TIL SØRGENDE MENNESKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SØRGENDE MENNESKER"

Transkript

1 1

2 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2

3 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu oplever du, at verden er tom, og livet ikke længere er værd at leve. Du føler, at glæden har forladt dig for altid at tilværelsen for fremtiden ikke kan være andet end håbløshed at livet ikke kan blive andet end en nagende længsel efter at berøre en hånd, som ikke er der en længsel efter at høre en stemme, der er tavs. Du tænker naturligvis på dig selv og dit uerstattelige tab, men denne sorg er ikke den eneste. Sorgen forværres af uvisheden om, hvordan den afdøde har det. Du føler, at din kære befinder sig et andet sted du ved bare ikke hvor. Du håber inderligt, at den afdøde har det godt, men vender du blikket mod himlen, er alt tomt. Når du spørger, kommer der intet svar. Og på denne måde bliver sorgen og tvivlen overvældende. Den skaber en mørk sky, der skjuler Solen. Din følelse er helt naturlig, og den er forståelig. Der er grund til medfølelse med alle, der sørger på samme måde som dig. Men jeg håber, at jeg kan gøre andet og mere for dig end blot at have medfølelse. Jeg håber, at jeg kan give dig både hjælp og trøst. Et håb og en trøst, der er kommet til tusinder, der var i samme situation som dig. Hvorfor skulle denne hjælp ikke også komme til dig? Du tænker måske: Hvor kan der findes håb eller trøst for mig? Men der er håb og trøst, fordi din sorg er baseret på en fejltagelse. Du sørger over noget, som i virkeligheden ikke er sket. Når du forstår virkeligheden, vil din sorg forsvinde. Du tænker nok: Mit tab er virkeligt. Hvordan vil du være i stand til at hjælpe mig uden at bringe den døde tilbage til livet? Jeg forstår din følelse, men vær tålmodig og forsøg at acceptere tre hovedpunkter, som jeg vil præsentere for dig først i store træk og derefter i overbevisende detaljer. 1. Dit tab er kun tilsyneladende et faktum, og det stammer alene fra din synsvinkel. Jeg vil give dig en anden synsvinkel. Din lidelse skyldes en stor fejltagelse. Den er udtryk for uvidenhed om naturens love. Lad mig hjælpe dig med at finde vejen til indsigt ved at forklare nogle enkle sandheder, som du efterfølgende kan studere. 2. Du behøver ikke at være urolig for eller føle usikkerhed angående den afdødes tilstand, for livet efter døden er ikke længere et mysterie. Der findes en tilværelse på den anden side af døden, og denne tilværelse er underlagt de samme naturlove, som den fysiske verden, og den indre verden er udforsket med videnskabelig nøjagtighed. 3. Du har ingen grund til at sørge, for din sorg påvirker den afdøde. Hvis du blot vil åbne dit sind for sandheden, vil din sorg forsvinde. 3

4 Tro eller viden? Du synes måske, at der kun er tale om påstande. Jeg vil derfor spørge dig, hvad din nuværende tro eller forestilling bygger på uanset hvilken tro det handler om? Sandsynligvis stammer den fra en eller anden religion eller fra en påstand om, at det står skrevet i en eller anden hellig bog eller fra naturvidenskaben eller fordi det er den almindelige opfattelse i dine omgivelser det vil sige din tids almindeligt anerkendte mening. Men hvis du vil prøve at frigøre dig fra forudfattede meninger, vil du se, at disse holdninger hviler på påstande, for de forskellige religioner har forskellige opfattelser. Og ordene i de hellige bøger fortolkes og er blevet fortolkede på forskellige måder. Og naturvidenskabens opfattelse kan ikke bevises. Nutidens almindelig anerkendte opfattelse er ikke baseret på nogen bestemt viden. Den er bare noget, man har hørt andre sige. Disse ting, der berører mennesker så dybt og inderligt, er alt for vigtige til at overlades til rene gætterier eller tågede trosforestillinger. De må sandsynliggøres ved videnskabelig undersøgelse og logisk konklusion. Denne undersøgelse er foretaget. Den logiske konklusion er vedtaget. Og det er resultatet af denne forskning, jeg nu ønsker at indvie dig i. Jeg forventer ingen blind tro. Jeg fortæller bare, hvad jeg selv ved, er kendsgerninger, og jeg vil bede dig om selv at undersøge dem nærmere. Sjælen Lad os tage disse punkter ét for ét. For at hjælpe dig til en forståelse må jeg først fortælle dig lidt mere om menneskets konstitution, end hvad der i almindelighed er kendt af mennesker, der ikke har foretaget dybere studier af emnet. Du har sandsynligvis hørt gådefulde oplysninger om, at mennesket ejer et eller andet udødeligt, der kaldes en sjæl, og man påstår, at den overlever det fysiske legemes død. Jeg ville gerne have dig til at frigøre dig for denne uklare forestilling og have dig til at acceptere, at selvom det kan være sandt, så er det en fejlagtig beskrivelse af det virkelige forhold. Sig ikke: Jeg håber, at jeg har en sjæl, men, jeg ved, at jeg er en sjæl. Det er den virkelige sandhed! Mennesket er en sjæl, der har et fysisk legeme. Det fysiske legeme er ikke mennesket. Det er intet andet end menneskets ydre klædning. Det, du kalder døden, svarer til at kassere en slidt overfrakke. En kasseret overfrakke er lige så lidt afslutningen på menneskelivet, som det medfører din død, at du kasserer din overfrakke. Konklusionen er derfor, at du ikke har mistet din ven ved døden! Du kan bare ikke længere se den ydre klædning, som du var vant til at se ham eller hende i. Overfrakken er forsvundet, men mennesket, der var inden i, er ikke forsvundet og det er jo mennesket, du holder af ikke overfrakken! Før du er i stand til at forstå din afdøde vens tilstand, må du forstå din egen. Prøv at acceptere den kendsgerning, at du er et udødeligt væsen udødelig, fordi du er udødelig i dit inderste væsen fordi du er en livsgnist fra Guds egen ild fordi at du har levet i tidsaldre, før du iførte dig den ydre klædning, som du kalder dit fysiske legeme. Og at du skal leve i mange tidsaldre, efter at det fysiske legeme er smuldret og blevet til støv. Gud skabte mennesket, for at det kan være et billede på hans egen evighed. Dette er hverken en hypotese eller en naiv tro. Det er et bestemt videnskabeligt faktum, der kan bevises. Det kan bekræftes af den litteratur, der findes om emnet, hvis du vil gøre dig den ulejlighed at læse den. Det, du oplever som dit fysiske liv, er i virkeligheden kun en enkelt dag i dit virkelige liv som sjæl og det samme gælder for din afdøde ven. Din afdøde ven ikke død det er kun det fysiske legeme, der nu er aflagt. 4

5 Men det medfører ikke, at du skal tænke på din ven som et ulegemligt åndevæsen, der er blevet hverken mere eller mindre sig selv end tidligere. Paulus sagde: Der findes et naturligt legeme, og der findes et åndeligt legeme. De fleste misforstår denne udtalelse. De forestiller sig, at disse legemer følger efter hinanden. De forstår ikke, at alle mennesker er i besiddelse af begge legemer samtidigt. Du, som læser dette, har både et naturligt legeme det vil sige et fysisk legeme, som du kan se og et indre åndeligt legeme, som du ikke kan se. Og når du aflægger det fysiske legeme, er du stadig i besiddelse af det andet og finere legeme. Efter døden er du til stede i dit åndelige legeme. Hvis vi sammenligner det fysiske legeme med en trøje eller en kjole, kan man forestille sig det åndelige legeme som den almindelige hjemmetrøje eller hjemmekjole, som mennesket bærer under overtøjet. Søvnen den lille død Hvis du kan følge denne tanke, kan vi gå et skridt videre. Det er ikke alene i det, der kaldes døden, at man lægger denne overfrakke af tæt stof, for hver nat, når du falder i søvn, lægger du den i et antal timer, og du svæver rundt i en indre verden i dit åndelige legeme. Det er usynligt for den fysiske synssans, men klart og synligt for de mennesker, der benytter deres åndelige legemer på samme tid. Det skyldes, at ethvert legeme kun er i stand til at registrere det, der befinder sig på dets eget niveau. Med dit fysiske legeme ser du kun andre fysiske legemer. Med dit åndelige legeme ser du kun andre åndelige legemer indtil du tager din fysiske overfrakke på igen. At tage din fysiske overfrakke på igen vil sige, at du vender tilbage til dit tættere fysiske legeme og vågner op (eller rettere ned) til denne lavere verden, og nogle gange har du erindringer med, som ganske vist ofte er voldsomt forvrængede en slags erindringer om, hvad du har set, mens du var et andet sted og det kalder man en drøm. Søvnen kan derfor kaldes en slags midlertidig død. Forskellen er kun, at du ikke fjerner dig så definitivt fra din overfrakke, at du ikke er i stand til at tage den på igen. Konklusionen er, at når du sover, glider du over i den samme tilstand som den, din kære afdøde er gået over i. Jeg vil nu forklare, hvordan denne tilstand er. Det sadistiske dogme Mange teorier angående livet efter døden har været almindeligt accepterede de fleste af dem var et resultat af misforståelser af gamle hellige skrifter. Der var en periode, hvor man troede på det sadistiske dogme om det, der kaldtes den evige fortabelse. Dette dogme var stort set almindeligt accepteret i Europa, mens det i dag kun er meget naive mennesker, der tror på det. Dogmet var baseret på en forkert oversættelse af bestemte ord, som man påstod stammede fra Kristus, og dogmet blev brutalt brugt af middelalderens munke som et formålstjenligt skræmmebillede, der kunne bruges til at skræmme de uvidende masser til at underkaste sig Kirken. Efterhånden som civilisationen udvikledes, begyndte det at gå op for de tænkende mennesker, at denne opfattelse ikke alene var blasfemisk, men direkte latterlig. Nye fortolkere af religionen har derfor forsøgt at komme med forklaringer, der var lidt mere troværdige og sandsynlige, men som regel har de været diffuse og tvetydige og ikke mindst langt fra den enkle sandhed. Samtlige kirker har gjort deres lærdomme komplicerede, fordi de absolut ville tage udgangspunkt i et urimeligt og fornuftstridigt dogme om en barbarisk og fornærmet Gud, der ville gøre sin egen menneskehed fortræd. De kopierede denne forfærdelige lære fra den primitive jødedom i stedet for at gå ud fra Kristi lære, der betonede, at Gud er menneskehedens alkærlige 5

6 Fader. De, der har forstået denne fundamentale kendsgerning, at Gud er kærlighed, og at Universet styres af víse og evige love, begynder at forstå, at kærlighedens love både må respekteres i livet efter døden og i livet i den fysiske verden. Men selv med denne forståelse er forestillingerne uklare. Man vil have os til at tro på en mystisk fjern Himmel, og om en dommens dag engang i en fjern fremtid, men der siges intet om, hvad der sker her og nu. De, der underviser i disse emner, påstår ikke engang, at de har personlige erfaringer med tilstandene efter døden. De fortæller ikke, hvad de selv ved, men kun, hvad de har hørt andre fortælle. Er det tilfredsstillende? Sandheden er, at den blinde tros dage er forbi! Tiden er inde til videnskabelig indsigt. Vi kan ikke længere acceptere ideer, der ikke er baseret på forstand og sund fornuft. Der er ingen grund til, at videnskabelige metoder ikke skulle kunne anvendes til at finde svar på de problemer, der tidligere udelukkende var overladt til fortolkere af religionen. Videnskabelige metoder til denne forskning er anvendt af esoterikere og mennesker med psykiske evner, og det er resultatet af disse undersøgelser der er baseret på iagttagelse, som er en videnskabelig forskningsmetode der er grundlaget for informationerne i det følgende. Ånd og stof Mennesket er et åndeligt væsen, men det lever i en stoflig verden en verden, der kun delvist er kendt af mennesket. De erkendelser, vi har erhvervet indtil nu, stammer fra sanserne, men de menneskelige sanser er i høj grad ufuldkomne. Ved hjælp af sanserne kan vi se faste genstande. De fleste væsker kan vi også se medmindre de er fuldstændig klare. Men luftarter er som regel usynlige. Undersøgelserne viser, at der findes mange andre stofarter, der er langt finere end selv de fineste luftarter, men de kan ikke opfattes med de fysiske sanser, og derfor kan vi ikke få oplysning om dem ved hjælp af de fysiske sanser. Men det forhindrer os ikke i at komme i kontakt med dem. Vi kan undersøge dem, men det kun gøres ved hjælp af det åndelige legeme, for det har sanser på samme måde som det fysiske legeme. De fleste mennesker er endnu ikke i stand til at anvende disse sanser, men det er en evne, der kan erhverves af enhver. Vi ved det, fordi den er blevet erhvervet. Og de, der har den, kan se meget, som er skjult for det almindelige menneskes syn. De ser, at verden er langt mere vidunderlig, end vi nogensinde har forestillet os, for selvom menneskeheden har levet i denne verden i tusindvis af år, er de fleste komplet uvidende om den højere og skønnere del af livet på planeten. Den forskningsmetode, der her er tale om, har allerede resulteret i utallige åbenbaringer. Disse informationer kan studeres i den esoteriske litteratur, men her beskæftiger vi os kun med den del af forskningen, der giver os indsigt i livet efter det, vi kalder døden, og i de såkaldt afdødes tilstand i dette liv. Først er det vigtigt at erkende, at døden ikke er livets afslutning, selvom vi i vores uvidenhed tidligere har accepteret denne påstand. Døden repræsenterer bare et enkelt skridt, der fører fra et livsstadie over i et andet. Jeg har allerede sagt, at det svarer til, at man tager sin overfrakke af. Mennesket er herefter iført sin sædvanlige hjemmebeklædning det åndelige legeme. Når Paulus kaldte dette legeme for åndeligt, skyldes det, at det er så meget finere end det fysiske, men det er stadig et legeme og derfor stofligt selvom det stof, det består af, er langt finere end fysiske stof. Det fysiske legeme fungerer som åndens forbindelse til den fysiske verden. Uden det fysiske legeme som redskab, ville ånden være ude af stand til at komme i forbindelse med den fysiske verden at påvirke den eller blive påvirket af den. Det åndelige legeme fungerer på akkurat samme måde. Det fungerer som 6

7 mellemled mellem ånden og den højere og åndelige verden. Men denne åndelige verden er ikke noget diffust, fjernt og utilgængeligt. Den er ganske enkelt en højere del af den verden, vi for tiden befinder os i. Jeg påstår ikke, at der ikke findes andre, langt højere og endnu fjernere verdener. Jeg siger bare, at det, der sædvanligvis kaldes død, ikke har noget at gøre med disse meget høje verdener. Døden er ikke andet end en overgang fra ét stadie eller én tilstand til en anden i en verden, som vi alle kender. Det er korrekt, at det menneske, der gennemlever denne forandring, bliver usynligt for dig, men hvis du vil tænke lidt dybere over det, vil du se, at dette menneske altid har været usynligt for dig! Det, som du har været vant til at se, er kun det legeme, som din ven belivede. Nu beliver din ven et andet og finere legeme, som du ikke kan se med dit fysiske syn, men det medfører bestemt ikke, at din ven nu er uden for din rækkevidde. De afdøde er ikke døde Vi må forstå, at de mennesker, som vi kalder de døde, ikke har forladt os. Vi er blevet opdraget i en tåbelig tro på, at ethvert dødsfald er et specielt og enestående mirakel. Vi har hørt, at når sjælen forlader legemet, forsvinder den på en eller anden mystisk måde ind i en Himmel på den anden side af stjernerne uden at der gives den mindste forklaring på, hvilke transportmidler den benytter for at bevæge sig over rummets svimlende afstande. Naturens måder at fungere på er i høj grad overraskende og ofte uforståelige, men de går aldrig stik imod sund fornuft og logik. Når du tager din overfrakke af i entreen, forsvinder du ikke pludselig op på en fjern bjergtop. Du står præcis dér, hvor du stod, før du tog overfrakken af selvom du sikkert ser lidt anderledes ud. På nøjagtig samme måde befinder et menneske sig på præcis samme sted, som det befandt sig for et øjeblik siden, når det aflægger sit fysiske legeme. Ganske vist kan man ikke længere se dette menneske med det fysiske syn, men årsagen er ikke, at det er forsvundet. Det legeme, den afdøde nu er iført, er bare ikke synligt for det fysiske syn. Du ved måske, at menneskets øjne kun opfanger en meget begrænset del af de svingninger, der findes i naturen, og naturligvis kan vi ikke se andre genstande end dem, der udsender de svingninger, vi er i stand til at opfatte. Det åndelige legemes synssans fungerer på samme måde. Den opfanger også svingninger, men de er helt anderledes, for de stammer fra en meget finere stoftype. Hvis du vil vide mere om dette emne, er det udførligt beskrevet i den åndsvidenskabelige litteratur. Vi kan derfor konstatere, at man ved hjælp af det fysiske legeme kun kan sanse den fysiske verden, mens man ved hjælp af det åndelige legeme kan sanse tingene i den åndelige verden. Og glem ikke, at den åndelige verden på ingen måde er en anden verden. Den er bare en mere forfinet del af denne verden. Endnu en gang vil jeg gøre opmærksom på, at der naturligvis findes andre verdener, men de er ikke relevante for dette emne. Det menneske, som du forestiller dig er gået bort, er i virkeligheden stadig hos dig. Når I står side om side du i det fysiske legeme, og din ven i det åndelige legeme registrerer du ikke denne tilstedeværelse, fordi du ikke kan se din ven. Men når du forlader dit fysiske legeme under søvnen, står du side om side med din ven, og du er helt bevidst om det. Jeres samvær er nøjagtig lige så virkeligt, som det var i den fysiske verden. Under søvnen er du på denne måde sammen med den, du holder af. Det er kun i de vågne timer, at du føler adskillelsen. 7

8 Drømme Problemet er, at de færreste har bevidsthedsmæssig forbindelse mellem den fysiske verden og den åndelige verden. Selvom vi i den åndelige verden uden problemer kan huske den fysiske verden, så er det umuligt for de fleste at overføre erindringen om, hvad vi foretager os i den åndelige verden, når vi under søvnen har forladt det fysiske legeme. Hvis denne erindring var fuldkommen, ville døden i virkeligheden ikke eksistere for os. Nogle mennesker har opnået denne kontinuerlige bevidsthed, og alle kan opbygge den lidt efter lidt, for den hører med til den naturlige udfoldelse af menneskets evner. Hos mange er denne proces allerede begyndt, sådan at brudstykker af erindring slipper igennem, men der er en tilbøjelighed til bare at betragte dem som drømme og derfor mene, at de er ligegyldige en tendens, man navnlig ser hos mennesker, der ikke har studeret drømme, og derfor ikke forstår, hvad de i virkeligheden er. Men mens der endnu kun er få, der er i besiddelse af et fuldkomment syn og en fuldkommen hukommelse, er der mange, der har været i stand til at føle deres kæres nærværelse selvom de ikke kan se dem. Og der er andre, som på trods af at de ikke har nogen klar erindring vågner op af søvnen med en følelse af fred og lykke, der er resultatet af oplevelserne i en højere verden. Husk altid at denne verden er den lavere, og den anden er den højere og at den større i dette tilfælde omfatter den mindre. Derfor kan bevidstheden i den større verden nemt omfatte eller rumme erindringen om, hvad der er foregået i den mindre verden. Årsagen er, at man, når man falder i søvn og forlader den mindre verden, befrier sig for en begrænsning nemlig det lavere legeme. Men når man vender tilbage til dette lavere liv, ifører man sig igen denne begrænsning, og i samme øjeblik, indhyller man de højere evner i en tåge, og synker derfor tilbage i glemselen. Konklusionen er, at hvis man ønsker at fortælle en afdød noget, behøver man bare at formulere det klart i tanken, lige før man falder i søvn. Man beslutter, at man vil fortælle den afdøde noget, og så er man sikker på at det vil ske, så snart man får kontakt. Måske ønsker man at få et råd fra den afdøde, og normalt vil blokeringen mellem de to bevidsthedsformer forhindre, at der overføres et klart svar. Men selvom man ikke kan overføre en bestemt erindring til den fysiske hjerne, vil man ofte vågne med et tydeligt indtryk om den afdødes holdning eller svar. Og som regel kan man føle sig sikker på, at dette indtryk er korrekt. På den anden side bør man spørge den afdøde om så lidt som muligt, for som vi senere skal se, er det bestemt ikke godt, at de døde i deres højere verden forstyrres af ting fra dette niveau, som de nu har frigjort sig fra. Livet som afdød Denne oplysning leder tanken hen på spørgsmålet om, hvordan de døde lever. Der kan ikke gives et entydigt svar, for der findes mange og store afvigelser, men generelt kan det siges, at de stort set altid er lykkeligere end i det fysiske liv. Som der står i et gammelt helligt skrift: Sjælene er i Guds hånd, og ingen lidelse skal ramme dem. I de uvidendes øjne ser de ud til at være døde, og deres død betragtes som en ulykke, og deres fjernelse fra os for at være fuldstændig tilintetgørelse, men de er i freden. Vi må derfor frigøre os fra forældede teorier. Det afdøde menneske springer ikke pludselig over i en utopisk Himmel. Det styrter heller ikke ned i et endnu mere utopisk Helvede. Der findes i virkeligheden intet Helvede i ordets forældede og ondskabsfulde betydning, og der findes intet Helvede andre steder i 8

9 nogen som helst betydning undtagen i form af det, som mennesket selv skaber. Prøv at acceptere, at døden ikke fremkalder nogen forandring hos et menneske. Det bliver ikke pludselig en stor helgen eller engel. Det bliver heller ikke pludseligt i besiddelse af alle tidsaldres visdom. Det afdøde menneske er akkurat det samme dagen efter sin død, som det var dagen før med de samme følelser, den samme karakter og den samme intellektuelle udvikling. Den eneste forskel er, at dette menneske nu har mistet sit fysiske legeme. Forsøg at forestille dig, hvad det vil sige. Det vil sige fuldstændig frihed fra muligheden for smerter eller træthed. Det betyder også frihed fra alle besværlige pligter. Det medfører fuldstændig frihed (sandsynligvis for første gang i vedkommendes liv) til at gøre alt, hvad man har lyst til. I det fysiske liv lever mennesket konstant under tvang medmindre det hører til det ganske lille mindretal, der er økonomisk uafhængigt. Det fysiske menneske er nødt til at arbejde for at tjene penge penge, som er nødvendige for at kunne betale for mad, tøj, varme, el og husleje for sig selv og for familien. For de færreste mennesker eksempelvis kunstneres og musikeres er arbejdet en glæde, men i de fleste tilfælde er arbejdet en aktivitet, som mennesket absolut ikke ville deltage i, hvis det ikke var tvunget til det. I den åndelige verden er der ikke behov for penge. Man har heller ikke behov for hverken mad eller tag over hovedet, for alt i efterlivet står gratis og frit tilgængeligt for alle de afdøde beboere. I eksistensplanets fine stof i det åndelige legeme kan mennesket bevæge sig frit omkring. Hvis man holder af smukke landskaber med skov, sø og himmel, kan man efter behag besøge Jordens skønneste steder. Holder man af kunst, kan man tilbringe al sin tid med at iagttage de største kunstneres mesterværker. Er man musikelsker, kan man frit vælge mellem verdens bedste orkestre eller man kan bruge sin tid på at høre de dygtigste og mest berømte musikere. Uanset hvad det er, der har særlig interessere på Jorden, har man den fulde frihed til fuldstændig at dyrke sin interesse dog forudsættes det, at aktiviteten stimulerer intelligensen eller de højere følelser, og at der ikke kræves et fysisk legeme for at kunne tilfredsstille disse behov. Det er derfor nemt at forstå, at gode og fornuftige mennesker er meget lykkeligere efter døden end før, for de har al den tid, de ønsker ikke alene til fornøjelser, men også til at arbejde på deres videre udvikling ved at dyrke de aktiviteter, der interesserer dem mest. Selvskabte lidelser Er der da ingen i denne verden, der føler sig ulykkelige? Jo for livet der er nødvendigvis en fortsættelse af livet her. Og mennesket er på enhver måde det samme, som før det forlod det fysiske legeme. Hvis interesserne i den fysiske verden har været primitive og grove, vil man være ude af stand til at tilfredsstille sine begær i den anden verden. Alkoholikeren vil lide af en voldsom trang til alkohol, fordi der er ikke længere er et fysisk legeme, der kan bruges til at dæmpe trangen. Det samme gælder rygeren og narkomanen. Mennesker med madbegær vil savne bordets glæder. Mennesker med pengebegær finder ikke længere penge eller kapital, som de kan bruge eller hobe op. Mennesker, som i det fysiske liv har ligget under for uværdige lidenskaber, vil føle begæret som en nagende trang. Det lidenskabelige menneske brænder stadig af et begær, der aldrig kan tilfredsstilles. Det menneske, der led af jalousi eller misundelse, vil stadig være plaget af sin jalousi og misundelse ja i endnu højere grad, eftersom det ikke længere er muligt at påvirke holdninger og handlinger hos den person, der er genstand for denne karaktersvaghed. Der er ingen tvivl om, at mennesker med disse former for karaktersvagheder lider men det er også kun denne type problemer, der skaber lidelse, og kun hvis karaktersvaghederne og begæret har været af både grov og fysisk natur. Og selv disse mennesker vil være 9

10 i stand til at få kontrol over deres egen tilstand. De skal blot overvinde de uheldige tilbøjeligheder, og når det sker, er de frigjort for de lidelser, som de selvskabte begær medfører. Husk altid, at der ikke findes nogen form for straf. Der findes intet andet end en bestemt og naturlig virkning af en bestemt årsag, og derfor behøver man blot at fjerne årsagen, hvorefter virkningen ophører ikke altid øjeblikkeligt, men efterhånden som kraften fra årsagen er udtømt. Mange mennesker har undgået disse indlysende laster, men samtidig har de levet, hvad der kaldes et almindeligt liv, for de har ofte og med begejstring deltaget i fester og selskabelighed med alle de traditionelle aktiviteter, der hører til, og de har stort set kun tænkt på at more sig. Disse mennesker har egentlig ingen lidelser i den åndelige verden, men ofte synes de, at den er kedelig, og at tiden falder dem forfærdelig lang. De kan slutte sig til andre af deres egen type, men som regel finder de dem temmelig intetsigende, for der findes ikke længere nogen indbyrdes konkurrence i almindelighed. De mere udviklede og begavede mennesker, som de gerne vil i kontakt med, er som regel optaget af andre aktiviteter, og derfor kan de ikke komme i kontakt med dem. Men enhver, der har fornuftige intellektuelle eller kunstneriske interesser, vil være langt lykkeligere uden for det fysiske legeme end i det. Og vi må ikke glemme, at det altid er muligt for et menneske at udvikle fornuftige interesser i begge verdener, hvis man er klog nok til at ønske og ville det. Selvskabt lykke Kunstneriske og intellektuelle mennesker er ekstraordinært lykkelige i det nye liv. Men det er min oplevelse, at de lykkeligste er mennesker, der oplever stor glæde ved at hjælpe, trøste og undervise andre. For selvom der i den indre verden ikke længere findes fattigdom, sult, tørst eller kulde, findes der dog stadig mange ulykkelige, der kan opmuntres og mange uvidende, der kan oplyses. Netop fordi der i Vesten findes så begrænset viden om tilværelsen efter døden, er der i denne indre verden alt for mange, der har behov for oplysning om det nye livs muligheder. Derfor kan den, der har viden og indsigt, bevæge sig omkring og give håb og sprede godt nyt på samme måde som hernede. Man må stadigt huske på, at der og her kun er udtryk, der bruges af hensyn til den almindelige uvidenhed, for den indre verden er her. Vi er omgivet af den hele tiden, og ikke et øjeblik må vi forestille os, at den er hverken fjern eller utilgængelig. Kommunikation med de døde Kan de døde se os? Kan man stille dem spørgsmål? Kan de høre, hvad vi siger? Der er ingen tvivl om, at de kan se os i den forstand, at de altid er bevidste om vores tilstedeværelse og de ved, om vi er lykkelige eller ulykkelige, men de hører ikke de ord, vi siger. De har heller ikke bevidsthed om enkelthederne i vores fysiske handlinger. Hvis vi tænker os om, vil vi forstå de grænser, der er for deres synsevne. De beliver det, som vi har kaldt det åndelige legeme et legeme, som findes i os selv, og som er en nøjagtig kopi af det fysiske legeme. Men når vi er vågne, er vores bevidsthed udelukkende fokuseret i det fysiske legeme. Som tidligere nævnt, er det kun det fysiske stof, der gør indtryk på det fysiske legeme, og på samme måde er det kun den åndelige verdens stof, der kan iagttages ved hjælp af det højere legeme. Det eneste, den døde kan se af os, er derfor vores åndelige legeme, og det kræver ingen anstrengelser at se det. Når vi sover, benytter bevidstheden 10

11 det åndelige legeme, og for den døde er vi derfor vågne. Men når vi overfører bevidstheden til det fysiske legeme, oplever den døde, at vi falder i søvn, for selvom den døde stadig kan se os, ser og kommunikerer vi ikke længere med den døde. Når et såkaldt levende menneske falder i søvn, er det helt bevidst om den dødes tilstedeværelse, men når det er bevidst i det fysiske legeme, kan det ikke tale med den døde. Præcist det samme gælder det levende menneske (mens det er vågen) i den dødes øjne. Da vi normalt ikke kan huske, hvad vi har set under søvnen, når vi er vågne, tror vi fejlagtigt, at vi har mistet de døde men de tror aldrig, at de har mistet os, fordi de hele tiden kan se os. For dem består hele forskellen i, at vi er sammen med dem om natten og fraværende om dagen. Nøjagtig det modsatte var tilfældet, da de var sammen med os i den fysiske verden. Men det som vi her under henvisning til Paulus har kaldt det åndelige legeme, kaldes sædvanligvis astrallegemet. Det er redskab for menneskets følelser og sindsstemninger. Derfor er det følelser og sindsstemninger, der tydeligst viser sig for de døde. Er vi glade, mærker de det øjeblikkeligt, men det er ikke sikkert, at de kender årsagen til glæden. Er vi kede af det, føler de det straks og tager del i den, selvom de ikke ved, hvorfor vi er fortvivlede. Disse forhold gælder naturligvis i de vågne timer i den fysiske verden, men når vi sover, taler de med os, ligesom dengang de selv var til stede i den fysiske verden. Her i det fysiske liv kan vi simulere følelser, men i den højere verden er det ikke muligt, for følelserne viser sig straks gennem synlige forandringer. Da så mange af vores tanker er tæt forbundet med vores følelser, vil de fleste af tankerne også med lethed kunne ses i den indre verden hvorimod enhver form for abstrakt tænkning er skjult. Helvede? Man kan konkludere, at efterlivet har meget lidt tilfælles med den Himmel og det Helvede, vi har hørt om i barndommen. Alligevel er det korrekt, at der findes tilstande, der ligger til grund for disse myter. Helvede eksisterer ikke i virkeligheden, og dog er det nemt at forstå, at alkoholikeren, rygeren, narkomanen og det menneske, der er underlagt sine begær, kan have opbygget noget, der kan minde om det. Men disse tilstande varer ikke evigt. De består kun indtil begæret er tonet ud og forsvundet. Til enhver tid bestemmer ethvert menneske selv, hvor længe det vil lide, hvis det er stærkt og fornuftigt nok til at gøre sig til herre over de fysiske begær og fuldstændigt at løfte sig over dem. Det er dette faktiske forhold, der ligger til grund for den katolske lære om Skærsilden det vil sige ideen om, at et menneske efter døden må udsulte de dårlige egenskaber og dermed opleve en del lidelse, før det kan få adgang til Himlens salighed. Der findes et andet og endnu højere livsstadie efter døden, som ret præcis svarer til en rationel forestilling om Himlen. Dette højere stadie nås, når alle lavere eller selviske begær er helt forsvundet. Derefter glider mennesket over i en tilstand af ekstase eller høj intellektuel virksomhed afhængig af menneskets natur og energikvalitet. For mennesket er det en livsperiode med den højeste salighed en periode, hvori det langt bedre forstår virkeligheden og bliver mere ét med den. Det er en glæde og ekstase, som alle opnår ikke kun de religiøse og de, der tror, de er udvalgte. Det må på ingen måde betragtes som en belønning. Der er blot tale om en uundgåelig 11

12 virkning af den karakter, man har udviklet i det fysiske liv. Hvis et menneske praktiserer en høj og uselvisk livsholdning, hvis det er godt udviklet i intellektuel eller kunstnerisk retning, vil det uundgåelige resultat af en sådan udvikling blive den ubeskrivelige glæde, der her tales om. Men man må huske, at alt dette kun er stadier i ét og samme liv, for på samme måde som et menneskes valg i ungdommen i væsentlig grad skaber betingelserne i voksenalderen og i alderdommen, sådan er et menneskes valg i det fysiske liv bestemmende for de forhold, det kommer til at leve under i efterlivet. Varer denne salighedstilstand evigt? Nej for som sagt er den resultatet af det fysiske liv, og en begrænset årsag kan aldrig skabe en ubegrænset virkning. Menneskets liv og sjælens liv Menneskelivet er nået langt længere og er langt større end normalt antaget. Livsgnisten, der udgik fra Gud, må vende tilbage til Ham, og vi er endnu langt fra guddommelig fuldkommenhed. Alt liv er under udvikling, for den guddommelige lov er udvikling. Og mennesket vokser langsomt men sikkert sammen med alt andet liv på Jorden. Det, som i almindelighed kaldes et menneskeliv, er i virkeligheden kun en dag af et menneskes virkelige liv. På samme måde som mennesket i det almindelige liv står op hver morgen, tager sit tøj på og går på arbejde for senere når det bliver nat tager tøjet af og går til ro for derefter igen den næste morgen at stå op for igen at gå til sit arbejde sådan vender mennesket tilbage til det fysiske liv og ifører sig det fysiske legeme. Og når arbejdstiden er forbi, lægger det igen denne dragt i det, vi kalder døden, og går over i den hviletilstand, der her er beskrevet. Og når denne hvileperiode er forbi, ifører mennesket sig igen et nyt legemet som ydre klædning og tager igen af sted for at begynde en ny dag af det fysiske liv, hvor det fortsætter sin udvikling fra det punkt, hvor det sluttede. Og dette lange liv fortsætter, indtil mennesket når det guddommelige mål, som er hensigten med livet. Disse informationer er sikkert nye for dig, og eftersom de er nye, opleves de måske underlige og ulogiske. Og alligevel kan alt det, jeg her har sagt, bevises, og det er blevet undersøgt mange gange. Men hvis du ønsker at lære mere, må du studere den litteratur, der findes om disse emner, for i en lille bog som denne med et begrænset emne, kan jeg kun komme med kendsgerninger og ikke forsøge at komme med beviser. Bekymringer i efterlivet Nogen vil måske spørge, om de døde ikke plages af bekymringer for deres efterladte. Det sker af og til, og bekymringerne forsinker deres fremskridt. Derfor bør vi så vidt muligt undgå at være årsag til bekymring. Den døde bør være helt fri for alle tanker, der drejer sig om det liv, der nu er forladt, for den døde bør udelukkende beskæftige sig med den nye tilværelse. De, der i det fysiske liv har ladet sig vejlede at den nu afdødes råd, bør forsøge at tænke på egen hånd, for ellers vil de fortsat være afhængige af den døde. Det vil forstærke de bånd, der binder den døde til den fysiske verden, som nu er forladt. Derfor er det altid en god gerning at tage sig af de børn, som en afdød efterlader sig, for på denne måde gør man ikke alene godt mod børnene, men befrier også den afdøde fra ængstelse og gør det nemmere at følge vejen ind i lyset. 12

13 Hvis den afdøde under sit fysiske liv er fyldt med tåbelige og blasfemiske religiøse dogmer, medfører det ofte angst for den fremtidige skæbne. Men heldigvis er der i den åndelige verden mange, som har påtaget sig opgaven at opsøge mennesker, der lider under denne misforståelse og ved hjælp af en rationel forklaring oplyse dem om de faktiske forhold. Det er ikke alene afdøde, der gør dette, for der er også mange fysisk levende mennesker, som hver nat i søvnperioden anvender tiden i den indre verden til at hjælpe de døde, mens det fysiske legeme sover. De forsøger at befri folk for angst eller lidelse ved at forklare dem sandheden i hele dens overvældende skønhed. Al lidelse kommer af uvidenhed. Fjern uvidenheden og lidelsen er forbi. Børnene i efterlivet Et af de mest sørgelige tilfælde af tilsyneladende tab er, når et barn går bort fra den fysiske verden. Omgivelserne og barnets forældre står tilbage, ser barnets tomme plads og savner dets kærlige latter. Hvad sker der med børnene i den åndelige verden? Af alle, der går over i den, er de måske de lykkeligste, for de føler sig øjeblikkeligt hjemme. Glem ikke at de ikke mister deres forældre og søskende eller de legekammerater, de holder af. De leger bare med dem i den periode, vi kalder natten i stedet for om dagen. Derfor har de ikke nogen følelse af tab eller adskillelse. Mens det er dag i den fysiske verden, er de aldrig alene, for ligesom her samles børnene og leger på de himmelske marker, der er fyldt med helt specielle glæder. Vi ved, hvordan et barn i den fysiske verden kan have det sjovt med at lade som, idet det foregiver at være en eller anden figur fra et eventyr eller det spiller hovedrollen i alle slags pragtfulde fantasier. I den højere verdens finere stof iklæder tankerne sig synlige former, og på denne måde får det barn, der forestiller sig, at det er en bestemt helt, hurtigt og midlertidigt heltens virkelige udseende. Ønsker det et eventyrslot, kan det bygge et slot med tanken. Ønsker det en hær for at være general for den, vil hæren straks være der. Blandt de døde er børnene derfor altid glade ja, ofte endog jublende glade. Børn har forskellige anlæg, og hvis deres tanker intuitivt vender sig imod religiøse emner, finder de altid, hvad de søger. For engle 1 eksisterer faktisk. De er ikke bare religiøse fantasifostre. Og de, der trænger til deres hjælp de, som tror på dem føres sikkert til dem, og de vil opleve, at de er venligere og mere strålende, end de nogensinde har forestillet sig. Der er mennesker, som ønsker at se Gud i stoflig form. Selv disse mennesker bliver ikke skuffede, for den indre verdens undervisere lærer dem, at alle skikkelser er Guds skikkelser. Han er allestedsnærværende, og de, som tjener og hjælper selv de laveste af Hans skabninger, tjener og hjælper i virkeligheden Ham. Børn holder af at være nyttige. De vil gerne hjælpe og trøste. De har store muligheder for at give hjælp og trøst til de uvidende i den højere verden, og mens de bevæger sig rundt i den åndelige verden for at udføre deres barmhjertigheds- og kærlighedsgerninger, lærer de sandheden af den skønne gamle læresætning: Hvad I gør imod den ringeste af mine brødre, det gør I imod mig. 1 Åndsvidenskabens betegnelse for engle er "devaer". Deva betyder "strålende" eller skinnende. De laveste er rene naturånder. De er bevægelse, de legemliggør energi og opbygger former med energi på alle niveauer. De giver alt, hvad der er manifesteret form. De højeste devaer svarer til kristendommens engle og ærkeengle. 13

14 Og de spæde børn de, som endnu er for små til at lege? Vær ikke bekymret for dem, for utallige afdøde mødre længes efter at trykke dem til brystet, tage imod dem og elske dem, som om de var deres egne. De helt små børn plejer kun at blive i kort tid i den åndelige verden, for de vender hurtigt tilbage til den fysiske verden ofte til de samme forældre. Apropos de små børn så opfandt middelalderens munke en særlig bestialsk grusomhed. De påstod nemlig, at udøbte børn var tabt for deres kære for altid. Dåben er et ægte sakramente og det gavner, men hvor i alverden kan nogen tro, at fraværet af et ydre ritual kan gribe ind i Guds evige loves virkning eller forvandle Ham fra en kærlighedens Gud til en ubarmhjertig tyran? Spiritisme Foreløbig har vi kun talt om muligheden for at komme i forbindelse med de døde ved at løfte os til deres niveau under søvnen og det er den normale og naturlige måde. Desuden findes den unormale og unaturlige måde, der anvendes af spiritismen, hvor man i seancer får døde til at iføre sig et lavere legeme (af æterisk stof), og på denne måde kan de bliver synlige for det fysiske øje et kort øjeblik. De, der studerer den esoteriske lære, anbefaler ikke denne metode, dels fordi den ofte holder den døde tilbage i udvikling, dels fordi der er stor usikkerhed forbundet med metoden, og endelig er der stor risiko for bedrag. Emnet er alt for stort til en detaljeret beskrivelse i en lille bog som denne, men det er grundigt behandlet i bogen: På den anden side af døden (The Other Side of Death), og her omtales nogle tilfælde, hvor de døde på eget initiativ åbenbarer sig på forskellige måder som regel fordi de ønsker, at vi skal gøre noget for dem. I alle disse tilfælde vil det være klogt så hurtigt som muligt at forsøge at finde ud af, hvad det er, de ønsker, og hvis det er muligt at opfylde deres ønske, så de kan få fred. Der er ingen grund til at sørge Hvis du har været i stand til at acceptere, hvad jeg allerede har fortalt, vil du nu forstå, at selvom det er naturligt, at vi føler sorg, når pårørende dør, så er sorgen alligevel en misforståelse, og den er skadelig. Det bedste vi kan gøre, er at forsøge at overvinde den. Der er ingen grund til at sørge over de døde, for de er trådt ind til et langt større og lykkeligere liv. Hvis vi sørger over vores indbildte adskillelse fra dem, sørger vi over en illusion, for i virkeligheden er vi ikke adskilt fra dem. Desuden opfører vi os selvisk, for vi tænker mere på vores eget tilsyneladende tab, end på den store og ægte fordel, som de har vundet. Vi må bestræbe os på at blive fuldstændig uselviske, for det burde al kærlighed i virkeligheden være. Vi må tænke på dem og ikke på os selv ikke på, hvad vi ønsker eller føler, men kun på hvad der er bedst for dem og for deres udvikling. Når vi sørger når vi lader os overvælde af sorg og nedtrykthed udsender vi en tung sky, der formørker himlen for dem. Deres hengivenhed og deres medfølelse med os gør dem modtagelige for denne skadelige indflydelse. Vi kan bruge den kraft, som deres hengivenhed giver os, til at hjælpe dem i stedet for at virke hæmmende på dem, men denne erkendelse kræver mod og selvopofrelse. Vi må fuldstændigt glemme os selv i vores alvorlige og kærlige ønske at hjælpe de døde bedst muligt. Alle tanker og alle følelser påvirker dem. Lad os derfor sørge for, at der ikke hos 14

15 os opstår nogen tanke, som ikke er upersonlig, hjælpsom og opbyggende. Når der er stor sandsynlighed for, at de er bekymrede på vores vegne, så bør vi forsøge at være i godt humør, sådan at de kan føle sig sikre på, at der ikke er grund til at være bekymrede for vores skyld. Hvis de under det fysiske liv ikke har fået eksakte oplysninger om livet efter døden, bør vi efter bedste evne forsøge at erhverve disse oplysninger, for det giver os mulighed for at kunne videregive dem under vores natlige samtaler med dem. Da vores tanker og følelser meget let afspejles i deres, bør vi sørge for, at vores tanker og følelser er positive og opmuntrende. Om I kender disse ting, velsignede er I, når I gør dem. Prøv at forstå altings enhed. Der er én Gud, og alle er ét i Ham. Hvis vi bare kunne blive fortrolige med tanken om den evige kærligheds enhed, ville vi ikke længere opleve sorg, for vi ville forstå ikke alene hvad angår os selv, men også de mennesker, som vi holder af at hvad enten vi lever eller dør, så er vi dog dele af Guds enhed. Og vi lever, bevæger os og har vores liv i Ham, både i denne og i den kommende verden. Sorgen skyldes uvidenhed. Jo mere vi ved, desto større tillid vil vi få, for vi vil føle os overbeviste om, at vi og vores døde er i den fuldkomne magts og den fuldkomne visdoms varetægt, der ledes af fuldkommen kærlighed. 15

16 VisdomsNettet 16

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere