Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)"

Transkript

1 Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr ) 20 x 96 (katalognr ) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug , Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road, Chadstone, Victoria, 3148 Australien Tlf.: (Australien) QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse Hilden, TYSKLAND DA Rev. 01b

2

3 Indhold 1. Tilsigtet brug 4 2. Opsummering og forklaring af testen 4 Analyseprincipper 5 Påkrævet tid til udførelse af analysen 5 3. Komponenter og opbevaring 6 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 7 Opbevaring og håndtering 7 4. Advarsler og forholdsregler 8 Til in vitro-diagnostisk brug 8 Advarsler 8 Forholdsregler 9 5. Prøveindsamling og -håndtering Brugsvejledning 12 Stadie 1 Inkubering af blod og opsamling af plasma 12 Stadie 2 Human IFN-γ ELISA Beregninger og testfortolkning 17 Generering af standardkurve 17 Kvalitetskontrol af testen Begrænsninger Ydelseskarakteristika 20 Kliniske undersøgelser Teknisk information 22 Ubestemmelige resultater 22 Koagulerede plasmaprøver 22 Fejlfindingsvejledning Litteraturliste Teknisk service Forkortet testprocedure 28 Stadie 1 inkubering af blod 28 Stadie 2 IFN-γ ELISA 28 Væsentlige ændringer 30 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 3

4 1. Tilsigtet brug QuantiFERON-TB Gold (QFT ) er en in vitro-diagnostisk test, der benytter en peptidcocktail, som simulerer ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-proteiner til stimulering af celler i hepariniseret fuldblod. Påvisning af interferon-γ (IFN-γ) vha. enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) anvendes til at identificere in vitro-responser på de peptidantigener, der er forbundet med Mycobacterium tuberculosis-infektion. QFT er en indirekte test for M. tuberculosis-infektion (herunder sygdom) og skal anvendes i sammenhæng med risikovurdering, radiografi og andre medicinske og diagnostiske vurderinger. 2. Opsummering og forklaring af testen Tuberkulose er en smitsom sygdom, der skyldes infektion med M. tuberculosis-komplekse organismer (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), som typisk spredes til nye værter via luftbårne dråbepartikler fra patienter med respiratorisk tuberkulose. En nyligt smittet person kan blive syg med tuberkulose inden for nogle uger eller måneder, men de fleste smittede personer føler sig raske. Latent tuberkuloseinfektion (LTBI), en ikke-smitsom tilstand uden symptomer, findes hos nogle personer, som kan udvikle tuberkulose nogle måneder eller år senere. Det primære formål med at diagnosticere LTBI er medicinsk behandling for at forebygge tuberkulose. Indtil for nyligt var tuberkulin-hudpriktest (TST) den eneste metode til diagnosticering af LTBI. Kutan sensitivitet over for tuberkulin udvikles fra 2 til 10 uger efter infektionen. Nogle smittede personer, herunder personer med en række sygdomme, som forhindrer immunfunktioner, men også andre personer uden disse sygdomme, reagerer dog ikke på tuberkulin. Omvendt viser nogle personer, som ikke burde have en M. tuberculosis-infektion, sensitivitet over for tuberkulin og har positive TST-resultater efter vaccination med bacillus Calmette-Guérin (BCG), infektion med mykobakterier udover M. tuberculosis kompleks eller andre faktorer. Der skal skelnes mellem LTBI og tuberkulose, en sygdom, der skal indberettes og som regel involverer lungerne og de nedre luftveje, selvom andre organsystemer også kan være påvirket. Sygdommen tuberkulose diagnosticeres på baggrund af de historiske og fysiske samt radiologiske, histologiske og mykobakteriologiske fund. QFT er en test for cellemedierede immun (CMI)-responser på peptidantigener, der simulerer mykobakterielle proteiner. Disse proteiner, ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4) findes ikke i BCG-stammer og de fleste ikke-tuberkuløse mykobakterier med undtagelse af M. kansasii, M. szulgai og M. marinum.(1) Personer, der er smittet med M. tuberculosis komplekse organismer, har som regel lymfocytter i blodet, som genkender disse og andre mykobakterielle antigener. Denne genkendelsesproces involverer dannelse og udskillelse af cytokin IFN-γ. Påvisningen og den efterfølgende kvantificering af IFN-γ danner grundlag for denne test. De antigener, der anvendes i QFT, er en peptidcocktail, som simulerer proteinerne ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4). Flere undersøgelser har vist, at disse peptidantigener stimulerer IFN-γ-responser i T-celler fra personer, som er smittet med M. tuberculosis, men som regel ikke fra usmittede eller BCGvaccinerede personer uden sygdom eller risiko for LTBI.(1-32) Medicinske behandlinger eller sygdomme, som påvirker immunfunktionen, kan reducere IFN-γ-responser. Patienter med visse andre mykobakterielle infektioner kan også reagere på ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4), da de gener, der afkoder disse proteiner, findes i M. kansasii, M. szulgai og M. marinum.(1, 23) QFT-test er både en test for LTBI og en hjælp til at diagnosticere M. tuberculosis kompleks infektion hos syge patienter. Et positivt resultat understøtter diagnosen af tuberkulose, men infektioner med andre mykobakterier 4 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

5 (f.eks. M. kansasii) kan også fremkalde positive resultater. Andre medicinske og diagnostiske vurderinger er nødvendige for at bekræfte eller udelukke tuberkulose. Analyseprincipper QFT-systemet bruger specialiserede blodprøvetagningsrør, som anvendes til at opsamle fuldblod. Inkubering af blodet forekommer i rørene i 16 til 24 timer, hvorefter plasma opsamles og testes for tilstedeværelsen af IFN-γ, der dannes som svar på peptidantigener. QFT-testen udføres i to trin. Først opsamles fuldblod i hvert af QFT-blodprøvetagningsrørene, som omfatter et Nil-rør, et TB-antigen-rør og et Mitogen-rør. Mitogen-røret anvendes som positiv kontrol i sammenhæng med QFT-testen. Dette kan især være berettiget, når der er tvivl om personens immunstatus. Mitogen-røret kan også anvendes som en kontrol for korrekt blodhåndtering og -inkubering. Rørene bør inkuberes ved 37 C så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Efter en 16 til 24-timers inkuberingsperiode, centrifugeres rørene, plasmaet fjernes, og mængden af IFN-γ (IE/ml) målt vha. ELISA. En test anses for at være positiv for IFN-γ-respons, når værdien for TB-antigen-røret er væsentligt over Nil IFN-γ IE/ml-værdien. Hvis dette anvendes, kan plasmaprøven fra Mitogen-røret bruges som en IFN-γ-positiv kontrol for hver prøve, der testes. En lav respons på Mitogen (<0,5 IE/ml) angiver et ubestemmeligt resultat, når en blodprøve også har en negativ respons for TB-antigener. Dette mønster kan forekomme ved et utilstrækkeligt antal lymfocytter, nedsat lymfocytaktivitet grundet ukorrekt prøvehåndtering, ukorrekt fyldning/blanding af Mitogen-røret eller manglende evne for patientens lymfocytter til at danne IFN-γ. Nil-prøven justerer for baggrunden, effekter fra heterofile antistoffer eller uspecifik IFN-γ i blodprøver. IFN-γ-niveauet i Nil-røret trækkes fra IFN-γ-niveauet for TB-antigenrøret og Mitogen-røret (hvis det anvendes). Påkrævet tid til udførelse af analysen Den tid, som skal anvendes til udførelse af QFT-analysen, er estimeret nedenfor; tiden til test af flere prøver, når de er samlede i batch, er også angivet: Inkubering af blodrør ved 37 C: 16 til 24 timer ELISA: Ca. 3 timer for én ELISA-plade (28 til 44 personer) <1 times arbejde Tilføj 10 til 15 minutter for hver ekstra plade Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 5

6 3. Komponenter og opbevaring Blood Collection Tubes (Blodprøvetagningsrør)* 300 rør 200 rør 100 rør Katalognr. T T Antal forberedelser QuantiFERON Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte, hvid ring) 100 rør 100 rør QuantiFERON TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) (rød hætte, hvid ring) QuantiFERON Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte, hvid ring) 100 rør 100 rør 100 rør 100 rør Indlægsseddel til QFT-blodprøvetagningsrør High Altitude (HA) Blood Collection Tubes (Blodprøvetagningsrør til anvendelse i høje højder) (til anvendelse inden for 1020 til 1875 meter)* 300 rør 100 rør 100 rør Katalognr. T T QuantiFERON HA Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte, gul ring) 100 rør 100 rør QuantiFERON HA TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) (rød hætte, gul ring ) QuantiFERON HA Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte, gul ring) 100 rør 100 rør 100 rør 100 rør Indlægsseddel til QFT-blodprøvetagningsrør * Ikke alle produktkonfigurationer er tilgængelige i hvert land. Kontakt QIAGEN-kundeservice (detaljer på for at få flere oplysninger om de tilgængelige konfigurationer. 6 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

7 ELISA-komponenter 2 Plade-kit ELISA Lab.-pakke til reference Katalognr Mikropladestrips (12 x 8 brønde) dækket med murint anti-humant IFN-γ-monoklonalt antistof Human IFN-γ Standard, lyophilized (Humant IFN-γ standard, frysetørret) (indeholder rekombinant humant IFN-γ, komælkskasein, 0,01 % w/v Thimerosal) 2 sæt mikropladestrips med 12 x 8 brønde 1 x hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) 20 sæt mikropladestrips med 12 x 8 brønde 10 x hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) Green Diluent (Grøn diluent) (indeholder komælkskasein, normalt museserum, 0,01 % w/v Thimerosal) 1 x 30 ml 10 x 30 ml Conjugate 100X Concentrate, lyophilized (Konjugat 100x koncentrat, frysetørret) (murint anti-humant IFN-γ HRP, indeholder 0,01 % w/v Thimerosal) 1 x 0,3 ml (når det er rekonstitueret) 10 x 0,3 ml (når det er rekonstitueret) Wash Buffer 20X Concentrate (Vaskebuffer 20X koncentrat) (ph 7,2, indeholder 0,05 % v/v ProClin 300) Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) (indeholder H 2O 2, 3,3, 5,5 tetramethylbenzidin) Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) (Indeholder 0,5M H 2SO 4) 1 x 100 ml 10 x 100 ml 1 x 30 ml 10 x 30 ml 1 x 15 ml 10 x 15 ml Indlægsseddel til QFT ELISA 1 1 Indeholder svovlsyre. Se forholdsregler på side 9. Nødvendige materialer, som ikke medfølger 37 C inkubator. CO 2 ikke påkrævet Kalibrerede pipetter med variabelt volumen til tilførsel af 10 µl til 1000 µl med engangsspidser Kalibreret flerkanalspipette, som kan tilføre 50 µl og 100 µl med engangsspidser Mikropladeryster Deioniseret eller destilleret vand, 2 liter Mikropladevasker (automatiseret vasker anbefales) Mikropladelæser forsynet med 450 nm filter og 620 nm til 650 nm referencefilter Opbevaring og håndtering Blodprøvetagningsrør Blodprøvetagningsrør opbevares ved 4 C til 25 C. Kittets reagenser Kittets reagenser opbevares køligt ved 2 C til 8 C. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) skal altid beskyttes mod direkte sollys. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 7

8 Rekonstituerede og ubrugte reagenser Se instruktioner i rekonstituering af reagenserne i afsnit 6 (side 13). Den rekonstituerede Kit Standard (Kitstandard) har en holdbarhed på op til 3 måneder, hvis den opbevares ved 2 C til 8 C. Notér den dato, hvor kitstandarden blev rekonstitueret. Efter rekonstituering skal ubrugt Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) igen opbevares ved 2 C til 8 C og anvendes inden for 3 måneder. Notér den dato, hvor konjugatet blev rekonstitueret. Konjugat med brugsstyrke skal anvendes inden for 6 timer efter fremstilling. Vaskebuffer med brugsstyrke kan opbevares ved stuetemperatur i op til 2 uger. 4. Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Advarsler Et negativt QFT-resultat udelukker ikke muligheden for en M. tuberculosis-infektion eller tuberkulose-sygdom: falsk-negative resultater kan skyldes infektionsstadiet (f.eks. prøve taget før udviklingen af cellulær immunrespons), komorbide tilstande, som påvirker immunfunktioner, forkert håndtering af blodprøvetagningsrør efter venepunktur, fejl i analysen eller andre immunologiske variabler. Et positivt QFT-resultat bør ikke være den eneste eller den afgørende begrundelse for at fastslå infektion med M. tuberculosis. Fejlagtig analyse kan medføre falsk-positive responser. Et positivt QFT-resultat skal efterfølges af yderligere medicinske og diagnostiske vurderinger for at konstatere aktiv tuberkulose (f.eks. AFB-udstygning og -dyrkning, røntgenbillede af brystkassen). Mens ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4) mangler i alle BCG-stammer og de fleste kendte ikke-tuberkuløse mykobakterier, kan et positivt QFT-resultat skyldes infektion med M. kansasii, M. szulgai eller M. marinum. Hvis der er mistanke om sådanne infektioner, skal alternative test undersøges. 8 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

9 Forholdsregler Kun til in vitro-diagnostisk brug. Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes flere oplysninger i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS'er). Disse er tilgængelige online i et praktisk og kompakt PDF-format på adressen hvor det er muligt at finde, få vist og udskrive SDS'et for hvert QIAGEN-kit og hver kitkomponent. FORSIGTIG: Håndter humant blod som potentielt infektiøst. Overhold relevante retningslinjer for håndtering af blod. Følgende risiko- og sikkerhedssætninger gælder for komponenterne i QuantiFERON-TB Gold ELISA. QuantiFERON Enzyme Stopping Solution (QuantiFERON-enzymstandsningsopløsning) Xi Indeholder svovlsyre: Lokalirriterende. Risiko- og sikkerhedssætninger: R36/38, S26-36/37/39 Green Diluent (Grøn diluent) indeholder normalt museserum og kasein, som kan udløse allergiske reaktioner; undgå kontakt med huden. I nødstilfælde, der involverer kemikalier Spild, lækage, eksponering eller ulykkestilfælde Ring til CHEMTREC døgnet rundt I USA og Canada: Uden for USA og Canada: (opkald, som modtageren betaler, accepteres) Yderligere information Sikkerhedsdatablade: Afvigelser fra indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA kan forårsage fejlagtige resultater. Læs instruktionerne grundigt inden brug. Kittet må ikke anvendes, hvis en eller flere af reagensflaskerne viser tegn på beskadigelse eller lækage inden brug. Mikropladestrips, Human IFN-γ-standard, Green Diluent (Grøn diluent) eller Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100X koncentrat) fra andre QFT-kitbatches må ikke iblandes eller anvendes. Andre reagenser (Wash Buffer 20X Concentrate, Enzyme Substrate Solution, og Enzyme Stopping Solution) kan udskiftes mellem kits, hvis reagenserne er inden for deres udløbsperioder, og lotdetaljerne er registreret. Bortskaf ubrugte reagenser og biologiske prøver i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser. Hverken blodprøvetagningsrør eller ELISA-kits må anvendes efter udløbsdatoen. Sørg for, at laboratorieudstyr, som f.eks. pladevaskere og -læsere, er kalibreret/valideret til brug. R36/38: Irriterer øjnene og huden. S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37/39: Brug særligt beskyttelsestøj, -handsker og -briller/ansigtsskærm. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 9

10 5. Prøveindsamling og -håndtering Der anvendes følgende prøvetagningsrør til QFT: 1. QuantiFERON Nil-rør (grå hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) 2. TB-antigen-rør (rød hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) 3. QuantiFERON Mitogen-rør (lilla hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) High Altitude (HA) Tubes (Rør til anvendelse i høje højder): 4. QuantiFERON HA Nil-rør (grå hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) 5. HA TB Antigen-rør (rød hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) 6. QuantiFERON HA Mitogen-rør (lilla hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) Der er fasttørret antigener på blodprøvetagningsrørenes inderside, så det er væsentligt, at rørenes indhold blandes grundigt med blodet. Rørene skal overføres til en 37 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning Følgende procedurer bør følges for at opnå optimale resultater: 1. For hver person opsamles 1 ml blod ved venepunktur direkte i hvert af QFT-blodprøvetagningsrørene. Denne procedure skal udføres af en uddannet bioanalytiker. Der skal anvendes standard QFT-blodprøvetagningsrør i højder op til 810 meter. Blodprøvetagningsrør til anvendelse i høje højder (HA) skal anvendes fra 1020 til 1875 meter. Hvis der anvendes QFT-blodprøvetagningsrør uden for disse højder, eller hvis der aftappes for lidt blod, kan der udtages blod ved hjælp af en sprøjte og straks overføres 1 ml til hvert af de tre rør. Af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette bedst ved at fjerne sprøjtekanylen under overholdelse af passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de 3 QFT-rør og tilsætte 1 ml blod til hvert af dem (op til det sorte mærke på siden med røretiketten). Sæt hætterne godt fast igen, og bland som beskrevet nedenfor. Eftersom 1 ml rør aftapper blod relativt langsomt, skal røret beholdes på kanylen i 2-3 sekunder, når røret ser ud til at være helt fyldt for at sikre, at der udtrækkes det korrekte volumen. Det sorte mærke på siden af rørene angiver 1 ml fyldningsvolumenet. QFT-blodprøvetagningsrør er godkendt til volumener i intervallet fra 0,8 til 1,2 ml. Hvis blodniveauet i et eller flere af rørene ikke er tæt på indikatorstregen, anbefales det at fremskaffe en anden blodprøve. Hvis der anvendes en sommerfuglekanyle til udtagning af blod, bør der anvendes et gennemskylningsrør for at sikre, at slangen fyldes med blod inden brug af QFT-rørene. Alternativt kan blod opsamles i et enkelt generisk blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans og derefter overføres til QFT-rør. Brug kun lithium-heparin som antikoagulans til blod, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Fyld et blodprøvetagningsrør (mindst 5 ml volumen), og bland forsigtigt ved at vende røret flere gange for at opløse heparinen. Blod skal opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C), før det overføres til QFT-rør til inkubering, hvilket skal påbegyndes inden for 16 timer fra blodprøvetagningen. 10 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

11 2. Straks efter påfyldning af rørene skal de rystes ti (10) gange lige akkurat kraftigt nok til at sikre, at hele indersiden af hvert rør er dækket af blod, så antigenerne på indersiden af røret opløses. Rørene skal have en temperatur på mellem C, når blodet fyldes i dem. For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. Hvis blodet er blevet opsamlet i et heparinrør, skal prøverne blandes jævnt, før de dispenseres i QFT-rør. Sørg for, at blodet er grundigt blandet ved at vende det forsigtigt umiddelbart før dispensering. Dispensér i mængder på 1,0 ml aliquot (én for hvert QFT-rør) i et passende Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør. Dette udføres bedst aseptisk ved at sikre passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de tre QFT-rør og føje 1 ml blod til hvert (til det sorte mærke på siden af røretiketterne). Sæt hætterne godt fast på rørene igen, og bland som beskrevet ovenfor. 3. Mærk rørene korrekt. Sørg for, at hvert rør (Nil, TB Antigen, Mitogen) kan identificeres via mærkningen eller på anden måde, når hætten er fjernet. 4. Efter fyldning, rystning og mærkning skal rørene overføres til en 37 C ± 1 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Før inkubering skal rørene opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C). Blodprøverne må ikke nedkøles eller -fryses. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

12 6. Brugsvejledning Stadie 1 Inkubering af blod og opsamling af plasma Medfølgende materialer QFT-blodprøvetagningsrør (se Afsnit 3). Nødvendige materialer (som ikke medfølger) Se Afsnit 3. Procedure 1. Hvis rørene ikke inkuberes umiddelbart efter prøvetagningen, skal rørene blandes ved at vende dem på hovedet og op igen 10 gange straks før inkubering. 2. Inkuber rørene STÅENDE ved 37 C ± 1 C i 16 til 24 timer. Inkubatoren kræver ikke CO 2 eller fugt. 3. Efter inkubering ved 37 C kan blodprøvetagningsrørene opbevares ved mellem 4 C og 27 C i op til 3 dage før centrifugering. 4. Efter inkubering af rørene ved 37 C opsamles plasmaet nemmere ved at centrifugere rørene i 15 minutter ved 2000 til 3000 RCF (g). Gelproppen skiller cellerne fra plasmaet. Hvis dette ikke sker, bør rørene recentrifugeres ved højere hastighed. Det er muligt at opsamle plasmaet uden centrifugering, men der kræves større forsigtighed for at fjerne plasmaet uden at hvirvle cellerne op. 5. Plasmaprøver bør kun opsamles ved brug af en pipette. Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Plasmaprøverne kan overføres direkte fra centrifugerede blodprøvetagningsrør til QFT ELISApladen, også når der anvendes automatiserede ELISA-arbejdsstationer. Plasmaprøver kan opbevares i op til 28 dage ved 2 C til 8 C eller, hvis de er opsamlet, under -20 C i længere perioder. For at opnå tilstrækkelige prøver skal der opsamles mindst 150 µl plasma. 12 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

13 Stadie 2 Human IFN-γ ELISA Medfølgende materialer QFT ELISA-kit (se Afsnit 3). Nødvendige materialer, som ikke medfølger Se Afsnit 3. Procedure 1. Alle plasmaprøver og reagenser, bortset fra Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat), skal bringes til stuetemperatur (22 C ± 5 C) inden brug. Afsæt mindst 60 minutter til temperaturudligning. 2. Fjern de strips, der ikke er påkrævet, fra rammen, genforsegl dem i folieposen, og opbevar dem i køleskabet, indtil de skal bruges. Anvend mindst 1 strip til QFT-standarder og tilstrækkelige strips til det antal personer, der skal testes (se figurerne 2A og 2B for formater med henholdsvis 3 rør og 2 rør). Gem rammen og låget efter brug med henblik på brug sammen med de resterende strips. 3. Rekonstituer den frysetørrede kitstandard med det volumen deioniseret eller destilleret vand, som er angivet på etiketten på standardhætteglasset. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig genopløsning. Rekonstituering af standarden til det angivne volumen vil give en opløsning med en koncentration på 8,0 IE/ml. Bemærk: Rekonstitueringsvolumen i kitstandarden er forskellig for de forskellige batches. Brug den rekonstituerede kitstandard til at producere en 1-i-4-fortyndingsserie af IFN-γ i Green Diluent (Grøn diluent (GD)) (se Figur 1). S1 (Standard 1) indeholder 4 IE/ml, S2 (Standard 2) indeholder 1 IE/ml, S3 (Standard 3) indeholder 0,25 IE/ml, og S4 (Standard 4) indeholder 0 IE/ml (GD alene). Standarderne skal som minimum analyseres med dobbeltbestemmelse. Anbefalet procedure for standarder med dobbeltbestemmelse Anbefalet procedure for standarder med tredobbeltbestemmelse a. Mærk 4 rør S1, S2, S3, S4. a. Mærk 4 rør S1, S2, S3, S4. b. Tilsæt 150 µl GD i S1, S2, S3, S4. b. Tilsæt 150 µl GD i S1. c. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. c. Tilsæt 210 µl GD i S2, S3, S4. d. Overfør 50 µl fra S1 til S2, og bland grundigt. d. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. e. Overfør 50 µl fra S2 til S3, og bland grundigt. e. Overfør 70 µl fra S1 til S2, og bland grundigt. f. GD alene fungerer som nulstandard (S4). f. Overfør 70 µl fra S2 til S3, og bland grundigt. g. GD alene fungerer som nulstandard (S4). Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

14 150 µl 50 µl 50 µl Rekonstitueret kitstandard Standard 1 4,0 IE/ml Standard 2 1,0 IE/ml Standard 3 0,25 IE/ml Standard 4 0 IE/ml (Green Diluent) Figur 1. Frembringelse af standardkurve. Fremstil friske fortyndinger af kitstandarden til hver ELISA-session. 4. Rekonstituer frysetørret Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) med 0,3 ml deioniseret eller destilleret vand. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig opløsning af konjugatet. Konjugat med brugsstyrke fremstilles ved at fortynde den påkrævede mængde rekonstitueret Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) i Green Diluent (Grøn diluent) som angivet i tabel 1 Fremstilling af konjugat med brugsstyrke. Tabel 1. Fremstilling af konjugat med brugsstyrke Antal strips Volumen af Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) Volumen af Green Diluent (Grøn diluent) 2 10 µl 1,0 ml 3 15 µl 1,5 ml 4 20 µl 2,0 ml 5 25 µl 2,5 ml 6 30 µl 3,0 ml 7 35 µl 3,5 ml 8 40 µl 4,0 ml 9 45 µl 4,5 ml µl 5,0 ml µl 5,5 ml µl 6,0 ml Bland grundigt, men forsigtigt for at undgå skumdannelse. Sæt ubrugt Conjugate 100X Concentrate på køl igen ved 2 C til 8 C straks efter brug. Brug kun Green Diluent. 14 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

15 5. Plasmaprøver, der er opsamlet fra blodprøvetagningsrør og efterfølgende nedfrosset eller opbevaret i mere end 24 timer før en analyse, skal blandes grundigt, før de tilsættes i ELISAbrønden. Hvis plasmaprøver skal tilføjes direkte fra de centrifugerede QFT-rør, skal eventuel blanding af plasmaet undgås. 6. Tilsæt 50 µl friskfremstillet konjugat med brugsstyrke til de påkrævede ELISA-brønde ved brug af en flerkanalspipette. 7. Tilsæt 50 µl testplasma i passende brønde ved hjælp af en flerkanalspipette (se det anbefalede pladelayout på side 15 og 15, figurerne 2A og 2B). Tilsæt til sidst 50 µl af hver af standard 1 til A 1N 1A 1M S1 S1 S1 13N 13A 13M 21N 21A 21M B 2N 2A 2M S2 S2 S2 14N 14A 14M 22N 22A 22M C 3N 3A 3M S3 S3 S3 15N 15A 15M 23N 23A 23M D 4N 4A 4M S4 S4 S4 16N 16A 16M 24N 24A 24M E 5N 5A 5M 9N 9A 9M 17N 17A 17M 25N 25A 25M F 6N 6A 6M 10N 10A 10M 18N 18A 18M 26N 26A 26M G 7N 7A 7M 11N 11A 11M 19N 19A 19M 27N 27A 27M H 8N 8A 8M 12N 12A 12M 20N 20A 20M 28N 28A 28M Figur 2A. Anbefalet prøvelayout for Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør (28 test pr. plade). S1 (Standard 1), S2 (Standard 2), S3 (Standard 3), S4 (Standard 4) 1N (prøve 1. Nil-plasma), 1A (prøve 1. TB Antigen-plasma), 1M (prøve 1. Mitogen-plasma) A 1N 5N 9N 13N 17N S1 S1 25N 29N 33N 37N 41N B 1A 5A 9A 13A 17A S2 S2 25A 29A 33A 37A 41A C 2N 6N 10N 14N 18N S3 S3 26N 30N 34N 38N 42N D 2A 6A 10A 14A 18A S4 S4 26A 30A 34A 38A 42A E 3N 7N 11N 15N 19N 21N 23N 27N 31N 35N 39N 43N F 3A 7A 11A 15A 19A 21A 23A 27A 31A 35A 39A 43A G 4N 8N 12N 16N 20N 22N 24N 28N 32N 36N 40N 44N H 4A 8A 12A 16A 20A 22A 24A 28A 32A 36A 40A 44A Figur 2B. Anbefalet prøvelayout for Nil- og TB-antigen-rør (44 test pr. plade). S1 (Standard 1), S2 (Standard 2), S3 (Standard 3), S4 (Standard 4) 1N (prøve 1. Nil-plasma), 1A (prøve 1. TB Antigen-plasma) Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

16 8. Bland konjugatet og plasmaprøver/standarder grundigt ved brug af en mikropladeryster i 1 minut. 9. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 120 ± 5 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 10. Mens inkuberingen foregår, fortyndes én del Wash Buffer 20X Concentrate (Vaskebuffer 20x koncentrat) med 19 dele deioniseret eller destilleret vand, hvorpå det blandes grundigt. Der er leveret tilstrækkeligt Wash Buffer 20X Concentrate til fremstilling af 2 liter vaskebuffer med brugsstyrke. Vask brøndene med 400 µl vaskebuffer med brugsstyrke i mindst 6 cyklusser. Det anbefales at benytte en automatiseret pladevasker. Grundig vask er meget vigtig for analysens ydeevne. Sørg for at fylde alle brønde helt op til kanten med vaskebuffer i hver eneste vaskecyklus. En iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus anbefales. Der bør tilsættes laboratoriedesinfektionsmiddel af standardtype til spildevandsreservoiret, og fastlagte procedurer for dekontaminering af potentielt infektiøst materiale bør følges. 11. Bank pladerne let med oversiden nedad mod absorberende klæde for at fjerne resterende vaskebuffer. Tilsæt 100 µl Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) til hver brønd, og bland grundigt ved brug af en mikropladeryster. 12. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 30 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 13. Når der er inkuberet i 30 minutter, tilsættes 50 µl Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) til hver brønd, hvorpå der blandes. Enzyme Stopping Solution bør tilsættes til brøndene i samme rækkefølge og med ca. samme hastighed som substratet i trin Mål Optical Density (OD, Optisk densitet) for hver brønd inden for 5 minutter efter standsning af reaktionen ved brug af en mikropladelæser forsynet med et 450 nm filter og et 620 nm til 650 nm referencefilter. OD-værdier anvendes til beregning af resultater. 16 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

17 7. Beregninger og testfortolkning Der anvendes QFT-analysesoftware til at analysere rådata og beregne resultater. Den er tilgængelig fra Sørg for at anvende den seneste version af softwaren. Softwaren udfører en kvalitetskontrolvurdering af analysen, genererer en standardkurve og leverer et testresultat for hver patient, som beskrevet i afsnittet Fortolkning af resultater. Som alternativ til brug af QFT-analysesoftwaren kan resultaterne bestemmes med følgende metode. Generering af standardkurve (hvis QFT-analysesoftwaren ikke anvendes) Bestem de gennemsnitlige OD-værdier for kitstandardens replikater på hver plade. Konstruer en log (e)-log (e)-standardkurve ved at afbilde log (e) af den gennemsnitlige OD (y-akse) mod log (e) af IFN-γ-koncentrationen i standarderne i IE/ml (x-akse), idet nulstandarden udelades fra disse beregninger. Beregn den bedst tilpassede linje for standardkurven ved regressionsanalyse. Benyt standardkurven til at bestemme IFN-γ-koncentrationen (IE/ml) for hver af testplasmaprøverne ved brug af OD-værdien for hver prøve. Disse beregninger kan udføres ved brug af de softwarepakker, der følger med mikropladelæsere og standardregnearks- eller statistiksoftware (såsom Microsoft Excel ). Det anbefales, at disse pakker anvendes til at beregne regressionsanalysen, variationskoefficienten (%CV) for standarderne og korrelationskoefficienten (r) for standardkurven. Kvalitetskontrol af testen Testresultaternes nøjagtighed afhænger af generering af en nøjagtig standardkurve. Derfor skal resultater for standarderne undersøges, inden testprøveresultaterne kan fortolkes. Følgende er nødvendigt, for at ELISA er gyldig: Den gennemsnitlige OD-værdi for Standard 1 skal være 0,600. %CV for replikat-od-værdierne for Standard 1 og Standard 2 skal være < 15 %. Replikat-OD-værdierne for Standard 3 og Standard 4 må ikke variere med mere end 0,040 OD-enheder i forhold til deres gennemsnit. Den ud fra de gennemsnitlige absorbansværdier for standarderne beregnede korrelationskoefficient (r) skal være 0,98. QFT-analysesoftwaren beregner og rapporterer disse kvalitetskontrolparametre. Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, er kørslen ugyldig og skal gentages. Den gennemsnitlige OD-værdi for Zero Standard (Green Diluent) [Nulstandarden (Grøn diluent)] bør være 0,150. Hvis den gennemsnitlige OD-værdi er > 0,150, bør pladevaskeproceduren undersøges nærmere. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

18 Fortolkning af resultater QFT-resultater fortolkes ved brug af følgende kriterier: Bemærk: Diagnosticering eller udelukkelse af tuberkulose og vurdering af muligheden for LTBI kræver en kombination af epidemiologiske, historiske, medicinske og diagnostiske fund, der skal tages med i betragtning ved fortolkning af QFT-resultater (Tabel 2 og 3). Tabel 2. Når Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør anvendes Nil (IE/ml) 8,0 TB-antigen minus Nil (IE/ml) Mitogen minus Nil (IE/ml)* QFT-resultat Rapport/fortolkning < 0,35 0,5 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og < 25 % af Nil-værdi 0,35 og 25 % af Nil-værdi 0,5 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig Alle værdier Positiv M. tuberculosis-infektion sandsynlig < 0,35 < 0,5 Ubestemmeligt 0,35 og < 25 % af Nil-værdi < 0,5 Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed > 8,0 Alle værdier Alle værdier Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed * Responser på den Mitogen-positive kontrol (og fra tid til anden TB-antigen) kan ofte være uden for mikropladelæserens område. Dette har ingen betydning for testresultater. Hvis der ikke er mistanke om M. tuberculosis-infektion, kan positive resultater bekræftes ved at teste de originale plasmaprøver med dobbeltbestemmelse i QFT ELISA. Hvis gentagne test af én eller begge replikater er positive, skal testen vurderes som positiv. Se mulige årsager i afsnittet Fejlfinding. I kliniske undersøgelser havde mindre end 0,25 % af patienterne IFN-γ-niveauer på > 8,0 IE/ml for Nil-værdi. Størrelsen på det målte IFN-γ-niveau korrelerer ikke med stadiet eller graden af infektion, niveauet for immunologisk respons eller sandsynligheden for udviklingen af aktiv sygdom. Fortolkning Nej TB-antigen Nil 0,35 IE/ml Nej Ja TB-antigen Nil 25 % af Nil IE/ml-værdien Ja Validering Ja Nej Mitogen Nil < 0,50 IE/ml og/eller Nil > 8,0 IE/ml Ubestemmeligt Nil 8,0 IE/ml Nej Ja Negativ Positiv Figur 3. Fortolkningsdiagram, hvor Nil-, TB-angtigen- og Mitogen-rør anvendes. 18 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

19 Tabel 3. Hvor kun QuantiFERON Nil- og TB-antigen-rør anvendes Nil (IE/ml) 8,0 TB-antigen minus Nil (IE/ml) QFT-resultat Rapport/fortolkning < 0,35 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og < 25 % af Nil-værdi Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og 25 % af Nil-værdi Positiv* M. tuberculosis-infektion sandsynlig > 8,0 Alle værdier Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-antigen-følsomhed * Hvis der ikke er mistanke om M. tuberculosis-infektion, kan positive resultater bekræftes ved at teste de originale plasmaprøver med dobbeltbestemmelse i QFT ELISA. Hvis gentagne test af én eller begge replikater er positive, skal testen vurderes som positiv. I kliniske undersøgelser havde mindre end 0,25 % af patienterne IFN-γ-niveauer på > 8,0 IE/ml for Nil-værdi. Se mulige årsager i afsnittet Fejlfinding. Størrelsen på det målte IFN-γ-niveau korrelerer ikke med stadiet eller graden af infektion, niveauet for immunologisk respons eller sandsynligheden for udviklingen af aktiv sygdom. Fortolkning Nej TB-antigen Nil 0,35 IE/ml Ja Nej TB-antigen Nil 25 % af Nil IE/ml-værdien Ja Validering Ubestemmeligt Nej Nil 8,0 IE/ml Ja Negativ Positiv Figur 4. Fortolkningsdiagram, hvor kun Nil- og TB-antigen-rør anvendes. 8. Begrænsninger Resultaterne af QFT-test skal anvendes i sammenhæng med hver enkelt persons epidemiologiske anamnese, aktuelle helbredstilstand, og andre diagnostiske vurderinger. Personer med Nil-værdier, der er højere end 8 IE/ml, klassificeres som ubestemmelige, da en 25 % højere respons på TB-antigener kan være uden for analysens måleområde. Upålidelige eller ubestemmelige resultater kan forekomme som følge af: Afvigelser fra den procedure, der er beskrevet i indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA For høje niveauer af cirkulerende IFN-γ eller tilstedeværelsen af heterofile antistoffer Mere end 16 timer mellem blodprøvetagningen og inkuberingen ved 37 C Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

20 9. Ydelseskarakteristika Kliniske undersøgelser Da der ikke findes en endelig standard for latent tuberkuloseinfektion (LTBI), kan et estimat af følsomheden og specificiteten for QFT ikke vurderes i praksis. Tilnærmet specificitet af QFT blev bestemt ved at vurdere falsk-positive rater hos personer med lav risiko (ingen kendte risikofaktorer) for tuberkuloseinfektion. Tilnærmet sensitivitet blev bestemt ved at vurdere grupper af patienter med aktiv TB-sygdom, der er bekræftet ved dyrkning. Specificitet I en amerikansk undersøgelse med 866 frivillige blev der taget blodprøver for QFT, når en TST blev placeret. Demografiske oplysninger og risikofaktorer for TB blev bestemt ved hjælp af standardundersøgelse på tidspunktet for testen. Ud af 432 frivillige uden kendte risikofaktorer for M. tuberculosis-infektion var QFT- og TST-resultater tilgængelige for 391. Ingen af dem var BCG-vaccineret. En sekundær specificitetsundersøgelse blev udført med QFT hos personer med lav risiko i Japan, hvoraf ca. 90 % var BCG-vaccineret. Resultater fra de to specificitetsundersøgelser vises i Tabel 4. Tabel 4. QFT-specificitet: Resultater for personer uden rapporteret risiko for M. tuberculosis-infektion Undersøgelse USA (ikke offentliggjort) BCG-status (% vaccineret) Testet i alt Antal QFTubestemmelige Antal QFTpositive/ antal gyldige test QFTspecificitet (95 % CI) 0 % /390 99,2 % (98-100) Antal TSTpositive/ antal testede TST*- specificitet (95 % CI) 6/391 98,5 % (97-99) Japan (15) ~90 % /162 98,8 % (95-100) I alt 559 7/559 (1,3 %) 5/552 99,1 % (98-100) * Ved hjælp af en TST cut-off-værdi på 10 mm fra personer, der ikke er BCG-vaccineret. Estimatet af TST-specificiteten er 99,1 %, hvis der anvendes en cut-off-værdi på 15 mm. Sensitivitet for aktiv TB Personer fra USA, Australien og Japan med mistanke om TB, som efterfølgende blev bekræftet i at have M. tuberculosis-infektion ved dyrkning, blev testet for at evaluere sensitiviteten for QFT. Mens der ikke er nogen endelig standardtest for latent TB-infektion (LTBI), udgør den mikrobiologiske dyrkning af M. tuberculosis et passende surrogat, da patienter med sygdom pr. definition er inficerede. Patienterne modtog mindre end 8 dages behandling før opsamlingen af blod til QFT-test. Tabel 5 opsummerer fund fra 3 grupper patienter, der var testet positive ved M. tuberculosisdyrkning. Den samlede sensitivitet for QFT for aktiv TB-sygdom var 89 % (157/177). 20 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

21 Tabel 5. QFT: Patienter med M. tuberculosis-infektion bekræftet ved dyrkning Undersøgelse Antal QFT-positive/antal gyldige test QFT-sensitivitet (95 % CI) Japan TB-patienter (15) 86/92 93 % (86-97 %) Australien 24/27 89 % (70-97 %) USA 47/58 81 % (68-90 %) I alt 157/ % (83-93 %) LTBI-diagnose Der er udgivet et antal undersøgelser, som påviser ydelsen i QFT hos forskellige befolkningsgrupper, der har risiko for LTBI. Tabel 6 viser de væsentligste fund fra nogle udvalgte undersøgelser. Tabel 6. Udvalgte udgivne undersøgelser om QFT hos befolkningsgrupper med risiko for LTBI Undersøgelse Testet i alt Resultater og fund Healthcare workers in India (Pai, et al 2005) (26) Danish HIV+ patients (Brock, et al 2006) (5) Hospitalized children in India (Dogra, et al 2006) (10) Contact investigations in Germany (Diel, et al 2006) (9) 726 Omgivelser med meget høje TB-rater. 40 % QFT-positive og 41 % TSTpositive ved 10 mm. Høj overensstemmelse med TST, ingen effekt af BCG på nogen side. Begge test er set i forhold til risikofaktorer, som f.eks. alder og arbejdsperiode inden for sundhedsplejen. 590 Overordnet prævalens af LTBI ved QFT var 4,6 % (27/590) hos HIVpositive personer. Positive resultater blev forbundet med TB-risici. To QFT-positive personer udviklede aktiv TB inden for 1 år. Ubestemmelige responser (n=20, 3,4 %) blev især forbundet med en CD4-tælling < 100/µl. 105 Børn, hvor der var mistanke om TB, eller som havde været udsat for TBsmittefare, blev testet med QFT og TST; 10,5 % QFT-positive, og 9,5 % TST-positive ved 10 mm. Overensstemmelsen mellem test var overordnet set 95,2 % og 100 % hos børn, der ikke var BCG-vaccineret. 309 Smittefaren ved 15 forskellige indekstilfælde blev undersøgt: 51 % var BCG-vaccineret, 27 % født i udlandet; 70 % af de BCG-vaccinerede og 18 % af de ikke-vaccinerede var TST-positive (5 mm), hvorimod henholdsvis 9 % og 11 % var QFT-positive. QFT blev forbundet med TB-risikoen. TST blev kun forbundet med BCG-vaccinationen. Mange flere publikationer beskriver ydeevnen i den mindre følsomme flydende antigen-version af QuantiFERON-TB Gold (forløber for QFT) og QFT-testen. Disse undersøgelser omfatter brugen af test ved kontakt for aktive TB-tilfælde (9, 11, 19, 25), børn (6-10, 25, 28), HIV-positive patienter (2, 5, 20), sundhedsarbejdere (13, 26, 32), immunsvækkede patienter (3, 4, 22, 23, 27, 30, 31) samt personer med mistanke om TB (7, 8, 10, 18) og personer med lav risiko (15). Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

22 Repeterbarhed og virkning af TST ved efterfølgende QFT-test Som en del af den amerikanske specificitetsundersøgelse blev en gruppe blandt de frivillige testet igen mellem 4 og 5 uger efter den originale QFT-test og TST. QFT-resultater for 260 personer var tilgængelige på begge tidspunkter, og niveauet for aftalen var 99,6 % (259/260). En forudgående TST gav ikke positive QFT-responser. 10. Teknisk information Ubestemmelige resultater Ubestemmelige resultater bør ikke være almindelige og kan være relateret til immunstatus hos den person, som testes, men kan også skyldes en række tekniske faktorer: Mere end 16 timer mellem blodprøvetagningen og -inkuberingen ved 37 C Opbevaring af blod uden for det anbefalede temperaturområde (17 C til 27 C) Utilstrækkelig blanding af blodprøvetagningsrør Ufuldstændig vask af ELISA-pladen Hvis der er mistanke om tekniske problemer med indsamling eller håndtering af blodprøver, gentages hele QFT-testen med nye blodprøver. Gentagelse af ELISA-testen af stimulerede plasmaprøver kan udføres, hvis vasken af pladen er ufuldstændig, eller der er anden proceduremæssig afvigelse i forbindelse med ELISA-testen. Ubestemmelige test, der skyldes lave Mitogen- eller høje Nil-værdier forventes ikke at ændres ved gentagelse, medmindre der var en fejl i ELISA-testen. Ubestemmelige resultater skal rapporteres som sådan. Læger kan vælge at trække en prøve tilbage eller udføre andre relevante procedurer. Koagulerede plasmaprøver Hvis der opstår fibrinkoagulater ved længere opbevaring af plasmaprøver, skal prøverne centrifugeres til bundfældet koaguleret materiale og lette pipetteringen af plasma. 22 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

23 Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsvejledning kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere oplysninger henvises også til de tekniske oplysninger på: Se kontaktoplysninger på bagsiden. Fejlfinding af ELISA Uspecifik farveudvikling Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) Krydskontaminering af ELISAbrønde c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Enzymsubstratopløsningen er kontamineret e) Blanding af plasma i QFT-rør inden opsamling Vær forsigtig ved pipettering og blanding af prøver for at minimere risici. Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for tre måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Lave aflæsningsværdier for optisk densitet for standarder Mulig årsag Løsning a) Fejl ved fortynding af standard Sørg for, at fortyndingerne af Kit Standard (Kitstandard) fremstilles korrekt i henhold til indlægssedlen til QFT ELISA. b) Pipetteringsfejl Sørg for, at pipetterne kalibreres og anvendes i henhold til producentens instruktioner. c) For lav inkuberingstemperatur Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) d) For kort inkuberingstid Inkubering af pladen med konjugatet, standarderne og prøverne bør ske i 120 ± 5 minutter. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) inkuberes på pladen i 30 minutter. e) Brug af forkert pladelæserfilter Pladen bør aflæses ved 450 nm med et referencefilter mellem 620 og 650 nm. f) For kolde reagenser Alle reagenser, med undtagelse af Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat), skal bringes til stuetemperatur inden påbegyndelse af analysen. Dette tager ca. én time. g) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

24 Fejlfinding af ELISA Høj baggrund Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) For høj inkuberingstemperatur Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (22 C±5 C). c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Enzymsubstratopløsningen er kontamineret Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. Ikke-lineær standardkurve og variabilitet i dobbeltbestemmelse Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) Fejl ved fortynding af standard Sørg for, at fortyndingerne af kitstandarden fremstilles korrekt i henhold til indlægssedlen til QFT ELISA. c) Dårlig blanding Bland reagenserne grundigt ved at vende dem eller forsigtigt vortexe dem, før de tilsættes pladen. d) Inkonsekvent pipetteringsteknik eller afbrydelse under opsætningen af analysen Prøven og standardtilsætningen skal udføres kontinuerligt. Alle reagenser skal forberedes, før analysen påbegyndes. Se en video over analyseproceduren og løsninger på de fleste tekniske problemer på Gnowee ved at registrere direkte på for at få online-adgang. Produktoplysninger og tekniske vejledninger kan fås hos QIAGEN via din forhandler eller ved at besøge 24 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

25 11. Litteraturliste Der findes en omfattende liste over QFT-referencer på Gnowee QuantiFERON-referencesamlingen på 1. Andersen, P. et al. (2000) Specific immune-based diagnosis of tuberculosis. Lancet 356, Balcells, M.E. et al. (2008) A comparative study of two different methods for the detection of latent tuberculosis in HIV-positive individuals in Chile. Int. J. Infect. Dis. 12, Bartalesi, F. et al. (2009) QuantiFERON-TB Gold and TST are both useful for latent TB screening in autoimmune diseases. Eur. Respir. J. 33, Bocchino, M. et al. (2008) Performance of two commercial blood IFN-gamma release assays for the detection of Mycobacterium tuberculosis infection in patient candidates for anti-tnf-alpha treatment. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 27, Brock, I. et al. (2006) Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test. Respir. Res. 7, Chun, J.K. et al. (2008) The role of a whole blood interferon gamma assay for the detection of latent tuberculosis infection in bacille Calmette-Guerin vaccinated children. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 62, Connell, T.G. et al. (2008) A three-way comparison of tuberculin skin testing, QuantiFERON-TB gold and T-SPOT.TB in children. PLoS ONE 3, e2624. doi: /journal.pone Detjen, A.K. et al. (2007) Interferon-gamma release assays improve the diagnosis of tuberculosis and nontuberculous mycobacterial disease in children in a country with a low incidence of tuberculosis. Clin. Infect. Dis. 45, Diel, R. et al. (2009) Comparative performance of tuberculin skin test, QuantiFERON-TB-Gold In-Tube assay, and T-Spot.TB test in contact investigations for tuberculosis. Chest 135, Diel, R. et al. (2008) Predictive value of a whole-blood IFN-γ assay for the development of active TB disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 177, Diel, R. et al. (2006) Tuberculosis contact investigation with a new, specific blood test in a low-incidence population containing a high proportion of BCG-vaccinated persons. Respir. Res. 7, Dogra, S. et al. (2007) Comparison of a whole blood interferon-gamma assay with tuberculin skin testing for the detection of tuberculosis infection in hospitalized children in rural India. J. Infect. 54, Drobniewski, F. et al. (2007) Rates of latent tuberculosis in health care staff in Russia. PLoS Med. 4, e Gerogianni, I. et al. (2008) Whole-blood interferon-gamma assay for the diagnosis of tuberculosis infection in an unselected Greek population. Respirology 13, Harada, N. et al. (2008) Comparison of the sensitivity and specificity of two whole blood interferongamma assays for M. tuberculosis infection. J. Infect. 56, Higuchi, K. et al. (2009) Comparison of performance in two diagnostic methods for tuberculosis infection. Med. Microbiol. Immunol. 198, Kang, Y.A. et al. (2005) Discrepancy between the tuberculin skin test and the whole-blood interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculosis infection in an intermediate tuberculosis-burden country. JAMA 293, Katiyar, S.K. et al. (2008) Use of the QuantiFERON-TB Gold In-Tube test to monitor treatment efficacy in active pulmonary tuberculosis. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 12, Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere.

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere. Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere. 2. reviderede udgave maj 2010 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Lungemedicinsk Selskab

Læs mere

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til brug af kvalificerede laboratoriemedarbejdere til kvalitativ påvisning af Aspergillus

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere