Koncept. for. Nysted Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept. for. Nysted Efterskole"

Transkript

1 Koncept for Nysted Efterskole

2 1975: Intentionen er at udvikle et skolesystem, der tidligt kan opfange marginaliserede unge eksistenser og gennem et praktisk funderet og anderledes skoletilbud forsøge at modne og udvikle de unge til mere livsduelighed, ansvarlighed og konstruktivitet. 1985: Vi tror, at mennesker er mennesker, fordi vi lever blandt mennesker. Derfor skal vi respektere menneskelighed. Kun de tilpasningsdygtige vil bevare livet, derfor må vi lære at indordne os, ikke at forveksle med at underordne os. Kun gennem andre mennesker kan du komme videre med dit eget liv. Vi vil en udviklingslære, som vil skabe mennesker, der rejser sig ved egen kraft. Vi skal kunne sanse og føle som mennesker. Instinkterne skal holdes i orden. Pædagogik kan kun udføres af mennesker som ejer: Tålmodighed, tro og pædagogiske evner. 1985: Howard Gardner siger: "Vi er født med evner, disse er mangesidige, og alle har vi evner for et eller andet. Intelligenserne er uafhængige af hinanden. Vi har ikke vores styrker inden for samme intelligens. Styrkesiderne er meget afhængige af stimuli,

3 interesser og kultur. Hvis vi får lov at udvikle vores styrker får vi selvtillid, gå-på-mod og øget nysgerrighed, som kan åbne nye sider af livet og kulturen for os." 2002: Opgaverne løses under hensyn til Nysted Efterskoles anvendelse af Ressourceorienteret Relationspædagogik. 1. Vis positive relationer vis at du er glad for eleven. 2. Juster dig i forhold til eleven og følg dets udspil/initiativ 3. Tal til eleven om de ting de er optaget af og prøv at få en samtale i gang. 4. Giv ros og anerkendelse for det som eleven klarer at gøre. 5. Hjælp eleven med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har en fælles oplevelse af ting i omgivelserne. 6. Giv mening til elevens oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise relationer og entusiasme. 7. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med eleven. 8. Hjælp eleven med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde ved at lede den, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

4 Opgaverne løses under hensyntagen til Nysted Efterskoles anvendelse af principper for konfliktløsning som beskrevet af Center for Konfliktløsning. De fleste af os har vænnet os til at betragte selve begrebet konflikt som noget negativt, og vi behøver også bare at hæve blikket og kigge lidt rundt om os selv og ud i verden for at få øje på de voldsomme destruktive kræfter, der kan slippes løs i konflikter af forskellig art. Men grundlæggende har vi mennesker konflikter, fordi vi har et fællesskab og er forbundet med hinanden i stort og småt. Og den energi, vi lægger i at ville noget sammen, lægger grunden til konfliktens dynamik. For ofte gør vi jo noget forskelligt, vi har hvert sit mål med en arbejdsproces, vi har måske helt glemt at fortælle hinanden om målet eller er blot uenige om de midler og veje, der fører frem. Det er min erfaring, at man i organisationer og blandt mennesker med stort engagement og høje idealer ofte finder mange interne konflikter, udviklet netop fordi så vigtige værdier er på spil for den enkelte.

5 Respekt for menneskelighed! Om unge med et særligt behov for en praktisk efterskole Noget om: Skoletrætte slow learner alternativt begavet sent udviklet senmoden bogligt svag marginaliseret understimuleret forkælet grænseløs praktisk begavet krudt unge, og alle de andre normale, men anderledes unge. Det er en forudsætning, at vi, der har med netop disse unge at gøre, har forståelse for, at der er en grund til at netop disse unge har fravalgt netop den traditionelle teoriskole. Vi bør også være opmærksomme på, at det ofte er den teoretiske skoletraditionelle måde at tænke og tilrettelægge undervisning på, der i sig selv indeholder uhensigtsmæssige elementer, og dermed giver anledning til forstyrrende situationer. Det er vigtigt at erkende, at den ofte meget forstyrrende adfærd, brud på orden og koncentration, ikke i sig selv skyldes ond vilje, men udelukkende manglende formåen eller positiv erfaring. Et tæt samarbejde mellem alle der har med eleven at gøre er bydende nødvendigt.

6 Hvis vores unge skal have en acceptabel undervisning, er det nødvendigt at de, der er tæt på dem i hverdagen, har en god fornemmelse og viden om deres formåen, vilkår og udsving. Dagsformen. Små daglige oplysninger og informationer om elevens trivsel og sindsstemning, er en meget vigtig del af lærerens viden og dermed mulighed for at tilrettelægge en positiv læring. Hvis vi ikke har tilstrækkelig viden, forståelse og selvdisciplin, vil vi gang på gang komme galt af sted, og forholde os uhensigtsmæssigt til vores sårbare unge, og dermed risikere at gøre ondt værre at modarbejde os selv og hinanden. Unge med et særligt behov for en praktisk skole har overordnet behov for regelmæssighed, struktur og forudsigelighed. Unge med et særligt behov for en praktisk skole har det svært, når de er udsat for mange pludselige og uforudsete begivenheder. Selv om vores unge kan være meget urolige, og af den grund skabe kaos omkring sig, viser al erfaring at de absolut trives bedst, når de hver dag ved hvad de skal foretage sig. Gerne time for time, men mindst dag til dag.

7 Briefing! Med afsæt i ovenstående argumenter, starter og sluttet dagen altid med en briefing. Vores unge skal have megen vejledning, mange anvisninger og de skal støttes gennem øret ved direkte tale, og gennem øjet med visuelle effekter. I flest mulige indlæringsforløb skal indgå elementer af fysisk aktivitet, for at træne motorik og højne kropsbevidsthed. Indlæring og opgavefordeling skal foregå i nøje overensstemmelse med den enkeltes evner og formåen. Det er vigtigt at eleven oplever små sejre hver dag, og ikke grundet måske manglende planlægning og overblik, gang på gang udsættes utilsigtede nederlag. De unge skal have støtte ud fra princippet: Hvad du og jeg kan gøre sammen i dag, kan du gøre alene i morgen. Ros og anerkendelse er vigtigt. Time out bruges til at holde den unge ude fra fællesskabet i kortere tid, i håb om, at den unge derefter kan opføre sig bedre.

8 Sanktioner! Understreg altid: Det er ikke dig, men dine handlinger der er forkerte. Derfor er det ikke dig, men din handlemåde vi sammen kan ændre på. Sæt grænser Vær tydelig Vær godt forberedt Støt elevens stærke sider. Giv tilstrækkelig tid. Husk: Anerkendelse Ros anerkendelse og ros Flere succeser end nederlag. Giv få valgmuligheder. Brug flere indlæringskanaler, høre se føle. Skab rutiner. Synliggør aftaler. Vær klar, enten ja eller nej. Få, men klare anvisninger ingen gardinprædikener. Tal direkte ikke kollektivt.

9 Hvad siger de unge selv! En typisk praktisk efterskoleelev er en fællesbetegnelse for en ung med en række forskellige behov eller vanskeligheder, som ofte viser sig tidligt i barndommen, og i de fleste tilfælde følger med ind i ungdomsårene. Hos godt og vel halvdelen endog ind i voksenlivet. Hvis man spørger de unge selv, vil de fortælle, at de, så længe de kan huske tilbage, har haft flere af følgende vanskeligheder. Indre uro rastløshed Dårlig koncentration Ringe hukommelse Handler uden at tænke på konsekvenser Grov og finmotoriske vanskeligheder Svært ved at få venner Mangelfuld indfølingsevne Klodset, kan falde over egne ben Indlæringsvanskeligheder med tal og bogstaver Tendens til dagdrømmeri Humørsvingninger og raserianfald Angstritualer og diskrete tvangshandlinger

10 Liniefag. Liniefagene er repræsenteret ved et værksted, der samtidig tegner en direkte linie til en erhvervsfaglig uddannelse. Autoværksted Automekaniker Pladeværksted Pladesmed Crossværksted Motorcykelmekaniker EDBvæksted Grafisk uddannelse Smedeværksted - Metalarbejder Hesteværksted Dyrepasser berider Maskinværksted Dieselmekaniker Landmand Tømrerværksted Tømrer snedker bygge og anlæg Naturværksted Gartner skovarbejder jæger Social og Sundhedsværksted SOSU uddannelserne 1.Formålet med liniefagsundervisningen er at give eleverne en generel folkelig oplysning om uddannelse erhvervs og arbejdsmarked. Liniefaget refererer til skolens praktiske undervisning, og er skolens bærende undervisningsidentitet. 2.Undervisningen skal fremme elevens hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. 3.Undervisningen skal give eleven mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses og erhvervsmuligheder, og hjælpe med at indse værdien af at gennemføre en uddannelse. 4. Eleven skal erkende egne forventninger og muligheder for uddannelse og erhverv.

11 Liniefagsundervisningen skal tage afsæt i den virkelige verden, og primært være baseres på indsigt, viden og erfaringer opnået gennem løsningen af praktiske opgaver. Liniefagsundervisningen skal integrere erhvervsorientering og arbejdsmarkedsorientering. Liniefagsundervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem oplevelser i og uden for skolen, og sammen med den personlige rådgivning og vejledning give mulighed for at udvikle både faglige, personlige og sociale kompetencer. Liniefagsundervisningen skal opbygge elevens tillid til egne muligheder Liniefagsundervisningen skal give eleverne mulighed for at forstå betydningen af fortsat uddannelse og opnå viden så de kan træffe et relevant valg af uddannelse. Hver enkelt elev skal have reel mulighed for at opnå de bedst mulige personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger for et rigt voksenliv.

12 Teorihold 4 Elevnavn Klasse Hold 1 Xxxx xxxx 2 Xxxx 3 Xxxxx Skema! Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Værksted Værksted Geo - PJ Fysik Orien. - PJ Værksted Værksted Mat LJ Hist Bio - PJ Værksted Værksted Eng SJ Krist Mat LJ Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Værksted Værksted Dan LD Værksted Eng SJ Værksted Værksted Tilvalg Værksted Dan LD Værksted Værksted Tilvalg Værksted Evaluering - LD

13 Blå Linje AUTO-VÆRKSTEDET GOCART-VÆRKSTEDET EDB-VÆRKSTEDET PLADE-VÆRKSTEDET SMEDE-VÆRKSTEDET Man kan skifte imellem værkstederne hver 4 uge. Det kalder vi moduler. Vi holder til på Klostergården der ligger 10 minutters gang fra skolen. Når der er frokostpause går vi på skolen og spiser. Klostergården er et godt område med værksteder, teori-lokaler og udendørsplads. Udenfor har vi en gocart-bane. Vi afprøver også knallerter og biler udenfor, når de er repareret. Vi tager 3 gange om året på ture. Tippi-tur, Sverige og Tjekkiet. Vi er ca. 8 lærere og 65 elever i autogruppen. Selvom her som regel er flest drenge, har vi også piger i gruppen.

14 Christian, Gustav og Morten fortæller: På autoværkstedet reparerer vi biler. Vi svejser og skærer med vinkelsliber. Vi skiller også motoren ad. Hvis en motor skal kasseres, tapper vi olie af den og renser bundkar. Vi skifter sliddele som: bremser, oliefilter og tandrem. Vi lærer hvad delene hedder i en bil. Vi reparerer også skolens busser. Da vi skulle til Tjekkiet lavede vi Mercedes-bussen. Den skulle have støddæmpere og nye dæk. I sidste øjeblik inden turen, brændte starteren af og blev skiftet. Da vi kom hjem fra Tjekkiet efterså vi transitten. Baglyset virkede ikke og vi skiftede pære. I teori lærer vi for eksempel om kølersystemer og kogepunkter under tryk. Vi måler i grader og lærer om sikkerhed. Vi får også fortalt om hvilke bildele man bruger i Formel1 og racerbiler. Vores lærer Per Sørensen er god nok. Han fortæller så man har lyst til at høre efter. Han er også god til at vise hvordan man skal gøre hvis man er i tvivl. Gustav og Morten vil være automekanikere. Christoffer vil være autolakerer.

15 Daniel og "Lillemand" fortæller: Vi har været på crossværkstedet siden sommerferien. Vi laver knallerter og gocarts. Motoren renses. Nye krumtapper monteres. Vi maler og skifter støddæmpere. Vi lærer også om hvordan de virker og kører. Når man har kørt gocart, skal de hver gang renses og tit repareres. Det er tit styrbøjlen der er bøjet - så retter man den ud. Vi tjekker også olie, benzin, bremser og speeder. Vi har en crossbane udenfor værkstedet som vi kører på. Hvis der ligger meget vand eller is på banen, kører vi på asfalt. Når man kører er det med sikkerhedssele og hjelm på. Vi har lige været i Herninghallen i Jylland og se Yamaha supercross. Det var professionelle kørere. Det var rigtig sjovt. Vi kom først hjem klokken 4 næste morgen. I teori lærer vi om 2-taks 0og 4-taks motorer. Vi har også prøver, hvor vi bliver spurgt om hvor delene på motoren sidder, hvad de hedder og had de gør. Hans er den bedste lærer på skolen. Han laver altid sjov og taler pænt, -der skal meget til før han bliver sur. Vi vil begge fortsætte her på crossværkstedet. Daniel og Lillemand vil gerne være knallert og bil mekanikere.

16 Mads og Alex fortæller: Vi har arbejdet meget med hjemmeside, billedbehandling og internetforbindelse. Vi har lært om netværk, og kodning af HTML. Stemningen på værkstedet er god. Her er fredeligt. Vi kunne ikke så meget med edb, da vi startede, men er blevet meget bedre. Vi har lært at arbejde med billeder, farver og kontraster, lave hjemmeside og arbejde i Exel og Word. Det er spændende at finde nye funktioner i programmer for eksempel Frontpage og Photoshop. Per er god som lærer, ikke for hård eller blød. Han kan lave sjov og er også god til at forklare. Her er et godt kammeratskab og vi hjælper hinanden. Mads vil gerne arbejde videre med computer, programmer eller 3- D. Edb-værkstedet er for elever der interesserer sig for IT, og gerne vil lære at betjene en computer. Grundlæggende lærer alle elever at tænde og slukke en computer, fremstille et worddokument, betjene et digitalkamera samt indsætte et billede. Heri indgår også sikkerhed ved anvendelse af elektronisk udstyr. Endvidere arbejder vi fagligt med historisk gennemgang af pc.

17 Steven og Martin fortæller: Her på pladeværkstedet laver vi alt med gamle biler. Vi sørger for at bilerne kommer til syn. Indtil nu er alle de biler vi har lavet gået igennem. Vi gennemgår bilen, tjekker bremser og motor. Så rustbehandler vi og skærer plader til. Bilerne bliver gennemgået fra top til tå. Man lærer meget om præcision og tålmodighed. Vi skulle have skolens Fiat-bus til syn. Den var helt rusten i bunden. Det tog ½ år at reparere den. Det var et kæmpearbejde! Da den blev godkendt, fik vi kopier af synsrapporten som vi har på værelset. Den bus lærte vi meget af. Når man skærer plader ud er det vigtigt at være præcis, ellers må man starte forfra. Martin er ved at lave sin egen bil i stand. Den er rusten og skal have nye skærmkanter og paneler. Vi lærer også at sortere skrotdele. Olie for sig. Dæk for sig o.s.v. Det er bare med at få hænderne op af lommerne, så får man de sjove opgaver. Vores lærer Johnny er rigtig flink. Han render til tider livet af sig selv for at hjælpe os med opgaverne. Her er et godt kammeratskab, og hvis man vil kan man lære meget.

18 Grøn Linje MASKINVÆRKSTEDET NATURVÆRKSTEDET SOCIAL OG SUNDHEDSVÆRKSTEDET TØMRER OG FRILUFTVÆRKSTEDET HESTENE Vi holder til i et naturområde der hedder Frejlev. Frejlev ligger 7 km fra skolen. Vi har store bygninger med værksteder og teorilokaler. Her er også en naturskole, ligesom forstanderen Søren har sit hus i Frejlev. Udenfor har vi ca. 30 tønder land. Heraf en stor skov, enge og marker. Vi kører fra skolen i bus til Frejlev om morgenen og kører hjem til skolen igen om eftermiddagen. Så når det er frokost spiser vi i vores egen spisesal. Vi tager til udlandet én gang om året. Vi er ca. 8 lærere og 65 elever. På grøn linie er vi blandet drenge og piger.

19 Nicolaj fortæller: Her på naturværkstedet foregår det meste udenfor. Vi har fældet træer som skal sælges. Bagefter planter vi nye træer Vi lærer også om oldtiden og laver gamle redskaber,- hugger flint, og skærer skeer og smøreknive i træ. Vi lærer om dyrene og hvordan vi kan kende dem. Vi tegner og modellerer dyrene i ler. Lige nu er vi ved at fange en ræv, mink eller mår som vi skal udstoppe. Christian fortæller mere: Jeg er bydreng fra København. Der er der ikke meget natur. Naturværkstedet er en stor udfordring for mig. Jeg har aldrig før været så meget udendørs. Vi er ude hver dag, medmindre det øs regner. Teori undervisningen er god fordi Peter, vores lærer, er god til at forklare, så man også kan forstå fysiologi og anatomi. I anatomi har vi lært hvor mange knogler der er i kroppen. Vi lærer også dyrenes anatomi at kende. Vi har skudt to fasaner og en gråand. Den ene fasan skal udstoppes og sættes op i jagtstuen. Jeg synes det er spændende at være på værkstedet og prøve kræfter med naturen, og så er vores lærer ok og en man kan tale med.

20 Linda og Linda år fortæller: Vi er 1.årselever og har været på social og sundhed i en måned. Her er et godt kammeratskab. Vi har teori om formiddagen og lært om kroppen og sundhed og dagligdags problemer. Vi har værksted om eftermiddagen hvor jeg har filtet sutsko, penalhus og taske. Vi har også haft rengøringskursus og gymnastik En dag havde vi foredrag. Det var en design skole der hed TECO som fortalte og viste billeder. Rikke Jensen er 15 år og 2.årselev Jeg er på social og sundhed på andet år og synes det er et godt tøseværksted, selvom her også er drenge. Vi bager boller, laver bolcher, glasmaling og har teori. Vi har også lavet vores eget klasseværelse i pap, som vi kunne tænke os det var. Vi har en god lærer som også kan forstå hvis vi er trætte. Hun kan næsten forstå alt. Hver dag ordner vi spisesalen.

21 Rasmus og Mick fortæller: Her på tømrer/friluft er vi både ude og inde. Om vinteren arbejder vi meget på værkstedet, hvor vi lærer en masse om at arbejde i træ. Vi laver mange brugsting der også bliver solgt på forældredagen. Vi lærer også om hvordan man kan se forskel på træerne og hvilke ting man laver af de forskellige træsorter. Så lærer vi at bruge værktøjet og maskinerne og hvilke navne skruer har. Vi glæder os til at lave julegaver og til ½ års prøven hvor vi bliver bedømt for hvad vi har lært. Om sommeren er vi mest ude. Vi løber op til 3 km om dagen for at komme i træning. Vi har også været på klatrekursus. Så planlægger vi også turene med oppakning og mad. Opgaver: Reparationer og nyistandsættelse på skolen Produktion af: Skåle, rangler, kaffefilterholdere, bægre, fuglehuse, bænke, reoler m.m.

22 Oliver og Lasse fortæller: Vi laver mange forskellige ting her på maskinværkstedet. Vi har to marker vi passer. Om foråret sås byg og havre til hestene. Vi laver også minihalm baller til hestene. Elever med traktorkørekort kører traktor, såmaskine, plove, harve og mejetærsker. Vi reparerer selv maskinerne. På den måde lærer vi en masse om maskiner, biler og traktorer. Alt det vi reparerer skal bruges bagefter. Det er godt at se når man har lavet noget, at det virker! Vi har også lavet en rygeovn. Den bruger vi til at ryge fisk i, som vi har fanget. Vi lærer at sejle og fiske. Om vejr og sikkerhed. Vi bruger åleruser og sildegarn og fanger også fladfisk og hornfisk. Kim er en god lærer. Hvis man laver noget forkert, bliver han ikke sur, men viser hvordan det skal laves.

23 Charlotte og Katja fortæller: Her er 19 heste: Gottlandsruss, Jyder og Belgiere. Vi ordner alt med hestene. Fodrer, muger ud og plejer dem. Vi tilrider dem både til ridning, men vi tilkører dem også til travbanen, hvor vi deltager i konkurrencer Katja har tre yndlingsheste, - Twiggy, Gangster og Gambler. Gangster og Gambler tilred vi sidste år og skal tilkøre dem i år, så de kan komme på travbanen når sæsonen starter. Vi rider på veje, military bane, ved havet, i skoven og til brugsen og handle. Charlotte har også tre yndlingsheste; Udine, Goldrunner og Galip. Udine rider jeg på og kører travløb med. De to andre skal jeg tilkøre i løbet af vinteren. Vi hygger også om hestene. Vi nusser, masserer, strigler og klipper man og hale på dem. Ellers sørger vi for almindelig hestepleje. I stalden fodrer vi og muger ud. Vi ordner også seletøj og vogne. Vi har to skurvogne til undervisning og spisning. Vi bruger skurvognene til hygge om vinteren. Vi har også arbejdstøj i skurvognene. Vi hjælper hinanden og har et godt kammeratskab, også med de voksne.

24 Det er ikke for sjov, at vi laver undervisning, men det må gerne være sjovt at deltage. Hvis ikke eleverne er en betydelig del af løsningen, så bliver de en endnu større del af problemet. Jeg hører Jeg glemmer! Jeg ser Jeg husker! Jeg gør Jeg forstår! Learning by doing. Marriage of needs. Små sikre succeser. Se! Jeg kan! Tryghed AHA!! Det er dine handlinger der tæller At lære er at lytte og iagttage med et åbent sind.

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 1-3 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for Ungdomsforskning (CeFU), Institut

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT

DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen

Læs mere