trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004"

Transkript

1 Dato: 14/ Klokken: Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke Korn, kasserer Dorthe Hansen, (assisterende kasserer) Merete Hansen, sekretær Anne Kofod, Bestyrelsesmedlem Sandie Sandholm, suppleant Jesper Nielsen, suppleant Johan Albrechtsen, redaktør Allan Høiberg, MAU-koordinator Michael S. Müller, tilknyttet fra trekkies-nordic Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke Korn, kasserer Dorthe Hansen, (assisterende kasserer) Merete Hansen, sekretær Jesper Nielsen, Bestyrelsesmedlem Michael S. Müller, suppleant Sandie Sandholm, suppleant Johan Albrechtsen, redaktør Allan Høiberg, MAU-koordinator Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Formandens beretning 3 Kassererens beretning 4 Godkendelse af regnskab 5 Forslag fra bestyrelsen 5.1 Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet pr. 1. april 2004 for almindeligt medlemskab til 250 kr. og for familiemedlemskab til 85 kr. 5.2 Bestyrelsen foreslår vedtagelse af et nyt sæt vedtægter for foreningen, og foreslår desuden, at såfremt forslaget vedtages, at de nye vedtægter sendes til urafstemning før de træder i kraft. 6 Indkommende forslag 7 Valg af bestyrelse 8 Valg af bilagskontrollant 9 Eventuelt 1

2 Valg af dirigent og referent MAU-koordinator Allan Høiberg blev valgt til dirigent. Sekretær Merete Hansen blev valgt til referent. Herudover blev der valgt 4 stemmetællere. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og gennemgår dagsordenen. 2 Formandens beretning Kære Medlem For 2 år siden, til generalforsamlingen i 2002, stillede jeg op til bestyrelsen, fordi jeg syntes det kunne være interessant at arbejde med trekkies.dk på et andet niveau, end det jeg havde været vant til som formand for medlemsarrangementudvalget i Odense. Jeg forventede udfordringer og håbede, at jeg personligt ville få nogle erfaringer og lære noget af det. Det forgangne år, og ikke mindst forrige år, har givet både jeg selv og bestyrelsen udfordringer. Personligt har jeg fået meget ud af mine nu 2 år som formand og de, der kender mig siger, at jeg i løbet af disse 2 år har ændret og udviklet mig meget. I det forløbne år har der desværre ikke været så meget fokus på Star Trek. Af forskellige årsager, er fokus blevet flyttet fra Star Trek og mod foreningen. Jeg og den øvrige bestyrelse føler, at fokus bør være rettet mod Star Trek, men samtidig er der selvfølgelig behov for engang imellem at ruske lidt op i og dermed få tingene internt i foreningen til at fungere bedre har været et år præget af dette. Med det sagt lad os da se tilbage på, hvad der er sket i Generalforsamlingen Året startede med en i trekkies.dk regi noget speciel generalforsamling. Der var indkommet ikke mindre end 4 forslag fra et og samme medlem. Selv om alle forslagene blev nedstemt af generalforsamlingen, har foreningen og forslagsstiller Martin Laursen dog stadig fået noget ud af hans deltagelse i generalforsamlingen. Han havde og har det måske stadig et andet syn på, hvordan en generalforsamling skal afvikles. Efter generalforsamlingen satte et par repræsentanter fra bestyrelsen sig ned sammen med ham for at høre nærmere, om de ting han syntes skulle ændres i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen. I bestyrelsen følte vi, der var nogle fornuftige ting i det han kom med, og derfor vil der fra og med i år være mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning umiddelbart efter beretningen er aflagt, samt at stille spørgsmål til bestyrelseskandidaterne efter, at de har givet en lille præsentation af sig selv. 2

3 Derudover har der i år igen på baggrund af et ønske fra Martin - været mulighed for at læse regnskabet umiddelbart før generalforsamlingens start. Star Trek Nemesis Det meste af foråret brugte vi på at planlægge foreningens aktiviteter i forbindelse med biografpremieren på Star Trek Nemesis. I stedet for bare at gøre som vi plejer og uddele foldere om foreningen i biografen, ville vi gøre lidt mere ud af det. Set ud fra den betragtning, at der jo nok ville gå en del år før der igen ville komme en ny Star Trek film, var premieren på Star Trek Nemesis en enestående mulighed for at markedsføre Star Trek og foreningen. Vi producerede et 8-siders blad med navnet Star Trek Nemesis: Særnummer af Subspace. Bladet var i fuld farve og indeholdte en masse spændende information om Star Trek. De 5 serier og baggrunden for Star Trek blev gennemgået, og der var en lille opsummering af filmen og beskrivelser af hovedkaraktererne. På bagsiden var der information om trekkies.dk. Oplægget var på eksemplarer, og ideen med at lave sammensætningen som vi gjorde var, at vi dermed også kunne fange de biografgængere, der ikke umiddelbart var interesseret i en forening. Ved at lade den primære fokus i bladet være på Star Trek, ville bladet være interessant for langt de fleste biografgængere samtidig med, at det også var reklame for foreningen. Kort før bladet skulle i trykken opstod der dog et økonomisk problem. Der var indgået en aftale med en sponsor, der skulle betale noget af trykomkostningerne. Desværre blev sponsorens budget skåret ned, og de måtte opgive at sponsorerer dele af omkostninger til bladet. Eftersom bladet var klar til at gå trykken, og at der var blevet lagt meget arbejde i udviklingen af bladet samt, at bladet var grundlaget for hele Nemesis kampagnen, valgte vi at fortsætte som planlagt, og dermed blev det trekkies.dk, der betalte alle omkostningerne. Det havde der heller ikke været noget problem i, såfremt forventningerne til resultatet af Nemesis premieren og markedsføringen i forbindelse dermed blev indfriet. Det gjorde den desværre ikke. Bestyrelsen havde en forventning om en stigning i medlemstallet til 800. Aktiviteterne i forbindelse med premieren skulle derfor have givet 50 nye medlemmer. Star Trek Nemesis havde langt fra den succes som vi i bestyrelsen eller for den sags skyld Paramount og UIP havde forventet. Kun valgte at se Nemesis i biografen, hvor både First Contact og Insurrection blev besøgt af over biografgængere pr. film. Det betyder, at både First Contact og Insurrection havde over 4 gange så mange tilskuerere som Nemesis. Set ud fra det, er det meget forståeligt, at Nemesis kun gav 3

4 omkring 15 nye medlemmer i foreningen. Både First Contact og Insurrection gav omkring 70 nye medlemmer i foreningen. Desværre havde bestyrelsen ikke nogen mulighed for at forudse, at filmen ville gå så dårligt herhjemme. På baggrund af premieren i England, hvor det gik rimeligt, var vi overbeviste om, at den også ville blive godt besøgt i Danmark. Vi forventede ikke det samme gode resultat som ved First Contact og Insurrection, men havde troet på noget, der var væsentligt bedre end det det blev til. I forbindelse med udgivelsen af Nemesis på DVD og VHS indgik trekkies.dk en aftale med Dvdoo, der betyder, at Dvdoo medsender et af føromtalte Nemesisblade sammen med alle Star Trek bestillinger. Da Nemesis heller ikke har haft den store succes på DVD og VHS, har dette heller ikke givet en nævneværdig stigning i medlemstallet. scifan.dk Samarbejdet i den danske samarbejdsforening scifan.dk er i løbet af 2003 blevet styrket, og der er nu helt styr på organisationens struktur. trekkies.dk har allerede gennem scifan.dk oparbejdet et godt forhold til Science Fiction Cirklen, der er Danmarks ældste science fiction forening. I efteråret så en ny genreforening lyset. Tidligere medlemmer fra SFC stiftede foreningen Fantastik, der beskæftiger sig med de fantastiske genre. Repræsentanter fra både trekkies.dk og SFC deltog i Fantastiks stiftende generalforsamling som observatører for scifan.dk. Endnu er der ikke indledt et formelt samarbejde mellem scifan.dk og den nye forening, men i trekkies.dk håber vi, at det vil ske i den nærmeste fremtid. trekkies-nordic trekkies.dks samarbejde med andre nordiske Star Trek-foreninger foregår gennem søsterorganisationen trekkies-nordic. Kontakten til de øvrige nordiske Star Trek foreninger er i løbet af 2003 blevet forbedret, men der er endnu ikke noget konkret resultat. Det nordiske samarbejde er et af de områder, som vi fortsat vil have stor fokus på. MAU Aalborg Foreningens medlemsarrangementudvalg (MAU) i Aalborg og bestyrelsen har igennem længere tid være uenige på en række punkter. MAU'et og bestyrelsen var i løbet af 2003 løbende i dialog om vore forskellige synspunkter. Det er blev til mange udvekslinger, telefonsamtaler og personlige møder i årets løb. Desværre kunne vi ikke opnå enighed på en række afgørende punkter, og i januar 2004 besluttede bestyrelsen og MAU'et derfor, at tiden var kommet til at ophøre samarbejdet. 4

5 En løsning ingen af os i bund og grund ønskede, men ingen af os følte, at samarbejdet kunne fortsætte. Både MAU'et og bestyrelsen forsøgte ihærdigt at få samarbejdet til at fungere, men desværre var og er vores synspunkter så forskellige, at vi indså, at vi ikke kunne få samarbejdet til at fungere igen. Bestyrelsen og MAU'et traf derfor i fællesskab en beslutning om at ophøre samarbejdet pr. d. 4. marts Det betyder, at medlemsmødet d. 3. marts er det sidste møde MAU'et afholder, og alle efterfølgende møder er derfor aflyst. MAU'et og bestyrelsen skilles som venner, og vi vil godt understrege, at der ikke er nogle af parterne, der har "smækket med dørene". Det er en fælles beslutning. En beslutning; vi mener er til foreningens bedste. Danmarksmesterskab i Star Trek Årets DM i Star Trek blev afholdt d. 18. oktober på KVL i København. For at skabe en mere hyggelig atmosfære havde vi pyntet forhallen på KVL med Star Trek plakater, lagt dug på bordene og tændt op med fyrfadslys. I bestyrelsen synes vi resultatet af dette var godt, og de tilbagemeldinger vi har fået siger det samme. Derfor vil vi naturligvis gentage dette i år. Der var lagt op til spænding mellem DM-finalisterne, der pudsigt nok var akkurat de samme som sad ved bordet året før. Igen var det Henriette Fox Maule og Jonas B. Rasmussen, der konkurrerede i head-to-head finalen om titlen som årets Danmarksmester. Som året før blev det igen Henriette, der løb af med sejren. I alt deltog mere end 100 personer i arrangementet, og som noget nyt blev der gennemført fælles madbestilling. Det gik utrolig godt, bortset fra nogle pizzaer, der kom 40 minutter for sent, men det tog alle i positiv ånd. MAU København MAU et i København kørte i det meste af året på lavt blus. Det skyldes, at flere af MAU ets medlemmer ikke havde mulighed for at afsætte den tid til MAU et som arbejdet egentligt kræver. Det skyldes forpligtelser til andre sider, og ingen kan jo bebrejde dem for at fokusere på studier, arbejde og familien. MAU et kørte derfor meget af tiden i praksis med kun 1 aktivt medlem, hvilket for det pågældende medlem Christa Islin betød urimeligt meget arbejde. Både MAU et og bestyrelsen har på flere måder forsøgt at inddrage nye medlemmer i MAU ets arbejde, så disse kunne tage over for de MAU-medlemmer, der ikke længere havde tid. 5

6 Desværre er dette ikke lykkedes og bestyrelsen besluttede derfor i november med MAU ets velsignelse - at suspendere MAU et. Det gjorde vi fordi, det ikke var en holdbar løsning for MAU ets medlemmer. De ville alle sammen rigtig gerne, men andre forpligtelser kom i vejen. Overfor det ene medlem, der til sidst endte med mere eller mindre at lave det meste arbejde, kunne denne løsning selvfølgelig ikke fortsætte. Christa fortsætter med at styre boden, der til arrangementerne sælger slik og lignende. Selve ansvaret for at arrangere møderne overtog bestyrelsen. Det betyder et færre antal af møder end oprindeligt planlagt. Bestyrelsen vil varetage denne opgave indtil det igen er muligt at samle et MAU, der er i stand til at overtage opgaverne. I har alle sammen ved indgangen fået udleveret en seddel, der informerer om, at vi søger efter frivillige til at hjælpe med at arrangere møderne. Overvej om det ikke kunne være noget for dig, og hvis du synes det lyder spændende, så henvend dig til MAU-koordinator Allan Høiberg, så kan han fortælle dig mere om, hvad det indebærer. MAU Odense og En dag på holodækket Foreningens medlemsarrangementsudvalg i Odense kører utrolig godt og helt problemfrit. 6 meget aktive medlemmer arrangerer cafeaftener og almindelige medlemsmøder i Odense og videodage i Vejle. Udover dette afholder MAU et også årligt det store arrangement En dag på Holodækket, der næstefter DM et er foreningens største arrangement. I marts 2003 blev En dag på Holodækket afholdt for fjerde gang. Ligesom de foregående år var arrangementet en stor succes. Omkring 60 personer var mødt op til en spændende dag, der traditionen tro bød på underholdning, konkurrencer og ikke mindst masser af Star Trek mad. I år afholdes En dag på holodækket d. 20 marts, så sæt et kryds i kalenderen; jeg er sikker på det bliver mindst lige så sjovt og underholdende som sidste år. Du kan læse mere om En dag på Holodækket i det kommende Subspace. MAU enes økonomi På baggrund af ønsker fra København og Aalborg MAU besluttede bestyrelsen i slutningen af året, at MAU ene skulle have mulighed for at tjene penge på salg af slik og lignede. Tidligere har det ikke været muligt for MAU ene at skabe et overskud, men med bestyrelsens nye oplæg til MAU enes økonomi, der blev fremlagt for MAU ene i december, blev dette gjort muligt. Ændringerne betyder i grove træk, at MAU ene selv kan benytte det overskud, der eventuelt kan skabes ved salg af slik og lignende så længe det går til glæde for de lokale medlemmer. Udover denne mulighed får MAU ene hvert år 500 kr., der indgår i førnævnte pulje. 6

7 I forbindelse med denne ændring indførte vi ligeledes nye krav til MAU enes regnskab. Hvert MAU har tidligere lavet regnskab på sin helt egen måde, hvilket har gjort, at MAU enes indtægter/udgifter ikke direkte kunne ses i foreningens regnskab. Dette blev bestyrelsen gjort opmærksom på ved sidste generalforsamling og som lovet bliver det fremover muligt at se dette. Det bliver dog først fra og med i år. Subspace I bestyrelsen er vi altid på jagt efter muligheder for at gøre tingene bedre og ikke mindst billigere. Trykningen af Subspace er en af foreningens største udgifter, og derfor var det naturligt for os at undersøge muligheden for at gøre det billigere og som minimum i samme kvalitet som tidligere. Derfor har vi i 2003 haft kontakt til nogle forskellige trykkerier, og ud af disse besluttede vi, at lade Hertz Bogtrykkergården AS trykke decemberudgaven af Subspace i første omgang som et forsøg. Prisen var billigere end tidligere og kvaliteten mindst lige så god. Bladet blev trykt på et lidt mere lækkert papir, og i bestyrelsen er vi godt tilfredse med resultatet. Derfor har vi besluttet fremover at flytte trykningen af Subspace til denne trykker. Portostøtten I efteråret smed regeringen en bombe under foreningslivet i Danmark. I sit forslag til finansloven for 2004 havde regeringen fjernet tilskuddet til langt de fleste foreningsblade, herunder også trekkies.dks Subspace. Forslaget blev vedtaget, og portostøtten forsvinder pr. 1 marts Tilskuddet bevirkede, at foreninger, som for eksempel trekkies.dk, fik tilskud til udsendelse af medlemsblade. Foreningens udgifter til udsendelsen af Subspace ville, med 6 årlige eksemplarer af Subspace, stige 340%. En udgift foreningens økonomi umuligt kunne klare. Bestyrelsen havde 2 indgangsvinkler til løsningen, vi kunne vælge at hæve kontingentet og fastholde 6 årlige eksemplarer af Subspace eller vi kunne vælge at fastholde kontingentet og gå ned på 4 årlige udgivelser af Subspace. Den endelige løsning blev dog en helt tredje. Bestyrelsen havde opfordret medlemmerne til, via foreningens debatliste foreningsdebatten, at give udtryk for sin holdning til de 2 forslag eller eventuelt komme med et nyt forslag. Der var nogenlunde lige mange for de 2 løsninger og bestyrelsen valgte derfor en middelløsning. Kontingentet bliver med virkning fra 1. april 2004 hævet til 250 kr. for almindeligt medlemskab og 85 kr. for familiemedlemskab, og samtidig nedsættes antallet af årlige eksemplarer af Subspace til 5. Sidstnævnte med virkning allerede fra Det betød, at der ikke udkom noget Subspace i oktober sidste år. 7

8 Hjemmesiden Med udgangen af 2003 har den nye hjemmeside været aktiv i 17 måneder og har haft omkring besøg, hvoraf de ca var i I 2003 var der næsten 200 nyheder på dansk om Star Trek og over 1000 indlæg på online forummet. Derudover blev indholdet og funktionerne på hjemmesiden også udvidet i Der kom over 500 bøger online i bog oversigten, der er langt over 500 afsnit, der har fået en afsnitsbeskrivelse, og der er beskrevet mere end 1000 personer og roller. Endvidere er der kommet 3 nye spil, en personlighedstest, tv-guide, personlig kalender, ugentlig comic-strip, og der har været en ny afstemning i hver uge i årets løb. Spørgeskema Igen i år havde medlemmerne mulighed for at deltage i et spørgeskema omkring foreningen. Spørgeskemaet giver noget nødvendigt input til bestyrelsen og det er derfor dejligt at 144 valgte at besvare det. Senere i dag vil vi vise nogle af resultaterne fra spørgeskemaet. Dvdoo I 2003 udvidede vi vores rabataftale med Dvdoo til også at omfatte Deep Space Nine på Dvd. Ligeledes vil Voyager også være omfattet af rabataftalen når Paramount begynder at udsende den på Dvd i løbet af i år. Jeg håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer er glade for og gør brug af rabataftalen. Ny redaktør 2003 blev året, hvor bestyrelsen introducerede en ny redaktør af medlemsbladet Subspace. Foreningens næstformand André Stæhr har været redaktør på alle numre af Subspace med undtagelse af et par stykker, og efter at han ved sidste generalforsamling blev valgt ind i bestyrelsen, og af bestyrelsen valgt som næstformand, har det knebet med tiden. Både næstformandsposten og redaktørposten er 2 poster, der tager utroligt meget tid. Derudover har André også ønsket at fokusere mere på næstformandsposten, og bestyrelsen har derfor igennem et stykke tid søgt efter en ny redaktør. Johan Albrechtsen kendte vi fra hans mange gode bidrag til Subspace, og vi var meget glade for, at han tog imod tilbuddet. Jeg vil gerne på egne og bestyrelsens vegne byde Johan velkommen som redaktør af Subspace og medlem af bestyrelsen samt ønske ham held og lykke med jobbet. 8

9 Nye vedtægter Forslaget om det nye sæt vedtægter for foreningen, der er på dagsordenen senere i dag, er noget af det bestyrelsen har brugt meget tid på i Forslaget bunder i de forskellige tolkningsmuligheder, der er i de nuværende vedtægter og som har været årsag til megen debat i foreningen. Ved sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen, at vi til generalforsamlingen i år ville udarbejde et forslag til et nyt sæt vedtægter for foreningen. Det har været en lang proces, der allerede startede for godt et år siden. I løbet af processen har bestyrelsen brugt mange timer på dels at finde ud af, hvilke ting i vedtægterne, der skulle ændres og hvilke nye ting, der skulle medtages. Mange paragraffer er blevet omskrevet, omskrevet og omskrevet igen, indtil vi var tilfredse med det, der blev første oplæg. Dette forslag blev trykt i augustnummeret af Subspace, hvori bestyrelsen også opfordrede medlemmerne til at debattere vedtægtsforslaget på foreningsdebatten. Formålet med denne debat var at give medlemmerne mulighed for at komme med ideer og eventuelt rettelser til forslaget. Disse ideer ville vi så i bestyrelsen vurderer, om vi var enige i, og var vi det, ville det så blive medtaget i det endelige oplæg. Der var ikke den store debat, og det så vi som et udtryk for, at medlemmerne syntes godt om oplægget. Flemming Espersson kom med nogle forslag, som vi valgte at bruge i en omskrevet form. Derudover foretog bestyrelsen på eget initiativ nogle rettelser i oplægget. I december udgaven af Subspace præsenterede vi så det, der var og er vores endelige forslag til nye vedtægter for foreningen. Senere i dag skal vi stemme om forslaget, og i bestyrelsen håber vi selvfølgelig, at forslaget bliver vedtaget. Vi har arbejdet hårdt på at lave et forslag til et nyt sæt vedtægter, som vi mener tjener foreningen bedst. Vi har skrevet forslaget så det passer til praksis i foreningen, det betyder, at såfremt vores forslag til nye vedtægter vedtages, vil det ikke få nogen ændring i forhold til foreningens daglige drift. Forslagets formål er at lukke hullerne, der giver anledning til forskellig tolkning og samtidig præcisere de ting, der giver anledning til misforståelser samt selvfølgelig at lave en generel tilpasning af vedtægterne til foreningens hverdag. Fremtiden Som jeg var inde på i starten af denne beretning, har 2003 ikke været præget så meget af Star Trek, som bestyrelsen og jeg kunne ønske. Derfor er det bestyrelsens målsætning, at gøre 2004 til året, hvor vi skal have Star Trek tilbage i foreningen. I 2004 skal det primært handle om Star Trek og knap så meget om foreningen. 9

10 Vi synes jo alle, at Star Trek er en sjov hobby, sjovt at se på og på mange måder spændende. Nogle mener, at det er et bud på fremtiden, andre synes blot, at Star Trek er en underholdende TV serie. Heldigvis er der plads til det hele, og det skal der også være. Subspace, der er foreningens ansigt udadtil, vil i løbet af 2004 blive endnu mere fokuseret på Star Trek, med endnu flere baggrundsartikler om personerne, om serierne, om teknikken osv. Det kan vi gøre, fordi vi med den nye ordning vedr. udsendelse af blade, ikke mere skal tage hensyn til, at indholdet skal være det samme i alle breve. Så ved at tage nogle ting ud af Subspace og komme dem i kuverterne som løsblade, så er der flere sider til Star Trek. F.eks. vil det give mulighed for at lave område specifikke kalendre til medlemmerne. Så bor man f.eks. i Odense, vil der være mulighed for, at man får en endnu bedre kalender over møderne i området. Det skulle gerne kunne trække flere medlemmer til møderne. Vi håber at kunne begynde denne service i løbet af efteråret. Der vil også være muligheder for at komme andre ting i kuverterne. Det kunne være tilbud fra forhandlere eller andet. Det har vi ikke taget endelig stilling til, men vi arbejder på, hvad der er af muligheder. Så længe det handler om at give medlemmerne endnu mere Star Trek, er vi åbne for mulighederne. Hjemmesiden vil i løbet af 2004 få endnu flere nyheder på dansk, om hvad der sker i og omkring Star Trek. Vi håber, at vi kan få endnu flere besøg i 2004 end i Så forslag til, hvad vi kan gøre bedre på hjemmesiden modtages med tak. Vi lover at se på alle forslag og se, hvilke muligheder der er i netop dit forslag. Desværre kan vi ikke selv stå for salget af Star Trek ting det vil kræve alt for meget arbejde samt skabe konflikter med vore samarbejdspartnere men vi vil i 2004 indgå samarbejdsaftaler med flere forhandlere, så vi kan være med til at tilbyde spændende Star Trek ting til dig. Det bliver også i 2004, at vi vil forsøge at arrangere en fælles tur til en convention, ligesom det blev gjort i Det vil så blive i 2005, men det er allerede nu, det skal planlægges. Så dem, der har lyst kan godt begynde at spare op. Det er rigtig sjovt at deltage i. Men, der jo også jer medlemmerne. For, at vi kan få mere fokus på Star Trek, skal I være med. Det kan ske ved at skrive indlæg til debatten via mail eller via hjemmesiden. Det kan være ved at komme til møderne eller ved at skrive lidt til hjemmeside eller Subspace. For at få mere Star Trek i trekkies.dk, så skal alle være indstillet på det. Alle skal være med til at give et bidrag stort som lille. Hvis vi sammen gør en indsats, så vil 2004 blive et rigtigt godt og spændende år for foreningen. 10

11 3 Kassererens beretning Regnskab 2003 for trekkies.dk Resultatopgørelse Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Administration Indtægt Diverse indtægter 425,00 0,00 Medlemskontigent , , ,00 Renteindtægter 23,38 0,00 Sponsorat uden modydelse , ,00 Sum: , , ,00 Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Administration Udgift Afskrivninger/Hensættelser , , ,00 Bestyrelse, omkostninger , , ,00 Diverse administration og , , ,00 kontorartikler Forbrug af hensættelser ,00 0,00 Gebyrer til PBS , , ,00 Gebyrer, diverse -599,00-300,00-800,00 Girokort, omkostninger -400,00 Investeringer 0,00-500,00-500,00 Kasse over-/underskud 28,00 0,00 Lager omkostninger ,00-500, ,00 Tab/Spild på lagervarer -156,00-500,00-500,00 Udvalg, omkostninger ,85 0, ,00 Web omkostninger , , ,00 Sum: , , ,00 Administration Sum: , , ,00 Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Blade og Indtægt Salg af Subspace tidligere numre 2.071, ,00 500,00 kommunikation Sum: 2.071, ,00 500,00 Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Blade og Udgift Anden porto , , ,00 kommunikation Genoptrykning af Subspace -468, ,00 Kuverter, labels og brevpapir , , ,00 Markedsføring af foreningen , , ,00 Porto Subspace , , ,00 Subspace, andre omkostninger -246,14 0,00 Trykning af Subspace , , ,00 Sum: , , ,00 Blade og kommunikation Sum: , , ,00 11

12 Sum: , , ,00 Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Medlemsaktiviteter Indtægt En dag på holodækket, indtægter 3.000,00 Filmweekend, indbetalinger 3.287, , ,00 MAU-København, salg af slik o.l., 200,00 indtægter Salg af slik, vand mv. 0, ,00 Salgsprodukter, indtægter , , ,00 Års produkter, indtægter , , ,00 Sum: , , ,00 Forbrugsområde Kontotype Konto Posteringer Budget 2003 Budget 2004 Medlemsaktiviteter Udgifter DM i Star Trek, omkostninger -912, , ,00 En dag på holodækket, udgifter ,00 Generalforsamling, omkostninger -300,00 0,00-500,00 MAU-København, salg af slik o.l., -100,00 udgifter MAU-København, udgifter ,00 MAU-Odense, udgifter ,00 MAU-Aalborg, udgifter ,00 Medlemskort ,75 0, ,00 Medlemsmøde, omkostninger , ,00 Rejsemøder, udgifter ,00 Salgsprodukter, forsendelser m.v , , ,00 Salgsprodukter, nedskrivning af ,00 0,00 lager Salgsprodukter, omkostninger , , ,00 Års produkter, omkostninger , , ,00 Sum: , , ,00 Medlemsaktiviteter Resultatopgørelse Sum: , , ,00 Balance Konto Status Anlægsaktiver 2.010,00 Girokonto ,40 Hensættelser girokonto ,03 Kontantbeholdning 4.625,00 Mellemregning års-skift ,35 Skylder medlemmer -850,00 Udlæg til bestyrelsesmedlem 0,00 Varebeholdning ,00 Sum: ,08 12

13 Kære Medlem Jeg fik overdraget kasserer posten i marts 2003, og har dermed siddet på posten i et lille års tid. Overdragelsen skete, fordi den daværende kasserer havde svært ved, at afse nok tid til denne krævende post. Jeg havde selv det sidste års tid, siddet på posten som næstformand men for, at få en mere strømlinet kommunikation internt i bestyrelsen, var det nødvendigt at rokere om på folk, og de poster de besad. Jeg havde ingen erfaring med det, at besidde en kassererpost, og have ansvaret for en hel forenings økonomi, men jeg havde mod på at prøve, at løfte den tunge post. Al begyndelse er svær og kassererposten er ingen undtagelse. Det er en post som er meget tidskrævende - posten kræver mindst 10 timers arbejde om ugen, ofte mere. Man skal desuden være meget sikker i sin sag, når man bogfører kvitteringer, kontoudtog og meget mere. Et regnskab SKAL give udtryk for et retvisende billede af foreningens økonomi. Og jeg har i 2003, bogført næsten 1800 bilag i foreningens medlemsdatabase, så der er en hel del at holde styr på. Heldigvis har jeg haft stor støtte og opbakning fra Anne Kofod (den tidligere kasserer), formand Niki Gade, og Layouter (samt ligeledes tidligere kasserer) Michael Müller så der skal lyde en stor tak for hjælpen til dem, fra mig. Jeg har bestemt lært meget af, at sidde på denne post. Jeg er i forvejen en person der arbejder meget systematisk, og struktureret og det har bestemt hjulpet mig i mit daglige arbejde på denne post. Jeg er også blevet bedre til at sige fra mht. andre opgaver, og prioritere mine opgaver bedre. De opgaver der hører til posten ligger heldigvis nogenlunde jævnt fordelt over hele året. Dog er især oktober måned en krævende måned; det skyldes at de fleste medlemmer fornyr deres medlemskab i denne periode, samt det faktum at DM i Star Trek afholdes; det giver en masse produkt bestillinger. Men man skal dog udvise en vis form for selvdisciplin; og løbende taste det der skal registreres i medlemsdatabasen ellers ender arbejdsmængden med at løbe en over ende. En anden travl periode er januar/februar måned, hvor der bestilles års T-shirts. Det giver MANGE bestillingsoprettelser i basen! Desuden er afslutning af regnskabet i fuld gang, og Generalforsamlingen banker kraftigt på døren. Jeg synes dog ikke, at der har været nogle specifikke problemer i løbet af året. Den sværeste periode var lige efter overdragelsen; da der var fejlposteringer i basen, som 13

14 spøgte i op til 5 måneder EFTER overtagelsen. Det var ikke altid lige det sjoveste, at skulle gennemgå de mange bilag i basen ét for ét, for at se hvor der var problemer. Men efterhånden som tingene blev rettet til, og jeg fik erfaring med at køre kasserer posten, synes jeg ikke der har været nævneværdige problemer. Det var lidt om året der er gået, nu synes jeg vi skal kigge lidt på foreningens årsregnskab. Jeg vil gennemgå nogle udvalgte konti i trekkies.dk s årsregnskab 2003 og håber at dette er med til at gøre regnskabet og dermed foreningens økonomi mere overskuelig. Eventuelle spørgsmål besvares efter beretningen. Konto: Diverse indtægter. Kontoen viser en indtægt på 425 kr. mod et budget for 2003 på 0 kr. Indtægten på 425 kr. skyldes rettelser af posteringsfejl foretaget i forbindelse med at jeg overtog kassererposten. Konto: Medlemskontingent. Kontoen viser den indtægt der er i form af nye medlemskaber, samt genindmeldelser fra almindelig og familiemedlemskab. Der er indbetalt i alt kr. i 2003, og budgettet lagde op til en indtægt på kr. Differencen skyldes primært, at markedsføring for Nemesis IKKE gav den forventede medlemstilgang. Konto: Sponsorat uden modydelse. På denne konto posteres de indtægter foreningen får i form af indbetalinger der ikke identificeres. Pengene starter på kontoen Skylder medlemmer, og flyttes siden hen til ovennævnte konto, hvis ikke indbetaler findes. På denne konto er desuden posteret kr. penge der var tilsidesat i forbindelse med TrekCon; som desværre ikke blev til noget efterfølgende, på grund af et for lavt salg af billetter. På kontoen er ligeledes posteret beløb i forbindelse, med afvikling af økonomien i scifan.dk og trekkies-nordic. Konto: Bestyrelse, omkostninger. Kontoen viser de transportudgifter bestyrelsen har haft i Det er udgifter i forbindelse med kørsel til og fra indkaldte bestyrelses-møder. Der er i 2003 brugt 9.556,97 kr. mod budgetteret kr. Differencen skyldes flere forhold: bestyrelsen har gennem de sidste 2 år været geografisk mere spredt end tidligere; øget 14

15 refundering af transportudgifter for møderne. Dernæst er 2 afholdte bestyrelsesmøder, i november og december 2002 af den tidligere kasserer, først blevet bogført marts og april Det er desværre en bogføringsfejl, at udgifter for 2002 først bogføres i Førnævnte beløber sig til i alt 1500 kr. Konklusion: kontoen kunne, uden disse posteringer have vist et forbrug på ca kr. set i forhold til et budget på 7000 kr. Konto: Forbrug af hensættelser. Når foreningen køber en brugsgenstand med en hvis værdi og levetid, hensættes/opspares brugsgenstandens værdi over brugsgenstandens forventede levetid. På den måde sørger vi for, at der løbende sættes penge til side til udskiftning af defekte brugsgenstande. Når en brugsgenstand, der er hensat på skal udskiftes, posteres det som en udgift på denne konto. I 2003 er der brugt 1699 kr. til erstatning for foreningens laserprinter, der gik i stykker. Budgettet er på 0 kr., det skyldes, at det er umuligt at forudsige, hvornår en brugsgenstand går i stykker og derfor skal erstattes af en anden. Konto: Lager omkostninger. Denne konto viser hvor meget der er brugt i forbindelse med driften af foreningens lager. Der blev for 2003 budgetteret med 500 kr. og brugt 1090 kr. Forskellen skyldes et større indkøb at opbevaringskasser til foreningens medlemsblad Subspace; så de bliver opbevaret forsvarligt. Konto: Udvalg, omkostninger. Denne konto, viser de udgifter der er forbundet med det, at have et udvalg. Udgifterne posteret på denne konto er blandt andet transportudgifter til afholdelse af fællesmøder med udvalgene, og transportudgifterne bestyrelsen havde ved at sende repræsentanter til Aalborg i forsøg på at afklare uenighederne mellem bestyrelse og MAU et. Årsagen til, at denne konto i budgettet er sat til 0 kr. skyldes, at det er en ny konto vi først har taget i brug i Udgifterne på denne konto var i budgettet for 2003 medregnet i de budgetterede udgifter til medlemsmøde, omkostninger. Konto: Porto Subspace. Fortæller hvor meget der er brugt på at sende foreningens medlemsblad Subspace ud til medlemmerne. Der var for 2003 budgetteret med kr. Der blev brugt ,51 kr. Læg mærke til det beløb der er sat af for 2004: kr. Det skyldes fjernelse af portostøtten. Ellers er der i 2003 brugt ca kr. mindre det skyldes, at der i 2003 er sparet en trykning, og dermed en udsendelse af Subspace; på grund af fjernelse af portostøtten. Konto: Trykning af Subspace. 15

16 Fortæller hvor meget der er brugt på at trykke foreningens medlemsblad Subspace. Der var for 2003 budgetteret med kr. Der blev brugt kr. Denne forskel skyldes 2 ting: Vi har fundet en ny og billigere trykker, samt (som tidligere nævnt) sparet 1 trykning af Subspace. Konto: Medlemskort. Kontoen fortæller hvilke udgifter trekkies.dk har i forbindelse med trykning af medlemskort. I 2003 har trekkies.dk brugt 1818,75 kr. mod et budget på 0 kr. Det er en fejl, at budgettet er på nul kr. der er tale om en simpel forglemmelse. Kontoen Medlemsmøde, omkostninger. Denne konto viser hvor meget trekkies.dk i alt betaler i lokaleleje for afholdelse af medlemsmøder. Jeg skal bemærke, at kontoen ikke benyttes i 2004, da den er blevet splittet op i konti for de enkelte MAU er. Det er derfor, at der ikke er posteret noget beløb på denne konto 2004; beløbet skal findes under de forskellige udvalg. Konto: Salgsprodukter, nedskrivning af lager. I 2003 har bestyrelsen besluttet at nedskrive værdibeholdningen på foreningens lager af samlemapper og Subspace. Produkterne eksisterer stadigvæk, og er tilgængelig for salg. Nedskrivningen på kr. har dog været nødvendig, da beløbet ellers giver en skævvridning af det økonomiske billede i trekkies.dk. Den store nedskrivning er med til at give foreningen et underskud på ,59 kr. Konto: Salgsprodukter, omkostninger. På denne konto posteres de udgifter foreningen har i forbindelse med indkøb af nye salgsprodukter for 2003 er det f.eks. væguret. Der blev for 2003 budgetteret med kr., og brugt ,25 kr. Årsagen til differensen skal findes i et forholdsvis stort indkøb af salgsprodukter, så som trekkies.dk rygsække, og vægure. Hvis I sammenligner med indtægterne på salgsprodukterne kan I se, at den ligger på kr. der er altså ikke den store indtjening i produkterne. Det er årsagen til, at priserne på produkterne er blevet hævet. Vi forventer derfor et bedre resultat vedrørende dette i det nye år. Det var i hovedtræk trekkies.dks regnskab for

17 Spørgsmål til kassererens beretning: Spørgsmål: forventer I en tilbagegang i medlemsantallet, siden der er sat færre penge af til medlemskort? Svar: Vi har købt mange af de gamle kort sidste år, derfor skal vi ikke bruge så mange penge på dette til i år. Spørgsmål: Hvad dækker ordet investeringer? Svar: Små ting vi har brug for. En forbrugsvare, der ikke laves hensættelser på. Spørgeren: Navnet er uheldigt, det giver indtryk af noget andet. Svar: Ikke enig, men vi tager navnet op til overvejelse. 4 Godkendelse af regnskab Regnskabet er enstemmigt godkendt. 5 Forslag fra bestyrelsen 5.1 Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet pr. 1. april 2004 for almindeligt medlemskab til 250 kr. og for familiemedlemskab til 85 kr. Formanden: Som jeg har været inde på i formandens beretning, har folketinget fjernet portostøtten til udsendelsen af visse blade. trekkies.dk er en af de mange foreninger, der er ramt af dette og det betyder, at vi fra 1. marts ikke længere kan opnå tilskud til udsendelse af Subspace. Bestyrelsens løsning på dette blev meldt ud i december Subspace. Kort og godt har vi nedsat antallet af årlige Subspace udgivelser til 5 og samtidig vedtaget en stigning i kontingentet til 250 kr. for almindelig medlemskab og 85 kr. for familiemedlemskab. I henhold til foreningens vedtægter skal en ændring i kontingentet godkendes af generalforsamlingen, hvilket er årsagen til forslaget Spørgsmål: Stemmer vi om 5 blade + stigning, eller 4 blade og ingen stigning? 17

18 Svar: Nej, men konsekvensen af et nej ville være 4 blade eller måske mindre. Afstemning om 5.1 For forslaget: 57 Imod forlaget: 9 Blank: 1 Afstemningen foregik skriftligt og forslaget blev vedtaget. 5.2 Bestyrelsen foreslår vedtagelse af et nyt sæt vedtægter for foreningen, og foreslår desuden, at såfremt forslaget vedtages, at de nye vedtægter sendes til urafstemning før de træder i kraft. Formanden: Til generalforsamlingen sidste år lovede bestyrelsen at udarbejde et forslag til et nyt sæt vedtægter for foreningen. Årsagen hertil er, at der i de nuværende vedtægter er mulighed for forskellig tolkning af en del af paragrafferne. Som nævnt i formandens beretning har vedtægterne været til åben debat, hvor alle medlemmer har haft mulighed for at kommentere og komme med eventuelle forslag til ændringer. Bestyrelsens endelige forslag til vedtægterne er trykt i Subspace december, og som vi tidligere har gjort opmærksom på, er det vores klare holdning, at vedtægterne er for komplekse til, at vi her til generalforsamlingen skal sidde og lave ændringer i dem. Derfor foreslår vi, at generalforsamlingen vedtager det sæt vedtægter, der var trykt i december Subspace og som I alle har fået udleveret. Afstemning om 5.2: For forslaget: 56 Imod forslaget: 10 Blank: 1 Afstemningen foregik skriftligt og forslaget blev vedtaget. 18

19 6 Indkommende forslag Punktet bortfalder, da der ikke er indkommet nogle forslag. 7 Valg af bestyrelse Kandidater til bestyrelsen: Dyveke Korn Michael S. Müller Jesper Nielsen Sandie Sandholm Niki Gade Bestyrelseskandidaterne holder deres præsentationstaler. Derefter valg. Valgresultat: Niki Gade 53 stemmer, valgt som bestyrelsesmedlem Dyveke Korn 46 stemmer, valgt som bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen 31 stemmer, valgt som bestyrelsesmedlem Michael S. Müller 24 stemmer, valgt som 1. suppleant Sandie Sandholm 23 stemmer, valgt som 2. suppleant I pausen under stemmeoptællingen gennemgår næstformanden udvalgte resultater fra spørgeskemaet Valg af bilagskontrollant Flemming Espersson og Kim Andersen foreslås som bilagskontrollanter. Flemming og Kim vælges. 19

20 9 Eventuelt Dirigenten giver ordet frit. Spørgsmål: Hvilke initiativer har trekkies.dk i øjeblikket? Svar: Ingen nævneværdige. Den nye bestyrelse afgør hvilke initiativer der skal tages. Men vi skal have Star Trek tilbage i foreningen Spørgsmål: Skal der laves markedsføring? Svar: Ja, for få penge. Blandt andet sendes foldere til biblioteker. Spørgsmål: Kan der laves links til de forhandlere, der har de bøger vi har på hjemmesiden? Svar: Ja, når vi får en rabataftale med de pågældende forhandlere. Spørgsmål: Er der nogle af de gamle trekkies.dk foldere tilbage? Kan de ikke anbringes på cafeer o.s.v.? Svar: Jo, de vil blive brugt. Spørgsmål: Hvor hurtigt kan vi høre noget om den Con I vil arrangere? Svar: I majudgaven af Subspace Spørgsmål: Foreningen fokuserer på hygge. Har man overvejet en skitur, eller andre non trek arrangementer, f. eks. Bowling? Svar: Nej, men det er en god ide. Spørgsmål: Kan man ikke formidle kontakt, så medlemmerne kan se video hos hinanden? Svar: Jo, det kan foregå via foreningens medier: Subspace, hjemmesiden og debatlisten. Formanden takker for fremmødet. Dirigenten takker for god ro og orden. 20

21 Generalforsamlingen er slut. Urafstemningen om 5.1 blev annonceret i februar udgaven af foreningens medlemsblad Subspace, der udkom ultimo februar Sidste frist for deltagelse i urafstemningen var d. 31/ I alt valgte 38 medlemmer at deltage. Disse stemte alle ja og forslaget blev derfor endeligt vedtaget. Følgende udvalgte grafer fra spørgeskemaet 2004 blev gennemgået af næstformanden: 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2005

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2005 Dato: 26/02-2005 Klokken: 14.00-18.00 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

naestformand@trekkies.dk E-mail adresser Her mødes vi! Velkommen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871

naestformand@trekkies.dk E-mail adresser Her mødes vi! Velkommen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871 Velkommen til trekkies.dk Postboks 851 2400 København NV www.trekkies.dk Velkommen Foreningen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871 Ved indbetaling på giro, husk at anføre: medlemsnr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 111 - trekkies.dk. 14. oktober 2007. Dato for BS møde: 14. oktober 2007 Tid: 11.00 19.00

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 111 - trekkies.dk. 14. oktober 2007. Dato for BS møde: 14. oktober 2007 Tid: 11.00 19.00 Referat Dato for BS møde: Tid: 11.00 19.00 Indkaldte: Afbud på forhånd: Allan Høiberg Christa Islin Robert Voxen Keld R. Hansen Sophie Schröder Per Bührmann Joachim Knudsen Bertil Dorch Arielle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat. Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen. Hos Christa Islin. Joachim Knudsen Sophie F. Schröder.

Referat. Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen. Hos Christa Islin. Joachim Knudsen Sophie F. Schröder. Referat Dato for BS-møde: Tid: kl.12:00 Sted: Hos Christa Islin Fremmødte: Fraværende: Referent: Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen Christa Islin Joachim Knudsen Sophie F. Schröder

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 106 - trekkies.dk. 28. januar 2007. Dato for BS-møde: 28. januar 2007

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 106 - trekkies.dk. 28. januar 2007. Dato for BS-møde: 28. januar 2007 Referat Dato for BS-møde: Tid: kl.13:00 Fremmødte: Afbud på forhånd: Fraværende: Arielle Hansen Allan Høiberg Keld R. Hansen Sophie F. Schröder Joachim Knudsen Bertil Dorch Per Bührmann Dennis Eno Nielsen

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse Generalforsamling - Grundejerlauget Sønderby Dato: 18. april 2016 kl. 19.30 Sted: TAB Sønderbys festlokale, Sønderby Torv Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget

Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget Grundejerforeningen Næsdal plantage Budget For kalenderåret 205 Driftsudgifterne fordeler sig på 5 hovedkonti. De tungeste udgiftsposter i 204 var konto 200 møder (bestyrelse og generalforsamlinger) og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere