Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge år i Lolland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune"

Transkript

1 Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik for dagtilbud - Børn 0-6 år Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Børn og unge 6-16-årige... 7 Idékatalog til kost- og bevægelsespolitikken... Links Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

3 Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud Lolland Kommune vil med en kost- og bevægelsespolitik sikre, at alle børn og unge, der opholder sig i kommunens institutioner, kan indtage sund mad i trygge rammer sammen med andre og bibeholde eller erhverve gode mad- og måltidsvaner. Kommunens institutioner skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger, herunder de 8 kostråd, og kommunens institutioner skal medvirke til, at alle børn og unge er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Hvad enten man går i dagpleje eller er på vej ud af 9. klasse, er det vigtigt for Lolland Kommune, at alle børn og unge får muligheden for at få en god og sund kost og for at få motion både i form af leg og sport. Lolland Kommune vil med en kost- og bevægelsespolitik sikre, at alle børn og unge bliver opmærksomme på betydningen af en sund livsstil. Sund mad og fysisk udfoldelse skaber bedre forudsætninger for det enkelte barn, når der skal leges, læres og skabes venskaber. Lolland Kommune vil med sin kost- og bevægelsespolitik bidrage til, at børnene i kommunen får et sundt fundament at bygge videre på i livet. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 3

4 Hvorfor en politik? Sund mad og bevægelse giver energi, trivsel, forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen og forebygger en lang række sygdomme. Det er i høj grad i barndommen og de tidlige ungdomsår, at de sunde vaner grundlægges. Derfor er det af afgørende betydning, at børn og unge i en tidlig alder får indarbejdet gode og fornuftige sundhedsvaner. Vi skal gøre det attraktivt at få grundlagt en varig sund adfærd. Det vil påvirke livskvaliteten i positiv retning. Det sunde valg skal samtidig være det lette valg. Hvordan iværksættes politikken? Kost- og bevægelsespolitikken skal inspirere og vejlede dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver), skoler og SFO er til at formulere deres egne handleplaner, der er det daglige redskab til at udføre politikken. Kost- og bevægelsespolitikken skal bidrage til, at kommunens dagtilbud og skoler har en holdning til den mad og til de måltider, børnene indtager, samt at børn får bevæget sig aktivt. Handleplanen kan udarbejdes ved hjælp af Idékataloget til Kost- og bevægelsespolitikken. Overordnede mål Politikkens mål er at tage ansvar og sikre sund levevis i dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver) og skoler/sfo ved at implementere Fødevarestyrelsens 8 kostråd, i forhold til den tid barnet er i dagpleje, institution, skole eller SFO. Succeskriterier Gennem sund mad og daglig bevægelse at skabe glade og aktive børn, der trives og udvikler sig optimalt. Personalet i dagtilbud, skoler og SFO bevidstgøres om de opgaver, de har som rollemodeller og budbringer om sund livsstil over for børn og forældre. Forældre og børn har bevidsthed om sund mad og bevægelse Forældre og ansatte i dagtilbud og skoler/sfo har bevidsthed om, at sund mad og bevægelse kan forebygge fejlernæring og livsstilssygdomme som: overvægt og fedme, hjerte- og kredsløbssygdomme, forhøjet blodtryk, sukkersyge type 2, visse kræftsygdomme, knogleskørhed, slidgigt og spiseforstyrrelser. Historik Politikken er udarbejdet i 2008 af personale fra dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver) og skole/sfo samt repræsentanter fra forældrebestyrelser samt tandlæge, klinikassistent, sundhedsplejerske, børn og unge - læge og sundhedskonsulenter. Politikken har været i høring i dagtilbud og skoler. Politikken skal revideres i år Børne- og skoleudvalget har godkendt kost- og bevægelsespolitikken den Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

5 Kost og bevægelsespolitik for dagtilbud Børn 0-6 år Måltidet Hvert dagtilbud skal i forbindelse med formuleringen af egen handleplan beskrive, hvordan måltidet bruges i det pædagogiske arbejde. Måltidskulturen i det enkelte dagtilbud skal fremme børnenes lyst til at spise i fællesskab. Måltidet bruges som afsæt for læring, f.eks. ved at sætte fokus på sansestimulering, sociale kompetencer, sund livsstil, "madens vej fra jord til bord", årstidernes råvarer eller madkulturens mangfoldighed. Der skal afsættes tid til følgende måltider, der skal være sunde og mættende: -morgenmad -mellemmåltid formiddag -frokost -mellemmåltid eftermiddag Dagtilbuddene skal være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer. Der er både en økonomisk, smagsmæssig og ernæringsmæssig gevinst ved at varie re maden efter årstiderne. Det bør tilstræbes, at forarbejdede produkter indeholder så få tilsætningsstoffer som muligt. Mad og drikke Det enkelte dagtilbud skal være med til at sikre, at børnenes behov for sund og nærende mad opfyldes (i forhold til den tid de er i dagtilbuddet 60 % af deres vågne tid). Maden, der tilberedes i dagtilbuddet (dagplejen, vuggestuer og børnehaver) skal leve op til fødevarestyrelsens 8 kostråd, være varieret og se indbydende ud. Dagtilbuddene skal begrænse børnenes sukkerindtag ved at udvise en bevidst og synlig holdning til mad og drikke med sukker. Der ikke er noget råderum for slik og søde drikke til børn under 3 år. Madpakken er forældrenes ansvar. Der kan udarbejdes fælles retningslinjer for sunde madpakker i forældrebestyrelsen. Pr træder kommunale madordninger i kraft. I handleplanen formuleres ud fra de 8 kostråd, hvad der må serveres af institutionen: morgenmad og drikkelse samt ved fest, højtider, fødselsdage o.lign. Frisk koldt vand skal være tilgængeligt hele dagen. Når der serveres mælk, skal børn under 1 år Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 5

6 have sødmælk. Over 1 år serveres magre mælkeprodukter. Maden planlægges ud fra børnegruppens sammensætning Diætkost er mad, som indgår i en behandling, f.eks. hvis et barn har sukkersyge eller fødevareallergi/intolerance, som kræver, at enkelte dele af fødevarer udelades i kosten. Dagtilbuddet skal have en skriftlig vejledning fra læge/speciallæge med anvisninger på, hvilke hensyn der skal tages i forhold til kosten. Maden til børn på diæt skal så vidt muligt sammensættes af de fødevarer, som børnegruppen i øvrigt bliver tilbudt. Specialprodukter skal medbringes af barnets familie. Den mad, der tilbydes i dagtilbuddene, skal give alle børn - uanset kulturel baggrund - lige mulighed for at spise sig mætte i et sundt ernæringsrigtigt måltid. Forældre kan efter religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn. Krop og bevægelse I handleplanen udarbejdes mål for, hvordan anbefalingerne om mindst 1 times daglig fysisk aktivitet kan sikres. Bevægelseskulturen i det enkelte dagtilbud skal fremme lysten til og glæde ved at røre sig. Det enkelte dagtilbud skal give børnene udfordrende og alsidige tilbud om leg og bevægelse ude som inde og medvirke til, at børnene er fysisk aktive. Pulsen skal op og man må gerne svede. Børn under 6 år skal være fysisk aktive i mindst 1 time dagligt. 60 % af den daglige bevægelse bør forgå i dagtilbuddet dvs. minimum 35 min dagligt. Bevægelsesaktiviteter implementeres i de daglige aktiviteter og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udvikling. Børnenes muligheder for bevægelse og leg medtænkes i indretningen af det enkelte dagtilbud. Hygiejne Det enkelte dagtilbud skal være med til at sikre, at børnene får gode hygiejnevaner herunder håndvask, som forebygger smitsomme sygdomme. Ved at være synligt bevidste om dagtilbuddets hygiejneregler og efterleve dem i form af gode indarbejdede rutiner fungerer medarbejderne som gode rollemodeller for børnene. 6 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

7 Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Børn og unge 6-16-årige Måltidet I handleplanen beskrives, hvordan fødevarestyrelsens 8 kostråd vedrørende måltidet, mad/skolebod/kantine og bevægelse kan indføres i hverdagen. Ca. 50 % af det daglige energibehov ligger inden for det tidsrum, børnene tilbringer i skoler og fritidsordninger. Måltidet er et socialt samlingspunkt, hvor der udvikles samværsformer, som fremmer trivselen. Der bør gives børn og unge muligheder for at spise et mellemmåltid om formiddagen, frokost og et mellemmåltid om eftermiddagen. Hvis der serveres morgenmad, skal det være sundt (korn, mælk, rugbrød). Det anbefales, at en voksen er sammen med børnene i rare omgivelser på alle klassetrin, når der spises. De voksne er inspirerende rollemodeller. Der bør tages stilling til fødselsdage og andre festlige lejligheder. Mad og drikke Børn og unges sunde kostvaner fremmes med sundhedsfremmende initiativer, der understøtter trivsel og gode vaner. Maden bør være en sund og sanselig nydelse, og der skal være let adgang til frisk vand. Madpakken er forældrenes ansvar. Der kan udarbejdes fælles retningslinjer i skolebestyrelsen. Mad opbevares bedst køligt. Oplysning om sund mad og bevægelse til børnene bør indflettes i mange fag. Der anbefales, at lærerne i hjemkundskab og idræt er faguddannede. I takt med at institutionerne får ernæringsrigtige kantinetilbud, bør det overvejes, om eleverne i skoletiden må forlade skolens område. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 7

8 Der er besluttet følgende i Børne- og Skoleudvalget den : 1. At Lolland Kommune betaler 3 kr. pr. elev pr. dag (2008-pris) til ordningen, der som minimum skal finansiere frugt/grønt til alle elever hver dag. 2. At skolerne supplerer med groft brød eller andre kornprodukter. 3. At skolerne sørger for, at alle elever har let adgang til frisk vand. 4. At Lolland Kommune indkøber vandkølere til nedkøling af postevand til alle skoler. 5. At skolerne desuden kan videreføre deres individuelle elevfinansierede kostordninger, dog skal ordningerne leve op til Fødevarestyrelsens ernæringskrav til sund skolemad. Skolebod og kantine Øge fokus på sunde alternativer. Det har en stor signalværdi, at der kun kan købes sund mad på skolerne. Madtilbuddene i skolerne og SFO`erne skal følge Fødevarestyrelsens ernæringskrav til sund skolemad. Der bør ikke være slik, kager, chips og søde læskedrikke. Krop og bevægelse Børn og unges sunde bevægelsesvaner fremmes med sundhedsfremmende initiativer, der understøtter trivsel, gode vaner og glæden ved bevægelse. 50 % af den daglige bevægelse bør foregå i skole og SFO, dvs. der bør være bevægelse og aktivitet minimum 30 minutter om dagen i skole/sfo. Det anbefales, at man også to gange ugentligt laver fysisk aktivitet, der styrker muskler og knoglerne f.eks. løbe, hoppe, sjippe. Der skabes muligheder for aktiviteter både inde og ude. Der bør tænkes bevægelse ind i skoledagen, således at det bliver en naturlig del af elevens hverdag, da al forskning peger på, at børn først og fremmest bruger deres krop, når de oplever, lærer, udvikler og udtrykker sig. Det er med til at fremme børns indlærings- og koncentrationsevne. 8 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

9 Idékatalog til kost- og bevægelsespolitikken Overordnede mål med kost- og bevægelsespolitikken Politikkens mål er at tage ansvar og sikre sund levevis i dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner) og skoler/sfo ved at implementere Fødevarestyrelsens 8 kostråd, afstemt i forhold til den tid barnet er i dagpleje, institution, skole eller SFO. Anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Følg de 8 kostråd: 1. Spis frugt og grønt - 6 om dagen (600 g) årige dog 400 g dagligt. 1 stk. frugt svarer til ca.100 g. 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen. 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag. 4. Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager. Børn 3-5 år højst 30 g sukker pr. dag. Børn 6-11 år højst 40 g sukker pr. dag. Unge år højst 50 g sukker pr. dag. 5. Spis mindre fedt, især fra mejeriprodukter og kød. 6. Spis varieret og bevar normalvægten. 7. Drik masser af vand dagen igennem. 8. Vær fysisk aktiv hver dag. Børn anbefales 60 min. daglig bevægelse. Der anbefales for børn i alderen 6-16 år yderligere træning af høj intensitet min. to gange om ugen, så pulsen kommer op og man kommer til at svede. Se pjecen: Kostkompasset - vejen til en sund balance Rekvireres gratis på Hvad er en handleplan? Handleplanen er det redskab, som den enkelte decentrale enhed skal udarbejde for at kunne efterleve kost- og bevægelsespolitikken. Handleplanen viser; Hvordan vi gør det i det enkelte dagtilbud og den enkelte skole/sfo. Den kan fylde 1-2 stk. A-4 papir. Handleplanen udarbejdes af personalet i tæt samarbejde med skole-/forældrebestyrelsen. Handleplanen skal ses som en proces, hvor der er mulighed for holdningsbearbejdning og stillingtagen i forhold til sundhedsbegrebet. Et godt link til nettet vedrørende handleplan er Hvad kan der tages stilling til i handleplanen? Her er oplistet mulige punkter til diskussion inden for de forskellige aspekter af kost- og bevægelsespolitikken. Kost- og bevægelsespolitik for dagtilbud Måltidet: Hvordan indgår madlavning og måltidet i de pædagogiske rammer? Hvordan skal de fysiske og sociale rammer være omkring måltidet? Hvordan forholder man sig til mad til børn fra andre kulturer med andre madtraditioner? Hvordan forholder man sig til mad til børn på diæt? Hvordan er vi gode rollemodeller? Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 9

10 Mad og drikke: Hvilke ernæringsmæssige krav stilles der til måltiderne? Hvilke krav stilles der til valg af fødevarer? Hvilke måltider tilbyder dagtilbuddet, og hvilke skal forældrene sørge for? Hvor ofte må/vil vi acceptere, at der serveres saft og søde drikke, slik og kage? Hvad gør vi ved børnefødselsdage/festlige lejligheder? Vil man forholde sig til børnenes madpakker og det, de medbringer at drikke? Hvilke kvalifikationer forventes af den, der tilbereder mad i dagtilbuddet, og hvordan ajourfører og vedligeholder vedkommende sin viden? Krop og bevægelse: Hvordan sikres, at den anbefalede bevægelse bliver en del af dagligdagen? Hvem har ansvaret for den daglige fysiske aktivitet? Hvilke krav sættes til bevægelsen? Hvordan kan vi bruge bevægelse som en del af læreplanerne? Hvordan bevidstgør vi forældrene omkring vores handleplan? bevægelse? F.eks. tænkes der på lange gange, trapper, aulaer etc. Hvordan samarbejder vi med forældrene om sunde madpakker? Sundt varesortiment i boder og kantiner. Hvad gør vi ved fødselsdage? Må man drikke vand i timerne? Må eleverne forlade skolen i frikvartererne? Kan idrætstimerne øges? Eksempler Der afsættes 15 minutter til mellemmåltider og 30 minutter til frokost. Skolebørn har brug for ca. 1½ l væske om dagen: ½ l mælk (skummet, mini, let eller kærnemælk), resten vand. Der skal være adgang til koldt vand. Det er tilladt at drikke vand i timerne. Eksempler Fedtenergiprocenten skal være højere til børn under 1 år, for at de kan få dækket deres energibehov uden at skulle spise meget store portioner. Børn fra 4-6 år skal spise 400 g frugt/grønt dagligt, dvs. de skal spise 60 % heraf i dagtilbuddet = 240 g pr. dag. Der er ikke officielle anbefalinger for frugt og grønt til børn under 3 år, men de bør have en passende mængde i forhold til deres alder til alle måltider. Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Måltidet, mad og drikke, krop og bevægelse Hvordan indflettes sund mad og bevægelse i de enkelte fag? Hvordan er vi gode rollemodeller i skole og SFO? Hvordan kan de forskellige rum bruges til 10 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

11 ½ l sodavand svarer til 25 sukkerknalder= 50 g sukker! Sukkerholdige drikkevarer er tomme kalorier med ingen eller meget få vitaminer. Det betyder, at for meget sukker optager pladsen for andre sundere fødevarer eller kommer "oveni" - og så kan man blive tyk, fejlernæret og / eller hyperaktiv Udfordrende legepladser, f.eks. junglestier, sansehaver og aktivitetsrum. Pausegymnastik i alle timer/fag. Legepatruljer (de store elever aktiverer de små) Mindst 30 minutters aktiv bevægelse hver dag udover idrætstimerne Åbne haller og gymnastiksale i frikvartererne. Morgenmotion. Deltage i de landsdækkende kampagner om motion og bevægelse Have samarbejde med lokale foreninger. Årsplanen bør indeholde flere idrætsdage. At have klassesæt i cykler, mountainbikecykler, løbehjul, skateboard, rulleskøjter etc. Bøgerne kan bestilles på Kontakter i Lolland Kommune Man kan kontakte Sundhedssektoren, hvor der er ansat sundhedskonsulenter. Mailadresse er Man kan kontakte Sundhedstjenesten, hvor der er ansat sundhedsplejersker og børneergoterapeuter. Mailadresse er Ved børn under 1 år tales med sundhedsplejersken om mad. Sundhedsstyrelsens og fødevarestyrelsens anbefalinger Sundhedsplejerskernes pjece: Barnets mad og måltider. En bog: Mad til spædbørn og småbørn - fra skemad til familiemad. En bog: Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Anbefalinger for spædbarnets ernæring - vejledning til sundhedspersonale. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 11

12 Links Hjerteforeningens indkøbsguide (til pengepungen) : Mad og måltider - en fælles investering i sundhed og trivsel. Hvordan kan sunde mad- og måltidskulturer udvikles i skoler og fritidsinstitutioner. Ideer til links om sund kost: Ideer til links om bevægelse: Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

13 Anbefalinger for børns daglige indtag af fødevaregrupper Anbefalingerne stammer fra rapport(lyhne et al., 2005) samt fra en ny rapport, Kostrådene 2005, som er udarbejdet af Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning (Astrup et al., 2005). Ved hver fødevaregruppe er der sat hjerteforeningens anbefalinger - hjerteforeningens indkøbsguide. Mælk og mælkeprodukter Det tilrådes, at den daglige kost for alle over 1 år indeholder ca. ½ liter mælk og/eller mælkeprodukt valgt fortrinsvis fra den magre del af sortimentet. Mælk højst 0,5g fedt/ 100g. Ost højst 18g fedt /30+/100g. Surmælksprodukter højst 1,5g fedt/100g. Brød og andre kornprodukter Det anbefales, at brød og gryn sammen med ris, pasta og kartofler udgør en væsentlig del af den daglige kost. For større børn foreslås vejledende i alt ca. 500g fordelt ligeligt på brød/gryn og kartofler/ris/pasta. Rugbrød skal have pr. 100g mindst 8g fibre og højest 8g fedt. Hvedebrød skal have pr. 100g mindst 5g fibre og højst 5g fedt. Grøntsager, grøntsagsprodukter, frugt og frugtprodukter Børn i alderen 4-10 anbefales g. Alle danskere over 10 år anbefales at spise 600 g frugt og grøntsager og gerne mere. Kød, kødprodukter, fjerkræ og fjerkræprodukter Der findes ikke et specielt kostråd for kød, men for voksne anses et dagligt indtag på 100 g kød, fjerkræ og indmad for passende i en afbalanceret kost, mens børn bør spise lidt mindre. Fisk og fiskeprodukter Der anbefales et indtag på g fisk om ugen, hvilket svarer til et gennemsnit på g/dag for store børn og voksne. Børn under 14 år bør undgå at spise store mængder af visse typer af rovfisk (eksempelvis tunbøffer, helleflynder, sværdfisk, sildehaj, escolar (smørmakrel, olie- Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 13

14 fisk), rokke, gedde, aborre og sandart), som kanhave høje koncentrationer af methylkviksølv. Fedtstoffer Et passende dagligt forbrug for børn er højst g. Det anbefales alle fra 2-års-alderen og opefter at begrænse fedtet til omkring 30 % af det totale energiindtag. Dette gøres mest effektivt ved at reducere indtaget af smør og hårde margariner og ved at vælge de magre mejeri-, kød og pålægsprodukter. Referencer: Lyhne, N, Christensen, T, Groth, MV, Fagt, S, Biltoft-Jensen, A, Hartkopp, H, Hinsch, H-J, Matthiessen, J, Møller, A, Saxholt, E, Trolle, E: Danskernes kostvaner Hovedresultater. Danmarks Fødevareforskning. Afdeling for Ernæring Astrup, A, Andersen, NL, Stender, S, Trolle, E: Kostrådene Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Sukker og slik Børns indtag af tilsat sukker (herunder også sukkersødede drikkevarer) bør højst være henholdsvis 30, 45, 55, 65 g om dagen gældende for aldersgrupperne 2-5 år, 6-9 år, år og år. Drikkevarer Som en generel regel anbefales børn at drikke 1-1½ liter væske i døgnet. Der anbefales at vælge vand og mælk. Spis varieret Endvidere anbefales det, at spise noget fra alle fødevaregrupper hver dag eller næsten hver dag og vælg forskellige slags varer indenfor hver fødevaregruppe. 14 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

15

16 Lolland Kommune Jernbanegade Maribo

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3 1 Pjecens indhold 1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2 2. Kost... side 3 a. Dagplejen Lolland om kost... side 3 b. Ved bordet i Dagplejen... side 3 c. Børn med behov for diæt/special (fro)kost...

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune

kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune Sunde kostvaner 6-16 år Fællesgrundlag for kosten til børn og unge i institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord 3 Hvorfor et fællesgrundlag? 4 Kosten er afgørende for læring 5 Morgenmad 5

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 1. Indledning Mad og drikke er et vigtigt fundament for, at barnet trives og kan udvikles. Undersøgelser fra Fødevarestyrelsen viser, at

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud.

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Forord: Denne politik indeholder Stavtrup Dagtilbuds mad - og måltids politik for børn i Stavtrups daginstitutioner og dagpleje. Den indeholder foruden

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud - 1 - Forord Lemvig Kommune vil gerne sætte fokus på sund levevis for alle børn og unge. Allerede i 1999 blev der udarbejdet en overordnet kostpolitik

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Side af 6 KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Kosten til 0-6 årige i kommunale dagtilbud skal bygge på et fagligt grundlag. Forældre skal kunne være sikre på, at den mad, børnene

Læs mere

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune Kost og bevægelsespolitik, Sankt Helene Skole Sankt Helene Skoles kostpolitik består af tre niveauer: Gribskov Kommunes overordnede kostpolitik, skolens generelle målsætninger og skolens konkrete anvisninger

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Revideret i 2012 Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Tovværkets Børnegårds

Tovværkets Børnegårds Tovværkets Børnegårds Kostpolitik Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Brædstrup børn og unge Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri

Læs mere

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside.

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside. Kostpolitik Generelt Det er i barndommen, at de sunde kostvaner skal grundlægges, så hele livet kan blive sundt og godt. Det har stor betydning for børns udvikling og helbred, at de får en god og næringsrigtig

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på:

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på: Kostpolitik Målet med denne politik er: - At understøtte gode kostvaner i samarbejde med forældrene. - At tage medansvar, når vi serverer noget i børnehaven, for at børnene får så gode kostvaner som muligt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus

Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus Båring Børnehus kost- og motionspolitik er udarbejdet i fællesskab med

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet Måltidspolitik på dagtilbudsområdet Maj 2015 Indledning Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner med mulighed for opkrævning af en forældrebetaling.

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Hvorfor en kostpolitik? I Magdalene Haven mener vi, det er vigtigt, at børn spiser sundt og varieret hver dag! Derfor har vi udarbejdet denne kostpolitik.

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Louisegårdens kostpolitik

Louisegårdens kostpolitik Louisegårdens kostpolitik Ledelsen og personalet har i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik for Børnehuset Louisegården. Politikken er udarbejdet med henblik på at informere omkring

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2012 - BØRNEHUSENE BULDERVANG MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK BØRNEHUSENE BULDERVANG Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt Vi spiser

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 2 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2016 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling

Mad og Måltid i Dagplejen. Juli Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Juli 2016 Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Børn skal have dejlig og nærende mad, i trygge rammer. Forord Halsnæs kommune har udarbejdet en overordnet Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN Formål Formålet med retningslinjer for kost er at sikre en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS Sidst revideret: 06.7.2016 Kostpolitik for Nim Børnehus Kostpolitikken skal synliggøre Børnehusets holdninger vedrørende kost overfor forældre, og samtidig tjene som retningslinje

Læs mere

Sundhedspolitik for Daginstitutionen Norddalsparken

Sundhedspolitik for Daginstitutionen Norddalsparken Sundhedspolitik for Daginstitutionen Norddalsparken Vi har med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Sundhedspolitik udarbejdet politikker omkring børns Kost Bevægelse Trivsel Kost Vi tager udgangspunkt i de

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Hvorfor en kostpolitik? Vores målsætning: Råd til en god start på dagen: Børnegårdens Kostpolitik

Hvorfor en kostpolitik? Vores målsætning: Råd til en god start på dagen: Børnegårdens Kostpolitik BØRNEGÅRDENS KOSTPOLITIK REVIDRET 1 FEBRUAR 2012 Børnegårdens Kostpolitik Hvorfor en kostpolitik? I Børnegården mener vi, det er vigtigt, at børn spiser sundt og varieret hver dag! Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Kostpolitik for Beder Øst

Kostpolitik for Beder Øst Kostpolitik for Beder Øst Anden udgave redigeret juni 2010, Ulla Kjær Rytter Status/baggrund Kostpolitikken i Beder Øst tager afsæt i Århus Kommunes kostpolitik, i værdierne Troværdighed, Respekt og Engagement,

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Brug din ernæringsvejleder

Brug din ernæringsvejleder Sundhed og Forebyggelse Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.sund.furesoe.dk Ernæringsvejlederen: E-mail: ernaeringsvejleder@furesoe.dk Sundhed og Forebyggelse Brug din ernæringsvejleder Vejledning

Læs mere

Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen

Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen Principper for mad og måltider på Lyreskovskolen Formål: At fremme elevernes generelle sundhed, herunder at styrke deres koncentrations og indlæringsevne. At vi på skolen nyder at spise og drikke, så alle

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Energibehov Din krop har behov for energi hver dag. Energien får du fra maden du spiser Hvor meget og hvad du skal spise hvornår snakker

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere