Koncept. for. Nysted Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept. for. Nysted Efterskole"

Transkript

1 Koncept for Nysted Efterskole

2 1975: Intentionen er at udvikle et skolesystem, der tidligt kan opfange marginaliserede unge eksistenser og gennem et praktisk funderet og anderledes skoletilbud forsøge at modne og udvikle de unge til mere livsduelighed, ansvarlighed og konstruktivitet. 1985: Vi tror, at mennesker er mennesker, fordi vi lever blandt mennesker. Derfor skal vi respektere menneskelighed. Kun de tilpasningsdygtige vil bevare livet, derfor må vi lære at indordne os, ikke at forveksle med at underordne os. Kun gennem andre mennesker kan du komme videre med dit eget liv. Vi vil en udviklingslære, som vil skabe mennesker, der rejser sig ved egen kraft. Vi skal kunne sanse og føle som mennesker. Instinkterne skal holdes i orden. Pædagogik kan kun udføres af mennesker som ejer: Tålmodighed, tro og pædagogiske evner. 1985: Howard Gardner siger: "Vi er født med evner, disse er mangesidige, og alle har vi evner for et eller andet. Intelligenserne er uafhængige af hinanden. Vi har ikke vores styrker inden for samme intelligens. Styrkesiderne er meget afhængige af stimuli,

3 interesser og kultur. Hvis vi får lov at udvikle vores styrker får vi selvtillid, gå-på-mod og øget nysgerrighed, som kan åbne nye sider af livet og kulturen for os." 2002: Opgaverne løses under hensyn til Nysted Efterskoles anvendelse af Ressourceorienteret Relationspædagogik. 1. Vis positive relationer vis at du er glad for eleven. 2. Juster dig i forhold til eleven og følg dets udspil/initiativ 3. Tal til eleven om de ting de er optaget af og prøv at få en samtale i gang. 4. Giv ros og anerkendelse for det som eleven klarer at gøre. 5. Hjælp eleven med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har en fælles oplevelse af ting i omgivelserne. 6. Giv mening til elevens oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise relationer og entusiasme. 7. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med eleven. 8. Hjælp eleven med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde ved at lede den, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

4 Opgaverne løses under hensyntagen til Nysted Efterskoles anvendelse af principper for konfliktløsning som beskrevet af Center for Konfliktløsning. De fleste af os har vænnet os til at betragte selve begrebet konflikt som noget negativt, og vi behøver også bare at hæve blikket og kigge lidt rundt om os selv og ud i verden for at få øje på de voldsomme destruktive kræfter, der kan slippes løs i konflikter af forskellig art. Men grundlæggende har vi mennesker konflikter, fordi vi har et fællesskab og er forbundet med hinanden i stort og småt. Og den energi, vi lægger i at ville noget sammen, lægger grunden til konfliktens dynamik. For ofte gør vi jo noget forskelligt, vi har hvert sit mål med en arbejdsproces, vi har måske helt glemt at fortælle hinanden om målet eller er blot uenige om de midler og veje, der fører frem. Det er min erfaring, at man i organisationer og blandt mennesker med stort engagement og høje idealer ofte finder mange interne konflikter, udviklet netop fordi så vigtige værdier er på spil for den enkelte.

5 Respekt for menneskelighed! Om unge med et særligt behov for en praktisk efterskole Noget om: Skoletrætte slow learner alternativt begavet sent udviklet senmoden bogligt svag marginaliseret understimuleret forkælet grænseløs praktisk begavet krudt unge, og alle de andre normale, men anderledes unge. Det er en forudsætning, at vi, der har med netop disse unge at gøre, har forståelse for, at der er en grund til at netop disse unge har fravalgt netop den traditionelle teoriskole. Vi bør også være opmærksomme på, at det ofte er den teoretiske skoletraditionelle måde at tænke og tilrettelægge undervisning på, der i sig selv indeholder uhensigtsmæssige elementer, og dermed giver anledning til forstyrrende situationer. Det er vigtigt at erkende, at den ofte meget forstyrrende adfærd, brud på orden og koncentration, ikke i sig selv skyldes ond vilje, men udelukkende manglende formåen eller positiv erfaring. Et tæt samarbejde mellem alle der har med eleven at gøre er bydende nødvendigt.

6 Hvis vores unge skal have en acceptabel undervisning, er det nødvendigt at de, der er tæt på dem i hverdagen, har en god fornemmelse og viden om deres formåen, vilkår og udsving. Dagsformen. Små daglige oplysninger og informationer om elevens trivsel og sindsstemning, er en meget vigtig del af lærerens viden og dermed mulighed for at tilrettelægge en positiv læring. Hvis vi ikke har tilstrækkelig viden, forståelse og selvdisciplin, vil vi gang på gang komme galt af sted, og forholde os uhensigtsmæssigt til vores sårbare unge, og dermed risikere at gøre ondt værre at modarbejde os selv og hinanden. Unge med et særligt behov for en praktisk skole har overordnet behov for regelmæssighed, struktur og forudsigelighed. Unge med et særligt behov for en praktisk skole har det svært, når de er udsat for mange pludselige og uforudsete begivenheder. Selv om vores unge kan være meget urolige, og af den grund skabe kaos omkring sig, viser al erfaring at de absolut trives bedst, når de hver dag ved hvad de skal foretage sig. Gerne time for time, men mindst dag til dag.

7 Briefing! Med afsæt i ovenstående argumenter, starter og sluttet dagen altid med en briefing. Vores unge skal have megen vejledning, mange anvisninger og de skal støttes gennem øret ved direkte tale, og gennem øjet med visuelle effekter. I flest mulige indlæringsforløb skal indgå elementer af fysisk aktivitet, for at træne motorik og højne kropsbevidsthed. Indlæring og opgavefordeling skal foregå i nøje overensstemmelse med den enkeltes evner og formåen. Det er vigtigt at eleven oplever små sejre hver dag, og ikke grundet måske manglende planlægning og overblik, gang på gang udsættes utilsigtede nederlag. De unge skal have støtte ud fra princippet: Hvad du og jeg kan gøre sammen i dag, kan du gøre alene i morgen. Ros og anerkendelse er vigtigt. Time out bruges til at holde den unge ude fra fællesskabet i kortere tid, i håb om, at den unge derefter kan opføre sig bedre.

8 Sanktioner! Understreg altid: Det er ikke dig, men dine handlinger der er forkerte. Derfor er det ikke dig, men din handlemåde vi sammen kan ændre på. Sæt grænser Vær tydelig Vær godt forberedt Støt elevens stærke sider. Giv tilstrækkelig tid. Husk: Anerkendelse Ros anerkendelse og ros Flere succeser end nederlag. Giv få valgmuligheder. Brug flere indlæringskanaler, høre se føle. Skab rutiner. Synliggør aftaler. Vær klar, enten ja eller nej. Få, men klare anvisninger ingen gardinprædikener. Tal direkte ikke kollektivt.

9 Hvad siger de unge selv! En typisk praktisk efterskoleelev er en fællesbetegnelse for en ung med en række forskellige behov eller vanskeligheder, som ofte viser sig tidligt i barndommen, og i de fleste tilfælde følger med ind i ungdomsårene. Hos godt og vel halvdelen endog ind i voksenlivet. Hvis man spørger de unge selv, vil de fortælle, at de, så længe de kan huske tilbage, har haft flere af følgende vanskeligheder. Indre uro rastløshed Dårlig koncentration Ringe hukommelse Handler uden at tænke på konsekvenser Grov og finmotoriske vanskeligheder Svært ved at få venner Mangelfuld indfølingsevne Klodset, kan falde over egne ben Indlæringsvanskeligheder med tal og bogstaver Tendens til dagdrømmeri Humørsvingninger og raserianfald Angstritualer og diskrete tvangshandlinger

10 Liniefag. Liniefagene er repræsenteret ved et værksted, der samtidig tegner en direkte linie til en erhvervsfaglig uddannelse. Autoværksted Automekaniker Pladeværksted Pladesmed Crossværksted Motorcykelmekaniker EDBvæksted Grafisk uddannelse Smedeværksted - Metalarbejder Hesteværksted Dyrepasser berider Maskinværksted Dieselmekaniker Landmand Tømrerværksted Tømrer snedker bygge og anlæg Naturværksted Gartner skovarbejder jæger Social og Sundhedsværksted SOSU uddannelserne 1.Formålet med liniefagsundervisningen er at give eleverne en generel folkelig oplysning om uddannelse erhvervs og arbejdsmarked. Liniefaget refererer til skolens praktiske undervisning, og er skolens bærende undervisningsidentitet. 2.Undervisningen skal fremme elevens hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. 3.Undervisningen skal give eleven mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses og erhvervsmuligheder, og hjælpe med at indse værdien af at gennemføre en uddannelse. 4. Eleven skal erkende egne forventninger og muligheder for uddannelse og erhverv.

11 Liniefagsundervisningen skal tage afsæt i den virkelige verden, og primært være baseres på indsigt, viden og erfaringer opnået gennem løsningen af praktiske opgaver. Liniefagsundervisningen skal integrere erhvervsorientering og arbejdsmarkedsorientering. Liniefagsundervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem oplevelser i og uden for skolen, og sammen med den personlige rådgivning og vejledning give mulighed for at udvikle både faglige, personlige og sociale kompetencer. Liniefagsundervisningen skal opbygge elevens tillid til egne muligheder Liniefagsundervisningen skal give eleverne mulighed for at forstå betydningen af fortsat uddannelse og opnå viden så de kan træffe et relevant valg af uddannelse. Hver enkelt elev skal have reel mulighed for at opnå de bedst mulige personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger for et rigt voksenliv.

12 Teorihold 4 Elevnavn Klasse Hold 1 Xxxx xxxx 2 Xxxx 3 Xxxxx Skema! Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Værksted Værksted Geo - PJ Fysik Orien. - PJ Værksted Værksted Mat LJ Hist Bio - PJ Værksted Værksted Eng SJ Krist Mat LJ Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Værksted Værksted Dan LD Værksted Eng SJ Værksted Værksted Tilvalg Værksted Dan LD Værksted Værksted Tilvalg Værksted Evaluering - LD

13 Blå Linje AUTO-VÆRKSTEDET GOCART-VÆRKSTEDET EDB-VÆRKSTEDET PLADE-VÆRKSTEDET SMEDE-VÆRKSTEDET Man kan skifte imellem værkstederne hver 4 uge. Det kalder vi moduler. Vi holder til på Klostergården der ligger 10 minutters gang fra skolen. Når der er frokostpause går vi på skolen og spiser. Klostergården er et godt område med værksteder, teori-lokaler og udendørsplads. Udenfor har vi en gocart-bane. Vi afprøver også knallerter og biler udenfor, når de er repareret. Vi tager 3 gange om året på ture. Tippi-tur, Sverige og Tjekkiet. Vi er ca. 8 lærere og 65 elever i autogruppen. Selvom her som regel er flest drenge, har vi også piger i gruppen.

14 Christian, Gustav og Morten fortæller: På autoværkstedet reparerer vi biler. Vi svejser og skærer med vinkelsliber. Vi skiller også motoren ad. Hvis en motor skal kasseres, tapper vi olie af den og renser bundkar. Vi skifter sliddele som: bremser, oliefilter og tandrem. Vi lærer hvad delene hedder i en bil. Vi reparerer også skolens busser. Da vi skulle til Tjekkiet lavede vi Mercedes-bussen. Den skulle have støddæmpere og nye dæk. I sidste øjeblik inden turen, brændte starteren af og blev skiftet. Da vi kom hjem fra Tjekkiet efterså vi transitten. Baglyset virkede ikke og vi skiftede pære. I teori lærer vi for eksempel om kølersystemer og kogepunkter under tryk. Vi måler i grader og lærer om sikkerhed. Vi får også fortalt om hvilke bildele man bruger i Formel1 og racerbiler. Vores lærer Per Sørensen er god nok. Han fortæller så man har lyst til at høre efter. Han er også god til at vise hvordan man skal gøre hvis man er i tvivl. Gustav og Morten vil være automekanikere. Christoffer vil være autolakerer.

15 Daniel og "Lillemand" fortæller: Vi har været på crossværkstedet siden sommerferien. Vi laver knallerter og gocarts. Motoren renses. Nye krumtapper monteres. Vi maler og skifter støddæmpere. Vi lærer også om hvordan de virker og kører. Når man har kørt gocart, skal de hver gang renses og tit repareres. Det er tit styrbøjlen der er bøjet - så retter man den ud. Vi tjekker også olie, benzin, bremser og speeder. Vi har en crossbane udenfor værkstedet som vi kører på. Hvis der ligger meget vand eller is på banen, kører vi på asfalt. Når man kører er det med sikkerhedssele og hjelm på. Vi har lige været i Herninghallen i Jylland og se Yamaha supercross. Det var professionelle kørere. Det var rigtig sjovt. Vi kom først hjem klokken 4 næste morgen. I teori lærer vi om 2-taks 0og 4-taks motorer. Vi har også prøver, hvor vi bliver spurgt om hvor delene på motoren sidder, hvad de hedder og had de gør. Hans er den bedste lærer på skolen. Han laver altid sjov og taler pænt, -der skal meget til før han bliver sur. Vi vil begge fortsætte her på crossværkstedet. Daniel og Lillemand vil gerne være knallert og bil mekanikere.

16 Mads og Alex fortæller: Vi har arbejdet meget med hjemmeside, billedbehandling og internetforbindelse. Vi har lært om netværk, og kodning af HTML. Stemningen på værkstedet er god. Her er fredeligt. Vi kunne ikke så meget med edb, da vi startede, men er blevet meget bedre. Vi har lært at arbejde med billeder, farver og kontraster, lave hjemmeside og arbejde i Exel og Word. Det er spændende at finde nye funktioner i programmer for eksempel Frontpage og Photoshop. Per er god som lærer, ikke for hård eller blød. Han kan lave sjov og er også god til at forklare. Her er et godt kammeratskab og vi hjælper hinanden. Mads vil gerne arbejde videre med computer, programmer eller 3- D. Edb-værkstedet er for elever der interesserer sig for IT, og gerne vil lære at betjene en computer. Grundlæggende lærer alle elever at tænde og slukke en computer, fremstille et worddokument, betjene et digitalkamera samt indsætte et billede. Heri indgår også sikkerhed ved anvendelse af elektronisk udstyr. Endvidere arbejder vi fagligt med historisk gennemgang af pc.

17 Steven og Martin fortæller: Her på pladeværkstedet laver vi alt med gamle biler. Vi sørger for at bilerne kommer til syn. Indtil nu er alle de biler vi har lavet gået igennem. Vi gennemgår bilen, tjekker bremser og motor. Så rustbehandler vi og skærer plader til. Bilerne bliver gennemgået fra top til tå. Man lærer meget om præcision og tålmodighed. Vi skulle have skolens Fiat-bus til syn. Den var helt rusten i bunden. Det tog ½ år at reparere den. Det var et kæmpearbejde! Da den blev godkendt, fik vi kopier af synsrapporten som vi har på værelset. Den bus lærte vi meget af. Når man skærer plader ud er det vigtigt at være præcis, ellers må man starte forfra. Martin er ved at lave sin egen bil i stand. Den er rusten og skal have nye skærmkanter og paneler. Vi lærer også at sortere skrotdele. Olie for sig. Dæk for sig o.s.v. Det er bare med at få hænderne op af lommerne, så får man de sjove opgaver. Vores lærer Johnny er rigtig flink. Han render til tider livet af sig selv for at hjælpe os med opgaverne. Her er et godt kammeratskab, og hvis man vil kan man lære meget.

18 Grøn Linje MASKINVÆRKSTEDET NATURVÆRKSTEDET SOCIAL OG SUNDHEDSVÆRKSTEDET TØMRER OG FRILUFTVÆRKSTEDET HESTENE Vi holder til i et naturområde der hedder Frejlev. Frejlev ligger 7 km fra skolen. Vi har store bygninger med værksteder og teorilokaler. Her er også en naturskole, ligesom forstanderen Søren har sit hus i Frejlev. Udenfor har vi ca. 30 tønder land. Heraf en stor skov, enge og marker. Vi kører fra skolen i bus til Frejlev om morgenen og kører hjem til skolen igen om eftermiddagen. Så når det er frokost spiser vi i vores egen spisesal. Vi tager til udlandet én gang om året. Vi er ca. 8 lærere og 65 elever. På grøn linie er vi blandet drenge og piger.

19 Nicolaj fortæller: Her på naturværkstedet foregår det meste udenfor. Vi har fældet træer som skal sælges. Bagefter planter vi nye træer Vi lærer også om oldtiden og laver gamle redskaber,- hugger flint, og skærer skeer og smøreknive i træ. Vi lærer om dyrene og hvordan vi kan kende dem. Vi tegner og modellerer dyrene i ler. Lige nu er vi ved at fange en ræv, mink eller mår som vi skal udstoppe. Christian fortæller mere: Jeg er bydreng fra København. Der er der ikke meget natur. Naturværkstedet er en stor udfordring for mig. Jeg har aldrig før været så meget udendørs. Vi er ude hver dag, medmindre det øs regner. Teori undervisningen er god fordi Peter, vores lærer, er god til at forklare, så man også kan forstå fysiologi og anatomi. I anatomi har vi lært hvor mange knogler der er i kroppen. Vi lærer også dyrenes anatomi at kende. Vi har skudt to fasaner og en gråand. Den ene fasan skal udstoppes og sættes op i jagtstuen. Jeg synes det er spændende at være på værkstedet og prøve kræfter med naturen, og så er vores lærer ok og en man kan tale med.

20 Linda og Linda år fortæller: Vi er 1.årselever og har været på social og sundhed i en måned. Her er et godt kammeratskab. Vi har teori om formiddagen og lært om kroppen og sundhed og dagligdags problemer. Vi har værksted om eftermiddagen hvor jeg har filtet sutsko, penalhus og taske. Vi har også haft rengøringskursus og gymnastik En dag havde vi foredrag. Det var en design skole der hed TECO som fortalte og viste billeder. Rikke Jensen er 15 år og 2.årselev Jeg er på social og sundhed på andet år og synes det er et godt tøseværksted, selvom her også er drenge. Vi bager boller, laver bolcher, glasmaling og har teori. Vi har også lavet vores eget klasseværelse i pap, som vi kunne tænke os det var. Vi har en god lærer som også kan forstå hvis vi er trætte. Hun kan næsten forstå alt. Hver dag ordner vi spisesalen.

21 Rasmus og Mick fortæller: Her på tømrer/friluft er vi både ude og inde. Om vinteren arbejder vi meget på værkstedet, hvor vi lærer en masse om at arbejde i træ. Vi laver mange brugsting der også bliver solgt på forældredagen. Vi lærer også om hvordan man kan se forskel på træerne og hvilke ting man laver af de forskellige træsorter. Så lærer vi at bruge værktøjet og maskinerne og hvilke navne skruer har. Vi glæder os til at lave julegaver og til ½ års prøven hvor vi bliver bedømt for hvad vi har lært. Om sommeren er vi mest ude. Vi løber op til 3 km om dagen for at komme i træning. Vi har også været på klatrekursus. Så planlægger vi også turene med oppakning og mad. Opgaver: Reparationer og nyistandsættelse på skolen Produktion af: Skåle, rangler, kaffefilterholdere, bægre, fuglehuse, bænke, reoler m.m.

22 Oliver og Lasse fortæller: Vi laver mange forskellige ting her på maskinværkstedet. Vi har to marker vi passer. Om foråret sås byg og havre til hestene. Vi laver også minihalm baller til hestene. Elever med traktorkørekort kører traktor, såmaskine, plove, harve og mejetærsker. Vi reparerer selv maskinerne. På den måde lærer vi en masse om maskiner, biler og traktorer. Alt det vi reparerer skal bruges bagefter. Det er godt at se når man har lavet noget, at det virker! Vi har også lavet en rygeovn. Den bruger vi til at ryge fisk i, som vi har fanget. Vi lærer at sejle og fiske. Om vejr og sikkerhed. Vi bruger åleruser og sildegarn og fanger også fladfisk og hornfisk. Kim er en god lærer. Hvis man laver noget forkert, bliver han ikke sur, men viser hvordan det skal laves.

23 Charlotte og Katja fortæller: Her er 19 heste: Gottlandsruss, Jyder og Belgiere. Vi ordner alt med hestene. Fodrer, muger ud og plejer dem. Vi tilrider dem både til ridning, men vi tilkører dem også til travbanen, hvor vi deltager i konkurrencer Katja har tre yndlingsheste, - Twiggy, Gangster og Gambler. Gangster og Gambler tilred vi sidste år og skal tilkøre dem i år, så de kan komme på travbanen når sæsonen starter. Vi rider på veje, military bane, ved havet, i skoven og til brugsen og handle. Charlotte har også tre yndlingsheste; Udine, Goldrunner og Galip. Udine rider jeg på og kører travløb med. De to andre skal jeg tilkøre i løbet af vinteren. Vi hygger også om hestene. Vi nusser, masserer, strigler og klipper man og hale på dem. Ellers sørger vi for almindelig hestepleje. I stalden fodrer vi og muger ud. Vi ordner også seletøj og vogne. Vi har to skurvogne til undervisning og spisning. Vi bruger skurvognene til hygge om vinteren. Vi har også arbejdstøj i skurvognene. Vi hjælper hinanden og har et godt kammeratskab, også med de voksne.

24 Det er ikke for sjov, at vi laver undervisning, men det må gerne være sjovt at deltage. Hvis ikke eleverne er en betydelig del af løsningen, så bliver de en endnu større del af problemet. Jeg hører Jeg glemmer! Jeg ser Jeg husker! Jeg gør Jeg forstår! Learning by doing. Marriage of needs. Små sikre succeser. Se! Jeg kan! Tryghed AHA!! Det er dine handlinger der tæller At lære er at lytte og iagttage med et åbent sind.

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole ELEV UNDERSØGELSE Nysted Efterskole JUNI 2006 Spørgsmål 1: Går du på ABSOLUTTE TAL OG Sp. 1 Blå linie (auto) 37 45 % Grøn linie 45 55 % Grøn linie 55% Blå linie (auto) 45% Blå linie (auto) Grøn linie Spørgsmål

Læs mere

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3%

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3% Spørgeskemaundersøgelse December 23. Elever 1 Går du på,% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du,% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 11 83,3% 3 Er du,% 1 1. års elev 82 62,1% 2 2. års elev

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

1. Går du på. 2. Er du

1. Går du på. 2. Er du 1. Går du på 38% 62% Blå Grøn 2. Er du 2 Dreng Pige 79% 3. Er du 4% 27% 1. års elev 69% 2. års elev 3. års elev 4. Ryger du 47% 53% Ja Nej 5. Går du på 4% 23% 37% 7% Autoværksted (Per) Smede Værksted (Andre)

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Motivation og unges lyst til læring

Motivation og unges lyst til læring Motivation og unges lyst til læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et fokus på motivation Selvom meget går godt i uddannelsessyste met, og mange unge er glade for at gå i skole, giver

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Brædstrup SFO NOVEMBER 2012. Så er vi startet med PALS. Forældre information. 3. udgave

Brædstrup SFO NOVEMBER 2012. Så er vi startet med PALS. Forældre information. 3. udgave Brædstrup SFO NOVEMBER 2012 3. udgave Forældre information Husk venligst at anvende de blå poser til fodtøjet, når du kommer ind i SFO en. Det er meget vigtigt i forhold til hygiejnen i instituationen.

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog.

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Modul 2 børnehaven Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Fokuspunkter Fællesskab/ Bevægelse Periode Maj-august 2016 ( dette modul starter når vores største børn overgår til SFO) Tovholdere

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Alsidig personlig udvikling:

Alsidig personlig udvikling: Modul 1 børnehaven Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fokuspunkter Fællesskab/ Bevægelse. Periode Januar-april 2016 Tovholdere Lonnie, Bettina, Marianne. Overordnede mål Dette læreplansmodul

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

HVAD ER SATELLITTEN? HVORFOR SATELLITTEN?

HVAD ER SATELLITTEN? HVORFOR SATELLITTEN? Satellitten HVAD ER SATELLITTEN? I oktober 2008 blev Børnehuset i Jernved og Børnegården i Gredstedbro efter kommunal afgørelse lagt under samme ledelse og Børnehuset blev til Satellitten. I August 2010

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Engagement og fællesskab

Engagement og fællesskab Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Bowlingtur for 3. klasserne

Bowlingtur for 3. klasserne Nyhedsbrev SFO april 2014 Kære forældre Vi har nu ansat 2 pædagogmedhjælpere Lasse og Michael. De har nu været her i 2 uger og er ved at have lært en del navne på jeres børn. Michael er 20 år, har et sabbatår

Læs mere