Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel"

Transkript

1 1 Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel Workshop nr. 205 på AM:2013 Hotel Nyborg Strand, 11. november 2013 ved Chief Project Manager Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Workshop-beskrivelse Virksomheder kæmper med at skaffe sorte tal på bundlinjen, mens krisen kradser. Nogle satser på at nå deres mål gennem nedskæringer. Andre vælger bl.a. at investere i medarbejderne ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sidstnævnte gruppe kan bl.a. støtte sig til en voksende mængde af viden om, hvordan godt arbejdsmiljø bidrager til bedre bundlinje via lavere fravær, lavere personaleomsætning, højere produktivitet og bedre kvalitet mv. Workshoppen gør status over, hvad vi ved. Deltagerinvolvering: Nej Målgruppe: Ledere, HR- og personalefolk, arbejdsmiljøog kvalitetschefer, rådgivere og konsulenter 2

2 2 Per Tybjerg Aldrich Cand.polyt. fra DTU 1988 Senior projektleder i COWI Tidligere ansættelser: Senior konsulent på Teknologisk Institut Koordinator af socialministerielt projekt i Ringsted Videnskabelig medarbejder på DTU Videnskabelig medarbejder i Arbejdsmiljøfonden Specialer: Arbejdsmiljøregulering, ledelse, regnskab, økonomi, benchmarking, evaluering, rapportering Ene- eller medforfatter til over 100 artikler, rapporter og andre publikationer om arbejdsmiljø mv. 3 COWI A/S Førende nordeuropæisk rådgiver inden for: Ingeniørteknik Samfundsøkonomi Miljø medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Golfen, Afrika og Nordamerika 13 kontorer i Danmark Arbejdsmiljø, sundhed, støj og akustik Landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver Fysisk, psykisk, ergonomisk og kemisk arbejdsmiljø Risici og ulykker Indeklima Sundhedsfremme og mangfoldighed Ledelse og organisation Strategisk arbejdsmiljøarbejde og CSR Godkendt udbyder af: Arbejdsmiljøuddannelsen Sikkerhedskoordinator-uddannelsen 4

3 3 Motiver for arbejdsmiljøforbedringer 41,8 %: Arbejdsmiljøet bliver som regel kun forbedret, hvis arbejdspladsen bliver presset til det Loven Omsorg Omdømme (internt/eksternt) CSR 31,1 %: Den typiske holdning på arbejdspladsen er, at arbejdsmiljøet helst skal være bedre end det reglerne kræver Økonomien Kilde: Fløcke et al. (2008): Arbejdet med sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø og virksomhedsøkonomi en lang historie Udland Danmark 1931: HW Heinrich: Industrial Accident Prevention 1989: Burebon et al.: Verktygslådan. Praktisk arbetsmiljöekonomi för företagshälsovårdsfolk 1990: L Ström: Pengarna och livet. Arbetsmiljöekonomi 1990: Gröjer & Liukkonen: Bokför arbetsmiljön 2002: EU-OSHA: Økonomisk vurdering af forebyggelse af arbejdsulykker på virksomhedsplan 2004: Oxenburgh et al.: Increasing productivity and profit through health & safety 1991: KL: Arbejdsmiljøets økonomi og kommunerne en forebyggende effektiv indsats 1991: Bateman et al.: Udgift eller indtægt? Virksomhedsøkonomiske fordele ved investering i bedre arbejdsmiljø 1992: MP Nielsen: Virksomhedens miljø-, sikkerheds- og sundhedsarbejde 1994: E Sønderriis: Pris på arbejdsmiljøet 1996: AT, ARF, KL, LO & FTF: Inspiration år : Rikhardsson et al.: Virksomhedens ulykkesomkostninger 6

4 4 2002: 1 / 3 af fraværet skyldes dårligt arbejdsmiljø Mindst en tredjedel af fraværet i Danmark skyldes dårligt arbejdsmiljø 6 Procent 4 2 Arbejdsbetinget Ikkearbejdsbetinget 0 Fravær i Danmark Kilde: Jensen et al. (2002) : Arbejdsmiljørådets værktøj 8

5 5 Erfaringer med arbejdsmiljø-økonomi Stort besparelsespotentiale Arbejdsmiljøøkonomi kan: Revitalisere arbejdsmiljøarbejdet Fremme bedre arbejdsmiljø # 9 Per Tybjerg Aldrich 2006: Værktøj for små og mellemstore virksomheder på 10

6 6 2007: 29 % af fraværet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø Lav indflydelse Lav social støtte fra nærmeste leder For høje/lave krav Lav forudsigelighed forklarer tilsammen 29 % af fraværet Kilde: Labriola et al. (2007) : Dårligt arbejdsmiljø koster årligt 64 mia. kr. 3 Storebæltsforbindelser Kilde: LO (2007) 12

7 7 2008: IBARs kalkyle IBAR (2008): Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Kan downloades fra : HKs rapport Kristensen TS (2009): Trivsel og produktivitet to sider af samme sag. HK Kan downloades fra 14

8 8 Lavere frivillig personaleomsætning med attraktive arbejdspladser* * Great Place to Work-vindere Kilde: Kristensen (2009) : LOs rapport Aldrich PT, Gudmundsson M & Andersen RV (2010): Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. Øje på arbejdsmiljøet, november LO Kan downloades fra 16

9 9 Model Dårligt arbejdsmiljø Højt fravær Højt gennemtræk Lav produktivitet Lav kvalitet Stort spild Omkostninger Effekt Intervention Investering Bedre arbejdsmiljø Lavere fravær Mindre gennemtræk Højere produktivitet Højere kvalitet Mindre spild Økonomisk gevinst RoI 17 De skjulte/afledte omkostninger til dårligt arbejdsmiljø er typisk større end de synlige Synlige omkostninger Synlige omkostninger er de omkostninger, som opgøres jævnligt og rapporteres til ledelsen 1: Løn under sygdom Løn til vikarer/afløsere Forsikringspræmier, bøder Kurser, rådgivere Mv. Skjulte omkostninger Skjulte omkostninger eller ikke synlige omkostninger er de omkostninger, som ikke opgøres jævnligt, eller som ikke kan trækkes ud af økonomisystemerne 2 [0,5-20] Tidsforbrug -og dermed omkostninger-til fx opfølgning på ulykker, skader, konflikter og sygdom Kvalitetsbrist Nedsat produktivitet Mistede ordrer Mv. 18

10 10 Eksempel: Psykisk arbejdsmiljø i salgs-/servicevirksomhed Synlige omkostninger: kr. 1: Løn under sygdom Samtaler med psykolog Mv. Skjulte omkostninger: >3,3 mio. kr. 16,5 Ekstra lønadministration Kollegaers overarbejde Tabte salgsindtægter Mv. (omkostninger i forbindelse med medarbejderomsætning er dog ikke medtaget) 19 Forebyggelse af arbejdsulykker De mest effektive programmer til ulykkesforebyggelse: Adfærdsregulerende tiltag og omfattende ergonomiske tiltag. Antal ulykker reduceres med 60 % Tegning: Jens Voxtrup Petersen Tilbagebetalingstiden: 0,3 år i gennemsnit Kilder: Mossing et al. (2009); Verbeek et al. (2009) 20

11 11 Behaviour Based Safety hos Arla Antal ulykker med fravær Løn under fravær Antal fraværsdage Omkostningeri alt Lønnens andel af omk.i alt (%) Besparelse Interventionen: BBS-/adfærdsundervisning af produktionsmedarbejdere og deres ledere Investeringen: kr., inkl. løn Tilbagebetalingstid: < 1 år 21 Luftskifte og sygefravær 22

12 12 Luftskifte og produktivitet 23 Støj Produktiviteten i kontorarbejde falder med 3 %, når støjen øges fra 35 db(a) (= stille) til 55 db(a) (= storrumskontor) Kilder: Witterseh, Wyon & Clausen (2008) 24

13 13 EGA og fravær Ansatte med EGA har mindst 3 gange så meget fravær som ansatte uden EGA Ansatte med EGA og bevægeapparatbesvær har 5-10 gange så meget fravær som ansatte uden EGA og bevægeapparatbesvær Kilde: Pålsson et al. (1997) 25 Ergonomisk intervention Ergonomisk intervention (fysisk motion, træning i arbejdsmetoder og løfte- /forflytningsteknik) over for ansatte med fravær p.g.a. rygbesvær reducerede antallet af fraværsdage med % Tilbagebetalingstiden: 1,7 år i gennemsnit Kilder: Elders et al. (2000); Verbeek et al. (2009) 26

14 14 Lavere fravær med spændende arbejdsopgaver Kilde: Personalestyrelsen (2008) 27 Lavere fravær med høj ledelseskvalitet Kilde: DJØFs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance

15 15 Lavere fravær med god balance mellem arbejde og fritid Kilde: Christiansen/CASA (2006) 29 Forbedring af psykisk arbejdsmiljø kan være en lønsom investering Effektiv intervention skaber "et udviklende arbejde" gennem: Kortlægning Prioritering og handlingsplan Implementering Opfølgning Tilbagebetalingstiden: Cirka 2 år Kilde: Jensen et al. (2002) Et udviklende arbejde: Et godt fysisk, ergonomisk og ikke mindst psykisk arbejdsmiljø Klare, meningsfulde og udviklende opgaver til den enkelte Indflydelse på eget arbejde Samarbejde baseret på tillid og retfærdighed (= en høj social kapital) Støtte til den enkelte fra leder og kollegaer Balance mellem arbejde og fritid Balance mellem indsats og belønning 30

16 16 Engagerede medarbejdere = god business case De 25 % virksomheder med højest engagement versus de 25 % virksomheder med lavest engagement Kilde: Gallup's Q12 meta-analyse (2013) : BAT-kartellets rapport Vaksgaard C (2011): Et godt arbejdsmiljø betaler sig. BAT-kartellet. Kan downloades fra 32

17 17 Arbejdsulykker i B&A-branchen Prisen på 1 mindre alvorlig ulykke: Gennemsnit: 11 dages fravær, kr. Spredning: 2-26 dages fravær, kr. Forholdet mellem løn under sygdom og andre omkostninger: Gennemsnit: 1:1,07 Spredning: 1:0,7 1:2,7 Nødvendig omsætning for at dække omkostninger til 1 ulykke: Gennemsnit: kr. (overskudsgrad 1,7 %) Lille virksomhed (<15 mio. kr. i omsætning): kr. (4,8 %) Mellemstor virksomhed (15-75 mio. kr.): kr. (2,8 %) Stor virksomhed (> 75 mio. kr.): kr. (1,5 %) Kilde: Vakgaard (2011) [BAT-kartellet] : EUs benosh-rapport De Greef M et al. (2011): Socio-economic costsof accidents at workand work-related ill health. European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Kan downloades fra ec.europa.eu 34

18 : ISSA-rapport Bräunig D & Kohstall T (2013): Calculating the international return on prevention for companies: Costsand benefits of investments in occupational safety and health. ISSA. Kan downloades fra 35 Return on Prevention (ROP) Forebyggelsesomkostninger (cost) pr. ansat pr. år Forebyggelsesudbytte (benefit) pr. ansat pr. år Personlige værnemidler 168 Besparelser pga. færre afbrydelser 566 Rådgivning om sikkerteknologi og medicinsk støtte 278 Besparelser pga. mindre spild og mindre tid brugt til at indhente tabt produktion efter afbrydelser Specifik forebyggelsestræning 141 Ekstra værdi pga. øget medarbejdermotivation og tilfredshed Helbredstjek 58 Ekstra værdi pga. vedvarende fokus på kvalitet og bedre produktkvalitet Organisationsomkostninger 293 Ekstra værdi som følge af produktinnovationer Investeringsomkostninger 274 Ekstra værdi pga. bedre omdømme 632 Opstartsomkostninger 123 Total Total Cost-benefit-forhold: 1:2,2 Kilde: Bräunig & Kohstall/ISSA (2011) min oversættelse (fra engelsk)

19 : IBARs minihvidbog IBAR (2012): Arbejdsmiljø i et toplederperspektiv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Kan downloades fra 37 Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig "De omkostningsreducerende effekter af [godt] arbejdsmiljø er veldokumenterede. Set under et har [dokumentationen] et konsistent budskab: Godt planlagte og systematisk gennemførte arbejdsmiljøtiltag skaber økonomiske gevinster, som er 3-10 gange større end den økonomiske investering. [ ] Systematiske litteraturgennemgange indikerer, at både mindre tiltag og omfattende arbejdsmiljøprogrammer kan være profitable for organisationer." Kilde: Ahonen (2010) min oversættelse (fra engelsk) og fremhævelse 38

20 20 "Godt planlagte og systematisk gennemførte arbejdsmiljøtiltag" 20,8 % mener arbejdsmiljølovgivningen giver meget unødvendigt arbejde 29,1 % har ikke søgt information om arbejdsmiljø inden for de seneste 3 år 50,3 % prioriterer ikke forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt 39 Kilde: Fløcke et al. (2008) "Godt planlagte og systematisk gennemførte arbejdsmiljøtiltag" 15,9% har ikke drøftet indholdet af det kommende års samarbejde om sikkerheds- og sundhed 24,61 % har ikke fastlagt, hvordan det kommende års samarbejde skal foregå 33,02 % har ikke fastlagt mål for det kommende års samarbejde 43,93 har ikke vurderet målopfyldelse for foregående års samarbejde 40 Kilde: VAI 2012

21 21 "Godt planlagte og systematisk gennemførte arbejdsmiljøtiltag" Inden for de seneste 3 år har: 6,95% ikke gennemført en APV 33,56 % ikke kortlagt det psykiske arbejdsmiljø 35,43 % ikke kortlagt de fysiske krav 51,87 % ikke kortlagt støj 44,09 % ikke kortlagt indeklimaet 41 Kilde: VAI 2012 Det véd vi, og det har vi Det véd vi: Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger Mange af omkostningerne er skjulte De skjulte omkostninger er større end de synlige omkostninger Investeringer i arbejdsmiljøforbedringer kan være lønsomme Stigende interesse for AM-økonomi som virkemiddel Det har vi: Dokumentation af noget, men ikke alt Værktøjer til noget og nogen, men ikke alt og alle 42

22 22 Det efterlyses Viden om økonomien forbundet med godt og dårligt arbejdsmiljø i form af nøgletal og eksempler Interventioner, der er effektive og lønsomme Bedre formidling af tal og eksempler, herunder simple og målrettede værktøjer Viden om økonomiens betydning for beslutninger om arbejdsmiljøforbedringer i virksomheder Viden om, hvordan arbejdsmiljøøkonomi virker som virkemiddel 43 Antagelser bag efterspørgslen efter viden Synliggørelse af virksomhedsøkonomien i godt og dårligt arbejdsmiljø samt i arbejdsmiljøinterventioner fremmer investeringer i bedre arbejdsmiljø i virksomheder Virksomheders tilbageholdenhed med at investere i bedre arbejdsmiljø skyldes (bl.a.) ringe kendskab til økonomien i godt og dårligt arbejdsmiljø Virksomheders ringe kendskab skyldes dårlig formidling af budskabet om, at "godt arbejdsmiljø kan betale sig" Grundlæggende: Virksomhedens beslutningstagere handler rationelt; de er homo economicus, dvs. de: indhenter information handler på baggrund af information søger at maksimere deres økonomiske gevinst 44

23 23 Igangværende FoU-projekt Titel: Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet Type: Udviklingsprojekt Udførende: COWI Periode: 1. januar december 2015 Volumen: 2,4 Mkr. Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden 45 Formål At udvikle materiale, som virksomheder kan anvende til at fremme lønsomme investeringer i bedre arbejdsmiljø Delmål: At undersøge, hvordan økonomiske overvejelser indgår i beslutninger om og udformning af interventioner i arbejdsmiljøet At opgøre virksomheders økonomiske omkostninger til investeringer i arbejdsmiljøet At opgøre virksomheders økonomiske gevinster ved investeringer i arbejdsmiljøet At udvikle en metode for opstilling af en business case, som virksomheder kan anvende i det strategiske arbejdsmiljøarbejde 46

24 24 Forskningsplan Multi-casestudie: 10 cases med ergonomiske interventioner (fra FBF) 10 cases med PAM-interventioner (fra FBF) 10 cases med ulykkes-interventioner (fra Arbejdstilsynets indsats i 2010 over for 54 virksomheder med mere end 100 anmeldte ulykker i 2008) Dybdegående studie af den enkelte case Tværgående analyse af de 30 cases Udvikling af materialesamling Offentliggørelse og formidling 47 COWIs projektgruppe Per Tybjerg Aldrich, cand.polyt. arbejdsmiljøøkonomi, arbejdsmiljøarbejde, projektleder Rikke Voss Andersen, cand.scient.san.publ. folkesundhedsvidenskab Jingkun Li, cand.merc. økonomi Gitte Arnbjerg, fysioterapeut, Master i org.psyk. ergonomi Susie Kjær, cand.psych. arbejds- og organisationspsykologi Kaj Frick, sociolog, Ph.D., fhv. prof. arbejdsmiljøarbejde 48

25 25 Okt. 2013: FOAs nye am-beregner 49 AM-beregneren Hæfte On-line på FOAs hjemmeside: 50

26 26 Beregneren Input Antal ansatte Gennemsnitligt fravær Gennemsnitlig timeløn Eventuelt: Antal ulykker og fravær Antal voldsramte Antal medarbejdere med arb.bet. hudproblemer Ændring i normeringen Output Kr. og øre på: Hårdt fysisk arbejde Følelsesmæssigt og monotont belastende arbejde Stress Alenearbejde Mobning Arbejdsulykker Vold og trusler Dårligt indeklima Støj Arb.bet. hudproblemer Ændret normering 51 Grundlag Værktøjet bygger på ætiologiske fraktioner mv. hentet direkte eller indirekte fra: FOA-undersøgelse over medlemmers arbejdsmiljø og selvrapporterede sygefravær videnskabelige undersøgelser 52

27 27 Ætiologiske fraktioner mv. i værktøjet Hårdt fysisk arbejde*: 10 % (FOA) Følelsesmæssigt og monotont belastende arb.*: 15 % (FOA) Stress*: 18 % (FOA) Alenearbejde*: 9 % (FOA) Mobning*: 4 % (FOA) Vold og trusler: 1,4 gange (FOA) Dårligt indeklima: 1,4 gange (litteratur) Støj: 10 % (litteratur) Hudproblemer kvinder: 1,3 gange (litteratur) Hudproblemer mænd: 1,2 gange (litteratur) *Forklarer tilsammen 45 % af sygefraværet blandt FOAs medlemmer mere fravær hos dem med problemet i forhold til dem uden 53 Grundlæggende antagelser En ætiologisk fraktion kan bruges til et kvalificeret skøn ift. sygefraværet på en konkret arbejdsplads Ud over (synlige) omkostninger til løn under fravær har en arbejdsplads også andre mere eller mindre skjulte omkostninger til arbejdsrelateret sygefravær Forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger er 1:2 54

28 28 Synlige og skjulte omkostninger Synlige omkostninger Synlige omkostninger er de omkostninger, som opgøres jævnligt og rapporteres til ledelsen 1: Løn under sygdom Skjulte omkostninger Skjulte omkostninger eller ikke synlige omkostninger er de omkostninger, som ikke opgøres jævnligt, eller som ikke kan trækkes ud af økonomisystemerne 2 [0,5-20] Løn til vikarer/afløsere Forsikringspræmier, bøder Kurser, rådgivere Tidsforbrug -og dermed omkost-ninger - til fx opfølgning på ulykker, skader, konflikter og sygdom Kvalitetsbrist Nedsat effektivitet Mv. 55 Beregneren ift. APV Efterkalkulation pba. evalueringaf effekter Beregning af tilbagebetalingstider ved alternative løsninger pba. forventede effekter/ besparelser og investeringen -for at få mest muligt godt arbejdsmiljø for pengene Estimeringaf omkostningerne forbundet med arbejdsulykker pba. ulykkesstatistik Estimeringaf omkostningerne forbundet med arbejdsmiljøproblemerne 56

29 29 Næste skridt: Intervention med værktøjet FoU-projekt 1. september august 2016 Udføres af COWI 2,6 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Overordnede forskningsspørgsmål: 1. Hvordan påvirkes arbejdsmiljøarbejdet, når arbejdspladser får kendskab til deres omkostninger som følge af dårligt arbejdsmiljø via et værktøj til arbejdsmiljøøkonomi? 2. Hvad er de økonomiske omkostninger og gevinster forbundet med arbejdspladsers arbejdsmiljø og arbejdsmiljøforbedringer? 57 Design Interventionen: Beregneren Vejledning Workshop Arbejdspladsen: Beregning Arbejdsmiljøforbedringer Vurdering af resultaterne Følgeforskningen: 4 besøg på arbejdspladsen med interviews mv. Analyse Offentliggørelse af resultater 58

30 30 Programteori 59 Deltagende arbejdspladser 3 plejecentre i midtjysk kommune Børneinstitution i Kbh. Sygehus i Nordjylland 6 forsk. arbejdspladser i nordjysk kommune Socialpsykiatrisk værested Hjemmeplejeområde i Kbh. (9 teams) Hjemmeplejedistrikt i midtjysk kommune Plejehjem på kbh. vestegn Hjemmeplejen i sj. kommune Serviceenhed på sygehus i hovedstadsområdet Plejecenter i midtjysk kommune Børneinstitution i midtjysk kommune Ældreområdet i midtjysk kommune Del af psykiatri i jysk region 60

31 31 Så hvor er vi om 2-2½ år? Metode til opstilling af business case for arbejdsmiljøforbedringer Flere eksempler på effektive og lønsomme interventioner i arbejdsmiljøet Ergonomi Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsulykker Viden om, hvordan arbejdsmiljøøkonomi virker på arbejdsmiljøarbejdet Arbejdspladser med FOA-medlemmer 61 TAK for opmærksomheden! Per Tybjerg Aldrich COWI A/S Tlf Mobiltlf

Et godt arbejdsmiljø betaler sig

Et godt arbejdsmiljø betaler sig Et godt arbejdsmiljø betaler sig - tal og argumenter for, at investering i arbejdsmiljøet betaler sig Workshop nr. 11 på Topmøde 2016 i Dansk El-Forbund Hotel Nyborg Strand, 22.-23. sept. 2016 ved markeds-

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Hvem er jeg? Vordingborg, 26. februar Oplæg på SL Storstrøm-temadag for TR, AMR og leder. ved markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich

Hvem er jeg? Vordingborg, 26. februar Oplæg på SL Storstrøm-temadag for TR, AMR og leder. ved markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich 1 Sammenhængen mellem arbejdsmiljø og økonomi Hvilke omkostninger er der forbundet med arbejdsmiljø? Hvordan hænger investeringer i arbejdsmiljø sammen med en sund bundlinje i regnskabet? Oplæg på SL Storstrøm-temadag

Læs mere

Værdien af godt arbejdsmiljø

Værdien af godt arbejdsmiljø Værdien af godt arbejdsmiljø - eksempler og foreløbige konklusioner fra projektet "Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet" Workshop nr. 308 på AM2015 Chief

Læs mere

Er trivsel den rene. økonomi i det?

Er trivsel den rene. økonomi i det? Er trivsel den rene sødsuppe? Eller er der økonomi i det? Oplæg på session nr. 16 på MSSM 2011 Hotel Nyborg Strand, 31. august 2011 ved senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI # 1 Disposition 1.Hvad

Læs mere

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F AM:2015 workshop 504 Præsentation af 3Fs nye Arbejdsmiljøberegner Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F 1 Disposition 1. Velkomst (Henrik) 2. Baggrund og formål (Henrik) 3. Arbejdsmiljøberegnerens

Læs mere

Risikovurdering og ulykkesforebyggelse

Risikovurdering og ulykkesforebyggelse I-BAR ArbejdsmiljøTopmøde, Vingstedcentret, 21. oktober 2015 Risikovurdering og ulykkesforebyggelse Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 20. april 2010 et sted i Den Mexicanske Golf 2 Deepwater Horizon 11 døde/forsvundne

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet?

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011 Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Birte Roest Arbejdsmiljøchef fra 1994 2011 (Århus Amt og Region Nordjylland Master of Public Management

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Indledning frontavenue har efter bedste evne gennemgået interessante beregningsfaktorer i den nye COWI Rapport finansieret af LO. Cowi-rapporten bygger på data og anbefalinger

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

3 argumenter mod alenearbejde

3 argumenter mod alenearbejde FORBUND 3 argumenter mod alenearbejde Et værktøj til at sikre, at alenearbejde ikke belaster medlemmerne Indhold 3 argumenter mod alenearbejde 3 Borgerargumentet 6 Arbejdsmiljøargumentet 8 Økonomiargumentet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

Titel: Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres* betydning for arbejdsmiljøarbejdet

Titel: Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres* betydning for arbejdsmiljøarbejdet 1 Præsentation af hovedresultater fra projektet: "Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet" - Hvad skal der til,

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Trivselskompasset et struktureret dialogværktøj AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Udfordringer vi ofte oplever Det er svært at få

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater

PAVLA projekt design og output. studier studier Analyse Analyse. Resultater Professionel Arbejdsmiljørådgivning som Virkemiddel overfor den Lokale Arbejdsmiljøindsats Et udviklingsprojekt med kvalitative metoder Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2006-2007 Udført af Hans

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet Kære Læser Så er der igen nyt til brugerne af safetynet og frontplanner samt andre der ønsker at holde sig opdateret omkring frontavenue og vores løsninger indenfor arbejdsmiljø, kursusadministration og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE - PLEJEN

FREDERICIA KOMMUNE - PLEJEN SEPTEMBER 2016 FREDERICIA KOMMUNE - PLEJEN CASERAPPORT - ULYKKER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016 FREDERICIA KOMMUNE - PLEJEN

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Lederen skal prædike arbejdsmiljø

Lederen skal prædike arbejdsmiljø Lederen skal prædike arbejdsmiljø AM2011 Nyborg Strand den. 8. nov Til dig som ser disse dias for første gang: Inden konferencen havde deltagerne fået tilsendt DIALOG om værdighed og DIALOG om støj Det

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet

Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet MARTS 2017 PER TYBJERG ALDRICH Øvrige projektdeltagere: Pauline Sachs, Rikke Voss Andersen, Gry Grundtvig, Jingkun Li, Gitte Arnbjerg, Susie Kjær, Sofie Juhl, Morten Hørmann & Kaj Frick Virksomheders økonomiske

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere