Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode"

Transkript

1 Side 1 af 46 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk nr eller Tysk nr Grundfag: Engelsk F Grundfag Valgfri -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 11 Kommunikationsstrategier: 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følge. 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

2 Side 2 af Informationsteknologi E Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver. 2 Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af trykt, digital og web-baseret kommunikation. 3 Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden. 4 Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering. 5 Eleven kan kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr. 6 Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og samfund. 7 Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser. 8 Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, informationsteknologiske problemstillinger Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag 1,5 uger -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter. 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder. 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system. 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.

3 Side 3 af Tysk F Grundfag Valgfri -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 11 Kommunikationsstrategier: 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følge. 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

4 Side 4 af Introduktion til virksomheden Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold. 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen Færden på og ved jernbanen Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed på en sådan måde, at der ikke er fare for hverken egen sikkerhed eller andres Infrastruktur 2 Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder køre-strøm, overkørsler, togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg. 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens be-kendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelses-udvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

5 Side 5 af Grundlæggende jernbanekendskab Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af samt bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere, og som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Tra-fikstyrelsen Grundlæggende togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven udfører, i den udstrækning de indgår i jobområdet, vedligeholdelsesopgaver f.eks. kompo-nentudskiftning, apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet - diesel - vand m.m Infrastruktur 1 Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld. 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompeten-cer:. Personalets kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

6 Side 6 af Teknik inden for togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser Litrakendskab Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed. 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomo-tivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender saglig og serviceorienteret adfærd. 2 Eleven anvender virksomhedens firmapolitik og procedure i forhold til kundeservice og konflikter.

7 Side 7 af Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.) Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender sin viden om sundhed og stress i sin hverdag IT - kommunikation og dokumentation Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender relevant it-teknologi i forbindelse med virksomhedens kommunikations- og doku-mentationsopgaver Kørsel i person- eller varebil Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven udfører kørsel i køretøjer hørende til kategori B, i den udstrækning, det indgår i virksomhedens normale arbejdsområder og i elevens uddannelsesplan. Øvrige 5420 Færden i spor Begynder 0,2 uger 0,2 uger

8 Side 8 af 46 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken egen person eller andre Internationale forhold og branchekendskab, togklar -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser Grundlæggende togklargøring 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven får grundlæggende kompetencer inden for vedligeholdelsesopgaver f.eks. komponentudskiftning, apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet, diesel, vand m.m Infrastrukturuddannelse 1 Avanceret 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

9 Side 9 af 46 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer:. Personalets kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer Certifikat i Infrastruktur Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder kørestrøm, overkørsler, togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg. 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Teknik for togklargørere (Vognlære m.m.) Avanceret 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser Certifikat, Litra 1,6 uger 1,6 uger Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

10 Side 10 af 46 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed. 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring 1 Eleven kan skelne mellem saglig og serviceorienteret adfærd, og mellem konfliktdæmpende og konfliktfremmende adfærd (effektiv- og ineffektiv kommunikation). 2 Eleven kan anvende værktøjer til afværgelse af situationer, der ved en forkert eller uhensigtsmæssig adfærd, kan optrappe en tilspidset situation til en egentlig konflikt. 3 Eleven kan skelne mellem forskellige kundeadfærdsmønstre, der hver især kræver forskellig opmærksomhed og serviceniveau. 4 Eleven kan som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt. 5 Eleven kan som firmaansat, hvor der findes en procedure ved konflikter/vold anvende denne i overensstemmelse med reglerne Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder. 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundheden med specielt fokus på skifteholdsarbejde. 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan reagere mod uhensigtsmæssigt stress Kørekort B i togklargøring Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

11 Side 11 af 46 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav Almen togklargøring -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Eleven får kendskab til arbejdsfunktioner, der findes inden for jernbanedrift Lokomotivførerlicens Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. 2 Eleven opnår lokomotivførerlicens i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 1, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Faglig specialisering inden for togklargøring Avanceret -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at dokumentere opdateret viden om regler, forskrifter og lovgivning. 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af elevens speciale inden for togklargøringsuddannelsen. 3 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udbygge, anvende og kombinere kompetencer inden for specialets normale fagområde i en jernbanefaglig kontekst. Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af persontog

12 Side 12 af 46 Afsluttende prøve Afsl.prv Klargøring og rangering af persontog Afsluttende prøve Afkortning: -, 7-trinsskala, Eksamen Branchespecifik IT inden for persontog Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og mangler samt graffiti. 2 Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio. Kompetencemål Komp-mål, Klargøring og rangering af persontog Kompetencemål Afkortning: 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 2 Eleven kan færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng. 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

13 Side 13 af 46 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 9 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen. 10 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet. 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk lokomotiv og/eller togsæt inden for stationsområde i henhold til gældende regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat A. 12 Eleven kan udføre kontrol af persontogsmateriel. Øvrige Branchespecifik IT til persontog 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af persontog herunder indrapportering og registrering af fejl og mangler samt graffiti. 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio Fag på specialet/trinnet Klargøring og rangering af godstog Afsluttende prøve Afsl.prv Klargøring og rangering af godstog Afsluttende prøve Afkortning: -, 7-trinsskala, Eksamen Branchespecifik IT inden for godstog Praktikerklæring, -, -.

14 Side 14 af 46 1 Eleven anvender branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og regi-strering af fejl og mangler samt graffiti Eleven anvender branchespecifik radiokommunikation herunder betjening af rangerradio Kombiterminal Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven udfører adgangskontrol for gods og udfører arbejdet med indtjekning ud fra sit kendskab til de forskellige typer af godsvogne og kombienheder. 2 Eleven anvender de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal 3 Eleven anvender bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT (usædvanlige transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt rappor-terer fejl og mangler. 4 Eleven anvender toldregler i forhold til jobfunktionen. 5 Eleven anvender sit kendskab til profilmål for godstog RiD Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 2 Eleven anvender RID s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte oplysninger er rigtige. 3 Eleven anvender RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og vognladninger. 4 Eleven anvender RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af jernbanevogne/-tankvogne er korrekte. 5 Eleven udfører korrekt kontrol og forbereder afsendelse af farligt gods efter gældende regler 6 Eleven anvender sit kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af uheld/udslip. 7 Eleven udfører, i samarbejde med togklargøringspersonale, det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods. 8 Eleven anvender GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved multimodal transport af farligt gods.

15 Side 15 af Fagspecifikt tysk inden for gods Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender fagspecifik tysk herunder branchespecifikke begreber og nødvendige sikkerhedsforskrifter, godstyper m.m. Kompetencemål Komp-mål, Klargøring og rangering af godstog Kompetencemål Afkortning: 1 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 2 Eleven kan færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler. 3 Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 4 Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler. 5 Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde. 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng. 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfagene it og fremmedsprog, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 8 Eleven kan opnå forståelse af samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet. 9 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche samt opnå indblik i muligheder for innovation i branchen. 10 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet. 11 Eleven kan betjene og køre dieselhydraulisk rangerlokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat kategori A. 12 Eleven kan udføre kontrol af godsvognsmateriel. 13 Eleven kan udføre læssekontrol. 14 Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane. 15 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, der findes på en kombiterminal. 16 Eleven kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. Øvrige

16 Side 16 af RiD 0,6 uger 0,6 uger 1 Kan anvende RID til at finde et stofs klassificering, herunder UN nr., fareklasse, emballagegruppe (pakkegruppe). 2 Kan anvende RID s bestemmelser ved kontrol af fragtbreve/dokumenter og afgøre om de i fragtbrevet anførte oplysninger er rigtige. 3 Kan anvende RID til at kontrollere specifikke transportbestemmelser, herunder sammenlæsning af stykgods og vognladninger. 4 Kan anvende RID til at kontrollere oplysningerne i fragtbrevet og til at kontrollere om faresedler og afmærkning af jernbanevogne/-tankvogne er korrekte. 5 Kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler. 6 Har kendskab til risiciene ved farligt gods og kan alarmere i henhold til alarmeringsinstrukserne i tilfælde af uheld/udslip. 7 Kan i et samarbejde med togklargøringspersonalet udføre det fælles 10 punkts checkprogram, der anvendes af jernbaneselskaberne til kontrol af forsendelser med farligt gods. 8 Kan anvende GTS i forbindelse med transport af farligt gods og orienteres om anvendelsen af andre konventioner ved multimodal transport af farligt gods Branchespecifik IT til godstog 0,9 uger 0,9 uger 1 Eleven kan anvende branchespecifik IT inden for klargøring af godstog herunder indrapportering og registrering af fejl og mangler samt graffiti. 2 Eleven kan anvende branchespecifik radiokommunikation herunder betjene rangerradio Kombiterminal godstog Avanceret 1 Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og har det nødvendige kendskab til de forskellige typer af godsvogne og kombienheder til at kunne udføre arbejdet med indtjekning. 2 Eleven har kendskab til de færdselsregler, sikkerhedsprocedure, og kommunikationsvej, der findes på en kombiterminal. 3 Eleven kan anvende bestemmelserne i RIV vedrørende kontrol af godsvogne, strækningsklasser, kontrol af UT (usædvanlige transporter), overlæsning og skævlæsning, mangler ved presenning samt kunne rapportere fejl og mangler. 4 Eleven har kendskab til nødvendige toldregler i forhold til jobfunktionen.

17 Side 17 af 46 5 Eleven kan anvende sit kendskab til profilmål for godstog Fagspecifik tysk til godstog 1 Eleven får kendskab til fagspecifik tysk med fokus på branchespecifikke begreber herunder nødvendige sikkerhedsforskrifter, godstyper m.m.

18 Side 18 af 46 Elevtypesamling: EUV 2 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk nr eller Tysk nr Grundfag: Engelsk F Grundfag Valgfri -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 11 Kommunikationsstrategier: 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følge. 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

19 Side 19 af Informationsteknologi E Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver. 2 Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af trykt, digital og web-baseret kommunikation. 3 Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden. 4 Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering. 5 Eleven kan kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr. 6 Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og samfund. 7 Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser. 8 Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, informationsteknologiske problemstillinger Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag 1,5 uger -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter. 2 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 3 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder. 4 Eleven kan forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system. 5 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 6 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. 7 Eleven kan identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen.

20 Side 20 af Tysk F Grundfag Valgfri -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner. 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer. 10 Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 11 Kommunikationsstrategier: 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 13 Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 14 Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. 15 Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. 16 Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følge. 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. 22 Kultur- og samfundsforhold: 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

21 Side 21 af Introduktion til virksomheden Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold. 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen Færden på og ved jernbanen Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed på en sådan måde, at der ikke er fare for hverken egen sikkerhed eller andres Infrastruktur 2 Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder køre-strøm, overkørsler, togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg. 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens be-kendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelses-udvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen.

22 Side 22 af Grundlæggende jernbanekendskab Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af samt bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere, og som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Tra-fikstyrelsen Grundlæggende togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven udfører, i den udstrækning de indgår i jobområdet, vedligeholdelsesopgaver f.eks. kompo-nentudskiftning, apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet - diesel - vand m.m Infrastruktur 1 Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomo-tivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld. 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompeten-cer:. Personalets kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer.

23 Side 23 af Teknik inden for togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser Litrakendskab Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i jobområdet, følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 18 - Generel kendskab til specifik litra, som indeholder følgende kompetencer: Klargøring til kørsel, bremser, kørsel, uregelmæssigheder og fejl også under kørsel, parkring og henstilling, evt. el-sikkerhed. 3 Eleven anvender lokomotivførercertifikat inden for litra i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 3, som er udmøntet i Branchenorm for lokomo-tivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Konflikthåndtering og kundeservice i togklargøring Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender saglig og serviceorienteret adfærd. 2 Eleven anvender virksomhedens firmapolitik og procedure i forhold til kundeservice og konflikter.

24 Side 24 af Sundhed i togklargøring (ergonomi, skiftehold mm.) Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender sin viden om sundhed og stress i sin hverdag IT - kommunikation og dokumentation Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven anvender relevant it-teknologi i forbindelse med virksomhedens kommunikations- og doku-mentationsopgaver Kørsel i person- eller varebil Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven udfører kørsel i køretøjer hørende til kategori B, i den udstrækning, det indgår i virksomhedens normale arbejdsområder og i elevens uddannelsesplan. Øvrige 5420 Færden i spor Begynder 0,2 uger 0,2 uger

25 Side 25 af 46 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken egen person eller andre Internationale forhold og branchekendskab, togklar -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer, 2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og andre særegne kulturforhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg. 4 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser Grundlæggende togklargøring 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven får grundlæggende kompetencer inden for vedligeholdelsesopgaver f.eks. komponentudskiftning, apteringsopgaver, rengøring, eftersyn (ikke sikkerhedsbærende eftersyn), toilet, diesel, vand m.m Infrastrukturuddannelse 1 Avanceret 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 5 - områder der ikke er omfattet sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Personalets kompetencer, sporskifters funktioner og betjening, signaler og mærker, rangeringens gennemførelse, klargøring af materiel til rangering herunder bremsetest, henstilling af køretøjer, hændelser og uheld.

26 Side 26 af 46 3 Modul 6 - rangering i områder der er omfattet af sikringsanlæg, som indeholder følgende kompetencer:. Personalets kompetencer, stationen, sikkerhedsmeldinger, sporskiftets funktion og betjening, signal og mærker, stationssikringsanlæg, rangeringens gennemførelse, henstilling af køretøjer Certifikat i Infrastruktur Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 2 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 9 - Lokalkendskab, som indeholder følgende kompetencer: Lokalkendskab herunder kørestrøm, overkørsler, togkontrolanlæg, evt. omstillingsanlæg. 3 Eleven opnår lokomotivførercertifikat inden for infrastruktur i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse på baggrund af kompetencekravene i bilag 2, som er udmøntet i Branchenorm for lokomotivførerlicens- og certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen Teknik for togklargørere (Vognlære m.m.) Avanceret 1,4 uger 1,4 uger 1 Eleven opnår følgende af de kvalifikationer, som fremgår af bilag 3 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere. Kompetencerne er udmøntet i følgende moduler i Branchenorm for lokomotivførerlicensog certifikatuddannelser, udarbejdet af Jernbanebranchens Uddannelsesudvalg (JU) og godkendt af Trafikstyrelsen. 2 Modul 17 - Opbygning og indretning af jernbaneanlæg, som indeholder følgende kompetencer: Traktionssystemer, transmission, elektriske systemer, trykluftsystemer, styresystemer, bremser Certifikat, Litra 1,6 uger 1,6 uger Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Mundtlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 5420 Færden i spor Begynder 0,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 11 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Receptionist. 1. skoleperiode (10 uger)

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Receptionist. 1. skoleperiode (10 uger) 1 Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Receptionist 1. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 1. skoleperiode i receptionistuddannelsen (3. niveau) 25. juli 2016 2 Unv. forløb

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Branchenormer for faglærere

Branchenormer for faglærere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelle forhold... 1.1 Pædagogisk uddannelse... 1. Personlige krav... 1. Faglige krav... 1..1 Særligt for kørelærere... 1.. Særligt for teorilærere... 1.. Særligt for eksaminatorer...

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...4 a. Uddannelsens

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Din personlige

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Fagretning... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning...

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 I bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere, foretages følgende ændringer: 1 1. Indledningen

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil.

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. RECEPTIONIST FAKTAARK Receptionist Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. En nøglefunktion Arbejdet som receptionist er en nøglefunktion. Du er i kontakt med

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43 EUX FORLØB EUX.ERN. Kom godt i gang! () Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad Varighed/uge 2 uger 32, 33 7 34-40 3 41-43 7 + 1 44-50 + 51 Evt.VU/minipraktik = uge 46 Velkomst, introduktion,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne KØGE HANDELSSKOLE Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne Indholdsfortegnelse: Indhold KØGE HANDELSSKOLE... 1 Indledning... 5 DEN LØBENDE BEDØMMELSE... 6 LØBENDE EVALUERING AF PERSONLIGE KVALIFIKATIONER...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere