Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse."

Transkript

1

2 Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere ledelsesniveau, jo færre kvinder er ledere. Medarbejder i stor virksomhed chef i den lille Seks ud af ti medarbejdere arbejder i store virksomheder med mere end 250 ansatte. Blandt førstelinielederne er der en jævn fordeling på virksomhederne, mens lederne på divisionsniveau og derover først og fremmest arbejder i små virksomheder med mindre end 50 medarbejdere. Hurtige jobskift Næsten halvdelen af CA-medlemmerne har skiftet job inden for det seneste år. Og mere end hver tredje overvejer at skifte job i det kommende år. Jobindhold prioriteres ved jobskifte - og mere balance Syv ud af 10 medlemmer vil have selvstændige arbejdsopgaver og større udfordringer. Omkring 40 lægger også stor vægt på, at der skal være en fornuftig sammenhæng mellem arbejde og familieliv, og at virksomheden har en personalepolitik, der tager hensyn til det. Løn spiller større rolle ved næste job Arbejdsopgaver og udfordringer er det vigtigste for 8 ud af 10, mens fleksible arbejdsforhold og en fornuftig pesonalepolitik er vigtige for omkring 60. Men 60 mener, at lønnen vil have stor eller afgørende betydning ved det næste job. Og hver syvende regner med at få et sign-on-fee. Kvinder vil have balance og flekstid mænd vil have mere ansvar og løn. Både mænd og kvinder prioriterer nye udfordringer og selvstændige arbejdsopgaver højt, men derefter prioriterer mænd løn og ansvar højt, mens kvinderne prioriterer balance mellem jobbet og familieliv højere. Nettet er vejen til jobbet Søgning på jobannoncer på nettet er den mest almindelige vej til jobbet. Seks ud af 10 unge under 25 år og hver tredje blandt de årige får job via nettet. Jobannoncer på nettet bliver også brugt af andre aldersgrupper, men tendensen falder kraftigt med alderen. Jobannoncer i avisen bruges mindre Selvom net og netværk bliver brugt meget i jobsøgningen, bruges jobannoncerne i aviserne stadig. Hver sjette kvinde får job via annoncer i aviserne, mens det kun gælder for knap hver tiende mand. Mænd netværker mere end kvinder Hver fjerde får jobbet via deres netværk, eller fordi arbejdsgiveren henvender sig til dem uopfordret. Men mens hver tredje mand får jobbet på den måde, gælder det kun for hver femte kvinde. Netværk kommer med alderen Hver fjerde får jobbet via deres netværk. Flere mænd end kvinder får job via netværk, men alderen spiller en større betydning end kønnet. Under 20 af aldersgrupperne under 35 år får job via netværk. I de ældre aldersgrupper får derimod jobbet via deres netværk.. Privat jobformidling og uopfordrede ansøgninger virker for 55+ Privat jobformidling og headhunting er lidt af en niche for medlemmerne over 55 år. Det samme gælder uopfordrede ansøgninger, som især har givet de over 55-årige job.. Undersøgelsens grundlag Undersøgelsen er gennemført med internetbaserede surveys. Undersøgelsen er udsendt til 962 af CA s medlemmer. 368 har deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på cirka 38. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Ansvarlig for rapporten er Mads Fleckner (mail telefon ) og Ole Strand (mail telefon ) fra CA s viden- og analysecenter. 2

3 Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. Blandt mændene i undersøgelsen er 54 ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. De fleste ledere er mellemledere. 37,1 er førstelinie- eller mellemleder. Igen med en overvægt til mændene, idet 40 af dem er førstelinjeledere eller mellemledere, mens det kun gælder for 34,1 af kvinderne. Jo højere ledelsesniveau, jo større er kønsforskellen. Hele 13,9 af mændene er på et overordnet ledelsesniveau, mens det kun gælder for 3,5 af kvinderne. Topledere Divisionsledere, overordnede ledere, stretegiske ledere førstelinieledere og mellemledere Medarbejdere 1,4 5,3 2,1 8,6 Jobniveau, kønsfordeling 34, , kvinder mænd Medarbejder i store virksomheder chef i den lille virksomhed Seks ud af ti medarbejdere arbejder i store virksomheder med mere end 250 ansatte. Blandt førstelinielederne er der en jævn fordeling på virksomhederne, mens ledere på divisions-niveau og derover først og fremmest arbejder i små virksomheder med mindre end 50 medarbejdere. 50 af divisionslederne er i små virksomheder, mens det samme er tilfældet for 70 af de overordnede ledere og toplederne. Dog er det værd at bemærke, at 30 af toplederne er ledere i store virksomheder med mere end 250 medarbejdere. Hurtige jobskift Den, der vil skifte job, har gode muligheder. jobniveau og virksomhedens størrelse , , ,6 41, , ,3 20, , ,2 21,5 24,5 16, M edarbejdere Førstelinieledere Mellemledere D ivisionsledelse Overordnet ledelse To p ledelse Små virksomheder (under 50) Mellemstore virksomheder (50-250) Store virksomheder (over 250) Anciennitet i jobbet Næsten halvdelen af CAmedlemmerne har skiftet job inden for det seneste år. En væsentlig stigning i forhold til medlemmernes tidligere job, hvor kun hver tredje havde skiftet job inden for det seneste år. Mere end hver tredje overvejer at skifte job i det kommende år, Mens endnu en tredjedel overvejer at skifte job på længere sigt. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 15,1 6,0 intet job 32,2 48,0 1 år eller mindre 14,8 14,0 13,1 10,0 7,0 5,9 6,9 6,0 12,2 5,0 2 år 3 år 4 år 5 år mere end 5 år Tidligere job Nuværende job 3

4 Jobindhold prioriteres ved jobskifte - og mere balance Der er ofte flere årsager til jobskifte, men når medlemmerne peger på deres vigtigste prioritering, da de sidst skiftede job, handler det først og fremmest om at have et interessant og ordentligt job. Job-indholdet er det vigtigste for syv ud af 10 medlemmer. De vil have selvstændige arbejdsopgaver og større udfordringer. Desuden vil lidt over halvdelen have mere ansvar i jobbet. Kriterier, der havde stor eller afgørende betydning ved seneste ansættelse 13 12, ,7 32,8 37,8 41,8 41,1 53,5 69,6 75,7 Omkring 40 lægger også stor vægt på, at der skal være en fornuftig sammenhæng mellem arbejde og familieliv, og at virksomheden har en personalepolitik, der tager hensyn til det. Gode barselsvilkår 12 Sign-on-fee 2, Løn og andre løngoder eller benefits har traditionelt kun haft mindre betydning. Knap en tredjedel har lagt vægt på lønnens størrelse og muligheden for efteruddannelse, da de sidst skiftede job. Virksomhedens image har kun haft betydning for knap tre ud af 10. Løn spiller større rolle ved næste job Prioriteterne ændrer sig, når medlemmerne bliver spurgt, hvad de vil lægge vægt på næste gang, de vil skifte job. Job-indholdet er fortsat det vigtigste for 8 ud af 10, mens fleksible arbejdsforhold og en fornuftig personalepolitik er vigtigt for omkring 60. Kriterier, der får stor eller afgørende betydning for næste job 58 60,2 60,1 67,5 75,1 80,6 Men lønnen kommer til at spille en stigende rolle ved de flestes næste job. 60 mener, at lønnen vil have stor eller afgørende betydning ved det næste job. 25,4 33,1 37, ,4 Et eksempel på medlemmernes stigende økonomiske forventninger er, at flere og flere regner med en dusør - et sign-on-fee for at skifte job. gode barselsvilkår 19,3 sign on fee 7, Kun 1,7 af medlemmerne fik et sign-on-fee ved sidste ansættelse, men alligevel regner hele 15,2 med, at de vil kræve sign-on-fee ved næste job. 4

5 Virksomhedens image og ekstra personalegoder, i form af for eksempel benefits og ekstra ferie, bliver prioriteret af flere end tidligere. Men først når de vigtigste prioriteter om et godt og spændende arbejdsliv er opfyldt. Kvinder prioriterer familielivet og balance mændene ansvar og løn. Der er væsentlige forskelle, når mænd og kvinder skal prioritere, Mænds vigtigste prioriteter ved næste jobskifte hvad der er vigtigst, når de skal skifte job næste gang. 83,3 De to vigtigste prioriteter for mændene er at få nye udfordringer og selvstændige arbejdsopgaver. Derefter prioriterer mændene løn og mere ansvar mens de først derefter prioriterer balancen mellem familieliv og job. Kvinderne prioriterer også selvstændige opgaver og nye udfordringer i jobbet højt. Sign-on-fee Gode barselsvilkår 12,5 11,5 20,8 34,4 34,3 45,8 57,3 54,2 53,1 60,4 59,4 70,8 Men allervigtigst for kvinderne er balancen mellem familielivet og jobbet. Den har stor eller afgørende betydning for ni ud af ti kvinder. Det viser sig også ved, at kvinderne prioriterer fleksible arbejdstider og en fornuftig medarbejderpolitik højere end løn og mere ansvar. En klassisk kønsforskel viser sig ved, at kvinder i meget højere grad prioriterer gode barselsvilkår end mændene. Når kun knap tre ud af ti kvinder prioriterer barselsvilkår, hænger det sammen med aldersspredningen. Gode barselsvilkår er primært interessant for medlemmer i den fødedygtige alder Kvinders vigtigste prioriteter ved næste jobskifte 90, ,6 71,6 67,1 63,5 61,2 54,1 41,2 31,8 30,6 Gode barselsvilkår 28,2 Sign-on-fee 2,

6 Sundhedsforsikringer og andre løngoder vinder indpas Næsten seks ud af 10 CA-medlemmer får bredbånd, mobiltelefon som en del af lønpakken. Hver sjette får avisen betalt og hver tiende har aktieoptioner. Der er også kommet fokus på medarbejdernes sundhed. Seks ud af ti har en sundhedsforsikring via arbejdet. Hver fjerde har massageordning på arbejdet, og hver sjette får fitnessordning betalt via arbejdet. Nettet er nemmeste vej til jobbet. Jobopslag på nettet er den mest almindelige vej til jobbet. Lidt mere end hver fjerde har fundet jobbet via en jobannonce på nettet. Hvordan fik du jobbet - top fem Det er især de unge, der bruger stillingsopslag på nettet: Næsten seks ud af 10 unge under 25 år og hver tredje blandt de årige får job via nettet. Stillingsopslag på nettet Netværk / Uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver 20, ,2 30,5 Stillingsopslag på nettet bliver også brugt af andre aldersgrupper, men tendensen falder kraftigt med alderen. Kun 6,7 af medlemmerne over 55 år har således fået job via nettet. Jobannoncer i avisen bruges mindre Selvom net og netværk bliver brugt meget i jobsøgningen, bruges stillingsannoncerne i aviserne stadig. Hver sjette kvinde får job via annoncer i aviserne, mens det kun gælder for knap hver tiende mand. opslag i dagspressen Vikarbureau/privat jobformidling/headhunting Uopfordret ansøgning/henvendelse til arbejdsgiver 5,3 5,3 6,6 9,3 8,8 16, kvinder mænd Mænd netværker mere end kvinder Mange job besættes, inden de overhovedet slås op. Hver fjerde får jobbet via deres netværk, eller fordi arbejdsgiveren henvender sig til dem uopfordret. Hver tredje mand får jobbet på den måde, mens det kun er tilfældet for hver femte kvinde Netværk kommer med alderen Selvom der er kønsforskelle, spiller alderen en større rolle, når det gælder netværk. Under 20 af aldersgrupperne under 35 år får job via netværk, eller fordi arbejdsgiverne selv henvender sig. I de ældre aldersgrupper får derimod jobbet via deres netværk eller arbejdsgivers henvendelse. Det gælder også dem, der er over 55 år, hvor hver tredje fået jobbet på den måde. Hvordan fik du dit nuværende job? Stillingsopslag i dagspressen Stillingsopslag på nettet Job via vikarbureau, privat jobformidling eller headhunting Uopfordret ansøgning/henvendelse til arbejdsgiver Uopfordret henvendelse fra arbejdsgiver Gennem netværk Under 25 år år år år Over 55 år I alt 0,0 10,6 18,3 9,7 6,7 12,5 57,1 32,4 24,7 12,9 6,7 27,1 0 7,7 5,4 6,5 13,3 6,9 0,0 4,2 7,6 6,5 13,3 5,9 0,0 7,0 11,8 16,1 0,0 9,0 14,3 12,0 19,4 22,6 33,3 16,7 Privat jobformidling og uopfordrede ansøgninger virker for 55+ Vikarbureauer, privat jobformidling og headhunting er lidt af en niche for medlemmerne over 55 år. 13,3 i aldersgruppen har fået job ad den vej mod et gennemsnit på 6,9 for alle medlemmer. Det gælder også for uopfordrede ansøgninger, hvor 13,3 af de over-55-årige har fået job mod et gennemsnit på 4,2 for alle medlemmer. 6

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere