September september på Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2015. 14. september på Nyborg Strand"

Transkript

1 September september på Nyborg Strand

2 Program for bips konferencen 2015: BIM baglæns Programmet er med forbehold for ændringer. Tid Plenum (Sal A+B) Spor 1: Bygningsdrift (Auditorium) Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse (Sal C) Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi (Sal D+E) 9.00 Velkomst v. Torben Klitgaard, bips 9.15 BIM i FM på Sydney Opera House hvordan og hvorfor? v. Chris Linning, Sydney Opera House Fra BIM til BOOM. Vejen til BIM- baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme v. Bryan Karlqvist, Hillerød Ejendomme Krav til driftssystemer v. Markus Lampe, bips bygherre/driftsforum Mobilt bygningssyn og - vedligehold v. Carsten Gotborg, Kolding Kommune Frokost i udstillingen BIM- baseret mængdeudbud med koder og sporbarhed sparede bygherren for 5% v. Michael Erichsen, Optimise og Michael Schwartz, Projectspine Arkitekten kobler model, beskrivelser og tilbudsliste vha. CCS v. Ronny Niemann og Jesper Pildal, JJW Arkitekter Kalkulation i praksis: Hvordan arbejder en beregner med mængder? v. Søren Jensen, Anker Hansen & CO Workshop: BIM i FM hvordan gør man i Måle- og prissætningsregler hvad er praksis? v. Chris Linning, Sydney Opera House branchens behov? v. Bent Feddersen, Rambøll; Simon Arnbjerg, schmidt hammer lassen architects og Claus Schmidt, NCC Softwaretimen oplæg fra konferencens udstillere Kaffepause BIM indtager Københavns Lufthavne ved en målrettet digitaliseringsindsats v. Michael Ørsted, Københavns Lufthavn Objektbaseret tilstandsstyring hos AAB v. Arne Tollaksen, AAB bips & Monopolet paneldiskussion om det digitale byggeris dilemmaer Drinks i udstillingen Middag i restauranten Digital tilbudsliste v. Søren Spile, bips BIM på byggepladsen v. Frederik Riis- Pedersen, MT Højgaard og Jacob Fausbøll, LE34 Den nye IKT- aftale v. Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark BIM: Hvorfor er det så svært og hvad gør vi ved det? v. Ture Bundgaard, Kunstakade- miets Arkitektskole; Thomas Holm og Asmus Larsen, Likan Hvem har ansvar for modellen? v. Torben Steffensen, Bech Bruun Hvordan arbejder vi med objekter? v. Jan Karlshøj, DTU; Martin Let Hansen, Velux og Kenneth Højbjerg, COWI Workshop: bips faglige strategi v. Torben Klitgaard, bips og Morten Alsdorf, NCC Egenskaber, formål og IDM er v. Søren Spile, bips og Thomas Fænø Mondrup, MT Højgaard

3 Velkomst og indledning 9.00 Velkomst ved Torben Klitgaard, admin. direktør i bips Torben Klitgaard byder velkommen til konferencen og introducerer dagens program BIM i FM på Sydney Opera House hvordan og hvorfor? Ved Chris Linning, Building Information Manager på Sydney Opera House Den a. ustralske regering valgte for 10 år siden Sydney Opera House som et demonstrationsprojekt, der skulle vise Facilities Management som en business enabler ved at implementere BIM i bygningsdriften af operahuset og undersøge, hvordan BIM kunne bidrage til en sund og rentabel bygningsdrift. Det har været en lang implementeringsproces, som nu er i sin sidste fase. Bygningsdriften har som led i BIM- implementeringen: Dokumenteret og ensartet sine interne guidelines. Indarbejdet BIM i byggekontrakterne. Udviklet en præcis 3D model af bygningen ved at bruge bl.a. punktskyer, scanninger og 3D projektleverancer. Udarbejdet et standardiseret sæt af klassifikationer og koder. Initieret en ensartet digital rygrad i BMCS (the Building Monitoring and Control Systems). Gennemarbejdet alle FM kontrakter, så de hænger sammen med den kommende BIM4FM løsning Begyndt installationen af den IT- infrastruktur, som BIM4FM - løsningen skal benytte sig af. Seneste aktivitet har været et stort internationalt udbud på operahusets BIM4FM - løsning. Resultatet af FM- løsningens første implementeringsfase vil være en 3D model af bygningen på mobilenheder, som er koblet til bygningens øvrige databaser såsom arealplanlægning, vedligeholdelse og overvågning. Fase 2 vil resultere i en tovejs pull/push styring fra de mobile enheder til systemerne samt navigation, visuelle analyser, tidslinjer og oplæring. Driftens bygningsinformationschef Chris Linning, som har haft ansvaret for BIM- indsatsen lige fra starten, fortæller om visionen og strategien bag projektet: Hvorfor tog man beslutningen om at bruge BIM, og hvad forventede man at få ud af det? Hvordan har operahuset grebet indsatsen an, og hvad er de foreløbige resultater: Hvilke gevinster har man opnået, og hvilke barrierer er man stødt ind i? På baggrund af sine erfaringer reflekterer Chris over det bredere perspektiv: Hvad betyder BIM for branchens fremtidige bygningsdrift, hvad er potentialet, og hvordan vil BIM i FM påvirke byggeriets leverandører på tværs af værdikæden? Oplægget holdes på engelsk Pause Sydney O pera House. Billedet er stillet til rådighed af Utzon Architects, Johnson Pilton Walker og ARUP

4 Spor 1: Bygningsdrift Fra BIM til BOOM. Vejen til BIM- baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme ved Bryan Morillo Karlqvist, sektionsleder i Hillerød Ejendomme Hillerød Ejendomme arbejder målrettet hen imod 3D GIS- og BIM- baseret ejendomsdrift i et 3- årigt projekt, der involverer alle led i organisationen fra direktører til de tekniske serviceledere på ejendommene. Efter knap et år er alle kommunale bygninger modelleret og integreret i FM- systemet. Nøglen til den videre proces er at stille spørgsmålene: Hvilke opgaver skal vi løse for vores brugere? og Hvor kan vi skabe mest værdi hurtigst? Brugerne og dem med de varme hænder har svaret. Hør mere om strategien, og hvordan Hillerød Ejendomme har involveret hele organisationen i projektet Pause Krav til driftssystemer ved Markus Lampe, BIM- manager på DTU og formand for bips bygherre/ driftsforum Pause Mobilt bygningssyn og - vedligehold ved Carsten Gotborg, IT- projektleder i Kolding Kommune Digitalisering af driften stiller nye krav til driftssystemerne. Hvilke krav stiller de digitale frontløbere til deres FM- systemer, og hvad kan andre lære af det? bips bygherre/driftsforum, dvs. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Region Sjælland, Københavns Lufthavn og DTU har sammen med Hillerød Ejendomme udmøntet en fælles liste pba. de krav, de hver især har stillet til deres driftssystemer. Resultatet er en kravliste, som kan bruges af andre bygherrer, der skal i gang. Har tilsynsmanden behov for en ipad? Det mener Kolding Kommune, som fremover vil gennemføre bygningssyn og - vedligeholdelse fra ipads. Målet er at øge effektiviteten ved at håndtere alle bygningssyns- og vedligeholdelsesaktiviteter på stedet i én arbejdsgang. På ipad en integreres data fra forskellige kilder, som sammen med driftssystemet Caretaker giver et godt overblik over både ejendomsporteføljen og den enkelte ejendom. Mobilløsningen indeholder V&S prisdata, hvorfra brugere kan søge på enhedspriser. Det øger kvaliteten og sporbarheden af budgettallene. Der kan også skrives rapporter ud på fag til fx koordineret fagudbud på projektweb. Tiltaget er baseret på en ledelsesbeslutning om at være blandt de 10 bedste kommuner inden for IKT i byggeriet Stående frokost i udstillingen

5 Spor 1: Bygningsdrift (fortsat) Workshop: BIM i FM hvordan gør man i praksis? ved Chris Linning, Building Information Manager på Sydney Opera House Pause Ordstyrer: Gunnar Friborg, teknisk direktør i bips Hvad vil DU gerne spørge den BIM- ansvarlige for IKT i bygningsdriften på Sydney Opera House om? Send dine spørgsmål til senest den 4. september, så vil Chris Linning besvare dem på workshoppen. Chris indleder med at uddybe operahusets tilgang og arbejdsmetoder: Bygningsmodellen bliver for tung, hvis den skal indeholde alle data. I stedet har man udarbejdet en simpel 3D model på et informationsniveau, hvor mennesker kan genkende objekter ud fra deres form og lokation (LOD 250). Hvert rum er via en unik rum- identifikator koblet til 3D modellen. Man kan få adgang til alle bygningsdata i de forskellige databaser fx el, brandovervågning og dokumentstyring via ét interface. Chris vil desuden fortælle, hvordan man i bygningsdriften har håndteret konkrete problemstillinger ift. bl.a. databehov og udveksling samt brugen af egenskabsdata og klassifikation. Efterfølgende besvarer han indsendte spørgsmål. Der kan også stilles åbne spørgsmål fra salen. Workshoppen gennemføres på engelsk Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause BIM indtager Københavns Lufthavn ved en målrettet digitaliserings- indsats ved Michael Friis Ørsted, Afdelingsleder Technical Knowledge i Københavns Lufthavn Pause Objektbaseret tilstandsstyring hos AAB ved Arne Tollaksen, projektdirektør i AAB Store dele af Københavns Lufthavn bliver modelleret i 3D BIM, men hvordan spiller BIM- data og driftsdata sammen i en driftsorganisation, der ikke anvender 3D BIM? Københavns Lufthavne ombygger ofte, hvilket stiller store krav til processerne omkring vedligeholdelse af modellen i et dynamisk miljø. Afdelingsleder Michael Friis Ørsted fortæller, hvordan kravene til driftsdata afspejles i en BIM model, og hvilke krav, han som bygherre stiller til de afleverede data i forhold til bl.a. egenskaber og IFC. Oplægget fortæller også, hvordan BIM som teknologi er blevet modtaget internt og eksternt, og om de forventede gevinster ved brugen af BIM. Med 8593 boliger at vedligeholde og udleje gælder det om at have styr på sine data. Løsningen er iflg. Arne Tollaksen fra AAB ikke at have ét system men at have mange systemer, som taler sammen. AAB arbejder objektbaseret både ved nybyggeri, renovering og vedligehold. AAB har en digital model af alle sine lejligheder med alle bygningsobjekter indtegnet og tilhørende bygningsdelskort, som anvendes i driften. Målet er at få alle relevante driftsdata tidligt ind i systemerne, så der fx kan laves vedligeholdelsesplaner, før et byggeri påbegyndes, eller så ansøgere til en ledig bolig straks kan se en virtuel model med opdateret inventarliste og besluttede forbedringer. For når beslutning er truffet, opdateres modellen. Hos AAB handler det ikke om as built data, som kommer ind ved afleveringen, men om as besluttet data, som kan bruges fra dag Pause

6 Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse BIM- baseret mængdeudbud med koder og sporbarhed sparede bygherren for 5 % ved Michael Hoffmann Erichsen, partner i Optimise og Michael Schwartz, direktør i Projektspine I udbuddet af KABs plejeboligprojekt på kvadratmeter valgte rådgiveren AI at anvende BIM. Det var ikke krav om dette fra bygherrens side, men det skulle vise sig at være en god idé: Der blev anvendt en gennemgående kode i alt udbudsmaterialet, som gjorde det muligt for tilbudsgiver at spore den enkelte bygningsdel på tilbudslisten, i beskrivelserne og i modellen. Det klare og sammenhængende udbudsmateriale reducerede usikkerheden og resulterede i en besparelse på mindst 5 %, vurderer tilbudsgiverne. Bygherrerådgiveren Optimise bistod AI med BIM- implementeringen i projektet og har sideløbende hjulpet Gentofte Kommune med at implementere CCS på et eksisterende projekt vha. Spine. Hør Optimises bud på, hvad der skal til for at få succes med mængdeudbud Pause Arkitekten kobler model, beskrivelser og tilbudsliste vha. CCS ved Ronny Maximilianus Niemann, produktionsleder og Jesper Pildal Hansen, IT- chef i JJW Arkitekter Pause Kalkulation i praksis: Hvordan arbejder en beregner med mængder? ved Søren Jensen, tilbudschef hos Anker Hansen & CO Det er nemt at bruge CCS til at skabe sammenhæng mellem tegninger, bygningsdelsbeskrivelser, mængder og tilbudsliste i udbudsmaterialet, mener JJW Arkitekter, som har deltaget i et af bips STARTprojekter. Klassifikation og identifikation foregår med afsæt i den webbaserede service CCS Navigate. JJW Arkitekter skaber desuden overblik via en simpel bygningsdelsjournal, der lister koder, beskrivelser, entrepriser og tilhørende måleregler for de enkelte bygningsdele. Hør mere om, hvad JJW Arkitekter har gjort og hvordan udbudsmaterialet blev modtaget hos tilbudsgiverne. JJW Arkitekter fortæller også om sin fremtidige strategi på området. Mange rådgivere knokler med at lave udbud med mængder. Men hvad sker der egentlig på den anden side af bordet? Bruger entreprenørens beregner de opgjorte mængder, eller starter han forfra og opgør dem selv? Hvor meget fokus har beregneren på opmålingsregler? Og hvordan ser han på verificering af mængder? Tilbudschef Søren Jensen fra Anker Hansen & CO fortæller, hvordan kalkulationsarbejdet foregår i praksis. Han kommer bl.a. ind på, hvilke mængder der er behov for, og hvordan bygningsmodellen bruges eller ikke bruges i kalkulationsfasen. Til sidst gives et bud på de fem vigtigste krav, som udbudsmaterialet skal leve op til, for at de udførende kan bruge det optimalt Stående frokost i udstillingen

7 Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse (fortsat) Måle- og prissætningsregler hvad er branchens behov? ved Bent Feddersen, seniorkonsulent i Rambøll; Simon Arnbjerg, BIM- manager i schmidt/hammer/lassen architects og Claus Schmidt, seniortilbudschef i NCC. Ordstyrer: Torben Klitgaard, admin. direktør i bips Pause bips nye måle- og prissætningsregler er netop blevet lanceret i en basisversion, der løbende vil blive suppleret med flere bygningsdele. Men hvad går reglerne ud på, hvordan bruger man dem, og hvad er branchens behov i praksis? Bent Feddersen præsenterer de nye regler med eksempler på anvendelsen. Efterfølgende er der debat om branchens behov. Debatten indledes med et oplæg fra schmidt/hammer/lassen architects om deres erfaringer med anvendelsen af CCS måle- og prissætningsregler ift. rådgivers arbejdsprocesser, og et oplæg fra NCC om tilbudsgivers behov for måle- og prissætningsregler Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause Digital tilbudsliste ved Søren Spile, projektchef i bips bips har udviklet en standard for digitale tilbudslister. En fælles, ensartet tilbudsliste gør det nemmere for bygherren at overskue de modtagne tilbud, nemmere for de projekterende at strukturere udbudsmaterialet og ikke mindst nemmere for de udførende at udarbejde tilbud. For at kickstarte branchens brug af den fælles, digitale tilbudsliste deltager bips i samarbejde med 3dbyggeri og Dansk Byggeri i udviklingen af en web applikation, der vil gøre det nye tilbudslisteformat let at bruge. En betaversion af applikationen er tilgængelig på Applikationen stilles gratis til rådighed i projektperioden frem til udgangen af Pause BIM på byggepladsen ved Frederik Riis- Pedersen, BIM- specialist i MT Højgaard og Jacob Fausbøll, landmålingstekniker i LE Pause I byggeriet af DTUs nye Life Science bygning har MT Højgaard brugt BIM på byggepladsen. Formålet var at opnå et effektivt workflow på byggepladsen baseret på et fælles projekteringsgrundlag, der lå tilgængeligt for alle, som udførte byggearbejdet. LE34s landmålere har formidlet den ajourførte geometri gennem afsættelse in situ og betonelementer direkte fra BIM modellen, samt deltaget i den praktiske koordinering og kvalitetssikring på byggepladsen. Hør om arbejdsforløbet og de oplevede udfordringer og fordele og hvad der skal til, for at BIM giver værdi på byggepladsen.

8 Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi Den nye IKT- aftale ved Tore Hvidegaard, CEO i 3dbyggeri danmark og projektleder for bips IKT- aftaleprojekt bips udvikler i øjeblikket en ny IKT- aftale, som skal afløse de nuværende IKT- specifikationer og gå fra at være paradigmer til mere faste standarder. Målet er at udforme en IKT- aftale, som er enkel, tidssvarende, har klare grænseflader til andre aftaler og er operationel for alle byggeriets parter og former. Den nye struktur baserer sig på erfaringerne fra sidste års forprojekt. Aftalen vil bestå af en række IKT- specifikationer, hvoraf den første specifikation Mængder snart sættes i høring. De resterende specifikationer udarbejdes i efteråret pba. erfaringerne med den første. Men kan det overhovedet lade sig gøre at udforme en IKT- aftale, som er simpel at bruge og samtidig dækker alle områder og parter? Kom og hør mere om indholdet i og tankerne bag branchens nye IKT- aftale Pause BIM: Hvorfor er det så svært og hvad gør vi ved det? ved Ture Bundgaard, underviser på Kunstakademiets Arkitektskole; Thomas Holm og Asmus Larsen, partnere i Likan Implementeringen og anvendelsen af BIM kan være en udfordring, både i erhvervslivet og på uddannelserne. Uddannelsesnetværket BVU*net skyder derfor i samarbejde med bips en række tværfaglige møder i gang, hvor uddannelser og virksomheder på tværs af værdikæden inviteres til at diskutere væsentlige emner inden for BIM, såsom fx kvalitetssikring eller digital aflevering. Baggrunden for initiativet er BVU*nets nye rapport om implementering af CCS på uddannelserne. Stafetten starter hos Kunstakademiets Arkitektskole, som fortæller om skolens digitaliseringsarbejde og de nyuddannedes kompetencer. Konsulentfirmaet Likan supplerer med deres teoretiske og praktiske erfaringer om virksomhedernes anvendelse af BIM- teknologien. Oplægget munder ud i 5 centrale spørgsmål, som bliver emnet for næste møde Pause Hvem har ansvar for modellen? ved Torben Kuhberg Steffensen, advokat i Bech- Bruun Stående frokost i udstillingen BIM- processen flytter opgaver og ansvar. Det kan skabe juridisk usikkerhed: Hvem har ansvaret for bygningsmodellen, hvis rådgiveren overdrager den til den entreprenøren? Er det sikkert at udlevere modellen, eller bør rådgiver fraskrive sig ansvaret for brugen så entreprenøren bliver nødt til at starte forfra med at generere data? Hvad med rådgivers rettigheder til modellen og hvad med ansvaret for mængderne? Det fælles mål må være at udforme en ny praksis, så entreprenøren kan overtage og genbruge modellens data, og branchen dermed opnår den øgede produktivitet, som er BIMs potentiale uden at rådgiveren får krænket sine rettigheder eller leverer gratis ydelser, som andre får gavn af. Hør advokatfirmaet Bech Bruuns bud på ansvarsproblematikken, og hvordan branchens fremtidige praksis kan udformes.

9 Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi (fortsat) Hvordan arbejder vi med objekter? ved Jan Karlshøj, sektionsleder på DTU; Martin Let Hansen, teknisk rådgiver i Velux og Kenneth Højbjerg, BIM manager i COWI Pause Ordstyrer: Tore Hvidegaard, CEO i 3dbyggeri Objekter anvendes på forskellige måder og mere eller mindre standardiseret. Der er mange åbne spørgsmål, bl.a.: Har branchen brug for et fælles objektbibliotek? Hvordan bruges producenternes objekter hvis de da bruges? Hvordan får rådgiveren mindst muligt vedligehold af sine objekter? Jan Karlshøj fra DTU præsenterer cunecos nye standard for objektbiblioteker, som kombinerer resultater fra cuneco og buildingsmart, og som kan bruges af de parter, der tilbyder branchen objektbiblioteker. Dernæst fortæller Martin Let Hansen, hvordan producenten kommer ind i byggeriets BIM- processer, og hvordan Velux samarbejder med brugerne om udvikling af standarder og brugen af objekter. Efterfølgende er der en åben debat om branchens brug af objekter. Debatten indledes af Kenneth Højbjerg fra COWI, der giver sit bud på rådgivernes behov Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause Workshop: bips faglige strategi ved Torben Klitgaard, admin. direktør i bips og Morten Alsdorf, VDC områdechef i NCC og formand for bips faglige styregruppe Pause Egenskaber, formål og IDM er ved Søren Spile, projektchef i bips og Thomas Fænø Mondrup, fagleder i MT Højgaard bips er i færd med at revidere sin faglige strategi. Målet er at give udviklingsarbejdet i bips en klar retning og rød tråd og dermed en ramme, som udviklingsprojekterne skal prioriteres ud fra de næste tre år. Det er besluttet, at bips vigtigste rolle er at være værdikædens fællesnævner, dvs. at tilbyde standarder, som understøtter informations- håndtering og udveksling gennem hele værdikæden. Målet er, at alle væsentlige processer inden for byggeri, anlæg og drift skal være dækket af bips- standarder. Der skal derfor udvikles inden for de områder, som p.t. er dårligst dækket, hvilket er bygningsdrift, udførelse og anlæg. Hvilke faglige områder synes DU, at bips skal fokusere på fremover? Kom og giv dit input i en åben diskussion. Egenskaber har været et centralt element igennem hele cuneco- projektet. Målet med egenskabsarbejdet har været at lave en metode til at udpege egenskaber ud fra bestemte formål som fx bygningens ydeevne, energiberegning eller bygningsdrift ved design af bygningsmodeller. Søren Spile fra bips giver en status for projektet 'Fælles egenskaber til branchen', der har beskrevet formål vedr. bl.a. energirammeberegning, drift og mangelregistrering med de egenskaber, der udgør input og output for de tilknyttede processer Pause Dernæst fortæller Thomas Fænø Mondrup fra MT Højgaard om erfaringer fra en afprøvning på DTU, hvor en række studerende udarbejdede information delivery manuals (IDM), der beskriver dataleverancer til specifikke formål.

10 Afslutning bips & Monopolet Ordstyrer: Torben Klitgaard, admin. direktør i bips En frisk paneldiskussion om det digitale byggeris store dilemmaer, baseret på spørgsmål fra deltagerne. Formen er inspireret af radioens Mads & Monopolet. Hvordan skal byggeriet agere i en stadig mere digital verden, hvor opgaver og ansvar ændres og forskydes? Bliver data fremover en vare? Giver ophobningen af data nye muligheder, eller drukner den modtageren i information? Vil der stadig være brug for selvstændige rådgiverfirmaer, eller bliver de ædt af de store entreprenørfirmaer? Disse og lignende spørgsmål besvares af bips udgave af Monopolet et panel med kvikke og engagerede repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde. Paneldeltagerne er: Lone Byskov, afdelingschef for Hillerød Ejendomme Sara Asmussen, IKT- specialist i Bygningsstyrelsen Jesper Pildal Hansen, IT- chef i JJW Arkitekter Stig Brinck, projektchef IT og procesudvikling i NIRAS Morten Alsdorf, VDC områdechef i NCC Artur Slupinski, arkitekt i Velux Michael Schwartz, direktør i Projectspine Hvad vil DU spørge Monopolet om? Send dine spørgsmål til senest den 4. september. De 5-10 skarpeste spørgsmål udvælges, og stillerne opfordres til at stille deres spørgsmål til Monopolet direkte i en levende debat Drinks i udstillingen Middag i restauranten

11 Softwaretimen Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (Sal C) Spor 3 (Sal D+E) Spor 4 (Sal A+B) Krav til Happy Ending : Effektiv kontrol af information fra start til slut ved Petter Alm og Daniel Davies, Cad- Q. Locum AB er en af Sveriges største ejendomsadministratorer med en ejendomsportefølje på over to millioner kvadratmeter. Hvert år gennemfører Locum byggeprojekter til en værdi af 2,5 milliarder kroner. De beskæftiger flere tusind personer via medarbejdere, entreprenører og konsulenter. I 2014 besluttede Locum at øge informationskravene på deres projekter. Dette Pause har resulteret i nye krav og retningslinjer, som er udformet i samarbejde med Cad- Q. Hør, hvordan du håndterer branchens øgede krav til informationsleverancer på en enkel måde, der giver kundens brugere et funktionelt slutresultat Nyt proceslab til byggeriet Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning ved Anne Mikkelsen, RIB. Korrekt opstart med øje for de efterfølgende processer er afgørende for høj kvalitet i det endelige byggeri. Alle parter skal involveres fra første sekund, ikke mindst slutbrugeren og driftsorganisationen. Parternes forudsætninger og forventninger skal afstemmes, så alle går efter samme mål. RIB kan sætte rammerne om den gode digitale start, hvor parterne forstår og respekterer hinandens arbejde lidt bedre. Det lyder enkelt, Pause og det er det også. I RIB s itwo 5D Lab kan vi sammen simulere jeres projekter virtuelt, så rammerne for den digitale kommunikation ligger fast. Jo før jo bedre! Glasshouse: Skab gennemsigtighed i beskrivelsesarbejdet ved Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark. BIM- beskrivelsesværktøjet Glasshouse er netop nu tilgængelig i beta- version. Glasshouse er en webapplikation, der kobler bygningsdelsbeskrivelserne sammen med BIM- modellen. Det gør arbejdet med beskrivelserne enklere, hurtigere og mere præcist, da data opdateres direkte i beskrivelsen, hvis der ændres i modellen. Glasshouse har desuden en række funktioner, der bruger data fra BIM- modellen til at skabe overblik over bygningsdelene og deres egenskaber og sammenhæng til bl.a. projektets tilbudslister. Sigma Live- Link med Revit og V&S Prisdata ved Magnus Therkildsen, Sigma og René Olsen, V&S Prisdata. Vi præsenterer for første gang det nye Live- Link til Autodesk Revit, der samler BIM/VDC- modellen i real- time omkring design, økonomi og beskrivelse. På en konkret model og med V&S Prisdata ser vi på, hvor nemt det nu er blevet at lave en samlet 3D- 5D model, der åbner op for mange nye muligheder med løsningssimulering, kvalitetssikring, samarbejder, etc. Og som sparer rigtig megen tid og mindsker muligheden for fejl. Ø3 Havneholmen fra projekt til produkt COWI SLAM: Ny effektiv metode til ved Søren Voss, Voss Sørensen & Partner/Tekla Hør om anvendelsen af gældende rådgivermodeller som grundlag for BIM- baserede leverandørmodeller. Statisk dimensionering af betonelementer ved Dennis Kristensen, StruSoft Kom forbi til en inspirerende præsentation om, hvordan man dimensionerer betonvæg- elementer og dækskiver i StruSoft FEM Design. Dennis Kristensen gennemgår live, hvordan armering, forankringskræfter, stabilitet, stinger- og forskydningskræfter enkelt og hurtigt kan beregnes og dimensioneres. opmåling og dokumentation af byggeri ved Mai Git Heinsen, COWI. COWI SLAM er et af COWIs nyeste værktøjer til effektiv bygningsopmåling. COWI SLAM er en håndholdt scanner, der indsamler en målfast 3D- punktsky af omgivelserne, mens man går. Punktskyen konverteres nemt til 2D- snit, opstalter mv., eller data kan modelleres til 3D BIM til videre brug. I oplægget præsenteres forskellige projekter, hvor opmålingen er foretaget med COWI SLAM, herunder opdatering af et 2D- tegningsarkiv for en kommune, 3D BIM- modellering af en etageejendom og et projekt med optegning af 2D- planer og snit for en fredet byejendom. Få virkeligheden ind med droner ved Søren Nørmølle, Landinspektørfirmaet LE34. Kom og se og hør, hvordan droner og moderne fotogrammetri kan anvendes i projektering. Vi præsenterer vores egen- udviklede droner til effektiv opmåling i høj kvalitet. Der gives desuden eksempler på opgaver udført med forskellige metoder, herunder hybride modeller, hvor laserscanning kombineres med drone- opmåling.

12 Softwaretimen (fortsat) Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (sal C) Spor 3 (sal D+E) Spor 4 (sal A+B) % mobil FM- enhed ved Anders Scheel Nielsen, Dalux. Hør om de nye mobile muligheder i det BIM- baserede FM- system DaluxFM. Løft serviceniveauet hos dine brugere: giv dem mulighed for at indmelde til HelpDesk med mobil. DaluxFM sørger for, at den rigtige fagansvarlige kobles på, som kan igangsætte Pause med mobilen, uanset hvor han opholder sig. Det sikrer en hurtig respons til brugerne. Akutte FM- opgaver kan håndteres på stedet med mobil eller tablet med info fra CAD og BIM og fx skubbes ud til ekstern leverandør. Med DaluxFM bliver dit servicepersonale uafhængige af kontoret og kan få det samlede overblik over udeståender ét sted og i ét system Aflevering af data til driften ved Mikkel Laurberg og Mikkel Leth Gregersen, NTI CADcenter. Digital aflevering fylder mere og mere for rådgivere, entreprenører og bygherrer. Det handler om værdiskabelse for alle. Detaljeringsgrad og modelleringsteknik er i fokus, når data skal afleveres til driften, men Classify for revit ved Peter Tranberg, NTI CADcenter. Kom og få 15 min introduktion til NTI Classify for Revit. En gennemgang for både den rutinerede og nye bruger af Autodesk Revit. Vi viser dig, hvordan du overholder IKT- 3- Click & Fix Constant Quality Control for Autodesk Revit BIM Projects ved Renata Jociene, AGACAD. 3- click & fix constant quality control to integrate, analyze and build with BIM better: Hurtige og effektive udbud ved Christian Engbirk, UdbudsNet. Der er mange fordele ved at gå over til en digital udbudsproces, både hvad angår små og store udbud. Mange af de trivielle Find- isolate- verify and repair at any Level of arbejdsgange automatiseres, sikkerheden Development (LOD). Simple setup and forbedres, og sagen dokumenteres bekendtgørelsen ved at levere en klassificeret BIM- model til dine kunder. control of LOD requirements based on CCS classification, standards and specifications: automatisk fra start til slut. Så hvorfor bøvle med en manuel udbudsproces, når Du bliver en del af det digitale byggeri og får Easily find- isolate- verify and repair your data der findes et bedre digitalt alternativ? Vi en lettere hverdag. and geometry. Painlessly comply with gennemgår et par cases for at vise, hvor Sandsynligvis de bedste 15 minutter, du har standards for quality assurance in BIM. effektivt et udbud kan gennemføres på brugt i meget lang tid! Enhance BIM- team work and deliverables for vores digitale platform. Bl.a. vil vi vise, integrated project delivery. One- click hvordan UdbudNet kan bruges til modification of parameters for hundreds of indhentning af tilbud i små sager, og sorted objects. Detect errors early in models hvordan en digital platform kan hjælpe jer before they disrupt your workflow. i forbindelse med større EU- Udbud. Spine, CCS og standarder ved Nicolai Karved, Projectspine. At implementere og anvende standarder skal give mening, skabe værdi og være enkelt. Spine er udviklet til effektiv implementering af byggebranchens Future of building things with Autodesk ved Alexandros Chapipis, Autodesk. What are the disrupters Autodesk sees in the market? How will it affect the way we are working as a company (Autodesk strategy) and how will it affect the building standarder med fokus på CCS. Spine er som industry as well as the society itself? den eneste løsning på markedet forberedt til hvordan opnås det bedste workflow i sådan at håndtere og mappe mellem flere en proces? Hvad har driftsherren egentlig branchestandarder. Som projekterende har brug for? Hvordan sikres det, at de data, der du fuld metodefrihed, imens Spine styrer afleveres, passer ind i modtagerens hverdag mapping, egenskaber og properties. Spine og strategi? Hvordan skal data ajourføres fra har indarbejdet CCS på engelsk, tysk og 3D bygningsmodellerne løbende under den fransk. Spine er forretningsplatformen, der digitale aflevering? Få svar på de mange binder de projekterende parter sammen og spørgsmål om digital aflevering i praksis giver bygherren et tydeligt indblik i med fokus på erfaringer og udfordringer fra projektets status og fremdrift både i igangværende cases. projekteringsfasen, opførelsen og driften Pause Vester Planroom IKT nem dataudveksling på projektweb og udbudsportal ved Lars Ludwig Nielsen, Vester Kopi. Vester Planroom IKT gør det nemt og enkelt uanset rolle og situation (projektforløb/udbud). Vester Planroom IKT tager afsæt i brugernes hverdag og tilpasser funktionaliteten til branchens efterspørgsel. Vi dækker de basale funktioner, der skal til for at drive et godt samarbejde via en projektweb- løsning. Værktøjerne kan nemt etableres til projektet og integreres hos brugerne, så projektet hurtigst muligt får tilført værdi. Værdien opnås bedst, når brugerne har overblik og trygt kan navigere rundt i det valgte system.

13 Softwaretimen (fortsat) Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (sal C) Spor 3 (sal D+E) Spor 4 (sal A+B) Hudson yards ved David Lash, Tekla Finland. Tekla reaches for the sky in New York: What s the secret to delivering the largest commercial construction project in US history, across project partners and platforms? Projektweb og udbud behøver ikke at være besværligt ved Jogvan E. Thomsen og Ole Folmann, ibinder. Historisk har projektweb og dokument- udveksling været tungt, tidskrævende og besværligt. Vi viser, hvordan ibinder legende let håndterer udveksling af dokumenter i projekterings-, udbuds- og udførelsesfaserne intuitiv og enkelt.

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering what s in it for me? indhold leder bips nyt 3 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj bips nyt 2/ 2009 bips 2 / 2009 1 Mange faglige arbejder

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser du behøver ikke vente på branchen indhold leder bips nyt

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK bips nyt 2 / 2008 bips 2 / 2008 1 År 2 efter DDB

Læs mere

Implementeringsanalyse. 25.september 2012

Implementeringsanalyse. 25.september 2012 Implementeringsanalyse 25.september 2012 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Implementeringsanalyse Redaktion Mette Øbro Sekretariat for cuneco Torben Klitgaard Søren Spile Maja Skovgaard Anne

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus BIM Universe 2015 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus Kommer du på BIM Universe 2015? Reserver allerede nu én af de to datoer; 4. maj i København eller 5. maj i Aarhus, hvor for 5. gang inviterer

Læs mere