REFERAT af. Forbundsmøde afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf Fax : Hjemmeside: REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 13. maj 2007

2 Forbundsmøde d. 13. maj 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger - Thy 4. Aflæggelse af beretninger 4.1 Bestyrelsen 4.2 Breddeudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.3 Eliteudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.4 Lovudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.5 Dommerudvalget -- medtages under bestyrelsens beretning 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - På valg er Rolf Lind Forbundets økonomiansvarlige - På valg er Steen Jørgensen Breddeidrætsudvalgets formand - På valg er Morten Holm-Nielsen Bestyrelsesmedlem Fyn Vakant Bestyrelsesmedlem Jylland På valg er Bjarne Strandby 1. Suppleant Vakant 2. Suppleant - Vakant 8. Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - På valg er Jørgen Graff-Nielsen Lovudvalgets formand På valg er Carsten Schultz-Nielsen Dommerudvalgets formand På valg er Klaus Lykkebæk 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - På valg er Henning Rigall 3 å 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Vakant 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - På valg er Majbritt Degn 2 år 9. Valg af interne revisorer 2. Intern revisor - På valg er Ove Nielsen 1. revisorsuppleant - Vakant 2. revisorsuppleant - Vakant 10. Fastsættelse af: 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden 2. Næste Forbundsmøde 11. Eventuelt

3 Mødet startede kl Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede Forbundsmødet og bød velkommen. Han oplyste, at af hensyn til skytternes træning s.d. ville vi tage hædersbevisningerne straks efter punkt 3 optagelse af nye klubber. Ad. 1 Valg af dirigent og mødesekretær Willy Rasmussen (WR), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at det ser ud til, dagsorden m.m. er udsendt i henhold til forbundets love samt at der er 88 stemmer til stede i salen. Helle Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær. Ad. 2 Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg Henrik Toft, Mogens Lie og Jesper Lie blev valgt til stemmetællere. Ad. 3 Optagelse af nye foreninger Thy Bueskyttelaug blev endeligt optaget. En repræsentant for lauget fik overdraget optagelsesbeviset, og klubben blev budt velkommen. Dagsordenen blev herefter suspenderet, og hædersbevisningerne blev overdraget ved Rolf Lind Ungdomspokalen 2007 gik til Mikkel Nørgaard for hans flotte resultat ved VM i Felt og for at være en god kammerat, som er god at have med på rejser mm. Jubilæumspokalen 2007 gik til Camilla Søemod for hendes vedholdenhed, flotte resultater i 2006 og for altid at være en god repræsentant for bueskydning. Herefter blev sølvnålene, som gives til personer, der har udført et stort arbejde indenfor bueskydning, uddelt. En sølvnål gik til Poul Heinsen, for hans store arbejde som dommer både indenlands og udenlands, samt for hans engagement indenfor bueskydningsarbejdet. Endnu en sølvnål gik til Erik Kornbek. Han var blevet indstillet af de sønderjyske klubber, for hans store arbejde for det sønderjyske samt for bueskydning overalt. Ad. 4 Aflæggelse af beretninger RL oplyste, at aflæggelsen af årsberetninger i år vil foregå lidt anderledes, idet alle beretninger vil blive aflagt under ét af ham. Efterfølgende vil være muligt at stille spørgsmål til det sagte samt til det udsendte materiale. RL indledte derefter sin beretning med at redegøre for medlemstal for 2007, hvoraf det fremgår, at vi har en mindre tilbagegang på ca. 6%. Fyn er i fremgang, mens specielt Jylland går tilbage med over 11% - En status vi skal være meget opmærksom på og prøve at gøre noget ved. RL redegjorde derefter for status for elite herunder de nye skydehuse i Århus, samt trænersituationen, hvor vi i forbindelse med Henrik Tofts midlertidige fravær, har ansat Carsten Tarnow til midlertidigt at bistå med træningen. Der arbejdes endvidere med planer om at få en udenlandsk træner hertil i ca. 14 dage. RL kom herefter ind på EC s opgaver nemlig at træne og udvikle skytterne på centret, inspirere trænerne omkring subeliten og ungdomsprojektet medvirke heri opdage talenter rundt omkring, medvirke omkring trin 3-træner uddannelsen så den røde tråd fastholdes hele vejen igennem og endeligt medvirke omkring klubudviklingen.

4 DBSF er nu blevet et udviklingsforbund under TD og ikke som tidligere et satsningsforbund. Vi har fået forlænget vores støtteperiode til 2012 hvor TD vil foretage en endelig vurdering ved OL dog med delvurderinger hvert år, hvor de kigger på fremgang og udvikling. I år sender vi for første gang 3 skytter af sted til VM i 3D skydning 3 langbue- og 1 compoundskytte. Da det er helt nyt for os, har der ikke været nogen udtagelsesskydning. Skytterne er af sted på egenbetaling. Når de kommer hjem vil vi kigge på de erfaringer de har gjort og herefter vil vi få disse VM ind i det normale turneringsprogram. Derudover afholdes der VM i Tyskland primo juli der incl. kvalifikation til OL. Vi ønsker skytterne held og lykke til begge mesterskaber. Der har omkring Seniorprojektet været afholdt 2 samlinger i 2006 nemlig Bedst når det gælder og skydeteknik v/henrik Toft. De skytter, der inviteres med, er vores compound og recurve elite samt subeliten. Derudover arbejder vi med planer om en samling for compoundskytter i efteråret med en udenlandsk træner eller topskytte samt om mere almindelige træningsweekends for danske topskytter indenfor hhv. recurve og compound. Ungdomsprojektet kører også videre. Vi vil gerne have afholdt nogle flere samlinger lokalt, hvor vi vil bruge vore trin 3 trænere. Mogens Lie skal stadig stå for landsholdssamlingerne for den bedste del af skytterne. De unge skal stadig have ballast/erfaring ved deltagelse i stævner både nationalt og internationalt. Trin 3 trænerne skal videreuddannes via vort trænerteam og DIF kurser. Endeligt vil vi udvide vort samarbejde med diverse efterskoler. RL redegjorde derefter for medlemmerne af Breddeudvalget og for hvilke aktiviteter de står for nemlig: træner-, skytte- og lederuddannelse, klubudvikling, stævner og turneringer, sommerlejr, fastholdelse samt tiltrækkelse af nye medlemmer, nye aktiviteter og meget mere. Vi mangler i den forbindelse arbejdskraft! RL vil derfor gerne bede klubberne om igen at overveje spørgsmålet om en breddekonsulent der skal skabe, udvikle og gennemføre aktiviteter og ideer, følge op på dem, have kontakten til klubberne, formidle kontakt mellem forbund, klubber og kommuner og uddannelse. Det er en gang tidligere vedtaget, at vi skulle have en men det var med så snævert et flertal, at bestyrelsen ikke turde gå videre med planerne. DIF financierer ca. 50% af løn og kørsel resten skal vi lægge og det har vi kun råd til via en kontingentforhøjelse. Merværdien vil ligge i flere aktiviteter, større kvalitet i tilbuddene til klubber og medlemmer dermed flere medlemmer og flere klubber bedre socialt netværk bedre fastholdelse etc. Og derigennem vil vi få en medlemsfremgang idet vi ikke har problemer med at få nye medlemmer ind i klubberne problemet ligger i at få dem til at blive. RL refererede herefter til endnu et projekt under breddeudvalget nemlig Buens Dag hvor 14 klubber har meldt sig under fanerne. Han mangler dog deltagelse af de lidt større klubber nogle af de klubber, der markerer sig i andre sammenhænge. Han ønskede derefter de deltagende klubber tak for deltagelsen og god fornøjelse. Et meget vigtigt satsningsområde er tiltrækkelse og fastholdelse af nye medlemmer. Det kan gøres via udvikling af klublivet, aktiviteter ud over bueskydning, socialt samvær, kvalificeret træning og ved at tiltrække homogene grupper grupper der har noget til fælles. RL redegjorde herefter for status på vores træneruddannelse hvor vi pt. har haft ca. 230 igennem trin 1, ca. 100 igennem trin 2 og ca. 30 igennem trin 3. Vi går videre med efteruddannelse og håber på, at vore trin 3 trænere vil være interesseret i en toptræneruddannelse f.eks. DIF s diplomtræner uddannelse. RL foreslog, at vi måske skal til at lede efter nye aktiviteter, der kan gøre det sjovt at skyde med bue. Et forslag kunne være en ny matchrunde for hold, der afvikles mellem flere hold

5 på en aften (RL redegjorde herefter for afviklingen) en stævneform, der skydes i Sverige et andet forslag kunne være en ny holdturnering ved stævner og DM dvs. hvor klubhold tilmeldes med navne og ikke via indledende skydning. RL oplyste så, at Helhedsrådgivningen nu igen er i gang. Styregruppen består af Henny Jeremiassen (Arcus), Jesper Dyhr (Sorø), Finn Larsen (Middelfart), Karsten Weikop (Taastrup), Rolf Lind og fra DIF - konsulent Tom Jensen. Vi skal sammen med klubberne finde ud af, hvad, det egentlig er, man vil. En række klubber vil blive kontaktet af Tom Jensen og stillet en række spørgsmål, der naturligvis vil blive behandlet fortroligt af TJ. Ud fra disse svar vil han danne nogle konklusioner, der vil blive lagt til grund for den endelige rapport. Sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med felt. Der blev fundet en leder af denne gruppe men siden er der intet sket. Vi skal derfor finde en ny leder, der vil tage initiativ til at samle nogle mennesker, og gøre noget ved det. Vi skal have øget antallet af stævner og deltagere og har derfor behov for, at ovennævnte arbejdsgruppe snarest bliver nedsat. Barbuer og langbuer er i fremmarch herhjemme. Vi er bekendt med, at de føler sig overset af forbundet og RL tror dybest set også, de har ret men vil i den anledning opfordre dem til at gøre sig selv lidt mere synlige, møde op til f.eks. forbundsmødet. DBSF vil i den anledning opfordre skytter fra denne gruppe til at søge ind i f.eks. bestyrelsen. Vi vil meget gerne gøre noget for både langbuer og barbuer. Der bliver i Norge ved deres formand for FITA s feltkomite pt. arbejdet med et nyt regelsæt, der samler buetyperne i nogle nye definitioner klassisk bue og traditionel bue så der vil blive mulighed for, at de kan skyde sammen. Vi mangler i denne sammenhæng også her personer, der vil være interesserede i at gøre en indsats. Man kunne vælge at lægge det sammen med feltudvalget men det er to forskellige problematikker. RL opfordrede så igen folk til at søge ind i bestyrelsen. Der er pt. flere vakante stillinger og indenfor ikke så længe vil en del af den siddende bestyrelse nok trække sig så der kan komme nyt blod til. RL gik så over til lovudvalgets beretning. I det forløbne år har to medlemmer, Else Bomholt og Erik Hjortebjerg trukket sig. Baggrunden herfor skyldtes nogle meget ubehagelige breve. Kritik skal altid være velkommen men da det er frivillige, vi arbejder sammen med, må vi igen henstille til, at kritik fremsættes i en seriøs og sober tone. FITA udsender løbende bylaws lovforslag, der løbende vedtages i FITA s bestyrelse, der så gælder, indtil de bliver endeligt vedtaget eller forkastet på FITA s kongres. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse bylaws specielt for så vidt angår skyderegler (dog med undtagelse af de afstande vi har omkring afstande og aldersklasser) - også løbende skal indføres i vores lovkompleks, da der ellers kan gå op til 3 år, før vi får dem vedtaget. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at lovudvalget husker at informere klubberne herom. Vedr. dommerudvalget startede RL med at takke Klaus Lykkebæk for det arbejde han har udført gennem årene og ønskede derefter Otto Zebitz velkommen. KL er blevet tilmeldt uddannelse som continental judge. Et af dommerudvalgets helt store opgaver gennem 2006 har været godkendelse af buebaner som nu er ved at være tilendebragt og vi skal snart i gang med at gennemgå dem på ny en opgave vi forventer i en vis udstrækning vil være formalia. Endeligt er der i 2006 uddannet 11 nye dommere. RL afsluttede sin beretning med at sige tak til alle for deres store indsats.

6 Efterfølgende debat: Ved den efterfølgende debat udtalte Jacob Lauridsen, Viking bl.a., at han syntes arrangementet Buens Dag, var et meget flot initiativ han mente blot, at dagen kunne være valgt bedre, idet der denne dag pr. tradition afholdes et stævne i det jyske samt at de i Viking har så mange andre aktiviteter, så de ikke har kunnet afse tid til Buens dag. Henrik Larsen, Rønne kunne bl.a. godt tænke sig at vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere lønningen af den i det udsendte materiale nævnte koreanske træner. Endeligt ville han gerne påtale, at det lovkompleks vi i dag har, aldrig er blevet vedtaget af forbundsmødet, hvorfor han ikke mener, det er gyldigt. Han opfordrede lovudvalget til at gå i gang med det som noget af det første. Michael Eriksen, Randers ville også gerne vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere den koreanske træner, når vi samtidigt også taler evt. ansættelse af breddekonsulent. ME udtalte derefter en kritik af Adventure Efterskolen i Broager. Han bakkede fuldt op omkring initiativet men efterlyste en bedre koordinering mellem efterskole, forbund og landstræner. Henny Jeremiassen, Arcus spurgte breddeudvalget om, hvilke tiltag de har i vente for bredden tiltag hvor ALLE vil være inviteret til noget bueskytterelateret f.eks. foredrag eller kurser. Rolf Lind indledte besvarelsen med at lykønske Viking med de mange tiltag, de har i klubben, der hjælper dem til at rekruttere og fastholde nye medlemmer og han understregede, at hans sure opstød omkring manglende deltagelse i Buens Dag ikke skal opfattes som en kritik af nogen idet et sådan arrangement kræver, at der er ildsjæle til stede det er mere ment som en eye opener Er der ikke noget, VI kan gøre for at få nogle aktiviteter i gang. Omkring projektet med den koreanske træner har det hele tiden været en klar forudsætning, at det var 100% Team Danmark finansieret. Den forudsætning har nu ændret sig, idet TD er begyndt at stille spørgsmål til, hvor stor egenbetaling vi kan lægge i projektet. RL s svar hertil har hele tiden været, at de ikke kan forvente nogen egenbetaling fra DBSF, da vi ikke har råd til at ansætte nogen på bekostning af andre aktiviteter. En anden mulighed kunne være sponsorering, men omstændighederne taget i betragtning herunder landstrænersituationen er planerne derfor pt. sat lidt i stand-by. Vedr. lovkomplekset og dets eventuelle gyldighed kunne RL oplyse, at lovkomplekset blev grundigt gennemgået i vistnok 2004 og vedtaget på forbundsmødet. Der var på samme forbundsmøde en diskussion af, hvorvidt man ønskede at følge FITA s regler. Det er RL s klare overbevisning, at det var folks ønske, at vi følger FITA s regler - og ændrer vore i takt med, at FITA s bliver ændret. Det er dog vigtigt at understrege, at beholde vore egne reler bl.a. omkring ungdommen og afstande. Her mener RL dog, at FITA stille og roligt er på vej til at adoptere de nordiske regler. RL opfordrede dog til, at der til næste år bliver indsat en bestemmelse i vort lovkompleks, hvoraf det fremgår, at vi følger FITA s regler f.s.v.a. skyderegler med de undtagelser, der specifikt bliver vedtaget her på Forbundsmødet. M.h.t. Adventure Efterskolen tilslutter RL sig ME s kritik. Vi har ikke været opmærksomme nok på, hvor stort et behov, der var for opfølgning fra Forbundets side, men vi har taget konsekvensen af det og har fået en koordinator, der skal være forbindelsesled mellem efterskoler og Forbundet nemlig Maj-Britt Degn, der allerede er uddannet trin 3 træner og som samtidigt er i gang med at uddanne sig til diplomtræner under DIF. Arbejdet skal systematiseres over sommeren, så det kan træde i kraft i det nye år.

7 Morten Holm-Nielsen, Breddeudvalget oplyste vedr. Buens Dag, at det nævnte stævne i det sønderjyske ikke var påført stævnekalenderen, da de arrangerede dagen men at de naturligvis vil være opmærksomme på det fremover. Han opfordrede samtidigt de deltagende klubber til at videregive deres erfaringer til breddeudvalget. Med hensyn til Henny s forespørgsel omkring breddeaktiviteter svarede MHN, at der pt. ikke er planlagt nogen aktiviteter. Breddeudvalget har kun én genganger fra sidste år og de har brugt tiden på styr på udvalget og diverse aktiviteter, der allerede var/er sat i gang. Han henviste til diverse aktiviteter, der har fundet sted indtil nu - herunder HT s kursus om skydeteknik og oplyste, at der arbejdes med planer om Styrketræning uden redskaber ved Jens Starup, der er træner for skytterne på Elitecentret. Han sluttede af med at opfordre klubberne til at søge tilskud til aktiviteter samt komme med gode ideer til aktiviteter. Henrik Larsen, Rønne udtrykte tilfredshed med, at man ønsker at følge FITA s love og opfordrede samtidigt til, at vi også følger Bylaws samt at disse udsendes hurtigst muligt efter godkendelse, så dommerne har tid til at sætte sig ind i dem. Beretningerne blev herefter endeligt vedtaget. Ad 5. - Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse Steen Jørgensen gennemgik det udsendte regnskab, hvoraf det fremgår at vi har haft kr. i indtægter mod forventet 3.3 mio. kr. Den større indtægt skyldes til stor del de indtægter, vi har fået overført fra de tidligere unioner penge, der efterfølgende er blevet tilbagebetalt til klubberne. Af udgifter har vi haft kr. og årets resultat før afskrivninger er derfor endt på et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Vores egenkapital er derfor med udgangen af 2006 på kr Steffen Thorkildsen, Arcus anmodede om fremover at få det materiale tilsendt, som SJ gennemgår hvortil SJ svarede, at vi vil være opmærksomme på det. Willy Rasmussen, dirigent oplyste som en service oplysning, at andre forbund fremsender det officielle regnskab fra revisors side og derudover hiver nogle hovedtal ud heraf, evt. vist i en PowerPoint præsentation med tal på hhv. indtægts- og udgiftssiden hvordan har vi i øvrigt brugt vore penge. Det gør det ofte lidt mere overskueligt. Regnskabet blev herefter officielt godkendt. 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet Forbundet havde stillet forslag om et forbundskontingent på kr. 225 pr. person uanset alder. Der var herefter en livlig debat omkring størrelsen af kontingentet om hvorvidt det burde være ens for voksne og børn. Der blev stillet en del forskellige forslag men til sidst enedes man om at stille forslag om 240 kr. for voksne og 180 for børn og unge. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse SJ oplyste, at med den nye kontingentsats i.f.t. det budgetterede giver det en kontingentindtægt, der er ca kr. mindre end det budgetterede hvorfor resultatet for 2007 forventes at blive et underskud på ca kr. Budget 2007 blev efterfølgende godkendt og det samme blev budgettet for 2008.

8 Ad 6. - Behandling af indkomne forslag Forslag 1 fra TIK Diverse ændringer til afsnit 2.3 omkring Vinterskydning Tillæg til forslag 1 fra region øst - Runden omkring ugerne 6-7 tilrettelægges, så der i denne runde er 3 uger at skyde i - gr. vinterferie Forslag 2 fra TIK Sommerskydningen føres permanent og indskrives i vedtægterne Forslag 3 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende skydeklasser Der var en livlig debat omkring forslaget bl.a. omkring hvorfor bar- og langbuer ikke kunne skyde i klasser og hvorfor oldboy og oldgirls samt Micro, mini og kadet ikke kan skyde elite. Der blev endvidere stillet forskellige forslag til ændringer i lovforslaget. WR oplyste til det sidste, at ændringer til lovforslag skulle være stillet senest 6 uger inden forbundsmødet, hvorfor ændringsforslagene ikke kan accepteres. Erik Hjortebjerg uddybede forslaget m.h.t. bar- og langbuer samt oldboys og oldgirls har udvalget gennemgået resultatlister for mange turneringer. Det har her vist sig, at der sjældent er så mange deltagere, at de vil kunne have nogen at konkurrere med, hvis der skal være flere klasser. Med hensyn til ungdommen, har udvalget ikke ment, at ungdomsarbejdet skal være elitært det er mere et spørgsmål om udvikling. RL opfordrede herefter alle til at stemme for forslaget lad os afprøve det - intet er statisk forslaget kan justeres til næste år, hvis det skønnes nødvendigt. Henny Jeremiassen spurgte som et afklarende spørgsmål, om situationen ikke som udgangspunkt er som tidligere blot med en klasse mindre hvilket blev bekræftet. Carsten Schultz-Nielsen oplyste, at forslaget ikke lukker af for, at der skydes stævner, hvor der er fuld opdeling børn eller voksne altså uden klasseinddeling og andre stævner, hvor der kun skydes efter klasseinddeling. Der var herefter en række andre afklarende spørgsmål, der blev besvaret. med 75 stemmer for - ud af 88 mulige Tillæg til forslag 3 fra Herning omkring ikrafttræden og overgangsregler Det blev uddybet, at forslaget træder i kraft fra sæsonskifte dvs. til efteråret. Forslag 4 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende buemærker Ændringsforslag til forslag 4 fra Herning Forslaget blev behandlet inden det egentlige forslag 4 Da ad hoc udvalget ikke kunne anbefale ændringsforslaget frem for deres eget og da der ingen deltagere var fra Herning til at uddybe forslaget, blev forslaget sendt til afstemning. - Ingen stemmer for bortfaldet Forslag 5A fra Arcus opdatering af kapitel 8 Forslaget behøver ikke behandles, da det fremgår af kapitel 6.1 Accepteret af Arcus Forslag 5B fra Arcus omkring advarsler for at vente på skydelinien, mens naboskytten færdiggør sit skud. Da det er en gældende FITA regel, kan der ikke gøres noget ved det og Arcus trækker derfor forslaget. De vil dog opfordre dommerudvalget til at have en ensartet holdning. KL oplyste, at de som dommere forsøger at have en fælles holdning, men at det naturligvis er en konkret individuel afgørelse i hver enkelt sag.

9 Forslag 6 fra Bestyrelsen ændring af dato for afholdelse af Forbundsmøde med mere end 2/3 flertal Forslag 7 fra Herning Diverse regler omkring feltskydning - Forslag 7A Vedtaget - Forslag 7B Vedtaget - Forslag 7C Vedtaget med den påtegning at juniorer tilføjes under rød post - Forslag 7D Vedtaget - Forslag 7E Vedtaget Klaus Lykkebæk opfordrede efterfølgende til en lille redaktionel ændring, nemlig en gang for alle at få sat rød post først, så de kommer i kronologisk rækkefølge. Forslag 8A fra Middelfart ændring af ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringer besluttet på Forbundsmødet til d. 1. september Bestyrelsen anbefaler forslaget, med den ændring at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til d. 1. oktober. Middelfart kan tiltræde bestyrelsens ændringsforslag. med mere end 2/3 flertal Forslag 8B fra Middelfart Hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt 40m i den indledende runde. Lovudvalget kan anbefale forslaget, med den ændring, at teksten ændres til at hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt samme afstand/ansigt som holdskydningen afvikles på i den indledende runde. Middelfart accepterer lovudvalgets ændringsforslag. med stemmerne 38 for og 35 imod. Forslaget gælder fra nu af. Forslag 9A fra Bestyrelsen Rekorder skudt på afstande, der også benyttes i FITA runden i højere rangerende aldersklasser, kan registreres som dansk rekord i den tilhørende aldersklasse, såfremt det var muligt for en skytte at tilmelde sig i denne aldersklasse Forslag 9B som ovenfor dog med en mindre modifikation Forslag B bortfalder, da A er vedtaget. Forslag 10 fra Lovudvalget tilpasning af reglerne for indendørs holdskydning ved ungdom DM, således at skytterne kan bruge fuld 40 cm ansigt Forslag 11 fra Lovudvalget Tilpasning af reglerne for indendørs finaler, således at alle divisioner skyder på 2. dagen og således at fuldt 40 cm ansigt er tilladt i finaler

10 Ad 7. - Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - Rolf Lind er valgt for 2 år Forbundets økonomiansvarlige - Steen Jørgensen er valgt for 2 år Breddeidrætsudvalgets formand - Morten Holm-Nielsen er valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Fyn - Jesper Lie blev opstillet fra salen - og valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Jylland - Bjarne Strandby blev valgt for 2 år 1. Suppleant - David Hauge stillede op fra salen - og blev valgt 2. Suppleant - Vakant Ad Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - Jørgen Graff-Nielsen er valgt for 2 år Lovudvalgets formand - Carsten Schultz-Nielsen er valgt for 2 år Dommerudvalgets formand - Otto Zebitz er valgt for 2 år 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - Heinrich Winter valgt for 3 år 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Karsten Weikop valgt for 2 år 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - Majbritt Degn er valgt for 2 år 2. suppleant for amatør- og ordensudvalget Henrik Larsen valgte at trække sig. Ad 9. - Valg af interne revisorer 1. Intern revisor - Bent Gormsen, Hillerød er valgt for 1 år 2. Intern revisor - Mette Klingenberg, TIK er valgt for 2 år 1. Revisorsuppleant - Else Bomholt er valgt for 1 år 2. Revisorsuppleant - Vakant Ad 10 - Fastsættelse af Tilmeldingsafgift til FITA runden - Fri - der er ingen fast tilmeldingsafgift Næste forbundsmøde - Søndag d. 6. april 2008 et sted i Jylland Ad Eventuelt Michael Søemod, Gladsaxe forslog, at når der skydes på Las Vegas ansigter, så bør man ændre det til, at efter første runde er skudt kommer de, der først skød på de øverste ansigter derefter til at skyde på de nederste ansigter - og omvendt. WR sluttede af med at ønske tak for god ro og orden RL takkede herefter WR for hans gode og kompetente måde at have ledet mødet på og overrakte ham en vingave. Han takkede herefter de fremmødte for et godt møde - og ønskede alle en god tur hjem. F sluttedemed et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund. Dato: 1'/~ -01

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. januar 2007

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. januar 2007 Referat af bestyrelsesmøde d. 21. januar 2007 Dansk Bueskytteforbund Til stede: Rolf Lind (RL) Idrættens Hus Erik Hjortebjerg (EH) Brøndby Stadion 20 Steen Jørgensen (SJ) 2605 Brøndby Sanne Rahbek (SR)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006 Referat af bestyrelsesmøde d. 19. november 2006 Dansk Bueskytteforbund Til stede: Rolf Lind (RL) Idrættens Hus Erik Hjortebjerg (EH) Brøndby Stadion 20 Steen Jørgensen (SJ) 2605 Brøndby Morten Holm-Nielsen

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2009 afholdt på. Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ

REFERAT af. Forbundsmøde 2009 afholdt på. Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2009 afholdt på Odense

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2006 afholdt på Hotel Scandic,

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2012 afholdt i. DLG-FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 15. april 2012 kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2012 afholdt i. DLG-FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 15. april 2012 kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2012 afholdt i DLG-FAF

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2006

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2006 Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2006 Dansk Bueskytteforbund Til stede: Rolf Lind (RL) Idrættens Hus Steen Jørgensen (SJ) Brøndby Stadion 20 Morten Holm-Nielsen (MHN) 2605 Brøndby Klaus Lykkebæk

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2014 afholdt på. DLG FAF Hvidkærvej Odense SV. Søndag d. 13. april 2014 kl

REFERAT af. Forbundsmøde 2014 afholdt på. DLG FAF Hvidkærvej Odense SV. Søndag d. 13. april 2014 kl Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E-mail: info@bueskydningdanmark.dk REFERAT af Forbundsmøde 2014 afholdt

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2007. i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. Søndag d. 13. maj 2007, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2007. i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. Søndag d. 13. maj 2007, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk DAGSORDEN Forbundsmøde 2007 i Idrættens Hus Brøndby

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2008. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2008. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 2 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2011 afholdt i. Vingstedcentret Vingsted Skovvej Bredsten. Søndag d. 10. april 2011 kl

REFERAT af. Forbundsmøde 2011 afholdt i. Vingstedcentret Vingsted Skovvej Bredsten. Søndag d. 10. april 2011 kl Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2011 afholdt i Vingstedcentret

Læs mere

Bueskydning Danmark. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 17 sider

Bueskydning Danmark. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 17 sider Årsrapporten indeholder 17 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Interne revisorers påtegninger 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger 5 Beretning 6

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2006. på Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV. Søndag d. 14. maj 2005, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2006. på Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV. Søndag d. 14. maj 2005, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk DAGSORDEN Forbundsmøde 2006 på Hotel Scandic Odense

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Se Taastrup 10. & 11. martso

Se Taastrup 10. & 11. martso Se Taastrup 10. & 11. martso Velkommen til Årets Idrætskommune Det er mig en stor glæde at kunne byde deltagerne ved DM 2012 velkommen til Høje-Taastrup, Årets Idrætskommune 2010! Bueskydning på højeste

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet 5. 6. marts 2011 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2008. på Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2008. på Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside : www.dbsf.dk DAGSORDEN Forbundsmøde 2008 på Hotel Scandic Kolding

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 2728 Fax: +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter DM 2006 - gruppe resultat for 70meter Gladsaxe Bueskytteklub. Dato: 2.+3. September 2006 Danmarksmesterskab 2006. Gruppe: HSR Resultat efter 72 Pile. 1 9A Bo Steimann Roskilde 0 323 0 0 323 36 11 16 2

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden TIK bueskydning Nyhedsbrev, april 2007 Forord fra formanden...1 Udendørssæson 2007...1 DM...2 Sponsor BG bank...3 Maj pokalen...3 Klubmesterskab 2007...3 Pokalvindere...3 Sommerlejr...4 Fleece trøjer...4

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere