September september på Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2015. 14. september på Nyborg Strand"

Transkript

1 September september på Nyborg Strand

2 Program for bips konferencen 2015: BIM baglæns Programmet er med forbehold for ændringer. Tid Plenum (Sal A+B) Spor 1: Bygningsdrift (Auditorium) Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse (Sal C) Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi (Sal D+E) 9.00 Velkomst v. Torben Klitgaard, bips 9.15 BIM i FM på Sydney Opera House hvordan og hvorfor? v. Chris Linning, Sydney Opera House Fra BIM til BOOM. Vejen til BIM- baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme v. Bryan Karlqvist, Hillerød Ejendomme Krav til driftssystemer v. Markus Lampe, bips bygherre/driftsforum Mobilt bygningssyn og - vedligehold v. Carsten Gotborg, Kolding Kommune Frokost i udstillingen BIM- baseret mængdeudbud med koder og sporbarhed sparede bygherren for 5% v. Michael Erichsen, Optimise og Michael Schwartz, Projectspine Arkitekten kobler model, beskrivelser og tilbudsliste vha. CCS v. Ronny Niemann og Jesper Pildal, JJW Arkitekter Kalkulation i praksis: Hvordan arbejder en beregner med mængder? v. Søren Jensen, Anker Hansen & CO Workshop: BIM i FM hvordan gør man i Måle- og prissætningsregler hvad er praksis? v. Chris Linning, Sydney Opera House branchens behov? v. Bent Feddersen, Rambøll; Simon Arnbjerg, schmidt hammer lassen architects og Claus Schmidt, NCC Softwaretimen oplæg fra konferencens udstillere Kaffepause BIM indtager Københavns Lufthavne ved en målrettet digitaliseringsindsats v. Michael Ørsted, Københavns Lufthavn Objektbaseret tilstandsstyring hos AAB v. Arne Tollaksen, AAB bips & Monopolet paneldiskussion om det digitale byggeris dilemmaer Drinks i udstillingen Middag i restauranten Digital tilbudsliste v. Søren Spile, bips BIM på byggepladsen v. Frederik Riis- Pedersen, MT Højgaard og Jacob Fausbøll, LE34 Den nye IKT- aftale v. Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark BIM: Hvorfor er det så svært og hvad gør vi ved det? v. Ture Bundgaard, Kunstakade- miets Arkitektskole; Thomas Holm og Asmus Larsen, Likan Hvem har ansvar for modellen? v. Torben Steffensen, Bech Bruun Hvordan arbejder vi med objekter? v. Jan Karlshøj, DTU; Martin Let Hansen, Velux og Kenneth Højbjerg, COWI Workshop: bips faglige strategi v. Torben Klitgaard, bips og Morten Alsdorf, NCC Egenskaber, formål og IDM er v. Søren Spile, bips og Thomas Fænø Mondrup, MT Højgaard

3 Velkomst og indledning 9.00 Velkomst ved Torben Klitgaard, admin. direktør i bips Torben Klitgaard byder velkommen til konferencen og introducerer dagens program BIM i FM på Sydney Opera House hvordan og hvorfor? Ved Chris Linning, Building Information Manager på Sydney Opera House Den a. ustralske regering valgte for 10 år siden Sydney Opera House som et demonstrationsprojekt, der skulle vise Facilities Management som en business enabler ved at implementere BIM i bygningsdriften af operahuset og undersøge, hvordan BIM kunne bidrage til en sund og rentabel bygningsdrift. Det har været en lang implementeringsproces, som nu er i sin sidste fase. Bygningsdriften har som led i BIM- implementeringen: Dokumenteret og ensartet sine interne guidelines. Indarbejdet BIM i byggekontrakterne. Udviklet en præcis 3D model af bygningen ved at bruge bl.a. punktskyer, scanninger og 3D projektleverancer. Udarbejdet et standardiseret sæt af klassifikationer og koder. Initieret en ensartet digital rygrad i BMCS (the Building Monitoring and Control Systems). Gennemarbejdet alle FM kontrakter, så de hænger sammen med den kommende BIM4FM løsning Begyndt installationen af den IT- infrastruktur, som BIM4FM - løsningen skal benytte sig af. Seneste aktivitet har været et stort internationalt udbud på operahusets BIM4FM - løsning. Resultatet af FM- løsningens første implementeringsfase vil være en 3D model af bygningen på mobilenheder, som er koblet til bygningens øvrige databaser såsom arealplanlægning, vedligeholdelse og overvågning. Fase 2 vil resultere i en tovejs pull/push styring fra de mobile enheder til systemerne samt navigation, visuelle analyser, tidslinjer og oplæring. Driftens bygningsinformationschef Chris Linning, som har haft ansvaret for BIM- indsatsen lige fra starten, fortæller om visionen og strategien bag projektet: Hvorfor tog man beslutningen om at bruge BIM, og hvad forventede man at få ud af det? Hvordan har operahuset grebet indsatsen an, og hvad er de foreløbige resultater: Hvilke gevinster har man opnået, og hvilke barrierer er man stødt ind i? På baggrund af sine erfaringer reflekterer Chris over det bredere perspektiv: Hvad betyder BIM for branchens fremtidige bygningsdrift, hvad er potentialet, og hvordan vil BIM i FM påvirke byggeriets leverandører på tværs af værdikæden? Oplægget holdes på engelsk Pause Sydney O pera House. Billedet er stillet til rådighed af Utzon Architects, Johnson Pilton Walker og ARUP

4 Spor 1: Bygningsdrift Fra BIM til BOOM. Vejen til BIM- baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme ved Bryan Morillo Karlqvist, sektionsleder i Hillerød Ejendomme Hillerød Ejendomme arbejder målrettet hen imod 3D GIS- og BIM- baseret ejendomsdrift i et 3- årigt projekt, der involverer alle led i organisationen fra direktører til de tekniske serviceledere på ejendommene. Efter knap et år er alle kommunale bygninger modelleret og integreret i FM- systemet. Nøglen til den videre proces er at stille spørgsmålene: Hvilke opgaver skal vi løse for vores brugere? og Hvor kan vi skabe mest værdi hurtigst? Brugerne og dem med de varme hænder har svaret. Hør mere om strategien, og hvordan Hillerød Ejendomme har involveret hele organisationen i projektet Pause Krav til driftssystemer ved Markus Lampe, BIM- manager på DTU og formand for bips bygherre/ driftsforum Pause Mobilt bygningssyn og - vedligehold ved Carsten Gotborg, IT- projektleder i Kolding Kommune Digitalisering af driften stiller nye krav til driftssystemerne. Hvilke krav stiller de digitale frontløbere til deres FM- systemer, og hvad kan andre lære af det? bips bygherre/driftsforum, dvs. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Region Sjælland, Københavns Lufthavn og DTU har sammen med Hillerød Ejendomme udmøntet en fælles liste pba. de krav, de hver især har stillet til deres driftssystemer. Resultatet er en kravliste, som kan bruges af andre bygherrer, der skal i gang. Har tilsynsmanden behov for en ipad? Det mener Kolding Kommune, som fremover vil gennemføre bygningssyn og - vedligeholdelse fra ipads. Målet er at øge effektiviteten ved at håndtere alle bygningssyns- og vedligeholdelsesaktiviteter på stedet i én arbejdsgang. På ipad en integreres data fra forskellige kilder, som sammen med driftssystemet Caretaker giver et godt overblik over både ejendomsporteføljen og den enkelte ejendom. Mobilløsningen indeholder V&S prisdata, hvorfra brugere kan søge på enhedspriser. Det øger kvaliteten og sporbarheden af budgettallene. Der kan også skrives rapporter ud på fag til fx koordineret fagudbud på projektweb. Tiltaget er baseret på en ledelsesbeslutning om at være blandt de 10 bedste kommuner inden for IKT i byggeriet Stående frokost i udstillingen

5 Spor 1: Bygningsdrift (fortsat) Workshop: BIM i FM hvordan gør man i praksis? ved Chris Linning, Building Information Manager på Sydney Opera House Pause Ordstyrer: Gunnar Friborg, teknisk direktør i bips Hvad vil DU gerne spørge den BIM- ansvarlige for IKT i bygningsdriften på Sydney Opera House om? Send dine spørgsmål til senest den 4. september, så vil Chris Linning besvare dem på workshoppen. Chris indleder med at uddybe operahusets tilgang og arbejdsmetoder: Bygningsmodellen bliver for tung, hvis den skal indeholde alle data. I stedet har man udarbejdet en simpel 3D model på et informationsniveau, hvor mennesker kan genkende objekter ud fra deres form og lokation (LOD 250). Hvert rum er via en unik rum- identifikator koblet til 3D modellen. Man kan få adgang til alle bygningsdata i de forskellige databaser fx el, brandovervågning og dokumentstyring via ét interface. Chris vil desuden fortælle, hvordan man i bygningsdriften har håndteret konkrete problemstillinger ift. bl.a. databehov og udveksling samt brugen af egenskabsdata og klassifikation. Efterfølgende besvarer han indsendte spørgsmål. Der kan også stilles åbne spørgsmål fra salen. Workshoppen gennemføres på engelsk Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause BIM indtager Københavns Lufthavn ved en målrettet digitaliserings- indsats ved Michael Friis Ørsted, Afdelingsleder Technical Knowledge i Københavns Lufthavn Pause Objektbaseret tilstandsstyring hos AAB ved Arne Tollaksen, projektdirektør i AAB Store dele af Københavns Lufthavn bliver modelleret i 3D BIM, men hvordan spiller BIM- data og driftsdata sammen i en driftsorganisation, der ikke anvender 3D BIM? Københavns Lufthavne ombygger ofte, hvilket stiller store krav til processerne omkring vedligeholdelse af modellen i et dynamisk miljø. Afdelingsleder Michael Friis Ørsted fortæller, hvordan kravene til driftsdata afspejles i en BIM model, og hvilke krav, han som bygherre stiller til de afleverede data i forhold til bl.a. egenskaber og IFC. Oplægget fortæller også, hvordan BIM som teknologi er blevet modtaget internt og eksternt, og om de forventede gevinster ved brugen af BIM. Med 8593 boliger at vedligeholde og udleje gælder det om at have styr på sine data. Løsningen er iflg. Arne Tollaksen fra AAB ikke at have ét system men at have mange systemer, som taler sammen. AAB arbejder objektbaseret både ved nybyggeri, renovering og vedligehold. AAB har en digital model af alle sine lejligheder med alle bygningsobjekter indtegnet og tilhørende bygningsdelskort, som anvendes i driften. Målet er at få alle relevante driftsdata tidligt ind i systemerne, så der fx kan laves vedligeholdelsesplaner, før et byggeri påbegyndes, eller så ansøgere til en ledig bolig straks kan se en virtuel model med opdateret inventarliste og besluttede forbedringer. For når beslutning er truffet, opdateres modellen. Hos AAB handler det ikke om as built data, som kommer ind ved afleveringen, men om as besluttet data, som kan bruges fra dag Pause

6 Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse BIM- baseret mængdeudbud med koder og sporbarhed sparede bygherren for 5 % ved Michael Hoffmann Erichsen, partner i Optimise og Michael Schwartz, direktør i Projektspine I udbuddet af KABs plejeboligprojekt på kvadratmeter valgte rådgiveren AI at anvende BIM. Det var ikke krav om dette fra bygherrens side, men det skulle vise sig at være en god idé: Der blev anvendt en gennemgående kode i alt udbudsmaterialet, som gjorde det muligt for tilbudsgiver at spore den enkelte bygningsdel på tilbudslisten, i beskrivelserne og i modellen. Det klare og sammenhængende udbudsmateriale reducerede usikkerheden og resulterede i en besparelse på mindst 5 %, vurderer tilbudsgiverne. Bygherrerådgiveren Optimise bistod AI med BIM- implementeringen i projektet og har sideløbende hjulpet Gentofte Kommune med at implementere CCS på et eksisterende projekt vha. Spine. Hør Optimises bud på, hvad der skal til for at få succes med mængdeudbud Pause Arkitekten kobler model, beskrivelser og tilbudsliste vha. CCS ved Ronny Maximilianus Niemann, produktionsleder og Jesper Pildal Hansen, IT- chef i JJW Arkitekter Pause Kalkulation i praksis: Hvordan arbejder en beregner med mængder? ved Søren Jensen, tilbudschef hos Anker Hansen & CO Det er nemt at bruge CCS til at skabe sammenhæng mellem tegninger, bygningsdelsbeskrivelser, mængder og tilbudsliste i udbudsmaterialet, mener JJW Arkitekter, som har deltaget i et af bips STARTprojekter. Klassifikation og identifikation foregår med afsæt i den webbaserede service CCS Navigate. JJW Arkitekter skaber desuden overblik via en simpel bygningsdelsjournal, der lister koder, beskrivelser, entrepriser og tilhørende måleregler for de enkelte bygningsdele. Hør mere om, hvad JJW Arkitekter har gjort og hvordan udbudsmaterialet blev modtaget hos tilbudsgiverne. JJW Arkitekter fortæller også om sin fremtidige strategi på området. Mange rådgivere knokler med at lave udbud med mængder. Men hvad sker der egentlig på den anden side af bordet? Bruger entreprenørens beregner de opgjorte mængder, eller starter han forfra og opgør dem selv? Hvor meget fokus har beregneren på opmålingsregler? Og hvordan ser han på verificering af mængder? Tilbudschef Søren Jensen fra Anker Hansen & CO fortæller, hvordan kalkulationsarbejdet foregår i praksis. Han kommer bl.a. ind på, hvilke mængder der er behov for, og hvordan bygningsmodellen bruges eller ikke bruges i kalkulationsfasen. Til sidst gives et bud på de fem vigtigste krav, som udbudsmaterialet skal leve op til, for at de udførende kan bruge det optimalt Stående frokost i udstillingen

7 Spor 2: Udbud/tilbud og udførelse (fortsat) Måle- og prissætningsregler hvad er branchens behov? ved Bent Feddersen, seniorkonsulent i Rambøll; Simon Arnbjerg, BIM- manager i schmidt/hammer/lassen architects og Claus Schmidt, seniortilbudschef i NCC. Ordstyrer: Torben Klitgaard, admin. direktør i bips Pause bips nye måle- og prissætningsregler er netop blevet lanceret i en basisversion, der løbende vil blive suppleret med flere bygningsdele. Men hvad går reglerne ud på, hvordan bruger man dem, og hvad er branchens behov i praksis? Bent Feddersen præsenterer de nye regler med eksempler på anvendelsen. Efterfølgende er der debat om branchens behov. Debatten indledes med et oplæg fra schmidt/hammer/lassen architects om deres erfaringer med anvendelsen af CCS måle- og prissætningsregler ift. rådgivers arbejdsprocesser, og et oplæg fra NCC om tilbudsgivers behov for måle- og prissætningsregler Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause Digital tilbudsliste ved Søren Spile, projektchef i bips bips har udviklet en standard for digitale tilbudslister. En fælles, ensartet tilbudsliste gør det nemmere for bygherren at overskue de modtagne tilbud, nemmere for de projekterende at strukturere udbudsmaterialet og ikke mindst nemmere for de udførende at udarbejde tilbud. For at kickstarte branchens brug af den fælles, digitale tilbudsliste deltager bips i samarbejde med 3dbyggeri og Dansk Byggeri i udviklingen af en web applikation, der vil gøre det nye tilbudslisteformat let at bruge. En betaversion af applikationen er tilgængelig på Applikationen stilles gratis til rådighed i projektperioden frem til udgangen af Pause BIM på byggepladsen ved Frederik Riis- Pedersen, BIM- specialist i MT Højgaard og Jacob Fausbøll, landmålingstekniker i LE Pause I byggeriet af DTUs nye Life Science bygning har MT Højgaard brugt BIM på byggepladsen. Formålet var at opnå et effektivt workflow på byggepladsen baseret på et fælles projekteringsgrundlag, der lå tilgængeligt for alle, som udførte byggearbejdet. LE34s landmålere har formidlet den ajourførte geometri gennem afsættelse in situ og betonelementer direkte fra BIM modellen, samt deltaget i den praktiske koordinering og kvalitetssikring på byggepladsen. Hør om arbejdsforløbet og de oplevede udfordringer og fordele og hvad der skal til, for at BIM giver værdi på byggepladsen.

8 Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi Den nye IKT- aftale ved Tore Hvidegaard, CEO i 3dbyggeri danmark og projektleder for bips IKT- aftaleprojekt bips udvikler i øjeblikket en ny IKT- aftale, som skal afløse de nuværende IKT- specifikationer og gå fra at være paradigmer til mere faste standarder. Målet er at udforme en IKT- aftale, som er enkel, tidssvarende, har klare grænseflader til andre aftaler og er operationel for alle byggeriets parter og former. Den nye struktur baserer sig på erfaringerne fra sidste års forprojekt. Aftalen vil bestå af en række IKT- specifikationer, hvoraf den første specifikation Mængder snart sættes i høring. De resterende specifikationer udarbejdes i efteråret pba. erfaringerne med den første. Men kan det overhovedet lade sig gøre at udforme en IKT- aftale, som er simpel at bruge og samtidig dækker alle områder og parter? Kom og hør mere om indholdet i og tankerne bag branchens nye IKT- aftale Pause BIM: Hvorfor er det så svært og hvad gør vi ved det? ved Ture Bundgaard, underviser på Kunstakademiets Arkitektskole; Thomas Holm og Asmus Larsen, partnere i Likan Implementeringen og anvendelsen af BIM kan være en udfordring, både i erhvervslivet og på uddannelserne. Uddannelsesnetværket BVU*net skyder derfor i samarbejde med bips en række tværfaglige møder i gang, hvor uddannelser og virksomheder på tværs af værdikæden inviteres til at diskutere væsentlige emner inden for BIM, såsom fx kvalitetssikring eller digital aflevering. Baggrunden for initiativet er BVU*nets nye rapport om implementering af CCS på uddannelserne. Stafetten starter hos Kunstakademiets Arkitektskole, som fortæller om skolens digitaliseringsarbejde og de nyuddannedes kompetencer. Konsulentfirmaet Likan supplerer med deres teoretiske og praktiske erfaringer om virksomhedernes anvendelse af BIM- teknologien. Oplægget munder ud i 5 centrale spørgsmål, som bliver emnet for næste møde Pause Hvem har ansvar for modellen? ved Torben Kuhberg Steffensen, advokat i Bech- Bruun Stående frokost i udstillingen BIM- processen flytter opgaver og ansvar. Det kan skabe juridisk usikkerhed: Hvem har ansvaret for bygningsmodellen, hvis rådgiveren overdrager den til den entreprenøren? Er det sikkert at udlevere modellen, eller bør rådgiver fraskrive sig ansvaret for brugen så entreprenøren bliver nødt til at starte forfra med at generere data? Hvad med rådgivers rettigheder til modellen og hvad med ansvaret for mængderne? Det fælles mål må være at udforme en ny praksis, så entreprenøren kan overtage og genbruge modellens data, og branchen dermed opnår den øgede produktivitet, som er BIMs potentiale uden at rådgiveren får krænket sine rettigheder eller leverer gratis ydelser, som andre får gavn af. Hør advokatfirmaet Bech Bruuns bud på ansvarsproblematikken, og hvordan branchens fremtidige praksis kan udformes.

9 Spor 3: Aftaler, egenskaber, objekter og strategi (fortsat) Hvordan arbejder vi med objekter? ved Jan Karlshøj, sektionsleder på DTU; Martin Let Hansen, teknisk rådgiver i Velux og Kenneth Højbjerg, BIM manager i COWI Pause Ordstyrer: Tore Hvidegaard, CEO i 3dbyggeri Objekter anvendes på forskellige måder og mere eller mindre standardiseret. Der er mange åbne spørgsmål, bl.a.: Har branchen brug for et fælles objektbibliotek? Hvordan bruges producenternes objekter hvis de da bruges? Hvordan får rådgiveren mindst muligt vedligehold af sine objekter? Jan Karlshøj fra DTU præsenterer cunecos nye standard for objektbiblioteker, som kombinerer resultater fra cuneco og buildingsmart, og som kan bruges af de parter, der tilbyder branchen objektbiblioteker. Dernæst fortæller Martin Let Hansen, hvordan producenten kommer ind i byggeriets BIM- processer, og hvordan Velux samarbejder med brugerne om udvikling af standarder og brugen af objekter. Efterfølgende er der en åben debat om branchens brug af objekter. Debatten indledes af Kenneth Højbjerg fra COWI, der giver sit bud på rådgivernes behov Softwaretimen Konferencens udstillere præsenterer deres produkter med 15 minutters oplæg, fordelt på 4 spor Kaffepause Workshop: bips faglige strategi ved Torben Klitgaard, admin. direktør i bips og Morten Alsdorf, VDC områdechef i NCC og formand for bips faglige styregruppe Pause Egenskaber, formål og IDM er ved Søren Spile, projektchef i bips og Thomas Fænø Mondrup, fagleder i MT Højgaard bips er i færd med at revidere sin faglige strategi. Målet er at give udviklingsarbejdet i bips en klar retning og rød tråd og dermed en ramme, som udviklingsprojekterne skal prioriteres ud fra de næste tre år. Det er besluttet, at bips vigtigste rolle er at være værdikædens fællesnævner, dvs. at tilbyde standarder, som understøtter informations- håndtering og udveksling gennem hele værdikæden. Målet er, at alle væsentlige processer inden for byggeri, anlæg og drift skal være dækket af bips- standarder. Der skal derfor udvikles inden for de områder, som p.t. er dårligst dækket, hvilket er bygningsdrift, udførelse og anlæg. Hvilke faglige områder synes DU, at bips skal fokusere på fremover? Kom og giv dit input i en åben diskussion. Egenskaber har været et centralt element igennem hele cuneco- projektet. Målet med egenskabsarbejdet har været at lave en metode til at udpege egenskaber ud fra bestemte formål som fx bygningens ydeevne, energiberegning eller bygningsdrift ved design af bygningsmodeller. Søren Spile fra bips giver en status for projektet 'Fælles egenskaber til branchen', der har beskrevet formål vedr. bl.a. energirammeberegning, drift og mangelregistrering med de egenskaber, der udgør input og output for de tilknyttede processer Pause Dernæst fortæller Thomas Fænø Mondrup fra MT Højgaard om erfaringer fra en afprøvning på DTU, hvor en række studerende udarbejdede information delivery manuals (IDM), der beskriver dataleverancer til specifikke formål.

10 Afslutning bips & Monopolet Ordstyrer: Torben Klitgaard, admin. direktør i bips En frisk paneldiskussion om det digitale byggeris store dilemmaer, baseret på spørgsmål fra deltagerne. Formen er inspireret af radioens Mads & Monopolet. Hvordan skal byggeriet agere i en stadig mere digital verden, hvor opgaver og ansvar ændres og forskydes? Bliver data fremover en vare? Giver ophobningen af data nye muligheder, eller drukner den modtageren i information? Vil der stadig være brug for selvstændige rådgiverfirmaer, eller bliver de ædt af de store entreprenørfirmaer? Disse og lignende spørgsmål besvares af bips udgave af Monopolet et panel med kvikke og engagerede repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde. Paneldeltagerne er: Lone Byskov, afdelingschef for Hillerød Ejendomme Sara Asmussen, IKT- specialist i Bygningsstyrelsen Jesper Pildal Hansen, IT- chef i JJW Arkitekter Stig Brinck, projektchef IT og procesudvikling i NIRAS Morten Alsdorf, VDC områdechef i NCC Artur Slupinski, arkitekt i Velux Michael Schwartz, direktør i Projectspine Hvad vil DU spørge Monopolet om? Send dine spørgsmål til senest den 4. september. De 5-10 skarpeste spørgsmål udvælges, og stillerne opfordres til at stille deres spørgsmål til Monopolet direkte i en levende debat Drinks i udstillingen Middag i restauranten

11 Softwaretimen Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (Sal C) Spor 3 (Sal D+E) Spor 4 (Sal A+B) Krav til Happy Ending : Effektiv kontrol af information fra start til slut ved Petter Alm og Daniel Davies, Cad- Q. Locum AB er en af Sveriges største ejendomsadministratorer med en ejendomsportefølje på over to millioner kvadratmeter. Hvert år gennemfører Locum byggeprojekter til en værdi af 2,5 milliarder kroner. De beskæftiger flere tusind personer via medarbejdere, entreprenører og konsulenter. I 2014 besluttede Locum at øge informationskravene på deres projekter. Dette Pause har resulteret i nye krav og retningslinjer, som er udformet i samarbejde med Cad- Q. Hør, hvordan du håndterer branchens øgede krav til informationsleverancer på en enkel måde, der giver kundens brugere et funktionelt slutresultat Nyt proceslab til byggeriet Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning ved Anne Mikkelsen, RIB. Korrekt opstart med øje for de efterfølgende processer er afgørende for høj kvalitet i det endelige byggeri. Alle parter skal involveres fra første sekund, ikke mindst slutbrugeren og driftsorganisationen. Parternes forudsætninger og forventninger skal afstemmes, så alle går efter samme mål. RIB kan sætte rammerne om den gode digitale start, hvor parterne forstår og respekterer hinandens arbejde lidt bedre. Det lyder enkelt, Pause og det er det også. I RIB s itwo 5D Lab kan vi sammen simulere jeres projekter virtuelt, så rammerne for den digitale kommunikation ligger fast. Jo før jo bedre! Glasshouse: Skab gennemsigtighed i beskrivelsesarbejdet ved Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark. BIM- beskrivelsesværktøjet Glasshouse er netop nu tilgængelig i beta- version. Glasshouse er en webapplikation, der kobler bygningsdelsbeskrivelserne sammen med BIM- modellen. Det gør arbejdet med beskrivelserne enklere, hurtigere og mere præcist, da data opdateres direkte i beskrivelsen, hvis der ændres i modellen. Glasshouse har desuden en række funktioner, der bruger data fra BIM- modellen til at skabe overblik over bygningsdelene og deres egenskaber og sammenhæng til bl.a. projektets tilbudslister. Sigma Live- Link med Revit og V&S Prisdata ved Magnus Therkildsen, Sigma og René Olsen, V&S Prisdata. Vi præsenterer for første gang det nye Live- Link til Autodesk Revit, der samler BIM/VDC- modellen i real- time omkring design, økonomi og beskrivelse. På en konkret model og med V&S Prisdata ser vi på, hvor nemt det nu er blevet at lave en samlet 3D- 5D model, der åbner op for mange nye muligheder med løsningssimulering, kvalitetssikring, samarbejder, etc. Og som sparer rigtig megen tid og mindsker muligheden for fejl. Ø3 Havneholmen fra projekt til produkt COWI SLAM: Ny effektiv metode til ved Søren Voss, Voss Sørensen & Partner/Tekla Hør om anvendelsen af gældende rådgivermodeller som grundlag for BIM- baserede leverandørmodeller. Statisk dimensionering af betonelementer ved Dennis Kristensen, StruSoft Kom forbi til en inspirerende præsentation om, hvordan man dimensionerer betonvæg- elementer og dækskiver i StruSoft FEM Design. Dennis Kristensen gennemgår live, hvordan armering, forankringskræfter, stabilitet, stinger- og forskydningskræfter enkelt og hurtigt kan beregnes og dimensioneres. opmåling og dokumentation af byggeri ved Mai Git Heinsen, COWI. COWI SLAM er et af COWIs nyeste værktøjer til effektiv bygningsopmåling. COWI SLAM er en håndholdt scanner, der indsamler en målfast 3D- punktsky af omgivelserne, mens man går. Punktskyen konverteres nemt til 2D- snit, opstalter mv., eller data kan modelleres til 3D BIM til videre brug. I oplægget præsenteres forskellige projekter, hvor opmålingen er foretaget med COWI SLAM, herunder opdatering af et 2D- tegningsarkiv for en kommune, 3D BIM- modellering af en etageejendom og et projekt med optegning af 2D- planer og snit for en fredet byejendom. Få virkeligheden ind med droner ved Søren Nørmølle, Landinspektørfirmaet LE34. Kom og se og hør, hvordan droner og moderne fotogrammetri kan anvendes i projektering. Vi præsenterer vores egen- udviklede droner til effektiv opmåling i høj kvalitet. Der gives desuden eksempler på opgaver udført med forskellige metoder, herunder hybride modeller, hvor laserscanning kombineres med drone- opmåling.

12 Softwaretimen (fortsat) Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (sal C) Spor 3 (sal D+E) Spor 4 (sal A+B) % mobil FM- enhed ved Anders Scheel Nielsen, Dalux. Hør om de nye mobile muligheder i det BIM- baserede FM- system DaluxFM. Løft serviceniveauet hos dine brugere: giv dem mulighed for at indmelde til HelpDesk med mobil. DaluxFM sørger for, at den rigtige fagansvarlige kobles på, som kan igangsætte Pause med mobilen, uanset hvor han opholder sig. Det sikrer en hurtig respons til brugerne. Akutte FM- opgaver kan håndteres på stedet med mobil eller tablet med info fra CAD og BIM og fx skubbes ud til ekstern leverandør. Med DaluxFM bliver dit servicepersonale uafhængige af kontoret og kan få det samlede overblik over udeståender ét sted og i ét system Aflevering af data til driften ved Mikkel Laurberg og Mikkel Leth Gregersen, NTI CADcenter. Digital aflevering fylder mere og mere for rådgivere, entreprenører og bygherrer. Det handler om værdiskabelse for alle. Detaljeringsgrad og modelleringsteknik er i fokus, når data skal afleveres til driften, men Classify for revit ved Peter Tranberg, NTI CADcenter. Kom og få 15 min introduktion til NTI Classify for Revit. En gennemgang for både den rutinerede og nye bruger af Autodesk Revit. Vi viser dig, hvordan du overholder IKT- 3- Click & Fix Constant Quality Control for Autodesk Revit BIM Projects ved Renata Jociene, AGACAD. 3- click & fix constant quality control to integrate, analyze and build with BIM better: Hurtige og effektive udbud ved Christian Engbirk, UdbudsNet. Der er mange fordele ved at gå over til en digital udbudsproces, både hvad angår små og store udbud. Mange af de trivielle Find- isolate- verify and repair at any Level of arbejdsgange automatiseres, sikkerheden Development (LOD). Simple setup and forbedres, og sagen dokumenteres bekendtgørelsen ved at levere en klassificeret BIM- model til dine kunder. control of LOD requirements based on CCS classification, standards and specifications: automatisk fra start til slut. Så hvorfor bøvle med en manuel udbudsproces, når Du bliver en del af det digitale byggeri og får Easily find- isolate- verify and repair your data der findes et bedre digitalt alternativ? Vi en lettere hverdag. and geometry. Painlessly comply with gennemgår et par cases for at vise, hvor Sandsynligvis de bedste 15 minutter, du har standards for quality assurance in BIM. effektivt et udbud kan gennemføres på brugt i meget lang tid! Enhance BIM- team work and deliverables for vores digitale platform. Bl.a. vil vi vise, integrated project delivery. One- click hvordan UdbudNet kan bruges til modification of parameters for hundreds of indhentning af tilbud i små sager, og sorted objects. Detect errors early in models hvordan en digital platform kan hjælpe jer before they disrupt your workflow. i forbindelse med større EU- Udbud. Spine, CCS og standarder ved Nicolai Karved, Projectspine. At implementere og anvende standarder skal give mening, skabe værdi og være enkelt. Spine er udviklet til effektiv implementering af byggebranchens Future of building things with Autodesk ved Alexandros Chapipis, Autodesk. What are the disrupters Autodesk sees in the market? How will it affect the way we are working as a company (Autodesk strategy) and how will it affect the building standarder med fokus på CCS. Spine er som industry as well as the society itself? den eneste løsning på markedet forberedt til hvordan opnås det bedste workflow i sådan at håndtere og mappe mellem flere en proces? Hvad har driftsherren egentlig branchestandarder. Som projekterende har brug for? Hvordan sikres det, at de data, der du fuld metodefrihed, imens Spine styrer afleveres, passer ind i modtagerens hverdag mapping, egenskaber og properties. Spine og strategi? Hvordan skal data ajourføres fra har indarbejdet CCS på engelsk, tysk og 3D bygningsmodellerne løbende under den fransk. Spine er forretningsplatformen, der digitale aflevering? Få svar på de mange binder de projekterende parter sammen og spørgsmål om digital aflevering i praksis giver bygherren et tydeligt indblik i med fokus på erfaringer og udfordringer fra projektets status og fremdrift både i igangværende cases. projekteringsfasen, opførelsen og driften Pause Vester Planroom IKT nem dataudveksling på projektweb og udbudsportal ved Lars Ludwig Nielsen, Vester Kopi. Vester Planroom IKT gør det nemt og enkelt uanset rolle og situation (projektforløb/udbud). Vester Planroom IKT tager afsæt i brugernes hverdag og tilpasser funktionaliteten til branchens efterspørgsel. Vi dækker de basale funktioner, der skal til for at drive et godt samarbejde via en projektweb- løsning. Værktøjerne kan nemt etableres til projektet og integreres hos brugerne, så projektet hurtigst muligt får tilført værdi. Værdien opnås bedst, når brugerne har overblik og trygt kan navigere rundt i det valgte system.

13 Softwaretimen (fortsat) Tid Spor 1 (Auditorium) Spor 2 (sal C) Spor 3 (sal D+E) Spor 4 (sal A+B) Hudson yards ved David Lash, Tekla Finland. Tekla reaches for the sky in New York: What s the secret to delivering the largest commercial construction project in US history, across project partners and platforms? Projektweb og udbud behøver ikke at være besværligt ved Jogvan E. Thomsen og Ole Folmann, ibinder. Historisk har projektweb og dokument- udveksling været tungt, tidskrævende og besværligt. Vi viser, hvordan ibinder legende let håndterer udveksling af dokumenter i projekterings-, udbuds- og udførelsesfaserne intuitiv og enkelt.

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Klassifikation af brugsrum

Klassifikation af brugsrum Klassifikation af brugsrum Offentlig høring 21. august 2013 cuneco en del af bips 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for bygningsdele Definitioner for

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk

Niels Koefoed Nielsen Landinspektør +45 7733 2270 nkn@le34.dk For yderligere oplysninger venligst kontakt: Partner, BIM - Lokalplaner og 3D laserscanning Lokalplaner LE34 har i mange år deltaget i lokalplaners tilblivelse og i virkeliggørelsen af lokalplaner LE34

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Mouritzen (Vrøgum A/S). Agenda Automatisk dataudveksling ets API Dataudveksling

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus BIM Universe 2015 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus Kommer du på BIM Universe 2015? Reserver allerede nu én af de to datoer; 4. maj i København eller 5. maj i Aarhus, hvor for 5. gang inviterer

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: BYGGEMATERIALE- INDUSTRIENS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDS- FELT Dato 5. august 2011 Rev. dato 23. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse

Læs mere

Klassifikation af bygningsdele. April 2013

Klassifikation af bygningsdele. April 2013 Klassifikation af bygningsdele April 2013 2 Projektgruppen og faglig sparring Martin Uhre Mandrup COWI Kenneth Asbech NIRAS Lars Z. Hansen ALECTIA Jakob Alfast JAKON Bent Feddersen RAMBØLL Ole Bruun Pedersen

Læs mere

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling TEKNOLOGISK INSTITUT Digital projektplanlægning Opfølgning på effektmåling Analyse og Erhvervsfremme Center for Nyindustrialisering Februar 2009 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. EFFEKTMÅLINGEN DENGANG...

Læs mere

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Program Lidt om 3D laserscanning generelt Lidt om projektet Ny Nørreport Baggrund for anvendelse

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /"#kw!ti/ Equity: Value

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /#kw!ti/ Equity: Value BIM: Equity: /b!m/ /"#kw!ti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere