LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Forår 2011

2 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning Enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen... 7 Crystal Reports introduktion for DU... 8 Crystal Reports introduktion for gymnasieskoler... 9 Crystal Reports introduktion for VUC...10 Crystal Reports workshop...11 Eksamensplanlægning...12 Eksamensplanlægning af HFE og 2HF...13 Eksamensplanlægning af STX og 2HF...14 Gennemgang og arbejde med de pædagogiske værktøjer i LUDUS Web IMS eksport...16 Introduktion til dataudtræk...17 LUDUS ansøgninger til fuldtidsuddannelser...18 LUDUS Introduktion for DU...19 LUDUS for DU - videregående...20 LUDUS Introduktion for gymnasieskoler...21 LUDUS Introduktion for VUC...22 LUDUS Light Introduktion...23 LUDUS Light Aktivitetsberegning...24 LUDUS nyt skoleår for fuldtidsuddannelser...25 LUDUS sikkerhedsadministration...26 LUDUS Web karakterer og årsprøver...27 Side 2

3 LUDUS Web skema...28 LUDUS Web som informationskanal...29 LUDUS Web studieaktivitet...30 LUDUS Web til administrationen på danskuddannelsen...31 LUDUS Web til administrationen på gymnasieskoler...32 LUDUS Web til administrationen på VUC...33 Løntimeskema GL...34 Løntimeskema LVU...35 Løntimeskema LVU-DU...36 Prøver på AVU og FVU...37 SU i LUDUS Web og LUDUS for skoler med enkeltfagsuddannelser...38 LUDUS og LUDUS Web for ledere...39 Temadag for driftsfolk...40 Oversigt over arrangementer i Århus...42 Oversigt over arrangementer i Odense...43 Tilmelding...44 Side 3

4 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER CSC Scandihealth har sammensat en række kurser og seminarer, hvor du kan tilegne dig viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger med andre kolleger. I dette katalog kan du læse om de forskellige kurser og seminarer, hvem de er rettet mod, hvad de omhandler samt hvor og hvornår de finder sted. Kurser og seminarer er inkl. forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe), men ekskl. evt. overnatning. Alle priser er ekskl. moms. Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. I tilfælde af overbooking gælder først til mølle -princippet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på servicetelefon Tilmelding Du kan tilmelde dig på: tilmeldingsblanketten bagest i kataloget til eller på telefax nr hjemmesiden Kurser Studieadministration Tilmeldingen skal være CSC Scandihealth i hænde senest 14 dage før første kursusdag. Når vi har modtaget din tilmelding, kvitteres der med en foreløbig bekræftelse af din tilmelding. Afmelding Hvis du vil afmelde, skal det ske skriftligt. Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart faktureres den fulde kursusafgift. Du er dog velkommen til at sende en anden deltager, hvis du bliver forhindret. Vi glæder os til at se dig! Side 4

5 AKTIVITETSBEREGNING ENKELTFAG Personale som arbejder med aktivitetsberegning for enkeltfag. Arbejde med og fordybe sig i skolens egne aktivitetsberegninger i tæt samarbejde med CSC. Workshoppen afholdes uden egentlig undervisning og uden dagsorden. Du arbejder selvstændigt eller i grupper med at tilrette eller aktivitetsberegne i LUDUS. Undervejs er medarbejdere fra CSC behjælpelige med at løse konkrete opgaver. Inden workshoppen skal du forberede dig på hvilke emner eller problemstillinger, du ønsker at arbejde med. Der er tid til erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Og hvis du ønsker at benytte egne rapporter, skal du medbringe dem. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 5

6 AKTIVITETSBEREGNING FULDTIDSUDDANNELSER Brugere som arbejder med opgørelse og beregning af aktiviteten for fuldtidsuddannelser. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med klargøring til opgørelse, beregning af aktiviteten og indberetning til Undervisningsministeriets Tilskudskontor. På seminaret gennemgår vi arbejdsgange og ser på advarsler samt fortolkning af disse. Der gives et bud på, hvordan du kontrollerer aktiviteten, ajourfører beregningsgrundlaget og laver nye beregninger samt supplerende indberetninger. I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for de relevante rapporter, der er en del af LUDUS. Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 6

7 CENSORUDMELDINGER FRA XPRS OG DETAILPLANLÆGNING AF EKSAMEN Brugere som arbejder med censorudmeldinger fra XPRS samt detailplanlægning af eksamen. At give deltagerne overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med indlæsning og frigivelse af censurplaner og censoropgaver, samt det videre arbejde med detailplanlægningen af eksamen. På seminaret gennemgås med Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og skriftlig eksamen. Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver. Offentliggørelse af eksamensplaner på LUDUS Web. Det videre arbejde med eksamensplanen herunder oprettelse af ekstern forberedelse, tildeling af lokaler og tider til elever/kursister, udskiftning af censor. Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer på LUDUS Web. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 7

8 CRYSTAL REPORTS INTRODUKTION FOR DU Nye brugere af Crystal Reports samt brugere der gerne vil have opfrisket deres kendskab til Crystal Reports. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner samt at gøre dem i stand til at arbejde med tilretning af eksisterende rapporter. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports. Deltageren vil lære at tilrette rapporter, herunder indsæt/fjern/flyt og formater tekst- og databasefelter, udvælgelse samt sortering. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 8

9 CRYSTAL REPORTS INTRODUKTION FOR GYMNASIESKOLER Nye brugere af Crystal Reports samt brugere der gerne vil have opfrisket deres kendskab til Crystal Reports. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner samt at gøre dem i stand til at arbejde med tilretning af eksisterende rapporter. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports. Deltageren vil lære at tilrette rapporter, herunder indsæt/fjern/flyt og formater tekst- og databasefelter, udvælgelse samt sortering. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 9

10 CRYSTAL REPORTS INTRODUKTION FOR VUC Nye brugere af Crystal Reports samt brugere der gerne vil have opfrisket deres kendskab til Crystal Reports. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner samt at gøre dem i stand til at arbejde med tilretning af eksisterende rapporter. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports. Deltageren vil lære at tilrette rapporter, herunder indsæt/fjern/flyt og formater tekst- og databasefelter, udvælgelse samt sortering. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 10

11 CRYSTAL REPORTS WORKSHOP For brugere og superbrugere som ønsker at fordybe sig i Crystal Reports selvstændigt og i samarbejde med kolleger fra andre skoler og medarbejdere fra CSC. Mulighed for at få hjælp til løsning af konkrete problemstillinger fra dagligdagen. Workshoppen afholdes uden egentlig undervisning og uden dagsorden. Du arbejder selvstændigt eller i grupper med at tilrette eller udvikle rapporter i Crystal Reports. Undervejs er medarbejdere fra CSC behjælpelige med at løse konkrete opgaver. Inden workshoppen skal du forberede dig på, hvilke rapporter eller emner, du ønsker at arbejde med. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Medbring egne rapporter. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 11

12 EKSAMENSPLANLÆGNING Personale der eksamensplanlægger for de gymnasiale uddannelser. Arbejde med skolens egne eksamensplan(er) i tæt samarbejde med CSC. Du arbejder med sommerens eksamensplan for din skole direkte på skolens data. Du har adgang til skolens data via en VPN eller en fjernstyring af skolens pc. Eksamensplaner indsendes og evt. fejl eller blokeringer udredes hurtigt, så du kommer videre med planlægningen. Når workshoppen er slut, har du en færdig eksamensplan eller er meget tæt på at have en. På workshoppen er der mulighed for erfaringsudveksling. Vi forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til arbejdet med eksamensplanlægning i LUDUS, svarende til kurset "Eksamensplanlægning HFE & 2HF eller STX & 2HF". Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- pr. skole (ekskl. moms) (max 3 deltagere pr. skole) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 12

13 EKSAMENSPLANLÆGNING AF HFE OG 2HF Brugere der skal eksamensplanlægge for HFE og 2HF. At introducere deltagerne til eksamensplanlægning og gøre brugerne i stand til at lave en eksamensplan for egen skole. På kurset bliver du introduceret til hvordan du: Forbereder en eksamensplan Planlægger de skriftlige prøver Planlægger de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægger den mundtlige eksamen Danner udskrifter. Arbejder med lærerfriholdelse Kommunikerer med XPRS Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 13

14 EKSAMENSPLANLÆGNING AF STX OG 2HF Brugere der skal eksamensplanlægge herunder også foretage prøvefagsudtræk for stx-elever. At introducere deltagerne til eksamensplanlægning og gøre brugerne i stand til at lave en eksamensplan for egen skole. På kurset bliver du introduceret til hvordan du: Forbereder en eksamensplan Foretager prøvefagsudtræk for stx-elever Planlægger de skriftlige prøver Planlægger de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægger den mundtlige eksamen Danner udskrifter Arbejder med lærerfriholdelse Kommunikerer med XPRS Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 14

15 GENNEMGANG OG ARBEJDE MED DE PÆDAGOGISKE VÆRKTØJER I LUDUS WEB Undervisere der skal arbejde med de pædagogiske værktøjer i LUDUS Web Pædagogisk/administrative medarbejdere der arbejder med implementering af pædagogisk it på skolen LUDUS Web systemansvarlige Kl arbejdes der specielt med studiebogen - primært for hf undervisere. Der arbejdes med de værktøjer i LUDUS Web der har med selve undervisningen at gøre. Der arbejdes blandt andet med: Lektier/opgaver Lektier Materialer Dokumenter Udskrivning af studieplan (Gym) Opgaver/aflevering af opgaver Opfølgning på opgaver Styring af opgavebelastning for kursister Dokumenter Konferencer Skema Tid til erfaringsudveksling. Kl Arbejde med studiebogen Varighed 1 dag: Kl :00 Hvad skal LUDUS Web administrator gøre for at komme i gang Gennemgang af/arbejde med studiebogen Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 15

16 IMS EKSPORT Fronter-administratorer og LUDUS superbrugere At give deltagerne overblik over hvilke indstillinger i LUDUS, der har betydning for hvad der sker i Fronter. Der vil blandt andet blive gennemgået: Hvordan kommer informationer fra LUDUS til Fronter IMS eksporten Andre indstillinger, der har betydning for Fronter Hensigtsmæssige arbejdsmetoder i LUDUS i forhold til Fronter Tid til erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ Side 16

17 INTRODUKTION TIL DATAUDTRÆK Brugere der har behov for dataudtræk som ligger uden for de almindelige skærmbilleder og rapporter. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner, samt give dem et indblik i, hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports, og en introduktion til hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. Deltagerne vil blive præsenteret for, hvordan man tilretter rapporter, herunder indsæt/fjern/flyt og formatering af tekst- og databasefelter samt udvælgelse og sortering. I forlængelse af den grundlæggende præsentation vil deltagerne få mulighed for at gennemføre praktiske øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ Side 17

18 LUDUS ANSØGNINGER TIL FULDTIDSUDDANNELSER Brugere der skal arbejde med ansøgninger og optagelse af ansøgere. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange, der er i forbindelse med håndtering af ansøgninger samt optagelse af ansøgere på klasser. Eksport af ansøgninger til fordelingsudvalg. På kurset arbejder deltagerne med import af ansøgninger fra Optagelse.dk samt oprettelse af papiransøgninger. Import af ansøgninger fra Optagelse.dk Papiransøgninger Eksport af ansøgninger Det videre arbejde med ansøgningerne Oprettelse af klasser Optagelse af ansøgninger Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 18

19 LUDUS INTRODUKTION FOR DU Nye brugere på skoler der udbyder danskuddannelsen, der skal tilegne sig kendskab til LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med danskuddannelsen, herunder: kursister, henvisninger, lærere, hold og undervisningsmoduler samt fravær. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. I forlængelse af præsentation af emnerne, har deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ Side 19

20 LUDUS FOR DU - VIDEREGÅENDE Brugere på skoler med danskuddannelsen, der kender de grundlæggende dele af LUDUS. At give deltagerne et overblik over nogle af de arbejdsgange, der ligger udover det grundlæggende. På kurset vil du komme omkring indberetninger til Integrationsministeriet, betalingstilsagn herunder skift fra modultakst til todelt modultakst, statistikker og intro-dansk. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter og dataudtræk. I forlængelse af præsentation af emnerne, har deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ Side 20

21 LUDUS INTRODUKTION FOR GYMNASIESKOLER Nye brugere på gymnasier, studenterkurser og 2-årig HF, der skal tilegne sig kendskab til LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med fuldtidsuddannelser, herunder: lærere, elever/kursister, klasser, hold og undervisningsmoduler. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 21

22 LUDUS INTRODUKTION FOR VUC Nye brugere på VUC der skal tilegne sig kendskab til LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med enkeltfagsundervisning, herunder: lærere, hold, kursister, tilmelding og brugerindstillinger. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 22

23 LUDUS LIGHT INTRODUKTION Brugere af LUDUS Light og LUDUS-brugere, der skal tilegne sig kendskab til LUDUS Light. At introducere deltagerne til LUDUS Light og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset bliver du introduceret til hvilke registreringer, der skal foretages, for at der senere kan laves indberetninger til VUC: Holdoprettelse Kursistoprettelse, herunder test og udredning af OBU-kursister Tilmelding og finansiering af undervisning som anvendes til hjemtagning af årselevbidrag Udmelding Fraværsregistrering og tilbudte lektioner Eksport/import af FVU- og ordblindeundervisning (OBU). Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 23

24 LUDUS LIGHT AKTIVITETSBEREGNING Udbydere der skal arbejde med opgørelse og beregning af FVU- og OBU-aktiviteten. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med klargøring til opgørelse, beregning af aktiviteten og indberetning til VUC et. Der gives et bud på, hvordan du kontrollerer aktiviteten, ajourfører beregningsgrundlaget og laver nye beregninger. Hvilke aftaler der skal træffes med VUC er for at sikre, at beregningen bliver korrekt. I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for de relevante rapporter, der er en del af LUDUS Light. Tid til erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Og hvis du ønsker at benytte egne rapporter, skal du medbringe dem. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 24

25 LUDUS NYT SKOLEÅR FOR FULDTIDSUDDANNELSER Brugere der skal arbejde med oprettelse af hold og undervisningsmoduler samt tilknytning af elever til disse. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange, der er i forbindelse med klargøring til nyt skoleår. På kurset arbejder deltagerne bl.a. med oprettelse af stamhold/valghold med tilhørende undervisningsmoduler, holdsætning af elever, eftertilmelding af enkelte elever og oprykning. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) DATO, STED OG PRIS CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 25

26 LUDUS SIKKERHEDSADMINISTRATION Brugere der skal arbejde med opsætning af LUDUS. At gennemgå den systemansvarliges opgaver og beskrive hvorledes disse håndteres. På kurset vil de muligheder og opgaver, som den systemansvarlige har i LUDUS, blive gennemgået. Du vil lære om opsætning af systemindstillingerne, oprettelse af brugere, vedligehold af sikkerhedsprofiler med visning af faner hhv. menupunkter samt logning af hændelser i LUDUS. Du lærer hvordan standardrapporter knyttes til vinduer i LUDUS, så brugernes udvælgelse i rapporter gøres lettere. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 26

27 LUDUS WEB KARAKTERER OG ÅRSPRØVER Administrativt personale på gymnasieskolerne, der skal løse opgaver i LUDUS Web omkring karakterer og interne prøver At give deltagerne et overblik over arbejdsgangene, der er i forbindelse med karakterer og interne prøver Der demonstreres bl.a. karakterer, herunder oprettelse af indtastningsperioder, kontrol af manglende indtastninger samt overførsel af årskarakterer. Oprettelse af interne skriftlige og mundtlige prøver med tilhørende karakterer Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 27

28 LUDUS WEB SKEMA Personale, der arbejder overordnet med skema i LUDUS Web At give deltagerne overblik over mulige arbejdsgange i forbindelse med etablering og ændring af skemaer Der vil blive gennemgået: Eksport til og import fra TPlan/GP-Untis Udrulning af skemaet Ændringer i skemaet (udrulning/rettelser) Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ Side 28

29 LUDUS WEB SOM INFORMATIONSKANAL Interne informationsmedarbejdere, pædagogiske pam. og LUDUS Web administratorer. At give deltagerne et overblik over de informationsværktøjer, der er i LUDUS Web - både dem til intern kommunikation og mere ekstern kommunikation. Der vil blandt andet blive gennemgået: Meddelelser Aflysninger SMS Infostandere Kalendere Skemaer Konferencer Hvad kan skolen vise eksterne brugere? System opsætning Tid til erfaringsudveksling Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 29

30 LUDUS WEB STUDIEAKTIVITET Personale på VUC, der skal arbejde med opfølgning på fravær i LUDUS og LUDUS Web. At give deltagerne et overblik over de værktøjer der kan benyttes til at finde frafaldne eller ikke fremmødte kursister, eller kursister med højt fravær. På workshoppen vil vi arbejde med to fokuspunkter: Kursister, der aldrig er mødt frem til et modul, der er starter i januar, eller som er faldet fra et igangværende modul og derfor skal udmeldes. Søgning efter fraværsmønstre Udmeldelse Kursister med stort fravær, hvor der skal iværksættes procedurer omkring fastholdelse. Opsætning af varslingsgrænser Fremsøgning og varsling af kursister Efterbehandling Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 30

31 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ DANSKUDDANNELSEN Administrativt personale på danskuddannelsen, der skal løse opgaver eller supportere brugere af LUDUS Web. At give deltagerne et overblik over de opgaver der kan udføres i LUDUS hhv. LUDUS Web. Vi gennemgår bl.a.: Hvordan lærere, kursister og administrativt personale får adgang og rettigheder Hvad du skal foretage dig ved oprettelse eller ændring af hold, skema, lærere, kursister, holdskifte Fravær/fremmøde Hvordan aflysninger får indflydelse på lærerens læste lektioner. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 31

32 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ GYMNASIESKOLER Administrativt personale på gymnasieskoler, der skal løse opgaver i LUDUS Web eller supportere andre brugere. At give deltagerne overblik over centrale dele af LUDUS Web Vi gennemgår blandt andet: Oprettelse og vedligeholdelse af brugere og deres rettigheder Skemaet, særligt ændringer og timeregnskab for kursister og lærere Fravær/fremmøde, registrering og overblik Kursisternes skriftlige arbejde Undervisningsbeskrivelser Dokumenthåndtering Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 32

33 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ VUC Administrativt personale på VUC, der skal løse opgaver i LUDUS Web eller supportere andre brugere. At give deltagerne overblik over centrale dele af LUDUS Web Vi gennemgår bl.a.: Oprettelse og vedligeholdelse af brugere og deres rettigheder Skemaet, særligt ændringer og timeregnskab for kursister og lærere Fravær/fremmøde, registrering og overblik, evt. kort om varsler Kursisternes skriftlige arbejde Undervisningsbeskrivelser Dokumenthåndtering Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 33

34 LØNTIMESKEMA GL Brugere, som anvender LUDUS til administration af løntimeskemaet for GL-ansatte. At deltagerne får et overblik over den tid der automatisk kan genereres ud fra lærerens aktiviteter og hvilken tid der gives som tillæg. Vi gennemgår den tid som indgår i lærerens løntimeskema via undervisning, rettereduktion, belastning med mundtlig og skriftlig eksamination, årsprøver, flerfaglige prøver samt censur. Eller som tillæg. Afstemning af løntimeskemaet vha. udbetaling eller overførsel af mertid, overtid og timebanken mellem normperioder gennemgås. Du vil blive præsenteret for de enkelte rapporter som er udviklet til formålet. Der er mulighed for erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kl :00 Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 34

35 LØNTIMESKEMA LVU Personale som skal anvende LUDUS til administration af løntimeskemaet for LVU-ansatte på VUC. At deltagerne får et overblik over den tid der automatisk kan genereres ud fra lærerens aktiviteter og hvilken tid der gives om tillæg. Vi gennemgår den tid som indgår i lærerens løntimeskema via undervisning, rettereduktion, belastning med mundtlig hhv. skriftlig eksamination og censur. Eller som tillæg. Afstemning af løntimeskemaet vha. udbetaling eller overførsel af mertid, overtid og timebanken mellem normperioder gennemgås. Du vil blive præsenteret for de enkelte rapporter som er udviklet til formålet. Udviklingen i undervisningsaktiviteten følger vi vha. normopfyldelsen. Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl :00 Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 35

36 LØNTIMESKEMA LVU-DU Brugere på skoler med danskuddannelsen, som anvender LUDUS til administration af løntimeskemaet for LVU-DU-ansatte. At deltagerne får et overblik over den tid, der automatisk kan genereres ud fra lærernes aktiviteter og hvilken tid, der gives som tillæg. LUDUS indeholder funktioner til oprettelse af individuelle løntimeskemaer for lærerne i forhold til overenskomsten med LVU-DU. På baggrund af lærernes aktiviteter, kan LUDUS beregne de samlede løntimer. På kurset gennemgår vi den tid, som indgår i lærerens løntimeskema som: undervisning tillæg I løbet af kurset vil deltagerne blive præsenteret for oprettelse af grundlæggende data samt øvrige relevante funktioner Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 36

37 PRØVER PÅ AVU OG FVU Personale der skal arbejde med prøver for de to områder. På kurset arbejder deltagerne bl.a. med til- og udmelding fra prøverne, prøveplaner, karakterlister, afholdelse af prøver, censorer, deltagerbeviser, prøvebeviser. Vi gennemgår arbejdsgange ved bl.a.: hentning af censorer hos XPRS og frigivelse af disse til-/udmelding af kursister udskrift af karakterlister, deltagerbeviser og prøvebeviser attestation for fagelementer indberetning af realiserede prøver offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser, prøver og karakterer Der vil være tid til erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 37

38 SU I LUDUS WEB OG LUDUS FOR SKOLER MED ENKELTFAGSUDDANNELSER SU medarbejdere og studievejledere At give deltagerne et overblik over hvordan man kan arbejde med SU i LUDUS og LUDUS Web Der vil blandt andet blive gennemgået: Oprettelse af kursistuddannelser SU på Kursistuddannelsen SU fanen på guiden Tilmeld til undervisning SU værktøjer i LUDUS Web Status på SU delen af LUDUS og LUDUS Web Tid til erfaringsudveksling Varighed 1 dag: Kl :30 Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 38

39 LUDUS OG LUDUS WEB FOR LEDERE Ledere på forskellige niveauer At give deltagerne et overblik over de muligheder der stilles til rådighed i LUDUS og LUDUS Web for en mere effektiv styring på skolen. Vi vil blandt andet komme ind på: Behovet for præcis skemalægning ulemper ved ikke præcis skemalægning Normopfyldelse - kontrol Fraværskontrol og opfølgning fastholdelse - studieaktivitet Kort omkring SU Løntimeskema som styringsværktøj Kort omkring indberetninger generelt Aktivitetsopgørelse Rapporter der kan øge det daglige overblik dataudtræk o Udskrivning o Eksport til fx Excel o XML udtræk Statistikker o Lederforeningen o Off. myndigheder o Vigtighed af klare definitioner Tid til erfaringsudveksling Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Århus N Side 39

40 TEMADAG FOR DRIFTSFOLK CSC s rolle Driftsfolk Teknikere der mødes for at udveksle erfaringer, gode råd samt tips og tricks til håndtering af driften. CSC er facilitator på dagen. Din mulighed for at udveksle erfaringer vedr. fx netværk, dimensionering af servere, hardware-typer, operativsystemer, gode referencer for en klient mv. med andre driftsfolk. Inden temadagen skal du forberede dig på hvilke problemer du er stødt på, løsninger og erfaringer du har draget, så du bidrager til, at alle får en udbytterig dag. Emner på dagen kunne fx være: En sammenligning på tværs af skoler med henblik på at få udbredt viden om hvilke opsætninger der giver en god performance. Identificere de største udfordringer set ud fra et driftssynspunkt. Er der sammenhæng mellem de investeringer der er gjort i opsætning og hardwaretyper i forhold til kvaliteten af driften, oppetid, hastighed, tilgængelighed og overvågning. CSC s initiativer til at forbedre driftsforhold eller performance generelt. Varighed 1 dag: Kl Temadag Deltagelse er gratis CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 40

41 Kerneydelser Lej en konsulent Hvis du har behov for mere hjælp, end du kan få via telefonen, kan du bestille en konsulent. Konsulenten kan hjælpe dig med mange ting vedrørende systemet og Crystal Reports. Konsulenten kan fx tilrette rapporterne efter dit ønske. En konsulent koster kr ,- pr. time. Transport faktureres med de faktiske rejseomkostninger samt kr. 550,- pr. rejsetime. Bestilling af installations-cd Hvis din installations-cd trænger til udskiftning, kan du bestille en ny for kr. 650,-. Skriv til: Hvis du ønsker andre ydelser fra CSC Scandihealth, er du velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om, hvad vi kan tilbyde. Alle priser er eksklusive moms og med forbehold for prisændringer. Kontakt LUDUS-service Telefon: Side 41

42 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I ÅRHUS KURSUR/WORKSHOP ÅRHUS DATO SÆT X Workshop: LUDUS Web studieaktivitet Kursus: Løntimeskema LVU Kursus: Løntimeskema LVU-DU Kursus: LUDUS introduktion for VUC Kursus: LUDUS introduktion for gymnasieskoler Kursus: LUDUS Light introduktion Kursus: LUDUS nyt skoleår for fuldtidsuddannelser Kursus: Crystal Reports introduktion for gymnasieskoler Kursus: Crystal Reports introduktion for VUC Kursus: Eksamensplanlægning af HFE og 2HF Workshop: Eksamensplanlægning Workshop: Aktivitetsberegning Enkeltfag Kursus: LUDUS Light aktivitetsberegning Kursus: Crystal Reports Introduktion for DU Workshop: Crystal Reports Kursus: Prøver på AVU og FVU Kursus: LUDUS Sikkerhedsadministration SEMINARER ÅRHUS LUDUS og LUDUS Web for ledere SÆT X LUDUS Web til administrationen på gymnasieskoler Side 42

43 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I ODENSE KURSUS/WORKSHOP ODENSE DATO SÆT X Kursus: LUDUS for DU - videregående Kursus: Introduktion til dataudtræk Kursus: LUDUS introduktion for DU Kursus: Eksamensplanlægning af stx og 2HF Workshop: Eksamensplanlægning Kursus: LUDUS ansøgninger til fuldtidsuddannelser Kursus: Løntimeskema GL SEMINARER ODENSE LUDUS Web som informationskanal IMS Eksport LUDUS Web til administrationen på danskuddannelsen Gennemgang og arbejde med de pædagogiske værktøjer i LUDUS Web Aktivitetsberegning Fuldtidsuddannelser LUDUS Web skema Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen LUDUS Web karakterer og årsprøver SU i LUDUS Web og LUDUS for skoler med enkeltfagsuddannelser LUDUS Web til administrationen på VUC TEMADAG ODENSE Temadag for driftsfolk Side 43

44 TILMELDING Udfyld tilmeldingskuponen med blokbogstaver og husk at skrive kursusnavn og dato. Du kan også tilmelde dig på Har du spørgsmål om tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sekretær Susanne Nørgaard, tlf Kursusnavn TILMELDING I ODENSE Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift Kursusnavn TILMELDING I ÅRHUS Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift Side 44

45 Side 45

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Forår 2012 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og

Læs mere

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper.

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.23.0 Den 21. oktober 2011 J.nr. 4004-V1422-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Den 2. maj THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på analyse vedr. LUDUS og LUDUS Sundhed 3. LUDUS Light

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12 Versionsbrev LUDUS version 1.43.1 Den 22. maj 2012 J.nr. 4004-V0914-12-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2013

Kursusprogram Efterår 2013 Kursusprogram Efterår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/9 Kursusdatoer

Læs mere

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet D R EJEBOG FOR TÆLLEUG ER Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet 2.0 02-04-2012 Offentliggjort på www.kl.dk/komhenvejledninger 2.1 23-04-2012 Tidsplan for foråret 2012 er opdateret. 2.2 14-08-2012

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Hvornår kan jeg komme igang med FMK?

Hvornår kan jeg komme igang med FMK? Som adviseret i seneste MedWin Nyt, bringes hermed en særudgave af MedWin Nyt, omhandlende den forestående implementering af Fælles Medicinkort (FMK) og digital signaturhåndtering hos MedWin kunder i primær

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kursusplan 2010 KURSUSPLAN 2010. Kalender og beskrivelser SIDE 1 AF 16

Kursusplan 2010 KURSUSPLAN 2010. Kalender og beskrivelser SIDE 1 AF 16 KURSUSPLAN 2010 SIDE 1 AF 16 SIDE 2 AF 16 Dette materiale Dette dokument indeholder materiale til Kursusplan 2010. Det er revideret december 2009. Februar 2010: kurser flyttet fra uge 22 til uge 23. tilføjet

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere