Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Daginstitution Stensballe"

Transkript

1 Velkommen til Daginstitution Stensballe

2 Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt for os, at få muligheden for at lære dit barn at kende, og dele mange hverdagstimer sammen i den kommende tid. Det er vores ønske, at børnehavetiden skal være præget af leg, aktiviteter og spændende oplevelser i samvær og fællesskab med andre børn og voksne. For de fleste børn er det en stor ting at skulle starte i børnehave. Det kan samtidig være en overvældende oplevelse at møde alt det nye. Hvis du som forældre har mulighed for det, og hvis du vurderer, at dit barn har brug for det, kan det være en god ide at starte med nogle korte dage. Du er selvfølgelig velkommen til at være sammen med dit barn i børnehaven. Med denne folder vil vi fortælle Jer om livet i børnehaven, hvad vi lægger vægt på i vores pædagogiske hverdag. Dette således, at vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde omkring Jeres barn i dagligdagen. 2

3 Daginstitution Stensballe Daginstitution Stensballe er en af Horsens Kommunes 18 daginstitutioner. Der findes en daginstitution i hvert skoledistrikt. Daginstitution Stensballe består således af 4 børnehaver samt en vuggestuegruppe med et samlet børnetal på 250 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Armilla Solsikken Husoddevej 22 Fortevej Horsens 8700 Horsens Tlf Tlf Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag fredag Triton Væksthuset Bygaden 20 Brådhusvej Horsens 8700 Horsens Tlf (4156/4157/4158/4159) Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag Fredag

4 Ledelsen: I Daginstitution Stensballe består ledelsesteamet af: Institutionsleder Assisterende leder Jette Klindt Ejlertsen Gitte Pors Engelbreth Tlf Tlf Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter (valgt således at alle huse er repræsenteret), suppleanter, samt 2 medarbejderrepræsentater. Som udgangspunkt afholdes der 5 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsens opgave er, at fastsætte principper for institutionens arbejde samt institutionens samlede budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret samt ret til at deltage ved fastansættelse af pædagogisk personale i daginstitutionen. Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de pædagogiske læreplaner. Information omkring bestyrelsens arbejde kan findes på BørneIntra (horsens.inst.dk). Ansatte I Daginstitution Stensballe er der ansat ca. 45 pædagoger og pædagogmedhjælpere. De ansatte er, som udgangspunkt tilknyttet bestemte huse. Desuden har vi løbende forskellige praktikanter og studerende i husene. 4

5 Når dit barn starter, vil I blive tilknyttet en primærpædagog, som er særlig ansvarlig for dit barns trivsel og udvikling i institutionen. Det betyder ikke, at I ikke kan tale med og bruge de øvrige ansatte, men det er den pædagog, der ved mest om lige netop dit barn. Vores vision og det pædagogiske arbejde Det pædagogiske arbejde i daginstitutionen tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens 7, Horsens kommunes værdier, samt institutionens pædagogiske læreplan. Vi arbejder i institutionen ud fra de 4 gældende værdier i Horsens Kommune: Helhed Respekt Kvalitet Resultat Vi har i hele Horsens Kommune arbejdet med, hvorledes disse værdier skaber den bedste mening i den enkelte institution. I Daginstitution Stensballe møder vi børnene ud fra følgende børnesyn: Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor de anerkendes for deres initiativer, ideer og væren, og hvor læringen foregår i inkluderende miljøer. Pædagogiske værdier I Daginstitution Stensballe arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en inkluderende tilgang. Anerkendende relationer betyder for os, at møde det enkelte 5 barn ligeværdigt med respekt for barnets perspektiv.

6 Vi udgangspunkt i fællesskabets mange muligheder, ønsker vi at se og fremhæve barnets ressourcer og potentialer, og synliggøre det enkelte barn i børnegruppen. Vi vægter omsorg og nærvær højt, og har i det daglige arbejde fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. Vi møder barnet med positiv opmærksomhed, og tager i den daglige pædagogiske indsats udgangspunkt i barnets ressourcer og dets nærmeste udviklingszone. Børnenes trivsel og deres udvikling fremmes, når de er i et anerkendende miljø, hvor de voksne er med til at støtte op om børnenes intentioner i hverdagen. I det pædagogiske arbejde har vi særlig fokus på børnenes sproglige udvikling. Udover en generel opmærksomhed på sproglige stimulering fra hele personalets side, er der i hvert hus en pædagog, som har særligt fokus på børnenes sproglige udviklingsniveau. Vi har en pædagog med sprogvejlederuddannelse, som er fælles ressourceperson i alle 4 huse. Desuden har vi ansat en ressourcepædagog, som har særlige opgaver omkring enkelte børn eller børnegruppen. De pædagogiske læreplaner kan findes på BørneIntra. 6

7 Hverdagen i børnehaven Her kan du læse om institutionens grundlæggende dagsrytme og forhold, der knytter sig til den. I de enkelte huse kan der forekomme variationer i forhold til den dagsrytme som er skitseret her. Dagsrytme: Børnehaven åbner kl /6.45. Kl / personaler møder, og modtager børnene i køkkenet og fællesrummet. Der kan spises morgenmad. Der hygges om børnene, og små aktiviteter kan sættes i gang. Kl Der møder mere personale ind og stuerne åbnes. Kl Dagens pædagogiske aktiviteter. Kl Børnene spiser frokost, og der gøres klar til at lege ude. Kl Børnene leger ude eller inde. Kl Børnene spiser eftermiddagsmad, hvordan rammerne er for dette, varierer fra hus til hus. Børnene leger på legepladsen eller inde. Kl Stuerne lukkes. Vi mødes i fællesrummet med børnene fra de andre stuer. Børnene afhentes 7 inden vi lukker kl /17.00 (fredag kl /16.45).

8 Aktiviteter og leg Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner for Daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. Vi igangsætter forskellige aktiviteter for at tilgodese barnets udvikling i henhold til disse. Alle planlagte aktiviteter foregår mest om formiddagen, da det er her, vi har de fleste personaletimer. Dog iværksættes der voksenstyret legeaktiviteter i tiden på legepladsen. I det daglige vægter vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, interesser eller udviklingstrin. Dels for at kunne tage individuelle hensyn, men også for at give børnene mulighed for at være i små grupper. Samværet bliver mere intenst med 1 personaler og få børn. Vi tilrettelægger en dagligdag, hvor der er planlagte aktiviteter, leg og plads til bare at være. Barnet har også brug for tid og rum til at lege selv at være aktiv eller sammen med andre børn. Personalet kan deltage vejledende i legen og giver børnene ideer til videreudvikling. 8

9 Ved aflevering og afhentning Når du kommer med dit barn om morgenen, er det vigtig for os, at du siger godmorgen til en personale, så vi ved at dit barn er kommet. Det er også her du har mulighed for at fortælle, hvis der er noget vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til dit barn den pågældende dag. Har dit barn brug for hjælp til at sige farvel til dig, vil vi gerne hjælpe med det. Vi vil gerne have, at I siger farvel på stuen. Når du henter dit barn er det ligeledes vigtigt, at I kontakter en personale for at sige farvel. Dette sikrer vores overblik over hvilke børn, der er blevet hentet, samtidig med at det giver dig mulighed for at få aktuelle meddelelser eller en kort fortælling om oplevelser fra dagen. Som afslutning på dagen rydder barnet op efter egen leg/aktivitet inden I går hjem. Hvis dit barn hentes af andre end forældrene, skal vi have besked. Vi sætter stor pris på den daglige kontakt, vi har med Jer forældre, og vi vil i videst mulig omfang imødekomme Jeres behov for daglige snakke. Af hensyn til vores ønske om at være nærværende voksne omkring børnene, kan der være situationer og tidspunkter på dagen, hvor det ikke kan lade sig gøre, enten fordi den voksne er i gang med en aktivitet eller fordi mange børn hentes samtidigt. Det vil eksempelvis være tilfældet hvis du aflevere dit barn efter kl. 9.00, da vi i tidsrummet kl har pædagogisk fordybelsestid. Da vi har valgt at organisere hverdagen således, at der dagligt er fordybelsestid om formiddagen, vil vi opfordre til, at I som forældre ikke kontakter os telefonisk i dette tidsrum med mindre det er meget akut. 9

10 Information Hver stue / team har tavler til opslag og daglige informationer. Dog er der efterhånden ikke så mange informationer, at finde der. I stedet vil du som forældre få adgang til Børneintra på følgende adresse: horsens.inst.dk. For at logge ind, anvendes Nemid. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer med Børneintra. På Børneintra har du mulighed for at følge med i barnets hverdag i institutionen. Der vil løbende komme nyhedsbreve, opslag, fotos på Stuens side, ligesom der også vil være nyhedsbreve tilgængelig på Afdelingens side. På stamkortet du afleverer, når dit barn starter, giver du tilladelse til, om der må anvendes fotos af dit barn på Børneintra. Ændringer af disse data og tilladelser skal altid meddeles skriftligt til ledelsen. Nyheder og informationer til forældre vil fremover være at finde på Børneintra eller på en opslagstavle i huset. Det er dit ansvar som forældre jævnligt at holde dig orienteret. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og Jer forældre. Et godt samarbejde og en god dialog, er med til at sikre Jeres barn den bedste trivsel i børnehaven. Et godt forældresamarbejde er fundamentet for institutionens drift og barnets trivsel. Vi ved, at I som forældre er eksperter lige netop når det drejer sig om Jeres barn, og vi vil så vidt muligt bakke op omkring Jeres 10 beslutninger.

11 Til gengæld forventer vi også, at I vil bakke op omkring vores beslutninger og værdier i arbejdet, og at I har forståelse for, at vi skal varetage mange forældrepars forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov der kan tilgodeses. For samarbejdet er det vigtigt at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag samt over længere tid, og vil altid fortælle det til Jer forældre, hvis der er noget vi er bekymrede over. Samtidig vil vi gerne at I deler Jeres evt. bekymringer med os. 3 måneder efter opstart afholder vi en forældresamtale, hvor vi drøfter barnets opstart samt trivsel i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage i aktiviteter i huset, og tilbringe tid sammen med Jeres barn i børnehaven. Hvis I gerne vil have en samtale med personalet om Jeres barn, kan I altid henvende Jer, så finder vi et tidspunkt for det. Vi vil også opfordre dig til at sige til, hvis du er bekymret, har kritik eller der er noget du undrer dig over. Vi vil rigtig gerne passe godt på alle børn. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, hvad der siges hvor. Tal ikke om Jeres eget eller andre børn, når der er børn i nærheden. Vi kan drøfte Jeres barn med Jer, men drøfter ikke andre børn og deres forældre. Når barnet fylder 5 år afholdes der en samtale, hvor der forinden er udarbejdet en sprogvurderingstest af barnet i samarbejde med Jer forældre. Under denne samtale drøftes der kommende skolestart. Mobiltelefoner Det er en god ide at slukke for mobiltelefonen, når I afleverer og henter Jeres barn. På den måde viser I barnet, at I gerne vil være sammen med det, og barnet oplever, at al Jeres opmærksomhed 11 er samlet omkring det.

12 Forældremøder Vi indbyder 1 gang årligt til forældremøde i børnehaven. På dette forældremøde afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen, og der er mulighed for at få informationer om hverdagen i børnehaven. Endvidere afholder vi ofte særlige forældremøder med foredrag eller drøftelse af aktuelle temaer. Allergi, medicin og solcreme Hvis der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring. Som udgangspunkt giver personalet ikke medicin til børnene, med mindre der er tale om en kronisk lidelse, og at der foreligger en speciel aftale. Det er Jeres ansvar at børnene er smurt i solcreme hjemmefra. Er der behov for at børnene smøres ind om eftermiddagen sørger vi for det. Vi har udarbejdet en solpolitik for daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. 12

13 Fravær og sygdom Er dit barn sygt eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til institutionen. I daginstitution Stensballe følger vi Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det kan være en svær vurdering om et barn er rask nok til at komme i daginstitution. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: Barnet er rask, når det på sædvanligvis kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Når vi vurderer et barns almen tilstand, gør vi det fra følgende: Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt mm?) Har barnet det godt? Opfører barnet sig som det plejer? Kræver barnet særlig pasning / omsorg? Hvis vi på baggrund på ovenstående vurderer, at barnet er sygt, kontakter vi dig, så barnet kan komme hjem. 13

14 Mad og måltider Morgenmad Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven indtil kl Vi tilbyder cornflakes, havregryn, evt. grød, knækbrød eller andet brød. Frokost Pr. 1. januar 2010 blev der indført forældrebetalt frokostordning i børnehaverne, som en del af daginstitutionsbetalingen. I Daginstitution Stensballe har forældrene i juni 2012 igen tilvalgt frokostordningen, som består af en smør-selv ordning. Vi har ansat 2 køkkenmedarbejdere, 1 kostfaglig eneansvarlig samt 1 ernæringsassistent, som i Solsikken tilbereder mad til børnene. De børn, der skal på tur ud af huset får en madpakke, som ligeledes er tilberedt af køkkenpersonalet. Der udarbejdes madplaner for 14 dage ad gangen som er tilgængelige på Børneintra, ligesom der her er opskrifter på nogle af børnenes favoritter. Eftermiddagsfrugt Omkring kl spiser børnene frugt. Der er i husene forskellige frugtordninger, så derfor spørg i huset til ordningen. Dog følger alle frugtordninger vores Mad og måltidspolitik, som kan findes på Børneintra, 14 og som er udarbejdet af bestyrelsen.

15 Sund kost Børn trives bedst når de har energi til at lege. Den energi henter de blandt andet gennem kosten. Vi stræber efter at lære børnene at spise sundt og varieret og opbygge sunde vaner. Ved højtider og specielle lejligheder prioriterer vi de sunde og nærende alternativer som frugt, grøntsager, grovbrød mv. Fødselsdage Vi vil gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag. Der vil være mulighed for at holde fødselsdagen i børnehaven eller hjemme. Konkrete aftaler omkring dette laves med stuens /teamets personale. Hvis du vil serverer fødselsdagsmad forventer vi at det er i overensstemmelse med vores Mad og måltidspolitik, som sammen med principper for afholdelse af børnefødselsdage findes på børneintra. Begge dele er udarbejdet af Daginstitution Stensballes bestyrelse. Børnene medbringer ikke gaver til fødselsdagen, vi sørger for at der bliver lavet en gave sammen med stuens børn. Legeplads Vi vil gerne, at børnene kommer meget ud, og at vores legeplads har en fremtrædende plads i børnenes udeliv. Legepladsen er indrettet sådan, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse, med forskellige terræn, så børnene kan bruge deres krop og dermed styrke deres motorik. Trods dårligt vejr, kan vi godt finde på at gå en tur eller være på legepladsen. Børnene kan lide at være ude i næsten alt slags vejr, når bare de har den rette påklædning. Hvis børnene bliver våde, får de deres skiftetøj på, og det våde tøj ligger i deres garderobe. 15

16 Der må ikke være lange snore i Jeres barns tøj, og barnet må ikke have halstørklæde på. Lange snore eller halstørklæder kan sidde fast i legepladsens legeredskaber. Udeliv I Daginstitution Stensballe har vi et kolonihavehus på Stensballe Strandvej, som vi benytter flittigt. Haven er et fristed, som børnene holder meget af at besøge. Kolonihaven åbner op for nogle andre muligheder end dem vi har i vores institution. Endvidere har vi et samarbejde med den kommende Børnebondegård i Serridslev. Der er etableret et godt samarbejde, som vi forventer os rigtig meget af. Børnebondegården forventes at åbne i september Vi har dog allerede benyttet stedet en del gennem det sidste år. Vi arbejder målrettet på, at både børn og voksne udnytter uderummet anderledes. Det betyder, at vi har fokus på aktiviteter, som bål, bålmad, at bygge huler, snitte i træ, ude lege mv. Formålet: at nedsætte støj-stress niveauet hos børn og voksne, at have færre konflikter, at bruge uderummet som de andre rum i huset. Anderledes brug af uderummet skaber flere muligheder for fordybelse ude og inde, og herigennem styrkes børnenes koncentrationsevne og nysgerrighed. 16

17 Garderobe: Hvert barn har sit eget garderoberum. Her er plads til overtøj, støvler, tasker o. lign. Garderoben skal dagligt ryddes op, når Jeres barn hentes. Tøj, der i løbet af dagen er blevet vådt eller beskidt, lægges på Jeres barns rum. Husk at få det med hjem, og få nyt med til næste dag. Garderoben skal tømmes om fredagen, så vi kan få gjort rent. I skal sørge for, at Jeres barn har et komplet sæt rent skiftetøj i kurven, som skal indeholde: Bukser, bluse, strømper, undertøj og underbukser. Det er vigtigt, at der ikke ligger plastikposer i garderoben. Barnets tøj: Jeres barns tøj bør være praktisk, og passe til årstiden. Børnene leger udenfor, så tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Barnet bør altid have følgende i garderoben: Regntøj Gummistøvler Trøje eller fleecetrøje Hjemmesko eller sokker med skridsikre såler. Legetøj Der er forskellige aftaler i den enkelte huse med hensyn til at medbringe legetøj hjemmefra. Personalet vil informere Jer omkring dette ved opstartssamtalen. Medbringes legetøj i insitutionen sker dette på eget ansvar. Det betyder, at vi ikke påtager os ansvaret for 17 at lede efter eller erstatte bortkommen eller evt. ødelagt legetøj.

18 Overtrækssko og barnevogne Når du afleverer eller henter dit barn, og vejret udenfor er meget vådt, forventer vi at du bruger de blå overtrækssko, som du finder ved indgangdørene. Ellers bliver gulvene let snavsede, og da børnene opholder sig mest på gulvet, kan det blive meget uhygiejnisk. Ligeledes forventer vi, at du ikke tager barnevogne eller andre køretøjer med ind i institutionen. Samarbejdspartnere Vi samarbejder med lokalområdet, samt har endvidere konferencer med psykologer og talepædagoger hver 2. Måned. Herudover samarbejdes der med sundhedsplejen, dagplejen, fysioterapeut, ergoterapeut. De ældste børnehavebørn og samarbejde med skolen I børnehaverne planlægges særskilte forløb for de ældste børn. Dette foregår både i de enkelte huse samt på tværs af hele daginstitutionen. Vi indgår i et tæt samarbejde med Stensballe skolen omkring et førskoleforløb for de kommende skolebørn. Dette for at styrke og støtte børnene i overgangen fra børnehave til skole. Forløbet planlægges i et samarbejde mellem personale fra børnehaven og skolen /sfo. Vi benytter jævnligt både Stensballe skolen samt legepladsen ved skolen som udflugtsmål. I Daginstitution Stensballe har vi udarbejdet en folder 5-6 år og på vej i skole, som udleveres i forbindelse med barnets 5 års samtale. Forsikring Horsens kommune har ingen ulykkes-brilleforsikring for børnene, 18 hvorfor vi anbefaler at I selv tegner en.

19 Ulykker Hvis dit barn kommer ud for en ulykke, vurderer vi om barnet skal på skadestuen. Vores princip er: hellere tage af sted en gang for meget end en gang for lidt. Du vil blive underrettet så hurtigt som muligt. Hvis du selv har mulighed for at køre barnet på skadestuen, vil det være det optimale. Hvis det ikke er muligt, tager vi selvfølgelig af sted. Vi vil efterstræbe at det er primærpædagogen som tager med dit barn. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vælges på det årlige forældremøde i juni, og består af 6-8 forældre, der i løbet af året arrangerer aktiviteter for børn og forældre i huset dette primært uden for institutionens åbningstid. Det kan for eksempel være sommerfest, julefest, arbejdsdage, fællesspisning. Disse arrangementer er med til at støtte op om fællesskabet i børnehaven, og vi vil derfor opfordre Jer til at deltage i disse. Ferier og feriepasning I forbindelse med sommerferien, jul og Kr. Himmelfartsdag arrangeres fælles pasning for børnehavebørnene i Horsens Kommune. Der vil derfor oftest være lukket på udvalgte dage / uger i denne forbindelse i Daginstitution Stensballe, men alternativ pasning tilbydes i en anden børnehave. Nærmere information kan findes på Kommunes hjemmeside. Afslutningsvis Vi håber, denne folder har givet Jer et indblik i børnehavens hverdag, vores pædagogik og andre nyttige oplysninger. I er altid velkomne til at henvende Jer med spørgsmål eller lignende. Vi glæder os til at være en del af dit barns børnehaveliv og glæder os 19 til et godt samarbejde med Jer.

20 20

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner 1 Velkommen til: Børnehaven Søndergård Herstedvesterstræde 2 2620 Albertslund Telefon: 4364 4326 E-mail: soendergaard@albertslund.dk Www.soendergaard.albertslund.dk skal starte på stuen Børnehaven holder

Læs mere

VELKOMMEN til VIGERSTED BØRNEHUS

VELKOMMEN til VIGERSTED BØRNEHUS Personaleoversigt pr. 1. 08. 2012 Institutionsleder Anette Demuth Pæd. 37 t. Solsikkerne : Liselotte Petersen Pæd. 33 t (Vuggestue) Rikke Petersen Pæd. 24 t. Mette Mølholt Pæd. mhj. 30 t. Valmuerne: Lisbeth

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Den integrerede institution Skuden Skram

Den integrerede institution Skuden Skram Den integrerede institution Skuden Skram DII Skuden Skram Velkommen til Skuden Skram Med denne velkomstpjece vil personalet gerne ønske jer velkommen, samt give jer indblik i Skuden Skrams pædagogik og

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

I Har valgt at melde jeres barn ind i en privat daginstitution, hvilket bl.a. betyder følgende:

I Har valgt at melde jeres barn ind i en privat daginstitution, hvilket bl.a. betyder følgende: I Har valgt at melde jeres barn ind i en privat daginstitution, hvilket bl.a. betyder følgende: At der ved opstart i Idræts og naturbørnehuset opkræves et opstartsgebyr på 200 kr., dette beløb går til

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Informationsfolder Vuggestueafdeling

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Informationsfolder Vuggestueafdeling Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Informationsfolder Vuggestueafdeling Indholdsfortegnelse Kære forældre... side 3 Krav og forventninger... side 3 Lidt om Møllehaven... side

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue VELKOMSTFOLDER Samuelsgaarden Rådmandsgade 31 2200 København N www.samuelsgaarden.kk.dk mail@samuelsgaarden.kk.dk tlf: 35 83 31 71 samuelsgaardens vuggestue Kære forældre. Velkommen i Samuelsgaardens vuggestue.

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Udarbejdet august 2014 0 Indhold Velkommen.... 1 Børnehuset.... 2 Vuggestuen, fysiske rammer, hverdag m.m.... 3 Udeliv og aktiviteter m.m....

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Velkommen til Strandhuset

Velkommen til Strandhuset Velkommen til Strandhuset Frie Børnehaver & Fritidshjem 2014 Strandhuset Strandhavevej 7 9 2650 Hvidovre tlf. 36 49 91 02 mail: strandhuset@strandhuset.com hjemmeside: www.strandhuset.com Kære børn og

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 I DENNE FOLDER HÅBER VI, AT I KAN FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DE SPØRGSMÅL I HAR, I FORBINDELSE MED JERES BARNS OPSTART I VUGGESTUEN

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue.

Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue. Forord Dette er første udgave af en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/børn i Fussingø-egnens børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at være et ''opslagsværk'' med praktiske oplysninger,

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Amalieparkens Informationsfolder

Amalieparkens Informationsfolder Amalieparkens Informationsfolder Daginstitutionen Amalieparken Vejlegårdsparken 57 2665 Vallensbæk Strand Telefon nr. 4373 4040 Indhold. Side 2. Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere