % God ledelse 62 % 35 % 2 % 1 % Spændende arbejdsopgaver 58 % 37 % 5 % 1 % Tillid og anerkendelse fra nærmeste leder 55 % 39 % 5 % 1 % Fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid/- opgaver 52 % 43 % 4 % 1 % Tid til kerneopgaven 51 % 45 % 3 % 1 % At konflikter håndteres i tide 51 % 42 % 4 % 4 % Tilpas/velafgrænset arbejdsmængde 40 % 53 % 6 % 1 % Tid til innovation og vidensdeling 33 % 55 % 11 % 1 % Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen 33 % 54 % 9 % 4 % Klare sociale spilleregler/leveregler på arbejdspladsen 30 % 53 % 14 % 3 % Hjælp til prioritering af opgaver fra nærmeste leder 28 % 48 % 22 % 2 % God viden om psykisk arbejdsmiljø hos nærmeste leder 17 % 55 % 23 % 6 % 8

9 Produktivitet og kvalitet i arbejdet Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at vurdere deres produktivitet. Det spørgsmål, som de er blevet stillet, lyder som følger: Forestil dig, at din produktivitet er 10 point værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende produktivitet? Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 10, hvor 0 er lig med ingen produktivitet og 10 er lig med størst produktivitet. Spørgsmålet er udviklet med inspiration fra et spørgsmål om selvvurderet arbejdsevne fra WAI (The Workability Index) udviklet af Det Finske Arbejdsmiljøinstitut). Resultaterne vises i tabel 8, og ingeniørerne vurderer i gennemsnit deres produktivitet til at være 8,2. Analysen viser en tydelig sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Tabel 8 Har du et godt psykisk arbejdsmiljø Den gennemsnitlige produktivitet I meget lav grad/slet ikke I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 6,2 6,8 7,9 8,7 9,2 6,8 7,5 8,4 8,8 9,3 Faglig kvalitet Der spørges i undersøgelsen ind til, i hvilken grad det opleves, at man kan udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Som det fremgår af figur 1, er der en betydelig sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og muligheden for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Des bedre psykisk arbejdsmiljø, des bedre mulighed er der for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Tabel 9 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet? I meget høj grad 19 % 21 % I høj grad 51 % 48 % I nogen grad 24 % 26 % I lav grad 5 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 % 9

10 Figur 1 100% 90% 0% 12% 5% 37% 27% Forsvarlig faglig kvalitet i opgaveløsningen 88% 58% 43% I lav/meget lav grad/slet ikke I nogen grad I høj/meget høj grad 29% 0% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Godt psykisk arbejdsmiljø 10

11 Psykisk arbejdsmiljø og stress Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og graden af stress. Figur 2 100% 90% 19% 71% 48% 49% Stresset i hverdagen I lav/meget lav grad/slet ikke 45% I nogen grad I høj/meget høj grad 0% 27% 2% 8% 33% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Godt psykisk arbejdsmiljø Generende forstyrrelser i arbejdet Undersøgelsen viser, at 31 pct. af ingeniørerne i meget høj eller høj grad oplever generende forstyrrelser i arbejdet. Undersøgelsen viser endvidere, at der er en markant sammenhæng mellem generende forstyrrelser i arbejdet og psykisk arbejdsmiljø, som det fremgår af figur 3. Tabel 10 Oplever du generende forstyrrelser i dit arbejde? I meget høj grad 9 % 11 % I høj grad 22 % 20 % I nogen grad 40 % 41 % I lav grad 25 % 24 % I meget lav grad/slet ikke 3 % 4 % 11

12 Figur 3 100% 90% 21% 5% 25% 35% 43% 37% 55% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Generende forstyrrelser i arbejdet Mening i arbejdet Ingeniørerne oplever i høj grad mening med arbejdsopgaverne. I figur 4 fremgår det, at der en klar sammenhæng mellem meningsfulde arbejdsopgaver og psykisk arbejdsmiljø. Tabel 11 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad 25 % 29 % I høj grad 49 % 48 % I nogen grad 21 % 20 % I lav grad 3 % 3 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 % 12

13 Figur 4 100% 90% 7% 21% 61% 0% 64% 29% 34% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Meningsfulde arbejdsopgaver 5% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Arbejdspladskultur Som det fremgår af tabel 12, så er der en del, der oplever, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er noget, som man taler åbent om på arbejdspladsen. Det opleves derfor som den enkeltes eget problem, hvis man oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. På arbejdspladser med en høj eller meget høj grad af åbenhed i forhold til problemer med det psykiske arbejdsmiljø er det psykiske arbejdsmiljø markant bedre end på arbejdspladser, hvor det ikke er tilfældet. Figur 5 viser denne sammenhæng, der understreger, hvor vigtigt det er, at ingeniørerne sørger for at tale åbent om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så det ikke opfattes som alene et problem, der vedrører den enkelte. 13

14 Tabel 12 Kan I tale åbent om eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø? I meget høj grad 7 % 7 % I høj grad 33 % 29 % I nogen grad 38 % 40 % I lav grad 13 % 14 % I meget lav grad/slet ikke 4 % 6 % Ved ikke/ikke relevant 5 % 4 % Figur 5 100% 90% 0% 1% 11% 21% 43% 44% 78% 46% 46% 11% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Åbenhed om problemer med psykisk arbejdsmiljø Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Arbejdsmængde Tabel 13 Hvordan vurderer du generelt mængden af dine arbejdsopgaver? For lille 4 % 3 % Passende 62 % 59 % For stor 33 % 38 % 14

15 Figur 6 100% 90% 7% 29% 44% 43% Godt psykisk arbejdsmiljø 36% 64% 38% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% For lille Passende For stor Arbejdsmængde Faglighed Faglige kompetencer i arbejdet Undersøgelsen viser, at ingeniørerne har god mulighed for at bruge deres faglige kompetencer i arbejdet. Ifølge undersøgelsen har offentligt ansatte og privatansatte næsten lige gode muligheder for at gøre brug af deres faglige kompetencer i arbejdet end privatansatte. Som det fremgår af figur 7, er der en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og muligheden for at anvende faglige kompetencer i arbejdet. 15

16 Tabel 14 Har du mulighed for at bruge dine faglige kompetencer i dit arbejde? I meget høj grad 30 % 34 % I høj grad 48 % 45 % I nogen grad 17 % 17 % I lav grad 4 % 3 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 0 % Tabel 15 Har du har mulighed for at bruge dine faglige kompetencer i dit arbejde? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 30 % 29 % 36 % 31 % I høj grad 49 % 49 % 44 % 45 % I nogen grad 18 % 17 % 17 % 19 % I lav grad 3 % 4 % 3 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 0 % 0 % 0 % 1 % 16

17 Figur 7 100% 90% 5% 21% 28% 62% 67% 52% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad 0% 36% 26% 3% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Andvendelse af faglig kompetencer ikke I lav/meget lav grad/slet ikke Tid til faglig sparring med kollegaer Tabel 16 og 17 viser, hvordan ingeniørerne oplever muligheden for tid til faglig sparring med kollegaerne. Undersøgelsen viser, at privatansatte i højere grad end offentligt ansatte har tid til faglig sparring med kollegaerne. Som det fremgår af figur 8, så er faglig sparring med kolleger også et af de elementer, der er med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 16 Er der tid til faglig sparring med kolleger? I meget høj grad 16 % 14 % I høj grad 39 % 35 % I nogen grad 33 % 38 % I lav grad 11 % 12 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 2 % 17

18 Tabel 17 Er der tid til faglig sparring med kolleger? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 14 % 16 % 13 % 15 % I høj grad 35 % 42 % 34 % 38 % I nogen grad 39 % 31 % 39 % 34 % I lav grad 12 % 10 % 12 % 11 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 % 2 % 2 % Figur 8 100% 90% 3% 25% 16% 39% 72% 42% 42% 43% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 18% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Tid til faglig sparring ikke Mulighed for efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse er en måde, hvorpå ingeniørerne kan bevare og videreudvikle de faglige kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Som det fremgår af tabel 18, så er der en betydelig del af ingeniørerne, der kun i lav, meget lav grad eller slet ikke har mulighed for relevant efter- og videreuddannelse. 18

19 Derimod viser undersøgelsen en sammenhæng mellem muligheden for efter- og videreuddannelse og det psykiske arbejdsmiljø. Des bedre mulighed der er for relevante efter- og videreuddannelse, des bedre vurderer de det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Tabel 18 Har du mulighed for relevant efter- og videreuddannelse? I meget høj grad 9 % 11 % I høj grad 28 % 27 % I nogen grad 35 % 37 % I lav grad 21 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 6 % 7 % Figur 9 100% 90% 0% 16% 36% 33% 57% 41% 52% 29% 23% 14% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Mulighed for relevant efter- og videreuddannelse Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 19

20 Forsvarlig faglig kvalitet Der er spurgt ind til ingeniørernes mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet. Som det fremgår i tabel 19 samt tabel 9 tidligere i denne analyse, har 70 pct. i meget høj eller høj grad mulighed for at levere en forsvarlig faglig kvalitet. Resultatet viser samtidig, at en betydelig gruppe mener, at de er udfordret i forhold til at levere en forsvarlig faglig kvalitet. Undersøgelsen viser, at privatansatte har bedre mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet end offentligt ansatte. Som vist tidligere, er der en markant sammenhæng mellem muligheden for at levere en forsvarlig faglig kvalitet og det psykiske arbejdsmiljø. Des bedre psykisk arbejdsmiljø, des bedre er muligheden for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet jf. figur 1. Tabel 19 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? I meget høj grad 19 % 21 % I høj grad 51 % 48 % I nogen grad 24 % 26 % I lav grad 5 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 % Tabel 20 Har du mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet? Offentlig Privat Offentlig Privat I meget høj grad 17 % 20 % 20 % 21 % I høj grad 48 % 53 % 46 % 50 % I nogen grad 30 % 23 % 28 % 24 % I lav grad 5 % 4 % 4 % 4 % I meget lav grad/slet ikke 1 % 1 % 1 % 1 % 20

21 Formelt samarbejde om arbejdsmiljø på arbejdspladsen Arbejdspladsvurderingen Det er lovpligtigt for alle arbejdspladser minimum hvert tredje år at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), der skal være med til at sikre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor har vi spurgt ingeniørerne, hvorvidt der inden for de seneste tre år har været udarbejdet en APV på deres arbejdsplads. Tabel 21 Har I inden for de sidste tre år udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) på din arbejdsplads? Ja 65 % 69 % Nej 11 % 9 % Ved ikke 24 % 22 % Eftersom dette spørgsmål kan være svært at besvare, hvis man har været ansat på sin arbejdsplads i mindre end tre år, har vi set nærmere på, hvilken betydning dette har. Som det fremgår af tabel 22, er der som forventet en langt større andel blandt dem, der har været ansat under tre år, der ikke ved, om der har været foretaget en APV på deres arbejdsplads inden for de seneste tre år. Tabel 22 Har i inden for de sidste tre år udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering) på din arbejdsplads? Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Under 3 år Over 3 år Under 3 år Over 3 år Ja 44 % 76 % 59 % 85 % Nej 13 % 10 % 7 % 6 % Ved ikke 44 % 14 % 33 % 9 % 21

22 Direkte adspurgt vurderer en begrænset andel af ingeniørerne, at APV er et godt redskab til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 23 Er en APV (arbejdspladsvurdering) et godt redskab til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? I meget høj grad 3 % 3 % I høj grad 13 % 13 % I nogen grad 35 % 36 % I lav grad 20 % 19 % I meget lav grad/slet ikke 10 % 11 % Ved ikke 19 % 18 % Arbejdsmiljøorganisationen På arbejdspladser med ni eller flere ansatte har arbejdsgiveren pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvor ansatte og arbejdsgiver skal samarbejde om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af repræsentanter fra både ledelse og arbejdstagere. Det generelle billede viser, at ingeniørerne kun i begrænset omfang har kendskab til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og dens funktion på deres arbejdsplads. Tabel 24 Har du kendskab til Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle og funktion på din arbejdsplads? I høj grad 19 % 21 % I nogen grad 33 % 32 % I lav grad 22 % 20 % Slet ikke 23 % 24 % Ikke relevant - færre end 9 ansatte 4 % 4 % 22

23 Samtidig ses det, at størstedelen generelt ikke oplever, at AMO iværksætter konkrete initiativer til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 25 Har Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på din arbejdsplads iværksat konkrete initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? I høj grad 7 % 8 % I nogen grad 31 % 30 % I lav grad 27 % 25 % Slet ikke 27 % 28 % Ikke relevant - færre end 9 ansatte 8 % 8 % Tillidserhverv Foruden repræsentanterne i arbejdsmiljøorganisationen har medarbejderne også mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant til at repræsentere dem i samarbejdet med ledelsen omkring arbejdsmiljøet og samarbejdet på arbejdspladsen. Der er ganske stor forskel på, hvorvidt privat- og offentligt ansatte har en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Tabel 26 Har du en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads? Er du ansat i det offentlige eller i det private? Offentlig Privat Offentlig Privat Ja 79 % 33 % 83 % 34 % Nej 11 % 37 % 12 % 39 % Ved ikke 10 % 29 % 5 % 27 % 23

24 De ansattes vurdering af tillidsrepræsentantens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen I undersøgelsen er de, der har en tillidsrepræsentant (TR), men som ikke selv er TR, blevet spurgt til, i hvilken grad de vurderer, at deres TR bidrager til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 27 Bidrager din tillidsrepræsentant til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads? I meget høj grad 2 % 5 % I høj grad 18 % 19 % I nogen grad 25 % 28 % I lav grad 19 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 11 % 12 % Ved ikke 25 % 18 % Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I det følgende vil vi se nærmere på ingeniørernes planer om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og elementer i det psykiske arbejdsmiljø. Som det fremgår af tabel 28, så planlægger mange en sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Tabel 28 Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? 61 år eller yngre 3 % 4 % 62 år 4 % 7 % 63 år 5 % 6 % 64 år 5 % 6 % 65 år 30 % 28 % 66 år 3 % 4 % 67 år 24 % 21 % 68 år eller ældre 27 % 24 % 24

25 Spørgsmålet er blevet stillet til gruppen, der er 50 år eller ældre. For denne gruppe er folkepensionsalderen ikke den samme som følge af tilbagetrækningsreformen. De fleste har mulighed for at gå på folkepension som årige, undtagen dem, der på undersøgelsestidspunktet har været 52 år eller yngre - disse kan først gå på folkepension når de er 68 år. I det følgende sættes der fokus på sammenhængene mellem ingeniørernes planlagte tilbagetrækningsalder, deres stressniveau, psykiske arbejdsmiljø og om hvorvidt de har en god nærmeste leder. Alder ved planlagt tilbagetrækning er opdelt i aldersgrupperne 64 år eller yngre, der afspejler dem, der forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, år, som for de flestes vedkommende er folkepensionsalderen, og 68 år eller ældre, der primært repræsenterer den gruppe, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Stress og tilbagetrækning 53 pct. af de ingeniører, som planlægger en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede i hverdagen. Dette er kun tilfældet for de 33 pct., der planlægger en sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 67 pct. af dem, der vil arbejde til de er 68 år gamle eller ældre, er ikke ramt af stress. Der er en tydelig tendens til, at jo mere stresset man er, jo tidligere vil man stoppe på arbejdsmarkedet. Figur % 90% 0% 47% 58% 67% 38% 32% 32% 15% 1% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Stresset i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 25

26 God ledelse og tilbagetrækning Figur % 90% 25% 15% 26% 8% 24% God nærmeste leder 59% 68% I høj/meget høj grad I nogen grad 35% I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Figur 11 viser, at der er en klar tendens til, at god ledelse har en betydning for, hvornår man ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 26

27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning Psykisk arbejdsmiljø er endnu en faktor, der har en betydning for, hvor længe man gerne vil være på arbejdsmarkedet. Figur % 90% 25% 11% 36% 25% 32% Godt psykisk arbejdsmiljø 43% 54% 65% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 64 år eller yngre år 68 år eller ældre Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Følelsesmæssige krav I det følgende undersøges, i hvilket omfang der opleves følelsesmæssige krav i arbejdet, og hvilken betydning det har for det psykiske arbejdsmiljø og risikoen for stress. I denne undersøgelse er følelsesmæssige krav målt via følgende to spørgsmål: Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? samt Hvor ofte kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser?. 27

28 Følelsesmæssigt berørt Tabel 29 viser, hvor ofte ingeniørerne bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Når spørgsmålet opdeles på køn, ses det, at kvinder i oftere grad end mænd bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde. Tabel 29 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Altid 1 % 2 % Ofte 19 % 25 % Sommetider 37 % 40 % Sjældent 32 % 26 % Aldrig/næsten aldrig 11 % 7 % Tabel 30 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 2 % 1 % 3 % 2 % Ofte 24 % 17 % 28 % 20 % Sommetider 42 % 35 % 43 % 38 % Sjældent 27 % 34 % 22 % 30 % Aldrig/næsten aldrig 5 % 13 % 4 % 10 % Figur 13 viser, at der er en negativ sammenhæng mellem, hvor ofte ingeniørerne følelsesmæssigt bliver berørt af deres arbejde, og hvor godt deres psykiske arbejdsmiljø er. Figuren understreger, at det kan være hårdt at bestride et job, hvor man bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Undersøgelsen viser desuden (jf. figur 14), at risikoen for stress er større, des oftere man bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. 28

29 Figur % 90% 44% 23% 13% 5% 5% 31% 27% 36% 25% 31% 41% 36% 64% 68% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Figur % 90% 0% 25% 35% 47% 19% 73% 83% 47% 56% 46% 25% 17% 14% 7% 2% 4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Stresset i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 29

30 Krav om at skjule følelser På trods af at mange oplever, at de bliver følelsesmæssigt berørt af deres arbejde, vil det i mange situationer være nødvendigt at skjule disse følelser. Tabel 31 viser, hvor ofte dit arbejde kræver du skjuler dine følelser. Når spørgsmålet opdeles på køn, ses det, at kvinder oftere end mænd oplever, at de har et arbejde, der kræver, at de må skjule deres følelser. Tabel 31 Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Altid 2 % 4 % Ofte 14 % 21 % Sommetider 31 % 34 % Sjældent 34 % 28 % Aldrig/næsten aldrig 19 % 13 % Tabel 32 Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 3 % 2 % 5 % 4 % Ofte 16 % 13 % 23 % 18 % Sommetider 37 % 29 % 37 % 31 % Sjældent 31 % 35 % 25 % 31 % Aldrig/næsten aldrig 12 % 21 % 10 % 16 % 30

31 Der er en negativ sammenhæng mellem, hvor ofte arbejdet kræver, at man må skjule følelser, og hvor godt det psykiske arbejdsmiljø er. Figur % 90% 0% 14% 6% 5% 36% 26% 31% 21% 42% 42% 48% 74% 63% 45% 32% 15% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten Krav om at skjule følelser aldrig Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Des oftere man må skjule følelserne i arbejdet, des større er risikoen for stress i hverdagen, hvilket fremgår af figur 16. Figur % 90% 0% 24% 34% 48% 63% 81% 42% 44% 33% 33% 16% 16% 8% 4% 3% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Krav om at skjule følelser Stress i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 31

32 Ledelse og psykisk arbejdsmiljø Nærmeste leder I det følgende vil vi se nærmere på sammenhænge mellem nærmeste leder og psykisk arbejdsmiljø. Tabel 33 Har du alt i alt en god nærmeste leder? I meget høj grad 18 % 16 % I høj grad 35 % 34 % I nogen grad 31 % 33 % I lav grad 12 % 13 % I meget lav grad/slet ikke 3 % 5 % At have en god nærmeste leder har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis ses det i figur 17, at 76 pct. af ingeniørerne, der i høj eller meget høj grad har en god nærmeste leder, har et godt psykisk arbejdsmiljø. Mens det kun gælder for 15 pct. af de ingeniører, der i lav, meget lav grad eller slet ikke har en god nærmeste leder. Figur % 90% 3% 22% 58% 0% 47% 76% 27% 33% 15% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet God nærmeste leder ikke Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 32

33 Der ses endvidere en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og i hvilken grad lederen bidrager til at løse eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø, jf. figur 18. Tabel 34 Bidrager din nærmeste leder til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 5 % 6 % I høj grad 23 % 23 % I nogen grad 29 % 34 % I lav grad 19 % 22 % I meget lav grad/slet ikke 10 % 14 % Figur % 90% 0% 12% 35% 78% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/ meget høj grad I nogen grad 53% 37% I lav/meget lav grad/slet ikke 17% 13% 5% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Bidrager til at løse eventuelle problemer med psykisk arbejdsmiljø? 33

34 Feedback, forventningsafstemning og ros I undersøgelsen har vi spurgt ind til, i hvilken grad deres nærmeste leder giver konstruktiv feedback, ros og sørger for at forventningsafstemme. I det følgende vil vi se nærmere på besvarelserne herpå samt se på hvilke sammenhænge, der er mellem disse faktorer og det psykiske arbejdsmiljø. Feedback Tabel 35 Giver din nærmeste leder konstruktiv feedback? I meget høj grad 10 % 10 % I høj grad 32 % 29 % I nogen grad 35 % 35 % I lav grad 16 % 17 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 9 % Figur % 90% 8% 32% 33% 59% 0% 29% 27% 12% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Konstruktiv feedback ikke Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 34

35 Forventningsafstemning Tabel 36 Forventningsafstemmer din nærmeste leder, så du ved, hvad der forventes af dig? I meget høj grad 7 % 6 % I høj grad 28 % 24 % I nogen grad 38 % 38 % I lav grad 20 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 9 % Figur % 90% 12% 39% 37% 62% Godt psykisk arbejdsmiljø 51% 41% 29% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 19% 9% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Forventningafstemning ikke 35

36 Ros Tabel 37 Giver din nærmeste leder dig ros for din arbejdsindsats? I meget høj grad 12 % 12 % I høj grad 33 % 29 % I nogen grad 31 % 32 % I lav grad 17 % 18 % I meget lav grad/slet ikke 7 % 10 % 100% 90% 9% 31% 34% 56% 0% Figur 21 35% 25% 31% 19% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Ros for arbejdsindsats Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 36

37 Den øverste ledelse Der er i undersøgelsen herudover blevet spurgt til, i hvilken grad den øverste ledelse har fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø. Som det fremgår nedenfor, så opleves et godt psykisk arbejdsmiljø i mange tilfælde ikke som noget, som den øverste ledelse prioriterer højt. Tabel 38 Har den øverste ledelse fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 5 % 5 % I høj grad 25 % 23 % I nogen grad 39 % 39 % I lav grad 21 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 10 % 12 % Hvorvidt den øverste ledelse har fokus på og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, er afgørende for hvordan det psykiske arbejdsmiljø er på arbejdspladsen. Figur 22 viser en meget markant sammenhæng og understreger, hvor væsentlig ledelse og topledelsens fokus er for at skabe arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø. 37

38 Figur % 90% 0% 12% 44% 42% 79% Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad 43% I nogen grad 47% I lav/meget lav grad/slet ikke 17% 13% 4% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Øverste ledelses fokus på og prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø Lederne og det psykiske arbejdsmiljø Som det fremgår af det ovenstående, er ledelse afgørende for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. I dette følgende vil vi se nærmere på ledernes eget syn på det psykiske arbejdsmiljø som en del af ledelsesopgaven, hvor godt de er rustet til at varetage opgaven, og hvilke udfordringer de eventuelt står overfor. Stort set alle ledere i undersøgelsen ser det som en vigtig del af deres ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Men undersøgelsen viser også, at lederne ser det som en større udfordring at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske arbejdsmiljø og en stor del påpeger, at de ikke er fagligt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen peger således på et stort behov for, at lederne bliver bedre rustet til at varetage opgaven med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, som de selv ser som en væsentlig del af deres ledelsesopgave. I tabel 39 fremgår svar fra de ingeniører, der sidder i en lederstilling. 38

39 Tabel 39 I hvilken grad mener du, at: Det er en vigtig del af min ledelsesopgave, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø Det er en større udfordring, at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø fremfor problemer med det fysiske arbejdsmiljø Jeg er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt mine medarbejdere I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke 52 % 43 % 3 % 1 % 0 % 19 % 37 % 32 % 9 % 3 % 6 % 36 % 46 % 10 % 2 % Tabel 40 viser den oplevelse af deres nærmeste leder, som de ingeniører, som ikke sidder i lederstillinger, har. Det skal her bemærkes, at denne leder ikke nødvendigvis også er ingeniør, hvorfor svarene i tabel 39 og 40 ikke direkte kan sammenlignes. Tabel 40 Er din nærmeste leder fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø? I meget høj grad 5 % 5 % I høj grad 18 % 17 % I nogen grad 32 % 30 % I lav grad 21 % 21 % I meget lav grad/slet ikke 11 % 14 % Ved ikke 13 % 12 % 39

40 Ledernes eget psykiske arbejdsmiljø I dette afsnit vil vi se nærmere på ledernes eget psykiske arbejdsmiljø, samt i hvilken grad de oplever at få den tilstrækkelige støtte og hjælp til deres ledelsesopgaver, og om deres ledelsesrum er klart defineret. Tabel 41 I hvilken grad mener du, at: I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke Jeg får tilstrækkelig støtte og hjælp til mine ledelsesopgaver fra min nærmeste leder 12 % 35 % 31 % 13 % 9 % Mine handlemuligheder som leder (mit ledelsesrum) er klart defineret 7 % 39 % 32 % 16 % 6 % Da et godt psykisk arbejdsmiljø må formodes at være afgørende for, hvilke muligheder lederne har for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere, er det bekymrende, at der ikke er et større fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Tabel 42 På min arbejdsplads er der fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder I meget høj grad 5 % 6 % I høj grad 28 % 24 % I nogen grad 35 % 35 % I lav grad 21 % 24 % I meget lav grad/slet ikke 12 % 12 % 40

41 Undersøgelsen viser, at des mere fokus der er på ledernes eget psykiske arbejdsmiljø, des bedre psykisk arbejdsmiljø har de. Figur % 90% 0% 21% 49% 69% 39% 32% 41% 15% 18% 15% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet Fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder ikke Godt psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Undersøgelsen viser desuden, at des mindre fokus på lederens eget psykiske arbejdsmiljø, des større er risikoen for stress. Figur % 90% 24% 75% 35% 38% Stress i hverdagen I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% 17% 38% 26% 8% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke Fokus på mit psykiske arbejdsmiljø som leder 41

42 Kvantitative krav I det følgende ses der nærmere på, i hvilket omfang ingeniørerne er udsat for kvantitative krav i arbejdet. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser resultater fra videnskabelige undersøgelser, at kvantitative krav på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for medarbejderes arbejde og trivsel. Høje krav i arbejdet kan være forbundet med risiko for at udvikle problemer med helbredet, hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at leve op til kravene. I denne undersøgelse er kvantitative krav undersøgt ved at spørge ind til, hvor ofte ingeniørerne oplever, det er nødvendigt at arbejde over/ lave merarbejde oplever, at de har tid nok til arbejdsopgaverne har tidsfrister, der er svære at overholde får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres. I det følgende ser vi på, om der er kønsforskelle, og om det har en betydning, om man er ansat i det private eller det offentlige, og hvilke sammenhænge der er mellem kvantitative krav og det psykiske arbejdsmiljø. Over- og merarbejde Tabel 43 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Altid 6 % 8 % Ofte 30 % 33 % Sommetider 43 % 41 % Sjældent 17 % 14 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 3 % 42

43 Tabel 44 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 5 % 6 % 8 % 9 % Ofte 34 % 29 % 34 % 32 % Sommetider 43 % 43 % 42 % 40 % Sjældent 15 % 17 % 13 % 15 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 4 % 3 % 3 % Tabel 45 Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 6 % 6 % 7 % 9 % Ofte 30 % 31 % 30 % 35 % Sommetider 43 % 43 % 43 % 39 % Sjældent 17 % 16 % 16 % 14 % Aldrig/næsten aldrig 4 % 4 % 4 % 3 % 43

44 Vi ser en negativ sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og over-/merarbejde. Figur % 90% 29% 38% 33% 13% 9% 8% 32% 33% 33% 38% 59% 57% 59% 48% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over/lave merarbejde? Tid nok til arbejdsopgaver Tabel 46 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid 4 % 4 % Ofte 41 % 39 % Sommetider 35 % 35 % Sjældent 18 % 19 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 3 % 44

45 Tabel 47 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 3 % 4 % 3 % 5 % Ofte 36 % 43 % 36 % 42 % Sommetider 38 % 33 % 37 % 33 % Sjældent 21 % 17 % 21 % 18 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 2 % 3 % 2 % Tabel 48 Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 5 % 3 % 5 % 4 % Ofte 44 % 33 % 42 % 36 % Sommetider 34 % 37 % 34 % 35 % Sjældent 16 % 24 % 16 % 21 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 3 % 2 % 4 % Vi ser en klar negativ sammenhæng mellem det at mangle tid til sine arbejdsopgaver og det psykiske arbejdsmiljø. 45

46 Figur % 90% 8% 5% 14% 28% 37% 49% 45% God psykisk arbejdsmiljø 72% 67% 49% 31% 32% 23% I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? Tidsfrister Tabel 49 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Altid 4 % 4 % Ofte 27 % 25 % Sommetider 45 % 46 % Sjældent 21 % 22 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 3 % 46

47 Tabel 50 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 3 % 5 % 4 % 4 % Ofte 27 % 27 % 24 % 25 % Sommetider 50 % 43 % 48 % 44 % Sjældent 17 % 22 % 20 % 24 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 2 % 3 % 3 % Tabel 51 Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 4 % 4 % 4 % 5 % Ofte 27 % 30 % 26 % 25 % Sommetider 46 % 45 % 46 % 47 % Sjældent 21 % 20 % 22 % 21 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 2 % 3 % 3 % Der er en negativ sammenhæng mellem det at have tidsfrister, som er svære at holde, og det psykiske arbejdsmiljø. Det at være hyppigt presset på tidsfrister påvirker altså det psykiske arbejdsmiljø negativt. 47

48 Figur % 90% 27% 39% 33% 16% 41% 44% 7% 6% 28% 24% 34% 65% 56% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde? Uventede arbejdsopgaver Generelt tegner der sig et billede af, at en stor andel altid eller ofte oplever at få uventede arbejdsopgaver, som sætter dem under pres. Derimod ses en kønsforskel, idet lidt flere kvinder end mænd modtager uventede arbejdsopgaver, som sætter dem under tidspres, henholdsvis 42 pct. og 38 pct. Tabel 52 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Altid 5 % 6 % Ofte 35 % 33 % Sommetider 44 % 43 % Sjældent 16 % 16 % Aldrig/næsten aldrig 1 % 2 % 48

49 Tabel 53 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Køn Kvinde Mand Kvinde Mand Altid 5 % 4 % 7 % 5 % Ofte 37 % 34 % 33 % 33 % Sommetider 41 % 45 % 43 % 44 % Sjældent 16 % 15 % 15 % 16 % Aldrig/næsten aldrig 2 % 1 % 2 % 2 % Tabel 54 Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? Køn Privat Offentlig Privat Offentlig Altid 5 % 4 % 6 % 6 % Ofte 36 % 35 % 35 % 34 % Sommetider 44 % 43 % 43 % 43 % Sjældent 15 % 16 % 14 % 15 % Aldrig/næsten aldrig 1 % 2 % 2 % 2 % Vi ser, at en stigende frekvens uventede arbejdsopgaver, der medfører tidspres, påvirker ingeniørernes psykiske arbejdsmiljø negativt. 49

50 Figur % 90% 31% 41% 28% 16% 45% 9% 7% 5% 23% 31% 31% 73% 62% God psykisk arbejdsmiljø I høj/meget høj grad I nogen grad I lav/meget lav grad/slet ikke 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, som sætter dig under tidspres? 50

51 Social kapital I det følgende fokuseres der på den sociale kapital. Social kapital udtrykker sammenhængskraften i en virksomhed, gennem fælles normer, værdier og forståelse, som hjælper samarbejdet i og imellem grupper. Det bruges altså til at beskrive de interne forhold i virksomheden, mellem medarbejdere og ledere. Social kapital måles gennem tre faktorer: tillid, samarbejde og retfærdighed. Tillid: o Tilliden i en organisation beskrives på to væsentlige måder; mellem medarbejdere, også kaldet vandret tillid, og mellem medarbejdere og ledere, også kaldet lodret tillid. Tillid omhandler altså, om man stoler og tror på hinanden indbyrdes på arbejdspladsen. Samarbejde: o Samarbejdet i en organisation udtrykker den måde medarbejdere og ledere arbejder sammen. Dette kan beskrives ved kompetencer indenfor samarbejde samt normer for gensidige forpligtelser. Et godt samarbejde handler altså om de indbyrdes arbejdsprocesser i virksomheden til at nå et fælles mål. Retfærdighed: o Retfærdighed på en arbejdsplads er vigtig for den enkelte medarbejder, da det medvirker til den enkeltes engagement og vilje til at samarbejde. Dette kan omhandle, hvorvidt en medarbejder får indflydelse på arbejdsprocesserne, planlægning osv. Den sociale kapital måles i denne undersøgelse gennem en skala med 12 spørgsmål, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Ifølge NFA har social kapital en sammenhæng med blandt andet godt selvvurderet helbred, udbrændthed, stress og sygefravær blandt medarbejderne. De 12 spørgsmål og svarfordelingerne herpå fremgår af tabel 55. Skalaen for social kapital udfærdiges således, at den samlede sociale kapital antager en værdi mellem 0 og 100, som afspejler, hvordan respondenterne har svaret på de 12 spørgsmål. Hvert spørgsmål har følgende svarmuligheder: Altid, Ofte, Sommetider, Sjældent og Aldrig. Svarmulighederne er sat til at afspejle følgende værdier: Altid=4, Ofte=3, Sommetider=2, Sjældent=1 og Aldrig = 0. Værdierne for alle 12 spørgsmål summeres således for hver respondent, og gennemsnittet af dette ganges med 25. Den sociale kapital bliver således et udtryk for respondentens gennemsnitlige stillingtagen på de 12 spørgsmål. I det følgende vil vi se på forskelle på den sociale kapital imellem forskellige sektorer, stillingsniveauer og køn. Dernæst ses på sammenhængen mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø samt graden af stress i hverdagen. 51

52 Tabel 55 Spørgsmål der danner social kapital Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / Næsten aldrig 10 % 49 % 30 % 9 % 3 % 4 % 23 % 39 % 25 % 9 % 24 % 59 % 14 % 3 % 0 % 8 % 50 % 32 % 9 % 1 % 9 % 38 % 40 % 11 % 2 % 19 % 51 % 23 % 5 % 1 % 16 % 44 % 30 % 8 % 2 % 21 % 44 % 24 % 8 % 3 % Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 22 % 61 % 14 % 2 % 0 % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 9 % 51 % 31 % 7 % 1 % Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 10 % 40 % 34 % 12 % 4 % 6 % 48 % 33 % 10 % 2 % I figur 29 er spørgsmålene rangeret efter den største grad af enighed, dvs. at procenterne er udtryk for, hvor stor en andel, der har svaret altid eller ofte. Vi ser, at tillid og samarbejde mellem kollegaer samt det at hjælpe nytilkomne generelt er de sammenhængskræfter, der oftest findes på arbejdspladsen. I bunden finder vi samarbejde mellem forskellige afdelinger samt anerkendelse for sit arbejde og endeligt involvering i beslutninger om forandringer. 52

53 Figur 29 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 83% 83% Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 71% 65% 61% 58% 57% 54% Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? 47% Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? 27% 0% 90% 53

54 Stillingsniveau Som det fremgår af tabel 56, ser vi, at der en forskel på den sociale kapital, alt efter om man er medarbejder eller leder. Medarbejderne har et markant lavere niveau af social kapital. Tabel 56 Social kapital Medarbejder Leder Køn Tabel 57 viser, hvordan den sociale kapital er fordelt på kønnene. Vi ser, at kvinderne har et lavere niveau af social kapital. Tabel 57 Social kapital Kvinde Mand Stress Figur 30 viser sammenhængen mellem social kapital og stress. Det ses, at stress har en meget stor negativ effekt på, hvordan man anskuer den generelle sammenhængskraft på arbejdpladsen, dvs. den sociale kapital. I takt med et øget stressnivau bliver deres sociale kapital markant dårligere. 54

55 Figur 30 72% 67% 52% 61% Grad af stress & social kapital 41% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke Figur 31 viser, hvordan den sociale kapital varierer med forskellige grader af et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi ser, at der er en tydelig positiv sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og god social kapital. Figur 31 90% 82% 71% 59% Grad af godt psykisk arbejdsmiljø & social kapital 44% 33% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad/slet ikke 55

56 Metodiske overvejelser og baggrundsdata om ingeniørerne I denne rapport indgår besvarelser fra i alt medlemmer af, da kun besvarelser fra lønmodtagere anvendes. Dataindsamlingen er foregået via et elektronisk spørgeskema på internettet. Undervejs i dataindsamlingsprocessen har respondenterne modtaget 2 rykkermails. Dataindsamlingen blev indledt medio august 2014 og blev afsluttet medio september Undersøgelsen blev sendt til tilfældigt udvalgte, erhvervsaktive medlemmer af. Heraf blev 382 medlemmer frasorteret grundet ugyldige mailadresser eller at de var uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at den endelige stikprøve var på medlemmer, heraf besvarede medlemmer spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 25,1. Ud af de medlemmer, der har besvaret spørgeskemaet er i alt lønmodtagere (medarbejdere og ledere) og resten selvstændige. Tabel 58 Beskrivelse af Ingeniørforeningens medlemmer Procent N Køn Kvinde 26 % 385 Mand 74 % 1099 Alder Yngre end 30 år 11 % år 42 % år 38 % år eller ældre 9 % 139 Er du ansat i det offentlige eller i det private? Private 75 % 1068 Offentlige 25 % 348 Hvad er dit stillingsniveau? Medarbejder 84 % 1250 Mellemleder 14 % 214 Øverste ledelse 1 % 20 Hvor mange har du i alt ledelsesansvar for? 1 til 2 8 % 19 3 til 5 19 % 44 6 til % til % til 50 9 % eller derover 11 % 26 Hvor lang tid bruger du i gennemsnit pr. dag på transport til og fra arbejde? Under 30 minutter 15 % minutter 32 %

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere