Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT."

Transkript

1 Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage på et år med stor travlhed og mange gode aktiviteter. Som noget nyt vedtog vi på dette års generalforsamling at ændre på strukturen i kredsens måde at arbejde på, idet man har vedtaget at dele generalforsamlingen op i en organisatorisk og i en politisk generalforsamling fremover. Det mener vi klart vil kunne styrke det politiske arbejde i kredsen, og ikke mindst være en kæmpe fordel, idet vi på denne måde langt lettere kan inddrage medlemmer i nogle temamøder hvor man får mulighed for at være med til at sætte den politiske dagsorden sammen med vores byrådsmedlemmer i Varde Kommune. Vi står i det nye år over for store organisatoriske opgaver, idet vi til efteråret igen skal til valgurnerne, for at sætte vores kryds til det kommende kommunal og Regionsvalg. Et valg som kan få stor betydning for den fremtidige udvikling i hele Varde Kommune. På det organisatoriske område er vi ved at forberede valget, og vi er i fuld gang med at sætte navne på nuværende og kommende kandidater til både kommunalvalget og Region Råds valget, så går du rundt med en drøm eller et ønske om at være med til at sætte den politiske dagsorden som kandidat, så vil vi opfordre dig til at du kontakter os i bestyrelsen snarest. Vi vil i starten af året have vores aktivitetsplan klar med hensyn til diverse temamøder og øvrige aktiviteter og de vil komme til figurere på Kredsens hjemmeside, som er (www.a-varde.dk) Bestyrelsen vil hermed sende alle vore trofaste medlemmer og alle vore samarbejdspartnere i det faglige og i det politiske arbejde på tværs af alle politiske partier et ønske om en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår, samt sige tak for et godt samarbejde året igennem. Vi glæder os til de nye udfordringer som venter forude. Med venlig hilsen fra Bestyrelsen i Kredsforeningen for Socialdemokratiet i Varde. Finn Ladegaard. Formand.

2 Kjeld Anker Espersen, gruppeformand Socialdemokraterne i Varde Byråd. Der er så ca. et år til det næste valg som er byrådsvalget, i Som altid er det vigtigt der er opstillet en stærk Socialdemokratisk liste. Det er det første mål. Det næste er, vi får brudt det totale Venstreflertal som har styret Varde Kommune de sidste 2 perioder. Og det er jeg også sikker på vil ske. Men som sagt kræver det en stærk Socialdemokratisk liste, så det er med at melde sig under fanerne hvis man har lyst til at være en del af den kommende valgkamp. På nuværende tidspunkt er der opgaver nok at tage vare på. Varde Kaserne er det mest aktuelle. Lige nu forhandles der på Christiansborg om en aftale på forsvarsområdet. Vi har, sammen med de øvrige partier og lister talt Varde Kasernes sag. Henholdsvis ved et besøg på Christiansborg, hvor vi mødtes med bla. medlemmer af Forsvarsudvalget, som modtag os og vores fremstilling af situationen meget positivt. Vi præsenterede alle fordelene ved Kasernens placering henholdsvis i forhold til det nære øvelsesområde og området i Oksbøl. Og de mange fremtidsperspektiver der er i området, også set i forhold til uddannelse af personel til deltagelse i internationale opgaver, som fremdeles sker her i området. Og henholdsvis ved et efterfølgende besøg hos Forsvarsministeren, hvor borgmesteren, kommunaldirektøren og undertegnede deltog. Nu er vi kommet dertil, hvor vi mener vi har gjort hvad vi kunne. Nu er det op til andre at træffe afgørelsen. Men vi håber på en hurtig afgørelse. Under bud forhandlingerne om budget 2013 og efterfølgende år, fik vi meddelelsen om et omfattende skimmelsvampeangreb på Lykkesgårdskolen i Varde. Skaderne er så omfattende at dele af bygningsmassen er lukket af. Nu venter vi på løsningsforslag til en fremtidig Lykkesgårdskole. Det peger nok i retning af at de værst angrebne bygninger simpelthen brydes ned og i et eller andet omfang opføres nye og tidssvarende bygninger. Vi var så heldige at der stadig var ledige lokaler på den gamle handelsskole i Slotsgade i Varde, hvor nu undervisningen foregår for de største elever. Samtidig med dette kæmper vi med et faldende børnetal i Varde Kommune i de kommende år, som så mange andre kommuner gør. Det skal selvfølgelig også med i beregningerne når nye bygninger skal opføres på Lykkesgårdskolen. Men at det skulle give anledning til at skolestrukturen af den årsag skulle tages op til fornyet drøftelse, mindre end 2 år efter der efter mange og besværlige forhandlinger og lukning af et antal mindre skoler, samt sammenkædning af andre funktioner på skoleområdet, og mange og til tider meget følelsesladede debatter med både frustrerede forældre og ikke mindst skolefolk, har dog trods alt givet rimelig ro på området. At dele af byrådet nu igen vil puste til gløderne og endnu engang sætte gang i alle mulige modeller og situationer indenfor skolevæsenet, og i spil igen, synes jeg ikke er værdigt på nuværende tidspunkt. Det sidste emne, er den meget omtalte akutpakke. Pakken er et forsøg på vi alle skal tage ansvar for og deltage i at ingen mennesker pludselig står uden forsørgelse, både af sig selv og sin familie.

3 Fortsat. Som sagt, det er fælles ansvar at der for en stund gives fortrinsret til de personer der står overfor at fulde ud af systemet, og de kommer forrest i køen til de ledige job der er. Det gælder også i kommunerne. Derfor er det utroligt skuffende at se en række syddanske borgmestre, herunder også Vardes borgmester, åbenbart har misforstået opgaven og udtaler sig ufattelig slattent og negativt og slet ikke ser mulighederne men kun begrænsninger. Regionsrådsformanden lader heller ikke til at have forstået budskabet, selv om det ikke helt kommer overraskende. Aftalen om akutjob skal ikke øge antallet af job. Den skal udelukkende sikre langtidsledige der er ved at ryge ud over kanten, får en større chance for at få et job. At det kunne være en økonomisk gevinst også for kommunerne ved at langtidsledige kommer ud af systemet, synes totalt at have forbigået ovennævnte personers opmærksomhed. Kom nu op på hesten igen og lad os i fællesskab hjælpe med til at flere mennesker kan få en ordentlig tilværelse, med job og løn. Med venlig hilsen Gruppeformand Kjeld A. Espersen Kom og deltag i debatten og få indflydelse på skolestrukturen i Varde kommune. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Inviterer alle vore medlemmer og alle øvrige borgere til at deltage i et debatmøde, hvor man sætter folkeskolens fremtid i fokus. Mødet finder sted mandag d. 3. december 2012 kl på 3F. Ndr. Boulevard 97, Varde. Her vil flere af vore lokale byrådsmedlemmer være tilstede, og man vil indledningsvis få en kort orientering fra gruppeformand Kjeld A. Espersen samt af byrådsmedlem Søren Laulund fra Børn og undervisningsudvalget. Så vi håber at rigtig mange vil have lyst til at drøfte den kommende struktur i folkeskolen, og på denne måde være med til at sikre en visionær og fremtidssikret folkeskole for alle kommunens børn. Kredsen er vært ved en forfriskning og i pausen serveres der Kaffe/ the og kage. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Socialdemokratiet i Varde Kredsen.

4 Byrådsmedlem Søren Laulund. Udsatte børn og unge ny forebyggende initiativ med tidlig indsats i kommunens skoler og institutioner. Nu har kommunen fået omfordelt ressourcerne, således en ny faggruppe vil være at finde med faste træffetider på skolerne og i pasningstilbudene inden for 0-6 års området. Indsatsen sker som led i en større plan for forebyggelse på børneområdet. Varde Kommune har lagt indsatsen om og satser på at forebygge frem for at anbringe børn og unge, når skaden er sket. Omhandlende initiativ med placering af socialrådgiverne tættere på børnene har været forelagt Børn og Undervisningsudvalget under dialogmøder med de ansatte fra kommunens virksomheder, og fik hurtigt bred politisk opbakning. Jeg erfarede selv, at blive kontaktet af fortvivlede lærer og pædagoger, der kunne fortælle om, at de flere gange havde stået i en situation med en bekymring for nogle enkelte børn. De henviste til, at de kunne arbejde og sætte ind med initiativer i tiden, hvor barnet var til stede på skolen/institutionen, men tiden derudover var årsagen til deres bekymring nok at finde, men redskaberne til kontakt til forældre/familie var sjældent en let opgave. Det er mit personlige håb, at der nu skabes bedre rammer, så socialrådgiverne kan tage problemerne i opløbet, så de ikke vokser sig så store, at børn for eksempel udsættes for mistrivsel i hjemmet eller mister afgørende læring for senere at kunne afslutte en uddannelse eller i alvorlige situationer må anbringes uden for hjemmet. Socialrådgivernes fornemmeste opgave vil være, at yde støtte til de øvrige ansatte i skoler og dagtilbudene, således det sikres, at den rigtige hjælp og støttetiltag kan sættes så tidlig ind som muligt for de børn og unge, der mistrives. Derudover vil de også få til opgave at yde sparring med lærere og pædagoger, rådgive forældre, snakke med børn, der pjækker, og deltage i klassemøder med fokus på klassens trivsel. Jeg har derfor også en forventning om, at indsatsen vil kunne styrke den inklusionsproces som i øjeblikket udføres, hvor flere børn vil opleve at være en del af det fællesskab som vi har i vores skoler og institutioner. Med venlig hilsen Byrådsmedlem Søren Laulund.

5 Byrådsmedlem Ingvard Ladefoged.

6 Kredsformand Finn Ladegaard Varde Kommune atter på forsiden. Endnu engang kan man konstatere at Varde Kommune er havnet på forsiden af Jyske Vestkysten, denne gang fordi man ikke vil offentliggøre ventetiden for genoptræning efter en operation. Man kan stille sig selv det spørgsmål om det er fordi man har så lang en ventetid, at det vil være pinligt at offentliggøre dette eller hænger det sammen som Erik Buhl Nielsen er citeret for i JV torsdag den 15. november 2012, at det skyldes at Gallup har spurgt forkert! Jeg må indrømme at jeg i første omgang fik mistanken om, at det måske skyldtes at Varde kommunes borgere har en ekstrem lang ventetid for at få behandling, og at man ikke ønsker at få fokus på dette problem. Men efter at have fået en forklaring af vore Socialdemokratiske medlemmer i udvalget kunne jeg konstatere at man ved en fejl IKKE har fået indberettet oplysningerne og ikke fordi at Gallup har spurgt forkert, som udvalgsformanden er blevet citeret for. Som borger i Kommunen kunne man så forvente at Udvalgsformanden var gået i pressen for at forklare årsagen, men det har jeg indtil nu ikke set og det er jo ærgerligt for Varde Kommune ville faktisk indgå i undersøgelsen og være kategoriseret i gul, og det vil sige med en ventetid på op til 14 dage. Så hvis man ønsker at Varde Kommune skal være en attraktiv kommune at flytte til, skal vi i hvert fald ikke have disse historier og misforståelser på forsiden af avisen fremover. Venlig hilsen Finn Ladegaard Kredsformand for Socialdemokraterne i Varde Hovedgaden 7 Næsbjerg 6800 Varde En lille opfordring fra vores medlemsansvarlige. Jeg vil gerne opfordre alle vore medlemmer som endnu ikke har opgivet deres mail adresser til os, om at sende den til mig således at vi fremover kan sende vores A - Nyt og vores Nyhedsbreve, samt øvrige informationer og indkaldelser til møder og generalforsamlinger direkte i din indbakke. De penge vi sparer på porto, kan vi i stedet bruge til aktiviteter samt møder, og ikke mindst kan de anvendes i forbindelse med de kommende valgkampe. På forhånd tak for hjælpen. Medlemsansvarlige: Frede S. Pedersen, mail:mail6840c.dk

7 Folketingskandidat, Niels Ole Beck. Så er er finansloven i hus. Jeg må sige det er et flot stykke arbejde vores finansminister har lavet. Der har været meget snak i de socialdemokratiske kredse om, hvem vi skulle lave finansloven sammen med. Skulle det være en rød eller blå finanslov. Jeg har hele tiden syntes det var en underlig diskussion. For mig om at gøre drejer det sig ikke om hvilken farve den bliver født med, men mere om indholdet. For mig om at gøre er det hvor meget socialdemokratisk politik der er med i finansloven. De ting jeg håbede der blev gjort noget ved var i forhold til optjenings retten til dagpenge og hvordan vi som samfund minimerer muligheden for at falde ud af dagpenge systemet. Og når det så sker, hvordan forhindrer vi at personer/familie bliver til sociale tilfælde. Venstre som har hovedansvaret for dagpenge-forringelserne melde lynhurtigt ud at de ikke ville være med til at ændre på de kriterier som er gældende i dag. De ville heller ikke være med til at lave en fleksibelt dagpengeperiode, som er styret af konjunkturerne. Det vil sige, når arbejdsløsheden er stor er dagpenge perioden længere og det modsatte når arbejdsløshedskøerne er små er perioden kortere. Dette ville være en god løsning. Venstre siger at der er arbejde til alle der vil have arbejde. Deres syn på de arbejdsløse er de skal bruges som løntrykkere. Vi som er så heldige at være på arbejdsmarkedet må efter Venstres opfattelse lave for lidt eller tjene for meget. De mener alle samfundsproblemer løses ved at give skattelettelser til de rigeste, samt erhvervslivet skal tilskud eller betale mindre til samfundet. Det andet der er sket som vi Vestjyder skal være glade for er at planloven er blevet trukket tilbage sådan det igen er blevet forbudt at der bliver bygget i naturområder, samt langs kystlinjen. Det er en styrkelse af turisterhvervet og turistområdet. Dette ville ellers nemlig have betydet at der vil gå konkurrence mellem de forskellige kommuner om hvor smukt og tæt man ville give tilladelse til at bygge langs de danske strande. Grunden til at turister synes det er godt at være i Danmark er vores natur og hvis vi tilplanter den med hoteller og sommerhuse ville det medføre at det ikke ville være attraktiv at holde ferie i vores område. Fortsættes.

8 For at vende tilbage til finansloven med nogle af de socialdemokratiske pejlemærker i finansloven: Grøn omstilling Der er afsat yderligere 1,7 milliarder kroner til grøn omstilling af Danmark. Det er en rigtig god aftale, som vil gøre Danmark grønnere Grøn omstilling og beskæftigelse: Der skal bruges omkring 200 millioner kroner på indsatser, der kan være med til at støtte grøn omstilling og beskæftigelse. Det er endnu ikke faldet på plads, hvad pengene mere specifikt skal bruges til. Det vil blive forhandlet på et senere tidspunkt. Fødevareerhvervet som vækstmotor: Pakken på 60 millioner kroner skal sikre arbejdspladser og fremme dyrevelfærd. Det handler blandt andet om bedre velfærd for svin. Lån til nystartede virksomheder: Der er afsat 50 millioner kroner, som skal bruges til virksomheds lån for små og ny opstartede virksomheder. Som betingelse for lånet står, at virksomhederne skal implementere grøn teknologi i deres produktion. Forskning i økologi: Der skal over de næste tre år bruges 100 millioner kroner på forskning i økologi. Socialpakke En ny socialpakke vil over de næste fire år give 1,1 milliard kroner til de dårligst stillede. Det bliver næsten gratis at gå til tandlægen for de fattigste danskere, efter at regeringen og Enhedslisten har valgt at øremærke 180 millioner om året til særligt udsatte patientgrupper. Aftalen går bl.a. ud på, at kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der er på den lave såkaldte ungeydelse, får dækket 100 procent af tandlægeregningen ud over de første 600 kroner. Kontanthjælpsmodtagere over 25 år får dækket 65 procent af regningen over 800 kroner. Vi kan godt være stolte over resultaterne. Med venlig hilsen Niels Ole Beck.

9 Christel Schaldemose, Medlem af EU- Parlamentet. Nu skal EU nedsætte antibiotikaforbruget Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Rigtig godt gået, Mette Gjerskov. Som europa-parlamentariker bliver man stolt af sin regering, når den er bannerfører i kampen for at nedsætte forbruget af antibiotika. Det nye veterinærforlig med nye afgifter på antibiotika er et stort skridt i den rigtige retning. Vi må for alt i verden undgå, at flere bakterier bliver resistente over for vigtige typer af antibiotika, som på daglig basis redder menneskeliv. Derfor kan vi med rette være stolte af regeringens nye forlig. Men det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der er stadig rigtig meget at gøre. Det er bydende nødvendigt, at vi fortsætter med at mindske forbruget af antibiotika. Vi kan gøre endnu mere i Danmark, men vigtigst af alt så må EU træde til. Hvis resistensen breder sig i Tyskland, England og Sverige, så vil den også nå til Danmark. Det risikerer at koste mange menneskeliv i både Danmark og resten af Europa. Vi har i Danmark været rigtig gode til at nedsætte forbruget af antibiotika. Derfor har vi meget at byde på, når EU skal fastsætte sin politik. I Europa- Parlamentet arbejder vi lige nu på at få Kommissionen til at handle. Når bakterierne først er resistente, så er løbet kørt. Jeg vil arbejde stenhårdt for at opnå en ambitiøs politik, der mindsker forbruget af antibiotika betydeligt. Det er en rigtig vigtig kamp, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Slut med danske mobiltelefoner i Polen Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Flere og flere får stjålet mobiltelefonen. Tyvene bruger såkaldte tricktyverier, hvor en af tyvene distraherer offeret, mens en anden napper mobiltelefonen. For netop at undgå den slags numre har vi i Danmark mulighed for at kontakte vores teleselskab og melde mobiltelefonen stjålet. Teleselskabet blokerer derefter mobiltelefonen, hvilket gør den ubrugelig. Ordningen er genial, fordi tyve og hælere hurtigt forstår, at stjålne mobiltelefoner er værdiløse. Men tyverierne fortsætter upåagtet. Anholdelser har vist, at mange af tyvene er unge fra Østeuropa. Her ser vi ordningens store problem. Når vi blokerer vores mobiltelefon, så sker det ved, at teleselskaberne har en særlig database. Her bliver de blokerede mobiltelefoner noteret, og alle danske teleselskaber så nægter adgang til deres respektive telenetværker. De danske teleselskaber er en del af en europæisk aftale. Desværre er det langt fra alle teleselskaber i EU, som er med i aftalen. Derfor kan det stadig betale sig at stjæle en dansk mobiltelefon, så længe den sælges i udlandet. Problemet skriger til himlen på EU-politik. Derfor har jeg bedt EU - Kommissionen om at gøre noget ved sagen. Det skal være obligatorisk for teleselskaber at indgå i samarbejdet omkring blokering af stjålne mobiltelefoner. På nuværende tidspunkt kan samvittighedsløse teleselskaber i udlandet tjene penge på at lade stjålne telefoner bruge deres netværk. Det må vi sætte en stopper for med det samme. Jeg mener, at EU har et ansvar over for forbrugeren. Det indebærer også beskyttelse mod tyveri og forhindring af, at samvittighedsløse selskaber tjener penge på tyveri. Det kan faktisk kun gå for langsomt.

10 Bestyrelsen: Formand: Finn W. Ladegaard, Hovedgaden 7, Næsbjerg 6800 Varde, Tlf / Næstformand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Kasserer: Jørn Lund Nielsen, Gartnervangen Varde, Tlf Mail: Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Elmevej Oksbøl, Tlf Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Birger Filskov, Nr. Nebel Carsten Birk Nielsen, Varde Kim Christensen, Tistrup Carsten Schultz - Nielsen, Varde Poul Verner Christensen, Årre DSU Formand: Søren Stubkjær Pedersen, Kirkevænget 43a 6870 Ølgod, Tlf / Byrådsgruppen: Gruppeformand: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Byrådsmedlemmer: Ingvard Ladefoged, Byparken 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Marianne Bruun Kristiansen, Hedestien 37, 6800 Varde, Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: Søren Laulund, Sletten Varde, tlf Mail: Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Socialdemokraterne - Varde Kredsforening Ønsker du fortsat at modtage Nyhedsbrevet & A- Nyt pr. post? Ellers har du mulighed for at modtage Nyhedsbrevet & A-NYT pr. e-post, det vil hjælpe os rigtig meget, hvis du ville overgå til e- post. TØV ikke - Skynd dig! Tilmeld dig pr. e - mail til:

11

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen Bogø dæmningen Nr. 2 april 2011 6. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1 Til vore læsere! Er foråret på vej til Nordfyn Af Kim Johansen, Gruppeformand,

Læs mere