Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik"

Transkript

1 Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt i forhold til skolematrikler. Mål Samling af SFO-pladser og tættere lærer/pædagog samarbejde. Pædagogiske overvejelser Når man går i skole i Dragør ønsker vi, at målet også er, at man går på SFO sammen med sine klassekammerater. Ved denne strukturændring opnår vi en sammenhængende dag for børnene. De voksne har i langt højere grad mulighed for at samarbejde, da det bliver muligt for en pædagog at indgå i det pågældende lærerteam omkring klassen. Alle voksne har kendte børn, som man kan sætte mål for. Både lærere og pædagoger kan være kontaktpersoner for de enkelte børn og alle har kendskab til og mulighed for at bidrage med arbejdet omkring klassen. Vi er i dag udfordret på den ret omfattende logistik det kræver at få samarbejdet mellem lærere og pædagoger etableret. Alle er bundet op af deres egen kerneydelse. Hvis pædagogerne skal have samarbejde i flere klasser pga. elevfordelingen vil det være vanskeligt at indgå i et ligeværdigt samarbejde, da tiden for den enkelte ikke rækker. Omstrukturering af SFO og dagtilbud Forvaltningen har udarbejdet et forslag til omstrukturering af SFO og dagtilbud, hvor der både opnås, at SFO erne samles omkring skolerne, og det samtidig bliver muligt at nedlægge matrikler på dagtilbudsområdet og dermed effektivisere kapaciteten af 0-6 års pladser. Dette kræver nogle anlægsudgifter til ombygninger det første år, men der er også store driftsbesparelser i årene herefter. Prognose og kapacitet på 0-6 års området I henhold til seneste befolkningsprognose er der de næste 5 år behov for mellem 299 og års pladser, inkl. dagplejen og den private institution Eventyrhuset. Behovet for børnehavepladser svinger fra 512 til 500. Disse tal har været stabile de seneste par år, og en udbygning af boligområdet på Vierdigetgrunden kan rummes indenfor den samlede kapacitet på 0-6 års området, såfremt der ikke reduceres i det samlede antal. Der kan således ikke reduceres i antallet af institutionspladser samlet set, men pladserne kan fordeles mere hensigtsmæssigt på færre matrikler, således at kapacitetsomkostningerne til drift af institutionsområdet effektiviseres. Pædagogiske fordele ved omstruktureringen Samtidig opnås pædagogiske fordele i form af: Bedre grundlag for samarbejde mellem lærere og pædagoger Mulighed for at udvikle på samarbejdet mellem dagpleje og vuggestue således at udgifter til femte barns pasning ikke findes relevant i fremtiden

2 Side nr. 2 Det pædagogiske tilsyn i både dagplejen og i de enkelte hjem kan udføres af pædagoger, der også har ansættelse i vuggestuen. Det vil give dagplejeledelsen mulighed for at fokusere på ledelses- og udviklingsopgaverne i ledelsesteamet. Større bæredygtighed af institutionen på Sølyst. Omstruktureringen består af to dele: Del 1 St. Magleby 1. Børnene samles på SFO matrikler rundt om skolen. Det betyder lukning af SFO Sølyst, normeret til 55 børn. 2. Børnene fordeles på Hovedgaden, Kirkevej og skolens egen matrikel. Behovet er ca. 300 børn. 3. Sølyst bh omdannes til integreret institution med inddragelse af SFO ens lokaler med plads til 24 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der etableres desuden alderssvarende legeplads. 4. Høgevænget lukkes og vuggestuebørnene overflyttes samlet til den nye integrerede institution på Sølyst. De 36 børnehavebørn overflyttes til øvrige institutioner eller Sølyst efter forældrenes ønske. Der er pt. indskrevet 28 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn i Høgevænget. 5. Som udgangspunkt overflyttes ca. 18 vuggestuebørn samlet til Sølyst under hensyntagen til, at børnehavebørn med mindre søskende i vuggestuen formentlig vil bruge søskendekriteriet til at tage den mindre søskende med, såfremt børnehavebarnet overflyttes til en integreret institution. Det er kun muligt at få gjort søskendekriteriet gældende, såfremt der er ledig kapacitet i den pågældende institution. Bygningsmæssige konsekvenser: Ombygning af eksisterende SFO på skolen, så alle børn kan rummes. Sølyst SFO og børnehave ombygges til integreret institution med vuggestuebørn hvor børnehaven tidligere havde til huse, og børnehavebørn, hvor SFO en tidligere havde til huse. Økonomiske konsekvenser: SFO (både for del 1 og del 2): SFO erne er i øjeblikket sammenlagt til to store SFO er med hver en overordnet leder. Børnene er dog fortsat fordelt på 9 matrikler med hver en pædagogisk leder. Det betyder, at vi har i alt 11 pædagogiske ledere til hele vores SFO område med i alt 800 antal børn. Ved sammenlægningen foreslår vi, at der skal være en overordnet leder med administrativ hjælp fra skolens administrative del og en souschef/afdelingsleder til hver SFO, i alt 5 ledere i hele kommunen. Dette vil give en besparelse på: 6 pædagogiske ledere X ,- kr. = kr. pr. år. Den samlede besparelse er dog på mio. kr. pr. år., idet de pædagogiske ledere ikke har fuld ledelsestid.

3 Side nr. 3 Forslaget kræver en ombygning af lokaler på skolen, hvilket anslås at koste kr. Dagtilbud: Ved forslaget spares årlige udgifter til lederløn i Høgevænget samt driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer, rengøring samt udvendig vedligeholdelse af Høgevænget. Reduktion i løbende driftsomkostninger og lederløn for Høgevænget udgør kr. årligt. Det vil medføre anlægsudgifter til ombygning af Sølyst SFO til børnehave samt indretning af den eksisterende børnehave til vuggestue på ca. 3,1 mio. kr. incl. flytteomkostninger (overslag). Salgsværdien af Høgevænget udgør anslået ca. 7-9 mio. kr. Samlet overblik, St. Magleby: Reduktion i årlige driftsomkostninger, Høgevænget Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO I alt driftsbesparelse Ombygning af Sølyst til vuggestue Ombygning, Skole I alt anlægsudgifter Evt. salg af ejendom - salgsværdi Høgevænget kr kr kr kr kr kr.

4 Side nr. 4 DEL 2 Dragør Skole Nord: 1. Hartkorn er normeret til 120 børn. Der er pt. 164 børn indskrevet. De har allerede delelokaler med skolen. Det kan udbygges således, at de får flere delelokaler. Det vil samtidig skabe synergi, som kan gøre samarbejdet mellem medarbejderne nemmere. En sådan konstruktion vil kunne rumme mellem børn alt afhængig af omfanget af delelokaler. 2. Nordstrandens vuggestue ombygges til SFO, så der er plads til 90 børn. De to huse Nordstrandens vuggestue og SFO er identiske i form og størrelse. Det vil kræve ændringer af de fysiske rammer. 3. Det giver samlet et børnetal på mellem SFO-pladser i distrikt Nord. Behovet er ca Nordstrandens vuggestue flyttes til Strandengens SFO, og Strandengens SFO flyttes til Dragør Skole Nord, som SFO en i forvejen er tilknyttet. 5. Dagplejens legestue samt gæstehus flyttes også til Strandengen, således at dagplejen og Nordstrandens vuggestue, der har fælles ledelse, rykker i fælles lokaler. Dette giver højere pædagogisk kvalitet, idet adgangen til pædagogisk sparring øges. Der vil også være mulighed for at etablere fælles pædagogiske aktiviteter vuggestue og dagpleje, fx kan legestuegrupperne være koblet til stuer. Bygningsmæssige konsekvenser: Ombygning af Hartkorn SFO, så flere lokaler tages i anvendelse som delelokaler Ombygning af Nordstrandens vuggestue til SFO, og derudover skal der tænkes anlæg af udearealer til indskolingsbørn fremfor vuggestuebørn. Strandengen ombygges til vuggestue samt legestue og gæstehus for dagplejen og der etableres alderssvarende legeplads. Ombygget forventes Strandengen at kunne rumme 46 vuggestuebørn samt legestue og gæstehus. Det betyder, at Engvej 22, hvor legestuen er beliggende i dag, kan rømmes og bygningen sælges/finde anden anvendelse. Økonomiske konsekvenser: SFO: Se del 1. Forslaget kræver ombygning af Nordstrandens vuggestue til anslået kr. Dagtilbud: Ved fraflytning af Engvej 22 spares løbende driftsomkostninger til el, vand, varme, skatter og afgifter, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse og rengøring. Reduktion i løbende driftsomkostninger udgør kr. årligt.

5 Side nr. 5 Der vil være en initial omkostning på ombygning af Strandengens SFO til vuggestue på ca. 4,6 mio. kr. inkl. flytteomkostninger (overslag). Der er ikke foretaget en vurdering af salgsværdien af Engvej 22. Samlet overblik Dragør Skole Nord: Reduktion i årlige driftsomkostninger, Dagplejen Reduktion i årlige driftsomkostninger, SFO I alt driftsbesparelse Ombygning af Strandengen Ombygning Nordstrandens Vuggestue til SFO I alt anlægsudgifter Evt. salg af ejendom - Engvej kr kr kr kr kr. Samlet økonomi for business case sagen: Reduktion i driftsudgifter, del 1, St. Magleby Reduktion i driftsudgifter, del 2, Dragør Skole Nord I alt driftsbesparelser årligt del 1 og 2. Ombygning del 1, St. Magleby Ombygning del 2, Dragør Skole Nord I alt anlægsudgifter del 1 og del 2 Evt. salg af ejendom, del 1, St. Magleby Evt. salg af ejendom, del 2, Dragør skole Nord kr kr kr kr kr kr.

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Noter vedrørende: Dato : 21. maj 2015 Navn : Karina Møller/Maiken Pelby Effektivisering af SFO-kapacitet Filnavn : Notat vedr effektivisering af SFO kapacitetu:\udveksle\budgetmappe

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen

Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen 7. maj 2019 Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen Nedenstående er en opsamling på de politiske spørgsmål og svar, som er afledt af den politiske behandling af kapacitetsanalysen i BFKU den 3. april

Læs mere

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3

Læs mere

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013. Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Modeller plus-minus, 3. udgave

Modeller plus-minus, 3. udgave Modeller plus-minus, 3. udgave Bil.2.(6.fb.8.12.10) November 2010, Havdrup distrikt. Ud fra den økonomiske, ledelsesmæssige og pædagogiske situation 2011 har nedenstående modeller været i spil i Havdrup

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014 Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 24. februar 2014 Titel: Baggrundsnotat Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose der hvert

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner Bilag 3 Skole-modellen Organisering: Ringsted Dagpleje 2 ehaver 15 0-6 års institutioner 1 specialinstitution Placering: Dagpleje placeres i hele Ringsted Institutionerne placeres i midtbyen, i bynære

Læs mere

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006 Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Børnehjørnet opnormeres, hvilket også kommer Skattekisten i Tybjerg til gode. I fremtiden tilbydes børnehave/vuggestue/ressourcegruppe i Elverhøj.

Børnehjørnet opnormeres, hvilket også kommer Skattekisten i Tybjerg til gode. I fremtiden tilbydes børnehave/vuggestue/ressourcegruppe i Elverhøj. Kære Børn og Skoleudvalg Næstved Kommune. Områdebestyrelsen i NORD sender jer hermed vores høringssvar angående vippen og pladssituationen 2015-2016 i område NORD. Vi forsøger, at belyse hvad vippen får

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet Præsentation Scenarier på dagtilbudsområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens beslutning om indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 er der indkommet

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 18. september 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 18. september 2017 Referat mandag den 18. september 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 3, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udlændingestyrelsens opsigelse af Avnstrup

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Budgetoplæg Børnehave/r i Oksbøl

Budgetoplæg Børnehave/r i Oksbøl Dok 62 718-15 Sag 15/2459 Anbr Budgetoplæg 2016 - Børnehave/r i Oksbøl Baggrunden for budgetoplægget er indgivelse af budgetønske til budget 2015 fra den selvejende bestyrelse ved Oksbøl Børnehave, om

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien

Læs mere

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Handlingskatalog - Budgetproces 2019 BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...

Læs mere

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette

Læs mere

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Opland Scenarie Nuværende/muligt Svebølle/ Viskinge Lille fald i ca. 10 Snertinge Lille stigning i ca. 25 Uændrede dagtilbud

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Budget Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver. + er tab, - gevinst

Budget Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver. + er tab, - gevinst c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_843_29478342036-18_v1_ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 endelig.xlsx.xlsx us/16-08-2018 Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver Budget 2018

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune 2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Bilag 72 Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Politisk historik Ny dagtilbudsstruktur De 8 principper Den 11. november 2014 besluttede Børne- og uddannelsesudvalget 8 principper for det videre

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018 Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner 3 Formål:...3 Resume:...3 Rammer for analysen:...3 Metodemæssige forudsætninger:...3

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Der er kapacitetsudfordringer i områderne Nord, Sdr. Hastrup og Midt. Ventelistestatus samt mulige løsninger beskrives i nærværende notat.

Der er kapacitetsudfordringer i områderne Nord, Sdr. Hastrup og Midt. Ventelistestatus samt mulige løsninger beskrives i nærværende notat. NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Kapacitetsudfordringer status august 2018 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Der er kapacitetsudfordringer i områderne Nord, Sdr. Hastrup og Midt.

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 2 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord Analyse af klubber i Hvidovre Nord Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar, på baggrund af en indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, at der skulle laves en analyse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE

BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE BILAG 2 ISLANDS BRYGGE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Islands Brygge Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på dagtilbudsområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

NOTAT. Oversigt over resumé af indkomne høringssvar om etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet. September 2018

NOTAT. Oversigt over resumé af indkomne høringssvar om etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet. September 2018 NOTAT Oversigt over resumé af indkomne høringssvar om etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet. September 2018 Institution Bestyrelse Lokalt MED udvalg Klostermarkens Børnehus Den Frie Børnehave

Læs mere