Få kvinder og masser af mænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få kvinder og masser af mænd"

Transkript

1 Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede i alle ledelseslag I undersøgelsen er 35 % af de redaktionelle medarbejdere på nyhedsmedierne (herefter omtalt som medierne) kvinder. På landsplan har ingen af de undersøgte nyhedsmedier dog en andel på 35 % kvinder i nogen af de fire ledelseslag (0, 1, 2 og 3). Tendensen klar: Jo højere op i ledelseslagene jo færre kvinder. Hele Landet (42 arbejdspladser) Lag 0 Administrerende direktører 5 14 % % Lag 1 Chefredaktører % % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % 14 % af mediernes administrerende direktører eller direktører på øverste niveau er kvinder. I undersøgelsen betegnet som lag 0. I alt 5 personer: Lisbeth Knudsen, Berlingske Tidende Mette Bock, Danmarks Radio Kirsten Bach Holck, Jyllands-Posten Merete Eldrup, TV 2 Danmark Pia Nielsen, TV2/Nord 20 % af mediernes chefredaktører eller direktører på næst-øverste niveau er kvinder. I undersøgelsen betegnet lag 1. I alt 17 personer: Marianne Gram, 24Timer Lisbeth Knudsen, Berlingske Tidende** Tina Christel Christiansen, B.T. Birgitte Bollerup, B.T. Bente Johannesen, Dagbladet/FAA/Sjællandske Merethe Eckhardt, Danmarks Radio Karen Westman Hertz, Danmarks Radio Ulla Pors, Danmarks Radio Birgitte Fredsby, Danmarks Radio

2 Gitte Brandt, Danmark Radio Lisbeth Lambert, Danmarks Radio Inger Bach, Danmarks Radio Bente Wiik, Fyns Amts Avis Vibeke Larsen, Herning Folkeblad Suzanne Moll, TV 2 Danmark Pia Nielsen, TV2/Nord** Anne Knudsen, Weekendavisen 24 % af mediernes redaktionschefer er kvinder. 29 % af mediernes mellemledere er kvinder. Mere ligestilling i København: Ser man på kønssammensætningen blandt mediernes ledere i København i forhold til provinsen, er der tydelige forskelle i ledelseslag 1 og 2. København (18 arbejdspladser) Lag 0 Administrerende direktører 2 11 % % Lag 1 Chefredaktører % % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % Provinsen (24 arbejdspladser) Lag 0 Administrerende direktører 3 15 % % Lag 1 Chefredaktører 5 12 % % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % I København er der 18 % -point flere kvindelige chefredaktører end i provinsen. Ca. hver tredje chefredaktør i hovedstaden er en kvinde (30 %) mens det samme kun er tilfældet med ca. hver ottende chefredaktør i provinsen (12 %). I København er der desuden 13 % -point flere kvindelige redaktionschefer end i provinsen. Andelen af kvindelige chefredaktører er ca. to en halv gang større i hovedstaden end i provinsen. Det formodes, at Danmarks Radio trækker hovedstadens relativt høje andel af kvinder i ledelseslag 1 og 2 op (se resultat længere nede).

3 I København er andelen af kvinder i lag 1, 2 og 3 lige stor (30 % i alle tre lag). For hele landet og i sær for provinsen gælder, at kvindernes andel er størst i lag 3 (mellemlederlaget). Medierne i København har lidt flere kvinder ansat, end medierne i provinsen (3 % - point). Til gengæld er antallet af mediearbejdspladser, der er med i undersøgelsen, højere i provinsen (24 stk.) end i København (18 stk.). Danmarks Radio har høj andel af kvinder: Danmarks Radio har den største andel af kvinder i undersøgelsens tre øverste ledelseslag (lag 0, 1 og 2). Danmarks Radio Lag 0 Administrerende direktører 1 33 % 2 67 % Lag 1 Chefredaktører 7 47 % 8 53 % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % Trykte Medier Lag 0 Administrerende direktører 2 7 % % Lag 1 Chefredaktører 8 15 % % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % TV2 inkl. regioner Lag 0 Administrerende direktører 2 22 % 7 78 % Lag 1 Chefredaktører 2 14 % % Lag 2 Redaktionschefer % % Lag 3 Mellemledere % % Lag 4 Alle øvrige DJ-medlemmer* % % Danmarks Radio har den største andel af kvinder i ledelseslagene 0, 1 og 2 - uanset om der sammenlignes med landsgennemsnit, København, provinsen, Trykte Medier eller TV2 inkl. regioner. TV2 inkl. regioner har dog 2 % -point flere mellemledere (lag 3). Næsten halvdelen 47 % - af Danmarks Radios chefredaktører (lag 1) er kvinder. Det er 27 % - point flere end landsgennemsnittet. På Trykte Medier og TV2 inkl. regioner udgør de kvindelige chefredaktører hhv. 15 % og 14 %.

4 Danmarks Radio har 34 % kvindelige redaktionschefer. Det er 10 % -point flere end landsgennemsnittet og hhv. 14 % -point og 10 % - point flere i forhold til Trykte Medier og TV2 inkl. regioner. Færre kvindelige mellemledere på trykte medier og svære at rykke op i provinsen Kigger man på hele landet, er den højeste andel af kvinder at finde blandt mellemlederne (lag 3). 29 % er kvinder. Tallet er 30 % i København og 28 % i Provinsen. Kigger man i stedet på medietyper, er der dog tydelige forskelle i andelen af kvindelige mellemledere: Danmarks Radio og TV2 inkl. regioner har begge flere kvindelige mellemledere end hele landet - hhv. 35 % og 37 % - mens de trykte medier har færre, nemlig 25 %. Antager man, at mellemlederlaget bruges som rekrutteringslag for ledelseslagt over (redaktionschef), virker det umiddelbart nemmere, at rykke op i København end i provinsen: Hvor København har 48 kvindelige redaktionschefer (andel på 30 %), har provinsen 21 kvindelige redaktionschefer (andel på 17 %). Begge steder har næsten lige mange kvindelige mellemledere - hhv. 55 og 54 personer. Medier uden kvindelige ledere Ti medier har ingen kvinder i ledelseslagene 0, 1 eller 2. Det drejer sig om ni trykte medier og et nyhedsbureau. Syv af de ni trykte medier er hjemhørende uden for København. Fire af de ti medier uden kvinder i ledelseslagene 0, 1 og 2 havde heller ingen kvindelige ledere i en tidligere undersøgelse***: Dagbladet Børsen - genganger Horsens Folkeblad genganger Holbæk Amts Venstreblad inkl. Kalundborg Folkeblad genganger Midtjyllands Avis genganger Ritzaus Bureau Dansk Landbrugs Medier Viborg Stifts Folkeblad (Midtjyske Medier) Dagbladet Holstebro Struer (Midtjyske Medier) Dagbladet Ringkøbing-Skjern (Midtjyske Medier) Skive Folkeblad Medier med kvinder i alle ledelseslag Fire medier har kvinder i både ledelseslag 0, 1 og 2. Det drejer sig om to elektroniske medier samt to aviser i København: Danmarks Radio

5 TV2 Danmark Berlingske Tidende Weekendavisen**** FAKTA Generelt om undersøgelsen K2/DJs undersøgelsen af kønssammensætningen blandt lederne i mediebranchen er udført blandt 42 danske nyhedsmedier med 20 eller flere fastansatte redaktionelle medarbejdere - heraf 31 aviser, 1 nyhedsbureau, Danmarks Radio, TV2 og 8 regionale TV2- stationer. Undersøgelsen bygger på tal fra Journalistforbundets tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne er blevet bedt om at udfylde et skema, hvor de indplacerer deres ledere og mellemledere efter følgende definitioner: O. lag: Direktører Det er den øverste administrative ledelse, der enten er overordnet eller ligestillet med 1. lag (se nedenfor). Det kan f.eks. være koncerndirektør, administrerende direktør eller bladdirektør. 1. lag: Chefredaktører En chef der tilhører den øverste redaktionelle ledelse. En der ubetinget har arbejdsgiveransvaret overfor bestyrelsen og den endelige ansættende og afskedigende kompetence samt det budgetmæssige ansvar for redaktionen. Det kan f.eks. være chefredaktører, adm. chefredaktører og medredaktører. 2. lag: Redaktionschefer En chef der ikke har det øverste ansvar men klart er en del af redaktionsledelsen. En der af chefredaktionen fået uddelegeret arbejdsgiverkompetence og retten til at lede og fordele arbejdet i en redaktion eller et område. Ofte med delvist budgetansvar og administrative ledelsesopgaver. Det kan f.eks. være redaktionschefer, souschefer for chefredaktionen, fagredaktører eller tekniske chefer i det omfang, han/hun har redaktionel indflydelse. 3. lag: Redaktionelle mellemledere En redaktionel arbejdsleder, der ingen arbejdsgiverbeføjelser har. En der alene har et redigerende mellemlederansvar. Det kan f.eks. være ledende redaktionssekretærer, redaktionssekretærer, nyhedsredaktører, lokalredaktører, A-mænd eller jourhavende. Vigtigt: Det er arbejdsindhold/ansvar og ikke titel der er afgørende for placeringen Noter *Udtrykket Alle øvrige DJ-medlemmer dækker over de DJ-medlemmer på undersøgelsens 42 medier, der ikke optræder i lag 3. Det vil sige fastansatte redaktionelle medarbejdere på DJ-overenskomst. Og altså ikke freelancere, praktikanter

6 Generelt er antallet af Alle øvrige DJ-medlemmer lig med det faktiske antal øvrige fastansatte redaktionelle medarbejder. Dette gælder i sær for Trykte Medier og i overvejende grad for TV2 inkl. regioner. Der kan dog være flere redaktionelle medarbejdere end tallet i lag 4 dækker over f.eks. praktikanter og freelance-journalister. Danmarks Radio har desuden redaktionelle medarbejdere på andre overenskomster - men det har ikke været muligt at tage disse med i denne undersøgelse, der bygger på oplysninger fra DJs tillidsrepræsentanter. **Undersøgelsen vægter funktion frem for navn dvs. personer, der har flere funktioner, optræder i flere lag. F.eks. Lisbeth Knudsen optræder både som direktør og chefredaktør for Berlingske Tidende. Hun tælles dog kun med som direktør én gang og altså ikke også som direktør for Urban, B.T. og Weekendavisen - da det vil skævvride antallet af personer, der er direktør for flere virksomheder. ***Netværket K2 gennemførte i 2006 en undersøgelse af kønssammensætningen blandt lederne på 32 danske medier. ****I undersøgelsen er Lisbeth Knudsen som nævnt kun talt med som direktør på Berlingske Tidende (jf. **). Og altså ikke som direktør for f.eks. Weekendavisen. Men da Weekendavisen kun har kvindelige topchefer (lag 0, 1 og 2), er det rimeligt at medtage Weekendavisen blandt de medier, der har kvinder i alle ledelseslag. Supplerende tal vedr. kønsfordeling i DJ Den generelle kønsfordeling blandt DJs medlemmer pr. 15. april 2008 er 41 % kvinder (5.680 personer) og 59 % mænd (8.020 personer) ud af i alt medlemmer. Heri indgår alle forbundets medlemmer: fastansatte, freelancere, ledige, praktikanter og pensionister. På alle mediertyper: nyhedsmedier, organisationsblade, magasinpresse, kommunikationsområdet, freelance mv. Modsat undersøgelsen, der udelukkende ser på kønsfordelingen blandt de fastansatte ledere og mellemledere på 42 nyhedsmedier K2/DJs undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier er gennemført i ugerne 8 og 9 (slutningen af februar) Tallene er indsamlet af freelance-journalist Karen Witt Olsen og bearbejdet i samarbejde med konsulent i Journalistforbundet, Flemming Reinvard. Karen Witt Olsen, april 2008

Lønstatistik 2003-2004

Lønstatistik 2003-2004 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik 2003-2004 % 6 5 4 3 Løn- og prisudvikling okt.1999 - okt. 2004 3,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E

Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Mediebranchens lederkursus Kursus i forandringsledelse 2012-2013 M E D I E K O N S U L E N T E R N E Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008

Mediebranchens lederkursus - Kursus i forandringsledelse. Kursus i forandringsledelse 2007-2008 Kursus i forandringsledelse 2007-2008 side 2 Udgangspunktet Forandringer, forandringer, forandringer... Change is the only constant, lyder det nye årtusinds mantra. Og forandringer er der masser af - også

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere