PERSPEKTIVPLAN Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP"

Transkript

1 PERSPEKTIVPLAN Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke. Carl Scharnberg

2 PERSPEKTIVPLAN 2014 DAGTILBUD SVENSTRUP - Sundhed for hoved, krop & hjerte! Perspektivplanen er udarbejdet af dagtilbudslederen i tæt samarbejde med det pædagogiske lederteam, Dagtilbudsbestyrelsen og MED-udvalget er løbende blevet inddraget i processen. Perspektivplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Aalborg Kommunes mål for daginstitutioner. Perspektivplanen skal bruges som dagtilbuddets interne styringsredskab, således at målsætninger, pædagogisk læreplan, aktiviteter og handleplaner m.v. er kendte og tilgængelige. Desuden er Perspektivplanen dagtilbuddets overordnede profil udadtil og kan bruges til at informere forældre og andre om dagtilbuddets overordnede målsætninger og aktiviteter. Perspektivplanen skal også bruges som tilbagemelding til det politiske niveau om institutionens målsætning, pædagogisk læreplan, fastlagte principper, aktiviteter og anvendelse af budgetrammen. Perspektivplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Dagtilbudsloven (Link), Aalborg kommune/familie og Beskæftigelsesforvaltningens mål og strategier (Link) og Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0 5 års-området i Aalborg kommune. Aalborg kommunes udviklingsplan for 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden har 4 udviklingsspor, som dagtilbud og institutioner skal tage fagligt afsæt i: Sundhed Inklusion Læring/læringsmiljøer Forældreinddragelse (Link til Dagtilbud for fremtiden)

3 Dagtilbud Svenstrup 12 spændende, faglige, særlige og pædagogiske kendetegn! Sundhed for hoved, krop og hjerte! Visionen i Dagtilbud Svenstrup er Sundhed for hoved, krop og hjerte og det faglige fokus er, at dagtilbuddets daginstitutioner udgør trygge, sunde og udviklende rammer og læringsmiljøer for børnene, hvor vi bevidst arbejder med at personalet viser vejen. Samtidigt er vores fokus, at vores dagtilbud skal være et fagligt udviklende for personalet at arbejde i. Derfor har vi en vision, der både peger retning for vores pædagogiske arbejde med børnene og samtidigt sætter et pejlemærke for det kollegiale arbejdsklima, som personalet arbejder i. Vores vision er at have hoved, krop og hjerte med i summen af alle elementer i vores pædagogiske praksis. Barnets forældre er vores vigtigste samarbejdspart if. til vores faglige fokus på barnet. Derfor er vores udgangspunkt, at vi inddrager forældrene med vores faglighed, således at vi aktivt søger helheder og fælles viden for at sikre helhed i barnets trivsel og sunde udvikling. Dit barn - vores faglighed! I Dagtilbud Svenstrup har vi et særligt fokus på dit barn. Vores afsæt er dit barn, og vi har fokus på barnets projekt og særlige betydning; barnets fællesskaber, venskaber og relationer til andre samt barnet i bevægelse, og bevægelse i barnet. I Dagtilbud Svenstrup er vores kerneydelse børnenes trivsel og sunde udvikling. Dagtilbudsleder Knud Pedersen 3

4 Indhold Perspektivplan og årsberetning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dagtilbud Svenstrup... 3 Sundhed for hoved, krop og hjerte!... 3 De 12 institutioner i Dagtilbud Svenstrup... 5 Dagtilbudsbestyrelsen Principper i dagtilbud Svenstrup forældrebestyrelser Ledelse MED udvalget Arbejdsmiljøgruppe Sundhed for hoved, krop og hjerte Projekter til understøttelse af visionen Børnenormering og vippemodel Opstartssamtale med forældrene Barnets sprog og Sprogpakken Kroppen på Toppen Børn og ferie Feriesamarbejde Social kapital Fælles personalemøder Opfølgning på klimamålinger Pædagogiske læreplaner Pædagogiske tilsyn Institutionernes pædagogiske profiler Digitalisering Børn i vanskeligheder Procedurer i Håndbogen På Tværs Vurdering af barnets situation med Børnelinealen: Vurderingsværktøj med Ressource/Bekymringsmodellen Samarbejdsparter if. til tidlig og forebyggende indsats if. til barnet Inddragelse og tæt samarbejde med barnets forældre Dagplejen fokus på gode overgange for barnet Skolerne i dagtilbuddet - fokus på gode overgange for barnet Tværfagligt team Udviklingsafsnittet for børn og unge Børne-familiegruppen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Træningscenter for Børn og Unge Sprog og Integration

5 De 12 institutioner i Dagtilbud Svenstrup Natur & Miljøbørnehaven Åbningstider: Østerbro: hele ugen Svenstrup: man.-tors., fre Adresse: Opsamlingslokaler: Østerbro 7, Gården, 9000 Aalborg Børnehave: Flødalvej 16 a, 9230 Svenstrup Tlf. nr.: Østerbro: Svenstrup: Mail: Hjemmeside: Normering: 40 børn, 3-5 år. Pædagogisk leder: Lotte Wiener, mail: Daginstitutionen Solhuset Åbningstider: man.-tors.: , fre.: Adresse: Solbakkevej 51, 9230 Svenstrup Tlf. nr.: Mail: Hjemmeside: Normering: 10 vuggestuebørn (0-2 år) - 40 børnehavebørn (3-5 år). Pædagogisk leder: Hanne Løth Jørgensen, mail: 5

6 Idræts- & Naturbørnehaven Olympia - Glade børn i sunde rammer! Åbningstider: Man. tors.: & fre Adresse: Marathonvej 6, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Hjemmeside: Normering: 55 børn + 20 ekstra børn i (3-5 år). Pædagogisk leder: Torben Maarbjerg Jepsen, mail: tmaa-fb-aalborg.dk Væksthuset Åbningstid: Mandag - torsdag & fredag Adresse: Tostrupvej 13, Godthåb, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 8 visiterede pladser Pædagogisk leder: Susanne Gude. 6

7 Børnehaven Henry Åbningstider: Man. tors Fre Adresse: Tostrupvej 13C, Godthaab, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 50 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Eva Brøndum, Børnehaven Hellekisten Åbningstid: Mandag - torsdag & fredag Adresse: Hellekisten 237, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 28 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Frida Andersen 7

8 Børnehuset Himmelblå Åbningstider: man,tors og fre tirs og ons Adresse: Gl. Viborgvej 82, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 40 børnehavebørn (2-5 år) - 10 vuggestuebørn (0-2 år) Pædagogisk leder: Tina Buus Gravesen mail: Børnehaven Ridemandsmøllevej Åbningstider: Man-tors: Fredag: Adresse: Ridemandsmøllevej 54. Godthåb, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 40 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Lene Dahl Lind, mail: 8

9 Børnehaven Egemarksvej Åbningstider: Man-tors: Fredag: Adresse: Egemarksvej 4, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 42 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Gitte Møller, mail: Børnehaven Bautastenen Åbningstider: Man-tors: Fredag: Adresse: Bautastenen 3, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 34 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Thomas Iversen, mail: 9

10 Børnehaven Svanereden Åbningstider: Man-tors: Fredag: Adresse: Svanereden 4, Dall Villaby 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 58 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Connie S. Olesen, mail: Børnehaven Rævedalsvej Åbningstider: Man-tors: Fredag: Adresse: Rævedalsvej 5A, Ferslev, 9230 Svenstrup Telefon: Mail: Normering: 38 børn (3-5 år) Pædagogisk leder: Jes Christensen, mail: 10

11 Dagtilbudsbestyrelsen Formålet med Dagtilbudsbestyrelsen er at have fokus på dagtilbuddet som en fælles helhed, fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet, inden for de mål kommunen har fastsat. Dagtilbudsbestyrelsen i Svenstrup er sammensat af de 11 formænd for de 11 daginstitutioner (Væksthuset har ingen bestyrelse) 1 pædagogisk lederrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter. Dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 1 år af gangen. Principper i dagtilbud Svenstrup I dagtilbud Svenstrup har dagtilbudsbestyrelsen 2013 og 2014 fastsat principper for institutionernes arbejde, og dagtilbudsbestyrelsen har herigennem deltaget aktivt og blevet inddraget i at fastlægge dagtilbuddets målsætninger. Følgende principper er besluttet i dagtilbudsbestyrelsen 2013/14: Der afholdes opstartssamtaler med alle kommende forældre inden opstart i børnehaven. Samtalerne afholdes uden børn. Pædagogiske aktivitetsmaterialer indkøbes altid ud fra princippet om, at disse understøtter børnegruppens behov for læring, trivsel, sundhed og udvikling. Alle børn i dagtilbuddet mødes med en anerkendende tilgang, som fremmer barnets sundhed, udvikling, læring og trivsel. Prioriteringer for omsætning af det fælles budget besluttes i lederteamet ud fra konkrete vurderinger i forhold til sikkerhed, renoveringer og nyindkøb i nævnt rækkefølge. At alle institutioner i dagtilbuddet er medansvarlige i forhold til at overholde dagtilbuddets samlede budget. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø prioriteres, således at der sikres trivsel og kvalitet i dagtilbuddet. De afsatte midler til efter-/videreuddannelse skal bruges til at sikre yderligere kvalitet i forhold til kerneydelsen. Principperne er drøftet i alle bestyrelser og personalegrupper og skal, hvor muligt, afspejles i pædagogiske profiler og læreplaner. 11 forældrebestyrelser Forældrebestyrelsen i daginstitutionerne har fokus på den enkelte daginstitution og skal følge/ deltage i drøftelser og evaluering af den pædagogiske praksis. Forældrebestyrelsen inddrages i forhold til input og omsætning af den pædagogiske profil, udarbejdelse af og evaluering af den pædagogiske læreplan, samt lokale forhold og arrangementer i den enkelte daginstitution. Forældrebestyrelsen træffer afgørelse, om 11

12 daginstitutionen skal omfattes af den kommunale frokostordning. Denne beslutning træffes hvert andet år i lige år. Forældrebestyrelserne er sammensat af 3, 5 eller 7 forældre, 2 personalerepræsentanter og 1 pædagogisk leder. Forældreindflydelse i dagtilbud i Aalborg kommune (Link) Ledelse Det pædagogiske lederteam i dagtilbuddet tager sit ledelsesmæssige afsæt i Aalborg kommunes fælles ledelsesgrundlag, forvaltningen mål/ strategier og værdigrundlaget. De 12 pædagogiske ledere og dagtilbudsleder udgør ledelsesteamet i dagtilbud Svenstrup, og fokus i dette team er at sikre omsætning af ovenstående politikker og ledelsesgrundlag både via uddannelse på diplomniveau samt løbende ledelsesmæssige drøftelser og sparring. MED udvalget MED udvalget i Dagtilbud Svenstrup er sammensat af valgte repræsentanter fra de faglige organisationer, samt repræsentanter blandt medarbejderne. Desuden er der udpeget 2 pædagogiske ledere, samt dagtilbudsleder, som er formand for MED udvalget. Formålet med MED udvalget er bl.a. at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, At arbejde for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet i Aalborg Kommune og sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation. Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Svenstrup består af 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter samt dagtilbudslederen. Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt på vegne af hele Dagtilbud Svenstrup, og varetager bl.a. 2 årlige arbejdsmiljø gennemgange. Sundhed for hoved, krop og hjerte Med udgangspunkt i Aalborg kommunes overordnede udviklingsplan for 0-5 års området har dagtilbud Svenstrup fastsat visionen: Sundhed for hoved, krop og hjerte. Der samarbejdes med udgangspunkt i visionen om Sundhed for hoved, krop og hjerte på tværs mellem de 12 daginstitutioner løbende om faglig udvikling af den pædagogiske praksis. Projekter til understøttelse af visionen Følgende projekter er fastsat for at understøtte ovenstående vision: 12

13 Projekt Et hvert godt eventyr : I 2014 udarbejdes der pædagogiske profiler for hver af de 12 institutioner i dagtilbuddet. Formålet i denne proces er at få styrket den pædagogiske profil i dagtilbuddets 12 institutioner og skabe muligheder for at styrke en lokalt forankret faglighed. Denne proces skal desuden ses som en opfølgning på de pædagogiske tilsyn, som blev gennemført i ultimo Som en del af projektet tilkobles aktionslæring, som igangsættes marts Formålet med aktionslæring er at udvikle den pædagogiske praksis gennem konkrete situationer i hverdagen. Det handler primært om at eksperimentere, observere og reflektere. Et hvert godt eventyr er via udviklingsafsnittet tildelt løbende konsulent bistand både i de enkelte institutioner og i fællesskabet. Projekt Øget forældreinddragelse. Som opfølgning på de pædagogiske tilsyn er det anbefalet at alle institutioner arbejdet med øget forældreinddragelse, bl.a. ved at lade beslutninger om politikker, dagsordner til forældremøder/samtaler, pædagogiske tilgange via læreplaner mv. i forældrebestyrelserne. Desuden skal forældre inddrages konkret i forhold til at inddrage deres ressourcer i institutionen virke, samt konkret i forhold til børns trivsel. Slutteligt skal alle forældrebestyrelser i 2014 drøfte følgende arbejdsspørgsmål med udgangspunkt i oplæg v/ pædagogisk konsulent Inger Thyrre Sørensen. Forældrenes deltagelse i institutionens hverdag? Samarbejdet om mad, tøj, aflevering og afhentning. Hvilke spilleregler og hvorfor? Hvordan sikres den bedste overgang for børn og forældre i forbindelse med opstart og overgang til kommende skole? Hvordan vil forældre tage medansvar for børnefællesskabet hvilke muligheder? Hvilke rammer er der for samarbejdet om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling? Hvordan bliver vi sammen klogere på at støtte børnenes læring og udvikling? Hvordan bidrager vi hver især til et fællesskab hvor alle har retten til at høre til og hvor alle føler sig set, hørt og forstået? Samtidigt skal alle personalegrupper forholde sig til følgende arbejdsspørgsmål ud fra Inger Thyrre Sørensens oplæg; Hvilke deltagelsesbaner ønsker I forældrene har i det daglige samarbejde? Hvordan vil I tage ledelse af samarbejdskulturen, f.eks. undgå stigmatiserende snak om forældre? Øget inddragelse, find nogle punkter I ønsker at evaluere i samarbejde med forældrene. Der arbejdes med spørgsmålene lokalt og følges op i Dagtilbudsbestyrelsen ultimo

14 Projekt Det hele barn i et sundhedsperspektiv I 2014 har Dagtilbud Svenstrup sammen med Dagtilbud Nibe/Frejlev ansøgt og modtaget kompetenceuddannelsesmidler fra kompetencefonden til et uddannelsesforløb med UCN, hvor et antal medarbejdere fra alle institutioner kommer på efter-/videreuddannelse. Certificeret ICDP uddannelse niveau 1 Læringsmiljø ledelse af pædagogiske processer Fokus på natur og udeliv på de pædagogiske legepladser Det udvalgte personale skal på i alt 3 ugers uddannelse fordelt over ca. ½ år og skal efterfølgende være med til rette et særligt pædagogisk fokus på udelivet på Dagtilbuddets legepladser, som attraktive udviklingsrum, samt børns fysiske, sociale og psykiske sundhed. Naturprojekt Børnehuset Himmelblå er udvalgt til et 3 årigt projekt med fokus på at styrke den pædagogiske profil på områderne natur og udeliv. Projekt Inkluderende overgange Pilotprojekt opstartet mellem Svenstrup skole, Børnehaven Hellekisten og Børnehaven Egemarksvej. Projektet er støttet af midler fra Inklusion i overgange og sættes fokus på konkrete overgange og samarbejdsaftalen mellem skole og daginstitutionerne i Dagtilbud Svenstrup. Der er konkrete planer om at udvide samarbejdet og erfaringerne til hele dagtilbuddet. 0-2 års projektet - Dagtilbud Svenstrup. I samarbejde med familiegruppen sydvest opstartes i 2014 et udbygget samarbejde mellem Solhuset og Himmelblås 0-2 årsgrupper. Formålet er at opkvalificere personalets faglighed på 0-2 års barnets trivsel, invitationer, samspil og relationer. Marte Meo benyttes i processen. Projekt: Relationer/tilknytning og Børns almene seksuelle udvikling. I Marts afholdes temadag i Dagtilbuddet i samarbejde med udviklingsafsnittet. Formålet er at styrke viden om den interpersonelle udvikling med udgangspunkt i småbørnspsykologi med Stern, samt nyeste forskning vedrørende børns seksuelle udvikling. Der er aftalt opfølgning i ultimo Perspektivplanen er behandlet i MED udvalget og sender et tydeligt signal om retningen i dagtilbuddet og at denne løbende bliver understøttet med kompetence udvikling bl.a. via Det hele barn i et sundhedsperspektiv og Aktionslæring. Louise vase (OTR BUPL i Dagtilbud Svenstrup) 14

15 Børnenormering og vippemodel Dagtilbuddet tilføres fra Aalborg kommune økonomisk budgetramme udfra de samlede børnetal i dagtilbuddet. Der er løbende fokus på at justere personalenormeringen i dagtilbuddet sammenholdt med dagtilbuddets samlede børnetal. Dagtilbuddets normering er bestemt ud fra en normeringsaftale/fordelingsnøgle med de faglige organisationer, således at sammensætningen udgøres af % pædagoger og % pædagogmedhjælpere. Det samlede børnetal i dagtilbuddet reguleres via en vippemodel med plus 10 % og minus 10 %, således at alle institutioner modtager ca. 10 % færre børn i august, og med udgangen af juli har plus 10 % børn i forhold til grundnormeringen. Merindskrivninger fortages underhensyn til dagilbudssamlede drift og forældrenes ønsker, såfremt dette er foreneligt. Merindskrivningerne drøftes i MED strukturen og med OTR, samt i ledelsesteamet. Der er fokus på, at skabe struktur og forudsigelighed i merindskrivningerne og der er anvendes altid ekstra personale ressourcer i forbindelse med merindskrivninger. Foruden pædagoger og pædagogmedhjælpere er der desuden løbende ansat PAU (pædagogisk assistent), lønnede og ulønnede pædagogstuderende og kostfaglige eneansvarlige i 0-5 års institutioner. Opstartssamtale med forældrene et fundament for tæt og konstruktivt samarbejde If. med barnets indskrivning i dagtilbuddet tilbyder vi en opstartssamtale til forældrene før barnet starter i børnehaven. Dette er ligeledes praksis, hvis søskende starter efterfølgende, og forældrene kender institutionen i forvejen. Så snart forældre, via pladsanvisningen, accepterer et tilbud om pasning i dagtilbuddet, udsendes en invitation til både en opstartssamtale og en invitation til at komme på besøg i vuggestuen/børnehaven. Med samtalen inviterer forældrene til at give os det bedste billede af barnet og dets liv op til start i børnehaven, familiens hverdag, udfordringer og muligheder. Opstartssamtalen er med til at give os den bedste mulighed for den bedste overgang fra tidligere pasning. Ligeledes bruges samtalen til at afstemme gensidige forventninger og fortælle forældrene, at deres medinddragelsesmuligheder i børnenes hverdag i børnehaven er vigtige og at vi har et fælles ansvar for at vores gensidige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt og så optimalt som muligt. Vores erfaringer med disse samtaler er meget positive. Forældrene oplever samtalerne som konstruktive, og personalet får de bedste handlemuligheder allerede fra 1. dag. Er forældre i tvivl om barnets trivsel eller humør, er de er altid velkomne til at kontakte personalet op ad dagen. Dette kan være fordelagtigt, hvis barnet er meget ked af det ved aflevering. Desuden er forældre altid velkomne til at bede om samtale løbende ved behov. 15

16 Barnets sprog og Sprogpakken et særligt fokus på børns sproglige udvikling i dagtilbud: Jf. Dagtilbudsloven skal dagtilbud sikre et udviklingsorienteret fokus på børns sprog og sproglige udvikling. I Dagtilbud Svenstrup har alle institutioner uddannet sprogpædagoger/nøglepersoner, der gennem servicestyrelsens sprogpakke-aktiviteter løbende uddannes og opdateres if. til ny viden, forskning if. til sproglige indsatser til børnene. Sprogpakken tilbyder en lang række af indsatser, som institutionerne bruger i det daglige pædagogiske arbejde (sprogvurderinger på forskellige alderstrin, dialogisk læsning, samtale i hverdagen og understøttende sproglig stimulering m.v.). Forældrene tilbydes sprogtest ved barnets opstart ved behov. Vi kan løbende tilbyde sprogvurderinger i tilfælde af, at vi ser sproglige udfordringer hos barnet. Forskning viser, at hovedparten af den sproglige udvikling stadig ligger ved forældrene. Derfor er det vigtigt at inddrage forældrene fra starten, hvor vi udgør et supplement til dette. Forældrene inddrages via øvelser, som bliver deres opgave if. til udvikling af barnets sprog. Derefter kan der tages en test igen ved behov. Dialogisk læsning og Læse Leg er to forskellige former for dialogisk læsning, dog med samme mål, som vi kan bruge i arbejdet med barnets sprog. Dialogen om bøgernes historie og indhold er en metode i disse aktiviteter; barnet kommer på banen med sine tanker, forestillinger og overvejelser if. til handling, billeder m.v. Kroppen på Toppen I alle dagtilbud Svenstrups institutioner er der en særlig uddannet sundhedsmedarbejder, som er en del af områdets projektarbejde Kroppen på Toppen. Løbende over året er der temadage og kurser, som giver uddannelse og inspiration til vores faglige fokus på sundhed, natur, krop og bevægelse i vores institutioner. Børn og ferie For børns udvikling, læring og trivsel er det vigtigt at de har muligheder for at indgå og bevæge sig i fællesskaber. Lige så vigtigt er det at kunne holde fri med sin familie og have tid til afslapning, nærvær og fordybelse. Derfor forudsætter Aalborg kommune, at hvert barn holder mindst 14 dages ferie. 16

17 Er der børn, som ikke trives med mængden af ferie/fridage, vil pædagogisk leder invitere til en dialog om barnets trivsel. Det kan både være hvis barnet holder for lidt eller for meget fri. Feriesamarbejde Med udgangspunkt i Aalborg kommunes instruks vedrørende løsrevne lukkedage i dagtilbud er der er der planlagt fællespasning i nedenstående perioder: Sommerferien (uge 29 og 30) Mellem jul og nytår Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag I praksis betyder det, at det skiftevis det ene år er Børnehuset Himmelblå og Daginstitutionen Solhuset, der er åben for dagtilbuddets fællespasning for Svenstrup og Godthåb. Børnehaven Svanereden er åben for fællespasning i Dall-Ferslev området. Der vil være sat personale på efter det børnetal, der kommer. De forældre, der har et behov for pasning, modtager et brev om nærmere information vedrørende fællespasningsperioden. Denne praksis er tilrettelagt ud fra Aalborg kommunes instruks vedrørende løsrevne lukkedage i dagtilbud. Link til instruks vedrørene løsrevne lukkedage Social kapital til gavn for kerneydelsen I Dagtilbud Svenstrup arbejder vi ledelsesmæssigt og kollegialt med social kapital. Vi opfatter social kapital som den samlet fælles evne, som gør Dagtilbuddets personale i stand til at løse kerneopgaven med faglig kvalitet. Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne befordrer denne proces. Forskningsbaseret viden viser, at de gode relationer skaber bedre opgaveløsning og fælles opgaveløsning styrker relationerne i arbejdsfællesskabet. Social kapital er for os: kunsten er at sætte en god cirkel i gang, der direkte og indirekte er med til at sikre, styrke og udvikle kerneydelsen med børnene. I 2013 er der er i hver enkelt institution i Dagtilbud Svenstrup udarbejdet strategier for arbejdet med social kapital. Dette arbejde følges op i 2014 og fortsætter. Fælles personalemøder Det er en fast tradition, at der i dagtilbuddet afholdes1-2 fælles personalemøder årligt hvor alt pædagogisk personale deltager. Fokus vil altid udspringe af målstyringsaftalen og det planligges altid således at de enkelte medarbejdere får anledning til, at mødes omkring det 17

18 faglige indhold og får mulighed for at styrke samarbejdsrelationerne. Der vil være et oplæg til inspiration for en pædagogisk drøftelse på tværs af institutionerne ligesom der vil være anledning til, at der i de enkelte personalegrupper kan arbejdes videre med processerne. I 2013 var omdrejningspunktet for det fælles personalemøde Social kapital. I 2014 er det faglige tema Aktionslæring, hvor bl.a. udviklingsafsnittet for børn og unge giver et fagligt indspark if. til dette emne. Opfølgning på klimamålinger I efterår 2013 gennemførtes en klimamåling for alle medarbejdere i Familie og beskæftigelsesforvaltningen. Klimamålingen er måling på det psykiske arbejdsmiljø i forvaltningen og efterfølgende har MED-udvalget og lederteamet behandlet målingen, og lavet en opfølgning på de parametre der blev behandlet i MED-udvalget. Primo 2014 er der gennemført en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø i de enkelte institutioner i dagtilbuddet og denne vil ligge til grund for en samlet risikovurdering, på tværs af de 12 institutioner i Dagtilbuddet. Denne fortages af arbejdsmiljøgruppen efter første arbejdsmiljøgennemgang, som gennemføres i april. Pædagogiske læreplaner Ifølge Dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbuddets institutioner udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. De pædagogiske læreplaner skal understøtte leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner tages der hensyn til børnegruppens sammensætning m.v. De pædagogiske læreplaner skal beskrive institutionens mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling, 2) Sociale kompetencer, 3) Sproglig udvikling, 4) Krop og bevægelse, 5) Naturen og naturfænomener og 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. 18

19 Pædagogiske tilsyn Der gennemføres hvert andet år pædagogiske tilsyn i alle Dagtilbuddets institutioner, dog modtager Væksthuset eksternt tilsyn fra Revas. Tilsynet retter fokus på institutionens faglighed og praksis samt ind i evaluering og status på de udarbejdede pædagogiske læreplaner. Institutionernes pædagogiske profiler I 2014 har vi i Dagtilbud Svenstrup opstartet er udviklings- og profileringsproces i alle 12 institutioner. Sigtet er, at hver institution får udarbejdet en pædagogisk profil og et særligt fagligt særkende, som skal danne grundlag for institutionens pædagogiske fokus og udvikling if. til arbejdet med børnene. Digitalisering I 2014 er det besluttet at børns fremmøde skal registreres via elektroniske komme og gå systemer. Disse vil blive indkøbt i 2014 og Børnehaverne Ræverdalsvej og Idræts- & Naturbørnehaven Olympia er udtaget til at være med i et pilotprojekt, som kobles på først. Efterfølgende vil alle institutionerne blive koblet på komme og gå systemet. I 2014 er det desuden besluttet, at der implementeres fælles hjemmesideløsninger i dagtilbud og her bliver der desuden mulighed for forældre intra-net. I 2014 opstartes løbende indkøb af I-pads til pædagogisk brug og erfaringer fra andre dagtilbud inddrages i processen. Inden indkøb skal den pædagogiske vision drøftes og forankres i både forældrebestyrelse og personalegruppe. Der afholdes inspirations workshop i samarbejde med udviklingsafsnittet januar Børn i vanskeligheder Børn kan af mange forskellige årsager befinde sig i vanskeligheder. Situationerne kan være mange og vidt forskellige og børn reagerer ligeledes vidt forskelligt. Der er børn som er ramt af familiens situation og ressourcer, som kræver en særlig hjælp i børnehaven til at udvikle sig hensigtsmæssigt. Men fakta er, at alle børn blive udsat for potentielle situationer, der kan påvirke barnet og bringe det i sorg eller i vanskeligheder. Konkret kan skilsmisse, dødsfald, misbrug i familien og andre livskriser udløse særlige behov, men også ensomhed, forsinket udvikling og forældres egen tvivl om opdragelsesmetoder være udløsende faktorer. Børn i vanskeligheder er som regel udsatte og sårbare i relationerne til andre, hvorfor vores pædagogiske fokus er, at arbejde målrettet på at inkludere og understøtte det enkelte barn til positive erfaringer og udvikling. Et sådan fokus på det enkelte barn, foregår sideløbende med et aktivt og positivt relationsarbejde til og fra den 19

20 øvrige børnegruppe bl.a. mhp. at forstørre og åbne gruppens øjne for barnets potentialer og positive kompetencer. I 2014 sættes desuden fokus på pædagogiske handleplaner i forbindelse med mistrivsel. Samarbejdet på tværs af forvaltninger og fag er den vigtigste forudsætning for, at der i dagtilbuddet kan ydes den bedst mulige indsats overfor udsatte børn og unge. Vi arbejder systematisk med principper og procedurer samlet i Håndbogen På Tværs med bl.a. faglige værktøjer som Børnelinealen og Ressource-/Bekymrings-modellen. Link til Håndbogen På tværs Procedurer i Håndbogen På Tværs Når institutionens personale registrerer mistrivsel hos et barn foretages følgende procedure indenfor 3 måneder, som tager udgangspunkt i institutionens egne pædagogiske handleplaner if. til undersøgelse af barnets situation: 1. Pædagogernes første iagttagelse og bekymring for barnet. 2. Systematiske observationer af barnets udvikling og trivsel 3. Pædagogerne formidler observationer og drøfter bekymring med forældrene. 4. Barnets situation vurderes if. til Børnelinialen 5. Barnets situation vurderes if. til Ressource/Bekymringsmodel. 6. En særlig pædagogisk indsats og målsætninger aftales. 7. Opfølgningsmøder afholdes. Inddragelse af eksterne samarbejdsparter: 8. Barnets situation vurderes if. til Børnelinialen. 9. Overvejelse : Ansøgning om støtte til visitationen i Udviklingsafsnittet for børn og unge? 10. Overvejelse: Er der grundlag for en underretning til Familiegruppen? 11. Støtte iværksættes i dagtilbud/institution. 12. Opfølgningsmøder afholdes. At der bliver arbejdet aktivt med børnelinealen i alle institutioner i dagtilbuddet, sender et tydeligt signal om en professionel tilgang til børns trivsel og udvikling! Brian Witthoeft (formand for dagtilbudsbestyrelsen 2014) 20

21 Vurdering af barnets situation med Børnelinealen: 21

22 Vurderingsværktøj med Ressource/Bekymringsmodellen Ressource/bekymringsmodellen er et aktivt dialogredskab, som bruges i samspil med Børnelinealen til at skabe overblik, indsigt og handleberedskab, når der opstår en bekymring/opmærksomhed ift. et barn. Arbejdet foregår i tre trin: 1. Hvilke ressourcer/beskyttelsesfaktorer og hvilke risikofaktorer kan vi iagttage hos barn/familie/netværk (herunder institutionen)? 2. Hvilke hypoteser vedrørende barnets/familiens bagvedliggende behov og ønsker rejser disse iagttagelser hos os, og hvor placeres den aktuelle bekymring på Børnelinealen? 3. Hvilke konkrete handlinger peger de to foregående trin på ift. vores daglige pædagogiske praksis og ift. vores samarbejde med forældrene og andre relevante samarbejdspartnere? 22

23 Samarbejdsparter if. til tidlig og forebyggende indsats if. til barnet Inddragelse og tæt samarbejde med barnets forældre Inddragelse og et tæt samarbejde med børnenes forældre er en forudsætning for, at den pædagogiske indsats lykkedes. Forældres tillid og tryghed if. til vores indsats i dagtilbuddet har direkte betydning for barnets trivsel. Derfor er det både et fagligt fokus og en vigtig værdi for os, at have forældrenes inddragelse i de tiltag, som der iværksættes if. til og omkring barnet. Ud over barnets forældre arbejdes der på tværs i forvaltningen med en række interne samarbejdsparter, som inddrages enten som faste samarbejdspart, f.eks. ved overgange fra dagpleje og til skole, og dels samarbejdsparter, der kan inddrages ved behov. Dagplejen fokus på gode overgange for barnet Dagplejen i lokalområderne er velkommen til at besøge institutionerne efter aftale. Børnene får således mulighed for at opleve en institution og de muligheder der er og blive fortrolig med miljøet. Er der informationer, der skal videregives ved institutionsstart, vil dagplejepædagog og forældrene blive inviteret til møde af institutionen. Hvert forår har institutionerne et åbent hus arrangement, hvor dagplejerne i lokalområdet er velkommen til at besøge en børnehave. Skolerne i dagtilbuddet - fokus på gode overgange for barnet Der er lavet samarbejdsaftaler med de lokale skoler i dagtilbuddets område. Dette er med til at sikre at overgangen fra børnehave til skole bliver så god som muligt for det enkelte barn. Før skolestart og indskrivning: Der afholdes fælles forældremøder hvor der informeres om skoleparathed, DUS/fritidsordning og forældrenes mulighed for at støtte deres børn i skolestarten. Målrettede skoleparatheds-aktiviteter: Børnehaverne har hvert år kommende skolebørn i en gruppe, hvor der er et særligt pædagogisk fokus på denne ældste gruppes behov, udvikling og muligheder. I de enkelte institutioners pædagogiske læreplaner fremgår hvordan der arbejdes specifikt. Forældresamtaler: Der afholdes, tidligt i efteråret, forældresamtaler med henblik på, at afklare hvordan der bedst muligt samarbejdes omkring videreudvikling af barnets kompetencer og forudsætninger for en god skolestart. 23

24 Overleveringssamtaler: I februar/marts er der overleveringssamtaler mellem skole og den enkelte børnehave med respekt for gældende regler og accept fra forældrene, inden klasselisterne sendes ud til forældre. Fælles børnehave/skole/dus aktiviteter: Skolerne inviterer til åbent hus /besøgsdage i foråret, hvor de får mulighed for at deltage i den nuværende børnehaveklasses aktiviteter. Endvidere modtager hjemmet en invitation til arrangement på skolerne/dus erne/fritidsordningen for forældre og børn. Tværfagligt team Tværfagligt team er en tværfaglig indsats for børn og forældre. Henvendelse kan ske både af forældre og institution. Tværfagligt team kan bruges af forældrene alene. Institutionen kan bruge tværfagligt team til rådgivning og vejledning om børns trivsel generelt, samt kan bruges som konsulenter til at sikre en tværfaglig koordineret indsats i et tæt samarbejde med familien. Teamet består af en psykolog, en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en pædagog. Det Tværfaglige Team (Sydvest), Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV Telefon: Træffetid på telefon man., tirs., ons. og fredag kl Læs mere om tværfagligt team her: (Link) Udviklingsafsnittet for børn og unge Udviklingsafsnittet for børn og unge er samarbejdspartnere for institutionerne i forhold til faglig udvikling og konsulentindsats i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis. Dette kan både være på konsulentbasis og i længerevarende udviklings- og indsatsforløb. Den konkrete indsats vurderes i et Visitationsudvalg og kan være: - Individuel indsats: Institutionen får hjælp til at ændre praksis if. til et barn. - Helhedsindsats: Institutionen får hjælp til at ændre praksis if. til to eller flere børn/hele institutionen. - Vejlednings- og observationsindsats: Institutionen får anvist nye handlemuligheder if. til et barn og skal selv udføre. - Timetildeling til institutionen: Institutionen får timer til at frikøbe medarbejder eller ansætte støtteperson. 24

25 Børne-familiegruppen Børne-familiegruppen vil blive inddraget, hvis barnets almene trivsel og udvikling er i fare og familien har brug for hjælp og en samlet indsats. Familiegruppe Sydvest, Tingstedet 10, 9230 Svenstrup Telefon: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR giver råd og vejledning om børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal rådgive om den relevante specialpædagogiske bistand og visitere til specialpædagogisk indsatser. Det er PPR s opgave i samarbejde med forældrene og fagpersonerne omkring børnene: Ved PPR er der ansat psykologer, socialrådgivere, konsulenter, ergoterapeuter, talepædagoger samt administrativt personale. (Link) Træningscenter for Børn og Unge Træningscentret for Børn og Unge er børneergo- og fysioterapeutisk udredning, træning, råd og vejledning til 0-3 årige. Tilbuddet gives til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter og/eller har problemer med at indgå i leg med de andre børn. Der skal være begrundet formodning om, at vanskelighederne kan skyldes forsinkelser eller forstyrrelser i den sansemotoriske udvikling. (Link) Sprog og Integration Sprog og Integration arbejder med sprogvurdering og sprogstimulering af et og tosprogede førskolebørn i og udenfor dagtilbud. Indsatsen til tosprogede børn fra 0-5 år varetages af et særligt team af medarbejdere, der støtter tosprogede børn på deres modersmål. Daginstitutionen og Dagplejen kan herudover benytte Sprog og Integration til råd og vejledning samt til udredning af tosprogede børn og børn med integrationsmæssige behov. 25

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB Dagtilbud Nordvest/Vodskov Perspektivplanen for dagtilbud Nordvest/Vodskov

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere