Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014"

Transkript

1 Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/ ARTROSE FYS er en nystartet klinik, specialiseret i fysioterapeutisk intervention til patienter med symptomgivende artrose i knæ og hofte. Vores kerneydelser er undersøgelse, uddannelse, registrering og træning efter konceptet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark), med det formål at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker samt bedre disse patienters funktionsniveau. GLA:D har vundet tiltagende større indpas i Danmark de forgange år i takt med at konceptets effekt er blevet dokumenteret. På nuværende tidspunkt findes der kun enkelte GLA:D-tilbud i København og på Frederiksberg. Vi har derfor oprettet en specialiseret artroseklinik, hvor vi vil tilbyde interventionen til patienter med ledgener fra knæ eller hofte. På de følgende sider findes artikel fra Ugeskift for Læger Januar 2013, det videnskabelige rationale og praktisk information om interventionen. I medfølgende mappe forefindes yderligere dokumentation, et udsnit af resultater fra den kliniske kvalitetsdatabase, samt patientinformation til udlevering. De næste hold modtages til 1. undersøgelse og baseline-test fra uge 40 med opstart af hold i uge 43. Epikriser tilbagesendes på alle henviste patienter. Ved skærpet læselyst og spørgsmål, henviser vi til følgende: Vi håber at I som lokale, praktiserende læger vil benytte muligheden og henvise jeres patienter med tegn på artrose til dette tilbud. Med venlig hilsen ARTROSE FYS Prinsesse Maries Alle Frederiksberg C Fysioterapeut Mads T. Langelund & Kasper K. Krommes Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

2 Rationale og evidens bag GLA:D Til behandling af patienter med knæ- eller hofteartrose, anbefaler de kliniske guidelines fysioterapeutisk intervention [1-4]. Compliance med disse guidelines er dog ikke optimal. I USA får blot 10% af artrosepatienter tilbudt fysioterapi [5] og i Australien, hvor sundhedssektoren ligner den danske, er tallet 43% [6]. I Sverige oplevede man ligeledes at ikke alle artrosepatienter fik tilbudt den anbefalede fysioterapeutiske intervention og karakteren af behandlingen varierede [7]. Derfor blev projektet BOA oprettet i 2008, med det formål at implementere de kliniske guidelines i praksis. BOA har haft stor succes med at udsætte eller nedsætte antallet af knæ og hoftealloplastikker [8]. Efter pilotforsøg i Danmark, der har vist en signifikant effekt på både smerte, funktion og livskvalitet [9, 10], har forskere på SDU valgt at implementere et lignende nationalt koncept under navnet GLA:D. GLA:D uddanner løbende fysioterapeuter og administrerer den kliniske kvalitetsdatabase for projektet [11]. GLA:D består af et 3 måneders standardiseret forløb, som indeholder undersøgelse, test, evaluering, undervisning, træning og introduktion til selvtræning. Forløbet er som nedenfor: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

3 For yderligere information, se eller 1. Roos, E., Thorstensson, C., Basisbehandling af Artrose. Tilgængelig fra: FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf., Zhang, W., et al., OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage, (2): p knæartrose., K.r.o.f.v.f., Sundhedsstyrelsen Juhl, C., et al., Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol, (3): p Dhawan, A., et al., An epidemiologic analysis of clinical practice guidelines for nonarthroplasty treatment of osteoarthritis of the knee. Arthroscopy, (1): p Runciman, W.B., et al., CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust, (2): p Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Thorstensson, C., Dahlberg, L., BOA-registret - Årsrapport Registercentrum Västra Götalandsregionen. Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister., Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis. Dan Med J, (12): p Skou, S., Odgaard, A., Rasmussen, J., Roos, E., Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter. Ugeskr Læger, (3): p Skou, S., Odgaard, A., Roos, E. GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark. 2012; Available from: Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

4 Ugeskr Læger 175/3 14. januar 2013 VIDENSKAB 129 Gruppetræning med patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning er gennemførlig til behandling af artroserelaterede smerter i knæ og hofter Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 INTRODUKTION Op mod 40% af alle personer på 65 år eller derover har knæ- eller hoftesmerter på grund af artrose. Klinisk praksis følger ikke anbefalingerne fra international og national side (faglige visitationsretningslinjer for knæartrose) om en tidlig, multimodal, ikkeoperativ behandling bestående af patientuddannelse, træning og vægttabsrådgivning til patienter med artrose i knæ eller hofter inden henvisning til ortopædkirurg. I Sverige har en sådan tilgang Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA) vist sig at være både effektiv og implementerbar. Formålet med dette pilotstudie var at undersøge gennemførligheden af et tilsvarende initiativ i Danmark for patienter med lette til moderate artroserelaterede smerter i knæ og hofter: Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D), samt at registrere det i en database. Figur 2B Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Source: Figure was previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. MATERIALE OG METODER I alt 36 kommunalt ansatte i Aalborg (31 kvinder) mellem 56 og 65 år med kroniske knæ- og/eller hoftesmerter deltog. Deltagerne gennemgik to sessioners patientuddannelse, der blev forestået af to fysioterapeuter, en diætist og en artrosepatient. Patientuddannelsen, som er tilpasset danske forhold fra det svenske BOA-koncept, indeholdt information om artrose og om, hvordan den kan behandles. Efter patientuddannelsen fik deltagerne valget mellem seks ugers neuromuskulær træning (NEuroMuscular EXercise (NEMEX)) på hold eller individuelt. Det primære effektparameter var ændring i smerte fra baseline til followup efter tre måneder (visuel analogskala (VAS) 0-100). De sekundære effektparametre var livskvalitet (Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D)), tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES)), funktionelle test (30-sekunders-rejse-sætte-sig-test (antal gange) og 20-meters-gangtest (tid)) og body mass index (BMI). Derudover blev deltagelse og brug af elementerne fra GLA:D samt deltagernes vurdering af GLA:D registreret. RESULTATER I alt 34 (94%) af deltagerne gennemførte tremånedersfollowup. Der var en signifikant (p < 0,05) reduktion i smerter ( 16), i tid i 20-meters-gangtest ( 0,7 s) og en signifikant stigning i livskvalitet (0,053), i tiltro til egne evner til at reducere smerte og andre symptomer (7,3) og i antallet af gentagelser i 30-sekunders-rejse-sætte-sig-test. 87% af de deltagere, der valgte at deltage i holdtræning, deltog i ud af 12 træningssessioner. 89% af deltagerne anvendte det, de havde lært, hver dag eller hver uge. Alle 34 fuldførende deltagere syntes godt eller meget godt om GLA:D. KONKLUSION Pilotstudiet viste, at interventionen reducerede smerte og forbedrede funktion og livskvalitet hos deltagerne, samt at GLA:D er gennemførligt og muligt at implementere i Danmark. Ved at gøre GLA:D til et nationalt initiativ ville faglige visitationsretningslinjer for knæartrose kunne implementeres, og kvaliteten af behandlingen af knæartrose og hofteartrose ville kunne forbedres. Derudover vil en landsdækkende database give en unik mulighed for at evaluere implementeringens langsigtede kliniske effekter og sundhedsøkonomiske konsekvenser. Endvidere ville det være muligt at følge patienter fra de første symptomer indtil en mulig alloplastik ved at samkøre databasen fra GLA:D med Dansk Knæalloplastik Register og Dansk Hoftealloplastik Register. DANISH MEDICAL JOURNAL: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(12):A4554. originalartikel 1) Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Sygehus 2) Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sansemotorisk Interaktion, Aalborg Universitet 3) Forskningsenhed for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 4) Knæsektoren, Ortopædkirurgisk Center, Aarhus Universitetshospital 5) GIGT og RYG Klinik For Fysioterapi, Odense

5 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 1 Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Søren Thorgaard Skou 1, 2, 3, Anders Odgaard 4, Jens Ole Rasmussen 5 & Ewa M. Roos 3 ABSTRACT INTRODUCTION: Clinical practice does not reflect current clinical guidelines recommending an early multimodal nonsurgical treatment for knee and hip osteoarthritis (OA). The purpose of this study was to examine the feasibility of such an initiative (Good Life with osteoarthritis in Denmark (GLA:D) in persons with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS: This was a pilot study with a 36-patient cohort and three-month follow-up. The treatment consisted of two 1.5-hour sessions of patient education and six weeks of individualized supervised neuromuscular exercise according to the previously published NEuroMuscular Exercise programme. The primary outcome was pain on a visual analogue scale (0-100). Secondary outcomes were Euro-Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ- 5D), Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES), 30-second chair stand test, timed 20-meter walk and body mass index. Furthermore, compliance was registered. RESULTS: Thirty-four (94%) participants completed the follow-up. There were significant improvements (p < 0.05) in the primary outcome pain (-16 mm), in time in the 20- meter walk test (-0.7 s), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4). Compliance was high in relation to both patient education and exercise. CONCLUSION: The pilot study demonstrated that the intervention is feasible and that it is possible to implement GLA:D in clinical care. Introducing GLA:D nationwide could improve the adherence to clinical guidelines and the quality of the treatment of knee and hip OA. FUNDING: This trial was funded by The Association of Danish Physiotherapists Research Fund. TRIAL REGISTRATION: not relevant. Osteoarthritis (OA) is a major cause of chronic musculoskeletal pain and functional disability in the elderly popu lation [1]. Up to 40% of people aged 65 years or older suffer from knee or hip pain associated with OA [2]. Early-stage OA treatment strategies could be a way to deal with the rising number of persons with OA [3, 4]. It is recommended that the treatment of knee and hip OA should include multiple treatment modalities [5, 6] and that the treatment should be tailored according to the characteristics of the individual [5]. According to existing evidence, a combination of patient education, exercise and weight loss is recommended as first choice of treatment in knee and hip OA [5, 6]. However, clinical practice does not reflect these recommendations [7-9]. This could be due to the fact that a comprehensive approach is needed to successfully implement guidelines [10]. In a recently published annual report on the national Swedish initiative called Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), the results of such an initiative were presented. BOA was found to be both feasible and effective in reducing pain and improving quality of life and, furthermore, the initiative gave rise to the creation of a national quality register with a unique possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. The elements in this promising initiative could be key factors in implementing the evidence-based recommendations in clinical practice in Denmark and other countries. The purpose of this pilot study was to examine the feasibility of the evidence-based, individualized, nonsurgical treatment programme Good Life with osteo- Arthritis in Denmark (GLA:D) in patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. MATERIAL AND METHODS Study design This was a pilot study with a three-month follow-up. Participants A total of 36 consecutive patients (31 women, year-old), forming part of a free treatment programme that the Municipality of Aalborg offered to employees with non-acute knee (27 patients), hip (six patients) or knee and hip (three patients) pain participated in the study (Table 1). The exclusion criteria were comorbidities influencing physical activity (e.g. neurological diseases), dementia and lack of understanding of Danish language. The study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration. Process of translation and differences between Good Life with osteoarthritis in Denmark and Better Management of patients with OsteoArthritis. All the material used in this pilot study was translat- Original article 1) Orthopaedic Surgery Research Unit, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital 2) Department of Health Science and Technology, Centre for Sensory-Motor Interaction, Aalborg University 3) Research Unit for Musculoskeletal Function and Physiotherapy, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark 4) Division of Knee Surgery, Department of Orthopaedics, Aarhus University Hospital 5) GIGT og RYG Clinic For Physiotherapy, Odense Dan Med J 2012;59(12):A4554

6 2 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 1 Baseline characteristics. Characteristic Baseline Women, n (%) 31 (86) Age, years, mean (range) 59.3 (56-65) Duration of symptoms, months, mean (range) 53.9 (2-384) Body mass index, kg/m 2, mean (range) 27.1 (21-40) Pain, visual analogue scale 0-100, mean (range) 41.5 (11-85) Problems with hand and/or fingers, n (%) 17 (47) ed directly from the Swedish BOA material. The translation was conducted by the first author. When any doubt occurred during the translation process, the people behind BOA were contacted. The elements of GLA:D were the same as the elements in BOA except for the exercise and the functional tests and the fact that patient education was organized in two instead of three sessions. The exercise in BOA is not specified, while the exercise in GLA:D was a supervised neuromuscular exercise programme called NEuroMuscular EXercise (NEMEX) employing biomechanical and neuromuscular principles tailored to patients with OA of the knees or hips [11]. NEMEX was integrated into GLA:D to enhance the quality of the intervention, since NEMEX has previously been shown to be feasible in patients with knee and hip OA [11]. Additionally, functional tests were implemented in the outcome measures in GLA:D. This was done to allow for evaluation of the effects of GLA:D on functional performance. Good Life with osteoarthritis in Denmark The long-term purposes of the GLA:D initiative are to introduce first-line treatments for hip and knee OA nationwide in Denmark and to establish a national quality register for patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. The core element of GLA:D was two 1.5-hour sessions of patient education. Afterwards, the participants could choose whether they preferred six weeks of NEMEX in classes or at home (Figure 1). GLA:D was delivered by two physiotherapists trained and educated in the GLA:D concept and by a dietician and a patient with OA. Patient education The contents of the patient education were evidencebased and its overall focus was to increase the knowledge of the participants regarding OA and how to treat it. Furthermore, patient education focused on involving the participants. The first session featured information on the diagnosis, its aetiology, risk factors and symptoms in OA. Additionally, the first session introduced possible treatments. The second session featured an extended description of treatment of OA (focus on exercise and how to lose weight) and help to self-help. NeuroMuscular EXercise NeuroMuscular EXercise (NEMEX) is a training programme based on biomechanical and neuromuscular principles [11] that aims at restoring a neutral functional alignment of the lower extremities (Figure 2) by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability. Neuromuscular exercise is thus different from strength training (aiming at improving muscle force) and aerobic training (aiming at improving cardiorespiratory fitness). The exercise programme was adopted from the original paper [11]. Each exercise session lasted 60 minutes and was completed twice weekly for six weeks. Each participant was monitored individually to ensure that the training was tailored to the individual s level of function and pain. Participants were admitted continuously to the class. In this way experienced participants could motivate novices to keep exercising. Participants were encouraged to continue the exercise after the six weeks. Since pain is a significant problem for patients with OA [12], the participants were requested to monitor their pain during training in collaboration with the physio therapists using a visual analogue scale (VAS). Pain up to five was acceptable during and after the exercise session; furthermore, pain should subside to pain as usual the morning after an exercise session. If pain did not subside, the level of training was reduced [11]. Outcome measures The primary outcome was the change from baseline to the three-month follow-up in mean pain intensity during the last month (VAS 0-100). Secondary outcome measures were the Euro- Quality-of-Life 5 Dimensional form (EQ-5D) as a measure of health-related quality of life and an average score for the two subscales Pain and Other symptoms of the Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES) as a measure of selfefficacy ( with terminal descriptors of very uncertain and certain ). The 30-second chair stand test and time in the 20-meter walk test were used as measures of functional performance, while change in body mass index from baseline to follow-up was applied to evaluate the effect on weight. Furthermore, intake of pain medication (paracetamol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs) at baseline and at the three-month follow-up was registered. The outcome measures were evaluated in a stand-

7 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 3 ardized manner by the same physiotherapist at baseline at the three-month follow-up. Other measures Compliance with exercise was monitored in the classbased exercise as the total number of exercise sessions completed out of the expected 12 sessions. Compliance with the elements of GLA:D in general was registered for all participants completing the three-month follow-up on a five-point scale assessing the adherence to the treatment (never, every month, every week, every day, several times a day). Additionally, the participants were asked to rate their opinion of GLA:D on a five-point scale (very bad, bad, neither bad nor good, good, very good). Database As with BOA, GLA:D holds a database where baseline characteristics and outcome measures have been registered. Statistical analysis Data were found to be normally distributed, confirmed by Q-Q plots. Paired samples t-test was applied in the statistics. Only one joint per individual was included in the statistical analysis (the joint most affected by pain). p-values < 0.05 were considered significant. All analyses were performed using SPSS Statistics (Version 19). Trial registration: not relevant. FigurE 1 Good Life with osteoarthritis in Denmark GLA:D. Assessment at physiotherapist Eligible participants complete baseline measures at physiotherapist First session (1.5 hours) What is osteoarthritis? Risk factors Symptoms Introduction to treatment Six weeks of class-based neuromuscular exercise (NEMEX) two times a week Patient education Choice of the participants Follow-up second session (1.5 hours) Exercise How to lose weight Activities in daily living Coping Self-help tools Six weeks of homebased NEMEX two times a week After three months Participants complete measures at physiotherapist After 12 months Online or postal questionnaire NEMEX = NEuroMuscular Exercise. RESULTS Outcome measures Thirty-four (94%) of 36 participants completed the three-month follow-up. One of the two participants not completing the follow-up stopped for unknown reasons, while the other was not available for follow-up. There was a significant improvement in the primary outcome of pain ( 15.9), in time in the 20-meter walk test ( 0.7s.), in EQ-5D (0.053), in ASES (7.3) and in the number of complete chair stands (1.4) (Table 2). Sixteen participants reported using pain medication at baseline, while only eleven were using pain medication at the three-month follow-up. FigurE 2 A. Appropriate position of knee over foot, i.e. joint in lower extremity well aligned. B. Inappropriate position of knee medial to foot, i.e. joints in lower extremity not aligned. Other measures Thirty-one (91%) of the participants completing the three-month follow-up participated in the class-based exercise. Of these, 27 (87%) participated in sessions, three (10%) participated in 7-9 sessions and one (3%) participated in 1-6 of the total 12 sessions. A total of 22 (65%) of 34 participants used what they had learned in GLA:D every day or several times a day, eight (24%) used it every week and four (12%) never used it. A Source: The figure is previously published in an appendix to [11]. Permission to reprint the figure was granted by the authors. Thirty-four (100%) of the participants rated their participation in GLA:D as a good or very good experience. B

8 4 danish medical JOURNAL Dan Med J 59/12 December 2012 Table 2 Difference in outcome measures from baseline to the three-month follow-up. Outcome measure Baseline, mean (SD) 3-month follow-up, mean (SD) Difference, mean (95% CI) p-value Pain, VAS 41.5 (17.0) 26.2 (20.0) 15.9 ( 24.1 to 7.8) < EQ-5D (0.086) (0.104) (0.021 to 0.085) ASES 73.6 (18.5) 77.8 (15.3) 7.3 (1.1 to 13.5) Chair stand test, n 13.8 (3.2) 15.1 (3.4) 1.4 (0.3 to 2.4) meter walk, s 11.1 (1.2) 10.4 (1.3) 0.7 ( 1.0 to 0.4) < BMI, kg/m (4.5) 27.0 (4.8) 0.1 ( 0.4 to 0.2) ASES = Arthritis Self-Efficacy Scale; BMI = body mass index; CI = confidence interval; SD = standard deviation; VAS = visual analogue scale. DISCUSSION To our knowledge, GLA:D is the first Danish attempt to implement early multimodal evidence-based non-surgical treatment in patients with OA-related pain using a comprehensive approach fitted to the specific setting and group of patients. The pilot study showed that GLA:D reduced pain and intake of pain medication and improved function, quality of life and self-efficacy in selected patients with mild to moderate knee and/or hip OA-related pain. Furthermore, the pilot study showed that it was possible to implement GLA:D in Denmark and that the programme was feasible. The results from this pilot study are in accordance with the findings in BOA with improvements in pain and quality of life [9]. However, the improvement in pain in GLA:D was larger than in BOA and larger than the Minimum Clinically Important Improvement [13]. Since the exercise in BOA is not specified and managed at each centre, one could speculate that the difference in effect between GLA:D and BOA may be owed to the fact that GLA:D has integrated NEMEX. Neuromuscular exercise aims to improve the functional alignment of the lower extremity by improving sensorimotor control and obtaining compensatory functional stability [11, 14]. Knee injuries (anterior cruciate ligament injury, meniscal injury, cartilage damage) cause functional instability [15, 16]. These limitations are also present in people with OA [17, 18]. Another reason may be that quadriceps strengthening exercise, a cornerstone of traditional treatment for OA, is ineffective in reducing pain in people with varus malalignment [19], which is frequently seen in patients with knee OA, maybe because strengthening exercise only increases muscle strength and not necessarily the functional alignment and stability. Our findings support the applicability of neuromuscular exercise in OA [11, 14]. In some of the centres participating in BOA, patients were recruited while on a waiting list to see an orthopaedic surgeon. Around two thirds of 368 consecutive patients considered their improvement to be so good that they no longer needed to consult an orthopaedic surgeon, while the vast majority of the remaining third of patients had surgery within one year [9]. Although Swedish numbers may not predict observations in Denmark, since orthopaedic referral patterns presumably vary widely between countries and over time, this interesting finding underpins the multiple, possible advantages that may be obtained by introducing a standardized non-surgical treatment package for patients with OA in clinical care. Introduction of GLA:D or similar packages may decrease the number of visits to secondary care and may reduce the number of operations performed. Last, but not least, those patients who do undergo surgery are well informed and well prepared for surgery and may also have a better outcome. Since around 20% of those who undergo a total knee replacement and over 9% of those who undergo total hip replacement experience little or no improvement in symptoms [20], there is a need to further improve the treatment algorithm for OA. If patients, as recommended [5, 6], go through the elements of GLA:D before seeing an orthopaedic surgeon, one could speculate that this may improve the quality of the treatment of OA. Another promising perspective of GLA:D is its database. The BOA database, which was initiated in 2008, has now been changed into a national quality register, which gives the possibility to register characteristics of persons with early-stage knee and hip OA [9]. If GLA:D was expanded nationwide in Denmark, it would provide a unique opportunity to follow patients from onset of symptoms until a possible joint replacement by comparing their data with data in The Danish Knee Arthroplasty Registry and The Danish Hip Arthroplasty Registry. Since patients seen in primary care in Denmark cannot be identified based on diagnoses, this database would constitute a new possibility to follow clinical pathways for patients seeking medical care for painful hips or knees for many years before having total joint replacement. This could lead to improved quality of treatment of OA since it would indicate which patients would benefit from which treatment and give the possibility to predict treatment outcome. This would ultimately lead to further individualization of the treatment and an improvement of the treatment algorithm for OA. The generalizability of our findings is limited by the middle-aged study population. Future studies should investigate the effects of this initiative in a randomized design with long-term follow-up comparing the effects with the effects of usual care in patients with mild to moderate knee and/or hip OA. CONCLUSION The pilot study showed that the GLA:D treatment was feasible in selected patients with mild to moderate knee

9 Dan Med J 59/12 December 2012 danish medical JOURNAL 5 and/or hip OA-related pain and that it would be possible to implement GLA:D treatment in Denmark. Making GLA:D a nationwide initiative could be a significant step towards implementing evidence-based clinical guidelines and improving the quality of the treatment of knee and hip OA. CORRESPONDENCE: Søren Thorgaard Skou, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Research and Innovation Center, Søndre Skovvej 15, Aalborg 9000, Denmark. ACCEPTED: 15 October 2012 CONFLICTS OF INTEREST: Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this article at LITERATURE 1. Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis 2001;60: Dawson J, Linsell L, Zondervan K et al. Epidemiology of hip and knee pain and its impact on overall health status in older adults. Rheumatology (Oxford) 2004;43: Hunter DJ. Lower extremity osteoarthritis management needs a paradigm shift. Br J Sports Med 2011;45: Carr AJ, Robertsson O, Graves S et al. Knee replacement. Lancet 2012;379: Jordan KM, Arden NK, Doherty M et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003;62: Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartil 2008;16: DeHaan MN, Guzman J, Bayley MT et al. Knee osteoarthritis clinical practice guidelines how are we doing? J Rheumatol 2007;34: Snijders GF, den Broeder AA, van Riel PL et al. Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing. Scand J Rheumatol 2011;40: Thorstensson C, Dahlberg L. The BOA-register - annual report Better Management of patients with OsteoArthritis (BOA), Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients care. Lancet 2003;362: Ageberg E, Link A, Roos EM. Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX- TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010;11: Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005;365: Tubach F, Ravaud P, Martin-Mola E et al. Minimal clinically important improvement and patient acceptable symptomatic state in pain and function in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, chronic back pain, hand osteoarthritis, and hip and knee osteoarthritis: The Reflect Multinational Study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012 (e-pub ahead of print). 14. Roos EM, Herzog W, Block JA et al. Muscle weakness, afferent sensory dysfunction and exercise in knee osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2011;7: Ageberg E. Consequences of a ligament injury on neuromuscular function and relevance to using the anterior cruciate ligamentinjured knee as model. J Electromyogr Kinesiol 2002;12: Roos EM, Roos HP, Ekdahl C et al. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) - validation of a Swedish version. Scand J Med Sci Sports 1998;8: Bennell KL, Hunt MA, Wrigley TV et al. Role of muscle in the genesis and management of knee osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am 2008;34: Fitzgerald GK, Piva SR, Irrgang JJ. Reports of joint instability in knee osteoarthritis: its prevalence and relationship to physical function. Arthritis Rheum 2004;51: Lim BW, Hinman RS, Wrigley TV et al. Does knee malalignment mediate the effects of quadriceps strengthening on knee adduction moment, pain, and function in medial knee osteoarthritis? A randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2008;59: Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R et al. What proportion of patients report long-term pain after total hip or knee replacement for osteoarthritis? A systematic review of prospective studies in unselected patients. BMJ Open 2012;2:e

10 Indikation for deltagelse i GLA:D Ledgener fra hofte og/eller knæ som medfører henvendelse til sundhedsvæsenet Eksklusionskriterier Anden årsag til generne (f.eks. tumor, inflammatorisk ledsygdom, sequele efter hoftefraktur) Andre symptomer, der er mere udtalte end atrosegenerne (f.eks. kronisk, generaliseret smerte eller fibromyalgi) Forstår ikke dansk Rutiner i GLA:D Generel information Minimal intervention i GLA:D (se flow diagram) skal altid indgå i GLA:D-tilbuddet til patienter. Derudover bør alle deltagere opfordres til at starte træningen på hold efterfølgende. Lokale variationer med yderligere elementer (herunder diætist, ergoterapeut osv.) kan forekomme. Patienter, der ikke vil give tilladelse til, at data registreres i GLA:D-registeret skal ved ønske om at fortsætte samtidig selv skriftligt ansøge om ikke at blive registreret i GLA:Dregisteret. Dette påvirker ikke den almindelige journalførelse. Foranstaltninger såsom afprøvning af ortoser, smertebehandling eller lignende, som ikke indgår i GLA:D, kan foregå via egen læge eller fysioterapeut men ligger uden for formålet med GLA:D. Det er dog ingen hindring for deltagelse og registrering i GLA:D. Traumer eller andre akutte hændelser, som sker under GLA:D og kræver akut behandling skal henvises til læge eller fysioterapeut. Fysioterapeuten er forpligtiget til at understøtte indsamlingen af data til GLA:Dregisteret ved selv at registrere data og ved at hjælpe patienten til at gøre det samme.

11 Første besøg Patientinformation og deltagermateriale udleveres i forbindelse med første besøg. Patientformularen og fysioterapeutens formular for første besøg skal udfyldes hos fysioterapeuten på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Patienten skal have mulighed for at sidde uforstyrret og udfylde formularen uden råd/anvisninger om, hvordan spørgsmålene skal besvares. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). Patientuddannelse Artroseinformatør skal i første omgang selv findes. På længere sigt er målet, at Gigtforeningen kan hjælpe de enkelte GLA:D-steder med dette. Træning Patienten har mulighed for at vælge at lave det individuelt tilpassede træningsprogram hjemme eller på hold. Det bør dog tilstræbes at patienten så vidt muligt deltager i holdtræningen og helst alle 12 gange på de seks uger. Træningsprogrammet tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål. Alle patienter kan deltage i træningen, og selv den i forvejen rimeligt aktive patient bliver udfordret med henblik på kvalitet og kontrol i øvelserne. Såfremt det vurderes passende, kan patienten lave nogle af øvelserne hjemme. Dette bør dog først ske, når patienten er helt ind i programmet. Efter træningsforløbet bør patienten opfordres til at fortsætte træningen og følge principperne fra GLA:D-kurset hjemme. Træningen i GLA:D skal suppleres af den generelle anbefaling om minimum 30minutters fysisk aktivitet om dagen. 3 måneders follow-up Samtlige patienter, uanset valg af træning hjemme eller på hold, skal indkaldes til 3måneders follow-up, hvor både patientformular og fysioterapeutens formular udfyldes på GLAiD.dk. Desuden skal de fysiske tests gennemgås og indtastes på GLAiD.dk. Husk at kontrollere, at alle spørgsmål er besvaret, når patienten afleverer formularen (kun ved brug af papirformular). 3 måneders follow-up sker 3måneder efter indskrivning i GLA:D og efter afsluttet 6ugers træningsforløb. Hvis der er ventetid på træningsforløbet, sker follow-up hurtigst muligt efter træningsforløbet, dog ikke ved den sidste træningsgang, da udtrætning påvirker resultaterne.

12 12 måneders follow-up 12 måneders follow-up sker 12 måneder efter indskrivning i GLA:D vha. elektronisk (eller postomdelt) spørgeskema (OBS: det er vigtigt at registreres til dette formål i skema). Udsendelsen af dette skema sker automatisk fra GLA:D-registeret, hvis er registreret.

13 Udtræk fra klinisk kvalitetsdatabase, årsrapporten Forefindes på Postadresse: Borups Allé 217C st. tv, 2400 København NV Klinikadresse: Prinsesse Maries Allé 17, 1908 Frederiksberg C Telefonsvarer CVR

14 Anbefalet læsning Kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer for knæartrose. Sundhedsstyrelsen Roos EM, Thorstensson, C. Basisbehandling af artrose en sammenstilling af evidensen for let til moderat artrose. Tilgængelig fra: AE8B-417F-8CB5-FF1BEF3BB78E%7DBasisBehArtrose.pdf. Ageberg E, Link A, Roos EM: Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskelet Disord 2010, 11:126. Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidencebased, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage 2008; 16: Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet Jun 18;377(9783): Carr AJ, Robertsson O, Graves S, Price AJ, Arden NK, Judge A, Beard DJ. Knee replacement. Lancet Apr 7;379(9823): Skou, ST; Odgaard, A; Rasmussen, JO; Roos, EM. Group education and exercise is feasible in knee and hip osteoarthritis Dan Med J Dec; 59(12): A4554. Tilgængelig fra: DF Danske Fysioterapeuter. Et sammenhængende forløb med uddannelse, træning og evaluering skal hjælpe mennesker med artrose. Tilgængelig fra: Roos EM, Dahlberg L. Motion som artrosemedicin. Tilgængelig fra: Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis Jul;72(7): Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression 1

15 analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheum Dec 18. doi: /art [Epub ahead of print] Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, Dziedzic KS, Healey EL, Peat GM, Foster NE. Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. BMJ Sep 20;347:f5555. doi: /bmj.f

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

GLA:D Årsrapport 2014

GLA:D Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 2 GLA:D - Årsrapport 2014 GLA:D Årsrapport 2014 GLA:D-registeret Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi FoF, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

"Lær at tackle kroniske smerter"

Lær at tackle kroniske smerter "Lær at tackle kroniske smerter" Foreløbig evaluering af udbytte lige efter kurset og 5 måneder senere Rapport baseret på spørgeskemadata fra kursusdeltagere i Slagelse, Thisted, Aabenraa og Aarhus v.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere