Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Daginstitution Stensballe"

Transkript

1 Velkommen til Daginstitution Stensballe

2 Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt for os, at få muligheden for at lære dit barn at kende, og dele mange hverdagstimer sammen i den kommende tid. Det er vores ønske, at børnehavetiden skal være præget af leg, aktiviteter og spændende oplevelser i samvær og fællesskab med andre børn og voksne. For de fleste børn er det en stor ting at skulle starte i børnehave. Det kan samtidig være en overvældende oplevelse at møde alt det nye. Hvis du som forældre har mulighed for det, og hvis du vurderer, at dit barn har brug for det, kan det være en god ide at starte med nogle korte dage. Du er selvfølgelig velkommen til at være sammen med dit barn i børnehaven. Med denne folder vil vi fortælle Jer om livet i børnehaven, hvad vi lægger vægt på i vores pædagogiske hverdag. Dette således, at vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde omkring Jeres barn i dagligdagen. 2

3 Daginstitution Stensballe Daginstitution Stensballe er en af Horsens Kommunes 18 daginstitutioner. Der findes en daginstitution i hvert skoledistrikt. Daginstitution Stensballe består således af 4 børnehaver samt en vuggestuegruppe med et samlet børnetal på 250 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Armilla Solsikken Husoddevej 22 Fortevej Horsens 8700 Horsens Tlf Tlf Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag fredag Triton Væksthuset Bygaden 20 Brådhusvej Horsens 8700 Horsens Tlf (4156/4157/4158/4159) Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag Fredag

4 Ledelsen: I Daginstitution Stensballe består ledelsesteamet af: Institutionsleder Assisterende leder Jette Klindt Ejlertsen Gitte Pors Engelbreth Tlf Tlf Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter (valgt således at alle huse er repræsenteret), suppleanter, samt 2 medarbejderrepræsentater. Som udgangspunkt afholdes der 5 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsens opgave er, at fastsætte principper for institutionens arbejde samt institutionens samlede budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret samt ret til at deltage ved fastansættelse af pædagogisk personale i daginstitutionen. Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de pædagogiske læreplaner. Information omkring bestyrelsens arbejde kan findes på BørneIntra (horsens.inst.dk). Ansatte I Daginstitution Stensballe er der ansat ca. 45 pædagoger og pædagogmedhjælpere. De ansatte er, som udgangspunkt tilknyttet bestemte huse. Desuden har vi løbende forskellige praktikanter og studerende i husene. 4

5 Når dit barn starter, vil I blive tilknyttet en primærpædagog, som er særlig ansvarlig for dit barns trivsel og udvikling i institutionen. Det betyder ikke, at I ikke kan tale med og bruge de øvrige ansatte, men det er den pædagog, der ved mest om lige netop dit barn. Vores vision og det pædagogiske arbejde Det pædagogiske arbejde i daginstitutionen tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens 7, Horsens kommunes værdier, samt institutionens pædagogiske læreplan. Vi arbejder i institutionen ud fra de 4 gældende værdier i Horsens Kommune: Helhed Respekt Kvalitet Resultat Vi har i hele Horsens Kommune arbejdet med, hvorledes disse værdier skaber den bedste mening i den enkelte institution. I Daginstitution Stensballe møder vi børnene ud fra følgende børnesyn: Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor de anerkendes for deres initiativer, ideer og væren, og hvor læringen foregår i inkluderende miljøer. Pædagogiske værdier I Daginstitution Stensballe arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en inkluderende tilgang. Anerkendende relationer betyder for os, at møde det enkelte 5 barn ligeværdigt med respekt for barnets perspektiv.

6 Vi udgangspunkt i fællesskabets mange muligheder, ønsker vi at se og fremhæve barnets ressourcer og potentialer, og synliggøre det enkelte barn i børnegruppen. Vi vægter omsorg og nærvær højt, og har i det daglige arbejde fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. Vi møder barnet med positiv opmærksomhed, og tager i den daglige pædagogiske indsats udgangspunkt i barnets ressourcer og dets nærmeste udviklingszone. Børnenes trivsel og deres udvikling fremmes, når de er i et anerkendende miljø, hvor de voksne er med til at støtte op om børnenes intentioner i hverdagen. I det pædagogiske arbejde har vi særlig fokus på børnenes sproglige udvikling. Udover en generel opmærksomhed på sproglige stimulering fra hele personalets side, er der i hvert hus en pædagog, som har særligt fokus på børnenes sproglige udviklingsniveau. Vi har en pædagog med sprogvejlederuddannelse, som er fælles ressourceperson i alle 4 huse. Desuden har vi ansat en ressourcepædagog, som har særlige opgaver omkring enkelte børn eller børnegruppen. De pædagogiske læreplaner kan findes på BørneIntra. 6

7 Hverdagen i børnehaven Her kan du læse om institutionens grundlæggende dagsrytme og forhold, der knytter sig til den. I de enkelte huse kan der forekomme variationer i forhold til den dagsrytme som er skitseret her. Dagsrytme: Børnehaven åbner kl /6.45. Kl / personaler møder, og modtager børnene i køkkenet og fællesrummet. Der kan spises morgenmad. Der hygges om børnene, og små aktiviteter kan sættes i gang. Kl Der møder mere personale ind og stuerne åbnes. Kl Dagens pædagogiske aktiviteter. Kl Børnene spiser frokost, og der gøres klar til at lege ude. Kl Børnene leger ude eller inde. Kl Børnene spiser eftermiddagsmad, hvordan rammerne er for dette, varierer fra hus til hus. Børnene leger på legepladsen eller inde. Kl Stuerne lukkes. Vi mødes i fællesrummet med børnene fra de andre stuer. Børnene afhentes 7 inden vi lukker kl /17.00 (fredag kl /16.45).

8 Aktiviteter og leg Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner for Daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. Vi igangsætter forskellige aktiviteter for at tilgodese barnets udvikling i henhold til disse. Alle planlagte aktiviteter foregår mest om formiddagen, da det er her, vi har de fleste personaletimer. Dog iværksættes der voksenstyret legeaktiviteter i tiden på legepladsen. I det daglige vægter vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, interesser eller udviklingstrin. Dels for at kunne tage individuelle hensyn, men også for at give børnene mulighed for at være i små grupper. Samværet bliver mere intenst med 1 personaler og få børn. Vi tilrettelægger en dagligdag, hvor der er planlagte aktiviteter, leg og plads til bare at være. Barnet har også brug for tid og rum til at lege selv at være aktiv eller sammen med andre børn. Personalet kan deltage vejledende i legen og giver børnene ideer til videreudvikling. 8

9 Ved aflevering og afhentning Når du kommer med dit barn om morgenen, er det vigtig for os, at du siger godmorgen til en personale, så vi ved at dit barn er kommet. Det er også her du har mulighed for at fortælle, hvis der er noget vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til dit barn den pågældende dag. Har dit barn brug for hjælp til at sige farvel til dig, vil vi gerne hjælpe med det. Vi vil gerne have, at I siger farvel på stuen. Når du henter dit barn er det ligeledes vigtigt, at I kontakter en personale for at sige farvel. Dette sikrer vores overblik over hvilke børn, der er blevet hentet, samtidig med at det giver dig mulighed for at få aktuelle meddelelser eller en kort fortælling om oplevelser fra dagen. Som afslutning på dagen rydder barnet op efter egen leg/aktivitet inden I går hjem. Hvis dit barn hentes af andre end forældrene, skal vi have besked. Vi sætter stor pris på den daglige kontakt, vi har med Jer forældre, og vi vil i videst mulig omfang imødekomme Jeres behov for daglige snakke. Af hensyn til vores ønske om at være nærværende voksne omkring børnene, kan der være situationer og tidspunkter på dagen, hvor det ikke kan lade sig gøre, enten fordi den voksne er i gang med en aktivitet eller fordi mange børn hentes samtidigt. Det vil eksempelvis være tilfældet hvis du aflevere dit barn efter kl. 9.00, da vi i tidsrummet kl har pædagogisk fordybelsestid. Da vi har valgt at organisere hverdagen således, at der dagligt er fordybelsestid om formiddagen, vil vi opfordre til, at I som forældre ikke kontakter os telefonisk i dette tidsrum med mindre det er meget akut. 9

10 Information Hver stue / team har tavler til opslag og daglige informationer. Dog er der efterhånden ikke så mange informationer, at finde der. I stedet vil du som forældre få adgang til Børneintra på følgende adresse: horsens.inst.dk. For at logge ind, anvendes Nemid. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer med Børneintra. På Børneintra har du mulighed for at følge med i barnets hverdag i institutionen. Der vil løbende komme nyhedsbreve, opslag, fotos på Stuens side, ligesom der også vil være nyhedsbreve tilgængelig på Afdelingens side. På stamkortet du afleverer, når dit barn starter, giver du tilladelse til, om der må anvendes fotos af dit barn på Børneintra. Ændringer af disse data og tilladelser skal altid meddeles skriftligt til ledelsen. Nyheder og informationer til forældre vil fremover være at finde på Børneintra eller på en opslagstavle i huset. Det er dit ansvar som forældre jævnligt at holde dig orienteret. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og Jer forældre. Et godt samarbejde og en god dialog, er med til at sikre Jeres barn den bedste trivsel i børnehaven. Et godt forældresamarbejde er fundamentet for institutionens drift og barnets trivsel. Vi ved, at I som forældre er eksperter lige netop når det drejer sig om Jeres barn, og vi vil så vidt muligt bakke op omkring Jeres 10 beslutninger.

11 Til gengæld forventer vi også, at I vil bakke op omkring vores beslutninger og værdier i arbejdet, og at I har forståelse for, at vi skal varetage mange forældrepars forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov der kan tilgodeses. For samarbejdet er det vigtigt at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag samt over længere tid, og vil altid fortælle det til Jer forældre, hvis der er noget vi er bekymrede over. Samtidig vil vi gerne at I deler Jeres evt. bekymringer med os. 3 måneder efter opstart afholder vi en forældresamtale, hvor vi drøfter barnets opstart samt trivsel i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage i aktiviteter i huset, og tilbringe tid sammen med Jeres barn i børnehaven. Hvis I gerne vil have en samtale med personalet om Jeres barn, kan I altid henvende Jer, så finder vi et tidspunkt for det. Vi vil også opfordre dig til at sige til, hvis du er bekymret, har kritik eller der er noget du undrer dig over. Vi vil rigtig gerne passe godt på alle børn. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, hvad der siges hvor. Tal ikke om Jeres eget eller andre børn, når der er børn i nærheden. Vi kan drøfte Jeres barn med Jer, men drøfter ikke andre børn og deres forældre. Når barnet fylder 5 år afholdes der en samtale, hvor der forinden er udarbejdet en sprogvurderingstest af barnet i samarbejde med Jer forældre. Under denne samtale drøftes der kommende skolestart. Mobiltelefoner Det er en god ide at slukke for mobiltelefonen, når I afleverer og henter Jeres barn. På den måde viser I barnet, at I gerne vil være sammen med det, og barnet oplever, at al Jeres opmærksomhed 11 er samlet omkring det.

12 Forældremøder Vi indbyder 1 gang årligt til forældremøde i børnehaven. På dette forældremøde afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen, og der er mulighed for at få informationer om hverdagen i børnehaven. Endvidere afholder vi ofte særlige forældremøder med foredrag eller drøftelse af aktuelle temaer. Allergi, medicin og solcreme Hvis der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring. Som udgangspunkt giver personalet ikke medicin til børnene, med mindre der er tale om en kronisk lidelse, og at der foreligger en speciel aftale. Det er Jeres ansvar at børnene er smurt i solcreme hjemmefra. Er der behov for at børnene smøres ind om eftermiddagen sørger vi for det. Vi har udarbejdet en solpolitik for daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. 12

13 Fravær og sygdom Er dit barn sygt eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til institutionen. I daginstitution Stensballe følger vi Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det kan være en svær vurdering om et barn er rask nok til at komme i daginstitution. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: Barnet er rask, når det på sædvanligvis kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Når vi vurderer et barns almen tilstand, gør vi det fra følgende: Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt mm?) Har barnet det godt? Opfører barnet sig som det plejer? Kræver barnet særlig pasning / omsorg? Hvis vi på baggrund på ovenstående vurderer, at barnet er sygt, kontakter vi dig, så barnet kan komme hjem. 13

14 Mad og måltider Morgenmad Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven indtil kl Vi tilbyder cornflakes, havregryn, evt. grød, knækbrød eller andet brød. Frokost Pr. 1. januar 2010 blev der indført forældrebetalt frokostordning i børnehaverne, som en del af daginstitutionsbetalingen. I Daginstitution Stensballe har forældrene i juni 2012 igen tilvalgt frokostordningen, som består af en smør-selv ordning. Vi har ansat 2 køkkenmedarbejdere, 1 kostfaglig eneansvarlig samt 1 ernæringsassistent, som i Solsikken tilbereder mad til børnene. De børn, der skal på tur ud af huset får en madpakke, som ligeledes er tilberedt af køkkenpersonalet. Der udarbejdes madplaner for 14 dage ad gangen som er tilgængelige på Børneintra, ligesom der her er opskrifter på nogle af børnenes favoritter. Eftermiddagsfrugt Omkring kl spiser børnene frugt. Der er i husene forskellige frugtordninger, så derfor spørg i huset til ordningen. Dog følger alle frugtordninger vores Mad og måltidspolitik, som kan findes på Børneintra, 14 og som er udarbejdet af bestyrelsen.

15 Sund kost Børn trives bedst når de har energi til at lege. Den energi henter de blandt andet gennem kosten. Vi stræber efter at lære børnene at spise sundt og varieret og opbygge sunde vaner. Ved højtider og specielle lejligheder prioriterer vi de sunde og nærende alternativer som frugt, grøntsager, grovbrød mv. Fødselsdage Vi vil gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag. Der vil være mulighed for at holde fødselsdagen i børnehaven eller hjemme. Konkrete aftaler omkring dette laves med stuens /teamets personale. Hvis du vil serverer fødselsdagsmad forventer vi at det er i overensstemmelse med vores Mad og måltidspolitik, som sammen med principper for afholdelse af børnefødselsdage findes på børneintra. Begge dele er udarbejdet af Daginstitution Stensballes bestyrelse. Børnene medbringer ikke gaver til fødselsdagen, vi sørger for at der bliver lavet en gave sammen med stuens børn. Legeplads Vi vil gerne, at børnene kommer meget ud, og at vores legeplads har en fremtrædende plads i børnenes udeliv. Legepladsen er indrettet sådan, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse, med forskellige terræn, så børnene kan bruge deres krop og dermed styrke deres motorik. Trods dårligt vejr, kan vi godt finde på at gå en tur eller være på legepladsen. Børnene kan lide at være ude i næsten alt slags vejr, når bare de har den rette påklædning. Hvis børnene bliver våde, får de deres skiftetøj på, og det våde tøj ligger i deres garderobe. 15

16 Der må ikke være lange snore i Jeres barns tøj, og barnet må ikke have halstørklæde på. Lange snore eller halstørklæder kan sidde fast i legepladsens legeredskaber. Udeliv I Daginstitution Stensballe har vi et kolonihavehus på Stensballe Strandvej, som vi benytter flittigt. Haven er et fristed, som børnene holder meget af at besøge. Kolonihaven åbner op for nogle andre muligheder end dem vi har i vores institution. Endvidere har vi et samarbejde med den kommende Børnebondegård i Serridslev. Der er etableret et godt samarbejde, som vi forventer os rigtig meget af. Børnebondegården forventes at åbne i september Vi har dog allerede benyttet stedet en del gennem det sidste år. Vi arbejder målrettet på, at både børn og voksne udnytter uderummet anderledes. Det betyder, at vi har fokus på aktiviteter, som bål, bålmad, at bygge huler, snitte i træ, ude lege mv. Formålet: at nedsætte støj-stress niveauet hos børn og voksne, at have færre konflikter, at bruge uderummet som de andre rum i huset. Anderledes brug af uderummet skaber flere muligheder for fordybelse ude og inde, og herigennem styrkes børnenes koncentrationsevne og nysgerrighed. 16

17 Garderobe: Hvert barn har sit eget garderoberum. Her er plads til overtøj, støvler, tasker o. lign. Garderoben skal dagligt ryddes op, når Jeres barn hentes. Tøj, der i løbet af dagen er blevet vådt eller beskidt, lægges på Jeres barns rum. Husk at få det med hjem, og få nyt med til næste dag. Garderoben skal tømmes om fredagen, så vi kan få gjort rent. I skal sørge for, at Jeres barn har et komplet sæt rent skiftetøj i kurven, som skal indeholde: Bukser, bluse, strømper, undertøj og underbukser. Det er vigtigt, at der ikke ligger plastikposer i garderoben. Barnets tøj: Jeres barns tøj bør være praktisk, og passe til årstiden. Børnene leger udenfor, så tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Barnet bør altid have følgende i garderoben: Regntøj Gummistøvler Trøje eller fleecetrøje Hjemmesko eller sokker med skridsikre såler. Legetøj Der er forskellige aftaler i den enkelte huse med hensyn til at medbringe legetøj hjemmefra. Personalet vil informere Jer omkring dette ved opstartssamtalen. Medbringes legetøj i insitutionen sker dette på eget ansvar. Det betyder, at vi ikke påtager os ansvaret for 17 at lede efter eller erstatte bortkommen eller evt. ødelagt legetøj.

18 Overtrækssko og barnevogne Når du afleverer eller henter dit barn, og vejret udenfor er meget vådt, forventer vi at du bruger de blå overtrækssko, som du finder ved indgangdørene. Ellers bliver gulvene let snavsede, og da børnene opholder sig mest på gulvet, kan det blive meget uhygiejnisk. Ligeledes forventer vi, at du ikke tager barnevogne eller andre køretøjer med ind i institutionen. Samarbejdspartnere Vi samarbejder med lokalområdet, samt har endvidere konferencer med psykologer og talepædagoger hver 2. Måned. Herudover samarbejdes der med sundhedsplejen, dagplejen, fysioterapeut, ergoterapeut. De ældste børnehavebørn og samarbejde med skolen I børnehaverne planlægges særskilte forløb for de ældste børn. Dette foregår både i de enkelte huse samt på tværs af hele daginstitutionen. Vi indgår i et tæt samarbejde med Stensballe skolen omkring et førskoleforløb for de kommende skolebørn. Dette for at styrke og støtte børnene i overgangen fra børnehave til skole. Forløbet planlægges i et samarbejde mellem personale fra børnehaven og skolen /sfo. Vi benytter jævnligt både Stensballe skolen samt legepladsen ved skolen som udflugtsmål. I Daginstitution Stensballe har vi udarbejdet en folder 5-6 år og på vej i skole, som udleveres i forbindelse med barnets 5 års samtale. Forsikring Horsens kommune har ingen ulykkes-brilleforsikring for børnene, 18 hvorfor vi anbefaler at I selv tegner en.

19 Ulykker Hvis dit barn kommer ud for en ulykke, vurderer vi om barnet skal på skadestuen. Vores princip er: hellere tage af sted en gang for meget end en gang for lidt. Du vil blive underrettet så hurtigt som muligt. Hvis du selv har mulighed for at køre barnet på skadestuen, vil det være det optimale. Hvis det ikke er muligt, tager vi selvfølgelig af sted. Vi vil efterstræbe at det er primærpædagogen som tager med dit barn. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vælges på det årlige forældremøde i juni, og består af 6-8 forældre, der i løbet af året arrangerer aktiviteter for børn og forældre i huset dette primært uden for institutionens åbningstid. Det kan for eksempel være sommerfest, julefest, arbejdsdage, fællesspisning. Disse arrangementer er med til at støtte op om fællesskabet i børnehaven, og vi vil derfor opfordre Jer til at deltage i disse. Ferier og feriepasning I forbindelse med sommerferien, jul og Kr. Himmelfartsdag arrangeres fælles pasning for børnehavebørnene i Horsens Kommune. Der vil derfor oftest være lukket på udvalgte dage / uger i denne forbindelse i Daginstitution Stensballe, men alternativ pasning tilbydes i en anden børnehave. Nærmere information kan findes på Kommunes hjemmeside. Afslutningsvis Vi håber, denne folder har givet Jer et indblik i børnehavens hverdag, vores pædagogik og andre nyttige oplysninger. I er altid velkomne til at henvende Jer med spørgsmål eller lignende. Vi glæder os til at være en del af dit barns børnehaveliv og glæder os 19 til et godt samarbejde med Jer.

20 20

Velkommen til Daginstitution Bankager

Velkommen til Daginstitution Bankager Velkommen til Daginstitution Bankager Hjertelig velkommen til Daginstitution Bankager I denne folder kan du finde information omkring vores pædagogiske værdier, ansatte, forældresamarbejdet, dagsrytmen,

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Dagnæs

Velkommen til Daginstitution Dagnæs Velkommen til Daginstitution Dagnæs Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Dagnæs. Det er dejligt for os, at få mulighed for at lære dit barn at kende, og dele mange hverdagstimer sammen i den

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Midtby. webudgave BØRN OG UNGE

Velkommen til. Daginstitution Midtby. webudgave BØRN OG UNGE Velkommen til Daginstitution Midtby BØRN OG UNGE Velkommen til Daginstitution Midtby Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Midtby. Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. I de kommende

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Hørning BørneUnivers

Velkommen til Hørning BørneUnivers Velkomstfolder 1 Velkommen til Hørning BørneUnivers Vi vil gerne byde velkommen til Hørning BørneUnivers. Det er dejligt for os, at få mulighed for at lære dit barn at kende og dele mange hverdagstimer

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Langmark

Velkommen til Daginstitution Langmark Velkommen til Daginstitution Langmark Vuggestuen Flintebakken Velkommen til Vuggestuen Flintebakken Velkommen til Vuggestuen Flintebakken Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens børnehave

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens børnehave Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens børnehave Velkommen til Rytterkildens børnehave. Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder vil vi fortælle om børnehaven, så

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Langmark

Velkommen til Daginstitution Langmark Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue 2 Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Vuggestuen Flintebakken

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Vuggestuen Flintebakken Velkommen til Daginstitution Langmark Vuggestuen Flintebakken Velkommen til Vuggestuen Flintebakken Velkommen til Vuggestuen Flintebakken Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken Velkommen til Daginstitution Langmark Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Hobbitten WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Hobbitten WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Hobbitten BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med 360 dejlige

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Filuren WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Filuren WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Filuren BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med 360 dejlige

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Horsens Børneasyl. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN

Horsens Børneasyl. Web udgave DAGINSTITUTION VESTBYEN Horsens Børneasyl DAGINSTITUTION VESTBYEN VELKOMMEN TIL HORSENS BØRNEASYL ALLEGADE 13 8700 HORSENS Blå stue: 51 82 33 08 Rød stue: 51 82 32 89 Grøn stue: 51 82 32 69 Mail:dag.vestbyen@horsens.dk Hjemmeside:

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Fristedets ABC med praktiske oplysninger.

Fristedets ABC med praktiske oplysninger. Fristedets ABC med praktiske oplysninger. Aflevering/afhentning: Det er vigtigt, at barnet/forældrene altid siger goddag og farvel til én af personalet. Hvis børnene hentes af andre end forældrene, skal

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

Velkommen til Søstjernen

Velkommen til Søstjernen Velkommen til Søstjernen Januar 2017 2 Kære nye forældre Velkommen til Søstjernen, en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Søstjernen er en kommunal daginstitution, oprettet i 1993

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere