REFERAT af. Forbundsmøde afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf Fax : Hjemmeside: REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 13. maj 2007

2 Forbundsmøde d. 13. maj 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger - Thy 4. Aflæggelse af beretninger 4.1 Bestyrelsen 4.2 Breddeudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.3 Eliteudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.4 Lovudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.5 Dommerudvalget -- medtages under bestyrelsens beretning 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - På valg er Rolf Lind Forbundets økonomiansvarlige - På valg er Steen Jørgensen Breddeidrætsudvalgets formand - På valg er Morten Holm-Nielsen Bestyrelsesmedlem Fyn Vakant Bestyrelsesmedlem Jylland På valg er Bjarne Strandby 1. Suppleant Vakant 2. Suppleant - Vakant 8. Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - På valg er Jørgen Graff-Nielsen Lovudvalgets formand På valg er Carsten Schultz-Nielsen Dommerudvalgets formand På valg er Klaus Lykkebæk 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - På valg er Henning Rigall 3 å 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Vakant 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - På valg er Majbritt Degn 2 år 9. Valg af interne revisorer 2. Intern revisor - På valg er Ove Nielsen 1. revisorsuppleant - Vakant 2. revisorsuppleant - Vakant 10. Fastsættelse af: 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden 2. Næste Forbundsmøde 11. Eventuelt

3 Mødet startede kl Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede Forbundsmødet og bød velkommen. Han oplyste, at af hensyn til skytternes træning s.d. ville vi tage hædersbevisningerne straks efter punkt 3 optagelse af nye klubber. Ad. 1 Valg af dirigent og mødesekretær Willy Rasmussen (WR), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at det ser ud til, dagsorden m.m. er udsendt i henhold til forbundets love samt at der er 88 stemmer til stede i salen. Helle Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær. Ad. 2 Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg Henrik Toft, Mogens Lie og Jesper Lie blev valgt til stemmetællere. Ad. 3 Optagelse af nye foreninger Thy Bueskyttelaug blev endeligt optaget. En repræsentant for lauget fik overdraget optagelsesbeviset, og klubben blev budt velkommen. Dagsordenen blev herefter suspenderet, og hædersbevisningerne blev overdraget ved Rolf Lind Ungdomspokalen 2007 gik til Mikkel Nørgaard for hans flotte resultat ved VM i Felt og for at være en god kammerat, som er god at have med på rejser mm. Jubilæumspokalen 2007 gik til Camilla Søemod for hendes vedholdenhed, flotte resultater i 2006 og for altid at være en god repræsentant for bueskydning. Herefter blev sølvnålene, som gives til personer, der har udført et stort arbejde indenfor bueskydning, uddelt. En sølvnål gik til Poul Heinsen, for hans store arbejde som dommer både indenlands og udenlands, samt for hans engagement indenfor bueskydningsarbejdet. Endnu en sølvnål gik til Erik Kornbek. Han var blevet indstillet af de sønderjyske klubber, for hans store arbejde for det sønderjyske samt for bueskydning overalt. Ad. 4 Aflæggelse af beretninger RL oplyste, at aflæggelsen af årsberetninger i år vil foregå lidt anderledes, idet alle beretninger vil blive aflagt under ét af ham. Efterfølgende vil være muligt at stille spørgsmål til det sagte samt til det udsendte materiale. RL indledte derefter sin beretning med at redegøre for medlemstal for 2007, hvoraf det fremgår, at vi har en mindre tilbagegang på ca. 6%. Fyn er i fremgang, mens specielt Jylland går tilbage med over 11% - En status vi skal være meget opmærksom på og prøve at gøre noget ved. RL redegjorde derefter for status for elite herunder de nye skydehuse i Århus, samt trænersituationen, hvor vi i forbindelse med Henrik Tofts midlertidige fravær, har ansat Carsten Tarnow til midlertidigt at bistå med træningen. Der arbejdes endvidere med planer om at få en udenlandsk træner hertil i ca. 14 dage. RL kom herefter ind på EC s opgaver nemlig at træne og udvikle skytterne på centret, inspirere trænerne omkring subeliten og ungdomsprojektet medvirke heri opdage talenter rundt omkring, medvirke omkring trin 3-træner uddannelsen så den røde tråd fastholdes hele vejen igennem og endeligt medvirke omkring klubudviklingen.

4 DBSF er nu blevet et udviklingsforbund under TD og ikke som tidligere et satsningsforbund. Vi har fået forlænget vores støtteperiode til 2012 hvor TD vil foretage en endelig vurdering ved OL dog med delvurderinger hvert år, hvor de kigger på fremgang og udvikling. I år sender vi for første gang 3 skytter af sted til VM i 3D skydning 3 langbue- og 1 compoundskytte. Da det er helt nyt for os, har der ikke været nogen udtagelsesskydning. Skytterne er af sted på egenbetaling. Når de kommer hjem vil vi kigge på de erfaringer de har gjort og herefter vil vi få disse VM ind i det normale turneringsprogram. Derudover afholdes der VM i Tyskland primo juli der incl. kvalifikation til OL. Vi ønsker skytterne held og lykke til begge mesterskaber. Der har omkring Seniorprojektet været afholdt 2 samlinger i 2006 nemlig Bedst når det gælder og skydeteknik v/henrik Toft. De skytter, der inviteres med, er vores compound og recurve elite samt subeliten. Derudover arbejder vi med planer om en samling for compoundskytter i efteråret med en udenlandsk træner eller topskytte samt om mere almindelige træningsweekends for danske topskytter indenfor hhv. recurve og compound. Ungdomsprojektet kører også videre. Vi vil gerne have afholdt nogle flere samlinger lokalt, hvor vi vil bruge vore trin 3 trænere. Mogens Lie skal stadig stå for landsholdssamlingerne for den bedste del af skytterne. De unge skal stadig have ballast/erfaring ved deltagelse i stævner både nationalt og internationalt. Trin 3 trænerne skal videreuddannes via vort trænerteam og DIF kurser. Endeligt vil vi udvide vort samarbejde med diverse efterskoler. RL redegjorde derefter for medlemmerne af Breddeudvalget og for hvilke aktiviteter de står for nemlig: træner-, skytte- og lederuddannelse, klubudvikling, stævner og turneringer, sommerlejr, fastholdelse samt tiltrækkelse af nye medlemmer, nye aktiviteter og meget mere. Vi mangler i den forbindelse arbejdskraft! RL vil derfor gerne bede klubberne om igen at overveje spørgsmålet om en breddekonsulent der skal skabe, udvikle og gennemføre aktiviteter og ideer, følge op på dem, have kontakten til klubberne, formidle kontakt mellem forbund, klubber og kommuner og uddannelse. Det er en gang tidligere vedtaget, at vi skulle have en men det var med så snævert et flertal, at bestyrelsen ikke turde gå videre med planerne. DIF financierer ca. 50% af løn og kørsel resten skal vi lægge og det har vi kun råd til via en kontingentforhøjelse. Merværdien vil ligge i flere aktiviteter, større kvalitet i tilbuddene til klubber og medlemmer dermed flere medlemmer og flere klubber bedre socialt netværk bedre fastholdelse etc. Og derigennem vil vi få en medlemsfremgang idet vi ikke har problemer med at få nye medlemmer ind i klubberne problemet ligger i at få dem til at blive. RL refererede herefter til endnu et projekt under breddeudvalget nemlig Buens Dag hvor 14 klubber har meldt sig under fanerne. Han mangler dog deltagelse af de lidt større klubber nogle af de klubber, der markerer sig i andre sammenhænge. Han ønskede derefter de deltagende klubber tak for deltagelsen og god fornøjelse. Et meget vigtigt satsningsområde er tiltrækkelse og fastholdelse af nye medlemmer. Det kan gøres via udvikling af klublivet, aktiviteter ud over bueskydning, socialt samvær, kvalificeret træning og ved at tiltrække homogene grupper grupper der har noget til fælles. RL redegjorde herefter for status på vores træneruddannelse hvor vi pt. har haft ca. 230 igennem trin 1, ca. 100 igennem trin 2 og ca. 30 igennem trin 3. Vi går videre med efteruddannelse og håber på, at vore trin 3 trænere vil være interesseret i en toptræneruddannelse f.eks. DIF s diplomtræner uddannelse. RL foreslog, at vi måske skal til at lede efter nye aktiviteter, der kan gøre det sjovt at skyde med bue. Et forslag kunne være en ny matchrunde for hold, der afvikles mellem flere hold

5 på en aften (RL redegjorde herefter for afviklingen) en stævneform, der skydes i Sverige et andet forslag kunne være en ny holdturnering ved stævner og DM dvs. hvor klubhold tilmeldes med navne og ikke via indledende skydning. RL oplyste så, at Helhedsrådgivningen nu igen er i gang. Styregruppen består af Henny Jeremiassen (Arcus), Jesper Dyhr (Sorø), Finn Larsen (Middelfart), Karsten Weikop (Taastrup), Rolf Lind og fra DIF - konsulent Tom Jensen. Vi skal sammen med klubberne finde ud af, hvad, det egentlig er, man vil. En række klubber vil blive kontaktet af Tom Jensen og stillet en række spørgsmål, der naturligvis vil blive behandlet fortroligt af TJ. Ud fra disse svar vil han danne nogle konklusioner, der vil blive lagt til grund for den endelige rapport. Sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med felt. Der blev fundet en leder af denne gruppe men siden er der intet sket. Vi skal derfor finde en ny leder, der vil tage initiativ til at samle nogle mennesker, og gøre noget ved det. Vi skal have øget antallet af stævner og deltagere og har derfor behov for, at ovennævnte arbejdsgruppe snarest bliver nedsat. Barbuer og langbuer er i fremmarch herhjemme. Vi er bekendt med, at de føler sig overset af forbundet og RL tror dybest set også, de har ret men vil i den anledning opfordre dem til at gøre sig selv lidt mere synlige, møde op til f.eks. forbundsmødet. DBSF vil i den anledning opfordre skytter fra denne gruppe til at søge ind i f.eks. bestyrelsen. Vi vil meget gerne gøre noget for både langbuer og barbuer. Der bliver i Norge ved deres formand for FITA s feltkomite pt. arbejdet med et nyt regelsæt, der samler buetyperne i nogle nye definitioner klassisk bue og traditionel bue så der vil blive mulighed for, at de kan skyde sammen. Vi mangler i denne sammenhæng også her personer, der vil være interesserede i at gøre en indsats. Man kunne vælge at lægge det sammen med feltudvalget men det er to forskellige problematikker. RL opfordrede så igen folk til at søge ind i bestyrelsen. Der er pt. flere vakante stillinger og indenfor ikke så længe vil en del af den siddende bestyrelse nok trække sig så der kan komme nyt blod til. RL gik så over til lovudvalgets beretning. I det forløbne år har to medlemmer, Else Bomholt og Erik Hjortebjerg trukket sig. Baggrunden herfor skyldtes nogle meget ubehagelige breve. Kritik skal altid være velkommen men da det er frivillige, vi arbejder sammen med, må vi igen henstille til, at kritik fremsættes i en seriøs og sober tone. FITA udsender løbende bylaws lovforslag, der løbende vedtages i FITA s bestyrelse, der så gælder, indtil de bliver endeligt vedtaget eller forkastet på FITA s kongres. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse bylaws specielt for så vidt angår skyderegler (dog med undtagelse af de afstande vi har omkring afstande og aldersklasser) - også løbende skal indføres i vores lovkompleks, da der ellers kan gå op til 3 år, før vi får dem vedtaget. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at lovudvalget husker at informere klubberne herom. Vedr. dommerudvalget startede RL med at takke Klaus Lykkebæk for det arbejde han har udført gennem årene og ønskede derefter Otto Zebitz velkommen. KL er blevet tilmeldt uddannelse som continental judge. Et af dommerudvalgets helt store opgaver gennem 2006 har været godkendelse af buebaner som nu er ved at være tilendebragt og vi skal snart i gang med at gennemgå dem på ny en opgave vi forventer i en vis udstrækning vil være formalia. Endeligt er der i 2006 uddannet 11 nye dommere. RL afsluttede sin beretning med at sige tak til alle for deres store indsats.

6 Efterfølgende debat: Ved den efterfølgende debat udtalte Jacob Lauridsen, Viking bl.a., at han syntes arrangementet Buens Dag, var et meget flot initiativ han mente blot, at dagen kunne være valgt bedre, idet der denne dag pr. tradition afholdes et stævne i det jyske samt at de i Viking har så mange andre aktiviteter, så de ikke har kunnet afse tid til Buens dag. Henrik Larsen, Rønne kunne bl.a. godt tænke sig at vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere lønningen af den i det udsendte materiale nævnte koreanske træner. Endeligt ville han gerne påtale, at det lovkompleks vi i dag har, aldrig er blevet vedtaget af forbundsmødet, hvorfor han ikke mener, det er gyldigt. Han opfordrede lovudvalget til at gå i gang med det som noget af det første. Michael Eriksen, Randers ville også gerne vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere den koreanske træner, når vi samtidigt også taler evt. ansættelse af breddekonsulent. ME udtalte derefter en kritik af Adventure Efterskolen i Broager. Han bakkede fuldt op omkring initiativet men efterlyste en bedre koordinering mellem efterskole, forbund og landstræner. Henny Jeremiassen, Arcus spurgte breddeudvalget om, hvilke tiltag de har i vente for bredden tiltag hvor ALLE vil være inviteret til noget bueskytterelateret f.eks. foredrag eller kurser. Rolf Lind indledte besvarelsen med at lykønske Viking med de mange tiltag, de har i klubben, der hjælper dem til at rekruttere og fastholde nye medlemmer og han understregede, at hans sure opstød omkring manglende deltagelse i Buens Dag ikke skal opfattes som en kritik af nogen idet et sådan arrangement kræver, at der er ildsjæle til stede det er mere ment som en eye opener Er der ikke noget, VI kan gøre for at få nogle aktiviteter i gang. Omkring projektet med den koreanske træner har det hele tiden været en klar forudsætning, at det var 100% Team Danmark finansieret. Den forudsætning har nu ændret sig, idet TD er begyndt at stille spørgsmål til, hvor stor egenbetaling vi kan lægge i projektet. RL s svar hertil har hele tiden været, at de ikke kan forvente nogen egenbetaling fra DBSF, da vi ikke har råd til at ansætte nogen på bekostning af andre aktiviteter. En anden mulighed kunne være sponsorering, men omstændighederne taget i betragtning herunder landstrænersituationen er planerne derfor pt. sat lidt i stand-by. Vedr. lovkomplekset og dets eventuelle gyldighed kunne RL oplyse, at lovkomplekset blev grundigt gennemgået i vistnok 2004 og vedtaget på forbundsmødet. Der var på samme forbundsmøde en diskussion af, hvorvidt man ønskede at følge FITA s regler. Det er RL s klare overbevisning, at det var folks ønske, at vi følger FITA s regler - og ændrer vore i takt med, at FITA s bliver ændret. Det er dog vigtigt at understrege, at beholde vore egne reler bl.a. omkring ungdommen og afstande. Her mener RL dog, at FITA stille og roligt er på vej til at adoptere de nordiske regler. RL opfordrede dog til, at der til næste år bliver indsat en bestemmelse i vort lovkompleks, hvoraf det fremgår, at vi følger FITA s regler f.s.v.a. skyderegler med de undtagelser, der specifikt bliver vedtaget her på Forbundsmødet. M.h.t. Adventure Efterskolen tilslutter RL sig ME s kritik. Vi har ikke været opmærksomme nok på, hvor stort et behov, der var for opfølgning fra Forbundets side, men vi har taget konsekvensen af det og har fået en koordinator, der skal være forbindelsesled mellem efterskoler og Forbundet nemlig Maj-Britt Degn, der allerede er uddannet trin 3 træner og som samtidigt er i gang med at uddanne sig til diplomtræner under DIF. Arbejdet skal systematiseres over sommeren, så det kan træde i kraft i det nye år.

7 Morten Holm-Nielsen, Breddeudvalget oplyste vedr. Buens Dag, at det nævnte stævne i det sønderjyske ikke var påført stævnekalenderen, da de arrangerede dagen men at de naturligvis vil være opmærksomme på det fremover. Han opfordrede samtidigt de deltagende klubber til at videregive deres erfaringer til breddeudvalget. Med hensyn til Henny s forespørgsel omkring breddeaktiviteter svarede MHN, at der pt. ikke er planlagt nogen aktiviteter. Breddeudvalget har kun én genganger fra sidste år og de har brugt tiden på styr på udvalget og diverse aktiviteter, der allerede var/er sat i gang. Han henviste til diverse aktiviteter, der har fundet sted indtil nu - herunder HT s kursus om skydeteknik og oplyste, at der arbejdes med planer om Styrketræning uden redskaber ved Jens Starup, der er træner for skytterne på Elitecentret. Han sluttede af med at opfordre klubberne til at søge tilskud til aktiviteter samt komme med gode ideer til aktiviteter. Henrik Larsen, Rønne udtrykte tilfredshed med, at man ønsker at følge FITA s love og opfordrede samtidigt til, at vi også følger Bylaws samt at disse udsendes hurtigst muligt efter godkendelse, så dommerne har tid til at sætte sig ind i dem. Beretningerne blev herefter endeligt vedtaget. Ad 5. - Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse Steen Jørgensen gennemgik det udsendte regnskab, hvoraf det fremgår at vi har haft kr. i indtægter mod forventet 3.3 mio. kr. Den større indtægt skyldes til stor del de indtægter, vi har fået overført fra de tidligere unioner penge, der efterfølgende er blevet tilbagebetalt til klubberne. Af udgifter har vi haft kr. og årets resultat før afskrivninger er derfor endt på et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Vores egenkapital er derfor med udgangen af 2006 på kr Steffen Thorkildsen, Arcus anmodede om fremover at få det materiale tilsendt, som SJ gennemgår hvortil SJ svarede, at vi vil være opmærksomme på det. Willy Rasmussen, dirigent oplyste som en service oplysning, at andre forbund fremsender det officielle regnskab fra revisors side og derudover hiver nogle hovedtal ud heraf, evt. vist i en PowerPoint præsentation med tal på hhv. indtægts- og udgiftssiden hvordan har vi i øvrigt brugt vore penge. Det gør det ofte lidt mere overskueligt. Regnskabet blev herefter officielt godkendt. 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet Forbundet havde stillet forslag om et forbundskontingent på kr. 225 pr. person uanset alder. Der var herefter en livlig debat omkring størrelsen af kontingentet om hvorvidt det burde være ens for voksne og børn. Der blev stillet en del forskellige forslag men til sidst enedes man om at stille forslag om 240 kr. for voksne og 180 for børn og unge. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse SJ oplyste, at med den nye kontingentsats i.f.t. det budgetterede giver det en kontingentindtægt, der er ca kr. mindre end det budgetterede hvorfor resultatet for 2007 forventes at blive et underskud på ca kr. Budget 2007 blev efterfølgende godkendt og det samme blev budgettet for 2008.

8 Ad 6. - Behandling af indkomne forslag Forslag 1 fra TIK Diverse ændringer til afsnit 2.3 omkring Vinterskydning Tillæg til forslag 1 fra region øst - Runden omkring ugerne 6-7 tilrettelægges, så der i denne runde er 3 uger at skyde i - gr. vinterferie Forslag 2 fra TIK Sommerskydningen føres permanent og indskrives i vedtægterne Forslag 3 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende skydeklasser Der var en livlig debat omkring forslaget bl.a. omkring hvorfor bar- og langbuer ikke kunne skyde i klasser og hvorfor oldboy og oldgirls samt Micro, mini og kadet ikke kan skyde elite. Der blev endvidere stillet forskellige forslag til ændringer i lovforslaget. WR oplyste til det sidste, at ændringer til lovforslag skulle være stillet senest 6 uger inden forbundsmødet, hvorfor ændringsforslagene ikke kan accepteres. Erik Hjortebjerg uddybede forslaget m.h.t. bar- og langbuer samt oldboys og oldgirls har udvalget gennemgået resultatlister for mange turneringer. Det har her vist sig, at der sjældent er så mange deltagere, at de vil kunne have nogen at konkurrere med, hvis der skal være flere klasser. Med hensyn til ungdommen, har udvalget ikke ment, at ungdomsarbejdet skal være elitært det er mere et spørgsmål om udvikling. RL opfordrede herefter alle til at stemme for forslaget lad os afprøve det - intet er statisk forslaget kan justeres til næste år, hvis det skønnes nødvendigt. Henny Jeremiassen spurgte som et afklarende spørgsmål, om situationen ikke som udgangspunkt er som tidligere blot med en klasse mindre hvilket blev bekræftet. Carsten Schultz-Nielsen oplyste, at forslaget ikke lukker af for, at der skydes stævner, hvor der er fuld opdeling børn eller voksne altså uden klasseinddeling og andre stævner, hvor der kun skydes efter klasseinddeling. Der var herefter en række andre afklarende spørgsmål, der blev besvaret. med 75 stemmer for - ud af 88 mulige Tillæg til forslag 3 fra Herning omkring ikrafttræden og overgangsregler Det blev uddybet, at forslaget træder i kraft fra sæsonskifte dvs. til efteråret. Forslag 4 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende buemærker Ændringsforslag til forslag 4 fra Herning Forslaget blev behandlet inden det egentlige forslag 4 Da ad hoc udvalget ikke kunne anbefale ændringsforslaget frem for deres eget og da der ingen deltagere var fra Herning til at uddybe forslaget, blev forslaget sendt til afstemning. - Ingen stemmer for bortfaldet Forslag 5A fra Arcus opdatering af kapitel 8 Forslaget behøver ikke behandles, da det fremgår af kapitel 6.1 Accepteret af Arcus Forslag 5B fra Arcus omkring advarsler for at vente på skydelinien, mens naboskytten færdiggør sit skud. Da det er en gældende FITA regel, kan der ikke gøres noget ved det og Arcus trækker derfor forslaget. De vil dog opfordre dommerudvalget til at have en ensartet holdning. KL oplyste, at de som dommere forsøger at have en fælles holdning, men at det naturligvis er en konkret individuel afgørelse i hver enkelt sag.

9 Forslag 6 fra Bestyrelsen ændring af dato for afholdelse af Forbundsmøde med mere end 2/3 flertal Forslag 7 fra Herning Diverse regler omkring feltskydning - Forslag 7A Vedtaget - Forslag 7B Vedtaget - Forslag 7C Vedtaget med den påtegning at juniorer tilføjes under rød post - Forslag 7D Vedtaget - Forslag 7E Vedtaget Klaus Lykkebæk opfordrede efterfølgende til en lille redaktionel ændring, nemlig en gang for alle at få sat rød post først, så de kommer i kronologisk rækkefølge. Forslag 8A fra Middelfart ændring af ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringer besluttet på Forbundsmødet til d. 1. september Bestyrelsen anbefaler forslaget, med den ændring at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til d. 1. oktober. Middelfart kan tiltræde bestyrelsens ændringsforslag. med mere end 2/3 flertal Forslag 8B fra Middelfart Hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt 40m i den indledende runde. Lovudvalget kan anbefale forslaget, med den ændring, at teksten ændres til at hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt samme afstand/ansigt som holdskydningen afvikles på i den indledende runde. Middelfart accepterer lovudvalgets ændringsforslag. med stemmerne 38 for og 35 imod. Forslaget gælder fra nu af. Forslag 9A fra Bestyrelsen Rekorder skudt på afstande, der også benyttes i FITA runden i højere rangerende aldersklasser, kan registreres som dansk rekord i den tilhørende aldersklasse, såfremt det var muligt for en skytte at tilmelde sig i denne aldersklasse Forslag 9B som ovenfor dog med en mindre modifikation Forslag B bortfalder, da A er vedtaget. Forslag 10 fra Lovudvalget tilpasning af reglerne for indendørs holdskydning ved ungdom DM, således at skytterne kan bruge fuld 40 cm ansigt Forslag 11 fra Lovudvalget Tilpasning af reglerne for indendørs finaler, således at alle divisioner skyder på 2. dagen og således at fuldt 40 cm ansigt er tilladt i finaler

10 Ad 7. - Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - Rolf Lind er valgt for 2 år Forbundets økonomiansvarlige - Steen Jørgensen er valgt for 2 år Breddeidrætsudvalgets formand - Morten Holm-Nielsen er valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Fyn - Jesper Lie blev opstillet fra salen - og valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Jylland - Bjarne Strandby blev valgt for 2 år 1. Suppleant - David Hauge stillede op fra salen - og blev valgt 2. Suppleant - Vakant Ad Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - Jørgen Graff-Nielsen er valgt for 2 år Lovudvalgets formand - Carsten Schultz-Nielsen er valgt for 2 år Dommerudvalgets formand - Otto Zebitz er valgt for 2 år 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - Heinrich Winter valgt for 3 år 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Karsten Weikop valgt for 2 år 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - Majbritt Degn er valgt for 2 år 2. suppleant for amatør- og ordensudvalget Henrik Larsen valgte at trække sig. Ad 9. - Valg af interne revisorer 1. Intern revisor - Bent Gormsen, Hillerød er valgt for 1 år 2. Intern revisor - Mette Klingenberg, TIK er valgt for 2 år 1. Revisorsuppleant - Else Bomholt er valgt for 1 år 2. Revisorsuppleant - Vakant Ad 10 - Fastsættelse af Tilmeldingsafgift til FITA runden - Fri - der er ingen fast tilmeldingsafgift Næste forbundsmøde - Søndag d. 6. april 2008 et sted i Jylland Ad Eventuelt Michael Søemod, Gladsaxe forslog, at når der skydes på Las Vegas ansigter, så bør man ændre det til, at efter første runde er skudt kommer de, der først skød på de øverste ansigter derefter til at skyde på de nederste ansigter - og omvendt. WR sluttede af med at ønske tak for god ro og orden RL takkede herefter WR for hans gode og kompetente måde at have ledet mødet på og overrakte ham en vingave. Han takkede herefter de fremmødte for et godt møde - og ønskede alle en god tur hjem. F sluttedemed et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund. Dato: 1'/~ -01

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Stævnekalender. www.dbsf.dk

Stævnekalender. www.dbsf.dk Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.7 September 2008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type Ude 2008 1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt Arrowhead 7 9 Grønningen,

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 LOVÆNDRINGER FORBEDRET TRÆNINGS- FORHOLD TIL TIK REGLERNE I BRUG MEDALJEREGN OVER DANMARK www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009

Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009 3 09 Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009 Dansk Bueskytteforbunds officielle Tidskrift Bueskydning nr.3 April 2009 1 Stævnekalender dag måned Sted Arrangør Type 10 4 Haderslev Haderslev Bskl.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / December 2012 BESØG FRA BHUTAN GLÆDEN VED BUESKYDNING DANSK SUCCeS VED FACE2FACE NYE VÆRKTØJER TIL DE FRIVILLIGE www.langbue.dk

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008 Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.3 April 2008 april 20008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type 5 4 København København

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere