Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC Udgave 09/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter MOVI-SWITCH i kategori II3D (zone 22) Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) Vigtige henvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger Anden gældende dokumentation Korrekt anvendelse Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Opbygning MOVI-SWITCH -1E Feltbusgrænseflader Mekanisk installation MOVI-SWITCH -1E Feltbusgrænseflader Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Idrifttagning Idrifttagningshenvisninger Idrifttagning MOVI-SWITCH -1E Idrifttagning med PROFIBUS Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Aktivering af MOVI-SWITCH via feltbus Diagnose MOVI-SWITCH -1E Feltbus-interface Inspektion og vedligeholdelse Vigtige henvisninger Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Tekniske data Tekniske data MOVI-SWITCH -drivstation Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP21D/Z21D/II3D Tekniske data InterBus-grænseflade MFI21A/Z11A/II3D Koblingsarbejde, arbejdsluftspalte, bremsemoment BMG Tilladt koblingsarbejde for bremsen Maksimalt tilladte radialkræfter Tilladte kuglelejetyper Overensstemmelseserklæringer Indeks Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 3

4 1 Gyldige komponenter MOVI-SWITCH i kategori II3D (zone 22) Driftsvejledning 1 Gyldige komponenter Denne driftsvejledning gælder for følgende MOVI-SWITCH -drivstationer: 1.1 MOVI-SWITCH i kategori II3D (zone 22) 57139AXX /min Motortype DT71D4/.../MSW 4) 1) Uden bremse 2) Med bremse 3) Med bremsestyring BGW 4) Evt. monteret med feltbusgrænseflade P N n N M N I N 400 V M cosϕ I A /I A /M N J Mot Z 0 N M H /M 1) 2) 3) M Bmax N [kw] [1/min] [Nm] [A] [10-4 kgm 2 ] [1/h] [Nm] 0, ,56 1,15 0,76 3,0 DT80K4/.../MSW 4) 0, ,86 1,75 0,72 3,4 DT80N4/.../MSW 4) 0, ,19 2,1 0,73 3,8 DT90S4/.../MSW 4) 1, ,50 2,8 0,77 4,3 DT90L4/.../MSW 4) 1, ,2 3,55 0,78 5,3 DV100M4/.../MSW 4) 2, ,9 4,7 0,83 5,9 DV100L4/.../MSW 4) ,5 6,3 0,83 5,6 1,8 1,7 2,1 1,8 2,2 2,0 2,0 1,9 2,6 2,3 2,7 2,3 2,7 2,2 4,6 5, ,6 7, ,7 9, Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

5 Gyldige komponenter Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) Feltbusgrænseflader i kategori II3D (zone 22) 1) P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S MFZ21 MFZ11 MFP21 MFI AXX Versioner Feltbusgrænseflade + modulholder MFP21D/Z21D/II3D Sagsnummer Tilslutningsteknik Sensorer / aktuatorer Klemmer Digitale indgange 4 Digitale udgange 2 Versioner Feltbusgrænseflade + modulholder MFI21A/Z11A/II3D Sagsnummer X Tilslutningsteknik Sensorer / aktuatorer Klemmer Digitale indgange 4 Digitale udgange 2 1) I forbindelse med MOVI-SWITCH i kategori II3D (zone 22) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 5

6 2 Vigtige henvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisninger 2 Vigtige henvisninger 2.1 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation skal overholdes! Alvorlig risiko på grund af stød. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation. Mulige følger: Lettere eller mindre betydelige kvæstelser. Skadevoldende situation. Mulige følger: Beskadigelse af apparat og omgivelser. Tips vedr. anvendelse og nyttige informationer. Vigtige anvisninger vedrørende eksplosionsbeskyttelse. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af dette produkt, at denne driftsvejledning følges nøje, ligesom det også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav tages til følge. Læs derfor vejledningen grundigt igennem, inden produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af produktet. 2.2 Anden gældende dokumentation Manual "PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere" Manual "InterBus-grænseflader, -feltfordelere" 6 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

7 Vigtige henvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Eksplosionsfarlige blandinger kan i forbindelse med varme, spændingsførende og bevægelige dele på elektriske maskiner forårsage alvorlige og livsfarlige personskader. Montering, tilslutning, idrifttagning samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificeret faguddannet personale under hensyntagen til følgende: denne vejledning de tekniske data på typeskiltet advarsels- og oplysningsskilte på motoren / gearmotoren alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og koblingsdiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav de gældende nationale / regionale forskrifter (eksplosionsbeskyttelse / sikkerhed / forebyggelse af arbejdsulykker) Normative grundlag MOVI-SWITCH -drivstationer og ekstraudstyr beskrevet i denne driftsvejledning er beregnet til industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter: Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EN : Elektriske driftsmidler til anvendelse i områder med brændbart støv: Beskyttelse vha. kabinet EN 50014: Driftsmidler til eksplosionsfarlige områder: Generelle bestemmelser og er således i overensstemmelse med 94/9/EF-direktivet. Arbejdsomgivelser Materielgruppe II Kategori 3D til brug i zone 22, ikke-ledende støv (iht. EN ) Maksimal overfladetemperatur 120 C; overfladetemperaturer, der afviger herfra, er angivet på typeskiltet Omgivelsestemperatur -20 til +40 C; omgivelsestemperaturer, der afviger herfra, er angivet på typeskiltet Opstillingshøjde maks m Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 7

8 2 Vigtige henvisninger Bortskaffelse Kabinettets kapslingsklasse En forudsætning for, at kravene til eksplosionsbeskyttet materiel overholdes, er at IP-kapslingsklassen opretholdes gennem hele driftstiden. Af denne grund kræves særlig omhu ved tilslutning af apparaterne. Forudsætninger for overholdelse af kapslingsklassen: Kapslingsklassen er kun sikret opretholdt, når kabinettets pakninger er intakte og sidder korrekt. Beskyttelsesfolien over diagnose-led'erne må ikke være beskadiget. Følgende er forbudt, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet til dette: Motorerne må ikke udsættes for skadelig stråling. Kontakt i givet fald SEW-EURODRIVE. Eksplosionsbeskyttede motorer er ved korrekt brug ikke i stand til at antænde eksplosive blandinger. Motorerne må dog ikke udsættes for gasser, dampe eller støv, som kan forringe driftsikkerheden på grund af f.eks. korrosion ødelæggelse af beskyttelsesmalingen ødelæggelse af tætningsmateriale osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVI-SWITCH varetager sikkerhedsfunktioner. 2.4 Bortskaffelse Dette produkt består af: jern aluminium kobber kunststof elektroniske komponenter Bortskaf disse dele iht. gældende regler og bestemmelser! 8 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

9 Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse 3 3 Sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på MOVI-SWITCH og ekstraudstyret, der er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af autoriserede elinstallatører, samtidig med at de gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstrømsregulativ EN 60204, VBG A3, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). Nødvendig sikkerhedsforanstaltning: Jordforbindelse af MOVI-SWITCH Før tilslutningskassedækslet fjernes, skal drivstationen adskilles fra nettet. Under driften skal tilslutningskassen være lukket, dvs. tilslutningskassedækslet er skruet på. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan resultere i, at motoren starter af sig selv. Hvis dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den maskine, der drives, skal strømforsyningen til MOVI-SWITCH generelt afbrydes i tilfælde af fejl. OBS! Risiko for forbrænding: MOVI-SWITCH -overfladetemperaturen kan under driften være højere end 60 C! Spændingen skal under alle omstændigheder være koblet fra under installationen! Kobl først spændingen til ved idrifttagningen efter en kontrol af ledningsføringen! Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 9

10 4 Opbygning MOVI-SWITCH -1E 4 Opbygning 4.1 MOVI-SWITCH -1E 1 2 ws rt R bl RUN AXX 1 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 2 Kabelforskruning M16 x 1,5 3 Bremsestyring BGW (kun ved bremsemotorer) 4 Nettilslutning (L1, L2, L3) 5 Beskyttelsesafskærmning for nettilslutninger 6 MOVI-SWITCH -modul 7 Skrue for PE-tilslutning 8 Kabelforskruning M16 x 1,5 9 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 10 Tilslutningskassedæksel 10 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

11 Opbygning MOVI-SWITCH -1E Typeskilt, typebetegnelse MOVI-SWITCH -1E (eksempel) Bruchsal Germany Typ R47 / II2GD DT80N4 /BMG /TF /MSW / MFP /II3D EN Nr i :1 kw 0.75 / S1 cos 0.73 Nm 295 1/min 1380 / 24 IM M3 V 230 / 400 A 2.1 Hz 50 Ta C kg 5 IP 54 Kl. B Bremse V 230 Nm 10 Gleichrichter BGW II 3D EEx T140C Baujahr 2004 Schmierstoff CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L Made in Germany R 47 II2GD DT 80N4 /BMG/TF/MSW/MFP/II3D 57143AXX Kategori 3D (støv-eksplosionsbeskyttelse) Feltbus-interface MOVI-SWITCH Termoføler (standard) Motoroption bremse Motorstørrelse og poltal Motorserie Ex-udførelse gearkasse iht. 94/9/EF-direktivet Gearstørrelse Gearserie Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 11

12 4 Opbygning Feltbusgrænseflader 4.2 Feltbusgrænseflader Feltbusgrænseflade MF AXX 1 Diagnose-LED'er 2 Diagnosegrænseflade (under forskruningen) 3 Beskyttelsesfolie Diagnosegrænsefladens forskruning (2) må ikke åbnes i en eksplosionsfarlig atmosfære. 12 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

13 Opbygning Feltbusgrænseflader 4 Modulunderside (alle MF..-varianter) CXX 1 Forbindelse til tilslutningsmodul 2 DIP-kontakt (variantafhængig) 3 Pakning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ AXX 1 Klemrække (X20) 2 2 x Potentialfri klemblok til 24 V-gennemgangsføring og ledninger til den uafhængige overvågning; yderligere oplysninger finder De i kapitlet "Elektrisk installation". OBS! Må ikke anvendes til skærmning!) 3 Kabelforskruning M20 4 Kabelforskruning M12 5 Jordklemme Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 13

14 4 Opbygning Feltbusgrænseflader Typeskilt, typetegnelse feltbusgrænseflader (eksempel) II3D EEx IP65 T120 C Feldbus-Schnittstelle / Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D Sach-NR.: Made in Germany TYP: 57296AXX MFP 21 D / Z21 D / II3D Materielgruppe II Kategori 3D (støv-eksplosionsbeskyttelse) Variant Tilslutningsmodul: Z21 = til PROFIBUS Z11 = InterBus Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilslutning via klemmer) MFP21D = PROFIBUS MFI21A = InterBus 14 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

15 Mekanisk installation MOVI-SWITCH -1E 5 5 Mekanisk installation 5.1 MOVI-SWITCH -1E Installationsforskrifter Før De begynder MOVI-SWITCH må kun monteres, hvis: angivelserne på drivstationens typeskilt er i overensstemmelse med strømforsyningsnettet drivstationen er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller opmagasinering) der er sikkerhed for, at der ikke forefindes olie, syrer, gasser, dampe, strålinger etc. Tolerancer ved monteringsarbejde Akseltap Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved 50mm ISO m6 ved > 50mm (Centrerboring iht. DIN 332, form DR) Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved 230 mm ISO h6 ved > 230 mm Opstilling af MOVI-SWITCH må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på en plan, MOVI-SWITCH vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion Akseltappene skal rengøres omhyggeligt for korrosionsbeskyttende midler (anvend et opløsningsmiddel, der kan købes i handlen). Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer og tætningsringe, da der kan opstå skader på materialet! MOVI-SWITCH og arbejdsmaskinen skal justeres omhyggeligt for ikke at belaste motorakslerne unødvendigt (overhold de tilladte værdier for radial og aksial kraft!) Akseltappen må ikke udsættes for stød og slag Vertikale opstillinger skal beskyttes mod indtrængning af fremmedlegemer eller væsker ved hjælp af en afdækning! Vær opmærksom på, at der skal være uhindret adgang for køleluft, varm returluft fra andre aggregater må ikke indsuges igen Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal afbalanceres med halv pasfeder (drivaksler er afbalanceret med halv pasfeder). Ved brug af remskiver: Anvend kun remme, der ikke danner statisk elektricitet. Den maksimalt tilladte radialkraft må ikke overskrides; for motorer uden gear, se kapitlet "Tekniske data". Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 15

16 5 Mekanisk installation MOVI-SWITCH -1E Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende kabelforskruninger for tilledningen (anvend evt. reduktioner) Påfør tætningsmasse på gevind i kabelforskruninger og blindpropper, og spænd dem, påfør derefter endnu et lag Rengør tilslutningskassedækslets tætningsflader grundigt før genmontering Om nødvendigt foretages udbedringer på korrosionbeskyttelsesmalingen Kontroller, om kapslingen er tilladt iht. typeskiltet Maks. tilladt tilspændingsmoment for tilslutningskassedæksel Spænd tilslutningskassedækslets skruer over kryds med 3,0 Nm ved fastgørelsen AXX 16 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

17 Mekanisk installation Feltbusgrænseflader Feltbusgrænseflader Ved montering af kabelforskruninger skal anvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation" følges. Spænd skruerne over kryds med 2,5 Nm ved fastgørelse af feltbusgrænsefladen på tilslutningsmodulet AXX Monteret på MOVI-SWITCH -tilslutningskassen Installation og montering på MOVI-SWITCH -tilslutningskassen må kun udføres af SEW-EURODRIVE-personale! Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 17

18 5 Mekanisk installation Feltbusgrænseflader Motornær montering Nedenstående illustration viser motornær montering (feltmontering) af en MF..-feltbusgrænseflade: Feltbusgrænseflader må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af tilslutningsmodul MFZ.1 skal der anvendes skruer i størrelse M4 med passende underlagsskiver. Spænd skruerne med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm). 51 mm 102 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF AXX 18 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

19 Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E 6 6 Elektrisk installation 6.1 Installation MOVI-SWITCH -1E Installationsforskrifter Ved tilslutningen skal følgende bestemmelser iht. arbejdsmiljøloven eller andre nationalt gældende forskrifter følges ud over de alment gældende installationsforskrifter: EN ("Elektriske driftsmidler til anvendelse i områder med brændbart støv") DIN VDE ("Drift af elektriske anlæg") 1) 1) eller andre nationale forskrifter DIN VDE 0100 ("Konstruktion af stærkstrømsanlæg op til 1000 V") 1) samt anlægsspecifikke bestemmelser Eksplosionsbeskyttelsen afhænger i høj grad af overholdelsen af IP-kapslingsklassen. Sørg derfor ved ethvert arbejde for, at alle pakninger er intakte og sidder korrekt. Referencespænding og -frekvens for MOVI-SWITCH skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Ledningstværsnit: iht. indgangsstrøm I Net ved referenceydelse (se Tekniske data). Tilladt ledningstværsnit for MOVI-SWITCH -klemmer og tilslutningsboltenes diametre: Klembræt MOVI-SWITCH -modul Bremsestyring BGW (kun ved bremsemotorer) Tilslutningsbolt Styreklemmer Effektklemmer Styreklemmer M4 0,25 mm 2 1,0 mm 2 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) AWG22 AWG17 AWG17 AWG10 (2 x AWG10) 0,25 mm 2 1,0 mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Anvend ledningssamlinger uden isoleringskrave (DIN del 1, materiale E-CU). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinneafgreningen. Anvend sikringer eller automatsikringer. Dimensionering af sikringen iht. ledningstværsnittet. Forsyn MOVI-SWITCH via ekstern 24 V DC. Tilslut de nødvendige styreledninger (f.eks. Run/Halt). Træk styreledningerne adskilt fra netledningerne. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 19

20 6 Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E Kabelindføringer Ved leveringen er samtlige ledningsindføringer forsynet med en lukkeskrue. Ved tilslutningen af apparatet skal disse om nødvendigt udskiftes med ATEXcertificerede kabelindføringer med trækaflastning. Kabelindføringer skal opfylde kravene iht. EN , 2. udgave. Kapslingsklassen iht. typeskiltet (mindst IP54) skal være sikret. Kabelindføringerne skal vælges, så de svarer til de anvendte ledningers diameter. Oplysninger herom fremgår af dokumentationen fra producenten af kabelindføringen. Termisk motorbeskyttelse Alle MOVI-SWITCH -motorer er udstyret med PTC-temperaturfølere (TF). TF'erne er internt forbundet med MOVI-SWITCH -modulet. En ekstern styring skal udføre analysen på basis af forespørgsel fra "OK-udgangen" (klemme "OK"). Ved aktivering af TF'en sættes OK-udgangen til "low" ("0"). Drivstationen skal derefter øjeblikkeligt adskilles fra nettet. Den må først tilkobles igen, når fejlen er afhjulpet (kontrol). Før idrifttagning skal det dokumenteres, at den installerede beskyttelsesanordning fungerer korrekt. Oplysninger om PE-tilslutning Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Illustrationerne viser principielt den tilladte monteringsrækkefølge: Ikke tilladt montering Anbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit op til maksimalt 2,5 mm 2 M5 [1] 2,5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer 20 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

21 Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E 6 Tilspændingsmomenter for klemmer Overhold følgende tilspændingsmomenter for klemmer ved installationsarbejder: [4] [5] [6] [1] [2] [3] 57216AXX [1] 1,6 til 2,0 Nm (14,2 lb.in til 17,7 lb.in) [2] 0,3 til 0,5 Nm (3,0 lb.in til 4,5 lb.in) [3] 2,0 til 2,4 Nm (17,7 lb.in til 21,2 lb.in) [4] 0,5 til 0,7 Nm (4,4 lb.in til 6,2 lb.in) [5] 1,2 til 1,6 Nm (10,6 lb.in til 2 lb.in) [6] 0,5 til 0,7 Nm (4,4 lb.in til 6,2 lb.in) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 21

22 TF 6 Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E Tilslutning MOVI-SWITCH MSW 24V RUN OK TF TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 Ekstern styring Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre K11 F11/F12/F13 = Ledningsføring fra fabrikken L1 L2 L2 L1 L3 L3 PE PE [1] [2] 56626ADA [1] = højrerotation [2] = venstrerotation Beskrivelse af styresignaler Klemme 24V RUN OK Funktion Forsyningsspænding 24 V DC Styresignal 24 V DC, high = start, low = stop Referencepotentiale 0V24 Tilbagemelding driftsklar, 24 V DC, high = driftsklar, low = overtemperatur 22 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

23 Elektrisk installation Installation MOVI-SWITCH -1E MOVI-SWITCH med bremsestyring BGW Intern bremseledningsføring 1RUN 2 ws rt bl BGW MSW 24V RUN OK TF TF TF W2 U2 V2 U1 V1 W1 Ekstern styring Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre K11 F11/F12/F13 = Ledningsføring fra fabrikken L1 L2 L2 L1 L3 L3 PE PE [1] [2] 57144ADA [1] = højrerotation [2] = venstrerotation Beskrivelse af styresignaler Klemme 24V RUN OK Funktion Forsyningsspænding 24 V DC Styresignal 24 V DC, high = start, low = stop Referencepotentiale 0V24 Tilbagemelding driftsklar, (tilslutning via klemme RUN2) 24 V DC, high = driftsklar, low = overtemperatur Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 23

24 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade 6.2 Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drivstationer. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning uafhængigt af funktionsjord (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedant, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. med en plan forbindelse af metalliske (anlægs-) dele ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) dataledningers ledningsskærm må ikke anvendes til potentialudligning Dataledninger og 24 V-forsyning skal trækkes adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger) Kabelforskruninger der skal vælges forskruninger med stor skærmkontakt Ledningsskærm skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet skal forbindes til ledningsenderne i plan med apparatets metalkabinet (via EMC-metalkabelforskruninger) Yderligere oplysninger finder De i SEW-publikationen "Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik" 24 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

25 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Installationsforskrifter for feltbusgrænseflader Ved tilslutningen skal følgende bestemmelser iht. arbejdsmiljøloven eller andre nationalt gældende forskrifter følges ud over de alment gældende installationsforskrifter: EN ("Elektriske driftsmidler til anvendelse i områder med brændbart støv") i Tyskland: DIN VDE 0100 ("Konstruktion af stærkstrømsanlæg op til 1000 V") samt anlægsspecifikke bestemmelser Kabelforskruninger Ved leveringen er samtlige kabelindføringer forsynet med en lukkeskrue, der er godkendt til Ex-område. Ved tilslutningen skal disse om nødvendigt udskiftes med EMC-metalkabelforskruninger iht. EN50014 til Ex-område med trækaflastning. Producent: f.eks. firma Hummel, Waldkirch ( For at undgå at beskadige kabinettets tætning ved monteringen af kabelforskruningerne skal der anvendes forskruninger til følgende nøglestørrelser. M12 x 1,5 nøglestørrelse maksimalt 15 mm M20 x 1,5 nøglestørrelse maksimalt 24 mm Kabelforskruningerne skal vælges, så de svarer til de anvendte ledningers diameter. Oplysninger herom fremgår af dokumentationen fra producenten af kabelindføringen. Det er meget vigtigt at følge producentens anvisninger ved montering af kabelforskruninger i Ex-område. Alle arbejder skal udføres med største omhu. Ved kabelindføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Før genmontering af feltbusgrænsefladen skal tætningsfladerne kontrolleres og evt. rengøres. Kontrollér, at ubenyttede kabelindføringer er tætnet med lukkeskruer iht. EN for Ex-område. Kapslingsklassen iht. typeskiltet (mindst IP54) skal være sikret. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 25

26 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværsnit (AWG) AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 12 A maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm. I tilslutningsmodul MFZ.1 sidder to potentialfri klemblokke med hver 2 tapskruer M4 x 12. Én klemblok skal anvendes til ledningsføring til den uafhængige overvågning (se tilslutningsdiagrammer). Den anden klemblok kan benyttes til videreføring af 24 V DC -forsyningsspændingen AXX Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm ± 20 %. Uafhængig overvågning og videreføring af 24 V-forsyningsspændingen Overførselshastigheder > 1,5 Mbaud (i forbindelse med MFP..D) Ved overførselshastigheder på over 1,5 Mbaud skal man sørge for, at PROFIBUStilslutningsledningerne inde i tilslutningsmodulet holdes så korte som muligt, og at de hele tiden er lige lange for ankommende og afgående bus. 26 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

27 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade 6 Oplysninger om PE-tilslutning Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Illustrationerne viser principielt den tilladte monteringsrækkefølge: Ikke tilladt montering Anbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit op til maksimalt 2,5 mm 2 M5 [1] 2,5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer Kontrol af ledningsføring Inden ledningerne første gang udsættes for spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå skader på personer, anlæg og apparat som følge af fejl i ledningsføringen. Træk alle feltbusgrænseflader af tilslutningsmodulet Foretag kontrol af ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og 24 V DC -ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i 24 V DC -ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbusgrænsefladerne Efter kontrol af ledningsføring Monter alle feltbusgrænseflader, og skru dem fast Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 27

28 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af PROFIBUS-kabel MFZ21 (PROFIBUS) X20 [1] [2] 1 2 A B 3 4 DGND A B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND 24 V RS+ RS- GND A B PROFIBUS DP A B 56952AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] Placering af klemmerne fra side 34 [2] Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret 11 24V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse 18 GND - 0V24-referencepotentiale 28 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

29 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af InterBus-kabel MFZ11 (INTERBUS) X20 [1] /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 24 V 24 V GND GND 24 V RS+ RS- GND [2] 06795AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] Placering af klemmerne fra side 34 [2] Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 /DO Indgang Indgående fjernbus, negerede data senderetning (grøn) 2 DO Indgang Indgående fjernbus, data senderetning (gul) 3 /DI Indgang Indgående fjernbus, negerede data modtageretning (rosa) 4 DI Indgang Indgående fjernbus, data modtageretning (grå) 5 COM - Referencepotentiale (brun) 6 /DO Udgang Udgående fjernbus, negerede data senderetning (grøn) 7 DO Udgang Udgående fjernbus, data senderetning (gul) 8 /DI Udgang Udgående fjernbus, negerede data modtageretning (rosa) 9 DI Udgang Udgående fjernbus, data modtageretning (grå) 10 COM - Referencepotentiale (brun) 11 24V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer 12 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse 18 GND - 0V24V-referencepotentiale (kortsluttet med klemme X20/13) Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 29

30 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVI-SWITCH uden bremse, motornær montering af feltbusgrænsefladen Højrerotation L1 L2 L3 PE K11 L2 L1 L3 PE U1 V1 W1 Venstrerotation ϑ M 3 ~ Indgang for elektronik-forsyningsspænding MFZ../II3D Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre TF TF 24V 24V RUN RUN OK GND GND Styresignal V DC Tilbagemelding driftsklar X20/19 X20/20 X20/21 X20/31 X45/1 X45/2 W2 Referencepotentiale 0V24 U2 V2 - = + X20/11 X20/13 Indgang for elektronikforsyningsspænding Referencepotentiale 0V24 24 V DC Metalkabelforskruninger 57145ADA 30 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

31 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVI-SWITCH uden bremse, motornær montering af feltbusgrænsefladen på drivstation Henvisning: Forbindelsen mellem MOVI-SWITCH og feltbusgrænsefladen er etableret fra fabrikken og er ikke vist her. Højrerotation L1 L2 L3 PE K11 L2 L1 L3 PE U1 V1 W1 M 3 ~ MFZ../II3D TF TF 24V 24V RUN RUN OK GND GND X20/19 X20/20 X20/21 X20/31 Venstrerotation X45/1 X45/2 W2 U2 V2 ϑ Indgang for elektronik-forsyningsspænding Styresignal V DC Tilbagemelding driftsklar Referencepotentiale 0V24 - = + X20/11 X20/13 Indgang for elektronikforsyningsspænding Referencepotentiale 0V24 24 V DC Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre 57146ADA Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 31

32 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVI-SWITCH med bremse, motornær montering af feltbusgrænsefladen Højrerotation L1 L2 L3 PE K11 L2 L1 L3 PE M 3 ~ Bremse BMG RD WH BU TF TF 24V 24V RUN RUN OK GND GND U1 V1 W1 Venstrerotation ϑ Indgang for elektronik-forsyningsspænding Styresignal V DC Tilbagemelding driftsklar MFZ../II3D RUN 1 RUN 1 RUN 2 RUN 2 GND GND X20/19 X20/20 X20/21 Referencepotentiale 0V24 X20/31 X45/1 X45/2 W2 U2 V2 - = + X20/11 X20/13 Indgang for elektronikforsyningsspænding Referencepotentiale 0V24 24 V DC Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre Metalkabelforskruninger 57152ADA 32 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

33 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MOVI-SWITCH med bremse, motornær montering af feltbusgrænsefladen på drivstation Henvisning: Forbindelsen mellem MOVI-SWITCH og feltbusgrænsefladen er etableret fra fabrikken og er ikke vist her. Højrerotation L1 L2 L3 PE K11 L2 L1 L3 PE M 3 ~ RD WH BU TF TF 24V 24V RUN RUN OK GND GND U1 V1 W1 Venstrerotation ϑ MFZ../II3D X20/19 X20/20 X20/21 X20/31 X45/1 X45/2 W2 U2 V2 Bremse BMG Indgang for elektronik-forsyningsspænding Styresignal V DC Tilbagemelding driftsklar Referencepotentiale 0V24 - = + RUN 1 RUN 1 RUN 2 RUN 2 GND GND X20/11 X20/13 Indgang for elektronikforsyningsspænding Referencepotentiale 0V24 24 V DC Uafhængig overvågning med genindkoblingsspærre 57148ADA Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 33

34 6 Elektrisk installation Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade Tilslutning af feltbusgrænsefladernes ind-/udgange (I/O) X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND AXX 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra MOVI-SWITCH 20 GND - 0V24-referencepotentiale til MOVI-SWITCH 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til MOVI-SWITCH 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 4 31 DO0 Udgang Koblingssignal fra MOVI-SWITCH 32 GND2-0V24-referencepotentiale til MOVI-SWITCH 33 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuator 2 35 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer 36 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuatorer 34 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

35 Idrifttagning Idrifttagningshenvisninger I Idrifttagning 7.1 Idrifttagningshenvisninger Inden idrifttagningen skal det sikres, at drivstationen ikke er beskadiget eller blokeret alle tilslutninger er udført korrekt motorens/gearmotorens omdrejningsretning er korrekt alle beskyttelsesafskærmninger er korrekt installeret Under idrifttagningen skal det sikres, at motoren kører problemfrit (ingen omdrejningsvariationer, kraftig støjudvikling osv.) OBS! Ved bremsemotorer med tilbagespringende håndløft skal håndløftestangen tages af efter idrifttagningen! Til opbevaring af håndløftestangen benyttes en holder udvendigt på motoren. 7.2 Idrifttagning MOVI-SWITCH -1E Motorstart Tilslut netspændingen. OBS! Konstant netpotentiale i tilslutningsboksen (også ved standset motor). Ved konstant netspænding (klemme U1, V1, W1) foregår ind-/udkobling af drivstationen ved hjælp af et styresignal (signal RUN). Overvågning Motorrelæets effekthalvlederkomponenter og motorviklingen overvåges termisk. I tilfælde af overbelastning udkobles MOVI-SWITCH -drivstationen automatisk. Overvågningsstatus indikeres ved hjælp af et 24 V-udgangssignal (signal OK). OK-udgangen skal kontrolleres af en uafhængig styreanordning (f.eks. SPS). Da motoren går i gang automatisk efter afkøling, når der foreligger en tilkoblingskommando, skal der etableres en ekstern genindkoblingsspærre. MOVI-SWITCH -modulet er beskyttet mod netoverspænding. Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 35

36 7 I 0 Idrifttagning Idrifttagning med PROFIBUS 7.3 Idrifttagning med PROFIBUS Idrifttagningsforløb Før afmontering/montering af feltbusgrænsefladen (MFP) skal 24 V DC -spændingsforsyningen frakobles! 1. Kontrollér korrekt tilslutning af MOVI-SWITCH og PROFIBUS-tilslutningsmodul (MFZ21) 2. Indstil PROFIBUS-adressen på MFP (fabriksindstilling: adresse 4). Indstillingen af PROFIBUS-adressen sker med DIP-kontakterne 1 til 7. 8 [2] x 0 = x 0 = x 1 = 16 [1] Eksempel: adresse 17 [2] Kontakt 8 = Reserveret x 0 = x 0 = x 0 = 0 [1] Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse understøttes ikke understøttes ikke ON x 1 = AXX Nedenstående tabel viser på eksemplet for adresse 17, hvordan DIP-kontaktpositionerne findes for vilkårlige busadresser. Beregning Rest DIP-kontaktposition Valens 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2 4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4 2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8 1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16 0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32 0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

37 Idrifttagning Idrifttagning med PROFIBUS I Tilkobl busafslutningsmodstande for feltbusgrænseflade MFP ved sidste busenhed. Hvis MFP'en befinder sig i slutningen af et PROFIBUS-segment, sker tilslutningen til PROFIBUS-nettet kun via den indgående PROFIBUS-ledning (klemme 1/2). For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Busafslutningsmodstandene er allerede realiseret på MFP og kan aktiveres via to DIP-kontakter (se nedenstående illustration). Busafslutningen er realiseret for ledningstype A iht. EN (volume 2)! Busafslutning ON = til Busafslutning OFF = fra Fabriksindstilling ON 9 ON AXX 05072AXX 4. MOVI-SWITCH -tilslutningskassedæksel og MFP-husdæksel skal monteres og skrues fast. 5. Tilkobl forsyningsspænding (24 V DC ) til PROFIBUS-grænseflade MFP og MOVI-SWITCH. Den grønne LED "RUN" på MFP skal nu lyse, og ved rigtig konfiguration (0PD + DI/DO, se kapitlet "Konfiguration (projektering) af PROFIBUSmaster") skal den røde LED "SYS-F" slukkes. 6. Projekter PROFIBUS-grænseflade MFP i DP-masteren. En udførlig funktionsbeskrivelse af PROFIBUS-grænseflader findes i manualen "PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere". Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 37

38 7 I 0 Idrifttagning Idrifttagning med PROFIBUS Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-masteren Til projektering af DP-masteren findes der "GSD-filer på den vedlagte diskette. Disse filer kopieres til særlige biblioteker i projekteringssoftwaren og aktualiseres i projekteringssoftwaren. Den detaljerede fremgangsmåde er anført i manualerne for den pågældende projekteringssoftware. Den nyeste version af disse GSD-filer kan De altid finde på internettet på adressen: Projektering af PROFIBUS-DPgrænseflade MFP: Vær opmærksom på henvisningerne i filen README.TXT på GSD-disketten. Installer GSD-filen "SEW_6001.GSD" (fra version 1.5) iht. projekteringssoftwarens angivelser for DP-masteren. Efter vellykket installation vises apparatet "MFP/MQP + MOVIMOT" ved slaveenhederne. Tilføj feltbus-tilkoblingsmodulet under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" i PROFIBUS-strukturen, og tildel profibusadressen. Vælg til aktivering af MOVI-SWITCH procesdatakonfigurationen "0PD+DI/DO" (se kapitlet "Funktion for PROFIBUS-grænseflade MFP" i manualen "PROFIBUSgrænseflader, -feltfordelere"). Indtast I/O- eller periferiadresser for de projekterede databredder. Gem konfigurationen. Udvid applikationsprogrammet med dataudvekslingen med MFP. Procesdataoverførslen sker ikke konsistent. SFC14 og SFC15 må ikke anvendes til procesdataoverførsel og er kun nødvendige for parameterkanalen. "Bus-F" LEDen for MFP skal slukke, når projektet er blevet gemt og indlæst i DP-masteren, og DP-masteren er blevet startet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ledningsføring og afslutningsmodstande for PROFIBUS samt projekteringen, specielt PROFIBUS-adressen, kontrolleres. 38 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

39 Idrifttagning Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Idrifttagningsforløb Før afmontering/montering af feltbusgrænsefladen skal 24 V DC -spændingsforsyningen frakobles! 1. Kontrollér korrekt tilslutning af MOVI-SWITCH og InterBus-tilslutningsmodul (MFZ11) 2. Indstil MFI-DIP-kontakten (se "Indstilling af DIP-kontakt" på side 40). 3. MOVI-SWITCH -tilslutningskassedæksel og MFI-husdæksel skal monteres og skrues fast. 4. Tilkobl forsyningsspændingen (24 V DC ) til InterBus-grænseflade MFI og MOVI-SWITCH. LEDen "UL" og "RD" på MFI skal nu lyse, og ved korrekt konfiguration (0PD + DI/DO) skal den røde LED "SYS-FAULT" slukke. 5. InterBus-grænsefladen MFI projekteres i InterBus-masteren (se "Konfiguration af InterBus-masteren (projektering)" på side 41). En udførlig funktionsbeskrivelse af InterBus-grænseflader findes i manualen "InterBus-grænseflader, -feltfordelere". Funktionskontrol Ved brug af bremsemotorer skal bremsen kontrolleres for korrekt funktion for at forhindre, at bremsen slæber og derved bevirker en ikke-tilladt opvarmning. Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 39

40 7 I 0 Idrifttagning Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) Indstilling af DIP-kontakt Procesdatabredde, driftsmåde NEXT/ENDkontakt Med MFI-DIP-kontakterne 1 til 6 kan procesdatabredden, MFI-driftsmåden og den fysiske ringviderekobling indstilles. Procesdatabredden indstilles med DIP-kontakterne 1 og 2. Til aktivering af MOVI-SWITCH vælges altid 0PD + DI/DO. NEXT/END-kontakten signalerer til MFI, om der følger et yderligere InterBus-modul. Derfor skal denne kontakt indstilles på "NEXT", hvis der tilsluttes en videreførende fjernbus til klemmerne 6 til 10. Hvis MFI'en er det sidste modul på InterBussen, skal denne kontakt indstilles på "END". Alle reserverede kontakter skal stå på OFF. Ellers initialiseres InterBus-protokolchippen ikke. MFI melder sig med ID-koden "MP_Not_Ready" (ID-kode 78 hex ). InterBusmasteren melder i dette tilfælde en initialiseringsfejl. Nedenstående illustration viser SEW-fabriksindstillingen: 3 PD + 1 ord for digitale I/O = 64 bit databredde i InterBussen Et yderligere InterBus-modul følger (NEXT) [1] [2] END 5 6 NEXT I/O [3] [4] 4 3 [5] ON [6] 06131AXX [1] MFI er sidste InterBus-modul, der er ikke tilsluttet et videreførende buskabel [2] Et yderligere InterBus-modul følger, der er tilsluttet et videreførende buskabel [3] InterBus-afslutning [4] ON = Procesdatabredde + 1 for digitale I/Os [5] Reserveret, position = OFF [6] Procesdatabredde Til aktivering af MOVI-SWITCH vælges altid 0PD + DI/DO. 40 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

41 Idrifttagning Idrifttagning med InterBus-grænseflade MFI.. (kobberledning) I 0 7 Indstillingsvarianter for InterBusdatabredden Nedenstående tabel viser de forskellige indstillingsvarianter for InterBus-databredden med DIP-kontakterne 1, 2 og 5. Til aktivering af MOVI-SWITCH vælges altid 0PD + DI/DO. DIP 1: DIP 2: DIP 5: I/O Betegnelse Funktion InterBus-databredde IB-Init-fejl OFF OFF OFF Reserveret Ingen 1) ON OFF OFF Reserveret Ikke muligt ved MOVIMOT 1) IB-Init-fejl OFF ON OFF 2 PD 2 PD til MOVIMOT 1) 32 bit ON ON OFF 3 PD 3 PD til MOVIMOT 1) 48 bit OFF OFF ON 0 PD + DI/DO Kun I/O 16 bit ON OFF ON Reserveret Ikke muligt ved MOVIMOT 1) IB-Init-fejl OFF ON ON 2 PD + DI/DO 2 PD til MOVIMOT + I/O 1) 48 bit ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD til MOVIMOT + I/O 1) 64 bit 1) Ikke tilladt for MOVI-SWITCH Konfiguration af InterBus-masteren (projektering) Konfigurationen af MFI'en i mastermodulet ved hjælp af konfigurationssoftwaren "CMD-Tool" (CMD = Configuration-Monitoring-Diagnosis) foretages i to trin. I første trin oprettes busstrukturen. Derefter følger beskrivelse og adressering af procesdata. Konfiguration af busopbygning Busopbygningen kan konfigureres online eller offline med CMD-Tool "IBS CMD". I offlinestatus konfigureres MFI'en med "Indsæt med Ident-Code". Følgende informationer skal indtastes: Offline-konfiguration: Indsæt med Ident-Code Programindstilling: Funktion / betydning Ident-Code: 3 decimal Digitalmodul med ind-/udgangsdata Procesdatakanal: Denne indstilling afhænger af DIP-kontakterne 1, 2 og 5 på MFI'en 16 bit 0PD + I/O 32 bit 2 PD 1) 48 bit 3 PD eller 2 PD + I/O 1) 64 bit (fabriksindstilling) 3 PD + I/O 1) Enhedstype: Fjernbusenhed 1) Ikke tilladt for MOVI-SWITCH Online-konfiguration: Indlæsning af konfigurationsramme Det er også muligt at installere hele InterBus-systemet komplet, forbinde alle MFI-grænseflader med hinanden og indstille DIP-kontakterne. Derefter kan hele busopbygningen (konfigurationsrammen) indlæses vha. CMD-Tool. Her registreres alle MFI'er automatisk med den indstillede databredde. Ved procesdatakanallængden 48 bit skal man specielt være opmærksom på indstillingen af MFI-DIP-kontakterne 1, 2 og 5, da denne procesdatalængde anvendes både til konfigurationen 3 PD og 2 PD + DI/DO. Efter indlæsningen vises MFI'en som digitalt I/O-modul (type DIO). Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 41

42 7 I 0 Idrifttagning Aktivering af MOVI-SWITCH via feltbus 7.5 Aktivering af MOVI-SWITCH via feltbus Princip Aktiveringen af MOVI-SWITCH sker via de digitale ind-/udgange på feltbusgrænsefladerne MF... Til dette skal procesdatakonfigurationen "0PD + I/O" vælges (yderligere oplysninger finder De i kapitlet "Idrifttagning" for den pågældende feltbusgrænseflade). Master PO DO MOVI-SWITCH + MF.. DI PI 57639AXX PO procesudgangsdata DO digitale udgange PI procesindgangsdata DI digitale indgange Aktivering via I/O-byte eller I/O-ord (ved MFP og MFI) Det følgende kapitel beskriver konfigurationen af hhv. I/O-byte og I/O-ord til aktivering af MOVI-SWITCH under hensyntagen til tilslutningsillustrationerne i kapitlet "Elektrisk installation". Reserveret, værdi = 0 Udgang "DO1" Styresignal "RUN" MOVI-SWITCH (0) Feltbusmaster Byte: Digital outputs Byte: Digital inputs MF. 21 Tilbagemelding "OK" MOVI-SWITCH (0) Indgang "DI1" Indgang "DI2" Indgang "DI3" Reserveret, værdi = 0 42 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

43 Diagnose MOVI-SWITCH -1E 8 8 Diagnose 8.1 MOVI-SWITCH -1E Problem Mulig årsag Afhjælpning Drivstationen har den forkerte omdrejningsretning Motor starter ikke, intet strømoptag Motor brummer, stort strømoptag Forkert faserækkefølge Ombyt to faser på klembrættet Ingen netspænding Kontroller, korriger tilledningen Kontroller, udskift ledningssikringen Ingen styrespænding Kontrollér, korriger 24 V DC -signal (klemme 24 V) Intet frigivelsessignal Kontroller RUN-signal (klemme RUN), afhjælp styringsfejlen Ikke klar, OK-signal LOW Mekanik blokeret Bremsen reagerer ikke Vikling defekt Ingen styrespænding (klemme 24 V), korriger OK-udgang mod stel kortsluttet, korriger Motor for varm, lad den afkøle, reducer belastningen TF ikke tilsluttet, kontroller tilslutninger, korriger Afhjælp fejlen Bremsevedligeholdelse iht. kapitel "Inspektion og vedligeholdelse MOVI-SWITCH " Udskift drivstationen 8.2 Feltbus-interface Følg anvisningerne i manualerne "PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere" "InterBus-grænseflader, -feltfordelere" Henvisning: Såfremt De har brug for hjælp fra vores kundeservice, bedes De venligst oplyse følgende: Dataene på typeskiltet Fejlens omfang og type Hvornår og under hvilke ledsagende omstændigheder fejlen er opstået Formodet årsag til fejlen Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D 43

44 9 Inspektion og vedligeholdelse Vigtige henvisninger 9 Inspektion og vedligeholdelse 9.1 Vigtige henvisninger Der må kun anvendes originale reservedele iht. den gældende reservedelsliste, i modsat fald bortfalder motorens Ex-godkendelse. Ved udskiftning af motordele, som berører eksplosionsbeskyttelsen, er fornyet stykprøvning nødvendig. Motorerne kan blive meget varme under drift risiko for forbrænding! Hejseværksdrivstationer skal sikres eller sænkes (risiko for nedstyrtning). Før arbejdet på motoren og bremsen påbegyndes, skal spændingen afbrydes, og det skal sikres, at der ikke kan ske utilsigtet tilkobling! Sørg for, at motoren er samlet korrekt, og at alle åbninger er lukket omhyggeligt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejderne. Ex-beskyttelsen er i ganske særlig grad afhængig af IP-kapslingsgraden. Motorer, der anvendes i et område med eksplosionsfarlige støv-/luftblandinger, skal rengøres jævnligt. Støvaflejringer over 5 mm skal under alle omstændigheder undgås. Eksplosionsbeskyttelsen afhænger i høj grad af overholdelsen af IP-kapslingsklassen. Sørg derfor ved ethvert arbejde for, at alle pakninger er intakte og sidder korrekt. Akseltætningsringe skal før montering forsynes med et fedtdepot (Klüber Patemo GHY133N) omkring tætningslæben. Efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal der foretages en sikkerhedsog funktionskontrol (termisk beskyttelse, bremse). Eksplosionsbeskyttelsen kan kun opretholdes, såfremt motorer og bremser serviceres og vedligeholdes korrekt. 44 Driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH -drivstationer i kategori 3D

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Udgave 03/2002 Driftsvejledning 1053 3680 / DA SEWEURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Automation \ Service To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T Udgave 06/2004 11295295 / DA A6.C86 Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 10/2008 16715292 / DA Driftsvejledning SEWEURODRIVE Driving

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere