Microsoft Dynamics NAV 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics NAV 4.0"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af Business Intelligence til at overhale konkurrenterne 1 Business Intelligence til mellemmarkedessegmentet og virksomheder i vækst 1 Business Analytics til Microsoft Dynamics NAV 2 Økonomisk ydeevne 3 Kundeforhold 3 Organisatorisk produktivitet 4 Håndtering af driften 4 Forstå Business Intelligence 6 Komponenterne i en Business Intelligence Solution 6 Konklusion 6 Om Microsoft Dynamics 6

2 BRUG AF BUSINESS INTELLIGENCE TIL AT OVERHALE KONKURRENTERNE Medarbejderne i din organisation har adgang til så mange oplysninger, som man for år tilbage slet ikke kunne forestille sig. Succes eller fi asko kan i stor udstrækning tilskrives om medarbejderne kan bruge disse oplysninger til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger. Men uden muligheden for at fi nde hoved og hale i alle oplysningerne vil der komme til at mangle viden i virksomheden, og det eneste man som medarbejder kan gøre, er at gætte eller følge sin intuition. Med Business Intelligence kan du afkode og udlæse mening fra data, så du kan foretage velfunderede beslutninger. I dag anvender mange virksomheder business intelligence til at undgå, at der kommer til at mangle viden, fremme væksten og forøge overskuddet på bundlinjen. BUSINESS INTELLIGENCE TIL MELLEMMARKEDES-SEGMENTET OG VIRKSOMHEDER I VÆKST Hvis din virksomhed samler kundedata, transaktions-data, overskudsog margental, salgsrapporter og andre virksomhedsoplysninger kan du højst sandsynligt få stor fordel af Business Intelligence. Ved hjælp af Business Intelligence bliver du en bedre leder, fordi du kan holde styr på økonomien, kunder og din virksomhed samt give mulighed for virksomhedsindsigt, hvilket gør din virksomhed endnu mere succes rig. Det kan afsløre tendenser og mønstre i dine kunders vaner og indsigt i økonomien i dine operationer Business Intelligence har længe været tilgængelig sammen med avanceret Data Warehousing og virksomhedsløsninger. Mellemstore virksomheder og virksomheder i vækst oplever dog ofte, at analysefunktionerne i deres eksisterende programmer ikke opfylder behovene i forbindelse med virksomhedsdata af følgende grunde: Rapporter er udetaljerede. Det er muligt at få vist oplysninger om en enkelt del af virksomheden, men ikke i forhold til andre dele. Resultatet er et snævert overblik i stedet for et overordnet billede af hele virksomheden. Rapporter er statiske. De indeholder foruddefi nerede oplysninger men indeholder ikke fl eksibiliteten til at få vist detaljer og fi nde sammenhænge. Det er svært at få adgang til rapporter. Det kræver speciel viden - enten fra en IT-medarbejder eller en analysemedarbejder. Fordelene ved Business Intelligence, og med anden ny teknologi, skal afvejes nøje imod omkostningerne til installation, vedligeholdelse og brug af de nye værktøjer. Business Intelligence-løsninger til mellemmarkedet og virksomheder i vækst skal: Give alle i organisationen adgang til den Business Intelligence, som de har behov for, herunder muligheden for at danne sig et overordnet billede af virksomheden fra alle vinkler og muligheden for at udforske data ud fra forskellige dimensioner og kriterier. Arbejde med eksisterende systemer og processer. Ideelt set skal en Business Intelligence-løsning kører i dit nuværende miljø. Forøge produktiviteten. Brugere skal i gang med Business Intelligence-værktøjerne med mindst mulig afbrydelse af deres arbejdsrutiner. Business Intelligence-applikationer bør kunne integrere med dit eksisterende desktopmiljø, kræver minimal instruktion og er ligeså intuitivt og brugervenligt som et - eller tekst behandlingsprogram. Fremme samarbejde. Business Intelligence-værktøjer bør fremme samarbejde ved at give brugere mulighed for at samarbejde med analyser og dele deres viden. Du har muligvis hørt, at Business Intelligence-løsninger af denne kaliber er dyre og tidskrævende at implementere, hvilket forsinker forrentningen og forøger de samlede egenkapitalomkostninger (TCO). Med Business Analytics til Microsoft Business Solutions Navision (Business Analytics) får mellemstore virksomheder og virksomheder i vækst nu mulighed for at drage fordel af Business Intelligence. BUSINESS ANALYTICS TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Business Analytics er udviklet specielt til mellem-markedet og virksomheder i vækst, og det giver dig og dine medarbejdere mulighed for at udføre målrettede analyser af detaljerede oplysninger genereret af Microsoft Navision. Med Business Analytics får du den nødvendige kontrol over virksomheden uden omfattende uddannelsesprogrammer eller afbrydelse af driften. Business Analytics kommer i to versioner: Basis og Advanced. Det kræver ikke lang tid at implementere Business Analytics Basis, og de foruddefi nerede forespørgsler og anden indbygget funktionalitet betyder, at du hurtigt kan drage fordel af Business Intelligence. Af andre fordele kan nævnes følgende: Adgang til oplysninger. Med Business Analytics kan du få et komplet billede af virksomhedens ydeevne. Business Analytics giver ikke blot et hurtigt overblik over dine virksomhedsdata på den måde, som du ønsker det. Det sikrer også, at alle i organisationen anvender de samme opdaterede data til at få indsigt i virksomheden i forbindelse med strategiske og driftsmæssige beslutninger. Integration Business Analytics integreres med dit eksisterende Microsoft Navision-system, hvilket giver dig mest muligt ud af adgangen til lagrede data. Business Analytics fungerer med de kunde-

3 data og andre virksomhedsdata, som du indsamler og vedligeholder på nuværende tidspunkt. Det er dog fl eksibelt nok til at kunne vokse og ændres i takt med virksomheden. Forøget produktivitet. Grænsefl aden i Business Analytics Advanced er enkel og intuitiv og er baseret på Microsoft Outlook -klienten, hvilket vil være velkendt for mange brugere. Derfor vil mange medarbejdere være trygge ved at bruge Business Analytics allerede efter én dag. Ved at give medarbejdere onlineadgang til Business Intelligence når som helst og hvor som helst via Business Analytics Web Viewer, fremmer Business Analytics produktiviteten yderligere. Medarbejdere kan også få vist og analysere data ved hjælp af Microsoft Offi ce Excel. Forbedret samarbejde. Med Business Analytics Web Viewer kan med arbejdere dele viden med kolleger, uanset hvor de befi nder sig. I det følgende beskrives Business Analytics til Microsoft Navision og dets fordele yderligere. ØKONOMISK YDEEVNE Det er nødvendigt, at du forstår dine kunder og kunde-emner. Ved hjælp af Business Analytics kan du identifi cere leads, planlægge målrettede marketing-kampagner og evaluere resultaterne af disse. Scenarie: En virksomhed havde ikke værktøjerne til at fi nde frem til, om kampagner tiltrak nye potentielt rentable kunder, eller om de kun tiltrak mindre rentable kunder. Umiddelbart efter en bestemt kampagne anvendte salgschefen sin netop implementerede Business Intelligence -applikation til at sammenligne nye kundekøb efter tre måneder og efter seks måneder. Med denne viden kunne hun vurdere kampagnens succes og foretage eventuelle ændringer til kampagnens, før den blev kørt igen. Tag styringen Når du vil sikre dig, at dyre kampagner og marketinginitiativer rent faktisk giver udbytte, kan du bruge Business Analytics til at fi nde frem til resultatet af dine investeringer i marketing. Business Analytics kan give dig de nødvendige oplysninger til at planlægge og ændre strategier for produkter og serviceydelser samt for de markedsføringsog salgskanaler, som du anvender. Informer om beslutninger i hele virksomheden Informationsmedarbejdere på alle niveauer i virksomheden har gavn af Business Analytics. Chefer og ledere kan træffe vidtrækkende beslutninger, planlægge fremtiden og håndtere og forbedre produktiviteten og effektiviteten blandt medarbejdere og i arbejdsprocesser. Arbejdere i hele organisationen kan reagere på problemer og træffe beslutninger på et mere velfunderet grundlag med den brugervenlige software. KUNDEFORHOLD Kundecentrerede organisationer har nemt ved at drukne i kundedata. Med Business Analytics kan du få mest muligt ud af disse data og vedligeholde et komplet overblik over kunders præferencer og opførsel, uanset om det er kontakt- eller leveringsoplysninger, ikkebetalte beløb, nylig aktivitet eller livslang værdi og loyalitet. Scenarie: En virksomhed havde to store kunder, som udgjorde omkring 40% af virksomhedens omsætning. Begge kunder havde forhandlet væsentlige betingelser ind i deres kontrakter med angivelse af kundeserviceniveau, tilpasset fakturering og andre emner, som ligger uden for virksomhedens normale praksis. Begge kunder var meget tilfredse med virksomheden. Virksomheden havde haft begge kunder i to år. På et tidspunkt bruger en nyligt ansat leder Business Intelligence-systemet til at sammenligne omkostninger til kundeservice direkte med overskuddet fra disse to kunder og fandt ud af, at virksomheden tabte penge på begge kunder - og havde tabt penge på dem i to år! De resterende 60 % af kunderne var alle meget rentable. Med disse oplysninger overvejede virksomheden, om de skulle justere priserne for disse to kunder, yde support via mere effektive kanaler og implementere andre ændringer, så de kunne komme til at tjene penge på kunderne. Med Business Analytics får du en forståelse for kundernes behov, forøger salgseffektiviteten, yder bedre kundeservice og opbygger rentable og vedvarende forhold til dine kunder. Tilpasning af kundeforhold. Udnyt Data Mining-teknologi til at oprette kundesegmenteringer og profi ler. Giv dine kundeservicemedarbejdere og sælgere mulighed for at identifi cere og arbejde på svage punkter. Fastlæg hurtigt kundeservicebehov. Gå i detaljer med kundeprofi ler for at få øjeblikkelig adgang til kunde-kontrakter, garantier og serviceoplysninger, og fi nd nemt frem til præferencer inden for servicetekniker, serviceåbningstider, faktureringsfunktioner osv. Forøgelse af salgseffektiviteten. Mulighed for at få vist salgstal, f.eks. pr. område eller pr. sælger, så du kan få et klart billede af dit kundepotentiale.

4 ORGANISATORISK PRODUKTIVITET Dine medarbejdere er eksperter på deres felter, så det er uden tvivl en god idé at give dem hurtig og nem adgang til oplysninger, som er vigtige for deres roller i organisationen. Medarbejdere kan udføre deres egne forespørgsler og analyser, og du behøver derfor ikke ansætte yderligere IT-konsulenter eller analyseeksperter til formålet Scenarie: En virksomhed med fl ere kontorer brugte regneark til rapportering. Medarbejderne på hovedkontoret samlede disse regneark og indtastede tallene i en samlet virksomhedsrapport. Unøjagtige rapporter var meget almindelige, og de manuelle arbejdsgange betød, at der var fejl i materialet. Processen var desuden langsommelig - den krævede fl ere timers arbejde hver eneste uge. Regnearkene og de manuelle rapporteringsproces blev erstattet, da virksomheden implementerede et Business Intelligence-system. Ved at automatisere denne proces og andre rapporteringsopgaver i hele virksomheden kunne medarbejderne nu fokusere på at analysere og bruge dataene til at opnå succes i virksomheden. Med Business Analytics kan du maksimere produktiviteten og reagere hurtigt på markedsændringer uden at skulle afbryde driften. På denne måde får alle i virksomheden frihed til at fokusere på virksomhedens drift: Informationer til alle. Business Analytics er et yderst praktisk værktøj, der giver dig og dine medarbejdere mulighed for at udføre analyser, der indtil for nylig var forbeholdt it-specialister og virksomhedsanalytikere. Ved at udvide rapporteringsfunktionerne til fl ere medarbejdere fjernes fl askehalse, der opnås besparelser, og folk får mulighed for at fokusere på deres jobfunktioner. Adgang anset hvor du befinder dig. Med Business Analytics bliver dine Microsoft Navision-virksomheds-data til vigtige virksomhedsoplysninger, som du og dine medarbejdere har adgang til når som helst og fra en hvilken som helst placering. Business Analytics Web Viewer giver medarbejdere adgang til de nøjagtige og opdaterede oplysningers, som de har brug for, når de skal træffe beslutninger, uanset hvor medarbejderne befi nder sig. Velkendt udseende og grænseflade. Du får Business Analytics-data præsenteret i en velkendt Outlook-lignende brugergrænsefl ade. Der kan du få vist de analyser, du ønsker, ved hjælp af brugervenlige analyseværktøjer. HÅNDTERING AF DRIFTEN For at mindske driftsomkostninger har du brug for at kunne forbinde medarbejdere, leverandører og kunder i forbindelse med håndtering af produktion, distribution, lager og indkøb. En Outlook-baseret grænsefl ade reducerer behovet for oplæring ligesom det opfordrer til brug, hvilket øger afkastningsgraden. Med Business Analytics kan du optimere måden du driver forretning på ved at integrere data og oplysninger i et sammenhængende og håndterbart flow. Ved hjælp af Business Analytics kan du håndtere og planlægge nuværende og fremtidige behov for kapacitet og infrastruktur. Forbedring af konkurrenceevnen Business Analytics giver dig mulighed for at identifi cere kundernes behov meget nøjagtigt og strømline lager-fl eksibiliteten, så den passer til markedssvingninger. Ved hjælp af Business Analytics kan ledere indsamle data fra mange forskellige kilder og: få indblik i konstant skiftende kundebehovsmønstre håndtere kortere og kortere produktlivscyklusser kombinere tidligere tendenser og mønstre med fremadrettede indikatorer koordinere med forsyningskædeplanlægning og ledelsen mindske planlægningstiden. Scenarie: Scenarie: I en virksomhed inden for forbrugsvarer kører forsyningskæden med mere end 95% nøjagtighed, baseret på planlægning. Virksomheden var dog drevet af efterspørgselsprognoser, som var mindre end 50% nøjagtige. Denne skævhed betød, at der var 30% af lageret, som var forældet, og at virksomheden var gået glip af uendeligt mange salg og muligheder for kampagnefremstød. Efter at have implementeret en proces- og Business Intelligence-løsning kunne virksomheden øjeblikkeligt reducere lageret af færdigvarer med 20%.

5 Business Analytics kan hjælpe virksomheder til at optimere forsyningskæden og dermed sikre rettidige leveringer og passende lagerniveauer. I den anden ende af transaktionskæden kan Business Analytics hjælpe med at holde distributionsnetværket på et passende niveau og forøge hastigheden og effektiviteten i forbindelse med udførelse. Forbind informationer og processe Business Analytics mindsker de administrative om-kostninger og forøger driftseffektiviteten. Processer, som før blev udført manuelt, f.eks. indsamling og sortering af data, kan nu automatiseres, hvilket sparer tid, forøger produktiviteten og giver medarbejdere mulighed for at foretage sig mere meningsfyldte og vigtige opgaver som f.eks. analysearbejde. Scenarie: Direktøren for virksomhedsudvikling var tidligere ikke glad for den årlige efterspørgselsplanlægningsproces, fordi det var svært at få fat i alle data og få dem samlet på en logisk måde. Hun og hendes personale brugte meget tid på at indsamle data og aldrig rigtig få analyseret dem. Med den nye Business Intelligence-løsning har de nu en måde at indsamle alle nødvendige data på og derefter udføre avancerede strategiske analyser til prognoser og håndtering af efterspørgsel. Det er nu lettere for alle afdelinger, herunder Supply Chain Management, at deltage og holde sig informerede. Med Business Analytics mindskes de administrative omkostninger og den administrative arbejdsbyrde ved automatisering af opgaver som f.eks. generering af dokumenter og rapporter, og ved forenkling af adgangen til oplysninger og brugen af rapporteringsfunktioner. Forøg kontrollen Brug Business Analytics til at få bedre styr på kritiske hændelser, potentielle faldgruber og produktionsprocesser. Du kan proaktivt håndtere driften og udgifterne og samtidig: Forbedre udførelsen af ordrer. Brug Business Analytics til at identifi cere mangler i forsyningskæden og forbedre planlægningen af ressourcer, salg og udgifter. Forenkling af adgang til oplysninger og rapportering. Guider giver ikke tekniske medarbejdere mulighed for at oprette rapporter fra bunden, mens et åbent udviklingsmiljø giver mulighed for hurtige og effektive tilpasninger af rapporter og analyser. Analyser de data, du ønsker, på den måde, som du ønsker det. Fleksible og grafi ske datavisninger gør det nemt at sortere, fi ltrere og analysere salgs- og rentabilitetstendenser, lagerbevægelser, Med en rapportguide har du mulighed for at få adgang til de oplysninger, som du har behov for. ordrer og udførelse osv. Lav rå data om så de kan danne grundlag for beslutninger. Uden at skulle forlade et velkendt Microsoft Offi ce-lignende miljø kan brugere arbejde med intuitive analyseværktøjer i formater som tager højde for behovene i specifi kke målgrupper. Tildel karakteristika til de oplysninger, som du registrerer i dit daglige arbejde. Få indsigt i nøgle-områderne i din virksomhed med en dybdegående analyse af detaljerede karakteristika. Opret dimensioner, værdier og hierarkier. Opret regler og standarder, så de afspejler dine rapporterings- og regnskabsbehov, hvilket sikrer, at oplysninger er konsistente og relevante. FORSTÅ BUSINESS INTELLIGENCE Business intelligence er processen til udlæsning af data fra en database for derefter at analysere disse data til oplysninger, som du kan bruge i forbindelse med virksomhedsbeslutninger og -handlinger. Vi vil gerne klargøre nogle få vigtige og ofte anvendte elementer i Business Intelligence. KOMPONENTERNE I EN BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION I en almindelig Business Intelligence-løsning indgår tre vigtige kom ponenter: databasen, OLAP (Online Analytical Processing) og værktøjer. Online Analytical Processing: Behandlingsenheden For at forøge hastigheden af forespørgsler anvender Business Intelligence-applikationen teknologien OLAP (Online Analytical Processing). OLAP forudbehandler dataene i en informationsenhed, som kaldes en kube, hvilket gør det hurtigere og nemmere for dig at fi nde

6 frem til det, som du søger efter. I Microsoft Navision udføres OLAP af Microsoft SQL ServerTM Analysis Services, en funktion, som er en del af SQL Server Business Analytics indeholder foruddefi nerede OLAP-kuber til de fl este af de forespørgsler du kunne få behov for. Du kan også oprette brugerdefi nerede kuber, som opfylder de specifi kke virksomhedsbehov og oplysningsbehov. Rapporter og værktøjer: Bearbejdning af oplysninger til brug ved beslutningstagen Værktøjerne i en Business Intelligence-løsning gør det muligt at kompilere, analysere og få adgang til data. Med disse værktøjer kan du og alle andre i virksomheden stille spørgsmål og få dem besvaret hurtigt, uanset om du har brug for enkel rapportering, muligheden for at foretage prognoser eller muligheden for at gå i detaljer med data. Med Business Intelligence-applikationer kan du oprette standard-rapporter, og de fl este af dem indeholder en lang række foruddefi nerede rapporter og rapport-skabeloner. Sådanne rapporter kan bruges til at informere en bestemt målgruppe med jævnlige opdaterede op lysninger baseret på de nyeste data. Din områdesalgschef kører eksem pelvis fl ere gange om dagen en forespørgsel med salgstal pr. land, område og by. Denne rapport kan gøres tilgængelig for andre på en placering, som er bedst egnet til områdechefer, i et Microsoft Excel-regneark, via brugergrænsefl aden i din Business Intelligenceløsning eller via en webgrænsefl ade. KONKLUSION Med Business Analytics får du den nødvendige indsigt til at have fuld kontrol over din virksomhed, styrke din konkurrencemæssige fordel og forretning. Du får de værktøjer du har brug for til at fi nde alle oplysninger om kunder, transaktioner, fi nans, salg og andre data. Med Business Analytics kan du træffe velfunderede beslutninger, få forretningsindsigt og foretage hurtigere og mere velovervejede beslutninger. Hvis du vil vide mere om, hvordan Business Analytics kan give dig mere frihed til at fokusere på din forretning, kan du besøge Microsoft Navisions websted på: OM MICROSOFT DYNAMICS Microsoft Dynamics, der inkluderer Great Plains, Microsoft bcentral og det tidligere Navision a/s, tilbyder en lang række virksomhedsapplikationer, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at blive tættere forbundet til kunder, medarbejdere, partnere og leverandører. Microsoft Dynamics applikationer optimerer strategiske forretningsprocesser inden for fi nansstyring, analyse, human resources, projektstyring, CRM, fi eld service, supply chain management, e-handel, produktion og detailstyring. Ap plikationerne er udviklet til at give indsigt, så kunder kan gøre deres virksomhed til en succes. Yderligere oplysninger om Microsoft Dynamics fi nder du på: Business Intelligence-løsninger giver desuden fl eksibilitet til at skræddersy rapporter, undersøge bestemte dimensioner mere grundigt eller få vist analyser på forskellig måder. FÅ MERE AT VIDE OM MICROSOFT NAVISION:

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 MICROSOFT PRODUKTION Reager hurtigt på dine kunders hurtigt skiftende krav med Microsoft Dynamics Produktion NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Produktion Navision. Fordele Drag fordel af nye

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 ØKONOMISTYRING Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision kan du fokusere på din forretning. Fordele Du kan skræddersy softwaren, så den passer til netop dine behov. Få

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Transformér automatiske virksomhedsprocesser og medarbejdernes produktivitet med Microsoft Dynamics og Microsoft Cloud TJENESTER DRIFT REGNSKAB SALG Hold

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene INDLÆG 07 DYNAMICS CRM Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene Christian Cletus 6. og 11. november 2014 Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM INDLÆG 03 DYNAMICS CRM Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM Christian Cletus 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

Forsiden. Større. Wauw -effekt

Forsiden. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv måde, uanset om du er på kontoret eller på farten. Læs hvordan ved at

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Hvem er IT Relation?

Hvem er IT Relation? Hvem er IT Relation? -Startet i 2003 -Hovedkontor i Herning -PT 35 medarbejdere -Vækst alle år -Førende indenfor ægte SPOC/helpdesk i DK -Åbent 24/7 -Supporterer 8000 it-brugere i SPOC/helpdesk 2 Ti gode

Læs mere

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1

2013 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen København K Tlf Side 1 : E.ON Danmark E.ON er et af verdens største privatejede energiselskaber, der dagligt betjener ca. 5 millioner europæiske kunder. E.ON Danmark har aktiviteter inden for handel med el og gas samt teknisk

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Forsiden Nemmere at nå mere. Større. Wauw -effekt

Forsiden Nemmere at nå mere. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du de grundlæggende software- og sikkerhedsforbedringer, der sikrer, at du får løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder Skyen som platform En guide til små og mellemstore virksomheder Efterhånden som skyen udvikler sig fra grundlæggende onlinesoftware til en fuld platform til virksomheder, kan den give din virksomhed mulighed

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Oracle Business Intelligence Standard Edition One Til Mellemstore Virksomheder Oracle Produktblad Edition One DERFOR HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR EN BI-LØSNING (BUSINESS INTELLIGENCE) En stor og voksende mængde meget værdifulde data hvornår bliver det

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software.

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software. SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN«PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM The new approach to software LittleBeacon CASESTORY KRUUSE A/S er totalleverandør af alt, hvad dyrlæger har brug

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

ProMark workforce management ProMileage

ProMark workforce management ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag. Registreringen foretages i ProPortal og danner grundlag for viderefakturering

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV & Service Management

Microsoft Dynamics NAV & Service Management Microsoft Dynamics NAV & Service Management Agenda Introduktion Service Management i Microsoft Dynamics NAV Udstyrskartotek Serviceordrer Servicekontrakter Servicehistorik Den mobile serviceløsning Afrunding

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM

Gør kundedata til sund forretning. Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Gør kundedata til sund forretning Susanne Christoph Produktchef, Microsoft Dynamics CRM Agenda 09.00 09.15 Velkomst og introduktion til dagen v/s.christoph 09.15 10.00 CRM i small business vækst v/p.ø.jacobsen,

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM Klargjort af IBM Microsoft Solution Practice Canada Introduktion Løsningen Ressourcekrævende brancher som f.eks. dagligvarer og professionelle tjenester

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

En guide til succesfuld telemarketing

En guide til succesfuld telemarketing Sådan... En guide til succesfuld telemarketing Sådan får du succes med telemarketing På nutidens konkurrenceprægede marked er det altafgørende for din virksomheds fortsatte succes, at du opbygger loyalitet

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere