marts Kommunalpolitisk Topmøde Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program"

Transkript

1 marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program

2 Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store udfordringer. På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 12. og 13. marts Kommunalpolitisk Topmøde danner vanen tro ramme om drøftelser af aktuelle kommunal politiske temaer og afholdelse af KL s delegeretmøde. I år bliver der bl.a. mulighed for at få input udefra til debatten om Danmark i forandring. En debat, som KL skød i gang på sidste års topmøde, og som på forskellige vis berører alle kommuner. Den anerkendte amerikanske forsker og forfatter Benjamin Barber er inviteret som topmødets keynote speaker. Benjamin Barber er især kendt for at fremhæve det lokale demokrati som et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store udfordringer med vækst, innovation og globalisering. Han uddyber synspunktet og baggrunden for det, og hvad det kræver af det lokale demokrati. Debatten kan efterfølgende fortsætte i foyeren, hvor der under hele topmødet er lagt op til diskussion om Danmark i forandring, og hvor det blandt andet vil være muligt at drøfte KL s nye udspil om Danmark i forandring: Fælles svar på fælles udfordringer, der lanceres lige op til topmødet. KL lægger desuden op til at drøfte og beslutte, om der skal igangsættes en undersøgelse af mulighederne for en fusion mellem de to interesseorganisationer KL og Danske Regioner. KL s formand Martin Damm og Danske Regioners formand Bent Hansen lægger om torsdagen op til en bred politisk debat om emnet, og om fredagen behandles bestyrelsens indstilling som ét af punkterne på delegeretmødedagsordenen. Hele fredagen er afsat til delegeretmødet og behandlingen af de forskellige dagsordenpunkter, som også fremgår af dette program. Vi ser frem til debat og gode politiske drøftelser på Kommunalpolitisk Topmøde både i salen, til gruppemøderne og i forhallen og foyeren, hvor der i år er temaområder, hvor der er mulighed for nærmere drøftelser om børn og unge, Danmark i forandring, sundhed og digitalisering. Vel mødt og god fornøjelse. Martin Damm Kristian Wendelboe 2

3 3

4 Program Torsdag 12. marts 2015 Kl Åbning af topmødet og velkomst v/ KL s næstformand Erik Nielsen Valg af dirigenter Kl Formandens tale v/ KL s formand Martin Damm Kl Regeringens hilsen v/ økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard Kl Hvis kommunerne styrede verden Verden står over for en række udfordringer i forhold til bl.a. vækst, innovation, globalisering og klima forandringer. Nøglen til at løse dem ligger ifølge Benjamin Barber i det lokale demokrati. Det lokale demokrati har en række særlige forudsætninger for at finde løsninger på fremtidens globale og lokale udfordringer. eynote speech ved Benjamin Barber, Senior K Research Scholar ved Center on Philanthropy and Civil Society, The City University of New York, USA. Kl Undersøgelse af mulighederne for en fusion af KL og Danske Regioner KL s formand Martin Damm og formand for Danske Regioner Bent Hansen lægger op til debat. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål op til selve debatten. Kl Gruppemøder Socialdemokraterne Aalborghallen Radikale Venstre Laugsstuen Det Konservative Folkeparti Det lille teater Socialistisk Folkeparti Musiksalen Liberal Alliance Bondestuen Kristendemokraterne Columbinesalen Lokallisterne i Danmark Latinerstuen Dansk Folkeparti Radiosalen Venstre Europahallen Enhedslisten Gæstesalen Slesvigsk Parti Flamingostuen. nder gruppemøderne er der et arrangement for de U topchefer, der deltager i Kommunalpolitisk Topmøde. Kl Velkomstdrink i forhallen Kl Festmiddag Efter festmiddagen er der mulighed for at mødes, feste og networke i forskellige festmiljøer i forhallen, Europahallen og i Papegøjehaven. Der er mulighed for tolkning. Kl Frokost

5 Fredag 13. marts 2015 Kl Kl Delegeretmødet indledes v/ KL s næstformand Erik Nielsen Delegeretmødedagsorden Forelæggelse af KL s regnskab 2014 og ændring af principper for opkrævning af kontingent Valg af revisionsinstitut Undersøgelse af mulighederne for en fusion af KL og Danske Regioner. Se side 6 Debat om formandens tale Eventuelt. Kl Afrunding v/ KL s næstformand Erik Nielsen Kl Frokost to go 5

6 Forslag til delegeretmødets dagsorden Undersøgelse af mulighederne for en fusion af KL og Danske Regioner Baggrund Formålet med en fusion mellem KL og Danske Regioner er at skabe en ny forening, der med faglig tyngde og gennemslagskraft kan styrke det decentrale Danmark. En fusion skal konkret bidrage til større helhed og sammenhæng i opgaveløsningen til gavn for borgere og virksomheder. Det gælder bl.a. på social- og sundhedsområdet, men også på vækst, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. En ny forening skal også kunne understøtte udviklingen af nye og innovative løsninger. Dertil kommer en forventning om effektiviseringsgevinster ved en fusion af de to foreninger. Indstilling Bestyrelsen indstiller, at mulighederne for en fusion mellem KL og Danske Regioner fortsat undersøges med henblik på endelig beslutning om fusion, herunder godkendelse af vedtægter/love for en ny forening, på førstkommende generalforsamling/delegeretmøde. Uddybning af indstilling Delegeretmødet skal beslutte, om mulighederne for en fusion skal undersøges. Beslutningen om fusion eller ej, vil først være på næste delegeretmøde. Beslutningsgrundlaget vil til den tid bl.a. indeholde udkast til love/vedtægter for den nye forening samt et konstitueringsgrundlag, der sikrer, at bestyrelsen i den nye forening sammensættes, så alle partier er sikret deres forholdsmæssige andel af den samlede bestyrelse, og at formandsposten i den nye forening besættes af en kommunalpolitiker, samt at to næstformandsposter besættes med henholdsvis en regionspolitiker og en kommunalpolitiker. Den nye forening vil skulle baseres på samme foreningsmodel som Danske Regioner og KL. De to foreninger skal indgå med alle aktiver og passiver, selskaber mv. i en fusion, således at både KL og Danske Regioner fortsætter sine aktiviteter i en ny forening. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter i den nye forening. Det er tanken, at den politiske struktur i en fusioneret organisation vil træde i kraft fra næste valgperiode. 6

7 Temaområder på topmødet Som noget nyt er der under topmødet mulighed for at besøge en række temaområder i kongrescentrets forhal og foyer. Her præsenteres inspirationsmateriale, cases, ny viden og meget mere på fire udvalgte områder. Børn og unge Børne- og ungeområdet har de senere år gennemgået en række reformer. Der er et stort fokus på behovet for livslang læring, og at alle børn og unges potentialer udnyttes, ligesom der har været meget opmærksomhed omkring kommunernes indsats på det udsatte børne- og ungeområde. Det stiller krav om at styrke indsatsen i de tidlige år samt sikre sammenhæng og arbejde systematisk med kvalitetsudviklingen i alle tilbud. Der vil være mulighed for at drøfte, hvordan alle børn bliver sunde, trives, lærer, inddrages, tager ansvar og indgår i fællesskaber. Samtidig vil KL s nye udspil om udsatte børn og unge blive præsenteret og der vil være mulighed for at drøfte arbejdet med den ny folkeskole. Danmark i forandring KL har under overskriften Danmark i forandring sat fokus på den stigende urbanisering og udfordringen med lav vækst og produktivitet. Det er vigtigt i de kommende år at arbejde for at sikre et Danmark i vækst og balance. Muligheden for det hænger tæt sammen med beskæftigelsesområdet, da mange virksomheder peger på manglende kvalificeret arbejdskraft som en af de store udfordringer. Der er mulighed for at komme i dialog med hinanden og med KL, om hvad der er den største udfordring for et Danmark i vækst og balance, og der vil være en præsentation af de seneste analyser og tal på vækst og balance i Danmark. Digitalisering Digitalisering er et vigtigt redskab for udvikling og forbedring af de kommunale opgaver. Teknologien gør det muligt at levere sammenhængende service med borgere og virksomheder i centrum. Det er muligt at høre nærmere om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og de vigtige politiske beslutninger, der er en forudsætning for at lykkes med strategien. Der vil være fokus på bredbåndsdækningen i Danmark og spørgsmålet om, hvordan vi sikrer den nødvendige digitale infrastruktur i hele landet, som er en forudsætning for at løfte kvaliteten af kommunernes kerneopgaver ved hjælp af ny teknologi? Endelig bliver der sat fokus på udviklingen af en fælles kommunal rammearkitektur og der er mulighed for at møde KOMBIT. Sundhed Nye supersygehuse og udviklingen inden for teknologi og nye behandlingsmetoder betyder, at behandlingen ofte flytter ud i borgerens eget hjem. Det stiller krav til indsatsen i det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Den udvikling bliver bl.a. understøttet af telemedicinske løsninger, flere muligheder for egenbehandling og af kommunens hjemmesygepleje fx via akutteams og sygehusenes udgående teams. Det vil være muligt at besøge et privat hjem for en ældre kronisk patient, som vil danne kulisse for en række forskellige indslag i løbet af topmødet. Undervejs på topmødet vil der blandt andet være mulighed for at afprøve en spiserobot, få foretaget et sundheds- og trivselstjek og overvære demonstrationer på forskellige muligheder for egenbehandling og telemedicinske løsninger. Læs mere om programmet for de fire temaområder på topmødets app. 7

8 Følg topmødet Følg topmødet på Facebook og Twitter og deltag i debatten med #kltop15. Se også og Du kan også følge med i Kommunalpolitisk Topmøde via nyheder på KL s hjemmeside på Praktiske informationer Internet Du kan gratis benytte Wi-Fi i Aalborg Kongres & Kultur Center. Netværk: KL Brugernavn: KL Password: KTKT2015 App Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. Søg efter KL-konferencer i App Store og Google Play eller ved at scanne QR-koden. Busser Torsdag den 12. marts 2015 er der gratis bustransport fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres og Kultur Center ved flyankomsterne. Fredag den 13. marts 2015 er der ligeledes gratis bustransport fra Aalborg Kongres og Kultur Center til Aalborg Lufthavn fra kl Busserne holder klar på parkeringspladsen ved First Hotel Europa (parkeringspladsen ud mod Vesterbro) og kører efterhånden, som de fyldes op. Sidste bus kører dog senest kl Læs mere på KL s hjemmeside eller på topmødets app. Forsidefoto: Hung Tien Vu KL s sekretariat på Kommunalpolitisk Topmøde KL s sekretariat kan under topmødet kontaktes på: Tlf (hovednummer) Tlf Tlf

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Kommunerne i forandring

Kommunerne i forandring Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / 12.-13. januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus /12. 13. januar Kommunerne i forandring Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunerne og de store samfundsreformer

Kommunerne og de store samfundsreformer 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S),

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012

VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012 Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning VELFÆRDSTEKNOLOGIER FORUDSÆTNINGER OG KONSEKVENSER FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE Marts 2012 Forfatter: VAC Sidst gemt: 13-03-2012 14:05:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere