Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)"

Transkript

1 Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr ) 20 x 96 (katalognr ) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug , Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road, Chadstone, Victoria, 3148 Australien Tlf.: (Australien) QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse Hilden, TYSKLAND DA Rev. 01b

2

3 Indhold 1. Tilsigtet brug 4 2. Opsummering og forklaring af testen 4 Analyseprincipper 5 Påkrævet tid til udførelse af analysen 5 3. Komponenter og opbevaring 6 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 7 Opbevaring og håndtering 7 4. Advarsler og forholdsregler 8 Til in vitro-diagnostisk brug 8 Advarsler 8 Forholdsregler 9 5. Prøveindsamling og -håndtering Brugsvejledning 12 Stadie 1 Inkubering af blod og opsamling af plasma 12 Stadie 2 Human IFN-γ ELISA Beregninger og testfortolkning 17 Generering af standardkurve 17 Kvalitetskontrol af testen Begrænsninger Ydelseskarakteristika 20 Kliniske undersøgelser Teknisk information 22 Ubestemmelige resultater 22 Koagulerede plasmaprøver 22 Fejlfindingsvejledning Litteraturliste Teknisk service Forkortet testprocedure 28 Stadie 1 inkubering af blod 28 Stadie 2 IFN-γ ELISA 28 Væsentlige ændringer 30 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 3

4 1. Tilsigtet brug QuantiFERON-TB Gold (QFT ) er en in vitro-diagnostisk test, der benytter en peptidcocktail, som simulerer ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-proteiner til stimulering af celler i hepariniseret fuldblod. Påvisning af interferon-γ (IFN-γ) vha. enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) anvendes til at identificere in vitro-responser på de peptidantigener, der er forbundet med Mycobacterium tuberculosis-infektion. QFT er en indirekte test for M. tuberculosis-infektion (herunder sygdom) og skal anvendes i sammenhæng med risikovurdering, radiografi og andre medicinske og diagnostiske vurderinger. 2. Opsummering og forklaring af testen Tuberkulose er en smitsom sygdom, der skyldes infektion med M. tuberculosis-komplekse organismer (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), som typisk spredes til nye værter via luftbårne dråbepartikler fra patienter med respiratorisk tuberkulose. En nyligt smittet person kan blive syg med tuberkulose inden for nogle uger eller måneder, men de fleste smittede personer føler sig raske. Latent tuberkuloseinfektion (LTBI), en ikke-smitsom tilstand uden symptomer, findes hos nogle personer, som kan udvikle tuberkulose nogle måneder eller år senere. Det primære formål med at diagnosticere LTBI er medicinsk behandling for at forebygge tuberkulose. Indtil for nyligt var tuberkulin-hudpriktest (TST) den eneste metode til diagnosticering af LTBI. Kutan sensitivitet over for tuberkulin udvikles fra 2 til 10 uger efter infektionen. Nogle smittede personer, herunder personer med en række sygdomme, som forhindrer immunfunktioner, men også andre personer uden disse sygdomme, reagerer dog ikke på tuberkulin. Omvendt viser nogle personer, som ikke burde have en M. tuberculosis-infektion, sensitivitet over for tuberkulin og har positive TST-resultater efter vaccination med bacillus Calmette-Guérin (BCG), infektion med mykobakterier udover M. tuberculosis kompleks eller andre faktorer. Der skal skelnes mellem LTBI og tuberkulose, en sygdom, der skal indberettes og som regel involverer lungerne og de nedre luftveje, selvom andre organsystemer også kan være påvirket. Sygdommen tuberkulose diagnosticeres på baggrund af de historiske og fysiske samt radiologiske, histologiske og mykobakteriologiske fund. QFT er en test for cellemedierede immun (CMI)-responser på peptidantigener, der simulerer mykobakterielle proteiner. Disse proteiner, ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4) findes ikke i BCG-stammer og de fleste ikke-tuberkuløse mykobakterier med undtagelse af M. kansasii, M. szulgai og M. marinum.(1) Personer, der er smittet med M. tuberculosis komplekse organismer, har som regel lymfocytter i blodet, som genkender disse og andre mykobakterielle antigener. Denne genkendelsesproces involverer dannelse og udskillelse af cytokin IFN-γ. Påvisningen og den efterfølgende kvantificering af IFN-γ danner grundlag for denne test. De antigener, der anvendes i QFT, er en peptidcocktail, som simulerer proteinerne ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4). Flere undersøgelser har vist, at disse peptidantigener stimulerer IFN-γ-responser i T-celler fra personer, som er smittet med M. tuberculosis, men som regel ikke fra usmittede eller BCGvaccinerede personer uden sygdom eller risiko for LTBI.(1-32) Medicinske behandlinger eller sygdomme, som påvirker immunfunktionen, kan reducere IFN-γ-responser. Patienter med visse andre mykobakterielle infektioner kan også reagere på ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4), da de gener, der afkoder disse proteiner, findes i M. kansasii, M. szulgai og M. marinum.(1, 23) QFT-test er både en test for LTBI og en hjælp til at diagnosticere M. tuberculosis kompleks infektion hos syge patienter. Et positivt resultat understøtter diagnosen af tuberkulose, men infektioner med andre mykobakterier 4 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

5 (f.eks. M. kansasii) kan også fremkalde positive resultater. Andre medicinske og diagnostiske vurderinger er nødvendige for at bekræfte eller udelukke tuberkulose. Analyseprincipper QFT-systemet bruger specialiserede blodprøvetagningsrør, som anvendes til at opsamle fuldblod. Inkubering af blodet forekommer i rørene i 16 til 24 timer, hvorefter plasma opsamles og testes for tilstedeværelsen af IFN-γ, der dannes som svar på peptidantigener. QFT-testen udføres i to trin. Først opsamles fuldblod i hvert af QFT-blodprøvetagningsrørene, som omfatter et Nil-rør, et TB-antigen-rør og et Mitogen-rør. Mitogen-røret anvendes som positiv kontrol i sammenhæng med QFT-testen. Dette kan især være berettiget, når der er tvivl om personens immunstatus. Mitogen-røret kan også anvendes som en kontrol for korrekt blodhåndtering og -inkubering. Rørene bør inkuberes ved 37 C så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Efter en 16 til 24-timers inkuberingsperiode, centrifugeres rørene, plasmaet fjernes, og mængden af IFN-γ (IE/ml) målt vha. ELISA. En test anses for at være positiv for IFN-γ-respons, når værdien for TB-antigen-røret er væsentligt over Nil IFN-γ IE/ml-værdien. Hvis dette anvendes, kan plasmaprøven fra Mitogen-røret bruges som en IFN-γ-positiv kontrol for hver prøve, der testes. En lav respons på Mitogen (<0,5 IE/ml) angiver et ubestemmeligt resultat, når en blodprøve også har en negativ respons for TB-antigener. Dette mønster kan forekomme ved et utilstrækkeligt antal lymfocytter, nedsat lymfocytaktivitet grundet ukorrekt prøvehåndtering, ukorrekt fyldning/blanding af Mitogen-røret eller manglende evne for patientens lymfocytter til at danne IFN-γ. Nil-prøven justerer for baggrunden, effekter fra heterofile antistoffer eller uspecifik IFN-γ i blodprøver. IFN-γ-niveauet i Nil-røret trækkes fra IFN-γ-niveauet for TB-antigenrøret og Mitogen-røret (hvis det anvendes). Påkrævet tid til udførelse af analysen Den tid, som skal anvendes til udførelse af QFT-analysen, er estimeret nedenfor; tiden til test af flere prøver, når de er samlede i batch, er også angivet: Inkubering af blodrør ved 37 C: 16 til 24 timer ELISA: Ca. 3 timer for én ELISA-plade (28 til 44 personer) <1 times arbejde Tilføj 10 til 15 minutter for hver ekstra plade Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 5

6 3. Komponenter og opbevaring Blood Collection Tubes (Blodprøvetagningsrør)* 300 rør 200 rør 100 rør Katalognr. T T Antal forberedelser QuantiFERON Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte, hvid ring) 100 rør 100 rør QuantiFERON TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) (rød hætte, hvid ring) QuantiFERON Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte, hvid ring) 100 rør 100 rør 100 rør 100 rør Indlægsseddel til QFT-blodprøvetagningsrør High Altitude (HA) Blood Collection Tubes (Blodprøvetagningsrør til anvendelse i høje højder) (til anvendelse inden for 1020 til 1875 meter)* 300 rør 100 rør 100 rør Katalognr. T T QuantiFERON HA Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte, gul ring) 100 rør 100 rør QuantiFERON HA TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) (rød hætte, gul ring ) QuantiFERON HA Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte, gul ring) 100 rør 100 rør 100 rør 100 rør Indlægsseddel til QFT-blodprøvetagningsrør * Ikke alle produktkonfigurationer er tilgængelige i hvert land. Kontakt QIAGEN-kundeservice (detaljer på for at få flere oplysninger om de tilgængelige konfigurationer. 6 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

7 ELISA-komponenter 2 Plade-kit ELISA Lab.-pakke til reference Katalognr Mikropladestrips (12 x 8 brønde) dækket med murint anti-humant IFN-γ-monoklonalt antistof Human IFN-γ Standard, lyophilized (Humant IFN-γ standard, frysetørret) (indeholder rekombinant humant IFN-γ, komælkskasein, 0,01 % w/v Thimerosal) 2 sæt mikropladestrips med 12 x 8 brønde 1 x hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) 20 sæt mikropladestrips med 12 x 8 brønde 10 x hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) Green Diluent (Grøn diluent) (indeholder komælkskasein, normalt museserum, 0,01 % w/v Thimerosal) 1 x 30 ml 10 x 30 ml Conjugate 100X Concentrate, lyophilized (Konjugat 100x koncentrat, frysetørret) (murint anti-humant IFN-γ HRP, indeholder 0,01 % w/v Thimerosal) 1 x 0,3 ml (når det er rekonstitueret) 10 x 0,3 ml (når det er rekonstitueret) Wash Buffer 20X Concentrate (Vaskebuffer 20X koncentrat) (ph 7,2, indeholder 0,05 % v/v ProClin 300) Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) (indeholder H 2O 2, 3,3, 5,5 tetramethylbenzidin) Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) (Indeholder 0,5M H 2SO 4) 1 x 100 ml 10 x 100 ml 1 x 30 ml 10 x 30 ml 1 x 15 ml 10 x 15 ml Indlægsseddel til QFT ELISA 1 1 Indeholder svovlsyre. Se forholdsregler på side 9. Nødvendige materialer, som ikke medfølger 37 C inkubator. CO 2 ikke påkrævet Kalibrerede pipetter med variabelt volumen til tilførsel af 10 µl til 1000 µl med engangsspidser Kalibreret flerkanalspipette, som kan tilføre 50 µl og 100 µl med engangsspidser Mikropladeryster Deioniseret eller destilleret vand, 2 liter Mikropladevasker (automatiseret vasker anbefales) Mikropladelæser forsynet med 450 nm filter og 620 nm til 650 nm referencefilter Opbevaring og håndtering Blodprøvetagningsrør Blodprøvetagningsrør opbevares ved 4 C til 25 C. Kittets reagenser Kittets reagenser opbevares køligt ved 2 C til 8 C. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) skal altid beskyttes mod direkte sollys. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 7

8 Rekonstituerede og ubrugte reagenser Se instruktioner i rekonstituering af reagenserne i afsnit 6 (side 13). Den rekonstituerede Kit Standard (Kitstandard) har en holdbarhed på op til 3 måneder, hvis den opbevares ved 2 C til 8 C. Notér den dato, hvor kitstandarden blev rekonstitueret. Efter rekonstituering skal ubrugt Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) igen opbevares ved 2 C til 8 C og anvendes inden for 3 måneder. Notér den dato, hvor konjugatet blev rekonstitueret. Konjugat med brugsstyrke skal anvendes inden for 6 timer efter fremstilling. Vaskebuffer med brugsstyrke kan opbevares ved stuetemperatur i op til 2 uger. 4. Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Advarsler Et negativt QFT-resultat udelukker ikke muligheden for en M. tuberculosis-infektion eller tuberkulose-sygdom: falsk-negative resultater kan skyldes infektionsstadiet (f.eks. prøve taget før udviklingen af cellulær immunrespons), komorbide tilstande, som påvirker immunfunktioner, forkert håndtering af blodprøvetagningsrør efter venepunktur, fejl i analysen eller andre immunologiske variabler. Et positivt QFT-resultat bør ikke være den eneste eller den afgørende begrundelse for at fastslå infektion med M. tuberculosis. Fejlagtig analyse kan medføre falsk-positive responser. Et positivt QFT-resultat skal efterfølges af yderligere medicinske og diagnostiske vurderinger for at konstatere aktiv tuberkulose (f.eks. AFB-udstygning og -dyrkning, røntgenbillede af brystkassen). Mens ESAT-6, CFP-10 og TB7.7(p4) mangler i alle BCG-stammer og de fleste kendte ikke-tuberkuløse mykobakterier, kan et positivt QFT-resultat skyldes infektion med M. kansasii, M. szulgai eller M. marinum. Hvis der er mistanke om sådanne infektioner, skal alternative test undersøges. 8 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

9 Forholdsregler Kun til in vitro-diagnostisk brug. Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes flere oplysninger i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS'er). Disse er tilgængelige online i et praktisk og kompakt PDF-format på adressen hvor det er muligt at finde, få vist og udskrive SDS'et for hvert QIAGEN-kit og hver kitkomponent. FORSIGTIG: Håndter humant blod som potentielt infektiøst. Overhold relevante retningslinjer for håndtering af blod. Følgende risiko- og sikkerhedssætninger gælder for komponenterne i QuantiFERON-TB Gold ELISA. QuantiFERON Enzyme Stopping Solution (QuantiFERON-enzymstandsningsopløsning) Xi Indeholder svovlsyre: Lokalirriterende. Risiko- og sikkerhedssætninger: R36/38, S26-36/37/39 Green Diluent (Grøn diluent) indeholder normalt museserum og kasein, som kan udløse allergiske reaktioner; undgå kontakt med huden. I nødstilfælde, der involverer kemikalier Spild, lækage, eksponering eller ulykkestilfælde Ring til CHEMTREC døgnet rundt I USA og Canada: Uden for USA og Canada: (opkald, som modtageren betaler, accepteres) Yderligere information Sikkerhedsdatablade: Afvigelser fra indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA kan forårsage fejlagtige resultater. Læs instruktionerne grundigt inden brug. Kittet må ikke anvendes, hvis en eller flere af reagensflaskerne viser tegn på beskadigelse eller lækage inden brug. Mikropladestrips, Human IFN-γ-standard, Green Diluent (Grøn diluent) eller Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100X koncentrat) fra andre QFT-kitbatches må ikke iblandes eller anvendes. Andre reagenser (Wash Buffer 20X Concentrate, Enzyme Substrate Solution, og Enzyme Stopping Solution) kan udskiftes mellem kits, hvis reagenserne er inden for deres udløbsperioder, og lotdetaljerne er registreret. Bortskaf ubrugte reagenser og biologiske prøver i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser. Hverken blodprøvetagningsrør eller ELISA-kits må anvendes efter udløbsdatoen. Sørg for, at laboratorieudstyr, som f.eks. pladevaskere og -læsere, er kalibreret/valideret til brug. R36/38: Irriterer øjnene og huden. S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37/39: Brug særligt beskyttelsestøj, -handsker og -briller/ansigtsskærm. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/2013 9

10 5. Prøveindsamling og -håndtering Der anvendes følgende prøvetagningsrør til QFT: 1. QuantiFERON Nil-rør (grå hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) 2. TB-antigen-rør (rød hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) 3. QuantiFERON Mitogen-rør (lilla hætte med hvid ring; anvendes fra havniveau til 810 m) High Altitude (HA) Tubes (Rør til anvendelse i høje højder): 4. QuantiFERON HA Nil-rør (grå hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) 5. HA TB Antigen-rør (rød hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) 6. QuantiFERON HA Mitogen-rør (lilla hætte med gul ring; anvendes i højder fra 1020 m til 1875 m) Der er fasttørret antigener på blodprøvetagningsrørenes inderside, så det er væsentligt, at rørenes indhold blandes grundigt med blodet. Rørene skal overføres til en 37 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning Følgende procedurer bør følges for at opnå optimale resultater: 1. For hver person opsamles 1 ml blod ved venepunktur direkte i hvert af QFT-blodprøvetagningsrørene. Denne procedure skal udføres af en uddannet bioanalytiker. Der skal anvendes standard QFT-blodprøvetagningsrør i højder op til 810 meter. Blodprøvetagningsrør til anvendelse i høje højder (HA) skal anvendes fra 1020 til 1875 meter. Hvis der anvendes QFT-blodprøvetagningsrør uden for disse højder, eller hvis der aftappes for lidt blod, kan der udtages blod ved hjælp af en sprøjte og straks overføres 1 ml til hvert af de tre rør. Af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette bedst ved at fjerne sprøjtekanylen under overholdelse af passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de 3 QFT-rør og tilsætte 1 ml blod til hvert af dem (op til det sorte mærke på siden med røretiketten). Sæt hætterne godt fast igen, og bland som beskrevet nedenfor. Eftersom 1 ml rør aftapper blod relativt langsomt, skal røret beholdes på kanylen i 2-3 sekunder, når røret ser ud til at være helt fyldt for at sikre, at der udtrækkes det korrekte volumen. Det sorte mærke på siden af rørene angiver 1 ml fyldningsvolumenet. QFT-blodprøvetagningsrør er godkendt til volumener i intervallet fra 0,8 til 1,2 ml. Hvis blodniveauet i et eller flere af rørene ikke er tæt på indikatorstregen, anbefales det at fremskaffe en anden blodprøve. Hvis der anvendes en sommerfuglekanyle til udtagning af blod, bør der anvendes et gennemskylningsrør for at sikre, at slangen fyldes med blod inden brug af QFT-rørene. Alternativt kan blod opsamles i et enkelt generisk blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans og derefter overføres til QFT-rør. Brug kun lithium-heparin som antikoagulans til blod, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Fyld et blodprøvetagningsrør (mindst 5 ml volumen), og bland forsigtigt ved at vende røret flere gange for at opløse heparinen. Blod skal opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C), før det overføres til QFT-rør til inkubering, hvilket skal påbegyndes inden for 16 timer fra blodprøvetagningen. 10 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

11 2. Straks efter påfyldning af rørene skal de rystes ti (10) gange lige akkurat kraftigt nok til at sikre, at hele indersiden af hvert rør er dækket af blod, så antigenerne på indersiden af røret opløses. Rørene skal have en temperatur på mellem C, når blodet fyldes i dem. For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. Hvis blodet er blevet opsamlet i et heparinrør, skal prøverne blandes jævnt, før de dispenseres i QFT-rør. Sørg for, at blodet er grundigt blandet ved at vende det forsigtigt umiddelbart før dispensering. Dispensér i mængder på 1,0 ml aliquot (én for hvert QFT-rør) i et passende Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør. Dette udføres bedst aseptisk ved at sikre passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de tre QFT-rør og føje 1 ml blod til hvert (til det sorte mærke på siden af røretiketterne). Sæt hætterne godt fast på rørene igen, og bland som beskrevet ovenfor. 3. Mærk rørene korrekt. Sørg for, at hvert rør (Nil, TB Antigen, Mitogen) kan identificeres via mærkningen eller på anden måde, når hætten er fjernet. 4. Efter fyldning, rystning og mærkning skal rørene overføres til en 37 C ± 1 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Før inkubering skal rørene opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C). Blodprøverne må ikke nedkøles eller -fryses. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

12 6. Brugsvejledning Stadie 1 Inkubering af blod og opsamling af plasma Medfølgende materialer QFT-blodprøvetagningsrør (se Afsnit 3). Nødvendige materialer (som ikke medfølger) Se Afsnit 3. Procedure 1. Hvis rørene ikke inkuberes umiddelbart efter prøvetagningen, skal rørene blandes ved at vende dem på hovedet og op igen 10 gange straks før inkubering. 2. Inkuber rørene STÅENDE ved 37 C ± 1 C i 16 til 24 timer. Inkubatoren kræver ikke CO 2 eller fugt. 3. Efter inkubering ved 37 C kan blodprøvetagningsrørene opbevares ved mellem 4 C og 27 C i op til 3 dage før centrifugering. 4. Efter inkubering af rørene ved 37 C opsamles plasmaet nemmere ved at centrifugere rørene i 15 minutter ved 2000 til 3000 RCF (g). Gelproppen skiller cellerne fra plasmaet. Hvis dette ikke sker, bør rørene recentrifugeres ved højere hastighed. Det er muligt at opsamle plasmaet uden centrifugering, men der kræves større forsigtighed for at fjerne plasmaet uden at hvirvle cellerne op. 5. Plasmaprøver bør kun opsamles ved brug af en pipette. Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Plasmaprøverne kan overføres direkte fra centrifugerede blodprøvetagningsrør til QFT ELISApladen, også når der anvendes automatiserede ELISA-arbejdsstationer. Plasmaprøver kan opbevares i op til 28 dage ved 2 C til 8 C eller, hvis de er opsamlet, under -20 C i længere perioder. For at opnå tilstrækkelige prøver skal der opsamles mindst 150 µl plasma. 12 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

13 Stadie 2 Human IFN-γ ELISA Medfølgende materialer QFT ELISA-kit (se Afsnit 3). Nødvendige materialer, som ikke medfølger Se Afsnit 3. Procedure 1. Alle plasmaprøver og reagenser, bortset fra Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat), skal bringes til stuetemperatur (22 C ± 5 C) inden brug. Afsæt mindst 60 minutter til temperaturudligning. 2. Fjern de strips, der ikke er påkrævet, fra rammen, genforsegl dem i folieposen, og opbevar dem i køleskabet, indtil de skal bruges. Anvend mindst 1 strip til QFT-standarder og tilstrækkelige strips til det antal personer, der skal testes (se figurerne 2A og 2B for formater med henholdsvis 3 rør og 2 rør). Gem rammen og låget efter brug med henblik på brug sammen med de resterende strips. 3. Rekonstituer den frysetørrede kitstandard med det volumen deioniseret eller destilleret vand, som er angivet på etiketten på standardhætteglasset. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig genopløsning. Rekonstituering af standarden til det angivne volumen vil give en opløsning med en koncentration på 8,0 IE/ml. Bemærk: Rekonstitueringsvolumen i kitstandarden er forskellig for de forskellige batches. Brug den rekonstituerede kitstandard til at producere en 1-i-4-fortyndingsserie af IFN-γ i Green Diluent (Grøn diluent (GD)) (se Figur 1). S1 (Standard 1) indeholder 4 IE/ml, S2 (Standard 2) indeholder 1 IE/ml, S3 (Standard 3) indeholder 0,25 IE/ml, og S4 (Standard 4) indeholder 0 IE/ml (GD alene). Standarderne skal som minimum analyseres med dobbeltbestemmelse. Anbefalet procedure for standarder med dobbeltbestemmelse Anbefalet procedure for standarder med tredobbeltbestemmelse a. Mærk 4 rør S1, S2, S3, S4. a. Mærk 4 rør S1, S2, S3, S4. b. Tilsæt 150 µl GD i S1, S2, S3, S4. b. Tilsæt 150 µl GD i S1. c. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. c. Tilsæt 210 µl GD i S2, S3, S4. d. Overfør 50 µl fra S1 til S2, og bland grundigt. d. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. e. Overfør 50 µl fra S2 til S3, og bland grundigt. e. Overfør 70 µl fra S1 til S2, og bland grundigt. f. GD alene fungerer som nulstandard (S4). f. Overfør 70 µl fra S2 til S3, og bland grundigt. g. GD alene fungerer som nulstandard (S4). Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

14 150 µl 50 µl 50 µl Rekonstitueret kitstandard Standard 1 4,0 IE/ml Standard 2 1,0 IE/ml Standard 3 0,25 IE/ml Standard 4 0 IE/ml (Green Diluent) Figur 1. Frembringelse af standardkurve. Fremstil friske fortyndinger af kitstandarden til hver ELISA-session. 4. Rekonstituer frysetørret Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) med 0,3 ml deioniseret eller destilleret vand. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig opløsning af konjugatet. Konjugat med brugsstyrke fremstilles ved at fortynde den påkrævede mængde rekonstitueret Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) i Green Diluent (Grøn diluent) som angivet i tabel 1 Fremstilling af konjugat med brugsstyrke. Tabel 1. Fremstilling af konjugat med brugsstyrke Antal strips Volumen af Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) Volumen af Green Diluent (Grøn diluent) 2 10 µl 1,0 ml 3 15 µl 1,5 ml 4 20 µl 2,0 ml 5 25 µl 2,5 ml 6 30 µl 3,0 ml 7 35 µl 3,5 ml 8 40 µl 4,0 ml 9 45 µl 4,5 ml µl 5,0 ml µl 5,5 ml µl 6,0 ml Bland grundigt, men forsigtigt for at undgå skumdannelse. Sæt ubrugt Conjugate 100X Concentrate på køl igen ved 2 C til 8 C straks efter brug. Brug kun Green Diluent. 14 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

15 5. Plasmaprøver, der er opsamlet fra blodprøvetagningsrør og efterfølgende nedfrosset eller opbevaret i mere end 24 timer før en analyse, skal blandes grundigt, før de tilsættes i ELISAbrønden. Hvis plasmaprøver skal tilføjes direkte fra de centrifugerede QFT-rør, skal eventuel blanding af plasmaet undgås. 6. Tilsæt 50 µl friskfremstillet konjugat med brugsstyrke til de påkrævede ELISA-brønde ved brug af en flerkanalspipette. 7. Tilsæt 50 µl testplasma i passende brønde ved hjælp af en flerkanalspipette (se det anbefalede pladelayout på side 15 og 15, figurerne 2A og 2B). Tilsæt til sidst 50 µl af hver af standard 1 til A 1N 1A 1M S1 S1 S1 13N 13A 13M 21N 21A 21M B 2N 2A 2M S2 S2 S2 14N 14A 14M 22N 22A 22M C 3N 3A 3M S3 S3 S3 15N 15A 15M 23N 23A 23M D 4N 4A 4M S4 S4 S4 16N 16A 16M 24N 24A 24M E 5N 5A 5M 9N 9A 9M 17N 17A 17M 25N 25A 25M F 6N 6A 6M 10N 10A 10M 18N 18A 18M 26N 26A 26M G 7N 7A 7M 11N 11A 11M 19N 19A 19M 27N 27A 27M H 8N 8A 8M 12N 12A 12M 20N 20A 20M 28N 28A 28M Figur 2A. Anbefalet prøvelayout for Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør (28 test pr. plade). S1 (Standard 1), S2 (Standard 2), S3 (Standard 3), S4 (Standard 4) 1N (prøve 1. Nil-plasma), 1A (prøve 1. TB Antigen-plasma), 1M (prøve 1. Mitogen-plasma) A 1N 5N 9N 13N 17N S1 S1 25N 29N 33N 37N 41N B 1A 5A 9A 13A 17A S2 S2 25A 29A 33A 37A 41A C 2N 6N 10N 14N 18N S3 S3 26N 30N 34N 38N 42N D 2A 6A 10A 14A 18A S4 S4 26A 30A 34A 38A 42A E 3N 7N 11N 15N 19N 21N 23N 27N 31N 35N 39N 43N F 3A 7A 11A 15A 19A 21A 23A 27A 31A 35A 39A 43A G 4N 8N 12N 16N 20N 22N 24N 28N 32N 36N 40N 44N H 4A 8A 12A 16A 20A 22A 24A 28A 32A 36A 40A 44A Figur 2B. Anbefalet prøvelayout for Nil- og TB-antigen-rør (44 test pr. plade). S1 (Standard 1), S2 (Standard 2), S3 (Standard 3), S4 (Standard 4) 1N (prøve 1. Nil-plasma), 1A (prøve 1. TB Antigen-plasma) Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

16 8. Bland konjugatet og plasmaprøver/standarder grundigt ved brug af en mikropladeryster i 1 minut. 9. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 120 ± 5 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 10. Mens inkuberingen foregår, fortyndes én del Wash Buffer 20X Concentrate (Vaskebuffer 20x koncentrat) med 19 dele deioniseret eller destilleret vand, hvorpå det blandes grundigt. Der er leveret tilstrækkeligt Wash Buffer 20X Concentrate til fremstilling af 2 liter vaskebuffer med brugsstyrke. Vask brøndene med 400 µl vaskebuffer med brugsstyrke i mindst 6 cyklusser. Det anbefales at benytte en automatiseret pladevasker. Grundig vask er meget vigtig for analysens ydeevne. Sørg for at fylde alle brønde helt op til kanten med vaskebuffer i hver eneste vaskecyklus. En iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus anbefales. Der bør tilsættes laboratoriedesinfektionsmiddel af standardtype til spildevandsreservoiret, og fastlagte procedurer for dekontaminering af potentielt infektiøst materiale bør følges. 11. Bank pladerne let med oversiden nedad mod absorberende klæde for at fjerne resterende vaskebuffer. Tilsæt 100 µl Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) til hver brønd, og bland grundigt ved brug af en mikropladeryster. 12. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 30 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 13. Når der er inkuberet i 30 minutter, tilsættes 50 µl Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) til hver brønd, hvorpå der blandes. Enzyme Stopping Solution bør tilsættes til brøndene i samme rækkefølge og med ca. samme hastighed som substratet i trin Mål Optical Density (OD, Optisk densitet) for hver brønd inden for 5 minutter efter standsning af reaktionen ved brug af en mikropladelæser forsynet med et 450 nm filter og et 620 nm til 650 nm referencefilter. OD-værdier anvendes til beregning af resultater. 16 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

17 7. Beregninger og testfortolkning Der anvendes QFT-analysesoftware til at analysere rådata og beregne resultater. Den er tilgængelig fra Sørg for at anvende den seneste version af softwaren. Softwaren udfører en kvalitetskontrolvurdering af analysen, genererer en standardkurve og leverer et testresultat for hver patient, som beskrevet i afsnittet Fortolkning af resultater. Som alternativ til brug af QFT-analysesoftwaren kan resultaterne bestemmes med følgende metode. Generering af standardkurve (hvis QFT-analysesoftwaren ikke anvendes) Bestem de gennemsnitlige OD-værdier for kitstandardens replikater på hver plade. Konstruer en log (e)-log (e)-standardkurve ved at afbilde log (e) af den gennemsnitlige OD (y-akse) mod log (e) af IFN-γ-koncentrationen i standarderne i IE/ml (x-akse), idet nulstandarden udelades fra disse beregninger. Beregn den bedst tilpassede linje for standardkurven ved regressionsanalyse. Benyt standardkurven til at bestemme IFN-γ-koncentrationen (IE/ml) for hver af testplasmaprøverne ved brug af OD-værdien for hver prøve. Disse beregninger kan udføres ved brug af de softwarepakker, der følger med mikropladelæsere og standardregnearks- eller statistiksoftware (såsom Microsoft Excel ). Det anbefales, at disse pakker anvendes til at beregne regressionsanalysen, variationskoefficienten (%CV) for standarderne og korrelationskoefficienten (r) for standardkurven. Kvalitetskontrol af testen Testresultaternes nøjagtighed afhænger af generering af en nøjagtig standardkurve. Derfor skal resultater for standarderne undersøges, inden testprøveresultaterne kan fortolkes. Følgende er nødvendigt, for at ELISA er gyldig: Den gennemsnitlige OD-værdi for Standard 1 skal være 0,600. %CV for replikat-od-værdierne for Standard 1 og Standard 2 skal være < 15 %. Replikat-OD-værdierne for Standard 3 og Standard 4 må ikke variere med mere end 0,040 OD-enheder i forhold til deres gennemsnit. Den ud fra de gennemsnitlige absorbansværdier for standarderne beregnede korrelationskoefficient (r) skal være 0,98. QFT-analysesoftwaren beregner og rapporterer disse kvalitetskontrolparametre. Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, er kørslen ugyldig og skal gentages. Den gennemsnitlige OD-værdi for Zero Standard (Green Diluent) [Nulstandarden (Grøn diluent)] bør være 0,150. Hvis den gennemsnitlige OD-værdi er > 0,150, bør pladevaskeproceduren undersøges nærmere. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

18 Fortolkning af resultater QFT-resultater fortolkes ved brug af følgende kriterier: Bemærk: Diagnosticering eller udelukkelse af tuberkulose og vurdering af muligheden for LTBI kræver en kombination af epidemiologiske, historiske, medicinske og diagnostiske fund, der skal tages med i betragtning ved fortolkning af QFT-resultater (Tabel 2 og 3). Tabel 2. Når Nil-, TB Antigen- og Mitogen-rør anvendes Nil (IE/ml) 8,0 TB-antigen minus Nil (IE/ml) Mitogen minus Nil (IE/ml)* QFT-resultat Rapport/fortolkning < 0,35 0,5 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og < 25 % af Nil-værdi 0,35 og 25 % af Nil-værdi 0,5 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig Alle værdier Positiv M. tuberculosis-infektion sandsynlig < 0,35 < 0,5 Ubestemmeligt 0,35 og < 25 % af Nil-værdi < 0,5 Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed > 8,0 Alle værdier Alle værdier Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-Antigen-følsomhed * Responser på den Mitogen-positive kontrol (og fra tid til anden TB-antigen) kan ofte være uden for mikropladelæserens område. Dette har ingen betydning for testresultater. Hvis der ikke er mistanke om M. tuberculosis-infektion, kan positive resultater bekræftes ved at teste de originale plasmaprøver med dobbeltbestemmelse i QFT ELISA. Hvis gentagne test af én eller begge replikater er positive, skal testen vurderes som positiv. Se mulige årsager i afsnittet Fejlfinding. I kliniske undersøgelser havde mindre end 0,25 % af patienterne IFN-γ-niveauer på > 8,0 IE/ml for Nil-værdi. Størrelsen på det målte IFN-γ-niveau korrelerer ikke med stadiet eller graden af infektion, niveauet for immunologisk respons eller sandsynligheden for udviklingen af aktiv sygdom. Fortolkning Nej TB-antigen Nil 0,35 IE/ml Nej Ja TB-antigen Nil 25 % af Nil IE/ml-værdien Ja Validering Ja Nej Mitogen Nil < 0,50 IE/ml og/eller Nil > 8,0 IE/ml Ubestemmeligt Nil 8,0 IE/ml Nej Ja Negativ Positiv Figur 3. Fortolkningsdiagram, hvor Nil-, TB-angtigen- og Mitogen-rør anvendes. 18 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

19 Tabel 3. Hvor kun QuantiFERON Nil- og TB-antigen-rør anvendes Nil (IE/ml) 8,0 TB-antigen minus Nil (IE/ml) QFT-resultat Rapport/fortolkning < 0,35 Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og < 25 % af Nil-værdi Negativ M. tuberculosis-infektion IKKE sandsynlig 0,35 og 25 % af Nil-værdi Positiv* M. tuberculosis-infektion sandsynlig > 8,0 Alle værdier Ubestemmeligt Resultater er ubestemmelige for TB-antigen-følsomhed * Hvis der ikke er mistanke om M. tuberculosis-infektion, kan positive resultater bekræftes ved at teste de originale plasmaprøver med dobbeltbestemmelse i QFT ELISA. Hvis gentagne test af én eller begge replikater er positive, skal testen vurderes som positiv. I kliniske undersøgelser havde mindre end 0,25 % af patienterne IFN-γ-niveauer på > 8,0 IE/ml for Nil-værdi. Se mulige årsager i afsnittet Fejlfinding. Størrelsen på det målte IFN-γ-niveau korrelerer ikke med stadiet eller graden af infektion, niveauet for immunologisk respons eller sandsynligheden for udviklingen af aktiv sygdom. Fortolkning Nej TB-antigen Nil 0,35 IE/ml Ja Nej TB-antigen Nil 25 % af Nil IE/ml-værdien Ja Validering Ubestemmeligt Nej Nil 8,0 IE/ml Ja Negativ Positiv Figur 4. Fortolkningsdiagram, hvor kun Nil- og TB-antigen-rør anvendes. 8. Begrænsninger Resultaterne af QFT-test skal anvendes i sammenhæng med hver enkelt persons epidemiologiske anamnese, aktuelle helbredstilstand, og andre diagnostiske vurderinger. Personer med Nil-værdier, der er højere end 8 IE/ml, klassificeres som ubestemmelige, da en 25 % højere respons på TB-antigener kan være uden for analysens måleområde. Upålidelige eller ubestemmelige resultater kan forekomme som følge af: Afvigelser fra den procedure, der er beskrevet i indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA For høje niveauer af cirkulerende IFN-γ eller tilstedeværelsen af heterofile antistoffer Mere end 16 timer mellem blodprøvetagningen og inkuberingen ved 37 C Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

20 9. Ydelseskarakteristika Kliniske undersøgelser Da der ikke findes en endelig standard for latent tuberkuloseinfektion (LTBI), kan et estimat af følsomheden og specificiteten for QFT ikke vurderes i praksis. Tilnærmet specificitet af QFT blev bestemt ved at vurdere falsk-positive rater hos personer med lav risiko (ingen kendte risikofaktorer) for tuberkuloseinfektion. Tilnærmet sensitivitet blev bestemt ved at vurdere grupper af patienter med aktiv TB-sygdom, der er bekræftet ved dyrkning. Specificitet I en amerikansk undersøgelse med 866 frivillige blev der taget blodprøver for QFT, når en TST blev placeret. Demografiske oplysninger og risikofaktorer for TB blev bestemt ved hjælp af standardundersøgelse på tidspunktet for testen. Ud af 432 frivillige uden kendte risikofaktorer for M. tuberculosis-infektion var QFT- og TST-resultater tilgængelige for 391. Ingen af dem var BCG-vaccineret. En sekundær specificitetsundersøgelse blev udført med QFT hos personer med lav risiko i Japan, hvoraf ca. 90 % var BCG-vaccineret. Resultater fra de to specificitetsundersøgelser vises i Tabel 4. Tabel 4. QFT-specificitet: Resultater for personer uden rapporteret risiko for M. tuberculosis-infektion Undersøgelse USA (ikke offentliggjort) BCG-status (% vaccineret) Testet i alt Antal QFTubestemmelige Antal QFTpositive/ antal gyldige test QFTspecificitet (95 % CI) 0 % /390 99,2 % (98-100) Antal TSTpositive/ antal testede TST*- specificitet (95 % CI) 6/391 98,5 % (97-99) Japan (15) ~90 % /162 98,8 % (95-100) I alt 559 7/559 (1,3 %) 5/552 99,1 % (98-100) * Ved hjælp af en TST cut-off-værdi på 10 mm fra personer, der ikke er BCG-vaccineret. Estimatet af TST-specificiteten er 99,1 %, hvis der anvendes en cut-off-værdi på 15 mm. Sensitivitet for aktiv TB Personer fra USA, Australien og Japan med mistanke om TB, som efterfølgende blev bekræftet i at have M. tuberculosis-infektion ved dyrkning, blev testet for at evaluere sensitiviteten for QFT. Mens der ikke er nogen endelig standardtest for latent TB-infektion (LTBI), udgør den mikrobiologiske dyrkning af M. tuberculosis et passende surrogat, da patienter med sygdom pr. definition er inficerede. Patienterne modtog mindre end 8 dages behandling før opsamlingen af blod til QFT-test. Tabel 5 opsummerer fund fra 3 grupper patienter, der var testet positive ved M. tuberculosisdyrkning. Den samlede sensitivitet for QFT for aktiv TB-sygdom var 89 % (157/177). 20 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

21 Tabel 5. QFT: Patienter med M. tuberculosis-infektion bekræftet ved dyrkning Undersøgelse Antal QFT-positive/antal gyldige test QFT-sensitivitet (95 % CI) Japan TB-patienter (15) 86/92 93 % (86-97 %) Australien 24/27 89 % (70-97 %) USA 47/58 81 % (68-90 %) I alt 157/ % (83-93 %) LTBI-diagnose Der er udgivet et antal undersøgelser, som påviser ydelsen i QFT hos forskellige befolkningsgrupper, der har risiko for LTBI. Tabel 6 viser de væsentligste fund fra nogle udvalgte undersøgelser. Tabel 6. Udvalgte udgivne undersøgelser om QFT hos befolkningsgrupper med risiko for LTBI Undersøgelse Testet i alt Resultater og fund Healthcare workers in India (Pai, et al 2005) (26) Danish HIV+ patients (Brock, et al 2006) (5) Hospitalized children in India (Dogra, et al 2006) (10) Contact investigations in Germany (Diel, et al 2006) (9) 726 Omgivelser med meget høje TB-rater. 40 % QFT-positive og 41 % TSTpositive ved 10 mm. Høj overensstemmelse med TST, ingen effekt af BCG på nogen side. Begge test er set i forhold til risikofaktorer, som f.eks. alder og arbejdsperiode inden for sundhedsplejen. 590 Overordnet prævalens af LTBI ved QFT var 4,6 % (27/590) hos HIVpositive personer. Positive resultater blev forbundet med TB-risici. To QFT-positive personer udviklede aktiv TB inden for 1 år. Ubestemmelige responser (n=20, 3,4 %) blev især forbundet med en CD4-tælling < 100/µl. 105 Børn, hvor der var mistanke om TB, eller som havde været udsat for TBsmittefare, blev testet med QFT og TST; 10,5 % QFT-positive, og 9,5 % TST-positive ved 10 mm. Overensstemmelsen mellem test var overordnet set 95,2 % og 100 % hos børn, der ikke var BCG-vaccineret. 309 Smittefaren ved 15 forskellige indekstilfælde blev undersøgt: 51 % var BCG-vaccineret, 27 % født i udlandet; 70 % af de BCG-vaccinerede og 18 % af de ikke-vaccinerede var TST-positive (5 mm), hvorimod henholdsvis 9 % og 11 % var QFT-positive. QFT blev forbundet med TB-risikoen. TST blev kun forbundet med BCG-vaccinationen. Mange flere publikationer beskriver ydeevnen i den mindre følsomme flydende antigen-version af QuantiFERON-TB Gold (forløber for QFT) og QFT-testen. Disse undersøgelser omfatter brugen af test ved kontakt for aktive TB-tilfælde (9, 11, 19, 25), børn (6-10, 25, 28), HIV-positive patienter (2, 5, 20), sundhedsarbejdere (13, 26, 32), immunsvækkede patienter (3, 4, 22, 23, 27, 30, 31) samt personer med mistanke om TB (7, 8, 10, 18) og personer med lav risiko (15). Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

22 Repeterbarhed og virkning af TST ved efterfølgende QFT-test Som en del af den amerikanske specificitetsundersøgelse blev en gruppe blandt de frivillige testet igen mellem 4 og 5 uger efter den originale QFT-test og TST. QFT-resultater for 260 personer var tilgængelige på begge tidspunkter, og niveauet for aftalen var 99,6 % (259/260). En forudgående TST gav ikke positive QFT-responser. 10. Teknisk information Ubestemmelige resultater Ubestemmelige resultater bør ikke være almindelige og kan være relateret til immunstatus hos den person, som testes, men kan også skyldes en række tekniske faktorer: Mere end 16 timer mellem blodprøvetagningen og -inkuberingen ved 37 C Opbevaring af blod uden for det anbefalede temperaturområde (17 C til 27 C) Utilstrækkelig blanding af blodprøvetagningsrør Ufuldstændig vask af ELISA-pladen Hvis der er mistanke om tekniske problemer med indsamling eller håndtering af blodprøver, gentages hele QFT-testen med nye blodprøver. Gentagelse af ELISA-testen af stimulerede plasmaprøver kan udføres, hvis vasken af pladen er ufuldstændig, eller der er anden proceduremæssig afvigelse i forbindelse med ELISA-testen. Ubestemmelige test, der skyldes lave Mitogen- eller høje Nil-værdier forventes ikke at ændres ved gentagelse, medmindre der var en fejl i ELISA-testen. Ubestemmelige resultater skal rapporteres som sådan. Læger kan vælge at trække en prøve tilbage eller udføre andre relevante procedurer. Koagulerede plasmaprøver Hvis der opstår fibrinkoagulater ved længere opbevaring af plasmaprøver, skal prøverne centrifugeres til bundfældet koaguleret materiale og lette pipetteringen af plasma. 22 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

23 Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsvejledning kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere oplysninger henvises også til de tekniske oplysninger på: Se kontaktoplysninger på bagsiden. Fejlfinding af ELISA Uspecifik farveudvikling Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) Krydskontaminering af ELISAbrønde c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Enzymsubstratopløsningen er kontamineret e) Blanding af plasma i QFT-rør inden opsamling Vær forsigtig ved pipettering og blanding af prøver for at minimere risici. Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for tre måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Lave aflæsningsværdier for optisk densitet for standarder Mulig årsag Løsning a) Fejl ved fortynding af standard Sørg for, at fortyndingerne af Kit Standard (Kitstandard) fremstilles korrekt i henhold til indlægssedlen til QFT ELISA. b) Pipetteringsfejl Sørg for, at pipetterne kalibreres og anvendes i henhold til producentens instruktioner. c) For lav inkuberingstemperatur Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) d) For kort inkuberingstid Inkubering af pladen med konjugatet, standarderne og prøverne bør ske i 120 ± 5 minutter. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) inkuberes på pladen i 30 minutter. e) Brug af forkert pladelæserfilter Pladen bør aflæses ved 450 nm med et referencefilter mellem 620 og 650 nm. f) For kolde reagenser Alle reagenser, med undtagelse af Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat), skal bringes til stuetemperatur inden påbegyndelse af analysen. Dette tager ca. én time. g) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

24 Fejlfinding af ELISA Høj baggrund Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) For høj inkuberingstemperatur Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (22 C±5 C). c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Enzymsubstratopløsningen er kontamineret Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100X Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. Ikke-lineær standardkurve og variabilitet i dobbeltbestemmelse Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. b) Fejl ved fortynding af standard Sørg for, at fortyndingerne af kitstandarden fremstilles korrekt i henhold til indlægssedlen til QFT ELISA. c) Dårlig blanding Bland reagenserne grundigt ved at vende dem eller forsigtigt vortexe dem, før de tilsættes pladen. d) Inkonsekvent pipetteringsteknik eller afbrydelse under opsætningen af analysen Prøven og standardtilsætningen skal udføres kontinuerligt. Alle reagenser skal forberedes, før analysen påbegyndes. Se en video over analyseproceduren og løsninger på de fleste tekniske problemer på Gnowee ved at registrere direkte på for at få online-adgang. Produktoplysninger og tekniske vejledninger kan fås hos QIAGEN via din forhandler eller ved at besøge 24 Indlægsseddel til QuantiFERON TB Gold (QFT) ELISA 07/2013

25 11. Litteraturliste Der findes en omfattende liste over QFT-referencer på Gnowee QuantiFERON-referencesamlingen på 1. Andersen, P. et al. (2000) Specific immune-based diagnosis of tuberculosis. Lancet 356, Balcells, M.E. et al. (2008) A comparative study of two different methods for the detection of latent tuberculosis in HIV-positive individuals in Chile. Int. J. Infect. Dis. 12, Bartalesi, F. et al. (2009) QuantiFERON-TB Gold and TST are both useful for latent TB screening in autoimmune diseases. Eur. Respir. J. 33, Bocchino, M. et al. (2008) Performance of two commercial blood IFN-gamma release assays for the detection of Mycobacterium tuberculosis infection in patient candidates for anti-tnf-alpha treatment. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 27, Brock, I. et al. (2006) Latent tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis specific interferon-gamma test. Respir. Res. 7, Chun, J.K. et al. (2008) The role of a whole blood interferon gamma assay for the detection of latent tuberculosis infection in bacille Calmette-Guerin vaccinated children. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 62, Connell, T.G. et al. (2008) A three-way comparison of tuberculin skin testing, QuantiFERON-TB gold and T-SPOT.TB in children. PLoS ONE 3, e2624. doi: /journal.pone Detjen, A.K. et al. (2007) Interferon-gamma release assays improve the diagnosis of tuberculosis and nontuberculous mycobacterial disease in children in a country with a low incidence of tuberculosis. Clin. Infect. Dis. 45, Diel, R. et al. (2009) Comparative performance of tuberculin skin test, QuantiFERON-TB-Gold In-Tube assay, and T-Spot.TB test in contact investigations for tuberculosis. Chest 135, Diel, R. et al. (2008) Predictive value of a whole-blood IFN-γ assay for the development of active TB disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 177, Diel, R. et al. (2006) Tuberculosis contact investigation with a new, specific blood test in a low-incidence population containing a high proportion of BCG-vaccinated persons. Respir. Res. 7, Dogra, S. et al. (2007) Comparison of a whole blood interferon-gamma assay with tuberculin skin testing for the detection of tuberculosis infection in hospitalized children in rural India. J. Infect. 54, Drobniewski, F. et al. (2007) Rates of latent tuberculosis in health care staff in Russia. PLoS Med. 4, e Gerogianni, I. et al. (2008) Whole-blood interferon-gamma assay for the diagnosis of tuberculosis infection in an unselected Greek population. Respirology 13, Harada, N. et al. (2008) Comparison of the sensitivity and specificity of two whole blood interferongamma assays for M. tuberculosis infection. J. Infect. 56, Higuchi, K. et al. (2009) Comparison of performance in two diagnostic methods for tuberculosis infection. Med. Microbiol. Immunol. 198, Kang, Y.A. et al. (2005) Discrepancy between the tuberculin skin test and the whole-blood interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculosis infection in an intermediate tuberculosis-burden country. JAMA 293, Katiyar, S.K. et al. (2008) Use of the QuantiFERON-TB Gold In-Tube test to monitor treatment efficacy in active pulmonary tuberculosis. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 12, Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold (QFT) ELISA 07/

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere