VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet"

Transkript

1 VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte forskning og udvikling på VUC og at sikre vidensopsamling og vidensdeling internt i VUC-sektoren. Desuden skal VUC Videnscenter understøtte Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen med viden, der kan skærpe VUC s profil og uddannelsespolitiske position. VUC Videnscenteret er en meget ambitiøs konstruktion. Der er ikke andre skolelederforeninger, der har lignende organiseringer. Der findes derfor heller ikke nogen opskrift på, hvordan sådan et videnscenter skal organiseres. Jeg vil i denne artikel give mit bud på et VUC Videnscenter. Sikker jordforbindelse VUC Videnscenter blev etaberet 1. september 2012, og her blev jeg ansat i VUC Sekretariatet til at etablere og drive det nye VUC Videnscenter. Med en fortid som pædagogisk konsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning er jeg helt opdateret på de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger. Men VUC s substans, konkrete potentialer og udfordringer var jeg nødt til at blive klogere på. Jeg var i det hele taget nødt til at vide noget mere om VUC og VUC s uddannelser for at kunne skabe et godt og meningsfuldt Videnscenter. Jeg går meget ydmygt til opgaven. Og det er en vigtig pointe for mig, at Videnscenterets retning og initiativer skal have klangbund i sektoren det skal ikke blot være skrivebordstanker, der ikke har noget med virkelighedens verden at gøre. Mine erfaringer siger mig, at den slags findes der allerede rigeligt af. Min ambition er, at VUC Videnscenter skal være en lærende organisation, der helt tiden kan blive klogere og hele tiden kan gøre det bedre. En af mine første opgaver var derfor ret hurtigt at komme ud i landet for at besøge institutioner. Jeg er blevet taget rigtigt godt imod alle steder i landet fra nord til syd og øst til vest. Og jeg har i kraft af besøgene fået nuanceret min opfattelse af VUC. Det er blevet meget klart for mig, at VUC langtfra er en entydig størrelse. Der er godt nok store forskelle på by og land, på stor og lille og på Jylland, over Fyn og Sjælland. Trods de mange forskelle oplever jeg også mange ligheder, og at der tages livtag med mange af de samme udfordringer rundt om i landet. Overalt fornemmer jeg dog en meget stor udviklingsdrift og -iver. Jeg er blevet mødt af en stor lyst til at tænke og prioritere pædagogisk udvikling. Mange VUC er ser det tilsyneladende som en grundlæggende præmis, at nye måder at organisere og lave undervisning på til stadighed må prøves af og udvikles i takt med, at målgrupper og rammebetingelser udvikler sig. Jeg er meget glad for at blive mødt med denne positive og udviklingsorienterede tilgang. Det giver det bedst mulige afsæt for, at VUC Videnscenteret kan samarbejde med praksis. Potentiale for deling og dermed vækst af viden Min oplevelse er, at der lokalt på VUC erne er gang i rigtig mange gode udviklingsprojekter. Projekter, der typisk er udsprunget af lokale udfordringer, der skal løses og gerne i morgen. Mange projekter gribes meget grundigt og seriøst an, og løsningerne bliver implementeret til glæde og gavn for det lokale VUC. 1

2 Mit indtryk er dog, at viden og erfaringer i høj grad forbliver lokalt og kun meget sjældent deles med andre VUC er. Og når viden bliver delt, så er det afhængig af netværk ikke systematisk. Det betyder potentielt, at dybe tallerkener opfindes igen og igen. Det er her, at jeg ser et af de steder, hvor VUC Videnscenteret kan spille en rolle. Fx ved at sikre, at VUC er, der har samme udfordringer, går sammen om at udvikle en løsning, sparrer med hinanden og sørger for, at projekter bygger videre på eksisterende viden. Det kræver overblik. Derfor ser jeg det som en af Videnscenterets fornemste opgaver at holde sig opdateret på, hvad der sker på VUC erne. Videnscenteret skal være det sted, hvor relevant viden er samlet, hvor man kan være sikker på at få et kvalificeret svar eller blive henvist til det sted, hvor svaret findes. Videnscenteret skal sikre vidensopsamling og -deling internt i VUC-sektoren og være initiativtager til en række aktiviteter, som kan synliggøre resultater af relevant forskning i sektoren og stimulere kvaliteten af den igangværende forskning og udvikling. Videnscenteret kommer et spadestik dybere med et VUC Vidensdelingsnetværk Mit udgangspunkt er, at VUC Videnscenterets aktiviteter og indsatser bedst kommer i spil i et tæt samarbejde med dagligdagen på VUC. Derfor etablerer videnscenteret et VUC Vidensdelingsnetværk bestående af medarbejdere på VUC fx udviklings- eller projektchefen, en projektansvarlig eller en konsulent/medarbejder, som arbejder med institutionens projekt- og udviklingsaktiviteter. Ambitionen med netværket er todelt. For det første skal det sikre, at Videnscenteret hele tiden kan holdes opdateret på de udviklingsaktiviteter, der er i gang i sektoren, og hvilke behov for udvikling sektoren har. For det andet skal netværket medvirke til, at VUC erne tydeliggør udviklingsønsker og resursepersoners profiler for hinanden. Endelig skal netværket indgå i vidensdeling mellem Videnscenteret og Lederforeningen for VUC s Udvalg for efteruddannelse og udvikling. Hvis udvikling i sektoren skal give mening og skabe vækst, så skal den naturligvis gå hånd i hånd med efteruddannelsesinitiativer. Videnscenteret skal gøde jorden for udvikling af ny viden VUC Videnscenteret har også en vigtig opgave i at igangsætte forskning og udvikling på VUC i samarbejde med de enkelte centre. Det skal ske i samarbejde med forsknings- og udviklingsmiljøer. Formålet er at få ny viden om god praksis, så VUC til stadighed udvikler sine uddannelser både i bredden og i dybden. Videnscenteret skal igangsætte forskning og udvikling inden for nogle udvalgte fokusområder. Der er mange områder, der kunne være interessant og relevante, og Videnscenteret har en opgave i at udvælge områder, som er aktuelle for sektoren. Fokusområderne er ikke endeligt fastlagt, men følgende tre områder har været diskuteret: Innovation og anvendelsesorientering i uddannelserne Ny voksenpædagogik Ledelsesudvikling i VUC Fokusområderne skal udstikke nogle helt overordnede retningslinjer for Videnscenterets indsatser de næste to år. Udpegning af fokusområder understøtter Videnscentrets mulighed for at fokusere på relevante problemfelter, som vurderes at være områder, der er særligt relevante for hovedparten af VUC erne og har en stærk kobling til de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger. 2

3 Det er samtidigt væsentligt, at fokusområderne også involverer og interesserer eksterne interessenter, da dette vil øge VUC Videnscenterets muligheder for at etablere partnerskaber om projekter, involvere dygtige forskere og skabe politisk bevågenhed. Jeg har allerede været i dialog med mange af de relevante forsknings- og videninstitutioner og alle steder er jeg igen blevet mødt meget positivt og med en stor vilje til at samarbejde. Mange har fået øjnene op for, at VUC som sektor er interessant og vil gerne være med at skabe mere viden på området. Og vi er allerede godt i gang. Videnscenterets nye samarbejdsprojekt med tænketanken DEA er et godt eksempel. VUC Videnscenter sår frø med tænketanken DEA Avu har stort fokus i VUC i disse år. Der er arbejdet intenst med implementering af avu-reformen siden 2009 og lige nu evaluerer Danmarks Evalueringsinstitut reformens virkning for Ministeriet for Børn og Undervisning. Alle ved, at avu-kursisterne i løbet af ganske få år er blevet yngre, men vi har stadig meget lidt systematisk viden om, hvem de er, hvor de kommer fra, hvad de har af drømme om uddannelse og erhverv, og hvor de går hen, når de forlader VUC. Avu-kursisterne er en underbelyst målgruppe. VUC Videnscenteret har derfor besluttet at igangsætte en analyse, der belyser VUC s målgrupper med et særligt fokus på gruppen af avu-kursister. Videnscenteret samarbejder med tænketanken DEA om analysen VUC og de nye målgrupper. Analysen har fokus på tre områder: Fokus 1: En karakteristik af avu- og hf-kursisten Fokus 2: En karakteristik af avu-kursisternes videreuddannelsesadfærd Fokus 3: En diskussion af, hvordan VUC kan tilpasse sig målgrupperne Projektets metode vil både være analyse af registerdata og fokusgruppeinterview med avu-kursister. Fokusgruppeinterviewene vil berøre temaer som fx kursisternes motivation og bevæggrund for at starte på VUC og deres forventninger og ønsker til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Endelige vil interviewene berøre kursisternes bud på udfordringer og styrker ved den pædagogiske tilgang, de møder på VUC. Videnscenteret og DEA håber med analysen at få et dokumenteret grundlag for at tydeliggøre den indsats, som VUC byder ind med i forhold til 95-procent-målsætningen. Men projektet skal også gerne kunne gøre sektoren klogere ved at tilvejebringe et grundlag for en diskussion af, om VUC gør det godt nok i forhold til kursisternes behov og ønsker. Særligt analysens fokus 3 vil stille skarpt på en diskussion af, om der er potentialer for forbedring af VUC s indsats for målgrupperne. Projektets resultater forventes klar til fremlæggelse på VUC Årsmødet den 22. april 2013, og VUC Videnscenter vil med udgangspunkt i projektets analyser og diskussionspunkter invitere til en temadag om avu ultimo maj Ny konference: VUC deler viden VUC Videnscenter afholder 16. september 2013 den første VUC Videnscenter konference VUC deler viden. Konferencen skal være en årligt tilbagevendende platform for både intern og ekstern synliggørelse og deling af den viden og udvikling, der genereres med udgangspunkt i VUC-sektoren. 3

4 Ambitionen er en konference, der i høj grad er præget af dialog, deltagerinvolvering og vidensdeling. Konferencen er for dels VUC s ledere og medarbejdere med interesse i udvikling dels for VUC s eksterne interessenter. VUC Videnscenter er i en opstartsfase VUC Videnscenteret er kommet godt fra start. Videnscenterets ambitiøse konstruktion har indtil videre vist sig både at have klangbund i sektoren og i forsknings- og udviklingsmiljøer. Det er et godt grundlag at arbejde ud af. Jeg er stolt af, at Videnscenteret allerede har fået medvind og har iværksat konkrete initiativer, der både adresserer udvikling af ny viden og vidensdeling. VUC Videnscenter kommer dog ikke til at ændre verden lige med det første. Jeg erkender, at det er en stor udfordring at skabe noget helt nyt. For dybest set handler videnscenterets arbejde om det, vi i sektoren er fælles om: udvikling af gode uddannelser. Der er et lang, sejt træk, der kommer til at tage tid. Og man bygger ikke et væksthus for viden på en dag. Fakta om VUC Videnscenter [evt. i en faktaboks] VUC Videnscenter er etableret pr. 1. september 2012 af VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC. Videnscenteret er forankret i VUC Sekretariatet og har én medarbejder: konsulent Julie Kock Clausen. Julie har en baggrund som cand.mag i audiologopædi og pædagogisk psykologi og er pt. ved at afslutte en masteruddannelse i positiv psykologi. Hun har tidligere arbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisning, Socialministeriets Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Hovedstadens Ordblindeskole og på Professionshøjskolen UCC. Kontakt VUC Videnscenteret Skriv eller ring til Julie i VUC Videnscenter. E: T:

5 Organisering Styregruppe Lisbeth Simonsen (formand) Lederforeningen for VUC HF & VUC Fyn Forstander Peter Zinckernagel Best. for Lederforeningen for VUC VUC Hvidovre-Amager Forstander Anita Lindquist Henriksen Lederforeningen for VUC KVUC Udviklingschef Jakob Lund Lederforeningen for VUC VUC Vest Vicerektor Charlotte Juhl Andersen VUC best.forening Horsens Hf & VUC Bestyrelsesformand Ulla Winther Koch VUC best.forening VUC - Vestsjælland, Syd Bestyrelsesformand På vej i VUC Videnscenteret VUC Vidensdelingsnetværk Projekt om VUC s nye målgrupper Temadag om avu ultimo maj 2013 Konferencen VUC deler viden 16. september 2013 VUC Videnscenter hjemmeside 5

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab

Danskuddannelserne til voksne udlændinge. Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab Danskuddannelserne til voksne udlændinge Sprogcentrenes arbejde

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere