VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB."

Transkript

1 VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne er med til at sikre, at vigtig viden fra begge sider bliver brugt i udviklingssammenhænge til at finde fælles svar på de konkrete udfordringer, lederne møder til hverdag. Formålet med Væksthus for ledelse at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og amter/regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som fag, at skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer, at etablere et udviklingsspor, som parallelt med forhandlingssporet kan udvikle (sam)arbejdsformerne i kommunerne og amter/regioner, at etablere konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer, at formidle og synliggøre parternes arbejde med ledelse. Viden deles og skabes mellem parterne Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, ARF, KTO og de kommunale chefforeninger samt de faglige organisationer. Derudover består Væksthus for Ledelse af 3 netværksgrupper, der beskæftiger sig med ledere på 3 forskellige niveauer (Topledere, mellemledere og institutions- og afdelingsledere). Hvert Væksthus arbejder med projekter knyttet til deres ledergruppe, men der arbejdes ofte på tværs af væksthusene. Der er ligeledes oprettet et sekretariat, hvis opgave blandt andet består i at formidle, koordinere og understøtte denne videndeling i form af referatskrivning, projektstyring mv. Der afholdes årligt møder i Væksthus for Ledelse samt en fælles temadag, hvor praktikere og højtstående embedsmænd igennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse. Væksthus for Ledelse består dermed af et Side 1 af 6

2 stærkt og bredt netværk mellem KL, ARF, KTO og de tilknyttede organisationer samt ledere fra kommuner og regioner. Synliggørelse af Væksthus for ledelse Der er udviklet en hjemmeside for Væksthus for Ledelse. Hjemmesiden indeholder en præsentation af Væksthus for Ledelses formål, de involverede parter, Væksthusets produkter, aktiviteter mv. Hjemmesiden vil være tilgængelig i marts En profilpjece er ligeledes undervejs. Pjecen vil være en profil af Væksthuset og en præsentation af formålet med Væksthuset, samt diverse aktiviteter og projekter. Væksthus for Ledelse deltager på fællesstanden for partsprojekter på Den Personalepolitiske Messe i august Derudover vil 3-5 af væksthusets produkter bliver præsenteret selvstændigt i workshops og som oplæg. Videnportalen på Lederweb Lederweb er en videnportal med over 600 frit tilgængelige artikler og værktøjer om ledelse. På Lederweb har ca offentlige ledere oprettet en brugerkonto. Antallet af besøgende og brugere der opretter en brugerkonto har været stigende igennem de sidste måneder. Hver fredag udsendes der nyhedsbrev til ca offentlige ledere. Nyhedsbrevet indeholder en opdatering på, hvad der er sket inden for ledelsesområdet i løbet af ugen, nye artikler, kurser, arrangementer mv. Målet er at udbrede kendskabet til Lederweb, forøge antallet af brugere samt forsat udvikle og opdatere Væksthusets videnportal. Samarbejdsrelationer og øget interesse for Væksthus for ledelse Væksthus for Ledelse er ved at afprøve mulighederne for en samarbejdsrelation til CBS omkring udviklingen af offentlig ledelse som et fag. Der vil fortsat arbejdes med dette, og der vil ligeledes tages initiativ til samarbejde med andre forskningsinstitutter. Konceptet om Væksthus for Ledelse har bredt sig til vores nabolande, og interesserede fra Norge har besøgt Væksthus for Ledelse, med ønske om at opbygge samme koncept i Norge. Flere af Væksthusets projekter anvendes til undervisningsmateriale på bl.a. Forvaltningshøjskolen og COK. Der mærkes ligeledes en stigende interesse for Væksthusets projekter fra private organisationer. Side 2 af 6

3 Aktuelle Væksthusprojekter Der er pt. omkring 20 projekter i Væksthus for Ledelse. Hovedparten af projekterne er i gang. Samlet involverer projekterne ledere fra kommuner og amter/regioner. Projekterne i Væksthuset for Ledelse spænder bredt. Fælles er, at de tager fat i de aktuelle ledelsesområder og at de indeholder konkrete vejledninger og værktøjer, som de offentlige ledere kan anvende i deres hverdag. (jf. samlet projektoversigt nedenfor). Flere af de projekter der er undervejs, tager afsæt i de aktuelle udfordringer strukturreformen medfører for de offentlig ledere. Projekterne fokuserer bl.a. på: Hvordan det skal håndteres at gå fra at være leder i en offentlig organisation til i højere grad at være virksomhedsleder. Hvordan det er muligt at skabe et fælles sprog i de sammenlagte kommuner og regioner. Hvordan de nye ledere får skabt deres nye rolle på ny, i de nye organisationer. En vejledning og inspiration til, hvordan lederne håndterer de første 100 dage i ledelsen af en fusioneret enhed. Endvidere er der projekter som fokuserer på: Evaluering som ledelsesværktøj. Innovation i den offentlige sektor. Effektivisering i fællesskab. Rekrutteringsprocessen (web-baseret rekrutteringsværktøj) Nedenfor ses en statusoversigt på 3 af de afsluttede projekter og resultaterne af disse. Side 3 af 6

4 Oversigt over resultater af nogle af de afsluttede projekter Ledere der lykkes hvad er det de kan? Projektet har indtil videre resulteret i 2 publikationer, 1 konference samt positiv omtale i de landsdækkende aviser. Den efterfølgende positive respons fra de offentlige ledere og efterspørgsel efter projektet har endvidere affødt et nyt projekt, som er under udvikling: Rekruttering A-Z, som er en web-baseret rekrutteringsguide. 2 publikationer: En lille pixibog: afsat til skal genoptrykkes pga. kraftig efterspørgsel. En nørdrapport : afsat til over 5000 Konference og præsentationer: 1 konference i København med fuldt hus. Der vil afholdes yderligere en konferencer på Fyn og en i Jylland i præsentationer i kommuner og faglige organisationer. 1 Medieomtale: Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Mandag Morgen, Computerworld samt en lang række fagblade. Googlehits primo jan. 2005: 48 hits (omtale, henvisninger mv.) 2 Let vejen for de nye ledere. Projektet resulterede i en rapport som indeholder konkrete vejledninger og værktøjer i rekrutteringsprocessen. Publikation: 1 publikation: Let vejen for de nye ledere Medieomtale: Berlingske Tidende og en række fagblade. Googlehits primo jan. 2005: 15 hits. Udviklingsforløb for netværkskonsulenter. Ledernetværk er et vigtigt personalepolitisk redskab og ledelsesværktøj. I Væksthus for ledelse gennemføres der p.t. 3 udviklingsforløb for netværkskonsulenter. Det første forløb er gennemført. De 2 sidste afvikles primo 2006 og har ingen ledige pladser. Den 27. april afholdes en konference for samtlige deltagere på de 3 forløb. Når udviklingsforløbene og konferencen er afsluttet vil der være en opsamling af projektforløbet og de erfaringer der har været mht. udvikling af ledernetværk. Dette vil resultere i en mere generel viden som andre offentlige ledere vil få glæde af. Medieomtale: Berlingske Tidende samt en lang række fagblade, Googlehits primo jan. 2005: 12 hits (omtale, henvisninger mv.) 1 Fælles projektkonference i DI-huset, FOA Lederkonference, BUPL Lederdage, BUPL s Lederkonsulenter, DJØF Konference for Offentlige Chefer, Beskæftigelsesministeriets HR- og personaleafdelinger, HK/K Chefgruppen Lederkonference, KL's social- og arbejdsmarkedskontor, Dansk Selskab for Sygehusledelse. Kommuner: Ny Vejle, Gundsø, Ny Kalundborg, Frederiksberg, Herlev, Rønnede, Skolelederne i Køge Kommune. 2 Tilsvarende har f.eks. Kodeks for offentlig topledelse 47 hits Side 4 af 6

5 Oversigt over projekter i Væksthus for Ledelse Nedenfor er det muligt at se en samlet oversigt over projekterne i Væksthus for Ledelse: de afsluttede projekter, de igangværende projekter og dem, der betegnes som bobler, dvs. projekter som stadig er i en ideudviklingsfase. AFSLUTTEDE PROJEKTER Titel Ledere der lykkes hvad er det de kan? (2 publikationer samt konferencer) Let vejen for de nye ledere. (1 publikation) Udviklingsforløb for netværkskonsulenter (Udviklingsforløb) Formål En undersøgelse, der identificerer særligt succesfulde kommunale ledere og afdækker, hvad der er baggrunden for deres succes. Formålet er at afdække snublestenene på den første del af nye lederes vej og dermed anvise, hvor der er behov for at sætte ind med bedre information og mere effektiv støtte. Igennem et kursusforløb, er målet at øge deltagernes evne til at identificere, analysere og håndtere de problemstillinger/dilemmaer, der knytter sig til ledernetværk. IGANGVÆRENDE PROJEKTER Titel 2 yderligere konferencer om Ledere der lykkes i Lederens første 100 dage Konference om Ledere der lykkes Rekruttering fra A Z Chefens nye rolle Den offentlige leder som virksomhedsleder Ledelse i fællesskab Formål At udbrede resultaterne fra projektet Ledere der lykkes. At udarbejde en vejledning som ledere vil kunne bruge i deres første dage efter fusionen. At udbrede den viden projektet ledere der lykkes resulterede i. Der afholdes en konference i Jylland og på Fyn. At udarbejde et elektronisk redskab, som kommuner og regioner kan anvende til at finde den rette leder. Målet er at beskrive forventningerne til de nye chefroller efter strukturreformen og konstruere udviklingsforløb hvorigennem de nye chefer kan hjælpes til at finde deres nye rolle. Formålet er at afdække de nye kompetencekrav til de decentrale ledere og de deraf følgende behov for udvikling af decentral ledelse og styring. Formålet er at udvikle metoder til integreringen af de forskellige ledelseskulturer i de nye sammenlagte enheder. Side 5 af 6

6 Ledelse og evaluering i folkeskolen Effektivisering i fællesskab Innovation fra neden Strategisk værksted for topledelse for kommuner og regioner BOBLER Titel Før-lederudvikling Kodeks i Væksthuset Udvikle erfaringer mellem leder og lærer omkring evalueringsledelse. Målet er at afdække hvordan man opnår og udnytter effektiviseringer i fællesskab. En vejledning i hvordan offentlige ledere, bedre kan lede innovation således at der kontinuerligt skabes fornyelse i de offentlige forvaltninger og institutioner. Her sættes fokus på, hvordan kommunerne og regionerne strategisk som operationelt kan håndtere de forandringsprocesser, der med udgangen af 2006 skal sikre sammenhængskraft, helhedsorientering, sikker drift og udvikling i opgaveløsningen i de nye kommuner/regioner. Formål Fokuserer på hvorledes det er muligt at motivere og skabe et miljø, som fremmer gode ledere og opfordre medarbejder med lederevner til afprøve og realiserer disse Projektet vil søge at oversætte Kodeks for offentlig topledelse til de andre ledelsesniveauer. Ledelse mellem driftsansvar og forvaltningsopgaver Projektet sigter på at bidrage til en tydeliggørelse af det nye ledelsesgrundlag for det øverste ledelsesniveau i institutionerne og udviklingen af lederfagligheden blandt de nye ledere af områdeinstitutioner og distriktsledelser. Ledere der lykkes - hvad er det de kan i sundhedssektoren? Ledelse i gråzonen mellem region og kommune. Styring af ledernetværk Projektet tager afsæt metoden og konceptet fra Ledere der lykkes for at afdække, hvad der er baggrunden, når ledere fra sundhedssektoren har succes Fokus på hvorledes det er muligt at optimere serviceniveauet til borgerne via en bedre ledelse mellem regionale og kommunale enheder. Fokus på hvordan netværk kan bruges som et ledelsesværktøj på tværs af kommuner og regioner. Ledere der lykkes hvad er det de kan i sundhedssektoren. Formålet er at afdække hvad der er baggrunden, når ledere fra sundhedssektoren har succes. Side 6 af 6

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Årsberetning 2005 SCKK

Årsberetning 2005 SCKK Årsberetning 2005 SCKK April 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. PRÆSENTATION AF SCKK...1 3. RESULTATER I FORHOLD TIL AT NÅ DE STRATEGISKE MÅL...2 3.1 ARBEJDET MED AT UNDERSTØTTE AFTALEN OM KOMPETENCEUDVIKLING...3

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere