Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge år i Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune"

Transkript

1 Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik for dagtilbud - Børn 0-6 år Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Børn og unge 6-16-årige... 7 Idékatalog til kost- og bevægelsespolitikken... Links Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

3 Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud Lolland Kommune vil med en kost- og bevægelsespolitik sikre, at alle børn og unge, der opholder sig i kommunens institutioner, kan indtage sund mad i trygge rammer sammen med andre og bibeholde eller erhverve gode mad- og måltidsvaner. Kommunens institutioner skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger, herunder de 8 kostråd, og kommunens institutioner skal medvirke til, at alle børn og unge er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Hvad enten man går i dagpleje eller er på vej ud af 9. klasse, er det vigtigt for Lolland Kommune, at alle børn og unge får muligheden for at få en god og sund kost og for at få motion både i form af leg og sport. Lolland Kommune vil med en kost- og bevægelsespolitik sikre, at alle børn og unge bliver opmærksomme på betydningen af en sund livsstil. Sund mad og fysisk udfoldelse skaber bedre forudsætninger for det enkelte barn, når der skal leges, læres og skabes venskaber. Lolland Kommune vil med sin kost- og bevægelsespolitik bidrage til, at børnene i kommunen får et sundt fundament at bygge videre på i livet. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 3

4 Hvorfor en politik? Sund mad og bevægelse giver energi, trivsel, forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen og forebygger en lang række sygdomme. Det er i høj grad i barndommen og de tidlige ungdomsår, at de sunde vaner grundlægges. Derfor er det af afgørende betydning, at børn og unge i en tidlig alder får indarbejdet gode og fornuftige sundhedsvaner. Vi skal gøre det attraktivt at få grundlagt en varig sund adfærd. Det vil påvirke livskvaliteten i positiv retning. Det sunde valg skal samtidig være det lette valg. Hvordan iværksættes politikken? Kost- og bevægelsespolitikken skal inspirere og vejlede dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver), skoler og SFO er til at formulere deres egne handleplaner, der er det daglige redskab til at udføre politikken. Kost- og bevægelsespolitikken skal bidrage til, at kommunens dagtilbud og skoler har en holdning til den mad og til de måltider, børnene indtager, samt at børn får bevæget sig aktivt. Handleplanen kan udarbejdes ved hjælp af Idékataloget til Kost- og bevægelsespolitikken. Overordnede mål Politikkens mål er at tage ansvar og sikre sund levevis i dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver) og skoler/sfo ved at implementere Fødevarestyrelsens 8 kostråd, i forhold til den tid barnet er i dagpleje, institution, skole eller SFO. Succeskriterier Gennem sund mad og daglig bevægelse at skabe glade og aktive børn, der trives og udvikler sig optimalt. Personalet i dagtilbud, skoler og SFO bevidstgøres om de opgaver, de har som rollemodeller og budbringer om sund livsstil over for børn og forældre. Forældre og børn har bevidsthed om sund mad og bevægelse Forældre og ansatte i dagtilbud og skoler/sfo har bevidsthed om, at sund mad og bevægelse kan forebygge fejlernæring og livsstilssygdomme som: overvægt og fedme, hjerte- og kredsløbssygdomme, forhøjet blodtryk, sukkersyge type 2, visse kræftsygdomme, knogleskørhed, slidgigt og spiseforstyrrelser. Historik Politikken er udarbejdet i 2008 af personale fra dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, børnehaver) og skole/sfo samt repræsentanter fra forældrebestyrelser samt tandlæge, klinikassistent, sundhedsplejerske, børn og unge - læge og sundhedskonsulenter. Politikken har været i høring i dagtilbud og skoler. Politikken skal revideres i år Børne- og skoleudvalget har godkendt kost- og bevægelsespolitikken den Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

5 Kost og bevægelsespolitik for dagtilbud Børn 0-6 år Måltidet Hvert dagtilbud skal i forbindelse med formuleringen af egen handleplan beskrive, hvordan måltidet bruges i det pædagogiske arbejde. Måltidskulturen i det enkelte dagtilbud skal fremme børnenes lyst til at spise i fællesskab. Måltidet bruges som afsæt for læring, f.eks. ved at sætte fokus på sansestimulering, sociale kompetencer, sund livsstil, "madens vej fra jord til bord", årstidernes råvarer eller madkulturens mangfoldighed. Der skal afsættes tid til følgende måltider, der skal være sunde og mættende: -morgenmad -mellemmåltid formiddag -frokost -mellemmåltid eftermiddag Dagtilbuddene skal være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer. Der er både en økonomisk, smagsmæssig og ernæringsmæssig gevinst ved at varie re maden efter årstiderne. Det bør tilstræbes, at forarbejdede produkter indeholder så få tilsætningsstoffer som muligt. Mad og drikke Det enkelte dagtilbud skal være med til at sikre, at børnenes behov for sund og nærende mad opfyldes (i forhold til den tid de er i dagtilbuddet 60 % af deres vågne tid). Maden, der tilberedes i dagtilbuddet (dagplejen, vuggestuer og børnehaver) skal leve op til fødevarestyrelsens 8 kostråd, være varieret og se indbydende ud. Dagtilbuddene skal begrænse børnenes sukkerindtag ved at udvise en bevidst og synlig holdning til mad og drikke med sukker. Der ikke er noget råderum for slik og søde drikke til børn under 3 år. Madpakken er forældrenes ansvar. Der kan udarbejdes fælles retningslinjer for sunde madpakker i forældrebestyrelsen. Pr træder kommunale madordninger i kraft. I handleplanen formuleres ud fra de 8 kostråd, hvad der må serveres af institutionen: morgenmad og drikkelse samt ved fest, højtider, fødselsdage o.lign. Frisk koldt vand skal være tilgængeligt hele dagen. Når der serveres mælk, skal børn under 1 år Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 5

6 have sødmælk. Over 1 år serveres magre mælkeprodukter. Maden planlægges ud fra børnegruppens sammensætning Diætkost er mad, som indgår i en behandling, f.eks. hvis et barn har sukkersyge eller fødevareallergi/intolerance, som kræver, at enkelte dele af fødevarer udelades i kosten. Dagtilbuddet skal have en skriftlig vejledning fra læge/speciallæge med anvisninger på, hvilke hensyn der skal tages i forhold til kosten. Maden til børn på diæt skal så vidt muligt sammensættes af de fødevarer, som børnegruppen i øvrigt bliver tilbudt. Specialprodukter skal medbringes af barnets familie. Den mad, der tilbydes i dagtilbuddene, skal give alle børn - uanset kulturel baggrund - lige mulighed for at spise sig mætte i et sundt ernæringsrigtigt måltid. Forældre kan efter religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn. Krop og bevægelse I handleplanen udarbejdes mål for, hvordan anbefalingerne om mindst 1 times daglig fysisk aktivitet kan sikres. Bevægelseskulturen i det enkelte dagtilbud skal fremme lysten til og glæde ved at røre sig. Det enkelte dagtilbud skal give børnene udfordrende og alsidige tilbud om leg og bevægelse ude som inde og medvirke til, at børnene er fysisk aktive. Pulsen skal op og man må gerne svede. Børn under 6 år skal være fysisk aktive i mindst 1 time dagligt. 60 % af den daglige bevægelse bør forgå i dagtilbuddet dvs. minimum 35 min dagligt. Bevægelsesaktiviteter implementeres i de daglige aktiviteter og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udvikling. Børnenes muligheder for bevægelse og leg medtænkes i indretningen af det enkelte dagtilbud. Hygiejne Det enkelte dagtilbud skal være med til at sikre, at børnene får gode hygiejnevaner herunder håndvask, som forebygger smitsomme sygdomme. Ved at være synligt bevidste om dagtilbuddets hygiejneregler og efterleve dem i form af gode indarbejdede rutiner fungerer medarbejderne som gode rollemodeller for børnene. 6 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

7 Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Børn og unge 6-16-årige Måltidet I handleplanen beskrives, hvordan fødevarestyrelsens 8 kostråd vedrørende måltidet, mad/skolebod/kantine og bevægelse kan indføres i hverdagen. Ca. 50 % af det daglige energibehov ligger inden for det tidsrum, børnene tilbringer i skoler og fritidsordninger. Måltidet er et socialt samlingspunkt, hvor der udvikles samværsformer, som fremmer trivselen. Der bør gives børn og unge muligheder for at spise et mellemmåltid om formiddagen, frokost og et mellemmåltid om eftermiddagen. Hvis der serveres morgenmad, skal det være sundt (korn, mælk, rugbrød). Det anbefales, at en voksen er sammen med børnene i rare omgivelser på alle klassetrin, når der spises. De voksne er inspirerende rollemodeller. Der bør tages stilling til fødselsdage og andre festlige lejligheder. Mad og drikke Børn og unges sunde kostvaner fremmes med sundhedsfremmende initiativer, der understøtter trivsel og gode vaner. Maden bør være en sund og sanselig nydelse, og der skal være let adgang til frisk vand. Madpakken er forældrenes ansvar. Der kan udarbejdes fælles retningslinjer i skolebestyrelsen. Mad opbevares bedst køligt. Oplysning om sund mad og bevægelse til børnene bør indflettes i mange fag. Der anbefales, at lærerne i hjemkundskab og idræt er faguddannede. I takt med at institutionerne får ernæringsrigtige kantinetilbud, bør det overvejes, om eleverne i skoletiden må forlade skolens område. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 7

8 Der er besluttet følgende i Børne- og Skoleudvalget den : 1. At Lolland Kommune betaler 3 kr. pr. elev pr. dag (2008-pris) til ordningen, der som minimum skal finansiere frugt/grønt til alle elever hver dag. 2. At skolerne supplerer med groft brød eller andre kornprodukter. 3. At skolerne sørger for, at alle elever har let adgang til frisk vand. 4. At Lolland Kommune indkøber vandkølere til nedkøling af postevand til alle skoler. 5. At skolerne desuden kan videreføre deres individuelle elevfinansierede kostordninger, dog skal ordningerne leve op til Fødevarestyrelsens ernæringskrav til sund skolemad. Skolebod og kantine Øge fokus på sunde alternativer. Det har en stor signalværdi, at der kun kan købes sund mad på skolerne. Madtilbuddene i skolerne og SFO`erne skal følge Fødevarestyrelsens ernæringskrav til sund skolemad. Der bør ikke være slik, kager, chips og søde læskedrikke. Krop og bevægelse Børn og unges sunde bevægelsesvaner fremmes med sundhedsfremmende initiativer, der understøtter trivsel, gode vaner og glæden ved bevægelse. 50 % af den daglige bevægelse bør foregå i skole og SFO, dvs. der bør være bevægelse og aktivitet minimum 30 minutter om dagen i skole/sfo. Det anbefales, at man også to gange ugentligt laver fysisk aktivitet, der styrker muskler og knoglerne f.eks. løbe, hoppe, sjippe. Der skabes muligheder for aktiviteter både inde og ude. Der bør tænkes bevægelse ind i skoledagen, således at det bliver en naturlig del af elevens hverdag, da al forskning peger på, at børn først og fremmest bruger deres krop, når de oplever, lærer, udvikler og udtrykker sig. Det er med til at fremme børns indlærings- og koncentrationsevne. 8 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

9 Idékatalog til kost- og bevægelsespolitikken Overordnede mål med kost- og bevægelsespolitikken Politikkens mål er at tage ansvar og sikre sund levevis i dagtilbud (dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner) og skoler/sfo ved at implementere Fødevarestyrelsens 8 kostråd, afstemt i forhold til den tid barnet er i dagpleje, institution, skole eller SFO. Anbefalinger fra Fødevarestyrelsen Følg de 8 kostråd: 1. Spis frugt og grønt - 6 om dagen (600 g) årige dog 400 g dagligt. 1 stk. frugt svarer til ca.100 g. 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen. 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag. 4. Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager. Børn 3-5 år højst 30 g sukker pr. dag. Børn 6-11 år højst 40 g sukker pr. dag. Unge år højst 50 g sukker pr. dag. 5. Spis mindre fedt, især fra mejeriprodukter og kød. 6. Spis varieret og bevar normalvægten. 7. Drik masser af vand dagen igennem. 8. Vær fysisk aktiv hver dag. Børn anbefales 60 min. daglig bevægelse. Der anbefales for børn i alderen 6-16 år yderligere træning af høj intensitet min. to gange om ugen, så pulsen kommer op og man kommer til at svede. Se pjecen: Kostkompasset - vejen til en sund balance Rekvireres gratis på Hvad er en handleplan? Handleplanen er det redskab, som den enkelte decentrale enhed skal udarbejde for at kunne efterleve kost- og bevægelsespolitikken. Handleplanen viser; Hvordan vi gør det i det enkelte dagtilbud og den enkelte skole/sfo. Den kan fylde 1-2 stk. A-4 papir. Handleplanen udarbejdes af personalet i tæt samarbejde med skole-/forældrebestyrelsen. Handleplanen skal ses som en proces, hvor der er mulighed for holdningsbearbejdning og stillingtagen i forhold til sundhedsbegrebet. Et godt link til nettet vedrørende handleplan er Hvad kan der tages stilling til i handleplanen? Her er oplistet mulige punkter til diskussion inden for de forskellige aspekter af kost- og bevægelsespolitikken. Kost- og bevægelsespolitik for dagtilbud Måltidet: Hvordan indgår madlavning og måltidet i de pædagogiske rammer? Hvordan skal de fysiske og sociale rammer være omkring måltidet? Hvordan forholder man sig til mad til børn fra andre kulturer med andre madtraditioner? Hvordan forholder man sig til mad til børn på diæt? Hvordan er vi gode rollemodeller? Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 9

10 Mad og drikke: Hvilke ernæringsmæssige krav stilles der til måltiderne? Hvilke krav stilles der til valg af fødevarer? Hvilke måltider tilbyder dagtilbuddet, og hvilke skal forældrene sørge for? Hvor ofte må/vil vi acceptere, at der serveres saft og søde drikke, slik og kage? Hvad gør vi ved børnefødselsdage/festlige lejligheder? Vil man forholde sig til børnenes madpakker og det, de medbringer at drikke? Hvilke kvalifikationer forventes af den, der tilbereder mad i dagtilbuddet, og hvordan ajourfører og vedligeholder vedkommende sin viden? Krop og bevægelse: Hvordan sikres, at den anbefalede bevægelse bliver en del af dagligdagen? Hvem har ansvaret for den daglige fysiske aktivitet? Hvilke krav sættes til bevægelsen? Hvordan kan vi bruge bevægelse som en del af læreplanerne? Hvordan bevidstgør vi forældrene omkring vores handleplan? bevægelse? F.eks. tænkes der på lange gange, trapper, aulaer etc. Hvordan samarbejder vi med forældrene om sunde madpakker? Sundt varesortiment i boder og kantiner. Hvad gør vi ved fødselsdage? Må man drikke vand i timerne? Må eleverne forlade skolen i frikvartererne? Kan idrætstimerne øges? Eksempler Der afsættes 15 minutter til mellemmåltider og 30 minutter til frokost. Skolebørn har brug for ca. 1½ l væske om dagen: ½ l mælk (skummet, mini, let eller kærnemælk), resten vand. Der skal være adgang til koldt vand. Det er tilladt at drikke vand i timerne. Eksempler Fedtenergiprocenten skal være højere til børn under 1 år, for at de kan få dækket deres energibehov uden at skulle spise meget store portioner. Børn fra 4-6 år skal spise 400 g frugt/grønt dagligt, dvs. de skal spise 60 % heraf i dagtilbuddet = 240 g pr. dag. Der er ikke officielle anbefalinger for frugt og grønt til børn under 3 år, men de bør have en passende mængde i forhold til deres alder til alle måltider. Kost- og bevægelsespolitik for skoler og SFO Måltidet, mad og drikke, krop og bevægelse Hvordan indflettes sund mad og bevægelse i de enkelte fag? Hvordan er vi gode rollemodeller i skole og SFO? Hvordan kan de forskellige rum bruges til 10 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

11 ½ l sodavand svarer til 25 sukkerknalder= 50 g sukker! Sukkerholdige drikkevarer er tomme kalorier med ingen eller meget få vitaminer. Det betyder, at for meget sukker optager pladsen for andre sundere fødevarer eller kommer "oveni" - og så kan man blive tyk, fejlernæret og / eller hyperaktiv Udfordrende legepladser, f.eks. junglestier, sansehaver og aktivitetsrum. Pausegymnastik i alle timer/fag. Legepatruljer (de store elever aktiverer de små) Mindst 30 minutters aktiv bevægelse hver dag udover idrætstimerne Åbne haller og gymnastiksale i frikvartererne. Morgenmotion. Deltage i de landsdækkende kampagner om motion og bevægelse Have samarbejde med lokale foreninger. Årsplanen bør indeholde flere idrætsdage. At have klassesæt i cykler, mountainbikecykler, løbehjul, skateboard, rulleskøjter etc. Bøgerne kan bestilles på Kontakter i Lolland Kommune Man kan kontakte Sundhedssektoren, hvor der er ansat sundhedskonsulenter. Mailadresse er Man kan kontakte Sundhedstjenesten, hvor der er ansat sundhedsplejersker og børneergoterapeuter. Mailadresse er Ved børn under 1 år tales med sundhedsplejersken om mad. Sundhedsstyrelsens og fødevarestyrelsens anbefalinger Sundhedsplejerskernes pjece: Barnets mad og måltider. En bog: Mad til spædbørn og småbørn - fra skemad til familiemad. En bog: Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Anbefalinger for spædbarnets ernæring - vejledning til sundhedspersonale. Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 11

12 Links Hjerteforeningens indkøbsguide (til pengepungen) : Mad og måltider - en fælles investering i sundhed og trivsel. Hvordan kan sunde mad- og måltidskulturer udvikles i skoler og fritidsinstitutioner. Ideer til links om sund kost: Ideer til links om bevægelse: Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

13 Anbefalinger for børns daglige indtag af fødevaregrupper Anbefalingerne stammer fra rapport(lyhne et al., 2005) samt fra en ny rapport, Kostrådene 2005, som er udarbejdet af Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning (Astrup et al., 2005). Ved hver fødevaregruppe er der sat hjerteforeningens anbefalinger - hjerteforeningens indkøbsguide. Mælk og mælkeprodukter Det tilrådes, at den daglige kost for alle over 1 år indeholder ca. ½ liter mælk og/eller mælkeprodukt valgt fortrinsvis fra den magre del af sortimentet. Mælk højst 0,5g fedt/ 100g. Ost højst 18g fedt /30+/100g. Surmælksprodukter højst 1,5g fedt/100g. Brød og andre kornprodukter Det anbefales, at brød og gryn sammen med ris, pasta og kartofler udgør en væsentlig del af den daglige kost. For større børn foreslås vejledende i alt ca. 500g fordelt ligeligt på brød/gryn og kartofler/ris/pasta. Rugbrød skal have pr. 100g mindst 8g fibre og højest 8g fedt. Hvedebrød skal have pr. 100g mindst 5g fibre og højst 5g fedt. Grøntsager, grøntsagsprodukter, frugt og frugtprodukter Børn i alderen 4-10 anbefales g. Alle danskere over 10 år anbefales at spise 600 g frugt og grøntsager og gerne mere. Kød, kødprodukter, fjerkræ og fjerkræprodukter Der findes ikke et specielt kostråd for kød, men for voksne anses et dagligt indtag på 100 g kød, fjerkræ og indmad for passende i en afbalanceret kost, mens børn bør spise lidt mindre. Fisk og fiskeprodukter Der anbefales et indtag på g fisk om ugen, hvilket svarer til et gennemsnit på g/dag for store børn og voksne. Børn under 14 år bør undgå at spise store mængder af visse typer af rovfisk (eksempelvis tunbøffer, helleflynder, sværdfisk, sildehaj, escolar (smørmakrel, olie- Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune 13

14 fisk), rokke, gedde, aborre og sandart), som kanhave høje koncentrationer af methylkviksølv. Fedtstoffer Et passende dagligt forbrug for børn er højst g. Det anbefales alle fra 2-års-alderen og opefter at begrænse fedtet til omkring 30 % af det totale energiindtag. Dette gøres mest effektivt ved at reducere indtaget af smør og hårde margariner og ved at vælge de magre mejeri-, kød og pålægsprodukter. Referencer: Lyhne, N, Christensen, T, Groth, MV, Fagt, S, Biltoft-Jensen, A, Hartkopp, H, Hinsch, H-J, Matthiessen, J, Møller, A, Saxholt, E, Trolle, E: Danskernes kostvaner Hovedresultater. Danmarks Fødevareforskning. Afdeling for Ernæring Astrup, A, Andersen, NL, Stender, S, Trolle, E: Kostrådene Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Sukker og slik Børns indtag af tilsat sukker (herunder også sukkersødede drikkevarer) bør højst være henholdsvis 30, 45, 55, 65 g om dagen gældende for aldersgrupperne 2-5 år, 6-9 år, år og år. Drikkevarer Som en generel regel anbefales børn at drikke 1-1½ liter væske i døgnet. Der anbefales at vælge vand og mælk. Spis varieret Endvidere anbefales det, at spise noget fra alle fødevaregrupper hver dag eller næsten hver dag og vælg forskellige slags varer indenfor hver fødevaregruppe. 14 Kost- og bevægelsespolitik - Lolland Kommune

15

16 Lolland Kommune Jernbanegade Maribo

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3 1 Pjecens indhold 1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2 2. Kost... side 3 a. Dagplejen Lolland om kost... side 3 b. Ved bordet i Dagplejen... side 3 c. Børn med behov for diæt/special (fro)kost...

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Kostpolitik. Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken

Kostpolitik. Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken Kostpolitik Skoler, skolefritidsordninger og Fritidsklubben Bjergbanken Et sundt liv er et godt liv hele livet Indholdsfortegnelse Forord 4 Formål med kostpolitikken 5 Ansvarsfordeling i skoler 6 Ansvarsfordeling

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

kostvaner 0-6 år Fællesgrundlag for kosten til børn i dagpleje, institution og skole i Holstebro Kommune

kostvaner 0-6 år Fællesgrundlag for kosten til børn i dagpleje, institution og skole i Holstebro Kommune Sunde kostvaner 0-6 år Fællesgrundlag for kosten til børn i dagpleje, institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord 3 Hvorfor et fællesgrundlag? 5 Hvad bør kosten indeholde? 6 Børns energibehov

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ishøj Kommunes børnepolitik har overskriften et godt børneliv- et fælles ansvar. For den del af børnepolitikken, der omhandler

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3 Kostkompasset vejen til en sund balance Kapitelmarkør 3 Indhold Kostkompasset 4 Spis frugt og grønt 6 Spis fisk og fiskepålæg 8 Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød 10 Spar på sukker 12 Spar

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Fredensborg Kommunes Kostpolitik

Fredensborg Kommunes Kostpolitik Fredensborg Kommunes Kostpolitik Forord Fredensborg Kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre det sunde valg til det nemme valg. Det glæder mig derfor at kunne præsentere denne

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Maj 2010. Børn og Skoles lokale KOSTPOLITIK. - for børn og unge i dagtilbud, skoler og døgninstitutioner

Maj 2010. Børn og Skoles lokale KOSTPOLITIK. - for børn og unge i dagtilbud, skoler og døgninstitutioner Maj 2010 Børn og Skoles lokale KOSTPOLITIK - for børn og unge i dagtilbud, skoler og døgninstitutioner - for børn og unge i dagtilbud, skoler og døgnin- Lokal kostpolitik Side Aabenraa 1 Kommunes overordnede

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Kost og bevægelse v. Pernille Eskebo Aftenens program Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Hvem er Pernille så? Professionsbachelor i ernæring og sundhed kostvejledning, foredrag,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke?

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? Fødevarestyrelsen Kræftens Bekæmpelse November 2005 1. udgave. 1 oplag Oplag: 30.000 Design: essensen ApS Foto: Jasper Carlberg Lars Bahl Tryk: From & Co Yderligere eksemplarer kan bestilles på www.fvst.dk/publikationer,

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Fisk Mælk Mad Kød Faktisk kost Danskerne Befolkningen Hygge Madpyramide Sunde kostvaner Fornuft Følelse Lyst Fødevarer Frugt & grønt Hverdag Weekend

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Sociale forskelle i kosten. Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk

Sociale forskelle i kosten. Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk Sociale forskelle i kosten Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk Hvad jeg vil tale om Fakta om social ulighed i sundhed, forebyggelsesstrategier 2

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen FORÆLDREINFORMATION Kost i Dagplejen Forord Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem. En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen

Læs mere