TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE

2 Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever, der opfylder nedennævnte afstandskriterier: klasse 2½ km klasse 6 km klasse 7 km. 10. klasse 9 km. Korteste skolevej Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentlig tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården. Afstanden mellem hjem og skole måles i et officielt og statsejet program Afstand.dk, hvor korteste skolevej opmåles ved hjælp af oplysninger om adresse og skole. Den korteste skolevej er ikke nødvendigvis den mest trafiksikre men det er den Skoleafdelingen og skolerne skal vurdere ud fra. Trafikfarlige veje Hedensted Kommune skal yderligere sørge for befordring af folkeskoleelever, hvis skolevej af politimesteren (Sydøstjyllands Politi) er erklæret trafikfarlig. Oplysninger herom kan fås på den enkelte skole. Dertil har kommunen udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan hvori der er lagt op til forbedring af de trafikale knudepunkter og utrygge steder i kommunen. Befordring for elever, der er henvist til undervisning på andre skoler Hedensted Kommune er også forpligtet til at sørge for befordring af elever, der er henvist til undervisning på andre skoler. Befordringen sker primært med Skolebus, hvortil berettigede elever får udstedt et buskort. Taxakørsel Til syge og invaliderede elever, der ikke kan benytte skolebussen, iværksættes kørsel med taxa efter nærmere aftale med skolen eller Skoleafdelingen. Hvis der er tvivl om hvorvidt en elev pga. sygdom eller lign. selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en lægeerklæring. Udgiften til en lægeerklæring afholdes af bopælskommunen. Derudover etableres der undtagelsesvis taxakørsel for befordringsberettigede elever, der bor i områder, hvor skolebuskørsel ikke kan etableres, og hvor vi ikke kan lave en aftale om kørselsgodtgørelse med forældrene. Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen Hedensted Kommune er ikke forpligtet til at sørge for befordring af elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen eller elever, der har valgt at gå i en skole i en anden kommune end bopælskommunen. Så hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, skal man selv sørge for transport til og fra skole.

3 Transporttid I de af kommunen etablerede taxaordninger tilstræbes det, at transporttiden ikke overskrider 1 time. Det samme gælder for de elever, der benytter busser til og fra skole. Ventetid på skolen Elever, der benytter bus til og fra skole, må vente op til en time før og efter skoletid. Skolen er forpligtet til at holde opsyn med evt. ventende elever og stille lokaler til rådighed, hvor eleverne kan tilbringe ventetiden. Kørselsomfang for kommunens folkeskoler Skolebusruterne til de enkelte skoler er - i det omfang det er muligt - planlagt efter skoledistrikterne, således at de elever der hører til skolen har mulighed for at benytte en skolebus hertil. Som udgangspunkt er der en tur til 1. lektion og derefter hjemture efter 5., 6. og enkelte steder 7. lektion. Status I den skrivende stund påtænker Region Midtjylland store besparelser på de regionale rute i kommunen, men beskrivelse er udfærdiget, som kørselsomfanget ser ud i køreplanåret 2008/09. Regionale busruter: 104 Horsens Glud - (Snaptun) Horsens 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 114 Horsens Rask Mølle Tørring 116 Horsens Nr. Snede Herning 117 Horsens Tørring Give Billund 202 Vejle Horsens Hovedgård Århus 205 Vejle Stouby Juelsminde 209 Vejle Rask Mølle (Brædstrup) 215 Vejle Nr. Snede - Silkeborg 219 Vejle - Hornsyld Rårup 508 Thyregod Tørring 509 Ejstrupholm Nr. Snede Brædstrup 513 Vejle Tørring (Brædstrup 523 (Vejle) Tørring Brædstrup Lokale busruter 660 Lindved Grejs Holtum Lindved. 661 Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 662 Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 690 Hedensted Løsning Merring Korning 691 Løsning Kragelund Øster Snede Løsning 692 Hedensted Gl. Sole Øster Snede Hedensted 693 Hedensted Urlev Ny Sebberup Hedensted 694 Hedensted Ørum Daugård 696 Hedensted Løsning Uldum Tørring 698 Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 701 Stouby Hornum Belle Stouby 702 Stouby Barrit Stouby

4 703 Rårup Skjold Bisholt Rårup 704 Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 705 (område 1) Telebus Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde Endvidere findes der telekørsel i 2 områder jævnfør vedhæftede kort, ligesom der er speciel betjening af efterskoler. Færger: Hjarnø betjenes med færger fra Snaptun. Servicemål for kommunens busruter De nuværende sevicemål for kommunens busruter svarer til, hvad der i sin er udarbejdet af Vejle Amts Trafikselskab (VAT) Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund: Der skal være tale om afgange til kommunecentre eller anden større relevant by. Er der en sådan betjening til flere byer, tælles alle afgange med. Skoleruter tælles ikke med. Ved optælling af ture tælles ture i begge retninger med. Der regnes med en max. gangafstand på 1 km. For byer med over 200 indbyggere gælder som servicemål: Det skal være muligt at møde på gymnasium, handelsskole eller teknisk skole max. 30 min. før normal mødetid. Det skal være muligt at komme hjem fra ovennævnte institutioner til normal sluttid med en maksimal ventetid på 1 time. Det skal to gange dagligt være muligt at komme til læge, kommunens borgerservice, bibliotek eller posthus inden for disses åbningstider. Der skal være mulighed for at komme retur 2 3 timer senere. Der opstillede servicemål er bl.a. betinget af: At der ved mindre end 4 passagerer pr. tur anvendes teletaxi. At der er minimumskrav til antal passagerer pr. teletaxitur (1,25) og antal benyttede afgange ( min. 10% ) ellers nedlægges ture. For byer i følgende størrelse er der opstillet følgende for at opfylde ovennævnte servicemål: Antal indbyggere Antal afgange hverdage / heraf aften / lørdag / søndag / 0 / 0 / / 0 / 4 / / 2 / 6 / / 2 / 8 / 8 Over / 4 6 / 8 12 Som også beskrevet under afsnittet omkring befordring af skoleelever er det kommunens udgangspunkt, at der skal være en tur til 1. lektion og derefter hjemture efter 5.,6. og enkelte steder 7. lektion.

5 Status for Hedensted Kommune Nedenstående oversigt viser for hver by antal afgange på: Hverdage / heraf aften / lørdag / søndag. Står der to tal, f.eks. 3-4, betyder det 3 afgange den ene retning og 4 den anden. Aften defineres som efter klokken Afgange i begge retninger tælles med, når det skal vurderes om servicemål er overholdt. Byer over indbyggere: Hedensted Løsning 202 Århus Vejle Horsens Vejle. 52 / 5 6 / 24 / Horsens Løsning Kragelund Vejle 7 8 / 0 1 / 8 / Merring Korning Hedensted 1 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Merring Korning 4 / 0 / 0 / Løsning Kragelund Ø. Snede Løsning 4 / 0 / 0 / Hedensted Gl. Sole Ø. Snede Hedensted 6 / 0 / 0 / Hedensted Urlev Ny Sebberup Hedensted 6 / 0 / 0 / Hedensted Ørum Daugård 4 5 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 1 3 / 0 / 0 / 0 Servicemålet er overholdt. Byer mellem og indbyggere: Juelsminde Klakring. 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde 28 / 6 / 10 / Horsens Hornsyld Juelsminde 28 / 4 3 / 10 / Vejle Stouby Juelsminde / 6 / 12 / 12 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde / 1 2 / 8 / 8 Tørring 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 2 / 0 / Horsens - Tørring Give Billund / 2 / 6 / Vejle Nr. Snede Silkeborg / 8 / 14 / Thyregod Tørring 2 5 / 0 / 0 / Ejstrupholm Nr. Snede Brædstrup 2 / 0 / 0 / Vejle Tørring (Brædstrup) 14 / 0 / 6 / (Vejle) Tørring Brædstrup 6 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / X Vejle Viborg Skive Nykøbing Thisted 6 (10) / 0 1 / 6 / 6

6 Byer mellem og indbyggere: Lindved 209 Vejle Rask Mølle (Brædstrup) / 1 0 / 10 / Vejle Nr. Snede Silkeborg / 3 4 / 14 / Lindved Grejs Holtum Lindved 6 / 0 / 0 / 0 Daugård 205 Vejle Stouby- Juelsminde / 3 4 / 12 / Vejle Hornsyld Rårup 18 / 6 / 6 / Hedensted Ørum Daugård 8 / 0 / 0 / 0 Hornsyld 105 Horsens Hornsyld Juelsminde / 8 / 10 / 5 (6) Vejle Hornsyld Rårup 18 / 6 / 6 / Stouby Hornum Belle Stouby ( 1 ) / 0 / 0 / Hornsyld Bråskov Vrigsted Kildebjerg Stouby 0 / 0 / 0 / 1 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde / 4 / 7 8 / 14 Rask Mølle 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 3 / 0 / Horsens Tørring Give Billund 0 / 0 / 6 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Uldum / Dortheasminde. 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Vejle Rask Mølle (Brædstrup) / 1 0 / 5 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0

7 Øster Snede 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 15 / 2 / 8 / Løsning Ø. Snede Kragelund Løsning 3 / 0 / 0 / Hedensted Gl. Sole Ø. Snede Hedensted 2 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0 Byer mellem 500 og indbyggere: Barrit 105 Horsens Hornsyld Juelsminde / 2 3 / 10 / Vejle Stouby Juelsminde Kører forbi på landevejen. 702 Stouby Barrit Stouby 2 / 0 / 0 / 0 Glud 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde 30 / 6 / 12 / 12 Stouby 205 Vejle Stouby Juelsminde / 3 4 / 12 / Hornsyld Bråskov Vrigsted Kildebjerg Stouby 0 / 0 / 0 / Stouby Barrit Stouby 2 / 0 / 0 / 0 I området fungerer endvidere teletaxa, der bringer passagerer fra landområdet ind til stoppestedet i Stouby. Ølsted 202 Vejle Horsens Hovedgård Århus / 10 / 24 / Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 6 / 0 / 0 / 0

8 Ølholm 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Vejle Nr. Snede- Silkeborg / 8 / 14 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0 Aale 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 2 / 0 / Vejle Rask Mølle Brædstrup 4 3 / 0 / 4 3 / (Vejle) Tørring Brædstrup 3 4 / 0 / 0 / 0 Servicemålet ej overholdt. Byer mellem indbyggere: Stenderup 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 0 1 /0 / 0 / Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 1 3 / 0 / 0 / 0 Byen betjenes af teletaxa omr. 3, hvorved servicemålet opfyldes. Rårup 219 Vejle Hornsyld Rårup 2 / 0 / 0 / 2 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde 22 / 4 / 9 / 8 Korning 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 16 / 2 / 8 / Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Hedensted Løsning Merring Korning 4 1 / 0 / 0 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Bjerre 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 28 / 8 / 10 / Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 1 3 / 0 / 0 / 0

9 Hornborg 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Snaptun 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde / 6 / 6 ( 8 ) / 6 Flemming 114 Horsens Rask Mølle Tørring 6 7 / 1 0 / 0 / Rask Mølle Hornborg - Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Servicemålet ej overholdt. Uddannelsesinstitutioner i kommunen. Efterskoler: Kostskoler: Højskoler: Gymnasier: Friskoler: - Bjerre Gymnastik og Idrætsefterskole - Bråskovgård Efterskole - Flemming Efterskole - Hellebjerg Idrætsungdomsskole - Vrigsted Efterskole - Kragelund Efterskole - Vejlefjordskolens Efterskole - Kildebjerget Kostskole - Vejlefjordskolen Kostskoleafd. - Uldum Højskole - Tørring Gymnasium - Vejlefjordskolens Gymnasietilbud - Bøgballe Friskole - As Friskole - Vejlefjordskolen Skolekørsel i Hedensted Kommune Skolekørslen for det kommende skoleår består dels af Midttrafik s busser [regionale ruter], dels af særligt indsatte kommunale ruter. Køreplan udleveres på de enkelte skoler.

10 Kørselsberettigede elever får udleveret buskort på skolen umiddelbart efter skolestart, men kan benytte skolebussen fra 1. skoledag. Køreplaner kan fås i bussen, på skolen eller ses på Midttrafiks hjemmeside: Til Stouby skole benyttes rute 701 og 702. Skolens egen bus kører i lighed med tidligere år syd for Vejlevej. Til Barrit skole benyttes rute 702 og rute 105. Til Juelsminde skole benyttes rute 103. Fra Bjerrevej over Hornsyld, Vrigsted, Barrit og Klakring, kommunal kørsel. Fra Bjørnsknude benyttes rute 205. Til Glud skole er der kommunal kørsel fra Sønderby, Østrup, Snaptun og fra Stourup, Klodsborgvej, Tømrervej, Bisholt v/ Multiblok, Vestergårdsvej til Glud skole Til Stenderup skole er der kommunal kørsel fra Bjerre Borgerhus. Til Rårup Skole er der kommunal kørsel fra Egelund/Møllehave, Beringsvej, Klejs, Gramrode, Tingvadvej, Gramvej. Fra Møgelkær, Skjold og Åstrup benyttes rute 703. Fra Bjerre, Stenderup og Hornsyld benyttes rute 704. Til Tørring skole benyttes rute 696, 114, 117, 205, 215, 506, 508, 509, 513 og 523. Til Åle skole benyttes rute 114 og 223. Til Langskov skole benyttes rute 117 og 215. Til Rask Mølle skole benyttes rute 661, 662, 114 og 209. Til Uldum skole benyttes rute 696 og 209. Til Lindved skole benyttes rute 660, 209 og 215. Til Hedensted skole benyttes rute 690, 692, 693 og 694. Til Daugård skole benyttes rute 694. Til Stjernevejskolen benyttes rute 690, 692 og 693. Til Løsning skole benyttes rute 690, 691, 694 og 698. Til Ølsted skole benyttes rute 698. Til Øster Snede skole benyttes rute 691 og 692. Til Korning skole benyttes rute 690. For de særligt indsatte ruter gælder: Særligt indsatte ruter = de ruter som i ovenstående betegnes som kommunal kørsel. Elever, der ikke er kørselsberettigede, kan i det omfang, der er plads, benytte de kommunale busser mod betaling. Klippekort/månedskort kan købes ved henvendelse til Skolen eller Skoleafdelingen. Ønsker man at købe buskort til lokalruterne skal man henvende sig i bussen eller på Horsens Station.

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 (Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1 Insero Horsens

Læs mere

Notatark Faktiske minutter eftermiddag. Til afregning morgen

Notatark Faktiske minutter eftermiddag. Til afregning morgen Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.3.2014 Pakkebeskrivelse Rute 1 Rute 1 Glud skoledistrikt Morgentur Eftermiddagsture Start Slut Faktiske minutter morgen Minimum morgen

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne.

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne. Notat vedr. køreplanlægning for skoleåret 2014/2015 Version 19.12.2014 Proces og planlægning skoleåret 2014/15 Siden efteråret 2013 har der været fokus på planlægning af nye kommunale lokalruter i et samarbejde

Læs mere

Valgregulativ for Repræsentantskabet

Valgregulativ for Repræsentantskabet Februar 2009 Valgregulativ for Repræsentantskabet Insero Horsens VALGREGULATIV 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1. Insero Horsens geografiske medlemsområde fremgår af Bilag 1

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P Avnsbæk UBA2 SR B 250 BA2 25,8 7,7 0,0 Barrit 0 50.305 503 101 25,2 UBA5 SR I BA5 4,4 1,5 0,0 Barrit 0 9.900

Læs mere

Bilag 3.1. Plan for vandslukning til brandslukning. Oktober 2016

Bilag 3.1. Plan for vandslukning til brandslukning. Oktober 2016 Bilag 3.1 Plan for vandslukning til brandslukning Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for vandforsyningsplanen... 3 2. Oplæg til serviceniveau for vandforsyning til brandslukning... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted

Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted Advodans henvendelse vedrørende busbefordring af skoleelever fra Skarrild Skole Herning Kommunes sag nr. 2009010169E 23-12- 2009 Advodan har ved brev af 19. december

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Scenarier befordring.

Scenarier befordring. 06-02-2014 Mette Frost Andersen Direkte: 7257 7076 Mail: mfa@jammerbugt.dk Sagsnr.: 17.01.04-P20-1-14 Scenarier befordring. Nedenstående punkter er forudsætninger i forhold til beregningerne af befordringsudgiften.

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Velkommen til skolekørsel til specialskole eller specialklasse Praktisk information og gode råd omkring kørsel til specialskole eller specialklasse. Denne pjece

Læs mere

befordring af elever i folkeskolen

befordring af elever i folkeskolen Retningslinier for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Kalundborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2011 1 Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse... 3 Hvortil

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen.

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen. Dato 28. december 2011 Procedurer og serviceniveau befordring Godkendt af FU 07.02.2012 Den samlede procedure opdeles i 3 afsnit: 1. Alm. Befordring af skoleelever 2. Befordring af elever visiteret til

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HORsENs KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HORsENs KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Horsens KOMMUNE Horsens Kommune Visioner og servicemål for Horsens Kommune Nuværende servicemål regional kørsel Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund: Der skal være tale

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse 1 Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Skolekørsel i Varde Kommune

Skolekørsel i Varde Kommune (dok:118776/14) (sag: 14/10430) Skolekørsel i Varde Kommune Skolekørsel er fælles befordring af elever i folkeskolen mellem hjemmet eller afhentningssted nær hjemmet og distriktsskolen/specialafdeling

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 7. marts Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:30. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 7. marts Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:30. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:30 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014 GARANTIR LÅNTAGER M.V. MATR. NR. M.V. ADRESSE M.V. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån Lån nr. 69262 A 8.000.000 2.641.826 2.641.826 Danske Bank Kredit 3483661290

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017 Composedato: 28.09.2017 Kl. 08.56 513 Vejle - Tørring 7/8 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 520 Vejle Trafikcenter af 07.35 520 Moldevej v Islandsvej (Ve d d 520 Viborgvej/Niels Finsensve d 07.41 520 Viborgvej/Kirkebyvej

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Hedensted Renseanlæg

Hedensted Renseanlæg Spildevandsplan 2008-2015 Hedensted Renseanlæg Maj 2009 1 Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2008-2015 Udgiver: Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2008-2015 Tekst

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Regional/Lokalbus: 215 - Vejle, Silkeborg & Gyldig: 26 Juni 2016

Regional/Lokalbus: 215 - Vejle, Silkeborg & Gyldig: 26 Juni 2016 Composedato: 02.05.2016 Kl. 10.24 215 Vejle - Nr. Snede - Silkeborg 26/6 2016-24/6 2017 Zone Turnumre 1 301 520 Boulevarden ved Campus af... 520 Vejle Trafikcenter af... 523 Hornstrup/Viborg Ldv. d...

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015.

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, november 2015 Kun flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2015 indgår i opgørelsen på denne side. Personer Andel (%) Flygtninge over 18 år ankommet

Læs mere

Notatark. Opfølgning på besigtigelse af boldbaner 2015

Notatark. Opfølgning på besigtigelse af boldbaner 2015 Notatark Sagsnr. 04.00.00-P00-1-14 Sagsbehandler Marianne Søgaard Jensen Opfølgning på besigtigelse af boldbaner 2015 27.06.2015 Generelt: Super flotte baner med et tæt græstæppe, der dog p.g.a. god vækst

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik

Læs mere

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016.

Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, status april 2016 Indeholder flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2016. Arbejdsmarkedsintroduktion og beskæftigelsestrappen Personer (%) forrige

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Hedensted Kommune Udvalget for Fritid & Fællesskab Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Hedensted Kommune Udvalget for Fritid & Fællesskab Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:05 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og. servicepersonale. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Analyserapport vedr. skolernes: Vedligehold og servicepersonale Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1 Baggrund Områderne vedrørende skolernes budgetter til indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Gennemkørsels materiale

Gennemkørsels materiale Gennemkørsels materiale Side 1 Signaturforklaring Signature Prikken ved siden af tulipan angiver hvor skiltet er placeret. Gråt felt betyder Hastighedsprøve. Dot beside signature shows where the sign is

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. august 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012 1 KAUTIONS- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån lån nr. 69262 A 8.000.000 3.746.452 3.746.452 Kommunekredit, indexlån 2012 lån

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Kommuneplan 2009 Hedensted Kommune. Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune - Hovedstruktur. Forslag

Kommuneplan 2009 Hedensted Kommune. Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune - Hovedstruktur. Forslag Kommuneplan 2009 Hedensted Kommune Forslag Indhold Offentliggørelse Hedensted Byråd vedtog 24. juni 2009 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2009. Byrådet har vedtaget at sende planforslaget i offentlig

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram Kampnr Dato Kl. Række Pulje Bane Hjemmehold Udehold 764336 24/09/14 08.30 11- mands Efterskole Stævne Drenge B Pulje 1 1 Vejle Idrætsefterskole Vandel

Læs mere

BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE.

BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE. BILAG: SKOLEKATALOG MED SKOLEBLADE VED 24 SKOLELOKALITETER I HEDENSTED KOMMUNE. Indholdsfortegnelse af skoleblade: 1. Hornsyld skole 2. n I Midten (SIM) 3. Rårup skole 4. Glud skole 5. As Friskole 6. Juelsminde

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere