Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Daginstitution Stensballe"

Transkript

1 Velkommen til Daginstitution Stensballe

2 Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt for os, at få muligheden for at lære dit barn at kende, og dele mange hverdagstimer sammen i den kommende tid. Det er vores ønske, at børnehavetiden skal være præget af leg, aktiviteter og spændende oplevelser i samvær og fællesskab med andre børn og voksne. For de fleste børn er det en stor ting at skulle starte i børnehave. Det kan samtidig være en overvældende oplevelse at møde alt det nye. Hvis du som forældre har mulighed for det, og hvis du vurderer, at dit barn har brug for det, kan det være en god ide at starte med nogle korte dage. Du er selvfølgelig velkommen til at være sammen med dit barn i børnehaven. Med denne folder vil vi fortælle Jer om livet i børnehaven, hvad vi lægger vægt på i vores pædagogiske hverdag. Dette således, at vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde omkring Jeres barn i dagligdagen. 2

3 Daginstitution Stensballe Daginstitution Stensballe er en af Horsens Kommunes 18 daginstitutioner. Der findes en daginstitution i hvert skoledistrikt. Daginstitution Stensballe består således af 4 børnehaver samt en vuggestuegruppe med et samlet børnetal på 250 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Armilla Solsikken Husoddevej 22 Fortevej Horsens 8700 Horsens Tlf Tlf Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag fredag Triton Væksthuset Bygaden 20 Brådhusvej Horsens 8700 Horsens Tlf (4156/4157/4158/4159) Åbningstid: Åbningstid: Mandag torsdag Mandag torsdag Fredag Fredag

4 Ledelsen: I Daginstitution Stensballe består ledelsesteamet af: Institutionsleder Assisterende leder Jette Klindt Ejlertsen Gitte Pors Engelbreth Tlf Tlf Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter (valgt således at alle huse er repræsenteret), suppleanter, samt 2 medarbejderrepræsentater. Som udgangspunkt afholdes der 5 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsens opgave er, at fastsætte principper for institutionens arbejde samt institutionens samlede budget. Desuden har bestyrelsen indstillingsret samt ret til at deltage ved fastansættelse af pædagogisk personale i daginstitutionen. Bestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelsen, evalueringen samt opfølgningen af de pædagogiske læreplaner. Information omkring bestyrelsens arbejde kan findes på BørneIntra (horsens.inst.dk). Ansatte I Daginstitution Stensballe er der ansat ca. 45 pædagoger og pædagogmedhjælpere. De ansatte er, som udgangspunkt tilknyttet bestemte huse. Desuden har vi løbende forskellige praktikanter og studerende i husene. 4

5 Når dit barn starter, vil I blive tilknyttet en primærpædagog, som er særlig ansvarlig for dit barns trivsel og udvikling i institutionen. Det betyder ikke, at I ikke kan tale med og bruge de øvrige ansatte, men det er den pædagog, der ved mest om lige netop dit barn. Vores vision og det pædagogiske arbejde Det pædagogiske arbejde i daginstitutionen tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens 7, Horsens kommunes værdier, samt institutionens pædagogiske læreplan. Vi arbejder i institutionen ud fra de 4 gældende værdier i Horsens Kommune: Helhed Respekt Kvalitet Resultat Vi har i hele Horsens Kommune arbejdet med, hvorledes disse værdier skaber den bedste mening i den enkelte institution. I Daginstitution Stensballe møder vi børnene ud fra følgende børnesyn: Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor de anerkendes for deres initiativer, ideer og væren, og hvor læringen foregår i inkluderende miljøer. Pædagogiske værdier I Daginstitution Stensballe arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en inkluderende tilgang. Anerkendende relationer betyder for os, at møde det enkelte 5 barn ligeværdigt med respekt for barnets perspektiv.

6 Vi udgangspunkt i fællesskabets mange muligheder, ønsker vi at se og fremhæve barnets ressourcer og potentialer, og synliggøre det enkelte barn i børnegruppen. Vi vægter omsorg og nærvær højt, og har i det daglige arbejde fokus på at skabe udviklingsmuligheder for alle børn i gruppen. Vi møder barnet med positiv opmærksomhed, og tager i den daglige pædagogiske indsats udgangspunkt i barnets ressourcer og dets nærmeste udviklingszone. Børnenes trivsel og deres udvikling fremmes, når de er i et anerkendende miljø, hvor de voksne er med til at støtte op om børnenes intentioner i hverdagen. I det pædagogiske arbejde har vi særlig fokus på børnenes sproglige udvikling. Udover en generel opmærksomhed på sproglige stimulering fra hele personalets side, er der i hvert hus en pædagog, som har særligt fokus på børnenes sproglige udviklingsniveau. Vi har en pædagog med sprogvejlederuddannelse, som er fælles ressourceperson i alle 4 huse. Desuden har vi ansat en ressourcepædagog, som har særlige opgaver omkring enkelte børn eller børnegruppen. De pædagogiske læreplaner kan findes på BørneIntra. 6

7 Hverdagen i børnehaven Her kan du læse om institutionens grundlæggende dagsrytme og forhold, der knytter sig til den. I de enkelte huse kan der forekomme variationer i forhold til den dagsrytme som er skitseret her. Dagsrytme: Børnehaven åbner kl /6.45. Kl / personaler møder, og modtager børnene i køkkenet og fællesrummet. Der kan spises morgenmad. Der hygges om børnene, og små aktiviteter kan sættes i gang. Kl Der møder mere personale ind og stuerne åbnes. Kl Dagens pædagogiske aktiviteter. Kl Børnene spiser frokost, og der gøres klar til at lege ude. Kl Børnene leger ude eller inde. Kl Børnene spiser eftermiddagsmad, hvordan rammerne er for dette, varierer fra hus til hus. Børnene leger på legepladsen eller inde. Kl Stuerne lukkes. Vi mødes i fællesrummet med børnene fra de andre stuer. Børnene afhentes 7 inden vi lukker kl /17.00 (fredag kl /16.45).

8 Aktiviteter og leg Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner for Daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. Vi igangsætter forskellige aktiviteter for at tilgodese barnets udvikling i henhold til disse. Alle planlagte aktiviteter foregår mest om formiddagen, da det er her, vi har de fleste personaletimer. Dog iværksættes der voksenstyret legeaktiviteter i tiden på legepladsen. I det daglige vægter vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, interesser eller udviklingstrin. Dels for at kunne tage individuelle hensyn, men også for at give børnene mulighed for at være i små grupper. Samværet bliver mere intenst med 1 personaler og få børn. Vi tilrettelægger en dagligdag, hvor der er planlagte aktiviteter, leg og plads til bare at være. Barnet har også brug for tid og rum til at lege selv at være aktiv eller sammen med andre børn. Personalet kan deltage vejledende i legen og giver børnene ideer til videreudvikling. 8

9 Ved aflevering og afhentning Når du kommer med dit barn om morgenen, er det vigtig for os, at du siger godmorgen til en personale, så vi ved at dit barn er kommet. Det er også her du har mulighed for at fortælle, hvis der er noget vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til dit barn den pågældende dag. Har dit barn brug for hjælp til at sige farvel til dig, vil vi gerne hjælpe med det. Vi vil gerne have, at I siger farvel på stuen. Når du henter dit barn er det ligeledes vigtigt, at I kontakter en personale for at sige farvel. Dette sikrer vores overblik over hvilke børn, der er blevet hentet, samtidig med at det giver dig mulighed for at få aktuelle meddelelser eller en kort fortælling om oplevelser fra dagen. Som afslutning på dagen rydder barnet op efter egen leg/aktivitet inden I går hjem. Hvis dit barn hentes af andre end forældrene, skal vi have besked. Vi sætter stor pris på den daglige kontakt, vi har med Jer forældre, og vi vil i videst mulig omfang imødekomme Jeres behov for daglige snakke. Af hensyn til vores ønske om at være nærværende voksne omkring børnene, kan der være situationer og tidspunkter på dagen, hvor det ikke kan lade sig gøre, enten fordi den voksne er i gang med en aktivitet eller fordi mange børn hentes samtidigt. Det vil eksempelvis være tilfældet hvis du aflevere dit barn efter kl. 9.00, da vi i tidsrummet kl har pædagogisk fordybelsestid. Da vi har valgt at organisere hverdagen således, at der dagligt er fordybelsestid om formiddagen, vil vi opfordre til, at I som forældre ikke kontakter os telefonisk i dette tidsrum med mindre det er meget akut. 9

10 Information Hver stue / team har tavler til opslag og daglige informationer. Dog er der efterhånden ikke så mange informationer, at finde der. I stedet vil du som forældre få adgang til Børneintra på følgende adresse: horsens.inst.dk. For at logge ind, anvendes Nemid. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer med Børneintra. På Børneintra har du mulighed for at følge med i barnets hverdag i institutionen. Der vil løbende komme nyhedsbreve, opslag, fotos på Stuens side, ligesom der også vil være nyhedsbreve tilgængelig på Afdelingens side. På stamkortet du afleverer, når dit barn starter, giver du tilladelse til, om der må anvendes fotos af dit barn på Børneintra. Ændringer af disse data og tilladelser skal altid meddeles skriftligt til ledelsen. Nyheder og informationer til forældre vil fremover være at finde på Børneintra eller på en opslagstavle i huset. Det er dit ansvar som forældre jævnligt at holde dig orienteret. Forældresamarbejde Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og Jer forældre. Et godt samarbejde og en god dialog, er med til at sikre Jeres barn den bedste trivsel i børnehaven. Et godt forældresamarbejde er fundamentet for institutionens drift og barnets trivsel. Vi ved, at I som forældre er eksperter lige netop når det drejer sig om Jeres barn, og vi vil så vidt muligt bakke op omkring Jeres 10 beslutninger.

11 Til gengæld forventer vi også, at I vil bakke op omkring vores beslutninger og værdier i arbejdet, og at I har forståelse for, at vi skal varetage mange forældrepars forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov der kan tilgodeses. For samarbejdet er det vigtigt at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag samt over længere tid, og vil altid fortælle det til Jer forældre, hvis der er noget vi er bekymrede over. Samtidig vil vi gerne at I deler Jeres evt. bekymringer med os. 3 måneder efter opstart afholder vi en forældresamtale, hvor vi drøfter barnets opstart samt trivsel i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage i aktiviteter i huset, og tilbringe tid sammen med Jeres barn i børnehaven. Hvis I gerne vil have en samtale med personalet om Jeres barn, kan I altid henvende Jer, så finder vi et tidspunkt for det. Vi vil også opfordre dig til at sige til, hvis du er bekymret, har kritik eller der er noget du undrer dig over. Vi vil rigtig gerne passe godt på alle børn. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, hvad der siges hvor. Tal ikke om Jeres eget eller andre børn, når der er børn i nærheden. Vi kan drøfte Jeres barn med Jer, men drøfter ikke andre børn og deres forældre. Når barnet fylder 5 år afholdes der en samtale, hvor der forinden er udarbejdet en sprogvurderingstest af barnet i samarbejde med Jer forældre. Under denne samtale drøftes der kommende skolestart. Mobiltelefoner Det er en god ide at slukke for mobiltelefonen, når I afleverer og henter Jeres barn. På den måde viser I barnet, at I gerne vil være sammen med det, og barnet oplever, at al Jeres opmærksomhed 11 er samlet omkring det.

12 Forældremøder Vi indbyder 1 gang årligt til forældremøde i børnehaven. På dette forældremøde afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen, og der er mulighed for at få informationer om hverdagen i børnehaven. Endvidere afholder vi ofte særlige forældremøder med foredrag eller drøftelse af aktuelle temaer. Allergi, medicin og solcreme Hvis der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring. Som udgangspunkt giver personalet ikke medicin til børnene, med mindre der er tale om en kronisk lidelse, og at der foreligger en speciel aftale. Det er Jeres ansvar at børnene er smurt i solcreme hjemmefra. Er der behov for at børnene smøres ind om eftermiddagen sørger vi for det. Vi har udarbejdet en solpolitik for daginstitution Stensballe, som kan findes på BørneIntra. 12

13 Fravær og sygdom Er dit barn sygt eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til institutionen. I daginstitution Stensballe følger vi Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det kan være en svær vurdering om et barn er rask nok til at komme i daginstitution. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: Barnet er rask, når det på sædvanligvis kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Når vi vurderer et barns almen tilstand, gør vi det fra følgende: Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt mm?) Har barnet det godt? Opfører barnet sig som det plejer? Kræver barnet særlig pasning / omsorg? Hvis vi på baggrund på ovenstående vurderer, at barnet er sygt, kontakter vi dig, så barnet kan komme hjem. 13

14 Mad og måltider Morgenmad Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven indtil kl Vi tilbyder cornflakes, havregryn, evt. grød, knækbrød eller andet brød. Frokost Pr. 1. januar 2010 blev der indført forældrebetalt frokostordning i børnehaverne, som en del af daginstitutionsbetalingen. I Daginstitution Stensballe har forældrene i juni 2012 igen tilvalgt frokostordningen, som består af en smør-selv ordning. Vi har ansat 2 køkkenmedarbejdere, 1 kostfaglig eneansvarlig samt 1 ernæringsassistent, som i Solsikken tilbereder mad til børnene. De børn, der skal på tur ud af huset får en madpakke, som ligeledes er tilberedt af køkkenpersonalet. Der udarbejdes madplaner for 14 dage ad gangen som er tilgængelige på Børneintra, ligesom der her er opskrifter på nogle af børnenes favoritter. Eftermiddagsfrugt Omkring kl spiser børnene frugt. Der er i husene forskellige frugtordninger, så derfor spørg i huset til ordningen. Dog følger alle frugtordninger vores Mad og måltidspolitik, som kan findes på Børneintra, 14 og som er udarbejdet af bestyrelsen.

15 Sund kost Børn trives bedst når de har energi til at lege. Den energi henter de blandt andet gennem kosten. Vi stræber efter at lære børnene at spise sundt og varieret og opbygge sunde vaner. Ved højtider og specielle lejligheder prioriterer vi de sunde og nærende alternativer som frugt, grøntsager, grovbrød mv. Fødselsdage Vi vil gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag. Der vil være mulighed for at holde fødselsdagen i børnehaven eller hjemme. Konkrete aftaler omkring dette laves med stuens /teamets personale. Hvis du vil serverer fødselsdagsmad forventer vi at det er i overensstemmelse med vores Mad og måltidspolitik, som sammen med principper for afholdelse af børnefødselsdage findes på børneintra. Begge dele er udarbejdet af Daginstitution Stensballes bestyrelse. Børnene medbringer ikke gaver til fødselsdagen, vi sørger for at der bliver lavet en gave sammen med stuens børn. Legeplads Vi vil gerne, at børnene kommer meget ud, og at vores legeplads har en fremtrædende plads i børnenes udeliv. Legepladsen er indrettet sådan, at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse, med forskellige terræn, så børnene kan bruge deres krop og dermed styrke deres motorik. Trods dårligt vejr, kan vi godt finde på at gå en tur eller være på legepladsen. Børnene kan lide at være ude i næsten alt slags vejr, når bare de har den rette påklædning. Hvis børnene bliver våde, får de deres skiftetøj på, og det våde tøj ligger i deres garderobe. 15

16 Der må ikke være lange snore i Jeres barns tøj, og barnet må ikke have halstørklæde på. Lange snore eller halstørklæder kan sidde fast i legepladsens legeredskaber. Udeliv I Daginstitution Stensballe har vi et kolonihavehus på Stensballe Strandvej, som vi benytter flittigt. Haven er et fristed, som børnene holder meget af at besøge. Kolonihaven åbner op for nogle andre muligheder end dem vi har i vores institution. Endvidere har vi et samarbejde med den kommende Børnebondegård i Serridslev. Der er etableret et godt samarbejde, som vi forventer os rigtig meget af. Børnebondegården forventes at åbne i september Vi har dog allerede benyttet stedet en del gennem det sidste år. Vi arbejder målrettet på, at både børn og voksne udnytter uderummet anderledes. Det betyder, at vi har fokus på aktiviteter, som bål, bålmad, at bygge huler, snitte i træ, ude lege mv. Formålet: at nedsætte støj-stress niveauet hos børn og voksne, at have færre konflikter, at bruge uderummet som de andre rum i huset. Anderledes brug af uderummet skaber flere muligheder for fordybelse ude og inde, og herigennem styrkes børnenes koncentrationsevne og nysgerrighed. 16

17 Garderobe: Hvert barn har sit eget garderoberum. Her er plads til overtøj, støvler, tasker o. lign. Garderoben skal dagligt ryddes op, når Jeres barn hentes. Tøj, der i løbet af dagen er blevet vådt eller beskidt, lægges på Jeres barns rum. Husk at få det med hjem, og få nyt med til næste dag. Garderoben skal tømmes om fredagen, så vi kan få gjort rent. I skal sørge for, at Jeres barn har et komplet sæt rent skiftetøj i kurven, som skal indeholde: Bukser, bluse, strømper, undertøj og underbukser. Det er vigtigt, at der ikke ligger plastikposer i garderoben. Barnets tøj: Jeres barns tøj bør være praktisk, og passe til årstiden. Børnene leger udenfor, så tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Barnet bør altid have følgende i garderoben: Regntøj Gummistøvler Trøje eller fleecetrøje Hjemmesko eller sokker med skridsikre såler. Legetøj Der er forskellige aftaler i den enkelte huse med hensyn til at medbringe legetøj hjemmefra. Personalet vil informere Jer omkring dette ved opstartssamtalen. Medbringes legetøj i insitutionen sker dette på eget ansvar. Det betyder, at vi ikke påtager os ansvaret for 17 at lede efter eller erstatte bortkommen eller evt. ødelagt legetøj.

18 Overtrækssko og barnevogne Når du afleverer eller henter dit barn, og vejret udenfor er meget vådt, forventer vi at du bruger de blå overtrækssko, som du finder ved indgangdørene. Ellers bliver gulvene let snavsede, og da børnene opholder sig mest på gulvet, kan det blive meget uhygiejnisk. Ligeledes forventer vi, at du ikke tager barnevogne eller andre køretøjer med ind i institutionen. Samarbejdspartnere Vi samarbejder med lokalområdet, samt har endvidere konferencer med psykologer og talepædagoger hver 2. Måned. Herudover samarbejdes der med sundhedsplejen, dagplejen, fysioterapeut, ergoterapeut. De ældste børnehavebørn og samarbejde med skolen I børnehaverne planlægges særskilte forløb for de ældste børn. Dette foregår både i de enkelte huse samt på tværs af hele daginstitutionen. Vi indgår i et tæt samarbejde med Stensballe skolen omkring et førskoleforløb for de kommende skolebørn. Dette for at styrke og støtte børnene i overgangen fra børnehave til skole. Forløbet planlægges i et samarbejde mellem personale fra børnehaven og skolen /sfo. Vi benytter jævnligt både Stensballe skolen samt legepladsen ved skolen som udflugtsmål. I Daginstitution Stensballe har vi udarbejdet en folder 5-6 år og på vej i skole, som udleveres i forbindelse med barnets 5 års samtale. Forsikring Horsens kommune har ingen ulykkes-brilleforsikring for børnene, 18 hvorfor vi anbefaler at I selv tegner en.

19 Ulykker Hvis dit barn kommer ud for en ulykke, vurderer vi om barnet skal på skadestuen. Vores princip er: hellere tage af sted en gang for meget end en gang for lidt. Du vil blive underrettet så hurtigt som muligt. Hvis du selv har mulighed for at køre barnet på skadestuen, vil det være det optimale. Hvis det ikke er muligt, tager vi selvfølgelig af sted. Vi vil efterstræbe at det er primærpædagogen som tager med dit barn. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget vælges på det årlige forældremøde i juni, og består af 6-8 forældre, der i løbet af året arrangerer aktiviteter for børn og forældre i huset dette primært uden for institutionens åbningstid. Det kan for eksempel være sommerfest, julefest, arbejdsdage, fællesspisning. Disse arrangementer er med til at støtte op om fællesskabet i børnehaven, og vi vil derfor opfordre Jer til at deltage i disse. Ferier og feriepasning I forbindelse med sommerferien, jul og Kr. Himmelfartsdag arrangeres fælles pasning for børnehavebørnene i Horsens Kommune. Der vil derfor oftest være lukket på udvalgte dage / uger i denne forbindelse i Daginstitution Stensballe, men alternativ pasning tilbydes i en anden børnehave. Nærmere information kan findes på Kommunes hjemmeside. Afslutningsvis Vi håber, denne folder har givet Jer et indblik i børnehavens hverdag, vores pædagogik og andre nyttige oplysninger. I er altid velkomne til at henvende Jer med spørgsmål eller lignende. Vi glæder os til at være en del af dit barns børnehaveliv og glæder os 19 til et godt samarbejde med Jer.

20 20

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL VALHALLA

VELKOMMEN TIL VALHALLA 31 2015 VELKOMMEN TIL VALHALLA Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 99153390 www.valhalla-skive.dk Indholdsfortegnelse Præsentation:... 2 Åbningstid:... 2 Lokalnumre:... 2 Ledelse:... 2 Personale:... 2 Fysiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere