Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean Six Sigma Lektion 2. Measure & Analyze"

Transkript

1 Lean Six Sigma Lektion 2 Measure & Analyze 1

2 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 2

3 Define Identificere og udvælg projekt Definere projekt mål og leverancer Lav projektgruppen DMAIC-Modellen Measure Definere data der skal indsamles Opsaml data Validere data Analyze Identificer årsager (X er) C1 C2 C4 C5 C3 C6 Effect Analyser X er Bestem hovedårsager Improve Identificere løsning på problemet Implementere løsninger Control Kontrollere X er Overvåg Y er Kontroller løsningen y Værktøjer Projektkontrakt/ A3 SIPOC Mapping Voice of the Customers/QFD Værktøjer Udregn middelværdi og standardafvigelse Lav kapabilitetsstudier LSL USL Værktøjer Værktøjer Værktøjer FMEA Poka Yoke BrainStorming Standardiseret Arbejde (SOP) KPI styring Statistisk Proces kontrol (SPC) Process Confirmation 10.2 Upper Control Limit Lower Control Limit

4 Measure Definere data der skal indsamles Opsaml data Kontrol Kapabilitets check MEASURE (Formål) Afklare hvilke data der skal bruges i projektet Opsamle data Evaluere data Både kvalitativt og kvantitativt Værktøjer Udregn middelværdi og standardafvigelse Lav kapabilitetsstudier 7 basale Problemløsningsværktøjer LSL USL Værktøjer SPC kort Middelværdi & Standardafvigelse Kapabilitetstudier (Cp/Cpk) Histogram

5 En stor del af Six Sigma handler om data-analyse Data og data indsamling er derfor kritisk! Vi skal bruge data til følgende; Definere nuværende performance Initiere løbende overvågning Starte en systematisk undersøgelse Overvåge en proces Verificere en proces Validere en løsning Data Fakta -> der findes 2 typer data; 1) Diskret data (adskilt/heltal) God/dårlig Antal fejl Proces/maskine nr. Operatør Skift 2) Kontinuert data Penge Tid Temperatur Dimensioner Tryk Sagsbehandlingstid 5 Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv Lad os træne det!

6 TIP Spørg: Giver det mening at sætte decimal foran? 6

7 Kend din data type 7 Eksempler på data Rigtig første gang Lagerstørrelse Pakkestørrelse Antal operatører Antal produktvarianter Længde af skift Procestid Gennemløbstid Oppetid Ventetid Kassationsprocent Varer i arbejde Antal medarbejder på processen Antal skift Arbejdstid Antal opkald Energiforbrug Fejl Antal sager Investeringsbeløb Diskret eller kontinuert? Åben mappe Cases\Measure\data type øvelse - udfyld excel ark diskretkontinuert Send mail inkl. vedhæftning til Emne: diskret-kontinuert Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv

8 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 8

9 Data indsamlingsplan øvelse Bunji burger chefen vil have et billede af ordre kvaliteten. Udfyld en data indsamlings plan for Bunji Burger kvalitets måling i København Brug nedenstående SIPOC S I P O C Burger drive through ordre modtager Mad bestilling fra kunde Modtage ordre Registrere ordre Lave bestilling Udlevere bestilling Bestilte mad Slutkunde Åben mappe Skabeloner udfyld dataindsamlingsplan 9 Send mail inkl. vedhæftning til Emne: Dataindsamlingsplan

10 Data indsamlings øvelser. 2 glas og clips Data indsamling typisk i service/admin v.1 Glas, clips 1 clips pr. måling 1 clips ved en fejl. Bruges i miljøer som er under pres. Giver data om kvalitets niveau i en proces. Jeg demonstrerer, så skal i træne. 1. sag 1. fejl Lad os træne det! 10

11 Data indsamlings træning Gå sammen i teams af 3 og undervis hinanden, som hvis skulle undervise en kollega. Den der er blevet undervist skal gennemgøre nedenstående: Den der underviser, observerer og korrigerer fejl. Slå terningen ved 1,2,3 er det en fejl Lav 10 kast og lav en relevant grafik i excel som viser kvalitets niveau. Husk en god overskrift på grafikken. Eksempel på data i excel Send mail inkl. vedhæftning til Emne: 2glas 11

12 Data indsamlings øvelser. Studenterregnskab Data indsamling både produktion og service/admin v.1 Giver data om kvalitets niveau i en proces og hvilke problemer der er størst. Jeg demonstrerer, så skal i træne. Lad os træne det! 12

13 Data indsamlingsplan Lad os træne det! 13

14 Studenterregnskab I mappe \Skabeloner åben studenteregnskab skabelon Hvert slag registreres under antal sager Hvis der er fejl registreres dette under fejl Send mail inkl. vedhæftning til Emne: Studenterregnskab er fejl, 1 er ikke en fejl Slå 7 kast med terningen som repræsenterer 1 dag pr. kast og skriv 1 i excel ud fra ternings kastet og den pågældende dag.

15 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 15

16 Hvad er vi interesseret i? Beskrivelse af data Data beskrivelse Tal Grafisk Center Spredning Center Spredning Median Range Dotplot Middelværdi (mean) Standardafvigelsen Histogram 16 Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv Disse er essentielt for alt dataanalyse

17 Middelværdi (Mean) Basal Statistik Siger noget om middeltendensen i et datasæt Bruges når målingerne er normalt fordelt, ellers brug median Ekstreme værdier har stor indflydelse 17 Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv

18 Basal Statistik Median Medianen er den midterste værdi i et sorteret datasæt Hvis lige antal målinger tages gennemsnittet af de 2 midterste Et mål for en middeltendensen i et datasæt Ekstreme værdier minimal indflydelse Opsæt alle målingerne i stigende rækkefølge og vælg det midterste. 18 Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv

19 Standardafvigelsen ( ) Basal Statistik Estimat for spredningen ( ) af data omkring middelværdien (mean) Summen af afvigelsernes kvadrat fra gennemsnittet, divideret med datamængden (Stikprøve) Eks. 1) Lønniveau i virksomhed hvor er høj indikerer at der er stor forskel på lønniveauet hvis SD var lille tjente alle tæt på det samme. 2) Lille standardafvigelse i produktion af legoklodser viser at klodserne er meget ens 19 Kilde: Statistik i Økonomisk perspektiv

20 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 20

21 Identificering af data s fordeling Normalfordeling Den mest normale fordeling af data Målinger af naturlige fænomener har tendens til at følge en normalfordeling Højde, længde af fødder, dimensioner, volumen af en proces Galton maskine klip 21

22 Identificering af data s fordeling Normalfordeling er udtryk ved to parameter; Gennemsnit Standardafvigelse 22

23 Standardafvigelse Normalfordeling og Standardafvigelse; Viser hvor dataet er placeret ift. middelværdien hvis dataet er normalfordelt Sigma = = Standardafvigelse 23 between + / - 1 between + / - 2 between + / - 3 between + / % % % % Resultat: ppm udenfor(afvigelse) ppm 2700 ppm 3,4 ppm

24 Er data et normalfordelt? 3 forskellige metoder Erfaring Histogram Probability plot (Sandsynlighedsplot) & Anderson Darling test 24

25 Erfaring Samme målinger gentagne gange -> så bliver resultatet normalfordelt Formode at der er tale om normalfordelt data -> igangsætte analysen uden videre Kan være relativt risiko fyldt 25

26 Histogram Kategorisering af data i forskellige grupper Viser gns., standardafvigelse og antal observationer (N) + viser en normalfordelt kurve (blå streg) Kun grafisk analyse 26

27 Histogram Hvad kan man se af et histogram? Holder data et sig inden for tolerancerne Er data et skævvredet? Hvilke fordelinger der der tale om? Er data et centreret omkring en bestemt værdi? 27

28 Histogram Demo af histogram i Qimacro: Vælg menu histogram and capability Subgroup size; 1 USL tryk cancel Lsl: tryk cancel Number of bars - ok Lad os træne det! 28

29 Histogram Bunji burger chefen vil gerne finde og rose den afdeling som gør det mest ensartet mht. cheese burger produktions processen. Der er 3 datasæt, et for hver afdeling. Vis via forskellige histogrammer den enkeltes afdelings produktions variation Hvilken afdelingen har mindst spredning? Dvs. gør det mest ensartet Åben mappe \cases\measure\cheese burger produktionsvariation - lav et Histogram på hvert data sæt København, Århus, Ålborg Subgroup size; 1 USL tryk cancel Lsl: tryk cancel Number of bars - ok Send mail inkl. vedhæftning til Emne: Produktions Histogram 29 Og sæt alle 3 histogrammer ind i fil : DMAIC skabelon powerpoint i mappen \skabeloner og lav en overskrift som svarer på spørgsmålet

30 Probability Plot Test for Normality Vi bruger Anderson Darling da det er den mest robuste Det vi undersøger er følgende; Nul hypotesen Alternativ hypotese H 0 : Data er normalfordelt H 1 : Data er ikke normalfordelt En sådan undersøgelse vil returnere en P-værdi 30 P-værdien er en sandsynlighedsværdi der indikere om vores H 0 hypotese kan forkastes eller ej. Man siger som udgangspunkt at hvis P- værdien er større end 0,05 er vores data normalfordelt og at vi acceptere H 0 Lad os træne det!

31 Tip Brug huske reglen James Bond s Lillebror = 0,05 Vælg data i dropbox: Cases\measure\Normality test og i Qimacro vælg og descriptive statistics: Normality test Se om P værdi er mere end 0,05 så er data sandsynligvis normal fordelt = du kan gå videre i din analyse. Hvis værdien er mindre skal du tilbage og måske genindsamle data 31

32 Normalfordeling Årsager til at data ikke er normalfordelt 1. Der er et skift midt i datasættet 2. Blandende populationer 3. Outliners 4. For meget data 5. Det er faktisk ikke en normalfordeling 32

33 Normalfordeling 1. Skift midt i datasættet Skift Data et bør tjekkes ved brug af et kontrolkort for at se om der er en årsag til skiftet over tid Et skifte kan indikere at processen er ustabil Vi bør vælge en periode uden skift før vi udføre en Normality Test 33

34 Normalfordeling 2. Blandende Populationer Et twin peak eller flere toppet histogram kan indikere at der er blanding af populationer Det kan feks. skyldes flere forme, flere kaviteter, forskellige medarbejder, forskellige fejlkilder, procesforskelle Vi bør separerer populationerne før vi tjekke for normalfordeling 34

35 Normalfordeling 3. Outliers Outliers kan gøre at en normality test fejler Outliers bør undersøges og ekskluderes før man udføre en normality test Outliers bør kun ekskluderes hvis der er en logisk grund til dem Outliers kan indikere at vi ikke opdager fejl 35

36 Normalfordeling 4. For meget data Ironisk kan for meget data også resultere i en fejlet Normality Test Anderson Darling testen er følsom herfor Ingen distrubution er 100% normalfordelt og ved tilstrækkeligt meget data kan alle datasæt bevisligt være ikke-normalfordelt Når vi udføre en Normality Test ønsker vi at svare på Om vores data i tilstrækkelig stor grad ligner en normalfordeling? Ved at tage tilfældige stikprøver bør man være i stand til at undgå dette problem 36

37 Normalfordeling 5. Fordelingen er ikke en normalfordeling Mange forskellige slags data er ikke en normalfordeling Det er vigtigt at kunne skelne mellem ikkenormalfordelinger og unaturligt data Hvis det er unaturligt data er der som regel en årsag (årsags variation) Vi bør stille os spørgsmålet Bør data er være normalfordelt eller ej? 37

38 Normalfordeling Udvælgelse af data for en Normality Test Data bør være fra samme kilde Udtages over en kortere tidsperiode Målt på den mest præcise måde vores målesystem kan klare Stikprøverne bør udtages før inspektion Udtag mellem stikprøver 38

39 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Proces kontrol studie Proces kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 39

40 Proces kontrol Proceskontrol referer til evaluering af processen stabilitet over tid Tid UCL LCL 40

41 SPC & Kontrolkort Measure fasen Bruges bl.a under Controlcharts Er processen i kontrol? Analyse fasen Brug af Real-time kontrolkort af en proces output kan bruges til at fjerne Årsagsvariation 41 Control fasen Bruges til at kontrollere en proces output løbende for at sikre at processen er i kontrol

42 SPC & Kontrolkort Hvad kan kontrolkort fortælle os? Er processen stabil? Skal vi igangsætte handlinger? Er der årsagsvariation? Hvad er gns. Proces output? Hvad er variationen? 42

43 43 SPC & Kontrolkort

44 SPC & Kontrolkort Kontrolgrænser er altid: Gennemsnit ± 3 Standardafvigelse Hvor gennemsnit og standardafvigelse er udregnet ud fra hvad data vi kigger på % 44

45 SPC & Kontrolkort Ustabil proces Uforudsigelig proces Total variation Årsagsvariation kan være tilstede Mål 45

46 SPC & Kontrolkort Stabil Proces Forudsigelig proces Total variation Kun tilfældig variation til stede Mål 46

47 SPC & Kontrolkort Øvre kontrolgrænse Nedre kontrolgrænse Kontrolgrænser er statistiske grænser der fortæller os om processen er stabil eller ej Baseret på normalfordelingen er 99.7% af datamålingerne inden for kontrolgrænserne hvis processen er stabil Chancerne for at der er falske målepunkter udenfor kontrolgrænserne som er 0,3% eller 1 ud af

48 Introduktion til Control Chart Wizard QiMacro hjælper os med at vælge det rigtige control chart. 1) Vælg data i excel 2) Åben Qimacro og vælg Control chart wizard Jeg demonstrerer.. Mappe: Fil: SPC demo Cases\Measure\SPC 1) Vælg ja eller nej alt efter data er fremkommet via måling eller tælling (kontinuert, diskret) 48 Lad os træne det!

49 Kontrolkort øvelse svartider i kundeservice Åben SPC Svar tider i drivethrough under \Cases\Measure\SPC Er processen stabil nok til optimering? Og lav en control chart sæt control chart ind i fil : DMAIC skabelon powerpoint i mappen \skabeloner og lav en overskrift som svarer på spørgsmålet Send mail inkl. vedhæftning til Emne: SPC svartider kundeservice 49

50 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Fiskebens analyse 5 x hvorfor Pareto X og Y Scatter plot 50

51 Proces Kapabilitet referer til evaluering af hvor godt processen lever op til specifikationerne LSL USL 51

52 Kapabilitetsanalyse Er vi i stand til at udføre opgaven korrekt? Processens evne til at fungere inden for de påkrævede tolerancer Kapabilitet henviser til; Om man har klare krav Passende udvælgelse af mennesker/maskiner Tilstrækkelig oplæring Fyldestgørende målinger LSL USL Proceskapabilitet matcher tolerancekrav med processens evne LSL USL Bicheno & Catherwood,

53 Betegnelser USL (Upper specification level) Øvre grænse for kundens tolerancer LSL (Lower specification level) Nedre grænse for kundens tolerancer σ (Sigma) Standardafvigelsen Cp (Procespotentiale) Processens potentiale ift. tolerancerne (Præcision) Cpk (Procesresultat) Processens output ift. USL og LSL (Nøjagtighed) 53 Bicheno & Catherwood, 2006

54 LSL Cp Eksempler USL C p = 2 C p = 2 C p = 4 C p = 1 54

55 Cpk Eksempler LSL USL C pk = 0.5 C pk = 0.5 C pk = 1 C pk = 1 C pk = 1,5 C pk = 1,5 C pk = 2 55

56 Proces Kapabilitet Proceskontrol referer til evaluering af processen stabilitet over tid Tid UCL LCL Proces Kapabilitet referer til evaluering af hvor godt processen levere op til specifikationerne LSL USL 56

57 Proces Kapabilitet Proces er stabil og kapabel Kapabel Ikke Kapabel Processen er stabil men ikke kapabel Spec Limits 57

58 Proces Kapabilitet Evnen til at levere et givent output indenfor et afgrænset statistisk område Er vi i stand til at udføre opgaven korrekt? Processen evne til at fungere inden for de påkrævede tolerancer Kapabilitet drejer sig om man har klare krav, passende udvælgelse af ressourcer/maskiner tilstrækkelig oplæring og gode målinger. 58

59 59

60 Betegnelser USL (Upper specification level) Øvre grænse for hvor meget produktet må afvige opad på skalaen LSL (Lower specification level) Nedre grænse for hvor meget produktet må afvige nedad på skalaen σ (Sigma) Standardafvigelsen man arbejder ud fra et statistisk referenceinterval der ligge mellem 3σ og -3σ Ĉp (Procespotentiale) Viser noget om potentialet for processen ift. specifikationen (Præcision) Ĉpk (Procesresultat) Viser placering af processen output ift. USL og LSL (Nøjagtighed) 60

61 Udregning af formler Udregning af Cp Viser om processen er i stand til at opfylde proces specifikationen (præcision) Forudsætning: Outputtet er normalfordelt 61 Standardkrav for Cp over lang tid (måneder) Cp 1,33

62 TIP I Qimacro i et histogram ser du CP og CPK når du har indtast din specifikationer USL og LSL CP og CPK bør være 1,33 I mappen cases\measure - åben cp og cpk demo og lav et histogram på data Angiv et USL 10 og LSL 4 Spørgsmål: Kører processen tilfredsstillende? 62 sæt histogram ind i fil : DMAIC skabelon powerpoint i mappen \skabeloner og lav en overskrift som svarer på spørgsmålet Send mail inkl. vedhæftning til Emne: CP og CPK

63 Kapabilitetsøvelse Gruppeopgave Hvert team skal måle 9 burger diameter Registrer data i excel Opmål bredden og lav et histogram på data Udfra CP og CPK skal i svare om kapabilitet er høj nok. Vi skal forbedre processen idet kapabilitet er for lav. Idet cp og cpk er under 1. USL = 9,5 cm LSL = 8 cm sæt histogram ind i fil : DMAIC skabelon powerpoint i mappen \skabeloner og lav en overskrift som svarer på spørgsmålet 63 Send mail inkl. vedhæftning til Emne: Burger kapabilitet

64 Kapabilitetsanalyse - procedure 1. Indsaml data 2. Bestem fordeling (Er data valid?) 3. Bestem stabilitet (SPC) (Er processen i kontrol?) 4. Udregn Cp og Cpk værdier (Hvor godt kører processen?) 64

65 Kapabilitetsanalyse 1. Indsaml data De fleste kapabilitetsanalyser bliver udført over kortere tidsperioder Tommelfingerregel siger at ved Høj-volume produktion eller processer bør stikprøver udtages hver time Ved Lav-volume produktion eller processer bør stikprøver med subgroup af 5 udtages ved hver 50 ende gentagelse Praktiske omgivelser kan ændre ved dette med man bør tage stikprøver med subgroups løbende Overvej at tage stikprøver over tidsperioder der dækker procesændringer, skiftehold, materiale skift og lignende 65

66 Gruppe øvelse Bunji Burgers chef er utilfreds med leveringstiderne til kunderne som bruger Bunji drive through 1) Åben filen DMAIC skabelon powerpoint skabelonen i dropbox under skabeloner 2) Lav en positiv VOC 3) Lav en SIPOC 4) Beskriv drivere og CTQ er 5) Udfyld en data indsamlings plan 6) Analyser filen Leverings tider øvelse Bunji Burger i dropbox under Cases\Measure\Proces stabilitet 7) Beslut om flowenhed er Værdiskabende eller ikke værdiskabende 8) Beskriv data type 9) Beskriv P værdi 10) Beskriv om processen er i kontrol via et control chart 11) Fortsæt selvom at den måske ikke er i kontrol 12) Lav et histogram (USL :6 min og LSL: 2) og skriv sigma værdi på processen. 66 Send mail inkl. vedhæftning til Emne:Bunji drivethrough øvelse

67 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Pareto Fiskebens analyse Mæslingskort X og Y Scatter plot 67

68 80/20 reglen Pareto diagram Få dominerende faktorer X er 68

69 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Pareto Fiskebens analyse Mæslingskort X og Y Scatter plot 69

70 Formål: Fiskebens analyse Forståelse for de problemer man står overfor i dagligdagen Identificere hovedårsagen til et problem og identificere kilder til variation Socialøvelse Bruge de 6M for at komme hele vejen omkring et problem Årsagskategorier Problem 70 Link til Pareto?

71 Processen illustreret i steps Step 3 Step 4 Step 5 Step 1 5xHvorfor Step 2 71 Step: 1.Påfør problemet der ønskes belyst. Vær så specifik som mulig. 2.Beslut hvilke hovedkategorier der skal brainstormes inden for. 3.Brainstorm på de årsager der påvirker hovedproblemet, der er udvalgt under step 1 4.Gennemgå diagrammet 5.Diskuter det færdige diagram og identificer og udvælg de årsager der er mest kritiske for problemet, hvorefter der skal foretages videre analyse på disse.

72 Årsags-virkningsdiagram ) Identificer problemet (beskriv det kort) 2) Identificer og diskuter hovedårsagsområderne (6M) 3) Identificer årsager inden for hvert område 4) Prioriter og dokumenter årsagerne (Sandsynlighed & vigtighed) (Brug top 3/5) 5) Identificer løsningsforslag (placeres overfor årsagen) 6) Prioriter og udvælg løsningsforslag Lad os træne det!

73 Fiskeben (Årsags-virkningsdiagram) Øvelse. Opgave flow: Tag data fra dropbox Lav en pareto Lav en fiskeben analyse på den dominerende fejlårsag 73

74 Fiskeben (Årsags-virkningsdiagram) Øvelse. I skal komme med årsager til at en Bunji burger medarbejder ikke møder til tiden. 1) I Qimacro under improvement tools åben Ishikawa fishbone diagram 2) Vælg basic fanen 3) Tag data fra et pareto diagram Åben dropbox mappe Cases\Analyze\ Åben filen: Pareto data Lav en pareto og sæt hovedproblemet fra pareto ind i fiskens hoved. Brug sproget: X problem udgjorde x % af alle problemer 74 Gennemfør en fiskebens analyse og send mail inkl. vedhæftning til Emne:Fiskeben

75 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Pareto Fiskebens analyse Mæslingskort X og Y Scatter plot 75

76 Viser grafisk den relative forekomst af en række events/hyppigheder Kaldes også sommetider mæslingskort Bruges til at indsamle dataløbende og synliggøre trends, fordelinger, centreringer og outliners Søjlediagram Histogrammer (Mæslingskort) 76

77 AGENDA Measure: Datatyper Data indsamling Basal statistik Identificering af data s fordeling Kontrol studie Kapabilitetsstudier Analyze Pareto Fiskebens analyse Mæslingskort X og Y Scatter plot 77

78 Antal kassationer Behandlingstid XY-Punktdiagram (Korrelationsdiagram) Formål: Bruges til mere specifik eksperimentering vi arbejder altså med at identificere om et X (variable) har indflydelse på Y et (Outputtet) y = f(x) Hvis der beviseligt er en afhængighed (korrelation) kan man arbejde med at bestemme den bedste indstilling eller størrelse af X 78 Temperatur Antal sagsbehandlere

79 I Qimacro under box, dot, scatterplot vælg scatter XY-Punktdiagram (Korrelationsdiagram) Vi leder efter en sammenhæng på mere end 0.80 = (80% af Y kan forklares af X) Jeg demonstrerer Lad os træne 79

80 Er der en sammenhæng mellem antal af gæster og prisen? X og Y (Scatter plot) Vi leder efter en sammenhæng på mere end 0.8= (80% af den ene værdi kan forklares af den anden) Åben mappen Cases\Analyze\Pris vs antal gæster Åben filen: Pris vs gæster og kør en scatter chart analyse sæt grafik ind i Pyramide skabelon i mappen \skabeloner og lav en overskrift som svarer på spørgsmålet Send mail inkl. vedhæftning til Emne: Scatter chart 80

81 Uddybende viden: Nelson regler ifm. Control chart 81

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 4

Lean Six Sigma Lektion 4 Lean Six Sigma Lektion 4 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 5

Lean Six Sigma Lektion 5 Lean Six Sigma Lektion 5 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til.

STATISTIK MED SAS. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) på den nemme måde med step-by-step cases, som alle kan forholde sig til. MORTEN FENGER Cand.merc.(scm.) Denne e-bog introducerer dig til markedets stærkeste statistikværktøj. SAS kan alt inden for analytics og er samtidig let at lære. Derfor er det bare med at komme i gang

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10.b 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed

Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Lean og fejlanalyse i en mediko-teknisk virksomhed Eksamensprojektet udført på Institut for Management Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Vejleder: Niels Møller Rapporten udarbejdet af Jeanette

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere