Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte. Men ved vedtægtsændringer, skal minimum 50% af klubberne være fremmødt, hvilket er tilfældet. 60 stemmeberettigede klubber ud af 103 var fremmødt. 2) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Svend Panse valgt. Stemmetællere: Svend Jakobsen, Pia Buth Rasmussen valgt. 3) HB s beretning til godkendelse Beretning blev fremlagt af DMU-formand Jørgen Bitsch: Det er mig endnu engang en stor glæde at byde jer alle velkommen til DMU s Repræsentantskabsmøde 2013, hvor vi ser frem til en konstruktiv dag om status på DMU og specielt fremtiden. En speciel velkomst til vore gæster fra alle vores udvalg og samarbejdspartnere fra Veteranforeningen og Niels Hansen fra vores Touring samarbejdspartnere og FIM Director for Touring Kommissionen. Vi har jo i Hovedbestyrelsen besluttet at afholde dette års Repræsentantskabsmøde over én dag. Dels for at få flere deltagere, men også for at spare penge. Man er jo engang i mellem nødt til at prøve nogle nye tiltag og vi vil naturligvis meget gerne høre jeres kommentarer gennem dagen. Vi har også til i år udvidet vores Årsrapport som vi håber har givet en god information omkring DMU og specielt mange af de punkter vi vil gennemgå i løbet af dagen, og dermed har I haft bedre muligheder for at forberede eventuelle spørgsmål. Siden sidste repræsentantskabsmøde er der jo også startet et par nye medarbejdere og det er Martin Gunnar Thenning som Kommunikations- og Informationsmedarbejder og Kern Lærkholm som Miljøchef og ligeledes arbejder Emil Larsen for os i administrationen. Velkommen til jer alle og vi glæder os til et godt samarbejde. Side 1

2 Nye klubber i løbet af året og det er begge to i BMX. Der er kommet Sydhavs BMX og Skærbæk BMX. Vi glæder os meget til samarbejdet med jer. Desværre er der jo også nogle af vores medlemmer der er faldet væk siden vi sidst har været sammen. Peder Jensen, død 11. november 2011, fra Speedway. Leif Munk, Død 29. januar 2012, Speedway Bent Svenningsen, blev 79 år, Formand for Herning Motor Sport i 26 år. Aksel Müller, død 16. april 2012, Speedway Jørgen Dorscheus, døde 14. januar 2013, fra Speedway men mange af os kender Jørgen inden for motorbladet hvor han var redaktør fra Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer op og være med til at minde dem som vi desværre har mistet og sende vores varmeste tanker til de efterladte har på mange måder været et specielt år. Først og fremmest pga den fortsatte finanskrise som har haft indflydelse på vores økonomi, men det har samtidigt også været et år med mange store og flotte sportslige resultater. Danmark opnåede samlet havde samlet set et flot 2012 med mange flotte internationale resultater som jeg kort vil komme ind på her, hvor specielt Speedway satte sig på toppen af International Speedway igen og BMX var repræsenteret til OL og således sikrede at vore målsætninger for 2012 blev opfyldt. Indenfor Speedway: Individuelt Grand Prix: Sølv, Nicki Pedersen EM U21: Sølv U21 landsholdet (Nicklas Porsing, Mikkel B. Jensen, Mikkel Michelsen, Nikolaj B. Jakobsen, Reserve Emil Grøndal, Landstræner Anders Secher) Speedway World Cup: Guld: Landsholdet: Niels Kristian Iversen, Nicki Pedersen, Mikkel B. Jensen, Michael Jepsen Jensen, Holdleder: Anders Secher. VM U21, Guld: Michael Jepsen Jensen, Bronze: Mikkel B. Jensen VM 80cc, Guld: Sam Jensen, Sølv: Jason Jørgensen Bronze: Jonas Jeppesen EM-par, Bronze: Peter Kildemand og Kenni A. Larsen Indenfor BMX: EM: Klasse kvinder, Sølv, Christine Skjold EM: Junior Women, Sølv: Simone Christensen EM: Junioer Men Novice, Guld: Chris Christensen VM: Klasse kvinder, Sølv: Christine Skjold VM: Junior Women tidskørsel, Bronze: Simone Christensen Sidst men ikke mindst, Motocross: Side 2

3 EM: Individuel EM, Sølv: Stefan Kjer Olsen Stort tillykke til dem alle. Når vi arbejder som frivillig leder i DMU må vi ikke glemme at det er sporten der må og skal være i centrum. Dette være de store Internationale resultater og Events men også de mange andre aktiviteter med sporten i fokus det drejer sig om, som vi blandt ander ser her i vores micro og mini sports. Igen blev der afviklet 2 store flotte Speedway events i henholdvis Parken og i Vojens. I Vojens var det jo desværre sidste gang i en periode da dispensationen er udløbet for disse events her, men vi håber på at der snart kan køres igen i Vojens. Endnu engang i år blev der afholdt Motor Sports Award i Cirkusbygningen som for alvor var kronen på 2012 resultaterne for alle vores aktive. En stor aften som vi naturligvis forventer at fortsætte og udvikle yderligere. Udviklingen af licenser og medlemmer er vores absolut primære fokus og prioritering. Jørgen Bitsch gennemgik herefter overhead over DMUs medlemsudvikling og licensudvikling. Side 3

4 Specielt i 2012 har vi desværre erfaret ændringer som ikke umiddelbart er den forventede trend. Det skal naturligvis til dette også tilføjes at vi har prøvet forskellige nye tiltag omkring gratislicenser som umiddelbart ikke har haft den forventede effekt. Øget fokus er forsat nødvendigt og det skal sikres at alle nye initiativer i DMU er med til at sikre denne målsætning. Udviklingen i samfundet fra 2011 er fortsat i 2012 hvor den generelle situation i samfundet har gjort det lidt sværere for vores sportsgrene. Dette tvinger os til fortsat at udvikle os og finde på endnu bedre og billigere løsninger som vi kan tilbyde og tiltrække nye aktive i DMU, men også tidligere aktive i DMU skal være i fokus. Dette er jo absolut ikke den nemmest opgave men det kræver at vi løbende drøfter hvad det er for et produkt vi sælger for at bruge en lidt populistisk sammenligning. Hvis vores produkt ikke er godt nok har vi ingen kunder i butikken. Så det kræver udvikling og en pro-aktiv fokusering og prioritering i hverdagen, men samtidig også sikre at vi har både en kort- og langsigtet strategi indenfor alle vores aktivitetsområder. Vi vender tilbage til strategipunktet under et senere punkt på dagsordenen, hvor vi gennemgår DMU s overordnede indsatsområder og i eftermiddag vil den enkelte Sportskommission deres indsatsområder for den enkelte gren til videre debat. Side 4

5 Som planlagt i 2012 skal DMU være mere på forkant med de nye medier og herunder blev det besluttet at alle skulle være på Facebook senest 1. december 2012 og det lykkedes. Dette er naturligvis fortsat i opstarten men uagtet dette mener vi det går i den rigtige retning. Der er ligeledes i 2012 og i starten af 2013 udarbejdet en Medieplan for DMU som er under endelig godkendelse og som skal sikre at vi fortsat udvikler dette meget vigtige område. Der blev ligeledes i 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelser med fokus på Kommunikation og vi fik naturligvis en masse gode og konstruktive informationer ud af denne. Jørgen Bitsch gennemgik herefter overhead med konklusioner fra DMUs spørgskemaundersøgelse: Det første spørgsmål var hvilke medier som DMU skal benytte til vores medlemmer. Vi har mange gange overvejet om vi skulle lukke motorbladet, men det er positivt for os, at vi får de facts fra undersøgelsen, som vi kan bruge fremadrettet. Herunder at MotorBladet fortsat vurderes som et vigtigt medie for DMU. Vi har også spurgt til vores image. Hvad synes vores medlemmer om os. De positive ord, troværdig, engageret, ansvarlig, synlig, struktureret. Og så er vi ikke så dynamiske. Dette er noget vi kan diskutere efterfølgende. I midtergruppen fik vi at vide at vi var gammeldags, og dette gælder jo alle os her i lokalet. Hvad kan vi og I gøre for at ændre dette. Det skal vi arbejde med fremover. Side 5

6 Vi spurgte til sidst også hvorfor man stoppede med at køre, og af undersøgelsen fremgår en række bemærkninger, Klubarrangementer, Klubtrænere og sidst men ikke mindst, at andre medlemmer ikke er blevet straffet for at opføre sig urimeligt. Side 6

7 Disse punkter og mange af de andre feedback fra jer indgår naturligvis i indsatsområderne vi vender tilbage til senere under strategien. IT området har også været i fokus i 2012 og vi har indført en ny medlemsdatabase med tilhørende nye features for klubberne. Den er kommet op nogenlunde efter tidsplanen og har også kørt rimeligt. BMX fik on-line tilmelding indført efter lidt opstartsudfordringer og sidst men ikke mindst er der arbejdet hårdt for at få udviklet den elektroniske licens tilmelding som er klar for implementering og afprøvning i den kommende periode og præsenteres her på Repræsentantskabet i dag, hvor Kristian står udenfor og præsenterer det. IT stopper jo mildt sagt aldrig og det gør DMU s udvikling heller ikke. Opgaven er at prioritere og naturligvis sikre at økonomien er tilstede for disse udviklinger. Indenfor breddearrangementer er der gennemført en del Åbent Hus arrangementer i de fleste af grenene og der er kun rapporteret succes fra klubberne. Når dette er sagt er det også en stor opgave og jeg ved at der er fortsat mange tanker omkring hvordan dette skal gribes an i fremtiden. Der er ingen tvivl om at som tidligere nævnt er vi nødt til at tænke anderledes og nyt og mange af disse ideer skal forankres og udvikles af breddeudviklingsudvalget. Derfor kræver dette område og udvalg fortsat yderligere fokus og struktur DMU s organisation er nu 3 år gammel og igen i år er det vigtigt at sikre en løbende udvikling om nødvendige justeringer. Vi har igen i løbet af 2012 drøftet de nødvendige indsatsområder og jeg vil give et par kommetarer til fokusområderne. Først og fremmest er det grundliggende element i vores organisation er at det skal være sjovt og inspirerende at være frivillig leder i vores sportsgrene. Vi har jo haft en del situationer gennem 2012 hvor den sportslige optræden på og udenfor banen har været i centrum. Dette har ført til diverse sager i DMU og senere i DIF, som vi alle uanset udfaldet af afgørelserne har lært meget af. Det skal her fremhæves at uanset hvilken part vi taler om skal den enkelte sikres den nødvendige retssikkerhed og ikke mindst ud fra dette kunne acceptere en eventuel afgørelse af én af vore instanser. Efter erfaringerne i 2012 har vi besluttet at igangsætte en generel af vores retssystem og det forventes at være afsluttet inden sommerferien 2013, hvor vi blandt andet bruger DIF som sparringspartner. Ligeledes vil vi i 2013 fokusere på at sikre at der undgås interessekonflikter i vores arbejde og eventuelle sagsbehandlinger. Det er vigtigt at sporten er i centrum on de personlige interesser lægges bag os. Side 7

8 Med udgangspunkt i disse ting har vi besluttet at starte en Fair Play - Kampagne som vil være i fokus i hele 2013 og ét af de konkrete tiltag er, at hver klub vil modtaget et Fair Play Flag, samt pjecer og plakater fra DMU. DMU s klublederseminar blev igen afviklet i 2012 med mange gode input fra alle deltagerne og ideer til Klublederseminaret 2013, hvor der vil være endnu mere fokus og tid til de grenspecifikke områder. Som et nyt tiltag i 2012 har DMU s Hovedbestyrelse udarbejdet DMU s Frivillighedsstrategi efter DIF s retningslinjer og igangsatte initiativer indenfor dette område. Som tidligere nævnt er de frivillige ledere grundstenen i DMU og vi skal derfor sikre den nødvendige fokus på dette område. Ligeledes håber vi med dette tiltag også at kunne inspirere jer klubber til at igangsætte samme proces for at sikre tilgangen og fastholdelsen af vore frivillige ledere. Jørgen bitsch gennemgik herefter overhead med DMU`s frivillighedsstrategi: En anden aktivitet gennem 2012 har været nedsættelse af en arbejdsguppe som sammen med alle involverede skal gennemgå opgaver, ansvar og kompetence i DMU s organisation med fokus på Hovedbestyrelsen, Sportskommissionerne og alle nedsatte udvalg. Udgangspunktet er beskrivelserne fra 2010 med de justeringer der er foretaget i den forgangne periode. Side 8

9 Det er af stort vigtighed at der er en klar og tydelig beskrivelse af alle områderne, som også inkluderer en afstemning af forventninger mellem alle involverede. Dette gælder naturligvis også DMU s Administration, hvor der jo gennem 2012 er ansat de planlagte medarbejdere og dermed flere ressourcer til rådighed. Derfor har gennem 2012 har været en vigtig proces at flytte opgaver fra Sportskommissionerne ind til Sportssekretærerne, som jo har været én af de primære årsager til ansættelsen af flere medarbejdere på kontoret. I 2011 og 2012 er der for alvor kommet fokus på hvor mange resourcer der bruges som frivillig leder i DMU i enten Hovedbestyrelsen eller en Sportskommission, som jo er med til at gøre det svært at tiltrække nye og kompetente ledere og frivillige til vores organisation. Årsagen til flere medarbejdere på DMU s Administration har naturligvis også været at forbedre servicen overfor vore klubber, og dette er et fortsat fokusområde i Men vi må også indrømme at vi på dette område er i en grå zone og føler ikke at vi har et klart og tydeligt billede af forventningerne fra klubberne. Det er derfor besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i løbet af marts april hvor klubberne vil blive stillet cirka 15 spørgsmål for en afklaring af forventningerne. I resultatet af denne undersøgelse indgår også nærmere oversigt over de alle de administrative rutiner i DMU i alle vores processer. Dette skal ende op i en prioriteret handlingsplan for eventuelle forbedringer og effektiviseringer af rutinerne. Vi forventer naturligvis at disse initiativer skal både sikre at vi fortsat kan hverve nye frivillige til DMU men også sikre at den enkelte klub får den forventede service og støtte til de mange opgaver som ligger i en klub. I 2012 har vi ansat en Miljøchef i DMU, for at øge udviklingen og servicen til klubberne indenfor dette område. Dette er gjort på baggrund af at budgettet før og efter er uændret, da vi jo tidligere brugte en ekstern konsulent, Grontmij - til denne aktivitet. Dette har jo medført at den viden og erfaring der er opbygget ikke rigtig er i DMU, hvilket vi mener er en forkert strategi. Samtidig er denne position væsentlig i forhold til udviklingen af et større netværk mellem DMU og de forskellige myndigheder. Miljøudvalget er i den forbindelse blevet oprettet som selvstændigt udvalg igen, for at sende de rigtige signaler udadtil. Der vil i første kvartal 2013 blive udarbejdet endelig priotering og kommissorium for miljøområdet og der vil blive udsendt yderligere informationer til klubbrne. DMU s Sikkerhedsudvalg blev jo nedsat i og der er afholdt en del møder for at få struktureret opgaverne og specielt prioriteringerne. Dette har været og vil fortsat være en meget stor opgave da vi skal tage sikkerheden alvorligt og samtidig respektere at det altid vil være en farlig sport. Netop derfor er indsatsen nødvendig. Side 9

10 Der er gennem 2012 blevet udarbejdet prioriteringer for 2013 som er igangsat og vi vender tilbage til dette senere i dag. Ét af de primære områder har været at få Sportskommissionerne og Klubberne til at tage det nødvendige ansvar i denne opgave og gøre det til et dagligt fokusområde.. Det vil i nogen tilfælde medføre ekstra opgaver for klubberne, men dette kan ikke undgå. Der er f.eks. til et Motocross DM arrangement for 80cc, som jo er vores børn og vi gerne vil passe ekstra på dem, gennemført en kontrol af kørernes udstyr efter at de var blevet informeret om morgenen at dette ville blive gennemført. Resultatet var skræmmende da 40% af de unge kørere havde større eller mindre mangler og fejl i deres påklædning i forhold til reglementet. Dette kan vi som ansvarlige ledere ikke se passive på og derfor er indsatsen nødvendig. Vi vil naturligvis gerne fra Hovedbestyrelsen gerne sikre at der er den nødvendige opbakning fra klubberne, og er altid interesseret i at høre jeres kommentarer, men kan ikke forestille os at der ikke er fuld opbakning til disse initiativer. Et andet stort indsatsområde i 2012 har været projektet omkring Speedway Liga Klubbernes økonomi og struktur for at sikre at DMU ikke skal gennemgå samme problemer som Ishockey Forbundet var gennem for år tilbage. For god ordens skyld skal det nævnes at dette jo ikke kun omhandler Speedway liga klubberne, men alle klubber i DMU som skal inkluderes i hele eller dele af indsatsområderne som er besluttet. Som nogen har lagt mærke til har vi desværre fået en igangværende sag i BMX, hvor vi naturligvis får en del erfaringer. Der er udarbejdet og besluttet 8 indsatsområder som er igangsat pr. 1. januar 2013 med endelig implementering i 2013 og Vi kan også her konstatere hvis nogen skulle være i tvivl at dette indsatsområde går ikke væk der bliver holdt fast i denne nødvendige indsats som et ansvarligt forbund. Og vi har et tæt samarbejde med DIF som er af helt samme overbevisningen. DMU har for alvor markeret sig igen i det Internationale arbejde som vi mener er vigtigt for den generelle udvikling i DMU. Det er naturligvis altid en afvejning af de ressourcer vi skal satse på dette og det indgår også løbende i vore overvejelser. FIM Europe som UEM nu hedder er fortsat en Union med store udfordringer og vi må umiddelbart forvente at dette ikke ændres i den kommende 2 år før der kommer en ny præsident. Dette var én af årsagerne til at jeg valgte at satse på en plads i FIM Board of Directors ved General Assembly i december Det er jo vigtigt at vi sikrer at der hvor vi bruger vores resourcer også kan være med til at gøre en forskel. Derfor blev FIM prioriteret op da DMU med sikkerhed kan gøre en forskel. Side 10

11 En yderst spændende proces hvor arbejdet i de næste 4 år nu begynder og jeg må indrømme at der er mange store opgaver der skal tages fat på. Der er stor respekt for de skandinaviske lande i FIM, som ellers er domineret af sydeuropæiske lande. Måske ikke mindst fordi vi i norden siger det vi mener og gør det vi mener. Måske også derfor er der en flot repræsentantion fra norden, hvor der sidder 3 mand fra Danmark i dag i de øverste styringsorganer, hvoraf den ene dog repræsenterer Sverige. En af de største opgaver er at få FIM til at forstå og acceptere at man skal tættere på de enkelte lande og samarbejde med dem og ikke mindst forstå den udvikling som sker i disse år på licensudviklingen. FIM skal være en samarbejdspartner og sikre at nye tiltag ikke kun er ud fra kommercielle hensy,n men også gavner de enkelte landes udviklingsmuligheder. Dette har jo blandt andet en stor betydning for Speedway sporten hvor der også sker store og nødvendige forandringer i FIM s system i disse uger som vi håber vil være medvirkende til et forbedret samarbejde indenfor denne sport hvor vi fra Danmark mener vi har en stor og vigtig rolle. Det må desværre også konstateres at selvom vi i 2012 har brugt mange resourcer og penge på Internationale Speedway opgaver og koordinering har vi ikke opnået det forventede tilfredsstillende resultater. Dette omhandler både vores Liga og forventet Champions League og udviklingen af lydpotter. Dette rod om jeg så må sige skyldes flere årsager. Dels dårlig ledelse fra FIM, men også mangel på vor egen interne strategi og koordinering og samarbejde som ganske enkelt skal være bedre hvis vi vil gøre os forhåbninger om at opnå internationale politiske resulater i de kommende år som vi naturligvis forventer. Det er vi dog sikre på at vi godt kan lave om på nu og vi starter op for at trække tingene i den retning vi gerne vil. Samarbejdet med DIF er fortsat udbygget i 2012 og vi forventer fortsat at dette udbygges på flere områder i 2013 og fremad. DIF er jo samtidig i en proces hvor man er ved at ændre organisationen til at være en mere konsulentorienteret paraply organsiation som vi som forbund også skal vænne os til og definere hvordan samarbejdet bliver optimalt. Uddannelsesområdet er fortsat et vigtigt indsatsområde og specielt er det meget glædeligt at kunne konstatere en stor interesse for klubtræneruddannelsen. Der var 50 på kursus i efteråret. Men desværre var det det modsatte på klublederuddannelsen som er blevet udbydt. Her har mange spurgt efter uddannelse, men det er få som tilmelder sig uddannelse når det udbydes. Dette har jo været et stort og vigtigt fokusområde i mange år og det er derfor meget positivt at kunne konstatere at det nu for alvor tager fat og vi håber naturligvis på den fortsatte opbakning fra klubberne. Som sædvanligt kommer vi mere ind på økonomi under et af de andre punkter på dagsordenen, men jeg vil dog gerne her kommentere et par punkter. Det økonomiske resultat for 2012 er ikke tilfredsstillende. Dette har vi kunne se gennem de sidste 6 måneder da indtægterne for licenser, kontingenter og annoncer var væsentlig lavere end budgetteret. Vi har givet gratislicenser i 2012, og det koster selvfølgelig noget i den anden ende. Samtidig måtte vi konstatere et væsentligt merforbrug på mødeomkostninger som primær skyldes en budget fejl men også nye udvalg, samt omkostninger på Internationale aktiviteter og talent og Side 11

12 eliteaktiviterne. Alt i alt et ikke tilfredsstillende resultat som har medført at der til 2013 er indført væsentlige opstramninger på opfølgning af de kvartalsmæssige budgetter og regnskaber som omhandler både indtægter og udgifter indenfor alle indsatsområderne. I 2012 sagde vi at uanset at indtægterne ikke kom, så ville vi fortsætte med det vi havde sat i gang. Men i 2013, hvis indtægter og udgifter og det budgetterede resultat ikke overholdes må skal der omgående iværksættes initiativer for at stoppe den negative udvikling. Der er af den årsag også budgetteret med et nulbudget i 2013, og vi forventer at DMU s økonomi vil være tilbage på sporet i Men som sagt vender vi tilbage til dette punkt med flere kommentarer. Jeg vil gerne takke alle Anders Secher og Erik Gundersen for jeres store arbejde indenfor Speedway, Mikkel Caprani indenfor Motocross, Christian Munk Poulsen og Jesper Rasmussen indenfor BMX og Rene Prang indenfor Road Racing samt Niels Nicolajsen indenfor Trial. Ligeledes velkommen til Andre som træner for Enduro kørerne. Samtidig en stor tak Søren Normann Andersen som nu har overtaget opgaverne som Sportschef for DMU og de daglige opgaver omkring Talent og Eliteaktiviteterne. Dette er jo et af de helt store indsatsområder i DMU både omkring ressourcer menneskelige såvel som økonomiske - og det skal derfor sikres at vores indsats også giver det forventede resultat og dette vil indgå i udarbejdelsen af DMU Vision Der er udarbejdet konkrete aktivitetsområder og målsætninger indenfor alle områderne og der er en positiv udvikling indenfor alle områderne. Samtidig er der nu også fastlagt en overordnet strategi omkring strukturen fra klubben til eliteniveau som nu skal koordineres på tværs med de mange nye klubtrænere. Side 12

13 Samtidig er der for alvor ved at blive taget fat på aldersrelateret træningskoncept beskrivelsen som danne grundlaget for den videre uddannelse og træning af vore aktive. Vi vil gerne takke vores Team Danmark konsulent Jens Meibom og Direktør Michael Andersen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem 2012 og ikke mindst tak for jeres ideer og sparring. Jørgen Bitsch gennemgik herefter high-lights med hvad der vil bliver fokuseret på i Dette var beretningen 2012 og jeg håber at den har givet en god opdatering på sæsonen 2012, men også med fokusområder for 2013 og fremtiden. Tak til administrationen for jeres arbejde gennem året og ikke mindst alle de praktiske opgaver i forbindelse med repræsentantskabsmødet og naturligvis også til Svend Panse som dirigent. Tak til Hovedbestyrelsen, sportskommissionerne, udvalgene og sportsudvalgene, alle samarbejdspartnere samt alle de mange der har hjulpet DMU gennem 2012 for jeres store indsats for DMU. Til sidst en stor tak til klubberne for jeres opbakning gennem året og de mange frivillige ledere der lægger deres ildsjæl og rigtig mange timer i DMU - uden jer intet DMU. Og med dette vil jeg gerne ønske jer alle en god sæson Side 13

14 Kommentarer til beretning: Niels Hansen, DMC: Jeg har to ting, en positiv og negativ, som jeg gerne vil sige på vegne af landevejsfolket. Jeg vil godt starte med den positive. I næste uge begynder en 4-ugers kampagen: Se os. En kampagne som skal bruges til at gøre opmærksom på, at nu er 2-hjulerne igen snart på landevejene. Den er bl.a. sponseret af trafikstyrelsen. Den kommer ud som foldere til forhandlere, og der bliver forsøgt at gøre opmærksom på det i pressen. Det er positivt at vi kan få offentlige midler til den slags. Det negative jeg vil fortælle er omkring de nye kørerkortregler. Vi er fanget af en lovteknisk problematik. I 2010 vedtog Folketinget en rammelov, som skulle gøre plads til en tekst, som kom fra EU. I august 2012 blev teksten vedtaget og det var svært at nå at gøre noget ved dette, da det kom lige op til sommerferien. Konsekvensen er nu, at Danmark er det eneste land i EU, hvor man kræver 18 år for at køre på en EU-knallert. Når vi snakker motorcykler bliver det lige så morsomt. Her kræver Danmark 18 år hvor næsten alle andre siger 16 år. Danmarks står altså tilbage som et mindretal der ikke har tiltro til vore egne unge mennesker. EU skulle være en helhed, men der er nu rent kaos i hvordan reglerne er på tværs af de europæiske lande er sammensat. Den eneste begrundelse for hvorfor det er lavet sådan, er som trafikministeren siger, jeg synes det er fornuftigt. Jeg kan se, at der senere er et forslag til at påvirke omkring kassevogne på programmet. Til det er der at sige, find nogle eksempler på unge mennesker som ikke kan dyrke deres sport. Så vil jeg også nævne, at i slutningen af august bliver der afholdt FIM Rally i Bredebro. Der vil jeg specielt anbefale, at i møder frem den dag hvor der er Nationsparade, med udenlandske gæster. Resten af de samlinger som fra FIM er arrangeret omkring Touring, ligger andre steder i Europa. Som sagt, så er jeg udnævnt som FIM Director, og det er da godt at der er så mange nordiske repræsentanter. Det gør at vi har muligheder i det som hedder Non Sporting i FIM. Desuden glæder det mig, at miljø er blevet opgraderet i DMU, da jeg også i mit nærområde har set problemer med at få godkendelser på plads. Bent Anders, AMK: Tak for en meget hurtig beretning. Og tak for det digre værk som er udsendt til klubberne. Jeg har dog et par enkelte kommentarer. Det er dejligt at høre at det går godt i Speedway - men der er også klubber som har forsøgt at arrangere international road race i Desuden er der, som du nævner det brug for koordinering. Ikke mindst i forhold til det som er præsenteret i årsrapporten. Der er en del som vi skal gøre ude i klubberne. Derfor skal man være opmærksom på at klubberne skal kunne følge med. Men ellers er det et rigtigt godt værk vi har fået præsenteret. Og det giver mullighed for at vi kan få en konstruktiv debat. Men på baggrund af de ting som er her, så ville det være rart med en dag mere - så man kan nå at tygge det igennem. Jørgen Bitsch, Formand DMU: Side 14

15 Tak for de pæne ord. Vi søger seriøst at mærke efter på hvad vi skal sætte ind i forhold til. Og vi håber meget at få en dialog med klubberne om, hvad der er for meget. Og så en sidste ting. Tak for reminderen, vi vil ikke glemme jeres Classic arrangement igen. HBs beretning blev enstemmigt godkendt. 4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse Formand Jørgen Bitsch gennemgik regnskab, og nævnte herunder at DMU har fået ny Revision ved KPMG. Kommentarer: Annette Vesterskov, FSK Noget af det jeg bemærkede i regnskabet er tilgodehavender. Så vidt jeg kan se så er det bare steget. Og jeg har talt med en række klubber og de skylder ikke noget. Hvilke klubber er det som bliver ved med at skylde alle de penge, på bekostning af os andre? Og så en anden ting. Jeg blev opmærksom på at der i Jubilæumsfonden ligger kroner. Hvis det er det beløb som vi til næste år skal holde fest for, så bliver det da en spejderlejr. Svar: Jørgen Bitsch, formand DMU Det som der står i regnskabet, er skyldigt beløb og altså ikke forfaldent beløb. Det forfaldne beløb har aldrig været lavere. Det er også værd at bemærke, at i beløbet indgår gæld hvor der nu er afdragsaftaler. Så for første gang i mange år føler vi, at vi er i fuld kontrol her - og at vi har fået styr på vores kreditorer. Og jeg håber også at i som klubber oplever at der er hurtigere og bedre opfølgning end før på jeres spørgsmål. Hvad angår Jubilæumsfonden, så har jeg ikke været opmærksom på denne, men jeg kan love at vi - også - vil overveje at benytte dette beløb. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 5) Behandling af indkomne forslag Forslag 1, jf. bilag, fremsat af Hovedbestyrelsen Dirigenten foreslog at punktet blev flyttet til under punkt 8. Forslag 2, jf. bilag, fremsat af Aarhus Motor Klub Ordlyd af forslag: Paragraf 9, stk. 2, afsnit 3. Nuværende tekst: En repræsenteret og stemmeberettiget klub = en stemme som udøves af klubberns formand eller ved fuldtmagt. Forslag til tekst ændring: En repræsenteret og stemmeberettiget klub = en stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer som udæves af klubbens formand eller ved fuldmagt. Side 15

16 Paragraf 19, stk. 1 afsnit 2. Nuværende tekst: En repræsenteret og stemmeberettiget klub = en stemme, som udøves af klubbens formand eller ved fuldmagt. Forslag til tekst ændring: En repræsenteret og stemmeberettiget klub = en stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer, som udøves af klubbens formand eller ved fuldtmagt. Bent Anders, AMK: Forslaget har været fremlagt før. Sidste år blev det bemærket at det skulle tages op på klublederseminaret, det blev det mig bekendt ikke. Kommentar: Asger Pedersen, SK MX Forslaget er som Bent siger ikke nyt, og vi har vendt det i Hovedbestyrelsen. Vi har tilladt os at komme med et revideret forslag. Det går ud på, at klubber med flere grene kan sidde med deres samlede stemmer på DMUs repræsentantskabsmøde. Kommentar: Lars-Bo, FMS Hvis Århus forslag går igennem, så mener jeg at de bør ændre det, således at det kun er kategori 1 medlemmer, som der tæller med. Kommentar: Martin Skov Jensen, HM Mit supplerende forslag ligger fint i tråd med det som Asger har præsenteret, hvor en klub kan benytte de stemmer som de har på grenmøderne, på DMUs Repræsentantskabsmøde. Bent Andersen, AMK: Jeg vil gerne takke for de kommentarer som er kommet, da de går i retning af det som vi gerne vil. På baggrund af dette så trækker Aarhus det første forslag. Børge Ebbesen, Møldrup Motocross: Min holdning er en klub en stemme. Hvis dette bliver gennemført, så kommer de små klubber ikke til repræsentantskabsmødet. Dirigent, Svend Panse: Jeg vil foreslå at Bent Andersen ikke trækker sit forslag, for så har vi ikke noget at stemme om. Der skal stemmes for det forslag som AMK er kommet med mod det reviderede forslag fra Hovedbestyrelsen. Dvs. hvem stemmer for det ændringsforslag som HB er kommet med, mod forslaget som AMK har sendt ind. Herefter afstemning mellem AMK forslag og Revideret forslag fra HB Revideret forslag fik flest stemmer. Derefter gik forsamlingen over til afstemning for revideret forslag mod det, som står i vedtægterne. Side 16

17 Kommentar: Thorkild Hansen, Vissenbjerg Bred Motor Klub Nu skal vi tænke os om. Nu giver vi pludselig en klub 3 eller 4 stemmer. Det som vi gennem mange år har haft, med en klub en stemme, har virket rigtig godt. Pludselig havner vi der, hvor fx en speedwayklub med 100 medlemmer tænker, - hvad skal vi på repræsentantskabsmøde for, med blot en stemme. Kommentar: Jesper Holm, Formand SK Road- og Drag Racing Dette forslag som ligger her synes jeg flugter fint med det arbejde som er udført i en række klubber over en årrække. Man arbejder for en fælles effektiv administration og bruger det som fundament til at udvikle sportsgrenene på. Og jeg tror, at vi vil se den udvikling i flere klubber. Derfor mener jeg, at rent demokratisk er det uhensigtmæssigt, at vi straffer de klubber som forsøger at samle flere grene i samme klub. Jeg mener der skal stemmes for det ændringsforslag til vedtægterne, der er kommet frem her. Kommentar: Johnny Winther, Sorø BMX Jeg er nødt til at spørge. Der skal være 5 medlemmer for at få stemmeret. Hvor er de så henne. Er det i den store klub eller den lille. Kommentar: Jørgen Bitsch, DMU-formand Det står tydeligt i vores vedtægter. Man skal have 5 aktive licenser, for at være stemmeberettiget her. Det står i vedtægterne i dag. Hvis man er godkendt til at stemme i eftermiddag på en af grenene, så vil man også være godkendt med den stemme på DMU repræsentantskabsmødet. Dirigent: Da det er en vedtægtændring og vi er 60 her i dag, så skal der være 40 stemmer for forslaget, for at ændringen kan blive godkendt. Afstemning: Stemmer for: 29 Stemmer imod: 25 Forslaget ikke vedtaget. Bent Andersen, AMK Ja, jeg må sige jeg er lidt skuffet. Men så vil jeg sige, at Aarhus Motor Klub arbejder nu for at etablere 3 selvstændige klubber. Forslag 3, jf. bilag, fremsat af Sorø BMX Ordlyd af forslag: 14 Sportskommissioner 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og to bestyrelsesmedlemmer. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, Side 17

18 - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 kommissionsmedlem for en periode på 1 år - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de 3 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. Johnny Winther, Sorø BMX Det eneste jeg har foreslået er at man tilføjer et kommissionsmedlem for 1 år. Jeg tror ikke der er nogle SK`er hvor der er nogen som har siddet 3 år. Det er en hård post at sidde 3 år, og derfor kunne jeg godt tænke mig at få en mere ind i SK. Der er ufattelig med møder. Der er ikke en uge hvor der ikke er møder. Fra det gamle SK til det nuværende, kunne jeg godt tænke mig at man satte en mere ind. For vi mangler folk i SK. Dirigent: Svend Panse Med hensyn til forslaget. For at valgturnus skal hænge sammen, så skal en formand og 2 kommissionsmedlemmer på valg i en turnus på tre år. Og det 3. kommissionsmedlem er på valg hvert år. Asger Pedersen, SK Motocross: HB har talt om dette. Og forslaget er udmærket, men rent organisationsmæssigt, så vokser vi bare. Vi er også nødt til at have nogle kommissioner som hurtigt kan træde sammen, det forventer i også af os. Vi ser ikke andet end at SK`erne kan udfylde de roller de har i dag. Martin Skov Petersen, HM Jeg vil støtte op om forslaget som Johnny kommer med. Med de papirer vi har modtaget, så fremgår det også at der ikke er nogen som stiller op til valgene. Der er for mange ting som SK medlemmerne hænger på i 3 år. Hvis man nu er ny og gerne vil ind, så bør vi have en platform hvor en person kan komme ind og afprøve det. Og hvis man har en mand mere i SK, så kan det også være at der bliver bedre relation til udvalgene. Jesper Holm, SK Road- og Drag Racing Baggrunden for at vi skiftede til en ny struktur var at vi ville få sportsudvalgene til at stå for det daglige arbejde. Hvis vi fører flere personer ind i sportskommissionerne, så fører man arbejde tilbage i sportskommissionerne, og det arbejder mod den struktur vi har. Johnny Winther, Sorø BMX Der er rigtig meget arbejde i SK, uanset hvad. Og jeg vil gerne have at vi får mulighed for en post, hvor folk kan se hvordan arbejdet er. Jeg tænker også, at der ikke er Sportskommissioner hvor der er nogen, som har siddet i 3 år. Der er masser af frivillige, men det er svært at sige til folk - at de skal være der i 3 år. Der burde være flere som havde lyst til at komme ind og se hvad der ligger i arbejdet. Peter Mastrup, Suppleant SK Motocross Side 18

19 Jeg tænker det er en rigtig god ide at man kan komme ind og være der et år. Men der er jo den mulighed, at man kan inddrage suppleanten, som jo er der for et år. Det er vel her man skal starte og se tingene uden stemmeret. Men så skal vi have sportskommissionerne til at sende alt information videre til suppleanten. Jørgen Bitsch, Formand DMU Vi har drøftet dette flere gange i år. Man kan jo altid trække suppleanten med ind for et år. Men man har jo også mulighed for at trække udvalgsformænd med ind. Så der er flere muligheder for at trække nogle ind. Men som også nævnt af Jesper, så er det også vigtigt at vores nuværende struktur med udvalg kommer til at køre optimalt. Afstemning: For: 15 Imod: 36 Forslag ikke vedtaget. Forslag 4, jf. bilag, fremsat af Randers Motor Sport Ordlyd i forslag: Jeg vil forslå, at DMU tager kontakt til de andre forbund under DIF og sammen går til skat for at få lovliggjort den indretning som er nødvendig for at bruge en kassevogn på gul plade/papegøjeplade til transport af sportsrekvisitter og med et opholds/omklædningsrum. Kommentar: Jan Hvam, RMS Det er blevet vældigt aktuelt. SKAT stod med deres folk i Herning. Det er klart at man må ikke lave en autocamper, men når vi har SKAT ude, så man må dårligt nok hænge en knage op i en kassevogn, før man risikerer at få en stor ekstra opkrævning af afgift fra SKAT. Vi har hørt regninger helt op til kroner. Vi har hørt nogle fornuftige folk fra SKAT sige, at vi skulle bede vores forbund om at gå til SKAT for at få lavet nogle regler for dette. Vi foreslår at man går til DIF og andre forbund, bagefter går til SKAT, så vi får taget fat i dette problem. Poul Hjorth, SK Motocross Det er korrekt at det er et stor problem. Og det er måske nok et lovgivningsmæssigt problem, men det er også et stor problem i forhold til fortolkning og retningslinjer. I torsdag var jeg til møde om en sag, som har kørt 1 ¾ år, og den sag bliver principiel. For hvis den bliver tabt, så er det rigtigt som Jan Hvam siger, så må man ikke en gang hænge en krog op i kassevognen. Vinder vi den, så er der nogen ting som bliver tilladt. I det videre forløb, så må vi tage kontakt til SKAT for at høre hvad præmisserne herefter er. I vil naturligvis høre mere om sagen, så snart vi kender afgørelsen i Landsretten. Thorkild Hansen, Vissenbjerg Bred Motor Klub Side 19

20 Det er jo ikke kun vores sportsgren, men også andre sportsgrene som har et kæmpe problem med at blive transporteret. Derfor vil jeg opfordre til at DMU og DASU går til DIF for via den vej at få taget sagen op. Niels Arne Hansen, DMC Efter mange års erfaring via mit civile fag, så er der kun en vej. Og det er at i sætter jer sammen med Holger K. Nielsen og forklarer at dette ikke koster staten penge, men at de vil tjene penge på det. Så er der en chance for at departementschefen vil gå videre med det - og gøre noget ved det. I kan ligeså godt forstå, at i skal have ministeren til at fortælle departementschefen at sådan skal det være. Gør det på den rette måde, ellers så sker der ikke noget. Afstemning: For: 58 Forslaget vedtaget. Forslag 5, jf. bilag, fremsat af Munkebo Speedway Club Ordlyd af forslag: Kørerlicens for Speedway National CV classic og OB classic som for nuværende er kr ,- foreslår MSC nedsat til samme pris som Motocross National CV classic som for nuværende er kr. 800,-. Begrundelse: Det er en meget stor forskel der er på Motocross og speedway sidevogn kører, som primært er ældre kørere der gerne vil bevare tilhørsforholdet til deres sport, og så er det dobbelt betaling da sandsækken betaler det samme som køreren. Kommentar: Jørgen Pedersen, MSC Der er meget stor forskel på hvad sidevognskørere skal betale inden for motocross og speedway. I motocross er det 800 kroner og i Speedway er det kroner. Og så er det to mand som skal tegne licens. Det ligger fint i tråd med HBs ønske om flere kørere i Speedway. Derfor kunne i godt nedsætte prisen. Det er jo kun for sjov at de kører disse folk. Svend Jakobsen, SK Speedway Sportskommissionen stemmer for at vi indfører denne regel, da det ikke har nogen stor betydning for vores økonomi. Afstemning: For: 55 Forslaget er vedtaget. 6) Fremlæggelse af DMU s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse Jørgen Bitsch gennemgik strategien. (dokument vedhæftet) Side 20

21 Kommentar: Martin Skov, HM Nu sagde du det selv med licenserne, IT. Jeg kan ikke se strategien i det. Måske man skulle blot beholde det licens vi har, så man slipper for det skudder-mudder vi har med fremsendelse af licenser. Hvad er strategien på det her e-licens kort. Jørgen Bitsch, Formand DMU Det bliver præcist som du siger Martin. Tanken er at vi skal bruge det licens vi har. Med mindre der er andre gode grunde til at udskifte det. Men det er tanken. Når man skal til udlandet, så er det tanken at man kan trække en skrivelse ud. Martin Skov, HM Nu kommer vi til en gråzone igen. Hvis der er nogen som skal til udlandet, så må de købe et kort til det. De har jo ikke en chip i udlandet så de kan læse vores kort. Strategi og aktiviteter blev godkendt med stort flertal 7) Fremlæggelse af budget for indeværende år Budget blev gennemgået og taget til efterretning af repræsentantskabet (årsrapport vedhæftet) 8) Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår Ordlyd af forslag: -DMU's kontingent hæves md kr. 50,- pr jan Fra jan pristalsreguleres kontingentet. Begrundelse for forslag: Ole Hansen, Næstformand DMU Punkt 1.: Hovedbestyrelsen anbefaler at man sætter kontingentet op med 50 kroner. De forskellige kategorier bliver sat op med 50 kr. på nær kategori 4, hvor det ikke giver nogen mening. Punkt 2.: Desuden anbefaler vi, at vi indeksregulerer kontingentet så det får en lille stigning hvert år. Hvis vi havde brugt indeksreguleringen i år, så var det blevet en stigning på ca. 5 kroner. Denne indeksregulering skal ske fra Kommentar: Bjarne, Vojens Speedway Klub Har vi mulighed for at få Alment reglement med kategorierne op på tavlen. Jeg er blevet opmærksom på at vi skal betale for fuldt kontingent for folk med T-licens. Vi er blevet opmærksomme på dette ovre fra kontoret. Kommentar: Martin Skov, Hedelands Motorsport Hvis vi skal justere på noget, så skal vi gøre det ordentligt. Når klubberne skal sige ja eller nej til at have officials. Hvis medlemmet er aktiv kører, så kommer han op i kategori 1. Side 21

22 Vi har en masse skriverier om frivillige i vores årsrapport. Men klubberne kigger på disse kategorier. Og så er der det at der er en del klubber som har generalforsamling, så de kan ikke nå at ændre noget. Det som vi har nu er måske gammelt. Vi skal se på vores hjælpere og vores kørere, og så må vi kategoriserer det anderledes fremadrettet. Kommentar: Børge Ebbesen, Møldrup Motocross Det er da en voldsom stigning med 50 kroner pr. medlem. Kunne vi så blive garanteret at der ikke bliver flere ansatte. Lønningsudgifter er en stor del af vores budget. Jeg har ikke noget i mod dem som arbejder på vores kontor, men jeg kunne da godt tænke mig at vide om vi skal have flere ansatte, for så skal vi jo have flere penge igen til næste år. Svar: Jørgen Bitsch, DMU-formand Vi hører jo regelmæssigt, at vi skal gøre noget for at professionalisere. Og når vi så gør det, så får vi at vide hvorfor vi skal gøre det. En praktisk kommentar, når man laver vedtægter i klubberne, så bør man vedtage, at kontingenter fra DMU bliver regulereret. Nej, der er ikke planer om at få flere ansatte. Planen blev lagt for 5 år siden, og vi har ikke planer om at ansætte flere. Hvad angår T-licenser, så kan jeg ikke svare men det kan være at Jesper kan fortælle om dette. Kommentar: Bjarne, Vojens Speedway Klub Jeg synes ikke det er helt betryggende at vi har nogle kategorier i vores reglement, som der ikke er nogle som kan svare på. Svar: Svend Panse, Dirigent Der er ingen ændringer i forhold til vores kategorier i forslaget. Hvis man er Dommer, Stævneleder eller et T-licens, så er man Kategori 1. Sådan er det i dag. Kommentar: Thorkild Hansen, Vissenbjerg Bred Motor Klub Der er ingen der kan finde ud af hvordan det her kategoriværk fungerer. Hvorfor kan man ikke have en pris. Og så en ting til, at man siger at vi skal have flere medlemmer og så skal vi have dem til at betale mere. Lad os ensrette det her. Man skærer ned i de forskellige kommissioner og så sidder der for mange i Hovedbestyrelsen og det koster en masse. Lad os dog skære det ned til det halve, og så flere i kommissionerne. Hvis de kun skal være 3, så skal de være bedre til at få udvalgene til at blive og så skal kommissionen være mere synlig. Svar: Jørgen Bitsch, Formand DMU Hvis der er nogle kommentarer til hvordan vores kategorier er skruet sammen, så vil jeg opfordre til at man fremsender forslag når vores reglementer skal skrues sammen i efteråret. Kommentar: Annette Vesterskov, FSK Det forslag der kom med kontingent og frivillighedsstrategi bør man kigge godt på. Det er svært at forklare at man forsøger at skaffe frivillige, og så samtidig så sætter vi kontingentet op. Det kan man ikke. Kig på det en gang mere. Kommentar: Jesper Holm, Formand SK Road- og Drag Racing Side 22

23 Fra uddannelsesudvalget kom vi i efteråret med det forslag, at alle med G-licens rykker ned i Kategori 4. Når vi så ligger i D, S og T- licenser, så ligger de i de betalende kategorier. Men vær opmærksom på, at G-licenser altså er gratis nu. Afstemning: Forslag pkt. 1 For: 20 Imod: 29 Konklusion: Forslag pkt. 1 er afvist. Forslag pkt. 2 For: 31 Imod: 16 Konklusion: Forslag punkt 2 blev vedtaget med den ændring, at det er gældende fra ) Valg til Hovedbestyrelse samt suppleant a) Valg af formand for 3 år Opstillet: Jørgen Bitsch HB formand: Jørgen Bitsch (valgt for 3 år) b) Valg af 1 suppleant for hovedbestyrelsesmedlem for 1 år Opstillet: Bent Andersen Suppleant: Bent Andersen (valgt for 1 år) 10) Valg af revisorer samt suppleant a) Valg af 2 revisorer for 1 år Opstillet: Svend Panse, Bjarne Fjord Thomsen Svend Panse, valgt for 1 år Bjarne Fjord Thomsens, valgt for 1 år c) Valg af 1 suppleant for 1 år Opstillet: Ingen opstillet Ingen valgt. 11) Valg til Ordensudvalget samt suppleant a) Valg af 1 medlem for 3 år Opstillet: Henrik Nørgaard Medlem: Henrik Nørgaard (valgt for 3 år) Side 23

24 b) Valg af 1 suppleant for 2 år Opstillet: Ingen Opstillet Ingen valgt c) Valg af 1 suppleant for 1 år Opstillet: Ingen opstillet Ingen valgt 12) Eventuelt Jesper Holm fik ordet for at gennemgå klubtræneruddannelsen. En af de grundstammer vi skal se på er at få uddannet klubtræner 1 i løbet af efteråret. Næste step er at vi får en række til at fortsætte, og tage Klubtræner 2, i det følgende efterår. Hvis i husker tilbage, så havde Jørgen en slide i løbet af formiddagen, hvor man kunne se at en af de væsentlige grunde til at folk meldte sig ud var manglen af klubtrænere. Man kan ikke forestille sig en svømmehal uden trænere, en gymnastikforeningen uden trænere osv. I alle andre sportsgrene arbejder man med klubtrænere for at udvikle folk som bliver en del af sporten. Det er relativt dyrt at afholde kurserne. Men der er det ved det at alle kommuner på nær 2, yder tilskud, så i vil erfare, at i vil blive taget godt i mod når i henvender jer til kultur og fritidsforvaltningen, for de vil gerne have et målrettet arbejde med de unge folk ude i klubberne. Et andet kursus vi har talt om er klublederuddannelsen. Vi har i første omgang forsøgt at udvikle det i eget regi, men det har ikke været en succes. Vi har så købt os til det men det har ikke været en succes. Der har ikke været tilmeldinger nok. Vi har kørt modul 1 og 2, men vi kører ikke modul 3 og 4. Men når Ole Blædel er ude ved jer, så vil han tage nogle af de elementer som ligger i klublederuddannelsen med jer. Det er sådan, at de par kommuner hvor man ikke vil give støtte til klubtrænerudannelse, i så fald skal i ansøge DMU, så vil vi se velvilligt til det. Hvis der er nogle kommuner hvor tilskuddet først falder sent, så er vi også villige til at se på at trække betalingen for kurserne, til i har pengene. Det skal ikke være det som forhindrer jer i at deltage. Kommentar: Hans Jørn Beck, Formand SK Off-track Jørgen har nævnt at der vil være mulighed for at købe profil-tøjet. En af de ting som jeg startede med for et par år siden omkring marketing. Noget af arbejdet har resulteret i at Dommer og Bestyrelsesmedlemmer er iklædt softshell. Vi har også haft landshold med som har haft ensartet tøj med sig ude. I kan se Årsrapporten og vores Reglementer bliver mere ensrettede at se på. Det skal alt sammen resultere i at vi bliver lettere at genkende. Det er nogle af disse ting som Martin Thenning skal tage sig af. Han har en dag om ugen hvor han faktiskt ikke skal beskæftige sig med andet end sponsorer. Jeg har en tyrkertro på at dette er noget som vi også vil kunne se på relativt kort sigt. Der vil snart, formentlig blot om et par uger, bliver muligt at bestille profiltøj via DMUs hjemmeside, via samarbejde med JAK hvor vi har en kick-back aftale. Nu prøver vi også at udvikle os ved at finde penge fra sponsorer så må vi se hvordan det går. Side 24

25 Kommentar: Jan Hvam, Randers Motor Sport Kunne man forestille sig, når profiltøjet bliver standardiseret, at man får en velcro, som kan påsættes tøjet, således at man kan se at vedkommende har en officiel funktion. Herefter var eventuelt overstået og programmet gik videre til en række overrækkelser. Blomster til afgående Jørgen bitsch overrakte herefter en buket til Lars Ostenfeldt, formand fra BMX, som af arbejdsmæssige årsager har valgt at stoppe. DMU Fortjensttegn Bent Andersen fra Fortjenstegnsudvalget overrakte herefter fortjenstegn til en række personer. I det følgende fremgår listen over modtagere: Fortjensttegn: Ledere, officials og øvrige Sølv: Svend Panse - for en mangeårig og ekstraordinær indsats i DMU Sølv: Thorkild Hansen - for en mangeårig og ekstraordinær indsats i DMU Fortjensttegn: Aktive kørere Michael Jepsen Jensen, Sølv (overrakt ved Dansk Motorsports Award) Vinder af VM Speedway Junior U21 Sam Jensen, Sølv (overrakt ved Dansk Motorsports Award) Vinder af FIM Youth Gold Trophy 80cc Mikkel B. Jensen, Sølv (overrakt ved Dansk Motorsports Award) Vinder af World Cup Da Nicki Pedersen, Niels Kristian Iversen og Michael Jepsen Jensen har modtaget Fortjenstegn tidligere - overrækkes alene til Mikkel B. Jensen Frederik Jacobsen, Bronze (Overrakt på Repræsentantskabsmødet) Vinder af UEM Speedway 80cc Youth Cup Fortjenstegn: 50-års jubilarer Mogens Pedersen, Fyens Motor Sport Børge Vad, Hadsund Motor Klub Ullis Nielsen, FAM Frederiksborg Amts Motorklub Per Bruun-Larsen, Fyens Motor Sport Maltha Gade, Fyens Motor Sport Svend Conrad, Fyens Motor Sport Jørgen Blacha, Fyens Motor Sport Palle Søndergaard, Silkeborg Speedway Club Bent Jakobsen, Silkeborg Motor Sport Thorkild Bak, Silkeborg Motor Sport Årets DMU-klub 2012 Side 25

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014 Til stede: Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, Skærbæk, Holsted, Haderslev,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød alle velkommen, herunder specielt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra MX Repræsentantskabsmøde 2016

Referat fra MX Repræsentantskabsmøde 2016 Referat fra MX Repræsentantskabsmøde 2016 MX Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 05.03.16 Referent: Lea Kahlke Hansen Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal 33 klubber var fremmødt med

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år.

Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år. Beretning ved repræsentantskabsmøde 4. marts 2012 Så er det endnu engang blevet til for status på året der er gået, og kigge frem på det næste år. Bestyrelsen og ledelse Sportskommission har været sammensat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere