Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:"

Transkript

1 Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder opdaterede og relevante oplysninger om dansk fægtning. Faktisk ligger de fleste af DFF s informationer om dansk fægtning på Tag et kig på hjemmesiden og gør lidt reklame for den. Med de personaleressourcer, som DFF har til rådighed, er vi nødt til at begrænse os. Så på hjemmesiden finder I kun information om DANSK fægtning altså f.eks. danske stævner, kurser, DFF s arbejde og danske klubber. Men der sker nu også en del i den hjemlige fægtedam. Vil man holde sig orienteret om fægtning i udlandet, så er der glimrende udenlandske hjemmesider at orientere sig på. Som organisation er DFF afhængig af de informationer, som tilflyder fra medlemmerne af organisationen klubberne, forbundets frivillige og fægterne. Hvis kommunikationen skal styrkes yderligere, må I være behjælpelige med det. Send gerne indlæg til hjemmesiden og gerne i god tid. Her tænker jeg bl.a. på informationsgangen omkring stævner, hvor det efter min mening er væsentligt, at invitationer er tilgængelige for alle klubberne og fægterne i meget god tid i sidste ende for at styrke stævnedeltagelsen. Det er jo brandærgerligt for arrangører og fægtere, at fægterne ikke kender til stævnemulighederne eller ikke kender til dem i ordentlig tid til at kunne deltage. Forrygende begynderstart i Hillerød og andre klubber: 29 nye fægtere dukkede op til den første træningsaften i Hillerød Fægteklub efter sommerferien. Det er rigtig mange nye, potentielle medlemmer at skulle håndtere i en klub med godt 40 registrerede medlemmer i Også på Frederiksberg, hvor klubben sammen med kommunen havde lavet rekrutterings - og markedsføringstiltag, blev der meldt og stor tilgang efter sommerferien. I Hillerød fik tilgangen klubbens ledelse til at revurdere klubbens træningsform, træningstider, trænerarbejdet og materielsituationen. Hvis du vil vide mere om, hvordan udviklingen blev håndteret, så kontakt klubbens formand, Michael Danielsen, som også er formand for DFF s breddeudvalg. Sekretariatet er nu bemandet 4 gange om ugen, 16 timer pr. uge: Den 1. september blev Jørgen Jakobsen ansat i et deltidsjob som sekretær på DFF s Sekretariat. Det er Jørgens arbejde at udføre administrative opgaver og servicere klubber, udvalg, frivillige og ansatte i DFF. Med til opgaverne hører bl.a. internationale stævnetilmeldinger i f.h.t. FIE, registrering af licenser, opdatering af hjemmeside og ajourføring af ranglister (når sådanne er etablerede). Med en 16 timers bemanding på Sekretariatet håber DFF at kunne udfylde et behov for løsning af administrative opgaver og servicefunktioner, som i en længere periode er blevet løst af frivillige eller ikke er blevet dækket. I de seneste måneder har min 3-timers ansættelse som sekretariatsmedarbejder bestået af at indføre og støtte Jørgen som ny medarbejder. Pr er jeg ikke længere ansat som sekretariatsmedarbejder, men overgår til andre opgaver i DFF udover ansættelsen som breddekonsulent. I bedes derfor fremover udelukkende rette henvendelse til Sekretariatet vedrørende administrative spørgsmål. Jeg håber, at I og DFF får god gavn af den ny sekretær, Jørgen Jakobsen. Klubbens ny bestyrelsesmedlemmer: 1

2 Ifølge DFF s vedtægter er klubberne forpligtede til løbende at indsende kontaktoplysninger om nye bestyrelsesmedlemmer f.eks. efter at klubberne har holdt generalforsamlinger. Det er der mange klubber, der ikke gør. For os i DFF udgør det et praktisk problem, som nok er baggrunden for reglen i vedtægterne. DFF s Sekretariat og medarbejdere har svært ved at komme i kontakt med klubberne og kommunikationen forsinkes, når jeres kontaktoplysninger glipper. Vi ringer og sender breve til forkerte personer, og vores kontaktoplysninger på DFF s hjemmeside bliver forældede, så f.eks. potentielle nye medlemmer ikke kommer i kontakt med jer. Desuden giver det problemer med den årlige, nærtforestående Medlemsregistrering til DIF, når dokumenter sendes til forkerte personer. Så vær søde ude i klubberne at have gode procedurer for information til DFF i forbindelse med personskift i bestyrelserne. Ludo Escrime fægtning for de mindste: Med støtte fra DIF s Udviklingsfond fik DFF henover sommeren indkøbt Ludo Escrime-fægtesæt til at aktivere et hold på op til 18 børn. Ludo Escrime-materiellet er trådløst udstyr med en lampe i masken, en vest og 2 våben. Når der rammes på vesten, lyser lampen i masken. Der er 2 våben pr. fægter. Et våben til at træffe med og et våben til at parere med. Hvis man synes, at parérvåbnet ligger for fjernt fra konventionel sportsfægtning så kan man jo lade det ligge. Fordelene ved udstyret er, at det er ganske ufarligt, mens elektronikken sætter vores rigtige fægtekampe i spil. Materiellet lægger op til en legende tilgang til fægtesporten, som kan bære børnene hen mod rigtige kampe med rigtige våben. Jeg vil i den kommende tid lægge tekst om udstyret ud på hjemmesiden med erfaringer og inspiration til lege og øvelser. I første del af 2009 vil Ludo Escrime blive afprøvet på testgrupper i Hellerup Fægte-Klub og Fægteklubben Trekanten, København, og SFObørn i Vordingborg Kommune. Herefter er intentionen, at klubber, der ønsker at låne udstyret til rekrutteringsprojekter i f.h.t. børnehave, SFO eller lignende målgrupper, kan låne udstyret af DFF. Træneruddannelse og dommeruddannelse: I 2008 har en del af mit arbejde bestået i at bistå forbundets frivillige ledelse med at definere og beskrive politik, mål og indhold af forbundets træneruddannelse og dommeruddannelse. Det er en styrke for DFF, at vi nu er ved at have skriftlige beskrivelser af flere elementer af uddannelserne beskrivelserne er også en forudsætning for at få ekstern hjælp. Der er et stort behov i dansk fægtning for uddannelse af fægtere til dommere og trænere, hvis dansk fægtning skal fortsætte på sit nuværende niveau og skal kunne udvikle sig. Derfor er det også væsentligt, at disse behov har klubbernes bevågenhed, ved at man sikrer sig en løbende rekruttering af nye trænere og dommere gennem uddannelse. Det er en svaghed, at DFF s dommeruddannelsesudvalg og træneruddannelsesudvalg kun består af hver een person. Så jeg håber, at flere melder sig under DFF s faner for at give en hånd med. M.h.t. dommeruddannelsen fik vi uddannet et nogenlunde tilfredsstillende antal dommere i 2008, men grundet vores lave bemanding i dommeruddannelsesudvalget var vi desværre nødt til at aflyse nogle kurser. Årets trænerkursus havde lav deltagelse, men blev på trods heraf gennemført. Til næste år vil træneruddannelsen indgå i DFF s Talentudviklingsprojekt, hvilket gerne skulle give muligheder for at større kursusudbud, således at både Træner 1 og Træner 2-kurserne gennemføres, idet der i projektet ansættes en deltids fægtemester fra udlandet. Mere overskuelig idraettensforsikringer.dk Forsikringsselskabet Tryg leverer forsikringer til DIF, DGI og deres medlemmer. Alle foreninger, der er medlem af et specialforbund og ad den vej også af DIF, er automatisk dækkede af de kollektive forsikringer. Nu er hjemmesiden gjort mere overskuelig: 2

3 Tag et kig på siden. Det er på denne side, klubben kan finde skadesanmeldelse, finde policer. Man kan også få foretaget et forsikringstjek af foreningen og dermed se, hvor man er dækket ind. Jeg hjælper selvfølgelig stadig med afklarende spørgsmål omkring klubbens forsikringer. Fægteklubben Trekanten Vordingborg laver rekrutteringstiltag: Den ny klub i Vordingborg har i en længere periode arbejdet med rekruttering af nye medlemmer. I sommer blev der afholdt et par sommerferieaktiviteter i samarbejde med kommunen, hvor primært børn kunne prøve at fægte og skyde en dags tid klubben laver også moderne femkamp. Jeg var ude og besøge klubben under disse aktiviteter, og klubbens formand og jeg arbejde sammen videre med at udvikle nogle idéer til yderligere rekrutteringstiltag i klubbens opland. Klubbens energiske formand, Erik Pock, har efterfølgende været rundt og besøge efterskoler på Sydsjælland, så eleverne kunne prøve moderne femkamp herunder især fægtning. Da DFF gerne støtter sådanne initiativer, har DFF, klubben og en efterskole indgået aftale om ugentlig træning i fægtning i et års tid på skolen, hvorunder eleverne bliver medlemmer af klubben i projektperioden og også kan deltage i klubbens træning. Fægteklubben står for den praktiske gennemførelse, mens DFF har stillet materiel til rådighed i form af fægteudstyr til 10 personer. Fægteklubbens formand har desuden en aftale med en anden efterskole på bedding, og skal i januar ud og lave endagsbesøg på nogle SFO-er i Vordingborg Kommune, så børnene kan prøve at fægte. Med støtte fra DIF s udviklingsfond har DFF indkøbt udstyr til at Breddekonsulent Vest kan gennemføre et lignende projekt i 2009 rettet mod idrætsefterskoler i Jylland. Skulle I i klubben have lyst og mod på lignende idéer, så er I velkomne til at kontakte mig, så vi kan se på, hvordan DFF kan hjælpe jer. Breddeudvalgets nye støttepuljer: For 2009 har breddeudvalget etableret en lille række puljer, indenfor hvilke der er afsat et mindre pengebeløb, som klubber efter ansøgning kan søge om, såfremt de ønsker at igangsætte et initiativ indenfor puljernes emner. Hvad puljerne omhandler, kan allerede nu skimtes på I begyndelsen af det ny år vil jeg på vegne af breddeudvalget udsende noget materiale, der nærmere beskriver de projekter, der kan søges midler til af klubberne. Støttepuljerne vil også blive gennemgået på mine klubbesøg i det kommende års tid. Klubbesøg: I det forgangne år har en del af min arbejdstid gået med at søge pulje og fondsmidler i samarbejde med forbundets frivillige. Mere end kr. blev det til, som er gået til materielanskaffelser, projekter og tilskud til klubber. I det kommende år vil fokus imidlertid være på, at komme ud i klubberne, som i 2007, og høre, hvad der rører sig, og hvor der er brug for hjælp fra DFF. I første omgang vil mit fokus være på Østdanmark, som primært dækker mit ansættelsesområde. Men skulle der være klubber på Jylland og Fyn, som ønsker et besøg, så er I velkomne til at kontakte mig. DIF s Unge i fokus-puljen 2009: Også i 2009 kan foreninger søge penge til udvikling af ungdomsidrætten fra Unge i Fokus-puljen i DIF. Formålet med støttekronerne er at fastholde unge i idrætten og på sigt gøre ungdomsidrætten så rummelig, at den bliver attraktiv for flere unge. DIF håber på mange ansøgninger i 2009 fra idrætsforeningerne til puljen på kr. DIF modtog 135 ansøgninger i 2008 for i alt 7.7 mio. kr., hvoraf 13 projekter fik tildelt midler. For at komme i betragtning skal klubben som udgangspunkt fokusere på fastholdelse (ikke rekruttering), idéen skal være ny/anderledes. Der gives 3

4 sjældent penge til løn, sportsudstyr, rejser. Hvis I har en idé er I velkomne til at drøfte den med mig, før I søger. Læs mere om ansøgningskriterierne for puljen Talentudviklingsprojekt: Pr vil jeg indgå i arbejdet med DFF s Talentudviklingsprojekt under ledelse af projektlederen, Alexander Normann Jørgensen, idet mine arbejdstimer på Sekretariatet overgå til dette projekt. Det betyder, at jeg fortsat er ansat 21,5 timer i DFF. Talentudviklingsprojektet er iværksat med støtte fra Team Danmark og DIF, og kommer til at spænde bredt over meget af DFF s arbejde fra bredde til elite. Mine arbejdsopgaver bliver bl.a. i samarbejde med en deltidsansat fægtemester at videreudvikle DFF s træneruddannelse og koordinere projektets initiativer i f.h.t. breddearbejdet i DFF. I det kommende år kommer I bestemt til at høre mere om Talentudviklingsprojektet, som har en række fokusklubber, men hvis tilbud i vid udstrækning er åbne for alle klubber og fægtere. Breddeudvalgets kalender for 1. halvår 2009: Breddeudvalgets oversigt over alle DFF-aktiviteter af breddemæssig relevans er næsten klar udsendelse ved årsskiftet indeholdende danske stævneaktiviteter o.a. Såfremt I i klubberne har aktiviteter, som er åbne for alle i DFF i det kommende halvår, som I mener, skal med i kalenderen, så send straks information til mig. Desværre er Breddeudvalget stadig stærkt underbemandet, hvilket i nogen grad begrænser de tiltag, som DFF kan føre ud i livet trods ansatte, gode mål, planer og ønsker. Da breddearbejdet vedrører alle danske klubber, er det er mit håb, at klubber og fægtere i 2009 vil bakke yderligere op om det gode arbejde i Breddeudvalget, så DFF s breddearbejde kan blive endnu bedre. Med ønsket om et Godt Nytår Med venlig hilsen Martin Wiuff Breddekonsulent øst/org. Dansk Fægte-Forbund /

5 Billede ovenfor: DFF s Integrationsprojekt afsluttedes i oktober. I den forbindelse afholdt Nørrebro Fægteklub, som er en del af projektet, en indvielsesfestival for børn og forældre med denne flotte kage, som vel blev hugget i stykker undervejs. 23 børn er blevet indmeldt i klubben under projektfasen. Billede nedenfor: Glade deltagere ved årets sidste Holbæk Cup d. 1. november. Der er præmier til alle deltagere ved hver af de 6 afdelinger af cuppen, men ved årets sidste Holbæk Cup var gaveregnen ekstra stor. 5

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Udviklingskonsulent Øst i samarbejde med DFF s B&U-udvalg og Breddeudvalg. Efteråret 2011. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Vi skal være flere fægtere og flere klubber PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december 2017. Projektet forventes efterfulgt

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere