Almen gymnasial uddannelse (STX)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen gymnasial uddannelse (STX)"

Transkript

1 Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

2 Almen gymnasial uddannelse STX - i Region Midtjylland Rapport, november 2009 Forfattere Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Region Midtjylland. Kontorchef Bodil Primsø, Region Midtjylland. Bodil. Følgegruppe Ole Nørregaard Hansen, rektor, Tørring Gymnasium, Finn Rasmussen, rektor, Bjerringbro Gymnasium, Erik Olesen, rektor, Silkeborg Gymnasium, Hans Vangsgaard Hansen, rektor, Holstebro Gymnasium og HF, Henning Tjørnelund, Bodil Primsø, Simon Frost Mortensen, Eventuelle henvendelser kan rettes til: Kontorchef Bodil Primsø, Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Der tages forbehold for trykfejl. Region Midtjylland 2009 Hel eller delvis gengivelse af rapporten er tilladt med tydelig kildeangivelse. Denne rapport kan downloades fra Region Midtjyllands hjemmeside ISBN

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller Oversigt over figurer Formål Region Midtjyllands målsætning for ungdomsuddannelser Sammenfatning og perspektivering Oversigt over gymnasier Elevfordelingen på STX i perioden Elevfordelingen på STX Optageområder med særlige problemstillinger Område 1: Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium - Rosborg Gymnasium og HF Område 2: Tørring Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Område 3: Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Område 4: Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Område 5: Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Område 6: Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Område 7: Egå Gymnasium - Favrskov Gymnasium - Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Område 8: Grenaa Gymnasium - Egå Gymnasium Risskov Gymnasium Område 9: Langkær Gymnasium - Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF Århus Katedralskole Århus Statsgymnasium Fremskrivning af STX-elever Fremskrivning af STX-elever på fordelingsudvalgenes geografiske områder Fordelingsudvalg Nord Fordelingsudvalg Syd Fordelingsudvalg Vest Fordelingsudvalg Øst Bilag.Oversigt over postnummerområder og sogne i Region Midtjyllan Oversigt over tabeller Tabellerne i denne rapport er indlagt som objekter, hvilket betyder, at hvis man dobbeltklikker på dem, åbnes de op i et Excelvindue, hvor det er muligt at bladre i hele tabellen. Tabel 1 : Oversigt over optaget af STX elever på de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden Tabel 2 Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium og HF Tabel 3 Tørring Gymnasium Ikast-Brande Kommune Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Tabel 4 Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole - Bjerringbro Gymnasium Tabel 5 Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Tabel 6 Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium - Vestjysk Gymnasium Tarm Tabel 7 Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Tabel 8 Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Tabel 9 Egå Favrskov Langkær Risskov år 2005 til Tabel 10 Grenaa Gymnasium Risskov Gymnasium år 2000 til Tabel 11 Grenaa Gymnasium Egå Gymnasium Risskov Gymnasium år 2005 til Tabel 12 Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF Århus Katedralskole Århus Statsgymnasium år 2000 til Tabel 13 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalgenes geografiske områder Tabel 14 Indmeldt kapacitet i 2009 i Region Midtjylland Tabel 15 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Nords geografiske område Tabel 16 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Nord Tabel 17 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Syds geografiske område Tabel 18 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Syd Tabel 19 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Vests geografiske område Tabel 20 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Vest Tabel 21 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Østs geografiske område Tabel 22 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Øst... 34

4 1.2 Oversigt over figurer Figur 1 Gymnasier i Region Midtjylland...8 Figur 2 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF Figur 3 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium Figur 4 : Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium Figur 5 Geografisk fordeling af elever fra Skive Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium og Thisted gymnasium og HF-kursus Figur 6 Geografisk fordeling af elever fra Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium, og Vestjysk Gymnasium Tarm Figur 7 Geografisk fordeling af elever fra Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus Figur 8 Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium Figur 9 Geografisk fordeling af elever fra Egå, Favrskov, Langkær og Risskov gymnasier Figur 10 Geografisk fordeling af elever fra Egå, Risskov og Grenaa gymnasier Figur 11 Geografisk fordeling af elever fra Langkær Marselisborg Viby Århus V, C og S Side 4

5 2 Formål Formålet med denne analyse er: at afdække optagemønstrene til de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden at beskrive, hvordan antallet af potentielle STX-elever vil udvikle sig i årene frem til Analysen skal give et bud på, hvilken kapacitet, der bliver behov for på STX i alle dele af Region Midtjylland i de kommende år. Derfor vil analysen danne baggrund for Regionsrådets indstillinger til Undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelse for STX i de kommende år. Endvidere forventes det, at alle gymnasierne i regionen vil kunne benytte datamaterialet i rapporten i arbejdet med strategi og langsigtet planlægning på den enkelte institution. Samtidig med udarbejdelsen af denne rapport, er der udviklet et digitalt værktøj omfattende alle indhentede data i undersøgelsen. Dette værktøj bliver tilgængeligt for alle gymnasierne og vil give den enkelte institution mulighed for at udforme sine egne detaljerede tabeller og oversigter. 3 Region Midtjyllands målsætning for ungdomsuddannelser Uddannelse er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Regionsrådets uddannelsespolitik 2 tager udgangspunkt i Den regionale udviklingsplan 3, hvor visionen for uddannelse er, at den midtjyske region inden 2030 har et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer relevante uddannelsestilbud og understøtter en internationaliseret vækst og udvikling. I overensstemmelse med den nationale strategi, er det Region Midtjyllands målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Profilmodellen 4, for hele landet viser i 2007, at knap 80 procent forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse mod knap 81 procent i Hertil kommer godt 4 procent, der får en videregående uddannelse uden at have gennemført en ungdomsuddannelse. Således forventes det, at knap 84 procent af en ungdomsårgang i Region Midtjylland, der afslutter 9. klasse i 2007 gennemfører mindst en ungdomsuddannelse 5. Én af de væsentligste udfordringer over de næste år bliver at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og dernæst en videregående uddannelse. Det bliver derfor af afgørende betydning, at der er et bredt udbud af uddannelser i alle dele af regionen, som giver reel adgang til uddannelse for alle unge. Det er derfor vigtigt at sikre udbud af STX-uddannelse og bevare et inspirerende uddannelsesmiljø i en bæredygtig gymnasiestruktur uden unødig lang befordring i alle dele af Region Midtjylland. 1 Datamaterialet er registerdata fra Danmarks Statistiks elevregister, der er sammenkørt med bopælsoplysninger fra CPRregisteret. Til beregningen af antallet af eleverne frem til år 2015 er befolkningsprognosen for 2006 for de årige lagt til grund, da det er den sidste, der er umiddelbart tilgængelig hos Danmarks Statistik, og som er på en geografisk detaljeringsgrad, der gør den anvendelig. I øvrigt er anvendt Region Midtjyllands GIS-database. 2 Vedtaget af Regionsrådet den Vedtaget af Regionsrådet den En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres ved, at den pågældende årgangs uddannelsesniveau fremskrives for hvert år ud fra antagelsen om, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som ved fremskrivningens start. Fremskrivningen gøres med den såkaldte profilmodel. Profilmodellen 2007 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2007, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2007 (Kilde: Undervisningsministeriet hjemmeside om profilmodellen). 5 Seneste profilanalyse fra UNI.C. Side 5

6 4 Sammenfatning og perspektivering Formålet med denne analyse er dels at afdække optagemønstrene til de enkelte gymnasier i Region Midtjylland, dels at give et bud på, hvilken STX-kapacitet der bliver behov for i de kommende år. Analysen skal anvendes som baggrundsmateriale for Regionsrådets indstillinger til Undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelse for STX. Det forventes også, at de enkelte gymnasier kan benytte datamaterialet i bestyrelsernes arbejde med strategi og langsigtet planlægning. I dette afsnit sammenfattes delkonklusionerne fra afsnit 6, der afdækker og beskriver optagemønstrene og problemfelterne i ni optageområder. Sammenfatningen sammenholdes med resultaterne fra afsnit 7, der omfatter elevfremskrivning og kapacitetstal i de fire fordelingsudvalg. Elevfremskrivningen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning pr. 1. januar 2006, ligesom den også tager udgangspunkt i STX-frekvensen i I rapporten anvendes endvidere den kapacitet, som gymnasierne har indmeldt til Region Midtjylland og Undervisningsministeriet i de senere år, og som har dannet grundlag for fordelingen af elever. Kapacitetsbegrebet i denne rapport har ingen forbindelse til de kapacitetsvurderinger, som UBST arbejder med i forbindelse med bygningsoverdragelsen. Delkonklusionerne i afsnit 6 med beskrivelsen af optageområderne peger på en række udfordringer og problemfelter: Regionsgrænseproblematik: Tørring Gymnasium har en særlig udfordring, da beliggenheden så tæt på regionsgrænsen betyder, at institutionens naturlige optageområde er delt i to regioner. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og ikke mindst sikre et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Tørring Gymnasium at fastholde optaget fra Give, Jelling, Vejle og Vonge, da den udgør 40 procent af eleverne på gymnasiet. Derfor er det væsentligt for Tørring Gymnasium, at fordelingsudvalget i Region Syddanmark også medtænker Tørring Gymnasium ved fordelingen af elever i området. En tilsvarende udfordring har Morsø Gymnasium, som er placeret i Region Nordjylland og som også har optageområde i to regioner. Det bliver væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Sallingområdet, da den udgør 21 procent af eleverne på gymnasiet. Det bliver væsentligt for Morsø Gymnasium, at fordelingsudvalg Nord også medtænker Morsø Gymnasium ved fordelingen af elever i sit område. Bæredygtighed: I Region Midtjylland er der flere udkantsgymnasier. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiernes drift og ikke mindst sikre et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det afgørende for de nævnte gymnasier, at fordelingsudvalgene medtænker denne problematik ved fordelingen af elever. Det drejer sig om Tørring Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Lemvig Gymnasium og Grenaa Gymnasium. Bjerringbro Gymnasium oplever, at nabogymnasierne optager elever i alle dele af det naturlige optageområde. Det vil have stor betydning for gymnasiet, hvis det i forbindelse med fordeling af elever kan modtage de elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers har søgt til gymnasierne i Viborg, og med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, som Bjerringbro Gymnasium kunne modtage elever fra. Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm er som mindre gymnasier også afhængige af at bevare det nuværende elevoptag. Med det pres der i disse år er i søgningen til Herning Gymnasium vil det have stor betydning for begge gymnasier, hvis de i forbindelse med fordeling af elever kan modtage elever fra henholdsvis Videbæk og Sønder Felding. Lemvig Gymnasium oplever også konkurrence fra større gymnasier i sit optageområde. Også her vil det have stor betydning for gymnasiet i forbindelse med fordeling af elever at modtage elever fra Lemvig-området, der ellers søger til gymnasierne i Struer og Holstebro. Endelig oplever Grenaa Gymnasium konkurrence om optaget på Djursland efter etableringen af Egå Gymnasium. Det bliver vigtigt for Grenaa Gymnasium at fastholde optaget af elever fra bl.a. Ebeltoft og Ryumgård. Side 6

7 Kapacitetsproblemer: Det største problem i forhold til kapacitet og fordeling af stx-elever knytter sig i øjeblikket til Silkeborg Gymnasium, der i perioden har oplevet en stigning i antallet af optagne STX-elever på 79 procent. I Silkeborg Gymnasiums optageområde er der sammenfald med optageområderne til Skanderborg Gymnasium og Bjeringbro Gymnasium. De to gymnasier har ved fordelingen mulighed for at aflaste Silkeborg Gymnasium. Herning Gymnasium har også oplevet en stor stigning i antallet af optagne STX-elever i nævnte periode. Fra Herning Gymnasium kan der fordeles elever til Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Lemvig Gymnasium og Holstebro Gymnasium. I Århus-området vil der ske en stigning i antallet af ansøgere i de kommende år, men til trods for det, vil der samlet set i fordelingsudvalg Øst være tilstrækkelig kapacitet. De omtalte gymnasier bliver afhængige af, at der i forbindelse med fordelingsprocessen sikres en hensigtsmæssig koordinering og et konstruktivt samarbejde både internt i fordelingsudvalgene og imellem udvalgene. Strukturændringer: Oprettelse af 10. klasse-centre og ændret tilrettelæggelse af transport vil få afgørende indflydelse på søgemønstrene i flere områder af regionen, og dermed på institutionsstrukturen. Etableringen af et 10. klasse-center i Skive kan få konsekvenser for Morsø Gymnasium, hvis de unge fra Nordsalling vænner sig til at tage til Skive og derfor også vil vælge at gå på gymnasium i Skive. Når det gælder transport, bliver det interessant at se, om der sker ændringer i søgningen fra Aulum til Holstebro Gymnasium efter at Aulum er blevet en del af Herning Kommune. Det bliver ligeledes væsentligt at følge, om Ikast-Brande kommunes tilbud om gratis bustransport til uddannelsesinstitutioner internt i kommunen, får indflydelse på Tørring Gymnasiums optag af elever fra Nørre Snede. Endelig kan UU ernes organisering af vejledning, præsentationskurser og brobygning få konsekvenser for søgemønstrene. Det er derfor vigtigt, at UU-centrene fortsat vejleder neutralt og uvildigt, sådan som de er forpligtet til, og ikke tilrettelægger vejledningen efter kommunegrænserne. Samlet konklusion: Denne rapport viser overordnet, at der ikke ser ud til at blive kapacitetsproblemer på gymnasierne i Region Midtjylland i de kommende år under forudsætning af: at det statistiske datamateriale holder stik at STX-frekvensen er som i 2006 at den eksisterende kapacitet, som vi kender den i dag, udnyttes ved den årlige fordelingsproces at det nuværende kørselsmønster fortsætter En fastholdelse af det nuværende kapacitetsbegreb bliver afgørende for mange gymnasier, specielt i forbindelse med gymnasiernes aktuelle overtagelse af bygninger, hvor prisen bliver fastsat i forhold til Undervisningsministeriets prognosticerede elevtal for Side 7

8 5 Oversigt over gymnasier. Figur 1 Gymnasier i Region Midtjylland Figur 1 viser en oversigt over, hvor der udbydes STX i Region Midtjylland. Den største koncentration af gymnasier findes i den østlige del af regionen, mens der ikke overraskende er færre i Vestjylland og på Djursland. Region Midtjylland er efter amternes nedlæggelse opdelt i fire fordelingsområder, hvor hvert område repræsenterer institutionerne i de tidligere amter. Fordelingsudvalg Øst omfatter alle gymnasier i det tidligere Århus Amt, fordelingsudvalg Vest omfatter alle gymnasier i det tidligere Ringkøbing Amt. Fordelingsudvalg Syd består af de gymnasier fra det tidligere Vejle Amt, som nu er beliggende i Region Midtjylland og tilsvarende fordelingsudvalg Nord, som består af de gymnasier fra det tidligere Viborg Amt, som nu er beliggende i Region Midtjylland. Hvert fordelingsudvalg består af de respektive rektorer samt 2 regionsrådsmedlemmer. 6 Elevfordelingen på STX i perioden I dette afsnit er der dels en oversigt over optaget af STX elever på det enkelte gymnasium i Region Midtjylland i perioden Dernæst følger oversigter over ni optageområder med særlige problemstillinger i regionen, hvor der dels er sammenfald af optageområder mellem to eller flere gymnasier, dels er behov for at fordele ansøgere til STX, da der er flere 1. prioritetsansøgere, end der er kapacitet til på nogle af gymnasierne, hvorfor nogle elever flyttes til skoler med ledig kapacitet. Side 8

9 6.1 Elevfordelingen på STX Tabel 1 : Oversigt over optaget af STX elever på de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden Skole Bjerringbro Gymnasium Det Kristne Gymnasium Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Grenaa Gymnasium Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Ikast-Brande Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Marselisborg Gymnasium Odder Gymnasium Paderup Gymnasium Randers Statsskole Ringkøbing Gymnasium Risskov Gymnasium Rønde Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Skive Gymnasium og HF Struer Statsgymnasium Tørring Gymnasium Vejlefjordskolen Vestjysk Gymnasium Tarm Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Viby Gymnasium og HF Aarhus Katedralskole Aarhus Statsgymnasium I alt for Oversigten over optagne STX-elever i tabel 1 viser, at der generelt har været tale om en fremgang af STX-elever på 36 procent i perioden fra 2000 til En række gymnasier har oplevet en væsentlig fremgang. Det drejer sig om gymnasierne i Favrskov, Herning, Odder, Randers og Skanderborg. Den største fremgang har Silkeborg Gymnasium oplevet, idet elevantallet her er steget med 79 procent i perioden. I den samme periode er det lykkedes for Risskov Gymnasium at fastholde sit elevoptag, selvom der blev etableret et nyt gymnasium i Egå i Det skyldes primært et stigende antal STX- elever i Århus-området, bl.a. på grund af den demografiske udvikling. I øvrigt er der god overensstemmelse mellem de gymnasier, der har stigende elevtal og de områder i Region Midtjylland, der har den største befolkningsudvikling. Side 9

10 6.2 Optageområder med særlige problemstillinger. Som nævnt ovenfor beskrives i det følgende ni områder, hvor der enten er sammenfald af optageområder mellem to eller flere gymnasier eller behov for at fordele ansøgere, fordi der er flere 1. prioritetsansøgere end der er kapacitet til på nogle af gymnasierne. Læsevejledning til tabeller og kort: Tabellerne og kortene i de følgende afsnit er opbygget, sådan at det på tværs af gymnasierne er muligt at se, hvordan eleverne i et område fordeler sig på de omkringliggende gymnasier. (Dobbeltklik på tabellerne for at åbne excel-objektet) Postnummerområde Antal elever Den samlede andel af skolens elever, der kommer fra postområdet Den lilla farve på kortet repræsenterer Viborg Gymnasium og HF, mens den grønne farve repræsenterer Viborg Katedralskole. Fra dette område (sogn) er 47 elever på Viborg Gymnasium og HF, mens 26 er elever på Viborg Katedralskole. (Hold Ctrl ned og brug musens schrollknap for at zoome ind på kortet) Bemærk.: I bilaget findes en kortoversigt over postnummerområder og sogne i Region Midtjylland. I denne analyse indgår de STX-elever, der er blevet optaget på de enkelte gymnasier. Side 10

11 6.2.1 Område 1: Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium - Rosborg Gymnasium og HF Det første område omfatter Tørring Gymnasium, der er placeret i Region Midtjylland samt Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF, som begge er beliggende i Region Syddanmark. I optagelsesbekendtgørelsen er der lovgivningsmæssigt taget højde for de problematikker, der kan opstå på tværs af regionsgrænserne imellem de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene, når det gælder kapacitetsfastsættelse og fordeling af STX-elever. Med en beliggenhed få kilometer fra en regionsgrænse har Tørring Gymnasium en stor del af sit optageområde placeret i Region Syddanmark. Tabel 2 Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium og HF Antal STX elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i nedennævnte postområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets elevantal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium & HF I alt Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7323 Give Tørring Brædstrup Jelling Vejle Nørre Snede Uldum Ejstrupholm Rask Mølle Vonge Borgerservice Flemming Klovborg Horsens Hampen Gadbjerg Hedensted Tabel 2 viser, hvor der er sammenfald mellem optageområder til Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF i forhold til postnummer-områder. Her er det specielt postnummerområderne Give og Jelling, der er interessante. Begge er beliggende i Region Syddanmark og både Tørring Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF optager elever herfra. Fra Give er langt størsteparten af eleverne i perioden optaget på Tørring Gymnasium, mens det for Jellings vedkommende er ca. halvdelen, der er optaget på Rosborg Gymnasium og tilsvarende på Tørring Gymnasium. I perioden er 40 procent af eleverne på Tørring Gymnasium fra postnummerområder i Region Syddanmark (Give, Jelling, Vejle og Vonge). Side 11

12 Figur 2 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 2 viser for det første, at ca. halvdelen af Tørring Gymnasiums optageområde (grøn) er beliggende i Region Syddanmark. For det andet fremgår det også af kortet, at der er sammenfald imellem de tre gymnasiers optageområder i Give, Jelling, Vejle og Vonge. Give, Jelling og dele af Grejs er nu en del af Vejle Kommune. Vejlefjordskolen indgår ikke i analysen, da det er en privat institution. Delkonklusion: I dette område har Tørring Gymnasium nogle særlige udfordringer, dels som det mindste gymnasium i området, dels i forbindelse med strukturreformen, der har medført at institutionen har fået sit naturlige optageområde delt i to regioner, og er blevet afhængige af samarbejdet imellem fordelingsudvalg i to regioner. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Tørring Gymnasium at fastholde optaget fra Give, Jelling, Vejle og Vonge, da de som nævnt ovenfor, udgør 40 procent af eleverne på gymnasiet. Side 12

13 6.2.2 Område 2: Tørring Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Det andet område beskriver optageområdet syd for Silkeborg med søgningen af elever til gymnasierne i Tørring, Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg i perioden 2000 til Tabel 3 Tørring Gymnasium Ikast-Brande Kommune Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Tørring Gymnasium Ikast-Brande Silkeborg Skanderborg I alt Gymnasium Gymnasium Gymnasium Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Silkeborg Skanderborg Ikast Ry Give Brædstrup Tørring Hørning Brande Jelling Borgerservice Them Herning Bording Ejstrupholm Vejle Nørre Snede Bryrup Engesvang Uldum Sunds Galten Tabel 3 viser, at der er en ret tydelig opdeling af optageområder imellem de fire nævnte gymnasier, idet der kun er tale om sammenfald imellem Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium i postnummerområde Ry. Herfra optages godt 1/3 på Silkeborg Gymnasium, mens knap 2/3 optages på Skanderborg Gymnasium. Med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Ry-området således en buffer-zone, hvor Skanderborg Gymnasium i forbindelse med fordeling af elever kan aflaste. Tørring Gymnasium modtager, som det ses af tabel 3, stort set alle elever fra Nørre Snede. Nørre Snede er efter strukturreformen blevet en del af Ikast-Brande Kommune, som har besluttet at tilbyde gratis bustransport til uddannelsesinstitutioner indenfor kommunegrænsen. Det kan få indflydelse på, om eleverne fra det område i fremtiden vælger Ikast-Brande Gymnasium eller Tørring Gymnasium. Side 13

14 Figur 3 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 3 viser, at der er klart afgrænsede optageområder imellem Tørring Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium, mens der som nævnt tidligere er tale om et sammenfald af optageområde imellem Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium i området omkring Ry, Låsby og Galten. Delkonklusion: I øjeblikket er der klart afgrænsede optagemønstre til Tørring Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium i denne del af regionen. Det bliver dog væsentligt at følge, hvilken indflydelse Ikast-Brande Kommunes tilbud om gratis bustransport får på optaget fra Nørre Snede til Tørring Gymnasium. Til gengæld er der sammenfald imellem optageområderne til Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium. Med det store pres, der aktuelt er i søgningen til Silkeborg Gymnasium udgør området omkring Ry en bufferzone, hvor Skanderborg Gymnasium i forbindelse med fordeling af elever har mulighed for at aflaste. Side 14

15 6.2.3 Område 3: Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Det tredje område omfatter det optageområde, hvor eleverne søger til Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium. Tabel 4 Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole - Bjerringbro Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Favrskov Silkeborg Viborg Viborg Bjerringbro I alt Gymnasium Gymnasium Gymnasium og Katedralskole Gymnasium Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Silkeborg Viborg Hinnerup Bjerringbro Hadsten Tjele Kjellerup Hammel Karup J Langå Borgerservice Ry Them Skals Ulstrup Løgstrup Thorsø Rødkærsbro Møldrup Ans By Tabel 4 viser, hvordan optaget har fordelt sig på de fem gymnasier fra de nævnte postnummerområder i årene 2000 til Favrskov Gymnasium har et velafgrænset optageområde. Hovedoptageområdet er Hinnerup og Hadsten, hvorfra 63 procent af gymnasiets elever i perioden 2000 til 2007 kommer. Den resterende del af Favrskov Gymnasiums elever kommer fra Hammel (17 procent) og Langå (12 procent). Silkeborg Gymnasium er fuldstændig enerådende i bl.a. Silkeborg og Them. I forhold til Favrskov Gymnasium er der et lille sammenfald af optaget i Hammel-området. Viborg Gymnasium og HF og Viborg Katedralskole har stort set sammenfaldende optageområder. I årene har man delt eleverne fra Viborg med 1/3 til Viborg Gymnasium og HF og 2/3 til Viborg Katedralskole, mens man i store træk har delt de optagne elever fra Bjerringbro, Tjele, Kjellerup, Karup, Skals, Løgstrup, Rødkærsbro, Møldrup, Ans, Ålestrup, Stoholm, Hobro og Gedsted. Viborg Katedralskole optager desuden elever fra Samsø og Læsø, da de kan bo på kollegiet. I dette område har Bjerringbro Gymnasium en særlig udfordring. Det er områdets mindste gymnasium, og ser man på institutionens naturlige optageområde, er man i konkurrence om eleverne fra tre retninger mod øst fra Favrskov Gymnasium, mod syd fra Silkeborg Gymnasium og mod nordvest fra gymnasierne i Viborg. Bjerringbro er ikke overraskende hovedoptageområdet for Bjerringbro Gymnasium. I årene kom 56 procent (412) af eleverne fra det område. I samme periode valgte 52 elever fra Bjerringbro dog at gå på et af gymnasierne i Viborg. Side 15

16 Den resterende del af Bjerringbro Gymnasiums elever kommer fra Thorsø/Ulstrup, Rødkærsbro, Kjellerup og Ans. Når det gælder Thorsø og Ulstrup kom 165 af Bjerringbro Gymnasiums elever derfra svarende til 22 procent, mens et mindre antal valgte gymnasier i Favrskov, Silkeborg og Viborg. Det bliver derfor vigtigt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget herfra. Eleverne fra Rødkærsbro fordelte sig med 50 til Bjerringbro Gymnasium og 36 til gymnasierne i Viborg. For Kjellerups vedkommende blev 40 elever optaget på Bjerringbro Gymnasium, mens 50 elever er optaget på Silkeborg Gymnasium og 220 elever på gymnasierne i Viborg Fra Ans er 37 elever optaget på Bjerringbro Gymnasium, mens 33 elever er optaget på et af gymnasierne i Viborg. Oversigten over gymnasierne i tabel 1 på side 9 viser, at Bjerringbro Gymnasium et af de få gymnasier, som ikke har optaget flere elever i 2007 end i år For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og ikke mindst et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget fra de ovennævnte områder, og det ville være en stor fordel for gymnasiet, hvis det kunne optage nogle af de elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers søger til gymnasierne i Viborg. Med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, hvor Bjerringbro Gymnasium kan aflaste. Figur 4 : Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 4 viser tydeligt, at der i hele Bjerringbro Gymnasiums optageområde er sammenfald med andre gymnasiers optageområde. I Bjerringbro og Rødkærsbro er der konkurrence fra gymnasierne i Viborg. I Ans og Kjellerup er der konkurrence fra Silkeborg Gymnasium og gymnasierne i Viborg, mens der i Thorsø og Ulstrup er konkurrence fra Favrskov Gymnasium. Side 16

17 Delkonklusion: I dette område har Bjerringbro Gymnasium en særlig udfordring som områdets mindste gymnasium, idet det som det eneste gymnasium i regionen oplever konkurrence fra andre gymnasier i alle dele af sit optageområde. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde det nuværende elevoptag. Det vil have stor betydning for gymnasiet, hvis det i forbindelse med fordeling af elever kan modtage elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers har søgt til gymnasierne i Viborg, og med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, som Bjerringbro Gymnasium kan modtage elever fra. Det bliver endvidere vigtigt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget af elever fra Thorsø og Ulstrup, som i perioden udgør 22 procent af elevoptaget. Side 17

18 6.2.4 Område 4: Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HFkursus Det fjerde område beskriver det optageområde, hvor eleverne søger til Skive Gymnasium og HF, der er placeret i Region Midtjylland, samt Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus, som begge er beliggende i Region Nordjylland. I optagelsesbekendtgørelsen er der som tidligere nævnt lovgivningsmæssigt taget højde for de problematikker, der kan opstå på tværs af regionsgrænserne imellem de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene, når det gælder kapacitetsfastsættelse og fordeling af STX-elever. Med en beliggenhed få kilometer fra en regionsgrænse har Morsø Gymnasium en stor del af sit optageområde placeret i Salling-området i Region Midtjylland. Tabel 5 Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Skive Gym-nasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gym-nasium og HF Kursus Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7700 Thisted Skive Nykøbing M Roslev Spøttrup Snedsted Højslev Erslev Bedsted Thy Stoholm Jyll Hurup Thy Hanstholm Tabel 5 viser, hvor der er sammenfald imellem optageområderne til Skive Gymnasium og HF, som er beliggende i Region Midtjylland og Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus, som begge er placeret i Region Nordjylland. Morsø Gymnasium har nogle vilkår, der kan sammenlignes med Tørring Gymnasium som beskrevet på side 11. Tørring Gymnasium optager 40 procent af sine elever i Region Syddanmark, mens det af tabel 5 fremgår, at Morsø Gymnasium optager 21 procent af sine elever fra Salling-området i Region Midtjylland. Procenttallet er dog relativt, da Morsø Gymnasiums samlede elevtal er betydeligt lavere end Tørring Gymnasiums. Thisted Gymnasium og HF-kursus har i perioden optaget 16 elever fra Mors, mens Morsø Gymnasium har optaget 27 elever fra Thy. Skive Gymnasium har i samme periode optaget 2 elever fra Mors, mens Morsø Gymnasium har optaget 13 elever fra Skive. Morsø Gymnasium har i øvrigt de samme udfordringer som Bjerringbro Gymnasium, da det er det mindste gymnasium i området og har haft et faldende elevtal i perioden For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets fortsatte drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Salling-området, hvor der er konkurrence fra Skive Gymnasium og HF. Tilsvarende kunne det styrke Morsø Gymnasium, hvis Thisted Gymnasium og HF-kursus ikke optager elever fra Mors. I alt Side 18

19 Den nye kommuneinddeling kan få betydning for Morsø Gymnasiums optag i Salling-området. Den nye Skive Kommune, som nu også omfatter de tre tidligere Salling-kommuner, har oprettet et 10. klasse-center i Skive, hvilket kan få betydning for elevernes valg af gymnasium i fremtiden. Figur 5 Geografisk fordeling af elever fra Skive Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium og Thisted gymnasium og HF-kursus Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. I figur 5 er det tydeligt, at der er sammenfald imellem Morsø Gymnasiums og Skive Gymnasium og HF s optageområder i den nordlige del af Salling, og at der tilsvarende er sammenfald imellem Morsø Gymnasiums og Thisted Gymnasium og HF-kursus s optageområder i den nordvestlige del af Mors og den østlige del af Thy. Der kan være flere forklaringer på søgemønstrene, dels hvilke offentlige transportmuligheder, der er i området, dels hvordan befolkningen i øvrigt historisk er orienteret i forhold til valg af uddannelsessted. Som følge af strukturreformen sker der ændringer i de offentlige transportmuligheder, hvilket kan få indflydelse på søgemønstre. Delkonklusion: I dette område har Morsø Gymnasium som det mindste Gymnasium en særlig udfordring. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets fortsatte drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Salling-området, hvor der er konkurrence fra Skive Gymnasium og HF, ligesom det ville gavne, hvis Thisted Gymnasium og HF-kursus ikke optager elever fra Mors. I forhold til etableringen af 10. klasse-centret i Skive bliver det interessant at følge, om det får konsekvenser for de unges valg af gymnasium på længere sigt om det er familiernes tradition for valg af gymnasium der vejer tungest eller det får en større betydning, at de unge vænner sig til at tage til Skive og derfor også vil vælge at gå på gymnasium i Skive. Side 19

20 6.2.5 Område 5: Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Det femte område beskriver det vestjyske område, hvor eleverne søger til Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm. Tabel 6 Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium - Vestjysk Gymnasium Tarm Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområd Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium I alt Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7400 Herning Holstebro Ringkøbing Skjern Videbæk Tarm Vildbjerg Kibæk Ulfborg Aulum Hvide Sande Sunds Spjald Vinderup Brande Lem St Borgerservice Ølgod Tim Hemmet Sørvad Sønder Feldin Haderup Vemb Struer Ørnhøj I tabel 6 kan man se, hvilket gymnasium STX- eleverne fra disse postnummerområder i perioden er optaget på. For Herning Gymnasiums vedkommende har man i perioden stort set optaget alle elever fra postnummerområderne i Herning, Vildbjerg, Kibæk og Sunds. Holstebro Gymnasium og HF optager stort set alle ansøgere fra Holstebro, Sørvad, Vemb og Ørnhøj. Ringkøbing Gymnasium har sit hovedoptageområde i Ringkøbing, Hvide Sande, Lem og Tim. Vestjysk Gymnasium Tarm har sit hovedoptageområde i Skjern, Tarm, Ølgod og Hemmet. I tabellen kan man ligeledes se, hvor der er sammenfald imellem de fire gymnasiers optageområder. Side 20

21 Fra postnummerområde Skjern er langt størstedelen på 304 elever optaget på Vestjysk Gymnasium Tarm, mens 39 elever i perioden er optaget på Ringkøbing Gymnasium. STX-eleverne fra Videbæk er fordelt med 115 på Herning Gymnasium, 58 på Ringkøbing Gymnasium og 31 på Vestjysk Gymnasium Tarm, mens eleverne fra Sønder Felding er fordelt med 29 på Herning Gymnasium og 10 på Vestjysk Gymnasium Tarm. Fra Ulfborg og Spjald er eleverne stort set fordelt ligeligt imellem Holstebro Gymnasium og HF og Ringkøbing Gymnasium. Fra Aulum er eleverne optaget i henholdsvis Herning og Holstebro. Aulum er efter kommunalreformen blevet en del af Herning Kommune. Spørgsmålet er, hvilken indflydelse det får på søgningen i de kommende år. Figur 6 Geografisk fordeling af elever fra Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium, og Vestjysk Gymnasium Tarm Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 6 viser, at gymnasierne stort set har velafgrænsede optageområder, og at det primært er der, hvor områderne grænser op til hinanden, der er konkurrence om eleverne. Det gør sig gældende i Aulum, Ulfborg, Spjald, Videbæk og Sønder Felding. Den eneste undtagelse er Skjern, som ligger meget tæt på Vestjysk Gymnasium Tarm, hvor Ringkøbing Gymnasium som nævnt ovenfor har optaget elever fra i perioden. Både Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium må betegnes som udkantsgymnasier, som er afhængige af at opretholde det nuværende optag af elever. Med det store pres der i disse år er på søgningen til Herning Gymnasium vil begge gymnasier kunne have stor fordel af at optage en større andel af ansøgerne fra bl.a. Videbæk og Sønder Felding. Det kristne Gymnasium i Ringkøbing indgår ikke i analysen, da det er et privat gymnasium med et søgemønster, der afviger meget fra de andre gymnasier, da de optager elever fra hele landet på grund af institutionens særlige profil. Delkonklusion: Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm er som udkantsgymnasier mest afhængige af at bevare det nuværende elevoptag. Med det pres der i disse år er i søgningen til Herning Gymnasium ville begge gymnasier have fordel af at modtage elever fra henholdsvis Videbæk og Sønder Felding. Det bliver endvidere interessant at se, om der sker ændringer i søgningen fra Aulum til Holstebro Gymnasium efter at Aulum er blevet en del af Herning Kommune. Side 21

22 6.2.6 Område 6: Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Det sjette område beskriver det nordvestjyske område, hvor eleverne i perioden er optaget på Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus. Tabel 7 Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasiu Thisted Gymnasium og m HF-Kursus Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct 7500 Holstebro Thisted Struer Lemvig Vinderup Snedsted Thyholm Hurup Thy Borgerservice Bedsted Thy Thybor øn I alt Tabel 7 viser, at der er ret tydelige grænser imellem de fire gymnasiers optageområder. Thisted Gymnasium og HF-kursus har ikke optaget elever fra postnummerområder i Region Midtjylland i perioden Til gengæld har Struer Statsgymnasium optaget ca. 9 procent af sine elever fra Thy i Region Nordjylland i samme periode svarende til 97 elever. Eleverne fra Vinderup-området fordeler sig med 60 procent til Struer Statsgymnasium og 40 procent til Holstebro Gymnasium og HF. Både Struer Statsgymnasium og Holstebro Gymnasium og HF optager elever fra Lemvig, mens det modsatte ikke gør sig gældende. Side 22

23 Figur 7 Geografisk fordeling af elever fra Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus Figur 7 viser, at mange elever fra det sydlige Thy og Thyholm er optaget på Struer Statsgymnasium. I området omkring Hurup tager ca. 2/3 til Struer Statsgymnasium, mens 1/3 går på Thisted Gymnasium og HF-kursus. Der findes et mindre sammenfald af optageområderne imellem gymnasierne i Lemvig, Struer og Holstebro. Delkonklusion: I dette område har Lemvig Gymnasium som udkantsgymnasium en særlig udfordring. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for gymnasiet at fastholde det nuværende elevoptag. I forbindelse med fordeling af elever vil det have stor betydning for Lemvig Gymnasium at modtage elever fra Lemvig-området, der ellers søger til gymnasierne i Struer og Holstebro. Side 23

24 6.2.7 Område 7: Egå Gymnasium - Favrskov Gymnasium - Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Det syvende område beskriver det østjyske område, hvor eleverne i perioden er optaget på Egå Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium. Da Egå Gymnasium blev etableret i 2005 er beskrivelsen af område 7 opdelt i to perioder. Tabel 8 og figur 8 vedrører perioden før oprettelsen af Egå Gymnasium, mens tabel 9 og figur 9 vedrører perioden efter gymnasiets oprettelse. Tabel 8 Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postområde Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium Risskov Gymnasium I alt og HF Årerne 2000 til 2004 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Risskov Hinnerup Hadsten Tilst Lystrup Århus N Hammel Brabrand Århus V Galten Egå Langå Sabro Skødstrup Hjortshøj Tabel 8 viser som ovenfor beskrevet optageområderne for de tre nævnte gymnasier før oprettelsen af Egå Gymnasium. Der er en rimelig klar afgrænsning af optageområder. Det eneste sammenfald af betydning er postområde Hammel, der fordeler sig med ca. 1/3 til Langkær Gymnasium og HF og godt 2/3 til Favrskov Gymnasium. Favrskov Gymnasium optager 94 procent af sine elever fra Hinnerup, Hadsten, Hammel og Langå. Langkær Gymnasium og HF optager 88 procent af sine STX-elever fra Tilst, Hammel, Brabrand, Århus V, Galten og Sabro. Risskov Gymnasium optager 88 procent af sine elever fra Risskov, Lystrup, Århus V, Egå, Skødstrup og Hjortshøj. Side 24

25 Figur 8 Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Tabel 9 Egå Favrskov Langkær Risskov år 2005 til 2007 Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postområde Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium Risskov Gymnasium I alt og HF Årerne 2005 til 2007 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Risskov Hinnerup Århus N Tilst Lystrup Brabrand Hammel Egå Hadsten Århus V Skødstrup Hjortshøj Langå Galten Hornslet Sabro Ebeltoft Århus C Trige Det interessante er naturligvis de forandringer i optagemønstre, der viser sig efter etableringen af Egå Gymnasium i I årene er Egå Gymnasiums primære optageområder Egå, Lystrup, Risskov, Hjortshøj, Skødstrup, Hornslet og Ebeltoft. Side 25

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT

KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING ??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT Bording Unite(d) KÆRE BORDING - VI VIL GERNE TALE MED JER OM: LIVET I BORDING??? 3 UDVALGTE TENDENSER KNUDEPUNKTER, LANDSKABET OG NYE ORGANISERINGSFORMER 1 EVENT KÆRE BORDING - I ER ET STED Bording er

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Midtjylland al Udvikling UNI C Statistik & Analyse 2007 UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 2 af 116 Uddannelse i Midtjylland UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 3 af

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

VILDBJERG CUP INDOOR 2014

VILDBJERG CUP INDOOR 2014 VILDBJERG CUP INDOOR 2014 U6 MIX (Stadionhallen, lørdag d. 13/12) PULJE 1 PULJE 2 PULJE 3 Vildbjerg SF 2 RHIF Struer Boldklub 2 Mikro Vildbjerg SF 1 Ringkøbing IF Struer Boldklub 1 Klitten Vildbjerg SF

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Gazeller i delregion Herning 2008

Gazeller i delregion Herning 2008 Nr. Vækst Navn By 1 1158,0 Tofting A/S Bækmarksbro 7271 15 2 954,0 Øsb ApS Ringkøbing 9170 23 3 770,0 Jks A/S Ringkøbing 92850 1112 4 733,7 Give Stålspær A/S Brande 31398 37 5 610,5 Kaastrup & Andersen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro. 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J. 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd.

1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro. 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J. 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd. 1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd. 7400 Herning 4 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere