Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014"

Transkript

1 Sydbanks redegørelse om 1

2 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar, og vi vil vedholdende udvise ansvarlighed i hverdagen overfor kunder, samfund og medarbejdere. Kun en solid bank kan agere ansvarligt. I 2014 gennemførte Finanstilsynet, efter retningslinjer fastlagt af Den Europæiske Centralbank (ECB), en omfattende gennemgang af kvaliteten af aktiverne kaldet Asset Quality Review eller AQR og en stresstest for at se, hvor solide 123 bankkoncerner i Europa var. Sydbank blev i den forbindelse den bank i Danmark, der klarede sig bedst, og som var mest solid. Det er godt for banken og for kunderne, som dermed har myndighedernes ord for, at Sydbank er solid, også hvis det skulle blæse op til finansielt stormvejr igen. Bankernes andel i væksten I 2014 har Sydbank øget sit udlån i et marked, der ellers er præget af stagnation eller ligefrem tilbagegang. Der er i 2014 blevet talt om kreditklemme. Ikke i Sydbank. Samfundet har brug for kreditter, som Sydbank yder, baseret på et kvalificeret og velunderbygget grundlag. Sydbank er dermed bidragsyder til, at sunde danske virksomheder kan få finansieret deres investeringer. Sydbank ser sit samfundsansvar som summen af bankens aktiviteter, og bidragene er derfor mangfoldige. Venlig hilsen Karen Frøsig, adm. direktør 2

3 Denne lovpligtige redegørelse om samfundsansvar for Sydbank A/S er en bestanddel af årsrapporten for 2014 og dækker regnskabsperioden 1. januar december Sydbank er en relationsbank, hvis fundament er lange kunderelationer, som kommer af medarbejdernes dygtighed. Kun hvis man er ærlig, kan man have tillid til hinanden og sine forretningsrelationer. I Sydbanks kundepolitik hedder det, at vi siger tingene som de er det gælder også for Sydbanks arbejde med samfundsansvar. Forankring af samfundsansvar I 2015 er Sydbanks politik for samfundsansvar blevet opdateret og vedtaget af bestyrelsen. Sydbanks samfundsansvar vil herefter som øvrige forretningsmæssige hensyn indgå i større strategiske forretningsbeslutninger. Fokus på menneskerettigheder og udledning af CO 2 Vi tror på, at forretningsdrevne og prioriterede indsatser giver de bedste resultater. Derfor indeholder den opdaterede politik valg, som iværksættes i Der er tale om to områder. At Sydbank iværksætter en systematisk undersøgelse af bankens virke i forhold til de grundlæggende menneskerettigheder, og at Sydbank sætter mål for at nedbringe sit CO 2-udslip. Økonomi Sydbank har i september 2010 skrevet under på FN s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI) og har således forpligtet sig til at inddrage miljømæssige, sociale forhold og retningslinjer for god selskabsledelse, der internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), ved udvælgelsen af de aktier og virksomhedsobligationer, som Sydbank investerer i. Sydbanks værdigrundlag indebærer, at vi ikke ønsker at investere i selskaber, som krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer. Disse er bl.a. formuleret af FN i UN Global Compact, der omhandler virksomhedernes holdninger til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøspørgsmål og korruption. Sydbank udøver sit samfundsansvar på investeringsområdet primært gennem måden, hvorpå vi investerer formuen i de forskellige Sydbank-forvaltede porteføljer. I tilrettelæggelsen af forvaltningen heraf lægger vi vægt på, at de selskaber, vi investerer i, lever op til FN s principper for ansvarlige investeringer UNPRI. Det indebærer bl.a., at områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), indgår i investeringsbeslutningerne, at vi anvender en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i, der ikke til fulde lever op til vores forventninger i relation til ESG. Samarbejde med GES For at sikre at de investeringer, som Sydbank foretager, lever op til politikken for ansvarlige investeringer med ESG-indhold, har Sydbank indledt et samarbejde med GES Investment Services (GES). Samarbejdet udmønter sig i, at GES to gange årligt foretager en screening af investeringerne i de Sydbank-puljer, som investerer i aktier og virksomhedsobligationer fra de modne markeder. Resultatet af screeningerne i 2014 har ført til, at GES har drevet aktivt engagement overfor 22 selskaber, hvor fokus har været på selskaber, der overtrådte bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø og sociale forhold, to gange årligt foretager en udvidet screening af investeringerne i de Sydbank-puljer, som investerer i aktier fra Emerging Markets. Denne screening er identisk med screeningen af de modne markeder, men omfatter derudover en screening af investeringer i våben samt en rating af virksomhedernes eksponering overfor ESG-forhold og deres beredskab til at håndtere problemstillinger i relation hertil. I 2014 har det ført til 74 besøg og 30 conference calls med virksomheder i Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten og Latinamerika. I alt har GES dermed 120 aktive engagementssager med virksomheder på Emerging Markets. Ekskludering fra porteføljerne På forhånd har GES ekskluderet en række selskaber, som har aktiviteter indenfor atomvåben, landminer og klyngebomber. Dertil kommer, at der kan være virksomheder, hvor engagementstilgangen ikke viser sig frugtbar. Påvirkning af selskaberne via dialog er udgangspunktet for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Alligevel kan der være sel- 3

4 skaber, der ekskluderes fra det investeringsunivers, som Sydbankforvaltede porteføljer kan investere i. Kredit Sydbanks kreditvirksomhed skal passe med bankens forretningsmodel og valgte risikoprofil. Samfundet har brug for kreditter, som Sydbank yder, baseret på et kvalificeret og velunderbygget grundlag. Engagementer, kunden ikke kan klare, laves der konkrete handlingsplaner for. som desværre døde i begyndelsen af Dermed er der i dag ingen kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Sydbanks bestyrelse. Det er Sydbanks politik, at lederstillinger skal besættes med de bedste kandidater samtidig med, at vi opkvalificerer kvindelige ledertalenter. I forbindelse med rekruttering til lederjobs tilstræbes det så vidt muligt, at der er mindst én af hvert køn blandt de sidste tre kandidater. I Sydbanks politik for Samfundsansvar og i Sydbanks kreditpolitik hedder det, at Sydbank ikke ønsker at deltage i finansielle transaktioner, hvor der kan rejses tvivl om motiverne eller forretningsmetoderne, uanset om disse skønnes at være lovlige. Hvorvidt Sydbank vælger ikke at deltage i finansielle transaktioner beror på et skøn i den enkelte situation, og der føres ikke egentlig registrering af sager. Klima og miljø Sydbank arbejder på at nedbringe sit energiforbrug og CO 2- udslip. Der er i 2014 iværksat detaljeret overvågning af forbruget af energi på hver enkelt Sydbank-adresse. I 2015 vil den detaljerede overvågning blive aktiveret med konkrete mål for bankens energiforbrug. Mennesker Sydbank bekender sig til UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Arbejdet med at afdække, hvordan Sydbank påvirker de fundamentale menneskerettigheder, vil finde sted i Afhængig af resultatet vil der blive iværksat aktiviteter for at afbøde Sydbanks eventuelle negative påvirkning. Kvinder i ledelsen Sydbank tror på værdien af mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene. Det bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Sydbank vil fremme mulighederne for, at kvinder, som mænd, har lige adgang til lederstillinger. Andelen af kvindelige ledere i Sydbank er 29 pct. Blandt filialchefer er 48 pct. kvinder. Andelen er dermed uændret i forhold til Arbejdsmiljøtilsyn Sydbank har i 2014 haft ni besøg af Arbejdstilsynet. De otte resulterede i en grøn smiley, et besøg resulterede i en gul smiley. Sikkerhed Sydbank oplever i lighed med branchen generelt et fald i antallet af røverier. I 2014 var der således et røveri mod en Sydbank-filial. Sydbank bidrager aktivt med at nedbringe økonomisk kriminalitet. I 2014 har Sydbank indført et nyt og forbedret system til at indberette hvidvask, og Sydbanks indberettede andel af sager svarer til bankens markedsandel. Alle kundevendte medarbejdere har i 2014 gennemført et kursus i reglerne om hvidvask. Sydbank har i 2014 indført en whistleblower-ordning, som er forankret Compliance. Kunder Lange kunderelationer bygger på tillid. I Sydbank måler vi derfor kundemødernes kvalitet. Kundernes tilfredshed med mødet måles ved, at kunderne efter mødet udfylder et spørgeskema med seks spørgsmål vedrørende mødet. I 2014 udfyldte kunderne i alt spørgeskemaer. Den gennemsnitlige tilfredshed lå på 9,5, hvor 10 er det højeste. Sydbank har et mål om, at kvinder skal udgøre 25 pct. af den øverste ledelse (generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer), svarende til mindst to medlemmer, inden Målet er ikke nået i Sydbank havde et kvindeligt generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen, Susanne Beck Nielsen, 4

5 Aktivt bidrag til samfundet gennem bankens fonde Uddelt beløb i alt 6,7 mio. kr. Antal uddelinger 459 Mindste uddeling i kr Største uddeling i kr Sponsorater Sydbank sætter en ære i at være en aktiv medspiller i foreningsog idrætslivet i hele markedsområdet. Lokalt og regionalt står Sydbank bag mange sponsorater, som er med til at udvikle et aktivt fritids- og kulturliv. Sydbank yder desuden støtte til velgørende organisationer, der opererer i verdens fattigste egne. Gennem WAWCAS (Women at Work, Children at School) støtter Sydbank nepalesiske kvinder og børn i deres muligheder for at arbejde og gå i skole. Fondene Sydbank Fonden, Sydbank Sønderjyllands Fond og TrelleborgFonden støtter en lang række kulturelle og folkelige formål i Danmark og Sydslesvig. Derudover har Sydbank i 2014 uddelt 58 rejselegater af kr. til unge under uddannelse. 5

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold 2 Forord...3 Kunderne...4 Nykredits forretning...5 Bæredygtig realkredit...5 Kunden over alt...6 Bæredygtige investeringer...9 Kundetilfredshed...10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar

Rapport om Samfundsansvar Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 1 2012 Rapport om Samfundsansvar Håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere