Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var"

Transkript

1 Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var En rapport udarbejdet på baggrund af Notas informationskampagne Skab dig! rettet mod elever og undervisere på landets ordblindeefterskoler 2010.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Koncept Metode og fakta om respondenterne Geografisk placering/spredning Handicap og medlemskab Eksisterende viden Analyse/resultater fra fokusgruppeinterviews Ingen læser for sjov Folkeskolen forstår os ikke Fagbøger på lyd ja, tak! Kombination af fag- og skønlitteratur Specialfagene driller Lyd er snyd, mens tekst + lyd = gevinst Folkeskolen er ikke så god til ordblinde Fællesskabet på efterskolen Testen kommer for sent It-rugsækken hjælper kun med undervisning De unges ønsker til Notas materialer Konkrete ønsker Bøger med indhold De unges ønsker til netbiblioteket E Konkrete ønsker til E Anmeldelser og nye bøger Generelt Problematiske E Søgefunktionen Log-in E17 på mobilen Konklusion

3 Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var Af: Linda Gjaldbæk Hansen, kommunikationsmedarbejder og projektleder, Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 1. Indledning I løbet af 2010 har Nota ført informationskampagnen Skab dig! rettet mod landets 22 ordblindeefterskoler og Ordblindeinstituttet i Ballerup. Kampagnens tre hovedformål har været; at informere de unge om Nota og netbiblioteket E17 og de muligheder, de har via medlemskab. at give lærerne på de besøgte skoler en grundig introduktion til E17, så de fremadrettet vil kunne hjælpe eleverne med log-in, søgning efter bøger samt give deres viden om Nota og E17 videre til nye generationer af elever. at skaffe Nota mere viden om én af de hurtigst voksende nye brugergrupper gennem de senere år nemlig de unge ordblinde. 2. Koncept Brugergruppen børn og unge er en relativ ny gruppe af brugere, som er i konstant vækst hos Nota. Der er ikke megen erfaring med at betjene denne gruppe, da de tidligere kun har udgjort en lille del af den samlede brugergruppe. Dette billede har dog ændret sig radikalt i løbet af de seneste par år. Hvis Nota ønsker at få en markant og synlig plads i denne nye brugergruppes bevidsthed, skal vi blive bedre til at formidle kendskabet til E17 og de tilbud, vi har til de unge. Derfor arrangerede Nota i oktober 2009 først konferencedagen Skab dig! Og bliv hørt, hvor 40 unge fra nogle af landets ordblindeefterskoler deltog. Informationskampagnen Skab dig! tager afsæt i konferencedagen, hvor Nota besøger ordblindeefterskoler rundt om i landet Metode og fakta om respondenterne Under hvert besøg interviewede vi mellem 8-12 elever i fokusgrupper. Svarene fra de seks kvalitative fokusgruppeinterviews ligger til grund for rapportens konklusioner. Respondenterne fra interviewene karakteriseres ved typisk at være mellem år enkelte dog lidt ældre, da vi også har interviewet unge på år. Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene, dog med en lille overvægt af drenge, hvilket skyldes den generelle kønsfordeling på efterskolerne, der typisk ligger på 70 procent drenge og 30 procent piger. Respondenterne går typisk i 8. eller 9. klasse på en ordblindeefterskole dog har enkelte været fra 7. eller 10. klassetrin. Udover fokusgruppeinterviews med eleverne har lærerne på de seks skoler også bidraget med input fremkommet under introduktionen til E Geografisk placering/spredning Med fem besøg på ordblindeefterskoler i blandt andet Jylland og på Fyn samt et enkelt besøg på Ordblindeinstituttet i Ballerup har kampagnen haft en vis geografisk spredning, der også understøttes af, at eleverne på de pågældende skoler kommer fra hele landet. Kampagnen strækker sig tidsmæssigt over perioden marts til december 2010, med størst besøgsaktivitet i forår og efterår. I den mellemliggende sommerperiode er eleverne forsøgt aktiveret gennem sociale medier først og fremmest Skab dig! s side på Facebook. 3

4 2.3. Handicap og medlemskab Langt størstedelen af de 60 respondenter, der har deltaget i fokusgruppe-interviewene, er diagnosticeret ordblinde, mens de resterende typisk har diagnosen ADHD, ADD eller andre former for koncentrationsbesvær, der påvirker deres indlæringsmuligheder. 3. Eksisterende viden Fra konferencedagen Skab dig! Og bliv hørt den 29. oktober 2009, hvor der deltog 40 unge fra henholdsvis Ordblindeinstituttet i Ballerup og fra tre forskellige ordblindeefterskoler, vidste vi, at: Skole og lærere Alle de unge, der deltog på dagen, har mere eller mindre negative oplevelser med sig fra folkeskolen. Sen diagnosticering og udelukkelse fra eksempelvis sprogfag er blandt andet noget, de har oplevet. Samtidig siger de, at det bedst tænkelige hjælpemiddel er en lærer en person, der har tid og overskud til at hjælpe dem med at overkomme deres læse- og skrivevanskeligheder. Motivation De unges motivation til læsning og læring påvirkes meget negativt af de dårlige skoleoplevelser, de har haft. Der er tale om en negativ spiral, som flere af dem har svært ved at bryde. Deres nuværende situation som elever på Ordblindeinstituttet eller efterskoler med læsevanskeligheder som speciale er naturligvis en positiv faktor i den forbindelse. Ideer og ønsker De unge ønsker sig hjælpemidler, der Ligner noget fra det 21. århundrede. De ønsker sig bærbare pc er, hurtige, fleksible og veldesignede produkter, der både letter deres hverdag og ikke får dem til at skille sig unødigt ud som handicappede. 4. Analyse/resultater fra fokusgruppeinterviews I det følgende beskrives de vigtigste temaer, som fokusgruppe-interviewene med de unge respondenter har gjort Nota opmærksom på via kampagnen Ingen læser for sjov Langt de fleste respondenter har et meget anstrengt forhold til læsning og skrivning generelt. Nogle har sværest ved at skrive, nogle ved at læse, mens andre har problemer med begge dele. Derfor er de unge glade for den niveaudelte undervisning, de modtager på ordblindeefterskolerne og på Ordblindeinstituttet i Ballerup: På efterskolen er vi meget mere lige her er ikke nogen, der bare er helt vildt gode til alt. Og det styrker ens selvtillid. Pige, Vrigsted Efterskole Du bliver ikke mobbet på efterskolen, for her har alle de samme problemer. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Her tør du spørge om hjælp, for her er du ikke altid den dårligste. Pige, Sdr. Feldings Efterskole 4

5 Når de unge bliver spurgt om, hvad der er medvirkende til at få dem til at læse, er der udbredt enighed om, at en af motivationsfaktorerne er bøger, der handler om noget, som de interesserer sig for. Derfor er det vigtigt, at Notas udbud af titler til unge er både tidssvarende og aktuelle, når de er færdigproduceret som lyd- eller e-bøger. Produktionstiden af børne- og ungdomsbøger bør derfor være så kort som overhovedet muligt, så de unge kan få deres bøger næsten samtidigt med den trykte udgave. En anden motivationsfaktor kan blot være den, at bogen ser spændende ud: Jeg bestiller kun bøger på E17, hvis min lærer siger, jeg skal. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Det er derfor yderst vigtigt, at bøgerne til børn- og unge bliver præsenteret visuelt på E17. Hvis der ikke findes en forside til bogen, kunne den blive illustreret med eksempelvis et tegnet ikon et hjerte for kærlighed, en drage for fantasy med videre. Faktisk har flere af eleverne svært ved at forstå konceptet med at læse for sjov: Man læser for sjov, når man bliver gammel eller hvis man er en freak. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Dog er der en åbning til læsning for sjov via de unges fritidsinteresser det kan eksempelvis være ridning, fodbold, biler eller knallerter. For som en af pigerne fra Sdr. Feldings Efterskole siger: Hvis der er noget, jeg gerne vil opnå, så læser jeg Folkeskolen forstår os ikke Fagbøger på lyd ja, tak! De unge ordblinde læser generelt mest ud fra interesse og deres bogvalg skelner derfor ikke mellem skøn- og faglitteratur. Hvis en ung eksempelvis interesserer sig for vikinger, så læser han eller hun typisk ALT, hvad der findes om vikinger lige fra fagbøger med historiske facts om vikinger til romaner, hvor handlingen foregår i Vikingetiden. Derfor bør Noats materialevalg afspejle dette og ikke nødvendigvis opdele titlerne efter fag- og skønlitteratur, men i stedet være mere emneorienteret. Når de unge ordblinde endelig læser, er motivationsfaktoren for læsning altså i langt højere grad lyst frem for pligt. Men at unge mennesker kan have svært ved at motivere sig til skolearbejde og tvungen læsning, er formentlig ingen nyhed. Og her er de unge ordblinde faktisk ikke så meget anderledes end alle mulige andre unge, for de fleste vil uden at betænke sig vælge en fest, deres venner, tv, sport eller musik frem for en bog. 1 Men hvis de unge ordblinde skal igennem en bog, skal motivationen faktisk være dobbelt så stor end hos andre unge: 1 I Den dyrebare tid fra 2001 af Anette Steffensen og Torben Weinreich hedder det bl.a.: Når de årige skal forklare, hvorfor de læser mere eller mindre end før, henvises der ofte til disse forhold:! Lektier,! Venner og kærester (og fester)! Sport og andre fritidsaktiviteter! Andre medier 5

6 I skolen skal man lave noget, som man både synes er rigtig kedeligt, OG som man er dårlig til, siger én elev fra Ordblindeinstituttet i Ballerup, mens en anden supplerer: Men jeg tror stadig, at det er nemmere for én, der ikke er ordblind at sætte sig ned og læse det. Jeg tror, at én der er ordblind, gemmer det til allersidst, og så: Det kan jeg sgu ikke læse. Og så giver man bare op Kombination af fag- og skønlitteratur Flere lærere efterlyser materialer, de kan bruge i blandt andet danskundervisningen og henviser til Dansklærerforeningens serie Billedromaner samt Kanonserien med danske forfatterportrætter. Derudover efterspørger stort set samtlige lærere, om der er mulighed for at få fagbøger på lyd især matematikbøger er efterspurgt ude på skolerne Specialfagene driller Ikke overraskende oplever de unge ordblinde især vanskeligheder ved fremmedsprog og fag som biologi, geografi og matematik. Ved sidstnævnte opstår problemerne typisk på de ældste klassetrin, når regnestykkerne bliver kombineret med en forklarende tekst. Faktisk fortæller flere af de ordblinde unge, at de godt kunne lide matematik i de mindre klasser, hvor stykkerne var mere selvforklarende, end det er tilfældet nu: Jeg vil gerne have mine matematikbøger på lyd, for i de store klasser er der meget tekst sammen med stykkerne, og det gør dem svære at forstå, for så skal du jo pludselig til at læse opgaverne, inden du kan regne dem, siger en pige fra Vrigsted Efterskole og fortsætter: Og hvis jeg så misforstår noget af dét, jeg læser, så giver det hele ingen mening, og så opgiver jeg også selvom jeg faktisk slet ikke har svært ved at regne. Jeg kan godt regne, men jeg kan ikke finde ud af læsestykkerne. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole De unge ordblinde er meget interesserede i at vide, hvilke muligheder de har for at få fagbøger på lyd til brug for undervisningen i deres videre uddannelsesforløb. De unge bliver derfor overraskede og ikke mindst lettede når de erfarer, at de på videregående uddannelser har krav på at få deres undervisningsmateriale på lyd. Hvis man fra både Notas og folkeskolernes side gjorde mere ud af at oplyse de unge om denne mulighed, kan det i sig selv blive en motivationsfaktor for de unge til at læse videre. Heri ligger altså en yderst vigtig formidlingsopgave, som både Nota og folkeskolerne bør være opmærksom på fremover. Når de unge erfarer, hvilke muligheder de får, hvis de vælger at læse videre, undrer de sig dog endnu mere over, hvorfor de så ikke har den samme mulighed i folkeskolen: Jeg synes, at alle bøgerne i folkeskolen skulle være på lyd. For så vænner du dig til at høre på de der stemmer, og så vil man gide at gå i skole. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Lyd er snyd, mens tekst + lyd = gevinst Mange af respondenterne har et lidt ambivalent forhold til dét at høre lydbøger. Faktisk er det en fremherskende holdning blandt de unge ordblinde, at lydbøger er lidt snyd: 6

7 Jeg er jo selv lidt doven, og derfor sætter jeg nogle gange bare en lydbog på uden at læse med selv og det er jo lidt snyd. Selvfølgelig hører jeg, hvad der sker i bogen, men jeg læser jo ikke rigtigt, som en af drengene fra Vrigsted Efterskole lidt flovt indrømmer. Derfor foretrækker langt størstedelen af respondenterne lydbøger, hvor lyden er kombineret med tekst: Jeg vil gerne øve mig og blive bedre til de svære ord derfor vil jeg gerne have bøger, hvor der både er lyd og tekst, siger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole. Uanset hvad, skal du jo stadig lære at læse rigtigt, og derfor er lydbøger med tekst det bedste, for så kan du lige se, hvordan du staver de ord, der er svære. Det andet er næsten lidt for hyggeligt altså hvis der kun er lyd, som en dreng fra Vrigsted Efterskole siger. Fra Notas side er håbet dog, at blandt andet DRs service, hvor man gratis i udvalgte perioder kan downloade enkelte lydbøger i en måned ad gangen kombineret med den generelle udbredelse af lydbøger på længere sigt vil være medvirkende til, at lydbøger bliver mere socialt accepteret. På den måde vil de unge ordblinde måske heller ikke længere se på brugen af lydbøger som snyd. Hvis Nota samtidig begynder at producere flere titler med både lyd og tekst, vil de unge ordblinde i højere grad kunne bruge disse bøger i den daglige træning i at blive bedre læsere Folkeskolen er ikke så god til ordblinde Ligesom mange af respondenterne har lidt faglige nederlag i skolen på grund af deres læse- og skrivevanskeligheder, er rigtig mange blevet mobbet de fleste af deres klassekammerater, men enkelte også af lærerne: Min matematiklærer i folkeskolen tog mig altid op til tavlen bare for at gøre grin med mig, fordi han vidste, at jeg ikke kunne finde ud af det, fortæller en pige fra Lystruphave Efterskole og fortsætter: Han sagde også, at jeg ikke kunne gå til årsprøve i matematik i 8. klasse, fordi jeg var for dum. Men så kom jeg på Bork Havn Efterskole, og der lærte jeg at læse, og sidste år fik jeg 10 til eksamen i matematik bare fordi jeg fik opgaverne læst op. Blandt respondenterne er der en ret udbredt mening om, at lærerne i folkeskolen generelt ved for lidt om, hvad det vil sige at være ordblind. Derfor er der blandt de unge ordblinde et udtalt ønske om, at Nota fører samme kampagne overfor folkeskolerne, som den, der netop har været ført overfor ordblindeefterskolerne: Hvorfor tager I ikke derhen og fortæller dem det samme, som I lige har fortalt os?, spørger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole. Og i den udtalelse ligger der netop et ønske om at blive forstået af de lærere, som har været med til at give de unge tilsigtet eller ej nogle nederlag, der bliver ved med at fylde meget i forhold til de unges selvforståelse. Via en kampagne rettet mod folkeskolen håber de unge at få oprejsning for egne nederlag. Og samtidig vil de også gerne forhindre, at andre unge undgår at komme i samme situation, som den, de selv har været i: 7

8 Folkeskolen er ikke så god til ordblinde, siger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole og fortsætter: Det er ligesom om, at lærerne dér ikke tror, at man kan noget overhovedet. Bare fordi man ikke er så god til at læse eller skrive. Derudover ønsker flere af de unge ordblinde respondenter, at der i fremtiden vil komme flere skoler udelukkende for ordblinde eller at der kommer særlige klasser kun for ordblinde i folkeskolen. Og ellers kunne det være fedt, hvis der bare var flere lærere, der vidste noget om ordblindhed. Dreng, Ordblindeinstituttet i Ballerup I folkeskolen bør der altså være en eller anden speciallærer, der kan hjælpe med alt muligt om ordblindhed. Bare der er én, der kender CD-Ord, så kan man altid lige gå derhen, hvis man er i tvivl om noget. Pige, Vrigsted Efterskole Fællesskabet på efterskolen Netop kendskabet til ordblindhed, de forskellige hjælpemidler og følelsen af endelig at være sammen med ligesindede er netop nogle af de pointer, de unge ordblinde nævner, når de bliver spurgt om, hvad der er den største forskel på at være på en ordblindeefterskole i forhold til deres tid i den almindelige folkeskole. Det går meget bedre på efterskolen, end det gjorde på min gamle skole. Og det er både fordi lærerne ved mere om de problemer, jeg har og så fordi, der ikke er så mange elever i klassen. Dreng, Vrigsted Efterskole Jeg lærer også meget af mine klassekammerater. Nogle af dem er bedre til at læse, end jeg er, men jeg er ikke bange for at spørge dem om hjælp, for der er også nogle, der er dårligere end mig, som en pige fra Vrigsted Efterskole forklarer skismaet med pludselig ikke at være den dårligste i klassen. Du bliver ikke holdt udenfor på efterskolen. I hvert fald ikke fordi du er dårlig i skolen hvis du bliver drillet, er det på grund af nogle andre ting, som en af drengene fra Vrigsted Efterskole pragmatisk forklarer livet på efterskolen Testen kommer for sent For mange af respondenterne gælder det, at de relativt sent har fået stillet diagnosen ordblind. Den sene diagnosticering er med til at forstærke de unges følelse af ikke at høre til, at være dum og af at lide nederlag. Det er ikke altid klart, hvad der skyldes den sene diagnose, men flere af de adspurgte nævner manglende opbakning fra skolens side og lang ventetid fra teststedets side som mulige årsagsforklaringer: Hvis de havde fundet ud af, at jeg var ordblind allerede i de små klasser, så kunne jeg måske læse i dag. Men da de endelig fandt ud af det, gav de mig bare en it-rygsæk og satte mig bagerst i klassen, og så sad jeg så dér og surfede på nettet. Dreng, Rågelund Efterskole 8

9 Jeg ville ønske, jeg havde fået hjælp noget før, men det tager aaaaalt for lang tid at blive testet. Pige, Vrigsted Efterskole Jeg blev først testet i 8. klasse, selvom mine forældre hele tiden har vidst, at der var noget galt. Så fik jeg en computer, men der var ingen, der kunne finde ud af den på min gamle skole. Derfor kan man godt sige, at jeg har spildt hele sidste år, for jeg har først fået hjælp til at lære CD-Ord at kende på efterskolen. Dreng, Vrigsted Efterskole It-rygsækken hjælper kun med undervisning Ligesom de unge ordblinde er meget bevidste om, at en tidligere diagnosticering ville have hjulpet dem, er de også meget bevidste om, at der skal mere til end blot en test og uddelingen af en itrygsæk: Jeg fik en masse hjælpeting i den der rygsæk på min gamle skole, men lærerne kunne ikke finde ud af dem, og så fik jeg jo heller ikke rigtigt noget ud af dem jeg sad bare og kiggede på dem. Pige, Lystruphave Efterskole De unges ønsker til Notas materialer Mange af de unge ordblinde vil gerne have blade på lyd. Men så længe Nota ikke har mulighed for at producere billeder, er de unge nødt til at have det trykte blad ved siden af. Og på den måde bliver et egentligt abonnement for dyrt for den enkelte unge, da de ikke har råd til både at købe den trykte udgave og samtidig også abonnere på lydudgaven hos Nota. Generelt for drengene er blade om musik og motorer meget efterspurgt altså noget, de relaterer til gennem deres hobby. Generelt vil pigerne ikke have modeblade som Bazar og lignende blade på lyd, fordi den slags blade er forbundet med noget socialt altså at hygge i sofaen med et par veninder: Og der slæber du jo ikke lige din computer frem og sidder og får læst op, vel?, som én af pigerne fra Rågelund Efterskole udtrykker det. Derudover er billeder også decideret nødvendige i forhold til en produktion af modeblade ren oplæsning af eksempelvis priser på jeans bliver ganske irrelevant, hvis den ordblinde ikke kan se bukserne. Derimod giver det mere mening at producere mere teksttunge blade som Ude & Hjemme med videre uden billeder. Begge køn efterspørger generelt flere blade om natur, videnskab og sport Konkrete ønsker Blade: Drengene vil gerne have M!, V-Max, Trac-Tek, Historie, Illustreret Videnskab 2 og sportsblade, mens pigerne vil have Vi unge, Chili, Ude & Hjemme, Olivia og hesteblade som Penny. 2 Hvis man fra Notas side i højere grad fremover vil understøtte undervisning, kunne en produktion af blade som eksempelvis National Geographic & Historie være et sted at begynde. Der er ikke tale om decideret faglitteratur, men om en produktion, der også vil kunne komme mange andre brugere til gavn, og som skolerne kunne abonnere på og benytte i forbindelse med undervisningen. 9

10 Bøger: Let-læsningsbøger er yt. Der skal være handling og alderssvarende indhold i historien. De unge er vilde med Harry Potter og Stephanie Meyer sidstnævnte er nok mest til pigerne, men drengene kender også Twillight-bøgerne. Derudover er der stor interesse for J. Ottesens Skammerens datter, bøger af Bjarne Reuter samt hestebøger som Wendy. Men der læses også Läckberg og Dan Brown i hvert fald de bøger, der er på film. De unge ordblinde læser typisk først bogen og ser så filmen. Tegneserier: Mange af de unge ordblinde kender Tyanikma-bøgerne og flere læser dem også især drengene er fans. I forhold til andre tegneserier er der også stor interesse for Manga. På trods af, at mange af de unge ordblinde kender og læser tegneserier, er flere dog så dårlige læsere, at de kun kigger billeder og gætter sig til historien. Udover Manga-serier som Hellsing, Fruitbasket og Naruto er de unge også meget interesserede i tegneserier som Hellboy og lignende serier. Lydbøger: De unge synes generelt, at Notas oplæsere er kedelige, og de vil gerne have nogle nye. De unges forslag var typisk kendte som blandt andre: Anders Matthesen (aka Anden), Rune Klan og Anders Morgenthaler Bøger med indhold Skellet mellem ungdomsbøger og voksenbøger er altså ikke så tydeligt hos de unge i hvert fald ikke interessemæssigt. Faktisk mener flere af de unge ordblinde, at hvis de begynder at læse simple fantasy-historier som Drageherren og lignende historier, så kommer interessen for at læse rigtige bøger hurtigere. Eller som én af drengene fra St. Andst Efterskole forundret udtrykte sig, da det gik op for ham, at han også kunne få Isprinsessen på lyd: Men vil det så sige, at I også har rigtige voksenbøger hos jer? De unges udsagn viser, at de har et yderst begrænset kendskab til bøgerne på E17, da de efterspørger mange titler, vi allerede har. Derfor har Nota en stor formidlingsopgave i forhold til at udbrede kendskabet til vores materialer. Og når der etableres et unge-site på E17 skal udvalget af bøger være meget bredt og med en flydende grænse mellem deciderede ungdomsbøger og voksenbøger, da de unge også læser krimier og andre bøger, der er grupperede som voksenlitteratur De unges ønsker til netbiblioteket E17 Generelt er de unges overordnede kommentar, at E17 er KEDELIGT! Der skal være mere liv og flere farver. Sitet skal være spændende, mere visuelt båret og have flere billeder og så skal det være hurtigt Konkrete ønsker til E17 Kun bøger: Hvis det stod til de unge, skulle sitet udelukkende handle om bøger de bliver forvirrede over eksempelvis links til indmeldelsesmateriale med videre. De unge ordblinde har stort fokus på læsning: dét at kunne læse fylder meget i deres bevidsthed, netop fordi de har svært ved det. Derfor er det rart for dem med et sted, der udelukkende handler om det. E17 til unge skal ikke være et Tivoli med alle mulige andre tilbud, men derimod et sted, hvor bøgerne fortsat er i fokus. Overskueligt: Sitet skal nemt kunne give et overblik over de forskellige kategorier og generelt bare være overskueligt især med hensyn til, hvor du finder bøger, tegneserier, blade og links. 10

11 Top 10: De unge efterspørger også en Top 10 over de mest læste/bestilte/downloadede eller streamede bøger, emnelister samt lignende bøger altså; Hvis du kan li denne her, kan du også li den her. Links: Der må meget gerne være links til andre relevante sider om bøger til børn og unge for eksempel Skab dig! på Facebook, som de unge ikke kendte på forhånd, men som de generelt gerne vil være fan af og benytte mere. På nuværende tidspunkt har siden 120 fans, hvilket er ganske godt gået efter blot seks besøg på forskellige skoler. Konkurrencer: De unge foreslår eksempelvis spørgsmål om Manga eller spørgsmål, der går på en specifik bog, de har læst. Der kan også være tale om nogle små litteraturspil. Præmierne kan være et abonnement på et blad, de unge godt kan lide, en T-shirt, slik til at dele ud til sin klasse, Mangafigurer, bamser eller en præmie, der passer til det bogspørgsmål, der har været Anmeldelser og nye bøger: De unge vil gerne have mange nye bøger på sitet, og de er meget interesserede i anmeldelser af bøgerne. Disse skal helst laves af de unge selv enten skrevet eller sendt som en mobil-videobesked. Flere af respondenterne vil også gerne have anmeldelser lavet af bibliotekarerne, fordi: De ved vel mere om, hvad der er godt for sådan nogle som os, som en af drengene fra St. Andst Efterskole pragmatisk udtrykker det Generelt: Der skal være mulighed for at kommentere og rate bøgerne. De unge vil også gerne have mulighed for at chatte med bibliotekaren eksempelvis via Skype. Derudover vil de unge meget gerne have konkurrencer: Det er fedt, hvis man kan vinde noget. Pige, St. Andst Efterskole 4.5. Problematiske E Søgefunktionen: De unge har svært ved at finde de bøger, de skal bruge via E17. Det er et rigtigt stort problem, der kan være ganske afgørende for, om de unge overhovedet vender tilbage til siden eller ej. Søgefunktionen på E17 bør derfor optimeres, så den hjælper ligesom Googles Mente du. Hvis de unge staver forkert, kommer den ønskede bog ikke frem, og hvis de unge møder modstand, kommer de oftest ikke frivilligt tilbage til sitet igen. De unge foreslår derfor også, at de i stedet kan søge på et emne som eksempelvis kærlighed, fantasy eller gys, hvorefter E17 så selv kommer med forslag til gode bøger indenfor den pågældende genre. Derudover vil de unge også gerne, hvis de kan bruge deres mobil, når de skal bestille bøger altså sende en MMS med et billede af den bog, de gerne vil have så slipper de nemlig for at skulle stave korrekt. At noget bør gøres, understreges af flere af de unge, der siger: Jeg ville meget gerne bestille mine bøger selv hvis altså bare jeg kunne finde ud af det. 11

12 Log-in: Overraskende mange af de unge bruger ikke E17, simpelthen fordi de ikke kan finde ud af at logge ind eller glemmer deres brugernummer/kodeord. De unge har svært ved at overskue, hvordan de skal få fat i et nyt kodeord, mens andre ganske enkelt ikke er bevidst om, at de er indmeldt på Nota/E17. Ikke sjældent hører vi fra unge, at de får lydbøger sendt hjem til deres forældre, men de aner intet om, hvor bøgerne kommer fra. Spurgt til, hvordan man eventuelt kunne afhjælpe problemet, foreslår de unge, at de får deres kode til E17 tilsendt på sms, fordi det så vil være lettere at finde den igen. Alternativt foreslår en lærer fra Vrigsted Efterskole, at koden sendes både på sms til eleven selv og til dennes skolekom-mail, som lærerne har adgang til E17 på mobilen: De unge er meget bevidste om, hvad der kan være med til at gøre adgangen til E17 lettere, og her nævner de blandt andet muligheden for at få sitet E17 i en udgave, der er tilpasset mobiler: Det kunne være cool, hvis E17 var på mobilen, for det er meget lettere at bestille bøger dér, som en af pigerne fra Sdr. Feldings Efterskole udtrykker det. De unge påpeger også, at det er svært at sms e efter bøger, fordi de har svært ved at stave korrekt og de er langt fra med på, hvordan de finder frem til bøgernes bognumre og får bestilt via den eksisterende sms-service. 5. Konklusion I det følgende sammenfattes nogle af rapportens vigtigste pointer. En af disse er, at hvis unge ordblinde skal ordentligt i gang med at læse bøger, skal motivationen for at gøre det faktisk være dobbelt så stor, end den er hos andre unge, fordi de unge ordblinde netop har mange vanskeligheder ved mediet. Derfor bliver det af endnu større vigtighed, at Notas udbud af titler til unge er både tidssvarende og aktuelle, når de er færdigproduceret som lyd- eller e-bøger, da aktuelle bøger er en motivationsfaktor for de unge. Produktionstiden af børne- og ungdomsbøger bør derfor være så kort som overhovedet muligt, så de unge kan få deres bøger næsten samtidigt med den trykte udgave. En anden af rapportens vigtige pointer er, at der ligger en yderst vigtig formidlingsopgave i at oplyse de unge om muligheden for at få fagbøger på lyd, hvis de beslutter sig for at læse videre efter folkeskolen. Når de unge oplyses herom, kan det faktum i sig selv måske endda anspore de unge til at læse videre. Hvis Nota samtidig begynder at producere flere titler med både lyd og tekst, vil de unge ordblinde i højere grad end det er tilfældet i dag kunne bruge disse bøger i den daglige træning i at blive bedre læsere. Rapporten viser også, at der blandt respondenterne er en ret udbredt mening om, at lærerne i folkeskolen generelt ved for lidt om, hvad det vil sige at være ordblind og hvilke tilbud, der findes til ordblinde. Det vil sige, at der fortsat er en stor formidlingsopgave for Nota i forhold til at øge kendskabet til selve Nota, E17 og vores andre services. I forhold til E17 viser rapporten med al tydelighed, at der er brug for et decideret unge-site. Men hvis kontakten til de unge skal udbygges, kræver det generelt mere nærvær på nettet og andre steder da de unge ordblinde så at sige skal hjælpes til de gode oplevelser. En anden vigtig 12

13 pointe er jo netop, at god, resultatorienteret formidling kræver indhold og et vedvarende fokus på børne- og ungeområdet. Samtidig er det yderst vigtigt, at Nota ikke spænder ben for de unge, men derimod sørger for, at adgangen til netop E17 er så enkel og let at gå til, som overhovedet muligt. I forhold til valg af bøger til unge kan Nota overveje at inddrage et brugerpanel af unge læsere. Panelet kan eksempelvis bestå af unge læsesvage, der understøtter materialevalget. De unge bliver eksempelvis hver 6. måned inviteret til en Book-talk på Nota, hvor børne- og ungebibliotekarerne fortæller om emner og de nye bøger, der kunne være interessante for de unge. På den måde kan de unge give deres besyv med, inden materialevalget finder sted. Derudover kan man også inddrage underviserne og spørge ind til deres læseplaner, så Nota har mulighed for at producere de skønlitterære bøger, der skal benyttes i undervisningen. Deltagerne i brugerpanelet kan eksempelvis findes via allerede eksisterende initiativer, der findes på Hvidovre og Greve folkebiblioteker eller via Ordblindeinstituttet i Ballerup. En anden af rapportens vigtige pointer er, at lærerne fremover skal gøre de unge ordblinde endnu tydeligere opmærksomme på, at de er blevet indmeldt hos Nota, og hvilke muligheder de efterfølgende har gennem os og E17. På flere skoler sker det pt. ved en fælles samling 14 dage efter skolestart, men for at være mere effektfuldt bør det gentages senere og i en mere faglig relevant sammenhæng. Endelig skal Nota fremover blive bedre til at gøre unge ordblinde og ressource-personerne omkring dem opmærksomme på, hvad medlemskab af Nota og E17 betyder. Begynd med indmeldelsesmaterialet: Allerede hér gøres det spændende og interessant for de unge at være medlem af Nota eventuelt ved at give dem en boggave, der er tilpasset deres aldersgruppe eller et USB-stik. Gaver bliver nemlig husket! 13

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Dyslexie, en skrifttype for ordblinde

Dyslexie, en skrifttype for ordblinde Dyslexie, en skrifttype for ordblinde Der er mange tiltag der ude rettet mod ordblinde. Et nyt tiltag er skrifttypen Dyslexie, som er lavet af en ordblind selv og brugt til videre i teksten kampagne,,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Unge om ordblindhed Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Af: Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Center for Playware, DPU Moderatorer: Stine

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)?

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)? 5.5: Næsten hver dag 5.4: Flere gange om ugen 5.3: Flere gange om måneden 5.2: Sjældent 5.1: Aldrig 4: Hvilken klasse går du i? 3: Hvilken skole går du på? 2: Hvad er din alder? 1: Er du 5: Hvor tit læser

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Om Læs for Livet og den vundne erfaring. Samtaleteknik til at få bogønsker fra den enkelte - Øvelse

Om Læs for Livet og den vundne erfaring. Samtaleteknik til at få bogønsker fra den enkelte - Øvelse Programmet: Om Læs for Livet og den vundne erfaring - Pause - Samtaleteknik til at få bogønsker fra den enkelte - Øvelse Valg af bøger til det enkelte barn eller unge - Øvelse Formidling af bøger til det

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Adam den tredje i Fjerde, Torun Lian Målgruppe: 5. klasse

Adam den tredje i Fjerde, Torun Lian Målgruppe: 5. klasse Handlingen I skolen bliver han mobbet af de store syvende klasser, som bl.a. putter ham ind i jakken og hænger ham op på knagen. Når sådan noget sker, synes Adam, det er bedst at gøre sig usynlig. Han

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere