TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE

2 Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever, der opfylder nedennævnte afstandskriterier: klasse 2½ km klasse 6 km klasse 7 km. 10. klasse 9 km. Korteste skolevej Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentlig tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården. Afstanden mellem hjem og skole måles i et officielt og statsejet program Afstand.dk, hvor korteste skolevej opmåles ved hjælp af oplysninger om adresse og skole. Den korteste skolevej er ikke nødvendigvis den mest trafiksikre men det er den Skoleafdelingen og skolerne skal vurdere ud fra. Trafikfarlige veje Hedensted Kommune skal yderligere sørge for befordring af folkeskoleelever, hvis skolevej af politimesteren (Sydøstjyllands Politi) er erklæret trafikfarlig. Oplysninger herom kan fås på den enkelte skole. Dertil har kommunen udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan hvori der er lagt op til forbedring af de trafikale knudepunkter og utrygge steder i kommunen. Befordring for elever, der er henvist til undervisning på andre skoler Hedensted Kommune er også forpligtet til at sørge for befordring af elever, der er henvist til undervisning på andre skoler. Befordringen sker primært med Skolebus, hvortil berettigede elever får udstedt et buskort. Taxakørsel Til syge og invaliderede elever, der ikke kan benytte skolebussen, iværksættes kørsel med taxa efter nærmere aftale med skolen eller Skoleafdelingen. Hvis der er tvivl om hvorvidt en elev pga. sygdom eller lign. selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en lægeerklæring. Udgiften til en lægeerklæring afholdes af bopælskommunen. Derudover etableres der undtagelsesvis taxakørsel for befordringsberettigede elever, der bor i områder, hvor skolebuskørsel ikke kan etableres, og hvor vi ikke kan lave en aftale om kørselsgodtgørelse med forældrene. Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen Hedensted Kommune er ikke forpligtet til at sørge for befordring af elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen eller elever, der har valgt at gå i en skole i en anden kommune end bopælskommunen. Så hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, skal man selv sørge for transport til og fra skole.

3 Transporttid I de af kommunen etablerede taxaordninger tilstræbes det, at transporttiden ikke overskrider 1 time. Det samme gælder for de elever, der benytter busser til og fra skole. Ventetid på skolen Elever, der benytter bus til og fra skole, må vente op til en time før og efter skoletid. Skolen er forpligtet til at holde opsyn med evt. ventende elever og stille lokaler til rådighed, hvor eleverne kan tilbringe ventetiden. Kørselsomfang for kommunens folkeskoler Skolebusruterne til de enkelte skoler er - i det omfang det er muligt - planlagt efter skoledistrikterne, således at de elever der hører til skolen har mulighed for at benytte en skolebus hertil. Som udgangspunkt er der en tur til 1. lektion og derefter hjemture efter 5., 6. og enkelte steder 7. lektion. Status I den skrivende stund påtænker Region Midtjylland store besparelser på de regionale rute i kommunen, men beskrivelse er udfærdiget, som kørselsomfanget ser ud i køreplanåret 2008/09. Regionale busruter: 104 Horsens Glud - (Snaptun) Horsens 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 114 Horsens Rask Mølle Tørring 116 Horsens Nr. Snede Herning 117 Horsens Tørring Give Billund 202 Vejle Horsens Hovedgård Århus 205 Vejle Stouby Juelsminde 209 Vejle Rask Mølle (Brædstrup) 215 Vejle Nr. Snede - Silkeborg 219 Vejle - Hornsyld Rårup 508 Thyregod Tørring 509 Ejstrupholm Nr. Snede Brædstrup 513 Vejle Tørring (Brædstrup 523 (Vejle) Tørring Brædstrup Lokale busruter 660 Lindved Grejs Holtum Lindved. 661 Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 662 Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 690 Hedensted Løsning Merring Korning 691 Løsning Kragelund Øster Snede Løsning 692 Hedensted Gl. Sole Øster Snede Hedensted 693 Hedensted Urlev Ny Sebberup Hedensted 694 Hedensted Ørum Daugård 696 Hedensted Løsning Uldum Tørring 698 Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 701 Stouby Hornum Belle Stouby 702 Stouby Barrit Stouby

4 703 Rårup Skjold Bisholt Rårup 704 Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 705 (område 1) Telebus Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde Endvidere findes der telekørsel i 2 områder jævnfør vedhæftede kort, ligesom der er speciel betjening af efterskoler. Færger: Hjarnø betjenes med færger fra Snaptun. Servicemål for kommunens busruter De nuværende sevicemål for kommunens busruter svarer til, hvad der i sin er udarbejdet af Vejle Amts Trafikselskab (VAT) Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund: Der skal være tale om afgange til kommunecentre eller anden større relevant by. Er der en sådan betjening til flere byer, tælles alle afgange med. Skoleruter tælles ikke med. Ved optælling af ture tælles ture i begge retninger med. Der regnes med en max. gangafstand på 1 km. For byer med over 200 indbyggere gælder som servicemål: Det skal være muligt at møde på gymnasium, handelsskole eller teknisk skole max. 30 min. før normal mødetid. Det skal være muligt at komme hjem fra ovennævnte institutioner til normal sluttid med en maksimal ventetid på 1 time. Det skal to gange dagligt være muligt at komme til læge, kommunens borgerservice, bibliotek eller posthus inden for disses åbningstider. Der skal være mulighed for at komme retur 2 3 timer senere. Der opstillede servicemål er bl.a. betinget af: At der ved mindre end 4 passagerer pr. tur anvendes teletaxi. At der er minimumskrav til antal passagerer pr. teletaxitur (1,25) og antal benyttede afgange ( min. 10% ) ellers nedlægges ture. For byer i følgende størrelse er der opstillet følgende for at opfylde ovennævnte servicemål: Antal indbyggere Antal afgange hverdage / heraf aften / lørdag / søndag / 0 / 0 / / 0 / 4 / / 2 / 6 / / 2 / 8 / 8 Over / 4 6 / 8 12 Som også beskrevet under afsnittet omkring befordring af skoleelever er det kommunens udgangspunkt, at der skal være en tur til 1. lektion og derefter hjemture efter 5.,6. og enkelte steder 7. lektion.

5 Status for Hedensted Kommune Nedenstående oversigt viser for hver by antal afgange på: Hverdage / heraf aften / lørdag / søndag. Står der to tal, f.eks. 3-4, betyder det 3 afgange den ene retning og 4 den anden. Aften defineres som efter klokken Afgange i begge retninger tælles med, når det skal vurderes om servicemål er overholdt. Byer over indbyggere: Hedensted Løsning 202 Århus Vejle Horsens Vejle. 52 / 5 6 / 24 / Horsens Løsning Kragelund Vejle 7 8 / 0 1 / 8 / Merring Korning Hedensted 1 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Merring Korning 4 / 0 / 0 / Løsning Kragelund Ø. Snede Løsning 4 / 0 / 0 / Hedensted Gl. Sole Ø. Snede Hedensted 6 / 0 / 0 / Hedensted Urlev Ny Sebberup Hedensted 6 / 0 / 0 / Hedensted Ørum Daugård 4 5 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 1 3 / 0 / 0 / 0 Servicemålet er overholdt. Byer mellem og indbyggere: Juelsminde Klakring. 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde 28 / 6 / 10 / Horsens Hornsyld Juelsminde 28 / 4 3 / 10 / Vejle Stouby Juelsminde / 6 / 12 / 12 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde / 1 2 / 8 / 8 Tørring 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 2 / 0 / Horsens - Tørring Give Billund / 2 / 6 / Vejle Nr. Snede Silkeborg / 8 / 14 / Thyregod Tørring 2 5 / 0 / 0 / Ejstrupholm Nr. Snede Brædstrup 2 / 0 / 0 / Vejle Tørring (Brædstrup) 14 / 0 / 6 / (Vejle) Tørring Brædstrup 6 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / X Vejle Viborg Skive Nykøbing Thisted 6 (10) / 0 1 / 6 / 6

6 Byer mellem og indbyggere: Lindved 209 Vejle Rask Mølle (Brædstrup) / 1 0 / 10 / Vejle Nr. Snede Silkeborg / 3 4 / 14 / Lindved Grejs Holtum Lindved 6 / 0 / 0 / 0 Daugård 205 Vejle Stouby- Juelsminde / 3 4 / 12 / Vejle Hornsyld Rårup 18 / 6 / 6 / Hedensted Ørum Daugård 8 / 0 / 0 / 0 Hornsyld 105 Horsens Hornsyld Juelsminde / 8 / 10 / 5 (6) Vejle Hornsyld Rårup 18 / 6 / 6 / Stouby Hornum Belle Stouby ( 1 ) / 0 / 0 / Hornsyld Bråskov Vrigsted Kildebjerg Stouby 0 / 0 / 0 / 1 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde / 4 / 7 8 / 14 Rask Mølle 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 3 / 0 / Horsens Tørring Give Billund 0 / 0 / 6 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Uldum / Dortheasminde. 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Vejle Rask Mølle (Brædstrup) / 1 0 / 5 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0

7 Øster Snede 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 15 / 2 / 8 / Løsning Ø. Snede Kragelund Løsning 3 / 0 / 0 / Hedensted Gl. Sole Ø. Snede Hedensted 2 / 0 / 0 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0 Byer mellem 500 og indbyggere: Barrit 105 Horsens Hornsyld Juelsminde / 2 3 / 10 / Vejle Stouby Juelsminde Kører forbi på landevejen. 702 Stouby Barrit Stouby 2 / 0 / 0 / 0 Glud 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde 30 / 6 / 12 / 12 Stouby 205 Vejle Stouby Juelsminde / 3 4 / 12 / Hornsyld Bråskov Vrigsted Kildebjerg Stouby 0 / 0 / 0 / Stouby Barrit Stouby 2 / 0 / 0 / 0 I området fungerer endvidere teletaxa, der bringer passagerer fra landområdet ind til stoppestedet i Stouby. Ølsted 202 Vejle Horsens Hovedgård Århus / 10 / 24 / Løsning Ølsted Bottrup Eriknauer 6 / 0 / 0 / 0

8 Ølholm 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Vejle Nr. Snede- Silkeborg / 8 / 14 / Hedensted Løsning Uldum Tørring 5 6 / 0 / 0 / 0 Aale 114 Horsens Rask Mølle Tørring 22 / 2 / 0 / Vejle Rask Mølle Brædstrup 4 3 / 0 / 4 3 / (Vejle) Tørring Brædstrup 3 4 / 0 / 0 / 0 Servicemålet ej overholdt. Byer mellem indbyggere: Stenderup 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 0 1 /0 / 0 / Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 1 3 / 0 / 0 / 0 Byen betjenes af teletaxa omr. 3, hvorved servicemålet opfyldes. Rårup 219 Vejle Hornsyld Rårup 2 / 0 / 0 / 2 Telebus 705 Brund Rårup Hornsyld Gramrode Klejs Juelsminde 22 / 4 / 9 / 8 Korning 108 Horsens Løsning Kragelund Vejle 16 / 2 / 8 / Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Hedensted Løsning Merring Korning 4 1 / 0 / 0 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Bjerre 105 Horsens Hornsyld Juelsminde 28 / 8 / 10 / Rårup Bjerre Stenderup Hornsyld Rårup 1 3 / 0 / 0 / 0

9 Hornborg 117 Horsens Tørring Give Billund 22 / 2 / 6 / Rask Mølle Hornborg Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Snaptun 104 Horsens Glud (Snaptun) Juelsminde / 6 / 6 ( 8 ) / 6 Flemming 114 Horsens Rask Mølle Tørring 6 7 / 1 0 / 0 / Rask Mølle Hornborg - Rask Mølle 5 / 0 / 0 / Rask Mølle Flemming Hvirring Rask Mølle 5 / 0 / 0 / 0 Servicemålet ej overholdt. Uddannelsesinstitutioner i kommunen. Efterskoler: Kostskoler: Højskoler: Gymnasier: Friskoler: - Bjerre Gymnastik og Idrætsefterskole - Bråskovgård Efterskole - Flemming Efterskole - Hellebjerg Idrætsungdomsskole - Vrigsted Efterskole - Kragelund Efterskole - Vejlefjordskolens Efterskole - Kildebjerget Kostskole - Vejlefjordskolen Kostskoleafd. - Uldum Højskole - Tørring Gymnasium - Vejlefjordskolens Gymnasietilbud - Bøgballe Friskole - As Friskole - Vejlefjordskolen Skolekørsel i Hedensted Kommune Skolekørslen for det kommende skoleår består dels af Midttrafik s busser [regionale ruter], dels af særligt indsatte kommunale ruter. Køreplan udleveres på de enkelte skoler.

10 Kørselsberettigede elever får udleveret buskort på skolen umiddelbart efter skolestart, men kan benytte skolebussen fra 1. skoledag. Køreplaner kan fås i bussen, på skolen eller ses på Midttrafiks hjemmeside: Til Stouby skole benyttes rute 701 og 702. Skolens egen bus kører i lighed med tidligere år syd for Vejlevej. Til Barrit skole benyttes rute 702 og rute 105. Til Juelsminde skole benyttes rute 103. Fra Bjerrevej over Hornsyld, Vrigsted, Barrit og Klakring, kommunal kørsel. Fra Bjørnsknude benyttes rute 205. Til Glud skole er der kommunal kørsel fra Sønderby, Østrup, Snaptun og fra Stourup, Klodsborgvej, Tømrervej, Bisholt v/ Multiblok, Vestergårdsvej til Glud skole Til Stenderup skole er der kommunal kørsel fra Bjerre Borgerhus. Til Rårup Skole er der kommunal kørsel fra Egelund/Møllehave, Beringsvej, Klejs, Gramrode, Tingvadvej, Gramvej. Fra Møgelkær, Skjold og Åstrup benyttes rute 703. Fra Bjerre, Stenderup og Hornsyld benyttes rute 704. Til Tørring skole benyttes rute 696, 114, 117, 205, 215, 506, 508, 509, 513 og 523. Til Åle skole benyttes rute 114 og 223. Til Langskov skole benyttes rute 117 og 215. Til Rask Mølle skole benyttes rute 661, 662, 114 og 209. Til Uldum skole benyttes rute 696 og 209. Til Lindved skole benyttes rute 660, 209 og 215. Til Hedensted skole benyttes rute 690, 692, 693 og 694. Til Daugård skole benyttes rute 694. Til Stjernevejskolen benyttes rute 690, 692 og 693. Til Løsning skole benyttes rute 690, 691, 694 og 698. Til Ølsted skole benyttes rute 698. Til Øster Snede skole benyttes rute 691 og 692. Til Korning skole benyttes rute 690. For de særligt indsatte ruter gælder: Særligt indsatte ruter = de ruter som i ovenstående betegnes som kommunal kørsel. Elever, der ikke er kørselsberettigede, kan i det omfang, der er plads, benytte de kommunale busser mod betaling. Klippekort/månedskort kan købes ved henvendelse til Skolen eller Skoleafdelingen. Ønsker man at købe buskort til lokalruterne skal man henvende sig i bussen eller på Horsens Station.

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 (Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1 Insero Horsens

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE Odder Kommune Visioner og servicemål for Odder Kommune Forbedret kollektiv trafik Odder Byråd vil sætte fokus på den kollektive trafik i kommunen Odder Kommune vil arbejde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikshavn Kommune Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (Bilag 2+3) WWW.BDO.DK www.bdo.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BILAG 2: KVALITETSSTANDARDER... 3 1.1 Kørsel til

Læs mere

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn

Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Idékatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn Indhold Idekatalog til udviklingen for Øster Snede og omegn er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalrådet i Øster Snede og omegn samt Hedensted Kommune.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S Jeg har tænkt mig at bruge det meste af min taletid til at fortælle tre hverdagsberetninger. De

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere