Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014"

Transkript

1 Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/ ARTROSE FYS er en nystartet klinik, specialiseret i fysioterapeutisk intervention til patienter med symptomgivende artrose i knæ og hofte. Vores kerneydelser er undersøgelse, uddannelse, registrering og træning efter konceptet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark), med det formål at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker samt bedre disse patienters funktionsniveau. GLA:D har vundet tiltagende større indpas i Danmark de forgange år i takt med at konceptets effekt er blevet dokumenteret. På nuværende tidspunkt findes der kun enkelte GLA:D-tilbud i København og på Frederiksberg. Vi har derfor oprettet en specialiseret artroseklinik, hvor vi vil tilbyde interventionen til patienter med ledgener fra knæ eller hofte. På de følgende sider findes artikel fra Ugeskift for Læger Januar 2013, det videnskabelige rationale og praktisk information om interventionen. I medfølgende mappe forefindes yderligere dokumentation, et udsnit af resultater fra den kliniske kvalitetsdatabase, samt patientinformation til udlevering. De næste hold modtages til 1. undersøgelse og baseline-test fra uge 40 med opstart af hold i uge 43. Epikriser tilbagesendes på alle henviste patienter. Ved skærpet læselyst og spørgsmål, henviser vi til følgende: Vi håber at I som lokale, praktiserende læger vil benytte muligheden og henvise jeres patienter med tegn på artrose til dette tilbud. Med venlig hilsen ARTROSE FYS Prinsesse Maries Alle Frederiksberg C Fysioterapeut Mads T. Langelund & Kasper K. Krommes Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

2 Rationale og evidens bag GLA:D Til behandling af patienter med knæ- eller hofteartrose, anbefaler de kliniske guidelines fysioterapeutisk intervention [1-4]. Compliance med disse guidelines er dog ikke optimal. I USA får blot 10% af artrosepatienter tilbudt fysioterapi [5] og i Australien, hvor sundhedssektoren ligner den danske, er tallet 43% [6]. I Sverige oplevede man ligeledes at ikke alle artrosepatienter fik tilbudt den anbefalede fysioterapeutiske intervention og karakteren af behandlingen varierede [7]. Derfor blev projektet BOA oprettet i 2008, med det formål at implementere de kliniske guidelines i praksis. BOA har haft stor succes med at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker [8]. Efter pilotforsøg i Danmark, der har vist en signifikant effekt på både smerte, funktion og livskvalitet [9, 10], har forskere på SDU valgt at implementere et lignende nationalt koncept under navnet GLA:D. GLA:D uddanner løbende fysioterapeuter og administrerer den kliniske kvalitetsdatabase for projektet [11]. GLA:D består af et 3 måneders standardiseret forløb, som indeholder undersøgelse, test, evaluering, undervisning, træning og introduktion til selvtræning. Forløbet er som nedenfor: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

3 For yderligere information, se eller 1. Roos, E., Thorstensson, C., Basisbehandling af Artrose. Tilgængelig fra: FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf., Zhang, W., et al., OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage, (2): p knæartrose., K.r.o.f.v.f., Sundhedsstyrelsen Juhl, C., et al., Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol, (3): p Dhawan, A., et al., An epidemiologic analysis of clinical practice guidelines for nonarthroplasty treatment of osteoarthritis of the knee. Arthroscopy, (1): p Runciman, W.B., et al., CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust, (2): p Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis. Dan Med J, (12): p Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter. Ugeskr Læger, (3): p Skou, S., Odgaard, A., Roos, E. GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark. 2012; Available from: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

4 Ugeskr Læger 175/3 14. januar 2013 VIDENSKAB 129 Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 INTRODUKTION Op mod 40% af alle personer på 65 år eller derover har knæ- eller hoftesmerter på grund af artrose. Klinisk praksis følger ikke anbefalingerne fra international og national side (faglige visitationsretningslinjer for knæartrose) om en tidlig, multimodal, ikkeoperativ behandling bestående af patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning til patienter med artrose i knæ eller hofter inden henvisning til ortopædkirurg. I Sverige har en sådan tilgang Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA) vist sig at være både effektiv og implementerbar. Formålet med dette pilotstudie var at undersøge gennemførligheden af et tilsvarende initiativ i Danmark for patienter med lette til moderate artroserelaterede smerter i knæ og hofter: Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D), samt at registrere det i en database. Figur 2B Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Source: Figure was previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. MATERIALE OG METODER I alt 36 kommunalt ansatte i Aalborg (31 kvinder) mellem 56 og 65 år med kroniske knæ- og/eller hoftesmerter deltog. Deltagerne gennemgik to sessioners patientuddannelse, der blev forestået af to fysioterapeuter, en diætist og en artrosepatient. Patientuddannelsen, som er tilpasset danske forhold fra det svenske BOA-koncept, indeholdt information om artrose og om, hvordan den kan behandles. Efter patientuddannelsen fik deltagerne valget mellem seks ugers neuromuskulær træning (NEuroMuscular EXercise (NEMEX)) på hold eller individuelt. Det primære effektparameter var ændring i smerte fra baseline til followup efter tre måneder (visuel analogskala (VAS) 0-100). De sekundære effektparametre var livskvalitet (Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D)), tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES)), funktionelle test (30-sekunders-rejse-sætte-sig-test (antal gange) og 20-meters-gangtest (tid)) og body mass index (BMI). Derudover blev deltagelse og brug af elementerne fra GLA:D samt deltagernes vurdering af GLA:D registreret. RESULTATER I alt 34 (94%) af deltagerne gennemførte tremånedersfollowup. Der var en signifikant (p < 0,05) reduktion i smerter ( 16), i tid i 20-meters-gangtest ( 0,7 s) og en signifikant stigning i livskvalitet (0,053), i tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (7,3) og i antallet af gentagelser i 30-sekunders-rejse-sætte-sig-test. 87% af de deltagere, der valgte at deltage i holdtræning, deltog i ud af 12 træningssessioner. 89% af deltagerne anvendte det, de havde lært, hver dag eller hver uge. Alle 34 fuldførende deltagere syntes godt eller meget godt om GLA:D. KONKLUSION Pilotstudiet viste, at interventionen reducerede smerte og forbedrede funktion og livskvalitet hos deltagerne, samt at GLA:D er gennemførligt og muligt at implementere i Danmark. Ved at gøre GLA:D til et nationalt initiativ ville faglige visitationsretningslinjer for knæartrose kunne implementeres, og kvaliteten af behandlingen af knæartrose og hofteartrose ville kunne forbedres. Derudover vil en landsdækkende database give en unik mulighed for at evaluere implementeringens langsigtede kliniske effekter og sundhedsøkonomiske konsekvenser. Endvidere ville det være muligt at følge patienter fra de første symptomer indtil en mulig alloplastik ved at samkøre databasen fra GLA:D med Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register. DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4554. originalartikel 1) Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus 2) Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sansemotorisk Interaktion, Aalborg Universitet 3) Forskningsenhed for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 4) Knæsektoren, Ortopædkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital 5) GIGT og RYG Klinik For Fysioterapi, Odense

5 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 1 Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 ABSTRACT INTRODUCTION: Clinical practice does not reflect current clinical guidelines recommending an early multimodal nonsurgical treatment for knee and hip osteoarthritis (OA). The purpose of this study was to examine the feasibility of such an initiative (Good Life with osteoarthritis in Denmark (GLA:D) in persons with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS: This was a pilot study with a 36-patient cohort and three-month follow-up. The treatment consisted of two 1.5-hour sessions of patient education and six weeks of individualized supervised neuromuscular exercise according to the previously published NEuroMuscular Exercise programme. The primary outcome was pain on a visual analogue scale (0-100). Secondary outcomes were Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D), Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES), 30-second chair stand test, timed 20-meter walk and body mass index. Furthermore, compliance was registered. RESULTS: Thirty-four (94%) participants completed the follow-up. There were significant improvements (p < 0.05) in the primary outcome pain (-16 mm), in time in the 20- meter walk test (-0.7 s), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4). Compliance was high in relation to both patient education and exercise. CONCLUSION: The pilot study demonstrated that the intervention is feasible and that it is possible to implement GLA:D in clinical care. Introducing GLA:D nationwide could improve the adherence to clinical guidelines and the quality of the treatment of knee and hip OA. FUNDING: This trial was funded by The Association of Danish Physiotherapists Research Fund. TRIAL REGISTRATION: not relevant. Osteoarthritis (OA) is a major cause of chronic musculoskeletal pain and functional disability in the elderly popu lation [1]. Up to 40% of people aged 65 years or older suffer from knee or hip pain associated with OA [2]. Early-stage OA treatment strategies could be a way to deal with the rising number of persons with OA [3, 4]. It is recommended that the treatment of knee and hip OA should include multiple treatment modalities [5, 6] and that the treatment should be tailored according to the characteristics of the individual [5]. According to existing evidence, a combination of patient education, exercise and weight loss is recommended as first choice of treatment in knee and hip OA [5, 6]. However, clinical practice does not reflect these recommendations [7-9]. This could be due to the fact that a comprehensive approach is needed to successfully implement guidelines [10]. In a recently published annual report on the national Swedish initiative called Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), the results of such an initiative were presented. BOA was found to be both feasible and effective in reducing pain and improving quality of life and, furthermore, the initiative gave rise to the creation of a national quality register with a unique possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. The elements in this promising initiative could be key factors in implementing the evidence-based recommendations in clinical practice in Denmark and other countries. The purpose of this pilot study was to examine the feasibility of the evidence-based, individualized, nonsurgical treatment programme Good Life with osteo- Arthritis in Denmark (GLA:D) in patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS Study design This was a pilot study with a three-month follow-up. Participants A total of 36 consecutive patients (31 women, year-old), forming part of a free treatment programme that the Municipality of Aalborg offered to employees with non-acute knee (27 patients), hip (six patients) or knee and hip (three patients) pain participated in the study (Table 1). The exclusion criteria were comorbidities influencing physical activity (e.g. neurological diseases), dementia and lack of understanding of Danish language. The study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration. Process of translation and differences between Good Life with osteoarthritis in Denmark and Better Management of patients with OsteoArthritis. All the material used in this pilot study was translat- Original article 1) Orthopaedic Surgery Research Unit, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital 2) Department of Health Science and Technology, Centre for Sensory-Motor Interaction, Aalborg University 3) Research Unit for Musculoskeletal Function and Physiotherapy, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark 4) Division of Knee Surgery, Department of Orthopaedics, Aarhus University Hospital 5) GIGT og RYG Clinic For Physiotherapy, Odense Dan Med J 2012;59(12):A4554

6 2 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 1 Baseline characteristics. Characteristic Baseline Women, n (%) 31 (86) Age, years, mean (range) 59.3 (56-65) Duration of symptoms, months, mean (range) 53.9 (2-384) Body mass index, kg/m 2, mean (range) 27.1 (21-40) Pain, visual analogue scale 0-100, mean (range) 41.5 (11-85) Problems with hand and/or fingers, n (%) 17 (47) ed directly from the Swedish BOA material. The translation was conducted by the first author. When any doubt occurred during the translation process, the people behind BOA were contacted. The elements of GLA:D were the same as the elements in BOA except for the exercise and the functional tests and the fact that patient education was organized in two instead of three sessions. The exercise in BOA is not specified, while the exercise in GLA:D was a supervised neuromuscular exercise programme called NEuroMuscular EXercise (NEMEX) employing biomechanical and neuromuscular principles tailored to patients with OA of the knees or hips [11]. NEMEX was integrated into GLA:D to enhance the quality of the intervention, since NEMEX has previously been shown to be feasible in patients with knee and hip OA [11]. Additionally, functional tests were implemented in the outcome measures in GLA:D. This was done to allow for evaluation of the effects of GLA:D on functional performance. Good Life with osteoarthritis in Denmark The long-term purposes of the GLA:D initiative are to introduce first-line treatments for hip and knee OA nationwide in Denmark and to establish a national quality register for patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. The core element of GLA:D was two 1.5-hour sessions of patient education. Afterwards, the participants could choose whether they preferred six weeks of NEMEX in classes or at home (Figure 1). GLA:D was delivered by two physiotherapists trained and educated in the GLA:D concept and by a dietician and a patient with OA. Patient education The contents of the patient education were evidencebased and its overall focus was to increase the knowledge of the participants regarding OA and how to treat it. Furthermore, patient education focused on involving the participants. The first session featured information on the diagnosis, its aetiology, risk factors and symptoms in OA. Additionally, the first session introduced possible treatments. The second session featured an extended description of treatment of OA (focus on exercise and how to lose weight) and help to self-help. NeuroMuscular EXercise NeuroMuscular EXercise (NEMEX) is a training programme based on biomechanical and neuromuscular principles [11] that aims at restoring a neutral functional alignment of the lower extremities (Figure 2) by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability. Neuromuscular exercise is thus different from strength training (aiming at improving muscle force) and aerobic training (aiming at improving cardiorespiratory fitness). The exercise programme was adopted from the original paper [11]. Each exercise session lasted 60 minutes and was completed twice weekly for six weeks. Each participant was monitored individually to ensure that the training was tailored to the individual s level of function and pain. Participants were admitted continuously to the class. In this way experienced participants could motivate novices to keep exercising. Participants were encouraged to continue the exercise after the six weeks. Since pain is a significant problem for patients with OA [12], the participants were requested to monitor their pain during training in collaboration with the physio therapists using a visual analogue scale (VAS). Pain up to five was acceptable during and after the exercise session; furthermore, pain should subside to pain as usual the morning after an exercise session. If pain did not subside, the level of training was reduced [11]. Outcome measures The primary outcome was the change from baseline to the three-month follow-up in mean pain intensity during the last month (VAS 0-100). Secondary outcome measures were the Euro- Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ-5D) as a measure of health-related quality of life and an average score for the two subscales Pain and Other symptoms of the Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES) as a measure of selfefficacy ( with terminal descriptors of very uncertain and certain ). The 30-second chair stand test and time in the 20-meter walk test were used as measures of functional performance, while change in body mass index from baseline to follow-up was applied to evaluate the effect on weight. Furthermore, intake of pain medication (paracetamol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs) at baseline and at the three-month follow-up was registered. The outcome measures were evaluated in a stand-

7 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 3 ardized manner by the same physiotherapist at baseline at the three-month follow-up. Other measures Compliance with exercise was monitored in the classbased exercise as the total number of exercise sessions completed out of the expected 12 sessions. Compliance with the elements of GLA:D in general was registered for all participants completing the three-month follow-up on a five-point scale assessing the adherence to the treatment (never, every month, every week, every day, several times a day). Additionally, the participants were asked to rate their opinion of GLA:D on a five-point scale (very bad, bad, neither bad nor good, good, very good). Database As with BOA, GLA:D holds a database where baseline characteristics and outcome measures have been registered. Statistical analysis Data were found to be normally distributed, confirmed by Q-Q plots. Paired samples t-test was applied in the statistics. Only one joint per individual was included in the statistical analysis (the joint most affected by pain). p-values < 0.05 were considered significant. All analyses were performed using SPSS Statistics (Version 19). Trial registration: not relevant. FigurE 1 Good Life with osteoarthritis in Denmark GLA:D. Assessment at physiotherapist Eligible participants complete baseline measures at physiotherapist First session (1.5 hours) What is osteoarthritis? Risk factors Symptoms Introduction to treatment Six weeks of class-based neuromuscular exercise (NEMEX) two times a week Patient education Choice of the participants Follow-up second session (1.5 hours) Exercise How to lose weight Activities in daily living Coping Self-help tools Six weeks of homebased NEMEX two times a week After three months Participants complete measures at physiotherapist After 12 months Online or postal questionnaire NEMEX = NEuroMuscular Exercise. RESULTS Outcome measures Thirty-four (94%) of 36 participants completed the three-month follow-up. One of the two participants not completing the follow-up stopped for unknown reasons, while the other was not available for follow-up. There was a significant improvement in the primary outcome of pain ( 15.9), in time in the 20-meter walk test ( 0.7s.), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4) (Table 2). Sixteen participants reported using pain medication at baseline, while only eleven were using pain medication at the three-month follow-up. FigurE 2 A. Appropriate position of knee over foot, i.e. joint in lower extremity well aligned. B. Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Other measures Thirty-one (91%) of the participants completing the three-month follow-up participated in the class-based exercise. Of these, 27 (87%) participated in sessions, three (10%) participated in 7-9 sessions and one (3%) participated in 1-6 of the total 12 sessions. A total of 22 (65%) of 34 participants used what they had learned in GLA:D every day or several times a day, eight (24%) used it every week and four (12%) never used it. A Source: The figure is previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. Thirty-four (100%) of the participants rated their participation in GLA:D as a good or very good experience. B

8 4 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 2 Difference in outcome measures from baseline to the three-month follow-up. Outcome measure Baseline, mean (SD) 3-month follow-up, mean (SD) Difference, mean (95% CI) p-value Pain, VAS 41.5 (17.0) 26.2 (20.0) 15.9 ( 24.1 to 7.8) < EQ-5D (0.086) (0.104) (0.021 to 0.085) ASES 73.6 (18.5) 77.8 (15.3) 7.3 (1.1 to 13.5) Chair stand test, n 13.8 (3.2) 15.1 (3.4) 1.4 (0.3 to 2.4) meter walk, s 11.1 (1.2) 10.4 (1.3) 0.7 ( 1.0 to 0.4) < BMI, kg/m (4.5) 27.0 (4.8) 0.1 ( 0.4 to 0.2) ASES = Arthritis Self-Efficacy Scale; BMI = body mass index; CI = confidence interval; SD = standard deviation; VAS = visual analogue scale. DISCUSSION To our knowledge, GLA:D is the first Danish attempt to implement early multimodal evidence-based non-surgical treatment in patients with OA-related pain using a comprehensive approach fitted to the specific setting and group of patients. The pilot study showed that GLA:D reduced pain and intake of pain medication and improved function, quality of life and self-efficacy in selected patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. Furthermore, the pilot study showed that it was possible to implement GLA:D in Denmark and that the programme was feasible. The results from this pilot study are in accordance with the findings in BOA with improvements in pain and quality of life [9]. However, the improvement in pain in GLA:D was larger than in BOA and larger than the Minimum Clinically Important Improvement [13]. Since the exercise in BOA is not specified and managed at each centre, one could speculate that the difference in effect between GLA:D and BOA may be owed to the fact that GLA:D has integrated NEMEX. Neuromuscular exercise aims to improve the functional alignment of the lower extremity by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability [11, 14]. Knee injuries (anterior cruciate ligament injury, meniscal injury, cartilage damage) cause functional instability [15, 16]. These limitations are also present in people with OA [17, 18]. Another reason may be that quadriceps strengthening exercise, a cornerstone of traditional treatment for OA, is ineffective in reducing pain in people with varus malalignment [19], which is frequently seen in patients with knee OA, maybe because strengthening exercise only increases muscle strength and not necessarily the functional alignment and stability. Our findings support the applicability of neuromuscular exercise in OA [11, 14]. In some of the centres participating in BOA, patients were recruited while on a waiting list to see an orthopaedic surgeon. Around two thirds of 368 consecutive patients considered their improvement to be so good that they no longer needed to consult an orthopaedic surgeon, while the vast majority of the remaining third of patients had surgery within one year [9]. Although Swedish numbers may not predict observations in Denmark, since orthopaedic referral patterns presumably vary widely between countries and over time, this interesting finding underpins the multiple, possible advantages that may be obtained by introducing a standardized non-surgical treatment package for patients with OA in clinical care. Introduction of GLA:D or similar packages may decrease the number of visits to secondary care and may reduce the number of operations performed. Last, but not least, those patients who do undergo surgery are well informed and well prepared for surgery and may also have a better outcome. Since around 20% of those who undergo a total knee replacement and over 9% of those who undergo total hip replacement experience little or no improvement in symptoms [20], there is a need to further improve the treatment algorithm for OA. If patients, as recommended [5, 6], go through the elements of GLA:D before seeing an orthopaedic surgeon, one could speculate that this may improve the quality of the treatment of OA. Another promising perspective of GLA:D is its database. The BOA database, which was initiated in 2008, has now been changed into a national quality register, which gives the possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. If GLA:D was expanded nationwide in Denmark, it would provide a unique opportunity to follow patients from onset of symptoms until a possible joint replacement by comparing their data with data in The Danish Knee Arthroplasty Registry and The Danish Hip Arthroplasty Registry. Since patients seen in primary care in Denmark cannot be identified based on diagnoses, this database would constitute a new possibility to follow clinical pathways for patients seeking medical care for painful hips or knees for many years before having total joint replacement. This could lead to improved quality of treatment of OA since it would indicate which patients would benefit from which treatment and give the possibility to predict treatment outcome. This would ultimately lead to further individualization of the treatment and an improvement of the treatment algorithm for OA. The generalizability of our findings is limited by the middle-aged study population. Future studies should investigate the effects of this initiative in a randomized design with long-term follow-up comparing the effects with the effects of usual care in patients with mild to moderate knee and/or hip OA. CONCLUSION The pilot study showed that the GLA:D treatment was feasible in selected patients with mild to moderate knee

9 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 5 and/or hip OA-related pain and that it would be possible to implement GLA:D treatment in Denmark. Making GLA:D a nationwide initiative could be a significant step towards implementing evidence-based clinical guidelines and improving the quality of the treatment of knee and hip OA. CORRESPONDENCE: Søren Thorgaard Skou, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Research and Innovation Center, Søndre Skovvej 15, Aalborg 9000, Denmark. ACCEPTED: 15 October 2012 CONFLICTS OF INTEREST: Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at LITERATURE 1. Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis 2001;60: Dawson J, Linsell L, Zondervan K et al. Epidemiology of hip and knee pain and its impact on overall health status in older adults. Rheumatology (Oxford) 2004;43: Hunter DJ. Lower extremity osteoarthritis management needs a paradigm shift. Br J Sports Med 2011;45: Carr AJ, Robertsson O, Graves S et al. Knee replacement. Lancet 2012;379: Jordan KM, Arden NK, Doherty M et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62: Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartil 2008;16: DeHaan MN, Guzman J, Bayley MT et al. Knee osteoarthritis clinical practice guidelines how are we doing? J Rheumatol 2007;34: Snijders GF, den Broeder AA, van Riel PL et al. Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing. Scand J Rheumatol 2011;40: Thorstensson C, Dahlberg L. The BOA-register - annual report Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients care. Lancet 2003;362: Ageberg E, Link A, Roos EM. Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX- TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010;11: Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005;365: Tubach F, Ravaud P, Martin-Mola E et al. Minimal clinically important improvement and patient acceptable symptomatic state in pain and function in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, chronic back pain, hand osteoarthritis, and hip and knee osteoarthritis: The Reflect Multinational Study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012 (e-pub ahead of print). 14. Roos EM, Herzog W, Block JA et al. Muscle weakness, afferent sensory dysfunction and exercise in knee osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2011;7: Ageberg E. Consequences of a ligament injury on neuromuscular function and relevance to using the anterior cruciate ligamentinjured knee as model. J Electromyogr Kinesiol 2002;12: Roos EM, Roos HP, Ekdahl C et al. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) - validation of a Swedish version. Scand J Med Sci Sports 1998;8: Bennell KL, Hunt MA, Wrigley TV et al. Role of muscle in the genesis and management of knee osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am 2008;34: Fitzgerald GK, Piva SR, Irrgang JJ. Reports of joint instability in knee osteoarthritis: its prevalence and relationship to physical function. Arthritis Rheum 2004;51: Lim BW, Hinman RS, Wrigley TV et al. Does knee malalignment mediate the effects of quadriceps strengthening on knee adduction moment, pain, and function in medial knee osteoarthritis? A randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2008;59: Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R et al. What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients. BMJ Open 2012;2:e

10 Indikation for deltagelse i GLA:D Ledgener fra hofte og/eller knæ som medfører henvendelse til sundhedsvæsenet Eksklusionskriterier Anden årsag til generne (f.eks. tumor, inflammatorisk ledsygdom, sequele efter hoftefraktur) Andre symptomer, der er mere udtalte end atrosegenerne (f.eks. kronisk, generaliseret smerte eller fibromyalgi) Forstår ikke dansk Rutiner i GLA:D Generel information Minimal intervention i GLA:D (se flow diagram) skal altid indgå i GLA:D-tilbuddet til patienter. Derudover bør alle deltagere opfordres til at starte træningen på hold efterfølgende. Lokale variationer med yderligere elementer (herunder diætist, ergoterapeut osv.) kan forekomme. Patienter, der ikke vil give tilladelse til, at data registreres i GLA:D-registeret skal ved ønske om at fortsætte samtidig selv skriftligt ansøge om ikke at blive registreret i GLA:Dregisteret. Dette påvirker ikke den almindelige journalførelse. Foranstaltninger såsom afprøvning af ortoser, smertebehandling eller lignende, som ikke indgår i GLA:D, kan foregå via egen læge eller fysioterapeut men ligger uden for formålet med GLA:D. Det er dog ingen hindring for deltagelse og registrering i GLA:D. Traumer eller andre akutte hændelser, som sker under GLA:D og kræver akut behandling skal henvises til læge eller fysioterapeut. Fysioterapeuten er forpligtiget til at understøtte indsamlingen af data til GLA:Dregisteret ved selv at registrere data og ved at hjælpe patienten til at gøre det samme.

11 Første besøg Patientinformation og deltagermateriale udleveres i forbindelse med første besøg. Patientformularen og fysioterapeutens formular for første besøg skal udfyldes hos fysioterapeuten på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Patienten skal have mulighed for at sidde uforstyrret og udfylde formularen uden råd/anvisninger om, hvordan spørgsmålene skal besvares. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). Patientuddannelse Artroseinformatør skal i første omgang selv findes. På længere sigt er målet, at Gigtforeningen kan hjælpe de enkelte GLA:D-steder med dette. Træning Patienten har mulighed for at vælge at lave det individuelt tilpassede træningsprogram hjemme eller på hold. Det bør dog tilstræbes at patienten så vidt muligt deltager i holdtræningen og helst alle 12 gange på de seks uger. Træningsprogrammet tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål. Alle patienter kan deltage i træningen, og selv den i forvejen rimeligt aktive patient bliver udfordret med henblik på kvalitet og kontrol i øvelserne. Såfremt det vurderes passende, kan patienten lave nogle af øvelserne hjemme. Dette bør dog først ske, når patienten er helt ind i programmet. Efter træningsforløbet bør patienten opfordres til at fortsætte træningen og følge principperne fra GLA:D-kurset hjemme. Træningen i GLA:D skal suppleres af den generelle anbefaling om minimum 30minutters fysisk aktivitet om dagen. 3 måneders follow-up Samtlige patienter, uanset valg af træning hjemme eller på hold, skal indkaldes til 3måneders follow-up, hvor både patientformular og fysioterapeutens formular udfyldes på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). 3 måneders follow-up sker 3måneder efter indskrivning i GLA:D og efter afsluttet 6ugers træningsforløb. Hvis der er ventetid på træningsforløbet, sker follow-up hurtigst muligt efter træningsforløbet, dog ikke ved den sidste træningsgang, da udtrætning påvirker resultaterne.

12 12 måneders follow-up 12 måneders follow-up sker 12 måneder efter indskrivning i GLA:D vha. elektronisk (eller postomdelt) spørgeskema (OBS: det er vigtigt at registreres til dette formål i skema). Udsendelsen af dette skema sker automatisk fra GLA:D-registeret, hvis er registreret.

13 Udtræk fra klinisk kvalitetsdatabase, årsrapporten Forefindes på Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

14 Anbefalet læsning Kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer for knæartrose. Sundhedsstyrelsen Roos EM, Thorstensson, C. Basisbehandling af artrose en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose. Tilgængelig fra: AE8B-417F-8CB5-FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf. Ageberg E, Link A, Roos EM: Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010, 11:126. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008; 16: Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet Jun 18;377(9783): Carr AJ, Robertsson O, Graves S, Price AJ, Arden NK, Judge A, Beard DJ. Knee replacement. Lancet Apr 7;379(9823): Skou, ST; Odgaard, A; Rasmussen, JO; Roos, EM. Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Dan Med J Dec; 59(12): A4554. Tilgængelig fra: DF Danske Fysioterapeuter. Et sammenhængende forløb med uddannelse, træning og evaluering skal hjælpe mennesker med artrose. Tilgængelig fra: Roos EM, Dahlberg L. Motion som artrosemedicin. Tilgængelig fra: Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis Jul;72(7): Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression 1

15 analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheum Dec 18. doi: /art [Epub ahead of print] Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, Dziedzic KS, Healey EL, Peat GM, Foster NE. Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. BMJ Sep 20;347:f5555. doi: /bmj.f

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen At måle er ikke nogen simpel

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen Igen

Læs mere

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes ABSTRACTS Fagkongres 2015 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan

Læs mere

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt Forskningens dag den 9. april 0 Abstracts Hospitalsenhed Midt Program Forskningens dag 0.00 -.0 Velkomst.0-3.00 Foredragssession I 3.00-3.0 Pause med mulighed for at se posters 3.0-4.0 Foredragssession

Læs mere

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 was carried out by National Institute of Public Health, University of Southern Denmark

Læs mere

Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice.

Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice. Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes detected by screening in general practice. Overall effect of a course in Motivational interviewing PhD thesis Sune Leisgaard Mørck Rubak

Læs mere

MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis

MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis Rapport fra et symposium om evidensbaseret sundhedsvæsen Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse.

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark PATIENTVURDERINGER AF BEANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER 2004 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering PATIENTVURDERINGER

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy 26 Branches Worldwide Americas Region Argentina Brazil Canada United States Asia/Pacific Region Australia Japan New Zealand Nigeria Saudi Arabia

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Abstracts. Landskonference for RTT ere

Abstracts. Landskonference for RTT ere Abstracts Landskonference for RTT ere Herlev Hospital 8. juni 2015 Ver 1.1 Mundtlige præsentationer Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft -

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Lægemiddelstyrelsen har i perioden 12. januar 2012 til 15. februar 2012 modtaget bidrag fra følgende: Boehringer Ingelheim Danmark

Læs mere

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Palliative home care for cancer patients in Denmark - with a particular focus on the primary care sector, GPs and community nurses

Palliative home care for cancer patients in Denmark - with a particular focus on the primary care sector, GPs and community nurses FACULTY OF HEALTH SCIENCES AARHUS UNIVERSITY Palliative home care for cancer patients in Denmark - with a particular focus on the primary care sector, GPs and community nurses PhD Thesis Mette Asbjørn

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3)

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) Kirurgisk behandling af svær overvægt - En medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger 2012 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital.

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital. Authors: Andreas Engel Krag 1, Gete Toft Eschen 1, Tine Engberg Damsgaard 1, Mille Sværdborg 1, Torben Steiniche 2, Birgitte Jul Kiil 1. Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG FORSK GENS FORSKNINGE DAG Forskningens dag den 24. april 204 Abstracts Hospitalsenhed Midt 2 Program Forskningens dag 204 2.00-2.0 Velkomst 2.0-3.00 Foredragssession

Læs mere

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Erfaringer og evidens Workshop 1 DSKS Årsmøde 11. januar 2013 Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Workshop 1 Forløbsprogrammer

Læs mere

FYSIOTERAPI & REHABILITERING

FYSIOTERAPI & REHABILITERING 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for

Læs mere