Almen gymnasial uddannelse (STX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen gymnasial uddannelse (STX)"

Transkript

1 Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

2 Almen gymnasial uddannelse STX - i Region Midtjylland Rapport, november 2009 Forfattere Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Region Midtjylland. Kontorchef Bodil Primsø, Region Midtjylland. Bodil. Følgegruppe Ole Nørregaard Hansen, rektor, Tørring Gymnasium, Finn Rasmussen, rektor, Bjerringbro Gymnasium, Erik Olesen, rektor, Silkeborg Gymnasium, Hans Vangsgaard Hansen, rektor, Holstebro Gymnasium og HF, Henning Tjørnelund, Bodil Primsø, Simon Frost Mortensen, Eventuelle henvendelser kan rettes til: Kontorchef Bodil Primsø, Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Der tages forbehold for trykfejl. Region Midtjylland 2009 Hel eller delvis gengivelse af rapporten er tilladt med tydelig kildeangivelse. Denne rapport kan downloades fra Region Midtjyllands hjemmeside ISBN

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller Oversigt over figurer Formål Region Midtjyllands målsætning for ungdomsuddannelser Sammenfatning og perspektivering Oversigt over gymnasier Elevfordelingen på STX i perioden Elevfordelingen på STX Optageområder med særlige problemstillinger Område 1: Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium - Rosborg Gymnasium og HF Område 2: Tørring Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Område 3: Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Område 4: Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Område 5: Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Område 6: Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Område 7: Egå Gymnasium - Favrskov Gymnasium - Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Område 8: Grenaa Gymnasium - Egå Gymnasium Risskov Gymnasium Område 9: Langkær Gymnasium - Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF Århus Katedralskole Århus Statsgymnasium Fremskrivning af STX-elever Fremskrivning af STX-elever på fordelingsudvalgenes geografiske områder Fordelingsudvalg Nord Fordelingsudvalg Syd Fordelingsudvalg Vest Fordelingsudvalg Øst Bilag.Oversigt over postnummerområder og sogne i Region Midtjyllan Oversigt over tabeller Tabellerne i denne rapport er indlagt som objekter, hvilket betyder, at hvis man dobbeltklikker på dem, åbnes de op i et Excelvindue, hvor det er muligt at bladre i hele tabellen. Tabel 1 : Oversigt over optaget af STX elever på de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden Tabel 2 Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium og HF Tabel 3 Tørring Gymnasium Ikast-Brande Kommune Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Tabel 4 Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole - Bjerringbro Gymnasium Tabel 5 Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Tabel 6 Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium - Vestjysk Gymnasium Tarm Tabel 7 Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Tabel 8 Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Tabel 9 Egå Favrskov Langkær Risskov år 2005 til Tabel 10 Grenaa Gymnasium Risskov Gymnasium år 2000 til Tabel 11 Grenaa Gymnasium Egå Gymnasium Risskov Gymnasium år 2005 til Tabel 12 Langkær Gymnasium og HF Marselisborg Gymnasium Viby Gymnasium og HF Århus Katedralskole Århus Statsgymnasium år 2000 til Tabel 13 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalgenes geografiske områder Tabel 14 Indmeldt kapacitet i 2009 i Region Midtjylland Tabel 15 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Nords geografiske område Tabel 16 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Nord Tabel 17 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Syds geografiske område Tabel 18 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Syd Tabel 19 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Vests geografiske område Tabel 20 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Vest Tabel 21 Fremskrivning af antallet af STX-elever i fordelingsudvalg Østs geografiske område Tabel 22 Indmeldt kapacitet i 2009 i fordelingsudvalg Øst... 34

4 1.2 Oversigt over figurer Figur 1 Gymnasier i Region Midtjylland...8 Figur 2 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF Figur 3 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium Figur 4 : Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium Figur 5 Geografisk fordeling af elever fra Skive Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium og Thisted gymnasium og HF-kursus Figur 6 Geografisk fordeling af elever fra Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium, og Vestjysk Gymnasium Tarm Figur 7 Geografisk fordeling af elever fra Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus Figur 8 Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium Figur 9 Geografisk fordeling af elever fra Egå, Favrskov, Langkær og Risskov gymnasier Figur 10 Geografisk fordeling af elever fra Egå, Risskov og Grenaa gymnasier Figur 11 Geografisk fordeling af elever fra Langkær Marselisborg Viby Århus V, C og S Side 4

5 2 Formål Formålet med denne analyse er: at afdække optagemønstrene til de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden at beskrive, hvordan antallet af potentielle STX-elever vil udvikle sig i årene frem til Analysen skal give et bud på, hvilken kapacitet, der bliver behov for på STX i alle dele af Region Midtjylland i de kommende år. Derfor vil analysen danne baggrund for Regionsrådets indstillinger til Undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelse for STX i de kommende år. Endvidere forventes det, at alle gymnasierne i regionen vil kunne benytte datamaterialet i rapporten i arbejdet med strategi og langsigtet planlægning på den enkelte institution. Samtidig med udarbejdelsen af denne rapport, er der udviklet et digitalt værktøj omfattende alle indhentede data i undersøgelsen. Dette værktøj bliver tilgængeligt for alle gymnasierne og vil give den enkelte institution mulighed for at udforme sine egne detaljerede tabeller og oversigter. 3 Region Midtjyllands målsætning for ungdomsuddannelser Uddannelse er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Regionsrådets uddannelsespolitik 2 tager udgangspunkt i Den regionale udviklingsplan 3, hvor visionen for uddannelse er, at den midtjyske region inden 2030 har et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer relevante uddannelsestilbud og understøtter en internationaliseret vækst og udvikling. I overensstemmelse med den nationale strategi, er det Region Midtjyllands målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Profilmodellen 4, for hele landet viser i 2007, at knap 80 procent forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse mod knap 81 procent i Hertil kommer godt 4 procent, der får en videregående uddannelse uden at have gennemført en ungdomsuddannelse. Således forventes det, at knap 84 procent af en ungdomsårgang i Region Midtjylland, der afslutter 9. klasse i 2007 gennemfører mindst en ungdomsuddannelse 5. Én af de væsentligste udfordringer over de næste år bliver at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og dernæst en videregående uddannelse. Det bliver derfor af afgørende betydning, at der er et bredt udbud af uddannelser i alle dele af regionen, som giver reel adgang til uddannelse for alle unge. Det er derfor vigtigt at sikre udbud af STX-uddannelse og bevare et inspirerende uddannelsesmiljø i en bæredygtig gymnasiestruktur uden unødig lang befordring i alle dele af Region Midtjylland. 1 Datamaterialet er registerdata fra Danmarks Statistiks elevregister, der er sammenkørt med bopælsoplysninger fra CPRregisteret. Til beregningen af antallet af eleverne frem til år 2015 er befolkningsprognosen for 2006 for de årige lagt til grund, da det er den sidste, der er umiddelbart tilgængelig hos Danmarks Statistik, og som er på en geografisk detaljeringsgrad, der gør den anvendelig. I øvrigt er anvendt Region Midtjyllands GIS-database. 2 Vedtaget af Regionsrådet den Vedtaget af Regionsrådet den En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres ved, at den pågældende årgangs uddannelsesniveau fremskrives for hvert år ud fra antagelsen om, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som ved fremskrivningens start. Fremskrivningen gøres med den såkaldte profilmodel. Profilmodellen 2007 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2007, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2007 (Kilde: Undervisningsministeriet hjemmeside om profilmodellen). 5 Seneste profilanalyse fra UNI.C. Side 5

6 4 Sammenfatning og perspektivering Formålet med denne analyse er dels at afdække optagemønstrene til de enkelte gymnasier i Region Midtjylland, dels at give et bud på, hvilken STX-kapacitet der bliver behov for i de kommende år. Analysen skal anvendes som baggrundsmateriale for Regionsrådets indstillinger til Undervisningsministeriet om kapacitetsfastsættelse for STX. Det forventes også, at de enkelte gymnasier kan benytte datamaterialet i bestyrelsernes arbejde med strategi og langsigtet planlægning. I dette afsnit sammenfattes delkonklusionerne fra afsnit 6, der afdækker og beskriver optagemønstrene og problemfelterne i ni optageområder. Sammenfatningen sammenholdes med resultaterne fra afsnit 7, der omfatter elevfremskrivning og kapacitetstal i de fire fordelingsudvalg. Elevfremskrivningen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning pr. 1. januar 2006, ligesom den også tager udgangspunkt i STX-frekvensen i I rapporten anvendes endvidere den kapacitet, som gymnasierne har indmeldt til Region Midtjylland og Undervisningsministeriet i de senere år, og som har dannet grundlag for fordelingen af elever. Kapacitetsbegrebet i denne rapport har ingen forbindelse til de kapacitetsvurderinger, som UBST arbejder med i forbindelse med bygningsoverdragelsen. Delkonklusionerne i afsnit 6 med beskrivelsen af optageområderne peger på en række udfordringer og problemfelter: Regionsgrænseproblematik: Tørring Gymnasium har en særlig udfordring, da beliggenheden så tæt på regionsgrænsen betyder, at institutionens naturlige optageområde er delt i to regioner. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og ikke mindst sikre et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Tørring Gymnasium at fastholde optaget fra Give, Jelling, Vejle og Vonge, da den udgør 40 procent af eleverne på gymnasiet. Derfor er det væsentligt for Tørring Gymnasium, at fordelingsudvalget i Region Syddanmark også medtænker Tørring Gymnasium ved fordelingen af elever i området. En tilsvarende udfordring har Morsø Gymnasium, som er placeret i Region Nordjylland og som også har optageområde i to regioner. Det bliver væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Sallingområdet, da den udgør 21 procent af eleverne på gymnasiet. Det bliver væsentligt for Morsø Gymnasium, at fordelingsudvalg Nord også medtænker Morsø Gymnasium ved fordelingen af elever i sit område. Bæredygtighed: I Region Midtjylland er der flere udkantsgymnasier. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiernes drift og ikke mindst sikre et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det afgørende for de nævnte gymnasier, at fordelingsudvalgene medtænker denne problematik ved fordelingen af elever. Det drejer sig om Tørring Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Lemvig Gymnasium og Grenaa Gymnasium. Bjerringbro Gymnasium oplever, at nabogymnasierne optager elever i alle dele af det naturlige optageområde. Det vil have stor betydning for gymnasiet, hvis det i forbindelse med fordeling af elever kan modtage de elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers har søgt til gymnasierne i Viborg, og med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, som Bjerringbro Gymnasium kunne modtage elever fra. Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm er som mindre gymnasier også afhængige af at bevare det nuværende elevoptag. Med det pres der i disse år er i søgningen til Herning Gymnasium vil det have stor betydning for begge gymnasier, hvis de i forbindelse med fordeling af elever kan modtage elever fra henholdsvis Videbæk og Sønder Felding. Lemvig Gymnasium oplever også konkurrence fra større gymnasier i sit optageområde. Også her vil det have stor betydning for gymnasiet i forbindelse med fordeling af elever at modtage elever fra Lemvig-området, der ellers søger til gymnasierne i Struer og Holstebro. Endelig oplever Grenaa Gymnasium konkurrence om optaget på Djursland efter etableringen af Egå Gymnasium. Det bliver vigtigt for Grenaa Gymnasium at fastholde optaget af elever fra bl.a. Ebeltoft og Ryumgård. Side 6

7 Kapacitetsproblemer: Det største problem i forhold til kapacitet og fordeling af stx-elever knytter sig i øjeblikket til Silkeborg Gymnasium, der i perioden har oplevet en stigning i antallet af optagne STX-elever på 79 procent. I Silkeborg Gymnasiums optageområde er der sammenfald med optageområderne til Skanderborg Gymnasium og Bjeringbro Gymnasium. De to gymnasier har ved fordelingen mulighed for at aflaste Silkeborg Gymnasium. Herning Gymnasium har også oplevet en stor stigning i antallet af optagne STX-elever i nævnte periode. Fra Herning Gymnasium kan der fordeles elever til Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Lemvig Gymnasium og Holstebro Gymnasium. I Århus-området vil der ske en stigning i antallet af ansøgere i de kommende år, men til trods for det, vil der samlet set i fordelingsudvalg Øst være tilstrækkelig kapacitet. De omtalte gymnasier bliver afhængige af, at der i forbindelse med fordelingsprocessen sikres en hensigtsmæssig koordinering og et konstruktivt samarbejde både internt i fordelingsudvalgene og imellem udvalgene. Strukturændringer: Oprettelse af 10. klasse-centre og ændret tilrettelæggelse af transport vil få afgørende indflydelse på søgemønstrene i flere områder af regionen, og dermed på institutionsstrukturen. Etableringen af et 10. klasse-center i Skive kan få konsekvenser for Morsø Gymnasium, hvis de unge fra Nordsalling vænner sig til at tage til Skive og derfor også vil vælge at gå på gymnasium i Skive. Når det gælder transport, bliver det interessant at se, om der sker ændringer i søgningen fra Aulum til Holstebro Gymnasium efter at Aulum er blevet en del af Herning Kommune. Det bliver ligeledes væsentligt at følge, om Ikast-Brande kommunes tilbud om gratis bustransport til uddannelsesinstitutioner internt i kommunen, får indflydelse på Tørring Gymnasiums optag af elever fra Nørre Snede. Endelig kan UU ernes organisering af vejledning, præsentationskurser og brobygning få konsekvenser for søgemønstrene. Det er derfor vigtigt, at UU-centrene fortsat vejleder neutralt og uvildigt, sådan som de er forpligtet til, og ikke tilrettelægger vejledningen efter kommunegrænserne. Samlet konklusion: Denne rapport viser overordnet, at der ikke ser ud til at blive kapacitetsproblemer på gymnasierne i Region Midtjylland i de kommende år under forudsætning af: at det statistiske datamateriale holder stik at STX-frekvensen er som i 2006 at den eksisterende kapacitet, som vi kender den i dag, udnyttes ved den årlige fordelingsproces at det nuværende kørselsmønster fortsætter En fastholdelse af det nuværende kapacitetsbegreb bliver afgørende for mange gymnasier, specielt i forbindelse med gymnasiernes aktuelle overtagelse af bygninger, hvor prisen bliver fastsat i forhold til Undervisningsministeriets prognosticerede elevtal for Side 7

8 5 Oversigt over gymnasier. Figur 1 Gymnasier i Region Midtjylland Figur 1 viser en oversigt over, hvor der udbydes STX i Region Midtjylland. Den største koncentration af gymnasier findes i den østlige del af regionen, mens der ikke overraskende er færre i Vestjylland og på Djursland. Region Midtjylland er efter amternes nedlæggelse opdelt i fire fordelingsområder, hvor hvert område repræsenterer institutionerne i de tidligere amter. Fordelingsudvalg Øst omfatter alle gymnasier i det tidligere Århus Amt, fordelingsudvalg Vest omfatter alle gymnasier i det tidligere Ringkøbing Amt. Fordelingsudvalg Syd består af de gymnasier fra det tidligere Vejle Amt, som nu er beliggende i Region Midtjylland og tilsvarende fordelingsudvalg Nord, som består af de gymnasier fra det tidligere Viborg Amt, som nu er beliggende i Region Midtjylland. Hvert fordelingsudvalg består af de respektive rektorer samt 2 regionsrådsmedlemmer. 6 Elevfordelingen på STX i perioden I dette afsnit er der dels en oversigt over optaget af STX elever på det enkelte gymnasium i Region Midtjylland i perioden Dernæst følger oversigter over ni optageområder med særlige problemstillinger i regionen, hvor der dels er sammenfald af optageområder mellem to eller flere gymnasier, dels er behov for at fordele ansøgere til STX, da der er flere 1. prioritetsansøgere, end der er kapacitet til på nogle af gymnasierne, hvorfor nogle elever flyttes til skoler med ledig kapacitet. Side 8

9 6.1 Elevfordelingen på STX Tabel 1 : Oversigt over optaget af STX elever på de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i perioden Skole Bjerringbro Gymnasium Det Kristne Gymnasium Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Grenaa Gymnasium Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Ikast-Brande Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Marselisborg Gymnasium Odder Gymnasium Paderup Gymnasium Randers Statsskole Ringkøbing Gymnasium Risskov Gymnasium Rønde Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Skive Gymnasium og HF Struer Statsgymnasium Tørring Gymnasium Vejlefjordskolen Vestjysk Gymnasium Tarm Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Viby Gymnasium og HF Aarhus Katedralskole Aarhus Statsgymnasium I alt for Oversigten over optagne STX-elever i tabel 1 viser, at der generelt har været tale om en fremgang af STX-elever på 36 procent i perioden fra 2000 til En række gymnasier har oplevet en væsentlig fremgang. Det drejer sig om gymnasierne i Favrskov, Herning, Odder, Randers og Skanderborg. Den største fremgang har Silkeborg Gymnasium oplevet, idet elevantallet her er steget med 79 procent i perioden. I den samme periode er det lykkedes for Risskov Gymnasium at fastholde sit elevoptag, selvom der blev etableret et nyt gymnasium i Egå i Det skyldes primært et stigende antal STX- elever i Århus-området, bl.a. på grund af den demografiske udvikling. I øvrigt er der god overensstemmelse mellem de gymnasier, der har stigende elevtal og de områder i Region Midtjylland, der har den største befolkningsudvikling. Side 9

10 6.2 Optageområder med særlige problemstillinger. Som nævnt ovenfor beskrives i det følgende ni områder, hvor der enten er sammenfald af optageområder mellem to eller flere gymnasier eller behov for at fordele ansøgere, fordi der er flere 1. prioritetsansøgere end der er kapacitet til på nogle af gymnasierne. Læsevejledning til tabeller og kort: Tabellerne og kortene i de følgende afsnit er opbygget, sådan at det på tværs af gymnasierne er muligt at se, hvordan eleverne i et område fordeler sig på de omkringliggende gymnasier. (Dobbeltklik på tabellerne for at åbne excel-objektet) Postnummerområde Antal elever Den samlede andel af skolens elever, der kommer fra postområdet Den lilla farve på kortet repræsenterer Viborg Gymnasium og HF, mens den grønne farve repræsenterer Viborg Katedralskole. Fra dette område (sogn) er 47 elever på Viborg Gymnasium og HF, mens 26 er elever på Viborg Katedralskole. (Hold Ctrl ned og brug musens schrollknap for at zoome ind på kortet) Bemærk.: I bilaget findes en kortoversigt over postnummerområder og sogne i Region Midtjylland. I denne analyse indgår de STX-elever, der er blevet optaget på de enkelte gymnasier. Side 10

11 6.2.1 Område 1: Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium - Rosborg Gymnasium og HF Det første område omfatter Tørring Gymnasium, der er placeret i Region Midtjylland samt Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF, som begge er beliggende i Region Syddanmark. I optagelsesbekendtgørelsen er der lovgivningsmæssigt taget højde for de problematikker, der kan opstå på tværs af regionsgrænserne imellem de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene, når det gælder kapacitetsfastsættelse og fordeling af STX-elever. Med en beliggenhed få kilometer fra en regionsgrænse har Tørring Gymnasium en stor del af sit optageområde placeret i Region Syddanmark. Tabel 2 Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium og HF Antal STX elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i nedennævnte postområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets elevantal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Tørring Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rosborg Gymnasium & HF I alt Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7323 Give Tørring Brædstrup Jelling Vejle Nørre Snede Uldum Ejstrupholm Rask Mølle Vonge Borgerservice Flemming Klovborg Horsens Hampen Gadbjerg Hedensted Tabel 2 viser, hvor der er sammenfald mellem optageområder til Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF i forhold til postnummer-områder. Her er det specielt postnummerområderne Give og Jelling, der er interessante. Begge er beliggende i Region Syddanmark og både Tørring Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF optager elever herfra. Fra Give er langt størsteparten af eleverne i perioden optaget på Tørring Gymnasium, mens det for Jellings vedkommende er ca. halvdelen, der er optaget på Rosborg Gymnasium og tilsvarende på Tørring Gymnasium. I perioden er 40 procent af eleverne på Tørring Gymnasium fra postnummerområder i Region Syddanmark (Give, Jelling, Vejle og Vonge). Side 11

12 Figur 2 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 2 viser for det første, at ca. halvdelen af Tørring Gymnasiums optageområde (grøn) er beliggende i Region Syddanmark. For det andet fremgår det også af kortet, at der er sammenfald imellem de tre gymnasiers optageområder i Give, Jelling, Vejle og Vonge. Give, Jelling og dele af Grejs er nu en del af Vejle Kommune. Vejlefjordskolen indgår ikke i analysen, da det er en privat institution. Delkonklusion: I dette område har Tørring Gymnasium nogle særlige udfordringer, dels som det mindste gymnasium i området, dels i forbindelse med strukturreformen, der har medført at institutionen har fået sit naturlige optageområde delt i to regioner, og er blevet afhængige af samarbejdet imellem fordelingsudvalg i to regioner. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Tørring Gymnasium at fastholde optaget fra Give, Jelling, Vejle og Vonge, da de som nævnt ovenfor, udgør 40 procent af eleverne på gymnasiet. Side 12

13 6.2.2 Område 2: Tørring Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Det andet område beskriver optageområdet syd for Silkeborg med søgningen af elever til gymnasierne i Tørring, Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg i perioden 2000 til Tabel 3 Tørring Gymnasium Ikast-Brande Kommune Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Tørring Gymnasium Ikast-Brande Silkeborg Skanderborg I alt Gymnasium Gymnasium Gymnasium Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Silkeborg Skanderborg Ikast Ry Give Brædstrup Tørring Hørning Brande Jelling Borgerservice Them Herning Bording Ejstrupholm Vejle Nørre Snede Bryrup Engesvang Uldum Sunds Galten Tabel 3 viser, at der er en ret tydelig opdeling af optageområder imellem de fire nævnte gymnasier, idet der kun er tale om sammenfald imellem Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium i postnummerområde Ry. Herfra optages godt 1/3 på Silkeborg Gymnasium, mens knap 2/3 optages på Skanderborg Gymnasium. Med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Ry-området således en buffer-zone, hvor Skanderborg Gymnasium i forbindelse med fordeling af elever kan aflaste. Tørring Gymnasium modtager, som det ses af tabel 3, stort set alle elever fra Nørre Snede. Nørre Snede er efter strukturreformen blevet en del af Ikast-Brande Kommune, som har besluttet at tilbyde gratis bustransport til uddannelsesinstitutioner indenfor kommunegrænsen. Det kan få indflydelse på, om eleverne fra det område i fremtiden vælger Ikast-Brande Gymnasium eller Tørring Gymnasium. Side 13

14 Figur 3 Geografisk fordeling af elever fra Tørring Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 3 viser, at der er klart afgrænsede optageområder imellem Tørring Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium, mens der som nævnt tidligere er tale om et sammenfald af optageområde imellem Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium i området omkring Ry, Låsby og Galten. Delkonklusion: I øjeblikket er der klart afgrænsede optagemønstre til Tørring Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium i denne del af regionen. Det bliver dog væsentligt at følge, hvilken indflydelse Ikast-Brande Kommunes tilbud om gratis bustransport får på optaget fra Nørre Snede til Tørring Gymnasium. Til gengæld er der sammenfald imellem optageområderne til Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium. Med det store pres, der aktuelt er i søgningen til Silkeborg Gymnasium udgør området omkring Ry en bufferzone, hvor Skanderborg Gymnasium i forbindelse med fordeling af elever har mulighed for at aflaste. Side 14

15 6.2.3 Område 3: Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Det tredje område omfatter det optageområde, hvor eleverne søger til Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium. Tabel 4 Favrskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole - Bjerringbro Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Favrskov Silkeborg Viborg Viborg Bjerringbro I alt Gymnasium Gymnasium Gymnasium og Katedralskole Gymnasium Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Silkeborg Viborg Hinnerup Bjerringbro Hadsten Tjele Kjellerup Hammel Karup J Langå Borgerservice Ry Them Skals Ulstrup Løgstrup Thorsø Rødkærsbro Møldrup Ans By Tabel 4 viser, hvordan optaget har fordelt sig på de fem gymnasier fra de nævnte postnummerområder i årene 2000 til Favrskov Gymnasium har et velafgrænset optageområde. Hovedoptageområdet er Hinnerup og Hadsten, hvorfra 63 procent af gymnasiets elever i perioden 2000 til 2007 kommer. Den resterende del af Favrskov Gymnasiums elever kommer fra Hammel (17 procent) og Langå (12 procent). Silkeborg Gymnasium er fuldstændig enerådende i bl.a. Silkeborg og Them. I forhold til Favrskov Gymnasium er der et lille sammenfald af optaget i Hammel-området. Viborg Gymnasium og HF og Viborg Katedralskole har stort set sammenfaldende optageområder. I årene har man delt eleverne fra Viborg med 1/3 til Viborg Gymnasium og HF og 2/3 til Viborg Katedralskole, mens man i store træk har delt de optagne elever fra Bjerringbro, Tjele, Kjellerup, Karup, Skals, Løgstrup, Rødkærsbro, Møldrup, Ans, Ålestrup, Stoholm, Hobro og Gedsted. Viborg Katedralskole optager desuden elever fra Samsø og Læsø, da de kan bo på kollegiet. I dette område har Bjerringbro Gymnasium en særlig udfordring. Det er områdets mindste gymnasium, og ser man på institutionens naturlige optageområde, er man i konkurrence om eleverne fra tre retninger mod øst fra Favrskov Gymnasium, mod syd fra Silkeborg Gymnasium og mod nordvest fra gymnasierne i Viborg. Bjerringbro er ikke overraskende hovedoptageområdet for Bjerringbro Gymnasium. I årene kom 56 procent (412) af eleverne fra det område. I samme periode valgte 52 elever fra Bjerringbro dog at gå på et af gymnasierne i Viborg. Side 15

16 Den resterende del af Bjerringbro Gymnasiums elever kommer fra Thorsø/Ulstrup, Rødkærsbro, Kjellerup og Ans. Når det gælder Thorsø og Ulstrup kom 165 af Bjerringbro Gymnasiums elever derfra svarende til 22 procent, mens et mindre antal valgte gymnasier i Favrskov, Silkeborg og Viborg. Det bliver derfor vigtigt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget herfra. Eleverne fra Rødkærsbro fordelte sig med 50 til Bjerringbro Gymnasium og 36 til gymnasierne i Viborg. For Kjellerups vedkommende blev 40 elever optaget på Bjerringbro Gymnasium, mens 50 elever er optaget på Silkeborg Gymnasium og 220 elever på gymnasierne i Viborg Fra Ans er 37 elever optaget på Bjerringbro Gymnasium, mens 33 elever er optaget på et af gymnasierne i Viborg. Oversigten over gymnasierne i tabel 1 på side 9 viser, at Bjerringbro Gymnasium et af de få gymnasier, som ikke har optaget flere elever i 2007 end i år For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og ikke mindst et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget fra de ovennævnte områder, og det ville være en stor fordel for gymnasiet, hvis det kunne optage nogle af de elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers søger til gymnasierne i Viborg. Med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, hvor Bjerringbro Gymnasium kan aflaste. Figur 4 : Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 4 viser tydeligt, at der i hele Bjerringbro Gymnasiums optageområde er sammenfald med andre gymnasiers optageområde. I Bjerringbro og Rødkærsbro er der konkurrence fra gymnasierne i Viborg. I Ans og Kjellerup er der konkurrence fra Silkeborg Gymnasium og gymnasierne i Viborg, mens der i Thorsø og Ulstrup er konkurrence fra Favrskov Gymnasium. Side 16

17 Delkonklusion: I dette område har Bjerringbro Gymnasium en særlig udfordring som områdets mindste gymnasium, idet det som det eneste gymnasium i regionen oplever konkurrence fra andre gymnasier i alle dele af sit optageområde. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde det nuværende elevoptag. Det vil have stor betydning for gymnasiet, hvis det i forbindelse med fordeling af elever kan modtage elever fra især Bjerringbro og Rødkærsbro, der ellers har søgt til gymnasierne i Viborg, og med det store pres, der i øjeblikket er på Silkeborg Gymnasium er Kjellerup-området en buffer-zone, som Bjerringbro Gymnasium kan modtage elever fra. Det bliver endvidere vigtigt for Bjerringbro Gymnasium at fastholde optaget af elever fra Thorsø og Ulstrup, som i perioden udgør 22 procent af elevoptaget. Side 17

18 6.2.4 Område 4: Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HFkursus Det fjerde område beskriver det optageområde, hvor eleverne søger til Skive Gymnasium og HF, der er placeret i Region Midtjylland, samt Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus, som begge er beliggende i Region Nordjylland. I optagelsesbekendtgørelsen er der som tidligere nævnt lovgivningsmæssigt taget højde for de problematikker, der kan opstå på tværs af regionsgrænserne imellem de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene, når det gælder kapacitetsfastsættelse og fordeling af STX-elever. Med en beliggenhed få kilometer fra en regionsgrænse har Morsø Gymnasium en stor del af sit optageområde placeret i Salling-området i Region Midtjylland. Tabel 5 Skive Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområde Skive Gym-nasium og HF Morsø Gymnasium Thisted Gym-nasium og HF Kursus Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7700 Thisted Skive Nykøbing M Roslev Spøttrup Snedsted Højslev Erslev Bedsted Thy Stoholm Jyll Hurup Thy Hanstholm Tabel 5 viser, hvor der er sammenfald imellem optageområderne til Skive Gymnasium og HF, som er beliggende i Region Midtjylland og Morsø Gymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus, som begge er placeret i Region Nordjylland. Morsø Gymnasium har nogle vilkår, der kan sammenlignes med Tørring Gymnasium som beskrevet på side 11. Tørring Gymnasium optager 40 procent af sine elever i Region Syddanmark, mens det af tabel 5 fremgår, at Morsø Gymnasium optager 21 procent af sine elever fra Salling-området i Region Midtjylland. Procenttallet er dog relativt, da Morsø Gymnasiums samlede elevtal er betydeligt lavere end Tørring Gymnasiums. Thisted Gymnasium og HF-kursus har i perioden optaget 16 elever fra Mors, mens Morsø Gymnasium har optaget 27 elever fra Thy. Skive Gymnasium har i samme periode optaget 2 elever fra Mors, mens Morsø Gymnasium har optaget 13 elever fra Skive. Morsø Gymnasium har i øvrigt de samme udfordringer som Bjerringbro Gymnasium, da det er det mindste gymnasium i området og har haft et faldende elevtal i perioden For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets fortsatte drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Salling-området, hvor der er konkurrence fra Skive Gymnasium og HF. Tilsvarende kunne det styrke Morsø Gymnasium, hvis Thisted Gymnasium og HF-kursus ikke optager elever fra Mors. I alt Side 18

19 Den nye kommuneinddeling kan få betydning for Morsø Gymnasiums optag i Salling-området. Den nye Skive Kommune, som nu også omfatter de tre tidligere Salling-kommuner, har oprettet et 10. klasse-center i Skive, hvilket kan få betydning for elevernes valg af gymnasium i fremtiden. Figur 5 Geografisk fordeling af elever fra Skive Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium og Thisted gymnasium og HF-kursus Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. I figur 5 er det tydeligt, at der er sammenfald imellem Morsø Gymnasiums og Skive Gymnasium og HF s optageområder i den nordlige del af Salling, og at der tilsvarende er sammenfald imellem Morsø Gymnasiums og Thisted Gymnasium og HF-kursus s optageområder i den nordvestlige del af Mors og den østlige del af Thy. Der kan være flere forklaringer på søgemønstrene, dels hvilke offentlige transportmuligheder, der er i området, dels hvordan befolkningen i øvrigt historisk er orienteret i forhold til valg af uddannelsessted. Som følge af strukturreformen sker der ændringer i de offentlige transportmuligheder, hvilket kan få indflydelse på søgemønstre. Delkonklusion: I dette område har Morsø Gymnasium som det mindste Gymnasium en særlig udfordring. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets fortsatte drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne bliver det væsentligt for Morsø Gymnasium at fastholde det hidtidige optag fra Salling-området, hvor der er konkurrence fra Skive Gymnasium og HF, ligesom det ville gavne, hvis Thisted Gymnasium og HF-kursus ikke optager elever fra Mors. I forhold til etableringen af 10. klasse-centret i Skive bliver det interessant at følge, om det får konsekvenser for de unges valg af gymnasium på længere sigt om det er familiernes tradition for valg af gymnasium der vejer tungest eller det får en større betydning, at de unge vænner sig til at tage til Skive og derfor også vil vælge at gå på gymnasium i Skive. Side 19

20 6.2.5 Område 5: Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Det femte område beskriver det vestjyske område, hvor eleverne søger til Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm. Tabel 6 Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Ringkøbing Gymnasium - Vestjysk Gymnasium Tarm Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postnummerområd Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Vestjysk Gymnasium I alt Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal 7400 Herning Holstebro Ringkøbing Skjern Videbæk Tarm Vildbjerg Kibæk Ulfborg Aulum Hvide Sande Sunds Spjald Vinderup Brande Lem St Borgerservice Ølgod Tim Hemmet Sørvad Sønder Feldin Haderup Vemb Struer Ørnhøj I tabel 6 kan man se, hvilket gymnasium STX- eleverne fra disse postnummerområder i perioden er optaget på. For Herning Gymnasiums vedkommende har man i perioden stort set optaget alle elever fra postnummerområderne i Herning, Vildbjerg, Kibæk og Sunds. Holstebro Gymnasium og HF optager stort set alle ansøgere fra Holstebro, Sørvad, Vemb og Ørnhøj. Ringkøbing Gymnasium har sit hovedoptageområde i Ringkøbing, Hvide Sande, Lem og Tim. Vestjysk Gymnasium Tarm har sit hovedoptageområde i Skjern, Tarm, Ølgod og Hemmet. I tabellen kan man ligeledes se, hvor der er sammenfald imellem de fire gymnasiers optageområder. Side 20

21 Fra postnummerområde Skjern er langt størstedelen på 304 elever optaget på Vestjysk Gymnasium Tarm, mens 39 elever i perioden er optaget på Ringkøbing Gymnasium. STX-eleverne fra Videbæk er fordelt med 115 på Herning Gymnasium, 58 på Ringkøbing Gymnasium og 31 på Vestjysk Gymnasium Tarm, mens eleverne fra Sønder Felding er fordelt med 29 på Herning Gymnasium og 10 på Vestjysk Gymnasium Tarm. Fra Ulfborg og Spjald er eleverne stort set fordelt ligeligt imellem Holstebro Gymnasium og HF og Ringkøbing Gymnasium. Fra Aulum er eleverne optaget i henholdsvis Herning og Holstebro. Aulum er efter kommunalreformen blevet en del af Herning Kommune. Spørgsmålet er, hvilken indflydelse det får på søgningen i de kommende år. Figur 6 Geografisk fordeling af elever fra Herning Gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF, Ringkøbing Gymnasium, og Vestjysk Gymnasium Tarm Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Figur 6 viser, at gymnasierne stort set har velafgrænsede optageområder, og at det primært er der, hvor områderne grænser op til hinanden, der er konkurrence om eleverne. Det gør sig gældende i Aulum, Ulfborg, Spjald, Videbæk og Sønder Felding. Den eneste undtagelse er Skjern, som ligger meget tæt på Vestjysk Gymnasium Tarm, hvor Ringkøbing Gymnasium som nævnt ovenfor har optaget elever fra i perioden. Både Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium må betegnes som udkantsgymnasier, som er afhængige af at opretholde det nuværende optag af elever. Med det store pres der i disse år er på søgningen til Herning Gymnasium vil begge gymnasier kunne have stor fordel af at optage en større andel af ansøgerne fra bl.a. Videbæk og Sønder Felding. Det kristne Gymnasium i Ringkøbing indgår ikke i analysen, da det er et privat gymnasium med et søgemønster, der afviger meget fra de andre gymnasier, da de optager elever fra hele landet på grund af institutionens særlige profil. Delkonklusion: Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm er som udkantsgymnasier mest afhængige af at bevare det nuværende elevoptag. Med det pres der i disse år er i søgningen til Herning Gymnasium ville begge gymnasier have fordel af at modtage elever fra henholdsvis Videbæk og Sønder Felding. Det bliver endvidere interessant at se, om der sker ændringer i søgningen fra Aulum til Holstebro Gymnasium efter at Aulum er blevet en del af Herning Kommune. Side 21

22 6.2.6 Område 6: Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Det sjette område beskriver det nordvestjyske område, hvor eleverne i perioden er optaget på Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus. Tabel 7 Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Thisted Gymnasium og HF-kursus Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Holstebro Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasiu Thisted Gymnasium og m HF-Kursus Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct 7500 Holstebro Thisted Struer Lemvig Vinderup Snedsted Thyholm Hurup Thy Borgerservice Bedsted Thy Thybor øn I alt Tabel 7 viser, at der er ret tydelige grænser imellem de fire gymnasiers optageområder. Thisted Gymnasium og HF-kursus har ikke optaget elever fra postnummerområder i Region Midtjylland i perioden Til gengæld har Struer Statsgymnasium optaget ca. 9 procent af sine elever fra Thy i Region Nordjylland i samme periode svarende til 97 elever. Eleverne fra Vinderup-området fordeler sig med 60 procent til Struer Statsgymnasium og 40 procent til Holstebro Gymnasium og HF. Både Struer Statsgymnasium og Holstebro Gymnasium og HF optager elever fra Lemvig, mens det modsatte ikke gør sig gældende. Side 22

23 Figur 7 Geografisk fordeling af elever fra Holstebro Gymnasium og HF, Lemvig Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Thisted Gymnasium og HF-kursus Figur 7 viser, at mange elever fra det sydlige Thy og Thyholm er optaget på Struer Statsgymnasium. I området omkring Hurup tager ca. 2/3 til Struer Statsgymnasium, mens 1/3 går på Thisted Gymnasium og HF-kursus. Der findes et mindre sammenfald af optageområderne imellem gymnasierne i Lemvig, Struer og Holstebro. Delkonklusion: I dette område har Lemvig Gymnasium som udkantsgymnasium en særlig udfordring. For at bevare et bæredygtigt grundlag for gymnasiets drift og et inspirerende studiemiljø for eleverne, bliver det væsentligt for gymnasiet at fastholde det nuværende elevoptag. I forbindelse med fordeling af elever vil det have stor betydning for Lemvig Gymnasium at modtage elever fra Lemvig-området, der ellers søger til gymnasierne i Struer og Holstebro. Side 23

24 6.2.7 Område 7: Egå Gymnasium - Favrskov Gymnasium - Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Det syvende område beskriver det østjyske område, hvor eleverne i perioden er optaget på Egå Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium. Da Egå Gymnasium blev etableret i 2005 er beskrivelsen af område 7 opdelt i to perioder. Tabel 8 og figur 8 vedrører perioden før oprettelsen af Egå Gymnasium, mens tabel 9 og figur 9 vedrører perioden efter gymnasiets oprettelse. Tabel 8 Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postområde Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium Risskov Gymnasium I alt og HF Årerne 2000 til 2004 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Risskov Hinnerup Hadsten Tilst Lystrup Århus N Hammel Brabrand Århus V Galten Egå Langå Sabro Skødstrup Hjortshøj Tabel 8 viser som ovenfor beskrevet optageområderne for de tre nævnte gymnasier før oprettelsen af Egå Gymnasium. Der er en rimelig klar afgrænsning af optageområder. Det eneste sammenfald af betydning er postområde Hammel, der fordeler sig med ca. 1/3 til Langkær Gymnasium og HF og godt 2/3 til Favrskov Gymnasium. Favrskov Gymnasium optager 94 procent af sine elever fra Hinnerup, Hadsten, Hammel og Langå. Langkær Gymnasium og HF optager 88 procent af sine STX-elever fra Tilst, Hammel, Brabrand, Århus V, Galten og Sabro. Risskov Gymnasium optager 88 procent af sine elever fra Risskov, Lystrup, Århus V, Egå, Skødstrup og Hjortshøj. Side 24

25 Figur 8 Geografisk fordeling af elever fra Favrskov Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF og Risskov Gymnasium Figuren viser optageområderne til gymnasierne. De forskellige farveangivelser markerer, hvilket gymnasium elever fra et bestemt sogn er optaget på. Tabel 9 Egå Favrskov Langkær Risskov år 2005 til 2007 Antal STX-elever optaget på nævnte gymnasier i perioden med adresse i de nævnte postnummerområder. Samtidig fremgår det, hvor stor en procentdel af gymnasiets samlede elevtal, der kommer fra et postnummerområde. Postområde Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium Risskov Gymnasium I alt og HF Årerne 2005 til 2007 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Risskov Hinnerup Århus N Tilst Lystrup Brabrand Hammel Egå Hadsten Århus V Skødstrup Hjortshøj Langå Galten Hornslet Sabro Ebeltoft Århus C Trige Det interessante er naturligvis de forandringer i optagemønstre, der viser sig efter etableringen af Egå Gymnasium i I årene er Egå Gymnasiums primære optageområder Egå, Lystrup, Risskov, Hjortshøj, Skødstrup, Hornslet og Ebeltoft. Side 25

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Regionshuset Århus NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk I det følgende

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Udfærdiget af: Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 34 Struer Thisted. TIB 32 Struer

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 22/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen, så som venterum. 2. Arbejdsområde Alle perroner på følgende strækninger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner TØF konference 2012 Korsør den 1. Oktober 2012 Anders H Kaas, Banestrategi Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen Visionsoplæg Østjylland Hastigheder 140

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020

Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland. En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland En analyse af det historiske optag samt en fremskrivning heraf til og med 2020 Søgning til og fremtidig elevgrundlag for HF i Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere