BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion"

Transkript

1 BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

2 Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold - hvordan gør vi? 11 indikatorer Om progressionsmålinger IT-værktøj til progressionsmålinger 6. Progressionsmåling som en del af samtalen At få svaret på spørgsmålene Motivation af borgerne Spørgsmål som en del af samtalen 7. Hvis du vil vide mere 2

3 1. Projektgruppe Bag projektet står Væksthuset, som finansierer projektets aktiviteter. Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, hvis overskud bl.a. går til udvikling, forskning og formidling på beskæftigelsesområdet. Du kan læse mere om Væksthuset på: Daglig leder af projektet er Charlotte Hansen fra Deloitte Consulting. Til projektet er knyttet en ekspertgruppe, som består af en række forskere og praktikere inden for beskæftigelsesområdet, der er med til at sikre den forskningsmæssige og praksisbaserede kvalitet i projektet. Ekspertgruppen bidrager ligeledes på forskellig vis i arbejdsgrupper, som leverer input til projektets forskellige faser. Projektets ekspertgruppe består af: Jan Rasmussen, Direktør, Væksthuset, formand for styregruppen Leif Tøfting Kongaard, Udviklingschef, Væksthuset Mikkel Hansen, Socialfaglig chef, Væksthuset Ann Kosecki, Specialkonsulent, Arbejdsmarkedskontor Øst Michael Rosholm, Professor og Research Director, Aarhus Universitet Thomas Bredgaard, Associate Professor, Aalborg Universitet Søren Peter Olesen, Associate Professor, Aalborg Universitet Leena Eskelinen, Docent, KORA Charlotte Hansen, Senior manager, Deloitte Consulting 3

4 2. Baggrund for projektet Baggrunden for projektet er, at det er en udfordring at måle de direkte effekter af en aktiveringsindsats. Der måles ofte på, om borgerne kommer i job eller uddannelse, selvforsørgelsesgrader, flytning i visitationskategorier mv., men det er ikke altid tilstrækkeligt i resultatmålingen af aktivitetsparate borgere. Her er det også relevant at måle, om borgeren er blevet mere arbejdsmarkedsparat og borgerens små skridt på vej mod job eller uddannelse. Input: Ledige borgere og en indsats Vejledning og opkvalificering Praktik Output: Job eller uddannelse Mangler viden om: Hvilke delmål er relevante at opnå for borgeren? Hvilke indsatser er gode til hvad? 4

5 3. Projektets målgruppe Projektets målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (tidligere match 2) i aldersgruppen år. Projektet har valgt en bred målgruppe, således at testen af indikatorerne får bred gyldighed. Endvidere indgår alle indsatstyper samt passive perioder, hvor der kun er lovpligtige samtaler. Om unge Projektet havde oprindeligt fravalgt unge under 30 år, da fokus i indsatsen for de unge primært er uddannelsesparathed. Unge er dog medtaget i fire jobcentre (Sønderborg, Rebild, Gladsaxe og Vejen). Det er interessant for projektet, da vi herved kan teste, om indikatorerne også gælder for denne gruppe i forhold til uddannelsesparathed. 5

6 4. Projektets formål Virker aktivering for aktivitetsparate borgere? Bringer aktivering borgeren tættere på job? Projektet vil dokumentere, hvilke resultater aktiveringsindsatsen skaber ud over ordinær job/uddannelse, ændring i visitationskategorisering mv. Vi vil sikre os, at det vi måler på hænger sammen med at forbedre beskæftigelsessituationen for borgerne. Projektet vil: Belyse om og på hvilken måde aktiveringsforløb medvirker til at skabe forandring for borgerne - og dokumentere dette Belyse forskellige typer af aktiveringsindsatser og de resultater, de skaber Undersøge hvad den gode indsats er karakteriseret ved, og hvordan vi kan måle resultater af en indsats på en kvalificeret måde 6

7 Hvad kommer der ud af det? Vi bliver klogere på, hvad der virker Hvis indikatorerne har en sammenhæng med sandsynlighed for at få job, så ved vi, hvad der skal styres efter i indsatser Målrette dialog mellem jobcentre og udførere i aktiveringsindsatsen om formål med og specifikt indhold i aktivering Tydeliggøre formål med aktivering overfor borgerne Skærpe fokus i aktiveringsforløbet på den effekt, aktiveringen skal have den forandring der skal skabes for borger Målrette samtaler med borgeren fokus på de områder, der bør skabes forandring/progression på 7

8 Projektets tidsramme Projektet blev igangsat i 2011 og slutter i

9 5. Projektets indhold - hvordan gør vi? Projektets 10 jobcentre gennemfører progressionsmålinger (online spørgeskemaer) gennem 3 år på ca borgere, som kobles med DREAM-data. Både borgere og sagsbehandlere skal udfylde spørgeskemaer. Det er en selvstændig pointe, at borgere og sagsbehandlere ikke skal give et fælles svar. I spørgeskemaet til borgerne er der flere spørgsmål, der omhandler borgerens egen vurdering. I sagsbehandlerskemaet går vi efter en faglig vurdering baseret på viden om borgeren fra fx sagsbehandleren, borgeren selv, aktiveringspersonale, sundhedspersonale og praktikværter. 10 jobcentre medvirker: Faxe, Horsens, Rebild Silkeborg, Sønderborg, Thisted Vejen, Viborg Vordingborg, Aarhus Udover progressionsmålingerne gennemføres kvalitative casestudier, hvor ca. 25 borgere følges gennem to år af ph.d.-studerende Sophie Danneris Jensen. 9

10 11 indikatorer Progressionsmålingerne tager udgangspunkt i 11 indikatorer. Indikatorerne har baggrund i en omfattende kortlægning af viden fra internationale og nationale studier af, hvad der har betydning for målgruppens arbejdsmarkedsparathed og progression. Viden om arbejdsmarkedet mestring Koncentrationsevne mv. Borgers tro på at få arbejde Medarbejders tro på at borger får job Helbred Arbejdsmarkedsparathed Målrettethed Jobsøgningsadfærd Hverdags- Evne til at skabe kontakt Støtte fra netværk Samarbejdsevner 10

11 Om progressionsmålinger Både borger- og sagsbehandlerskemaet består af spørgsmål med svarkategorier fra 1 til 5 med udsagn formuleret til hvert skalatrin Borgerskema og sagsbehandlerskema skal som udgangspunkt besvares hver 3. måned Der skal gå mindst én måned mellem målinger, og der må helst ikke gå mere end 4 måneder imellem målingerne Borgerskemaet udfyldes som udgangspunkt i forbindelse med samtalen Der skal ikke måles på borgere, hvis forhold i deres livssituation gør det umuligt at besvare spørgsmålene målinger genoptages, så snart det er muligt Selv om en borger flytter visitationskategori undervejs, skal I fortsætte med at måle Hvis en borger kommer i job, men kommer tilbage til kontanthjælp, så genoptages målingerne. Borgeren slettes ikke fra progressionsmålingssystemet Anden aktør kan overtage målinger, hvis jobcenteret har lagt ansvaret ud for disse 11

12 IT-værktøj til progressionsmålinger Log ind på https://it.jobindikator.dk, når du skal udfylde progressionsskemaer! Her kan du: Oprette borgere Flytte borgere mellem sagsbehandlere Udfylde sagsbehandler- og borgerskemaer Følge dine borgeres progression Hente vejledning til IT-systemet Hente tomme skemaer og progressionskort Hente rapporter om projektets status i dit jobcenter 12

13 6. Progressionsmåling som en del af samtalen Formålet er: 1. At borgeren får svaret på spørgsmålene 2. At bruge spørgsmål, emner og evt. svar i samtalen (fx med udgangspunkt i progressionskortet på baggrund af borgerens besvarelse) 13

14 At få svaret på spørgsmålene Det er frivilligt for borgerne at deltage Erfaring viser dog, at sagsbehandlers egen holdning til og formidling af opgaven er afgørende for hvor mange borgere, der deltager. Der skal indhentes samtykkeerklæring. Erklæringen fremkommer på første side af borgerspørgeskemaet, første gang borgeren åbner skemaet. Det er ikke muligt at påbegynde udfyldelsen af skemaet, før borgeren har godkendt samtykkeerklæringen. Borgerens besvarelse kan foregå ved at sagsbehandleren logger på computeren og beder borgeren svare. Sagsbehandleren hjælper gerne med forståelsesspørgsmål eller lignende. at borgeren forbereder sig hjemmefra ved at få spørgsmålene udleveret. at borgeren udfylder spørgsmålene på en papirversion, som sagsbehandleren derefter indtaster. at sagsbehandleren kontakter borgeren telefonisk (fx hvis borgeren er i praktik) og interviewer borgeren. 14

15 Motivation af borgerne Forslag Jobcentret deltager i et landsdækkende forskningsprojekt, hvor målet er at finde ud af, hvordan man bedst muligt hjælper personer i samme situation som dig. Derfor vil jeg bede dig svare på 11 spørgsmål, som du skal svare på, hver gang vi ses. Det foregår på computer, og jeg vil være her til at hjælpe dig, hvis der er noget, der er svært at forstå eller lyder mærkeligt. Det tager 5-10 minutter at svare måske lidt længere tid første gang. Det er vigtigt, at du prøver at svare så ærligt som muligt på spørgsmålene. Altså at du svarer, sådan som du har det lige for tiden. Det kan godt være, at du ved nogle af spørgsmålene ikke synes, at svarmulighederne ikke passer helt præcist til dig. Så svarer du bare så tæt på som muligt. Det er helt ok. Hvis der er spørgsmål, du ikke forstår, eller som du ikke synes, du kan svare på, så kan du bare spørge, så ser jeg, om jeg kan hjælpe med forståelsen. Ved at svare på spørgsmålene kan du hjælpe andre til at få den bedst mulige hjælp i forhold til job, uddannelse, behandling osv. Det gode ved emnerne i spørgeskemaerne er, at forskerne har fundet ud af, at det er nogle af de vigtigste områder at tale om og gøre noget ved, når man er i en lignende situation som dig. Det er ikke sikkert, at alle emnerne er lige relevante for dig, men der vil med stor sandsynlighed være flere af dem, som er relevante. 15

16 Spørgsmål som en del af samtalen Gode eksempler Du har svaret 3 på det her spørgsmål. Prøv at sige lidt mere om, hvad der får dig til at give det svar. Prøv at give nogle eksempler på, hvad det vil sige at være på et 3-tal. Når du har svaret 2 og ikke 3 hvad handler det så om? Hvad svarede du sidste gang og er der noget, der har ændret sig, som får dig til at sætte kryds et andet sted i dag? Hvis du spurgte din ven/mor/arbejdsgiver, hvad ville de så svare på det her spørgsmål? Hvilket område er vigtigst for dig lige nu hvad vil du gerne ændre på hvad fylder mest lige nu? Hvad er realistisk? Hvad er det første, du skal gøre for at nærme dig det tal? Eksempler på worst case: Sagsbehandleren scorer borgeren 3 på alle indikatorer, fordi man så mener, at man rammer nogenlunde præcist Sagsbehandleren scorer borgeren 1 første gang og 5 sidste gang for at vise, at de har leveret en god indsats 16

17 7. Hvis du vil vide mere Hvis du har spørgsmål til projektet, så kontakt i første omgang tovholderen eller din leder i jobcenteret. Du er også velkommen til at kontakte Deloitte: Charlotte Hansen: eller tlf

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012 Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet September 2012 Forord Dette litteraturreview indgår som et forstudie til BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), der løber fra 2011-2016. Bag projektet

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden marselisborg startede oprindeligt som et projekt, jobcenter

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Spørgeskema til medarbejdere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet 1.1 Introtekst til spørgeskema Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Projektet

Læs mere

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser?

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Sammendrag af specialets konklusioner vedr. parallel forløb Indhold 1. BAGGRUND FOR SPECIALET... 2 Programteori... 2 Metaevaluering...

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere