VestMøn Lokalråd. Lokale udviklingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VestMøn Lokalråd. Lokale udviklingsplaner"

Transkript

1 VestMøn Lokalråd Lokale udviklingsplaner 2. reviderede udgave 2015

2 Indledning Dette er Vestmøn Lokalråds LUP-plan. Denne plan skal ses som en naturlig forlængelse af kommunens planer: Vordingborg Planstrategi 2021 Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030 Kommuneplan, Lokalområde Vestmøn Strategisk bosætningshandleplan Vordingborg Kommune Strategisk Erhvervshandleplan Vordingborg Kommune Strategisk Handleplan for landdistrikterne i Vordingborg Kommune 2011 Grøn Udviklingsplan for Vestmøn Vestmøn Lokalråd har udvalgt områderne Bosætning Turisme Landbrug, handel og erhverv som prioriterede områder. Disse områder vil i denne plan blive detajeret beskrevet. De enkelte interesseområder er - alene for overskuelighedens skyld - beskrevet i separate afsnit. Dette er gjort mhp at beskrive lokalsamfundet som det fremstår i dag på en overskuelig måde og skal ikke tages som udtryk for en opfattelse af at disse focusområder ikke interagerer. Såfremt et projekt senere kan relatere til flere interesseområder ad gangen, kan dette opfattes som et udtryk for projektets relevans, idet der i så fald sandsynligvis er tale om et tiltag, der i bred forstand understøtter udviklingsplanernes visioner. 1

3 Strategi Det er VestMøns Lokalråds strategi at engagere og indvolvere lokalbefolkning, lokale foreninger, lokale institutioner og lokalt erhvervsliv, således at de vil agere som ideskabere og interessenter i lokale udviklingsprojekter. Lokalrådet kan bidrage med hjælp til projekterne med forskellige former for støtte, som kan være nødvendig for at projekterne kan gennemføres. Som udgangspunkt er det ikke VestMøns Lokalråd, der skal stå som projektejere, - det skal interessenterne eller ideskaberne selv stå for - og Lokalrådet kan ikke bidrage til betaling af renter og udgifter forbundet med projekternes eventuelle mellemfinanciering. Vejledning og opstart af projekter Kontakt til politikere og myndigheder Indkaldelse til borgermøder Afholdelse af workshops Fungere som styregruppe for de enkelte projekter Hjælp til fondsraising Lokalrådet kan dog initiere projekter i det omfang det forekommer hensigtsmæssigt og relevant. I sådanne tilfælde vurderes projektejerskabet fra projekt til projekt. I nogle tilfælde kan Lokalrådet selv stå for ejerskabet i andre tilfælde kan lokalrådet nedsætte en projektgruppe, der kan stå for projektets videreførelse. 2

4 Bosætning Vestmøn er et attraktivt område at bosætte sig i. Der kan nævnes utallige forhold, som er med til at tilføre hverdagen og dagliglivet frihed, kvalitet og oplevelser. Boksen til højre nævner bare de mest umiddelbare. På trods af områdets åbenlyse attraktivitet, så oplever Vestmøn i lighed med mange andre områder i provinsen en netto tilbagegang i befolkningstallet. I det følgende vil konkrete indsatsområder, som Vestmøn Lokalråd forestiller sig vil være relevante, blive omtalt. Udbredt og veludbygget infrastruktur, By- og boligfornyelse - Billige boliger, Natur, Sport og fritid, Bredt kulturliv af høj kvalitet, Mange sociale arrangementer og aktiviteter, Mulighed for at deltage i mange former for frivilligt arbejde, Kort afstand til handelscentre og indkøbsmuligheder, Kort afstand til idrætsfaciliteter og svømmehal samt fitness og golf, Kort afstand til de store veje og trafikforbindelser. Vestmøn ligger centralt i forhold til planlagt industri omkring Vordingborg, samt i forhold til de kommende års store byggeprojekter 3

5 Befolkningsudvikling for Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Total Befolkningsprognose for Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Vestmøn Total

6 Infrastrukturen Lokalrådet er meget opmærksom på at infrastrukturen på Vestmøn samlet set tilbyder en høj grad af service og at det er nødvendigt at arbejde for at vedligeholde dette høje niveau, både for at fastholde den fastboende del af befolkningen og også for at gøre området interessant for tilflyttere. Lokalhandel (Brugs, gårdbutikker), Børnehaver, Skoler, Bank, Lægehus, Ældrecenter, Kirker, Teater, Bosted, Disse faciliteter er en væsentlig del af områdets infrastruktur de er et basalt grundlag for, at at området kan fungere som samfund, såvel mht til at fastholde og udbygge områdets bosætning såvel som at fastholde og udbygge det erhvervsliv, som der i dag holder til på VestMøn. I modsætning til kommunens politikere, der på grundlag af prognoser fastholder, at dele af servicefaciliteterne skal beskæres, da man vurderer at områdets generelle aktivitetsniveau er faldende, - så mener Lokalrådet omvendt, at forudsætningen for at øge tilflytningen blandt andet skal findes ved at fremme udviklingen gennem vedligehold og udbygning af servicefaciliteterne man kan kalde det Synlighed gennem Service. Restauranter og café er 5

7 Vi er opmærksomme at ressourcerne i fremtiden vil være anderledes fordelt og det vil derfor blive nødvendigt at tilgodese projekter, der kan vise hvordan vi fremover kan få mest muligt ud af de ressourcer og midler, der vil være til rådighed. I denne lokale udviklingsplan vil vi prioritere projekttiltag indenfor følgende områder højt: uddannelse sundhed og omsorg transport kultur sport og fritidstilbud handel og erhverv internetdækning Vestmøn har i dag mange faciliteter, der er med til at kendetegne områdets høje grad af service og servicetilbud: Udover de servicetilbud, der vitterlig findes i lokalområdet, så har Vestmøn en beliggenhed, der gør at man hurtigt ( målt både i tid og i afstand ) kan nå nærliggende egnscentre, hvor man kan finde dækning for de behov, som ikke kan dækkes helt lokalt. I boksen har vi listet nogle områder, som Lokalrådet hver især anser for at være nødvendige forudsætninger for at et lokalsamfund som Vestmøn kan fungere og dermed både fastholde og tiltrække bosætning. 6

8 Natur og Miljø Lokalrådet er løbende involveret i naturrelaterede projekter omkring stisystemer og har ligeledes været indvolveret i et nyligt afsluttet shelterprojekt. Disse projekter giver de lokalboende mulighed for at nyde naturen i områder, der ellers ikke er forbeholdt offentlig adgang. Teater, Musik, Maleri og figurativ kunst, Hårbøllehuset, Kunsthåndværk, Shelterprojektet er afsluttet. Stiprojektet er ongoing og der arbejdes hele tiden på at udvide projektet med nye initiativer. Stier og sheltere, Blå flag strande, Ørredvande, Skove, Inddæmmede områder, Gadekær, sø og vandhuller, Røddinge Sø, Grøn teknologi, Gældende naturbeskyttelse på VestMøn Kunst og Kulturlivet Kunst og Kulturlivet kan åbnes mere op overfor de lokale..fx kend din lokale kunstner. Dette kan gøres projektrelateret. Lokalrådet er åben overfor sådanne tiltag. 7

9 Bosætningsprojektet Bosætningsprojektet er nu afsluttet i det hidtidige regi, men tiltaget skal videreudvikles. Der kan skabes nye projekter, der indarbejder de hidtidige erfaringer og dette område er oplagt til områdeudvikling i LUP-regi. Bosætningsprojektets væsenligste aktiv er de bosætningsambassadører, der byder tilflyttere velkommen, dels med blomster, dels med gode råd og en generel introduktion til lokalområdet. Alle tilflyttere får besøg af en bosætningsambassadør. IT, Bredbånd og internet Internet skal udbygges i lokalområdet. Hurtigt og stabilt internet er en forudsætning for sikre fremtidens tilflytning. Dette gælder både for at man som privatperson kan få dækket sine behov for digital radio og TV, samt muligheden for distancearbejde, såvel som muligheden for professionel opkobling ved opstart af en virksomhed. Lokalrådet tvivler på om fibernet er fremtiden i vores lokalområde. Vi vil støtte projekter, der afprøver og arbejder for at udbygge luftbårent internet. Dette kunne fx ske via opsætning af master eller anden teknologi. Indsatsområdet er beskrevet under Erhvervsdelen af denne udviklingsplan. 8

10 Turisme Attraktioner Vestmøn er et fremragende og hyggeligt turistområde. Området tilbyder i dag mange attraktioner, som turister fra nær og fjern kommer for at nyde og for at opleve. Busforbindelser Flextrafik Taxa Privat transport B&B, Stier, Sheltere, Bedste ørredvande, Blå flag strande, Mange gravhøje, Kunsthåndværkere, Kunsthal 44, Teaterbygning og teater, Hårbøllehuset kulturtilbud, Cykelruter, Hårbølle Havn, trækfugleruter og varieret fugleliv Transport Transportområdet på Vestmøn er de sidste år gået tilbage der er sket besparelser med fokus på den helt lokale transport. Dette har medført at transportmulighederne for turisterne er blevet forringet. Det er lokalrådets opfattelse, at den lokale og private turisme vil have godt af et bredt transporttilbud, hvis turismen ikke kun skal forlade sig på privat biltrafik og cykelturisme. 9

11 Vandrestier, Sheltere, Blå flag strande, Ørredvande, Skove, Inddæmmede områder, Gadekær, sø og vandhuller, fx Røddinge Sø, Gældende naturbeskyttelse på VestMøn Kulturarv Kulturarven på Vestmøn strækker sig mere end 5000 år tilbage. Dette aspekt kan bidrage til mange afvekslende oplevelser for turisterne. Lokalrådet vil gerne støtte projekter, der inddrager kulturarven som en del af turisternes samlede oplevelser, når de besøger Møn. Natur og miljø Vi har afsluttet projektet Shelter i Slotshaven, som er et stort aktiv for de mange cykelturister og skoleklasser, som er på tur. Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen. Gravhøje, Kulturmiljøer, Lokalarkiv og lokalhistorie, Kirker Kunst og Kultur Kunst og kultur er en vigtig del af tilbuddene til turisterne på Møn og Vestmøns Lokalråd vil gerne støtte initiativer, der fremmer kunst og kultur overfor turisterne. 10

12 Kystturisme Vestmøn har en flot og god badestrand, hele vejen mod syd og øst, som strækker sig fra Hårbølle havn forbi Stenminerne til Rytsebæk og Hjelms bugt Vision. Lokalrådet ønsker at udbygge og øge kystturismen på Vestmøn, ved i samarbejde med borgere, lokale foreninger og kommunen, at forbedre adgangsveje til stranden, få etableret trapper hvor der er klint, bedre parkerings forhold, og toiletter ved de større nedgange, renholdelse af stranden, så vi bevarer det blå flag ved Hårbøllestrand. Derudover skal der arbejdes for også at få et blåt flag ved Rytsebæk. I samarbejde med kommunen og ejeren af Hårbølle stenminer at søge at få etableret et større turist tibud, måske et hotel eller lignende, så man kan udnytte den fine badestrand og store havnedybde, der er på stedet, samt det 3-4 ha store område, der bare ligger øde hen. I tilknytning hertil kan Hårbøllehavn udbygges til lystbådehavn. 11

13 Erhverv Internet Vision VestMøn Lokalråd anser god internet- og mobildækning som tværgående faktorer, der er kritiske for at fremme bosætning, kultur, turisme og beskæftigelse på VestMøn. Internet og mobil dækning på VestMøn skal forbedres til en kapacitet der kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme. Status Damme Askeby og dele af Vollerup har fibernet. Vordingborg Kommune har etableret fibernet til kommunale institutioner og Lægehuset i Damsholte, men dette net må ikke benyttes privat. Store dele af VestMøn har internetadgang via telefonledninger mange steder kun med 1,5MB download, hvilket er tilstrækkeligt til at understøtte digital radio med enkelte udfald, men utilstrækkeligt til at understøtte normalt erhvervsmæssig brug, digitalt tv eller streaming tjenester. Der findes allerede nye teknologier der kan øge data hastigheden via det eksisterende telefonnet, men de kan ikke nå alle beboere. Tilsvarende kan datahastigheden øges via 4G mobildækning, der kom til VestMøn i

14 Mål vedr internet Internet og mobil dækning på VestMøn skal forbedres til en kapacitet og til en pris, der giver fuld adgang for alle beboere og kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme. VL anser "download/upload" hastigheder på 20MB/6MB som et realistisk minimumsmål for 95% af beboerne på VestMøn indenfor en periode på 3 år ved introduktion af ny teknik via eksisterende telefonkabler eller 4G mobil dækning fra eksisterende udbydere. VL vil arbejde for en solidarisk kooperativ model, der giver alle beboere på VestMøn adgang til en fiber-baseret internet løsning med en hastighed på 20MB/20MB. Mobildækning Mobildækningen er god i direkte linje fra de eksisterende sendemaster, men varierende i kuperet terræn med udfald mange steder, og lever ikke op til de kort over mobildækning som de enkelte teleselskaber viser. Alle selskaber annoncerer med 3Gdækning og med 4G inden udgangen af 2014, men realiteterne er at med det nuværende mastenet er der stadig mange steder, der kun oplever 2G dækning og nogle steder er der helt hvide pletter. Det sidste er især tilfældet langs strandene på østkysten, hvor redningsposters alarmnumre ikke kan kontaktes. 13

15 Handlingsplan for bedre internet og mobil dækning Undersøge eksisterende tekniske muligheder for bedre internet dækning, inkl. telefonnet, fibernet, el-net, mobilnet, satellit, digitalt radio- og tv-signal Undersøge muligheder for at forstærke mobilsignaler på husstands- eller landsby niveau Kontakte vigtigste internet udbydere om deres planer for forbedring af internet og mobil-dækning på VestMøn, inkl. TDC, Telia, Telenor, STOFA, SEAS-NVE, Land & Fritid, m.fl. Vurdere alternativer med hensyn til dækningsgrad, pris og tidsramme Orientere via hjemmeside og lokale aviser Undersøge eksisterende mobildækning på VestMøn, fx via spørgeskema (Del 1) på VLs hjemmeside og i Fanefjord DagligBrugsen. Undersøge befolkningens interesse og villighed til at støtte / deltage i en specifik løsning via spørgeskema (Del 2) Undersøge mulige kilder til finansiering af pilot projekt Udarbejde ansøgning om støtte til lokalt pilotprojekt i samarbejde med en eller flere kommercielle udbydere Søge relevante fonde for midler til projekt. Undersøge interessen for en solidarisk kooperativ internet dækning for alle beboere på VestMøn 14

16 Undersøge tidsramme for mobil dækning med 20MB/6MB Aktivt arbejde sammen med Vordingborg Kommune og lokalråd om bedre internetog mobildækning i hele kommunen Tekniske muligheder for højere hastigheder i eksisterende telefonkabler og tidsrammen for indførsel af disse Tekniske muligheder for internet via SEAS-NVE Muligheder for subsidier til at fremme bedre og hurtigere mobildækning Alle beboere på VestMøn opfordres til at deltage i kortlægning af mobil- og internet dækning. Det sker ved hente og bruge Mobilog app'en fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside (Se nedenfor). Mobilog findes endnu ikke i en udgave til iphone, men denne forventes klar 01 April Links til Mobilog app https://erhvervsstyrelsen.dk/hjaelp-os-medindsamle-information-om-mobildaekningen-idanmark 15

17 Erhverv SMEV ( Mikro, Små og Mellemstore Virksomheder ) Vision VestMøn skal tiltrække og fastholde mikro, småog mellemstore virksomheder, herunder virksomheder der kan forventes at deltage i eller opstå i forbindelse med de store anlægsarbejder, der i øjeblikket sættes i gang i regionen, omfattende det ny erhvervsområde mellem Stensved og Nyråd, Statsfængslet ved Nr Alslev, ny Storstrømsbro, nedrivning af eksisterende Storstrømsbro, elektrificering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, samt Femern Bælt Tunnellen. Status VestMøn har i øjeblikket godt 50 mikro, små og mellemstore virksomheder, hvoraf 15 er indenfor bygge- og anlæg og 30 ligeligtfordelt på handel, rådgivning, auto- og maskinværksteder, kultur, samt ejendomssalg og -administration. Mikro-virksomheder har mindre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, mens Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) har mindre end 250 ansatte og under 400 millioner kroner i årlig omsætning. En liste over disse virksomheder findes på Lokalrådets hemmeside. Mål Målet er at eksisterende virksomheder videreføres og at 10 nye virksomheder etabler sig på VestMøn over en periode på 3 år. 16

18 Handlingsplan En særlig tværgående indsats vil blive gjort for at forbedre mobil- og internet dækning på VestMøn (Se Internet). Derudover vil VestMøns Lokalråd: Holde dialogmøder med eksisterende virksomheder for at kortlægge og dele viden om potentialer og barrierer for drift af virksomheder på og fra VestMøn Kortlægge små virksomheder (der ikke findes i CVR registeret), især virksomheder langs grænsefladen mellem Erhverv og Turisme, f.eks. antikviteter, bed &breakfast, brugshåndværk, kunsthåndværk, caféer og andre spisesteder Invitere beboere til iværksættermøde om hvad der er behov for på VestMøn og hvilke hjælpemidler der eksisterer for iværksættere Til yde virkso heder at i dgå i e hå dværkerpakke for tilflyttere, i kl. faglig ge e ga g af ejendomme og udarbejdelse af tilbud på renovering, ombygning eller tilbygning Annoncere tilflyttertilbud i samarbejde med lokale ejendomsmæglere (flyttes til bosætning) Tilbyde bygge- og rådgiv i gsvirkso heder at live registreret på VL s hje eside Markedsføre VestMøn overfor Fængselsvæsenet, BaneDanmark, Vejdirektoratet og Femern Belt i samarbejde med Vordingborg Kommune. 17

19 Landbrug og Fiskeri Vision VestMøn skal fastholde et rentabelt landbrug og skovbrug med flest muligt landbrugsbedrifter og med øget lokal afsætning af produkter baseret på en bæredygtig og miljøvenlig drift, retablering af oprindelige biotoper på marginalt landbrugsland og plantning af flere læhegn, især hvor disse også kan fungere som vildtkorridorer. Fremme produktioner der kan værer til gavn for Vestmøn, som fx kvæg, får mv til afgræsning af naturarealer. Fremme produktion af biobrændse (halm -raps - pil - elefantgræs o s v)og føde til produktion af biogas (majs-roertang o s v). Mål Målene er at bevare arbejdspladser indenfor landbrug og skovbrug. Der skal skabes større opmærksomhed og forståelse for fordelene ved miljøvenlig drift, således at man undgår klager over miljøgener fra landbrug. Antallet af salgssteder for lokale produkter skal fordobles indenfor 3 år. Landbrug og Fiskeri VestMø er egu stiget af fede ler-rige jorder, som i nuværende landbrugsplanlægning karakteriseres so ro uste, dvs. at de ka udnytte større gødningsmængder og derigennem mere koncentreret husdyrhold. VestMøn har ca. 6,000 ha landbrugsjord og yderligere 200 ha vådområder der kan benyttes til græsning. De vigtigste afgrøder er vinterhvede og vårbyg til maltproduktion, med sukkerroer 18

20 som en mindre men økonomisk vigtig afgrøde og vinterraps som et iøjnefaldende afgrøde i foråret. Der var i 2013 to registrerede gårdsalg for henholdsvis ost og vin samt sæsonbestemt salg af kødkvæg og talrige vejsalg af æg og grøntsager fra køkkenhaver. Fiskeri drives ikke længere kommercielt, men der ses meget fritidsfiskeri mellem Møn og Bogø og enkelte fritidsfiskere sælger deres fangst i Hårbølle Havn.Maskinstationer der servicerer landbruget er medtaget under Virksomheder. Skovbrug VestMøn har ca 600 ha skov. Alle skovene er fredskove, dvs at de skal bestå af højstammede træer og at skovarealet skal fastholdes, men de må drives med bæredygtig drift. Fanefjord Skov og Slothaven er specielle, fordi de ejes af 150 parthavere, der skal have bopæl i Fanefjord Sogn. Parthaverne har ret til at deltage i de årlige jagter, men også pligt til at sørge for skovenes drift og vedligehold. Handlingsplan VestMøns Lokalråd vil: Holde dialogmøde med landmænd for at kortlægge potentialer og barrierer for landbrug samt dele viden om miljøvenlig drift Facilitere gårdsalg via VLs hjemmeside og turistbrochure for VestMøn. 19

21 Projektbeskrivelser På de følgende sider findes der projektskemaer. Projektskemaerne er korte beskrivelser af projekter, som Lokalrådet har initieret eller afsluttet indenfor de sidste 2 år det vil sige i perioden 1/ til 31/ Disse skemaer er kun ment som omtale af de initiativer, som der er iværksat og må ikke betragtes som egentlige projektbeskrivelser. 20

22 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde 1. marts 2014 Initiativtagere Projektbeskrivelse VestMøn Lokalråd Kvinder på tværs Projektets opstartsdato Afslutningsdato 8. april 2014 Projektansvarlige/projektejere Lillian Sand?? Lave netværk mellem nye og nuværende beboere for kvinder, mænd og børn. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At sørge for lokaler i projektets opstart. Relevans for udviklingsplanerne Et stort aktiv for området, da de nu har 750 medlemmer Initiativets videreførsel efter projektafslutning Initiativet kører videre under ledelse af en gruppe kvinder. 21

23 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere Projektbeskrivelse 4. juli 2014 VestMøn Lokalråd Prøvehus for tilflyttere Projektets opstartsdato Afslutningsdato 1. september 2014 igangværende Projektansvarlige/projektejere Vestmød Lokalråd Et hus eller en lejlighed still gratis til rådighed til potentielle tilflyttere i en kortere periode, fx 8-14 dage, mhp at de kan lære området at kende. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At finde og indrette et hus og skabe kontakt til eventuelle tilflyttere. Relevans for udviklingsplanerne At styrke bosætningen Initiativets videreførsel efter projektafslutning Kører under bosætningsprojektet 22

24 Projektnavn Shelterplads i Fanefjord Skov Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Projektets opstartsdato Afslutningsdato Initiativtagere Projektansvarlige/projektejere Projektbeskrivelse Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Lokalrådet fungerede som styregruppe for projektet og var ansvarlig mellemfinancieringen mht de nødvendige banklån. Relevans for udviklingsplanerne Initiativets videreførsel efter projektafslutning 23

25 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde 12. februar 2012 Initiativtagere En kreds af borgere i Røddinge-Sprove Spise afe i forsa li gshuset Hå et Projektets opstartsdato Afslutningsdato 14. april 2012?? Projektansvarlige/projektejere En kreds af borgere i Røddinge-Sprove Projektbeskrivelse Fællesbespisning for o rådets e oere. Ma ødes a 1 ga g o å ede i Forsa li gshuset Hå et alle kan komme og få et måltid mad til en meget rimelig pris. Man skiftes til at lave mad. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Initiativet blev taget på en idéworkshop, arrangeret af VestMøn Lokalråd. Relevans for udviklingsplanerne Initiativet styrker sammenholdet i nærområdet og er med til at styrke bosætningen. Initiativets videreførsel efter projektafslutning I itiativet fortsætter u der a svar af Forsa li gshuset Hå et 24

26 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 10. juli 2014 VestMøn Lokalråd Sundhedsparken Projektets opstartsdato Afslutningsdato 3. august 2014 Forår 2015 (forventet) Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Omlægning af Fanefjord gamle stadion til en sundhedspark, med tilplantning med frugttræer, duft- og blomsterbænke, opsætning af borde og bænke og grave et vandhul. Initiativet vil være et aktiv for skolen og et tilbud til alle områdets beboere. Al frugt i parken vil være frit tilgængelig for alle. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Igangsætte projektet og lede arbejdet. Relevans for udviklingsplanerne Styrker bosætningen. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Der vil blive nedsat en styregruppe af borgere. 25

27 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 1. maj 2014 VestMøn Lokalråd Udeskolens Grillhytte Projektets opstartsdato Afslutningsdato 30. november december 2014 Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Bygning af en udeskole/grillhytte på 25 m2 ved Fanefjordskolen, til brug i undervisningen. Initiativet skal være med til at fremtidssikre skolen. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Igangsætte og tilse arbejdet Relevans for udviklingsplanerne Understøtter bosætning. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Efter projektets afslutning har skolen overtaget ansvaret for brug og vedligehold af bygningen. 26

28 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere Projektbeskrivelse 4. maj 2011 VestMøn Lokalråd Bosætningsprojektet Projektets opstartsdato Afslutningsdato 4. september 2011?? Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Byde nye tilflyttere velkommen for at øge og fastholde bosætningen på VestMøn. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar At uddanne bosætningsambassadører Have kontakt til ejendomsmæglerne Relevans for udviklingsplanerne Stor betydning for at beboergrundlaget fastholdes. Initiativets videreførsel efter projektafslutning Der er nedsat en bosætningsgruppe, der kører initiativet videre.

29 Projektnavn Dato for godkendelse på lokalrådsmøde Initiativtagere 4. august 2014 VestMøn Lokalråd Landsbypedel Projektets opstartsdato Afslutningsdato 22. september 2014 ongoing Projektansvarlige/projektejere VestMøn Lokalråd Projektbeskrivelse Vi forestiller os, at landsbypedellen skal servicerer ældre borgere og passe grønne områder. Arbejdsindhold i stillingen/funktionen er endnu ikke endeligt besluttet. Lokalrådets opgaver/rolle/ ansvar Projektet skal beskrives i detaljer, herunder beslutte og beskrive funktioner og arbejdsopgaver. Relevans for udviklingsplanerne En sådan funktion kan blive et stor gavn, specielt for områdets ældre beboere, men kan også blive et aktiv for områdets øvrige fastboende og dermed et attraktivt tilbud for mennesker, der overvejer at flytte til området. Initiativets videreførsel efter projektafslutning I forbindelse med projektets beskrivelse skal der tages stilling til hvordan initiativet kan videreføres.

30 Dette hæfte er lavet af VestMøn Lokalråd og tilkendegiver bestyrelsens holdninger og ideer vedr lokale udviklingplaner for VestMøn. Redaktionen af denne udgave er afsluttet februar Se mere på eller skriv til bestyrelsen på

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vestmøn er fantastisk!

Vestmøn er fantastisk! Vestmøn er fantastisk! Det ved vi der bor her og vi vil gerne give dig mulighed for at bo og leve i vores fantastiske område. Er du flyttet til Vestmøn eller tænker du på at flytte til Vestmøn, kan du

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Internet og mobildækning på Møn

Internet og mobildækning på Møn Internet og mobildækning på Møn Bosætningsgruppen under Møn NU juli 2014 Nuværende internet dækning. Der er i øjeblikket 2 aktører på fibernet dækning. TDC og seas. TDC s dækning fremgår af nedenstående

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Hvad vil du med Jungshoved? Debatoplæg om lokal udvikling Ved Lokalrådets generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen en ny vision for Jungshoved til debat. Mød op og vær med til at svare på vigtige

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Referat gruppe 1 Hvordan kan vi styrke Jungshoveds samlingspunkter (f.eks. i form af skolen, bladet, havne, foreninger, kulturdag, markedsdage og andre arrangementer)? Aktiviteter i og vedligehold af Jungshoved

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

UDVIKLING AF TURISMEN

UDVIKLING AF TURISMEN PROJEKT FRIKOMMUNE PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF TURISMEN odsherred - landets største sommerhuskommune Sommerhusområder Lidt fakta om Odsherred Kommune Ca. 33.000 indbyggere Ca. 26.000 sommerhuse 3 svømmehaller

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Caféer på plejecentrene Velkommen!

Caféer på plejecentrene Velkommen! Caféer på plejecentrene Velkommen! Hyggelige caféer på plejecentrene i Vordingborg Kommune Med etablering af caféer på otte af kommunens plejecentre og på Brænderigården har Socialudvalget ønsket at skabe

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007 Dorit Mahler Jensen 09-11-2007 2007-28562. Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere 40 engagerede borgere deltog i mødet med dialogudvalget: Bent Maigaard Mette Høgh Christiansen Birthe

Læs mere

Tilgængelighed. iscenesættelse som strategi. International analyse, inspirationsartikel 5 OKTOBER 2007

Tilgængelighed. iscenesættelse som strategi. International analyse, inspirationsartikel 5 OKTOBER 2007 Tilgængelighed iscenesættelse som strategi OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 5 Det handler ikke kun om fysisk tilgængelighed By og land har altid suppleret hinanden. Landet har været

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere