Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014"

Transkript

1 Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/ ARTROSE FYS er en nystartet klinik, specialiseret i fysioterapeutisk intervention til patienter med symptomgivende artrose i knæ og hofte. Vores kerneydelser er undersøgelse, uddannelse, registrering og træning efter konceptet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark), med det formål at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker samt bedre disse patienters funktionsniveau. GLA:D har vundet tiltagende større indpas i Danmark de forgange år i takt med at konceptets effekt er blevet dokumenteret. På nuværende tidspunkt findes der kun enkelte GLA:D-tilbud i København og på Frederiksberg. Vi har derfor oprettet en specialiseret artroseklinik, hvor vi vil tilbyde interventionen til patienter med ledgener fra knæ eller hofte. På de følgende sider findes artikel fra Ugeskift for Læger Januar 2013, det videnskabelige rationale og praktisk information om interventionen. I medfølgende mappe forefindes yderligere dokumentation, et udsnit af resultater fra den kliniske kvalitetsdatabase, samt patientinformation til udlevering. De næste hold modtages til 1. undersøgelse og baseline-test fra uge 40 med opstart af hold i uge 43. Epikriser tilbagesendes på alle henviste patienter. Ved skærpet læselyst og spørgsmål, henviser vi til følgende: Vi håber at I som lokale, praktiserende læger vil benytte muligheden og henvise jeres patienter med tegn på artrose til dette tilbud. Med venlig hilsen ARTROSE FYS Prinsesse Maries Alle Frederiksberg C Fysioterapeut Mads T. Langelund & Kasper K. Krommes Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

2 Rationale og evidens bag GLA:D Til behandling af patienter med knæ- eller hofteartrose, anbefaler de kliniske guidelines fysioterapeutisk intervention [1-4]. Compliance med disse guidelines er dog ikke optimal. I USA får blot 10% af artrosepatienter tilbudt fysioterapi [5] og i Australien, hvor sundhedssektoren ligner den danske, er tallet 43% [6]. I Sverige oplevede man ligeledes at ikke alle artrosepatienter fik tilbudt den anbefalede fysioterapeutiske intervention og karakteren af behandlingen varierede [7]. Derfor blev projektet BOA oprettet i 2008, med det formål at implementere de kliniske guidelines i praksis. BOA har haft stor succes med at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker [8]. Efter pilotforsøg i Danmark, der har vist en signifikant effekt på både smerte, funktion og livskvalitet [9, 10], har forskere på SDU valgt at implementere et lignende nationalt koncept under navnet GLA:D. GLA:D uddanner løbende fysioterapeuter og administrerer den kliniske kvalitetsdatabase for projektet [11]. GLA:D består af et 3 måneders standardiseret forløb, som indeholder undersøgelse, test, evaluering, undervisning, træning og introduktion til selvtræning. Forløbet er som nedenfor: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

3 For yderligere information, se eller 1. Roos, E., Thorstensson, C., Basisbehandling af Artrose. Tilgængelig fra: FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf., Zhang, W., et al., OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage, (2): p knæartrose., K.r.o.f.v.f., Sundhedsstyrelsen Juhl, C., et al., Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol, (3): p Dhawan, A., et al., An epidemiologic analysis of clinical practice guidelines for nonarthroplasty treatment of osteoarthritis of the knee. Arthroscopy, (1): p Runciman, W.B., et al., CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust, (2): p Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis. Dan Med J, (12): p Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter. Ugeskr Læger, (3): p Skou, S., Odgaard, A., Roos, E. GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark. 2012; Available from: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

4 Ugeskr Læger 175/3 14. januar 2013 VIDENSKAB 129 Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 INTRODUKTION Op mod 40% af alle personer på 65 år eller derover har knæ- eller hoftesmerter på grund af artrose. Klinisk praksis følger ikke anbefalingerne fra international og national side (faglige visitationsretningslinjer for knæartrose) om en tidlig, multimodal, ikkeoperativ behandling bestående af patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning til patienter med artrose i knæ eller hofter inden henvisning til ortopædkirurg. I Sverige har en sådan tilgang Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA) vist sig at være både effektiv og implementerbar. Formålet med dette pilotstudie var at undersøge gennemførligheden af et tilsvarende initiativ i Danmark for patienter med lette til moderate artroserelaterede smerter i knæ og hofter: Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D), samt at registrere det i en database. Figur 2B Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Source: Figure was previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. MATERIALE OG METODER I alt 36 kommunalt ansatte i Aalborg (31 kvinder) mellem 56 og 65 år med kroniske knæ- og/eller hoftesmerter deltog. Deltagerne gennemgik to sessioners patientuddannelse, der blev forestået af to fysioterapeuter, en diætist og en artrosepatient. Patientuddannelsen, som er tilpasset danske forhold fra det svenske BOA-koncept, indeholdt information om artrose og om, hvordan den kan behandles. Efter patientuddannelsen fik deltagerne valget mellem seks ugers neuromuskulær træning (NEuroMuscular EXercise (NEMEX)) på hold eller individuelt. Det primære effektparameter var ændring i smerte fra baseline til followup efter tre måneder (visuel analogskala (VAS) 0-100). De sekundære effektparametre var livskvalitet (Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D)), tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES)), funktionelle test (30-sekunders-rejse-sætte-sig-test (antal gange) og 20-meters-gangtest (tid)) og body mass index (BMI). Derudover blev deltagelse og brug af elementerne fra GLA:D samt deltagernes vurdering af GLA:D registreret. RESULTATER I alt 34 (94%) af deltagerne gennemførte tremånedersfollowup. Der var en signifikant (p < 0,05) reduktion i smerter ( 16), i tid i 20-meters-gangtest ( 0,7 s) og en signifikant stigning i livskvalitet (0,053), i tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (7,3) og i antallet af gentagelser i 30-sekunders-rejse-sætte-sig-test. 87% af de deltagere, der valgte at deltage i holdtræning, deltog i ud af 12 træningssessioner. 89% af deltagerne anvendte det, de havde lært, hver dag eller hver uge. Alle 34 fuldførende deltagere syntes godt eller meget godt om GLA:D. KONKLUSION Pilotstudiet viste, at interventionen reducerede smerte og forbedrede funktion og livskvalitet hos deltagerne, samt at GLA:D er gennemførligt og muligt at implementere i Danmark. Ved at gøre GLA:D til et nationalt initiativ ville faglige visitationsretningslinjer for knæartrose kunne implementeres, og kvaliteten af behandlingen af knæartrose og hofteartrose ville kunne forbedres. Derudover vil en landsdækkende database give en unik mulighed for at evaluere implementeringens langsigtede kliniske effekter og sundhedsøkonomiske konsekvenser. Endvidere ville det være muligt at følge patienter fra de første symptomer indtil en mulig alloplastik ved at samkøre databasen fra GLA:D med Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register. DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4554. originalartikel 1) Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus 2) Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sansemotorisk Interaktion, Aalborg Universitet 3) Forskningsenhed for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 4) Knæsektoren, Ortopædkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital 5) GIGT og RYG Klinik For Fysioterapi, Odense

5 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 1 Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 ABSTRACT INTRODUCTION: Clinical practice does not reflect current clinical guidelines recommending an early multimodal nonsurgical treatment for knee and hip osteoarthritis (OA). The purpose of this study was to examine the feasibility of such an initiative (Good Life with osteoarthritis in Denmark (GLA:D) in persons with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS: This was a pilot study with a 36-patient cohort and three-month follow-up. The treatment consisted of two 1.5-hour sessions of patient education and six weeks of individualized supervised neuromuscular exercise according to the previously published NEuroMuscular Exercise programme. The primary outcome was pain on a visual analogue scale (0-100). Secondary outcomes were Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D), Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES), 30-second chair stand test, timed 20-meter walk and body mass index. Furthermore, compliance was registered. RESULTS: Thirty-four (94%) participants completed the follow-up. There were significant improvements (p < 0.05) in the primary outcome pain (-16 mm), in time in the 20- meter walk test (-0.7 s), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4). Compliance was high in relation to both patient education and exercise. CONCLUSION: The pilot study demonstrated that the intervention is feasible and that it is possible to implement GLA:D in clinical care. Introducing GLA:D nationwide could improve the adherence to clinical guidelines and the quality of the treatment of knee and hip OA. FUNDING: This trial was funded by The Association of Danish Physiotherapists Research Fund. TRIAL REGISTRATION: not relevant. Osteoarthritis (OA) is a major cause of chronic musculoskeletal pain and functional disability in the elderly popu lation [1]. Up to 40% of people aged 65 years or older suffer from knee or hip pain associated with OA [2]. Early-stage OA treatment strategies could be a way to deal with the rising number of persons with OA [3, 4]. It is recommended that the treatment of knee and hip OA should include multiple treatment modalities [5, 6] and that the treatment should be tailored according to the characteristics of the individual [5]. According to existing evidence, a combination of patient education, exercise and weight loss is recommended as first choice of treatment in knee and hip OA [5, 6]. However, clinical practice does not reflect these recommendations [7-9]. This could be due to the fact that a comprehensive approach is needed to successfully implement guidelines [10]. In a recently published annual report on the national Swedish initiative called Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), the results of such an initiative were presented. BOA was found to be both feasible and effective in reducing pain and improving quality of life and, furthermore, the initiative gave rise to the creation of a national quality register with a unique possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. The elements in this promising initiative could be key factors in implementing the evidence-based recommendations in clinical practice in Denmark and other countries. The purpose of this pilot study was to examine the feasibility of the evidence-based, individualized, nonsurgical treatment programme Good Life with osteo- Arthritis in Denmark (GLA:D) in patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS Study design This was a pilot study with a three-month follow-up. Participants A total of 36 consecutive patients (31 women, year-old), forming part of a free treatment programme that the Municipality of Aalborg offered to employees with non-acute knee (27 patients), hip (six patients) or knee and hip (three patients) pain participated in the study (Table 1). The exclusion criteria were comorbidities influencing physical activity (e.g. neurological diseases), dementia and lack of understanding of Danish language. The study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration. Process of translation and differences between Good Life with osteoarthritis in Denmark and Better Management of patients with OsteoArthritis. All the material used in this pilot study was translat- Original article 1) Orthopaedic Surgery Research Unit, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital 2) Department of Health Science and Technology, Centre for Sensory-Motor Interaction, Aalborg University 3) Research Unit for Musculoskeletal Function and Physiotherapy, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark 4) Division of Knee Surgery, Department of Orthopaedics, Aarhus University Hospital 5) GIGT og RYG Clinic For Physiotherapy, Odense Dan Med J 2012;59(12):A4554

6 2 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 1 Baseline characteristics. Characteristic Baseline Women, n (%) 31 (86) Age, years, mean (range) 59.3 (56-65) Duration of symptoms, months, mean (range) 53.9 (2-384) Body mass index, kg/m 2, mean (range) 27.1 (21-40) Pain, visual analogue scale 0-100, mean (range) 41.5 (11-85) Problems with hand and/or fingers, n (%) 17 (47) ed directly from the Swedish BOA material. The translation was conducted by the first author. When any doubt occurred during the translation process, the people behind BOA were contacted. The elements of GLA:D were the same as the elements in BOA except for the exercise and the functional tests and the fact that patient education was organized in two instead of three sessions. The exercise in BOA is not specified, while the exercise in GLA:D was a supervised neuromuscular exercise programme called NEuroMuscular EXercise (NEMEX) employing biomechanical and neuromuscular principles tailored to patients with OA of the knees or hips [11]. NEMEX was integrated into GLA:D to enhance the quality of the intervention, since NEMEX has previously been shown to be feasible in patients with knee and hip OA [11]. Additionally, functional tests were implemented in the outcome measures in GLA:D. This was done to allow for evaluation of the effects of GLA:D on functional performance. Good Life with osteoarthritis in Denmark The long-term purposes of the GLA:D initiative are to introduce first-line treatments for hip and knee OA nationwide in Denmark and to establish a national quality register for patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. The core element of GLA:D was two 1.5-hour sessions of patient education. Afterwards, the participants could choose whether they preferred six weeks of NEMEX in classes or at home (Figure 1). GLA:D was delivered by two physiotherapists trained and educated in the GLA:D concept and by a dietician and a patient with OA. Patient education The contents of the patient education were evidencebased and its overall focus was to increase the knowledge of the participants regarding OA and how to treat it. Furthermore, patient education focused on involving the participants. The first session featured information on the diagnosis, its aetiology, risk factors and symptoms in OA. Additionally, the first session introduced possible treatments. The second session featured an extended description of treatment of OA (focus on exercise and how to lose weight) and help to self-help. NeuroMuscular EXercise NeuroMuscular EXercise (NEMEX) is a training programme based on biomechanical and neuromuscular principles [11] that aims at restoring a neutral functional alignment of the lower extremities (Figure 2) by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability. Neuromuscular exercise is thus different from strength training (aiming at improving muscle force) and aerobic training (aiming at improving cardiorespiratory fitness). The exercise programme was adopted from the original paper [11]. Each exercise session lasted 60 minutes and was completed twice weekly for six weeks. Each participant was monitored individually to ensure that the training was tailored to the individual s level of function and pain. Participants were admitted continuously to the class. In this way experienced participants could motivate novices to keep exercising. Participants were encouraged to continue the exercise after the six weeks. Since pain is a significant problem for patients with OA [12], the participants were requested to monitor their pain during training in collaboration with the physio therapists using a visual analogue scale (VAS). Pain up to five was acceptable during and after the exercise session; furthermore, pain should subside to pain as usual the morning after an exercise session. If pain did not subside, the level of training was reduced [11]. Outcome measures The primary outcome was the change from baseline to the three-month follow-up in mean pain intensity during the last month (VAS 0-100). Secondary outcome measures were the Euro- Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ-5D) as a measure of health-related quality of life and an average score for the two subscales Pain and Other symptoms of the Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES) as a measure of selfefficacy ( with terminal descriptors of very uncertain and certain ). The 30-second chair stand test and time in the 20-meter walk test were used as measures of functional performance, while change in body mass index from baseline to follow-up was applied to evaluate the effect on weight. Furthermore, intake of pain medication (paracetamol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs) at baseline and at the three-month follow-up was registered. The outcome measures were evaluated in a stand-

7 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 3 ardized manner by the same physiotherapist at baseline at the three-month follow-up. Other measures Compliance with exercise was monitored in the classbased exercise as the total number of exercise sessions completed out of the expected 12 sessions. Compliance with the elements of GLA:D in general was registered for all participants completing the three-month follow-up on a five-point scale assessing the adherence to the treatment (never, every month, every week, every day, several times a day). Additionally, the participants were asked to rate their opinion of GLA:D on a five-point scale (very bad, bad, neither bad nor good, good, very good). Database As with BOA, GLA:D holds a database where baseline characteristics and outcome measures have been registered. Statistical analysis Data were found to be normally distributed, confirmed by Q-Q plots. Paired samples t-test was applied in the statistics. Only one joint per individual was included in the statistical analysis (the joint most affected by pain). p-values < 0.05 were considered significant. All analyses were performed using SPSS Statistics (Version 19). Trial registration: not relevant. FigurE 1 Good Life with osteoarthritis in Denmark GLA:D. Assessment at physiotherapist Eligible participants complete baseline measures at physiotherapist First session (1.5 hours) What is osteoarthritis? Risk factors Symptoms Introduction to treatment Six weeks of class-based neuromuscular exercise (NEMEX) two times a week Patient education Choice of the participants Follow-up second session (1.5 hours) Exercise How to lose weight Activities in daily living Coping Self-help tools Six weeks of homebased NEMEX two times a week After three months Participants complete measures at physiotherapist After 12 months Online or postal questionnaire NEMEX = NEuroMuscular Exercise. RESULTS Outcome measures Thirty-four (94%) of 36 participants completed the three-month follow-up. One of the two participants not completing the follow-up stopped for unknown reasons, while the other was not available for follow-up. There was a significant improvement in the primary outcome of pain ( 15.9), in time in the 20-meter walk test ( 0.7s.), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4) (Table 2). Sixteen participants reported using pain medication at baseline, while only eleven were using pain medication at the three-month follow-up. FigurE 2 A. Appropriate position of knee over foot, i.e. joint in lower extremity well aligned. B. Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Other measures Thirty-one (91%) of the participants completing the three-month follow-up participated in the class-based exercise. Of these, 27 (87%) participated in sessions, three (10%) participated in 7-9 sessions and one (3%) participated in 1-6 of the total 12 sessions. A total of 22 (65%) of 34 participants used what they had learned in GLA:D every day or several times a day, eight (24%) used it every week and four (12%) never used it. A Source: The figure is previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. Thirty-four (100%) of the participants rated their participation in GLA:D as a good or very good experience. B

8 4 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 2 Difference in outcome measures from baseline to the three-month follow-up. Outcome measure Baseline, mean (SD) 3-month follow-up, mean (SD) Difference, mean (95% CI) p-value Pain, VAS 41.5 (17.0) 26.2 (20.0) 15.9 ( 24.1 to 7.8) < EQ-5D (0.086) (0.104) (0.021 to 0.085) ASES 73.6 (18.5) 77.8 (15.3) 7.3 (1.1 to 13.5) Chair stand test, n 13.8 (3.2) 15.1 (3.4) 1.4 (0.3 to 2.4) meter walk, s 11.1 (1.2) 10.4 (1.3) 0.7 ( 1.0 to 0.4) < BMI, kg/m (4.5) 27.0 (4.8) 0.1 ( 0.4 to 0.2) ASES = Arthritis Self-Efficacy Scale; BMI = body mass index; CI = confidence interval; SD = standard deviation; VAS = visual analogue scale. DISCUSSION To our knowledge, GLA:D is the first Danish attempt to implement early multimodal evidence-based non-surgical treatment in patients with OA-related pain using a comprehensive approach fitted to the specific setting and group of patients. The pilot study showed that GLA:D reduced pain and intake of pain medication and improved function, quality of life and self-efficacy in selected patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. Furthermore, the pilot study showed that it was possible to implement GLA:D in Denmark and that the programme was feasible. The results from this pilot study are in accordance with the findings in BOA with improvements in pain and quality of life [9]. However, the improvement in pain in GLA:D was larger than in BOA and larger than the Minimum Clinically Important Improvement [13]. Since the exercise in BOA is not specified and managed at each centre, one could speculate that the difference in effect between GLA:D and BOA may be owed to the fact that GLA:D has integrated NEMEX. Neuromuscular exercise aims to improve the functional alignment of the lower extremity by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability [11, 14]. Knee injuries (anterior cruciate ligament injury, meniscal injury, cartilage damage) cause functional instability [15, 16]. These limitations are also present in people with OA [17, 18]. Another reason may be that quadriceps strengthening exercise, a cornerstone of traditional treatment for OA, is ineffective in reducing pain in people with varus malalignment [19], which is frequently seen in patients with knee OA, maybe because strengthening exercise only increases muscle strength and not necessarily the functional alignment and stability. Our findings support the applicability of neuromuscular exercise in OA [11, 14]. In some of the centres participating in BOA, patients were recruited while on a waiting list to see an orthopaedic surgeon. Around two thirds of 368 consecutive patients considered their improvement to be so good that they no longer needed to consult an orthopaedic surgeon, while the vast majority of the remaining third of patients had surgery within one year [9]. Although Swedish numbers may not predict observations in Denmark, since orthopaedic referral patterns presumably vary widely between countries and over time, this interesting finding underpins the multiple, possible advantages that may be obtained by introducing a standardized non-surgical treatment package for patients with OA in clinical care. Introduction of GLA:D or similar packages may decrease the number of visits to secondary care and may reduce the number of operations performed. Last, but not least, those patients who do undergo surgery are well informed and well prepared for surgery and may also have a better outcome. Since around 20% of those who undergo a total knee replacement and over 9% of those who undergo total hip replacement experience little or no improvement in symptoms [20], there is a need to further improve the treatment algorithm for OA. If patients, as recommended [5, 6], go through the elements of GLA:D before seeing an orthopaedic surgeon, one could speculate that this may improve the quality of the treatment of OA. Another promising perspective of GLA:D is its database. The BOA database, which was initiated in 2008, has now been changed into a national quality register, which gives the possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. If GLA:D was expanded nationwide in Denmark, it would provide a unique opportunity to follow patients from onset of symptoms until a possible joint replacement by comparing their data with data in The Danish Knee Arthroplasty Registry and The Danish Hip Arthroplasty Registry. Since patients seen in primary care in Denmark cannot be identified based on diagnoses, this database would constitute a new possibility to follow clinical pathways for patients seeking medical care for painful hips or knees for many years before having total joint replacement. This could lead to improved quality of treatment of OA since it would indicate which patients would benefit from which treatment and give the possibility to predict treatment outcome. This would ultimately lead to further individualization of the treatment and an improvement of the treatment algorithm for OA. The generalizability of our findings is limited by the middle-aged study population. Future studies should investigate the effects of this initiative in a randomized design with long-term follow-up comparing the effects with the effects of usual care in patients with mild to moderate knee and/or hip OA. CONCLUSION The pilot study showed that the GLA:D treatment was feasible in selected patients with mild to moderate knee

9 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 5 and/or hip OA-related pain and that it would be possible to implement GLA:D treatment in Denmark. Making GLA:D a nationwide initiative could be a significant step towards implementing evidence-based clinical guidelines and improving the quality of the treatment of knee and hip OA. CORRESPONDENCE: Søren Thorgaard Skou, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Research and Innovation Center, Søndre Skovvej 15, Aalborg 9000, Denmark. ACCEPTED: 15 October 2012 CONFLICTS OF INTEREST: Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at LITERATURE 1. Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis 2001;60: Dawson J, Linsell L, Zondervan K et al. Epidemiology of hip and knee pain and its impact on overall health status in older adults. Rheumatology (Oxford) 2004;43: Hunter DJ. Lower extremity osteoarthritis management needs a paradigm shift. Br J Sports Med 2011;45: Carr AJ, Robertsson O, Graves S et al. Knee replacement. Lancet 2012;379: Jordan KM, Arden NK, Doherty M et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62: Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartil 2008;16: DeHaan MN, Guzman J, Bayley MT et al. Knee osteoarthritis clinical practice guidelines how are we doing? J Rheumatol 2007;34: Snijders GF, den Broeder AA, van Riel PL et al. Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing. Scand J Rheumatol 2011;40: Thorstensson C, Dahlberg L. The BOA-register - annual report Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients care. Lancet 2003;362: Ageberg E, Link A, Roos EM. Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX- TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010;11: Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005;365: Tubach F, Ravaud P, Martin-Mola E et al. Minimal clinically important improvement and patient acceptable symptomatic state in pain and function in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, chronic back pain, hand osteoarthritis, and hip and knee osteoarthritis: The Reflect Multinational Study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012 (e-pub ahead of print). 14. Roos EM, Herzog W, Block JA et al. Muscle weakness, afferent sensory dysfunction and exercise in knee osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2011;7: Ageberg E. Consequences of a ligament injury on neuromuscular function and relevance to using the anterior cruciate ligamentinjured knee as model. J Electromyogr Kinesiol 2002;12: Roos EM, Roos HP, Ekdahl C et al. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) - validation of a Swedish version. Scand J Med Sci Sports 1998;8: Bennell KL, Hunt MA, Wrigley TV et al. Role of muscle in the genesis and management of knee osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am 2008;34: Fitzgerald GK, Piva SR, Irrgang JJ. Reports of joint instability in knee osteoarthritis: its prevalence and relationship to physical function. Arthritis Rheum 2004;51: Lim BW, Hinman RS, Wrigley TV et al. Does knee malalignment mediate the effects of quadriceps strengthening on knee adduction moment, pain, and function in medial knee osteoarthritis? A randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2008;59: Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R et al. What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients. BMJ Open 2012;2:e

10 Indikation for deltagelse i GLA:D Ledgener fra hofte og/eller knæ som medfører henvendelse til sundhedsvæsenet Eksklusionskriterier Anden årsag til generne (f.eks. tumor, inflammatorisk ledsygdom, sequele efter hoftefraktur) Andre symptomer, der er mere udtalte end atrosegenerne (f.eks. kronisk, generaliseret smerte eller fibromyalgi) Forstår ikke dansk Rutiner i GLA:D Generel information Minimal intervention i GLA:D (se flow diagram) skal altid indgå i GLA:D-tilbuddet til patienter. Derudover bør alle deltagere opfordres til at starte træningen på hold efterfølgende. Lokale variationer med yderligere elementer (herunder diætist, ergoterapeut osv.) kan forekomme. Patienter, der ikke vil give tilladelse til, at data registreres i GLA:D-registeret skal ved ønske om at fortsætte samtidig selv skriftligt ansøge om ikke at blive registreret i GLA:Dregisteret. Dette påvirker ikke den almindelige journalførelse. Foranstaltninger såsom afprøvning af ortoser, smertebehandling eller lignende, som ikke indgår i GLA:D, kan foregå via egen læge eller fysioterapeut men ligger uden for formålet med GLA:D. Det er dog ingen hindring for deltagelse og registrering i GLA:D. Traumer eller andre akutte hændelser, som sker under GLA:D og kræver akut behandling skal henvises til læge eller fysioterapeut. Fysioterapeuten er forpligtiget til at understøtte indsamlingen af data til GLA:Dregisteret ved selv at registrere data og ved at hjælpe patienten til at gøre det samme.

11 Første besøg Patientinformation og deltagermateriale udleveres i forbindelse med første besøg. Patientformularen og fysioterapeutens formular for første besøg skal udfyldes hos fysioterapeuten på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Patienten skal have mulighed for at sidde uforstyrret og udfylde formularen uden råd/anvisninger om, hvordan spørgsmålene skal besvares. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). Patientuddannelse Artroseinformatør skal i første omgang selv findes. På længere sigt er målet, at Gigtforeningen kan hjælpe de enkelte GLA:D-steder med dette. Træning Patienten har mulighed for at vælge at lave det individuelt tilpassede træningsprogram hjemme eller på hold. Det bør dog tilstræbes at patienten så vidt muligt deltager i holdtræningen og helst alle 12 gange på de seks uger. Træningsprogrammet tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål. Alle patienter kan deltage i træningen, og selv den i forvejen rimeligt aktive patient bliver udfordret med henblik på kvalitet og kontrol i øvelserne. Såfremt det vurderes passende, kan patienten lave nogle af øvelserne hjemme. Dette bør dog først ske, når patienten er helt ind i programmet. Efter træningsforløbet bør patienten opfordres til at fortsætte træningen og følge principperne fra GLA:D-kurset hjemme. Træningen i GLA:D skal suppleres af den generelle anbefaling om minimum 30minutters fysisk aktivitet om dagen. 3 måneders follow-up Samtlige patienter, uanset valg af træning hjemme eller på hold, skal indkaldes til 3måneders follow-up, hvor både patientformular og fysioterapeutens formular udfyldes på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). 3 måneders follow-up sker 3måneder efter indskrivning i GLA:D og efter afsluttet 6ugers træningsforløb. Hvis der er ventetid på træningsforløbet, sker follow-up hurtigst muligt efter træningsforløbet, dog ikke ved den sidste træningsgang, da udtrætning påvirker resultaterne.

12 12 måneders follow-up 12 måneders follow-up sker 12 måneder efter indskrivning i GLA:D vha. elektronisk (eller postomdelt) spørgeskema (OBS: det er vigtigt at registreres til dette formål i skema). Udsendelsen af dette skema sker automatisk fra GLA:D-registeret, hvis er registreret.

13 Udtræk fra klinisk kvalitetsdatabase, årsrapporten Forefindes på Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

14 Anbefalet læsning Kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer for knæartrose. Sundhedsstyrelsen Roos EM, Thorstensson, C. Basisbehandling af artrose en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose. Tilgængelig fra: AE8B-417F-8CB5-FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf. Ageberg E, Link A, Roos EM: Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010, 11:126. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008; 16: Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet Jun 18;377(9783): Carr AJ, Robertsson O, Graves S, Price AJ, Arden NK, Judge A, Beard DJ. Knee replacement. Lancet Apr 7;379(9823): Skou, ST; Odgaard, A; Rasmussen, JO; Roos, EM. Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Dan Med J Dec; 59(12): A4554. Tilgængelig fra: DF Danske Fysioterapeuter. Et sammenhængende forløb med uddannelse, træning og evaluering skal hjælpe mennesker med artrose. Tilgængelig fra: Roos EM, Dahlberg L. Motion som artrosemedicin. Tilgængelig fra: Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis Jul;72(7): Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression 1

15 analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheum Dec 18. doi: /art [Epub ahead of print] Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, Dziedzic KS, Healey EL, Peat GM, Foster NE. Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. BMJ Sep 20;347:f5555. doi: /bmj.f

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

GLA:D GODT LIV MED ARTROSE I DANMARK

GLA:D GODT LIV MED ARTROSE I DANMARK GLA:D GODT LIV MED ARTROSE I DANMARK RESULTATOPGØRELSE FRA PILOTPROJEKT AFPRØVET PÅ 6 FYSIOTERAPIKLINIKKER I REGION NORDJYLLAND 2013 Udarbejdet af: Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard Jensen Forskningsfysioterapeut

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Systematisering af den tidlige palliative indsats ved lungekræft

Systematisering af den tidlige palliative indsats ved lungekræft Systematisering af den tidlige palliative indsats ved lungekræft Mogens Grønvold Professor, overlæge, dr.med. Palliativ medicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk Ernæringsproblemer hos svækkede ældre Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk 2 clinical interventions for weight loss have been used with modest succes. Bales CW, Ritchie CS.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk

Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk Professor Ewa Roos Center for Sundhed i Muskler og Led Syddansk Universitet eroos@health.sdu.dk Godt Liv med Artrose i Danmark www.glaid.dk Hyppigt Dyrt Håbløst underprioriteret ARTROSE smerte funktionstab

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns

Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns Agreement between Cochrane Neonatal reviews and Danish guidelines for newborns J Brok, G Greisen, T Jacobsen, LL Gluud, and C Gluud Cochrane Hepato-Biliary Group, Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

GLA:D Årsrapport 2013

GLA:D Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 2 GLA:D - Årsrapport 2013 GLA:D Årsrapport 2013 GLA:D-registeret Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi FoF, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Kaiser Permanente Population Care Registry

Kaiser Permanente Population Care Registry Kaiser Permanente Population Care Registry Claus Ehlers Vigeo Healthcare Division www.vigeo.dk Vigeo 29. november 2001 Sundhedsportaler, Population Care Registry 1 PCR: Oversigt Hvad er en Population Care

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere