Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst"

Transkript

1 Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED Fra uddannelse til arbejde og vækst 1

2 Hvis Danmark skal fremtidssikres, skal vi ikke fokusere på afskaffelse af efterlønnen, men på hvordan vi skaffer uddannelse og arbejde til de unge. SF og Socialdemokraterne vil vende bøtten og sikre at vi skaber vækst ved at de unge kommer i uddannelse og får fodfæste på fremtidens arbejdsmarked. Mens efterlønsdebatten raser, glider andre store udfordringer i baggrunden. Det gælder ikke mindst krisen for Danmarks unge. Over unge står til ikke at få en uddannelse. Mere end unge er berørt af arbejdsløshed. Og over mangler en praktikplads. Det kan få katastrofale konsekvenser for en generation af unge og for det samfund, der skal leve af deres arbejdskraft i fremtiden. Der er fire store udfordringer, og for hver af dem opstiller S og SF et ambitiøst mål, der skal løfte de unge og gøre Danmark klar til tiden efter krisen: Over unge mangler praktikplads. S og SF vil skaffe nye praktikpladser, så alle får en reel mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Mere end unge får ikke en uddannelse. S og SF vil give flere adgang til uddannelse og mindske frafaldet. Omkring unge er berørt af arbejdsløshed. S og SF vil skabe nye jobs ikke mindst målrettet nyuddannede. Manglende samtænkning af uddannelse og vækst. S og SF vil nytænke uddannelserne, så de understøtter fremtidens vækst. Uddannelse er nøglen til, hvad vi skal leve af i fremtiden. Tager vi ikke fat på udfordringerne nu, kommer vi alle til at betale en høj pris. Både på kort sigt, hvor de unge ikke sikres plads i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Og på langt sigt, hvor der ikke igennem uddannelse skabes et sikkert fundament for vækst. Vi vil sørge for, at uddannelsessteder, virksomheder, kommuner mv. kan hjælpe bedre til med at løse udfordringerne for de unge. Og vi vil foretage de nødvendige investeringer, så alle unge kan komme i gang med at uddanne sig eller arbejde. Hver gang vi flytter fra ledighed til beskæftigelse, så vinder det danske samfund 3 mia. kr. Samtidig har Danmark på langt sigt en enorm udfordring med at sikre nok kvalificeret arbejdskraft lige fra faglærte til akademi-, professions- og universitetsuddannede. Derfor skal der gang i indsatsen for de unge nu. Vi har ikke råd til at tabe en generation på gulvet. 2

3 Praktikpladser til alle Mere end elever mangler en praktikplads. Det er paradoksalt, når vi ved, at vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft fremover. Og det er urimeligt, at de unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Vi ville aldrig stoppe en gymnasieelev halvvejs i 2.g. S og SF vil indføre en praktikpladsgaranti på erhvervsskoler, så alle kan afslutte en erhvervs-uddannelse. De tusinder af unge, der i dag mangler praktikplads, vil være sikret en af de mange nye praktikpladser, som vores initiativer skaber. Oprettes der ikke nok ordinære praktikpladser, vil vi øge antallet af skolepraktikpladser. Samtidig skal den nuværende uddannelsesgaranti gælde, så erhvervsskoleelever har ret til at kunne gennemføre fuldt faglig uddannelse ikke bare på trin 1 men også trin Øget brug af sociale klausuler ved offentligt byggeri Både stat, regioner og kommuner skal gøre offensivt brug af byggekontrakter ved udførelsen af større arbejder. Når der f.eks. skal opføres supersygehuse for milliarder over de næste ti år, skal der stilles krav om praktikpladser på byggeriet. Også Femern-forbindelsen, Havnepakke II og stationsmoderniseringen fra trafikaftalen i nov skal indeholde krav om uddannelsesaftaler. Nogle kommuner og regioner er allerede i gang med at indføre sociale klausuler, og alene i København forventes det at give nye praktikpladser. 2. Fremrykning af offentlige investeringer SF og S vil fremrykke en række investeringer i nyanlæg, renovering mv. Det vil give mange ekstra praktikpladser især i byggebranchen, hvor den øgede aktivitet forventes at skabe ca nye pladser. 3. Fair fordeling af uddannelsesansvaret Små håndværksmestre tager forholdsvist langt flere lærlinge end de store byggemastodonter. Dermed overlader store firmaer uddannelsesansvaret til små og mellemstore virksomheder. SF og S vil indføre et nyt CSR-bidrag (Corporate Social Responsibilitybidrag), som gør det dyrere at lurepasse. og som skal afløse den nuværende AER-ordning. 4. Praktikpladscentre For at udvide rækken af virksomheder, der kan godkendes til at tage lærlinge vil S og SF give erhvervsskolerne mulighed for at oprette praktikpladscentre. Her kan virksomheder, der er for specialiserede i deres produktion til at tage en lærling i et helt praktikforløb, få mulighed for at gå sammen med andre virksomheder om en praktikplads. Målet er at opdyrke nye markeder for praktikpladser, afbureaukratisere systemet, så det ikke hæmmer virksomhederne i at indgå aftaler samt kvalitetsudvikle skolepraktikken, så den bliver så virksomhedsnær som muligt, herunder med mulighed for produktion. 5. Flere praktikpladser i kommuner og regioner 3

4 Sidste år blev omkring ansøgere afvist fra social- og sundhedsskolerne, fordi kommuner og regioner tilbyder for få praktikpladser, ligesom behovet for flere unge indenfor akademi- og professionsbacheloruddannelserne stiller krav om flere praktikpladser på det offentlige område. Udgiften ved at oprette flere praktikpladser er minimal for kommunerne, og derfor vil S og SF i regering møde kommuner og regioner i trepartsdrøftelser med krav om praktikpladser til såvel ungdomsuddannelserne som de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 6. Højere skolepraktikydelse og barsel til skolepraktikelever Hvis mester går konkurs, ryger lærlinge fra lærlingeløn til skolepraktikydelse hvilket uforskyldt betyder en markant nedgang i indkomsten fra den ene dag til den anden. Den lave skolepraktik-ydelse får derfor mange unge til at stoppe deres uddannelse. SF og S vil hæve skolepraktikydelsen ved at annullere regeringens nedskæringer. Det vil betyde nær en fordobling af ydelsen for hjemmeboende over 18 år. Samtidig vil S og SF sikre barselsydelse til skolepraktikelever. Denne gruppe modtager i dag modsat SU-modtagere og elever i ordinær virksomhedspraktik ikke nogen ydelse, hvis de går på barsel under deres skolepraktik. Derfor har denne gruppe et højt frafald, som S og SF vil sætte en stopper for. Bedre adgang til arbejdsmarkedet for unge Mange nyuddannede - såvel dimittender som svende - kommer direkte ud til arbejdsløshed. Det er dyrt for statskassen, sørgeligt for den unge og risikerer at betyde massive kompetencetab, hvis de unge ikke får brugt deres fag. SF har fremlagt en vækstpakke, der vil skabe mindst nye jobs over de næste 10 år. Men også her og nu er der behov for initiativer, der sikrer beskæftigelse til de unge. S og SF vil igangsætte følgende: 1. Opkvalificeringsjobs En del unge har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og er i risiko for at ende i langtidsledighed. Det gælder især unge, der har svært ved basal læsning og matematik, og som ikke har anden uddannelse end folkeskolen. S og SF vil give den gruppe lettere adgang til arbejdsmarkedet igennem særlige opkvalificeringsjobs. Det er jobs, der indeholder en blanding af skolegang og arbejde med tilskud til skolegangen, så virksomhederne kun betaler for den tid, hvor de har den unge på arbejdspladsen. 2. Nyuddannede som assistenter på erhvervsprojekter Vi kan få flere nyuddannede tilknyttet arbejdsmarkedet ved et større samarbejde mellem universiteterne og det private erhvervsliv. Universiteternes erhvervsrettede projekter skal styrkes, så de øger ledige dimittenders mulighed for at komme i kontakt med private virksomheder og vise deres kvalifikationer. Indenfor de første 12 måneders ledighed skal nyuddannede kunne være tilknyttet et virksomhedsrettet projekt på op til ½ års varighed som 4

5 assistenter med løntilskud. Derudover skal de have mulighed for at modtage en andel af universiteternes indtægter fra projekterne. Ordningen kører i en to-årig forsøgsperiode, og forventes at sikre mindst 300 nyuddannede en ny jobmulighed. 3. Nyt liv til en af 90 ernes store erhvervspolitiske succeser Den såkaldte Isbryderordning genindføres for en 2-årig periode med mulighed for ansættelse af op til 1000 akademiker-isbrydere i danske små og mellemstore virksomheder (SMV) med op til 50 ansatte. Der laves en markedsføring af ordningen overfor SMV erne, så man sikre kendskab til ordningen. Virksomheder, der ikke tidligere har haft en akademiker ansat, skal kunne få et tilskud til ansættelse af en akademiker på et beløb svarende til højeste dagpengesats i 6 måneder. 4. Vækst og nye job S og SF foreslår initiativer, der stimulerer beskæftigelsen her og nu også for de unge. Ud over at fremrykke nogle af de opgaver, der alligevel skal løses, vil vi bl.a. skabe en mere målrettet erhvervspolitik. I vores finanslovsforslag for 2011 øger vi investeringerne med 10 mia. kr. indenfor byggeri, energirenoveringer og ift. klimatilpasninger. Det forbedrer jobchancerne for både den unge tømrer, den nyuddannede ingeniør og den unge ufaglærte. Ved en målrettet erhvervspolitik sikres også ny beskæftigelse indenfor bl.a. landbruget, energisektoren og velfærdsteknologi. Samtidig vil vi sikre råd til velfærd: Øget bankbeskatning og afgifter på usunde fødevarer skal gå til folkeskoler og sygehuse, og dermed skabe jobs til nyuddannede lærere, sygeplejersker og andre i velfærdssektoren, når kommuner og regioner skal ansætte flere i stedet for de aktuelle fyringer. Uddannelsesplads i stedet for arbejdsløshedskø Vi skal sikre, at unge uden arbejde og ufaglærte unge får en uddannelse i en krisetid, hvor risikoen for arbejdsløshed ellers er stor. Derfor skal der skabes rum for, at flere unge kan tage en uddannelse. Det kræver flere uddannelsespladser og en tilbagerulning af nedskæringerne på uddannelse i regeringens genopretningspakke. Det koster hvert år det danske samfund milliarder, at for få unge tager en kompetencegivende uddannelse. Derfor skal vi af med de mange snubletråde i uddannelsessystemet, der gør det svært eller umuligt at gennemføre den uddannelse, man ønsker. S og SF vil sikre: ekstra pladser på de videregående uddannelser Rekordmange unge søgte optag på universiteter, professionshøjskoler mv. i Men tusinder måtte afvises pga. manglen på uddannelsespladser. Og tallet risikerer at vokse med de større ungdomsårgange. Derfor vil S og SF skabe flere uddannelsespladser i de 5

6 kommende år, så de unge kan komme hurtigt i gang med en uddannelse og samfundet kan komme i gang med at løse fremtidens mangel på videregående uddannede. Alt peger på at vi i fremtiden vil have behov for langt flere unge der uddanner sig indenfor såvel akademi og professionsuddannelserne som universitetsuddannelserne. Når alene universiteterne sidste år måtte afvise over 4.000, løser regeringens tilbud for 2011 om 365 ekstra pladser for 0 ekstra kroner ingenting. 2. Udkantsdanmark skal være Uddannelsesdanmark! Mens pigerne forlader landdistrikterne for at tage uddannelse, bliver drengene tilbage i ufaglærte jobs. Dén udvikling skal vendes ved at sikre uddannelsestilbud over hele landet. Der er klar sammenhæng mellem adgang til uddannelse og andelen af unge i uddannelse. S og SF vil lave en taxameterreform, der tager højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. Vi vil indføre udkantstaxameter, socialt taxameter samt afskaffe den socialt skæve færdiggørelsesbonus, der i dag favoriserer uddannelsesinstitutioner med lavt frafald. Derudover skal den regionale planlægning af elevfordeling og uddannelsesudbud forbedres. 3. Bedre transportmuligheder til unge under uddannelse landet over SF og S vil forøge transporttilskuddet for unge under uddannelse og sikre flere busser. Med VKO s beslutning om at hæve transportudgifterne skal den unge betale op mod 70 % mere for transport til og fra sit uddannelsessted. Store transportudgifter og lang transporttid skal ikke stå i vejen for, at unge fra yderområderne søger uddannelse. 4. Fleksuddannelse skal få flere med S og SF vil oprette en ny Fleksibel Ungdomsuddannelse målrettet de elever, der ikke kan tage en ordinær uddannelse. Her kan man kombinere forskellige uddannelsestilbud i en skræddersyet løsning, der giver alle unge mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med et afsluttende kompetencebevis. 5. Større kapacitet på produktionsskoler Det er ikke alle unge, der er klar til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Men dén gruppe skal ikke tabes på gulvet. SF og S vil give alle unge en chance ved at forbedre mulighederne for lange ophold på skolerne. Der afsættes 25 mio. kr. til flere pladser. 6. Minus brugerbetaling Uddannelse skal ikke betales ved indgangsdøren, men over den samlede skattebillet. Den frie adgang til uddannelse skal udvides ved at afskaffe brugerbetaling på uddannelser. Konkret skal den øgede deltagerbetaling på VUC tilbagerulles, og som et nyt skridt skal der tages fat på afskaffelse af brugerbetaling på suppleringskurser for professionsbachelorer, som vil videreuddannes. 6

7 Danmark skal leve af vores unges uddannelse Uddannelse er en central investering i Danmarks vækst. Det er uddannelse, der tilfører os de særlige styrker, vi skal leve af i en globaliseret verden. Kort afstand fra teori til praksis giver den bedste grobund for innovation, der kombineret med den danske tradition for købmand skab og evne til at tjene penge på en god ide stiller os godt i den internationale konkurrence. S og SF vil igangsætte følgende initiativer: 1. Erhvervsskoler som innovationsmotor Erhvervsskolerne er tæt på mange mindre virksomheder og har dermed en unik mulighed for at formidle ny viden og være motor for innovation, vækst og erhvervsudvikling. Den udvikling vil S og SF understøtte ved at give erhvervsskolerne mulighed for indgå samarbejder med små og mellemstore virksomheder om produkt- og markedsudvikling. Heri kan også indgå samarbejder med forskningsenheder samt praktiske læringsforløb for elever på erhvervsskolerne. S og SF vil afsætte 25 mio. kr. til at understøtte sådanne samarbejder. 2. Erhvervs- og studiepraktik i gymnasiet Der skal være bedre sammenhæng mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser. Og eleverne skal oplyses bedre om den brede vifte af uddannelsesmuligheder, de har efter gymnasiet. Derfor foreslår S og SF, at der indføres et praktikforløb i gymnasiet. Her kan eleverne enten være på en videregående uddannelse eller snuse til fremtid ige jobmuligheder på en arbejdsplads. 3. Videnudvikling på professionshøjskolerne Professionshøjskolerne har en vigtig opgave i at udvikle ny viden baseret på praksis i professionerne. Den slags praksisfunderet udvikling vil S og SF understøtte. Det skaber viden, der både øger uddannelsernes kvalitet, og som skaber nytænkning og udvikling i såvel den offentlige sektor som den private sektor indenfor områder som f.eks. velfærdsteknologi. Derfor afsætter S og SF 25 mio. kr. til at understøtte videnudvikling på professionshøjskolerne. 4. Iværksættercentre på de videregående uddannelser Der etableres iværksættercentre på de videregående uddannelsesinstitutioner. Centrene kan vejlede de unge om iværksætteri, skabe kontakter til erhvervslivet og give mulighed for at få mere praktisk erfaring under uddannelsen. Der afsættes ekstra 2,5 mio.kr., så de kan komme i gang med indsatsen. Resten finansieres indenfor den nuværende ramme. 5. Højt niveau på erhvervsskolerne Erhvervsuddannelserne skal være attraktive for unge, der vil have et højere niveau, end det i dag er muligt på de fleste erhvervsuddannelser. Den nye EUX, der kombinerer en erhvervsuddannelse med almene fag på højniveau som giver adgang til videregående 7

8 uddannelse er et godt første skridt. Derudover foreslår S og SF, at der udvikles overbygninger på erhvervsuddannelserne, det såkaldte trin 3, hvor der er et arbejdsmarked til disse uddannelser. Det vil give erhvervsskolerne højere prestige, og det vil sikre faglærte medarbejdere, som har såvel en praktisk ballast som teoretisk viden på et højere niveau. Finansiering: I udspillet er der samlet set nye forslag til 150 mio.kr. i Udgifterne finansieres som en del af de penge, der er afsat til bedre uddannelse i SF og S fælles finanslovsforslag. Derudover annulleres 500 mio.kr. af regeringens besparelser på uddannelse i genopretningsaftalen. Disse annulleres også som en del af det fælles S-SF- finanslovsforslag for De flere uddannelsespladser er der afsat penge til i En Fair Løsning. De pladser kan alene finansieres ved besparelser på ½ mia. kr. på konsulenter i staten samt øget kontrol med skattespekulanter, der let kan sikre et tilsvarende beløb. 8

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Uddannelsespolitik 2014

Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Uddannelsespolitik 2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Louise Pihl og Sidse Frich Thygesen Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Uggi Kaldan, Marie Holm Mathiasen, Kirstine Mengel,

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere