Alle har ret til mad. Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer. FDFs missionsprojekt i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle har ret til mad. Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer. FDFs missionsprojekt i 2010-2011"

Transkript

1 Aktiviteter for: Seniorvæbnere og seniorer FDFs missionsprojekt i Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling FDF.dk/zambia

2 Kolofon Udgiver: FDF Rysensteensgade København V Skribenter: Lars Jensen Mette Nielsen Sara Fyhn 2 Fotografer Dennis Skærup Højlund Andersen 3 Petrine Ellegaard (billede af Nshima) Tegner Heidi Heinsen Andersen Logo og maskot Claus Krogh Madsen Layout Per Lund Weisbjerg ZAMBIA alle har ret til mad Aktiviteter for seniorvæbnere og seniorer I dette hæfte finder du gode ideer og inspiration til at arbejde med ZAMBIA på et par klassemøder. For at du kan svare på alle de spørgsmål, som helt sikkert dukker op, når I går i gang med aktiviteterne, finder du i introduktionen en masse fakta om projektet. Vi håber, at du vil finde både aktiviteterne og informationerne spændende og ikke mindst brugbare. Husk at bestille ZAMBIA-mærket hos 55 Nord til din klasse, når I har arbejdet med ZAMBIA-materialet. På den måde støtter I projektet. Rigtig god fornøjelse, Kampagnegruppen Indhold Side 3 ZAMBIA: FDFs missionsprojekt i 2010 og En introduktion til lederen 8 Første møde: Smagen af Zambia 14 Andet møde: Vand skal der til 16 Tredjemøde: Bytte, bytte købmand ZAMBIA: FDFs missionsprojekt i 2010 og 2011 FDFs missionsprojekt i 2010 og 2011 hedder ZAMBIA og handler om menneskers ret til mad. Adgang til mad er afgørende for, at mennesker kan leve et godt liv. Alligevel er der mange mennesker, som ikke går mætte i seng hver dag. I Zambia er manglen på mad et stort problem, og det betyder, at en stor del af befolkningen er underernæret. Derfor handler FDFs missionsprojekt om retten til mad. ZAMBIA laves i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp, Silkeborg Højskole og FDF. Folkekirkens Nødhjælp formidler kontakt til deres partnerorganisationer i Zambia, som arbejder med retten til mad. Derudover er Folkekirkens Nødhjælp ansvarlig for at fordele de indsamlede midler til projekter i Zambia. Silkeborg Højskole tilbyder et højskoleophold med en studietur til Folkekirkens Nødhjælps projekter i Zambia i efteråret Højskoleeleverne vil indgå som en aktiv del af FDFs missionsprojekt, når de kommer hjem i foråret De deltager desuden i Folkekirkens Nødhjælps sultkaravane op til sogneindsamlingen i Majs er livsnerven I Zambia er den vigtigste næringskilde majs. Bønderne i de små landsbyer dyrker majs på deres marker. Majsen males til mel, som koges til den populære majsgrød nshima. Det spises til alle måltider i Zambia, og mange familier spiser stort set ikke andet. Derfor er logoet for projektet landenavnet Zambia med en majskolbe i midten. Nogle gange er der også en stor rød sol på logoet. Den viser, at det ofte er tørt i Zambia, fordi solen i store dele af året skinner fra morgen til aften, så der ikke kommer noget regn. Majs er ikke en afgrøde, der naturligt findes i Zambia. Majsen er importeret, og den behøver mere vand, end der kommer i den tørre periode af året i Zambia. Der er derfor kun én dyrkningssæson i Zambia nemlig i regntiden, som varer fra december til april, og hvor 90 procent af årets regn falder. Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med flere zambiske organisationer om at sikre retten til mad for alle i Zambia. De zambiske organisationer har forskellige måder at arbejde på: Nogle har en kirkelig tilknytning, nogle dækker flere lande, nogle arbejder med forskellige tilgange til at sikre retten til mad, mens andre fokuserer på et bestemt aspekt. Selvom de zambiske organisationer arbejder på forskellig vis, så har de det til fælles, at de alle beskæftiger sig med fire vigtige udfordringer, som knytter sig til bekæmpelse af sult: Landbrugsudvikling, hiv/aids, forældreløse børn og adgang til vand. Uden at disse relaterede problemer løses, kan sult ikke bekæmpes i Zambia.

3 Landbrugsudvikling I Zambia lever 70 procent af befolkningen af landbrug. Landbruget trues af klimaforandringer i form af både tørke og oversvømmelser, der kan få høsten til at slå fejl. For at klare de nye udfordringer er der brug for nye landbrugsmetoder, nye afgrøder og nye husdyr. Klimaforandringer er et stort problem i Zambia. På landet tales der om, at årstiderne har ændret sig, så man ikke længere kan være sikker på, at der kommer masser af regn i regntiden. Det gør det svært for bønderne at blive ved med at dyrke jorden på traditionel vis, fordi det bliver umuligt at planlægge, hvornår der skal sås og høstes. Pludseligt kan der kommer en uventet våd eller tør periode, som ødelægger høsten. For at sikre de små landbrug mod klima-forandringerne er det nødvendigt at finde nye dyrkningsmetoder og afgrøder. Det kan fx være bedre adgang til vanding af marker eller indførelsen af afgrøder, som ikke behøver så meget vand. Som beskrevet dyrker de fleste familier majs i Zambia. Men Hiv/aids I Zambia er hver femte voksen smittet med hiv. Den forventede levealder er nede på 37,6 år som et direkte resultat af epidemien. Hiv-smitten er særlig udbredt i fattige landområder, da befolkningen her er uvidende om smitteveje og forebyggelse. Kvinder er på grund af traditionelle skikke og dårligere økonomisk og uddannelsesmæssig status mere udsatte for hivsmitte end mænd. Tre ud af fire nysmittede i Afrika er kvinder. Mange steder i Zambia er der adgang til gratis medicin, men sammensætningen af kosten er afgørende for, om medicinen virker. Kosten er derfor vigtig for, at hiv-smittede fortsat kan arbejde og dermed forsørge deres familier. Aids er et stort problem i Zambia, fordi epidemien betyder, at en stor del af den voksne befolkning dør, og at en masse børn efterlades forældreløse. organisation Churches Health Association of Zambia, CHAZ. CHAZ står for en stor del af sundhedsvæsnet på landet i Zambia, og som en vigtig del af denne funktion tager organisationen rundt med mobile klinikker og tester mænd og kvinder for hiv. CHAZ sørger også for, at der uddeles medicin i landsbyerne, og hjælper familier med hiv-smittede til at dyrke nogle afgrøder, der kan give de smittede den rette kost. CHAZ arbejder gennem teams, som oprettes i landsbyerne. Disse teams sørger både for, at der kommer nogen rundt til de syge, at der uddeles skoleuniformer og bøger til forældreløse børn, og at der i landsbyen startes indkomstskabende aktiviteter, så man har råd til at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv. Faktaboks: 20 procent af den voksne befolkning er smittet med 4 majs er importeret til området, og kræver mere vand, end hiv 5 mange af de planter, som oprindeligt hører til. Derfor vil det være en fordel for mange bønder at dyrke nogle af de oprindelige afgrøder, som fx bønner og svampe. Men det kræver en ændring i madvanerne hos befolkningen, for ellers er det vanskeligt at sælge overskudsproduktion. Der er derfor ingen lette løsninger. Den forventede levetid er nede på 37 år pga. hiv/aids 80 procent smittes via seksuelt samvær Hvad kan der gøres? De zambiske organisationer, som vi sam-arbejder med, beskæftiger sig alle med at forbedre vilkårene for landbruget. Nogle gør det ved at uddele såsæd til familier, som har haft en dårlig høst sidste år, og som derfor ikke har haft mulighed for at lægge såsæd til side til den kommende sæson. Andre gør det ved at give familierne på landet en ko eller nogle geder, der kan producere gødning til markerne, og som kan give familien mælk til at sælge eller drikke. Dyrene udgør også en handelsværdi, som fam-ilierne kan realisere, hvis de kommer i vanskeligheder. Atter andre hjælper familierne med at starte dyrkning af køkkenhaver, hvor der kan dyrkes tomater, løg, bønner, og andre grønsager hele året ved hjælp af et vandingssystem. Grønsagerne kan så sælges på det lokale marked og på den måde give familierne en indkomst i den tørre del af året. Hvad kan der gøres? Der kan gøres meget for at stoppe spredningen af hiv i Zambia. Mange zambiske udviklingsorganisationer arbejder med forebyggelse og/eller behandling af hiv/aids. Det skyldes, at epidemien ødelægger familier og lokalsamfund. Gøres der ikke noget for at stoppe spredningen, giver det ikke mening, at arbejde med udvikling på andre fronter. Der er forskellige tilgange til forebyggelsen af hiv/aids. Da kvinder og piger er særligt udsatte, har de fleste organisationer målrettet deres kampagner mod kvinderne i landet. De holder workshops, hvor de fortæller piger og kvinder om, hvordan de undgår hiv-smitten, og de opfordrer kvinderne til at lade sig teste, så de kan få medicin, hvis de er smittede. Nogle organisationer er også begyndt at holde workshops for mænd, da de anerkender, at smitten er et fælles ansvar, og at det er lige så vigtigt, at mændene ved, hvordan de undgår hivsmitte. 80 procent smittes via seksuel kontakt, mens de sidste 20 procent smittes fra mor til barn. Kirkerne i Zambia = sundhedssektoren på landet Forældreløse børn I Zambia har over 1 mio. børn mistet en eller begge deres forældre mange på grund af hiv/aids. Når vi i Danmark hører om forældreløse børn, tænker vi ofte på børn, der bor alene på gaden og overlever ved at tigge eller sælge sig selv. De findes også i Zambia, men situationen for langt de fleste forældreløse børn er, at de bor hos slægtninge. Det kan være bedsteforældrene, som tager børnene ind i familien, hvis forældrene er døde af hiv, eller det kan være en onkel eller tante. Problemet for børnene er, at deres slægtninge ofte ikke har råd til at give dem mad, tøj og skolebøger. Manglen på mad betyder, at børnene bliver underernærede og dermed nemme ofre for sygdom. De forældreløse børn bliver ofte sat til at arbejde i marken, så de kan være med til at skaffe mad til familien. Det betyder, at de ikke kommer i skole, og dermed ser fremtiden dyster ud. Der er også mange andre problemer for de forældreløse børn. Nogle piger bliver gift væk meget tidligt, fordi familien ikke kan forsørge dem. Nogle børn udsættes for vold i det nye hjem. Nogle børn gives væk til prostitution. Hvad kan der gøres? 20 procent smittes fra mor til barn De organisationer vi arbejder med støtter de forældreløse børn på forskellig vis. Ved fx at give dem skolegang har de mulighed for at få en uddannelse senere i livet. Ved at gøre børnene og deres familier opmærksomme på børns rettigheder er det muligt at dæmme op for udnyttelsen af børnene. Et eksempel på en organisation der arbejder intensivt med både forebyggelse og behandling af hiv/aids er den tværkirkelige

4 En ildsjæl i slummen beretning fra kampagnegruppens studietur i Zambia Vi bliver lukket ind ad en stor låge, mens et mylder af børn på bare fødder forsøger at følge efter bilen. Den er et særsyn på disse kanter. Vi er kørt med Folkekirkens Nødhjælps udsendte medarbejder Uffe Gjerding ud til et slumkvarter i udkanten af Lusaka, Zambias hovedstad. Gruppen består af tre frivillige FDFere, Uffe, og mig selv projektleder for missionsprojekt ZAMBIA. Uffe har taget os med ud i slumbyen for at besøge to børnehjem drevet af en helt utrolig kvinde ved navn Angela. Det ene hjem hedder Kondwe, som betyder glæde. Her tager personalet sig af forældreløse børn, som er for unge til at gå i skole. De er typisk mellem 3 og 6 år. Børnene kommer på hjemmet om formiddagen, men bor hos plejefamilier. Mange af dem får ikke noget mad derhjemme, så Angela sørger for, at de får to måltider, mens de er på hjemmet, og hendes optegnelser viser, at alle børnene har taget væsentligt på, i den tid de er kommet på hjemmet. Hvad samler vi ind til? En vigtig del af ZAMBIA er indsamling. Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med retten til mad i Zambia. En stor del af den zambiske befolkning er underernæret, fordi de ikke får mad nok. Sult er et stort problem i landet, og udviklingen er de seneste år gået den forkerte vej. Ved at arbejde for at sikre retten til mad for befolkningen i Zambia, kan vi være med til at lægge grunden for landets videre udvikling på en række andre områder. Mad er et basalt behov, som mennesker skal have opfyldt, før de kan begynde at bruge energi på andre vigtige ting som fx uddannelse. I FDF har vi givet Folkekirkens Nødhjælp ansvaret for, at de Som en indsamlingsidé, der kan bruges i kredsen, har vi udviklet indsamlede penge bruges på den bedst mulige måde til at sikre kreds-bank-ko-spillet. Vi håber, I vil tage godt imod konceptet, retten til mad for den zambiske befolkning det er de nemlig og bruge lidt tid på at fortælle jeres børn og unge om Bankkoen eksperter i. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med retten til Berta og indsamlingen til ZAMBIA. Historien er et eksempel på, hvordan forældreløse børn i mad og bekæmpelse af sult gennem støtte til en række zambiske Zambia kan få hjælp til et bedre liv. partnerorganisationer hvoraf nogle er nævnt i teksten 6 ovenfor. Partnerorganisationerne arbejder med retten til mad 7 Da vi kommer frem, er børnene samlet for at vise os, hvor dygtige de er. De opfører små teaterstykker, om hvordan det er at være forældreløs og det er barske sager! De synger også sange for os og reciterer digte nogle endda på engelsk, som er deres andetsprog. Bagefter bliver vi inviteret til at lære dem en sang. Det bliver til Jeg kører i min lille bil og især fagterne bringer stor glæde. Klokken nærmer sig 14, hvor de skal hjem til deres plejefamilier. Nogle bliver lidt på legepladsen, mens vi bliver vist rundt på hjemmet. Bagefter kører vi over på det andet hjem. Det hedder Seko, som betyder latter, og er et hjem for skolepiger, hvor de bor. Mange af dem har mistet deres forældre til hiv/aids, og er enten blevet behandlet dårligt af deres plejefamilie, eller har ikke haft noget sted at tage hen. Angela har intet overblik over, hvor mange af pigerne, der er smittet med hiv det kræver nemlig, at pigernes slægtninge giver lov til at lade dem teste. Det vil mange familier ikke, da de er bange for den stigmatisering, der følger de hiv-smittede. Pigerne fortæller os om deres liv på skolen og i hjemmet. De er glade for at bo der. Angela fortæller bagefter om, hvordan hun finder pigerne ved hjælp af henvendelser fra naboer eller familier. Vi har taget lommelygter med til pigerne, som kan lades op, ved at man ryster dem. Pigerne finder hurtigt ud af hvordan de virker, og glæder sig til det bliver mørkt ca. kl. 18 det gør det hver dag hele året rundt i Zambia. Adgang til vand I Zambia har mange familier ikke adgang til rindende vand. Det gør det vanskeligt at dyrke jorden og at lave mad af afgrøderne. De familier som ikke har en vandpumpe, må ofte hente vand fra søer i nærheden, og efterhånden som det bliver mere og mere tørt, er der længere og længere at gå for at finde vand. Det er hårdt arbejde at bære vand hjem. Det er for det meste en kvindeopgave, og kvinderne bærer vandet i store krukker på hovedet. (Lad eventuelt børnene til FDF prøve hvordan det er at gå med en spand vand på hovedet det er hverken nemt eller særligt behageligt!) Der er også andre problemer ved at drikke vand fra en sø. Søvandet bruges til mange ting: nogle vasker tøj i det, andre bader, nogle tager deres køer med derned, så de kan få noget at drikke. Det giver masser af bakterier i vandet, som ikke er gode at få ind i kroppen. Mange oplever derfor at få diaré eller andre sygdomme, som de risikerer at dø af, fordi der er langt til en klinik, hvor de kan få behandling. Hvad kan der gøres? Det er muligt at give mange familier adgang til rent vand ved at etablere en vandpumpe, men det er ofte for dyrt for familierne. Organisationen Women for Change er et eksempel på en organisation, der arbejder med at hjælpe lokalsamfund til at etablere pumper, som hele landsbyen kan hente vand ved. Aftalen er, at landsbyen skal lægge alle arbejdstimerne i projektet, og så finansierer Women for Change materialerne til pumpen. På den måde kan en pumpe etableres billigere til gavn for en stor gruppe mennesker. på forskellig vis, og vi samler derfor ikke ind til ét konkret tiltag, men til at kunne støtte en masse forskellige tiltag, der alle vil bidrage til at sikre retten til mad i Zambia. Nedenfor kan du læse eksempler på, hvem Folkekirkens Nødhjælps partnerorganisationer er, og hvordan de arbejder. Law and Development Assosciation, LADA LADA arbejder primært med brud på menneskerettighederne i Zambia. LADA anerkender, at mad er en forudsætning for, at menneskerettighederne overholdes. Samtidig er mad i sig selv en vigtig rettighed. Organisationen har derfor startet fattigdomsbekæmpende aktiviteter i form af uddeling af såsæd og husdyr til fattige familier. Et eksempel på hvordan mad og menneskerettigheder hænger sammen er, at kvinder oftere udsættes for overgreb af deres mand, når han ikke kan forsørge familien. I LADA siger man: A hungry man is an angry man. Churches Health Association of Zambia, CHAZ CHAZ er en tværkirkelig udviklingsorganisation, der repræsenterer 16 forskellige kirkelige retninger. CHAZ står for 30 procent af sundhedssektoren i Zambia, fordi regeringen ikke har kapacitet til at levere sundhedsydelser til de fjerneste lokalsamfund i landet. CHAZ har oprettet en række klinikker, hvor man forebygger og behandler alvorlige sygdomme som malaria og hiv/aids. CHAZ har et omfattende hiv/aids program, CHAZ AIDS Care and Prevention Programme, hvor der arbejdes med forebyggelse af hiv, hjælp til forældreløse børn, mobile hiv-test klinikker, uddeling af medicin og støtte til hiv-smittedes landbrug. Monze Dioceses, MD Monze Dioceses er en afdeling af den katolske hjælpeorganisation Caritas, som dækker 21 sogne i den sydlige del af Zambia. Organisationen arbejder bredt med udvikling indenfor landbrug, sundhed, uddannelse, og meget andet. Indenfor landbrugsudvikling arbejdes med at forbedre dyrkningsmetoder ved fx at indføre simple vandingsanlæg. MD uddeler også kvæg og andre husdyr, og uddanner bønderne i, hvordan husdyrene skal passes, for at de kan overleve i det tørre klima. Bank-koen Berta For at gøre indsamlingen lidt sjovere, samler vi i FDF ind sammen med Bank-koen Berta. Berta er en rigtig sød ko, og det er ikke tilfældigt, at indsamlingsmaskotten er en ko. Kvæg er nemlig meget værdifuldt for en familie på landet i Zambia. Kvæg bruges til transport af mennesker og materiel og giver mælk til familien. Hvis høsten slår fejl, har familien stadig kvæget som økonomisk sikkerhed - dermed fungerer koen som en slags bank. Der er tradition for at give en brudepris forud for et bryllup til brudens familie, og det er ofte en ko, hvis familien har råd. Du kan læse mere om ZAMBIA og indsamlingen på FDF.dk/zambia

5 Første møde Første møde: Lav sjove og flotte ting af genbrugsmaterialer Zambierne er rigtig gode til at udnytte deres kreative evner til at fremstille ting af genbrugsmateriale, som kan sælges til turister på markedet. Gennem de seneste årtier er strømmen af mennesker fra landområder til byområder taget til. I dag er Zambia det land i Afrika med den forholdsmæssigt største bybefolkning. Hele 36 procent af befolkningen i Zambia lever i byen. Det er ikke lige nemt for alle at finde arbejde i byen, og derfor lever mange af at sælge ting på gaden. For kunsthåndværkerne er dette en måde at tjene til føden på. Prøv selv at lave nogle flotte ting ud af genbrugsmaterialer ud fra nedenstående beskrivelser. Hold evt. en auktion over tingene, når I er færdige og send pengene til ZAMBIA-indsamlingen. 8 Kapseløreringe kapsler til bunden. I hver Det skal du bruge: 9 Kapsler i flotte farver gerne to af hver, hvis dine øreringe skal være ens. Franske ørekroge (kan købes i en hobbybutik) En hammer Et lille søm En lille tang Underlag (fx i form af sammenfoldede aviser eller et stykke træ) Først vælges det sæt kapsler, som skal udgøre øreringene. Gummiet på indersiden af kapslen pilles af. Kapslerne skal nu bankes med hammeren, til de får en flot glat og let buet overflade (se tegning). Slå på indersiden af kapslen, så du ikke slår lakken af. Brug evt. en sammenfoldet avis som underlag. Det kræver mange små slag, så hav tålmodighed. Brug derefter et lille søm til at lave hul til den franske ørekrog. Vær opmærksom på at hullet skal være langt ude i kanten, for at krogen kan nå om kapslen. Til sidst sættes krogene fast på hver sin kapsel ved hjælp af den lille tang, og vupti du har et par nye øreringe! Beholder lavet af kapsler Det skal du bruge: En masse kapsler (der skal minimum bruges 28 kapsler til en beholder). Ståltråd Søm Hamre Først udvælges fire kapsel skal der laves fire huller i den bølgede kant med lige stor afstand mellem (det vil sige, at der skal være ca. 90 grader mellem hvert hul). Når du har lavet hullerne, forbindes de fire kapsler, ved at der trækkes ståltråd igennem hullerne i begge retninger. Ståltråden skal være god lang, så den også kan bruges til at lave siderne på beholderen. Se tegning. Når bunden er færdig, udvælges 24 kapsler til beholderens sider. I alle kapsler skal der laves fire huller, ligesom dem du lavede til bunden. Kapslerne trækkes nu på den ståltråd, som stikker ud fra kapslerne i bunden. Der skal være tre kapsler på hver ståltråd på alle sider. For at få beholderen til at hænge sammen skal kapslerne på siderne også forbindes med ståltråd vandret. Klip et stykke ståltråd, der kan nå igennem de otte kapsler, som udgør en runde af siderne, og forbind dem så gennem de huller, der er tilovers. Nu har du en rigtig fin kuglepensbeholder, som vil pynte på dit skrivebord, eller kan gives væk i gave. Større beholdere kan laves efter samme princip ved at udvide bunden eller lave siderne højere. Læg evt. et stykke pap ovenpå kapslerne i bunden, så beholderen bliver helt tæt her. Konceptet kan udbygges til en dametaske ved at gøre beholderen større og påhæfte en hank.

6 10 11

7 Papmachéskåle i flotte farver (bemærk: kræver to møder) Det skal du bruge: Balloner (evt. i forskellige former) Gamle aviser i strimler Tapetklister Maling Lak Pensler Møde 1: Vi er vant til at tale om, at det er Gud der skaber. Han har Først pustes ballonerne op, til de får den ønskede størrelse. skabt jorden og menneskene, men han har også givet os evnen Størrelsen på skålen afhænger af, hvor stor ballonen er. til at skabe. Hvad betyder det for vores liv? Derefter lægges lag af avis med tapetklister på ballonens ene ende indtil det er ca. 1 cm tykt. Husk at strimlerne skal lægges Læs eller genfortæl lignelsen om de betroede talenter, på kryds og tværs, for at det holder. Læg evt. lidt ekstra avis på Matt 25, bunden, så skålen bliver mere flad her. Skålene skal nu tørre til 13 næste møde. Alternativt kan skålene laves udenpå en plastikskål, I har stående i kredshuset. Skålen beklædes med film på ydersiden, og derefter lægges papmaché udenpå efter samme princip som beskrevet ovenfor. Papmachéskålen får nu form efter den skål, der er inderst. Andagt om det at skabe Sang: Menneske din egen magt, nr. 25 i March & Lejr Refleksion: I har nu brugt aftenen på at skabe et eller flere små kunstværker i form af blyantsholdere, øreringe eller skåle med mere eller mindre succes. I Zambia er disse ting med til at sikre mad på bordet for de kunstnere, der fremstiller tingene, og sælger dem. Diskussion Umiddelbart kan historien synes uretfærdig! Den sidste tjener havde i det mindste ikke tabt pengene, men blot begravet dem det er vel ikke så slemt. Men det Jesus vil sige med lignelsen er, at mennesket er Guds medskaber. Vi kan bruge vores evner til at skabe det, som vi har brug for: mad, tøj, tryghed, kærlighed, medicin (find selv på flere). Men vi kan også være Guds modskaber og udnytte vores evner imod Guds skaberværk. Har I nogen eksempler på dette? (krig, gift, gøre andre bange find selv på flere). Gennem lignelsen bliver vi gjort opmærksomme på, at vi er med til at skabe ting i Guds skaberværk. Vi kan skabe ved at arbejde, ved at lege, og ved at være kreative, som vi har været i dag. Ved at skabe noget andre mennesker har brug for eller bliver glade for, viser vi vores næstekærlighed. Første møde Møde 2: Ballonen skal nu fjernes og skålene er derefter klar til at blive malet. Når malingen er tørret skal skålene lakeres. De er nu klar til brug. Men husk at de ikke kan tåle fugt. Hold gerne en auktion over de ting, I har fået lavet. Inviter forældre og venner til at komme og byde på jeres kreationer. Auktionen kan holdes som en kinesisk auktion, hvor den der byder kun betaler forskellen fra det forrige bud. Til gengæld skal alle der byder så betale for deres bud. Udnævn en auktionsleder, som beslutter, hvornår varen er solgt. Pengene går selvfølgelig til ZAMBIA. Bøn Kære Gud Du, som har skabt os, ved, hvad vi behøver giv derfor brød i dag til alle sultne kroppe. Du vil, at vi skal leve lad derfor maden på jorden slå til. Giv os i dag vores daglige brød og hjælp os til, at vi bruger vores hænder og hoved med omtanke, når vi arbejder og leger, så vi kan være medskabere på dit fantastiske skaberværk. Fadervor

8 Andet møde Andet møde: Zambias køkken Majs er den mest spiste afgrøde i Zambia. Mange zambiere mener ikke, de har fået et måltid mad, hvis ikke de har fået majs i form af majsgrød, som kaldes nshima. Kød udgør en meget lille bestanddel af zambiernes kost. Størstedelen af Zambias befolkning lever på landet. De fleste af dem er selvforsynende, de dyrker altså selv deres mad. Ofte er der ikke særlig stor variation i disse afgrøder pga. de klimatiske udfordringer og den ofte begrænsede adgang til vand, som gør det svært for afgrøderne at overleve. Stort set alle familier i de små landsbyer dyrker majs på deres marker. Majs er ikke en afgrøde, der naturligt findes i Zambia. Majsen er importeret, og den behøver mere vand, end der kommer i den tørre periode af året i Zambia. Der er derfor kun én dyrkningssæson i Zambia nemlig i regntiden, som varer fra december til april, og hvor 90 procent af årets regn falder. Langt fra alle får tre måltider mad om dagen i Zambia. 14 Snak om hvad sangen handler om, og hvordan den relaterer sig 15 I Zambia laves maden over bål og spises med fingrene. Man til historien om festmåltidet. laver kugler i hånden af nshima, i kuglen laver man en fordybning, som man kan skubbe sovsen eller tilbehøret op i og så ellers haps! Chisola er 15 år, hun har mistet sine forældre og bor derfor hos noget fjernere familie. Normalvis får hun to måltider mad om dagen, da hun ikke får morgenmad. Frokost får hun i skolen, det er som regel nshima med bønner. Til aftensmad får hun atter nshima, men det er langt fra hver aften, hun får tilbehør til nshimaen. Opskrifter Nshima til 6 personer: Ingredienser: 700 g majsgryn* 2 liter vand Lidt salt Hæld vand og majsgryn i en gryde og bring det i kog under omrøring. Lad det koge indtil vandet er væk, og grøden er blevet god tyk. Husk fortsat at røre, så det ikke brænder på. Tilsæt salt inden grøden serveres. *Majsgryn kan købes i helseforretninger, og er mere groftmalet majs end majsmel. Grydestegt kylling til 4-6 pers: Ingredienser: 1 hel fersk kylling Persille Salt og peber Vand Margarine/olie til stegning Kyllingen krydres med salt og peber og brunes i olien i en gryde på alle sider. Tilsæt vand til kyllingen er 1/3 eller 1/4 dækket. Kom en passende mængde persille i vandet og tilsæt salt efter smag. Lad kyllingen grydestege i ca. 60 min, eller til den er helt gennemstegt (alt efter hvor stor kyllingen er). Når kyllingen er gennemstegt tages den op af stegeskyen. Den er nu klar til servering. Tomatsovs til 6 pers: Ingredienser: 1 ds. hakkede tomater 1 løg 1 fed hvidløg Salt og peber Olie Hak løg og hvidløg og svits dem i olien. Tilsæt tomaterne og salt og peber og lad det koge ind. Spinat til 6 personer: Ingredienser: 500 g frisk eller frossen spinat 1 tomat 2 fed hvidløg 2 spsk. olie Salt og peber Skyl spinaten grundigt. Svits tomatbåde og knust hvidløg i olie i en stor gryde. Tilsæt spinatblade, læg låg på og lad det stege videre i 15 min. over lav varme. Tilsæt salt og peber, fjern låget og lad det stege videre i 5-10 min. under jævnlig omrøring. Andagt om at blive inviteret til et festmåltid Vi har i dag lavet et rigtigt festmåltid og spist det sammen. Nshima og kylling er i Zambia et måltid, man kun får ved helt særlige lejligheder, fx når der kommer gæster. Jesus fortæller en lignelse, der handler om en mand, som inviterer alle sine venner til et stort festmåltid men det går ikke helt som planlagt. Læs eller genfortæl lignelsen om det store festmåltid, Luk 14, Refleksion Med denne lignelse vil Jesus ikke bare fortælle om en fest, der blev lidt anderledes end forventet. Han fortæller os noget om den måde, vi skal behandle andre mennesker på. Vi skal ikke have så travlt med os selv og vores egne ting, at vi overser vores medmennesker, eller overser når Gud beder os om at hjælpe et menneske, der har brug for os det kan være et menneske i Zambia, eller det kan være din nabo. Lyt evt. til sangen Where is the love fra Black Eyed Peas. Sangen stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi hige efter at høre om katastroferne på tv og bare lade stå til med det gode og lade det onde ske for vores øjne? Hvad er der blevet af medmenneskelighed, af lighed hvor er kærligheden? Hvorfor er det snart kun hadet, der spredes i denne verden?! What ever happened to the values of humanity? What ever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we re spreadin animosity. Bøn Kære Gud Må vi altid tage imod din invitation og ikke bare have nok i vores eget Amen. Sang: Vi tror en kærlig Gud, nr. 6 i March & Lejr Andet møde

9 Tredje møde Tredje møde: Dilemmaspillet Denne aften skal seniorvæbnerne og seniorerne forholde sig til nogle væsentlige udviklingsproblematikker omkring det at sikre retten til mad. For at gøre problematikkerne håndgribelige anvendes et spil med nogle konkrete situationer, som deltagerne skal diskutere. Igennem dilemmaspillet illustreres nogle af de udfordringer, mennesker i Zambia møder i deres kamp for at skaffe mad nok til alle. Inden I går i gang med spillet Det er en god ide at bruge dette aktivitetsforslag som afslutningen på jeres arbejde med ZAMBIA, da spillet fungerer bedst, hvis deltagerne på forhånd har lidt kendskab til udfordringerne 7. I har fået hjælp til at bygge en brønd med låg i jeres landsby. for udviklingen i Zambia. Spillet kan dog også sagtens bruges Det betyder, at I kan holde vandet rent og dermed undgå sygdomme. selvstændigt. Ryk fire felter frem. Inden I går i gang med spillet, er det vigtig, at deltagerne kender 16 til temaerne i FDFs missionsprojekt. En god ide kunne være at 10. Du tager til Lusaka, Zambias hovedstad, hvor du tror, du kan få arbejde. Men der er mange andre, som også søger arbejde, så kommende sæson? 17 bruge de billedserier, der ligger på projektets hjemmeside, FDF. dk/zambia, til at give deltagerne en fornemmelse af, hvordan det er at leve i Zambia. Hvis I har mulighed for at komme på nettet, vil vi anbefale, at I prøver spillet 3rd World Farmer. Det kan spilles gratis på nettet, og det kan indstilles til at køre på dansk. Spillet giver et billede af, hvor svært det kan være at komme ud af fattigdom, og hvor komplekse valg der skal træffes. Skal man tænke kortsigtet eller langsigtet? Hvad hjælper det at tænke langsigtet, hvis man er død af sult eller sygdom, længe før planerne kan føres ud i livet? Spillet findes her: Rigtig god fornøjelse med spillet både det ene og det andet! Dilemmaspillet Materialer Spillepladen som ligger i dette hæfte eller kan hentes på FDF.dk/zambia ene og reglerne for hvad de forskellige felter på spillepladen betyder. ene kan kopieres herfra eller findes på FDF.dk/zambia. Kortene printes ud og klippes fra hinanden. En brik til at flytte rundt på pladen til hver person. En terning. Antal spillere Spillet kan spilles af 3 til 6 deltagere. Er I flere på holdet så sæt to spil i gang. Spilleregler Spillet fungerer stort set ligesom gåsespillet for dem af jer der kender det. Man kan være uheldig at lande på et felt, hvor man skal vente eller rykke tilbage, og man kan være heldig at skulle rykke frem. Alle spillere stiller sig ved startfeltet. Den yngste spiller starter med at kaste med terningen og rykke frem på pladen. Derefter sendes terningen med uret rundt til de andre spillere. Lander man på et felt med et spørgsmålstegn, skal man trække et dilemmakort og læse det højt for hele gruppen. Det er nu op til gruppen at finde en løsning på dilemmaet, før der spilles videre. Lander man derimod på et felt med en lille tegning, skal man læse i de medfølgende regler, hvad man skal gøre på dette nummer. Den der først når i mål har vundet spillet men det er selvfølgelig mindst lige så vigtigt, at I samtidig får en forståelse for udfordringerne for mennesker i Zambia. Forklaring til spillepladen 3. Regnen slog fejl. Tørken betyder, at udbyttet af høsten bliver meget lille. Du må derfor gå ud af skolen og hjælpe med at tjene penge, selvom dine fremtidsmuligheder forringes. Vent en omgang. det er stort set umuligt at få noget at lave. Du må slå en gang i hver runde, men først rykke videre, når du slår en sekser. 14. På grund af tørke i landet må I købe importerede madvarer. Det betyder stærkt forhøjede priser. Ryk tre felter tilbage. 16. Du har fået såsæd af organisationen LADA, så nu er chancerne, for at du kan brødføde din familie til næste år vokset markant. Ryk syv felter frem. 19. Du bliver snydt af nogle embedsmænd, fordi du aldrig har lært at læse. Ryk seks felter tilbage. 22. Du er heldig. Du er en af de få i Zambia, der er født ind i en velhavende familie. Det betyder, at du får en lang uddannelse og derved nemmere ved at finde et godt job. Ryk seks felter frem. 24. Kobberprisen stiger, og Zambia får flere indtægter. Ryk tre felter frem. 26. Du får malaria og er ude af drift de næste to omgange. 29. Før fik du tæsk af din mand, men så mødte du én fra organisationen Women for Change, der fortalte dig om dine rettigheder. Du har fået hjælp til at tale med din mand om problemet, og det har forbedret jeres forhold. Ryk fem felter frem. 31. Du har deltaget i en workshop om, hvordan du dyrker din jord bedst muligt. Det betyder større udbytte. Slå en ekstra gang. 33. Din mor er død af aids, og din far kan ikke tage sig af dig og din bror, da han skal arbejde i marken, som giver for lidt udbytte til at brødføde jer alle. Du og din bror flytter ind hos nogle slægtninge. Her må du hjælpe til i huset, hvilket betyder, at det er slut med at gå i skole. Ryk fem felter tilbage. 36. Dine geder har fået kid, som du kan sælge på markedet. Ryk fire felter frem. 39. I har ingen brønd i landsbyen, men henter vand fra et vandhul et par kilometer fra hvor I bor. Vandet er blevet dårligt, så du bliver syg af at drikke det. Vent en omgang mens du kommer dig. 42. Efter et voldsomt regnskyl er der blevet oversvømmelse på dine marker. Høsten slår derfor fejl, og du må sulte til næste høstsæson. Ryk fem felter tilbage. 45. Du har vundet. Du har tre døtre og to sønner, men du har ikke råd til at sende dem alle i skole. Hvem skal du sende af sted? Drengene vil være med til at forsørge dig, når du bliver ældre, mens pigerne vil forlade familien, når de bliver gift. Du er ung og lige færdig med skolen. Du kan ikke finde arbejde i landsbyen og beslutter dig for at tage til hovedstaden Lusaka for at søge job. Desværre er der mange om buddet og det er umuligt at finde et almindeligt job. Du får tilbudt at arbejde som prostitueret på et bordel, men det har du ikke lyst til. Du har ikke penge til at rejse hjem igen. Hvad gør du? Du har været sammen med en fyr/pige, der nu er død af aids. Du ved ikke, om du er smittet. Det er forbundet med en lang række tabuer at være smittet med hiv. Så længe du ikke ved, om du er smittet, bliver du ikke ramt af udelukkelse fra samfundet. Til gengæld kan du heller ikke komme i behandling for sygdommen. Hvad gør du? Vælger du at forblive i uvished, eller lader du dig teste? Du er ung og overvejer om du skal blive hjemme og hjælpe din familie i marken, eller om du skal rejse til storbyen for at få en uddannelse, som måske kan give dig arbejde? Hvad gør du, og hvilke konsekvenser tror du det har? Du lever i en landsby i Zambia sammen med din familie. I har ikke adgang til rindende vand, men må hente alt det vand I skal bruge op fra et vandhul i nærheden. Du passer familiens køer hver dag efter skole og tager dem med ned til vandhullet for at de kan drikke og blive kølet af, men i skolen har du hørt at mennesker kan blive syge af at drikke af det samme vand som køerne. Hvad gør du? Lader du køerne tørste, så I selv kan få lidt renere vand, eller tager du chancen og drikker af det samme vand som køerne. Din søster og hendes mand har efterladt tre børn, efter at de er døde af aids. Børnene har ikke noget sted at tage hen, og du ved, at hvis du ikke hjælper dem, kommer de ikke til at overleve ret længe. Du vil gerne give dem mad, tøj og skolegang, men der er ikke råd, når dine egne børn også skal forsørges. Hvad gør du? Tager du børnene ind i familien, selvom det går ud over dine egne børn, og selv om du ikke kan give din søsters børn, den mad de har brug for? Eller beder du dem om at finde et andet hjem, for at I ikke alle skal dø af sult? Du er landmand og forsørger din familie med den majs, I selv dyrker. Men i år er majshøsten ikke blevet så god som forventet, og du kan se, at din familie får svært ved at overleve til næste regntid, uden at spise alt majsen. Hvis I ikke gemmer noget majs til den næste regntid, har I ingenting at så til næste år. Hvad gør du? Satser du på, at I finder en udvej til næste år, eller lader du familien sulte for at være sikker på, at der også bliver en majshøst i den Du er en fattig landmand, som lever af at dyrke majs sammen med din familie. I ejer en ko, som er næsten uundværlig for jer. I bruger den til markarbejdet, til at transportere jeres varer til markedet, til at transportere syge til lægen, og til at producere gødning til marken. Men din datter er alvorligt syg med malaria og skal indlægges på det lokale hospital for at blive behandlet. Du har kun råd, hvis du sælger din ko men det vil gøre livet meget vanskeligt bagefter, og I vil ikke længere have nogen økonomisk sikkerhed i familien. Hvad gør du? Du har aids, men er i behandling for det. Din medicin kræver, at du får en afvekslende kost med masser af næring. I har i familien en køkkenhave, hvor I dyrker grøntsager, som I sælger på markedet, da de giver gode penge. I har brug for pengene for at sikre dig og dine søskende uddannelse. I spiser derfor ikke selv af grøntsagerne, men du ved, at du har brug for dem. Hvad gør du? KOPI KOPI KOPI KOPI KOPI KOPI Tredje møde

10 Tredje møde Andagt: Er Gud ond? Sang: Du satte dig selv i de nederstes sted, March & Lejr nr. 23. Fortæl: I Zambia står mange mennesker hver dag overfor at skulle træffe svære og tilsyneladende uretfærdige valg. Skal man vælge at give et af sine børn en uddannelse, selvom det betyder, at man ikke har råd til at uddanne de andre børn, og selvom det betyder, at de må knokle endnu hårde i marken for at sikre familiens overlevelse? Skal man sælge grønsager og tjene penge på dem, så man måske kan sende sin søn i skole? Eller skal man selv spise dem, så man får den næring, der gør at medicinen mod den hiv-virus, man er inficeret med virker? Refleksion Ligesom Pauls historie fra Zambia er historien fra Jobs bog benhård og tilsyneladende uretfærdig. Men hvis Gud er ond, hvorfor er der så så meget godt i verden? Selvom Gud accepterer, at satan udsætter Job for en lang række lidelser, betyder det ikke, at han er ond. Gud er en kærlig far, der ikke blot lader sit barn, i det her tilfælde Job, lide alene, nej han lider sammen med Job. Det er ikke hvem som helst, der lider sammen med Job. Som Gud gør opmærksom på i fortællingen, så er han netop den almægtige skaber, og det kan vi finde tryghed i. For uanset hvor meget livet går os imod, og hvor urimeligt det end forekommer os, så ligger vores skæbne dog i hænderne på én, der har magt over både himmel og jord, og det giver tryghed. Egne notater: Bøn Herre, gør mig til redskab for din fred. 18 Læs eller fortæl denne historie Hvor der er had, lad mig så kærlighed, 19 Vi boede i byen Livingstone i Zambia, indtil min mor døde. Jeg vidste ikke, hun var syg. En dag da jeg var hjemme med min mor, mens min far var på arbejde, sagde min mor til mig Jeg går ind og tager en lur, væk mig hvis der kommer nogen. Da min far kom hjem, spurgte han, hvor min mor var. Jeg fortalte ham, at hun lå og sov. Han gik ind i huset, og jeg blev overrasket, da jeg kunne høre, at han græd. En af vores naboer kom og fortalte mig, at jeg skulle gå ud og lege med de andre børn. Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Jeg tænkte, at min far måske græd, fordi min mor var blevet syg. Pludselig begyndte der at komme en masse mennesker til vores hus. Det var først der, jeg forstod, hvad der var sket. Min mor var død, men der var ingen, der fortalte mig det. Kort tid efter, at min mor døde, tog min far mig med til en fjern by i Tanzania. Min far fortalte mig ikke, hvor vi skulle hen, jeg skulle bare følge med. Vi tog først med tog og så med bus. På busstationen bad min far mig om at vente til han kom tilbage. Jeg ventede indtil det blev mørkt, men min far kom ikke tilbage. En dreng, der havde set mig vente, begyndte at tale til mig på et sprog, som jeg ikke rigtig forstod. Han spurgte mig, hvad jeg ventede på, og jeg fortalte ham, at jeg ventede på min far. Da det blev helt mørkt, og min far stadig ikke var kommet, tog han mig med hjem til sin familie. De sagde, at jeg kunne blive hos dem og gå i skole, til min far kom og hentede mig, men da han aldrig vendte tilbage, tog de mig med tilbage til Zambia, hvor jeg endte på et børnehjem. Paul Ludofus historie er ikke enestående Det gør den ikke mindre forfærdelig. Når man hører den slags historier, fristes man til tider til at stille spørgsmålet: Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondt i verden? Diskuter spørgsmålet: Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondt i verden? Genfortæl historien fra Jobs bog Hvor der er krænkelse, tilgivelse, Hvor der er tvivl, tro, Hvor der er mørke, lys Hvor der er bedrøvelse, glæde. Guddommelige mester, hjælp mig, Så jeg ikke så meget søger at blive trøstet som at trøste, Ikke at blive forstået som at forstå, Ikke at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, at vi modtager, Ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, Og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. (Bøn af Frans Assisi) Sang: Du som har tændt millioner af stjerner, March & Lejr nr. 44 Husk: Indkøb:

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

ZAMBIA. Årsmærke 2010

ZAMBIA. Årsmærke 2010 ZAMBIA Årsmærke 2010 Indledning Du har nu åbnet aktivitetshæftet for Årsmærket 2010 ZAMBIA, og vi håber, du kan få rigtig mange gode, sjove og lærerige spejdertimer til at gå med at gennemføre disse aktiviteter

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

ATLANTER HAVET INDISKE 2013 2. KVARTAL DJIBOUTI SOMALIA ETIOPIEN KENYA DEM. REP. CONGO 5 TANZANIA. Børnenes missionshistorier

ATLANTER HAVET INDISKE 2013 2. KVARTAL DJIBOUTI SOMALIA ETIOPIEN KENYA DEM. REP. CONGO 5 TANZANIA. Børnenes missionshistorier DET ØSTLIGE CENTRALAFRIKAS DIVISION 2013 2. KVARTAL ERITREA Asmara YEMEN Børnenes missionshistorier SUDAN DJIBOUTI Addis Ababa NIGERIA CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK SOMALIA Det østlige Centralafrikas Division

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget

Aktivitetshæfte for bævere og ulve. KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget Aktivitetshæfte for bævere og ulve KFUM-Spejderne i Danmark Mongolietudvalget vejledning.indd 1 18-08-2004, 11:26 KFUM-Spejderne og Scouts of Mongolia KFUM-Spejderne har et samarbejdsprojekt med spejderne

Læs mere

Martin i Ghana L r a--- ervejledning

Martin i Ghana L r a--- ervejledning Martin i Ghana L a - rervejledning Indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen 8 Landsbyen Sankt Gabriel 10 Martin besøger en høvding 12 Zogg en lille klinik på landet 14 På marked

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN 2 GEPARD-DRENGEN, LÆRERVEJLEDNING FORFATTER: Michael Larsen FOTO: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen, Michael Larsen m.fl. LAYOUT, REPRO OG PRODUKTION: Morten Bak, Grafisk Design,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

En verden i fattigdom

En verden i fattigdom En verden i fattigdom Danmarksgades Skole 6.a - november 2010 5 skarpe til viceborgmesteren SEX MED BØRN Børn tvunget i krig Børn går glip af skolen. Interview af en hjemløs Frivillig i Honduras. Kronik

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

12-årige Min troede, han skulle drukne. s.19. s.4 DILEMMA: s.16. s.10. s.28 FLYGTEDE FRA VANDET: s.8. Hvad vil DU redde?

12-årige Min troede, han skulle drukne. s.19. s.4 DILEMMA: s.16. s.10. s.28 FLYGTEDE FRA VANDET: s.8. Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter s.16 s.4 VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DILEMMA: Hvad vil DU redde? s.19 s.10 INTERVIEW

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere