REFERAT af. Forbundsmøde afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Tlf Fax : Hjemmeside: REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 13. maj 2007

2 Forbundsmøde d. 13. maj 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger - Thy 4. Aflæggelse af beretninger 4.1 Bestyrelsen 4.2 Breddeudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.3 Eliteudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.4 Lovudvalget - medtages under bestyrelsens beretning 4.5 Dommerudvalget -- medtages under bestyrelsens beretning 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - På valg er Rolf Lind Forbundets økonomiansvarlige - På valg er Steen Jørgensen Breddeidrætsudvalgets formand - På valg er Morten Holm-Nielsen Bestyrelsesmedlem Fyn Vakant Bestyrelsesmedlem Jylland På valg er Bjarne Strandby 1. Suppleant Vakant 2. Suppleant - Vakant 8. Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - På valg er Jørgen Graff-Nielsen Lovudvalgets formand På valg er Carsten Schultz-Nielsen Dommerudvalgets formand På valg er Klaus Lykkebæk 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - På valg er Henning Rigall 3 å 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Vakant 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - På valg er Majbritt Degn 2 år 9. Valg af interne revisorer 2. Intern revisor - På valg er Ove Nielsen 1. revisorsuppleant - Vakant 2. revisorsuppleant - Vakant 10. Fastsættelse af: 1. Tilmeldingsafgift for FITA-runden 2. Næste Forbundsmøde 11. Eventuelt

3 Mødet startede kl Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede Forbundsmødet og bød velkommen. Han oplyste, at af hensyn til skytternes træning s.d. ville vi tage hædersbevisningerne straks efter punkt 3 optagelse af nye klubber. Ad. 1 Valg af dirigent og mødesekretær Willy Rasmussen (WR), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at det ser ud til, dagsorden m.m. er udsendt i henhold til forbundets love samt at der er 88 stemmer til stede i salen. Helle Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær. Ad. 2 Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg Henrik Toft, Mogens Lie og Jesper Lie blev valgt til stemmetællere. Ad. 3 Optagelse af nye foreninger Thy Bueskyttelaug blev endeligt optaget. En repræsentant for lauget fik overdraget optagelsesbeviset, og klubben blev budt velkommen. Dagsordenen blev herefter suspenderet, og hædersbevisningerne blev overdraget ved Rolf Lind Ungdomspokalen 2007 gik til Mikkel Nørgaard for hans flotte resultat ved VM i Felt og for at være en god kammerat, som er god at have med på rejser mm. Jubilæumspokalen 2007 gik til Camilla Søemod for hendes vedholdenhed, flotte resultater i 2006 og for altid at være en god repræsentant for bueskydning. Herefter blev sølvnålene, som gives til personer, der har udført et stort arbejde indenfor bueskydning, uddelt. En sølvnål gik til Poul Heinsen, for hans store arbejde som dommer både indenlands og udenlands, samt for hans engagement indenfor bueskydningsarbejdet. Endnu en sølvnål gik til Erik Kornbek. Han var blevet indstillet af de sønderjyske klubber, for hans store arbejde for det sønderjyske samt for bueskydning overalt. Ad. 4 Aflæggelse af beretninger RL oplyste, at aflæggelsen af årsberetninger i år vil foregå lidt anderledes, idet alle beretninger vil blive aflagt under ét af ham. Efterfølgende vil være muligt at stille spørgsmål til det sagte samt til det udsendte materiale. RL indledte derefter sin beretning med at redegøre for medlemstal for 2007, hvoraf det fremgår, at vi har en mindre tilbagegang på ca. 6%. Fyn er i fremgang, mens specielt Jylland går tilbage med over 11% - En status vi skal være meget opmærksom på og prøve at gøre noget ved. RL redegjorde derefter for status for elite herunder de nye skydehuse i Århus, samt trænersituationen, hvor vi i forbindelse med Henrik Tofts midlertidige fravær, har ansat Carsten Tarnow til midlertidigt at bistå med træningen. Der arbejdes endvidere med planer om at få en udenlandsk træner hertil i ca. 14 dage. RL kom herefter ind på EC s opgaver nemlig at træne og udvikle skytterne på centret, inspirere trænerne omkring subeliten og ungdomsprojektet medvirke heri opdage talenter rundt omkring, medvirke omkring trin 3-træner uddannelsen så den røde tråd fastholdes hele vejen igennem og endeligt medvirke omkring klubudviklingen.

4 DBSF er nu blevet et udviklingsforbund under TD og ikke som tidligere et satsningsforbund. Vi har fået forlænget vores støtteperiode til 2012 hvor TD vil foretage en endelig vurdering ved OL dog med delvurderinger hvert år, hvor de kigger på fremgang og udvikling. I år sender vi for første gang 3 skytter af sted til VM i 3D skydning 3 langbue- og 1 compoundskytte. Da det er helt nyt for os, har der ikke været nogen udtagelsesskydning. Skytterne er af sted på egenbetaling. Når de kommer hjem vil vi kigge på de erfaringer de har gjort og herefter vil vi få disse VM ind i det normale turneringsprogram. Derudover afholdes der VM i Tyskland primo juli der incl. kvalifikation til OL. Vi ønsker skytterne held og lykke til begge mesterskaber. Der har omkring Seniorprojektet været afholdt 2 samlinger i 2006 nemlig Bedst når det gælder og skydeteknik v/henrik Toft. De skytter, der inviteres med, er vores compound og recurve elite samt subeliten. Derudover arbejder vi med planer om en samling for compoundskytter i efteråret med en udenlandsk træner eller topskytte samt om mere almindelige træningsweekends for danske topskytter indenfor hhv. recurve og compound. Ungdomsprojektet kører også videre. Vi vil gerne have afholdt nogle flere samlinger lokalt, hvor vi vil bruge vore trin 3 trænere. Mogens Lie skal stadig stå for landsholdssamlingerne for den bedste del af skytterne. De unge skal stadig have ballast/erfaring ved deltagelse i stævner både nationalt og internationalt. Trin 3 trænerne skal videreuddannes via vort trænerteam og DIF kurser. Endeligt vil vi udvide vort samarbejde med diverse efterskoler. RL redegjorde derefter for medlemmerne af Breddeudvalget og for hvilke aktiviteter de står for nemlig: træner-, skytte- og lederuddannelse, klubudvikling, stævner og turneringer, sommerlejr, fastholdelse samt tiltrækkelse af nye medlemmer, nye aktiviteter og meget mere. Vi mangler i den forbindelse arbejdskraft! RL vil derfor gerne bede klubberne om igen at overveje spørgsmålet om en breddekonsulent der skal skabe, udvikle og gennemføre aktiviteter og ideer, følge op på dem, have kontakten til klubberne, formidle kontakt mellem forbund, klubber og kommuner og uddannelse. Det er en gang tidligere vedtaget, at vi skulle have en men det var med så snævert et flertal, at bestyrelsen ikke turde gå videre med planerne. DIF financierer ca. 50% af løn og kørsel resten skal vi lægge og det har vi kun råd til via en kontingentforhøjelse. Merværdien vil ligge i flere aktiviteter, større kvalitet i tilbuddene til klubber og medlemmer dermed flere medlemmer og flere klubber bedre socialt netværk bedre fastholdelse etc. Og derigennem vil vi få en medlemsfremgang idet vi ikke har problemer med at få nye medlemmer ind i klubberne problemet ligger i at få dem til at blive. RL refererede herefter til endnu et projekt under breddeudvalget nemlig Buens Dag hvor 14 klubber har meldt sig under fanerne. Han mangler dog deltagelse af de lidt større klubber nogle af de klubber, der markerer sig i andre sammenhænge. Han ønskede derefter de deltagende klubber tak for deltagelsen og god fornøjelse. Et meget vigtigt satsningsområde er tiltrækkelse og fastholdelse af nye medlemmer. Det kan gøres via udvikling af klublivet, aktiviteter ud over bueskydning, socialt samvær, kvalificeret træning og ved at tiltrække homogene grupper grupper der har noget til fælles. RL redegjorde herefter for status på vores træneruddannelse hvor vi pt. har haft ca. 230 igennem trin 1, ca. 100 igennem trin 2 og ca. 30 igennem trin 3. Vi går videre med efteruddannelse og håber på, at vore trin 3 trænere vil være interesseret i en toptræneruddannelse f.eks. DIF s diplomtræner uddannelse. RL foreslog, at vi måske skal til at lede efter nye aktiviteter, der kan gøre det sjovt at skyde med bue. Et forslag kunne være en ny matchrunde for hold, der afvikles mellem flere hold

5 på en aften (RL redegjorde herefter for afviklingen) en stævneform, der skydes i Sverige et andet forslag kunne være en ny holdturnering ved stævner og DM dvs. hvor klubhold tilmeldes med navne og ikke via indledende skydning. RL oplyste så, at Helhedsrådgivningen nu igen er i gang. Styregruppen består af Henny Jeremiassen (Arcus), Jesper Dyhr (Sorø), Finn Larsen (Middelfart), Karsten Weikop (Taastrup), Rolf Lind og fra DIF - konsulent Tom Jensen. Vi skal sammen med klubberne finde ud af, hvad, det egentlig er, man vil. En række klubber vil blive kontaktet af Tom Jensen og stillet en række spørgsmål, der naturligvis vil blive behandlet fortroligt af TJ. Ud fra disse svar vil han danne nogle konklusioner, der vil blive lagt til grund for den endelige rapport. Sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med felt. Der blev fundet en leder af denne gruppe men siden er der intet sket. Vi skal derfor finde en ny leder, der vil tage initiativ til at samle nogle mennesker, og gøre noget ved det. Vi skal have øget antallet af stævner og deltagere og har derfor behov for, at ovennævnte arbejdsgruppe snarest bliver nedsat. Barbuer og langbuer er i fremmarch herhjemme. Vi er bekendt med, at de føler sig overset af forbundet og RL tror dybest set også, de har ret men vil i den anledning opfordre dem til at gøre sig selv lidt mere synlige, møde op til f.eks. forbundsmødet. DBSF vil i den anledning opfordre skytter fra denne gruppe til at søge ind i f.eks. bestyrelsen. Vi vil meget gerne gøre noget for både langbuer og barbuer. Der bliver i Norge ved deres formand for FITA s feltkomite pt. arbejdet med et nyt regelsæt, der samler buetyperne i nogle nye definitioner klassisk bue og traditionel bue så der vil blive mulighed for, at de kan skyde sammen. Vi mangler i denne sammenhæng også her personer, der vil være interesserede i at gøre en indsats. Man kunne vælge at lægge det sammen med feltudvalget men det er to forskellige problematikker. RL opfordrede så igen folk til at søge ind i bestyrelsen. Der er pt. flere vakante stillinger og indenfor ikke så længe vil en del af den siddende bestyrelse nok trække sig så der kan komme nyt blod til. RL gik så over til lovudvalgets beretning. I det forløbne år har to medlemmer, Else Bomholt og Erik Hjortebjerg trukket sig. Baggrunden herfor skyldtes nogle meget ubehagelige breve. Kritik skal altid være velkommen men da det er frivillige, vi arbejder sammen med, må vi igen henstille til, at kritik fremsættes i en seriøs og sober tone. FITA udsender løbende bylaws lovforslag, der løbende vedtages i FITA s bestyrelse, der så gælder, indtil de bliver endeligt vedtaget eller forkastet på FITA s kongres. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse bylaws specielt for så vidt angår skyderegler (dog med undtagelse af de afstande vi har omkring afstande og aldersklasser) - også løbende skal indføres i vores lovkompleks, da der ellers kan gå op til 3 år, før vi får dem vedtaget. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at lovudvalget husker at informere klubberne herom. Vedr. dommerudvalget startede RL med at takke Klaus Lykkebæk for det arbejde han har udført gennem årene og ønskede derefter Otto Zebitz velkommen. KL er blevet tilmeldt uddannelse som continental judge. Et af dommerudvalgets helt store opgaver gennem 2006 har været godkendelse af buebaner som nu er ved at være tilendebragt og vi skal snart i gang med at gennemgå dem på ny en opgave vi forventer i en vis udstrækning vil være formalia. Endeligt er der i 2006 uddannet 11 nye dommere. RL afsluttede sin beretning med at sige tak til alle for deres store indsats.

6 Efterfølgende debat: Ved den efterfølgende debat udtalte Jacob Lauridsen, Viking bl.a., at han syntes arrangementet Buens Dag, var et meget flot initiativ han mente blot, at dagen kunne være valgt bedre, idet der denne dag pr. tradition afholdes et stævne i det jyske samt at de i Viking har så mange andre aktiviteter, så de ikke har kunnet afse tid til Buens dag. Henrik Larsen, Rønne kunne bl.a. godt tænke sig at vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere lønningen af den i det udsendte materiale nævnte koreanske træner. Endeligt ville han gerne påtale, at det lovkompleks vi i dag har, aldrig er blevet vedtaget af forbundsmødet, hvorfor han ikke mener, det er gyldigt. Han opfordrede lovudvalget til at gå i gang med det som noget af det første. Michael Eriksen, Randers ville også gerne vide, hvorledes Forbundet agter at finansiere den koreanske træner, når vi samtidigt også taler evt. ansættelse af breddekonsulent. ME udtalte derefter en kritik af Adventure Efterskolen i Broager. Han bakkede fuldt op omkring initiativet men efterlyste en bedre koordinering mellem efterskole, forbund og landstræner. Henny Jeremiassen, Arcus spurgte breddeudvalget om, hvilke tiltag de har i vente for bredden tiltag hvor ALLE vil være inviteret til noget bueskytterelateret f.eks. foredrag eller kurser. Rolf Lind indledte besvarelsen med at lykønske Viking med de mange tiltag, de har i klubben, der hjælper dem til at rekruttere og fastholde nye medlemmer og han understregede, at hans sure opstød omkring manglende deltagelse i Buens Dag ikke skal opfattes som en kritik af nogen idet et sådan arrangement kræver, at der er ildsjæle til stede det er mere ment som en eye opener Er der ikke noget, VI kan gøre for at få nogle aktiviteter i gang. Omkring projektet med den koreanske træner har det hele tiden været en klar forudsætning, at det var 100% Team Danmark finansieret. Den forudsætning har nu ændret sig, idet TD er begyndt at stille spørgsmål til, hvor stor egenbetaling vi kan lægge i projektet. RL s svar hertil har hele tiden været, at de ikke kan forvente nogen egenbetaling fra DBSF, da vi ikke har råd til at ansætte nogen på bekostning af andre aktiviteter. En anden mulighed kunne være sponsorering, men omstændighederne taget i betragtning herunder landstrænersituationen er planerne derfor pt. sat lidt i stand-by. Vedr. lovkomplekset og dets eventuelle gyldighed kunne RL oplyse, at lovkomplekset blev grundigt gennemgået i vistnok 2004 og vedtaget på forbundsmødet. Der var på samme forbundsmøde en diskussion af, hvorvidt man ønskede at følge FITA s regler. Det er RL s klare overbevisning, at det var folks ønske, at vi følger FITA s regler - og ændrer vore i takt med, at FITA s bliver ændret. Det er dog vigtigt at understrege, at beholde vore egne reler bl.a. omkring ungdommen og afstande. Her mener RL dog, at FITA stille og roligt er på vej til at adoptere de nordiske regler. RL opfordrede dog til, at der til næste år bliver indsat en bestemmelse i vort lovkompleks, hvoraf det fremgår, at vi følger FITA s regler f.s.v.a. skyderegler med de undtagelser, der specifikt bliver vedtaget her på Forbundsmødet. M.h.t. Adventure Efterskolen tilslutter RL sig ME s kritik. Vi har ikke været opmærksomme nok på, hvor stort et behov, der var for opfølgning fra Forbundets side, men vi har taget konsekvensen af det og har fået en koordinator, der skal være forbindelsesled mellem efterskoler og Forbundet nemlig Maj-Britt Degn, der allerede er uddannet trin 3 træner og som samtidigt er i gang med at uddanne sig til diplomtræner under DIF. Arbejdet skal systematiseres over sommeren, så det kan træde i kraft i det nye år.

7 Morten Holm-Nielsen, Breddeudvalget oplyste vedr. Buens Dag, at det nævnte stævne i det sønderjyske ikke var påført stævnekalenderen, da de arrangerede dagen men at de naturligvis vil være opmærksomme på det fremover. Han opfordrede samtidigt de deltagende klubber til at videregive deres erfaringer til breddeudvalget. Med hensyn til Henny s forespørgsel omkring breddeaktiviteter svarede MHN, at der pt. ikke er planlagt nogen aktiviteter. Breddeudvalget har kun én genganger fra sidste år og de har brugt tiden på styr på udvalget og diverse aktiviteter, der allerede var/er sat i gang. Han henviste til diverse aktiviteter, der har fundet sted indtil nu - herunder HT s kursus om skydeteknik og oplyste, at der arbejdes med planer om Styrketræning uden redskaber ved Jens Starup, der er træner for skytterne på Elitecentret. Han sluttede af med at opfordre klubberne til at søge tilskud til aktiviteter samt komme med gode ideer til aktiviteter. Henrik Larsen, Rønne udtrykte tilfredshed med, at man ønsker at følge FITA s love og opfordrede samtidigt til, at vi også følger Bylaws samt at disse udsendes hurtigst muligt efter godkendelse, så dommerne har tid til at sætte sig ind i dem. Beretningerne blev herefter endeligt vedtaget. Ad 5. - Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006 til godkendelse Steen Jørgensen gennemgik det udsendte regnskab, hvoraf det fremgår at vi har haft kr. i indtægter mod forventet 3.3 mio. kr. Den større indtægt skyldes til stor del de indtægter, vi har fået overført fra de tidligere unioner penge, der efterfølgende er blevet tilbagebetalt til klubberne. Af udgifter har vi haft kr. og årets resultat før afskrivninger er derfor endt på et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Vores egenkapital er derfor med udgangen af 2006 på kr Steffen Thorkildsen, Arcus anmodede om fremover at få det materiale tilsendt, som SJ gennemgår hvortil SJ svarede, at vi vil være opmærksomme på det. Willy Rasmussen, dirigent oplyste som en service oplysning, at andre forbund fremsender det officielle regnskab fra revisors side og derudover hiver nogle hovedtal ud heraf, evt. vist i en PowerPoint præsentation med tal på hhv. indtægts- og udgiftssiden hvordan har vi i øvrigt brugt vore penge. Det gør det ofte lidt mere overskueligt. Regnskabet blev herefter officielt godkendt. 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet Forbundet havde stillet forslag om et forbundskontingent på kr. 225 pr. person uanset alder. Der var herefter en livlig debat omkring størrelsen af kontingentet om hvorvidt det burde være ens for voksne og børn. Der blev stillet en del forskellige forslag men til sidst enedes man om at stille forslag om 240 kr. for voksne og 180 for børn og unge. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse SJ oplyste, at med den nye kontingentsats i.f.t. det budgetterede giver det en kontingentindtægt, der er ca kr. mindre end det budgetterede hvorfor resultatet for 2007 forventes at blive et underskud på ca kr. Budget 2007 blev efterfølgende godkendt og det samme blev budgettet for 2008.

8 Ad 6. - Behandling af indkomne forslag Forslag 1 fra TIK Diverse ændringer til afsnit 2.3 omkring Vinterskydning Tillæg til forslag 1 fra region øst - Runden omkring ugerne 6-7 tilrettelægges, så der i denne runde er 3 uger at skyde i - gr. vinterferie Forslag 2 fra TIK Sommerskydningen føres permanent og indskrives i vedtægterne Forslag 3 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende skydeklasser Der var en livlig debat omkring forslaget bl.a. omkring hvorfor bar- og langbuer ikke kunne skyde i klasser og hvorfor oldboy og oldgirls samt Micro, mini og kadet ikke kan skyde elite. Der blev endvidere stillet forskellige forslag til ændringer i lovforslaget. WR oplyste til det sidste, at ændringer til lovforslag skulle være stillet senest 6 uger inden forbundsmødet, hvorfor ændringsforslagene ikke kan accepteres. Erik Hjortebjerg uddybede forslaget m.h.t. bar- og langbuer samt oldboys og oldgirls har udvalget gennemgået resultatlister for mange turneringer. Det har her vist sig, at der sjældent er så mange deltagere, at de vil kunne have nogen at konkurrere med, hvis der skal være flere klasser. Med hensyn til ungdommen, har udvalget ikke ment, at ungdomsarbejdet skal være elitært det er mere et spørgsmål om udvikling. RL opfordrede herefter alle til at stemme for forslaget lad os afprøve det - intet er statisk forslaget kan justeres til næste år, hvis det skønnes nødvendigt. Henny Jeremiassen spurgte som et afklarende spørgsmål, om situationen ikke som udgangspunkt er som tidligere blot med en klasse mindre hvilket blev bekræftet. Carsten Schultz-Nielsen oplyste, at forslaget ikke lukker af for, at der skydes stævner, hvor der er fuld opdeling børn eller voksne altså uden klasseinddeling og andre stævner, hvor der kun skydes efter klasseinddeling. Der var herefter en række andre afklarende spørgsmål, der blev besvaret. med 75 stemmer for - ud af 88 mulige Tillæg til forslag 3 fra Herning omkring ikrafttræden og overgangsregler Det blev uddybet, at forslaget træder i kraft fra sæsonskifte dvs. til efteråret. Forslag 4 fra Ad hoc udvalg ændringer i eksisterende buemærker Ændringsforslag til forslag 4 fra Herning Forslaget blev behandlet inden det egentlige forslag 4 Da ad hoc udvalget ikke kunne anbefale ændringsforslaget frem for deres eget og da der ingen deltagere var fra Herning til at uddybe forslaget, blev forslaget sendt til afstemning. - Ingen stemmer for bortfaldet Forslag 5A fra Arcus opdatering af kapitel 8 Forslaget behøver ikke behandles, da det fremgår af kapitel 6.1 Accepteret af Arcus Forslag 5B fra Arcus omkring advarsler for at vente på skydelinien, mens naboskytten færdiggør sit skud. Da det er en gældende FITA regel, kan der ikke gøres noget ved det og Arcus trækker derfor forslaget. De vil dog opfordre dommerudvalget til at have en ensartet holdning. KL oplyste, at de som dommere forsøger at have en fælles holdning, men at det naturligvis er en konkret individuel afgørelse i hver enkelt sag.

9 Forslag 6 fra Bestyrelsen ændring af dato for afholdelse af Forbundsmøde med mere end 2/3 flertal Forslag 7 fra Herning Diverse regler omkring feltskydning - Forslag 7A Vedtaget - Forslag 7B Vedtaget - Forslag 7C Vedtaget med den påtegning at juniorer tilføjes under rød post - Forslag 7D Vedtaget - Forslag 7E Vedtaget Klaus Lykkebæk opfordrede efterfølgende til en lille redaktionel ændring, nemlig en gang for alle at få sat rød post først, så de kommer i kronologisk rækkefølge. Forslag 8A fra Middelfart ændring af ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringer besluttet på Forbundsmødet til d. 1. september Bestyrelsen anbefaler forslaget, med den ændring at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til d. 1. oktober. Middelfart kan tiltræde bestyrelsens ændringsforslag. med mere end 2/3 flertal Forslag 8B fra Middelfart Hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt 40m i den indledende runde. Lovudvalget kan anbefale forslaget, med den ændring, at teksten ændres til at hold kan sammensættes på tværs af køn, blot man har skudt samme afstand/ansigt som holdskydningen afvikles på i den indledende runde. Middelfart accepterer lovudvalgets ændringsforslag. med stemmerne 38 for og 35 imod. Forslaget gælder fra nu af. Forslag 9A fra Bestyrelsen Rekorder skudt på afstande, der også benyttes i FITA runden i højere rangerende aldersklasser, kan registreres som dansk rekord i den tilhørende aldersklasse, såfremt det var muligt for en skytte at tilmelde sig i denne aldersklasse Forslag 9B som ovenfor dog med en mindre modifikation Forslag B bortfalder, da A er vedtaget. Forslag 10 fra Lovudvalget tilpasning af reglerne for indendørs holdskydning ved ungdom DM, således at skytterne kan bruge fuld 40 cm ansigt Forslag 11 fra Lovudvalget Tilpasning af reglerne for indendørs finaler, således at alle divisioner skyder på 2. dagen og således at fuldt 40 cm ansigt er tilladt i finaler

10 Ad 7. - Valg til forbundets bestyrelse: Forbundets formand - Rolf Lind er valgt for 2 år Forbundets økonomiansvarlige - Steen Jørgensen er valgt for 2 år Breddeidrætsudvalgets formand - Morten Holm-Nielsen er valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Fyn - Jesper Lie blev opstillet fra salen - og valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Jylland - Bjarne Strandby blev valgt for 2 år 1. Suppleant - David Hauge stillede op fra salen - og blev valgt 2. Suppleant - Vakant Ad Valg af nedsatte udvalg: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget - Jørgen Graff-Nielsen er valgt for 2 år Lovudvalgets formand - Carsten Schultz-Nielsen er valgt for 2 år Dommerudvalgets formand - Otto Zebitz er valgt for 2 år 1 medlem af amatør- og ordensudvalget - Heinrich Winter valgt for 3 år 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget - Karsten Weikop valgt for 2 år 1 medlem af Eliteidrætsudvalget - Majbritt Degn er valgt for 2 år 2. suppleant for amatør- og ordensudvalget Henrik Larsen valgte at trække sig. Ad 9. - Valg af interne revisorer 1. Intern revisor - Bent Gormsen, Hillerød er valgt for 1 år 2. Intern revisor - Mette Klingenberg, TIK er valgt for 2 år 1. Revisorsuppleant - Else Bomholt er valgt for 1 år 2. Revisorsuppleant - Vakant Ad 10 - Fastsættelse af Tilmeldingsafgift til FITA runden - Fri - der er ingen fast tilmeldingsafgift Næste forbundsmøde - Søndag d. 6. april 2008 et sted i Jylland Ad Eventuelt Michael Søemod, Gladsaxe forslog, at når der skydes på Las Vegas ansigter, så bør man ændre det til, at efter første runde er skudt kommer de, der først skød på de øverste ansigter derefter til at skyde på de nederste ansigter - og omvendt. WR sluttede af med at ønske tak for god ro og orden RL takkede herefter WR for hans gode og kompetente måde at have ledet mødet på og overrakte ham en vingave. Han takkede herefter de fremmødte for et godt møde - og ønskede alle en god tur hjem. F sluttedemed et trefoldigt leve for Dansk Bueskytteforbund. Dato: 1'/~ -01

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense

REFERAT af. Forbundsmøde 2006. afholdt på. Hotel Scandic, Odense Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2006 afholdt på Hotel Scandic,

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden TIK bueskydning Nyhedsbrev, april 2007 Forord fra formanden...1 Udendørssæson 2007...1 DM...2 Sponsor BG bank...3 Maj pokalen...3 Klubmesterskab 2007...3 Pokalvindere...3 Sommerlejr...4 Fleece trøjer...4

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding

Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000 Kolding Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 2728 Fax: +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Dagsorden Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic Kokholm 2 Bramdrupdam 6000

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom 24. 25. marts 2007 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til Dansk Mesterskab for ungdom Lørdag

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 1 Valg af dirigent Jens Hansen er valgt 2. Formandens Beretning Vi har fortsat stor medlemsfremgang. Vi har nu næsten 60 medlemmer. Det kan skyldes

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere