SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER"

Transkript

1 DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

2 Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test og omhyggelig produktudvikling har gjort det muligt at opnå højeste lydkvalitet. N-Com Basic Kit2 systemet er basisudstyret til et af kommunikationssystemerne i Nolans N-Com produktlinje. Basic Kit2 kan udelukkende monteres på styrthjelme, der er forudindstillet til N-Com REFERENCESTANDARDER Produktet Basic Kit2 i N-Com serien er i overensstemmelse med EØFdirektivet. EMC 2004/108

3 Oversigt 1. ADVARSLER OG SIKKERHED _ Trafiksikkerhed Tænd kun i sikre områder Interferenser Sådan bruges produktet rigtigt Kvalificeret personale Tilbehør og batterier Skrotning 6 2. SÆTTET INDHOLDER 7 3. INSTALLERING AF BASIC KIT Indledende operationer Installation af mikrofonen Tilslutning af batteriet Installering af Basic Kit2 i styrthjelmen Installering af basiskortet AFMONTERING AF BASIC KIT2 UDSTYRET Udtagning af batteriet (hvis monteret) SÅDAN FUNGERER BASIC KIT UDSTYRET MED EN MOBILTELEFON Svar på et telefonopkald Foretag et telefonopkald Vokalopkald BRUG AF ANDRE LYDENHEDER VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKT BEGRÆNSET GARANTI Garantidækning Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Gyldighed af den begrænsede garanti Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer Produktidentifikation REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN 31

4 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med dit N-Com Basic Kit2. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende. Pas på: Installering af N-Com Basic Kit2 medfører en vægtforøgelse på cirka 60 gram udover vægten på styrthjelmen og andet udstyr. Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade det lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre Trafiksikkerhed Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet. Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet. Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde. Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet. 4

5 1.2. Tænd kun i sikre områder Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer 1.3. Interferenser Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet Sådan bruges produktet rigtigt Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under kørslen. Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader. Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren. Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet, mens køretøjet holder stille og i overholdelse af færdselsloven Kvalificeret personale Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. 5

6 Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien Tilbehør og batterier Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel. Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien. Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet. Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. Kortslut ikke batteriet. Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0 / +45 C (Lader); -20 / +60 C (I brug). Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer! Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader Skrotning Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 6

7 2. SÆTTET INDHOLDER Basic Kit2 og batteriholder Højtalere og ledninger Aftagelig mikrofon Basiskort Tape til fastgørelse af mikrofon Tape til fastgørelse af batteri Skum til mikrofon Selvklæbende Velcro stive Bånd mikrofonlås Skrue Stiftnøgle 7

8 3. INSTALLERING AF BASIC KIT2 Du kan downloade videoen, der beskriver installationen på under afsnittet Download Indledende operationer Fig. 1 Fig. 2 Fjern beskyttelsespladen N-Com, der findes på hjelmens venstre side og åben kæbepartiet. Fjern den højre og den venstre polstringspude fra styrthjelmen (jf. de specifikke instruktioner på brugervejledningen for styrthjelmen). Fjern de lyddæmpende Noise Reducer anordninger fra de to kindpuder, og riv derefter de forskårne plasticindlæg væk. 8

9 Fig. 3 Fig. 4 Fjern polstringens bageste del ved at trække i nakkefoeret, indtil den slipper hjelmen (Fig. 3). Tag polstringen ud af styrthjelmen (Fig. 4). Fjern den lille prop med mærket N-Com fra kantlisten. Skub fra hjelmens indvendige del for nemmere udtagning (Fig. 5). Fig. 5 9

10 Integralhjelme: Fjern hagebrættet ved at trække på det pågældende røde bånd. Fig. 6 Fig. 7 Fjern den højre og den venstre polystyrenpude ved at trække dem forsigtigt ud af styrthjelmen. Det er muligt at udvide styrthjelmen en smule for nemmere at fjerne kindpuderne. Advarsel: Hvis polystyrenpuden beskadiges, kontakt din forhandler for at få den udskiftet. 10

11 3.2. Installation af mikrofonen Flip-up hjelm/jet hjelm Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Forbered mikrofonen til montage ved at montere det lille bånd, der låser mikrofonen (kontroller den korrekte position) (Fig. 8). 11

12 Bemærk: Båndets flade del skal vende opad, når mikrofonen er stillet, som vist på Fig. 9. Placer mikrofonen i dens holder, som vist på figur 10 og sørg, for at den flade side af holderen er ind mod den indvendige del af styrthjelmen. Indsæt skrue og underlagsskive i mikrofonenholderen; brug nøglen tit at fastspænde skruen. Integralhjelme Fig. 12 Fig. 13 Tag fat i polystyren puden (Venstre side) og placer mikrofonen i det tilhørende sæde, som vist på fig. 12, og sørg for, at det fluorescerende bånd vender mod den indvendige del af hjelmen. (Fig. 13) Fastgør mikrofonen til puden, ved brug af klæbebåndene til fastspænding af mikrofonen. (Fig. 12) 12

13 3.3. Tilslutning af batteriet Udelukkende for Oplukkelige/Jet styrthjelme Hvis systemet er beregnet til brug med genopladeligt batteri, er det nødvendigt at installere dette før ibrugtagning, som beskrevet i det følgende. Fig. 14 Fig. 15 Forbind batterikablet (Rødt+Sort) til forbindelsesleddet, der findes på kabelføringsanlægget (Fig. 14). Sæt batteriet ind i den særlige batteriholder, startende fra siden, der er udstyret med kabeludgang, og sørg for at holde selve kablerne under plastictungen (Fig. 15). Fig. 16 Fig

14 Fig. 18 Sæt samlingen med forbindelsesleddene ind i kabelforskruningsskinnen, der findes på samme side som batteriholderen (Fig. 16 og 17). Hvis systemet derimod ikke skal bruges med genopladeligt batteri, tag fat på kabelføringen og fastspænd forbindelsesleddet, der er beregnet til batteriet, på kabelforskruningsskinnen, der findes på samme side som batteriholderen (Fig. 18). Udelukkende for integralhjelmene: Placer batteriet den venstre polystyren one wond pude og fastspænd det ved brug af båndet. (Fig. 19) Fig. 19 Det er nu muligt at installere Basic Kit2 samlingen i styrthjelmen. 14

15 3.4. Installering af Basic Kit2 i styrthjelmen Fig. 20 Fig. 21 Placer Basic Kit udstyret inde i styrthjelmen, som vist på Fig , i N-Com sædet, der findes i hætten. Fig. 22 Med styrthjelmen set fra ydersiden, indfør positionstungen i rillen A, som vist på billedet; fastspænd derefter plasticdelen til hjelmen ved at føre forbindelsesleddet med de 15 led gennem hullet i hjelmen (Fig. 23) Tryk på området med skriften PUSH, fra den indvendige side af hjelmen, indtil fastspændingstanden B (Fig. 23) indkobles med et KLIK. Dette er MEGET nødvendigt for at opnå forbindelse til E-Boxen! 15

16 Sørg for at stikkene er plane med kantlisten: Selve pakningen skal klemmes forsigtigt for at lette indførslen. Indfør mikrofonstikket i Basic Kit2 (Fig. 25). Fig. 23 Fig. 24 Fig

17 Fig. 26 Fig. 27 Før højtaleren placeres i dens sæde, påsæt Velcro skiven på polyester puden (Fig. 26) Anbring højtaleren i det særlige sæde, der er udbygget i polystyren puden (Fig. 27). Sæt polystyren puden på plads igen (venstre side) ved at placere kablet i rillen, der findes på puden (Fig. 27). Bemærk: Kontroller, at puden er korrekt placeret i sit sæde, skub den beklædte kant under ribben på hjelmen (Fig. 28). Fastgør batteriholderen på hjelmens højre side ved at skubbe denne ind over tappene på hjelmen (Fig. 29). 17

18 Fig. 28 Fig. 29 Før højtaleren placeres i dens sæde, påsæt Velcro skiven på polyester puden (højre side) Anbring højtaleren i det særlige sæde, der er udbygget i polystyrenpuden (højre side) Sæt polystyrenpuden på plads igen (højre side) ved at placere kablet i rillen, der findes på puden Udelukkende for integralhjelmene: Indfør hagebrættet (på mikrofon siden) ved at placere mikrofonen varsomt i det tilhørende sæde. Tryk derefter på punktet med det røde bånd indtil hagebrættet låses inde i styrthjelmen. (Fig. 30) Fig

19 Fig. 31 Fig. 32 Genmonter polstringen i hjelmen (jf. de specifikke instruktioner på brugervejledningen for styrthjelmen) start med at montere den bageste holder først (Fig. 31). Placer begge kindpuderne i deres sæde (jf. de specifikke instruktioner på brugervejledningen for styrthjelmen) og sørg for, at alle indkoblingsknapperne klikker; før hageremmen gennem kindpuderne. Fig. 33 Fig

20 Når installeringen er afsluttet, skal styrthjelmen se ud som på Fig. 33. Efter installering er det muligt at montere de Noise Reducers, der leveres sammen med styrthjelmen. Når disse er monteret, er det muligt at lydstyrken, der kan høres fra højtalerne, er betydeligt lavere i forhold til standardlyden. For at anvende Noise Reducers, klip med en saks skumpladen med forudskårne huller. Monter derefter Noise Reducer i hjelmen, check at velcrobåndet bider. Bemærk: Kontroller omhyggeligt, at kindpuden sidder korrekt. Træk hageremmen mod hjelmens indvendige side og afprøv derved at knapperne er i indgreb. Advarsel: Kontroller, at der ikke er kabler, der kommer ud fra styrthjelmen eller fra polstringen, og at højtalerne sidder korrekt i deres sæde. Advarsel: Kontroller altid at længden på hageremmens bånd er korrekt. I modsat fald juster længden jf. styrthjelmens brugervejledning Installering af basiskortet Basiskortet giver mulighed for at anvende Basic Kit sættet alene. Det tillader forbindelsen med en udvendig lydkilde eller med en mobiltelefon eller med et internt samtaleanlæg via kabel med en anden styrthjelm udstyret med N-Com system. Afhængigt at den anvendte tilslutning og af kablet, skal grundkortet indstilles på passende vis: Den blå side (MONO): anvendes til forbindelse med et kabel af Mono type (Multimedie Wire eller Mobile Wire) eller når forbindelsen foretages med en styrthjelm, der er udstyret med Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom Kit. 20 Den røde side (STEREO): anvendes til forbindelse af et kabel af stereo type Multimedie Wire2 eller når forbindelsen foretages ved brug af et kabel med en styrthjelm, der er udstyret med Bluetooth Kit3 og efterfølgende versioner.

21 Bemærk: Ved brug af et kabel af Mono type (Multimedie wire), med grundkortet indsat med den røde side (STEREO), kan lydsignalet kun høres fra den venstre kanal. Pas på: Grundkortet må aldrig bruges med den RØDE side (STEREO) til forbindelse ved brug af kabel med en styrthjelm, der er udstyret med Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom Kit. UKORREKT BRUG KAN BESKADIGE SYSTEMET. Fig. 35 Fig. 36 Indfør den bageste del af basiskortet (Fig. 35) bag på beskyttelsespladen N- Com og tryk derefter basiskortet i sædet, indtil fastspændingstænderne klikker (Fig. 36); Bemærk: Det elektroniske basiskort har et skråt hjørne, hvilket umuliggør fejlmontage. Beskyttelsespladen, N-com, genmonteres. Indfør først de to bageste gribere og tryk derefter på den forreste del, indtil der lyder et klik. 21

22 4. AFMONTERING AF BASIC KIT2 UDSTYRET For at afmontere basic kit udstyret på hjelmen fjernes foeret og kindpuderne, som beskrevet i instruktionerne under montage. Fjern derefter polystyrenpuderne. Fjern beskyttelsespladen (eller e-box en ved brug af Intercom Kit eller Bluetooth Kit), derefter, når hjelmen ses fra ydersiden, frakobl forbindelsesleddet med de 15 poler ved at skubbe på låsepalen, som vist på billedet. Fig. 39 Efter at have afmonteret forbindelsesleddet med de 15 poler fra hjelmen, afmonteres også den højre del ved at afkoble Basic Kit2 udstyret fra hjelmens tappe. Nu kan hele Basic Kit2 udstyret fjernes fra hjelmen Udtagning af batteriet (hvis monteret) 22 Fig. 40 Afkobl batteriets stik (rødt+sort) fra basisstikket. Fjern batteriet ved forsigtigt at klemme den forreste del, som vist på billedet. Om nødvendigt, tryk batteriet ud af sædet ved at skubbe gennem hullerne, der findes på basisholderen.

23 5. SÅDAN FUNGERER BASIC KIT UDSTYRET MED EN MOBILTELEFON N-Com systemerne er forberedt til at blive forbundet med en mobiltelefon. Du kan separat købe et N-Com tilslutningskabel, som passer specielt til din mobiltelefon, for således at kunne bruge N-Com systemet med samme funktion som en almindelig øresnegl. Mobiltelefonerne er udstyret med en selvstændig justering af lydstyrken. Juster telefonens lydniveau for at opnå den ønskede lydstyrke før systemet tages i brug på motorcyklen. 1. Tilslut ledningen Mobile Wire til forbindelsesleddet i INDGANG (3,5 mm stik). 2. Tilslut ledningen Mobile Wire til mobiltelefonen. 3. Kontroller at der på telefonens display vises et ikon, der signalerer tilslutning til øresnegl. Bemærk: For at bruge Basic Kit2 sættet sammen med et andet N-com system, henvises der til de medfølgende instruktionerne leveret sammen med de tilsvarende systemer. Bemærk: På grund af den store forskel i netsignaler kan der til tider opstå forstyrrelse i kabelforbindelsen, som ikke skyldes N-Com systemet eller det anvendte kabel. Pas på: Aflytning af diverse udstyr må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet medens køretøjet holder stille, og i overensstemmelse af færdselsloven. Pas på: Ved meget høj lydstyrke risikerer du at blive distraheret under kørslen og kan forårsage faresituationer eller formindske din mulighed for at opfange de eksterne lyde. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (hvor muligt) og på de dertil tilsluttede lydkilder før systemet tages i brug på motorcyklen. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet og på de dertil tilsluttede lydkilder, for at undgå en afspilning med alt for høj lydstyrke. Den kontinuerlige udsættelse for høj lydstyrke kan skade høresansen. 23

24 5.1. Svar på et telefonopkald Automatisk besvarelse Indstil din mobiltelefon til automatisk besvarelse, som når den er forbundet til en øresnegl. Ved et indkommende opkald svarer mobiltelefonen automatisk og du kan herefter tale gennem mikrofonen i Basic Kit2. Manuel besvarelse Hvis mobiltelefonen ikke er udstyret med automatisk besvarelse, skal du ved indkommende opkald standse køretøjet på et sikkert sted i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser. Herefter kan du besvare opkaldet på normal måde og tale gennem N-com systemet i hjelmen. Pas på: Svar ikke på et telefonopkald under kørslen Foretag et telefonopkald Stands køretøjet på et sikkert sted i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, og foretag herefter opkaldet som du sædvanligvis gør med din mobiltelefon. Så snart du har kaldt op, overføres samtalen direkte til styrthjelmen. Pas på: Foretag ingen opkald under kørslen Vokalopkald Visse mobiltelefoner har mulighed for at udføre vokalopkald eller andre operationer via vokalstyring ved brug af et "kodeord". Hvis din telefon har denne funktion, er det muligt ved at udtale det forud registrerede kodeord at sende en kommando eller udføre en vokalfunktion. Bemærk: I forbindelse med telefoner, der er udstyret med denne funktion, er det bedst at registrere de vokale kommandoer direkte fra styrthjelmen. Det er hermed nemmere at genkende den vokale kommando, når den afsendes direkte fra styrthjelmen. 24

25 6. BRUG AF ANDRE LYDENHEDER Systemet N-Com Basic Kit er forindstillet til at give mulighed for at lytte til forskellige lydkilder som tilsluttes direkte ved brug af det særlige lille Multimedia Wire kabel (sælges separat). Det er muligt at lytte til en MP3-afspiller, en FM-radio, at få forbindelse med en satellit navigator, eller med motorcyklens lydsystem eller med en radio, for at føre en samtale mellem to motorcykler. Du kan se listen over de forskellige Multimedia Wire kabler og de mulige forbindelser på web-stedet Fig. 41 Tilslut forbindelsesleddet 3,5mm med 4 poler på kablet Multimedie til forbindelsesleddet på indgangen (IN se fig. 41). Forbind den anden ende på kablet til lydenheden. Et farvet bånd på kablet angiver stikket, som skal tilsluttes lydenheden. 7. VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKT Produktet har ikke brug for speciel vedligeholdelse. I tilfælde af at systemet er anvendt i regnvejr, skal E-Box'en afmonteres og tørres med varm luft. Aftør de ydre våde dele på hjelmen, specielt i kontaktområderne. Hvis systemet udsættes for vand indtil flere gange, kan der have ophobet sig oxid, som forhindrer den elektriske kontakt mellem E-Box en og Basis. I dette tilfælde anbefales det at rense kontaktpunkterne på Basis og på E-Box'en med sprit eller et antioksidantmiddel, f.eks. WD

26 8. BEGRÆNSET GARANTI Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte produkt er fejlfrit, både hvad angår materialer og fabrikation. Det tilrådes at: 26 Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug. Læse garantiens krav og betingelser igennem. Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet Garantidækning Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen" Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til: a) Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. b) Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. c) Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele; d) Enhver skade som følge af et uheld; e) Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand;

27 f) Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter; g) Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolan ikke kan holdes ansvarlig for. j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system. l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde. m) Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup. n) Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien. o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj. Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne. 27

28 8.3. Gyldighed af den begrænsede garanti Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med: 1) Produktets identifikationskode 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel; 3) Produktets købsdato; 4) Købers navn og adresse. Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor. FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET. EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND. Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende. I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I 28

29 GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV. NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse. Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n.24 29

30 8.5. Produktidentifikation N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode, der giver mulighed for at opspore og identificere produktet. Identifikationskoden er angivet under stregkoden, der sidder på produktets indpakning. 30

31 9. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN Produktbetegnelse Basic Kit2 Identifikationskode Oplysninger om køberen Navn Efternavn Adresse Tel Forhandlerens stempel Købsdato

32 Basic Kit2-06/05/ :05:00 Printed on recycled paper.

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret

Læs mere

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer DA DA ESS SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com ESS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. ESS-systemet kan

Læs mere

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 1.xx DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Bluetooth Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende

Læs mere

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 3 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

Læs mere

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer:

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: DA Bx5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA B5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FCC ID TOTBT01 FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B4 PLUS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA M5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye N-Com produkt. N-Com M5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere