Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole"

Transkript

1 Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden i skoleåret 05/06 skulle skolens musisk-kreativeuge (M/K-ugen) som afholdes i november måned. M/K-ugen på Unge Hjems Efterskole er uge hvor elever og lærere opsætter og spiller et teaterstykke. Stykkets ide, tekst og musik er udarbejdet af en mindre grupper af skolens lærere. I selve ugen er elever og lærere inddelt i grupper som hver har deres arbejdsområde: Lyd, lys, musik, kulissearbejde, replikarbejde eller dans. Forestillingen spilles 2 gange: For forældre og andre skoleelever. Begrundelse for valget af evalueringsgenstanden: Skolens musiskkreative uge har været en central del af Unge Hjems Efterskole gennem alle årerne. Vi har som bestyrelse og medarbejder haft den klare opfattelse at musisk-kreativugen både i form og indhold har levet op til skolens værdigrundlag, derfor var det helt naturligt for os at vælge netop den del af efterskoleåret. Evalueringsplanen: Der blev nedsat et udvalg bestående af 2 medlemmer fra bestyrelsen og 2 medarbejder repræsentanter og skolens forstander. Udvalget besluttede at evalueringen skulle tage udgangspunkt i 2 del af værdigrundlaget, og at evalueringen skulle afdække i hvor høj grad der var tale om en sammenhæng mellem disse dele af værdigrundlaget og skolens musisk-kreativeuge. De udvalgte dele var: Pind 3:.at styrke elevernes oplevelse af at være en nødvendig del af et fællesskab og derved styrke deres mod og evne til at tage ansvar for sig selv og andre. Pind 5.at lære eleverne nødvendigheden af udfordring, engagement, forbydelse og udholdenhed. Ca. to uger før musisk-kreativugen startede blev evalueringsprojektet gennemgået med elevholdet, så eleverne var bekendt med at der ville komme en evaluering og at evalueringen ville omhandle forholdet mellem skolens værdigrundlag primært pind 3 og 5 og elevernes egen oplevelse af deres udbytte af musisk-kreativugen.

2 Evalueringen kom til at bestå af to spørgeskemaer et til eleverne og et til lærerne, og et oplæg til et tekstarbejde som tilfældigt udvalgte elever fra de forskellige grupper skulle udarbejde. Umiddelbart efter M/K-ugen blev samtlige elever bedt om at udfylde spørgeskemaet. Samtidig blev tilfældigt udvalgte elever ca. to fra hver gruppe bedt om på baggrund af et oplæg at udarbejde en tekst som beskrev: den vigtigste følelse, eller den vigtigste situation, eller vigtigste de havde lært i M/K-ugen. Tekstarbejdet skulle tage udgangspunkt i pind 3 eller 5 fra skolens værdigrundlag.

3 Selve evalueringsresultaterne SPØRGESKEMA til eleverne: På en skala fra 1 til 10 i hvor høj grad er du enig i følgende udsagn.. - at opleve at være en nødvendig del af et fællesskab 1. Mit arbejde i gruppen var nødvendigt for at opnå et godt resultat. 6, Vi arbejdede godt sammen i gruppen. 7, Mine idéer var med til at præge gruppens resultat. 6, De andre i gruppen var vigtige, for at vi kunne opnå et godt resultat. 8, Jeg var med til at skabe god stemning i gruppen. 7, Jeg fik den hjælp jeg havde brug for undervejs. 7,4.. - at lære nødvendigheden af udfordring Det var nødvendigt for mig, at anstrenge mig for at udføre min opgave. 6, Min opgave var sværere end jeg forventede. 5, Jeg kedede mig i M/K ugen. 3,6.. - at lære nødvendigheden af engagement Min indsats var med til at gøre M/K forestillingen god. 5, Det var svært for mig, at motivere mig til at udføre de opgaver jeg fik. 2, Når vi havde pause, kom jeg tilbage til tiden. 6,7.. - at lære nødvendigheden af fordybelse Det var ikke noget problem at nå det vi skulle på den tid vi havde til rådighed 6, Jeg brugte lang tid på enkelte opgaver. 6, Mine opgaver var enkle og overskuelige. 5,6.. - at lære nødvendigheden af udholdenhed Jeg var ved at give op undervejs. 2, Der var god tid til at slappe af med de andre under vejs. 4, Jeg er overrasket over hvor meget jeg har lavet i løbet af ugen. 7,6.. - ekstra 19. M/K ugen har vist mig nye sider af de andre elever. 8, M/K ugen har givet mig fornemmelsen af at være en del af et stort fællesskab 8,3..

4 SPØRGESKEMA til lærerne: På en skala fra 1 til 10 hvor 10 er højest - i hvor høj grad er du enig i følgende udsagn.. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i 3. og 5. pind i vores formålsbeskrivelse: Pind nr3: -at styrke elevernes oplevelse af at være en nødvendig del af et fælleskab og derved styrke deres mod og evne til at tage ansvar for sig selv og andre. Pind nr5: -at lære eleverne nødvendigheden af udfordring, engagement, fordybelse og udholdenhed. - at opleve at være en nødvendig del af et fællesskab 1. Den enkelte elevs arbejde i gruppen var nødvendigt for at opnå et godt resultat Vi arbejdede godt sammen i gruppen Elevernes idéer var med til at præge gruppens resultat Alle gruppens elever var vigtige, for at vi kunne opnå et godt resultat Alle elever i gruppen var med til at skabe god stemning i gruppen Alle elever fik den hjælp de havde brug for undervejs at lære nødvendigheden af udfordring Det var nødvendigt for eleverne, at anstrenge sig for at udføre deres opgave Elevernes opgave var sværere for dem end de forventede Eleverne kedede sig i M/K ugen at lære nødvendigheden af engagement Elevernes indsats var med til at gøre M/K forestillingen god Det var svært for eleverne, at motivere sig til at udføre de opgaver de fik Når eleverne havde pause, kom de tilbage til tiden at lære nødvendigheden af fordybelse Det var ikke noget problem at nå det vi skulle på den tid vi havde til rådighed Eleverne brugte lang tid på enkelte opgaver Elevernes opgaver var enkle og overskuelige at lære nødvendigheden af udholdenhed Eleverne var ved at give op undervejs Der var god tid for eleverne - til at slappe af med de andre under vejs Jeg er overrasket over hvor meget eleverne har lavet i løbet af ugen ekstra 19. M/K ugen har vist eleverne nye sider af de andre elever M/K ugen har givet eleverne fornemmelsen af at være en del af et stort fællesskab. 8.8.

5 Oplæg til tekstarbejde. Hvad har været det vigtigste for dig i M/K-ugen? To elever fra hver gruppe udvælges til at udarbejde en tekst i løbet af mandag formiddag. Fælles drøftelse med de udvalgte elever og evalueringsudvalget. * undervisningsplanen for M/K * pind nr. 3 og nr. 5 * programmet for M/K-ugen Individuelt tekstarbejde ud fra én af nedenstående pinde: Indhold: * Beskriv en situation fra M/K-ugen som viser hvad der har været det vigtigste for dig! * Hvad har du lært hvad har du fået med fra M/K-ugen. * Beskriv den følelse som har været vigtigst for dig i M/K-ugen Form: * Digt * Essay * Brev

6 Nedenstående er uddrag af elevteksterne. Den,for mig, vigtigste følelse var da vi lørdag aften alle sammen skulle mødes ovre i hallen og sige farvel til det sted vi havde brugt alt vores tid i halvanden uge, det sted vi havde knoklet og knoklet for at få det her til at lykkedes, det sted hvor vi havde stået bag det sorte tæppe og krummet tær af nervøsitet, det sted vi havde ligget og sovet fordi de andre for femte gang skulle tage en scene om fordi den lige manglede det sidste, det sted vi alle havde til fælles....det gjorde mig vildt glad, og jeg følte mig mere som en del af fællesskabet efter det de havde sagt til mig. Tænk hvor lidt nogle få ord kan gøre en person glad. Det synes jeg kendetegner M/K meget godt. For lige meget hvad, så har alle været gode til at tage sig af hinanden og bakke hinanden op, når det var hårdt eller andet. Vi er også blevet rystet sammen som en større gruppe, der har hjulpet hinanden rigtig meget. Der er sikkert mange der ikke er klar over hvor vigtige de egentlig var for dette stykke. Selvfølgelig har lærerne også gjort et kæmpe stykke arbejde, men hvis eleverne ikke havde været med på den, så var der ikke blevet noget stykke..samtidig er udholdenhed vigtigt. Fx var jeg i en gruppe, som arbejde hårdt. Når alle andre hoppede under dynen, skulle vi øve scene om og om igen! Puha, meget søvn blev det godt nok ikke til de dage. Men det er vel bare et spørgsmål om at tage sig sammen, og komme op om morgenen selvom det er svært! Samtidig med det hårde, er der selvfølgelig os en masse godt. Og man får styrket en masse, får nye synspunkter og nye erfaringer. Fx ved Helga nu hvad en limpistol er. Dette eksempel med helga viser måske også, hvor meget man kommer til at kende lærerne gennem MK. Man er jo sammen med dem fra morgen til aften. Jeg synes i hvert fald et forholdet styrkes mellem elever og lærere..det som jeg hel klart synes har været noget af det vigtigste ved m/k ugen, er at vi som elevhold for første gang er blevet bekræftet i at vi alle er en nødvendighed for fællesskabet. Vi kan ikke undvære nogen. Vi har i denne uge haft brug for at alle ydede deres bedste for at det skulle lykkes..skulle jeg sætte en finger på det ALLER FEDESTE ved MK, har det været omme bag ved scenen til forestillingerne. Der var en hel ubeskrivelig følelse af spænding, sammenhold og opbakning iblandt os elever. Der gik det virkelig op for mig, hvor afhængige vi var af hinanden for at få sådan et stort show til at køre. Og hvor meget vi havde sammen. At sidde sammen bag ved

7 scenen og lytte til hvad der foregik på scenen, at fælde en tåre og få kuldegysninger over det hele. Det var helt sikkert det mest betydningsfulde jeg oplevede i MK-ugen. Vi havde Keld som lærer i gruppen, og vi kom godt i gang allerede den første dag. Der var masser af opgaver at begynde på, og vi gik ikke på kompromis med opgaverne. Vi skulle bruge et billede af et skibsstævn, og kunne ikke finde et på internettet, så Keld sendte nogle af os ud på Fregatten Jylland, for at tage et billede af stævnen. De der var ikke tilladt at gå derop hvor vi skulle tage billedet fra, så vi gik ind til kontoret og spurgte om vi ikke kunne få lov. Vi blev sendt videre til administrationen, og fortalte dem vi kom fra Unge Hjems Efterskole, og skulle bruge det til en teaterforestilling. Vi fik lov på den betingelse, at en af os tog en vest på, og satte den fast til et gelænder. Vi takkede, og kørte hjemad igen...det var specielt hårdt torsdag, hvor vi skulle spille stykket igennem fire gange og stykket, uden afbrydelser, er tæt på 2 timer langt. Det krævede at i ca. otte timer skulle vi være fokuseret og meget stille. Man fik ikke ret mange pauser, og dem man fik var ikke ret lange - vi var nemlig tidspresset..m/k har også givet os elever en masse ansvar, for at det overhovedet kunne fungere. Da skemaet var brudt op og den daglige rutine var anderledes, havde vi et ansvar om at komme til tiden, på nogle meget mærkelige tidspunkter. Vi havde hver i sær mange ting vi skulle eksempelvis øve dans, øve replikker, lave rekvisitter osv. osv. Det har generelt bare været en rigtig fed oplevelse! Selve historien vores forestilling var lavet udfra, var også rigtig god. Den egnede sig godt til formålet, og så fik vi også et budskab ud mellem folk. Et budskab om at man skal passe på med, at tænke på mennesker som brikker der bare skal passe ind i en sammenhæng. Selvom ens hensigter i første omgang er gode, kan det hele godt ende med noget værre rod, og menneskeliv bliver ødelagt. Det blev også beskrevet godt i afslutningssangen: Mange gode folk med gode intentioner kommer til at handle så skidt. Hvad er ondt og godt som to definitioner, er ej sort og hvidt. Og det er ikke bare sort og hvidt som i eventyrerne. Folk er ikke bare onde eller gode. Det er op til en selv, hvad man synes, der er rigtigt og forkert....men en af de bedste følelser er nok, når vi alle sammen står og skal til at bukke og alles forældre står og klapper. Så tænker man vi gjorde det! Og vi gjorde det godt! Og det gjorde vi virkelig. Man bliver helt stolt af ens kammerater, når man ser, hvor gode de er. Og man glemmer helt, at det har været hårdt. Man tænker kun på, hvor fedt man egentlig har det, og hvor heldig man er.

8 ..Hvis jeg skal sige noget som jeg tror gælder for hele elevholdet er det nok, at stå sammen om at lave én ting og give hinanden ros og kritik på en konstruktiv måde for at gøre helheden endnu bedre...for mit vedkomne startede M/K-ugen ikke særlig godt. Jeg var træt af jeg ikke kom på musikholdet og jeg var træt af det jeg så skulle lave i stedet for. De første par dage op til weekenden var rigtig dårlige og jeg brugte en masse tid på at gå og være små-sur over det hele. Men som det hele skred frem af, og vi skulle i gang med alle prøverne over i hallen ændrede det hele sig....det var en rigtig fed uge og jeg endte med at være rigtig glad for det jeg lavede. Det har for mit vedkomne været den hidtil bedste uge i det her skoleår. Personligt har jeg fået meget ud af det. Selvfølgelig har jeg ikke fået noget fagligt ud af, mere ting som fordybelse og udholdenhed, og så selvfølgelig en masse sociale ting. Jeg syns ting som M/K og lejerskole er vigtige for et skoleår, selvom man ikke lærer noget fagligt er det med til at ryste eleverne bedre sammen. For mig har det vigtigste i M/K været følelsen af at være en del af et større sammenhold. Jeg har egentlig ikke mere at sige så jeg stopper her...men følelsen af at det er alle os 136 elever, plus vores vilje der har gjort det muligt at få stykket lavet, det er den vigtigste. For det er en rigtig fed følelse at have.

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere