Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var"

Transkript

1 Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var En rapport udarbejdet på baggrund af Notas informationskampagne Skab dig! rettet mod elever og undervisere på landets ordblindeefterskoler 2010.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Koncept Metode og fakta om respondenterne Geografisk placering/spredning Handicap og medlemskab Eksisterende viden Analyse/resultater fra fokusgruppeinterviews Ingen læser for sjov Folkeskolen forstår os ikke Fagbøger på lyd ja, tak! Kombination af fag- og skønlitteratur Specialfagene driller Lyd er snyd, mens tekst + lyd = gevinst Folkeskolen er ikke så god til ordblinde Fællesskabet på efterskolen Testen kommer for sent It-rugsækken hjælper kun med undervisning De unges ønsker til Notas materialer Konkrete ønsker Bøger med indhold De unges ønsker til netbiblioteket E Konkrete ønsker til E Anmeldelser og nye bøger Generelt Problematiske E Søgefunktionen Log-in E17 på mobilen Konklusion

3 Jeg vidste slet ikke, hvad det der NATO var Af: Linda Gjaldbæk Hansen, kommunikationsmedarbejder og projektleder, Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 1. Indledning I løbet af 2010 har Nota ført informationskampagnen Skab dig! rettet mod landets 22 ordblindeefterskoler og Ordblindeinstituttet i Ballerup. Kampagnens tre hovedformål har været; at informere de unge om Nota og netbiblioteket E17 og de muligheder, de har via medlemskab. at give lærerne på de besøgte skoler en grundig introduktion til E17, så de fremadrettet vil kunne hjælpe eleverne med log-in, søgning efter bøger samt give deres viden om Nota og E17 videre til nye generationer af elever. at skaffe Nota mere viden om én af de hurtigst voksende nye brugergrupper gennem de senere år nemlig de unge ordblinde. 2. Koncept Brugergruppen børn og unge er en relativ ny gruppe af brugere, som er i konstant vækst hos Nota. Der er ikke megen erfaring med at betjene denne gruppe, da de tidligere kun har udgjort en lille del af den samlede brugergruppe. Dette billede har dog ændret sig radikalt i løbet af de seneste par år. Hvis Nota ønsker at få en markant og synlig plads i denne nye brugergruppes bevidsthed, skal vi blive bedre til at formidle kendskabet til E17 og de tilbud, vi har til de unge. Derfor arrangerede Nota i oktober 2009 først konferencedagen Skab dig! Og bliv hørt, hvor 40 unge fra nogle af landets ordblindeefterskoler deltog. Informationskampagnen Skab dig! tager afsæt i konferencedagen, hvor Nota besøger ordblindeefterskoler rundt om i landet Metode og fakta om respondenterne Under hvert besøg interviewede vi mellem 8-12 elever i fokusgrupper. Svarene fra de seks kvalitative fokusgruppeinterviews ligger til grund for rapportens konklusioner. Respondenterne fra interviewene karakteriseres ved typisk at være mellem år enkelte dog lidt ældre, da vi også har interviewet unge på år. Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene, dog med en lille overvægt af drenge, hvilket skyldes den generelle kønsfordeling på efterskolerne, der typisk ligger på 70 procent drenge og 30 procent piger. Respondenterne går typisk i 8. eller 9. klasse på en ordblindeefterskole dog har enkelte været fra 7. eller 10. klassetrin. Udover fokusgruppeinterviews med eleverne har lærerne på de seks skoler også bidraget med input fremkommet under introduktionen til E Geografisk placering/spredning Med fem besøg på ordblindeefterskoler i blandt andet Jylland og på Fyn samt et enkelt besøg på Ordblindeinstituttet i Ballerup har kampagnen haft en vis geografisk spredning, der også understøttes af, at eleverne på de pågældende skoler kommer fra hele landet. Kampagnen strækker sig tidsmæssigt over perioden marts til december 2010, med størst besøgsaktivitet i forår og efterår. I den mellemliggende sommerperiode er eleverne forsøgt aktiveret gennem sociale medier først og fremmest Skab dig! s side på Facebook. 3

4 2.3. Handicap og medlemskab Langt størstedelen af de 60 respondenter, der har deltaget i fokusgruppe-interviewene, er diagnosticeret ordblinde, mens de resterende typisk har diagnosen ADHD, ADD eller andre former for koncentrationsbesvær, der påvirker deres indlæringsmuligheder. 3. Eksisterende viden Fra konferencedagen Skab dig! Og bliv hørt den 29. oktober 2009, hvor der deltog 40 unge fra henholdsvis Ordblindeinstituttet i Ballerup og fra tre forskellige ordblindeefterskoler, vidste vi, at: Skole og lærere Alle de unge, der deltog på dagen, har mere eller mindre negative oplevelser med sig fra folkeskolen. Sen diagnosticering og udelukkelse fra eksempelvis sprogfag er blandt andet noget, de har oplevet. Samtidig siger de, at det bedst tænkelige hjælpemiddel er en lærer en person, der har tid og overskud til at hjælpe dem med at overkomme deres læse- og skrivevanskeligheder. Motivation De unges motivation til læsning og læring påvirkes meget negativt af de dårlige skoleoplevelser, de har haft. Der er tale om en negativ spiral, som flere af dem har svært ved at bryde. Deres nuværende situation som elever på Ordblindeinstituttet eller efterskoler med læsevanskeligheder som speciale er naturligvis en positiv faktor i den forbindelse. Ideer og ønsker De unge ønsker sig hjælpemidler, der Ligner noget fra det 21. århundrede. De ønsker sig bærbare pc er, hurtige, fleksible og veldesignede produkter, der både letter deres hverdag og ikke får dem til at skille sig unødigt ud som handicappede. 4. Analyse/resultater fra fokusgruppeinterviews I det følgende beskrives de vigtigste temaer, som fokusgruppe-interviewene med de unge respondenter har gjort Nota opmærksom på via kampagnen Ingen læser for sjov Langt de fleste respondenter har et meget anstrengt forhold til læsning og skrivning generelt. Nogle har sværest ved at skrive, nogle ved at læse, mens andre har problemer med begge dele. Derfor er de unge glade for den niveaudelte undervisning, de modtager på ordblindeefterskolerne og på Ordblindeinstituttet i Ballerup: På efterskolen er vi meget mere lige her er ikke nogen, der bare er helt vildt gode til alt. Og det styrker ens selvtillid. Pige, Vrigsted Efterskole Du bliver ikke mobbet på efterskolen, for her har alle de samme problemer. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Her tør du spørge om hjælp, for her er du ikke altid den dårligste. Pige, Sdr. Feldings Efterskole 4

5 Når de unge bliver spurgt om, hvad der er medvirkende til at få dem til at læse, er der udbredt enighed om, at en af motivationsfaktorerne er bøger, der handler om noget, som de interesserer sig for. Derfor er det vigtigt, at Notas udbud af titler til unge er både tidssvarende og aktuelle, når de er færdigproduceret som lyd- eller e-bøger. Produktionstiden af børne- og ungdomsbøger bør derfor være så kort som overhovedet muligt, så de unge kan få deres bøger næsten samtidigt med den trykte udgave. En anden motivationsfaktor kan blot være den, at bogen ser spændende ud: Jeg bestiller kun bøger på E17, hvis min lærer siger, jeg skal. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Det er derfor yderst vigtigt, at bøgerne til børn- og unge bliver præsenteret visuelt på E17. Hvis der ikke findes en forside til bogen, kunne den blive illustreret med eksempelvis et tegnet ikon et hjerte for kærlighed, en drage for fantasy med videre. Faktisk har flere af eleverne svært ved at forstå konceptet med at læse for sjov: Man læser for sjov, når man bliver gammel eller hvis man er en freak. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Dog er der en åbning til læsning for sjov via de unges fritidsinteresser det kan eksempelvis være ridning, fodbold, biler eller knallerter. For som en af pigerne fra Sdr. Feldings Efterskole siger: Hvis der er noget, jeg gerne vil opnå, så læser jeg Folkeskolen forstår os ikke Fagbøger på lyd ja, tak! De unge ordblinde læser generelt mest ud fra interesse og deres bogvalg skelner derfor ikke mellem skøn- og faglitteratur. Hvis en ung eksempelvis interesserer sig for vikinger, så læser han eller hun typisk ALT, hvad der findes om vikinger lige fra fagbøger med historiske facts om vikinger til romaner, hvor handlingen foregår i Vikingetiden. Derfor bør Noats materialevalg afspejle dette og ikke nødvendigvis opdele titlerne efter fag- og skønlitteratur, men i stedet være mere emneorienteret. Når de unge ordblinde endelig læser, er motivationsfaktoren for læsning altså i langt højere grad lyst frem for pligt. Men at unge mennesker kan have svært ved at motivere sig til skolearbejde og tvungen læsning, er formentlig ingen nyhed. Og her er de unge ordblinde faktisk ikke så meget anderledes end alle mulige andre unge, for de fleste vil uden at betænke sig vælge en fest, deres venner, tv, sport eller musik frem for en bog. 1 Men hvis de unge ordblinde skal igennem en bog, skal motivationen faktisk være dobbelt så stor end hos andre unge: 1 I Den dyrebare tid fra 2001 af Anette Steffensen og Torben Weinreich hedder det bl.a.: Når de årige skal forklare, hvorfor de læser mere eller mindre end før, henvises der ofte til disse forhold:! Lektier,! Venner og kærester (og fester)! Sport og andre fritidsaktiviteter! Andre medier 5

6 I skolen skal man lave noget, som man både synes er rigtig kedeligt, OG som man er dårlig til, siger én elev fra Ordblindeinstituttet i Ballerup, mens en anden supplerer: Men jeg tror stadig, at det er nemmere for én, der ikke er ordblind at sætte sig ned og læse det. Jeg tror, at én der er ordblind, gemmer det til allersidst, og så: Det kan jeg sgu ikke læse. Og så giver man bare op Kombination af fag- og skønlitteratur Flere lærere efterlyser materialer, de kan bruge i blandt andet danskundervisningen og henviser til Dansklærerforeningens serie Billedromaner samt Kanonserien med danske forfatterportrætter. Derudover efterspørger stort set samtlige lærere, om der er mulighed for at få fagbøger på lyd især matematikbøger er efterspurgt ude på skolerne Specialfagene driller Ikke overraskende oplever de unge ordblinde især vanskeligheder ved fremmedsprog og fag som biologi, geografi og matematik. Ved sidstnævnte opstår problemerne typisk på de ældste klassetrin, når regnestykkerne bliver kombineret med en forklarende tekst. Faktisk fortæller flere af de ordblinde unge, at de godt kunne lide matematik i de mindre klasser, hvor stykkerne var mere selvforklarende, end det er tilfældet nu: Jeg vil gerne have mine matematikbøger på lyd, for i de store klasser er der meget tekst sammen med stykkerne, og det gør dem svære at forstå, for så skal du jo pludselig til at læse opgaverne, inden du kan regne dem, siger en pige fra Vrigsted Efterskole og fortsætter: Og hvis jeg så misforstår noget af dét, jeg læser, så giver det hele ingen mening, og så opgiver jeg også selvom jeg faktisk slet ikke har svært ved at regne. Jeg kan godt regne, men jeg kan ikke finde ud af læsestykkerne. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole De unge ordblinde er meget interesserede i at vide, hvilke muligheder de har for at få fagbøger på lyd til brug for undervisningen i deres videre uddannelsesforløb. De unge bliver derfor overraskede og ikke mindst lettede når de erfarer, at de på videregående uddannelser har krav på at få deres undervisningsmateriale på lyd. Hvis man fra både Notas og folkeskolernes side gjorde mere ud af at oplyse de unge om denne mulighed, kan det i sig selv blive en motivationsfaktor for de unge til at læse videre. Heri ligger altså en yderst vigtig formidlingsopgave, som både Nota og folkeskolerne bør være opmærksom på fremover. Når de unge erfarer, hvilke muligheder de får, hvis de vælger at læse videre, undrer de sig dog endnu mere over, hvorfor de så ikke har den samme mulighed i folkeskolen: Jeg synes, at alle bøgerne i folkeskolen skulle være på lyd. For så vænner du dig til at høre på de der stemmer, og så vil man gide at gå i skole. Dreng, Sdr. Feldings Efterskole Lyd er snyd, mens tekst + lyd = gevinst Mange af respondenterne har et lidt ambivalent forhold til dét at høre lydbøger. Faktisk er det en fremherskende holdning blandt de unge ordblinde, at lydbøger er lidt snyd: 6

7 Jeg er jo selv lidt doven, og derfor sætter jeg nogle gange bare en lydbog på uden at læse med selv og det er jo lidt snyd. Selvfølgelig hører jeg, hvad der sker i bogen, men jeg læser jo ikke rigtigt, som en af drengene fra Vrigsted Efterskole lidt flovt indrømmer. Derfor foretrækker langt størstedelen af respondenterne lydbøger, hvor lyden er kombineret med tekst: Jeg vil gerne øve mig og blive bedre til de svære ord derfor vil jeg gerne have bøger, hvor der både er lyd og tekst, siger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole. Uanset hvad, skal du jo stadig lære at læse rigtigt, og derfor er lydbøger med tekst det bedste, for så kan du lige se, hvordan du staver de ord, der er svære. Det andet er næsten lidt for hyggeligt altså hvis der kun er lyd, som en dreng fra Vrigsted Efterskole siger. Fra Notas side er håbet dog, at blandt andet DRs service, hvor man gratis i udvalgte perioder kan downloade enkelte lydbøger i en måned ad gangen kombineret med den generelle udbredelse af lydbøger på længere sigt vil være medvirkende til, at lydbøger bliver mere socialt accepteret. På den måde vil de unge ordblinde måske heller ikke længere se på brugen af lydbøger som snyd. Hvis Nota samtidig begynder at producere flere titler med både lyd og tekst, vil de unge ordblinde i højere grad kunne bruge disse bøger i den daglige træning i at blive bedre læsere Folkeskolen er ikke så god til ordblinde Ligesom mange af respondenterne har lidt faglige nederlag i skolen på grund af deres læse- og skrivevanskeligheder, er rigtig mange blevet mobbet de fleste af deres klassekammerater, men enkelte også af lærerne: Min matematiklærer i folkeskolen tog mig altid op til tavlen bare for at gøre grin med mig, fordi han vidste, at jeg ikke kunne finde ud af det, fortæller en pige fra Lystruphave Efterskole og fortsætter: Han sagde også, at jeg ikke kunne gå til årsprøve i matematik i 8. klasse, fordi jeg var for dum. Men så kom jeg på Bork Havn Efterskole, og der lærte jeg at læse, og sidste år fik jeg 10 til eksamen i matematik bare fordi jeg fik opgaverne læst op. Blandt respondenterne er der en ret udbredt mening om, at lærerne i folkeskolen generelt ved for lidt om, hvad det vil sige at være ordblind. Derfor er der blandt de unge ordblinde et udtalt ønske om, at Nota fører samme kampagne overfor folkeskolerne, som den, der netop har været ført overfor ordblindeefterskolerne: Hvorfor tager I ikke derhen og fortæller dem det samme, som I lige har fortalt os?, spørger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole. Og i den udtalelse ligger der netop et ønske om at blive forstået af de lærere, som har været med til at give de unge tilsigtet eller ej nogle nederlag, der bliver ved med at fylde meget i forhold til de unges selvforståelse. Via en kampagne rettet mod folkeskolen håber de unge at få oprejsning for egne nederlag. Og samtidig vil de også gerne forhindre, at andre unge undgår at komme i samme situation, som den, de selv har været i: 7

8 Folkeskolen er ikke så god til ordblinde, siger en pige fra Sdr. Feldings Efterskole og fortsætter: Det er ligesom om, at lærerne dér ikke tror, at man kan noget overhovedet. Bare fordi man ikke er så god til at læse eller skrive. Derudover ønsker flere af de unge ordblinde respondenter, at der i fremtiden vil komme flere skoler udelukkende for ordblinde eller at der kommer særlige klasser kun for ordblinde i folkeskolen. Og ellers kunne det være fedt, hvis der bare var flere lærere, der vidste noget om ordblindhed. Dreng, Ordblindeinstituttet i Ballerup I folkeskolen bør der altså være en eller anden speciallærer, der kan hjælpe med alt muligt om ordblindhed. Bare der er én, der kender CD-Ord, så kan man altid lige gå derhen, hvis man er i tvivl om noget. Pige, Vrigsted Efterskole Fællesskabet på efterskolen Netop kendskabet til ordblindhed, de forskellige hjælpemidler og følelsen af endelig at være sammen med ligesindede er netop nogle af de pointer, de unge ordblinde nævner, når de bliver spurgt om, hvad der er den største forskel på at være på en ordblindeefterskole i forhold til deres tid i den almindelige folkeskole. Det går meget bedre på efterskolen, end det gjorde på min gamle skole. Og det er både fordi lærerne ved mere om de problemer, jeg har og så fordi, der ikke er så mange elever i klassen. Dreng, Vrigsted Efterskole Jeg lærer også meget af mine klassekammerater. Nogle af dem er bedre til at læse, end jeg er, men jeg er ikke bange for at spørge dem om hjælp, for der er også nogle, der er dårligere end mig, som en pige fra Vrigsted Efterskole forklarer skismaet med pludselig ikke at være den dårligste i klassen. Du bliver ikke holdt udenfor på efterskolen. I hvert fald ikke fordi du er dårlig i skolen hvis du bliver drillet, er det på grund af nogle andre ting, som en af drengene fra Vrigsted Efterskole pragmatisk forklarer livet på efterskolen Testen kommer for sent For mange af respondenterne gælder det, at de relativt sent har fået stillet diagnosen ordblind. Den sene diagnosticering er med til at forstærke de unges følelse af ikke at høre til, at være dum og af at lide nederlag. Det er ikke altid klart, hvad der skyldes den sene diagnose, men flere af de adspurgte nævner manglende opbakning fra skolens side og lang ventetid fra teststedets side som mulige årsagsforklaringer: Hvis de havde fundet ud af, at jeg var ordblind allerede i de små klasser, så kunne jeg måske læse i dag. Men da de endelig fandt ud af det, gav de mig bare en it-rygsæk og satte mig bagerst i klassen, og så sad jeg så dér og surfede på nettet. Dreng, Rågelund Efterskole 8

9 Jeg ville ønske, jeg havde fået hjælp noget før, men det tager aaaaalt for lang tid at blive testet. Pige, Vrigsted Efterskole Jeg blev først testet i 8. klasse, selvom mine forældre hele tiden har vidst, at der var noget galt. Så fik jeg en computer, men der var ingen, der kunne finde ud af den på min gamle skole. Derfor kan man godt sige, at jeg har spildt hele sidste år, for jeg har først fået hjælp til at lære CD-Ord at kende på efterskolen. Dreng, Vrigsted Efterskole It-rygsækken hjælper kun med undervisning Ligesom de unge ordblinde er meget bevidste om, at en tidligere diagnosticering ville have hjulpet dem, er de også meget bevidste om, at der skal mere til end blot en test og uddelingen af en itrygsæk: Jeg fik en masse hjælpeting i den der rygsæk på min gamle skole, men lærerne kunne ikke finde ud af dem, og så fik jeg jo heller ikke rigtigt noget ud af dem jeg sad bare og kiggede på dem. Pige, Lystruphave Efterskole De unges ønsker til Notas materialer Mange af de unge ordblinde vil gerne have blade på lyd. Men så længe Nota ikke har mulighed for at producere billeder, er de unge nødt til at have det trykte blad ved siden af. Og på den måde bliver et egentligt abonnement for dyrt for den enkelte unge, da de ikke har råd til både at købe den trykte udgave og samtidig også abonnere på lydudgaven hos Nota. Generelt for drengene er blade om musik og motorer meget efterspurgt altså noget, de relaterer til gennem deres hobby. Generelt vil pigerne ikke have modeblade som Bazar og lignende blade på lyd, fordi den slags blade er forbundet med noget socialt altså at hygge i sofaen med et par veninder: Og der slæber du jo ikke lige din computer frem og sidder og får læst op, vel?, som én af pigerne fra Rågelund Efterskole udtrykker det. Derudover er billeder også decideret nødvendige i forhold til en produktion af modeblade ren oplæsning af eksempelvis priser på jeans bliver ganske irrelevant, hvis den ordblinde ikke kan se bukserne. Derimod giver det mere mening at producere mere teksttunge blade som Ude & Hjemme med videre uden billeder. Begge køn efterspørger generelt flere blade om natur, videnskab og sport Konkrete ønsker Blade: Drengene vil gerne have M!, V-Max, Trac-Tek, Historie, Illustreret Videnskab 2 og sportsblade, mens pigerne vil have Vi unge, Chili, Ude & Hjemme, Olivia og hesteblade som Penny. 2 Hvis man fra Notas side i højere grad fremover vil understøtte undervisning, kunne en produktion af blade som eksempelvis National Geographic & Historie være et sted at begynde. Der er ikke tale om decideret faglitteratur, men om en produktion, der også vil kunne komme mange andre brugere til gavn, og som skolerne kunne abonnere på og benytte i forbindelse med undervisningen. 9

10 Bøger: Let-læsningsbøger er yt. Der skal være handling og alderssvarende indhold i historien. De unge er vilde med Harry Potter og Stephanie Meyer sidstnævnte er nok mest til pigerne, men drengene kender også Twillight-bøgerne. Derudover er der stor interesse for J. Ottesens Skammerens datter, bøger af Bjarne Reuter samt hestebøger som Wendy. Men der læses også Läckberg og Dan Brown i hvert fald de bøger, der er på film. De unge ordblinde læser typisk først bogen og ser så filmen. Tegneserier: Mange af de unge ordblinde kender Tyanikma-bøgerne og flere læser dem også især drengene er fans. I forhold til andre tegneserier er der også stor interesse for Manga. På trods af, at mange af de unge ordblinde kender og læser tegneserier, er flere dog så dårlige læsere, at de kun kigger billeder og gætter sig til historien. Udover Manga-serier som Hellsing, Fruitbasket og Naruto er de unge også meget interesserede i tegneserier som Hellboy og lignende serier. Lydbøger: De unge synes generelt, at Notas oplæsere er kedelige, og de vil gerne have nogle nye. De unges forslag var typisk kendte som blandt andre: Anders Matthesen (aka Anden), Rune Klan og Anders Morgenthaler Bøger med indhold Skellet mellem ungdomsbøger og voksenbøger er altså ikke så tydeligt hos de unge i hvert fald ikke interessemæssigt. Faktisk mener flere af de unge ordblinde, at hvis de begynder at læse simple fantasy-historier som Drageherren og lignende historier, så kommer interessen for at læse rigtige bøger hurtigere. Eller som én af drengene fra St. Andst Efterskole forundret udtrykte sig, da det gik op for ham, at han også kunne få Isprinsessen på lyd: Men vil det så sige, at I også har rigtige voksenbøger hos jer? De unges udsagn viser, at de har et yderst begrænset kendskab til bøgerne på E17, da de efterspørger mange titler, vi allerede har. Derfor har Nota en stor formidlingsopgave i forhold til at udbrede kendskabet til vores materialer. Og når der etableres et unge-site på E17 skal udvalget af bøger være meget bredt og med en flydende grænse mellem deciderede ungdomsbøger og voksenbøger, da de unge også læser krimier og andre bøger, der er grupperede som voksenlitteratur De unges ønsker til netbiblioteket E17 Generelt er de unges overordnede kommentar, at E17 er KEDELIGT! Der skal være mere liv og flere farver. Sitet skal være spændende, mere visuelt båret og have flere billeder og så skal det være hurtigt Konkrete ønsker til E17 Kun bøger: Hvis det stod til de unge, skulle sitet udelukkende handle om bøger de bliver forvirrede over eksempelvis links til indmeldelsesmateriale med videre. De unge ordblinde har stort fokus på læsning: dét at kunne læse fylder meget i deres bevidsthed, netop fordi de har svært ved det. Derfor er det rart for dem med et sted, der udelukkende handler om det. E17 til unge skal ikke være et Tivoli med alle mulige andre tilbud, men derimod et sted, hvor bøgerne fortsat er i fokus. Overskueligt: Sitet skal nemt kunne give et overblik over de forskellige kategorier og generelt bare være overskueligt især med hensyn til, hvor du finder bøger, tegneserier, blade og links. 10

11 Top 10: De unge efterspørger også en Top 10 over de mest læste/bestilte/downloadede eller streamede bøger, emnelister samt lignende bøger altså; Hvis du kan li denne her, kan du også li den her. Links: Der må meget gerne være links til andre relevante sider om bøger til børn og unge for eksempel Skab dig! på Facebook, som de unge ikke kendte på forhånd, men som de generelt gerne vil være fan af og benytte mere. På nuværende tidspunkt har siden 120 fans, hvilket er ganske godt gået efter blot seks besøg på forskellige skoler. Konkurrencer: De unge foreslår eksempelvis spørgsmål om Manga eller spørgsmål, der går på en specifik bog, de har læst. Der kan også være tale om nogle små litteraturspil. Præmierne kan være et abonnement på et blad, de unge godt kan lide, en T-shirt, slik til at dele ud til sin klasse, Mangafigurer, bamser eller en præmie, der passer til det bogspørgsmål, der har været Anmeldelser og nye bøger: De unge vil gerne have mange nye bøger på sitet, og de er meget interesserede i anmeldelser af bøgerne. Disse skal helst laves af de unge selv enten skrevet eller sendt som en mobil-videobesked. Flere af respondenterne vil også gerne have anmeldelser lavet af bibliotekarerne, fordi: De ved vel mere om, hvad der er godt for sådan nogle som os, som en af drengene fra St. Andst Efterskole pragmatisk udtrykker det Generelt: Der skal være mulighed for at kommentere og rate bøgerne. De unge vil også gerne have mulighed for at chatte med bibliotekaren eksempelvis via Skype. Derudover vil de unge meget gerne have konkurrencer: Det er fedt, hvis man kan vinde noget. Pige, St. Andst Efterskole 4.5. Problematiske E Søgefunktionen: De unge har svært ved at finde de bøger, de skal bruge via E17. Det er et rigtigt stort problem, der kan være ganske afgørende for, om de unge overhovedet vender tilbage til siden eller ej. Søgefunktionen på E17 bør derfor optimeres, så den hjælper ligesom Googles Mente du. Hvis de unge staver forkert, kommer den ønskede bog ikke frem, og hvis de unge møder modstand, kommer de oftest ikke frivilligt tilbage til sitet igen. De unge foreslår derfor også, at de i stedet kan søge på et emne som eksempelvis kærlighed, fantasy eller gys, hvorefter E17 så selv kommer med forslag til gode bøger indenfor den pågældende genre. Derudover vil de unge også gerne, hvis de kan bruge deres mobil, når de skal bestille bøger altså sende en MMS med et billede af den bog, de gerne vil have så slipper de nemlig for at skulle stave korrekt. At noget bør gøres, understreges af flere af de unge, der siger: Jeg ville meget gerne bestille mine bøger selv hvis altså bare jeg kunne finde ud af det. 11

12 Log-in: Overraskende mange af de unge bruger ikke E17, simpelthen fordi de ikke kan finde ud af at logge ind eller glemmer deres brugernummer/kodeord. De unge har svært ved at overskue, hvordan de skal få fat i et nyt kodeord, mens andre ganske enkelt ikke er bevidst om, at de er indmeldt på Nota/E17. Ikke sjældent hører vi fra unge, at de får lydbøger sendt hjem til deres forældre, men de aner intet om, hvor bøgerne kommer fra. Spurgt til, hvordan man eventuelt kunne afhjælpe problemet, foreslår de unge, at de får deres kode til E17 tilsendt på sms, fordi det så vil være lettere at finde den igen. Alternativt foreslår en lærer fra Vrigsted Efterskole, at koden sendes både på sms til eleven selv og til dennes skolekom-mail, som lærerne har adgang til E17 på mobilen: De unge er meget bevidste om, hvad der kan være med til at gøre adgangen til E17 lettere, og her nævner de blandt andet muligheden for at få sitet E17 i en udgave, der er tilpasset mobiler: Det kunne være cool, hvis E17 var på mobilen, for det er meget lettere at bestille bøger dér, som en af pigerne fra Sdr. Feldings Efterskole udtrykker det. De unge påpeger også, at det er svært at sms e efter bøger, fordi de har svært ved at stave korrekt og de er langt fra med på, hvordan de finder frem til bøgernes bognumre og får bestilt via den eksisterende sms-service. 5. Konklusion I det følgende sammenfattes nogle af rapportens vigtigste pointer. En af disse er, at hvis unge ordblinde skal ordentligt i gang med at læse bøger, skal motivationen for at gøre det faktisk være dobbelt så stor, end den er hos andre unge, fordi de unge ordblinde netop har mange vanskeligheder ved mediet. Derfor bliver det af endnu større vigtighed, at Notas udbud af titler til unge er både tidssvarende og aktuelle, når de er færdigproduceret som lyd- eller e-bøger, da aktuelle bøger er en motivationsfaktor for de unge. Produktionstiden af børne- og ungdomsbøger bør derfor være så kort som overhovedet muligt, så de unge kan få deres bøger næsten samtidigt med den trykte udgave. En anden af rapportens vigtige pointer er, at der ligger en yderst vigtig formidlingsopgave i at oplyse de unge om muligheden for at få fagbøger på lyd, hvis de beslutter sig for at læse videre efter folkeskolen. Når de unge oplyses herom, kan det faktum i sig selv måske endda anspore de unge til at læse videre. Hvis Nota samtidig begynder at producere flere titler med både lyd og tekst, vil de unge ordblinde i højere grad end det er tilfældet i dag kunne bruge disse bøger i den daglige træning i at blive bedre læsere. Rapporten viser også, at der blandt respondenterne er en ret udbredt mening om, at lærerne i folkeskolen generelt ved for lidt om, hvad det vil sige at være ordblind og hvilke tilbud, der findes til ordblinde. Det vil sige, at der fortsat er en stor formidlingsopgave for Nota i forhold til at øge kendskabet til selve Nota, E17 og vores andre services. I forhold til E17 viser rapporten med al tydelighed, at der er brug for et decideret unge-site. Men hvis kontakten til de unge skal udbygges, kræver det generelt mere nærvær på nettet og andre steder da de unge ordblinde så at sige skal hjælpes til de gode oplevelser. En anden vigtig 12

13 pointe er jo netop, at god, resultatorienteret formidling kræver indhold og et vedvarende fokus på børne- og ungeområdet. Samtidig er det yderst vigtigt, at Nota ikke spænder ben for de unge, men derimod sørger for, at adgangen til netop E17 er så enkel og let at gå til, som overhovedet muligt. I forhold til valg af bøger til unge kan Nota overveje at inddrage et brugerpanel af unge læsere. Panelet kan eksempelvis bestå af unge læsesvage, der understøtter materialevalget. De unge bliver eksempelvis hver 6. måned inviteret til en Book-talk på Nota, hvor børne- og ungebibliotekarerne fortæller om emner og de nye bøger, der kunne være interessante for de unge. På den måde kan de unge give deres besyv med, inden materialevalget finder sted. Derudover kan man også inddrage underviserne og spørge ind til deres læseplaner, så Nota har mulighed for at producere de skønlitterære bøger, der skal benyttes i undervisningen. Deltagerne i brugerpanelet kan eksempelvis findes via allerede eksisterende initiativer, der findes på Hvidovre og Greve folkebiblioteker eller via Ordblindeinstituttet i Ballerup. En anden af rapportens vigtige pointer er, at lærerne fremover skal gøre de unge ordblinde endnu tydeligere opmærksomme på, at de er blevet indmeldt hos Nota, og hvilke muligheder de efterfølgende har gennem os og E17. På flere skoler sker det pt. ved en fælles samling 14 dage efter skolestart, men for at være mere effektfuldt bør det gentages senere og i en mere faglig relevant sammenhæng. Endelig skal Nota fremover blive bedre til at gøre unge ordblinde og ressource-personerne omkring dem opmærksomme på, hvad medlemskab af Nota og E17 betyder. Begynd med indmeldelsesmaterialet: Allerede hér gøres det spændende og interessant for de unge at være medlem af Nota eventuelt ved at give dem en boggave, der er tilpasset deres aldersgruppe eller et USB-stik. Gaver bliver nemlig husket! 13

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010

BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 1 BRUGERSTUDIER UNGE ORDBLINDE I DANMARK FOR NOTA / JULI 2010 2 KOLOFON Publicering og redigering af materialet må kun ske efter aftale med Innovation Lab A/S. Citering og uddrag skal ske med kildehenvisning.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur.

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Indhold Forord.. s.3 Af Kulturdirektør Lone Gladbo Hvad skaber en lystlæser?.....

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

SKØNLITTERATUR OG DRENGE

SKØNLITTERATUR OG DRENGE SKØNLITTERATUR OG DRENGE... 1 Abstract:... 1 Indledning:... 1 Metode:... 3 Metodekritik:... 4 Problemformulering:... 5 Introduktion af Mariagerfjord kommunes biblioteker... 6 Analyse... 6 Hvordan øges

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne Senior Online Det digitale Danmark set med 65+ øjne September 2013 Arbejdsliv Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Forfattere:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere